BPV-instructieboekje met OnStage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BPV-instructieboekje met OnStage"

Transcriptie

1 BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie BPV-instructieboekje 1

2 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat beginnen en je wilt uiteraard je BPV met veel enthousiasme starten, doorlopen en uiteraard met een voldoende afronden. In dit BPV-instructieboekje tref je alle belangrijke informatie aan over de vragen: Hoe kun jij je goed voorbereiden? Wat moet je weten? Wat moet je doen? Wat gebeurt er tijdens jouw BPV-periode en hoe sluit je jouw BPV-periode met een voldoende af? Lees dit instructieboekje aandachtig door en ontdek wat je kunt doen tijdens de voorbereiding, uitvoering en afronding. Bij vragen kun je altijd terecht bij je coach, praktijkopleider en de BPV coördinator. Dit BPV-instructieboekje, de instructies én de bijbehorende formulieren staan op Blackboard bij de Hoofdcursus onder het kopje Stage/BPV. Wij wensen jou veel succes en een fijne leerzame BPV toe. Namens het team BPV-instructieboekje 2

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Inhoudsopgave 3 Kernbegrippen 4 Inleiding 5 Hoofdstuk 1. Voorbereiding Checklist BPV met OnStage BB Wat kun je zelf doen? 6 BPV sollicitatiebrief + voorbeeld 8 Curriculum Vitae + voorbeeld 12 BPV sollicitatiegesprek 14 Stappenplan BB BPV, Blackboard & OnStage 15 Instructies OnStage instructie voortraject BB Hoe vindt cursist BPV-plaats via BB Hoe vindt cursist BPV-plaats via kenniscentra? BB Hoe vindt cursist BPV-plaats in het buitenland? BB De aanvraag voor erkenning bij kenniscentra 16 Hoofdstuk 2. Instructies Hoofdstuk 3. Uitvoering Tips voor de eerste week 17 Jouw BPV-contact (overzicht zelf invullen) Vragen om een stageplan te maken (voorbeeld) 18 Dit kan / wil ik m.b.t. BPV (voorbeeld) 19 Huishoudelijke mededelingen 20 Gedrag en regels 21 Veranderingen / onduidelijkheden / problemen Juist werkgedrag op de werkvloer 22 Begeleiding tijdens de beroepspraktijkvorming 23 De BPV-bezoeken 24 OnStage instructie begeleidingstraject Logboek instructie voor cursist Afronding BB BB Verslaglegging 27 Richtlijnen om een Stageverslag te maken 28 Bijlagen: Beoordelingsformulier PPO 31 Aanwijzingen voor beoordeling PPO 32 Checklist eindbeoordeling BPV 34 Invulformulieren Ik heb een prima idee! 35 Even een complimentje! 36 Dat zou ik anders doen! 37 BPV-instructieboekje 3

4 KERNBEGRIPPEN BB = Blackboard 1. Stagiair(e) = de cursist 2. Coach = de begeleid(st)er vanuit het Friesland College 3. Praktijkbegeleider = de coach begeleid(st)er vanuit school 4. Praktijkopleider = de begeleid(st)er vanuit het BPV-bedrijf 5. BPV = BeroepsPraktijkVorming (stage) 6. BPV-bedrijf = stagebedrijf 7. BPV-biedende organisatie = stagebedrijf 8. BPV-periode = stageperiode 9. BPV-werkplek = werkplek binnen het BPV-bedrijf 10. BPV-opdracht = opdracht / project tijdens BPV-periode 11. BPV-verslag = (reflectie)verslag van jouw leerervaringen een (digitale) bewijsmap met daarin een verzameling van producten, verslagen en (zelf)beoordelingen 12. Logboek = vastlegging van dagelijkse belevenissen 13. PPO-document = Persoonlijke Professionele Ontwikkeling een bewijs document met daarop vermeld de ontwikkel beoordeling van de stagiair(e) 14. Checklist eindbeoordeling BPV = een bewijs document met daarop vermeld de BPV eindbeoordeling 15. Kenniscentra = landelijke kenniscentrum (Ecabo / GOC / Savantis) geeft vorm aan de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs 16. BPV-contact = het document met daarop vermeld de contactgegevens van alle betrokkenen en belangrijke data 17. Referenties = personen waar informatie over jou kan worden ingewonnen BPV-instructieboekje 4

