Loopbaanscan. Rapportage. Naam: Mevr. Test Kandidaat Datum: 6 november 2015 Functie: Beleidsmedewerker Organisatie: Wetterskip Fryslân.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loopbaanscan. Rapportage. Naam: Mevr. Test Kandidaat Datum: 6 november 2015 Functie: Beleidsmedewerker Organisatie: Wetterskip Fryslân."

Transcriptie

1 Loopbaanscan Rapportage Naam: Mevr. Test Kandidaat Datum: 6 november 2015 Functie: Beleidsmedewerker Organisatie: Wetterskip Fryslân Powered by

2 Inleiding Ons werk neemt een belangrijke plaats in in ons leven, en is van grote invloed op ons welbevinden. Het is daarom heel zinvol om af en toe stil te staan bij je persoonlijke of professionele ontwikkeling. Jij wilt uiteraard ook het liefst werk dat bij je past en waar je jezelf prettig bij voelt. Bovendien komt je talent pas tot ontwikkeling als je persoonlijk profiel past bij wat je werk aan competenties van je verlangt en als je werk aansluit bij je persoonlijk profiel en je ontwikkelbehoefte. Om hier aandacht aan te besteden heb je de Loopbaanscan van het A&O-fonds Waterschappen ingevuld. In dit rapport vind je de uitslagen van de door jou ingevulde Loopbaanscan. Het is een geautomatiseerd rapport dat op basis van je antwoorden op de verschillende vragenlijsten uit de Loopbaanscan is samengesteld. Het eerste deel van het rapport geeft je antwoord op vragen als: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? En wat durf ik? Dit helpt je om beter inzicht te krijgen in jezelf en te ontdekken wat jouw kansen, ontwikkel- en loopbaanmogelijkheden zijn. Het tweede deel van dit rapport bevat een werkboek met tips waarmee je zelf aan de slag kunt gaan met jouw verdere loopbaanontwikkeling. In de rapportage word je uitgenodigd om de volgende stappen te zetten. Reflectie Conclusies Actie! De rapportage van de Loopbaanscan omvat de volgende onderdelen: Samenvatting Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat durf ik? Bijlage Aan de slag met je loopbaan! Werkboek Mijn Persoonlijk Profiel Mijn Leerstijlen Mijn Werkmotieven Mijn Werkvoorkeuren Mijn Sterke punten - Ontwikkelpunten - Irritaties Mijn Competenties Mijn Veranderkracht Mijn Zelfmanagement Mijn Ontwikkeltips Persoonlijkheid en werkstijlen Reflectie, tips en oefeningen Wij wensen je veel plezier en inspiratie bij het lezen van dit rapport. Aan de slag gaan met je loopbaan is uitdagend en spannend. We ondersteunen je hier graag bij. In het laatste gedeelte van het rapport wordt concreet aangegeven wat voor ondersteuning we je kunnen bieden. 1 van 32 Powered by

3 Wie ben ik? In dit gedeelte krijg je meer inzicht in jouw persoonlijkheidsprofiel, zoals dat naar voren is gekomen uit de tests. Lees dit rustig door en bekijk wat je opvalt, wat je herkent, wat je minder toepasselijk vindt. Door je bewust te zijn van jouw persoonlijke eigenschappen kan je hier rekening mee houden in wat je wilt ontwikkelen. Mijn Persoonlijk Profiel Omgaan met anderen Je hebt een gevoelsmatige natuur en een voorkeur om enigszins direct te reageren. Je hebt vrij sterke en uitgesproken gevoelens en emoties en laat dat met enige regelmaat ook merken. Je treedt daarmee niet voortdurend op de voorgrond, maar in sommige omstandigheden kun je door jouw manier van reageren toch vrij bepalend zijn. Zeker in contacten waarbij je je vertrouwd voelt kun je, de situatie duidelijk beïnvloeden. Dit neemt niet weg dat je richting anderen wel vriendelijk bent en bereid bent om hen, wanneer zij daar om vragen, te helpen. Je zult dan ook blijk geven van begrip voor hun gevoelens en behoeften. Werkstijl In de aanpak van jouw werkzaamheden ben je doelgericht en heb je een duidelijk beeld van wat je wilt bereiken. In dat opzicht denk je vooruit. Als je mogelijkheden ziet die tot een beter resultaat zouden kunnen leiden of als iemand je daarop wijst, dan zul je daarop inspringen. In de regel zul je daarbij ook voldoende doortastend zijn, alleen wanneer je voor jouw gevoel over te weinig informatie beschikt, kun je wat meer terughoudend zijn in het nemen van beslissingen. Over het algemeen ben je in de uitvoering van je werk redelijk gestructureerd. Je bent in staat planmatig te werken, maar je bent ook wel zo flexibel dat je af zal wijken van de planning wanneer dat nodig is. Je probeert in de regel zorgvuldig te werken en je toezeggingen na te komen. Daarnaast zet je jezelf doorgaans gemakkelijk aan het werk. Echter, wanneer er verveling optreedt of er obstakels in de weg staan, kun je soms wat minder gedisciplineerd zijn. Ten slotte geldt dat je gevoelsmatig van aard bent en de neiging hebt je in jouw denken en handelen te laten beïnvloeden door de eigen emoties of die van anderen. Je zult fouten veelal snel op jezelf betrekken. In situaties waarin je iets geheel nieuws moet doen of waarin je je bekeken of beoordeeld voelt, kun je gaan twijfelen aan jouw eigen capaciteiten en je laten belemmeren door de gedachte aan iets mis kan gaan. In dergelijke situaties kun je als kwetsbaar en afhankelijk van de goedkeuring van anderen ervaren worden. Motivatie In jouw werk streef je naar de balans tussen succes en kwaliteit. Je bent niet heel nadrukkelijk bezig om de buitenwereld te laten zien dat je succes hebt. Toch vind je het soms best prettig als het zichtbaar is wat jouw aandeel was in het resultaat. Je vindt het belangrijk om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen. Openheid en ontwikkelbereidheid Je vindt het belangrijk om te kunnen voortbouwen op de kennis en vaardigheden die je je al doende hebt eigen gemaakt. Je hecht echter ook aan de aanwezigheid van persoonlijke en professionele groei- en ontwikkelingsmogelijkheden. Het gaat je om de balans tussen verdere ontplooiing en ontwikkeling enerzijds en het kunnen blijven gebruiken van eerder verworven kennis en kunde anderzijds. Ten slotte ben je redelijk praktisch ingesteld, maar zoek je bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren. Je bent iemand die in de samenwerking niet snel uitkomt voor je eigen meningen of ideeën, maar waarschijnlijk sluit je je eerder bij die van anderen aan. Je volgt gemakkelijk de meerderheid in hoe zij zaken willen aanpakken. Men zal jou daar niet snel heel kritisch in vinden. 2 van 32 Powered by

4 Mijn Leerstijlen Wie ben ik? De manier waarop mensen dingen leren, kan wezenlijk verschillen. De een leert beter via formele, gestructureerde activiteiten, zoals opleidingen en boeken. Iemand anders leert weer beter door ervaringen die hij of zij in de praktijk opdoet. Iedereen heeft zo zijn eigen persoonlijke stijl van leren. Leerstijlen zijn globaal onder te verdelen in een viertal categorieën. Iedereen maakt in meer of mindere mate gebruik van deze vier leerstijlen. In onderstaande figuur worden jouw persoonlijke scores weergegeven. Daaronder vind je een algemene toelichting op de verschillende leerstijlen. Doener Toepasser 0 Waarnemer Denker Doeners Gaan volledig en onbevooroordeeld in op nieuwe ervaringen. Zij richten zich op het hier en nu en gedijen vooral in kortdurende crisissituaties. Zij staan open voor nieuwe dingen. Waarnemers Bewaren graag enige afstand om ervaringen te overdenken en deze te bekijken vanuit meerdere invalshoeken. Ze verzamelen gegevens en denken hier graag grondig over na voordat ze een conclusie trekken. Denkers Denken over problemen na op een stapsgewijze logische manier. Ze proberen deze problemen in een breder kader te plaatsen en erover te theoretiseren. Toepassers Proberen ideeën, theorieën en technieken graag uit om te zien of ze in de praktijk werken. Ze gaan daadwerkelijk op zoek naar nieuwe ideeën en grijpen elke kans aan om te experimenteren met toepassingen. 3 van 32 Powered by

5 Wat wil ik? Mijn Werkmotieven Mensen verschillen in wat zij nastreven of willen bereiken in hun werk. In onderstaande figuur is weergegeven wat voor jou de belangrijkste factoren zijn die je terug wilt zien in je werk. De beschrijving van de verschillende factoren vind je op de volgende pagina s. Hoge scores geven aan welke motieven je belangrijk vindt ten opzichte van de andere. Wanneer je overal een gemiddelde score hebt, kan het zijn dat je al deze motieven van belang vindt in je werk. De twee hoogst scorende werkmotieven zijn 'Streven naar zelfontplooiing' en 'Streven naar professionaliteit'. Maatschappelijke bijdrage Zelfontplooiing 5 4 Professionaliteit Sociale verbondenheid 3 Zekerheid 2 1 Materiële welvaart Resultaat Status Vernieuwing Invloed Uitdaging en afwisseling Onafhankelijkheid 4 van 32 Powered by

6 Wat wil ik? Hieronder vind je een algemene toelichting op de verschillende werkmotieven. 1. Streven naar zelfontplooiing 2. Streven naar professionaliteit Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie zijn gericht op zelfontwikkeling als mens. Zij krijgen energie van zaken en activiteiten die hen helpen zichzelf en de omgeving beter te begrijpen en hun blik te verbreden. Zelfinzicht en zelfwaardering staan voor hen centraal. Zij zoeken taken op waarin zij uitgedaagd worden hun kwaliteiten en talenten maximaal in te zetten. Zij hebben moeite met stilstaan; als zij het gevoel hebben onvoldoende uitgedaagd te worden in hun ontwikkeling, of te weinig ruimte te hebben om zich in de gewenste richting te ontwikkelen, dan vinden zij het lastig om energiek en betrokken te blijven functioneren. Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie worden sterk intrinsiek gedreven. Zij zijn gericht op ontwikkeling als professional. Zij zoeken taken op waarbij zij hun expertise kunnen inzetten. Zij krijgen energie van activiteiten waarbij zij zich kunnen specialiseren in een bepaald gebied. Het leveren van kwaliteit is voor hen belangrijk. 3. Streven naar zekerheid 4. Streven naar resultaat Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie houden van zekerheid. Zij vinden het belangrijk in een gestructureerde omgeving te verkeren. Zij zoeken taken waar zij controle over hebben en waarvan duidelijk is hoe en wat er moet gebeuren. Mensen die in hun loopbaan streven naar zekerheid vinden het prettig een dienstverband aan te gaan voor een lange periode. Een dienstverband waarvan duidelijk is wat de toekomst zal brengen en waarvan duidelijk is wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn. Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie zijn sterk resultaat- en prestatiegedreven. Zij zijn gemotiveerd om zich volledig in te zetten het einddoel te halen. De aard of inhoud van taken hoeft niet geheel aan te sluiten bij hun capaciteiten of ambities, zij vinden het vooral belangrijk om te kunnen excelleren in wat ze doen. Het idee dat zij bereiken wat zij nastreven en dat zij gewenste resultaten boeken geeft ze energie. 5. Streven naar vernieuwing 6. Streven naar uitdaging en afwisseling Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie streven naar vernieuwing en willen hun creativiteit in kunnen zetten. Zij krijgen energie van het bedenken van nieuwe ideeën en toepassingen. Zij zoeken een omgeving waarin zij steeds nieuwe mogelijkheden en oplossingen kunnen aandragen en uitvoeren. In een omgeving met vaste procedures waarin alles wordt vastgelegd zijn zij niet op hun plek. Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie streven naar uitdaging en afwisseling. Zij krijgen energie van een drukke en hectische omgeving. Zij houden ervan steeds weer iets anders aan te pakken en te improviseren. Zij willen graag geconfronteerd worden met onverwachte zaken. Situaties waarbij de nodige risico s moeten worden genomen gaan zij niet uit de weg. Zij zoeken opwinding, actie en avontuur. Een werkomgeving met een duidelijk vastomlijnd takenpakket past minder goed bij deze oriëntatie. 7. Streven naar onafhankelijkheid 8. Streven naar invloed Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie streven naar vrijheid en autonomie. Zij houden ervan zelfstandig te werken en de ruimte te hebben om zaken op hun eigen manier aan te pakken. Zij willen zelf de verantwoordelijkheid en ongebonden zijn. Zij willen los van regels en onafhankelijk van werkwijzen of anderen hun werk kunnen doen. Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie streven naar invloed en macht. Zij zijn erop gericht steeds zelf te kunnen bepalen wat er moet gebeuren en willen graag hogerop komen in de organisatie. Zij houden ervan de leiding te nemen en anderen te vertellen wat en hoe er moet gebeuren. Het kunnen beïnvloeden van anderen en hen aansturen vinden ze prettig. Zij willen graag de verantwoordelijkheid hebben om belangrijke beslissingen te kunnen nemen. 9. Streven naar status 10. Streven naar materiële welvaart Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie streven naar status en aanzien. Zij krijgen energie van bezigheden die hen prestige opleveren. Zij zoeken taken op waarin zij zichtbaar succes kunnen behalen. Zij zoeken een omgeving die hen de juiste reputatie oplevert. De status waar zij naar op zoek zijn is niet direct gelieerd aan macht, maar bijvoorbeeld ook aan kennis, kunde of bezit. Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie streven naar materiële welvaart. Zij krijgen energie van het idee meer te kunnen bezitten. Zij houden van luxe, een belangrijke drijfveer om te werken is dan ook de beloning. Zij vinden het belangrijk een bepaald inkomen te hebben, zodat ze in staat zijn een comfortabel bestaan te leiden. Als zij de indruk krijgen dat hun prestaties niet evenredig beloond worden zullen zij zich minder gedreven en energiek voelen. 11. Streven naar sociale verbondenheid 12. Streven naar maatschappelijke bijdrage Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie zijn sociaal georiënteerd. Zij zijn vooral gericht op het opbouwen en onderhouden van relaties die voor hen de bron zijn van geborgenheid, begrip en acceptatie, maar ook van gezelligheid en plezier. Zij streven naar harmonieuze relaties. Zij zullen taken opzoeken waarin zij intensief met anderen kunnen samenwerken in een informele sfeer. Zij vinden het belangrijk bij te dragen aan het welbevinden van anderen, ze voelen zich betrokken bij anderen. Zij zullen het lastig vinden om in een individualistische bedrijfscultuur te functioneren waarin zakelijkheid en efficiëntie centraal staat. Mensen die hoog scoren op deze oriëntatie worden gedreven door hogere doelen die bijdragen aan de maatschappij. Zij voelen zich een deel van een groter geheel en willen graag een bijdrage leveren aan de wereld om hun heen. In hun wereldbeeld hebben de sociale waarden vaak de hoogste prioriteit. Zij vinden het uitdagend om hun ideeën en waarden om te zetten in daden. Als zij het idee hebben dat zij met hun bezigheden geen verschil kunnen maken, of dat hun waarden niet weerspiegeld worden door hun activiteiten, zal dat hun inzet en effectiviteit negatief beïnvloeden. Zij zetten zich bijvoorbeeld graag in voor maatschappelijke organisaties, overheidsinstanties, vrijwilligersorganisaties of de wetenschap. 5 van 32 Powered by

7 Wat wil ik? Mijn Werkvoorkeuren Wanneer je weet welke onderdelen van het werk je aantrekkelijk vindt en welke niet, is het gemakkelijker een bepaalde beroepsrichting te kiezen. Daarnaast kan het je op ideeën brengen om in de beroepsgroep ook eens naar alternatieven te kijken. In onderstaande figuur worden jouw persoonlijke scores weergegeven. Praktisch 5 4 Administratief 3 2 Onderzoekend 1 Ondernemend Creatief Sociaal Toelichting resultaten Vanuit je voorkeur voor sociale beroepen is de omgang met mensen voor jou een van de belangrijkste elementen in een baan. Je bent geïnteresseerd in anderen en probeert te begrijpen wat er in hen omgaat. Iets kunnen betekenen voor anderen en/of voor de maatschappij is voor jou een belangrijk element in een baan. Vanuit je voorkeur voor creatieve beroepen is het belangrijk voor jou om je te kunnen uitdrukken. Je moet er je creativiteit in kwijt kunnen en een eigen benadering kunnen kiezen. Gebaande paden lopen, doen wat iedereen al doet spreekt jou minder aan. Je werk is bij voorkeur vrij individueel zoniet individualistisch van aard. Ook gevoelens zijn belangrijk bij de uitvoering van je werk. 6 van 32 Powered by

8 Wat wil ik? Werkvoorkeuren - algemene toelichting Hieronder vind je een algemene beschrijving van de verschillende werksoorten. Praktisch Mensen met deze werkvoorkeur zijn praktisch van aard en hebben waarschijnlijk een goed technisch inzicht. Zij zijn vooral geïnteresseerd in de werking van zaken. Onderzoekend Mensen met deze werkvoorkeur zijn breed geïnteresseerd, houden van leren en nadenken en hebben behoefte aan een goed inzicht in hoe zaken in elkaar zitten. Ze kunnen waarschijnlijk goed logisch redeneren en zijn onderzoekend ingesteld. Creatief Mensen met deze werkvoorkeur zijn creatief, kunstzinnig, gevoelig en origineel. Verder zijn zij meestal nogal individualistisch ingesteld. Ze hebben een rijke fantasie en kunnen dit vormgeven in beeldende kunst, literatuur en muziek. Sociaal / dienstverlenend Mensen met deze werkvoorkeur werken graag met andere mensen, zijn hulpvaardig, dienstverlenend en ondersteunend. Zij zijn sterk op verzorging en begeleiding Ondernemend Mensen met deze werkvoorkeur houden van werkzaamheden in de handel en kunnen meestal goed organiseren, zijn initiatiefrijk en gericht op actie. Ze weten anderen gemakkelijk van iets te overtuigen, hun optreden is actief en zelfverzekerd. Administratief Mensen met deze werkvoorkeur houden zich graag bezig met ordenen, documenteren en gegevensbeheer. Ze werken het liefst in een gestructureerde werkomgeving, waarbinnen ze weten waar ze aan toe zijn. Ze zijn vaak nauwkeurig, zorgvuldig en kennen de regels 7 van 32 Powered by

9 Wat kan ik? Mijn Sterke punten - Ontwikkelpunten - Irritaties Het motiveert mensen wanneer zij hun talenten kwijt kunnen in hun werk; wanneer werkzaamheden een beroep doen op hun sterke punten. Dit onderdeel biedt inzicht in je kwaliteiten, je ontwikkelpunten en je irritaties. Door deze te benoemen en er bewust bij stil te staan, kun je bepalen of je in de huidige situatie het beste uit jezelf haalt. Het kan helpen verklaren waarom je jezelf in bepaalde situaties krachtig voelt en waarom andere situaties je juist veel energie kosten. In onderstaand overzicht staan de door jouw gekozen kwaliteiten, ontwikkelpunten en irritaties weergegeven. Kwaliteiten Ontwikkelpunten Irritaties Sensitiviteit Stressbestendigheid Zelfzuchtigheid Doorzettingsvermogen Scherpzinnigheid Conservatisme en rigiditeit Enthousiasme Autonomie Arrogantie Vriendelijkheid Nuchterheid Botheid Vooruitstrevendheid Strategisch inzicht Politieke spelletjes 8 van 32 Powered by

10 Wat kan ik? Competenties - Inleiding De competenties die je hebt geselecteerd worden in dit gedeelte van het rapport teruggekoppeld. Er is alleen gebruik gemaakt van je persoonlijke eigenschappen om jouw competenties te bepalen. Je persoonlijke eigenschappen zijn bepaald op basis van je antwoorden op de vragenlijsten. Dit betekent dat de resultaten alleen weergeven in hoeverre deze competenties bij jou in aanleg aanwezig zijn. Er kon geen rekening gehouden worden met je ervaring. Voor elke competentie wordt eerst de definitie gegeven. Daaronder word je score grafisch weergegeven. Elke competentie wordt aangevuld met opmerkingen over relatief zwakke of sterke punten en suggesties voor ontwikkeling, voor zover daar aanleiding toe is. De scores lopen van laag naar hoog en geven aan in hoeverre, gegeven je persoonlijke eigenschappen, deze competenties, in aanleg bij jou aanwezig zijn. Over het algemeen geldt dat als je duidelijk onder het midden scoort deze competentie in aanleg minder sterk aanwezig is. Wanneer je op of boven het midden scoort, is deze competentie in aanleg sterk bij je aanwezig. De opmerkingen en suggesties voor ontwikkeling zijn gebaseerd op relatief hoge of lage scores op de vragenlijsten. Wanneer de meeste scores in het middengebied liggen, is er weinig aanleiding opmerkingen te maken en zal je dus mogelijk minder aanvullende uitspraken aantreffen. Sommige ontwikkeltips zijn echter algemeen. Het is dan ook mogelijk dat een algemene tip minder op jou van toepassing is. Focus je vooral op de tips die nuttig zijn voor jou, je verder kunnen helpen en waar je actief mee aan de slag kunt. De competenties die jij hebt geselecteerd zijn: Autonomie Besluitvaardigheid Coachen Commerciële drive Plannen en organiseren Samenwerken Servicegerichtheid Sociale wendbaarheid 9 van 32 Powered by

11 Wat kan ik? Competenties - scores en toelichting Autonomie Zelfstandig en onafhankelijk van anderen oordelen en handelen. Bovendien eigen verantwoordelijkheid nemen voor het weloverwogen afwijken van geldende regels en procedures. Score Laag Hoog Toelichting Tips U treedt over het algemeen gemakkelijk op de voorgrond. U laat zich in het contact meestal niet zo snel overschaduwen door anderen. Jij voelt je zeer verantwoordelijk en doet jouw uiterste best om afspraken en verplichtingen na te komen. Jij neemt graag aan wat anderen zeggen en volgt hen in hun mening of visie. Qua denken ben jij enigszins afhankelijk van anderen en zal jij je niet snel onderzoekend opstellen. Zorg ervoor dat jouw mening naar voren komt, maar laat ook ruimte voor anderen om hun mening te delen. Je loopt het risico om je ook verantwoordelijk te voelen voor zaken die niet direct tot jouw verantwoordingsgebied behoren. Stel vast wat voor jou echt essentieel is, houd daaraan vast en laat andere zaken los. Laat bij het maken van afspraken eerst anderen aan het woord, laat anderen eerst toezeggen waarvoor zij verantwoordelijkheid willen nemen. Wanneer het niet lukt om afspraken of toezeggingen na te komen, vraag dan advies aan anderen. Blijf het niet steeds zelf proberen. Ga niet te snel mee met de mening of visie van anderen. Stel kritische vragen: waarom denkt iemand zo, waarop baseert hij/zij dat, wat zijn voordelen of wat zijn nadelen. Zet jouw eigen mening niet te snel opzij. 10 van 32 Powered by

12 Wat kan ik? Competenties - scores en toelichting Besluitvaardigheid Het vermogen daadkrachtig en nuchter op te treden, en op een doortastende manier knopen door te hakken en beslissingen te nemen. Score Laag Hoog Toelichting Tips Jij bent sensitief voor andermans emoties. Jij twijfelt snel aan jouw eigen capaciteiten en kwaliteiten. Jij hebt vooral oog voor mogelijke risico s en voelt zich onder druk snel onzeker. Jij bent iemand die redelijk makkelijk tot actie komt en knopen doorhakt. In complexe situaties kan het jou iets meer tijd kosten om jouw aanpak te bepalen. Maak jouw afweging expliciet en objectiveerbaar, door alle voor en tegen argumenten naast elkaar op papier te zetten. Bepaal hierna het belang van elk argument. Op basis van deze analyse kun jij tot een onderbouwd besluit komen. Als iets, waar jij tegenop zag, gelukt is, sta dan ook stil bij het succes en vier dit. Door je meer te richten op zaken die wel goed gingen, kun je jouw zelfvertrouwen vergroten. Probeer deze situaties terug te halen in situaties die je lastig vindt. Realiseer je dat beslissingen slechts op basis van de huidige kennis en inzichten genomen kunnen worden en dat niemand in de toekomst kan kijken. Neem jouw beslissingen dan ook op basis van probleemanalyse, jouw oordeelsvorming en de structurele besluitvormingsprocedure. 11 van 32 Powered by

13 Wat kan ik? Competenties - scores en toelichting Coachen Begeleiding geven aan medewerkers, stimuleren van hun persoonlijke ontwikkeling. Score Laag Hoog Toelichting Tips In een coachende rol zal een meer onafhankelijke benadering, waarbij jij vanuit jouw eigen mening of oordeel de ander aanspreekt, jou moeite kosten. In de omgang met anderen ben jij in voldoende mate verbindend en vriendelijk, hoewel jij daarbij de zakelijke verhoudingen niet uit het oog zult verliezen. Jij kunt je weloverwogen opstellen en indien nodig de tijd nemen om de (coachings-)vraag van de ander te onderzoeken. Wanneer de situatie hierom vraagt, zal jij wel tot keuzes komen en knopen doorhakken. Je kunt jouw bijdrage aan iemands ontwikkeling vergroten door vragen te stellen over de meningen of ideeën van de ander. Waarom denkt iemand zo, waarop baseert hij dat, wat zijn voordelen of wat zijn nadelen? De mate waarin een persoonlijke of meer zakelijke benadering effectief is, kan steeds verschillen. Experimenteer eens tijdens een gesprek in het bijstellen van jouw positie, tussen een meer persoonlijke of zakelijke benadering, alsof je aan een balansknop draait. Dit kan ook fysiek een andere houding of gevoel teweeg brengen. Vraag feedback aan de ander wat hij of zij van de snelheid van jouw aanpak vindt. Vraag hierop door, door te onderzoeken wat wanneer het beste werkt. 12 van 32 Powered by

14 Wat kan ik? Competenties - scores en toelichting Commerciële drive Getuigen van een sterke intuïtie voor commerciële kansen en actief gebruik maken van verkoopmogelijkheden; opzetten van acties met directe financiële voordelen voor de organisatie gedreven door een behoefte goede resultaten te willen behalen. Score Laag Hoog Toelichting Tips In commerciële situaties heb jij de neiging je vooral te focussen op problemen in plaats van kansen. Jij ziet er niet tegenop contact te leggen met potentiële klanten en heeft weinig moeite om in gezelschap op de voorgrond te treden. Het is belangrijk voor jou dat jouw prestaties gezien worden door anderen. Jij streeft naar succes en prestige. Probeer samen met een collega op pad te gaan en te zien waarin zijn of haar commerciële aanpak verschilt van de jouwe met betrekking tot (nieuwe potentiële) klanten. Informeer bij commercieel succesvolle collega's welke commerciële acties zij ondernemen en hoe zij klanten benaderen. Houd altijd voor ogen dat het gezamenlijk resultaat uiteindelijk hoger zal uitkomen als je jouw collega's helpt en ondersteunt in hun verkoopactiviteiten in plaats van te veel gericht te zijn op jouw individuele resultaten. Competitief zijn is goed, maar laat het niet ten koste gaan van collegialiteit. 13 van 32 Powered by

15 Wat kan ik? Competenties - scores en toelichting Plannen en organiseren Op een gestructureerde, planmatige en doelmatige manier te werk gaan bij de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden. Score Laag Hoog Toelichting Tips Jij kunt onder druk of in stresssituaties spanning en onzekerheid ervaren. Hierdoor zal het jou meer moeite kosten om gestructureerd en planmatig te blijven werken. Jij werkt ad hoc, niet sterk systematisch en heeft moeite met het organiseren en plannen van werkzaamheden. Anderen kunnen jou als minder georganiseerd en eventueel slordig ervaren. Jij pakt zaken voldoende snel op en je toont je in de regel daadkrachtig. Jij heeft een duidelijk doel of richting voor ogen. Jij plant jouw werk in het licht van de gestelde doelen en zal niet snel geneigd zijn zijpaden te nemen. Jouw inspanningen en activiteiten plan jij met focus op het te bereiken doel. Onderzoek welke zaken jou rust geven in de planning, zoals het expliciet vastleggen van afspraken of het gezamenlijk met een ander verantwoordelijk zijn voor de resultaten. Probeer deze voorwaarden zoveel mogelijk vooraf te realiseren. Maak voor je begint een plan van aanpak, bouw bewust controlemomenten in om de voortgang te checken en plan een tussenevaluatie. Zorg voor een werkruimte met zo min mogelijk afleiding. Probeer mail en telefoon eens een tijdje uit te zetten als dat kan. Maak voor jouzelf expliciet welke keuzes wanneer gemaakt moeten worden. Bepaal hierbij ook wie de keuzes moeten maken en wat jouw specifieke rol hierbij is. Leg dit vast als integraal onderdeel van de planning. Bouw reflectiemomenten in voordat jij actie onderneemt om het, eventueel aangepaste, plan van aanpak en de mogelijke consequenties goed in kaart te kunnen brengen. Is het gedefinieerde doel nog steeds relevant? Leiden de geplande acties nog tot het uiteindelijke doel? 14 van 32 Powered by

16 Wat kan ik? Competenties - scores en toelichting Samenwerken Een constructieve bijdrage leveren aan de samenwerking, in het bijzonder aan de sfeer en relaties binnen de groep of het team. Score Laag Hoog Toelichting Tips Jij verkeert graag in gezelschap van anderen, jij bent spraakzaam en actief. Jij zult proberen bij te dragen aan de onderlinge samenwerking. In de omgang met anderen ben jij over het algemeen hulpvaardig. Jij bent bereid anderen te helpen en informatie met hen te delen. Hierbij let jij echter ook op jouw eigen belangen. In de samenwerking ben je over het algemeen iemand die weet van geven en nemen. Je helpt anderen graag, maar je let ook op je eigen belangen. Je bent wel bereid een stapje terug te doen als je anderen in de weg zit. Je bent zorgzaam van aard en actief bereid anderen te helpen als dat nodig is. Over het algemeen heb je vertrouwen in de bijdrage van collega's en zal je informatie met hen delen. Jij treedt gemakkelijk op de voorgrond en bent waarschijnlijk ook geneigd om het voortouw te nemen. Let er op dat jij anderen ook voldoende ruimte biedt om hun bijdrage te leveren. Probeer in het contact met collega s bewust te zijn van de balans tussen zakelijkheid en persoonlijk contact. Wanneer collega s je vragen om hulp, onderzoek dan wat je voor hen kunt betekenen en blijf hierin reëel. 15 van 32 Powered by

17 Wat kan ik? Competenties - scores en toelichting Servicegerichtheid In het denken en handelen de klant centraal stellen. Score Laag Hoog Toelichting Tips Vanuit jezelf stap je wat minder gemakkelijk op mensen af. De klant zal je waarschijnlijk eerder benaderen dan andersom. Probeer de relatie met je klanten te versterken door zelf initiatief te tonen en regelmatig contact met je klanten op te nemen. Als de klant extra hulp nodig heeft, ga jij daar op in wanneer de klant erom vraagt. Wanneer jij echter op dit punt zelf mogelijkheden ziet, of behoeften van de klant signaleert, zal jij ook uit jouzelf proberen hieraan tegemoet te komen. Denk eraan dat klanten en/of contactpersonen soms minder sociaal kunnen zijn dan jij. Geef anderen ook de ruimte. Waak ervoor dat jij in jouw behulpzaamheid te ver doorschiet. In sommige gevallen kun jij prioriteit geven aan jouw eigen werkzaamheden. Vind hierin een goede balans. 16 van 32 Powered by

18 Wat kan ik? Competenties - scores en toelichting Sociale wendbaarheid Het vermogen om het eigen gedrag in uiteenlopende sociale situaties aan te passen en zodoende aansluiting te vinden bij verschillende soorten gezelschap. Score Laag Hoog Toelichting Tips Jij bent gevoelig voor de emoties van anderen. Jij trekt je veel aan van wat anderen van jou denken. Jij verkeert graag in gezelschap. Jij bent spraakzaam en legt snel contact. Jij vindt gemakkelijk aansluiting bij anderen. Jij bent voldoende begaan met anderen en redelijk behulpzaam. Jij neemt dan ook regelmatig tijd voor anderen. Jouw beleving en denkwijze kunnen ook van waarde zijn, dus schroom niet om deze te delen met anderen. Houd in gedachten dat anderen soms minder gemakkelijk in het contact zijn dan jij. Zorg ervoor dat jij de aansluiting bij de ander blijft vinden. Let erop dat jij in jouw betrokkenheid en behulpzaamheid naar anderen jouw eigen grenzen blijft aangeven. 17 van 32 Powered by

19 Wat durf ik? Jouw Veranderkracht Veranderkracht zorgt ervoor dat mensen zich positief opstellen ten aanzien van veranderingen. Sterker nog, zij zullen veranderingen benutten om een volgende stap te zetten. Dit vraagt om lef! Veranderkracht wordt onder meer beïnvloed door de vier factoren die hieronder zijn weergegeven. Hoe scoor jij op de vier dimensies van veranderkracht? Hieronder worden jouw persoonlijke scores weergegeven en bij iedere dimensie wordt eerst een algemene toelichting (definitie) gegeven. Groei-mindset Past zich gemakkelijk aan bij nieuwe situaties. Staat open voor veranderingen en is bereid zich hieraan aan te passen. Minder ontwikkeld Sterk ontwikkeld Energie Volharden in een actieplan, totdat het beoogde doel is bereikt. Minder ontwikkeld Sterk ontwikkeld Initiatief Actie- en resultaatgedreven zijn. Waar mogelijk de kans grijpen om zelf initiatief te nemen en direct te handelen. Minder ontwikkeld Sterk ontwikkeld Optimisme/veerkracht Blijft bij tegenslag volhouden, kan goed omgaan met teleurstelling en tegenvallers. Laat zich niet snel ontmoedigen. Heeft het vermogen een extra inspanning te leveren als de situatie daar om vraagt. Minder ontwikkeld Sterk ontwikkeld Veranderkracht is bij sommige mensen meer aanwezig dan bij anderen. Het vermogen om te veranderen kan zeker ontwikkeld worden, net zoals de motivatie om te veranderen. Wat meespeelt is in hoeverre je het belangrijk en nuttig vindt om te veranderen. Als je informatie verzamelt, met anderen over de verandering praat, bijvoorbeeld met je collega's, je leidinggevende of een coach, kan je dat helpen om op een andere manier naar de situatie te kijken en daar ook misschien weer kansen in te herkennen. Kijk en bespreek wat er bij je past, en probeer met een open en groeigerichte houding nieuwe ervaringen op te doen. Dat kan je veel zinvolle inzichten en perspectieven bieden. Hoe staat het met de veranderkracht in jouw loopbaan? Durf jij in actie te komen? 18 van 32 Powered by

20 Wat durf ik? Jouw Zelfmanagement Zelf vorm kunnen geven aan je rol (uiteraard binnen de kaders van wat er van je verwacht wordt), vindt bijna iedereen prettig. Soms zijn we ons er echter niet van bewust dat wij zelf veel kunnen doen om onze werksituatie aan onze wensen aan te passen. Hieronder staat weergegeven wat jouw scores zijn op de verschillende aspecten van 'Zelfmanagement'. Hoe hoger je score, hoe meer je zelf vormgeeft aan je werk. Keuzevrijheid 5 4 Initiatief 3 Invloed 2 1 Perspectief Meerwaarde Vertrouwen Keuzevrijheid Het ervaren van zelfstandigheid binnen het werk. Invloed Het gevoel invloed te hebben op de eigen prestaties. Meerwaarde Het gevoel hebben een belangrijke en nuttige bijdrage te leveren in het werk. Vertrouwen Je bekwaam voelen om taken naar behoren uit te voeren. Perspectief Initiatief Het gevoel dat loopbaanmogelijkheden binnen de organisatie afhankelijk zijn van de eigen prestaties. Het nemen van initiatief om zo de eigen omgeving te beïnvloeden. 19 van 32 Powered by

21 Wat durf ik? Samenvatting en Actie Weten wat je sterke en minder sterke punten zijn is één, maar er wat mee durven doen is een tweede! Hieronder worden de belangrijkste sterke punten en ontwikkelpunten benoemd, zoals die naar voren komen uit de vragenlijsten. Dit kan je helpen om geircht in actie te komen. Durf jij in actie te komen en actief met je ontwikkeling aan de slag te gaan? Mijn sterke punten Je bent gemakkelijk in de omgang. Je stelt je actief op en neemt initiatief, maar laat voldoende ruimte voor de inbreng van anderen. Je werkt georganiseerd, besteedt voldoende aandacht aan details en komt afspraken na, maar kunt ook flexibel zijn wanneer de situatie dat vereist. Je bent praktisch ingesteld en vooral gericht op het opleveren van concrete resultaten. Je houdt rekening met belangen van anderen, zonder eigen belangen of die van de organisatie uit het oog te verliezen. Mijn ontwikkelpunten Je mist soms het zelfvertrouwen om goed met kritiek of tegenstand van anderen om te gaan. Je geeft de voorkeur aan bestaande werkwijzen, je staat minder open voor nieuwe ideeën, kansen en mogelijkheden. Met welke (hoofd)punten kun je oefenen en rekening houden? Probeer met meer zelfvertrouwen op te treden tijdens je werk. Bekijk zaken ook eens vanuit een voor jou ongewoon perspectief. Maak de afspraken die nodig zijn om je kennis te verbreden 20 van 32 Powered by

22 Bijlage Persoonlijkheid Persoonlijkheidsfactoren worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het zijn stabiele kenmerken van de persoon. Dat wil zeggen dat ze in de loop van de tijd niet of nauwelijks veranderen. Men zou kunnen zeggen dat het de factoren zijn die iemand typeren. Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele persoonlijkheidskenmerken. Hieronder worden jouw persoonlijke scores op deze vijf dimensies weergegeven. Bij iedere dimensie wordt tevens een algemene toelichting (veel voorkomende kenmerken) op hoge en lage scores weergegeven. Is sensitief, heeft oog en begrip voor gevoelens van anderen. Kan zich goed inleven. Laat zich in gedrag leiden door gevoel. Is onder druk sfeer- of spanningsgevoelig, kan dan meer dan gemiddeld emotioneel reageren. Is alert bij mogelijke problemen, zal deze niet zo snel onderschatten. Is rustig, op zichzelf en ingetogen. Werkt graag alleen en zelfstandig aan opdrachten. Heeft de voorkeur voor een rustige omgeving, zonder veel prikkels. Houdt zich in gezelschap op de achtergrond. Geeft anderen de ruimte. Is afwachtend in het aangaan van contacten. Legt de nadruk op de grote lijnen, laat zich leiden door wat op het moment zelf gebeurt. Hecht minder aan details. Is flexibel en in staat gedrag en plannen aan te passen aan de situatie. Heeft er geen moeite mee een taak af te breken of meerdere projecten naast elkaar uit te voeren. Is niet rigide in het vasthouden aan een planning of procedures. Kan in de optiek van anderen chaotisch en slordig zijn; is in hun ogen minder systematisch. Biedt anderen weinig structuur en duidelijkheid. Is praktisch en concreet ingesteld en wil problemen zo snel mogelijk oplossen. Is minder goed in het aanpakken van problemen die creativiteit vergen en is minder goed in brainstormen. Is geneigd gangbare paden te volgen. Kiest voor een beproefde aanpak bij het oplossen van problemen en zal niet zo snel nieuwe dingen uitproberen. Volgt gemakkelijk de meerderheid in wat zij zeggen of hoe zij zaken willen aanpakken. Is zakelijk of afstandelijk in de omgang met anderen. Geeft niet zondermeer zijn of haar vertrouwen, houdt bedoelingen voor zichzelf. Is meer op de zaak dan op het welzijn van anderen gericht. Heeft weinig moeite om voor zichzelf op te komen en grenzen te stellen. Evenwichtigheid Extraversie Zorgvuldigheid Open van geest Vriendelijkheid Is evenwichtig en gaat beheerst om met stressvolle situaties. Voelt zich zelfverzekerd en heeft het idee situaties onder controle te hebben. Kijkt op een rationele wijze naar problemen. Ziet vooral de positieve kant van zaken, kan daardoor problemen onderschatten. Is gelijkmatig waar het gaat om gevoel en emotie. Kan door anderen als (te) weinig sensitief worden ervaren. Is spraakzaam, levendig en actief. Verkeert graag in gezelschap, krijgt energie van sociaal contact. Vindt het prettig daar te zijn waar de actie is. Treedt in gezelschap gemakkelijk op de voorgrond, kan de situatie domineren en te druk gevonden worden. Neemt het initiatief om contacten aan te gaan. Is ordelijk, planmatig en voelt zich verantwoordelijk. Heeft aandacht voor details. Kan zich goed concentreren op taken en doelen en is gedisciplineerd in het afmaken van zaken. Vindt regels, voorbereiding en het nakomen van afspraken belangrijk. Kan te precies of strikt worden in het volgen van regels en procedures; is in de ogen van anderen daardoor minder flexibel. Is creatief en origineel in het bedenken van nieuwe ideeën of oplossingen. Is kritisch en heeft een eigen oordeel dat onafhankelijk is van wat anderen beweren. Is steeds op zoek naar iets nieuws. Kan minder praktisch en concreet gevonden worden. Is behulpzaam en op samenwerking gericht. Gaat uit van het goede in mensen, gelooft dat anderen van goede wil zijn. Is meer op het welzijn van anderen gericht, dan op de zaak of op het eigen belang. Kan zichzelf daardoor wegcijferen. 21 van 32 Powered by

23 Bijlage Werkstijlen Mensen verschillen van elkaar in hoe zij tot prestaties komen. Ieder heeft daarin zijn of haar eigen stijl. Hieronder worden jouw persoonlijke scores op deze verschillende dimensies weergegeven en zie je hoe dat voor jou is, welke stijl van werken je hebt. Tevens geven deze resultaten je inzicht in waarom jij je inspant en wat maakt dat je in bepaalde omstandigheden tot betere of juist tot minder goede prestaties komt. Bij iedere dimensie wordt tevens een algemene toelichting (veel voorkomende kenmerken) op hoge en lage scores weergegeven. Voor jou is het minder van belang of het voor de buitenwereld zichtbaar is dat je succes hebt. Je hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk te laten zien wat jouw aandeel is in diverse werkzaamheden en je streeft minder naar status. Werk dat aan de maatstaven van de organisatie voldoet is voor jou goed genoeg. Vanuit jezelf heb je minder de behoefte om werk af te leveren dat aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. Het leren van nieuwe vaardigheden en opdoen van kennis vind je niet de belangrijkste zaken in uw werk. Je bent niet actief bezig met jouw professionele ontwikkeling. Wanneer je onbekende, complexe werktaken uitvoert kun je je regelmatig onzeker voelen. In deze situaties kun je geblokkeerd raken door het idee dat dingen mis zullen gaan. Streven naar succes Streven naar kwaliteit Ontwikkelgerichtheid Zeker over prestaties Voor jou is het best belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat je succes hebt. Je wilt graag dat het duidelijk zichtbaar is wat jouw aandeel was in diverse werkzaamheden. Je streeft naar status en prestige. Je levert graag werk af dat aan jouw eigen (hoge) kwaliteitseisen voldoet. Zelfs als je bepaalde taken minder aantrekkelijk vindt zal je je inspannen deze tot een goed einde te brengen. Je wilt je inspannen om nieuwe kennis en/of nieuwe vaardigheden te verwerven, door cursussen of zelfstudie. Niet alleen om het werk beter te kunnen uitvoeren, maar ook voor jouw eigen professionele ontwikkeling. Over het algemeen ben je best zeker van je zaak als je nieuwe werkzaamheden of taken tegemoet ziet. Je maakt je dan niet zoveel zorgen of er iets mis kan gaan. 22 van 32 Powered by

24 Bijlage Werkstijlen - vervolg Je hebt niet de spanning nodig die bijvoorbeeld een deadline met zich meebrengt voordat je aan de slag gaat. Je weet jouw werkzaamheden zonder die stok achter de deur te beginnen. Je stelt je vaak afwachtend op en hebt moeite met het doorhakken van knopen. Wanneer je keuzes moet maken, zal je moeilijk een beslissing kunnen nemen. Je hebt meestal geen duidelijk vastomlijnd doel voor ogen. Je pakt eerder aan wat voorbijkomt dan dat je van tevoren bedenkt welke richting je op zal gaan. Je houdt van werkzaamheden waarvan duidelijk is wat de uitkomst zal zijn. Nieuwe benaderingen uitproberen waar risico s aan zijn gebonden laat je liever aan anderen over. Uitdaging zoeken Doortastend optreden Doelgericht zijn Risico nemen Je hebt de spanning nodig die bijvoorbeeld een deadline met zich meebrengt voordat je aan de slag gaat. Zonder die stok achter de deur vind je het lastig aan bepaalde taken te beginnen. Je stelt je niet afwachtend op, maar hakt knopen door. Wanneer je keuzes moet maken, zal je met de beschikbare informatie een beslissing nemen. Problemen los je liever meteen op. Je hebt meestal een duidelijk doel voor ogen, je weet wat je wilt bereiken. In dit opzicht denk je vooruit en span je je in om jouw doel ook te halen. Je houdt van de spanning die moeilijke en onzekere taken met zich meebrengen. Je durft risico s aan te gaan als zich kansen voordoen. 23 van 32 Powered by

25 Aan de slag met je loopbaan! Werkboek met reflecties, tips en oefeningen 24 van 32 Powered by

26 Inleiding werkboek Aan de slag met je loopbaan! Met de resultaten uit het eerste deel van het rapport, heb je hopelijk een beter beeld gekregen van jouw persoonlijke eigenschappen en waar je kansen, ontwikkel- en loopbaanmogelijkheden liggen. Dat kan bijvoorbeeld een verdere ontwikkeling in je huidige functie zijn, maar wellicht ook het verkennen van de mogelijkheden om, op termijn, een overstap te maken naar een andere functie binnen of buiten je organisatie. De keuze is daarbij aan jou. Je hebt immers zelf de regie over je eigen loopbaan! Hoe ga jij nu aan de slag met je loopbaan? Vanuit de cao, de sector en jouw organisatie zijn er diverse instrumenten en faciliteiten waar je gebruik van kan maken. We vatten ze hieronder kort samen: Gesprekscyclus: jaarlijks voer je met je leidinggevende een planningsgesprek. Dit is het ideale moment om jouw wensen over je loopbaanontwikkeling kenbaar te maken en hierover afspraken te maken die schriftelijk worden vastgelegd. In je planning- of voortgangsgesprekken kun je jouw ontwikkelwensen bespreken of ontwikkelstappen vastleggen. Bereid zo'n gesprek goed voor! Probeer toe te werken naar concrete afspraken in een loopbaanplan/pop met doelen, acties, afspraken en een planning. Persoonsgebonden Basis Budget (PBB): vanaf 1 januari 2016 krijg je als medewerker in de Sector Waterschappen een persoonsgebonden basis budget (PBB) van euro. Dit budget kan je in een periode van 5 jaar inzetten voor opleidingen of andere activiteiten om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit. Over de besteding van dit budget maak je samen met je leidinggevende afspraken, bijvoorbeeld in je planningsgesprek. Loopbaancoach of adviseur: Wil je nog eens van gedachten wisselen over de uitkomsten van de Loopbaanscan, dan kan dat met een loopbaancoach of -adviseur. Informeer bij de afdeling P&O van jouw organisatie wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Intranet: Check het intranet van jouw organisatie. De kans is groot dat je hier veel informatie vindt over opleidingen, testen, vacatures etc. die je helpen bij je loopbaanontwikkeling. Zelf aan de slag Werk dat past bij je talent geeft je energie, daagt je uit en brengt je tot prestaties. Die prestaties leveren je weer waardering op. Zo werk je aan balans en plezier in je werk, wat bijdraagt aan balans in je leven. Het is daarom de moeite waard om het volgende uit te zoeken: wat voor jou belangrijk is in je werk; waar je hart naar uitgaat en waarom; hoe je kansen op de arbeidsmarkt liggen; wie je bent en wat je beweegt; waar je talenten liggen; wat je wil bereiken: wat wil je leren, welke vaardigheid of talent wil je ontwikkelen? In dit werkboek tref je oefeningen en tips aan die je kunnen helpen om nog meer uit de Loopbaanscan te halen. Op die manier kun je zelf aan de slag gaan met je loopbaan. 25 van 32 Powered by

27 Aan de slag met je loopbaan! Inleiding werkboek - vervolg Er zijn veel manieren om te leren en jezelf te ontwikkelen. Een training of cursus, zijn slechts voorbeelden. Ontwikkeling kan ook juist heel alledaags en wat meer laagdrempelig zijn: zelf je werk vormgeven, taken kiezen die je leuk vindt en klussen oppakken die misschien buiten je werkgebied vallen, maar die je interesseren en uitdagen. Dit wordt ook wel job crafting genoemd (zie de boekentip onderaan dit document voor meer informatie). Daarnaast is een nieuwe baan, binnen of buiten de organisatie, ook een mogelijkheid tot ontwikkeling. Hieronder staan een aantal manieren omschreven hoe je jezelf kunt ontwikkelen. Welke manieren spreken jou het meeste aan? Situaties opzoeken of opdrachten uitvoeren waarin je kunt oefenen met nieuw gedrag en/of vaardigheden. Met iemand meelopen om een nieuwe taak te leren of te zien hoe diegene met bepaalde situaties omgaat. Feedback vragen aan collega s, je leidinggevende en/of (interne) klanten. Reflecteren op je eigen functioneren. Training, coaching. Zelfstudie: boeken lezen, een online training volgen. Het initiatief nemen om andere, interessante werkzaamheden op te pakken. Om te onderzoeken wat je zou willen kun je de volgende stappen ondernemen die in dit document staan uitgewerkt. Stappen in jouw ontwikkelingsonderzoek: 1. Reflectieoefeningen: Waar sta ik nu? 2. Hoe ga ik verder? 3. Ik wil wat anders, hoe pak ik dat aan? 26 van 32 Powered by

28 Aan de slag met je loopbaan! 1. Reflectieoefeningen: Waar sta ik nu? Onderstaande oefeningen helpen je om inzicht te krijgen in waar je nu staat en waar je naartoe wilt. Wanneer komen jouw kwaliteiten het meeste tot hun recht en in wat voor situaties haal jij het beste uit jezelf? Neem pen en papier bij de hand of ga achter de computer zitten om de oefeningen te maken. Oefening 1a: Wat is mijn kracht? De scan heeft je inzicht gegeven in de vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat durf ik? Houd dit in je achterhoofd en probeer hiermee nu concreet te beschrijven wat jouw sterke punten zijn. Tip: Vraag ook aan een collega wat hij/zij als jouw sterke punten ziet en vul je eigen lijstje aan. 1 - Durf te dromen! Stel jezelf voor over tien jaar, alles is mogelijk! Waar ben je? Wat doe je? Hoe voel je je? Sta hier even bij stil, schrijf het op en laat het bezinken. Oefening 1b: Wat is mijn droom? 2 - Wat kun je doen om een deel van jouw droom werkelijkheid te maken? Oefening 1c: Wat doe ik nu? 1 - Maak een lijstje van de taken waar je in je werk tijd aan besteedt (probeer er ongeveer 10 op te schrijven). 2 - Schrijf achter elke taak hoe leuk je de taak vindt (1 = helemaal niet leuk t/m 5 = heel inspirerend/leuk). Oefening 1d: Wat wil ik? 1 - Bekijk het lijstje van oefening 1c. Wat doe ik nu? Aan welke taken zou je meer tijd willen besteden? 2 - Zijn er taken die niet in het lijstje voorkomen die je wel graag zou willen uitvoeren? Pak de uitkomsten van scan uit het onderdeel 'Wat wil ik?' erbij en vertaal de motieven waar jij hoog op scoort naar concrete werkzaamheden. Tip: Bedenk welke activiteiten jou (buiten je werk) plezier opleveren en bedenk of je die activiteiten ook in je werk zou kunnen doen. Tips! Download de imission app. Hiermee kun je in een paar stappen je eigen Mission statement bepalen. Bezoek ook eens de volgende websites: (met e-coaching, vragenlijsten en tips over ontwikkeling). (boordevol informatie die van pas kan komen bij je loopbaanontwikkeling). Als je nog geen goed beeld hebt van jouw kracht en talenten en wat je wilt in je werk, kan het helpen om hier met iemand over van gedachten te wisselen. Bijvoorbeeld een vriend(in), iemand uit je familie, een collega of professionele begeleiding in de vorm van een loopbaancoach (zie bullet drie twee pagina's terug). 27 van 32 Powered by

29 Aan de slag met je loopbaan! 2. Hoe ga ik verder? Na te hebben gekeken waar je op dit moment staat en waar je naartoe wilt, ga je nu een keuze maken die invloed heeft op je vervolgstappen. Vervolgens kun je aan de slag met het maken van jouw eigen ontwikkelplan. Oefening 2a: Wat ga ik doen? Het moment is aangebroken om een keuze te maken. Kies uit een van onderstaande mogelijkheden: 1 - Ik blijf in mijn huidige baan en ik wil zo min mogelijk investeren in mijn ontwikkeling. 2 - Ik blijf in mijn huidige baan, maar ga wel flink investeren in mijn ontwikkeling. 3 - Ik ga op zoek naar een nieuwe baan. Oefening 2b: Wat ga ik doen? - vervolg Schrijf voor jezelf op welke beslissing je neemt en hoe je tot die beslissing bent gekomen. Heb je de tweede optie gekozen? Bespreek dit dan met je leidinggevende, een P&O adviseur, loopbaancoach of collega. In het geval van optie 3 kun je oefening 2c later maken en ga je eerst naar het onderdeel Ik wil wat anders, hoe pak ik dit aan? Oefening 2c: Maak je eigen ontwikkelplan 1 - Kies vijf punten die je het komende jaar wilt ontwikkelen en beschrijf wat je daarvoor moet doen. 2 - Maak een stappenplan om te bepalen wanneer en hoe je dit gaat doen, stel deadlines vast. 3 - Sta stil bij mogelijke belemmeringen. Wat zou je ervan kunnen weerhouden om je te ontwikkelen? Zijn er personen of middelen in jouw omgeving die deze belemmering(en) kunnen wegnemen? Wat kun je zelf doen? Tip: Plan eens in de drie maanden een moment in je agenda om te kijken of je ontwikkeling volgens plan verloopt of dat je de planning moet aanpassen. Tips Informeer naar ontwikkelmogelijkheden binnen jouw organisatie. Vraag bij personeelszaken, aan je leidinggevende of bij het loopbaancentrum (als dat er is), of er opleidingsmogelijkheden zijn. Maak gebruik van het Persoonsgebonden Basis Budget! Maak een e-portfolio, een persoonlijke map waarin je beschrijft wat je kunt, waaruit dat blijkt en hoe je jezelf verder wilt ontwikkelen. Je kunt dit bijvoorbeeld doen via Om stappen te maken in je loopbaan is het handig (zelfs noodzakelijk) om jezelf te profileren. Weten collega s wat jouw kwaliteiten zijn? Denken ze aan jou als er een leuke, uitdagende klus ligt? Is dat niet het geval, ga dan aan de slag met Personal Branding. Kijk bijvoorbeeld op YouTube naar de Personal Branding Masterclass. 28 van 32 Powered by

Sales Scan. Mevr. V. Voorbeeld Datum: 10 maart 2014. Powered by

Sales Scan. Mevr. V. Voorbeeld Datum: 10 maart 2014. Powered by Sales Scan Mevr. V. Voorbeeld Datum: 10 maart 2014 Inhoud Inleiding 02 Competentiescores bij het salesproces 03 Salesstijlen 04 Salesmotieven 05 Bijlage I Persoonlijkheid 06 Bijlage II Werkstijlen 07 De

Nadere informatie

Loopbaanscan. Rapportage. Naam: Mevr. Test Kandidaat Datum: 13 mei 2016 Functie: Beleidsmedewerker Organisatie: Wetterskip Fryslân.

Loopbaanscan. Rapportage. Naam: Mevr. Test Kandidaat Datum: 13 mei 2016 Functie: Beleidsmedewerker Organisatie: Wetterskip Fryslân. Loopbaanscan Rapportage Naam: Mevr. Test Kandidaat Datum: 13 mei 2016 Functie: Beleidsmedewerker Organisatie: Wetterskip Fryslân Powered by Inleiding Ons werk neemt een belangrijke plaats in in ons leven,

Nadere informatie

My Talent COMPANY NAME. Dhr. K. van der Heuvel POWERED BY

My Talent COMPANY NAME. Dhr. K. van der Heuvel POWERED BY My Talent Dhr. K. van der Heuvel COMPANY NAME POWERED BY Inhoud Inleiding 02 Wie ben ik? PERSOONLIJK PROFIEL 03 Wat wil ik? WERKMOTIEVEN 05 Wat kan ik? KWALITEITEN 08 EIGEN INVLOED 09 Samenvatting ER WERK

Nadere informatie

My Mobility COMPANY NAME. Dhr. L. Van der Broek POWERED BY

My Mobility COMPANY NAME. Dhr. L. Van der Broek POWERED BY My Mobility Dhr. L. Van der Broek COMPANY NAME POWERED BY A. Inleiding De rapportage die voor u ligt biedt u ondersteuning bij de oriëntatie op uw loopbaanmogelijkheden in en buiten de organisatie. De

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

Rapportage testen. Testen. Cees van 't Wout, Werkondernemerschapstest

Rapportage testen. Testen. Cees van 't Wout, Werkondernemerschapstest Rapportage testen Testen - Werkondernemerschapstest Overall Werkondernemerschap verwijst naar de mate waarin iemand zijn/haar loopbaan en professionele ontwikkeling in eigen hand neemt, door voortdurend

Nadere informatie

Loopbaanscan. Naam: V. Voorbeeld. Datum: 13 januari 2015 Functie: IT service Functiegroep: Leidinggeven

Loopbaanscan. Naam: V. Voorbeeld. Datum: 13 januari 2015 Functie: IT service Functiegroep: Leidinggeven Loopbaanscan Naam: V. Voorbeeld Datum: 13 januari 2015 Functie: IT service Functiegroep: Leidinggeven De door jou ingevoerde gegevens worden met de grootste zorg verwerkt tot een zo nauwkeurig mogelijk

Nadere informatie

SNS REAAL e-assessment

SNS REAAL e-assessment SNS REAAL e-assessment Naam: Marc Schaftenaar Datum: 5 februari 2013 De door u ingevoerde gegevens worden met de grootste zorg verwerkt tot een zo nauwkeurig mogelijk overzicht van uw kwaliteiten. Er wordt

Nadere informatie

De heer Alan Johnson Datum: 18-03-2014

De heer Alan Johnson Datum: 18-03-2014 My Career De heer Alan Johnson Datum: 18-03-2014 Inhoud Inleiding 03 Wie ben ik? PERSOONLIJK PROFIEL 04 Wat wil ik? LOOPBAANMOTIEVEN 05 WERKVOORKEUREN 07 Wat kan ik? POTENTIËLE KWALITEITEN EN ONTWIKKELPUNTEN

Nadere informatie

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem Anoniem 2012 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden zijn vergeleken met die van een grote groep

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Inleiding. Uitleg bij het rapport

Inleiding. Uitleg bij het rapport Alan Johnson Inleiding Wat geeft de doorslag om terug te komen bij een koffiezaak, een vliegmaatschappij of een leverancier? Dat ligt meestal niet alleen aan het product of dienst, maar aan de service,

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Inleiding De wereld en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Maar waarheen? Niemand weet exact hoe het werkveld er

Nadere informatie

Rapportage Eigenschappen. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Eigenschappen. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Eigenschappen Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Eigenschappen (QPN) 2 Inleiding Wat zijn jouw meest kenmerkende eigenschappen?

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld

Maartje Voorbeeld Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Talentrapportage De wereld om ons heen, ook de arbeidsmarkt, is constant in beweging. Niemand weet exact hoe het werkveld

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

Persoonlijkheidstest (PTA)

Persoonlijkheidstest (PTA) Persoonlijkheidstest (PTA) student 47 2013 TalentFocus 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I RAPPORT CARRIEREWAARDEN I Van: B Steerneman Administratienummer: Datum: 31 Aug 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant Orga Prepublish 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Management Potentieel Index (MPI)

Management Potentieel Index (MPI) (MPI) deelnemer opdrachtgever HFM 07-11-2014 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer op één

Nadere informatie

Persoonlijkheidstest (PTA)

Persoonlijkheidstest (PTA) Persoonlijkheidstest (PTA) Student1 2013 TalentFocus 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk)

Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) Naam: Mevrouw Bea het Voorbeeld Datum: 3 juni j.lem@meurshrm.nl Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties zoals deze tijdens

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Krachtvelden Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Krachtvelden (QK360) 2 Waar ligt jouw kracht? Een krachtveld is een verzameling van gedragingen

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam.

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam. Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Persoonlijkheidstest (MPT-BS) Status Voltooid Voltooid Voltooid Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Competentiemeter Zelfsturing

Competentiemeter Zelfsturing Competentiemeter Zelfsturing Met het invullen van deze vragenlijst krijg je een beeld van je eigen bekwaamheden als zelfstuurder. Deze vragenlijst is in de eerste plaats bedoeld voor zelfanalyse. Je kunt

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Demo Kandidaat 29 augustus 2011 Waddenring 24 2993 VE Barendrecht T 0180 848044 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

Vragenlijst loopbaanankers

Vragenlijst loopbaanankers Vragenlijst loopbaanankers Doelstelling: Het zich bewust worden van factoren, die van invloed zijn op de loopbaan. Als er beslissingen genomen moeten worden ten aanzien van de loopbaan speelt wat u uiteindelijk

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Rapport Intake Loopbaantraject

Rapport Intake Loopbaantraject Rapport Intake Loopbaantraject Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 20/02/2015 Inleiding In het kader van een loopbaantraject hebt u een tweetal vragenlijsten ingevuld die u inzicht

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

SNS REAAL e-assessment

SNS REAAL e-assessment SNS REAAL e-assessment Naam: Arno de Groot Datum: 4 mei 2013 De door jou ingevoerde gegevens worden met de grootste zorg verwerkt tot een zo nauwkeurig mogelijk overzicht van jouw kwaliteiten. Er wordt

Nadere informatie

Rapport WPV Normatief

Rapport WPV Normatief Rapport WPV Normatief Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 18/12/2014 Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage Rapport Voorbeeld adviseur Naam Adviseur Voorbeeld adviseur2 voorbeeld Rapportage Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

O&O-competentietest. Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum:

O&O-competentietest. Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum: O&O-competentietest Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum: Ontwikkeld door Expertisecentrum technasium Januari 007 Vormgeving

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Profielschets Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Overzicht: Score hoog = 4-5 Score gemiddeld = 3 Score laag = 1-2 Deel 1: Gezondheid. Gemiddelde

Nadere informatie

Antreum RAPPORT PF. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT PF. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT PF Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Persoonlijke flexibiliteit is uw vermogen om met grote uitdagingen en veranderingen

Nadere informatie

TMA performancematrix

TMA performancematrix TMA performancematrix Demo accountmanager Demo Medewerker 18 december 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 TMA performancematrix

Nadere informatie

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft.

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft. Pagina 1 van 21 BIP-werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst Dit rapport geeft een overzicht van uw positie op de vier persoonlijkheidsdimensies die relevant zijn voor het functioneren in een werkomgeving:

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch)

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) pag.: 1 van 6 Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) Bron: www.fractal.org/bewustzijns-besturings-model/vragenlijsten/vragenlijst-leerstijlen.htm Auteur: onbekend Een leerstijl is de manier waarop

Nadere informatie

Competenties De Fontein

Competenties De Fontein Competenties De Fontein We werken met de volgende 4 competenties: 1. Verantwoordelijkheid 2. Samenwerken 3. Organisatie en planning, zelfstandigheid 4. Motivatie - In klas 1 wordt gewerkt aan de volgende

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Managementkit rapportage

Managementkit rapportage Managementkit rapportage Naam: Mevrouw Lieke de Wit Geboortedatum: 1 januari 1970 Hoogstgenoten opleiding: HBO Adviseur: De heer Projectbureau Datum: 28 februari 2013 Inleiding Dit rapport gaat over de

Nadere informatie

Job Fit. Rapport met expertbijlage. De heer V. Voorbeeld

Job Fit. Rapport met expertbijlage. De heer V. Voorbeeld Job Fit Rapport met expertbijlage De heer V. Voorbeeld NAAM Dhr. Voorbeeld GEBOORTEDATUM 23-10-1992 PROJECT Job Fit DATUM 26-09-2016 PRE-SELECTIE SELECTIE ON-BOARDING ONTWIKKELING De door de kandidaat

Nadere informatie

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden Rondvraag Persoonlijke rapportage van M. Gulden Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiCompany Intern Leraar De Zevensprong Gegevens Rondvraag Datum 31 oktober 2005 Nummer 31721.96907 Profiel

Nadere informatie

www.tma-methode.nl Talentenanalyse annemieke de Kuijper 21 april 2009

www.tma-methode.nl Talentenanalyse annemieke de Kuijper 21 april 2009 annemieke de Kuijper 21 april 2009 Talentenanalyse ceylonpoort 5-25 2037 AA Haarlem T 023-5463747 I www. E webdiscussie@ Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4.

Nadere informatie

Bas Smeets page 1

Bas Smeets  page 1 Bas Smeets www.bsmeets.com page 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen idee wat hoe hun ideale

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Het ontwikkelen van een zelfbeeld

Het ontwikkelen van een zelfbeeld H.4 KEN JIJ JEZELF?! Het ontwikkelen van een zelfbeeld Je zelfbeeld geeft weer hoe jij over jezelf denkt. Dit zelfbeeld ontwikkel je door naar jezelf te kijken en door de manier waarop anderen naar jou

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 Baronielaan 92 4818 RC Breda T +31(0)76-5657286 I www.humanmobility.nl E info@humanmobility.nl Inleiding De TMA

Nadere informatie

Rapport Carrière Waarden N

Rapport Carrière Waarden N Rapport Carrière Waarden N Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 2/01/2015 Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart.

Nadere informatie

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen.

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Leerstijlentest van David Kolb Mensen, scholieren dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Voor

Nadere informatie

VOORBEELDRAPPORT CARRIEREANKERSTEST

VOORBEELDRAPPORT CARRIEREANKERSTEST VOORBEELDRAPPORT CARRIEREANKERSTEST Respondent: J. de Vries ( voorbeeld) E- mailadres: jdevries@example.com Geslacht: Man Leef tijd: 32 Opleiding sniveau: HBO Verg elijking sg roep: Geen expliciete verg

Nadere informatie

Persoonlijkheidsanalyse

Persoonlijkheidsanalyse Naam: Ruben Smit Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De uitslag van de Persoonlijkheidsanalyse... 4 3. Tot slot... 8 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Op 1 januari 2015 heeft Ruben Smit de Persoonlijkheidsanalyse

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Leiderschapsrollen. Psychologisch rapport. Naam: René Nicolasen Datum: 2 juni 2016

Leiderschapsrollen. Psychologisch rapport. Naam: René Nicolasen Datum: 2 juni 2016 Psychologisch rapport Naam: Datum: 2 juni 2016 Hoe ben jij als leidinggevende? Ben je iemand die het team motiveert of ben je eerder geneigd tot controleren? Ben je iemand die de ontwikkeling van medewerkers

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

/ Talentenrapportage. Bea Voorbeeld. Naam: Datum: 04 april

/ Talentenrapportage. Bea Voorbeeld. Naam: Datum: 04 april / Talentenrapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 04 april 2014 Email: M.Netten@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 04 april 2014 / Talentenrapportage 2 Talentenrapportage Inleiding De wereld om ons heen, ook de

Nadere informatie

Bedenk dat het gaat om het verkrijgen van informatie voor u zelf door middel van het gesprek. Het gaat niet om een beoordeling.

Bedenk dat het gaat om het verkrijgen van informatie voor u zelf door middel van het gesprek. Het gaat niet om een beoordeling. ZELFANALYSE EN PERSOONSANALYSE Opdracht Zelfanalyse Op de volgende pagina's vindt u een lijst met uitspraken die betrekking hebben op persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten en gedrag. Geef van elke uitspraak

Nadere informatie

Ten tweede geven we uitleg over het talenten en competentiepaspoort. Deze compacte rapportage is een goede aanvulling op de standaar TMA rapportages

Ten tweede geven we uitleg over het talenten en competentiepaspoort. Deze compacte rapportage is een goede aanvulling op de standaar TMA rapportages UITLEG RAPPORTAGE PERFORMANCE MATRIX EN TALENTEN- & COMPETENTIEPASPOORT In dit document willen we een korte uitleg geven over twee nieuwe TMA rapportages. Ten eerste geven we informatie over de rapportage

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Je waarden zijn o.a. bepalend voor de dingen die je doet. Ze vormen als het ware de onderlaag van waaruit je de keuzes maakt in het leven.

Je waarden zijn o.a. bepalend voor de dingen die je doet. Ze vormen als het ware de onderlaag van waaruit je de keuzes maakt in het leven. Waarden oefening Je waarden zijn o.a. bepalend voor de dingen die je doet. Ze vormen als het ware de onderlaag van waaruit je de keuzes maakt in het leven. Bekijk de waarden die hieronder vermeld staan.

Nadere informatie

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable?

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Niet alle competenties zijn even gemakkelijk te trainen. Ook zijn ze niet allemaal op dezelfde wijze

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Rapport Vitaliteitscan

Rapport Vitaliteitscan Rapport Vitaliteitscan Voor: F.K.J Kras 24 maart 2011 Rapportage Individuele Scan Geachte heer/mevrouw F.K.J Kras Hieronder treft u de rapportage aan van de door u ingevulde vitaliteitscan voor werkenden.

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Werkbeleving. Naam: Bea Voorbeeld. Datum:

Werkbeleving. Naam: Bea Voorbeeld. Datum: Werkbeleving Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.07.2015 Bea Voorbeeld / 16.07.2015 / Werkbeleving (QWBN) 2 Hoe beleef je je werk? Je hebt een vragenlijst ingevuld met vragen over je werkbeleving. Hierbij is

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Jan Prins 7 november 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Rapport selectieassessment

Rapport selectieassessment Rapport selectieassessment Datum: Kandidaat: dhr Proefpersoon Organisatie: XYZ Rol: Manager Customer Support Adviseur: Dit rapport beschouwen wij als strikt vertrouwelijk en zal niet zonder toestemming

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning LoopbaanIndicator Voor een duurzame loopbaanplanning 1. Inleiding LoopbaanIndicator wordt ingezet om alle relevante waarden rondom menselijke inzetbaarheid gestructureerd en genormeerd in kaart te brengen,

Nadere informatie

Werkboek. Van 360 feedback naar Persoonlijk Ontwikkelplan

Werkboek. Van 360 feedback naar Persoonlijk Ontwikkelplan Werkboek Van 360 feedback naar Persoonlijk Ontwikkelplan Easy360.nl is een webapplicatie van ixly 2012 Van 360 feedback naar POP p. 1 Van 360 graden feedback naar een Persoonlijk Ontwikkelingsplan Voor

Nadere informatie

competenties en voorbeeldvragen

competenties en voorbeeldvragen competenties en voorbeeldvragen 1 Aanpassingsvermogen Blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan een veranderende omgeving of veranderende taken, andere vakgebieden of verantwoordelijkheden

Nadere informatie