DEEL I. 5.9 Scrum Definitie project Kern van de methode Historie Scope

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL I. 5.9 Scrum. 5.9.1 Definitie project. 5.9.2 Kern van de methode. 5.9.3 Historie. 5.9.4 Scope"

Transcriptie

1 Scrum Deel I van de beschrijving van Scrum is geschreven door Jeroen Venneman en gereviseerd en geautoriseerd door Eelco Rustenburg, co-auteur van het boek De Kracht van Scrum, en Theo Gerrits, expert voor Computable en ervaren consultant op het gebied van Agile Adopties op basis van Scrum. DEEL I Definitie project Scrum geeft geen definitie van een project. Het is een iteratief en incrementeel raamwerk dat is gericht op continue verbetering en het kort-cyclisch opleveren van kwaliteitsproducten met maximale waarde voor de klant. Er wordt een projectaanpak gebruikt waarbij het product stukje bij beetje in overzichtelijke incrementen wordt opgeleverd. De incrementen zijn niet in een keer compleet en perfect. Ze worden in iteraties verfijnd of verbeterd Kern van de methode Continue verbetering, uitgaande van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Gericht op softwareontwikkeling in de ICT Historie Takeuchi en Nonaka 11 kunnen worden gezien als de grondleggers van Scrum. Zij beschreven een productontwikkelraamwerk dat vergeleken wordt met de manier waarop een rugbyteam als groep de achterlijn van de tegenstander probeert te bereiken. Samenwerking, aanpassingsvermogen, snelheid en zelfsturing zijn kenmerken van multidisciplinaire teams die overeenkomen met zo n rugbyteam. Scrum is gebaseerd op best practices vanuit de Japanse industrie, waaronder ook de Lean Management-principes. Vervolgens hebben Jim Coplien, Mike Beedle, Ken Schwaber en Jeff Sutherland Scrum verder vormgegeven. In 1995 is Scrum door Schwaber en Sutherland geformaliseerd Scope Scrum is één van de lichtste Agile-methoden en daarmee minder voorschrijvend dan bijvoorbeeld Atern. Scrum is ook meer een raamwerk dan een methode en nodigt uit tot verdere invulling. In eerste instantie is het bij de implementatie van Scrum niet nodig om alle bestaande functies en artefacten te vervangen. Hiermee kan het raamwerk juist verder worden ingevuld. Door het raamwerk toe te passen wordt wel een herstructurering in gang gezet. De nieuwe structuur die dan ontstaat vormt de basis voor continue verbetering. 11 Takeuchi, H., Nonaka, I., The New New Product Development Game. In: Harvard Business Review, 1986.

2 5 Projectmanagementmethoden 109 De traditionele muren tussen de diverse disciplines worden afgebroken door de vorming van multidisciplinaire teams. Ontwikkelaars, testers, analisten, architecten en database administrators zijn voorbeelden van disciplines die in zo n multidisciplinair team te vinden zijn. Door de samenvoeging van alle disciplines in een team verminderen de documentoverdrachten, wachttijden en communicatieproblemen Uitgangspunten Scrum onderkent de volgende kernwaarden: Commitment: het team moet zich kunnen en willen committeren tot realistische en uitdagende doelen. Er is vrijheid en zelfsturing nodig om binnen kaders te doen wat nodig is om deze doelen te bereiken. Elementen in Scrum die hieraan bijdragen: - in de sprintplanningsmeeting wordt door het team zelf een inschatting gegeven van de zwaarte van het werk en wordt samen bepaald wat realistisch en uitdagend is om in een sprint op te pakken; - in de daily scrum wordt samen het doel voor de dag bepaald en wordt de persoonlijke bijdrage hieraan uitgesproken tegenover het team. Focus: gericht blijven op het gemeenschappelijke doel en optimaal samenwerken om dit te bereiken. Elementen in Scrum die hieraan bijdragen: - werken in sprints met een sprintdoel en met een tijdsduur van maximaal een maand; - daily scrums; - formulering van de werklijst of backlog items in het doelgerichte user story format: As a <role> I want < a feature> so that < my goal is achieved>. Openheid: openheid stimuleert communicatie, de mogelijkheid om bij te kunnen sturen, de mogelijkheid om elkaar te helpen en het verkrijgen van vertrouwen. Openheid is nodig om Scrum te laten werken. Elementen in Scrum die hieraan bijdragen: - de product backlog (geprioriteerde werklijst van het team) is zichtbaar voor iedereen; - de daily scrum maakt transparant waaraan het team werkt; - de sprint review meeting waarin het resultaat van de sprint aan de belanghebbenden wordt getoond; - dagelijkse trendlijnen (burn-down) van bijvoorbeeld de productiviteit (velocity) van het team, zowel binnen een sprint als voor de hele product backlog. Respect: respect voor elkaars sterktes en zwaktes is nodig voor werkelijke teamgeest. Elkaar stimuleren en helpen om de teamdoelstellingen te bereiken in plaats van elkaar de schuld geven als het tegen zit. Durf: de durf hebben om schattingen en commitment te geven, beslissingen te nemen, transparant te zijn en open te communiceren. Het vereist durf om je kwetsbaar op te stellen en op een creatieve manier te werken met zelfsturing, vrijheid en teamverantwoordelijkheid. Vertrouwen hebben en krijgen is hierbij noodzakelijk, zowel voor het team als voor de omgeving.

3 Beschrijving Raamwerk Het Scrumraamwerk bestaat uit een verzameling Scrumteams met hun bijbehorende rollen, timeboxes, artefacten en regels 12 : Scrumteams zijn zelforganiserend, multidisciplinair en werken iteratief en incrementeel. Scrum beschrijft de volgende drie rollen: de product owner, de Scrummaster en het team. Onderdelen van Scrum die binnen timeboxes uitgevoerd worden zijn: de releaseplanning, sprintplanning, sprint, daily scrum, sprint review en retrospective. De vier primaire artefacten binnen Scrum zijn: de product backlog, sprint backlog, release burn-down chart en de sprint burn-down chart. De regels zorgen voor de verbinding tussen de rollen, timeboxes en artefacten. Detailbeschrijving In Sprint READY Sprint backlog Daily Preparing New Product backlog xxxxxx xxxx xxx Sprint Vaste sprint lengte 1-4 weken Done Werkende software met maximale klantwaarde Figuur Scrumaanpak De product backlog, helemaal links in figuur 5.9.1, is de werklijst. Deze lijst wordt gevuld met de eisen en wensen van alle belanghebbenden van het te realiseren product. De product owner verzorgt de prioritering van de backlog items. Deze prioritering vindt plaats op basis van een businesscase per item. Hierin worden risico s, afhankelijkheden en zwaarte meegenomen. Voor deze zwaarte is een realistische inschatting nodig die alleen kan worden gegeven door degenen die hiermee aan de slag moeten, het team. Samen met het multidisciplinaire team worden de items op de lijst klaargemaakt voor een sprint. De items moeten namelijk voldoende uitgewerkt zijn zodat ze binnen een sprint kunnen worden omgezet in werkende software. De eisen waaraan de items op dat moment moeten voldoen, worden vastgelegd in de Definition of Ready. Meer informatie over Definition of Ready is te vinden in een blog van Serge Beaumont Schwaber, K. & J. Sutherland (2010). De Scrum Guide, scrum.org. (http://www.scrum.org/scrumguides/). 13

4 5 Projectmanagementmethoden 111 Een van de middelen om tot ready backlog items/user stories te komen, inclusief een inschatting van de benodigde inspanning, is Planning Poker 14. Met Planning Poker geven de teamleden onafhankelijk van elkaar een inschatting. Ieder heeft een verzameling kaarten met getallen die gebaseerd zijn op de Fibonacci-reeks. Na een toelichting van de user story door de product owner kunnen er vragen worden gesteld om meer duidelijkheid te krijgen. Er is een zekere duidelijkheid nodig om een relatieve schatting te kunnen geven. Relatief ten opzichte van een duidelijke (simpele) user story die vooraf met elkaar is besproken en een gezamenlijk vastgesteld, willekeurig gewicht heeft gekregen. Dit gewicht dient als referentie voor de relatieve inschatting en wordt uitgedrukt in punten. Deze punten worden in de praktijk vaak storypunten of complexiteitspunten genoemd. Het uitdrukken in punten helpt mee om te voorkomen dat er in dagen of uren geschat gaat worden. Het tijdsaspect komt namelijk pas naar voren bij de realisatie van de user stories. De schatting is relatief omdat hiermee snel inzicht ontstaat in de verhoudingen tussen de brokken werk op de product backlog. Er wordt geen tijd gestoken in de verfijning van de schattingen om vooraf meer zekerheid te krijgen. In plaats daarvan wordt eerder begonnen met de realisatie van user stories en worden planningen nauwkeuriger op basis van de praktijkervaring in de uitvoering van de sprints. Als tijdens de Planning Poker iedereen voldoende duidelijkheid heeft om een schatting te kunnen geven, worden de kaarten met de getallen naar beneden op tafel gelegd en vervolgens tegelijkertijd omgedraaid (net zoals de call bij poker). Er volgt een discussie over de verschillen en er komen aanvullende vragen. Vervolgens worden de kaarten opnieuw gebruikt totdat er consensus over de schatting is. De Scrummaster faciliteert dit proces. Hij is de bewaker van het Scrumproces, beschermt het team, coacht het team om zelfsturend te worden en creëert transparantie naar de omgeving. Bij de aanvang van een sprint wordt in de sprintplanningsmeeting door het team bepaald welke items er kunnen worden opgepakt uit de lijst van geprioriteerde en ingeschatte ready user stories. Deze verzameling items wordt verder uitgewerkt in taken en vormt de sprint backlog. Het team geeft haar commitment om dit te gaan realiseren in de huidige sprint. De hoeveelheid storypunten die in een sprint verwerkt kunnen worden, wordt de velocity genoemd, de snelheid/productiviteit van het team. Een sprint is een vaste tijdsperiode waarin het multidisciplinaire team werkende software gaat opleveren. Gedurende elke sprint wordt het eindproduct verder uitgebreid en/of verfijnd. Sprints hebben een vaste lengte (tussen de één en vier weken) waardoor er een regelmatige heartbeat ontstaat waarin de opleveringen plaatsvinden. De regelmatige opleveringen zorgen voor een ritme voor het team en verbeteren de voorspelbaarheid voor de omgeving. 14 Planning Poker wordt niet beschreven in het brondocument. Zie daarvoor

5 112 Elke sprint heeft een doel. Deze wordt duidelijk gemaakt aan het team en bevordert de focus. Het doel kan op verschillende manieren bereikt worden. Het is de verantwoordelijkheid van het team om een zo optimaal mogelijke manier te vinden en deze toe te passen. De omvang/scope van een sprint is bij aanvang vastgesteld. Gedurende de sprint vinden hierin geen wijzigingen plaats. Wijzigingen in de overige items van de product backlog zijn wel toegestaan. Deze wijzigingen vinden alleen plaats via de product owner. Aangezien er met korte sprints wordt gewerkt, is het over het algemeen acceptabel dat een wijziging pas in een volgende sprint wordt gerealiseerd. In het uitzonderlijke geval dat uitstel onacceptabel is, moet de lopende sprint onderbroken worden en start er een nieuwe sprint. In de sprintplanningsmeeting wordt door het team een opdeling in taken gemaakt die gedurende de sprint uitgevoerd zullen worden. De user stories en bijbehorende taken worden hierbij op een Scrumboard geplaatst (zie figuur 5.9.2). Dit visuele Scrumboard geeft ten allen tijde de status van de sprint weer. User Story To Do In Progress Done A B C E Figuur Scrumboard De taken zullen samen met de bijbehorende stories visueel over het bord van de kolom To do via de kolom In progress naar de kolom Done verschuiven. Done betekent idealiter dat iets klaar is om in productie genomen te worden. Maar het haalbare eindresultaat van een sprint verschilt per organisatie en zelfs per project. De definitie van het eindresultaat van een sprint wordt vastgelegd in de Definition of Done. Het Scrumboard is een herkenbaar middel in de ruimtes waar volgens Scrum wordt gewerkt. Dagelijks wordt het bord bijgewerkt en wordt de status tijdens de daily scrum (ook wel be-

6 5 Projectmanagementmethoden 113 kend als daily stand-up) besproken. Dit is het dagelijkse afstemmingsmoment van circa 15 minuten voor het team waarin het doelgericht samenwerken wordt benadrukt. Er worden drie vragen behandeld: Wat heb je tussen de vorige en deze daily scrum bereikt? Wat ga je tot de volgende daily scrum bereiken? Wat zijn jouw belemmeringen (impediments ) daarbij. Impediments worden vaak op een aparte lijst bijgehouden, de impediments-lijst. Aan het eind van de sprint vindt er een sprintreview (ook wel bekend als demo) plaats voor het team en de belanghebbenden. Hierin worden de daadwerkelijk, volledig afgeronde resultaten van de sprint getoond. Ook vindt er aan het eind van elke sprint een retrospectief plaats. Hierin evalueert het team de zaken die goed gaan en de zaken die verbeterd kunnen worden. Er worden vervolgens acties opgesteld om de belangrijkste verbeteringen door te voeren. Op deze manier ontstaat een continue verbetercyclus. Gedurende een sprint wordt de voortgang van het team inzichtelijk gemaakt aan de hand van een sprint burn-down chart. Dit is een grafiek met op de horizontale as de dagen in de sprint en op de verticale as het aantal storypunten in de sprint. Elke dag wordt aangegeven hoeveel punten er verbrand zijn. De punten van een user story gelden hierbij als verbrand als alle bijbehorende taken op Done staan. Een soortgelijke burn-down kan gemaakt worden op basis van uren in plaats van storypunten als alle taken in uren zijn geschat. Dit laatste wordt vaak bij startende teams gedaan, maar mag nooit als vervanger van de burn-down op storypunten gaan dienen. De focus moet liggen op het resultaat, wat echt gerealiseerd is, niet op hoeveel uren er besteed zijn. Naast de sprint burn-down is er ook een Release of Product burn-down. Deze bevat op de horizontale as sprints en op de verticale as het totaal aantal storypunten bij aanvang van het project. Na elke sprint wordt deze burn-down bijgewerkt waardoor inzicht ontstaat in het benodigde aantal sprints om de gehele backlog weg te werken. Ook kan in deze burn-down inzichtelijk worden gemaakt welke wijzigingen of aanvullingen er op de product backlog plaatsvinden. Zo kan bij de toevoeging van een nieuwe functionaliteit duidelijk worden gemaakt hoeveel sprints er extra nodig zullen zijn of welke functionaliteit gaat afvallen. In de meeste gevallen zal het resultaat van een sprint niet elke keer in productie genomen worden. In een releaseplanningsmeeting bij aanvang van het project worden de releases gedefinieerd op basis van een verzameling incrementen. De verzameling incrementen worden als deelproduct met toegevoegde waarde in productie genomen. Het releaseplan kan na elke sprint worden bijgesteld en is een belangrijk middel in de afstemming met de omgeving van het project.

7 114 Ik werk sinds een aantal maanden bij bol.com. In mijn vorige baan werkte ik vaak met de watervalmethodiek. Bij waterval bedenk en ontwerp je eerst de volledige oplossing en ga je daarna de oplossing pas implementeren. Dat is een beetje de omgekeerde wereld van Scrum. Scrum heeft voor bol.com veel voordelen. Je kunt met Scrum veel beter inspelen op wijzigende marktomstandigheden of veranderingen binnen het bedrijf, zeker omdat we binnen bol.com elke vier weken een release naar productie opleveren. Je bent veel flexibeler in projectimplementaties. Dat is heel belangrijk als je heel snel moet kunnen inspelen op wat de markt vraagt. Je moet wel een stukje controle loslaten als projectmanager. En dat is wel even wennen. Eduard de Sonnaville Projectmanager, bol.com Beschikbaarheid Scrum is een open methode. Er is inmiddels veel geschreven over Scrum en er is dan ook via vele kanalen informatie beschikbaar. Door de eenvoud en resultaatgerichtheid van de methode is deze populair bij teams en opdrachtgevers. Bij teams vanwege de focus op waarde en de relatieve vrijheid die samenhangt met het zelfcommitment dat men heeft, bij opdrachtgevers vanwege de snelle feedback en de hoge mate van sturing op basis van waarde, kwaliteit en risico. Een aandachtspunt bij de implementatie van Scrum is dat door de openheid wel Scrum in name only kan ontstaan. Hierbij worden slechts enkele elementen van Scrum toegepast, of wordt het geheel alleen als proces gevolgd, zonder de feedbackmechanismen en empirische leervermogens te benutten. Scrum vereist de discipline van het team om maximale transparantie over voortgang en kwaliteit te geven en om steeds de optimale weg te zoeken. De bekende Nokia-test van Bas Vodde kan gebruikt worden om te controleren of de basis wordt toegepast. Deze test is te vinden op: Toepassingsgebied Scrum is een productontwikkelraamwerk dat vooral wordt toegepast binnen software development. Daar heeft het ook zijn bekendheid gekregen. Maar de methodiek is evengoed buiten de ICT toepasbaar. Scrum wordt zowel binnen multinationals als kleinere bedrijven toegepast, voor allerlei soorten projecten: complex en niet complex, nieuwbouw en legacy, front-end en backend. Scrum is door zijn transparantie en eenvoud goed te combineren met andere methoden, zoals PRINCE2, CMM, ITIL, PMBOK Guide. Vaak zorgt Scrum dan voor een vermindering van het aantal rollen, overdrachtsmomenten en procedures, waardoor de genoemde methoden effectiever hun toegevoegde waarde kunnen leveren en qua aanpak lichter worden.

8 5 Projectmanagementmethoden Beheer van de methode De methode is vastgelegd in: Schwaber, K.& M. Beedle. (2002). Agile Software Development with Scrum. Pearson International Edition. ISBN Dit boek is gebruikt als brondocument bij de vergelijking met andere methoden. Literatuur Schwaber, K. & J. Sutherland. (2010), De Scrum Guide, scrum.org ttp://www.scrum.org/ scrumguides/). Solingen, R. van en E, Rustenburg. (2010). De kracht van Scrum. Pearson Education Benelux. Takeuchi, H. & I. Nonaka. The New New Product Development Game. In: Harvard Business Review, Voor een overzicht van diverse Agile-boeken: Beheerder van de methode De belangrijkste Scrumgebruikersgroepen in Nederland zijn NLScrum (http://www.meetup.com/nlscrum/) AgileHolland (http://agileholland.com/) voor individuele leden Agile Consortium (www.agileconsortium.nl) voor organisaties. Opleidingen Opleidingen worden verzorgd door Certified Scrum Trainers. Informatie hierover is te vinden op: DEEL II Onderscheidende kenmerken Categorie Aanpak Projectopzet Besluitvorming Zichtbare resultaten Bewaking en beheersing Kwaliteit Beschikbaarheid Kenmerk Multidisciplinair team met focus op maximale klantwaarde. Heart beat van sprints gevoed vanuit een geprioriteerde product backlog. Zelfsturende teams, prioritering door product owner. Aan het eind van elke sprint. Product backlog, burn-down charts. Resultaat is in elke sprint expliciet, bijsturing is na elke sprint mogelijk Niet onderhandelbaar. Open methode, boeken en opleidingen ruim beschikbaar.

9 Sterke kanten en valkuilen bij het gebruik van de methode Sterke kanten Focus op klantwaarde. Kunnen omgaan met verandering Zelfsturing. Continue verbetering, uitgaan van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Valkuilen Te vroeg starten, er moet voldoende ready zijn. Niet alle belanghebbenden zijn betrokken. Niet kunnen omgaan met de vrijheid vanwege onvoldoende discipline en verantwoordelijkheidsgevoel. Directief sturend management gericht op voorkomen van veranderen in plaats van het benodigde faciliterende management Scrum vergeleken Door het brondocument Agile Software Development with Scrum te scoren volgens het PM- Vergelijkingsmodel, komen we tot de volgende scores van Scrum: Contextmanagement Scrum Besturing 3 2 Doel / resultaat Contextanalyse 1 0 Plannen Team Meten en Bewaken Leiderschap Interne communicatie Risico Fig De score van Scrum op de verschillende aspecten van projectmanagement Scrum scoort vooral hoog op meten en bewaken, risico en interne communicatie. Bij Scrum wordt op een wezenlijk andere manier beheerst dan bij de meer traditionele methode. Dit komt ook door het timeboxen dat net als bij Atern gebruikt wordt (zie ook paragraaf 8.11). In hoofdstuk 8 hebben we de sprint van Scrum opgenomen en ook de waarden die Scrum formuleert voor een succesvol team. Dit zijn elementen die breed toepasbaar kunnen zijn in allerlei soorten projecten.

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

Brochure Agile / SCRUM Foundation

Brochure Agile / SCRUM Foundation Brochure Agile / SCRUM Foundation Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt

Nadere informatie

Leiderschap in een organisatie met technische professionals

Leiderschap in een organisatie met technische professionals Quintor Leiderschap in een organisatie met technische professionals Johan Tillema CEO Quintor Professionele softwareontwikkeling ICT Architectuur Java,.NET en Mobile Informatieanalyse Opgericht in 2005

Nadere informatie

Scrum bij Hosting. Philippus Baalman

Scrum bij Hosting. Philippus Baalman Scrum bij Hosting Philippus Baalman TriMM Projecten 2012 ontwikkelaars (vanuit de strategie) TriMM ontwikkelmethode introduceren op basis van Scrum Werkwijze Welkom Scrum by Hosting 10 december 2014 Sprint

Nadere informatie

Kwaliteit in Agile: een gegeven?

Kwaliteit in Agile: een gegeven? QA in Agile: waste? Kwaliteit in Agile: een gegeven? Een praktijkvoorbeeld Arno Balemans senior Quality Assurance consultant Bussum, 29 september 2015 Kwaliteit in Agile 2015 2 Werkzaamheden In mijn opdrachten:

Nadere informatie

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS)

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) AERIUS II Mark Wilmot Product Owner AERIUS Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) m.j.wilmot@mineleni.nl Inhoud Toelichting AERIUS II Project Demo Agile / Scrum proces

Nadere informatie

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements Agile bij grote administratieve systemen Omgaan met requirements 1 Agenda Wat is een groot systeem? Aanpak van een groot systeem Agile alignment Agile en requirements (en architectuur) Agile en governance

Nadere informatie

Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Scrum Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 SCRUM... 4 3 FASERING... 5 4 KENMERKEN... 6 4.1 DE SCRUM-MEETING...

Nadere informatie

De Agile Analist. Henk Jan Huizer

De Agile Analist. Henk Jan Huizer De Agile Analist Henk Jan Huizer Software Ontwikkeling Dat is Software Ontwikkeling is Voor veel organisaties van steeds grote belang! Agile Software ontwikkeling Is een aanpak die past bij het type werk

Nadere informatie

Agile Scrum voor Non-IT

Agile Scrum voor Non-IT whitepaper Agile Scrum voor Non-IT 020 2614 195 1 Inhoud 3 Waarom Agile Scrum 6 Hoe werkt Agile Scrum 8 Over ASG Scrum aanpak voor non-it projecten Scrum is een aanpak waarmee in projecten slimmer kan

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Master

EXIN Agile Scrum Master Preparation Guide EXIN Agile Scrum Master Editie juli 2015 Copyright 2015 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Van Gantt chart naar Burn up chart: het doen van een eerste Agile project

Van Gantt chart naar Burn up chart: het doen van een eerste Agile project Van Gantt chart naar Burn up chart: het doen van een eerste Agile project Auteurs: Jeroen van Menen en Ron van Vliet In softwareontwikkeling en binnen IT-afdelingen van grote bedrijven krijg je als project

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum WHITEPAPER IN 5 MINUTEN A U G U S T U S 2 0 1 4 11. Scrum Deze whitepaper gaat over Scrum. Kort en bondig: Scrum is een software-ontwikkelmethode met vaste sprints van enkele weken waarin steeds een verbeterde

Nadere informatie

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink Riskpoker - Confirmation - Planningpoker 10-7-2013 Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink 1 Presentatie (sprint) backlog items 1 2 3 4

Nadere informatie

WHITE PAPER. Agile/Scrum

WHITE PAPER. Agile/Scrum WHITE PAPER Agile/Scrum Belangrijkste kenmerk van Scrum is de ontwikkeling via een serie van korte - iteraties, in Scrum terminologie sprints genoemd. Introductie Heel in het kort gezegd is Scrum een Agile

Nadere informatie

EEN INTRODUCTIE TOT SCRUM

EEN INTRODUCTIE TOT SCRUM EEN INTRODUCTIE TOT SCRUM www.scrumacademy.nl Panamalaan 8a 1019 AZ AMSTERDAM 020-8200910 info@scrumacademy.nl HET ONTSTAAN VAN SCRUM Agile, omarm verandering! Scrum is een methode die voortkomt vanuit

Nadere informatie

TFS als perfecte tool voor Scrum

TFS als perfecte tool voor Scrum TFS als perfecte tool voor Scrum René van Osnabrugge renevo@delta-n.nl About me René van Osnabrugge Communicate @renevo renevo@delta-n.nl http://osnabrugge.wordpress.com Agenda Wat is Scrum? Wat is ALM

Nadere informatie

Agile werken: zó doen we dat

Agile werken: zó doen we dat Agile werken: zó doen we dat Bij Freshheads werken we graag volgens de Agile aanpak. De voordelen? Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit, snellere resultaten en grotere betrokkenheid. Maar hoe gaat het

Nadere informatie

SCRUM. voor Dummies. boeksamenvatting (aangevuld met andere bronnen)

SCRUM. voor Dummies. boeksamenvatting (aangevuld met andere bronnen) SCRUM voor Dummies boeksamenvatting (aangevuld met andere bronnen) Deze samenvatting is as is. Er mogen geen enkele rechten aan ontleend worden en is niet bedoeld of geschikt als lesmateriaal. Het is een

Nadere informatie

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management Lean Six Sigma Scrum Niet alleen voor software projecten LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt Project Management Project succes survey The Standish Group's report: "CHAOS Summary

Nadere informatie

[ SCRUM. ] Een introductie

[ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM IN HET KORT. ] Scrum is een agile-proces, welke het mogelijk maakt om te focussen op het leveren van het beste resultaat in de kortst mogelijke tijd. Het maakt het mogelijk

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Voorwoord... 7 Over de auteur... 15 Dankwoord... 19 Inleiding... 21 Deel I: De rollen... 25 Hoofdstuk 1: Wat Scrum is en hoe het werkt... 27 Hoofdstuk 2: De Product Owner... 33 Hoofdstuk

Nadere informatie

Agile Testen in de praktijk

Agile Testen in de praktijk 1 Agenda 2 Agile Testen in de praktijk Summerschool 13 Juli 2011 Introductie Agile de context van agile Testen2.0 de tester in een agile project Waarden en principes DoD, PRA en MTP Testen3.0 in een agile

Nadere informatie

14-9-2015. Scrum in het kort

14-9-2015. Scrum in het kort Les 3 Scrum in het kort Scrum is een agile proces dat het ons mogelijk maakt om de hoogste waarde in de kortste tijd te realiseren. Het maakt het ons mogelijk om snel en regelmatig echt werkende software

Nadere informatie

Snel en flexibel opleiden met Scrum

Snel en flexibel opleiden met Scrum Snel en flexibel opleiden met Scrum Is jouw organisatie (nog) niet ingericht op agile werken en wil je wel al je project Scrum inrichten? Met deze whitepaper loodsen we je door een aantal uitdagingen heen

Nadere informatie

Agile buiten de IT. Bent u al onbewust bekwaam met agile? Bert Leibbrand bert.leibbrand@itri.nl +31 6 27 74 60 88

Agile buiten de IT. Bent u al onbewust bekwaam met agile? Bert Leibbrand bert.leibbrand@itri.nl +31 6 27 74 60 88 Agile buiten de IT Bent u al onbewust bekwaam met agile? Bert Leibbrand bert.leibbrand@itri.nl +31 6 27 74 60 88 Agenda Overzicht Agile: een hype? Agile termen Planningpoker: zelf ervaren Samenvatten Volgende

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

Scrum: where Business drives IT

Scrum: where Business drives IT Scrum: where Business drives IT De simpelste oplossingen zijn meestal de beste Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, of vervangen wordt door JDeveloper,

Nadere informatie

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3 Naar Voren: Tijdschrift voor webwerkers» Artikel #155 Agile (web)ontwikkeling Omarm de verandering Als ICT-professional heb je het liefst dat de klant exact weet wat hij wil, dat jij exact weet hoe je

Nadere informatie

Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen

Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen Eneco Rotterdam 3 december 2013 03-12-2013 Agile Erik van Daalen 1 Hoofdsponsor Sponsors IPMA-N Jaarsponsors 03-12-2013 Agile Erik van Daalen 2 Korte introductie

Nadere informatie

Scrum. Wat is het? De term Scrum. Kenmerken van Scrum

Scrum. Wat is het? De term Scrum. Kenmerken van Scrum Scrum Wat is het? Scrum is een raamwerk dat voor veel projecten van toegevoegde waarde kan zijn. Scrum volgt in wezen het principe van leren doe je door te doen. De gedachte is dat je beter al doende met

Nadere informatie

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel I

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel I De Agile Analist Ebook over requirements en agile Deel I 2 Inhoud Deel I... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Voor welk type projecten is Scrum geschikt?... 3 1.1.1 Empirische procesbesturing... 4 1.2 Agile werkt

Nadere informatie

Een website ontwerpen met agile design en scrum, wat heb je nodig?

Een website ontwerpen met agile design en scrum, wat heb je nodig? Een website ontwerpen met agile design en scrum, wat heb je nodig? door admin - 03-19-2012 http://www.itpedia.nl/2012/03/19/een-website-ontwerpen-met-agile-design-en-scrum-wat-heb-je-nodig/ Door Pieter

Nadere informatie

Najaarsspecial Oktober 2013

Najaarsspecial Oktober 2013 Najaarsspecial Oktober 2013 Pagina 12 TESTEN IS GEEN KUNSTJE ; ADAPTIVITEIT MAAKT VAN TESTEN IN JOUW CONTEXT EEN KUNDE! Door Leo van der Aalst en Rik Marselis leo.vander.aalst@sogeti.nl rik.marselis@sogeti.nl

Nadere informatie

Agile/Scrum Foundation

Agile/Scrum Foundation Agile/Scrum Foundation Wil je continu grip houden op (langlopende) projecten? Leer de theorie van Agile en hoe Scrum een oplossing biedt om projecten binnen tijd en budget te realiseren Leer welke verantwoordelijkheden

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Preparation Guide EXIN Agile Scrum Foundation Editie december 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation. Preparation Guide

EXIN Agile Scrum Foundation. Preparation Guide EXIN Agile Scrum Foundation Preparation Guide Editie Juni 2016 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

STARTUP AGILE/SCRUM: SPRINT 0. StartUp Agile/scrum Sprint 0

STARTUP AGILE/SCRUM: SPRINT 0. StartUp Agile/scrum Sprint 0 StartUp Agile/scrum Sprint 0 PAGINA 1 VAN 10 INLEIDING Dit document is bedoeld om bij de start van een Agile/scrumproject antwoord te geven op een aantal belangrijke vragen. Deze kick-off van een Agile/scrum

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Voortdurende gecontroleerde aanpassing aan de veranderende vraag.

Voortdurende gecontroleerde aanpassing aan de veranderende vraag. 62 5.2 Atern Deel I van de beschrijving van DSDM Atern is geschreven door Jeroen Venneman. Dit deel is gereviseerd en geautoriseerd door Edgar Hildering, auteur van het boek DSDM Een introductie, en Peter

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Preparation Guide EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Toepassen van Scrum als process template

Toepassen van Scrum als process template Toepassen van Scrum als process template Door Robin Witteman robinw@delta-n.nl Introductie van Scrum Het toepassen van Scrum is in 1986 op de Universiteit van Harvard uitgedacht door Hirotaka Takeuchi

Nadere informatie

15-6-2015. Eerste ontwerp Conferentie Software Development 2020. Programma 5 minuten Introductie. Netvlies Sedert 1997

15-6-2015. Eerste ontwerp Conferentie Software Development 2020. Programma 5 minuten Introductie. Netvlies Sedert 1997 Eerste ontwerp 1 - XX Programma 5 minuten Introductie 15 minuten Grip op je project met Scrum (theorie) 15 minuten Case: Zorgtrajectplanner 5 minuten Scrum in je dagelijkse werk 5-10 minuten Q&A Conferentie

Nadere informatie

Managen van agile projecten

Managen van agile projecten WHITEPAPER Managen van agile projecten Bert Hedeman Iedereen Agile? Nee! Agile kan absoluut eenvoudig en effectief worden toegepast in ieder project waarbij een sterke samenwerking met de gebruikers gewenst

Nadere informatie

De veranderende rol van de projectleider in een Agile-wereld: Het belang van Agile Leadership

De veranderende rol van de projectleider in een Agile-wereld: Het belang van Agile Leadership De veranderende rol van de projectleider in een Agile-wereld: Het belang van Agile Leadership 11.45: Ontwikkeling Agile bij ING en de veranderende rol van de projectleider bij ING Jan Gastkemper 12:15:

Nadere informatie

PLANET AGILE. Tussen Scylla & Charybdis: 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE. Tussen Scylla & Charybdis: 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR Tussen Scylla & Charybdis: 10 uitgangspunten voor meerwaarde door samenhang te versterken zonder (teveel) agility te verliezen Hans Smorenburg Quint Wellington Redwood. Even

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

SCRUM METHODE.

SCRUM METHODE. SCRUM METHODE www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 WAT IS SCRUM? Scrum is een methode om effectief, kostenefficiënt, klant- en resultaatgericht te werken in teams. Met Scrum kunt u de principes van agile

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. Oktober 2011. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. Oktober 2011. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel Oktober 2011 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht...

Nadere informatie

Februari juni Toelichting aanpak. Claudia Tjia GROEP F M42

Februari juni Toelichting aanpak. Claudia Tjia GROEP F M42 Februari juni 2016 Toelichting aanpak Claudia Tjia GROEP F M42 Dit document bevat informatie over het onderdeel SCRUM binnen de proftaak. SCRUM is de methode die wij als groep moesten hanteren om het project

Nadere informatie

De overstap naar Agile De overstap naar Agile

De overstap naar Agile De overstap naar Agile De overstap naar Agile De overstap naar Agile Wat als niet alleen de requirements veranderen, maar alles verandert? Inleiding Start project met waterval aanpak Overstap naar agile Hoe hebben we het gedaan?

Nadere informatie

WORKSHOP 1W5. De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten. Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT

WORKSHOP 1W5. De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten. Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT WORKSHOP 1W5 De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT 11.00-12.00 uur / Expedition Curriculum Vitae Team Lead Software Developers

Nadere informatie

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams SCRUM VERDUBBELAAR dubbel zo goed door je persoonlijke backlog Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping in de ontwikkeling van Scrumteams IK WIST DAT HET NIET GING LUKKEN (en hield het voor me) IK HEB

Nadere informatie

Samen toegankelijke websites bouwen met Scrum. Irene Melisse

Samen toegankelijke websites bouwen met Scrum. Irene Melisse Samen toegankelijke websites bouwen met Irene Melisse Wie is Irene? 20 jaar werkzaam in de IT Ontwikkelaar > System Engineer > Coach Waterval > Agile Sinds 2014 bij ezcompany Master Agile Coach 30-05-16

Nadere informatie

VPNG. Scrum. voor ICT-projectleiders en projectleiders in het fysiek en sociaal domein. Scrum, een hype of nuttige projectaanpak?

VPNG. Scrum. voor ICT-projectleiders en projectleiders in het fysiek en sociaal domein. Scrum, een hype of nuttige projectaanpak? Scrum, een hype of nuttige projectaanpak? Scrum voor ICT-projectleiders en projectleiders in het fysiek en sociaal domein VPNG Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten 1 2 Scrum voor ICT-projectleiders

Nadere informatie

Overdracht van project naar beheer. Beheer is ook Agile!

Overdracht van project naar beheer. Beheer is ook Agile! Overdracht van project naar beheer. Beheer is ook Agile! Belangrijkste doelen Project: Binnen tijd en geld een nieuw of aangepast product of dienst aan de klant leveren. Beheer: Het garanderen van continuïteit

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management SCRUM MASTER TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER SCRUM Scrum is een raamwerk voor het ontwikkelen en onderhouden van complexe

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

Nexus Gids. De definitieve gids voor Nexus: Het exoskelet van geschaalde Scrum ontwikkeling. Developed and sustained by Ken Schwaber and Scrum.

Nexus Gids. De definitieve gids voor Nexus: Het exoskelet van geschaalde Scrum ontwikkeling. Developed and sustained by Ken Schwaber and Scrum. Nexus Gids De definitieve gids voor Nexus: Het exoskelet van geschaalde Scrum ontwikkeling Developed and sustained by Ken Schwaber and Scrum.org August 2015 Inhoudsopgave Nexus Overzicht... 2 Doel van

Nadere informatie

Software- en Gameproject

Software- en Gameproject Software- en Gameproject Inleidende colleges periode 1-2 2017/2018 College 2 Het scrum proces en risico s Johan van Rooij Zorg dat je als projectgroep bij elkaar zit! 1 Vorige week: eerste stappen met

Nadere informatie

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig!

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! INTRODUCTIE ANKO TIJMAN 2 Software tester sinds 1997 (TMap, ISEB Practitioner) Eerste agile ervaring in 2001 Presentaties op (inter)nationale congressen Nov

Nadere informatie

Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl

Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl (fr)agile Balance Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl Voorstelronde Naam Organisatie Ervaring met testen in agile omgevingen Verwachting 2 Agenda 09:30

Nadere informatie

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR. Lean toegepast op PRINCE2 Projectmanagement is waste (maar noodzakelijk) Martin van Borselaer Mens-, organisatie- en procesverbeteraar Projectmanager/verandermanager & coach

Nadere informatie

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil eagileagileagileagileagileagileagileagi leagileagileagileagileagileagileagileag

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. Oktober Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. Oktober Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel Oktober 2011 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht...

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

Agile, Scrum en Kanban in de praktijk

Agile, Scrum en Kanban in de praktijk Agile, Scrum en Kanban in de praktijk Wat is agile en wat kenmerkt agile projecten? Agile in de praktijk: rollen, teams en best practices Hoe om te gaan met requirements in agile projecten? Hoe agile projecten

Nadere informatie

Inhoud. Deel I: De rollen... 25. Voorwoord...7. Over de auteur...15. Dankwoord...19

Inhoud. Deel I: De rollen... 25. Voorwoord...7. Over de auteur...15. Dankwoord...19 Inhoud Voorwoord...7 Over de auteur...15 Dankwoord...19 Inleiding...21 Waarom Scrum?...21 Doelgroep...22 De indeling van het boek...23 Deel I: De rollen...23 Deel II: De lijsten...23 Deel III: De meetings...23

Nadere informatie

Business Sprint LOOT-scholen en Zo.Leer.Ik in kader van project Leerling 2020. Door Madelief Keyser en Michael van Wetering

Business Sprint LOOT-scholen en Zo.Leer.Ik in kader van project Leerling 2020. Door Madelief Keyser en Michael van Wetering Business Sprint LOOT-scholen en Zo.Leer.Ik in kader van project Leerling 2020 Door Madelief Keyser en Michael van Wetering Aanleiding Business Sprints Inzicht krijgen in behoeftes van nieuwe onderwijsconcepten

Nadere informatie

Even voorstellen. Xenophanes. Literatuur. Inhoudsopgave 20-11-2014. SCRUM en bid management DEEL I BID MANAGEMENT. (Colophon, 560 circa 478 v. Chr.

Even voorstellen. Xenophanes. Literatuur. Inhoudsopgave 20-11-2014. SCRUM en bid management DEEL I BID MANAGEMENT. (Colophon, 560 circa 478 v. Chr. Even voorstellen SCRUM en bid management Ontwikkelaar, ontwerper, projectleider, projectmanager, management consultant, directeur, oprichter, aandeelhouder, senior adviseur, bid manager, principal consultant

Nadere informatie

Speciaal voor u. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat kennis pas echt waardevol is als je het deelt. De Product Backlog. Hoe ga je daar mee om?

Speciaal voor u. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat kennis pas echt waardevol is als je het deelt. De Product Backlog. Hoe ga je daar mee om? Speciaal voor u. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat kennis pas echt waardevol is als je het deelt. De Product Backlog Hoe ga je daar mee om? Kevin Bakker Baarn, 1-3-2016 Met hulp van: Frank Sprengers,

Nadere informatie

Tmap Dag 2015. Ik test, jij test, wij testen. Testen binnen een Wendbare Belastingdienst. 29 september 2015. Laurens Kremer

Tmap Dag 2015. Ik test, jij test, wij testen. Testen binnen een Wendbare Belastingdienst. 29 september 2015. Laurens Kremer Tmap Dag 2015 Ik test, jij test, wij testen Testen binnen een Wendbare Belastingdienst 29 september 2015 Laurens Kremer Introductie Naam: Laurens Kremer, SPC, CISA Rol: Agile coach Informatie Management

Nadere informatie

Hoe ver moet je gaan?

Hoe ver moet je gaan? Hoe ver moet je gaan? Requirements verzamelen in agile John Copier; Marcel Steur 8 oktober 2015 Introductie Marcel + Qquest Informatica TU Delft Bedrijfskunde HSA + VU IT combineren met bedrijfskunde Qquest

Nadere informatie

Ontwikkeling informatiesysteem

Ontwikkeling informatiesysteem Ontwikkeling informatiesysteem Voorletters en naam: xxx Studentnummer: xxx Datum: 23 december 2013 Onderwijsinstelling: NCOI Opleidingsgroep Naam opleiding: Bachelor Bedrijfskundige Informatica Naam module:

Nadere informatie

Agile de nieuwe graal

Agile de nieuwe graal Agile de nieuwe graal 1 Agile ondernemen 2 Bouwblokken van een Agile onderneming 3 Met Scrum bouwen aan een agile onderneming 4 Sprintplanning, Sprint, Sprint review en retrospective 5 Napraten en eten

Nadere informatie

Organisch veranderen Adgile Scrum. Corry Oosterhoorn

Organisch veranderen Adgile Scrum. Corry Oosterhoorn Organisch veranderen Adgile Scrum Corry Oosterhoorn 10-3-2017 Organisatieverandering klassieke aanpak De klassieke aanpak Veranderen a.d.h.v. blauwdruk Duidelijk plan van aanpak Stap maken naar volgende

Nadere informatie

Agile project management & Scrum

Agile project management & Scrum Projectmanagent MCT2 Agile project management & Scrum Pieter Jorissen / Koen Heylen 22-10-2015 We verliezen de estafette De... estafette of sequentiele aanpak voor projectontwikkeling... kan conflicteren

Nadere informatie

Kwaliteit en Testen binnen Agile Project Management volgens Scrum bij Planon. David Griffioen 11 april 2006

Kwaliteit en Testen binnen Agile Project Management volgens Scrum bij Planon. David Griffioen 11 april 2006 Kwaliteit en Testen binnen Agile Project Management volgens Scrum bij Planon David Griffioen april 2006 Agenda Planon Agile Scrum Scrum bij Planon Kwaliteit en Testen Planon Planon maakt productsoftware

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Plan van aanpak. Snelste-pad-algoritmen. Studenten. MDL-referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D01

Plan van aanpak. Snelste-pad-algoritmen. Studenten. MDL-referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D01 Plan van aanpak Snelste-pad-algoritmen Studenten Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis MDL-referentie D01 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen Door wie 0.1 09-09-2009 Eerste opzet

Nadere informatie

De projectmanager. en zelforganiserende teams

De projectmanager. en zelforganiserende teams De projectmanager en zelforganiserende teams Agenda 16:00 16:30: Inloop 16:30 16:50: Welkomstwoord DUO 16:50 17:00: Welkomstwoord IPMA Noord 17:00 17:30: Oefening zelforganisatie 17:30 18:00: Agile en

Nadere informatie

Auditen van Agile projecten

Auditen van Agile projecten Auditen van Agile projecten Platform voor Informatiebeveiliging 10 december 2013 Merijn van der Zalm & Marcel Trijssenaar Agenda Belang van assurance op agile ontwikkelen Agile versus Waterval Perspectief

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management SCRUM INCOMPANY TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER SCRUM Scrum is een raamwerk voor het ontwikkelen en onderhouden van

Nadere informatie

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel II

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel II De Agile Analist Ebook over requirements en agile Deel II 2 Inhoud Deel I... 3 1 Inleiding... 3 2 Just in time requirements... 3 3 Just enough requirements... 3 Deel II... 4 4 Samenwerken met de business...

Nadere informatie

DEEL I. 5.1 A4-Projectmanagement. 5.1.1 Definitie project. 5.1.2 De kern van A4

DEEL I. 5.1 A4-Projectmanagement. 5.1.1 Definitie project. 5.1.2 De kern van A4 56 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.1 A4-Projectmanagement Deel I van de beschrijving van A4-Projectmanagement (in het vervolg van dit hoofdstuk zullen we dit afkorten als A4)

Nadere informatie

Agile Beheer: Mythe of werkelijkheid? Odile Moreau BlinkLane Consulting NIOC 2013 - Arnhem, 5 april 2013

Agile Beheer: Mythe of werkelijkheid? Odile Moreau BlinkLane Consulting NIOC 2013 - Arnhem, 5 april 2013 Agile Beheer: Mythe of werkelijkheid? Odile Moreau BlinkLane Consulting NIOC 2013 - Arnhem, 5 april 2013 Achtergrond 2 Agile methoden zijn al een tijd heel populair geworden Zoals Scrum voor software ontwikkeling

Nadere informatie

Introductie workshop Agile & Scrum

Introductie workshop Agile & Scrum Introductie workshop Agile & Scrum De Amsterdamse School juli 2017 Voorstellen Rita Kuppens Amsterdamse school Achtergrond: Scrum master / Agile coach Lean consultant Project- en Programma management ICT

Nadere informatie

SCRUM VEROVERT INTERACTIEVE MEDIA

SCRUM VEROVERT INTERACTIEVE MEDIA SCRUM VEROVERT INTERACTIEVE MEDIA door Pieter Jongerius, partner bij Fabrique [merken, design & communicatie] 1 / 7 Scrum is een veelbelovende projectmethode die in rap tempo de wereld van de interactieve

Nadere informatie

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Samen verantwoordelijk voor mens en organisatie Een belangrijk onderwerp binnen organisaties is de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We zitten midden in

Nadere informatie

De Definitieve Gids voor Scrum: De Regels van het Spel. November Ontwikkeld & onderhouden door Scrum-makers: Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Definitieve Gids voor Scrum: De Regels van het Spel. November Ontwikkeld & onderhouden door Scrum-makers: Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrum Gids De Definitieve Gids voor Scrum: De Regels van het Spel November 2017 Ontwikkeld & onderhouden door Scrum-makers: Ken Schwaber en Jeff Sutherland NEDERLANDS / DUTCH Inhoudsopgave Doel van

Nadere informatie

Effectief testen in complexe omgeving 20-8-2012

Effectief testen in complexe omgeving 20-8-2012 Effectief testen in complexe omgeving 20-8-2012 How it came to be 20-8-2012 2 Indeling Wie ben ik? Wat doet TASS? Beschrijving ontwikkelgroepen Voor SCRUM Implementatie SCRUM Gerealiseerde verbeteringen

Nadere informatie

TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl

TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl Testers helpen ontwikkelaars of andersom? TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl Improve Quality Services B.V. 2 Agenda Hoe veilig is een muur? Past Scrum ook

Nadere informatie

5.4 Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide )

5.4 Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide ) 76 5.4 Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide ) D eel I van de beschrijving van PMBOK Guide (verder in dit hoofdstuk: PMBOK genoemd) is gereviseerd en geautoriseerd door Cees Pijs, bestuurslid

Nadere informatie

DEEL I. 5.7 Projectmatig Creëren (PMC) 5.7.1 Definitie project. 5.7.2 Kern van de methode. 5.7.3 Historie. 5.7.4 Scope. 5.7.

DEEL I. 5.7 Projectmatig Creëren (PMC) 5.7.1 Definitie project. 5.7.2 Kern van de methode. 5.7.3 Historie. 5.7.4 Scope. 5.7. 96 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.7 Projectmatig Creëren (PMC) Deel I van de beschrijving van Projectmatig Creëren is gereviseerd en geautoriseerd door Jo Bos, een van de auteurs

Nadere informatie

Agile in de echte wereld. Starten met Scrum. Derk-Jan de Grood

Agile in de echte wereld. Starten met Scrum. Derk-Jan de Grood Agile in de echte wereld Starten met Scrum Derk-Jan de Grood 6 Inhoudsopgave Voorwoord 10 1. Een korte introductie tot Scrum 13 2. De drie fases in de Scrum-adoptie 17 1. It-realisatie van oplossingen

Nadere informatie

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams SCRUM VERDUBBELAAR dubbel zo goed door je persoonlijke backlog Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping in de ontwikkeling van Scrumteams www.scrumverdubbelaar.nl 1 / 13 IK WIST DAT HET NIET GING LUKKEN

Nadere informatie

Marijke Dobbels, directeur wzc Van Zuylen Stefanie Verhoest & Lobke Danneels, trekkers Scrumproject Annemie Van Ooteghem, Organisatiecoach Behold the

Marijke Dobbels, directeur wzc Van Zuylen Stefanie Verhoest & Lobke Danneels, trekkers Scrumproject Annemie Van Ooteghem, Organisatiecoach Behold the Marijke Dobbels, directeur wzc Van Zuylen Stefanie Verhoest & Lobke Danneels, trekkers Scrumproject Annemie Van Ooteghem, Organisatiecoach Behold the turtle Too much work and too little pay are problematic,

Nadere informatie

De scrumgids. De gids voor Scrum, de regels van het spel

De scrumgids. De gids voor Scrum, de regels van het spel De scrumgids De gids voor Scrum, de regels van het spel Deze scrumgids is een uitgave van scrum@work www.scrumatwork.nl info@scrumatwork.nl 085 864 02 40 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Agile... 3 Relatie

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation. Voorbeeldexamen

EXIN Agile Scrum Foundation. Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Foundation Voorbeeldexamen Editie Mei 2016 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope 102 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.8 ProjectMatig Werken Deel I van de beschrijving van ProjectMatig Werken is gereviseerd en geautoriseerd door Gert Wijnen, een van de auteurs

Nadere informatie