Werktuigbouwkunde. Opdracht Solliciteren. Maurice Mulder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werktuigbouwkunde. Opdracht Solliciteren. Maurice Mulder 10065881"

Transcriptie

1 Werktuigbouwkunde Opdracht Solliciteren Maurice Mulder

2 Inleiding Uitwerking van de opdracht Schrijf een grondige zelfanalyse. Wat zijn je eigenschappen, capaciteiten, wensen & eisen. De analyse moet zorgvuldig zijn uitgevoerd. Voeg ook een second opion toe. Geef hierbij aan wat je opvalt. Wat vind je van de verschillen? Voeg je persoonlijke SWOT analyse toe, geef hierbij altijd concrete voorbeelden. Wat zijn volgens jou de voordelen van een werktuigbouwkundig ingenieur? Zet concrete voorbeelden op een rijtje die je in je brief en tijdens het gesprek kunt gebruiken. Maak een professioneel Curriculum Vitae op basis van wat erover te vinden is, bezoek tenminste twee sites op internet hierover. Benoem je bronnen. Schrijf een gesloten sollicitatie brief op basis van de analyse en de advertentie. Verwerk ook hierin concrete uitkomsten uit je zelfonderzoek naar eigenschappen, capaciteiten, eisen & wensen. Schrijf ook een open sollicitatiebrief. Verwerk hierin de uitkomsten van de analyses en het SWOT en de voordelen van een werktuigbouwer.

3 Advertentie Senior marine engineer Introductie Nevesbu is gevestigd te Alblasserdam en onderdeel van Iv-Groep, een groep van multidisciplinaire ingenieursbureaus en momenteel 12e in de top 50 van ingenieursbureaus. Nevesbu ontwerpt schepen voor klanten in de commerciële scheepvaart, de marine en offshore. Onze uitdaging is om nu en in de toekomst in goed overleg met alle stakeholders te komen tot optimale engineeringproducten, zo efficiënt mogelijk tot stand gekomen, binnen de afgesproken tijd en budget die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Nevesbu biedt een prima werkplek voor hen die zich op hoog niveau in de techniek verder willen ontwikkelen. Functieomschrijving Voor elke opdracht ontwikkelt de senior marine engineer volgens de huidige regelgeving de werktuigbouwkundige schema s, systeembeschrijvingen, voortstuwingsinstallatie en indeling van machinekamers en technische ruimtes. De overige taken zijn: het leveren van input van het technisch gedeelte voor het bouwbestek, contact houden met leveranciers over technische oplossingen, het aanvragen van offertes en het technisch ondersteunen van de andere disciplines. U ondersteunt de werf tijdens het inbedrijfstellen, draagt bij aan innovatie op uw terrein en vervult een actieve rol in het verbeterproces van Nevesbu. U bent in staat een groepje van 5-6 specialistische engineers aan te sturen en richting te geven. Daarnaast overziet u engineeringprocessen en bent u gewend overzicht te houden en te structureren. Wij zien graag dat u denkt in oplossingen en niet in problemen. Functie-eisen Voor deze functie is minimaal een afgeronde Bachelor-/Masteropleiding in de werktuigbouw of maritieme techniek vereist en tenminste 5 jaar werkervaring in de engineering alsmede enige jaren ervaring in een soortgelijke functie. U heeft kennis van werktuigbouwkundige scheepssystemen en een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Heeft u daarnaast een analytische instelling, een proactieve werkhouding en kunt u werken in een teamverband? Stuur dan uw sollicitatie met curriculum vitae t.a.v. mevrouw L. (Linda) Cafferata (HR-manager) naar Postbus 1155, 3350 CD Papendrecht of per Wij bieden Arbeidsvoorwaarden (samenvatting) Aanvullende inhoudelijke informatie Voor aanvullende inhoudelijke informatie kunt u zich wenden tot dr. ir. J.L. (Koos) Verolme (Manager engineering). Telefoonnummer: +31 (0) Vacature codeiv-ams005 VestigingAlblasserdam DivisieNevesbu OpleidingsniveauHBO Ervaring5-10 jaar

4 Zelfanalyse test Roos van Leary Volgens T. Leary heeft ons gedrag consequenties voor het gedrag van de ander. Door je op een bepaalde manier te gedragen beïnvloed je het gedrag van de ander. Zijn bevindingen resulteerden in de Roos van Leary. Via deze test, die is gebaseerd op de Roos van Leary en is ontwikkeld voor de Nederlandse markt, kan je bepalen welke gedrag het meest op je van toepassing is en welk gedrag je daarmee oproept Uitkomst van de test: Interpretatie dominantie (DOM) en affiliatie (AFF) scores. De twee scores vatten de belangrijkste informatie samen van hoe u uzelf op de vragenlijst beschreven hebt. Ze vormen twee wezenlijke aspecten van uw interpersoonlijke gedrag: - de mate waarin u uzelf als dominant, dan wel als submissief omschrijft, - de mate waarin u uzelf als affiliatief, dan wel als vijandig omschrijft. Anders gezegd: uw basishoudingen tegenover macht en tegenover intimiteit. schaal score zelf omschrijving DOM 4 AFF 0 hoog + hoog - hoog + hoog - Ik neem het initiatief, geef leiding, overtuig, beheers en domineer anderen voor mijn eigen doeleinden. Ik volg, geef toe, maak mezelf klein, pas me aan, gehoorzaam en onderwerp me aan anderen op een afhankelijke manier. Ik sympathiseer, vergeef, ben het met anderen eens, wil graag hun affectie winnen. Ik wantrouw, rebelleer, klaag, verwijt, voel me kwaad tegenover anderen op een zelfgerichte manier.

5 Aantal aangegeven kenmerken(aak-score) AAK-score = 30 Interpretatie.Omdat het invullen van de vragenlijst beschouwd kan worden als een vorm van communicatie, zou het aantal kenmerken dat u aangegeven hebt een index kunnen zijn van van uw communicatiebereidheid: uw bereidheid om uzelf"bloot te geven" en te onthullen aan anderen, die uw scores kunnen zien.op deze manier geredeneerd kan een lage score wijzen op een aarzeling om zichzelf aan anderen te laten kennen, terwijl een hoge score wijst op een bereidheid tot openheid. NB1: De aanduiding "hoog", "gemiddeld" en "laag" zijn gebaseerd op scores uit een onderzoek bij psychologiestudenten.nb2: Het aangegeven hebben van méér kenmerken betekent overhet algemeen ook het aangevinkt hebben van meer zelfkritische kenmerken(zie ook bij GIN-score). Gemiddelde intensiteit (GIN-score) GIN-score = 2.07 Interpretatie. Omdat de kenmerken op elk van de acht vragenlijstschalen gerangschikt zijn naar hun intensiteit, geeft deze score een gemiddelde intensiteitsniveau van de aangegeven kenmerken. Zo is bijvoorbeeld kenmerk 1 ("kan opdracht geven") minder intens dan kenmerk 22 ("dictatoriaal"). Een hoge score wijst op een sterke mate van zelfkritiek, omdat deze het resultaat is van negatievere zelfomschrijving.

6 Interpretatie "Roos van Leary". De segmenten in de rechterhelft van de cirkel geven aan in hoeverre u uzelf beschreven hebt als affiliatief (de "Samen"-pool van Leary); de segmenten in de linkerhelft als vijandig (de "Tegen"-pool van Leary). De segmenten in de bovenste helft van de cirkel geven aan in hoeverre u uzelf omschreven hebt als dominant (de "Boven"-pool van Leary); de segmenten in de onderste helft als submissief (de "Onder"-pool van Leary). Hogere scores (meer naar de buitenkant) wijzen op negatievere zelfomschrijvingen dan lage scores. De typering van uw zelfbeeld is als volgt: kritisch op anderen, vastberaden, open en direct; assertief en vertrouwend op zichzelf, onafhankelijk, zakelijk; baast over anderen, dominerend, geeft altijd advies; mild ten aanzien van een fout, overbeschermend, te toegeeflijk aan anderen; hartelijk en met begrip, er sterk op uit met anderen goed overweg te kunnen, wil ieders sympathie; dankbaar; heeft gebrek aan zelfvertrouwen, bescheiden, geeft gewoonlijk toe; gepikeerd wanneer een ander de baas over hem/haar speelt, sceptisch (twijfelzuchtig), licht geraakt. Eigen reactie Ik herken mij wel redelijk in de uitkomst van deze test van Roos van Leary, kijkend naar het laatste figuur is te zien dat ik tussen competitief en affiliatie hoger scoor dan bijvoorbeeld afhankelijk. Hier ben ik het mee eens. Ook vijandigheid kan bij mij wel eens voorkomen als ik het ergens helemaal niet mee eens ben bijvoorbeeld, dan laat ik dat merken.

7 Belbin test Volgens de bekende theorie van Belbin zijn er negen teamrollen te identificeren. Daarbij kan je onderscheid maken tussen een functionele, organisatorische en persoonlijke rol. Afhankelijk van de doelstelling, wat je wilt bereiken met een team, heeft ieder team een ideale samenstelling. Een team bestaande uit alleen maar creatievelingen loopt het risico te verzanden in ideeën. Een team bestaande uit alleen maar uitvoerders loopt het risico veel werkzaamheden te verzetten zonder aansprekend resultaat. Een team dat zich hier bewust van is kan door het toebedelen van taken en functies aansturen op een betere werking van het team met bijbehorend resultaat. Op basis van je antwoorden is bepaald in hoeverre elke van de negen teamrollen aansluit bij je persoonlijkheid. De mate waarin een teamrol bij je past staat weergegeven met een aantal punten. De negen rollen zijn de "Bedrijfsman", "Brononderzoeker", "Plant", "Monitor", "Vormer", "Voorzitter", "Zorgdrager", "Groepswerker" en de "Specialist" In totaal heb je 100 punten verdeeld. Een groepsrol kan maximaal 25 punten hebben. Hieronder staan eerst de twee groepsrollen die je de meeste punten gaf en daaronder de rol die je het minst aantal punten gaf. De meeste punten gaf ik aan de rol: Voorzitter (18 punten) De voorzitter is iemand die een sterk coördinerende rol heeft. Aan de ene kant is de voorzitter procedureel. Aan de andere kant weet de voorzitter juist door deze nadruk op de procedure een onafhankelijke positie in te nemen waardoor hij of zij makkelijker iedereen bij het team kan betrekken. De voorzitter heeft een sterke neiging te zoeken naar consensus. Hij of zij in niet snel bevooroordeeld en weet de meningen en opvattingen van anderen goed te verwoorden. Daarna gaf ik de meeste punten aan: Vormer (18 punten) De vormer is over het algemeen zeer gedreven en energiek. De vormer weet mensen te motiveren. Soms, als het in zijn of haar ogen nodig is, door uit te dagen. Al kan de vormer door zijn gedrevenheid ook mensen tegen zich in het harnas jagen. Deze gedrevenheid maakt de vormer soms ook ongeduldig of emotioneel. Het belang voor het team is dat de vormer met zijn of haar ambitie zaken voor elkaar weet te krijgen. Het minst aantal punten gaf ik voor: Specialist (3 punten) De specialist is de vakman of -vrouw binnen het team. De specialist wil graag ergens goed in zijn. Vaak is de specialist onderzoekend ingesteld en werkt hij of zij graag op zichzelf. Mensen geven een specialist vaak veel vertrouwen. De specialist zorgt er voor dat specifieke kennis of vaardigheden worden ingebracht. De specialist heeft soms wel de neiging zijn of haar vakgebied te willen afbakenen. Eigen reactie De uitslag van de Belbin test komt goed overeen met mijn eigen ideeën. De rol van voorzitter heb ik al meerdere keren op mij genomen en dat ging goed. Ik kan de leiding geven over mensen en wil graag dat alles tijdens het project goed verloopt. De rol van vormer past ook wel bij mij, motiveer mensen als ik zie dat zij er moeite mee hebben maar kan ook ongeduldig worden als iets niet gaat zoals ik mij voorgesteld had. Specialist gaf ik de minste punten, hier kan ik mij deels in vinden. Binnen het project ben ik graag met verschillende dingen bezig maar als er een opdracht is die mij aanspreekt ga ik daar juist dieper op in en wil er dan juist dieper op ingaan.

8 Leiderschapsstijlen test De leiderschapsstijlen test geeft een overzicht van mijn leiderschap capaciteiten Mijn testresultaten Score op mensgerichtheid: 7 (horizontale lijn) Score op taakgerichtheid: 7 (verticale lijn) Je leiderschapsstijl is teamgericht Omschrijving stijl: Leidinggeven door het geven van het goede voorbeeld. Teamleden worden gestimuleerd om hun potentieel zo volledig mogelijk te benutten. Gericht op het bereiken van teamdoelen op een zo effectief mogelijke manier waarbij ook de onderlinge relatie versterkt wordt. Gericht op commitment. Creëert wederzijdse afhankelijkheid door het stellen een gezamenlijk doel. Organsatie gebaseerd op vertrouwen en respect. Richt zich op het creëren van samenwerkingsverbanden die zelfstandig voldoen aan het behalen van de prestatienorm. Er is veel aandacht voor delegeren en afrekenen, voor communiceren en confronteren. Tijd wordt vrijgemaakt voor technische ontwikkelingen, persoonlijke gesprekken en het actief zoeken naar verbetering en kostenbeheersing. Succes wordt gemeten aan de hoge inzet en zelfstandigheid van medewerkers. Verhoging van de productkwaliteit door verbetering van de proceskwaliteit. Eigen reactie Het klopt dat ik een teamgericht persoon ben, ik vind het leuk om met mensen samen te werken, ieder heeft zijn kwaliteiten en zo kan iedereen elkaar helpen vind ik. Daarbij klopt het ook dat ik productiegericht en mensgericht ben, ik heb geen moeite met communiceren met anderen, ook in moeilijke situaties en omdat ik productiegericht ben wil ik de mensen stimuleren om aan het werk te gaan om zo het project tot een goed einde te brengen.

9 S.W.O.T. Analyse Strengths - Communicatief - Neemt initiatief - Analytisch denkvermogen - Leidinggeven - Geïnteresseerd Weaknesses - Ongeduldig - Concentratieproblemen Opportunities - Verder ontwikkelen in de techniek/specialiseren - Opdrachten in het buitenland Threats - Te laat beginnen - Deadlines niet halen

10 De voordelen van een werktuigbouwkundig ingenieur zijn: Brede kennis; Doordat de werktuigbouw zo'n ontzettend breed spectrum heeft, moet een werktuigbouwkundig ingenieur bedreven zijn in meerdere theoretische vakken. Hierdoor verkrijgt men inzicht en een brede theoretische kennis wat erg van belang is. Projectmatig gezien goed opgeleid; Doordat er elk jaar vier projecten gedraaid worden van ieder 10 weken, is een werktuigbouwkundig ingenieur ook bedreven op het projectmatige vlak. Hierbij moet gedacht worden aan een daadwerkelijke projectgroep met een voorzitter, notulist en natuurlijk de rest van de projectleden. Deze "skills" leer je normaal gesproken alleen in het bedrijfsleven of op cursussen. Een werktuigbouwkundig ingenieur krijgt dit al vanuit de opleiding mee. Flexibel en muliti inzetbaar; Doordat de opleiding werktuigbouwkunde een enorm vlak bestrijkt, zijn er in de loop der jaren veel verschillende onderwerpen uit diverse sectoren van de werktuigbouw behandeld. Op deze manier heeft een werktuigbouwkundig ingenieur een streepje voor op de rest en een ruime basiskennis. Optimaliseren; Een werktuigbouwkundig ingenieur is constant bezig met het verbeteren van bestaande onderwerpen of producten. Hierdoor is het streven naar optimaliseren ontzettend hoog. Ook leert een werktuigbouwkundig ingenieur op een andere manier naar oplossingen te zoeken door bijvoorbeeld het analytisch denkvermogen te trainen. Streven naar goede kosten/kwaliteit verhouding; Gedurende de opleiding wordt een toekomstig werktuigbouwkundig ingenieur duidelijk geleerd dat alles om prijs/kwaliteit gaat. Op deze manier leert men de ideeën en keuzes te baseren op onder andere deze twee belangrijke eisen. Hierdoor is een werktuigbouwkundig ingenieur niet alleen op perfectie gebrand, maar ook op een economische verantwoord kostenplaatje.

11 Curriculum Vitae Personalia Naam: Maurice Mulder Adres: Amerongenstraat VZ s Gravenhage Telefoon: Geboortedatum: 20 september 1992 Geboorteplaats: s Gravenhage Geslacht: man Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Rijbewijs: B Opleidingen sep heden aug jun 2010 HBO, Werktuigbouwkunde (bezig) De Haagse Hogeschool, Delft HAVO, Natuur & Techniek, Duits, NLT (behaald) Chr. College De Populier, s Gravenhage Cursussen mei heden sep heden feb heden feb heden Senior Lifeguard (behaald) Lifeguard leidinggevende (behaald) AED, Reanimatie (behaald) EHBO (behaald) Werkervaring juli heden november heden mei heden Reddingsbrigade Westerschouwen, Schouwen-Duiveland Functie: Senior Lifeguard Werkzaamheden: Preventie Communiceren Patrouilleren Eerste hulpverlening Domino s Pizza, s Gravenhage Functie: Driver Werkzaamheden: Bezorgen Haagse Vrijwillige ReddingsBrigade, s Gravenhage Functie: Senior Lifeguard Werkzaamheden: Preventie Communiceren Patrouilleren Eerste hulpverlening

12 Overige Talen: Computerkennis: Hobby's en interesses: Nederlands, vloeiend Engels, goed Duits, goed Autodesk Inventor, goed Microsoft Exel, goed Microsoft Visio, redelijk Sport, Techniek

13 Sollicitatie Maurice Mulder Amerongenstraat VZ Den Haag Nevesbu B.V. Kelvinring BG Alblasserdam Den Haag, 21 juli 2012 Betreft: Senior marine engineer Geachte L.S. Bij het lezen van de vacature, Senior marine engineer, was ik meteen enthousiast. Zowel de bedrijfs als functieomschrijving sprak mij erg aan en past goed bij waar ik naar opzoek ben. Door het volgen van interne cursussen en het behalen van diploma s bij de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade heb ik veel geleerd over het leiding geven aan een groep mensen. Natuurlijk ook de projecten op de Haagse Hogeschool Delft hebben hierbij geholpen om dit op een andere manier in praktijk te kunnen brengen. Tijdens mijn schoolcarrière heb ik regelmatig de leiding genomen over het project en de projectgroep. Mijn werkervaring op dit gebied is 3 jaar als gediplomeerd leidinggevende bij de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade; dit houdt in het leidinggeven over een (gecompliceerde) redding en zoekacties met verschillende disciplines zoals samen met de brandweer en politie. Ook werk ik nu 3,5 jaar in een pizzeria, zowel binnen als buiten de winkel. Nu ben ik opzoek naar een uitdagende stage welke aansluit op mijn studie werktuigbouwkunde Als persoon ben ik een sociale en leergierige werknemer. Ik sta voor elke uitdaging open en wil graag nieuwe dingen leren. Het lijkt mij een uitdaging om als Senior marine engineer aan de slag te gaan. Met mijn ambitieuze en gemotiveerde instelling kan ik een positieve bijdrage leveren aan uw organisatie. Graag licht ik dan ook mijn brief en CV in een persoonlijk gesprek aan u toe. Hoogachtend, Maurice Mulder Bijlage: Curriculum Vitae

14 Open Sollicitatie Maurice Mulder Amerongenstraat VZ Den Haag Mammoet Karel Doormanweg 47 Haven JD Schiedam Den Haag, 21 juli 2012 Betreft: open sollicitatie Geachte L.S. Voor aankomend schooljaar ben ik opzoek naar een interessante en uitdagende stage. Als student werktuigbouwkunde ben ik erg geïnteresseerd in de manier waarop het bedrijf de mogelijkheid biedt om onder andere complexe hijs- en transportprojecten in verschillende landen uit te voeren. Tijdens mijn studie werktuigbouwkunde heb ik veel kennis opgedaan over constructieberekeningen, wiskunde, automatiseringstechnieken, materiaal-en verbindingstechnieken enz. Daarnaast ben ik bezig geweest met onder andere Autodesk Inventor, Microsoft Visio, Exel, Office, EdgeCam en Simulink. Ik ben een sociale en leergierige student die zichzelf graag verder wil ontwikkelen in de techniek om zo een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het bedrijf. Mede door de verschillende manieren van transport spreken de werkzaamheden van Mammoet Schiedam mij erg aan en ik denk daarom als stagiair iets voor jullie te kunnen betekenen. Indien u nog vragen heeft, ben ik uiteraard bereid een toelichting te geven in een oriënterend gesprek. Hoogachtend, Maurice Mulder Bijlage: Curriculum Vitae

15 Deel 2 Solliciteren Groepsleden: Lex van Os Fabian Polak Vincent van Aalst Maurice Mulder Voorbereiding Voordat ik begon met mijn sollicitatie heb ik de advertentie goed doorgelezen en mij verdiept in het bedrijf. Ik heb mijn sterke en zwakke punten met uitleg op een blaadje geschreven, net als de vragen die ik wil stellen tijdens het gesprek. De advertentie Nevesbu is gevestigd te Alblasserdam en onderdeel van Iv-Groep, een groep van multidisciplinaire ingenieursbureaus en momenteel 12e in de top 50 van ingenieursbureaus. Nevesbu ontwerpt schepen voor klanten in de commerciële scheepvaart, de marine en offshore. Onze uitdaging is om nu en in de toekomst in goed overleg met alle stakeholders te komen tot optimale engineeringproducten, zo efficiënt mogelijk tot stand gekomen, binnen de afgesproken tijd en budget die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Nevesbu biedt een prima werkplek voor hen die zich op hoog niveau in de techniek verder willen ontwikkelen. Functieomschrijving Voor elke opdracht ontwikkelt de senior marine engineer volgens de huidige regelgeving de werktuigbouwkundige schema s, systeembeschrijvingen, voortstuwingsinstallatie en indeling van machinekamers en technische ruimtes. De overige taken zijn: het leveren van input van het technisch gedeelte voor het bouwbestek, contact houden met leveranciers over technische oplossingen, het aanvragen van offertes en het technisch ondersteunen van de andere disciplines. U ondersteunt de werf tijdens het inbedrijfstellen, draagt bij aan innovatie op uw terrein en vervult een actieve rol in het verbeterproces van Nevesbu. U bent in staat een groepje van 5-6 specialistische engineers aan te sturen en richting te geven. Daarnaast overziet u engineeringprocessen en bent u gewend overzicht te houden en te structureren. Wij zien graag dat u denkt in oplossingen en niet in problemen. Functie-eisen Voor deze functie is minimaal een afgeronde Bachelor-/Masteropleiding in de werktuigbouw of maritieme techniek vereist en tenminste 5 jaar werkervaring in de engineering alsmede enige jaren ervaring in een soortgelijke functie. U heeft kennis van werktuigbouwkundige scheepssystemen en een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Heeft u daarnaast een analytische instelling, een proactieve werkhouding en kunt u werken in een teamverband?

16 Feedback als sollicitant Positieve punten: Ik was rustig en duidelijk, niet zichtbaar zenuwachtig Negatieve punten: Ik week soms af van de vraag en moest mijzelf herstellen Verbaal Positieve punten: Ik was zelfverzekerd en wist waar ik het over had. Ik praatte duidelijk en niet te zacht. Ik kwam netjes en oprecht over Negatieve punten: Weinig op aan te merken. Sollicitatiebrief Positieve punten: Een nette sollicitatiebrief, Maurice beheerst de Nederlandse taal goed. Gaf genoeg informatie over zichzelf om te beoordelen of hij uitgenodigd zal worden voor een gesprek. Hij omschrijft duidelijk wat hij kan en wil. Negatieve punten: Hij zou iets meer kunnen vertellen over zijn afgeronde projecten/competenties Leerdoel Mijn leerdoel is dat ik weet om te gaan met sollicitaties en gesprekken. Deze opdracht heeft mij geleerd wat je wel en niet moet zeggen en om je te profileren boven de andere sollicitatiekandidaten zodat jij meer kans krijgt om voor een gesprek uitgenodigd te worden. Welke vragen die gesteld werden vond ik goed? Ik vond de vraag: Hoe zie jij jezelf over 5 jaar in ons bedrijf moeilijk omdat ik hier zelf niet heel goed over nagedacht had, ik had mij teveel gefocust op het gesprek zelf en niet hoe ik verwacht over 5 jaar aan het werk te zijn binnen het bedrijf. Hier zal ik de volgende keer op letten en meer aandacht aan besteden.

17 Feedback als werkgever Non verbaal Positieve punten: De sollicitant voelde zich op zijn gemak tijdens het gesprek, dat is een goed teken. Negatieve punten: Ik had soms dieper op het gesprek in moeten gaan van mijn sollicitant i.p.v. over te gaan naar een volgende vraag Verbaal Positieve punten: Ik luisterde goed naar mijn sollicitant en stelde pas een vraag als hij uitgepraat was of stopte netjes het gesprek als er afgedwaald werd. Negatieve punten: Ik kon de sollicitant soms in een vervelende situatie brengen door soms een vraag te stellen waar hij geen antwoord op wist, ik had deze vraag ook anders kunnen stellen. Leerdoel Het leerdoel hier is gericht vragen stellen en daadwerkelijk goed kijken waarop je jou nieuwe werknemer zou kiezen. Een onverzorgd iemand kan daadwerkelijk wel van wanten weten en moet je je niet altijd door laten leiden. Tenzij voor een woord voerende functie, waarbij dit namelijk weer omgedraaid kan zijn. Welke vragen die gesteld werden vond ik goed? Vragen over de mogelijkheid tot doorgroeien binnen het bedrijf en evt. cursussen om zichzelf te kunnen verbeteren. Dit geeft aan dat de sollicitant graag door wil leren. Welke twee vragen had ik nog kunnen stellen? Hoe zou jij je zwakke punt willen omzetten naar een positief punt? Een project loopt niet helemaal goed en er moet over gewerkt worden, hoe reageer jij hierop?

18 Bronnen

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

Afstudeerportfolio 4 e jaar

Afstudeerportfolio 4 e jaar Afstudeerportfolio 4 e jaar Naam: Studie: Studentnummer: Email: Jaar: Periode: Consultant: Assessor: Niels Schouten Johan Cruyff University 193255 niels.schouten@hva.nl nielschouten@gmail.com 4 Semester

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 2: VACATURES... 2 HOOFDSTUK 3: CO-CONTACTPERSONEN... 9 HOOFDSTUK 4: INTERVIEW... 10 AUB-CHECK...

Hoofdstuk 1: INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 2: VACATURES... 2 HOOFDSTUK 3: CO-CONTACTPERSONEN... 9 HOOFDSTUK 4: INTERVIEW... 10 AUB-CHECK... HOOFDSTUK 1: INLEIDING Dit is mijn SLB-verslag van het schooljaar. Hier staan een aantal vacatures in van beroepen waar ik later ook wel zou willen werken. Ook staat er een interview met 2e jaars student

Nadere informatie

Groeikansen voor netwerkbegeleiders. Een gereedschapskist vol ervaring

Groeikansen voor netwerkbegeleiders. Een gereedschapskist vol ervaring Een gereedschapskist vol ervaring Inhoudsopgave Inleiding en leeswijzer... iii 1. De begeleider van netwerken...1 2. Ondernemersnetwerken en het groepsproces...3 3. Ondernemersnetwerken en het innovatieproces...

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

Procesmap: Co-creatie

Procesmap: Co-creatie Procesmap: Co-creatie MEDMEC CMD kwartaal Lente Door: Bart Nederveen Diana van der Sprek Jasper van Vugt Justin Dijkshoorn 0799083 0779757 0801790 0796711 Inhoudsopgave Inleiding 3 Onderzoek Kwalitatief

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

TEAMVORMING IN SPORTTEAMS

TEAMVORMING IN SPORTTEAMS TEAMVORMING IN SPORTTEAMS BELBIN TEAMROLLEN SAMENWERKING IN SUCCESVOLLE TEAMS TEAMVORMINGSAFSPRAKEN TALENTONTWIKKELING SUCCESGEDRAG DE ZES DENKHOEDJES van DE BONO Opgesteld in samenspraak met Bart Wortelboer,

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin

Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin Dit is een voorbeeld van een uitgebreide testrapportage van de Teamrollen van Belbin. Deze rapportage bevat de cijfers van een werkelijk uitgezette test, waarbij

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

I n s t r u c t i e b l a d e n b i j d e p o s t - h b o

I n s t r u c t i e b l a d e n b i j d e p o s t - h b o I n s t r u c t i e b l a d e n b i j d e p o s t - h b o P a r t n e r s i n C o m m u n i t y A r t s P r o j e c t s c a n M i n d m a p C r e a t i e r e g i e I n t e r v i s i e F e e d b a c k g

Nadere informatie

Reflecteren en Begeleiden

Reflecteren en Begeleiden Reflecteren en Begeleiden Samenstelling: Anthony Paijmans Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2011 Pagina 2 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Biografie... 7 3.1.1 Opdracht:... 9 4 Effectief

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief?

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief? Sollicitatiebrief Waarom een goede sollicitatiebrief? In de sollicitatiebrief geef je aan dat je in aanmerking wilt komen voor een baan bij een potentiële werkgever. Aangezien de sollicitatiebrief samen

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Omgaan met je manager

Omgaan met je manager Omgaan met je manager Ron Rietjens Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Modellen 4 2.1 Spiral Dynamics 7 2.2 Belbin 9 2.2.1 Bedrijfsman 10 2.2.2 Brononderzoeker 10 2.2.3 Monitor 11 2.2.4 Plant 11 2.2.5 Groepswerker

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

[STUDIELOOPBAAN BEGELEIDING]

[STUDIELOOPBAAN BEGELEIDING] [STUDIELOOPBAAN BEGELEIDING] 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Periode A... 4 Lesweek 1 Startprofiel... 5 Lesweek 2 Jungle Survival... 8 Lesweek 3 Motivatie... 10 Lesweek 4 Teambuilding... 13 Lesweek 5 Ambitie...

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie