BPV GIDS DESIGN BPV gids D Drive 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BPV GIDS DESIGN. 2011-2012 BPV gids D Drive 1"

Transcriptie

1 BPV GIDS DESIGN BPV gids D Drive 1

2 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je Beroeps Praktijk Vorming (BPV) of je hebt net bij jouw BPV-docent gemeld dat je een BPV-plaats hebt gevonden. De praktijk binnen een bedrijf gaat beginnen en je wilt uiteraard je BPV met veel enthousiasme starten, doorlopen en uiteraard met een voldoende afronden. In deze BPV-gids tref je alle belangrijke informatie aan. Hoe kun jij je (verder) goed voorbereiden? Welke formulieren moeten worden ingevuld? Wat gebeurt er tijdens jouw BPV-periode en hoe sluit je jouw BPV-periode met een voldoende af? Lees deze BPV-gids aandachtig door en ontdek wat je kunt doen tijdens de voorbereiding, uitvoering en afronding. Bij vragen kun je altijd terecht bij je BPV-docent, het Impresariaat of je praktijkopleider. Deze BPV-gids en de bijbehorende formulieren staan ook op Blackboard. Wij wensen jou veel succes en een fijne, leerzame BPV toe. Impresariaat D Drive BPV gids D Drive 2

3 INHOUDSOPGAVE Kernbegrippen 4 Inleiding 5 Hoofdstuk 1. Voorbereiding Vind zelf een stageplaats 6 Erkenning als leerbedrijf Aanmelding 7 Hoofdstuk 2. Uitvoering Vragen om een BPV-plan te maken 8 Huishoudelijke mededelingen 9 Begeleiding tijdens de beroepspraktijkvorming 10 Hoofdstuk 3. Afronding Verslaglegging 11 Bijlagen: Stappenplan BPV voor de cursist 14 BPV Aanmeldingsformulier 15 Eindbeoordeling BPV gids D Drive 3

4 KERNBEGRIPPEN 1. Stagiair(e) = de cursist 2. BPV-docent = de begeleid(st)er vanuit het Friesland College 3. Praktijkbegeleider = de begeleid(st)er vanuit het BPV bedrijf 4. BPV = Beroeps Praktijk Vorming (stage) 5. BPV-bedrijf = stagebedrijf 6. BPV biedende organisatie = stagebedrijf 7. BPV-periode = stageperiode 8. BPV-werkplek = werkplek binnen het BPV bedrijf 9. BPV-verslag = (reflectie)verslag van jouw leerervaringen en eventuele opdrachten. 10. Logboek = vastlegging van dagelijkse belevenissen 11. Portfolio = een (digitale) bewijsmap met daarin een verzameling van producten, verslagen en (zelf)beoordelingen BPV gids D Drive 4

5 INLEIDING De Beroeps Praktijk Vorming is een belangrijk onderdeel van je opleiding. In deze periode zul je de nodige praktijkervaring opdoen gericht op je vakgebied. De BPV periode is bij uitstek de periode om bewijslast te verzamelen, waarmee je aantoont competent te zijn voor het beroep. Die bewijslast kun je in je portfolio opnemen. Bij de opleidingen D Drive wordt gewerkt met praktijk gestuurd leren. Het uitgangspunt hierbij is dat je het meest leert van wat je zelf ervaren hebt. De BPV levert een uitstekende mogelijkheid te werken aan situaties in de praktijk van een organisatie. Zodoende vergroot je jouw kennis van het vakgebied, kom je er achter wat je nog te leren hebt, je kunt daar ter plaatse aan werken en, als laatste en zeer belangrijke, ontwikkel jij je tot professional. Juist in de BPV krijg je alle ruimte om te werken aan je persoonlijke professionaliteit. Denk hierbij aan: samenwerken, initiatief nemen, verantwoordelijkheid nemen, een teamspeler zijn, etc. Bewijslast competenties De ervaring die je hier opdoet, de producten die je ontwikkelt, de manier waarop je samenwerkt, etc. kun je allemaal als bewijslast opnemen in je portfolio. De begeleiders die je observeren en beoordelen tijdens deze BPV bevestigen producten, verslagen, situatieschetsen, etc. met hun handtekening en datum. Daarmee toon je uiteindelijk aan competent te zijn voor de opleiding van je keuze. Logboek en verslag Van al je werkzaamheden op de BPV-plaats houd je een logboek bij. Daarin vermeld je dagelijks waar je zoal mee bezig geweest bent. Dit logboek dient als basis voor het verslag dat je aan het eind van je BPV-periode presenteert aan je praktijkbegeleider en je BPV-docent. In deze BPV gids gaan we op alle onderwerpen die je BPV-periode betreffen dieper in. We geven hierin ook tips voor de opzet van je verslag BPV gids D Drive 5

6 Hoofdstuk 1 Voorbereiding In de periode voordat je op stage gaat zal er gedurende het coachblok aandacht worden besteed aan de voorbereiding op je stage. Vind zelf een stagebedrijf Bezoek de stagesite Op deze site vermeld je de officiële benaming van je opleiding plus de stad waar je een plek zoekt. Alle erkende* bedrijven verschijnen dan in beeld. Zoek in de nationale telefoongids; via de rubrieken lijst naar bedrijven die passen bij jouw opleiding en belangstelling. Zoek dan uit of dit bedrijf al op de stagesite staat. Zo niet, dan is dit bedrijf niet erkend als stagebedrijf voor jouw opleiding*. Vraag aan iedereen die je kent of zij nog een BPV plaats weten. In je directe (familiaire) omgeving zowel als zakelijke omgeving. Bekijk vacatures in de krant of zoek via Google. Schrijf een open sollicitatiebrief naar het bedrijf waar je interesse naar uit gaat. **Erkenning als leerbedrijf BPV kan in principe alleen bij een erkend leerbedrijf plaatsvinden. Het bedrijf heeft al een erkenning als leerbedrijf, waarvan de geldigheid bij aanvang van de BPV door het Kenniscentrum Beroepsonderwijs - Bedrijfsleven, kortweg KBB, bevestigd wordt, of de erkenning als leerbedrijf wordt alsnog aangevraagd bij het KBB. De aanvraag tot erkenning als leerbedrijf kan worden gedaan door het bedrijf zelf of op initiatief van het KBB. Het Kenniscentrum controleert of er in het bedrijf voldoende vakinhoudelijke leermogelijkheden zijn, of de organisatie in het bedrijf zodanig is dat het bedrijf in staat is om leerlingen een goede BPV-plaats te geven en of er voldoende begeleiding voor leerlingen is. Als het bedrijf waarvoor jij kiest nog niet is erkend (zie site stagemarkt) meld dit dan z.s.m. bij het Impresariaat. Kenniscentra Beroepsonderwijs - Bedrijfsleven (KBB s) van D Drive Design zijn Styling Design: Mode Design, Interieur Design: Product Design: Op deze sites vind je veel informatie over jouw opleiding en dus ook over BPV BPV gids D Drive 6

7 Aanmelding / registratie van de gevonden BPV plaats Als je zelf een BPV-plaats hebt gevonden, meld je dit bij de BPV-contactpersoon van jouw opleiding. Je moet een aanmeldingsformulier invullen (dat vind je in deze map op blz. 15 en ook op Blackboard) en bij het Impresariaat inleveren. Er wordt dan als alles is gecontroleerd een POK; Praktijk Overeenkomst (stage contract) gemaakt door de administratie. Dit contract wordt in drievoud naar je stagebedrijf verstuurd. Eén exemplaar gaat na ondertekening naar school terug, één blijft bij het bedrijf en één houd je zelf BPV gids D Drive 7

8 Hoofdstuk 2 uitvoering Beantwoord onderstaande vragen om een BPV plan te maken: Leerdoelen In de BPV werk je aan de competenties die nodig zijn voor de uitoefening van het beroep. Je zult ontdekken dat je op bepaalde terreinen competent bent en op andere nog moet leren. Hiervoor is nodig dat je kritisch naar jezelf leert kijken en dat je je eigen handelen onder de loep durft te nemen. Van datgene wat je nog moet leren kun je een leerdoel maken. Er zijn twee verschillende soorten leerdoelen: Persoonlijke leerdoelen: dit zijn leerdoelen die met jou als persoon te maken hebben, bv: - Ik wil binnen mijn 1 e stageperiode leren om meer initiatief te nemen, in het oppakken van werkzaamheden. Algemene leerdoelen: dit zijn leerdoelen die met het vakgebied te maken hebben, bv: - Ik wil leren om goede presentaties te maken, zodat ik aan het einde van mijn stageperiode dit minimaal 5 keer heb gedaan. Opdracht Aan het begin van de BPV periode formuleer je tenminste 5 leerdoelen. (Maak een mix van persoonlijke en algemene leerdoelen) Deze leerdoelen spoor je op door aan de hand van de leerkaarten na te gaan wat je nog moet leren. Een voorbeeld: Als je samenwerkt vind je het moeilijk actief deel te nemen aan de verschillende overlegmomenten. Tijdens het overleg geef je niet je mening en je lijkt niet mee te denken. Vervolgens ga je de volgende stappen beschrijven (jouw beschrijving zal vaak uitgebreider zijn dan dit voorbeeld): Stap 1: Wat is het feitelijke gedrag? Tijdens een overlegsituatie durf ik mijn mond niet open te doen. Stap 2: Waarom is je gedrag zo? Omdat ik mij onzeker voel in het team. Stap 3: Wat wil ik bereiken? Ik wil inbreng hebben in een overleg. Stap 4: Hoe wil ik dat bereiken? Ik ga mij voorbereiden op een overleg en bestudeer de punten op de agenda. Welke punten van het overleg hebben direct met mijn werkzaamheden te maken? Ik overleg met de BPV begeleider wat ik over één van deze punten kan inbrengen. Stap 5 Evaluatie: heb je jouw leerdoel bereikt? Werk je antwoord uit. Bij besprekingen in de BPV zijn de leerdoelen een belangrijk onderwerp van gesprek. Sommige leerdoelen zijn zo uitgebreid, dat je ze niet in één periode kunt halen; die neem je mee naar een volgende periode. Belangrijk is, dat je kunt zien dat je er aan gewerkt hebt en dat er vooruitgang in zit BPV gids D Drive 8

9 Hoofdstuk 2 uitvoering Huishoudelijke mededelingen Praktijkovereenkomst Zorg dat je de inhoud van de POK (het stagecontract, zie blz. 6)) kent en let er op dat de schooladministratie z.s.m. het exemplaar bestemd voor de school in zijn bezit heeft. Dit exemplaar wordt opgenomen in je dossier. Duur BPV De BPV begint en eindigt op de data zoals die met jou zijn afgesproken (deze data staan vermeld op de POK). Terugkomdagen maken deel uit van de BPV-periode en zijn dus verplicht. Uit je logboek (of de weekstaten) blijkt hoelang jij in de BPV bent geweest. Het bedrijf ondertekent dat en staat er voor in. Formeel moet minimaal 25% van jouw opleiding uit buitenschools leren bestaan. Per week loop je 36 uur stage, waarvan je 4 uur aan je schoolopdrachten mag besteden. In overleg met je praktijkbegeleider kan dat op je BPV-adres of thuis. Bijwonen van terugkomdagen Het bijwonen van terugkomdagen is verplicht. Kun je niet aanwezig zijn, dan moet dit telefonisch of schriftelijk aan je coach worden doorgegeven met de reden van afwezigheid. Afwezigheid Een vrije dag, ziekte of andere reden van afwezigheid doorgeven aan: de praktijk biedende organisatie: je BP- werkplek. de school. Je BPV docent Gemiste uren haal je in overleg met je BPV-docent en praktijkbegeleider in. Dienstverband De stagiair(e) blijft gedurende de BPV als cursist van D Drive ingeschreven en wordt door het Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen en ook door andere instanties als MBO-cursist beschouwd. Gedurende de BPV is dan ook lesgeld verschuldigd. Vakantie en vrije dagen Als er een vakantie valt in jouw stageperiode plan je dat in overleg. De eisen van je stagebedrijf zijn leidend hierin. Verzekering, schade Gedurende de BPV-periode heb je de status van cursist. Echter, wanneer je schade veroorzaakt, word je volgens het Burgerlijk Wetboek gelijkgesteld aan een werknemer. Dit betekent dat je bij het veroorzaken van schade, voortkomend uit het uitvoeren van je werkzaamheden (dus niet bij grove schuld of opzet), niet aansprakelijk kunt worden gesteld. Het Friesland College heeft hiervoor dus ook geen verzekering afgesloten. Om een goede verstandhouding tussen het Friesland College en het BPV-bedrijf te waarborgen moge het duidelijk zijn dat je dus voorzichtig moet zijn met diens spullen! Overigens is elke Nederlander verplicht om een WA verzekering te hebben. Samengevat: Bij BPV ontstane schade is voor rekening van de BPV biedende organisatie. Deze heeft daarvoor (als het goed is) een eigen aansprakelijkheidsverzekering voor medewerkers, waaronder een stagiair ook valt. In het BPV contract (POK) wordt dit punt ook vermeld. Het is dus belangrijk voor BPV gebruik te maken van het BPV-contract zoals door het FC uitgegeven BPV gids D Drive 9

10 Hoofdstuk 2 uitvoering Begeleiding tijdens de beroepspraktijkvorming Gedurende de BPV-periode word je begeleid door de praktijkbegeleider van het BPV-bedrijf. Deze praktijkbegeleider maakt jou dagelijks mee, geeft je ondersteuning en overlegt met jou. Tijdens de stageperiode is vanuit school de BPV-docent de aangewezen persoon voor jou. Je neemt zo snel mogelijk contact op indien er veranderingen, onduidelijkheden of problemen zijn rondom: BPV plaatsing; Aanvang en afronding van de beroepspraktijkvorming; Aard van de werkzaamheden; De begeleiding vanuit het bedrijf en de school. BPV bezoeken (minimaal 1) van je BPV docent op je stageplek. Jouw BPV docent maakt een afspraak met je praktijkbegeleider. De praktijkbegeleider informeert jou over de gemaakte afspraak. Gebruikelijk is dat tijdens deze bezoeken de cursist, de praktijkbegeleider en je BPV docent gezamenlijk rond de tafel zitten. Jouw resultaten worden besproken. Aanvullende begeleidingsmomenten Je kunt telefonisch contact opnemen met je BPV docent als er zich problemen voordoen, of en in geval van praktische vragen of onduidelijkheden. Daarnaast kan je BPV docent gebruik maken van de eventuele terugkomdag om een extra gesprek met je te plannen. Vergeet ook niet om regelmatig op Blackboard te kijken voor de laatste informatie. De terugkomdagen In groepsbijeenkomsten worden je ervaringen in de BPV besproken. Je hebt dan ook je logboek bij je. Tijdens deze terugkomdagen neem je ook je gemaakte opdrachten mee. Aan het einde van elke terugkomdag kun je met je BPV-docent en medecursisten nog praktische zaken doornemen. Blackboard ( Zoals je inmiddels weet is binnen Blackboard alle informatie rondom de BPV verzameld. Van iedereen is een adres aanwezig, ook van BPV docenten, coaches en het Impresariaat. Vaak kun je informatie uitsluitend via Blackboard te weten komen. Het is dan ook verstandig tenminste éénmaal per twee dagen te kijken. Verder staan er onder D Drive documenten allerlei formulieren die je kunt gebruiken in de BPV BPV gids D Drive 10

11 Hoofdstuk 3 afronding Verslaglegging Het logboek Vanaf de eerste dag maak je aantekeningen, m.b.v. de volgende vragen, over je dagelijkse belevenissen in de beroepspraktijk: Wat heb ik gedaan? Hoe heb ik gewerkt? Wat heb ik er van geleerd? Welke problemen ben ik tegengekomen? Hoe heb ik de problemen opgelost? Wat zou ik nog willen leren? Hoe kan ik hier aan werken? Voor alle duidelijkheid: Het logboek hoeft geen dagboek of poëziealbum te worden. Het gaat erom dat je belangrijke ervaringen noteert en ze in je aantekeningen opneemt. Met name specifieke problemen die je bent tegengekomen en die je hebt opgelost. Van tijd tot tijd kun je teruglezen hoe je BPV verloopt en hoe je aan je leerdoelen werkt. Op deze manier ga je nadenken over je eigen handelen en ervaringen, waardoor je makkelijker met je praktijkbegeleider en je BPV-docent kunt praten. Je kunt met behulp van je aantekeningen veel beter gesprekken voeren en aan het eind van de periode goed je eigen ontwikkeling beschrijven. Dit logboek mail je elke maandag naar je BPV-docent. Op deze manier kan je BPV-docent je op afstand begeleiden. Op de volgende momenten dient je logboek aanwezig te zijn, omdat de inhoud onderwerp van gesprek kan zijn: tijdens de gesprekken met je BPV-docent en je praktijkbegeleider tijdens de terugkomdagen Praktische tip: wanneer je een beknopte samenvatting van het logboek afdrukt op bedrijfspapier van de stageplek kan dit prima dienen als aanvulling op je CV. Het BPV-verslag Een BPV-verslag is een weergave van jouw leerervaringen, voor jezelf, de organisatie en de school. Daarnaast is het onderdeel van de beoordeling van jouw resultaten. Ga voor het maken van je verslag allereerst uit van de eisen die bij jouw opleiding hieraan worden gesteld. Enkele tips bij het maken van het BPV-verslag: Maak gebruik van je logboek. Benut ook materiaal uit de organisatie; zoals schema s, jaarverslagen, notulen, afspraken. Denk aan je taalgebruik (verleden tijd en heden niet door elkaar gebruiken). Vraag je af voor wie je het schrijft. Laat het door een ander lezen. Een mogelijke indeling van je BPV-verslag 1. Omslag met daarop: eigen naam, naam bedrijf, periode, mooi plaatje! 2. Titelblad: extra informatie, geen afbeeldingen 3. Inhoudsopgave 4. Inleiding 5. Je leerdoelen + resultaat 6. Het bedrijf / instelling 7. De werkzaamheden 8. Uitwerking van opdrachten van je opleiding 9. LLB opdrachten 10. Samenvatting / evaluatie en conclusies BPV gids D Drive 11

12 11. Bijlagen: 1) je logboek 2) diverse bewijsdocumenten 3) evt. je cv en sollicitatiebrief Werk de hiervoor genoemde onderdelen als volgt uit: Ad 6. Het bedrijf / de instelling Wat zijn/waren je eerste indrukken (sfeer, werkklimaat, etc.)? Hoe ben je in contact gekomen, hoe verliep het sollicitatiegesprek? Maak een korte beschrijvingen van de organisatie (doel, product, structuur); Op welke plaats in de organisatie werk jij mee? Wat is de functie van je praktijkbegeleider? Ad7. De werkzaamheden Welke zijn in met je praktijkbegeleider afgesproken? Welke taken voer je zelfstandig uit? Welke taken voer je in samenwerking met anderen uit en met wie? Wat bevalt jou daarbij en wat ervaar je eventueel als lastiger? Plan je jouw werkzaamheden ook in tijd en zo ja- hoe lukt je dat? Hoe vaak heb je begeleiding en welke zaken kunnen hierbij aan de orde komen? Heb je voldoende begeleiding? Ad 8. Uitwerking van opdrachten Het kan zijn dat je opdrachten voor in je BPV krijgt die specifiek bij je opleiding horen. Je werkt deze opdrachten uit volgens de gegeven richtlijnen die je van je coach of BPV-docent ontvangt. Ad 10. Evaluatie en conclusies Heb je meer inzicht gekregen wat voor soort werk je wilt gaan doen? Hoe vond je het om aan het arbeidsproces deel te nemen? Wat vond je van de begeleiding (vanuit de praktijk en vanuit de school) Wat heb je aan de BPV-periode gehad? Ad 11. Bijlagen POK (Praktijkleer Overeenkomst, dus je stagecontract) Bronnen vermelden Werkplanning Overzicht behaalde leerdoelen Bewijzen van producten/diensten Logboek EISEN Je verslag is op het afgesproken tijdstip ingeleverd Je verslag is geschreven in correct Nederlands (let op alinea s, volledige zinnen, (tussen)koppen) Afsluitend maak je een Power Point presentatie over je stage die je als informatie laat zien en toelicht aan docenten en jongerejaars cursisten van jouw opleiding BPV gids D Drive 12

13 BIJLAGEN Stappenplan 14 BPV Aanmeldingsformulier 15 Eindbeoordeling 16 Kenniscentra BPV gids D Drive 13

14 STAPPENPLAN BPV voor de CURSIST 1. Geef aan wat je wilt leren en overleg met je BPV-docent aan welke competenties je wilt ontwikkelen 2. Zoek in overleg met je BPV-docent naar een geschikte stageplek Bezoek de stagesite Vraag aan iedereen die je kent of zij nog een stageplaats weten. In je directe (familiaire) omgeving als zakelijke omgeving Schrijf een open sollicitatiebrief naar het bedrijf waar je interesse naar uit gaat Bekijk vacatures in de krant, zoek in de (digitale) telefoongids of via Google 3. Schrijf een sollicitatiebrief met CV en neem telefonisch contact op 4. Bereid je goed voor op het kennismakingsgesprek maak goede afspraken over plaats, datum en tijd en met wie je een gesprek hebt 5. Gelukt? Geef de gegevens over je stagebedrijf schriftelijk door d.m.v. het BPV aanmeldingsformulier 6. Lever het ingevulde formulier in bij het Impresariaat evt. via jouw BPV-docent. Dit kan ook digitaal (via Blackboard) 7. Je stageaanvraag wordt gemiddeld binnen twee weken verwerkt tot een stagecontract (POK). Informeer bij je stagebedrijf of zij het contract hebben ontvangen. (1 exemplaar is voor jezelf, 1 exemplaar voor het stagebedrijf en 1 exemplaar voor je dossier) 8. Maak met je BPV-docent en je praktijkbegeleider vanuit het stagebedrijf een afspraak voor een stagegesprek 9. Houd je stage-uren bij in je logboek en maak per dag of week een kort verslag van je werkzaamheden 10. Rond je stage af met: 1. een BPV-verslag 2. een eindgesprek met je praktijkbegeleider en je BPV-docent 3. ondertekend beoordelingsformulier Voeg de formulieren en het verslag toe aan je portfolio met eventuele bijlagen zoals folders en brochures van het bedrijf, foto s of ander beeldmateriaal BPV gids D Drive 14

15 BPV aanmeldingsformulier Bedrijfsgegevens BPV-bedrijf Naam Contactpersoon Adres Postcode / woonplaats Telefoonnummer.. Mobiel... Praktijkopleider adres Naam Functie Telefoonnummer.. Mobiel... adres Cursistgegevens Cursist Naam Adres PC/Woonplaats... Telefoonnummer.. Mobiel... FC-live adres Cursistennummer Opleiding / CREBO Niveau 2 / 3 / 4 BPV- periode van tot. Aantal uren per week BPV- docent: Naam Telefoonnummer. Mobiel... adres In te vullen door school Contractaanvraag administratie: Ingekomen: Uitvoering door administratie: BPV gids D Drive 15

16 (dit lege blad is BEWUST leeg! Het aanmeldingsformulier hiervóór moet n.l. los te gebruiken zijn.) BPV gids D Drive 16

17 Eindbeoordeling Beroeps Praktijk Vorming Naam cursist:. Geboortedatum: heeft in de periode tot.. stage gelopen bij het bedrijf: Adres:.. Taak/ functie / rol cursist:. Praktijkbegeleider bedrijf:. Functie: BPV-docent Friesland College: Realiseren competenties. Voorafgaand aan de BPV-periode heeft de cursist aangegeven welke competenties hij of zij wil ontwikkelen. De beoordeling hierop wordt d.m.v. beoordelingformulieren als bijlage toegevoegd. Het totale beeld van de ontwikkeling is: voldoende onvoldoende (aankruisen) Motivering beoordeling: 2. Houdingsaspecten Voor elke BPV-periode wordt de praktijkbegeleider gevraagd een beoordeling te geven op onderstaande houdingsaspecten (gebruik voor toelichting punt 4). Slecht Prima Inzet Initiatief Discipline Werken in team BPV gids D Drive 17

18 3. Gewerkte uren De BPVbegeleider heeft het logboek gezien en bevestigt dat de totale gewerkte tijd in de genoemde periode bedraagt:.. uren 4. Opmerkingen (praktijkbegeleider, aangevuld door de BPV-docent) Sterke punten, verbeterpunten, tips: 5. Eindbeoordeling Op grond van de beoordelingen door de praktijkbegeleider, bepaalt het Friesland College de eindbeoordeling voor deze beroepspraktijkervaring: voldoende onvoldoende (aankruisen) 6. Ondertekening De praktijkbegeleider van het bedrijf: BPV-docent Friesland College: datum: datum: handtekening: handtekening: BPV gids D Drive 18

BPV (BeroepsPraktijkVorming)

BPV (BeroepsPraktijkVorming) BPV (BeroepsPraktijkVorming) Voorwoord Je wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). Je stage binnen een bedrijf gaat beginnen en je wilt uiteraard je BPV met veel enthousiasme starten, doorlopen

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010 BPV Styling Design 1 e jaars 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 2009-2010 Voor je ligt het werkboek voor de eerste BPV-periode van het eerste jaar. De volgende afspraken gelden voor deze stage: Per week loop

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie okt 2012 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin van

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BPV GIDS INHOUDSOPGAVE: 1. ALGEMEEN Opleidingen 1.2 Duur van de BPV 1.3 Accreditatie van het leerbedrijf

INHOUDSOPGAVE BPV GIDS INHOUDSOPGAVE: 1. ALGEMEEN Opleidingen 1.2 Duur van de BPV 1.3 Accreditatie van het leerbedrijf KERNBEGRIPPEN 1 INHOUDSOPGAVE BPV GIDS INHOUDSOPGAVE: 1. ALGEMEEN 3 1.1 Opleidingen 1.2 Duur van de BPV 1.3 Accreditatie van het leerbedrijf 2 2. BEGELEIDING 4 2.1 Vakanties en feestdagen 2.2 Bijzonder

Nadere informatie

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 ROC Flevoland ROC Flevoland Louis Armstrongweg 36-42 1311 RK Almere Tel: 036 5477300 info@rocflevoland.nl www.rocflevoland.nl Voor je ligt de BPV- map, die geldt

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 Naam deelnemer Naam opleiding BPV bedrijf : : : Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Checklist te gebruiken bij start- en eind BPV-periode 4 1.2 Omvang

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

STAGEBOEKJE 2016 / 2017

STAGEBOEKJE 2016 / 2017 STAGEBOEKJE 2016 / 2017 Naam: Klas: Bedrijf / Instelling: 1 Dit stageboekje is voor jou gemaakt. Aan de hand van een logboek en een aantal opdrachten hopen we dat je zoveel mogelijk van je stage kunt leren.

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Voorwaarden voor erkenning stageplaats...4 Gang van zaken en regelgeving...4 Veelgestelde vragen...6 Belangrijke

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING 2017 2018 / 4 VMBO-TL TITEL: NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED DEADLINE INLEVEREN PROFIELWERKSTUK 23 MAART 2018

Nadere informatie

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult.

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Stageverslag Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Tijdens je stage heb je nieuwe dingen geleerd en ervaring opgedaan. Noem er tenminste vijf:

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

BPV monitor Vragenlijst studenten

BPV monitor Vragenlijst studenten BPV monitor Vragenlijst studenten VRAGENLIJST EVALUATIE BPV-PERIODE Toelichting Deze vragenlijst gaat over jouw beroepspraktijkvorming / stage. Dit wordt in de vragenlijst bpv genoemd. Het bedrijf waar

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Beroepspraktijkvorming (BPV) Beroepspraktijkvorming (BPV) Christelijke Peuterspeelzaal Prinses Amalia Margrietweg 6 3258 BM Ouddorp Contactpersoon: Carla Braber BPV Peuterspeelzaal Prinses Amalia Pagina 1 De Christelijk Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

Werken in de Praktijk

Werken in de Praktijk 12 BEROEPSTAAK Werken in de Praktijk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310132 Bestelnummer 00615780013 COLOFON Leden werkgroep ICT Wilfred Kempers, Douwe Jan Pol en Ton Zuijderduin Werkgroepleider Techniek Willem

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN 2016 2017 / 4 VMBO-TL Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk INHOUDSOPGAVE INLEIDING pagina 1 TITEL pagina 2 SNUFFELSTAGE pagina

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden gaan akkoord met artikel 1 tot en met 10 op de achterzijde van deze overeenkomst overwegende dat op grond van het door de instelling

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren!

maandag 11 mei inleveren! maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... Stageboek 2015 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Sector Techniek BPV-informatie voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND BPV-informatie voor studenten BEN JE ZIEK? Meld dit bij jouw leerbedrijf en het OSB: Heerhugowaard

Nadere informatie

S P O R T E N B E W E G E N A R N H E M. Stage map. Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans.

S P O R T E N B E W E G E N A R N H E M. Stage map. Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans. Stage map Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans Leerjaar: 4 1 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

Handleiding Stappenplan Beroepspraktijkvorming in het buitenland

Handleiding Stappenplan Beroepspraktijkvorming in het buitenland Handleiding Stappenplan Beroepspraktijkvorming in het buitenland Checklist Buitenlandse BPV Pagina 1 van 9 1. Inleiding Net als BPV in Nederland, draagt BPV in het buitenland bij aan je kennis, vaardigheden

Nadere informatie

Hoe begeleid ik een cursist van een KNSB Opleiding. Handvat voor praktijkbegeleiders

Hoe begeleid ik een cursist van een KNSB Opleiding. Handvat voor praktijkbegeleiders Hoe begeleid ik een cursist van een KNSB Opleiding Handvat voor praktijkbegeleiders Beste praktijkbegeleider, Binnen de opleidingen van de KNSB neemt het leren in de praktijk een belangrijke rol in. U

Nadere informatie

STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven. Klas :

STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven. Klas : STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven Naam : Klas : Pleincollege Nuenen Novalis College Sportlaan 8 Sterrenlaan 16 5670 AA Nuenen 5631 KA

Nadere informatie

Handleiding Subsidieregeling praktijkleren

Handleiding Subsidieregeling praktijkleren Handleiding Subsidieregeling praktijkleren De Subsidieregeling praktijkleren vervangt de WVA-onderwijs per 1 januari 2014. Dit is was een belastingmaatregel waarmee u een bedrag per jaar kon terugvragen.

Nadere informatie

MaS Instructie Stagerage

MaS Instructie Stagerage Hieronder vind je een uitgebreide instructie voor de website Stagerage. Stap 1: Inloggen en aanmelden: 1. Ga naar de website van MaS Gennep: www.masgennep.nl. Op deze site vind je een link naar Stagerage:

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE Deze formulieren zijn een onderdeel van de leerlingengids, en bestaat uit de volgende onderdelen: Eigen vacatureformulier/ handleiding keiindemaatschappij Stage overeenkomst

Nadere informatie

www.keiinde maatschappij.nl

www.keiinde maatschappij.nl LOGBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE www.keiinde maatschappij.nl Inleiding Wat is het verschil tussen stagelopen en maatschappelijke stage? Een gewone stage bereidt je voor op een beroep of beroepskeuze. Maatschappelijke

Nadere informatie

WERKBOEK STAGEWEEK HAEMSTEDE BARGER MAVO DECANAAT H A E M S T E D E - B A R G E R. NL

WERKBOEK STAGEWEEK HAEMSTEDE BARGER MAVO DECANAAT H A E M S T E D E - B A R G E R. NL WERKBOEK STAGEWEEK HAEMSTEDE BARGER MAVO DECANAAT 2016-2017 KE@ H A E M S T E D E - B A R G E R. NL Inhoudsopgave Inleiding In de klas Blz. Blz. Tijdens je stageweek; Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

Nadere informatie

Stage bij. Mediavormgever

Stage bij. Mediavormgever Stage bij Mediavormgever Inhoudsopgave De opleiding 1 Opbouw van de opleiding 2 De vakgebieden 3 Stage bij het College voor Techniek en Design 6 Accredatie door S-BB 7 Eerste stage + Kwalificerende stage

Nadere informatie

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Naam Klas Mentor Waar loop jij stage? Naam 1 e stagebedrijf Adres Telefoon Stagebegeleider Startdatum stage Einddatum stage Aantal stagedagen

Nadere informatie

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE Maatschappelijke Stage 2013-2014 Naam: Klas: Inhoud Informatie voor de stagebegeleider van de stageplek. Blz 3 Informatie voor de leerling: het vinden van een stageplek. Blz

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht en de presentatiemiddag

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK 3.2 Emmen

Spoorboekje ZWKOK 3.2 Emmen September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

Buitenland BPV HANDLEIDING

Buitenland BPV HANDLEIDING Buitenland BPV HANDLEIDING 2012/2013 Heliumweg 1 Postbus 60080 1320 AB Almere tel.: 088-0205400 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom zou je dat doen?... 4 Voorbereiding... 5 Voorwaarden... 5 Groenhorst

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE Van -------------------------------------------------------------------------- Klas -------------------------------------------------------------------------- School

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 1.Beroepshouding Binnen de opleiding is een zeer belangrijk element om te kunnen slagen de zgn Beroepshouding. Het gaat daarbij om de houding t.a.v. jezelf, je

Nadere informatie

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012)

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012) BPV Voorbereiding Leerjaar 1 (Herziene versie voor KD 2012) 1 Inhoudsopgave: I Kennismaken met het materiaal waarmee je de BPV ingaat 3 II De map met de opdrachten en proeven 4 III Korte kennismaking met

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V Op zoek naar een maatschappelijke stage die bij jou past? Dat is heel makkelijk. Je kiest wat jij leuk vindt en doet daarmee meteen iets goeds

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

LOOPBAAN & BURGERSCHAP 2013-2014

LOOPBAAN & BURGERSCHAP 2013-2014 LOOPBAAN & BURGERSCHAP 2013-2014 Wat is L & B? L & B staat voor Loopbaan en Burgerschap en is een onderdeel van je opleiding dat zich richt op jou als mens in de maatschappij. L & B richt zich op alle

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011 Praktijkovereenkomst Versie september 2011 Inhoud 1. Formulier praktijkovereenkomst...3 2. Bijlage behorend bij het formulier praktijkovereenkomst...5 3. Uitleg van de praktijkovereenkomst...7 3.1 Uitleg

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 Beste 5 VWO-er, Onderdeel van je eindexamen is het maken van een profielwerkstuk (kortweg PWS). Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015. BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl

Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015. BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015 BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl Inhoud Inleiding... 3 1. Hoe kom ik aan een BPV plaats?... 4 2. Welke BPV plaatsen passen bij de opleiding PW?... 4 3. Welke BPV

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

Podiumtechnicus Niveau 3

Podiumtechnicus Niveau 3 Examinering Podiumtechnicus Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het voorblad.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Klas: Mentor: Stageboek Naam: 2 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed,

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Klas 10 STAGE 2013/2014

Klas 10 STAGE 2013/2014 Klas 10 STAGE 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij : Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan

Nadere informatie

PRESENTATIE BEROEPENSTAGE MVI

PRESENTATIE BEROEPENSTAGE MVI PRESENTATIE BEROEPENSTAGE MVI Naam Klas Inleiding In de week van 13 februari ga je je klas vertellen en laten zien waar je stage hebt gelopen en hoe je dit hebt ervaren. Deze presentatie met powerpoint

Nadere informatie

Erasmus Subsidie voor Studenten AERES MBO. Harm Holleman

Erasmus Subsidie voor Studenten AERES MBO. Harm Holleman Erasmus Subsidie voor Studenten AERES MBO Harm Holleman Voorwoord Dit document is opgesteld voor Studenten AERES MBO als toelichting op het Erasmus programma KA-1 SCALA 12. (2017-2018) Aeres MBO heeft

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 3 VMBO 2016-2017 Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 15 mei t/m 19 mei Inhoud Tijdpad/stappenplan VMBO klas

Nadere informatie

Handleiding BPV 2013-2014 MANAGEMENT POPMUZIEK JAAR 2

Handleiding BPV 2013-2014 MANAGEMENT POPMUZIEK JAAR 2 Handleiding BPV 2013-2014 MANAGEMENT POPMUZIEK JAAR 2 BPV gids 2013-2014 Management Popmuziek jaar 2 Inhoud Inleiding... 3 Overzicht BPV 2013-2014... 4 Lola... 5 Externe stage... 6 Procedure... 7 Aanmelding

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Dit deel gaat over de opdrachten tijdens de stage.

Inkijkexemplaar. Dit deel gaat over de opdrachten tijdens de stage. Dit deel gaat over de opdrachten tijdens de stage. Je kunt een woordenlijst aanleggen. Je kunt een evaluatie invullen. Je weet wat formeel en informeel betekent. Je kunt een interview op je stageplaats

Nadere informatie

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau Stagebeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding. 3 Wat is BeroepsPraktijkVorming (BPV) 4 Stagetyperingen 4 Betrokkenen bij BPV (BeroepsPraktijkVorming). 4 Overzicht van rollen,

Nadere informatie

Beroepenoriëntatie 2014 Havo 4 en Vwo 5. Stage opdracht

Beroepenoriëntatie 2014 Havo 4 en Vwo 5. Stage opdracht Beroepenoriëntatie 2014 Havo 4 en Vwo 5 Stage opdracht Inhoud: 1. Instructie voor de leerlingen 2. Formulieren stagegegevens 3. Werkopdracht en verslag 4. Brief voor de stage-instellingen 2 1. Instructie

Nadere informatie