Competentiedatabank HeRMAN. Algemene kennis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Competentiedatabank HeRMAN. Algemene kennis"

Transcriptie

1 Competentiedatabank HeRMAN Competentie Definitie Expert: gedragsindicatoren Goed: gedragsindicatoren Minder goed: gedragsindicatoren Leek: gedragsindicatoren Algemene kennis Lezen Kennis hebben van de lees- en spellingsregels. De medewerker kan doorgaans alles vlot lezen. De medewerker kan doorgaans alles lezen, maar eerder langzaam. De medewerker kan enkel woorden en korte, eenvoudige zinnen lezen, maar struikelt bij langere zinnen. De medewerker kan geen woorden of zinnen lezen. Nederlands 'Kennis hebben van de Nederlands taal. De medewerker heeft geen probleem met het Nederlands, hij/zij begrijpt alles en kan zich altijd verstaanbaar maken. De medewerker kent het Nederlands goed, begrijpt meestal wat gezegd wordt en kan zich meestal verstaanbaar maken. De medewerker kent enkele woorden van het Nederlands, maar begrijpt of spreekt echter onvoldoende. De medewerker kan geen Nederlands begrijpen of spreken. Rekenen Kennis hebben van de basisrekenregels (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, getallen ordenen,...) De medewerker kan de basisbewerkingen maken met getallen. De medewerker kan 70% van de basisbewerkingen met getallen juist maken. De medewerker kan slechts enkele van de basisbewerkingen uitvoeren. Hij/zij kent het merendeel van de basisbewerkingen niet. De medewerker kent de waarde van getallen niet en kan de basisbewerkingen met getallen niet uitvoeren. Schrijven Handmatig kunnen schrijven. De medewerker kan perfect en leesbaar schrijven, kan zakelijke briefwisseling e.d. aan. De medewerker kan goed schrijven. De medewerker kan beperkt schrijven, heeft het moeilijk met zinsbouw en/of motorisch. De medewerker kan niet schrijven.

2 Sociale competenties Assertiviteit Opkomen voor de eigen mening of belangen met respect voor de mening of het belang van anderen. De medewerker komt spontaan en graag op voor zijn mening en verdedigt zijn belangen met respect voor anderen. De medewerker komt op voor zijn mening en verdedigt zijn belangen met respect voor anderen, maar het vraagt een inspanning. Hij/zij deed het eigenlijk liever niet. De medewerker zal zijn mening zeggen bij aanmoediging door een collega. Hij/zij toont niet steeds even veel respect voor anderen. De medewerker spreekt alleen als het wordt gevraagd. Hij/zij kan moeilijk nee zeggen. Hij/zij blijft het liefst op de achtergrond of hij/zij uit zich zo sterk dat dit agressief is. Discretie Op een gepaste manier omgaan met vertrouwelijke informatie De medewerker kan vertrouwelijke informatie voor zichzelf houden ook als er druk uitgeoefend wordt om dit niet te doen. De medewerker houdt vertrouwelijke informatie voor zichzelf, maar af en toe ontglipt hem iets. De medewerker kan niet altijd het verschil maken tussen wat wel en wat niet gezegd mag worden aan anderen. De medewerker maakt geen onderscheid tussen wat wel en niet aan anderen verteld mag worden of vindt het leuk om anderen vertrouwelijke informatie te geven. Klantvriendelijkheid Rekening houden met de behoeften van de klant en respectvol omgaan met klanten. De medewerker probeert zelf de behoeften van klanten te ontdekken. Is ook vriendelijk tegen lastige klanten. Hij/zij zal alles doen om het de klant naar zijn/haar zin te maken. De medewerker staat open voor klachten en behandelt deze op een gepaste manier. De medewerker probeert zelf de behoeften te ontdekken van klanten die hij/zij aangenaam vindt of als het hem/haar goed uitkomt. De medewerker luistert naar de behoeften van klanten en probeert er iets mee te doen. Als er klachten zijn, probeert hij/zij een oplossing te zoeken of de klant doorverwijzen. De medewerker blijft hierbij kalm en beleefd. Hij/zij straalt vriendelijkheid uit. De medewerker luistert naar de behoeften van de klanten en probeert er iets mee te doen. Als er klachten zijn, probeert de medewerker beleefd te blijven maar dit lukt niet altijd. Hij/zij is beleefd, maar straalt geen vriendelijkheid uit. De medewerker stelt zich geen vragen rond de behoeften van de klanten. Als er klachten zijn, legt de medewerker de oorzaak bij de klant zelf en brengt dit op een onbeleefde manier over. Negeert de klacht. Luisteren Staat volledig open voor anderen los van eigen opvattingen. Probeert de achterliggende boodschap te ontdekken en hiervan blijk geven. Anderen laten uitspreken. Relevante (goede) vragen stellen om de bekomen informatie te begrijpen. De medewerker laat anderen uitspreken, kijkt de ander aan, vat geregeld samen en vraagt of hij/zij goed begrepen heeft wat de ander bedoelt. Hij/zij stelt relevante vragen en kan gedetailleerd navertellen wat er verteld wordt. Hij:zij is in staat de verborgen boodschappen te begrijpen. Toont interesse voor problemen en visies van anderen, ookal sluiten die niet aan bij de eigen situatie. De medewerker laat anderen uitspreken. Hij/zij stelt relevante vragen en begrijpt de kern van wat gezegd wordt. Hij/zij verliest de aandacht als de persoon, het onderwerp of de situatie hem/haar niet ligt. Hij/zij verliest dan oogcontact en stelt geen bijkomende vragen. De medewerker onderbreekt regelmatig anderen. Hij/zij stelt soms vragen naast de kwestie. Hij/zij heeft soms niet door wat er precies bedoeld wordt of mist belangrijke zaken in wat verteld wordt. De medewerker onderbreekt anderen. Hij/zij stelt geen vragen om het verhaal van de ander te begrijpen en mist zo veel informatie. Hij/zij heeft geen interesse in het verhaal van de ander en kijkt de ander nauwelijks aan. Mondelinge communicatie Duidelijk, gestructureerd en vlot gevoelens, ideeën en informatie onder woorden brengen, met aangepast taalgebruik zodat andere de boodschap juist begrijpen.

3 De medewerker vertelt zijn/haar verhaal boeiend, gestructureerd en past zijn/haar taal aan. Hij/zij vraagt zelf door om de boodschap van een ander beter te begrijpen en gaat na of de ander de eigen boodschap begrepen heeft. De medewerker brengt de boodschap gestructureerd en vlot onder woorden en past zijn taal aan. De medewerker brengt de boodschap onder woorden maar spreekt niet zo vlot, gestructureerd of duidelijk of heeft onvoldoende informatie of past zijn/haar taal niet aan aan de luisteraar. De medewerker spreekt slecht, onsamenhangend of te stil. Hij/zij verwoordt zaken slecht. Anderen begrijpen hem/haar niet. Leiding geven Een groep mensen kunnen motiveren en coachen om, als groep, de nodige resultaten te halen op korte en op lange termijn. De medewerker past zijn/haar leidersstijl aan aan de groep, het individu, de taak of de situatie. Hij/zij kan vertrouwen op de medewerkers, heeft aandacht voor mensen, ziet mogelijkheden voor ontwikkeling, is optimistisch, voert een open communicatie, vervult een voorbeeldrol, weet de taken goed te verdelen onder de groepsleden. De medewerker gebruikt soms leidersstijl die niet aangepast is aan de groep, het individu, de taak of de situatie. Hij/zij bereikt hierdoor niet altijd het doel. Hij/zij kan vertrouwen op de medewerkers, heeft aandacht voor mensen, ziet mogelijkheden voor ontwikkeling, is optimistisch, voert een open communicatie, vervult een voorbeeldrol, weet de taken goed te verdelen onder de groepsleden. De medewerker vindt geen evenwicht in een taakgerichte en mensgerichte aanpak. Kan de medewerkers niet inspireren, treedt vooral controlerend op of houdt sommige informatie achter. Er ontbreekt altijd iets aan het bereikte resultaat. De medewerker wil alles zelf doen of doet niets zelf, maakt misbruik van zijn macht of bereikt geen teamgeest. Hij/zij verzwijgt informatie of geeft verkeerde informatie. Hij/zij houdt geen rekening met de mogelijkheden, gevoelens of interesses van de medewerkers. Omgaan met gezag Opdrachten en opmerkingen van een leidinggevende aanvaarden of beleefd bespreken; zich aanpassen aan de verwachtingen. De medewerker aanvaardt opdrachten en kritiek. Hij/zij kan op een beleefde manier reageren indien hij/zij niet akkoord is. Hij voert de opdrachten waarmee hij niet akkoord is toch zonder mopperen uit en ook zonder dat er controle is. Hij kan vertrouwen geven aan de leidinggevende en aanvaardt die in zijn rol. De medewerker aanvaardt opdrachten en kritiek. Hij/zij kan op een beleefde manier reageren indien hij/zij niet akkoord is. Hij voert de opdrachten waarmee hij niet akkoord is uit maar met tegenzin en geeft hierover opmerkingen terwijl collega s of leidinggevenden het horen. Maar doet dit zonder de persoon te kwetsen. Hij kan vertrouwen geven aan de leidinggevende en aanvaardt die in zijn rol. De medewerker aanvaardt moeilijk opdrachten en kritiek waarmee hij niet akkoord is en reageert niet op een gepaste manier. De medewerker aanvaardt geen opdrachten of kritieken van de leidinggevenden en laat dit ook duidelijk merken. Hij vertrouwt de leidinggevende niet en aanvaardt hem niet in zijn rol. Omgaan met regels en afspraken Zich houden aan regels en afspraken. De medewerker komt de regels en afspraken na ook al blijken ze voor hem/haar nadelig. De medewerker leeft de regels en afspraken meestal na. De medewerker heeft het lastig met regels en afspraken en doet wel eens zijn/haar zin De medewerker komt de regels en afspraken niet na of werkt ze tegen. Hij geeft altijd wel een reden waarom de afspraak mis liep. Samenwerken Meewerken aan de groepstaak in het belang van de groep, kunnen geven en nemen in het samenwerken met anderen. De medewerker heeft een goed contact met iedereen van de groep, hij/zij is de drager van de groep en zorgt voor groepsgeest. Hij/zij kijkt waar anderen kunnen geholpen worden ook als dit niet tot de eigen taak behoort.

4 De medewerker hoort bij de groep. Hij/zij kan overweg met de meeste collega s en helpt anderen. De medewerker heeft weinig contact met de groep, werkt samen met één of enkele collega s. Hij/zij werkt samen en zal anderen helpen als het hem goed uitkomt of als ze er naar vragen. De medewerker heeft moeite om samen te werken met anderen, hij/zij volgt liever zijn/haar eigen weg. Hij/zij zoekt weinig contact met collega s en zal anderen weinig helpen. Schriftelijke communicatie Schrijven in een taal die voor de lezer duidelijk, gestructureerd en begrijpelijk is. De medewerker schrijft helder en vlot, overzichtelijk en met een goede structuur. Hij/zij kent veel woorden, kan goed zinnen bouwen past zijn schrijfstijl aan aan de lezer. Hij/zij slaagt er in ook moeilijkere inhouden beknopt en begrijpelijk uit te drukken. De medewerker schrijft helder en vlot, overzichtelijk en in een goede structuur. Hij/zij kent veel woorden, kan goed zinnen bouwen en past zijn schrijfstijl aan aan de lezer. Hij/zij slaagt er niet in moeilijkere inhouden beknopt en begrijpelijk uit te drukken. De medewerker kan eenvoudige, korte inhouden begrijpbaar uitdrukken. Langere inhouden brengt hij/zij echter niet helder en vlot. Past de schrijfstijl niet aan aan de lezer. De medewerker schrijft chaotisch, zonder structuur en niet overzichtelijk. Hij/zij kent niet zo veel woorden, bouwt foute zinnen, past zijn schrijfstijl niet aan aan de lezer. Hij/zij kan geen onderscheid maken tussen belangrijk en minder belangrijke zaken. Voorkomen Kleedt, gedraagt en verzorgt zich volgens de eisen van de werksituatie. De medewerker verzorgt zijn/haar uiterlijk en past zijn/haar kledij en voorkomen aan de werksituatie aan uit eigen beweging, zonder dat anderen er om moeten vragen. De medewerker verzorgt zijn/haar uiterlijk en past zijn/haar kledij en voorkomen aan de werksituatie aan als hij/zij hierop gewezen wordt. De medewerker kleedt zich meestal naargelang de eisen van de werksituatie, maar er de lichaamsverzorging kan beter. De medewerker past zijn/haar uiterlijk en kledij niet aan de werksituatie aan. Hij/zij verzorgt zich niet goed. Persoonlijke competenties Aandacht De aandacht bij het werk kunnen houden. Blijft doorwerken ook al zijn er storende invloeden en afleiding van anderen die niet met het werk te maken hebben. De medewerker blijft in alle omstandigheden bezig met zijn/haar werk. Geen daling van het tempo of de kwaliteit. Is niet of slechts kort afgeleid wanneer er invloeden zijn, die niet met het werk te maken hebben. Hij/zij werkt onmiddellijk verder. De medewerker blijft meestal bij het werk en is weinig afgeleid. Is afgeleid wanneer er invloeden zijn, die niet met het werk te maken hebben, maar probeert verder te werken zonder dat hij/zij het moet gevraagd zijn. Tempo verlaagt totdat de storende invloed weg is. De medewerker is regelmatig afgeleid door collega s en de omgeving. Bij storende invloeden stopt hij/zij het werk en moet aangemaand worden om verder te werken. De medewerker kan slechts gedurende een korte periode de aandacht bij het werk houden. Moet regelmatig aangemaand worden om verder te werken. Bij de minste afleiding verliest hij/zij de aandacht en stopt met werken. Hij/zij heeft een storende invloed op anderen. Doorzetten Aan een opdracht blijven werken, ook al zijn er moeilijkheden. Niet snel opgeven. De medewerker blijft aan het werk ook bij moeilijke omstandigheden of als hij/zij niet onmiddellijk resultaat ziet van het werk. Wil echt een oplossing vinden en kan zonder aanmoediging werken. Is pas tevreden met een perfect resultaat. De medewerker blijft aan het werk. Ook bij moeilijke omstandigheden of als hij/zij niet onmiddellijk resultaat ziet van het werk als de werkleider hem/haar nu en dan aanmoedigt. De medewerker blijft zoeken naar een oplossing maar heeft af en toe wel aanmoediging nodig. Is tevreden met een goed resultaat. Perfectie hoeft niet. Bij moeilijkheden zet de medewerker even door of wacht op hulp van een collega maar hij/zij geeft vlug op.

5 De medewerker geeft het op bij de kleinste moeilijkheid en de werkleider moet hem/haar regelmatig aanmoedigen. Aanpassen Past werkwijze, werkuren en werkplaats aan aan veranderende situaties. Flexibel zijn. De medewerker kan vlot inspelen op nieuwe situaties. Hij/zij is bereid om andere taken op te nemen en met andere collega s samen te werken. Hij/zij kan of wil snel overschakelen van de ene werkwijze, uurrooster, werkplaats naar de andere. De medewerker is bereid om af en toe andere werkwijzen, werkuren en taken te aanvaarden of ergens anders in te springen. Hij/zij trekt zich uit de slag als er zich nieuwe situaties voordoen. De medewerker volgt het liefst de voorgeschreven werkwijzen, taken, uren en werkplaats. Hij/zij begrijpt dat het soms nodig is om zijn/haar gedrag aan te passen. Valt makkelijk terug op vroegere gewoontes Onvoorziene situaties veroorzaken soms moeilijkheden. De medewerker heeft nood aan een vaste, wederkerende werkwijze, werkuren of werkplaats. Hij/zij heeft het moeilijk met veranderingen. Volhardt in eigen werkwijze. Initiatief Zelf aan het werk gaan. Werk zien. De medewerker zoekt zelf naar nieuwe en bijkomende taken, ook buiten de eigen taken. Hij/zij doet voorstellen om het werk te verbeteren. Komt snel op gang. Start het werk zonder aanmoediging. Vult dode momenten zinvol op. De medewerker neemt zelf het initiatief om aan een taak te beginnen als hij/zij de taak kent.. Vraagt in dode momenten wat hij/zij nu moet doen. Meldt het als een taak afgerond is. Brengt geen nieuwe ideeën ter verbetering van het werk. De medewerker begint aan een nieuwe taak na afgesproken te hebben met de werkleider. Werkt opgegeven werkplanning met taken af. Ziet geen nieuwe en bijkomende taken. De medewerker begint niet spontaan aan een nieuwe taak. Wacht af tot iemand een opdracht geeft. Moet regelmatig worden aangespoord, ook als hij een opgegeven werkplanning heeft. Ziet geen nieuwe en bijkomende taken. Leervermogen Kan gemakkelijk nieuwe dingen bijleren, zowel op het vlak van kennis, vaardigheden als attitudes. De medewerker leert nieuwe dingen nadat iemand ze éénmaal heeft uitgelegd of door ze zelf te doen. Een beknopte uitleg volstaat, ook bij moeilijkere informatie of opdrachten. De medewerker leert uit zichzelf nieuwe dingen. Past het geleerde toe. De medewerker leert nieuwe dingen nadat iemand duidelijk heeft uitgelegd wat hij/zij moet doen. De medewerker neemt niet spontaan nieuwe informatie in zich op. Leert gemakkelijker iets bij als het hem/haar interesseert. Past het geleerde toe. De medewerker leert nieuwe dingen maar enkel als iemand ze herhaaldelijk voordoet of uitlegt. Past het geleerde toe. De medewerker leert nauwelijks nieuwe dingen zelfs als iemand ze meerdere keren voordoet. Heeft gedetailleerde werkinstructies nodig over zijn taken. Past het geleerde toe met een hulpmiddel zoals een checklist. Werkmotivatie Zich inspannen om het werk zo goed mogelijk te doen. De medewerker zoekt constant nieuwe uitdagingen. Geen inspanning is teveel. Zegt gauw ja als hij het eigenlijk te druk heeft. Straalt enthousiasme uit. Zet zich in voor zijn werk vanuit de overtuiging dat de taken en/of de organisatie belangrijk zijn. De medewerker doet zijn/haar werk en voert de taken zo goed mogelijk uit. Is bereid om af en toe extra inspanningen te leveren. Staat achter de taken en/of de organisatie. De medewerker doet enkel wat van hem/haar wordt verwacht. Klaagt als hij/zij iets extra moet doen, buiten de uren, buiten de taak Hecht weinig belang aan de taken en/of organisatie. De medewerker doet zijn/haar werk zolang het niet teveel inspanning vraagt. Stopt met werken of vertraagt als er geen toezicht is. Blijft wegbij een kleine tegenslag. Demotiveert anderen. Taken en/of organisatie interesseren hem/haar niet. Loyaliteit Zich positief of neutraal uitlaten over de werkgever. De medewerker is positief over de werkgever tegen anderen.

6 De medewerker is neutraal over de werkgever tegen anderen. De medewerker praat mee met negatieve uitlatingen van anderen over de werkgever. De medewerker is negatief over de werkgever tegen anderen. Omgaan met druk Goed blijven werken onder druk of in moeilijke omstandigheden. Bijvoorbeeld door het tempo, de moeilijkheidsgraad of problemen met collega s. De medewerker blijft steeds en onder bijna alle omstandigheden rustig, ook als hij/zij onder druk staat door het tempo, de moeilijkheidsgraad of problemen met collega s. De kwaliteit blijft dezelfde of wordt beter ondanks druk. De medewerker kan gedurende langere tijd onder druk werken als de druk van voorbijgaande aard is. De kwaliteit blijft goed als de druk aanhoudt. De medewerker kan een beperkte tijd onder druk werken. Soms wordt het te veel en heeft de medewerker een time-out nodig. Is prikkelbaarder dan gewoonlijk. De kwaliteit leidt onder de druk. Hij/zij maakt fouten. Als de medewerker onder druk staat werkt hij/zij minder goed. Hij/zij kan wel eens in paniek raken. Hij/zij slaagt er niet in de opdracht goed uit te voeren. Verantwoordelijkheid Bekommerd zijn om het eigen resultaat en dat van de groep. De medewerker is bekommerd om het eindresultaat en dat van de groep. Schuift de verantwoordelijkheid voor fouten niet af op anderen. Wil als groep de beste kwaliteit leveren. Doet meer dan wat van hem verwacht wordt. Is begaan met problemen, ook al heeft hij/zij die niet veroorzaakt. De medewerker is bekommerd om het eigen resultaat en neemt verantwoordelijkheid voor het eigen werk. Levert goede kwaliteit in zijn werk. De medewerker doet wat gevraagd wordt. Legt de oorzaak van fouten vaak bij anderen. De medewerker is niet bekommerd om het eindresultaat en als er iets misloopt ligt hij/zij er niet wakker van. Hij/zij ziet bij zichzelf geen schuld. Zelfstandigheid Een opdracht zonder hulp van anderen kunnen uitvoeren. Weten wanneer en waarover hij/zij zelf kan beslissen of wie hij/zij hiervoor kan raadplegen. De medewerker kan een uitgebreider taak zelf aanpakken en uitvoeren. Weet wanneer, waarover en bij wie hij/zij wel om uitleg moet vragen. Bij afwezigheid van de werkleider kan hij het werk goed uitvoeren. De medewerker kan zijn werk zelf uitvoeren. Kan beslissingen nemen, maar vraagt akkoord van de werkleider. De medewerker kan zijn werk gedeeltelijk zelfstandig uitvoeren, maar heeft toch nog veel hulp nodig. Neemt soms beslissingen zonder overleg te plegen, ook als dit nodig was. Vraagt overleg bij beslissingen die hij/zij zelf zou moeten kunnen nemen. De medewerker heeft steeds hulp nodig bij het uitvoeren van zijn werk. Neemt geen beslissingen. Vraagt steeds wat te doen of hoe hij de opdracht moet doen. Wil het horen als hij iets goed heeft gedaan. Beoordelen De juiste beslissingen nemen bij goederen, situaties en/of personen aan vooraf bepaalde kenmerken en/of afspraken afwegen (Vb. goederen selecteren op bruikbaarheid, soort, waarde, kwaliteit, ) De medewerker kan de juiste beslissing nemen volgens de kenmerken ook al bestaan hier rond geen afspraken. Hij voelt gemakkelijk aan wanneer iets of iemand aan de kenmerken voldoet. De medewerker kan de juiste beslissing nemen volgens de kenmerken als hier afspraken rond bestaan. Vraagt het aan de werkleider als er geen afspraken rond bestaan. De medewerker kan de juiste beslissing nemen volgens de kenmerken, maar maakt nog fouten. Toetst het af bij de werkleider ook als de afspraken duidelijk zijn. De medewerker slaagt er niet in om de juiste beslissing te nemen volgens bepaalde kenmerken. Houdt weinig of geen rekening met de afspraken. Hij kan niet afwegen of de goederen, situatie en/of personen voldoen aan bepaalde kenmerken. Hij voelt het niet aan.

7 Nauwkeurigheid Werk afleveren dat voldoet aan de gevraagde normen. De medewerker maakt zelden fouten en moet het werk niet meer verbeteren. Controleert het eigen werk. Is pas tevreden met een perfect resultaat. Het werk kan zonder controle door de werkleider aanvaard worden. De medewerker maakt weinig fouten maar controleert zijn werk en verbetert de meeste fouten. Is tevreden met een goed resultaat. De medewerker maakt regelmatig fouten. Hij/zij controleert oppervlakkig, waardoor veel fouten ontsnappen aan de controle. Is snel tevreden. De werkleider weet dat controle nodig is. De medewerker werkt slordig en maakt veel fouten en controleert nauwelijks. De werkleider weet dat extra controle nodig is. Ordelijkheid Zorgen voor orde en netheid op de werkplek. De medewerker maakt na de taak zijn werkplaats proper en bergt alles weer overzichtelijk op. Waar het materiaal ligt is duidelijk voor de collega s. Hij/zij past dit ook toe buiten de eigen werkplek. Is een voorbeeld voor collega s. Voorkomt dat de werkplaats er slordig bij ligt. De medewerker maakt na de taak zijn werkplaats proper. Hij bergt alles op volgens de afspraken. Stoort zich eraan als de werkplek te slordig is en doet er iets aan. De medewerker ruimt meestal op na de taak. Vaak blijft er ook iets liggen. Materialen zijn niet altijd vindbaar voor collega s. Bergt materiaal op omdat het moet, maar doet dit niet overzichtelijk. De medewerker ruimt niet op en legt het materiaal niet op de juiste plaats terug. Kan geen systeem voor het ordenen volgen. Vindt orde en netheid niet belangrijk. Problemen oplossen In probleemsituaties of bij moeilijkheden naar manieren zoeken om een tot een oplossing te komen weten wanneer het gepast is om hierbij hulp te vragen. In moeilijke situaties kan de medewerker zich goed uit de slag trekken. Hij/zij begrijpt het probleem en vindt hiervoor een oplossing, ook bij nieuwe, moeilijke problemen. Als hulp vragen nodig is, spreekt hij/zij de juiste personen aan. In probleemsituaties kan de medewerker zich goed uit de slag trekken als het probleem al eens voorgevallen is of als het een eerder eenvoudig probleem is. Als hulp vragen aangewezen is, spreekt hij/zij de juiste personen aan. De medewerker kan vaak voorkomende eenvoudige problemen oplossen. Als er zich iets onverwachts voordoet heeft hij/zij meestal hulp nodig om tot een oplossing te komen. In moeilijke situaties weet de medewerker niet wat te beginnen. Hij/zij kan geen oplossingen bedenken. Roept te vaak hulp in van anderen. Onderneemt niets om het probleem op te lossen. Veiligheid Instaan voor de eigen veiligheid, die van collega s en de werkomgeving. De medewerker staat in voor eigen veiligheid en die van anderen. Hij/zij past de veiligheidsregels altijd toe ook in nieuwe situaties. Ziet en let op voor onverwachte, onvoorziene gevaren. De medewerker past de veiligheidsregels altijd toe. Voor nieuwe situatie heeft hij instructies nodig en volgt ze ook op. Kan niet steeds onverwachte, nieuwe gevaren inschatten. De medewerker volgt de regels die hij/zij zelf belangrijk vindt of als het hem of haar goed uitkomt. Hij/zij neemt soms per ongeluk of door niet op te letten onverantwoorde risico s. De medewerker let tijdens het werk niet op zijn eigen veiligheid of die van anderen. Hij/zij brengt daardoor zichzelf of anderen mensen in gevaar. Hij/zij overtreedt opzettelijk bepaalde veiligheidsregels of past ze niet toe als de werkleider weg is. Werkorganisatie Volgens een efficiënte en doelmatige planning of methode kunnen werken. De medewerker bepaalt een efficiënte en doelmatige volgorde in zijn taken en voert deze uit volgens de planning. Ook moeilijke of nieuwe taken kunnen zonder problemen georganiseerd worden. Anderen kunnen moeiteloos zijn werk overnemen. De medewerker bepaalt een realistische volgorde in zijn taken en voert deze uit volgens de planning. Bij moeilijke of nieuwe taken heeft hij instructies nodig om tot een goede planning te komen. Het werk is toegankelijk voor anderen. De medewerker bepaalt een volgorde in zijn taken, maar deze volgorde is vaak niet de meest

8 logische. Hierdoor moeten sommige taken opnieuw gedaan worden of hoopt het werk zich of. Hij/zij moet terug vallen op instructies. De medewerker kiest geen of een verkeerde volgorde om zijn taken uit te voeren. Voert de taken chaotisch uit. Hij/zij werkt niet volgens een efficiënte planning, waardoor het resultaat uitblijft en niet toegankelijk is voor anderen. Hij/zij kan niet zonder instructies. Werktempo Het werk uitvoeren binnen de gestelde tijd zonder verlies van kwaliteit. De medewerker maakt goed gebruik van de werktijd en kan een goed werkritme aanhouden. Hij/zij kan het werkritme zelfs tijdelijk verhogen zonder dat de kwaliteit achteruit gaat. Bij nieuwe of moeilijke opdrachten haalt hij/zij vlot het gewenste tempo. Het werkritme is voldoende. Bij doorsnee opdrachten kan de medewerker een goed tempo aanhouden. Hij/zij kan het werkritme tijdelijk verhogen maar maakt hierbij meer fouten dan gewoonlijk. Bij nieuwe of moeilijke opdrachten heeft hij/zij een aanvaardbare tijd nodig om het tempo op peil te brengen. Het werkritme is wisselend en afhankelijk van het soort werk. De medewerker kan het gewenste tempo niet voor een lange tijd volhouden. Een tijdelijk hoger tempo kan hij/zij niet aan. Bij nieuwe of moeilijke opdrachten heeft hij/zij veel tijd nodig om het tempo op peil te brengen. Hij/zij moet geregeld worden aangespoord. De medewerker verspilt tijd en werkt langzaam. Hij/zij is niet in staat het gewenste tempo te bereiken. Bij afwezigheid van de werkleider is het tempo veel te laag. Hij/zij moet worden aangespoord. Zorgvuldigheid Voorkomen van schade aan materialen en hinder aan collega s. De medewerker heeft respect voor het materiaal en de gereedschappen. Gebruikt ze met veel zorg zodat tijdsverlies, verspilling of hinder voor zichzelf en anderen vermeden wordt. Draagt indien nodig ook zorg voor materialen die anderen gebruikt hebben. Zoekt uit eigen beweging hoe materialen langer kunnen meegaan. De medewerker heeft respect voor het materiaal en de gereedschappen. Hij/zij beschermt ze voor schade en voorkomt hinder. De medewerker heeft respect voor het materiaal en de gereedschappen. Hij/zij denkt er niet altijd aan om zorg te dragen voor het materiaal of doet het enkel als het hem/haar goed uitkomt. Het lukt niet altijd om hinder of schade te voorkomen. De medewerker heeft geen respect voor het materiaal en de gereedschappen of geen oog voor de zorg ervoor. Hij/zij doet geen inspanningen om hinder of schade te voorkomen. Technische competenties Hanteren van machines, toestellen De machines nodig voor het uitvoeren van taken kunnen gebruiken. De medewerker kan vlot met de toestellen werken in verschillende omstandigheden, ook na een lange tijd er niet mee gewerkt te hebben. De medewerker kan de machines, toestellen meestal vlot hanteren, maar roept af en toe de hulp in van de werkleider. Na lange tijd er niet mee gewerkt te hebben, heeft hij/zij en korte inwerkperiode nodig. De medewerker kan de machines, toestellen hanteren na uitgebreide uitleg en voordoen van de werkleider of met behulp van de werkleider. Na lange tijd er niet mee gewerkt te hebben, heeft hij/zij opnieuw de volledige uitleg nodig. De medewerker kan de machines, toestellen niet hanteren ook niet na herhaaldelijke uitleg, voortonen of hulp. Werkprocedures of technieken Het werk correct kunnen uitvoeren zoals het moet. De medewerker kan het werk correct uitvoeren in verschillende omstandigheden, ook na een lange tijd het niet meer te hebben gedaan. De medewerker kan het werk uitvoeren zoals het moet, maar heeft in specifieke situaties of na lange tijd het werk niet te hebben gedaan de hulp van de werkleider nodig. Na lange tijd niet zo gewerkt te hebben, heeft hij/zij een korte inwerkperiode nodig.

9 De medewerker kan het werk uitvoeren zoals het moet na voordoen van en met hulp van de werkleider. Na lange tijd niet zo gewerkt te hebben, heeft hij/zij opnieuw de volledige uitleg nodig. De medewerker kan het werk niet uitvoeren zoals het moet ook niet na herhaaldelijke uitleg, voortonen of hulp. Producten gebruiken De producten nodig voor het werk of horend bij het werk goed kunnen gebruiken. De medewerker kan vlot omgaan met de producten in verschillende situaties, ook na een lange tijd de producten niet meer gebruikt te hebben. De medewerker kan meestal vlot omgaan met de producten, maar heeft in specifieke situaties en na een lange tijd de producten niet meer gebruikt te hebben hulp nodig van de werkleider. Na lange tijd er niet mee gewerkt te hebben, heeft hij/zij en korte inwerkperiode nodig. De medewerker kan omgaan met de producten na uitleg en voordoen van de werkleider en met behulp van de werkleider. Na lange tijd er niet mee gewerkt te hebben, heeft hij/zij opnieuw de volledige uitleg nodig. De medewerker kan niet omgaan met de nodige producten, ook niet na uitleg en voortonen. Materiaalkennis 'Weten welk materiaal waarvoor dient. De medewerker weet perfect welk materiaal hij/zij nodig heeft zowel bij taken die hij/zij vaak uitvoert als bij nieuwe of zelden uitgevoerde taken. De medewerker weet welk materiaal hij/zij nodig heeft bij taken die hij/zij frequent uitvoert. Bij nieuwe taken of taken die hij/zij niet vaak uitvoert weet hij/zij niet steeds welk materiaal vereist, vraagt hij hulp aan de werkleider of neemt hij het foute materiaal. De medewerker twijfelt bij sommige taken over welk materiaal hij/zij nodig heeft, ook bij taken die hij/zij frequent uitvoert. Hij/zij vraagt hulp aan de werkleider of neemt bij bepaalde taken het verkeerde materiaal. De medewerker weet niet waar het materiaal voor dient en welke materiaal hij/zij voor zijn taken nodig heeft. Hij heeft altijd de hulp nodig van de werkleider of gebruikt het verkeerde materiaal. Kennis voorschriften 'Kennis hebben van de voorschriften (vb veiligheid, procedure,..) die gelden. De medewerker kent alle voorschriften die gelden. Hij weet perfect wat moet gebeuren, op welke manier het moet gebeuren en hoe. De medewerker kent de voorschriften die hij/zij voor zijn taak frequent nodig heeft, maar kent niet alle voorschriften. Hij/zij moet zich op bepaalde punten nog bijschaven. De medewerker kent slechts één of enkele van de voorschriften en die hij/zij dagdagelijks nodig heeft, hij/zij maar moet nog veel bijleren. De medewerker weet niet welke voorschriften er gelden. Productkennis 'Kennis hebben van het product waarmee gewerkt wordt of de dienstverlening die gedaan wordt. De medewerker kent het product of de dienstverlening door en door. Hij/zij weet perfect hoe alles in elkaar zit De medewerker kent het product of de dienstverlening, maar moet voor bepaalde dingen de hulp inroepen van de werkleider of het antwoord schuldig blijven. Hij/zij moet zich op bepaalde punten nog bijschaven. De medewerker weet iets af van het product of de dienstverlening maar moet regelmatig de hulp inroepen van de werkleider of blijft het antwoord schuldig. Hij/zij moet nog veel bijleren. De medewerker weet niets af van het product of de dienstverlening.

Competentiewoordenboek niet-kaderleden

Competentiewoordenboek niet-kaderleden 1. Besluitvaardig zijn Competentiewoordenboek niet-kaderleden - Kan tijdig beslissen wat in een bepaalde situatie moet gebeuren - Neemt goede beslissingen rekening houdend met de situatie - Durft beslissingen

Nadere informatie

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS Het doel van dit onderzoek is een vergelijking te maken tussen de aanwezige competenties bij professionals en vrijwilligers

Nadere informatie

Mijn sterke kanten en werkpunten. Evaluatie arbeidsvaardigheden door begeleider(s)

Mijn sterke kanten en werkpunten. Evaluatie arbeidsvaardigheden door begeleider(s) Mijn sterke kanten en werkpunten Evaluatie arbeidsvaardigheden door begeleider(s) Arbeidsvaardigheid 1. Zelfkennis Weet hij van zichzelf wat hij kan en niet kan? Antwoordmogelijkheid O Hij weet van zichzelf

Nadere informatie

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief FUNCTIEBESCHRIJVING: Begeleider binnenschoolse opvang 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Begeleider Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang E1-E3 administratief

Nadere informatie

Competenties verbonden aan het ComPas

Competenties verbonden aan het ComPas Competenties verbonden aan het ComPas 5 kerncompetenties en 8 erg waardevol competenties 1. Kunnen samenwerken... 2 2. Contactvaardig zijn... 3 3. Inlevingsvermogen/empathie bezitten... 4 4. Zelfreflectie...

Nadere informatie

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren.

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren. Schoolse competenties Competentie 1: Agendagebruik - Je schrijft je huiswerk in je agenda als dit wordt opgegeven. - Je agenda ziet er verzorgd uit. - Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt

Nadere informatie

Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere.

Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere. Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere. Als jongere (al dan niet aan het werk) kan je mytalent@work

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Gemeenschapswacht Gemeenschapswachten C1-C3 Administratief 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Uitvoeren van

Nadere informatie

De gedragscriteria voldoen aan deze voorwaarden: duidelijk en begrijpbaar observeerbaar en meetbaar geen waardeoordeel

De gedragscriteria voldoen aan deze voorwaarden: duidelijk en begrijpbaar observeerbaar en meetbaar geen waardeoordeel Basisvaardigheden Algemeen Voor elke basisvaardigheid is omschreven wat de betekenis is = soort van definitie Daarnaast is een vertaling in (observeerbare) gedragscriteria gegeven om te kunnen scoren in

Nadere informatie

ICT-ONDERSTEUNING. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie

ICT-ONDERSTEUNING. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau ICT-ONDERSTEUNING D Doel van de functiefamilie Op basis van de kennis van het informaticamateriaal (applicaties of machines) instaan voor de bediening of de technische ondersteuning

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel HULPKOK

Functie en competentieprofiel HULPKOK Functie en competentieprofiel HULPKOK 1. Situering van de functie Functietitel Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator Hulpkok Woonzorgcentrum D D1 D2 D3 kok procesbewaker 1. Positionering in het

Nadere informatie

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen Functiebeschrijving Polyvalent Medewerker Abdijmuseum Ten Duinen 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE AFDELING Vrije Tijd SECTOR/DIENST Abdijmuseum Ten Duinen 1138 TEAM FUNCTIEFAMILIE Praktisch technisch uitvoerende

Nadere informatie

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk.

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk. COMPETENTIEPROFIEL COACH BEGELEIDING MODULES PSYCHO-EDUCATIEPAKKET DEMENTIE EN NU De coach van Dementie en nu is hij/zij die de vormingssessies begeleidt voor een groep mantelzorgers van personen met dementie.

Nadere informatie

SAM-schalen voor veldwerk. Inzet en doorzettingsvermogen (bij staalname, peerevaluatie door leerlingen)

SAM-schalen voor veldwerk. Inzet en doorzettingsvermogen (bij staalname, peerevaluatie door leerlingen) SAM-schalen voor veldwerk NAAM: ACTIVITEIT: veldwerk water DATUM: (Kruis aan wat van toepassing is) Inzet en doorzettingsvermogen (bij staalname, peerevaluatie door leerlingen) Begint aan een determinatie

Nadere informatie

Deze steekkaarten met tips rond competenties:

Deze steekkaarten met tips rond competenties: Deze steekkaarten met tips rond competenties: zijn een onderdeel van de competentietoolkit ter ondersteuning van sociale sportpraktijken gericht op het ontwikkelen van jongeren. hebben tot doel om te werken

Nadere informatie

MEDEWERKER SCHOONMAAK

MEDEWERKER SCHOONMAAK MEDEWERKER SCHOONMAAK 1. Functiebenaming/ graad FUNCTIEBENAMING: medewerker DIENST: schoonmaak FUNCTIEFAMILIE: technisch ondersteunenden (TO1) NIVEAU: D1-D2-D3 2. Plaats in de organisatie De medewerker

Nadere informatie

Aan de slag blijven. Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud

Aan de slag blijven. Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud Jezelf presenteren De medewerker moet zichzelf goed presenteren. Bijvoorbeeld door er schoon en verzorgd uit te zien. Zo laat hij/zij een goede indruk

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

NB: Alleen voor de gekleurde doelen zijn taakkaarten voor Stage/WEP. In LVS2000 staat taakkaart getypt achter betreffende doelen.

NB: Alleen voor de gekleurde doelen zijn taakkaarten voor Stage/WEP. In LVS2000 staat taakkaart getypt achter betreffende doelen. WERKEN In deze leerlijn wordt onder werken verstaan het werken in een dagverblijf, een sociale werkplaats of in het vrije bedrijf. Daarbij is de verwachting dat wat onder niveau 11 en 12 staat met name

Nadere informatie

COLLECTIEBEHEER. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie

COLLECTIEBEHEER. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau COLLECTIEBEHEER D Doel van de functiefamilie Ondersteuning bieden bij het beheer van collecties om deze in een goede staat te houden. Het in ontvangst nemen en hanteren van collectievoorwerpen,

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon

Nadere informatie

Leerlijn werken Pedologisch Instituut, CED-Groep

Leerlijn werken Pedologisch Instituut, CED-Groep WERKEN In deze leerlijn wordt onder werken verstaan het werken in een dagverblijf, een sociale werkplaats of in het vrije bedrijf. Daarbij is de verwachting dat wat onder niveau 11 en 12 staat met name

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in ons

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand.

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand. Praktijkwerkboek AKA Dataverwerking 1 Inhoud Een ander woord voor gegevens is data. Elk bedrijf werkt met data. Dat kunnen bijvoorbeeld data zijn over klanten, zoals de naam en het adres. Het kan ook gaan

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Instaan voor het veilig vervoer van personen en goederen binnen een aanvaardbare termijn teneinde ze naar de gewenste plaatsen te brengen.

Instaan voor het veilig vervoer van personen en goederen binnen een aanvaardbare termijn teneinde ze naar de gewenste plaatsen te brengen. Functiefamilie: Niveau: D TRANSPORT Doel van de functiefamilie Instaan voor het veilig vervoer van personen en goederen binnen een aanvaardbare termijn teneinde ze naar de gewenste plaatsen te brengen.

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

SPOED competenties en gedragsindicatoren

SPOED competenties en gedragsindicatoren SPOED competenties en gedragsindicatoren Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: door de vragenlijst in te vullen krijgt de coachee een zicht op zijn/haar competenties - Doelgroep:

Nadere informatie

Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen

Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen 1. Kijkt veel naar andere kinderen. 1. Kan speelgoed met andere kinderen 1. Zoekt contact met andere kinderen 1. Kan een emotionele

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Leerlijn/ontwikkelingslijn Leren leren cluster 4

Leerlijn/ontwikkelingslijn Leren leren cluster 4 Leerlijn/ontwikkelingslijn Leren leren cluster 4 Kerndoel 4: De leerlingen leren belangstelling hebben voor de wereld om hen heen, ze leren deze gemotiveerd onderzoeken en daarin taken uitvoeren, waarbij

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in

Nadere informatie

KIJKWIJZER 1 VOORBEREIDE MONDELING PRESENTATIE Vier rubrieken, vier waarden per rubriek en de kernachtige typering per schaalwaarde

KIJKWIJZER 1 VOORBEREIDE MONDELING PRESENTATIE Vier rubrieken, vier waarden per rubriek en de kernachtige typering per schaalwaarde Structuur - inleiding, midden, slot - stelling + argumenten - hoofdzaak en detail - illustraties, voorbeelden - talige structuuraanduiders (Abstracte) schooltaalvaardigheid - informatiedichtheid - vaktaal

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 1. BELEIDSONDERSTEUNEND WERKEN Beleidsondersteunend werken is het verwerken van alle relevante informatie in duidelijke, overzichtelijke

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Verbindingsactietraining

Verbindingsactietraining Verbindingsactietraining Vaardigheden Open vragen stellen Luisteren Samenvatten Doorvragen Herformuleren Lichaamstaal laten zien Afkoelen Stappen Werkafspraken Vertellen Voelen Willen Samen Oplossen Afspraken

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Kennismaken met het archief... 4 Je gaat kennismaken met een archief met papieren archiefstukken op het werk.

Praktijkwerkboek AKA. Kennismaken met het archief... 4 Je gaat kennismaken met een archief met papieren archiefstukken op het werk. Praktijkwerkboek AKA Archief 1 Inhoud In het onderdeel Archief ga je kennismaken met het archief van het bedrijf en zelf documenten archiveren. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt staan aangegeven.

Nadere informatie

Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties Uitleg keuzecompetenties...

Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties Uitleg keuzecompetenties... INHOUDSOPGAVE Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties... 10 Uitleg keuzecompetenties... 15 2 INTRODUCTIE Deze assistent is bedoeld voor jou

Nadere informatie

Wat kan je en wat weet je als medewerker Onderhouds- en Hersteldienst Buurtbeheer?

Wat kan je en wat weet je als medewerker Onderhouds- en Hersteldienst Buurtbeheer? Wat kan je en wat weet je als medewerker Onderhouds- en Hersteldienst Buurtbeheer? Naam deelnemer: Startdatum: Datum evaluatie: Begeleid(st)er: Inschakelingscoach: 1 2 Competenties NAUWKEURIGHEID / ORDE

Nadere informatie

REDDER 1. Organisatiegegevens 2. Plaats in de organisatie 3. Doel van de functie 4. Resultaatsgebieden

REDDER 1. Organisatiegegevens 2. Plaats in de organisatie 3. Doel van de functie 4. Resultaatsgebieden REDDER 1. Organisatiegegevens FUNCTIEBENAMING: vakman/ -vrouw FUNCTIENIVEAU: D1-D2-D3 FUNCTIEFAMILIE: veiligheids- en toezichthoudende medewerkers (VT2) DEPARTEMENT: Cultuur en vrije tijd DIENST: Sport

Nadere informatie

- Leerlijn Leren leren - CED groep. Leerlijn Leren leren CED groep

- Leerlijn Leren leren - CED groep. Leerlijn Leren leren CED groep Leerlijn Leren leren CED groep 1 1. Taakaanpak Leerlijn leren leren CED groep Groep 1 a. Luistert en kijkt naar de uitleg van een opdracht in een één op één situatie b. Wijst aan waar hij moet beginnen

Nadere informatie

3.3 Ondersteunend document voor bevraging kerncompetenties

3.3 Ondersteunend document voor bevraging kerncompetenties 3.3 Ondersteunend document voor bevraging kerncompetenties CV-gerichte dieptevragen Criterium-gerichte vragen Nota s + MPA introductie Interviewer : Kandidaat : Datum : CV-gerichte dieptevragen Welke vragen

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO

Functiebeschrijving. Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO Functiebeschrijving Functie Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO Functionele loopbaan C1 C3 Code IZ/BKO/2008/01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

Communiceren met een zorgvrager met de ziekte van Parkinson

Communiceren met een zorgvrager met de ziekte van Parkinson OPDRACHTFORMULIER Communiceren met een zorgvrager met de ziekte van Parkinson Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met

Nadere informatie

Communicatie in het horecabedrijf. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Wat is communicatie?

Communicatie in het horecabedrijf. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Wat is communicatie? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over communicatie in het horecabedrijf. In de horeca ga je om met gasten en communiceer je met ze. Je gaat als medewerker ook om met je collega s en je zult het

Nadere informatie

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden.

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden. Actief luisteren Om effectief te kunnen communiceren en de boodschap van een ander goed te begrijpen, is het belangrijk om de essentie te achterhalen. Je bent geneigd te denken dat je een ander wel begrijpt,

Nadere informatie

Persoonlijkheidstest (PTA)

Persoonlijkheidstest (PTA) Persoonlijkheidstest (PTA) student 47 2013 TalentFocus 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden

Nadere informatie

Tussendoelen domein SOCIAAL EMOTIONELE ontwikkeling. Zelfbeeld. *bron: SLO ;6 4 4;6 5 5;6 6 6,6 7

Tussendoelen domein SOCIAAL EMOTIONELE ontwikkeling. Zelfbeeld. *bron: SLO ;6 4 4;6 5 5;6 6 6,6 7 1 Tussendoelen domein SOCIAAL EMOTIONELE ontwikkeling Zelfbeeld 1. Gebruikt en begrijpt het woord wij. 2. Ontdekt verschillen en overeenkomsten tussen zichzelf en de anderen in de groep. 3. Toont non-verbaal

Nadere informatie

Nieuw evaluatieformulier werkervaring

Nieuw evaluatieformulier werkervaring HANDLEIDING Nieuw evaluatieformulier werkervaring Beste werkgever Het uiteindelijke doel van de werkervaringstrajecten artikel 60 is een positieve doorstroom naar de arbeidsmarkt. We willen de competenties

Nadere informatie

SPOED competenties en gedragsindicatoren

SPOED competenties en gedragsindicatoren SPOED competenties en gedragsindicatoren Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: door de vragenlijst in te vullen krijgt de coachee een zicht op zijn/haar competenties - Doelgroep:

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Samen met de speelpleinverantwoordelijke organiseer je elke vakantie mee de

Nadere informatie

Je toont interesse in het bedrijf en levert een positieve bijdrage. Je gaat flexibel om met wisselende werktijden en werkzaamheden

Je toont interesse in het bedrijf en levert een positieve bijdrage. Je gaat flexibel om met wisselende werktijden en werkzaamheden werkproces 1 Werken in de handel Winkelassistent Wat laat je zien? Je toont interesse in het bedrijf en levert een positieve bijdrage Je gaat flexibel om met wisselende werktijden en werkzaamheden Je werkt

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Zorgkundige Woonzorgcentrum C C1 C2 Hoofdverpleegkundige/Zorgcoördinator

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

LEREN LEREN WAT? HOE?

LEREN LEREN WAT? HOE? LEREN LEREN Bij leren leren ondersteunt de school je schoolse leren en biedt de school je methodieken om toe te passen in leersituaties buiten de school. Als school hebben we gekozen voor het VELOO-programma,

Nadere informatie

Woonzorgcentrum De Berk

Woonzorgcentrum De Berk FUNCTIEPROFIEL WOONASSISTENT 1 FUNCTIEDOEL De woonassistent verzorgt een nette en hygiënische woon- en leefomgeving van de bewoner De woonassistent biedt ondersteuning aan het verzorgend personeel. De

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen 1. Doel 1. Kwaliteiten van de groepsleden op tafel leggen 2. De opdracht zo concreet mogelijk maken, door brainstorm, groepsleden

Nadere informatie

Evaluatieformulieren

Evaluatieformulieren Evaluatieformulieren EVALUATIEFORMULIER 1 leidinggevenden niveau A, B en C 4 EVAFORM 1 1) collegialiteit 1. werkt samen (in team) aan de uitvoering van het gehele takenpakket van de organisatie, de dienst,

Nadere informatie

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen Voorbeelduitwerking kerntaak 4 Kerntaak 4: 4 Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie. Werkproces 4.1: Gedraagt zich als verantwoord werknemer bij het uitvoeren van het werk. Omschrijving:

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

WERKBLAD LEIDERSCHAPSSTIJL

WERKBLAD LEIDERSCHAPSSTIJL WERKBLAD LEIDERSCHAPSSTIJL In dit document vind je 12 situaties waarop je verschillend kunt reageren. Omcirkel de aanpak die voor jou het meest voor de hand ligt. Situaties 1. De laatste tijd gaat het

Nadere informatie

Checklist bedrijfsbezoek 15 november Harry Huis 152,153

Checklist bedrijfsbezoek 15 november Harry Huis 152,153 Checklist bedrijfsbezoek 15 november 2016 Loonwaarde Naam medewerker Harry Huis Klantnummer 113945085 Geboortedatum 10-11-1970 152,153 Dariuz Works v3.0 Aan de inhoud van dit rapport kunnen geen rechten

Nadere informatie

Praktijkschool Westfriesland

Praktijkschool Westfriesland Beste ouders/verzorgers, Praktijkonderwijs is een (bijzondere) richting in het voortgezet onderwijs. Praktijkonderwijs is eindonderwijs en richt zich op het verwerven van competenties. De leerlingen worden

Nadere informatie

naam bedrijf Competentie-profielmeting Commentaar Cursist: Afdeling: Geëvalueerd door: Functie lasser-monteerder: Flexibiliteit Verantwoordelijkheid

naam bedrijf Competentie-profielmeting Commentaar Cursist: Afdeling: Geëvalueerd door: Functie lasser-monteerder: Flexibiliteit Verantwoordelijkheid Competentie-profielmeting naam bedrijf Cursist: Afdeling: Geëvalueerd door: Functie lasser-monteerder: Competenties Maand Maand Kan inspelen op en overschakelen naar complexe situaties Flexibiliteit Is

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1 Kijkwijzer techniek Deze kijkwijzer is een instrument om na te gaan in welke mate leerlingen een aantal competenties bezitten. Door middel van deze kijkwijzer willen we verschillende doelen bereiken: Handvatten

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING. Resultaatsgebieden. Belangrijkste resultaatsgebieden

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING. Resultaatsgebieden. Belangrijkste resultaatsgebieden Functiefamilie: Niveau: ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING D Doel van de functiefamilie Het verzorgen van een geheel van welomschreven administratieve en uitvoerende taken ter ondersteuning van een dienst of

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Zorgkundige

Functie- en competentieprofiel. Zorgkundige Functie- en competentieprofiel Versie 03.01.2013 Functietitel Departement Functietitel direct hiërarchisch verantwoordelijke Zorgkundige Departement patiëntenzorg Hoofdverpleegkundige 1 Algemene situering

Nadere informatie

Rapport WPV Compact. Jan Voorbeeld. Adviseur van Organisatie. Datum 05/02/2015

Rapport WPV Compact. Jan Voorbeeld. Adviseur van Organisatie. Datum 05/02/2015 Rapport WPV Compact Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 05/02/2015 Inleiding Vooraf U hebt een test gemaakt waarin u vragen moest beantwoorden over uw karakter en welke eigenschappen

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Administratief personeel Functietitel: Administratief medewerker Afdeling: Cultuur en vrije tijd Dienst: Druk en uitleendienst 2.

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

Oriëntatie op het bedrijf

Oriëntatie op het bedrijf Praktijkwerkboek AKA Oriëntatie op het bedrijf 1 Inhoud In het onderdeel Oriëntatie ga je kennismaken met het bedrijf. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt staan aangegeven. Daarna vul je een

Nadere informatie

Competentieprofiel. Verpleegkundige

Competentieprofiel. Verpleegkundige Competentieprofiel Verpleegkundige Overzicht competenties Flexibel gedrag Inlevingsvermogen Integriteit Kwaliteitsgerichtheid Probleemanalyse Samenwerken Sociabiliteit Stressbestendigheid Vakgerichtheid

Nadere informatie

/ 360 graden feedback op competenties

/ 360 graden feedback op competenties / 360 graden feedback op competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 0 april 04 Email: Scq000@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 0 april 04 / 360 graden feedback op competenties 360 graden feedback op competenties

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan motorfiets voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud aan een motorfiets, met daarbij

Nadere informatie

Workshop ICF een WERK-TAAL? GGZ VAPH - BuSO

Workshop ICF een WERK-TAAL? GGZ VAPH - BuSO Workshop ICF een WERK-TAAL? GGZ VAPH - BuSO Hé, het is ok! Om even door de bomen het bos niet meer te zien Om overdonderd te zijn Om niet goed te weten wat je hiermee nu kan doen We zijn samen zoekend!

Nadere informatie

Naam: Datum: Ik-Wijzer

Naam: Datum: Ik-Wijzer Ik-Wijzer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk

Nadere informatie

Werken in de techniek

Werken in de techniek 08740 Arbeidsmarkt Assistent 05-06-2008 10:44 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 Werken in de techniek Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Wat laat je zien? Je komt op tijd en houdt je aan afspraken Je assisteert

Nadere informatie

3 Mijn profiel... 1. Zelfevaluatie stap 1... 1. Zelfevaluatie stap 2... 2. Zelfevaluatie stap 3... 6. Zelfevaluatie stap 4... 10

3 Mijn profiel... 1. Zelfevaluatie stap 1... 1. Zelfevaluatie stap 2... 2. Zelfevaluatie stap 3... 6. Zelfevaluatie stap 4... 10 PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 3 Mijn profiel... 1 Zelfevaluatie stap 1... 1 Zelfevaluatie stap 2... 2 Zelfevaluatie stap 3... 6 Zelfevaluatie stap 4... 10 1 pdracht samenwerken...

Nadere informatie

Observatielijst bezoek op de werkplek Competentieprofiel

Observatielijst bezoek op de werkplek Competentieprofiel Observatielijst bezoek op de werkplek Competentieprofiel 1) Kunnen vragen en luisteren naar informatie over de kinderen Sleutelcompetentie: communicatie Je luistert naar wat je ouders hoort vertellen over

Nadere informatie

Leerlingprofielen in het voortgezet onderwijs

Leerlingprofielen in het voortgezet onderwijs Leerlingprofielen in het voortgezet onderwijs In deze leerlingprofielen wordt per onderwijsniveau een beschrijving gegeven van kenmerken en eigenschappen van leerlingen die passen bij dat onderwijsniveau.

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten.

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten. Praktijkwerkboek AKA Secretariaat 1 Inhoud In het onderdeel Secretariaat leer je uitgaande brieven en e-mails verzorgen en verschillende soorten kopieën maken. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Inleiding De wereld en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Maar waarheen? Niemand weet exact hoe het werkveld er

Nadere informatie

SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM

SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM Trefwoorden Leiderschapsstijl Leidinggeven Verzuim JORINDE MOEKE SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM Waarom wordt er binnen het ene bedrijf of op die ene afdeling veel meer verzuimd dan bij een andere

Nadere informatie

Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang

Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling vrije tijd Dienst buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER. Aanwervingsprocedure. voor werkman Gitok (m/v) (niveau E) 1 voltijdse gesubsidieerde contractuele functie Contract bepaalde duur

INFORMATIEFOLDER. Aanwervingsprocedure. voor werkman Gitok (m/v) (niveau E) 1 voltijdse gesubsidieerde contractuele functie Contract bepaalde duur INFORMATIEFOLDER Aanwervingsprocedure voor werkman Gitok (m/v) (niveau E) 1 voltijdse gesubsidieerde contractuele functie Contract bepaalde duur 1 1. VACANTVERKLARING EN SELECTIEPROCEDURE Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Conciërge SASK contractueel, bijverdienste

Conciërge SASK contractueel, bijverdienste De stad SINT-NIKLAAS is een moderne centrumstad met meer dan 70.000 inwoners. Wij zoeken een m/v: Conciërge SASK contractueel, bijverdienste Wat de job inhoudt U staat in voor het sluiten van de lokalen

Nadere informatie