5 INLEIDING De BPV is een belangrijk onderdeel van je opleiding bij Media, Games & IT. In deze periode zul je de nodige praktijkervaring op doen gericht op je vakgebied. Juist in de BPV krijg je alle ruimte om te werken aan je persoonlijke professionaliteit. Je vergroot je kennis van het vakgebied, je komt erachter wat je nog te leren hebt en je kunt daar ter plaatse aan werken en als laatste en zeer belangrijk, ontwikkel jij je tot professional. Denk hierbij aan: samenwerken, initiatief nemen, verantwoordelijkheid nemen, een teamspeler zijn, etc. De BPV-periode is bij uitstek de plek om bewijslast te verzamelen, waarmee je aantoont competent te zijn voor het beroep. Die bewijslast kun je in je stageverslag opnemen. Bewijslast competenties De ervaring die je hier opdoet, de producten die je ontwikkelt, de manier waarop je samenwerkt, etc. kun je allemaal als bewijslast opnemen in je stageverslag. Er zijn mensen die je observeren en beoordelen tijdens deze BPV. Die bevestigen producten, verslagen, situatieschetsen, etc. met hun handtekening. Daarmee toon je uiteindelijk aan competent te zijn voor de opleiding van je keuze. Logboek en urenverantwoording Van al je werkzaamheden op de BPV plaats houd je digitaal een logboek bij. Daarin vermeld je dagelijks waar je zoal mee bezig geweest bent die dag. Dit logboek dient als basis voor het stageverslag dat je aan het eind van je BPV-periode presenteert aan je praktijkopleider en je coach. De urenverantwoording houd je bij in OnStage en de ingevoerde gegevens sla je op. Deze weekoverzichten print je uit en laat je goedkeuren, ondertekenen door je praktijkopleider. De getekende weekoverzichten neem je op in je stageverslag. De ingevoerde uren in OnStage lever je digitaal in bij je coach voor goedkeuring. Jouw coach kiest voor accorderen of afwijzen. Uit je OnStagelogboek (én de weekoverzichten) blijkt hoelang jij op BPV bent geweest. Formeel moet 25% van jouw opleiding uit Buitenschools leren bestaan, met een minimum van 360 uur (10 weken). Voor een tweejarige opleiding is dat dus ca. een half jaar (720 uren). De BPV-opdracht Tijdens je BPV kies je in overleg met de praktijkopleider en je coach een speciale opdracht. Dat is een klus voor de organisatie, die jij naast je dagelijkse werkzaamheden gaat uitvoeren. De keuze moet dan vallen op een opdracht waar voor jou nog veel te leren valt, zodat er ook een stuk theoretische verdieping in zit. De opdracht levert altijd een product op en er wordt een verslag van gemaakt. Bij voorkeur is het product ook van toegevoegde waarde voor de organisatie. Persoonlijke Professionele Ontwikkeling (PPO) Tenslotte kijken we naar je Persoonlijke Professionele Ontwikkeling (PPO). Dat gebeurt aan de hand van een aantal aandachtspunten (zie bijlage). Tijdens je BPV periode wordt je op je PPO driemaal beoordeeld. BPV-instructieboekje 5

6 Hoofdstuk 1 voorbereiding Wat kun je zelf doen? Inleiding Een stage is leuk en een leerzaam onderdeel van je opleiding. Door stage te lopen, leer je het vak in de praktijk kennen en ervaar je wat het werk precies inhoudt. Een stage is een leerproces. Om een geschikt stagebedrijf te vinden kun je de onderstaande aanwijzingen opvolgen. Veel Succes! Zelf analyse Je weet wie je bent (zelfkennis, houding, karaktereigenschappen, persoonlijkheidskenmerken) Je weet wat je weet (kennis) Je weet van je kunt ( vaardigheden, capaciteiten, competenties) Je weet wat je gedaan hebt ( opleiding, werkervaring) Je weet wat je wilt (eigen wensen en eisen in verband met de gerichte selectie van vacatures) Bij welk stagebedrijf ga / wil je stage lopen, welk (soort) stagebedrijf heeft je interesse? Wat wil je leren / doen (welke werkzaamheden) bij het stagebedrijf? Hoe ver wil je reizen om bij je stagebedrijf te komen? Begin op tijd met zoeken, begin zodra je weet wanneer je stageperiode begint (max. een jaar van tevoren en min. + 4 tot 6 maanden voor de startdatum) Voorbereiding telefoongesprek Telefonisch benaderen van bedrijven is een effectieve en vooral snelle manier om erachter te komen, of een bedrijf behoefte heeft aan een stagiair(e). Let erop dat je dit gesprek goed voorbereid, een goedlopend gesprek is immers al een soort voorronde op de sollicitatie. Zorg dat je op een gunstig tijdstip van de dag belt. (Tip: tijdens kantooruren) Vraag naar de juiste persoon. Als je geen naam weet vraag je naar de betreffende afdeling of personeelszaken Als je de juiste persoon aan de lijn hebt, vraag dan eerst of die persoon even tijd heeft om naar je verhaal te luisteren. Vertel vervolgens wie je bent, welke opleiding je volgt en waar en informeer naar mogelijke stageplaatsen Denk goed na over eventueel gestelde vragen zoals: wat stel jij je van een stageplaats voor. Zorg dat je al wat weet over de stageplaats Noteer van te voren een aantal punten, die je belangrijk vindt Vraag door als ze geen stagiaires nodig hebben; mag ik over een maand nogmaals contact met u opnemen, weet u misschien een ander bedrijf dat wel op zoek is naar stagiaires Veel bedrijven vragen in een telefoongesprek of je een brief met CV wilt sturen. Zorg voor een goed verzorgde sollicitatiebrief. Laat je brief altijd nalezen door iemand anders, bijvoorbeeld je ouders, je coach of een vriend Eisen aan een stageplaats De stageplaats is erkend door een kenniscentrum voor de opleiding en het niveau van de stagiair De stageplaats dient de stagiair tijdens de stage voldoende begeleiding te geven en in de gelegenheid te stellen om aan het stageverslag te werken De stageplaats dient de stagiair werkzaamheden aan te bieden, die passend zijn bij het kwalificatiedossier (competenties / kerntaken) van de stagiair De stageplaats dient de stagiair een eigen werkplek binnen bedrijf beschikbaar te stellen Voorbereiding Kom zoveel mogelijk over het gekozen bedrijf te weten (algemene informatie over het bedrijf en wat doet het bedrijf) Bewaak het sollicitatietraject met behulp van het stappenplan BPV-instructieboekje 6

7 Hoofdstuk 1 voorbereiding Inventarisatie vragen Hoe groot is het stagebedrijf? Hoeveel mensen werken er? Hoeveel kantoren / afdelingen heeft het bedrijf? Hoe groot is de afdeling waarop je komt te werken? Hoe ziet je werkplek eruit en zit je alleen of met een team? Vraag ook naar de doorgroeimogelijkheden Welke werkzaamheden zullen tot jouw taak behoren? Wordt er een stagevergoeding gegeven? Persoonlijke tips Zorg dat je er goed verzorgd uitziet Schrijf een sollicitatiebrief zonder spelfouten en voeg er een actuele CV bij Verdiep je in de opstelling van een correcte brief en CV Pas je schrijfstijl aan op het bedrijf (op hun site en aan de hand van hun vacaturestijl kun je aflezen of een bedrijf formeel is of informeel) Bel 2 dagen na verzending van de brief en vraag of je brief goed is ontvangen en wanneer je een reactie op je brief krijgt Op zoek gaan naar een BPV-plaats Volg de instructie hoe vindt de cursist BPV-plaats via Volg de instructie hoe vindt de cursist BPV-plaats via kenniscentra? Volg de instructie hoe vindt de cursist BPV-plaats in het buitenland? Volg de OnStage instructie voortraject BPV-instructieboekje 7

8 Hoofdstuk 1 voorbereiding BPV-sollicitatiebrief Met een sollicitatiebrief wil je uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek. Om een goede brief te schrijven is het van belang dat jij weet wat je zelf wilt, kunt en wie je bent én dat jij beschikt over de gegevens van het bedrijf waar de brief naar toe gaat. Hieronder tref je de onderwerpen en tips aan voor het schrijven van een sollicitatiebrief. Wat moet er allemaal in jouw BPV-sollicitatiebrief staan: Begin de brief links bovenaan met de vermelding van de organisatie. Tevens vermeld je de naam van de persoon aan wie je de sollicitatiebrief richt en de functie van deze persoon. Vervolgens vermeld je het volledige adres Dan volgt de plaats en de datum Dan geef je aan Betreft / ofwel het onderwerp Opening van jouw brief, waarin jij je voorstelt Eventueel verwijs je naar het telefoongesprek wat je hebt gevoerd. In het middenstuk geef je jouw motivatie en leerdoelen aan waarom je bij het bedrijf stage wilt lopen en laat je zien wie je bent, wat je kunt en wat je te bieden hebt. Ga uit van de eisen, die in de advertentie staan en geef alleen zaken aan die belangrijk zijn voor de functie. In de afsluiting verwijs je naar jouw bijgevoegde CV. Verder geef je in jouw afsluitende zin aan graag uitgenodigd te willen worden voor een sollicitatiegesprek. Tips bij het schrijven van jouw BPV-sollicitatiebrief: Zorg ervoor dat er geen taal- en typefouten in jouw brief en CV staan Plaats punten en komma s op de juiste plaats Hanteer een overzichtelijke alinea-indeling Gebruik wit, ongelinieerd A4-papier Hanteer een ruime kantlijn Jouw sollicitatiebrief en jouw CV moeten bij voorkeur zijn geprint Jouw sollicitatiebrief mag maximaal 1,5 A4-papier zijn Verwijs onder aan jouw sollicitatiebrief naar de bijgevoegde bijlagen (CV) en geef het aantal pagina s van de bijlage aan BPV-instructieboekje 8

9 VOORBEELDZINNEN voor de sollicitatiebrief Voorbeelden van openingszinnen Graag zou ik mijzelf willen voorstellen als zelfstandige, enthousiaste jonge man/vrouw die weet wat hij/zij wil Met deze brief wil ik mij graag aan u voorstellen als kandidaat voor stage/afstudeeropdracht Verkopen aan uw klanten lijkt mij een grote uitdaging, daarom reageer ik hierbij op uw stage/afstudeeropdracht Naast het werken in teamverband - een aspect dat mij aanspreekt en waar ik reeds veel ervaring mee heb opgedaan bij ( ) - zie ik in (organisatie van ) en alles wat daarbij komt kijken een interessante en leerzame uitdaging Mijn eerdere stage/huidige opleidingsrichting heeft mij ertoe doen besluiten om te solliciteren naar deze stage/afstudeeropdracht Toen ik uw stage/afstudeeropdracht zag op ben ik meteen deze brief gaan schrijven, omdat het mij een goede mogelijkheid lijkt om de kennis die heb opgedaan tijdens mijn studie in de praktijk te kunnen brengen Dé uitdaging bij de door u aangeboden stage, lijkt mij het verlenen van een optimale service en het gezicht en visitekaartje zijn voor uw bedrijf Met een gedegen kennis van (...) zou ik uitstekende adviezen kunnen geven aan uw klanten. Romp (kern) Kom snel tot de kern van de zaak. In de romp van de brief vermeld je: - Waarom je deze stage/afstudeeropdracht wilt (je motivatie); - Welke kennis en ervaring je hebt (met een verwijzing naar je C.V.); - Waarom ze jou zouden moeten aannemen. - Leg uit wat je aantrekt in het bedrijf, de functie, de sector... - In de kern van de brief ga je in op de eisen aan de stage, vacature of afstudeeropdracht. In dit gedeelte toon je aan dat je voldoet aan die eisen. Je geeft aan waarom je bij dit bedrijf aan de slag wilt en waarom je denkt dat deze stage of afstudeeropdracht bij jou past. Deze motivatie onderbouw je met je Curriculum Vitae. Dit is het belangrijkste gedeelte van de sollicitatiebrief; zorg er daarom voor dat dit gedeelte van je brief enthousiasme, interesse, motivatie en een actieve instelling uitstraalt. Voorbeelden van rompzinnen Op dit moment ben ik bezig met de studie (...) aan de (...) te (...) en wil graag het geleerde in de praktijk gaan brengen Ik ben een iemand die graag Door de vele projecten die ik heb uitgevoerd voor mijn opleiding weet ik dat het vak (...) mij het meest ligt en daarom lijkt deze stage voor mij ideaal De werkzaamheden bij uw bedrijf sluiten goed aan op mijn interesses en hetgeen in de studie ( ) aan bod is gekomen Het werken bij bedrijf (...) lijkt mij een ideale plek om een meewerkstage te lopen omdat dit bedrijf internationaal werkt Ik heb een representatief uiterlijk, spreek algemeen beschaafd Nederlands en tevens beheers ik mijn talen goed. Hierdoor kan ik ervoor zorgen dat uw internationale klanten een goede indruk zullen krijgen van uw bedrijf Ik ben een enthousiaste persoonlijkheid die zowel zelfstandig als in teamverband goed kan functioneren Door mijn eerdere werkervaring in de horeca weet ik dat een service- en klantgerichte instelling en veel geduld erg belangrijk zijn in de omgang met klanten Door mijn eerdere werkervaring/stage in (..) weet ik dat ik het een uitdaging vind om mijzelf bezig te houden met... Staart (slot) In de staart van de brief vermeld je; - Per wanneer je beschikbaar bent. - Dat je uitkijkt naar een uitnodiging voor een gesprek. - In het begin van de brief vermeld je dat de stage op je aandacht heeft getrokken, en vertel je waarom je solliciteert. De verhouding tekst in het kop-romp-staart model is ongeveer In het slot van de brief geef je aan wat je met deze brief wilt bereiken, namelijk een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Onderaan de brief vermeld je de eventuele bijlagen zoals je CV en eventuele diploma's. Voorbeelden van slotzinnen Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zou graag binnenkort met u van gedachten wisselen over de mogelijkheden tot het volgen van een stage BPV-instructieboekje 9

10 Overige tips voor de brief Schrijf in duidelijke taal en maak gebruik van een gemakkelijk leesbaar lettertype Schrijf op zo'n manier dat de lezer het alleen maar met je eens kan zijn Gebruik korte zinnen en eenvoudige woorden Laat na elke alinea een witregel open. Een brief die er verzorgd uitziet, nodigt uit tot lezen Lees je brief grondig na op taal- en tikfouten. Ze geven een slordige indruk, over je brief en over jou. Laat je brief door iemand anders nalezen, want zelf lees je nogal snel over je eigen fouten Een advertentie is opgesteld in het Engels en men vraagt naar mensen van wie de moedertaal Nederlands is. In welke taal moet je dan je brief op stellen? De regel hier is: je CV en brief stel je best in de taal van de advertentie op Pas je brief en dus de inhoud, op de functie waarvoor je solliciteert en aan het bedrijf aan Als je niet over de gevraagde dosis ervaring of de gewenste opleiding beschikt, vermeld dan niet je onervarenheid maar zeker wel je vermogen om snel kennis te vergaren en snel te leren. Wees altijd positief over jezelf Maak zelf je brief. Sollicitatiehandleidingen staan vaak bol van de voorbeeldbrieven maar het is niet de bedoeling dat je ze klakkeloos gaat kopiëren. Doe je dat toch, dan ga je verloren tussen de rest van de inspiratieloze brieven Twijfel je of je een woord met een d, een t of met dt schrijft? bekijk het hoofdstukje; d-t-of-dt? Daarin wordt uitgelegd wanneer je een d, t of een dt moet gebruiken Als je al een baan hebt, schrijf dan op waar je nu werkt en wat je taken precies zijn. Geef aan waarom je van baan wilt veranderen. Betere promotiekansen? Sluit de baan beter aan op je studie? Zoek je een baan in een andere stad vanwege verhuizing? Geef duidelijk aan waarom je de baan uit de vacature zo leuk vindt Maak duidelijk waarom je denkt aan de eisen te voldoen. Verwijs naar opleiding, eerder werk, ervaring, stages, persoonlijke eigenschappen, vrijwilligerswerk of hobby's. Als je bij een eis geen werkervaring kunt aantonen, maak je kwaliteiten dan op een andere manier duidelijk. Dat je goed Spaans spreekt, blijkt uit het feit dat je een half jaar in Spanje hebt gewoond. Bestuurswerk in een (sport, studenten, etc)vereniging laat zien dat je leiding kan geven Ga inhoudelijk in op de advertentie, laat zien waarom jij geschikt bent voor de baan Vraag mensen die van je kwaliteiten overtuigd zijn of je hun naam mag vermelden. Zij kunnen een goed woordje voor je doen. Zij zijn je referenties Solliciteer niet voor meer dan één functie in één en dezelfde brief. Dat wekt de indruk dat je niet kunt kiezen en dan maar voor alles solliciteert. Maak voor jezelf op voorhand een keuze over welke richting je uit wilt met je job Vermijd het maken van taal- en tikfouten door het gebruik van de spellingscontrole èn je grammaticakennis (want dat heeft de spellingscontrole niet). Let hierbij wel op dat de zinsbouw vaak niet bekeken zal worden! Houd echter wel het doel van je brief voor ogen: het is een zakelijke brief en geen persoonlijke. Spreek de lezer altijd aan met "u", zelfs als je hem of haar kent. Ontspannen is iets anders dan geestig; grapjes komen op papier zelden goed over. Schrijf enthousiast en boeiend, maar stop geen humor in je brief. Wees consequent in je stijlgebruik Schrijf niet over positieve of negatieve ervaringen met voorgaande werkgevers Vraag in je afsluitende paragraaf om een gesprek en niet om de baan! Dat is belangrijk omdat je na het sollicitatiegesprek veel beter kunt beoordelen of de baan inderdaad iets voor jou Gebruik geen afkortingen in je sollicitatiebrief. Schrijf dus niet 'm.b.t.', maar 'met betrekking tot', niet 'i.p.v.', maar 'in plaats van', niet 'z.s.m.', maar 'zo spoedig mogelijk', niet 'enz.', maar 'enzovoort'. Er zijn drie uitzonderingen op deze regel, namelijk de afkortingen d.d. (de dato), CV (curriculum vitae) en jl. (jongstleden). Let op de plaatsing van de punten in deze afkortingen. Die is in elk van deze drie gevallen weer anders Bedenk een leuke uitsmijter. Voor slotzinnen heb je ook standaardzinnen ( In afwachting van uw reactie, teken ik... ), maar probeer iets te vinden dat nog niet zo vaak gebruikt is. BPV-instructieboekje 10

11 Voorbeeld BPV-sollicitatiebrief [Naam, Achternaam] [Jouw adres] [Postcode, woonplaats] [Naam, Achternaam] [Adres van ontvanger] [Postcode, woonplaats van de ontvanger] Plaats, datum Betreft: Stage Digitaal Onderzoeker ICT voor de periode van 26 augustus 2013 t/m 31 januari 2014 Geachte heer/mevrouw, Mijn naam is [ voor- en achternaam] en op dit moment zit ik in het tweede studiejaar van het bovengenoemde opleiding aan het ROC Albeda te Rotterdam. In het kader van deze studie zoek ik een geschikte stageplaats voor 3 dagen per week voor de periode van 26 augustus 2013 t/m 31 januari Deze stage zou ik graag bij uw bedrijf willen vervullen. Uw bedrijf lijkt mij een goed georganiseerde organisatie, waar ik veel kan leren en later ook graag zou willen werken. Gezien mijn studierichting gaat mijn voorkeur uit naar een ICT security taak binnen uw bedrijf, maar een andere taak in uw bedrijf is natuurlijk ook goed. Het gaat erom dat ik mij tijdens de stage kan bezighouden met digitale onderzoeken. ik denk hierbij aan het onderzoeken van netwerk verkeer, onderzoeken uitvoeren en rapportages maken van de uitgevoerde onderzoeken. Ik heb een positieve, flexibele en klantgerichte instelling en ik beschik over goede communicatieve vaardigheden. Daarnaast ben ik een persoon die meedenkt en zowel in teamverband als zelfstandig goed kan functioneren. Ik denk dat ik als stagiaire een goede aanwinst voor uw bedrijf kan zijn. U kunt er zeker van zijn dat ik mij volledig zal inzetten om de stage tot een succes te maken. Voor mijn persoonlijke gegevens verwijs ik u naar bijgesloten Curriculum Vitae. Ik hoop dat deze brief en mijn CV u voldoende aanleiding zal geven om mij uit te nodigen voor een gesprek. In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet, [HANDTEKENING] [Jouw naam] [NAAM ROC, Locatie] Bijlage: curriculum vitae BPV-instructieboekje 11

12 Hoofdstuk 1 voorbereiding Curriculum Vitae Curriculum Vitae betekent letterlijk levensloop of levensomschrijving. Een CV wordt naast een sollicitatiebrief naar een bedrijf gestuurd. Je CV is jouw visitekaartje. Hieronder tref je de onderwerpen en tips aan voor het opstellen van een Curriculum Vitae. Wat moet er allemaal in jouw Curriculum Vitae staan: Persoonsgegevens of Personalia Opleidingen Cursussen en/of trainingen Werkervaring Nevenactiviteiten Kennis Hobby s Referenties (= niet verplicht) Tips bij het schrijven van jouw Curriculum Vitae: Zorg dat jouw CV overzichtelijk is, zorg voor een nette lay-out Probeer jouw CV te beperken tot maximaal twee A4-tjes Let op schrijf- of spelfouten Vermijd vakjargon en afkortingen Wees eerlijk Maak er geen wollig verhaal van maar beschrijf zaken puntsgewijs Beschrijf 1 kant van het papier Typ je CV, tenzij handgeschreven is aangegeven Wees niet te bescheiden Zorg ervoor dat je Burgerlijke staat schrijft en niet Burgelijke staat Zorg ervoor dat je Curriculum Vitae schrijft en geen Curriculum Vitea BPV-instructieboekje 12

13 Voorbeeld Curriculum Vitae BPV-instructieboekje 13

14 Hoofdstuk 1 voorbereiding BPV-sollicitatiegesprek Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, dan wordt het allemaal best wel spannend. Toch moet je proberen jezelf zo goed mogelijk voor te bereiden. De voorbereiding is namelijk van grote invloed op hoe je jezelf voelt tijdens het gesprek en de rol die je hierin kunt spelen. Hieronder tref je tips aan voor een sollicitatiegesprek. Waar moet je aan denken bij een BPV-sollicitatiegesprek: Formuleer voor jezelf vragen, die je aan de organisatie zou willen stellen (neem deze vragen ook mee naar het sollicitatiegesprek) Neem jouw sollicitatiebrief, CV, pen en agenda mee naar het sollicitatiegesprek Bedenk vooraf wat je wel en wat je niet aan de orde wilt stellen tijdens het sollicitatiegesprek Denk er van tevoren over na wat je motivatie is en leerdoelen zijn Ga voor jezelf na welke kleding je het beste naar het gesprek kunt aantrekken Denk na over de vragen die de organisatie kan stellen tijdens het sollicitatiegesprek - rondom je opleiding en kennis - rondom je werkervaring - over jouw persoonlijkheid - over jouw sollicitatiemotivatie - over jouw loopbaanwensen - over samenwerken en leidinggeven Tips bij een BPV-sollicitatiegesprek: Blijf vooral jezelf Pas je kleding aan op het bedrijf Bereid je goed voor Let op je lichaamshouding Geef een stevige handdruk Houd oogcontact Luister aandachtig Wees beleefd Wees enthousiast Wees zelfverzekerd Wees geïnteresseerd Wees positief Wees zorgvuldig Toon vertrouwen Spreek en formuleer duidelijk Aangenomen / afgewezen: Ben je aangenomen, dan volgt er uiteraard een vervolgafspraak. Gefeliciteerd! Bevestig je BPV-plaats in OnStage door uitvoering van de OnStage instructie voortraject. Moet je even op de uitslag wachten, dan kun je vragen wanneer je een reactie mag verwachten en bewaak deze datum in je agenda. Heb je na de afgesproken datum nog geen reactie ontvangen, bel dan de contactpersoon van het bedrijf om alsnog een reactie te ontvangen. Ben je afgewezen, dan vraag je naar de reden van de afwijzing en de reden leg je vast in OnStage. In OnStage houd je dus de voortgang bij van alle sollicitatietrajecten bij jouw BPV bedrijven. BPV-instructieboekje 14

15 Hoofdstuk 1 voorbereiding BPV, Blackboard & OnStage Op Blackboard (bij de hoofdcursus onder het kopje stage/bpv) kun je alle BPV informatie downloaden. onder het kopje BPV met OnStage tref je de informatie aan over: Instructieboekje BPV OnStage pdf (896,754 kb) Voorbereiding op jouw BPV (= het voortraject OnStage) Voorlichting BPV Handout prezi.doc (242,5 kb) Voorbeeldzinnen sollicitatiebrief.docx (18,235 kb) Stappenplan om jouw sollicitatieproces te bewaken.doc (260 kb) OnStage instructie voortraject versie 2012 R20.doc (62 kb) Rol cursist BPV en OnStage.docx (17,868 kb) Begeleiding tijdens jouw BPV (= het begeleidingstraject OnStage) OnStage instructie begeleidingstraject.doc (63,5 kb) Instructieboekje BPV OnStage pdf (896,754 kb) Logboek instructie.pdf (385,913 kb) PPO-document.doc (47,5 kb) Checklist eindbeoordeling BPV.doc (49 kb) Handleiding OnStage voor cursist Reference Card Cursisten OnStage.pdf (597,078 kb) Handleiding OnStage voor praktijkbegeleider / coach OnStage2012R2.0 Reference Card Docenten.pdf (696,822 kb) Rol coach BPV en OnStage.docx (18,082 kb) onder het kopje BPV informatie tref je de informatie aan over: BPV instructie hoe vindt de cursist BPV plaats via (93,5 kb) BPV instructie hoe vindt de cursist BPV plaats in het buitenland.doc (77 kb) BPV instructie hoe vindt de cursist BPV plaats via kenniscentra.doc (77,5 kb) Tot slot tref je de link BPV aanmeldingsformulier voor stagebedrijf/praktijkopleider aan waarmee het stage bedrijf/praktijkopleider een vacante stageplaats kan insturen. BPV-instructieboekje 15

16 Hoofdstuk 1 voorbereiding De aanvraag voor erkenning bij kenniscentra Erkennen van (buitenlandse) leerbedrijven Het is belangrijk dat de cursist zijn stage bij een erkend leerbedrijf doorloopt. Ecabo, Savantis en het GOC zijn voor Media, Games & IT de landelijke organisaties, die de erkenning mogen afgeven aan bedrijven. Deze landelijke organen bieden aan de praktijkopleiders speciale praktijkgerichte cursussen, waarin wordt geleerd hoe men kan opleiden en begeleiden in de beroepspraktijk. Ook buitenlandse BPV-bedrijven moeten als leerbedrijven erkend worden. Bedrijven kunnen zich zelf aanmelden via het website van het kenniscentrum, behorende bij de opleiding. De aanvraag kan in het Nederlands of in het Engels worden ingevuld. De stagiair wordt verzocht om de organisatie/het BPV-bedrijf te benaderen om de erkenning met spoed in orde te maken. De aanvraag tot erkenning (= kosteloos) kan voor de opleiding: DTP / Mediavormgeving ICT medewerker / ICT- en mediabeheer / Applicatieontwikkelaar Game artist / Game- en mediadeveloper ingediend worden via ingediend worden via ingediend worden via ingediend worden via BPV-instructieboekje 16

17 Hoofdstuk 2 uitvoering Tips voor de eerste week 1. Stel vast wie je praktijkopleider is binnen het BPV-bedrijf. 2. Zijn er duidelijk omschreven bedrijfsopdrachten/taken? 3. Houd vanaf dag één een logboek bij. 4. Bepaal samen met je praktijkopleider een moment voor (wekelijks) werkoverleg. 5. Bewaar documenten/bewijsstukken van werkzaamheden, die je hebt gedaan, zodat je deze kunt laten zien aan je coach tijdens de bezoeken. 6. Stel voor als je werkzaamheden nog op gang moeten komen, om de eerste week op alle afdelingen mee te draaien of om met verschillende personen een dag(deel) mee te draaien. 7. Kijk om je heen voor het bepalen van een geschikte BPV-opdracht. 8. Neem bij onduidelijkheden contact op met je coach! Jouw BPV-contact: (overzicht zelf aanvullen!) Algemeen Wie? Naam Telefoonnummer adres Jouw BPV-bedrijf Je praktijkopleider Je coach Periodes en data Afspraak BPV periode Data Eerste BPV-bezoek (PPO document / BPV-opdracht) Eerste terugkomdag (indien van toepassing) Tweede BPV-bezoek (PPO document / BPV-opdracht / 1 e opzet BPV-verslag) Tweede terugkomdag (indien van toepassing) Derde (afrondende) BPV-bezoek (PPO document / BPV-verslag / checklist eindbeoordeling BPV) Adres en telefoonnummers Contactpersonen Friesland College Julianalaan AH Leeuwarden Leeuwarden Telefoon: (058) Jan Egbert Weitering BPV coördinator Telefoon: (058) Mail: Bettie Bijlsma BPV coördinator Telefoon: (058) Mail: BPV-instructieboekje 17

18 Hoofdstuk 2 uitvoering Vragen om jouw stageplan te maken: Wanneer start de stage? Wie is jouw praktijkbegeleider? 1.Wat houden de werkzaamheden in? 2. Wat moet je vooraf kennen en kunnen? 3. Wat denk je te gaan leren? 4. Hoe denk je dit te gaan leren? En hoe ga je dit bijhouden? 5. Wat wil je ontwikkelen? 6. Hoe denk je dit te ontwikkelen? 7. Wie heb je daarvoor nodig? 8. Hoe zorg je er voor dat deze persoon jou daarin kan helpen? 9. Wat doe je als het niet lekker loopt? 10. Wanneer denk je dat je voldoende weet? (denk aan bewijslast) 11. Hoe zorg je tussentijds voor evaluatie? 12. Hoe zorg je voor maandelijks contact met mij, als coach? (elke maand afspraak plannen!) BPV-instructieboekje 18

19 Hoofdstuk 2 uitvoering Dit kan / wil ik m.b.t. BPV Naam cursist:..... Datum Voorbereiding Deze competentie(s) / werkproces(sen) / kernta(a)k(en)* wil ik tijdens deze BPV behalen Deze doelen wil ik tijdens deze BPV behalen Dit ga ik ervoor doen Dit moet ik daarvoor laten zien (in tijd betekent dit) Aanvulling * doorhalen wat niet van toepassing is CURSIST COACH BPV-instructieboekje 19

20 Hoofdstuk 2 uitvoering Huishoudelijke mededelingen Praktijkovereenkomst Als jij jouw BPV-plaats officieel via OnStage hebt vastgelegd, wordt de BPV-overeenkomst in 3-voud door de administratie opgesteld en naar je huisadres opgestuurd. Als cursist ben jij verantwoordelijk voor het (laten) ondertekenen van deze BPV-overeenkomsten. Wij verzoeken je de 3 exemplaren zelf te ondertekenen (als je jonger bent dan 18 jaar moet één van je ouders/verzorgers dat doen) en te zorgen dat ook het BPV-bedrijf ondertekent. Voor de ondertekende overeenkomsten geldt het volgende: Één exemplaar is bestemd voor het BPV-bedrijf, dus die moet je daar afgeven Één exemplaar is voor jou, bewaar deze goed want de getekende overeenkomst is onderdeel van je diplomadossier Één exemplaar ontvangen we graag retour middels de bijgesloten antwoordenveloppe (postzegel niet nodig). LET OP: dit ondertekende exemplaar moet uiterlijk 2 weken na de start van je stage bij ons binnen zijn. Duur BPV De BPV begint en eindigt op de data, die met jou zijn afgesproken. Deze data heb je genoteerd op het formulier Jouw BPV-contact (verwijzing via de inhoudsopgave) in dit boekje. Deze data staan tevens vermeld op de POK. De eventuele terugkomdagen maken deel uit van de BPV-periode en zijn verplicht. Bijwonen van terugkomdagen Het bijwonen van terugkomdagen is verplicht. Kun je niet aanwezig zijn, dan moet dit schriftelijk aan het stagebureau worden doorgegeven met de reden van afwezigheid. Afwezigheid Een vrije dag, ziekte of andere reden van afwezigheid doorgeven aan: de praktijk biedende organisatie / je BPV-werkplek. Je coach Dienstverband De stagiair(e) blijft gedurende de BPV als cursist van bij Media, Games & IT ingeschreven en wordt door het Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen en ook door andere instanties als MBO-cursist beschouwd. Gedurende de BPV is dan ook lesgeld verschuldigd. Voor wat betreft vrije dagen wordt de CAO van de praktijk biedende organisatie gevolgd. Voor de stagiair betekent het dat de standaard schoolvakanties, ijsvrij of overige onderwijsgebonden verlofdagen niet van toepassing zijn). Kortom: geen schoolvakanties m.u.v de zomervakantie. Verzekering, schade Gedurende de BPV-periode heb je de status als cursist. Echter, wanneer je schade veroorzaakt, word je volgens het Burgerlijk Wetboek gelijkgesteld aan een werknemer. Dit betekent dat je bij het veroorzaken van schade, voortkomend uit het uitvoeren van je werkzaamheden (dus niet bij grove schuld of opzet), niet aansprakelijk kunt worden gesteld. Bij BPV ontstane schade is voor rekening van de stageverlener. Het Friesland College heeft hiervoor dus ook geen verzekering afgesloten. Om een goede verstandhouding tussen het Friesland College en het BPV-bedrijf te waarborgen moge het duidelijk zijn dat je dus voorzichtig moet zijn met diens spullen! BPV-instructieboekje 20

Algemene tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief

Algemene tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief Algemene tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief Schrijf een goede sollicitatiebrief Schrijf een overtuigende sollicitatiebrief. Zorg ervoor dat je sollicitatiebrief nieuwsgierigheid opwekt bij

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

Starten met Thuiswerken

Starten met Thuiswerken Starten met Thuiswerken Vacatures zoeken Het CV Tips voor een top CV Verkoop jezelf! De sollicitatiebrief Het sollicitatie gesprek Nog even dit Veel gemaakte fouten Digitale thuiswerkgids Stap voor stap

Nadere informatie

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk V e r a B o t Solliciteren doe je zo! Vera Bot Solliciteren doe je zo! kluwer 2009 ISBN 978 90

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief?

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief? Sollicitatiebrief Waarom een goede sollicitatiebrief? In de sollicitatiebrief geef je aan dat je in aanmerking wilt komen voor een baan bij een potentiële werkgever. Aangezien de sollicitatiebrief samen

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 4 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12 oktober 2010 2 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 4 Cohort 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie