Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken"

Transcriptie

1 Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015

2 Regeerakkoord We verminderen de planlasten die gepaard gaan met het opstellen en opvolgen van de jaarlijkse ondernemingsplannen. De management- en beheersovereenkomsten schaffen we, behalve voor de VRT en De Lijn, af en integreren we in de jaarlijkse of meerjarige ondernemingsplannen die een operationele vertaling zijn van de doelstellingen in de beleidsbrieven.

3 Nota VR Opvolgen van doelstellingen in de regeerperiode In navolging van het Regeerakkoord werd op 5 december 2014 de nota VR over opvolging van doelstellingen in de regeerperiode goedgekeurd. Op 12 december 2014 volgde de nota VR over de wijziging van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003.

4 Beheers- en managementovereenkomsten Beheers- en managementovereenkomsten worden afgeschaft, behalve voor de VRT en De Lijn. Er zullen dus geen nieuwe beheers- of managementovereenkomsten worden opgemaakt voor de periode De lopende beheers- en managementovereenkomsten (uitz. VRT en De Lijn) worden vroeger dan voorzien ontbonden en geëvalueerd. Weinig relevantie gezien ze betrekking hebben op beleidsdoelstellingen van vorige regering + verschillende entiteiten zullen fusioneren Evaluatie betreft een eindrapport over de uitvoering van de beheers- of managementovereenkomst. Einddatum valt samen met de vaststelling van de nieuwe ondernemingsplannen (ten laatste 31 maart 2015) om lacunes te vermijden.

5 Inhoud nieuwe ondernemingsplannen Er wordt een meerjarige component geïntegreerd in de jaarlijkse ondernemingsplannen, volgens de logica van de beleidscyclus: In het eerste ondernemingsplan van een regeerperiode wordt meer aandacht besteed aan de strategische meerjarencomponent. Dit wordt voor advies aan IF voorgelegd. In geval van een negatief advies van IF wordt een begrotingsakkoord aangevraagd. De ondernemingsplannen voor volgende jaren zijn een jaarlijkse update en bijsturing. Deze worden meegedeeld aan IF en aan het kabinet en de administratie bevoegd voor begroting.

6 Inhoud nieuwe ondernemingsplannen De ondernemingsplannen bevatten minimaal volgende elementen: 1. Beleidsdoelstellingen (zowel meerjarig als voor het komende jaar) 2. Doelstellingen m.b.t. recurrente taken en beheersdoelstellingen (zowel meerjarig als voor het komende jaar) 3. Doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken 4. Doelstellingen m.b.t. welzijn 5. Doelstellingen m.b.t. diversiteit en gelijke kansen 6. Bijlagen (personeelsplan)

7 Inhoud nieuwe ondernemingsplannen 1. Beleidsdoelstellingen (zowel meerjarig als voor het komende jaar) - Operationele vertaling van beleidsdoelstellingen zoals bepaald in beleidsnota en beleidsbrieven, met vooropgestelde indicatoren en met vermelding van budget en VTE. - Eerste ondernemingsplan van elke nieuwe regeerperiode: aandacht voor de strategische meerjarencomponent, naar analogie met beleidsnota. - De ondernemingsplannen van volgende jaren zijn een jaarlijkse update en bijsturing hiervan, naar analogie met de beleidsbrieven. - De operationele vertaling van de beleidsdoelstellingen gebeurt uiteraard binnen het afgesproken budgettair kader.

8 Inhoud nieuwe ondernemingsplannen 2. Doelstellingen m.b.t. recurrente taken en beheersdoelstellingen (zowel meerjarig als voor het komende jaar) - De doelstellingen en acties m.b.t. recurrente taken en beheer van de organisatie, met de vooropgestelde indicatoren en met vermelding van budget en VTE. - Eerste ondernemingsplan van elke nieuwe regeerperiode: aandacht voor de strategische meerjarencomponent. - De ondernemingsplannen van de volgende jaren zijn een jaarlijkse update en bijsturing hiervan. - De operationele vertaling van de doelstellingen m.b.t. recurrente taken en de beheersdoelstellingen gebeurt uiteraard binnen het afgesproken budgettair kader.

9 Inhoud nieuwe ondernemingsplannen 3. Doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken - Dit onderdeel van het ondernemingsplan bevat de acties gericht op het realiseren van doelstellingen zoals bepaald door de Vlaamse Regering. - Hierbij worden minstens de acties vermeld die gericht zijn op het verhogen van de maturiteit van de eigen organisatie en/of het beperken van risico s en de wijze waarop wordt omgegaan met de aanbevelingen uit de verschillende audits van Audit Vlaanderen.

10 Inhoud nieuwe ondernemingsplannen 4. Doelstellingen m.b.t. welzijn Bevat minimaal de wettelijk verplichte elementen: Risicoanalyse, op basis waarvan de werkgever de nodige maatregelen treft om het welzijn te bevorderen. Die maatregelen worden opgenomen in een globaal preventieplan en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse actieplannen, die worden geïntegreerd in het OP. Maatregelen om psychosociale belasting veroorzaakt door het werk te voorkomen.

11 Inhoud nieuwe ondernemingsplannen 5. Doelstellingen m.b.t. diversiteit en gelijke kansen - Bevat minimaal de acties die de entiteit zal ondernemen op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. 6. Bijlagen - Personeelsplan: het OP vormt het vertrekpunt voor het actualiseren of wijzigen van het personeelsplan. Ter info: Het personeelsplan wordt uiterlijk op 1 april 2017 uitgedrukt in functiefamilies en functiefamilieniveaus. - Andere bijlagen die men noodzakelijk acht.

12 Timing Uiterlijk 31 maart 2015: Rapportering ondernemingsplan Ondernemingsplan 2015 wordt vastgesteld, nadat het voor advies aan IF werd voorgelegd. In geval van een negatief advies van IF wordt een begrotingsakkoord aangevraagd en kan het ondernemingsplan later dan 31 maart 2015 worden vastgesteld. Lopende beheers- en managementovereenkomsten worden beëindigd en geëvalueerd (uitz. VRT en De Lijn).!!! 31 maart minus 12 werkdagen advies IF minus tijd voor politieke afstemming = ten laatste eind februari een afgewerkt ondernemingsplan 2015!!!

13 Timing Het vastgestelde ondernemingsplan wordt bezorgd aan de Vlaams minister bevoegd voor Bestuurszaken, die de ondernemingsplannen laat publiceren op een publiek toegankelijke website. Vaststelling gebeurt door de functioneel bevoegde minister(s)/raad van bestuur. Bij publiekrechtelijke EVA: door de raad van bestuur, in samenspraak met de functioneel bevoegde minister(s) + regeringsafgevaardigden houden toezicht

14 Timing Voor de ondernemingsplannen van de volgende jaren van de regeerperiode: Uiterlijk 31 januari van het jaar X Rapportering ondernemingsplan jaar X-1, ondersteund door het meest actuele budgettaire kader. Ondernemingsplan wordt vastgesteld, nadat het werd meegedeeld aan IF en aan het kabinet en de administratie bevoegd voor begroting Het vastgestelde ondernemingsplan wordt in de loop van de maand februari bezorgd aan de Vlaams minister bevoegd voor Bestuurszaken, die de ondernemingsplannen laat publiceren op een publiek toegankelijke website. Het ondernemingsplan blijft de basis vormen voor de planning en de evaluatie van de leidend ambtenaar.

15 Digitalisering van het ondernemingsplan Entiteiten kunnen maximaal gebruik maken van het monitoringssysteem VO voor de opmaak van, opvolging van en rapportering over het ondernemingsplan. Bij gebruik van het systeem voor opmaak en rapportering volstaat een digitale ondertekening door de bevoegde minister(s)/raad van bestuur. Entiteiten die voor het ondernemingsplan geen gebruik maken van het monitoringssysteem, maken zelf een document op dat minimaal de vereiste elementen bevat, en deze door de bevoegde minister(s)/raad van bestuur laten vaststellen.

16 Link met kerntakenplannen Kerntakenplannen werden verwacht tegen 16/12 maar slechts een beperkt deel van de kerntakenplannen zijn al politiek gevalideerd door bevoegde minister. Bedoeling is dat dit wordt besproken binnen VR. Zolang er geen politieke beslissing is, is kunnen deze kerntakenplannen nog niet worden doorvertaald in het ondernemingsplan.

17 Ondersteuning Ondersteuningswebsite: Opmaak en inhoud Timing Jaarlijkse rapportering Sjabloon Veelgestelde vragen Toolbox strategieformulering: Ondersteuning via AgO advies: Tool doelstellingenmanagement:

18 Ondersteuning Ondersteuning bij het opstellen van diversiteitsdoelstellingen: Ondersteuning via de diversiteitsambtenaar Extra ondersteuning van de Dienst Diversiteitsbeleid op vraag van een entiteit Een update van de webpagina Handleiding 'Integreren van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in het ondernemingsplan' wordt gemaakt Contact:

19 Ondersteuning Ondersteuning bij het opstellen van welzijnsdoelstellingen Ondersteuning via de preventieadviseurs Regelmatige updates van de webpagina Welzijnsbeleid in een entiteit, met welzijnsmap en stappenplan Contact: Lijst preventieadviseurs: PA_per_entiteit_19_11_2013%281%29.pdf

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op stuk ingediend op 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) Verslag van het Rekenhof over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid verzendcode: REK R E K E N H O F Personeelsplanning bij de

Nadere informatie

Ondernemingsplan Agentschap Overheidspersoneel

Ondernemingsplan Agentschap Overheidspersoneel Ondernemingsplan Agentschap Overheidspersoneel Tussen: Vlaamse regering en: Agentschap Overheidspersoneel Met looptijd van: 1/01/2015 Tot: 1/01/2016 Vastgesteld op: 20/03/2015 Inleiding en situering: Hierna

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013 Ondernemingsplan 2013 Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade Februari 2013 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 1 Colofon: Titel: Ondernemingsplan 2013 - Flanders

Nadere informatie

1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2. 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies...

1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2. 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies... Inhoud 1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies... 2 1.2 Horizontale projecten... 3 1.3 Project Federale

Nadere informatie

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID 3 Inhoud I. Inleiding... 4 1. Algemene

Nadere informatie

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun ONDERNEMINGSPLAN 2013 2 1.Inleiding 2. Het IWT als organisatie 3. Onze strategische en operationele doelstellingen 4. Prioriteiten en planning 2013 4a1. Recurrente programma s en activiteiten 4a2. Nieuwe

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 stuk ingediend op 13 (2014-2015) Nr. 2-B 29 oktober 2014 (2014-2015) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Toelichting

Nadere informatie

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen HANDLEIDING DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie januari 2015 Colofon Contact: Provincie Antwerpen

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1337 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2227 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET SUBSIDIES VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOON STRATEGISCHE ADVIESRADEN Advies 2010/18

ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOON STRATEGISCHE ADVIESRADEN Advies 2010/18 ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOON STRATEGISCHE ADVIESRADEN Advies 2010/18 24 september 2010 Gezamenlijk standpunt van: De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) De Milieu en Natuurraad van

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement D/2006/3241/197 V O O r w o o r d Als leidend ambtenaar bent u niet alleen

Nadere informatie

BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN

BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN ADVIES 80 BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN ONTWERP VAN BESLUIT 28 augustus 2002 VRWB-R/ADV-80 28 augustus 2002 1/12 INHOUD SITUERING... 3 NIEUWE VERDEELSLEUTEL VOOR HET BOF... 3 BILATERALE

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOONLIJKHEID STRATEGISCHE ADVIESRADEN

ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOONLIJKHEID STRATEGISCHE ADVIESRADEN ADVI ES142 ONDERZOEKAFSCHAFFI NG RECHTSPERSOONLI J KHEI D STRATEGI SCHEADVI ESRADEN 23SEPTEMBER2010 ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOONLIJKHEID STRATEGISCHE ADVIESRADEN Gezamenlijk standpunt van de strategische

Nadere informatie

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management...

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management... Inhoud 1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin... 5 a. Internationaal beleid... 5 b. Communicatie... 6 c. Archiefbeleid... 9 d. Gelijke kansen... 10 e. Vlaanderen in Actie - Flanders' Care...

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Limburg Besteknummer Prijs 4 EUR N74/N715: Het toepassen van risicomanagement op de herinrichting van de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren Opening

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie