Loopbaanscan. Naam: V. Voorbeeld. Datum: 13 januari 2015 Functie: IT service Functiegroep: Leidinggeven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loopbaanscan. Naam: V. Voorbeeld. Datum: 13 januari 2015 Functie: IT service Functiegroep: Leidinggeven"

Transcriptie

1 Loopbaanscan Naam: V. Voorbeeld Datum: 13 januari 2015 Functie: IT service Functiegroep: Leidinggeven De door jou ingevoerde gegevens worden met de grootste zorg verwerkt tot een zo nauwkeurig mogelijk overzicht van jouw competenties. Er wordt echter op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard voor het resultaat van het tot stand gekomen overzicht en de gevolgen van het gebruik hiervan. LTP BV All Rights Reserved.

2 Inhoud Inleiding 02 Wie ben ik? Persoonlijkheid 03 Werkstijlen 04 Persoonlijk profiel 05 Leerstijlen 07 Wat wil ik? Werkmotieven 08 Werkvoorkeuren 09 Wat kan ik? Kwaliteiten - Ontwikkelpunten - Irritaties 11 Veranderkracht 12 Competenties per functiegroep Inleiding 13 Toelichting per competentie 14 Samenvatting 19 Bijlage I - Wat wil ik? Werkmotieven 20 Bijlage II - Er werk van maken! Leeswijzer 21 Oefening kwaliteiten van 25

3 Inleiding Je nam deel aan de Loopbaanscan en vulde een aantal vragenlijsten in. Hierbij het geautomatiseerde rapport dat op basis van jouw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. De scores hebben niet als doel om een uitspraak te doen over goed of slecht, maar helpen je meer zicht te krijgen op je talenten en ontwikkelmogelijkheden. Het rapport bestaat uit drie onderdelen. Het eerste gedeelte geeft de uitkomsten van de vragenlijsten weer, gevolgd door de rapportage over de competenties die voor jouw functie en ontwikkeling van belang zijn. In het tweede deel worden een aantal specifieke aandachtspunten benoemd die van belang zijn voor jouw ontwikkeling. In het onderdeel Er werk van maken vind je opdrachten en tips om met je ontwikkeling en loopbaan aan de slag te gaan. Je kunt de verschillende onderdelen van het rapport doorlopen en jezelf de vraag stellen wat de resultaten betekenen voor je toekomstige ontwikkeling. Eén manier om dat te doen is om antwoorden te zoeken op onderstaande vragen. Herkennen: Herken je jezelf in wat in het rapport wordt weergegeven? In welke onderdelen wel en in welke niet? Herkennen anderen jou in het rapport? Op welke onderdelen zijn er verschillen? Begrijp je hoe die verschillen ontstaan? Reflecteren: Welke resultaten vallen op? Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden? Welke vaardigheden zijn dat? Zijn die ontwikkelpunten van belang voor de richting die je uit wilt? Er werk van maken: Hoe kan je verder aan de slag met het rapport? Gebruik de tips en opdrachten uit het onderdeel Er werk van maken. Je kunt deze rapportage ondermeer gebruiken om: Een beter (zelf)inzicht te krijgen in sterke punten en ontwikkelpunten Je functionerings- of evaluatiegesprek voor te bereiden Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op te maken Door met deze rapportage aan de slag te gaan krijg je een beter beeld van wat je zelf belangrijk vindt. Sommige onderdelen van het rapport zullen minder relevant zijn. Andere onderdelen zetten je misschien juist aan het denken over verdere stappen. Probeer de uitkomsten van de Loopbaanscan voor jezelf op een rij te zetten. Je kunt deze conclusies vervolgens gebruiken om met je leidinggevende of iemand van HR in gesprek te gaan. De rapportage van de Loopbaanscan is strikt persoonlijk: het rapport is jouw eigendom. Je bepaalt zelf of en met wie je de resultaten (aanbevelingen en aandachtspunten) wil bespreken. 2 van 25

4 Wie ben ik? Persoonlijkheid Je persoonlijkheid bepaalt in sterke mate je gedrag in uiteenlopende situaties. In diverse studies is aangetoond dat persoonlijkheid het best kan worden beschreven aan de hand van een vijftal persoonlijkheidskenmerken (Extraversie, Vriendelijkheid, Zorgvuldigheid, Emotionele stabiliteit en Openheid voor ervaringen/ideeën). Hieronder vind je een beschrijving van jouw persoonlijkheid zoals die uit de vragenlijsten naar voren is gekomen. Je bent rustig, op jezelf, bescheiden. Je werkt graag alleen en zelfstandig aan opdrachten, zonder al te veel onderbrekingen. In gezelschap hou je je op de achtergrond. Je hebt een voorkeur voor een rustige omgeving, zonder veel prikkels. Je bent zakelijk in de omgang met anderen. Je bent competitief. Je durft tegen anderen in te gaan en het conflict aan te gaan. Je geeft niet zonder meer vertrouwen. Het welzijn van anderen is ondergeschikt aan je doel. Je legt de nadruk op de grote lijn. Je laat je leiden door wat zich voordoet. Je bent in staat gedrag en plannen aan te passen aan de situatie. Je hebt er geen moeite mee een taak af te breken en meerdere projecten naast elkaar uit te voeren. Je bent sensitief en emotioneel van aard. Je laat je in gedrag leiden door gevoel. Je bent kwetsbaar en kan onder druk meer dan gemiddeld reageren met gevoelens van onzekerheid of onvrede. Je bent praktisch ingesteld. Je bent gericht op het resultaat en het hier-en-nu. Je kiest voor gangbare paden. Je kiest voor een beproefde aanpak bij het oplossen van problemen. Extraversie Vriendelijkheid Zorgvuldigheid Emotionele stabiliteit Openheid voor ervaringen / ideeën Je bent spraakzaam, levendig en actief. Je bent graag in gezelschap. Je treedt in gezelschap gemakkelijk op de voorgrond en kan de situatie domineren. Je houdt van actie en werkt graag in groep. Je bent toegankelijk, coöperatief en meegaand in het contact met anderen. Je streeft naar harmonie in relaties. Je probeert conflicten te vermijden. Het welzijn van anderen is prioritair. Je bent ordelijk, planmatig en hebt een groot verantwoordelijksgevoel. Je hebt aandacht voor details. Je bent gericht op het afmaken van taken en concentreert je op één taak of doel. Je vindt regels, voorbereiding en het nakomen van afspraken belangrijk. Je bent evenwichtig en gaat beheerst om met stressvolle situaties. Je kijkt op rationele wijze naar problemen en situaties. Je hebt zelfvertrouwen. Je hebt weinig last van gevoelens van onzekerheid of onvrede. Je hebt een brede belangstelling en kan kritisch en onafhankelijk oordelen. Je bent creatief en fantasierijk. Je staat open voor nieuwe informatie en ideeën van anderen. Je bent soms meer gericht op het proces dan op het resultaat. 3 van 25

5 Wie ben ik? Werkstijlen Mensen verschillen van elkaar in hoe ze tot prestaties komen. Iedereen heeft daarin zijn of haar eigen stijl. Hieronder ziet je welke stijl van werken jij hebt. Deze resultaten geven je inzicht in de redenen waarom je in bepaalde omstandigheden tot betere of juist tot minder goede prestaties en resultaten komt. Je vindt het minder van belang of het voor de buitenwereld zichtbaar is dat je succesvol bent. Je hoeft niet uitdrukkelijk te laten zien wat jouw aandeel is in diverse werkzaamheden. Je streeft minder naar status. Werk dat aan de maatstaven van de organisatie voldoet is voor jou voldoende. Vanuit jezelf heb je minder behoefte om werk af te leveren dat aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. Je vindt het leren van nieuwe vaardigheden en opdoen van kennis niet het belangrijkste in je werk. Je bent niet actief bezig met je professionele ontwikkeling. Wanneer je onbekende, complexe werktaken uitvoert kan je je regelmatig onzeker voelen. In deze situaties kan je geblokkeerd raken door het idee dat dingen mis zullen gaan. Streven naar succes Streven naar kwaliteit Ontwikkelgerichtheid Zeker over prestaties Je vindt het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat je succes hebt. Je wil graag dat het duidelijk zichtbaar is wat jouw aandeel was in diverse werkzaamheden. Je streeft naar status en prestige. Je levert graag werk af dat aan je eigen (hoge) kwaliteitseisen voldoet. Zelfs als je bepaalde taken minder aantrekkelijk vindt span je je in om deze tot een goed einde te brengen. Je spant je in om nieuwe kennis en/of nieuwe vaardigheden te verwerven, door cursussen of zelfstudie. Niet alleen om het werk beter te kunnen uitvoeren, maar ook in functie van je eigen professionele ontwikkeling. Je bent redelijk zeker van je zaak als je nieuwe werkzaamheden of taken tegemoet ziet. Je maakt je niet te veel zorgen of er iets mis kan gaan. 4 van 25

