Werktuigbouwkunde. Opdracht Solliciteren. Maurice Mulder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werktuigbouwkunde. Opdracht Solliciteren. Maurice Mulder 10065881"

Transcriptie

1 Werktuigbouwkunde Opdracht Solliciteren Maurice Mulder

2 Inleiding Uitwerking van de opdracht Schrijf een grondige zelfanalyse. Wat zijn je eigenschappen, capaciteiten, wensen & eisen. De analyse moet zorgvuldig zijn uitgevoerd. Voeg ook een second opion toe. Geef hierbij aan wat je opvalt. Wat vind je van de verschillen? Voeg je persoonlijke SWOT analyse toe, geef hierbij altijd concrete voorbeelden. Wat zijn volgens jou de voordelen van een werktuigbouwkundig ingenieur? Zet concrete voorbeelden op een rijtje die je in je brief en tijdens het gesprek kunt gebruiken. Maak een professioneel Curriculum Vitae op basis van wat erover te vinden is, bezoek tenminste twee sites op internet hierover. Benoem je bronnen. Schrijf een gesloten sollicitatie brief op basis van de analyse en de advertentie. Verwerk ook hierin concrete uitkomsten uit je zelfonderzoek naar eigenschappen, capaciteiten, eisen & wensen. Schrijf ook een open sollicitatiebrief. Verwerk hierin de uitkomsten van de analyses en het SWOT en de voordelen van een werktuigbouwer.

3 Advertentie Senior marine engineer Introductie Nevesbu is gevestigd te Alblasserdam en onderdeel van Iv-Groep, een groep van multidisciplinaire ingenieursbureaus en momenteel 12e in de top 50 van ingenieursbureaus. Nevesbu ontwerpt schepen voor klanten in de commerciële scheepvaart, de marine en offshore. Onze uitdaging is om nu en in de toekomst in goed overleg met alle stakeholders te komen tot optimale engineeringproducten, zo efficiënt mogelijk tot stand gekomen, binnen de afgesproken tijd en budget die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Nevesbu biedt een prima werkplek voor hen die zich op hoog niveau in de techniek verder willen ontwikkelen. Functieomschrijving Voor elke opdracht ontwikkelt de senior marine engineer volgens de huidige regelgeving de werktuigbouwkundige schema s, systeembeschrijvingen, voortstuwingsinstallatie en indeling van machinekamers en technische ruimtes. De overige taken zijn: het leveren van input van het technisch gedeelte voor het bouwbestek, contact houden met leveranciers over technische oplossingen, het aanvragen van offertes en het technisch ondersteunen van de andere disciplines. U ondersteunt de werf tijdens het inbedrijfstellen, draagt bij aan innovatie op uw terrein en vervult een actieve rol in het verbeterproces van Nevesbu. U bent in staat een groepje van 5-6 specialistische engineers aan te sturen en richting te geven. Daarnaast overziet u engineeringprocessen en bent u gewend overzicht te houden en te structureren. Wij zien graag dat u denkt in oplossingen en niet in problemen. Functie-eisen Voor deze functie is minimaal een afgeronde Bachelor-/Masteropleiding in de werktuigbouw of maritieme techniek vereist en tenminste 5 jaar werkervaring in de engineering alsmede enige jaren ervaring in een soortgelijke functie. U heeft kennis van werktuigbouwkundige scheepssystemen en een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Heeft u daarnaast een analytische instelling, een proactieve werkhouding en kunt u werken in een teamverband? Stuur dan uw sollicitatie met curriculum vitae t.a.v. mevrouw L. (Linda) Cafferata (HR-manager) naar Postbus 1155, 3350 CD Papendrecht of per Wij bieden Arbeidsvoorwaarden (samenvatting) Aanvullende inhoudelijke informatie Voor aanvullende inhoudelijke informatie kunt u zich wenden tot dr. ir. J.L. (Koos) Verolme (Manager engineering). Telefoonnummer: +31 (0) Vacature codeiv-ams005 VestigingAlblasserdam DivisieNevesbu OpleidingsniveauHBO Ervaring5-10 jaar

4 Zelfanalyse test Roos van Leary Volgens T. Leary heeft ons gedrag consequenties voor het gedrag van de ander. Door je op een bepaalde manier te gedragen beïnvloed je het gedrag van de ander. Zijn bevindingen resulteerden in de Roos van Leary. Via deze test, die is gebaseerd op de Roos van Leary en is ontwikkeld voor de Nederlandse markt, kan je bepalen welke gedrag het meest op je van toepassing is en welk gedrag je daarmee oproept Uitkomst van de test: Interpretatie dominantie (DOM) en affiliatie (AFF) scores. De twee scores vatten de belangrijkste informatie samen van hoe u uzelf op de vragenlijst beschreven hebt. Ze vormen twee wezenlijke aspecten van uw interpersoonlijke gedrag: - de mate waarin u uzelf als dominant, dan wel als submissief omschrijft, - de mate waarin u uzelf als affiliatief, dan wel als vijandig omschrijft. Anders gezegd: uw basishoudingen tegenover macht en tegenover intimiteit. schaal score zelf omschrijving DOM 4 AFF 0 hoog + hoog - hoog + hoog - Ik neem het initiatief, geef leiding, overtuig, beheers en domineer anderen voor mijn eigen doeleinden. Ik volg, geef toe, maak mezelf klein, pas me aan, gehoorzaam en onderwerp me aan anderen op een afhankelijke manier. Ik sympathiseer, vergeef, ben het met anderen eens, wil graag hun affectie winnen. Ik wantrouw, rebelleer, klaag, verwijt, voel me kwaad tegenover anderen op een zelfgerichte manier.

5 Aantal aangegeven kenmerken(aak-score) AAK-score = 30 Interpretatie.Omdat het invullen van de vragenlijst beschouwd kan worden als een vorm van communicatie, zou het aantal kenmerken dat u aangegeven hebt een index kunnen zijn van van uw communicatiebereidheid: uw bereidheid om uzelf"bloot te geven" en te onthullen aan anderen, die uw scores kunnen zien.op deze manier geredeneerd kan een lage score wijzen op een aarzeling om zichzelf aan anderen te laten kennen, terwijl een hoge score wijst op een bereidheid tot openheid. NB1: De aanduiding "hoog", "gemiddeld" en "laag" zijn gebaseerd op scores uit een onderzoek bij psychologiestudenten.nb2: Het aangegeven hebben van méér kenmerken betekent overhet algemeen ook het aangevinkt hebben van meer zelfkritische kenmerken(zie ook bij GIN-score). Gemiddelde intensiteit (GIN-score) GIN-score = 2.07 Interpretatie. Omdat de kenmerken op elk van de acht vragenlijstschalen gerangschikt zijn naar hun intensiteit, geeft deze score een gemiddelde intensiteitsniveau van de aangegeven kenmerken. Zo is bijvoorbeeld kenmerk 1 ("kan opdracht geven") minder intens dan kenmerk 22 ("dictatoriaal"). Een hoge score wijst op een sterke mate van zelfkritiek, omdat deze het resultaat is van negatievere zelfomschrijving.

6 Interpretatie "Roos van Leary". De segmenten in de rechterhelft van de cirkel geven aan in hoeverre u uzelf beschreven hebt als affiliatief (de "Samen"-pool van Leary); de segmenten in de linkerhelft als vijandig (de "Tegen"-pool van Leary). De segmenten in de bovenste helft van de cirkel geven aan in hoeverre u uzelf omschreven hebt als dominant (de "Boven"-pool van Leary); de segmenten in de onderste helft als submissief (de "Onder"-pool van Leary). Hogere scores (meer naar de buitenkant) wijzen op negatievere zelfomschrijvingen dan lage scores. De typering van uw zelfbeeld is als volgt: kritisch op anderen, vastberaden, open en direct; assertief en vertrouwend op zichzelf, onafhankelijk, zakelijk; baast over anderen, dominerend, geeft altijd advies; mild ten aanzien van een fout, overbeschermend, te toegeeflijk aan anderen; hartelijk en met begrip, er sterk op uit met anderen goed overweg te kunnen, wil ieders sympathie; dankbaar; heeft gebrek aan zelfvertrouwen, bescheiden, geeft gewoonlijk toe; gepikeerd wanneer een ander de baas over hem/haar speelt, sceptisch (twijfelzuchtig), licht geraakt. Eigen reactie Ik herken mij wel redelijk in de uitkomst van deze test van Roos van Leary, kijkend naar het laatste figuur is te zien dat ik tussen competitief en affiliatie hoger scoor dan bijvoorbeeld afhankelijk. Hier ben ik het mee eens. Ook vijandigheid kan bij mij wel eens voorkomen als ik het ergens helemaal niet mee eens ben bijvoorbeeld, dan laat ik dat merken.

7 Belbin test Volgens de bekende theorie van Belbin zijn er negen teamrollen te identificeren. Daarbij kan je onderscheid maken tussen een functionele, organisatorische en persoonlijke rol. Afhankelijk van de doelstelling, wat je wilt bereiken met een team, heeft ieder team een ideale samenstelling. Een team bestaande uit alleen maar creatievelingen loopt het risico te verzanden in ideeën. Een team bestaande uit alleen maar uitvoerders loopt het risico veel werkzaamheden te verzetten zonder aansprekend resultaat. Een team dat zich hier bewust van is kan door het toebedelen van taken en functies aansturen op een betere werking van het team met bijbehorend resultaat. Op basis van je antwoorden is bepaald in hoeverre elke van de negen teamrollen aansluit bij je persoonlijkheid. De mate waarin een teamrol bij je past staat weergegeven met een aantal punten. De negen rollen zijn de "Bedrijfsman", "Brononderzoeker", "Plant", "Monitor", "Vormer", "Voorzitter", "Zorgdrager", "Groepswerker" en de "Specialist" In totaal heb je 100 punten verdeeld. Een groepsrol kan maximaal 25 punten hebben. Hieronder staan eerst de twee groepsrollen die je de meeste punten gaf en daaronder de rol die je het minst aantal punten gaf. De meeste punten gaf ik aan de rol: Voorzitter (18 punten) De voorzitter is iemand die een sterk coördinerende rol heeft. Aan de ene kant is de voorzitter procedureel. Aan de andere kant weet de voorzitter juist door deze nadruk op de procedure een onafhankelijke positie in te nemen waardoor hij of zij makkelijker iedereen bij het team kan betrekken. De voorzitter heeft een sterke neiging te zoeken naar consensus. Hij of zij in niet snel bevooroordeeld en weet de meningen en opvattingen van anderen goed te verwoorden. Daarna gaf ik de meeste punten aan: Vormer (18 punten) De vormer is over het algemeen zeer gedreven en energiek. De vormer weet mensen te motiveren. Soms, als het in zijn of haar ogen nodig is, door uit te dagen. Al kan de vormer door zijn gedrevenheid ook mensen tegen zich in het harnas jagen. Deze gedrevenheid maakt de vormer soms ook ongeduldig of emotioneel. Het belang voor het team is dat de vormer met zijn of haar ambitie zaken voor elkaar weet te krijgen. Het minst aantal punten gaf ik voor: Specialist (3 punten) De specialist is de vakman of -vrouw binnen het team. De specialist wil graag ergens goed in zijn. Vaak is de specialist onderzoekend ingesteld en werkt hij of zij graag op zichzelf. Mensen geven een specialist vaak veel vertrouwen. De specialist zorgt er voor dat specifieke kennis of vaardigheden worden ingebracht. De specialist heeft soms wel de neiging zijn of haar vakgebied te willen afbakenen. Eigen reactie De uitslag van de Belbin test komt goed overeen met mijn eigen ideeën. De rol van voorzitter heb ik al meerdere keren op mij genomen en dat ging goed. Ik kan de leiding geven over mensen en wil graag dat alles tijdens het project goed verloopt. De rol van vormer past ook wel bij mij, motiveer mensen als ik zie dat zij er moeite mee hebben maar kan ook ongeduldig worden als iets niet gaat zoals ik mij voorgesteld had. Specialist gaf ik de minste punten, hier kan ik mij deels in vinden. Binnen het project ben ik graag met verschillende dingen bezig maar als er een opdracht is die mij aanspreekt ga ik daar juist dieper op in en wil er dan juist dieper op ingaan.

8 Leiderschapsstijlen test De leiderschapsstijlen test geeft een overzicht van mijn leiderschap capaciteiten Mijn testresultaten Score op mensgerichtheid: 7 (horizontale lijn) Score op taakgerichtheid: 7 (verticale lijn) Je leiderschapsstijl is teamgericht Omschrijving stijl: Leidinggeven door het geven van het goede voorbeeld. Teamleden worden gestimuleerd om hun potentieel zo volledig mogelijk te benutten. Gericht op het bereiken van teamdoelen op een zo effectief mogelijke manier waarbij ook de onderlinge relatie versterkt wordt. Gericht op commitment. Creëert wederzijdse afhankelijkheid door het stellen een gezamenlijk doel. Organsatie gebaseerd op vertrouwen en respect. Richt zich op het creëren van samenwerkingsverbanden die zelfstandig voldoen aan het behalen van de prestatienorm. Er is veel aandacht voor delegeren en afrekenen, voor communiceren en confronteren. Tijd wordt vrijgemaakt voor technische ontwikkelingen, persoonlijke gesprekken en het actief zoeken naar verbetering en kostenbeheersing. Succes wordt gemeten aan de hoge inzet en zelfstandigheid van medewerkers. Verhoging van de productkwaliteit door verbetering van de proceskwaliteit. Eigen reactie Het klopt dat ik een teamgericht persoon ben, ik vind het leuk om met mensen samen te werken, ieder heeft zijn kwaliteiten en zo kan iedereen elkaar helpen vind ik. Daarbij klopt het ook dat ik productiegericht en mensgericht ben, ik heb geen moeite met communiceren met anderen, ook in moeilijke situaties en omdat ik productiegericht ben wil ik de mensen stimuleren om aan het werk te gaan om zo het project tot een goed einde te brengen.

9 S.W.O.T. Analyse Strengths - Communicatief - Neemt initiatief - Analytisch denkvermogen - Leidinggeven - Geïnteresseerd Weaknesses - Ongeduldig - Concentratieproblemen Opportunities - Verder ontwikkelen in de techniek/specialiseren - Opdrachten in het buitenland Threats - Te laat beginnen - Deadlines niet halen

10 De voordelen van een werktuigbouwkundig ingenieur zijn: Brede kennis; Doordat de werktuigbouw zo'n ontzettend breed spectrum heeft, moet een werktuigbouwkundig ingenieur bedreven zijn in meerdere theoretische vakken. Hierdoor verkrijgt men inzicht en een brede theoretische kennis wat erg van belang is. Projectmatig gezien goed opgeleid; Doordat er elk jaar vier projecten gedraaid worden van ieder 10 weken, is een werktuigbouwkundig ingenieur ook bedreven op het projectmatige vlak. Hierbij moet gedacht worden aan een daadwerkelijke projectgroep met een voorzitter, notulist en natuurlijk de rest van de projectleden. Deze "skills" leer je normaal gesproken alleen in het bedrijfsleven of op cursussen. Een werktuigbouwkundig ingenieur krijgt dit al vanuit de opleiding mee. Flexibel en muliti inzetbaar; Doordat de opleiding werktuigbouwkunde een enorm vlak bestrijkt, zijn er in de loop der jaren veel verschillende onderwerpen uit diverse sectoren van de werktuigbouw behandeld. Op deze manier heeft een werktuigbouwkundig ingenieur een streepje voor op de rest en een ruime basiskennis. Optimaliseren; Een werktuigbouwkundig ingenieur is constant bezig met het verbeteren van bestaande onderwerpen of producten. Hierdoor is het streven naar optimaliseren ontzettend hoog. Ook leert een werktuigbouwkundig ingenieur op een andere manier naar oplossingen te zoeken door bijvoorbeeld het analytisch denkvermogen te trainen. Streven naar goede kosten/kwaliteit verhouding; Gedurende de opleiding wordt een toekomstig werktuigbouwkundig ingenieur duidelijk geleerd dat alles om prijs/kwaliteit gaat. Op deze manier leert men de ideeën en keuzes te baseren op onder andere deze twee belangrijke eisen. Hierdoor is een werktuigbouwkundig ingenieur niet alleen op perfectie gebrand, maar ook op een economische verantwoord kostenplaatje.

11 Curriculum Vitae Personalia Naam: Maurice Mulder Adres: Amerongenstraat VZ s Gravenhage Telefoon: Geboortedatum: 20 september 1992 Geboorteplaats: s Gravenhage Geslacht: man Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Rijbewijs: B Opleidingen sep heden aug jun 2010 HBO, Werktuigbouwkunde (bezig) De Haagse Hogeschool, Delft HAVO, Natuur & Techniek, Duits, NLT (behaald) Chr. College De Populier, s Gravenhage Cursussen mei heden sep heden feb heden feb heden Senior Lifeguard (behaald) Lifeguard leidinggevende (behaald) AED, Reanimatie (behaald) EHBO (behaald) Werkervaring juli heden november heden mei heden Reddingsbrigade Westerschouwen, Schouwen-Duiveland Functie: Senior Lifeguard Werkzaamheden: Preventie Communiceren Patrouilleren Eerste hulpverlening Domino s Pizza, s Gravenhage Functie: Driver Werkzaamheden: Bezorgen Haagse Vrijwillige ReddingsBrigade, s Gravenhage Functie: Senior Lifeguard Werkzaamheden: Preventie Communiceren Patrouilleren Eerste hulpverlening

12 Overige Talen: Computerkennis: Hobby's en interesses: Nederlands, vloeiend Engels, goed Duits, goed Autodesk Inventor, goed Microsoft Exel, goed Microsoft Visio, redelijk Sport, Techniek

13 Sollicitatie Maurice Mulder Amerongenstraat VZ Den Haag Nevesbu B.V. Kelvinring BG Alblasserdam Den Haag, 21 juli 2012 Betreft: Senior marine engineer Geachte L.S. Bij het lezen van de vacature, Senior marine engineer, was ik meteen enthousiast. Zowel de bedrijfs als functieomschrijving sprak mij erg aan en past goed bij waar ik naar opzoek ben. Door het volgen van interne cursussen en het behalen van diploma s bij de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade heb ik veel geleerd over het leiding geven aan een groep mensen. Natuurlijk ook de projecten op de Haagse Hogeschool Delft hebben hierbij geholpen om dit op een andere manier in praktijk te kunnen brengen. Tijdens mijn schoolcarrière heb ik regelmatig de leiding genomen over het project en de projectgroep. Mijn werkervaring op dit gebied is 3 jaar als gediplomeerd leidinggevende bij de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade; dit houdt in het leidinggeven over een (gecompliceerde) redding en zoekacties met verschillende disciplines zoals samen met de brandweer en politie. Ook werk ik nu 3,5 jaar in een pizzeria, zowel binnen als buiten de winkel. Nu ben ik opzoek naar een uitdagende stage welke aansluit op mijn studie werktuigbouwkunde Als persoon ben ik een sociale en leergierige werknemer. Ik sta voor elke uitdaging open en wil graag nieuwe dingen leren. Het lijkt mij een uitdaging om als Senior marine engineer aan de slag te gaan. Met mijn ambitieuze en gemotiveerde instelling kan ik een positieve bijdrage leveren aan uw organisatie. Graag licht ik dan ook mijn brief en CV in een persoonlijk gesprek aan u toe. Hoogachtend, Maurice Mulder Bijlage: Curriculum Vitae

14 Open Sollicitatie Maurice Mulder Amerongenstraat VZ Den Haag Mammoet Karel Doormanweg 47 Haven JD Schiedam Den Haag, 21 juli 2012 Betreft: open sollicitatie Geachte L.S. Voor aankomend schooljaar ben ik opzoek naar een interessante en uitdagende stage. Als student werktuigbouwkunde ben ik erg geïnteresseerd in de manier waarop het bedrijf de mogelijkheid biedt om onder andere complexe hijs- en transportprojecten in verschillende landen uit te voeren. Tijdens mijn studie werktuigbouwkunde heb ik veel kennis opgedaan over constructieberekeningen, wiskunde, automatiseringstechnieken, materiaal-en verbindingstechnieken enz. Daarnaast ben ik bezig geweest met onder andere Autodesk Inventor, Microsoft Visio, Exel, Office, EdgeCam en Simulink. Ik ben een sociale en leergierige student die zichzelf graag verder wil ontwikkelen in de techniek om zo een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het bedrijf. Mede door de verschillende manieren van transport spreken de werkzaamheden van Mammoet Schiedam mij erg aan en ik denk daarom als stagiair iets voor jullie te kunnen betekenen. Indien u nog vragen heeft, ben ik uiteraard bereid een toelichting te geven in een oriënterend gesprek. Hoogachtend, Maurice Mulder Bijlage: Curriculum Vitae

15 Deel 2 Solliciteren Groepsleden: Lex van Os Fabian Polak Vincent van Aalst Maurice Mulder Voorbereiding Voordat ik begon met mijn sollicitatie heb ik de advertentie goed doorgelezen en mij verdiept in het bedrijf. Ik heb mijn sterke en zwakke punten met uitleg op een blaadje geschreven, net als de vragen die ik wil stellen tijdens het gesprek. De advertentie Nevesbu is gevestigd te Alblasserdam en onderdeel van Iv-Groep, een groep van multidisciplinaire ingenieursbureaus en momenteel 12e in de top 50 van ingenieursbureaus. Nevesbu ontwerpt schepen voor klanten in de commerciële scheepvaart, de marine en offshore. Onze uitdaging is om nu en in de toekomst in goed overleg met alle stakeholders te komen tot optimale engineeringproducten, zo efficiënt mogelijk tot stand gekomen, binnen de afgesproken tijd en budget die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Nevesbu biedt een prima werkplek voor hen die zich op hoog niveau in de techniek verder willen ontwikkelen. Functieomschrijving Voor elke opdracht ontwikkelt de senior marine engineer volgens de huidige regelgeving de werktuigbouwkundige schema s, systeembeschrijvingen, voortstuwingsinstallatie en indeling van machinekamers en technische ruimtes. De overige taken zijn: het leveren van input van het technisch gedeelte voor het bouwbestek, contact houden met leveranciers over technische oplossingen, het aanvragen van offertes en het technisch ondersteunen van de andere disciplines. U ondersteunt de werf tijdens het inbedrijfstellen, draagt bij aan innovatie op uw terrein en vervult een actieve rol in het verbeterproces van Nevesbu. U bent in staat een groepje van 5-6 specialistische engineers aan te sturen en richting te geven. Daarnaast overziet u engineeringprocessen en bent u gewend overzicht te houden en te structureren. Wij zien graag dat u denkt in oplossingen en niet in problemen. Functie-eisen Voor deze functie is minimaal een afgeronde Bachelor-/Masteropleiding in de werktuigbouw of maritieme techniek vereist en tenminste 5 jaar werkervaring in de engineering alsmede enige jaren ervaring in een soortgelijke functie. U heeft kennis van werktuigbouwkundige scheepssystemen en een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Heeft u daarnaast een analytische instelling, een proactieve werkhouding en kunt u werken in een teamverband?

16 Feedback als sollicitant Positieve punten: Ik was rustig en duidelijk, niet zichtbaar zenuwachtig Negatieve punten: Ik week soms af van de vraag en moest mijzelf herstellen Verbaal Positieve punten: Ik was zelfverzekerd en wist waar ik het over had. Ik praatte duidelijk en niet te zacht. Ik kwam netjes en oprecht over Negatieve punten: Weinig op aan te merken. Sollicitatiebrief Positieve punten: Een nette sollicitatiebrief, Maurice beheerst de Nederlandse taal goed. Gaf genoeg informatie over zichzelf om te beoordelen of hij uitgenodigd zal worden voor een gesprek. Hij omschrijft duidelijk wat hij kan en wil. Negatieve punten: Hij zou iets meer kunnen vertellen over zijn afgeronde projecten/competenties Leerdoel Mijn leerdoel is dat ik weet om te gaan met sollicitaties en gesprekken. Deze opdracht heeft mij geleerd wat je wel en niet moet zeggen en om je te profileren boven de andere sollicitatiekandidaten zodat jij meer kans krijgt om voor een gesprek uitgenodigd te worden. Welke vragen die gesteld werden vond ik goed? Ik vond de vraag: Hoe zie jij jezelf over 5 jaar in ons bedrijf moeilijk omdat ik hier zelf niet heel goed over nagedacht had, ik had mij teveel gefocust op het gesprek zelf en niet hoe ik verwacht over 5 jaar aan het werk te zijn binnen het bedrijf. Hier zal ik de volgende keer op letten en meer aandacht aan besteden.

17 Feedback als werkgever Non verbaal Positieve punten: De sollicitant voelde zich op zijn gemak tijdens het gesprek, dat is een goed teken. Negatieve punten: Ik had soms dieper op het gesprek in moeten gaan van mijn sollicitant i.p.v. over te gaan naar een volgende vraag Verbaal Positieve punten: Ik luisterde goed naar mijn sollicitant en stelde pas een vraag als hij uitgepraat was of stopte netjes het gesprek als er afgedwaald werd. Negatieve punten: Ik kon de sollicitant soms in een vervelende situatie brengen door soms een vraag te stellen waar hij geen antwoord op wist, ik had deze vraag ook anders kunnen stellen. Leerdoel Het leerdoel hier is gericht vragen stellen en daadwerkelijk goed kijken waarop je jou nieuwe werknemer zou kiezen. Een onverzorgd iemand kan daadwerkelijk wel van wanten weten en moet je je niet altijd door laten leiden. Tenzij voor een woord voerende functie, waarbij dit namelijk weer omgedraaid kan zijn. Welke vragen die gesteld werden vond ik goed? Vragen over de mogelijkheid tot doorgroeien binnen het bedrijf en evt. cursussen om zichzelf te kunnen verbeteren. Dit geeft aan dat de sollicitant graag door wil leren. Welke twee vragen had ik nog kunnen stellen? Hoe zou jij je zwakke punt willen omzetten naar een positief punt? Een project loopt niet helemaal goed en er moet over gewerkt worden, hoe reageer jij hierop?

18 Bronnen

Roos van Leary. Steven Jonathan Geluk. Studentnummer: 13062379 Projectleider techniek - Associate Degree Datum: 26-1-2014 S.J.G

Roos van Leary. Steven Jonathan Geluk. Studentnummer: 13062379 Projectleider techniek - Associate Degree Datum: 26-1-2014 S.J.G Roos van Leary Naam: Steven Jonathan Geluk Klas: TP11 Studentnummer: 13062379 Opleiding: Projectleider techniek - Associate Degree Datum: 26-1-2014 S.J.G Inhoudsopgave Bladzijde 1 Inleiding 2 2 De "Roos

Nadere informatie

Samenwerken Project 2

Samenwerken Project 2 Samenwerken Project 2 Naam : Alex Guish. Studentnummer : 0897361. Klas Vak :Technische informatica 1.a. : Samenwerken. Datum : 21-01-2015. Inhoudsopgave Individueel procesverslag...blz. 1 Beoordeling van

Nadere informatie

INTERPERSOONLIJKE DYNAMIEK

INTERPERSOONLIJKE DYNAMIEK INTERPERSOONLIJKE DYNAMIEK Naam: Frans Tuerlings Studentnummer: 15130924 Opleiding: Projectleider Techniek Datum: 30 januari 16 1.0 Inleiding Hoe komt het toch dat je met de ene persoon stroef en moeizaam

Nadere informatie

1. Voordelen werktuigbouwkundig ingenieur

1. Voordelen werktuigbouwkundig ingenieur Inhoudopgave: 1. Voordelen werktuigbouwkundig ingenieur... 2 2. Drie persoonlijkheids testen:... 3 1. De ster van Persoonlijke test:... 3 2. Belbin test:... 5 3. Oxfort Capacity Analysis... 5 3. Swot:...

Nadere informatie

VOORBEELDRAPPORT GROEPSROLLENTEST

VOORBEELDRAPPORT GROEPSROLLENTEST VOORBEELDRAPPORT GROEPSROLLENTEST Respondent: J. de Vries ( voorbeeld) E- mailadres: jdevries@example.com Geslacht: Man Leef tijd: 32 Opleiding sniveau: HBO Verg elijking sg roep: Geen expliciete verg

Nadere informatie

RAPPORT GROEPSROLLENTEST

RAPPORT GROEPSROLLENTEST RAPPORT GROEPSROLLENTEST Respondent: Jill van Reem ( voorbeeld) E- mailadres: voorbeeld@testing talents.nl Geslacht: vrouw Leef tijd: 30 Opleiding sniveau: wo Verg elijking sg roep: Geen expliciete verg

Nadere informatie

Roos van Leary. Interactiecirkel gedrag. Het nut van de Roos van Leary. Hoe werkt de Roos van Leary?

Roos van Leary. Interactiecirkel gedrag. Het nut van de Roos van Leary. Hoe werkt de Roos van Leary? Roos van Leary Interactiecirkel gedrag Gedrag is te voorspellen. Na veel onderzoek ontdekte de Amerikaanse psycholoog Timothy Leary dat de manier waarop mensen reageren in veel gevallen voorspelbaar is.

Nadere informatie

Roos van Leary: theorie en zelftest

Roos van Leary: theorie en zelftest pag.: 1 van code: ORG-COMP-vra-1-bl versie 1 Roos van Leary: theorie en zelftest Het model Leary heeft in 1957 een model ontworpen waarmee relaties tussen mensen in kaart kunnen worden gebracht: de roos

Nadere informatie

PROCESVERSLAG SLB07. Scoren met solliciteren. Anthony Luzac, Michael van Loon, Pascal van der Krogt, Tristan Olsthoorn, Richard Lamens.

PROCESVERSLAG SLB07. Scoren met solliciteren. Anthony Luzac, Michael van Loon, Pascal van der Krogt, Tristan Olsthoorn, Richard Lamens. PROCESVERSLAG SLB07 Scoren met solliciteren Groep: Klas: Datum: Anthony Luzac, Michael van Loon, Pascal van der Krogt, Tristan Olsthoorn, Richard Lamens. WH28b1 31 maart 2014 Voorwoord In het derde en

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Methodische PraktijkBegeleiding (MPB) Toetsopdracht

Opleiding Verpleegkunde. Methodische PraktijkBegeleiding (MPB) Toetsopdracht Opleiding Verpleegkunde Methodische PraktijkBegeleiding (MPB) Toetsopdracht Naam Student: Jenny Heesbeen Klas: 2b2 Studentnummer: 500636718 MPB-groep: Groep 8 Emailadres: _jenny_@live.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Fontys Economische Hogeschool Tilburg. SLB Rapport. Dinsdag, 24 November. Carolien Boers

Fontys Economische Hogeschool Tilburg. SLB Rapport. Dinsdag, 24 November. Carolien Boers Fontys Economische Hogeschool Tilburg SLB Rapport Dinsdag, 24 November Carolien Boers 2144437 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Belbin test... 4 SWOT-analyse... 5 2 P a g i n a Inleiding In dit rapport

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

CV en motivatiebrief. 1. Kop Curriculum Vitae, eventueel je naam

CV en motivatiebrief. 1. Kop Curriculum Vitae, eventueel je naam CV en motivatiebrief Hoe zorg je, dat je met jouw CV en brief wordt uitgenodigd voor een gesprek? Moeilijk te zeggen, want het aannemen van personeel is mensenwerk en iedereen kijkt anders naar dit soort

Nadere informatie

Persoonlijkheidstesten

Persoonlijkheidstesten Persoonlijkheidstesten De gratis korte persoonlijkheid test De eerste test die ik heb gemaakt is een gratis test. Deze test bestaat uit één vraag waar wordt gevraagd een van de negen figuren te kiezen.

Nadere informatie

Bijlage A. Op afkomst afgewezen. Inhoud. Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt

Bijlage A. Op afkomst afgewezen. Inhoud. Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt Bijlage A Op afkomst afgewezen Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt Iris Andriessen Barbara van der Ent Manu van der Linden Guido Dekker Inhoud Voorbeeld van een gebruikte sollicitatiebrief

Nadere informatie

Personal Branding Blok 2

Personal Branding Blok 2 Personal Branding Blok 2 Naam: Kenza Zanifi Studentennummer: 500730762 Klas: CE1A1 Docent: Jeroen Kreft Inhoudsopgave 1 Reflectieverslag teamrollen 1 2 Testuitslag Belbin 2 3 Vragen Belbin 3 t/m 4 4 Reflectieverslag

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN Onno van Gijssel Mei 2013 IT Management Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Curriculum Vitae... 4 3. Zelfportret... 5 4. Reflectie op competenties... 6 4.1

Nadere informatie

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002 Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002 Deze test is ontwikkeld om op eenvoudige wijze je eigen teamrol te bepalen. Het jarenlange onderzoek naar teamrollen binnen managementteams is gedaan

Nadere informatie

Tafelbergweg 51 1105 BD Amsterdam 020 595 41 80. Intervisie. Saskia Glorie Student nr. 500643719. Intervisie groep 1. Periode Jaar 3, semester 1

Tafelbergweg 51 1105 BD Amsterdam 020 595 41 80. Intervisie. Saskia Glorie Student nr. 500643719. Intervisie groep 1. Periode Jaar 3, semester 1 Tafelbergweg 51 1105 BD Amsterdam 020 595 41 80 Intervisie Naam Saskia Glorie Student nr. 500643719 Klas 3-MPH Intervisie groep 1 Docent Janet Jager Periode Jaar 3, semester 1 Inhoudsopgave Themaverslag

Nadere informatie

Verslag Methodische Praktijkbegeleiding

Verslag Methodische Praktijkbegeleiding Verslag Methodische Praktijkbegeleiding Door: Nikita van Gilst (500636371) Klas: 2a2 MPBGroep: 4 Stage: Rembrandthof, kliniek A Stageperiode: 5-9-2012 t/m 1-2-2013 Docent: Brigitte Hamerlinck Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eerste hulp bij jouw CV met ouders!

Eerste hulp bij jouw CV met ouders! Heb jij al een CV? Daarin zet je alle belangrijke dingen die je hebt gedaan: bijvoorbeeld je opleiding(en) en baantjes. Hiermee laat je aan werkgevers zien wie je bent en wat je kunt: dat is dus heel belangrijk

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Solliciteren kun je leren!

Solliciteren kun je leren! Solliciteren kun je leren! EVEN VOORSTELLEN Tatjana van het Groenewoud (adviseur werktuigbouwkunde) Marvin Moreira (adviseur werktuigbouwkunde) Continu is intermediair voor techniek en brengt vraag en

Nadere informatie

Tijdens en voor mijn studie Projectleider Techniek verwerf ik competenties door specifieke taken en werkzaamheden te verrichten.

Tijdens en voor mijn studie Projectleider Techniek verwerf ik competenties door specifieke taken en werkzaamheden te verrichten. Beste collega, familie, vriend, Tijdens en voor mijn studie Projectleider Techniek verwerf ik competenties door specifieke taken en werkzaamheden te verrichten. Theoretische kennis doe ik op door onderwijs

Nadere informatie

Medewerker Office & Project Support BeteoR

Medewerker Office & Project Support BeteoR Medewerker Office & Project Support BeteoR Om te solliciteren vragen we je dit formulier in te vullen en dit samen met jouw CV te mailen naar astrid.hazenveld@beteor.nl Naam Adres Geboortedatum E-mail

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

In een sollicitatiebrief zijn drie gedeelten te onderscheiden: 1. De inleiding 2. Het middenstuk 3. De afsluiting

In een sollicitatiebrief zijn drie gedeelten te onderscheiden: 1. De inleiding 2. Het middenstuk 3. De afsluiting Het doel van de sollicitatiebrief is uitgenodigd te worden voor een gesprek. De brief (van brevis wat kort betekent) moet daarom informatief zijn en de belangstelling opwekken van de selecteur om nader

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte mevrouw Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte heer Geachte mevrouw Geachte heer, mevrouw Geachte heer,

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte mevrouw Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte heer, mevrouw Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek

Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek Persoonlijke ontwikkeling Competentie- & loopontwikkeling Interpersoonlijke communicatie Spice up your life: test

Nadere informatie

Belbin Teamrollen Vragenlijst

Belbin Teamrollen Vragenlijst Belbin Teamrollen Vragenlijst Lindecollege 2009 1/ 5 Bepaal uw eigen teamrol. Wat zijn uw eigen teamrollen, en die van uw collega s? Deze vragenlijst kan u daarbij behulpzaam zijn. Zeven halve zinnen dienen

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Laurens Roos

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Laurens Roos POP Persoonlijk Ontwikkelingsplan Laurens Roos In het genoemde POP zal ik Laurens Roos, de uitvoerende student beschrijven; welke competenties ik heb, welke ik niet beheers, welke achtergrond mijn competenties

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Werksoorten (QWSM) 2 Inleiding Wat voor soort werk spreekt jou aan? Ben jij

Nadere informatie

Opdracht Teamrollen. Samenwerken door teamrollen in te zetten Teake Kastelein

Opdracht Teamrollen. Samenwerken door teamrollen in te zetten Teake Kastelein Opdracht Teamrollen Samenwerken door teamrollen in te zetten 8.4.2016 - Teake Kastelein 348344 1 Inhoud Belbin test... 3 5 situaties teamrollen... 4 Vergaderingen... 5 Analyse Functioneren... 5 Leerpunten

Nadere informatie

Samenwerking tussen twee personen in het perspectief van metaprogramma s

Samenwerking tussen twee personen in het perspectief van metaprogramma s Samenwerking tussen twee personen in het perspectief van metaprogramma s Tijdens het e NLP congres gaf Wil Princen een inkijk in de wereld van de Metaprofiel Analyse. Hij deed dit op een boeiende manier

Nadere informatie

Een sterk CV en motivatie

Een sterk CV en motivatie Een sterk CV en motivatie Een sollicitatie bestaat meestal uit een sollicitatiebrief en een Curriculum Vitae (CV). Soms vragen organisaties alleen nog naar een motivatie, die je al dan niet in een format

Nadere informatie

Tips bij het opstellen van je CV

Tips bij het opstellen van je CV Tips bij het opstellen van je CV Wanneer je gaat solliciteren, is een goed curriculum vitae enorm belangrijk. Het is namelijk je persoonlijke visitekaartje en de eerste kennismaking met jou als sollicitant.

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Rotaryclub Eindhoven-Welschap. Cursus solliciteren. Jan-Marc Luchies Ton Tangena

Rotaryclub Eindhoven-Welschap. Cursus solliciteren. Jan-Marc Luchies Ton Tangena Rotaryclub Eindhoven-Welschap Cursus solliciteren Jan-Marc Luchies Ton Tangena Introductie Deze cursus is samengesteld om het vrijwilligerspunt Eindhoven te ondersteunen vanuit de Rotary Welschap Enkele

Nadere informatie

Aflevering 2: Solliciteren

Aflevering 2: Solliciteren Aflevering 2: Solliciteren Vragen vooraf: Heb je wel eens gewerkt in je land van herkomst? Hoe heb je die baan gevonden? Heb je wel eens in Nederland naar werk gezocht? Hoe heb je dat gedaan? Hoofditem

Nadere informatie

SOLLICITATIE BRIEF & CV NEDERLANDS

SOLLICITATIE BRIEF & CV NEDERLANDS SOLLICITATIE BRIEF & CV NEDERLANDS 0 AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde sollicitatiebrief schrijven. - Kun je jouw C.V. opstellen. WAAROM BELANGRIJK? Welke opleiding je ook hebt gevolgd,

Nadere informatie

DE SOLLICITATIEBRIEF. Fokke van der Wal

DE SOLLICITATIEBRIEF. Fokke van der Wal DE SOLLICITATIEBRIEF Fokke van der Wal MOGELIJKE EXAMENOPDRACHT, DE SOLLICITATIEBRIEF Je hebt waarschijnlijk de afgelopen jaren meerdere sollicitatiebrieven geschreven en op school is daar in de lessen

Nadere informatie

Voor het vak stud loopbaanbegeleiding (SLB) oefenen we in blok 3 van studiejaar 2 met het solliciteren naar stages, bedrijven etc.

Voor het vak stud loopbaanbegeleiding (SLB) oefenen we in blok 3 van studiejaar 2 met het solliciteren naar stages, bedrijven etc. Sollicitatieopdracht Inhoudsopgave Inleiding... 1 Gespreksvoorbereiding... 2 Sollicitatie brief... 2 CV... 3 Deskresearch... 4 Feedback... 5 gesprek... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Sollicitatie

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

2. De teamcoach kan naar zijn of haar team kijken als een soort systeem. Deze systeembenadering kent 6 invalshoeken om naar het systeem te kijken.

2. De teamcoach kan naar zijn of haar team kijken als een soort systeem. Deze systeembenadering kent 6 invalshoeken om naar het systeem te kijken. Oefenvragen Middle Management B - Teamcoaching 1. Wat is geen kerntaak van een teamcoach volgens de definitie van teamcoaching? A. Het uitvoeren van effectiviteit verhogende activiteiten, om het team te

Nadere informatie

Hoe staat u in de Roos van Leary?

Hoe staat u in de Roos van Leary? Hoe staat u in de Roos van Leary? Volgens de Amerikaanse psycholoog Timothy Leary heeft ons gedrag consequenties voor het gedrag van de ander. Door je op een bepaalde manier op te stellen, beïnvloed je

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

ID-Kit Architects. Ben Gers. Maarten Van Buynder

ID-Kit Architects. Ben Gers. Maarten Van Buynder ID-Kit Architects Michiel Bogaert Deborah Vochten Ben Gers Maarten Van Buynder Verklaring naam Architects Engels voor architecten. Dit vonden we wel passend staan voor dit project. Belbintest Via een Belbin

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie Op acht bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd. Wanneer de werkboeken

Nadere informatie

WAT VERWACHTEN BEDRIJVEN van mij als stagiair(e)?

WAT VERWACHTEN BEDRIJVEN van mij als stagiair(e)? WAT VERWACHTEN BEDRIJVEN van mij als stagiair(e)? WAT VERWACHTEN ONTWERPBUREAUS VAN EEN CMD er DIE EEN MEELOOPSTAGE BINNEN HUN BEDRIJF GAAT VOLGEN? MIJN LOOPBAAN op de hogeschool Patiënten met pre diabetes

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sollicitatie hints & tips

Sollicitatie hints & tips Sollicitatie hints & tips Sollicitatietips Solliciteren is een vak apart. Schiet je met hagel of schiet je gericht op een voor jou passende vacature. Om teleurstellingen te voorkomen adviseren wij om gericht

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan De leerdoelen Leerdoel 1 Producer Tijdens het project van de verdieping wil ik graag meer kennis opdoen over de productie van een film. Tijdens mijn stage heb ik al verschillende

Nadere informatie

Docentenhandlediding Basiskennis Projectmanagement, 3e druk: bij hoofdstuk 4

Docentenhandlediding Basiskennis Projectmanagement, 3e druk: bij hoofdstuk 4 Meer over teamrollen In dit artikel vindt u nog wat extra informatie bij hoofdstuk 4 uit Basiskennis Projectmanagment. In 1 zijn enkele persoonlijk ervaringen beschreven m.b.t. de Belbinrollen in de onderwijspraktijk.

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Programma. Theorie voorbereiding sollicitatiegesprek (20 minuten) Het interview (rollenspellen) (45 minuten) Evaluatie (15 minuten)

Programma. Theorie voorbereiding sollicitatiegesprek (20 minuten) Het interview (rollenspellen) (45 minuten) Evaluatie (15 minuten) Programma Theorie voorbereiding sollicitatiegesprek (20 minuten) Het interview (rollenspellen) (45 minuten) Evaluatie (15 minuten) Voorbereiding Sollicitatiegesprek Vacature Bedrijf website, social media

Nadere informatie

Receptionist/telefonist Arnhem Centrum (16 uur)

Receptionist/telefonist Arnhem Centrum (16 uur) Receptionist/telefonist Arnhem Centrum (16 uur) De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Arnhem & Veluwe Vallei biedt Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW), Beschermd Wonen (BW) en Zorgbemiddeling

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk!

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief De 10 Stappen Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief: De 10 Stappen! Dit stappenplan is bestemd voor iedereen die opzoek is naar een betaalde baan/stageplek en wil

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Yvonne de Haas Osiriscode: Inleverdatum: 07-03-2011. Stageverslag

Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Yvonne de Haas Osiriscode: Inleverdatum: 07-03-2011. Stageverslag Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Yvonne de Haas Osiriscode: Inleverdatum: 07-03-2011 Stageverslag Inhoudsopgave Nathalie Kombolitis Ab Meniststraat 5 3191 AA Hoogvliet Sollicitatiebrief Snuffelstage

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Cursus werkbegeleiding

Cursus werkbegeleiding Cursus werkbegeleiding Naam: Joyce Stuijt Studentnr: 500635116 Klas: 3IKZ1 Opleiding: 3 e jaar HBO-V Studiedeelnummer: 3512TRWBOP Studieonderdeel: Cursus werkbegeleiding Aantal woorden: 1800 Docent: Y.

Nadere informatie

Leerwerkplan LEERWERKPLAN VOOR PROJECT TRIPLE T. Leerwerkplan-TripleT 2011-2012. Naam student: Martin van der Kevie

Leerwerkplan LEERWERKPLAN VOOR PROJECT TRIPLE T. Leerwerkplan-TripleT 2011-2012. Naam student: Martin van der Kevie LEERWERKPLAN VOOR PROJECT TRIPLE T Leerwerkplan-TripleT 2011-2012 Naam student: Martin van der Kevie Leerwerkplan Bijbehorende ie (niveau C) Leerdoel Activiteiten per leerdoel (wat ga ik concreet doen

Nadere informatie

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk er is maar één werkgever nodig voor een goede start Hoe gaat het met jouw zoektocht naar werk? Weet jij al wat je te bieden hebt, welk werk goed

Nadere informatie

https://www.linkedin.com/in/alessandra-locoro / https://www.linkedin.com/in/urgamal-baterdene/

https://www.linkedin.com/in/alessandra-locoro / https://www.linkedin.com/in/urgamal-baterdene/ Hallo! Ik ben Alessandra Locoro Na een aantal jaren in administratieve functies gewerkt te hebben zocht ik een nieuwe uitdaging. De logistieke sector staat niet stil en een opleiding bediende internationale

Nadere informatie

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf)

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf) De arbeidsmarkt De werkgeversmarkt Werkgevers proberen in hun marktkraam zoveel mogelijk zaken uit te stallen die werkzoekenden ervan moeten overtuigen dat de baan, waar zij een vacature voor hebben, de

Nadere informatie

Vacature: medewerker internationaal secretariaat. Bedrijfsinformatie:

Vacature: medewerker internationaal secretariaat. Bedrijfsinformatie: Vacature: medewerker internationaal secretariaat Bedrijfsinformatie: Het Internationaal Secretariaat (IS) staat onder leiding van Marije Laffeber, Internationaal Secretaris van de PvdA. Het IS draagt zorg

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Bij ons leer je de wereld kennen Leiden Leadership Programme Voor wie? In het Leiden Leadership Programme ontwikkel je als

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk Praktijkkern c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema Praktijkkern 12. Het vinden

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Bijlage I Sollicitatiebrief

Bijlage I Sollicitatiebrief Bijlage I Sollicitatiebrief Sollicitatiebrief Door middel van je sollicitatiebrief moet je de stagebiedende organisatie ervan overtuigen dat jij een gesprek waard bent. Je brief moet een duidelijke motivatie

Nadere informatie

CV EN SOLLICITATIEBRIEF

CV EN SOLLICITATIEBRIEF CV EN SOLLICITATIEBRIEF Analyse van een personeelsadvertentie Het bedrijf In welk werkgebied (sector, beroepsgroep) is het bedrijf actief? Wat voor product of dienst biedt het bedrijf aan? Hoeveel medewerkers

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

DONT FEAR THE POP Steven Liemberg 07/08 Periode 2

DONT FEAR THE POP Steven Liemberg 07/08 Periode 2 DONT FEAR THE POP Steven Liemberg 07/08 Periode 2 POP van Steven Liemberg. Curriculum Vitae Naam Steven Liemberg Adres en postcode Peijzerweg 68-4 Plaats Groningen Geboortedatum 29-05-1988 Studentnummer

Nadere informatie

Workshop Solliciteren

Workshop Solliciteren Workshop Solliciteren Haagse Hogeschool Maandag 4 maart Saskia Slotboom Poll - Ik heb al een stageplek - Ik heb ideeën over waar ik stage wil lopen - Ik heb nog geen idee Workshop Solliciteren Tips om

Nadere informatie

Interessen: Wat vind ik leuk?

Interessen: Wat vind ik leuk? Interessen: Wat vind ik leuk? Opdracht 1: Zet een kruisje bij de punten die je leuk vindt om te doen. Omcirkel vervolgens drie punten die je het allerleukst vindt om te doen. Ik vind het leuk om iets van

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Competenties Sociaal en communicatief functioneren (P9) Initiatief (P10) Reflectie (P11) Afgelopen module heb je met een groepje gewerkt aan je project. In week 7

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties:

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Voornaam: Mohammed Jawad Achternaam: Alhaydary Adres: Plataanlaan 66 Postcode en plaats: 5616 LR Telefoonnummer: 06 47027919 E-mailadres: jawad_10_alhaydary@hotmail.com

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Ken jezelf! Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

CURRICULUM VITAE. Ken jezelf! Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS CURRICULUM VITAE In dit lespakket maken jongeren hun cv. Vermits sommige jongeren al van bij het begin van het schooljaar op zoek gaan naar een job of stageplaats, maken ze zeer snel een eerste exemplaar

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk

Thema Op zoek naar werk http://www.edusom.nl Thema Op zoek naar werk Lesbrief 8. Opbellen naar een bedrijf. Wat leert u in deze les? Een telefoongesprek naar een bedrijf begrijpen. Een gesprek over een advertentie begrijpen.

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Naam: Fedde Jaap Tjalsma Vak: BV1 P-taakbegeleider: D. Penninga Datum: 14 november 2011

Naam: Fedde Jaap Tjalsma Vak: BV1 P-taakbegeleider: D. Penninga Datum: 14 november 2011 Naam: Fedde Jaap Tjalsma Vak: BV1 P-taakbegeleider: D. Penninga Datum: 14 november 2011 Inhoudsopgave Bladzijde(s) Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Identiteit: beeld van jezelf 4 Beeld van het onderwijs

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie