De heer Alan Johnson Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De heer Alan Johnson Datum: 18-03-2014"

Transcriptie

1 My Career De heer Alan Johnson Datum:

2 Inhoud Inleiding 03 Wie ben ik? PERSOONLIJK PROFIEL 04 Wat wil ik? LOOPBAANMOTIEVEN 05 WERKVOORKEUREN 07 Wat kan ik? POTENTIËLE KWALITEITEN EN ONTWIKKELPUNTEN 09 ONTWIKKELVERMOGEN 09 Beroepsoriëntatie 10 Samenvatting ER WERK VAN MAKEN 11 Bijlage I OEFENING KWALITEITEN 16 Bijlage II PERSOONLIJKHEID 19 Bijlage III WERKSTIJLEN 21 Bijlage IV DRIJFVEREN 23 De door de kandidaat ingevoerde gegevens worden met de grootste zorg verwerkt tot een zo nauwkeurig mogelijk overzicht van de kwaliteiten en competenties van de kandidaat. LTP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de beslissingen die op basis van dit rapport worden genomen en de gevolgen daarvan. 1 My Career Demo Organisation Dhr. Johnson 2

3 Inleiding De rapportage van My Career biedt u ondersteuning bij de oriëntatie op uw loopbaanmogelijkheden. De vragen Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? staan in deze rapportage centraal. De antwoorden hierop helpen u om op een andere manier naar uw persoonlijke en professionele ontwikkeling te kijken en aan de slag te gaan! In het eerste deel van de rapportage vindt u een overzicht van de uitkomsten op de verschillende onderdelen die u heeft ingevuld. Hiermee krijgt u inzicht in hoe u op dit moment in uw loopbaan staat en wat u belangrijk vindt. De resultaten worden teruggekoppeld in de vorm van een Persoonlijk Profiel, Loopbaanmotieven (factoren die ervoor zorgen dat u plezier heeft in uw werk) en Werkvoorkeuren (activiteiten in een beroep die u aantrekkelijk vindt). Daarnaast vindt u een overzicht van uw kwaliteiten, ontwikkelpunten, ontwikkelvermogen en uw beroepsoriëntatie: Wat zijn uw kansen? Wat zijn de risico s? Waar kunt u aandacht aan besteden? Wanneer u alle uitkomsten rustig heeft doorgenomen, kunt u verder met Er werk van maken. In dit deel van de rapportage plaatst u de resultaten in uw persoonlijke kader en maakt u de vertaling naar mogelijke vervolgstappen. Ter ondersteuning hiervan staat in Bijlage I een oefening die betrekking heeft op uw kwaliteiten. Ten slotte vindt u in de Bijlagen II, III en IV de resultaten (grafisch weergegeven) van de door u ingevulde vragenlijsten. De resultaten en de inzichten die u aan de hand van de rapportage krijgt, kunt u beschouwen als waardevolle input voor een persoonlijk gesprek met iemand uit uw privé- of werkomgeving. U kunt de rapportage bijvoorbeeld gebruiken om met uw leidinggevende de ontwikkeling van uw loopbaan te bespreken. Zo kunt u, aan de hand van de rapportage, mogelijke activiteiten bespreken die u helpen om uw eigen aandachtspunten te vertalen naar concrete acties. De rapportage van My Career is strikt persoonlijk: het rapport is uw eigendom. U bepaalt zelf of en met wie u de uitkomsten wilt bespreken. LEESWIJZER De scores op de vragenlijsten worden teruggekoppeld op een schaal lopend van 1 tot en met 7, waarbij een score tussen de 3 en de 5 gemiddeld is. Het bolletje geeft de score van de deelnemer weer met rechts van de schaal de exacte score van de deelnemer in een getal. Hieronder een voorbeeld van een schaal met score LAAG HOOG Score 1 My Career Demo Organisation Dhr. Johnson 3

4 Wie ben ik? PERSOONLIJK PROFIEL Op basis van de vragenlijsten die u heeft ingevuld is een persoonlijk profiel van u samengesteld. Dit geeft een beeld van hoe uw persoonlijke eigenschappen van invloed kunnen zijn op uw manier van werken. Omgaan met anderen De heer Johnson komt over als een emotionele, naar buiten gerichte persoon, Hij is vriendelijk en in voldoende mate bij anderen betrokken. Hij toont zijn eigen gevoelens en emoties heel gemakkelijk, dit neemt niet weg dat hij ook voldoende open staat voor die van anderen. Hij is zelf kwetsbaar, en ook sensitief waar het gaat om de meer persoonlijke gevoelens en reacties van anderen. In het algemeen werken anderen daarom waarschijnlijk graag met hem samen. Het gevaar bestaat wel dat in die samenwerking en in de andere contacten voortvloeiend uit het werk zijn emoties wat te nadrukkelijk op de voorgrond staan. Meer nuchtere distantie zou zijn effectiviteit dan kunnen vergroten. Werkstijl In de aanpak van zijn werkzaamheden is de heer Johnson in de regel voldoende doelgericht. Meestal heeft hij wel een aardig beeld van wat hij wil bereiken. Daarbij stelt hij zich doorgaans vrij voorzichtig op. Hij is niet geneigd om risico s te lopen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel zou kunnen opleveren. Beslissingen wil hij op goede gronden nemen, goed kunnen doordenken. Hij wil voor zijn gevoel over voldoende informatie beschikken. Het risico bestaat dat anderen hem daardoor soms minder doortastend vinden. Over het algemeen zal de heer Johnson de uitvoering van zijn werk redelijk gestructureerd aanpakken. Hij kan als hij zijn best doet planmatig werken, maar is ook wel zo flexibel dat hij af zal wijken van de planning wanneer dat nodig is. De heer Johnson probeert in de regel zorgvuldig te werken en zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms iets te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Verder heeft hij soms moeite de discipline op te brengen om wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. Voor de aanpak van zijn werk geldt verder dat de heer Johnson een gevoelsmatig iemand is die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Hij zal fouten snel op zichzelf betrekken. In situaties waarin de heer Johnson iets geheel nieuws moet doen of waarin hij zich bekeken of beoordeeld voelt, kan hij geblokkeerd raken door gevoelens van onzekerheid en gaan twijfelen aan de eigen capaciteiten. Door anderen kan hij in dergelijke situaties als kwetsbaar en afhankelijk van de goedkeuring van anderen ervaren worden. Hoewel spanning en druk blokkerend en belemmerend kunnen werken, heeft de heer Johnson paradoxaal genoeg ook enige werkdruk en spanning in zijn werk nodig om (hard) aan de slag te gaan. Spanning en druk betekenen voor hem ook een uitdaging en werken zodoende stimulerend. Met dit al bestaat er een mogelijk risico dat de heer Johnson enigszins onvoorspelbaar is in zijn gedrag en reacties. Motivatie In zijn werk wordt de heer Johnson gedreven door succes en kwaliteit. Hij levert graag kwalitatief goed werk af en zal zich extra inspannen om goede resultaten te behalen. Hij wil 'scoren' en zichtbare resultaten neerzetten. Positie en status doen er voor hem toe. Zowel carrière als kwaliteit en degelijkheid zijn dus belangrijk voor hem. Openheid en ontwikkelbereidheid De heer Johnson wordt gestimuleerd en gemotiveerd door de mogelijkheid om steeds nieuwe kennis te verwerven en zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Nieuwe dingen kunnen leren is een belangrijke motivator. Hij is ook zeker bereid om zich daarvoor zo nodig extra inspanningen te getroosten. Wanneer er in het werk in dit opzicht onvoldoende mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling zit, dan bestaat het gevaar dat hij zich te weinig gestimuleerd voelt. Ten slotte is de heer Johnson redelijk praktisch ingesteld maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook wel naar nieuwe en verbeterde manieren. Hij heeft een kritisch oordeel dat onafhankelijk is van dat van anderen. Hij vaart graag een eigen koers en is steeds op zoek naar nieuwe en originele ideeën en zienswijzen. Hij zal proberen anderen op een overtuigende en energieke te overreden. Op anderen kan hij daardoor overkomen als iemand die (sterk) overtuigd is van zijn eigen mening en die naar anderen vrij kritisch kan zijn. 1 My Career Demo Organisation Dhr. Johnson 4

5 Wat wil ik? LOOPBAANMOTIEVEN Mensen verschillen in wat zij nastreven of willen bereiken in hun werk. In onderstaand figuur is weergegeven wat voor u de belangrijkste factoren zijn die u terug wilt zien in uw werk. Deze factoren zijn belangrijk voor het hebben (en houden) van plezier in uw werk. De beschrijving van de verschillende factoren vindt u op de volgende pagina's. Hoge scores geven aan welke motieven u belangrijk vindt ten opzichte van andere motieven. Wanneer u overal een middenscore heeft, kan het zijn dat u al deze motieven van belang vindt in uw werk. De werkmotieven waar u het hoogst op scoort, zijn Streven naar zelfontplooiing en Streven naar status. 1 My Career Demo Organisation Dhr. Johnson 5

6 Wat wil ik? LOOPBAANMOTIEVEN - VERVOLG 1. Streven naar zelfontplooiing 2. Streven naar professionaliteit Gericht op zelfontwikkeling Krijgt energie van zaken en activiteiten die helpen zichzelf en de omgeving beter te begrijpen en de blik te verbreden Zoekt uitdagende taken waarin de eigen kwaliteiten maximaal ingezet kunnen worden Moeite met stilstaan, onvoldoende uitdaging, te weinig ontwikkelruimte, lastig om dan energiek en betrokken te blijven Sterk intrinsiek gedreven Gericht op ontwikkeling als professional Zoekt taken waarbij de eigen expertise kan worden ingezet Energie van activiteiten waarbij specialisatie op een bepaald gebied mogelijk is Belangrijk om kwaliteit te leveren 3. Streven naar zekerheid 4. Streven naar resultaat Houdt van zekerheid Werkt graag in een gestructureerde omgeving Zoekt taken die duidelijk en overzichtelijk zijn, met een afgebakende verantwoordelijkheid Heeft graag een dienstverband voor een langere periode Sterk resultaat- en prestatiegedreven Gemotiveerd om zich volledig in te zetten en einddoelen te halen Wil excelleren in de toebedeelde taken Krijgt energie van het boeken van de gewenste resultaten 5. Streven naar vernieuwing 6. Streven naar uitdaging en afwisseling Wil creativiteit inzetten Krijgt energie van het bedenken van nieuwe ideeën en toepassingen mogelijkheden en oplossingen aan met vaste procedures Draagt graag nieuwe Floreert niet in een omgeving Streeft naar uitdaging en afwisseling drukke en hectische omgeving Krijgt energie van een Pakt graag steeds iets anders aan, houdt van improviseren en onverwachte zaken Gaat risico s niet uit de weg; zoekt opwinding, actie en avontuur Houdt niet van een werkomgeving met een vastomlijnd takenpakket 7. Streven naar onafhankelijkheid 8. Streven naar invloed Streeft naar vrijheid en autonomie Houdt van zelfstandig werken en de ruimte om zaken op de eigen manier aan te pakken Zelf verantwoordelijkheid dragen en ongebonden zijn Los van regels of werkwijzen het werk kunnen doen Streeft naar invloed en macht Bepaalt graag zelf wat er moet gebeuren Wil graag hogerop komen in de organisatie Neemt graag de leiding en houdt ervan anderen te beïnvloeden en aan te sturen Heeft graag de verantwoordelijkheid om belangrijke beslissingen te nemen 9. Streven naar status 10. Streven naar materiële welvaart Streeft naar status en aanzien; die status is niet direct gelieerd aan macht, maar bijvoorbeeld ook aan kennis, kunde of bezit Krijgt energie van bezigheden die prestige opleveren Zoekt taken waarin succes te behalen is en een omgeving die de juiste reputatie oplevert Krijgt energie van het idee meer te kunnen bezitten Houdt van luxe; beloning kan de drijfveer om te werken zijn Verliest motivatie en energie bij het idee dat de eigen inzet en prestaties niet evenredig beloond worden 11. Streven naar sociale verbondenheid 12. Streven naar maatschappelijke bijdrage Sociaal georiënteerd Gericht op het opbouwen en onderhouden van harmonieuze relaties Werkt graag intensief met anderen samen, in een informele sfeer Voelt zich betrokken bij anderen; draagt graag bij aan hun welbevinden Voelt zich niet thuis in een individualistische cultuur, waarin zakelijkheid en efficiëntie centraal staat Gedreven door hogere doelen die bijdragen aan de maatschappij Sociale waarden hebben een hoge prioriteit Vindt het uitdagend om ideeën en waarden om te zetten in daden Werkt graag voor maatschappelijke of overheidsinstanties, zet zich in als vrijwilliger of in de wetenschap Raakt gedemotiveerd als de eigen bezigheden niet het gewenste verschil blijken te maken 1 My Career Demo Organisation Dhr. Johnson 6

7 Wat wil ik? WERKVOORKEUREN In de werkvoorkeurenvragenlijst heeft u aangegeven wat voor soort werk u aantrekkelijk vindt. Uit uw antwoorden valt af te leiden wat u leuk werk vindt en wat voor werk niet. Het is uiteraard niet zonder meer mogelijk een concrete baan aan leuk werk te koppelen. Het gaat erom u inzicht te geven in de specifieke kenmerken die u aanspreken in een bepaalde beroepsgroep. Bijvoorbeeld voor een baan als conducteur in het openbaar vervoer is het prettig als iemand het dagelijkse contact met mensen een leuk onderdeel van zijn werk vindt. Maar datzelfde geldt ook voor een kapper, een maatschappelijk werker, een baliemedewerker bij een bank of een medewerker personeelszaken. Toch gaat het om heel verschillende functies. Wanneer u weet welke onderdelen van het werk u aantrekkelijk vindt en welke niet, is het gemakkelijker een bepaalde beroepsrichting te kiezen. Daarnaast kan het u op ideeën brengen om in de beroepsgroep ook eens naar andere alternatieven te kijken. Een van de meest gebruikte indelingen naar beroepsgroepen is die waarin zes werksoorten worden onderscheiden. In onderstaande tabel vindt u de beschrijving van elke werksoort. Praktisch Mensen met deze werkvoorkeur zijn praktisch ingesteld en hebben een goed technisch inzicht. Ze hebben een sterke interesse in de praktische toepassing van kennis, theorieën en modellen. Natuurwetenschappen en toegepaste kennis passen beter bij hen dan sociale wetenschappen. Onderzoekend Mensen met deze werkvoorkeur houden van studeren en filosoferen. Zij onderzoeken graag dingen en kunnen logisch denken. Ze zijn verstandelijk, kritisch en nieuwsgierig ingesteld. Creatief Mensen met deze werkvoorkeur zijn creatief, kunstzinnig, gevoelig en origineel. Verder zijn zij meestal nogal individualistisch ingesteld. Ze hebben een rijke fantasie en kunnen dit vormgeven in beeldende kunst, literatuur en muziek. Sociaal/dienstverlenend Mensen met deze werkvoorkeur werken graag in dienst- of hulpverlening en in het onderwijs. Ze hebben meestal goede contactuele vaardigheden, kunnen goed luisteren en weten eigen gedachten en gevoelens goed onder woorden te brengen. Ze zijn daarbij tactvol, zorgzaam en sterk op anderen gericht. Ondernemend Mensen met deze werkvoorkeur houden van commerciële functies, leiding geven of functies in de politiek en bestuur. Zij zijn overtuigend, zakelijk ingesteld, sterk op de voorgrond tredend en extern gericht. Administratief Mensen met deze werkvoorkeur zijn zorgvuldig, gewetensvol, ordelijk en systematisch van aard en zijn goed in het opzetten van logische en consistente systemen. Ze zijn procedureel sterk en houden ervan systemen te ontwikkelen en te beheren. 1 My Career Demo Organisation Dhr. Johnson 7

8 Wat wil ik? WERKVOORKEUREN - VERVOLG In de grafiek hieronder worden de zes werksoorten weergegeven en ziet u in een oogopslag naar welk soort werk uw voorkeur uitgaat. De grafiek bestaat uit vijf lijnen. De binnenste grijze lijn in de grafiek staat voor een lage score, de buitenste grijze lijn in de grafiek staat voor een hoge score. Uw persoonlijke score is weergegeven door de bruine lijn met punten. CONCLUSIE Vanuit uw voorkeur voor onderzoekende beroepen bent u nieuwsgierig en wilt u graag weten hoe iets in elkaar zit. Dit zijn dingen die u ook graag in uw werk ziet terugkomen. Werk zonder dat u uw verstand hoeft te gebruiken of zonder verstandelijke uitdaging, zal u snel gaan vervelen. U kunt goed logisch nadenken en een baan waarin u problemen moet oplossen zal voor u aantrekkelijk zijn. Vanuit uw voorkeur voor ondernemende beroepen wilt u uw energie in het werk kwijt kunnen. U stelt zich doelen en heeft genoeg plannen om die te realiseren. Organiseren en activiteiten op gang brengen passen als werk goed bij u. U vindt het aantrekkelijk leiding te geven of te proberen anderen mee te krijgen in uw ideeën en denkbeelden. 1 My Career Demo Organisation Dhr. Johnson 8

9 Wat kan ik? POTENTIËLE KWALITEITEN EN ONTWIKKELPUNTEN Ieder mens heeft sterke kanten en eigenschappen die minder sterk ontwikkeld zijn. Deze punten kunnen worden gezien als potentiële kwaliteiten en ontwikkelpunten. Hieronder zijn uw belangrijkste sterke en minder sterke punten benoemd, op basis van de door u ingevulde vragenlijsten. Naast deze persoonskenmerken wordt een score op ontwikkelvermogen weergegeven: hoe is uw motivatie om nieuwe kennis of vaardigheden te ontwikkelen, hoeveel energie wilt u daarvoor inzetten? STERKE PERSOONSKENMERKEN (Potentiële kwaliteiten) MINDER STERKE PERSOONSKENMERKEN (Potentiële ontwikkelpunten) Laat gevoelens zien Bewaart de balans tussen planmatigheid en inspelen op ad-hoc situaties Probeert anderen op energieke wijze van nieuwe ideeën te overtuigen Is bedachtzaam Is sensitief Zakelijke distantie Discipline om werkzaamheden af te ronden Ruimte laten voor ideeën van anderen Snel beslissingen nemen Veerkracht Routinematig werk Is gedreven om zich te positioneren en is gericht op kwaliteit Gericht op ontwikkeling ONTWIKKELVERMOGEN LAAG HOOG Score 3.40 OPMERKINGEN: Hij is gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Hij wil graag nieuwe kennis verwerven en zich nieuwe vaardigheden eigen maken. In nieuwe situaties kan de heer Johnson snel het idee hebben dat dingen mis kunnen gaan. Deze eigenschap kan hem belemmeren in zijn ontwikkeling. Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden. Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten behoeve van zijn ontwikkeling. 1 My Career Demo Organisation Dhr. Johnson 9

10 Beroepsoriëntatie Bij de oriëntatie op uw loopbaanmogelijkheden is het enerzijds goed om stil te staan bij wat u wilt. Anderzijds moet u ook goed kijken naar wat bij u past. My Career brengt u mogelijk zaken onder de aandacht die om een goede afweging vragen. Deze punten worden hieronder omschreven. Het kan voorkomen dat er geen of maar weinig punten worden genoemd, dit betekent dat er uit uw profiel geen bijzonderheden naar voren zijn komen. MOGELIJKE KANSEN Uw voorkeur gaat uit naar beroepen waarbij u wordt aangemoedigd in uw drang naar onderzoek. Dit verlangt van u dat u buiten de gebaande paden durft te treden en u zelfstandig een oordeel opmaakt. Aangezien u iemand bent die graag volgens eigen inzichten te werk gaat, zal het u gemakkelijk afgaan om zelfstandig aan de slag te gaan. Uw voorkeur gaat uit naar beroepen waarbij u wordt aangemoedigd in uw drang naar onderzoek. Dit verlangt van u een onafhankelijke en open blik naar de wereld om u heen. Dit sluit goed aan bij uw nieuwsgierigheid en uw openheid voor het opdoen van nieuwe inzichten, ervaringen en indrukken. Met uw onafhankelijke en creatieve blik zal het u gemakkelijk afgaan om nieuwe gebieden of zaken te verkennen. Het vermogen om uzelf te ontwikkelen is in voldoende mate aanwezig. Wanneer u een nieuwe beroepsrichting overweegt, zou een gerichte training of opleiding u kunnen helpen. Ga voor uzelf na wat dat u zou kunnen opleveren en wat u wellicht belemmert om dat te doen. MOGELIJKE RISICO'S Uit uw profiel zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. U ZAL GOED FUNCTIONEREN IN EEN FUNCTIE WAARIN Een baan waarin u een bepaalde mate van zelfstandigheid heeft, waarin u zich vrij voelt. Een functie waarin men zaken rustig en zorgvuldig kan overdenken voordat er beslissingen moeten worden genomen. Een werkomgeving met duidelijke kaders, zodat u weet wat u te wachten staat. Een functie waarin u veel contact heeft met anderen. Een werkomgeving waarin sprake is van actie en uitdaging. Een werkomgeving waarin u taken vanuit verschillende invalshoeken dient te bekijken en er ruimte is om zaken te overdenken. Een functie waarin u actief bezig kunt zijn met uw eigen ontwikkeling, of een omgeving waarin dit wordt gestimuleerd. Een competitieve omgeving, waar de nadruk ligt op behaalde zichtbare successen. Een functie waarin de nadruk ligt op het afleveren van werk dat aan hoge kwaliteitseisen moet voldoen. 1 My Career Demo Organisation Dhr. Johnson 10

11 Samenvatting ER WERK VAN MAKEN Het is belangrijk regelmatig stil te staan bij uw loopbaan en aandacht te besteden aan eventuele vervolgstappen die uw wilt zetten. Wat wilt u (verder) ontwikkelen in uw huidige of juist in een nieuwe functie? Zet u uw kwaliteiten voldoende in? Wat heeft misschien meer aandacht nodig om een vervolgstap te kunnen maken? In het voorgaande gedeelte heeft u vanuit verschillende perspectieven naar uw uitkomsten gekeken. In deze samenvatting nodigen wij u uit om uw bevindingen te combineren en te vertalen naar uw eigen loopbaan. Neem tijd voor reflectie en bedenk waar u nu en in de toekomst aan wilt werken. Gebruik hierbij ook de scores die zijn weergegeven in de bijlage. Onderstaande vragen zijn bedoeld als hulpmiddel. Wie ben ik? Sta stil bij de beschrijving van uw persoonlijk profiel: wat herkent u? Wat roept vragen op? Kijk naar uw sterke en ontwikkelpunten. Als u dit vertaalt naar uw loopbaan, wat zou u dan aandacht willen geven? Wat zou u willen ontwikkelen/versterken? Op wat voor momenten versterken bepaalde persoonlijke eigenschappen u? Hoe kunt u die inzetten om in uw werk een vervolgstap te kunnen maken? * Op wat voor momenten zitten bepaalde persoonlijke eigenschappen u in de weg, In hoeverre speelt dit mee bij het richting geven aan uw loopbaan? * OPMERKINGEN: * In Bijlage I vindt u informatie om deze vraag goed te kunnen beantwoorden. 1 My Career Demo Organisation Dhr. Johnson 11

12 Samenvatting ER WERK VAN MAKEN - VERVOLG Wat wil ik? Ga naar het gedeelte Wat wil ik. Herkent u zich in de voor u aangegeven belangrijke werkmotieven? Komen deze factoren voldoende terug in uw huidige werk? Wanneer u denkt aan activiteiten waar u zich de afgelopen maand voor heeft ingezet (in werk- of in privésituaties): waar kreeg u energie van en wat heeft u juist veel energie gekost? Kunt u dit vertalen naar een werkvoorkeur? Wat kunt u hieruit afleiden als het om een loopbaanstap gaat? Wat kunt u zelf doen om uw werk nog beter te laten aansluiten bij wat u belangrijk vindt? OPMERKINGEN: 1 My Career Demo Organisation Dhr. Johnson 12

13 Samenvatting ER WERK VAN MAKEN - VERVOLG Wat kan ik? Denk aan taken of activiteiten (in werk- of privésituaties) waarin u uw kwaliteiten ten volle heeft kunnen benutten. Wat voor activiteiten betrof dat? En kunt u die vertalen naar een werkgebied? Welke kwaliteiten zet u al in en welke komen op het moment minder tot hun recht? Welke taken passen bij uw persoonlijke interesses? Hoe kunt u uw werk zo inrichten dat u aan deze taken zo veel mogelijk aandacht besteedt? Op welke gebieden in uw werk wilt u zich verder ontwikkelen en hoe creëert u hier de mogelijkheden voor? Wat kunt u zelf doen om uw werk uitdagender te maken? OPMERKINGEN: 1 My Career Demo Organisation Dhr. Johnson 13

14 Samenvatting ER WERK VAN MAKEN - VERVOLG Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Ziet u een verband tussen uw persoonlijkheidsprofiel en uw kwaliteiten en ontwikkelpunten? Kunt u de rode draad beschrijven? Passen uw kwaliteiten bij wat u wilt bereiken in de toekomst? Versterkt het één het ander? Wat wilt u behouden en wat wilt u loslaten? Waar vindt u dat op basis van uw persoonlijkheidsprofiel en kwaliteiten uw kracht ligt? Hoe uit zich dit in de praktijk? Op wat voor momenten komt dit wel of juist niet tot uiting? Wat gaat u vanaf morgen doen om uw kwaliteiten optimaal in te zetten? OPMERKINGEN: 1 My Career Demo Organisation Dhr. Johnson 14

15 Samenvatting ER WERK VAN MAKEN - VERVOLG Beroepsoriëntatie: Aan het werk! Herkent u uw werkvoorkeuren? Welke beroepen spreken u aan, rekening houdend met uw werkvoorkeuren? Is een stap naar deze rol/functie haalbaar en realistisch? Waarom wel/niet? Bepaal voor uzelf wat uw ontwikkeldoelstellingen zijn voor de komende zes maanden (SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Wat heeft u nodig om deze doelen te kunnen behalen? Zou u ondersteuning willen bij het halen van uw doelstellingen? Zo ja, van wie? Waar gaat u morgen mee beginnen? OPMERKINGEN: 1 My Career Demo Organisation Dhr. Johnson 15

16 Bijlage I OEFENING KWALITEITEN Onderstaande oefening geeft u dieper inzicht in hoe uw kwaliteiten, uw ontwikkelpunten en zaken die u mogelijk irriteren met elkaar samenhangen. Dit inzicht kan u helpen om beter te begrijpen waarom u soms op een bepaalde wijze op anderen reageert en wat u kunt doen om uw kwaliteiten optimaal tot hun recht te laten komen. Volgens de kernkwadrantentheorie van Ofman heeft ieder mens een aantal kernkwaliteiten. Deze behoren tot de kern van een persoon. Een kernkwaliteit is een sterk punt van een persoon, maar als deze kernkwaliteit te veel van het goede wordt, kan het een valkuil worden. Zo kan iemand die als kernkwaliteit bescheiden zijn heeft, doorschieten naar onzichtbaar zijn (interesse gaat van het een naar het ander, de mening schiet van links naar rechts). Het positieve kenmerk dat tegenover de valkuil staat, is zijn of haar uitdaging. Het positief tegenovergestelde van onzichtbaar zijn is bijvoorbeeld dat iemand zich profileert. Dit is iets wat iemand met de kernkwaliteit bescheiden zijn meer zou mogen laten zien. De uitdaging van iemand met de kwaliteit bescheiden zijn is zich profileren. Mensen die zich sterk profileren, schieten soms door in arrogantie. Voor iemand die bescheiden is, kan het werken aan zich profileren in de beleving lijken op arrogant worden (allergie). Deze allergie zorgt ervoor dat mensen hun uitdaging niet of niet voldoende aangaan. 1 My Career Demo Organisation Dhr. Johnson 16

17 Bijlage I OEFENING KWALITEITEN - VERVOLG Door uw eigen kernkwadranten (uw kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën) in kaart te brengen, krijgt u inzicht in hoe u aankijkt tegen uzelf en uw omgeving. Dit kan u helpen om uw talenten effectiever in te zetten, om talenten van anderen op waarde te schatten en om mogelijke ergernissen en fricties vroegtijdig te onderkennen en daar constructief mee om te gaan. Bedenk voor uzelf welk kernkwadrant (of welke kernkwadranten) u zou kunnen maken. Doe dit aan de hand van de door u ingevulde kwaliteiten, ontwikkelpunten en irritaties. Op deze en de volgende pagina vindt u twee schema s waarin u uw kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën kunt plaatsen. A B C D Doorschieten Te veel van het goede Positief tegenovergestelde Doorschieten Te veel van het goede Positief tegenovergestelde 1 My Career Demo Organisation Dhr. Johnson 17

18 Bijlage I OEFENING KWALITEITEN - VERVOLG 1 My Career Demo Organisation Dhr. Johnson 18

19 Bijlage II PERSOONLIJKHEID Persoonlijkheidsfactoren worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het zijn stabiele kenmerken van de persoon. Dat wil zeggen dat ze in de loop van de tijd niet of nauwelijks veranderen. Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele persoonlijkheidskenmerken. Deze persoonlijkheidskenmerken zijn weergegeven in het bruine kader in onderstaande grafiek. Onderliggend aan deze vijf kenmerken worden een aantal subfactoren in kaart gebracht. Deze scores geven u nog meer inzicht in de onderliggende persoonlijkheidseigenschappen die van invloed zijn op uw functioneren. 1 My Career Demo Organisation Dhr. Johnson 19

20 Bijlage II PERSOONLIJKHEID - VERVOLG Hieronder treft u de persoonlijkheidsscores aan, gegroepeerd per hoofdkenmerk. EMOTIONELE STABILITEIT Is sensitief, heeft oog en begrip voor gevoelens van anderen. Kan zich goed inleven. Laat zich in gedrag leiden door gevoel. Is onder druk sfeer- of spanningsgevoelig, kan dan meer dan gemiddeld emotioneel reageren. Is alert bij mogelijke problemen, zal deze niet zo snel onderschatten Is evenwichtig en gaat beheerst om met stressvolle situaties. Voelt zich zelfverzekerd en heeft het idee situaties onder controle te hebben. Kijkt op een rationele wijze naar problemen. Ziet vooral de positieve kant van zaken, kan daardoor problemen onderschatten. Kan door anderen als (te) weinig sensitief worden ervaren. EXTRAVERSIE Is rustig, op zichzelf en ingetogen. Werkt graag alleen en zelfstandig aan opdrachten. Heeft de voorkeur voor een rustige omgeving, zonder veel prikkels. Houdt zich in gezelschap op de achtergrond. Geeft anderen de ruimte. Is afwachtend in het aangaan van contacten Is spraakzaam, levendig en actief. Verkeert graag in gezelschap, krijgt energie van sociaal contact. Vindt het prettig daar te zijn waar de actie is. Treedt in gezelschap gemakkelijk op de voorgrond, kan de situatie domineren en te druk gevonden worden. Neemt het initiatief om contacten aan te gaan. ZORGVULDIGHEID Legt de nadruk op de grote lijnen, laat zich leiden door wat op het moment zelf gebeurt. Hecht minder aan details. Is flexibel en in staat gedrag en plannen aan te passen aan de situatie. Heeft er geen moeite mee een taak af te breken of meerdere projecten naast elkaar uit te voeren. Kan in de optiek van anderen chaotisch en slordig zijn; is in hun ogen minder systematisch. Biedt anderen weinig structuur en duidelijkheid Is ordelijk, planmatig en voelt zich verantwoordelijk. Heeft aandacht voor details. Kan zich goed concentreren op taken en doelen en is gedisciplineerd in het afmaken van zaken. Vindt regels, voorbereiding en het nakomen van afspraken belangrijk. Kan te precies of strikt worden in het volgen van regels en procedures; is in de ogen van anderen daardoor minder flexibel. VRIENDELIJKHEID Is zakelijk of afstandelijk in de omgang met anderen. Geeft niet zondermeer zijn of haar vertrouwen, houdt bedoelingen voor zichzelf. Is meer op de zaak dan op het welzijn van anderen gericht. Heeft weinig moeite om voor zichzelf op te komen en grenzen te stellen Is behulpzaam en op samenwerking gericht. Gaat uit van het goede in mensen, gelooft dat anderen van goede wil zijn. Is meer op het welzijn van anderen gericht, dan op de zaak of op het eigen belang. Kan zichzelf daardoor wegcijferen. OPENHEID VAN GEEST Is praktisch en concreet ingesteld en wil problemen zo snel mogelijk oplossen. Is geneigd gangbare paden te volgen. Kiest voor een beproefde aanpak bij het oplossen van problemen en zal niet zo snel nieuwe dingen uitproberen. Volgt gemakkelijk de meerderheid in wat zij zeggen of hoe zij zaken willen aanpakken Is creatief en origineel in het bedenken van nieuwe ideeën of oplossingen. Is kritisch en heeft een eigen oordeel dat onafhankelijk is van wat anderen beweren. Is steeds op zoek naar iets nieuws. Kan minder praktisch en concreet gevonden worden. 1 My Career Demo Organisation Dhr. Johnson 20

21 Bijlage III WERKSTIJLEN Mensen verschillen van elkaar in hoe zij tot prestaties komen. Onderstaande resultaten geven inzicht in wat uw stijl van werken is. Waar spant u zich voor in? En wat maakt dat u in bepaalde omstandigheden tot betere, of juist tot minder goede prestaties komt? STREVEN NAAR SUCCES Vindt het minder van belang of het voor de buitenwereld zichtbaar is dat hij succes heeft. Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk te laten zien wat zijn aandeel is in diverse werkzaamheden en streeft minder naar status Vindt het best belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Wil graag dat het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Streeft naar status en prestige. STREVEN NAAR KWALITEIT Werk dat aan de maatstaven van de organisatie voldoet is voor hem goed genoeg. Heeft vanuit zichzelf minder de behoefte om werk af te leveren dat aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet Levert graag werk af dat aan de eigen (hoge) kwaliteitseisen voldoet. Zelfs als bepaalde taken minder aantrekkelijk worden gevonden, zal hij zich inspannen deze tot een goed einde te brengen. ONTWIKKELINGSGERICHTHEID Het leren van nieuwe vaardigheden en opdoen van kennis door studeren vindt hij niet de belangrijkste zaken in het werk. Is niet actief bezig met professionele ontwikkeling Wil zich inspannen om nieuwe kennis en of nieuwe vaardigheden te verwerven, door cursussen of zelfstudie. Niet alleen om het werk beter te kunnen uitvoeren, maar ook voor de eigen professionele ontwikkeling. ONZEKERHEID OVER PRESTATIES Is over het algemeen zeker van zijn zaak als nieuwe werkzaamheden of taken moeten worden gedaan. Maakt zich dan niet zoveel zorgen of er iets mis kan gaan Wanneer er onbekende, complexe werktaken uitgevoerd moeten worden, kan hij zich regelmatig onzeker voelen. In deze situaties kan hij geblokkeerd raken door het idee dat dingen mis zullen gaan. 1 My Career Demo Organisation Dhr. Johnson 21

22 Bijlage III WERKSTIJLEN - VERVOLG UITDAGING ZOEKEN Heeft niet de spanning nodig die bijvoorbeeld een deadline met zich meebrengt voordat hij aan de slag gaat. Weet werkzaamheden zonder die stok achter de deur te beginnen Heeft de spanning nodig die bijvoorbeeld een deadline met zich meebrengt voordat hij aan de slag gaat. Zonder die stok achter de deur wordt het door hem lastig gevonden aan bepaalde taken te beginnen. DOORTASTEND OPTREDEN Stelt zich vaak afwachtend op en heeft moeite met het doorhakken van knopen. Wanneer keuzes moeten worden gemaakt, zal hij moeilijk een beslissing kunnen nemen Stelt zich niet afwachtend op, maar hakt knopen door. Wanneer keuzes moeten worden gemaakt, zal hij met de beschikbare informatie een beslissing nemen. Lost problemen liever meteen op. DOELGERICHT ZIJN Heeft meestal geen duidelijk vastomlijnd doel voor ogen. Pakt eerder aan wat voorbijkomt dan dat hij van tevoren bedenkt welke richting op zal worden gegaan Heeft meestal een duidelijk doel voor ogen, weet wat hij wil bereiken. Denkt in dit opzicht vooruit en spant zich in om het doel ook te halen. RISICO NEMEN Houdt van werkzaamheden waarvan duidelijk is wat de uitkomst zal zijn. Nieuwe benaderingen uitproberen waar risico s aan zijn gebonden laat hij liever aan anderen over Houdt van de spanning die moeilijke en onzekere taken met zich meebrengen. Durft risico s aan te gaan als zich kansen voordoen. 1 My Career Demo Organisation Dhr. Johnson 22

23 Bijlage IV DRIJFVEREN Motieven zijn aan te merken als de drijfveren van de persoon. Het zijn persoonlijke overtuigingen, wensen, voorkeuren of juist afkeuren die mensen ertoe aanzetten zich voor iets in te zetten of juist zaken te mijden. Motieven zijn te beschouwen als de drijvende kracht achter het gedrag van mensen in allerlei situaties. Motieven zijn zeer persoonlijk. Wat voor de één een belangrijk motief is, hoeft dat voor de ander helemaal niet te zijn. Bekend is dat sommige motieven erg afhankelijk zijn van de levensfase waarin iemand zich bevindt. Dat geldt bijvoorbeeld voor loopbaanmotieven. Andere motieven zijn stabieler en blijven, in meer of mindere mate, het gehele leven aanwezig. Voor onderstaande motieven geldt dat iedereen die in meer of mindere mate heeft. Ook hierin is variatie mogelijk afhankelijk van de levensfase, maar iedereen is te karakteriseren aan de hand van scores op deze motieven. PRESTATIEMOTIVATIE Heeft weinig behoefte om zich te onderscheiden en beter te presteren dan anderen. Vindt het niet belangrijk dat resultaten duidelijk terug te leiden zijn naar de persoon zelf, om daarmee de eigen prestaties zichtbaar te maken. Heeft niet zo de behoefte om iets te bereiken of iets neer te zetten Heeft een sterke behoefte om uitdagende taken aan te gaan en beter te presteren dan anderen. Houdt van taken die boven verwachting vervuld kunnen worden en waarvan de resultaten duidelijk terug te leiden zijn naar de persoon zelf. Wil graag iets bereiken. Is weinig geneigd te investeren in taken die naar verwachting minder opleveren. BEHOEFTE AAN INVLOED Heeft weinig behoefte om invloed uit te oefenen en belangrijke besluiten te nemen. Vindt het fijn tijdens discussies naar anderen te luisteren en laat het nemen van belangrijke besluiten over aan anderen. Vindt het niet belangrijk om zich in discussies te laten gelden of gebruik te maken van zijn positie om draagvlak te creëren voor de eigen standpunten Heeft een sterke behoefte om invloed uit te oefenen, de leiding te nemen. Zoekt graag de discussie op, houdt ervan te argumenteren. Gaat een conflict niet uit de weg. Heeft de neiging om situaties te zien als winnen/verliezen en eigen standpunten door te drukken, daarbij gebruik makend van de eigen positie en invloed. BEHOEFTE AAN ACCEPTATIE Heeft weinig behoefte aan het investeren in de onderlinge verhoudingen en energie te besteden aan het tot stand brengen van plezierige werkrelaties. Vindt het minder belangrijk om rekening te houden met anderen en goedkeuring te krijgen. Vindt het niet erg belangrijk om aardig gevonden te worden Heeft behoefte aan harmonie in relaties. Houdt rekening met anderen, vindt goedkeuring van anderen belangrijk, wil aardig gevonden worden. Besteedt energie aan het tot stand brengen en onderhouden van plezierige, goede werkrelaties met anderen. Kan conflictmijdend zijn. BEHOEFTE AAN AUTONOMIE Heeft weinig behoefte aan vrijheid en autonomie. Accepteert regels, afspraken en door anderen opgelegde werkwijzen en richtlijnen. Vindt het minder belangrijk om ruimte te hebben om het werk volgens eigen inzichten in te richten Heeft behoefte aan vrijheid en zelfstandigheid. Wil de ruimte hebben om volgens eigen inzichten en ideeën te werk te gaan. Heeft weinig met regels, normen en afspraken. Vindt het belangrijk om zo min mogelijk verplichtingen naar anderen te hebben. 1 My Career Demo Organisation Dhr. Johnson 23

Sales Scan. Mevr. V. Voorbeeld Datum: 10 maart 2014. Powered by

Sales Scan. Mevr. V. Voorbeeld Datum: 10 maart 2014. Powered by Sales Scan Mevr. V. Voorbeeld Datum: 10 maart 2014 Inhoud Inleiding 02 Competentiescores bij het salesproces 03 Salesstijlen 04 Salesmotieven 05 Bijlage I Persoonlijkheid 06 Bijlage II Werkstijlen 07 De

Nadere informatie

My Talent COMPANY NAME. Dhr. K. van der Heuvel POWERED BY

My Talent COMPANY NAME. Dhr. K. van der Heuvel POWERED BY My Talent Dhr. K. van der Heuvel COMPANY NAME POWERED BY Inhoud Inleiding 02 Wie ben ik? PERSOONLIJK PROFIEL 03 Wat wil ik? WERKMOTIEVEN 05 Wat kan ik? KWALITEITEN 08 EIGEN INVLOED 09 Samenvatting ER WERK

Nadere informatie

Ontwikkelrapport + potentieel

Ontwikkelrapport + potentieel Ontwikkelrapport + potentieel Naam : S. (Sonja) Anoniem Geboortedatum : 01-01-1975 Opdrachtgever : Organisatie Functie : Unitleider Dossiernummer : 000000 Datum : 01-01-2016 Adviseur : Drs. J. Adviseur

Nadere informatie

My Mobility COMPANY NAME. Dhr. L. Van der Broek POWERED BY

My Mobility COMPANY NAME. Dhr. L. Van der Broek POWERED BY My Mobility Dhr. L. Van der Broek COMPANY NAME POWERED BY A. Inleiding De rapportage die voor u ligt biedt u ondersteuning bij de oriëntatie op uw loopbaanmogelijkheden in en buiten de organisatie. De

Nadere informatie

Job Fit. Rapport met expertbijlage. De heer V. Voorbeeld

Job Fit. Rapport met expertbijlage. De heer V. Voorbeeld Job Fit Rapport met expertbijlage De heer V. Voorbeeld NAAM Dhr. Voorbeeld GEBOORTEDATUM 23-10-1992 PROJECT Job Fit DATUM 26-09-2016 PRE-SELECTIE SELECTIE ON-BOARDING ONTWIKKELING De door de kandidaat

Nadere informatie

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam.

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam. Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Persoonlijkheidstest (MPT-BS) Status Voltooid Voltooid Voltooid Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I RAPPORT CARRIEREWAARDEN I Van: B Steerneman Administratienummer: Datum: 31 Aug 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant Orga Prepublish 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

SNS REAAL e-assessment

SNS REAAL e-assessment SNS REAAL e-assessment Naam: Marc Schaftenaar Datum: 5 februari 2013 De door u ingevoerde gegevens worden met de grootste zorg verwerkt tot een zo nauwkeurig mogelijk overzicht van uw kwaliteiten. Er wordt

Nadere informatie

Rapportage Eigenschappen. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Eigenschappen. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Eigenschappen Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Eigenschappen (QPN) 2 Inleiding Wat zijn jouw meest kenmerkende eigenschappen?

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Naam: Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op alle afgeronde onderdelen. 2 Algemeen werk- en denkniveau Ver beneden - gemidde ld Ver bovengemidde ld Algemene

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Demo Kandidaat 29 augustus 2011 Waddenring 24 2993 VE Barendrecht T 0180 848044 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

Wendbaarheid: een inleiding

Wendbaarheid: een inleiding Wendbaarheid: een inleiding Rollen en functies veranderen snel. Dit vraagt dat medewerkers zich voortdurend moeten kunnen aanpassen. Wendbaarheid is de manier waarmee iemand kan omgaan met veranderende

Nadere informatie

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft.

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft. Pagina 1 van 21 BIP-werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst Dit rapport geeft een overzicht van uw positie op de vier persoonlijkheidsdimensies die relevant zijn voor het functioneren in een werkomgeving:

Nadere informatie

Loopbaanscan. Naam: V. Voorbeeld. Datum: 13 januari 2015 Functie: IT service Functiegroep: Leidinggeven

Loopbaanscan. Naam: V. Voorbeeld. Datum: 13 januari 2015 Functie: IT service Functiegroep: Leidinggeven Loopbaanscan Naam: V. Voorbeeld Datum: 13 januari 2015 Functie: IT service Functiegroep: Leidinggeven De door jou ingevoerde gegevens worden met de grootste zorg verwerkt tot een zo nauwkeurig mogelijk

Nadere informatie

Loopbaanscan. Rapportage. Naam: Mevr. Test Kandidaat Datum: 13 mei 2016 Functie: Beleidsmedewerker Organisatie: Wetterskip Fryslân.

Loopbaanscan. Rapportage. Naam: Mevr. Test Kandidaat Datum: 13 mei 2016 Functie: Beleidsmedewerker Organisatie: Wetterskip Fryslân. Loopbaanscan Rapportage Naam: Mevr. Test Kandidaat Datum: 13 mei 2016 Functie: Beleidsmedewerker Organisatie: Wetterskip Fryslân Powered by Inleiding Ons werk neemt een belangrijke plaats in in ons leven,

Nadere informatie

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem Anoniem 2012 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden zijn vergeleken met die van een grote groep

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Inleiding De wereld en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Maar waarheen? Niemand weet exact hoe het werkveld er

Nadere informatie

Management Potentieel Index (MPI)

Management Potentieel Index (MPI) (MPI) deelnemer opdrachtgever HFM 07-11-2014 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer op één

Nadere informatie

Inleiding. Uitleg bij het rapport

Inleiding. Uitleg bij het rapport Alan Johnson Inleiding Wat geeft de doorslag om terug te komen bij een koffiezaak, een vliegmaatschappij of een leverancier? Dat ligt meestal niet alleen aan het product of dienst, maar aan de service,

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

RAPPORT TEAMROL INDICATOR

RAPPORT TEAMROL INDICATOR RAPPORT TEAMROL INDICATOR Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 27 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant ixly Teamrol Indicator In dit rapport treft u eerst een beschrijving aan van uw

Nadere informatie

Loopbaanscan. Rapportage. Naam: Mevr. Test Kandidaat Datum: 6 november 2015 Functie: Beleidsmedewerker Organisatie: Wetterskip Fryslân.

Loopbaanscan. Rapportage. Naam: Mevr. Test Kandidaat Datum: 6 november 2015 Functie: Beleidsmedewerker Organisatie: Wetterskip Fryslân. Loopbaanscan Rapportage Naam: Mevr. Test Kandidaat Datum: 6 november 2015 Functie: Beleidsmedewerker Organisatie: Wetterskip Fryslân Powered by Inleiding Ons werk neemt een belangrijke plaats in in ons

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Sara Berger 15 april 2013 Minervum 7444 4817 ZG Breda T 0162 51 59 02 I www.mectraining.nl E info@mectraining.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

Persoonlijkheidstest (PTA)

Persoonlijkheidstest (PTA) Persoonlijkheidstest (PTA) student 47 2013 TalentFocus 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

Rapportage Talenten. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Talenten. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Talenten Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Rapportage Talenten 2 Inleiding De wereld om ons heen, ook de arbeidsmarkt, is

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Rapport Carrière Waarden N

Rapport Carrière Waarden N Rapport Carrière Waarden N Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 2/01/2015 Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart.

Nadere informatie

Antreum RAPPORT PF. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT PF. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT PF Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Persoonlijke flexibiliteit is uw vermogen om met grote uitdagingen en veranderingen

Nadere informatie

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Profielschets Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Overzicht: Score hoog = 4-5 Score gemiddeld = 3 Score laag = 1-2 Deel 1: Gezondheid. Gemiddelde

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

Rapport Intake Loopbaantraject

Rapport Intake Loopbaantraject Rapport Intake Loopbaantraject Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 20/02/2015 Inleiding In het kader van een loopbaantraject hebt u een tweetal vragenlijsten ingevuld die u inzicht

Nadere informatie

In je element met wie je bent!

In je element met wie je bent! In je element met wie je bent! SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Middagconferentie - juni 2016 Passend onderwijs voor begaafde leerlingen Doelen workshop Bewuste aandacht voor persoonlijke

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld

Maartje Voorbeeld Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Talentrapportage De wereld om ons heen, ook de arbeidsmarkt, is constant in beweging. Niemand weet exact hoe het werkveld

Nadere informatie

Persoonlijkheidsanalyse

Persoonlijkheidsanalyse Naam: Ruben Smit Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De uitslag van de Persoonlijkheidsanalyse... 4 3. Tot slot... 8 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Op 1 januari 2015 heeft Ruben Smit de Persoonlijkheidsanalyse

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Communicatiestijlen Rapport

Communicatiestijlen Rapport GITP Datum Deelnemer Beoordelen en Ontwikkelen > 04 092007 > Voorbeeldpersoon www.gitp.nl Communicatiestijlen Rapport Project Voorbeeldproject Deelnemer Voorbeeldpersoon Pakket Voorbeeld-V-486 Rapport

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

Naam: Datum: Ik-Wijzer

Naam: Datum: Ik-Wijzer Ik-Wijzer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk

Nadere informatie

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Krachtvelden Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Krachtvelden (QK360) 2 Waar ligt jouw kracht? Een krachtveld is een verzameling van gedragingen

Nadere informatie

SNS REAAL e-assessment

SNS REAAL e-assessment SNS REAAL e-assessment Naam: Arno de Groot Datum: 4 mei 2013 De door jou ingevoerde gegevens worden met de grootste zorg verwerkt tot een zo nauwkeurig mogelijk overzicht van jouw kwaliteiten. Er wordt

Nadere informatie

Edwin Bleeker Datum: 9 februari 2015

Edwin Bleeker Datum: 9 februari 2015 Client: Edwin Bleeker NewHR.nl heeft de ambitie je te faciliteren zodat je je optimaal kan ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijft, welke functie je dan ook hebt. Dit rapport is de eerste stap naar persoonlijke

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Interviewvragen DRIJFVEREN

Interviewvragen DRIJFVEREN Interviewvragen DRIJFVEREN Achter iemands persoonlijke intrinsieke motivatoren komen is niet makkelijk. Hoe geeft iemand op zijn eigen wijze uiting aan zijn drijfveren? De enige manier om hierachter te

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 24.03.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 24.03.2016 / Rapportage Drijfveren 2 Inleiding Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor

Nadere informatie

TMA performancematrix

TMA performancematrix TMA performancematrix Demo accountmanager Demo Medewerker 18 december 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 TMA performancematrix

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Persoonlijke rapportage van B. Smit www.picompany.biz Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiMedia intern Manager Gegevens Career Values Datum

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. E.I. rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 23 oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel OPQ. E.I. rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 23 oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profiel OPQ E.I. rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 23 oktober 2013 www.ceb.shl.com Inleiding Kennis van de eigen emoties, het onderkennen van andermans emoties en het omgaan met relaties kunnen

Nadere informatie

Rapport WPV Normatief

Rapport WPV Normatief Rapport WPV Normatief Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 18/12/2014 Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk)

Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) Naam: Mevrouw Bea het Voorbeeld Datum: 3 juni j.lem@meurshrm.nl Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties zoals deze tijdens

Nadere informatie

Signaalkaart Jongeren

Signaalkaart Jongeren Signaalkaart Jongeren Naam: Mike de Boer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Signaalkaart Mike... 5 Toelichting op de uitslag... 6 Pagina 2 van 8 Inleiding Op 14 maart 2014 heeft Mike de Boer de Signaalkaart

Nadere informatie

Diversity Drives. Deelnemernaam: Danielle ter Haak Testidentificatie: 2710 Test ingevuld op: zondag 10 januari 2010

Diversity Drives. Deelnemernaam: Danielle ter Haak Testidentificatie: 2710 Test ingevuld op: zondag 10 januari 2010 Diversity Drives Drives of drijfveren zijn de intrinsieke motivatoren die grotendeels bepalend zijn voor datgene wat ons drijft in werk en leven. Ze kunnen voortkomen uit verschillende bronnen zoals opvoeding,

Nadere informatie

Vragenlijst loopbaanankers

Vragenlijst loopbaanankers Vragenlijst loopbaanankers Doelstelling: Het zich bewust worden van factoren, die van invloed zijn op de loopbaan. Als er beslissingen genomen moeten worden ten aanzien van de loopbaan speelt wat u uiteindelijk

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Sara Berger 15 april 2013 Zuid-Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag T 070 361 17 60 I www.dynamischbureau.nl E info@dynamsichbureau.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

Persoonlijkheidstest (PTA)

Persoonlijkheidstest (PTA) Persoonlijkheidstest (PTA) Student1 2013 TalentFocus 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Rapport Vitaliteitscan

Rapport Vitaliteitscan Rapport Vitaliteitscan Voor: F.K.J Kras 24 maart 2011 Rapportage Individuele Scan Geachte heer/mevrouw F.K.J Kras Hieronder treft u de rapportage aan van de door u ingevulde vitaliteitscan voor werkenden.

Nadere informatie

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch)

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) pag.: 1 van 6 Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) Bron: www.fractal.org/bewustzijns-besturings-model/vragenlijsten/vragenlijst-leerstijlen.htm Auteur: onbekend Een leerstijl is de manier waarop

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Jan Prins 7 november 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren

Nadere informatie

LEVENSFASEN EN DUURZAME INZETBAARHEID WERKNEMERS

LEVENSFASEN EN DUURZAME INZETBAARHEID WERKNEMERS DE TWINTIGER leeftijd < 30 jaar De twintiger stapt het volle leven binnen, vaak met hoge verwachtingen. Het leven ligt voor hem. Is zijn beroepsidentiteit nog aan het ontwikkelen. De concrete werkpraktijk

Nadere informatie

SAMPLE. Voordat je je MBTI-voorkeuren gaat. De reden waarom je het MBTI -instrument gebruikt

SAMPLE. Voordat je je MBTI-voorkeuren gaat. De reden waarom je het MBTI -instrument gebruikt De reden waarom je het MBTI -instrument gebruikt Voordat je je MBTI-voorkeuren gaat verkennen, is het belangrijk om te bedenken waarvoor je het MBTI-instrument wilt inzetten. Door hier eerst over na te

Nadere informatie

competenties en voorbeeldvragen

competenties en voorbeeldvragen competenties en voorbeeldvragen 1 Aanpassingsvermogen Blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan een veranderende omgeving of veranderende taken, andere vakgebieden of verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Je DISC test rapport. DISC-model Reflectie: Joren De Troyer

Je DISC test rapport. DISC-model Reflectie: Joren De Troyer DISC-model Reflectie: Mijn gedragsstijlen uit mijn rapport (van groot -> klein) zijn Consciëntieus, Stabiel, Invloed & als laatste en minst dominante gedragsstijl is Dominant. Consciëntieus (33%) : ik

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

/ Talentenrapportage. Bea Voorbeeld. Naam: Datum: 04 april

/ Talentenrapportage. Bea Voorbeeld. Naam: Datum: 04 april / Talentenrapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 04 april 2014 Email: M.Netten@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 04 april 2014 / Talentenrapportage 2 Talentenrapportage Inleiding De wereld om ons heen, ook de

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 21 mei 2014. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel OPQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 21 mei 2014. www.ceb.shl.com OPQ Profiel OPQ Persoonlijk Rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 21 mei 2014 www.ceb.shl.com INLEIDING Dit rapport is vertrouwelijk en is alleen bedoeld voor de persoon die de vragenlijst heeft ingevuld.

Nadere informatie

Uitgebreid Rapport. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 7

Uitgebreid Rapport. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 7 Uitgebreid Rapport Jan de Bruijn Kandidaatcode RAKNF Invoerdatum 14 februari 2014 Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 7 Inleiding U heeft één of meerdere tests van Online Talent Manager

Nadere informatie

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo Sander, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt.

Nadere informatie

Vertrouwelijk Naam kandidaat: De Kandidaat Print datum: 7-11-11 Rapportage t.b.v.: Geen pakket geselecteerd

Vertrouwelijk Naam kandidaat: De Kandidaat Print datum: 7-11-11 Rapportage t.b.v.: Geen pakket geselecteerd Vertrouwelijk Naam kandidaat: De Kandidaat Print datum: 7-11-11 Rapportage t.b.v.: Geen pakket geselecteerd Loopbaan Inzicht Vragenlijst Afgenomen op: 14-10-11 19:20:1 Deze rapportage is ontworpen om professionele

Nadere informatie

Organisatie X Manager. Willem Jansen. Rapportage VQ Veranderkracht Assessment

Organisatie X Manager. Willem Jansen. Rapportage VQ Veranderkracht Assessment Organisatie X Manager Willem Jansen Rapportage VQ Veranderkracht Assessment introductie Over dit rapport Deze rapportage is tot stand gekomen door een zorgvuldige integratie van de uitkomsten van alle

Nadere informatie

Resultaten 1 6/30/2016 VWO COMPETENTIEPROFIEL EN NIVEAU

Resultaten 1 6/30/2016 VWO COMPETENTIEPROFIEL EN NIVEAU Resultaten 1 6/30/2016 VWO COMPETENTIEPROFIEL EN NIVEAU Resultaten 2 6/30/2016 PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Naam ABCDE Resultaten 3 6/30/2016 Gegevens deelnemer School Naam Algemeen College Naam ABCDE Afnamedatum

Nadere informatie

Leiding geven aan verschillende generaties

Leiding geven aan verschillende generaties Leiding geven aan verschillende generaties Babyboomgeneratie - Babyboomgeneratie Wat is typerend voor een leidinggevende behorende tot de babyboomgeneratie ( 1945-1955)? Een leidinggevende uit de babyboomgeneratie

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

In welke mate drukt iemand een stempel op de omgeving en hoe onafhankelijk stelt iemand zich op.

In welke mate drukt iemand een stempel op de omgeving en hoe onafhankelijk stelt iemand zich op. Definities van de factoren en schalen van de WPV Invloed: In welke mate drukt iemand een stempel op de omgeving en hoe onafhankelijk stelt iemand zich op. 1. Status: Gedreven zijn maatschappelijk het hoogst

Nadere informatie

Rapport selectieassessment

Rapport selectieassessment Rapport selectieassessment Datum: Kandidaat: dhr Proefpersoon Organisatie: XYZ Rol: Manager Customer Support Adviseur: Dit rapport beschouwen wij als strikt vertrouwelijk en zal niet zonder toestemming

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Flexibiliteit

Rapport Persoonlijke Flexibiliteit Rapport Persoonlijke Flexibiliteit Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 28/01/2015 Inleiding Persoonlijke flexibiliteit is uw vermogen om met grote uitdagingen en veranderingen in

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Rapport Teamrol Indicator

Rapport Teamrol Indicator Rapport Teamrol Indicator Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 02/02/2015 Inleiding In dit rapport treft u eerst een beschrijving aan van uw primaire en secundaire rollen. Deze geven

Nadere informatie

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Motivatie en Leerstijlenvragenlijst (MLV-H) D Demo. Naam. 5 januari 2014

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Motivatie en Leerstijlenvragenlijst (MLV-H) D Demo. Naam. 5 januari 2014 Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Motivatie en Leerstijlenvragenlijst (MLV-H) Status Voltooid Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres D Demo 5 januari 2014 D@Demo.com Inleiding Motivatie

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren en Cultuur. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Drijfveren en Cultuur. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Drijfveren en Cultuur Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 05.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 05.04.2016 / Drijfveren en Cultuur 2 Inleiding Wat motiveert je? Waar krijg jij

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 Baronielaan 92 4818 RC Breda T +31(0)76-5657286 I www.humanmobility.nl E info@humanmobility.nl Inleiding De TMA

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Signaalkaart Student: Dhr. Jamal Verkerk School: Dijkzicht College Datum: 8 oktober Inleiding. De Signaalkaart.

Signaalkaart Student: Dhr. Jamal Verkerk School: Dijkzicht College Datum: 8 oktober Inleiding. De Signaalkaart. Datum: 8 oktober 2013 Inleiding Op 8 oktober 2013 heeft Jamal Verkerk in het kader van zijn opleiding de Signaalkaart ingevuld. De Signaalkaart brengt op een laagdrempelige wijze de persoonsgebonden en

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Persoonlijkheidstesten

Persoonlijkheidstesten Persoonlijkheidstesten De gratis korte persoonlijkheid test De eerste test die ik heb gemaakt is een gratis test. Deze test bestaat uit één vraag waar wordt gevraagd een van de negen figuren te kiezen.

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat Rapport Team Competenties i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor

Nadere informatie

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd.

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. TH-MI Motivation Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 30-08-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 30-08-2013. OVER DE MOTIVATION

Nadere informatie

Managementkit rapportage

Managementkit rapportage Managementkit rapportage Naam: Mevrouw Lieke de Wit Geboortedatum: 1 januari 1970 Hoogstgenoten opleiding: HBO Adviseur: De heer Projectbureau Datum: 28 februari 2013 Inleiding Dit rapport gaat over de

Nadere informatie

Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen

Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen Pagina 2 van 17 Naam: Maarten de Boer Afnamedatum: 16.12.2011 09:28 Normgroep: Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen Pagina 3 van 17 NEO-PI-R Uitgebreide interpretatie van de resultaten

Nadere informatie