6 Wie ben ik? Werkstijlen - vervolg Je hebt niet de spanning nodig die bijvoorbeeld een deadline met zich meebrengt voordat je aan de slag gaat. Je stelt je vaak afwachtend op en hebt moeite met het doorhakken van knopen. Wanneer je keuzes moet maken, kan je moeilijk een beslissing nemen. Je hebt meestal geen duidelijk vastomlijnd doel voor ogen. Je bent impulsief en pakt aan wat voorbijkomt. Je houdt van werkzaamheden waarvan duidelijk is wat de uitkomst zal zijn. Risico s nemen en nieuwe benaderingen uitproberen laat je liever aan anderen over. Uitdaging zoeken Doortastend optreden Doelgericht zijn Risico nemen Je hebt de spanning nodig die een deadline met zich meebrengt voordat je aan de slag gaat. Je stelt je niet afwachtend op, maar hakt knopen door. Wanneer je keuzes moet maken, zal je met de beschikbare informatie een beslissing nemen. Problemen los je liever meteen op. Je hebt meestal een duidelijk doel voor ogen, en weet wat je wil bereiken. Je denkt vooruit en spant je in om je doel ook te halen. Je houdt van de spanning die moeilijke en onzekere taken met zich meebrengen. Je durft risico s aan te gaan als zich kansen voordoen. 5 van 25

7 Wie ben ik? Persoonlijk profiel Omgaan met anderen Je bent iemand die, wanneer dat nodig is, op anderen afstapt en contact legt. Je kunt overigens ook zonder die contacten, een tijdje meer solitair werken gaat je goed af. In de samenwerking zul je je voldoende sensitief tonen, maar men zal wel vinden dat je in eerste instantie enigszins op jezelf gericht bent. Anderen zullen waarschijnlijk het gevoel hebben dat zij een expliciet beroep op je moeten doen, voordat je hen te hulp schiet. Uit jezelf ben je daar minder alert op. In spanningssituaties zul je in de regel gelijkmatig en rustig blijven reageren. Een mogelijk gevaar is wel dat je dan vooral op jezelf en jouw eigen doelstellingen gericht zal zijn. Werkstijl In de aanpak van jouw werkzaamheden heb je meestal geen duidelijk vastomlijnd langetermijndoel voor ogen. Je pakt eerder aan wat voorbijkomt dan dat je zelf van tevoren precies bedenkt welke richting je op zal gaan. Als iemand je wijst op bepaalde mogelijkheden of als je daar tegenaan loopt, dan ben je in staat daarop in te springen. Waarschijnlijk zal men je hierdoor enerzijds flexibel vinden, anderzijds bestaat ook het gevaar dat jouw aanpak te ad hoc en te weinig doelgericht is. Dit neemt niet weg dat men je in de regel bij dit alles wel voldoende doortastend zal vinden. Verder ben je in de uitvoering van jouw werk over het algemeen redelijk gestructureerd. Je bent in staat planmatig te werken, maar je bent ook wel zo flexibel dat je af zal wijken van de planning wanneer dat nodig is. Je zet jezelf redelijk gemakkelijk aan het werk, echter daar waar het de afronding van in jouw optiek saaie of vervelende werkzaamheden betreft, kun je wat minder gedisciplineerd zijn. Daarnaast kunnen anderen je wel als wat gemakkelijk ervaren, bijvoorbeeld in het nakomen van toezeggingen of het nemen van een bredere verantwoordelijkheid. Niet alleen onder normale, maar ook onder moeilijke omstandigheden en in uiteenlopende werksituaties geldt dat je vrij evenwichtig en rustig bent. Je raakt niet gemakkelijk beïnvloed of gespannen als anderen op je letten of als je kritiek op jouw functioneren ontvangt. Druk en spanning worden door jou wel gevoeld en kunnen je enigszins uit je evenwicht brengen, maar je bent in staat je snel weer te herstellen. Motivatie Je bent niet heel nadrukkelijk bezig om de buitenwereld te laten zien dat je succes hebt. Toch vind je het best prettig als het zichtbaar is wat jouw aandeel was in het resultaat. Vanuit jezelf heb je minder de behoefte om werk af te leveren dat er in kwalitatief opzicht echt uitspringt. Je zult je niet snel extra inspannen om hoge kwaliteit af te leveren. Werk dat aan de eisen van de organisatie voldoet, is voor jou goed genoeg. Openheid en ontwikkelbereidheid Je vindt het belangrijk om te kunnen voortbouwen op de kennis en vaardigheden die je je al doende hebt eigen gemaakt. Je hecht echter ook aan de aanwezigheid van persoonlijke en professionele groei- en ontwikkelingsmogelijkheden. Het gaat je om de balans tussen verdere ontplooiing en ontwikkeling enerzijds en het kunnen blijven gebruiken van eerder verworven kennis en kunde anderzijds. Ten slotte ben je praktisch ingesteld en kies je bij het oplossen van problemen voor een beproefde aanpak gebaseerd op bestaande en concrete denkkaders. Je bent erop gericht problemen zo snel mogelijk op te lossen en houdt je minder bezig met het bedenken van nieuwe ideeën. Je bent iemand die zich relatief gemakkelijk bij de meningen en ideeën van anderen aansluit en niet de behoefte heeft om zich kritisch naar hen op te stellen; je volgt in de regel gemakkelijk de meerderheid in hoe zij zaken willen aanpakken. 6 van 25

8 Wie ben ik? Leerstijlen Wanneer mensen wat geleerd hebben, betekent dit dat ze iets weten wat ze eerder niet wisten (feiten, maar ook inzicht en bewustwording) of dat ze iets kunnen doen wat ze eerder niet konden (bepaalde vaardigheden). De manier waarop mensen dingen leren, kan wezenlijk verschillen. De een leert beter via formele, gestructureerde activiteiten, zoals colleges, case-studies en boeken. Iemand anders leert weer beter door ervaringen die hij of zij in de praktijk opdoet. Iedereen heeft zo zijn eigen persoonlijke stijl van leren. Leerstijlen zijn globaal onder te verdelen in een viertal categorieën. Iedereen maakt in meer of mindere mate gebruik van deze vier leerstijlen die als volgt omschreven kunnen worden: Doeners Waarnemers Denkers Toepassers Gaan volledig en onbevooroordeeld in op nieuwe ervaringen. Zij richten zich op het hier en nu en gedijen vooral in kortdurende crisissituaties. Zij staan open voor nieuwe dingen. Bewaren graag enige afstand om ervaringen te overdenken en deze te bekijken vanuit meerdere invalshoeken. Ze verzamelen gegevens en denken hier graag grondig over na voordat ze een conclusie trekken. Ze denken over problemen na op een stapsgewijze logische manier. Proberen deze problemen in een breder kader te plaatsen en erover te theoretiseren. Proberen ideeën, theorieën en technieken graag uit om te zien of ze in de praktijk werken. Ze gaan daadwerkelijk op zoek naar nieuwe ideeën en grijpen elke kans aan om te experimenteren met toepassingen. Uw leerstijl Doener Toepasser Waarnemer Denker 7 van 25

9 Wat wil ik? Werkmotieven Mensen verschillen in wat zij nastreven of willen bereiken in hun werk. In onderstaande figuur is weergegeven wat voor jou de belangrijkste factoren zijn die je terug wilt zien in jouw werk. Deze factoren zijn belangrijk voor het hebben (en houden) van plezier in jouw werk. De beschrijving van de verschillende factoren vind je op de volgende pagina s. Hoge scores geven aan welke motieven je belangrijk vindt ten opzichte van de andere. Wanneer je overal een middenscore hebt, kan het zijn dat je al deze motieven van belang vindt in jouw werk. De twee hoogst scorende loopbaanmotieven zijn 'Streven naar zelfontplooiing' en 'Streven naar uitdaging en afwisseling'. Zelfontplooiing Maatschappelijke bijdrage Professionaliteit Sociale verbondenheid Zekerheid Materiële welvaart Resultaat Status Vernieuwing Invloed Uitdaging en afwisseling Onafhankelijkheid 8 van 25

10 Wat wil ik? Werkvoorkeuren In de werkvoorkeurenvragenlijst heb je aangegeven welk van twee soorten werk je aantrekkelijker vond. Uit jouw antwoorden valt af te leiden wat je leuk werk vindt en wat voor werk niet. Het is uiteraard niet zonder meer mogelijk een concrete baan aan leuk werk te koppelen. Bijvoorbeeld voor een baan als conducteur in het openbaar vervoer is het prettig als iemand het dagelijkse contact met mensen een leuk onderdeel van zijn werk vindt. Maar datzelfde geldt ook voor een kapper, een maatschappelijk werker, een baliemedewerker bij een bank of een medewerker personeelszaken. Toch gaat het om heel verschillende functies. Wanneer je weet welke onderdelen van het werk je aantrekkelijk vindt en welke niet, is het gemakkelijker een bepaalde beroepsrichting te kiezen. Daarnaast kan het je op ideeën brengen om in de beroepsgroep ook eens naar andere alternatieven te kijken. Beroepsactiviteiten soorten werk kunnen globaal in een beperkt aantal groepen worden ingedeeld. Een van de meest gebruikte indelingen is die waarin zes werksoorten worden onderscheiden. In onderstaande tabel vind je de beschrijving van elke werksoort. Praktisch 5 4 Administratief 3 2 Onderzoekend 1 Ondernemend Creatief Sociaal 9 van 25

11 Wat wil ik? Werkvoorkeuren - vervolg Beschrijving werkvoorkeuren Praktisch Onderzoekend Creatief Sociaal / dienstverlenend Ondernemend Administratief Mensen met deze werkvoorkeur zijn praktisch van aard en hebben waarschijnlijk een goed technisch inzicht. Zij zijn vooral geïnteresseerd in de werking van zaken. Mensen met deze werkvoorkeur zijn breed geïnteresseerd, houden van leren en nadenken en hebben behoefte aan een goed inzicht in hoe zaken in elkaar zitten. Ze kunnen waarschijnlijk goed logisch redeneren en zijn onderzoekend ingesteld. Mensen met deze werkvoorkeur zijn creatief, kunstzinnig, gevoelig en origineel. Verder zijn zij meestal nogal individualistisch ingesteld. Ze hebben een rijke fantasie en kunnen dit vormgeven in beeldende kunst, literatuur, en muziek. Mensen met deze werkvoorkeur werken graag in dienst- of hulpverlening en in het onderwijs. Ze hebben meestal goede contactuele vaardigheden, kunnen goed luisteren en weten eigen gedachten en gevoelens goed onder woorden te brengen. Ze zijn daarbij tactvol, zorgzaam en sterk op anderen gericht. Mensen met deze werkvoorkeur houden van werkzaamheden in de handel en kunnen meestal goed organiseren, zijn initiatiefrijk en gericht op actie. Ze weten anderen gemakkelijk van iets te overtuigen, hun optreden is actief en zelfverzekerd. Mensen met deze werkvoorkeur houden zich graag bezig met ordenen, systematiseren, documenteren en beheren. Ze werken het liefst in een gestructureerde of administratieve werkomgeving met regelmaat en routine. Ze zijn vaak nauwkeurig, detailgericht en zorgvuldig en kennen de regels. Samenvatting resultaten Vanuit je voorkeur voor onderzoekende beroepen ben je nieuwsgierig en wil graag weten hoe iets in elkaar zit. Dit zijn dingen die je ook graag in je werk ziet terugkomen. Werk waarbij je je verstand minder hoeft te gebruiken, zonder verstandelijke uitdaging zal je snel gaan vervelen. Je kunt goed logisch nadenken en een baan waarin je problemen moet oplossen zal voor jou aantrekkelijk zijn. Vanuit je voorkeur voor sociale beroepen is de omgang met mensen voor jou een van de belangrijkste elementen in een baan. Je bent geïnteresseerd in anderen en probeert te begrijpen wat er in hen omgaat. Iets kunnen betekenen voor anderen en/of voor de maatschappij is voor jou een belangrijk element in een baan van 25

12 Wat kan ik? Kwaliteiten - Ontwikkelpunten - Irritaties Het motiveert mensen wanneer zij hun talenten kwijt kunnen in hun werk; wanneer werkzaamheden een beroep doen op hun sterke punten. Dit onderdeel biedt inzicht in jouw kwaliteiten, jouw ontwikkelpunten en jouw irritaties. Door deze te benoemen en er bewust bij stil te staan, kun je bepalen of je in de huidige situatie het beste uit jezelf haalt. Het kan helpen verklaren waarom je je in bepaalde situaties krachtig voelt en waarom andere situaties je juist veel energie kosten. In onderstaand overzicht staan de door jou gekozen kwaliteiten, ontwikkelpunten en irritaties weergegeven. Kwaliteiten Ontwikkelpunten Irritaties Resultaatgerichtheid Risicobereidheid Passiviteit Doorzettingsvermogen Richtinggevendheid Mensen met weinig inzet/ betrokkenheid Denkkracht Motiverend vermogen Rationele aanpak zonder menselijke component Innemendheid Zelfverzekerdheid Stroperigheid in de organisatie Verantwoordelijkheidsgevoel Ondernemerszin Arrogantie 11 van 25

13 Wat kan ik? Veranderkracht Onder Veranderkracht verstaan we die eigenschappen die bevorderend zijn om een verandering in een situatie positief te kunnen benaderen, met name waar het gaat om inzetbaarheid. Hieronder staan jouw scores op de vijf factoren die hierin van invloed zijn. Openheid voor veranderingen Past zich gemakkelijk aan bij nieuwe situaties. Staat open voor veranderingen en is bereid zich hieraan aan te passen. Minder ontwikkeld Sterk ontwikkeld Sociale wendbaarheid Het vermogen om het eigen gedrag in uiteenlopende sociale situaties aan te passen en zodoende aansluiting te vinden bij verschillende soorten gezelschap. Minder ontwikkeld Sterk ontwikkeld Optimisme/veerkracht Blijft bij tegenslag volhouden, kan goed omgaan met teleurstelling en tegenvallers. Laat zich niet snel ontmoedigen. Heeft het vermogen een extra inspanning te leveren als de situatie daar om vraagt. Minder ontwikkeld Sterk ontwikkeld Initiatief Actie- en resultaatgedreven zijn. Waar mogelijk de kans grijpen om zelf initiatief te nemen en direct te handelen. Minder ontwikkeld Sterk ontwikkeld Vasthoudendheid Volharden in een actieplan, totdat het beoogde doel is bereikt. Minder ontwikkeld Sterk ontwikkeld 12 van 25

14 Competenties: Inleiding In dit rapport is alleen gebruik gemaakt van jouw persoonlijke eigenschappen om je positie op deze competenties te bepalen. Deze persoonlijke eigenschappen zijn bepaald op basis van de antwoorden op de vragenlijsten. Dit betekent dat de resultaten alleen weergeven in hoeverre deze competenties in aanleg aanwezig zijn. Er kon geen rekening gehouden worden met jouw ervaring en andere contextuele factoren die in een vragenlijst niet aan bod kunnen komen. Voor elke competentie wordt eerst de definitie gegeven. Daaronder word je score grafisch weergegeven. Elke competentie wordt aangevuld met opmerkingen over relatief zwakke of sterke punten en suggesties voor ontwikkeling, voor zover daar aanleiding toe is. De scores lopen van laag naar hoog en geven aan in hoeverre deze competenties in aanleg bij jou aanwezig zijn. Als je duidelijk onder het midden scoort zal deze competentie in aanleg minder sterk aanwezig zijn. Wanneer je op of boven het midden scoort, zal deze competentie in aanleg sterk aanwezig zijn. De opmerkingen en suggesties voor ontwikkeling zijn gebaseerd op relatief hoge of lage scores op de vragenlijsten. Wanneer de meeste scores in het middengebied liggen, zullen het aantal opmerkingen en suggestie beperkt zijn. Tip: ga aan de slag met de ontwikkelhandleiding. Hier vind je per competentie uit ons woordenboek tips om deze competentie te herkennen en verder te ontwikkelen Meer informatie op intranet: Personeel > Personeelsthema s > Loopbaanbegeleiding 13 van 25

15 Toelichting competenties - vervolg Adviesverlening Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise. Jouw positie Laag Hoog Toelichting Tips Je kan je op de ander richten, maar ook goed alleen aan opdrachten werken. Je zult in voldoende mate relaties kunnen opbouwen en onderhouden. Je stelt je meestal wat afstandelijk op. De kans is groot dat jouw advies daarom vrij zakelijk zal zijn en blijven. In de relatie met anderen kan je gemakkelijk afwijken van regels en afspraken. Je kunt dingen soms te licht opvatten en gemakkelijk toezeggen. Hierdoor kan je soms nonchalant overkomen. Je bent iemand die redelijk ontwikkelingsgericht is. Je wilt meestal wel enige inspanning leveren om je expertise uit te bouwen. Hou er rekening mee dat het opbouwen en onderhouden van relaties tijd kost. Zorg ervoor dat je hier tijd voor vrijmaakt. Probeer actief te onderzoeken wat jouw persoonlijke relaties hierbij prettig vinden. Probeer hierop in te spelen. Hou je afspraken met klanten en contactpersonen goed bij en probeer je zo veel mogelijk aan deze afspraken te houden. Wellicht helpt het als je reminders instelt, zodat je er op tijd aan herinnerd wordt en er rekening mee kan houden. Zoek actief contact met klanten, ga na waar de klant mee zit en bied je hulp aan. Probeer van het positieve uit te gaan bij anderen. Probeer daarnaast over iets persoonlijkere dingen te praten met je contactpersonen dan alleen het werk. Om verder te groeien in je functie kan het goed zijn om gerichter bezig te zijn met je ontwikkeling en je bewuster te worden van jouw eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Vraag uit eigen beweging naar feedback over je functioneren en vraag door naar concrete voorbeelden. Welke vaardigheden zou je verder kunnen of willen ontwikkelen? Besluitvaardigheid Tijdig nemen van juiste beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht initiëren van acties teneinde de genomen beslissingen uit te voeren / te laten uitvoeren. Jouw positie Laag Hoog Toelichting Tips Je hebt oog voor jouw eigen emoties en die van anderen. Je kunt deze emoties ook relativeren en een meer rationele en sturende houding aannemen. Je gelooft in de regel in jouw eigen capaciteiten en kwaliteiten. In nieuwe en onverwachte situaties, waarbij heldere structuren en procedures ontbreken, kan jij je in sommige gevallen minder zelfverzekerd voelen. Je bent iemand die redelijk makkelijk tot actie overgaat en knopen doorhakt. In complexe situaties kan het jou iets meer tijd kosten om je aanpak te bepalen. Onderzoek bij genomen besluiten hoe sterk je het besluit op rationele of op emotionele argumenten hebt genomen. Geef de kant die het minste aandacht heeft gekregen de volgende keer meer belang. Neem jouw besluiten op basis van een heldere probleemanalyse. Let hierbij op het evenwicht tussen zorgvuldig overwegen of te lang wikken en wegen enerzijds, en snel en alert handelen of te impulsief en onnadenkend zijn anderzijds. Realiseer je dat besluiten slechts op basis van de huidige kennis en inzichten genomen kunnen worden en dat niemand in de toekomst kan kijken. Neem je besluiten dan ook op basis van probleemanalyse, jouw oordeelsvorming en de structurele besluitvormingsprocedure van 25

16 Toelichting competenties - vervolg Empathie Tonen dat men rekening houdt met en reageert op de (al dan niet rechtstreeks) geuite gevoelens, behoeften en wensen van anderen. Jouw positie Laag Hoog Toelichting Tips In het contact met anderen neem je een zakelijke houding aan. Het kost je waarschijnlijk moeite om te reageren op de gevoelens, behoeften en wensen van anderen. Benoem eens wat vaker jouw persoonlijk gevoel bij bepaalde onderwerpen. Wees alert op de reactie van anderen en de mogelijke wendingen in focus van het gesprek. Initiatief en proactiviteit Kansen zien en uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen. Anticiperen op toekomstige problemen. Jouw positie Laag Hoog Toelichting Tips Je bent van nature redelijk actief, maar kunt een rustige omgeving zonder al te veel prikkels ook waarderen. Je laat het liever aan anderen over om doelen te stellen in plaats van zelf het initiatief te nemen. Je wilt graag weten waar je aan toe bent. Je mijdt risico s en laat liever niets aan het toeval over. Je vindt het belangrijk de gevolgen goed in te kunnen schatten. Informeer collega's en betrokkenen over gesignaleerde kansen en/of problemen met betrekking tot je vakgebied. Betrek anderen bij je plannen om activiteiten te ondernemen en bespreek de voor- en nadelen ervan. Onderken het belang van het samen anticiperen op situaties en problemen. Zorg dat je voorafgaand aan een project een duidelijke planning maakt en daarbij vooral helder en concreet maakt wat het einddoel is. Evalueer tussentijds met iemand of je nog op de goede weg zit. Zoek een omgeving waar je duidelijke richtlijnen en instructies krijgt. Probeer meer te denken in kansen en mogelijkheden in plaats van risico's en gevaren. Maak een overzicht van opbrengsten en risico s van 25

17 Toelichting competenties - vervolg Klantgerichtheid De dienstverlening afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne klanten en burgers, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden. Een correcte service verlenen en klachten ernstig nemen; de zelfstandigheid / zelfredzaamheid van de klant stimuleren. Jouw positie Laag Hoog Toelichting Tips Je hecht in het algemeen aan een harmonieuze relatie met de klant. Het kost je doorgaans geen moeite om goede contacten met de klant te onderhouden. Je zult over het algemeen de klant informeren over wat er zal gebeuren. Als de klant extra hulp nodig heeft, ga je daarop in wanneer de klant er expliciet om vraagt. In jouw beleving moet de klant deze behoefte wel duidelijk aangeven. Probeer het oordeel over de klant uit te stellen tot je deze beter hebt leren kennen en neem daar ook de tijd voor. Let erop dat je voldoende tijd neemt om te begrijpen wat de klant bedoelt. Probeer de klant wat proactiever te hulp te schieten. Probeer de relatie met klanten te versterken door zelf initiatief te tonen en regelmatig contact met klanten op te nemen. Kwaliteitsgerichtheid Met de beschikbare middelen de best mogelijke kwaliteit bereiken en in stand houden door hoge eisen te stellen aan het resultaat van opdrachten, diensten, van zichzelf en van anderen. Jouw positie Laag Hoog Toelichting Tips Over het algemeen hanteer je een ordelijke en gestructureerde werkwijze. Je werkt doorgaans volgens een vast schema en besteedt voldoende aandacht aan details. Je bent over het algemeen gemotiveerd om taken op zorgvuldige en kwaliteitsgerichte wijze af te maken. Je vat verantwoordelijkheden soms licht op en laat werkzaamheden liever aan anderen over. Kwaliteit is voor jou minder belangrijk. Je legt doorgaans de lat niet hoger dan dat wat door de organisatie gevraagd wordt. Je voelt weinig behoefte om de kwaliteit van jouw werkzaamheden te verbeteren. Blijf steeds alert op de kwaliteit van je werk. Realiseer je dat kwaliteitseisen ook steeds onder invloed van verandering zijn. Wat in het verleden nog kwaliteit was, kan nu gemiddeld of onder het gewenste kwaliteitsniveau zijn. Blijf er alert op om voorgenomen plannen of acties op te pakken. Ook in drukke periodes blijft het belangrijk zaken met de nodige zorgvuldigheid te verwerken. Neem je verantwoordelijkheid om taken op zorgvuldige wijze af te ronden. Realiseer je dat wanneer je verantwoordelijkheden lichtzinnig opneemt, de kwaliteit van jouw afgeleverde werk zal dalen. Kijk kritisch naar jouw eigen werk, vraag feedback van collega's en eventueel van je (externe) opdrachtgevers. Op welke punten kun je meer kwaliteit leveren? En hoe kun je dat doen? 16 van 25

18 Toelichting competenties - vervolg Leidinggeven Het behalen van resultaten met collega s door hen aan te sturen, te delegeren en op te volgen, met aandacht voor begeleiding, persoonlijke ontwikkeling en motivatie van medewerkers. Jouw positie Laag Hoog Toelichting Tips In de omgang met medewerkers kun je zakelijk overkomen. Hierdoor kan het jou moeite kosten om een persoonlijke vertrouwensband met hen op te bouwen en bij de ander aan te sluiten. Je neemt indien nodig relatief makkelijk de leiding en een ambitie om bepalend te zijn is jou niet vreemd. Dat neemt niet weg dat je ook anderen een meer sturende rol kunt laten pakken. Je kunt in gezelschap gemakkelijk je positie innemen, maar werkt soms ook graag op jezelf. Afhankelijk van de omstandigheden kan jij je meer terughoudend of aanwezig opstellen. Je kunt in de regel voldoende snel tot heldere besluiten komen, jouw positie zal voor collega s of medewerkers meestal duidelijk zijn. Experimenteer eens met het stellen van meer persoonlijke vragen, zoals de vraag naar wat iemand drijft, wat dromen zijn of wat de ander van jouw aanpak vindt. Stel de vraag ook altijd aan jezelf en deel dit met de ander. Onderzoek bij welke medewerkers en in welke context je meer naar voren mag treden en meer de leiding kunt nemen en wanneer en bij wie je meer ruimte voor de ander kunt laten. Vraag feedback aan je omgeving over de wijze waarop je op anderen overkomt. Om het gestelde doel te bereiken is het van belang dat je jouw stijl en methode van aansturen blijft aanpassen aan de betrokken individuen, taken en situaties. Door doelen, verwachtingen en bevoegdheden direct en duidelijk aan te geven, weet eenieder waar hij of zij aan toe is. Probeer daarin zo actief mogelijk te zijn, maar geef ook anderen expliciet de ruimte om hun verwachtingen uit te spreken. Denk niet te snel dat anderen het wel begrepen zullen hebben, of dat zij vanzelf tot de juiste actie zullen overgaan. Streef niet altijd naar de beste aanpak. Begin en stel gaandeweg jouw aanpak bij. Blijf hierbij jouw doelen en keuzes expliciet maken en overbrengen aan je medewerkers. Een aangepaste doelstelling, mits goed onderbouwd, zal veel helderheid geven over de gewenste aanpak. Resultaatsgerichtheid De inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken door doel- en oplossingsgericht de nodige acties en initiatieven te nemen en er steeds de volle verantwoordelijkheid voor op te nemen. Jouw positie Laag Hoog Toelichting Tips Je hebt wel de behoefte om uitdagingen aan te gaan, maar hoeft je grenzen niet altijd te verleggen. Je kunt verantwoordelijkheden licht opvatten. Hierdoor ga je wel eens wat gemakkelijk om met regels en kan het je moeite kosten om afspraken na te komen. Waar je naartoe wilt en wat ervoor nodig is om dat te bereiken, heb je niet altijd voor ogen. Hierdoor ben je soms geneigd zijpaden te nemen, waardoor je het doel niet of niet geheel binnen de deadline bereikt. Realiseer je dat het niet nemen van verantwoordelijkheid een negatieve invloed kan hebben op het halen van doelen, op de samenwerking, de helderheid van de communicatie en de kwaliteit van het werk. Leg afspraken en verantwoordelijkheden vast en blijf kritisch op het nakomen ervan. Bedenk van tevoren welke doelstellingen je wilt halen. Maak een concreet stappenplan en committeer jezelf daar ook aan. Neem regelmatig de tijd om te bekijken in hoeverre doelstellingen ook echt gerealiseerd zijn van 25

19 Toelichting competenties - vervolg Samenwerken Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een team, een afdeling, bedrijfseenheid, organisatie of in relatie met de burger, ook wanneer dit niet onmiddellijk van persoonlijk belang is. Uw positie Laag Hoog Toelichting Tips Je vindt het over het algemeen prettig om in je werk onder de mensen te zijn en met hen samen te werken, maar kan ook prima zonder contacten. In een samenwerkingsverband kan jij je actief opstellen, zonder dat je nadrukkelijk in het middelpunt van de belangstelling staat. In de omgang met anderen kun je zakelijk overkomen. Let erop dat je jouw collega s op de hoogte houdt van je werkzaamheden en vorderingen. Vraag wat je collega s vinden van de samenwerking. Vraag wat men vindt van jouw bijdrage. Bied actief jouw hulp aan. Stressbestendigheid Efficiënt gedrag vertonen in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk en/ of bij tegenslag, teleurstelling of kritiek. Jouw positie Laag Hoog Toelichting Tips Je bent in de regel evenwichtig en nuchter. Je hebt er meestal vertrouwen in dat de zaken zich wel op zullen lossen. Je zult over het algemeen bij nieuwe taken of werkzaamheden goed blijven functioneren. Wanneer de druk hoog wordt, zal het jou waarschijnlijk meer energie kosten om effectief te blijven. Probeer bij jezelf te achterhalen in welke situaties of in welke omstandigheden jij gevoelens van stress ervaart. Herken stresssignalen tijdig bij jezelf zodat je bewust een stapje terug kunt doen en de signalen kunt proberen te hanteren. Zorg ervoor dat je voldoende ontspanning krijgt naast je werk. Probeer je er bewust van te zijn wanneer jij je zorgen maakt over bepaalde zaken die mis zouden kunnen gaan in nieuwe situaties. Heb je hier adequaat actie op ondernomen? Hoe zou je de zorgen die jij je hierover maakt meer los kunnen laten? Interview een collega die dit naar jouw idee zeer goed zou kunnen van 25

20 Samenvatting In wat nu volgt worden de belangrijkste sterke punten en ontwikkelpunten benoemd waaraan je aandacht kunt besteden in jouw persoonlijke ontwikkeling: Sterke punten Je bent gemakkelijk in de omgang. Je stelt je actief op en neemt initiatief, maar laat voldoende ruimte voor de inbreng van anderen. Je werkt georganiseerd, besteedt voldoende aandacht aan details en komt afspraken na, maar kunt ook flexibel zijn wanneer de situatie dat vereist. Je bent voldoende zelfverzekerd en kan over het algemeen goed omgaan met kritiek of tegenstand van anderen. Je bent je in voldoende mate bewust van hoe anderen de situatie beleven en hoe zij daarop reageren. Je bent praktisch ingesteld en vooral gericht op het opleveren van concrete resultaten. Je komt op voor je eigen belangen en je weet goed je eigen grenzen te bewaken. Ontwikkelpunten Je geeft de voorkeur aan bestaande werkwijzen, je staat minder open voor nieuwe ideeën, kansen en mogelijkheden. Anderen kunnen je ervaren als berekenend en niet erg persoonlijk. Dat kan de teamgeest belemmeren. Je bent afwachtend in het nemen van risico's. Hierdoor laat je mogelijke kansen voor jezelf en de organisatie liggen. Met welke (hoofd)punten kunt u oefenen en rekening houden? Bekijk zaken ook eens vanuit een voor jou ongewoon perspectief. Probeer genoeg toegankelijk te zijn voor klanten of collega's, ook als je hoofd er niet naar staat. Besteed voldoende aandacht aan de kwaliteit van je werk van 25

21 Bijlage I - Wat wil ik? Werkmotieven 1. Streven naar zelfontplooiing 7. Streven naar Onafhankelijkheid Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie zijn gericht op zelfontwikkeling als mens. Zij krijgen energie van zaken en activiteiten die hen helpen zichzelf en de omgeving beter te begrijpen en hun blik te verbreden. Zelfinzicht en zelfwaardering staan voor hen centraal. Zij zoeken taken op waarin zij uitgedaagd worden hun kwaliteiten en talenten maximaal in te zetten. Zij hebben moeite met stilstaan; als zij het gevoel hebben onvoldoende uitgedaagd te worden in hun ontwikkeling, of te weinig ruimte te hebben om zich in de gewenste richting te ontwikkelen, dan vinden zij het lastig om energiek en betrokken te blijven functioneren. Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie streven naar vrijheid en autonomie. Zij houden ervan zelfstandig te werken en de ruimte te hebben om zaken op hun eigen manier aan te pakken. Zij willen zelf de verantwoordelijkheid en ongebonden zijn. Zij willen los van regels en onafhankelijk van werkwijzen of anderen hun werk kunnen doen. 2. Streven naar professionaliteit 8. Streven naar invloed Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie worden sterk intrinsiek gedreven. Zij zijn gericht op ontwikkeling als professional. Zij zoeken taken op waarbij zij hun expertise kunnen inzetten. Zij krijgen energie van activiteiten waarbij zij zich kunnen specialiseren in een bepaald gebied. Het leveren van kwaliteit is voor hen belangrijk. Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie streven naar invloed en macht. Zij zijn erop gericht steeds zelf te kunnen bepalen wat er moet gebeuren en willen graag hogerop komen in de organisatie. Zij houden ervan de leiding te nemen en anderen te vertellen wat en hoe er moet gebeuren. Het kunnen beïnvloeden van anderen en hen aansturen vinden ze prettig. Zij willen graag de verantwoordelijkheid hebben om belangrijke beslissingen te kunnen nemen. 3. Streven naar zekerheid 9. Streven naar status Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie houden van zekerheid. Zij vinden het belangrijk in een gestructureerde omgeving te verkeren. Zij zoeken taken waar zij controle over hebben en waarvan duidelijk is hoe en wat er moet gebeuren. Mensen die in hun loopbaan streven naar zekerheid vinden het prettig een dienstverband aan te gaan voor een lange periode. Een dienstverband waarvan duidelijk is wat de toekomst zal brengen en waarvan duidelijk is wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn. Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie streven naar status en aanzien. Zij krijgen energie van bezigheden die hen prestige opleveren. Zij zoeken taken op waarin zij zichtbaar succes kunnen behalen. Zij zoeken een omgeving die hen de juiste reputatie oplevert. De status waar zij naar op zoek zijn is niet direct gelieerd aan macht, maar bijvoorbeeld ook aan kennis, kunde of bezit. 4. Streven naar resultaat 10. Streven naar materiële welvaart Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie zijn sterk resultaat- en prestatiegedreven. Zij zijn gemotiveerd om zich volledig in te zetten het einddoel te halen. De aard of inhoud van taken hoeft niet geheel aan te sluiten bij hun capaciteiten of ambities, zij vinden het vooral belangrijk om te kunnen excelleren in wat ze doen. Het idee dat zij bereiken wat zij nastreven en dat zij gewenste resultaten boeken geeft ze energie. Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie streven naar materiële welvaart. Zij krijgen energie van het idee meer te kunnen bezitten. Zij houden van luxe, een belangrijke drijfveer om te werken is dan ook de beloning. Zij vinden het belangrijk een bepaald inkomen te hebben, zodat ze in staat zijn een comfortabel bestaan te leiden. Als zij de indruk krijgen dat hun prestaties niet evenredig beloond worden zullen zij zich minder gedreven en energiek voelen. 5. Streven naar vernieuwing 11. Streven naar sociale verbondenheid Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie streven naar vernieuwing en willen hun creativiteit in kunnen zetten. Zij krijgen energie van het bedenken van nieuwe ideeën en toepassingen. Zij zoeken een omgeving waarin zij steeds nieuwe mogelijkheden en oplossingen kunnen aandragen en uitvoeren. In een omgeving met vaste procedures waarin alles wordt vastgelegd zijn zij niet op hun plek. Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie zijn sociaal georiënteerd. Zij zijn vooral gericht op het opbouwen en onderhouden van relaties die voor hen de bron zijn van geborgenheid, begrip en acceptatie, maar ook van gezelligheid en plezier. Zij streven naar harmonieuze relaties. Zij zullen taken opzoeken waarin zij intensief met anderen kunnen samenwerken in een informele sfeer. Zij vinden het belangrijk bij te dragen aan het welbevinden van anderen, ze voelen zich betrokken bij anderen. Zij zullen het lastig vinden om in een individualistische bedrijfscultuur te functioneren waarin zakelijkheid en efficiëntie centraal staat. 6. Streven naar uitdaging en afwisseling 12. Streven naar maatschappelijke bijdrage Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie streven naar uitdaging en afwisseling. Zij krijgen energie van een drukke en hectische omgeving. Zij houden ervan steeds weer iets anders aan te pakken en te improviseren. Zij willen graag geconfronteerd worden met onverwachte zaken. Situaties waarbij de nodige risico s moeten worden genomen gaan zij niet uit de weg. Zij zoeken opwinding, actie en avontuur. Een werkomgeving met een duidelijk vastomlijnd takenpakket past minder goed bij deze oriëntatie. Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie worden gedreven door hogere doelen die bijdragen aan de maatschappij. Zij voelen zich een deel van een groter geheel en willen graag een bijdrage leveren aan de wereld om hun heen. In hun wereldbeeld hebben de sociale waarden vaak de hoogste prioriteit. Zij vinden het uitdagend om hun ideeën en waarden om te zetten in daden. Als zij het idee hebben dat zij met hun bezigheden geen verschil kunnen maken, of dat hun waarden niet weerspiegeld worden door hun activiteiten, zal dat hun inzet en effectiviteit negatief beïnvloeden. Zij zetten zich bijvoorbeeld graag in voor maatschappelijke organisaties, overheidsinstanties, vrijwilligersorganisaties of de wetenschap van 25

22 Bijlage II - Er werk van maken! Leeswijzer Ik wil mijzelf graag ontwikkelen, maar hoe? In deze bijlage vind je reflectieoefeningen en tips om concreet met je loopbaanontwikkeling aan de slag te gaan. Er zijn veel manieren om te leren en jezelf te ontwikkelen. Een training of cursus, zijn slechts voorbeelden. Ontwikkeling kan ook juist heel alledaags en wat meer laagdrempelig zijn: zelf je werk vormgeven, taken kiezen die je leuk vindt en zaken oppakken die misschien buiten je werkgebied vallen, maar die je interesseren en uitdagen. Hieronder staan een aantal manieren omschreven hoe je jezelf kunt ontwikkelen. Welke manieren spreken jou het meeste aan? Situaties opzoeken of opdrachten uitvoeren waarin je kunt oefenen met nieuw gedrag en/of vaardigheden. Met iemand meelopen om een nieuwe taak te leren of te zien hoe diegene met bepaalde situaties omgaat. Feedback vragen aan collega s, je leidinggevende en/of (interne) klanten. Reflecteren op je eigen functioneren. Training, coaching. Zelfstudie: boeken lezen, een online training volgen. Het initiatief nemen om andere, interessante werkzaamheden op te pakken. Om te onderzoeken wat je zou willen kun je de volgende stappen ondernemen die in dit document staan uitgewerkt. Stappen in jouw ontwikkelingsonderzoek 1. Reflectieoefeningen: Waar sta ik nu? 2. Hoe ga ik verder? 1. Reflectieoefeningen: Waar sta ik nu? Onderstaande oefeningen helpen je om inzicht te krijgen in waar je nu staat en waar je naartoe wilt. Wanneer komen jouw competenties het meeste tot hun recht en in wat voor situaties haal jij het beste uit jezelf? Neem pen en papier bij de hand of ga achter de computer zitten om de oefeningen te maken. Oefening 1: Wat is mijn kracht? De Loopbaanscan heeft je inzicht gegeven in de vragen: Wie ben ik? Wat is mijn werkstijl? Wat motiveert mij? Wat zijn mijn kwaliteiten? Houd dit in je achterhoofd en probeer hiermee nu concreet te beschrijven wat jouw sterke punten zijn. Tip: Vraag ook aan een collega wat hij/zij als jouw sterke punten ziet en vul je eigen lijstje aan. Oefening 2: Wat is mijn droom? 1 - Durf te dromen! Stel jezelf voor over tien jaar, alles is mogelijk! Waar ben je? Wat doe je? Hoe voel je je? Sta hier even bij stil, schrijf het op en laat het bezinken. 2 - Wat kun je doen om een deel van jouw droom werkelijkheid te maken? Oefening 3: Wat doe ik nu? 1 - Maak een lijstje van de taken waar je in je werk tijd aan besteedt (probeer er ongeveer 10 op te schrijven). 2 - Schrijf achter elke taak hoe leuk je de taak vindt (1 = helemaal niet leuk t/m 5 = heel inspirerend/leuk) van 25

23 Bijlage II - Er werk van maken! Leeswijzer Oefening 4: Wat wil ik? 1- Bekijk het lijstje van oefening 3. Wat doe ik nu? Aan welke taken zou je meer tijd willen besteden? 2 - Zijn er taken die niet in het lijstje voorkomen die je wel graag zou willen uitvoeren? Tip: Bedenk welke activiteiten jou (buiten je werk) plezier opleveren en bedenk of je die activiteiten ook in je werk zou kunnen doen. Tips! Bekijk jouw persoonlijk competentieprofiel. In welke competenties ben je sterk, welke wil je nog verbeteren? Zoek concrete voorbeelden over hoe je deze competenties dagdagelijks toepast. Ga aan de slag met de ontwikkelhandleiding. Hier vind je per competentie uit ons woordenboek tips om deze competentie te herkennen en verder te ontwikkelen. Raadpleeg onze vormingscatalogus, hier vind je een overzicht van ons opleidingsaanbod en leervormen. Je kan ook raadplegen welke competenties hierdoor versterkt worden. Als je nog geen goed beeld hebt van jouw kracht, talent en competenties, kan het helpen om hier met iemand van gedachten over te wisselen. Bijvoorbeeld een vriend(in), iemand uit je familie, een collega of professionele begeleiding in de vorm van een coach. Contacteer HR-klantwerking voor meer informatie over wie je binnen OCMW Antwerpen professioneel kan begeleiden. Meer informatie op intranet: Personeel > Personeelsthema s > Loopbaanbegeleiding 2. Hoe ga ik verder? Na te hebben gekeken waar je op dit moment staat en waar je naartoe wilt, ga je nu een keuze maken die invloed heeft op je vervolgstappen. Vervolgens kun je aan de slag met het maken van je eigen ontwikkelplan. Oefening 5: Wat ga ik doen? 1. Ik blijf in mijn huidige job en ik wil zo min mogelijk investeren in mijn ontwikkeling 2. Ik blijf in mijn huidige job, maar ga flink investeren in mijn ontwikkeling via interne loopbaaninstrumenten 3. Ik heb nood aan externe loopbaanbegeleiding Vanaf 1 juli 2013 kan je als werkende of zelfstandige met minstens één jaar werkervaring om de 6 jaar loopbaanbegeleiding volgen. Je kan per loopbaanbegeleidingstraject voor 4 uur begeleiding kiezen of voor 8 uur. Een pakket van 4 uur kost je 40 euro. Je betaalt met loopbaancheques. Je kan enkel met loopbaancheques betalen bij loopbaanbegeleidingscentra die erkend zijn door VDAB Contacteer HR-klantwerking voor meer informatie Oefening 6: Maak je eigen ontwikkelplan Ga aan de slag met het persoonlijk ontwikkelplan (POP) en ontwikkel je competenties op een doelgerichte manier. Je zal merken dat een POP heel wat voordelen en kansen biedt. Zo krijg je de kans om: je te verbeteren in je vak je competenties te ontwikkelen je binnen je vakgebied te specialiseren functie-inhoud te verrijken en variëren je naar een andere functie om te scholen jezelf veel doelgerichter te ontwikkelen Meer informatie op intranet: Personeel > Personeelsthema s > Loopbaanbegeleiding 22 van 25

24 Bijlage II - Er werk van maken! Oefening kwaliteiten Volgens de kernkwadrantentheorie van Ofman, heeft ieder mens een aantal kernkwaliteiten. Deze behoren tot de kern van een persoon. Als deze kernkwaliteit te veel van het goede wordt, spreken we van de valkuil van een individu. Zo kan iemand die als kernkwaliteit bescheiden zijn heeft, doorschieten naar onzichtbaar zijn (interesse gaat van het een naar het ander, de mening schiet van links naar rechts). Het positieve kenmerk dat tegenover de valkuil staat, is zijn of haar uitdaging. Het positief tegenovergestelde van onzichtbaar zijn is dat iemand zich bijvoorbeeld profileert. Dit is iets wat iemand met de kernkwaliteit bescheiden zijn meer zou mogen laten zien. De uitdaging van iemand met de kwaliteit bescheiden zijn is zich profileren. Mensen die zich sterk profileren schieten soms door in arrogantie. Voor iemand die bescheiden is, kan het werken aan zich profileren in de beleving lijken op arrogant worden (allergie). Deze allergie zorgt ervoor dat mensen hun uitdaging niet of niet voldoende aangaan. Tot slot is bescheiden zijn het positief tegenovergestelde van arrogant zijn en is de cirkel weer rond. Hieronder staat dit voorbeeld weergegeven in een kernkwadrant van 25

Sales Scan. Mevr. V. Voorbeeld Datum: 10 maart 2014. Powered by

Sales Scan. Mevr. V. Voorbeeld Datum: 10 maart 2014. Powered by Sales Scan Mevr. V. Voorbeeld Datum: 10 maart 2014 Inhoud Inleiding 02 Competentiescores bij het salesproces 03 Salesstijlen 04 Salesmotieven 05 Bijlage I Persoonlijkheid 06 Bijlage II Werkstijlen 07 De

Nadere informatie

My Mobility COMPANY NAME. Dhr. L. Van der Broek POWERED BY

My Mobility COMPANY NAME. Dhr. L. Van der Broek POWERED BY My Mobility Dhr. L. Van der Broek COMPANY NAME POWERED BY A. Inleiding De rapportage die voor u ligt biedt u ondersteuning bij de oriëntatie op uw loopbaanmogelijkheden in en buiten de organisatie. De

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Loopbaanscan. Rapportage. Naam: Mevr. Test Kandidaat Datum: 13 mei 2016 Functie: Beleidsmedewerker Organisatie: Wetterskip Fryslân.

Loopbaanscan. Rapportage. Naam: Mevr. Test Kandidaat Datum: 13 mei 2016 Functie: Beleidsmedewerker Organisatie: Wetterskip Fryslân. Loopbaanscan Rapportage Naam: Mevr. Test Kandidaat Datum: 13 mei 2016 Functie: Beleidsmedewerker Organisatie: Wetterskip Fryslân Powered by Inleiding Ons werk neemt een belangrijke plaats in in ons leven,

Nadere informatie

De heer Alan Johnson Datum: 18-03-2014

De heer Alan Johnson Datum: 18-03-2014 My Career De heer Alan Johnson Datum: 18-03-2014 Inhoud Inleiding 03 Wie ben ik? PERSOONLIJK PROFIEL 04 Wat wil ik? LOOPBAANMOTIEVEN 05 WERKVOORKEUREN 07 Wat kan ik? POTENTIËLE KWALITEITEN EN ONTWIKKELPUNTEN

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Loopbaanscan. Rapportage. Naam: Mevr. Test Kandidaat Datum: 6 november 2015 Functie: Beleidsmedewerker Organisatie: Wetterskip Fryslân.

Loopbaanscan. Rapportage. Naam: Mevr. Test Kandidaat Datum: 6 november 2015 Functie: Beleidsmedewerker Organisatie: Wetterskip Fryslân. Loopbaanscan Rapportage Naam: Mevr. Test Kandidaat Datum: 6 november 2015 Functie: Beleidsmedewerker Organisatie: Wetterskip Fryslân Powered by Inleiding Ons werk neemt een belangrijke plaats in in ons

Nadere informatie

SNS REAAL e-assessment

SNS REAAL e-assessment SNS REAAL e-assessment Naam: Marc Schaftenaar Datum: 5 februari 2013 De door u ingevoerde gegevens worden met de grootste zorg verwerkt tot een zo nauwkeurig mogelijk overzicht van uw kwaliteiten. Er wordt

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Management Potentieel Index (MPI)

Management Potentieel Index (MPI) (MPI) deelnemer opdrachtgever HFM 07-11-2014 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer op één

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Profielschets Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Overzicht: Score hoog = 4-5 Score gemiddeld = 3 Score laag = 1-2 Deel 1: Gezondheid. Gemiddelde

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam.

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam. Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Persoonlijkheidstest (MPT-BS) Status Voltooid Voltooid Voltooid Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

Persoonlijkheidstest (PTA)

Persoonlijkheidstest (PTA) Persoonlijkheidstest (PTA) student 47 2013 TalentFocus 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden

Nadere informatie

Rapport WPV Normatief

Rapport WPV Normatief Rapport WPV Normatief Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 18/12/2014 Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

Inleiding. Uitleg bij het rapport

Inleiding. Uitleg bij het rapport Alan Johnson Inleiding Wat geeft de doorslag om terug te komen bij een koffiezaak, een vliegmaatschappij of een leverancier? Dat ligt meestal niet alleen aan het product of dienst, maar aan de service,

Nadere informatie

Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk)

Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) Naam: Mevrouw Bea het Voorbeeld Datum: 3 juni j.lem@meurshrm.nl Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties zoals deze tijdens

Nadere informatie

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable?

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Niet alle competenties zijn even gemakkelijk te trainen. Ook zijn ze niet allemaal op dezelfde wijze

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Inleiding De wereld en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Maar waarheen? Niemand weet exact hoe het werkveld er

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Persoonlijkheidstest (PTA)

Persoonlijkheidstest (PTA) Persoonlijkheidstest (PTA) Student1 2013 TalentFocus 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

O&O-competentietest. Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum:

O&O-competentietest. Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum: O&O-competentietest Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum: Ontwikkeld door Expertisecentrum technasium Januari 007 Vormgeving

Nadere informatie

Rapport selectieassessment

Rapport selectieassessment Rapport selectieassessment Datum: Kandidaat: dhr Proefpersoon Organisatie: XYZ Rol: Manager Customer Support Adviseur: Dit rapport beschouwen wij als strikt vertrouwelijk en zal niet zonder toestemming

Nadere informatie

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft.

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft. Pagina 1 van 21 BIP-werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst Dit rapport geeft een overzicht van uw positie op de vier persoonlijkheidsdimensies die relevant zijn voor het functioneren in een werkomgeving:

Nadere informatie

Persoonlijkheidsanalyse

Persoonlijkheidsanalyse Naam: Ruben Smit Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De uitslag van de Persoonlijkheidsanalyse... 4 3. Tot slot... 8 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Op 1 januari 2015 heeft Ruben Smit de Persoonlijkheidsanalyse

Nadere informatie

CoachWijzer Houvast bij het vormgeven van effectieve begeleiding

CoachWijzer Houvast bij het vormgeven van effectieve begeleiding Houvast bij het vormgeven van effectieve begeleiding Naam: Datum: Bert van Rossum 9 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... De uitslag van Bert van Rossum... Toelichting coach- en begeleidingsvoorkeur...

Nadere informatie

Competentiemeter Zelfsturing

Competentiemeter Zelfsturing Competentiemeter Zelfsturing Met het invullen van deze vragenlijst krijg je een beeld van je eigen bekwaamheden als zelfstuurder. Deze vragenlijst is in de eerste plaats bedoeld voor zelfanalyse. Je kunt

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Communicatiestijlen Rapport

Communicatiestijlen Rapport GITP Datum Deelnemer Beoordelen en Ontwikkelen > 04 092007 > Voorbeeldpersoon www.gitp.nl Communicatiestijlen Rapport Project Voorbeeldproject Deelnemer Voorbeeldpersoon Pakket Voorbeeld-V-486 Rapport

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch)

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) pag.: 1 van 6 Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) Bron: www.fractal.org/bewustzijns-besturings-model/vragenlijsten/vragenlijst-leerstijlen.htm Auteur: onbekend Een leerstijl is de manier waarop

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Jan Prins 7 november 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren

Nadere informatie

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Demo Kandidaat 29 augustus 2011 Waddenring 24 2993 VE Barendrecht T 0180 848044 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4.

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4. Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman 1. Inleiding 2. Kernkwaliteiten 3. Kernkwaliteit en valkuil 4. Omgekeerde proces 5. Kernkwaliteit en de uitdaging 6. Kernkwaliteit en allergie

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 Baronielaan 92 4818 RC Breda T +31(0)76-5657286 I www.humanmobility.nl E info@humanmobility.nl Inleiding De TMA

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Rapport Intake Loopbaantraject

Rapport Intake Loopbaantraject Rapport Intake Loopbaantraject Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 20/02/2015 Inleiding In het kader van een loopbaantraject hebt u een tweetal vragenlijsten ingevuld die u inzicht

Nadere informatie

Competenties verbonden aan het ComPas

Competenties verbonden aan het ComPas Competenties verbonden aan het ComPas 5 kerncompetenties en 8 erg waardevol competenties 1. Kunnen samenwerken... 2 2. Contactvaardig zijn... 3 3. Inlevingsvermogen/empathie bezitten... 4 4. Zelfreflectie...

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How 1. Een veilig leef- en werkklimaat Ik ben in staat een veilig leef- en werkklimaat te creëren in mijn mentorklas. - Ik creëer situaties

Nadere informatie

TMA performancematrix

TMA performancematrix TMA performancematrix Demo accountmanager Demo Medewerker 18 december 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 TMA performancematrix

Nadere informatie

Leiding geven aan verschillende generaties

Leiding geven aan verschillende generaties Leiding geven aan verschillende generaties Babyboomgeneratie - Babyboomgeneratie Wat is typerend voor een leidinggevende behorende tot de babyboomgeneratie ( 1945-1955)? Een leidinggevende uit de babyboomgeneratie

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Basis Individuele Coaching (BIC)

Basis Individuele Coaching (BIC) Basis Individuele Coaching (BIC) 5 stappen tot het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) Voorbereiding, uitgangspunten en stappenplan POP, competentielijst en checklist www.liannevandriel.nl Lianne van Driel

Nadere informatie

Edwin Bleeker Datum: 9 februari 2015

Edwin Bleeker Datum: 9 februari 2015 Client: Edwin Bleeker NewHR.nl heeft de ambitie je te faciliteren zodat je je optimaal kan ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijft, welke functie je dan ook hebt. Dit rapport is de eerste stap naar persoonlijke

Nadere informatie

Smart Competentiemeting BSO

Smart Competentiemeting BSO Smart Competentiemeting BSO Pedagogisch medewerker Naam: Josà Persoon Email Testcode : jose_p@live.nl : NMZFIC Leeftijd (jaar) : 1990 Geslacht Organisatie Locatie : v : Okidoki : Eikenlaan Datum invoer

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Profiles Performance Indicator TM Persoonlijk rapport

Profiles Performance Indicator TM Persoonlijk rapport PPI Rapport is bestemd voor Profiles Performance Indicator TM Onderzoek dat is afgelegd op: 03/26/2010 Afgedrukt: 05/25/2014 VERTROUWELIJK Profiles International, the Netherlands b.v. Beysterveld 275 Amsterdam,

Nadere informatie

Drijfveren. Bea het Voorbeeld. j.lem@meurshrm.nl. Naam: Datum: 25.11.2014. Email:

Drijfveren. Bea het Voorbeeld. j.lem@meurshrm.nl. Naam: Datum: 25.11.2014. Email: Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 25.11.2014 Email: j.lem@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 25.11.2014 / Drijfveren 2 Inleiding Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij je leiden

Nadere informatie

Training: (gast)psychologie

Training: (gast)psychologie Training: (gast)psychologie Training 3 Laura de la Mar Gemeente Oldenzaal Facilitair 8 januari 2015 1. Terugblik training 2 en opdracht bespreken 2. Zelfkennis 3. Wie is je klant? 4. Wat zijn je uitdagingen?

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

competenties en voorbeeldvragen

competenties en voorbeeldvragen competenties en voorbeeldvragen 1 Aanpassingsvermogen Blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan een veranderende omgeving of veranderende taken, andere vakgebieden of verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen.

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Leerstijlentest van David Kolb Mensen, scholieren dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Voor

Nadere informatie

www.tma-methode.nl Talentenanalyse annemieke de Kuijper 21 april 2009

www.tma-methode.nl Talentenanalyse annemieke de Kuijper 21 april 2009 annemieke de Kuijper 21 april 2009 Talentenanalyse ceylonpoort 5-25 2037 AA Haarlem T 023-5463747 I www. E webdiscussie@ Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4.

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5 Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon Mijn eigenschappen en kwaliteiten Mijn ondernemersdenkstijlen 1 / 5 Mijn eigenschappen en kwaliteiten Vergeleken met de feedback

Nadere informatie

Rapport Vitaliteitscan

Rapport Vitaliteitscan Rapport Vitaliteitscan Voor: F.K.J Kras 24 maart 2011 Rapportage Individuele Scan Geachte heer/mevrouw F.K.J Kras Hieronder treft u de rapportage aan van de door u ingevulde vitaliteitscan voor werkenden.

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie In een selectiegesprek moet de kandidaat laten zien dat hij over bepaalde eigenschappen, competenties en vaardigheden beschikt. Omdat 'gedrag in het verleden'

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 21 mei 2014. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel OPQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 21 mei 2014. www.ceb.shl.com OPQ Profiel OPQ Persoonlijk Rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 21 mei 2014 www.ceb.shl.com INLEIDING Dit rapport is vertrouwelijk en is alleen bedoeld voor de persoon die de vragenlijst heeft ingevuld.

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage Career Scan Zorg

Persoonlijke rapportage Career Scan Zorg Career Scan Zorg P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E www.picompany.biz gegevens Naam: T. Persoon2 Loopbaanveld: Functie: Zorg en begeleiding administratief mederwerkster Hoogste afgeronde opleiding:

Nadere informatie

VACATURE-INVENTARISATIE

VACATURE-INVENTARISATIE VACATURE-INVENTARISATIE Algemeen Bedrijf: Adres: Telefoon: Reden vacature: uitdiensttreding huidige functionaris overplaatsing huidige functionaris promotie huidige functionaris uitbreiding Datum ingang

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS INHOUD Inleiding 7 1 Zelfonderzoek feedback geven en ontvangen 9 Checklist feedback geven en ontvangen 11 2 Communicatie en feedback 15 Waarnemen,

Nadere informatie

Competenties De Fontein

Competenties De Fontein Competenties De Fontein We werken met de volgende 4 competenties: 1. Verantwoordelijkheid 2. Samenwerken 3. Organisatie en planning, zelfstandigheid 4. Motivatie - In klas 1 wordt gewerkt aan de volgende

Nadere informatie

Geert Krediet. Rapportage Talentscan. 13 maart 2013

Geert Krediet. Rapportage Talentscan. 13 maart 2013 Geert Krediet Rapportage Talentscan 13 maart 2013 L.S. Het psychologisch profiel van Geert Krediet is opgesteld naar aanleiding van een psychologisch onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd door heteigenvermogen.

Nadere informatie

Antreum RAPPORT PF. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT PF. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT PF Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Persoonlijke flexibiliteit is uw vermogen om met grote uitdagingen en veranderingen

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie