Jaarverslag vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/ Fax: 09/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent Tel: 0491/ Fax: 09/

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1 Situering van de vzw HCA Oost-Vlaanderen Historiek Doelgroep Principes en visie Doelstellingen... 6 Hoofdstuk 2 Organisatie van de vzw HCA Oost-Vlaanderen Naar een gezond klimaat binnen HCA Ontwikkeling huisstijl Interne en externe overlegstructuren op organisatie-niveau Intern overleg Intersectorale overlegmomenten Extern overleg Samenstelling Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en Personeel Leden van de Algemene Vergadering Leden van de Raad van Bestuur Samenstelling personeel Hoofdstuk 3 Gemeenschapsdienst Definitie Jaarwerking Wijzigingen in de procedure Samenwerking werkplaatsen Evaluatie preventielijn Stagebegeleiding en uitwerking project Cijfers Interne en externe overlegmomenten Interne overlegmomenten Externe overlegmomenten Toekomstperspectief vzw HCA Oost-Vlaanderen Jaarverslag

3 Hoofdstuk 4 Leerproject Definitie Jaarwerking Gesprekslokalen Stage Het groeiend belang van netwerken in de zorgsector: het For K- project Vorming aan de sociale diensten van de jeugdrechtbanken Gent en Oudenaarde Procedure Differentiatie van het aanbod Cijfers Interne en externe overlegmomenten Interne overlegmomenten Externe overlegmomenten Vorming Driedaagse vorming Beeldend werken met kinderen, jongeren en gezinnen. op stap met Klein Duimpje Vierjarige opleiding contextueel werken Toekomstperspectief Hoofdstuk 5 Herstelbemiddeling Definitie Jaarwerking Praktische bijsturingen Sensibilisering Cijfers Interne en externe overlegmomenten Interne overlegmomenten Externe overlegmomenten Toekomstperspectief Hoofdstuk 6 Herstelgericht groepsoverleg (HERGO) Definitie Jaarwerking vzw HCA Oost-Vlaanderen Jaarverslag

4 Veranderingen binnen het team Inhoudelijke veranderingen Opleiding HERGO-moderator Ervaringen van een moderator Cijfers Interne en externe overlegmomenten Interne overlegmomenten Externe overlegmomenten Toekomstperspectief Hoofdstuk 7 VTO en sensibilisering Deelname aan debatten, symposia, vorming, Voorstelling van onze werking en sensibilisering Overleg met de gesloten gemeenschapsinstellingen Medewerking aan onderzoeksvragen/opdrachten van studenten Lijst van gebruikte afkortingen Ter afsluiting Bijlage vzw HCA Oost-Vlaanderen Jaarverslag

5 Voorwoord Beste lezer, Met veel trots stel ik u ons jaarverslag voor. Graag neem ik u mee op pad doorheen een jaar intensief werken en laat ik u kennismaken met hoe we vooruitkijken naar We kunnen dit alleen maar realiseren dankzij een gedreven, enthousiaste ploeg van medewerkers die zich dag in dag uit inzetten om vol overgave aan de slag te gaan met ons jongeren, hun context en de slachtoffers. Een oprechte merci! Graag richt ik ook een woord van dank aan de bestuursleden en onze samenwerkende partners (jeugdrechters, jeugdparketten, consulenten, parketcriminologen, de talrijke werkplaatsen, ) voor hun geloof in de mogelijkheden van de herstelgerichte en constructieve afhandelingsvormen. Dit jaarverslag, geschreven in de mannelijke vorm om de leesbaarheid te bevorderen, is eveneens terug te vinden op Ik wens u veel leesplezier! Heidi Vanheste directeur vzw HCA Oost-Vlaanderen Jaarverslag

6 Hoofdstuk 1 Situering van de vzw HCA Oost- Vlaanderen 1.1. Historiek Tot vóór 2009 werden de vier verschillende afhandelingsvormen aangeboden door drie autonome vzw s binnen de provincie Oost-Vlaanderen. De vzw Martens-Sotteau uit Gent nam in 2001 het initiatief om het project herstelbemiddeling voor minderjarige daders van een MOF op te starten. De implementatie van herstelbemiddeling in Oost-Vlaanderen bleef niet beperkt tot dit ene gerechtelijke arrondissement. Ook de gerechtelijke arrondissementen Oudenaarde en Dendermonde, konden vanaf 2002 en 2003 beroep doen op dit aanbod. Vanaf 2006 werd ook HERGO (herstelgericht groepsoverleg) aangeboden. De vzw DAS&V (Dienst Alternatieve Sanctie & Voogdijraad) was tot en met 2008 de werkgever van het team gemeenschapsdienst. In 1987 kreeg de vzw zijn eerste dossiers binnen van de jeugdrechtbank te Dendermonde. Geleidelijk aan werden er ook dossiers doorverwezen vanuit de jeugdrechtbanken van Gent en Oudenaarde. En ten slotte hadden we de vzw CAB (Centrum Ambulante Begeleiding) die in samenwerking met het CAW Artevelde vanaf 1999 het leerproject voor minderjarige daders van een als misdrijf omschreven feit aanbood in de drie gerechtelijke arrondissementen van Oost-Vlaanderen. Vanuit de Vlaamse Gemeenschap werd vooropgesteld om ten laatste op 1 januari 2009 per gerechtelijk arrondissement één HCA-dienst op te richten. Gezien de specifieke situatie in Oost-Vlaanderen (3 verschillende vzw s) was heel wat overleg nodig om te komen tot de oprichting en de invulling van een nieuwe vzw, met respect voor ieders historiek en werkwijze. De oprichtingsvergadering van deze nieuwe vzw had plaats op 3 november Doelgroep We werken met jongeren van 12 tot 18 jaar, die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en die worden doorverwezen door het jeugdparket of de jeugdrechtbank van de gerechtelijke arrondissementen Gent, Dendermonde of Oudenaarde. Ouders, de sociale context en slachtoffers kunnen eveneens betrokken worden bij de dienstverlening. vzw HCA Oost-Vlaanderen Jaarverslag

7 1.3. Principes en visie De vzw HCA Oost-Vlaanderen vertrekt vanuit een positief mensbeeld. We gaan er van uit dat iedereen, ook minderjarigen, de capaciteiten heeft en in staat is verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn daden. Wij bieden de cliënten ondersteuning en begeleiding op maat, zij het op een responsabiliserende manier. Mensen worden gestimuleerd om het proces in eigen handen te nemen en hebben het recht hierbij zelf beslissingen te nemen en over zichzelf te beschikken (zelfbeslissings - en zelfbeschikkingsrecht), voor zover dit de rechten van anderen niet schaadt. We werken met een emancipatorisch en participatief model. Eveneens houden we in de begeleiding rekening met de context van de cliënt en werken we volgens een meersporenbeleid als reactie op jeugddelinquentie. De maatschappelijke reactie op een MOF kan verschillende finaliteiten bevatten, gaande van herstellend, pedagogisch, responsabiliserend en sanctionerend, die allemaal vervat zitten in de werking van vzw HCA Oost-Vlaanderen. Verder dragen wij een pluralistische en verdraagzame maatschappij hoog in het vaandel. Verscheidenheid aan ideologieën, overtuigingen, denkkaders en zienswijzen worden als een verrijking gezien. Belangrijk is, om bij dit alles, rekening te houden met de rechtspositie en rechtswaarborgen van alle betrokkenen, steunend op de universele rechten van de mens en de rechten van het kind Doelstellingen Om de eigenheid van de diverse werkvormen binnen de organisatie te respecteren, kan de invulling van de doelstellingen enigszins verschillend zijn. Toch stelt elke afhandelingsvorm volgende doelen voorop: de doelgroep responsabiliseren De doelgroep motiveren om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor het als misdrijf omschreven feit en de gevolgen ervan. herstel bij de betrokkenen bereiken Het is de bedoeling dat herstel bereikt wordt bij de betrokken partijen van het als misdrijf omschreven feit. Herstel wordt hierbij in de meest ruime betekenis opgevat en kan zowel feitelijk als symbolisch zijn, zowel naar zichzelf toe en/of de omgeving, als naar het slachtoffer dat materiële, morele en/of fysieke schade heeft geleden en/of ten aanzien van de maatschappij. inzicht vergroten in het eigen gedrag vzw HCA Oost-Vlaanderen Jaarverslag

8 Er wordt gestreefd om het inzicht in de oorzaken, gevolgen en context van het als misdrijf omschreven feit te vergroten, waardoor de betrokken minderjarige zich desgevallend kan herpositioneren. Dit kan evenwel niet zonder een bewustwordingsproces door te maken. de competentiegraad verhogen In de verschillende afhandelingsvormen wordt gepoogd om de betrokkenen een positieve ervaring te laten opdoen. De minderjarigen worden aangesproken op hun capaciteiten en hun eigen oplossingsvermogen. Via de bovenstaande doelstellingen betrachten we dat de minderjarige leert uit zijn fouten en gelijkaardige of andere feiten niet meer pleegt en proberen we recidive te vermijden. De vzw HCA Oost-Vlaanderen signaleert aan het beleid de elementen die belangrijk zijn voor de goede organisatie van de hulp - en dienstverlening en het bijsturen ervan. Eveneens heeft de organisatie oog voor algemene sensibilisering. De vzw HCA Oost-Vlaanderen voert binnen de beschikbare middelen eveneens een financieel beleid met het oog op een continue en efficiënte hulp - en dienstverlening. vzw HCA Oost-Vlaanderen Jaarverslag

9 Hoofdstuk 2 Organisatie van de vzw HCA Oost- Vlaanderen 2.1. Naar een gezond klimaat binnen HCA Beter presteren op het werk? Geef je collega een knuffel! Dit is althans wat de Amerikaanse psycholoog Michael Kraus beweert. Hij bestudeerde het verband tussen de productiviteit en het lichamelijk contact van basketbalspelers en kwam tot het besluit dat er wel degelijk een positieve relatie bestaat. Van het basketbalveld naar de HCA werkvloer is het slechts een kleine stap. Toen de vier afhandelingsvormen (leerproject, gemeenschapsdienst, HERGO, herstelbemiddeling) in 2009 onder één VZW terechtkwamen, werd de idee geopperd om een Feestcomité op te richten. Het was de bedoeling om de afstand tussen de verschillende werkvormen te verkleinen en het samen werken te bevorderen. Ook letterlijk. Sinds HCA Oost-Vlaanderen met haar vier werkvormen onder hetzelfde dak resideert, kreeg het Feestcomité gestaag verder vorm, met een afvaardiging uit elk team als gevolg. Het Feestcomité wil dan ook vooral bijdragen tot een positief werkklimaat, teamoverschrijdend, zodat solidariteit en collegialiteit geen holle begrippen zouden zijn. Dit resulteerde in 2011 tot diverse sfeer bevorderende activiteiten. Een overzicht: het paasontbijt Een mooi gedekte tafel, de geur van warme chocomelk, een zacht gekookt eitje, een gelukskoekje, de kerstdrink Samen rond de vuurkorf, met Jezus, Jozef en Maria in de hoofdrol. de maandelijkse HCA-drink Elke donderdagavond na het HCA-team. Vrijblijvend maar efficiënt. afscheidsrecepties voor collega s Een andere manier om bedankt en tot ziens te zeggen de zomerinzet vzw HCA Oost-Vlaanderen Jaarverslag

10 Om iedereen een goed verlof te wensen Sinterklaasattentie Kijk eens wat er in mijn schoentje zit? HCA viert feest op 20 mei Het feest van 20 mei neemt een speciale plaats in en verdient een extra toelichting. Naast een belangrijke rol voor het Feestcomité werd dit uiteraard ook gedragen door alle HCA-medewerkers. Een proces dat heeft bijgedragen tot verbondenheid en samenwerking onder collega s. Het werd een mooi pr- en netwerkmoment voor en met verwijzers, collega s binnen de Bijzondere Jeugdzorg, sympathisanten, Ook in 2012 blijft het Feestcomité zich verder inzetten met initiatieven (zie supra) ter bevordering van een gezond klimaat binnen HCA en wordt daarbij tijdelijk ook ondersteund door een speciale afvaardiging die zich zal buigen over het organiseren van een teambuildingsdag. Dat belooft! 2.2. Ontwikkeling huisstijl Website HCA, het ontstaan van Eind 2010 werd een eerste aanzet gegeven tot de realisatie van een eigen website. Een werkgroepje, bestaande uit vier mensen, één van elke afhandeling, werkte een eerste concept uit. Dit ontwerp werd echter na extern advies opzij geschoven. Via de tussenkomst en goede raad van Douglas Deleu van Fiction Industries, konden we de ontwikkeling van de website met behulp van Drupal naar een hoger niveau tillen. De eerste ambitie was om de website toegankelijk te maken voor het brede publiek en tegelijkertijd ook makkelijk aan te passen in geval van nieuwe ontwikkelingen, afspraken, door de verschillende mensen binnen HCA. Met vereende inspanningen konden we de look van ons eerste ontwerp behouden en alras onze huisstijl combineren met deze 2 vereisten. In de periode februari-maart werd naarstig gewerkt om de website tijdig af te krijgen. Zo konden we op 1 april met enige fierheid onze website voor het eerst aan het publiek voorstellen. Voor wie is de website bestemd? In eerste instantie voor ons rechtstreeks cliënteel. Jongeren moeten in staat zijn op onze webstek, op een eenvoudige wijze, die info te vinden, die ze nodig hebben om een beeld te krijgen van HCA en diens afhandelingen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook hun ouders die vaak met veel vragen zitten en misschien zelfs sneller op zoek gaan naar een woordje vzw HCA Oost-Vlaanderen Jaarverslag

11 uitleg over het hoe en wat. Tot slot zijn er de doorverwijzers, organisaties waarmee HCA dagelijks samenwerkt, studenten, andere derden. Zij vinden op onze website dan weer meer info omtrent onder andere de personeelssamenstelling, jaarverslagen, historiek van de vzw, samenwerkingsverbanden. Daarnaast kan men er ook een wegbeschrijving vinden, openstaande vacatures en nog veel meer. Folders In samenspraak met het ontwerpbureau Toecourt werden er kleurrijke cliëntfolders ontworpen voor de verschillende afhandelingen, waarop het nieuwe logo opvallend aanwezig is. De verschillende teams kregen de opdracht om hun werking kort, bondig en duidelijk te formuleren. Aan de hand van de folders willen we ons cliënteel en samenwerkende partners wegwijs maken in onze hulp- en dienstverlening. De folders zijn eveneens te vinden op onze website. BinC In opdracht van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen werd het uniform registratiesysteem begeleiding in cijfers, kortweg BinC, opgestart binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Zowel op beleidsniveau, als op het veld wil men zicht krijgen op objectieve en betrouwbare cijfers van onze sector. Het project heeft twee belangrijke doelstellingen: In kaart brengen van ons doelpubliek. Door het registreren van een aantal parameters zullen we beschikken over betrouwbare en uniform geregistreerde cijfers over de jongeren die geholpen worden in de private voorzieningen van de bijzondere jeugdzorg. Deze cijfers zijn belangrijk om als sector sterker te kunnen doorklinken in het debat rond zorg en welzijn. Daarnaast helpen deze cijfers ons bepaalde uitspraken en meningen hard te maken en te onderbouwen met betrouwbare gegevens. Deze gegevens vormen ook de onderbouw voor verder wetenschappelijk onderzoek. De reflectie over het hulpverleningshandelen stimuleren met het oog op het verhogen van de kwaliteit. De geregistreerde gegevens zijn een vertrekpunt voor reflectie en dialoog. Het doel van de reflectie is om stil te staan bij het eigen hulpverleningshandelen. Met de implementatie van BinC binnen onze voorziening zijn we pas kunnen starten na de zomervakantie. Voorafgaand hebben de coördinatoren en directies van de HCA diensten in Vlaanderen héél wat overleg gepleegd om de neuzen in dezelfde richting te zetten. Daarna was het de opdracht om het registreren te laten doorvloeien binnen de verschillende teams. HCA Oost-Vlaanderen heeft vzw HCA Oost-Vlaanderen Jaarverslag

12 ervoor gekozen om per afhandeling een registratieverantwoordelijke aan te duiden. Het was aan hen om zich de kennis omtrent het nieuwe registratiesysteem eigen te maken, hun mensen te motiveren, bij te staan waar nodig en de problemen, onduidelijkheden, knelpunten te melden aan het Steunpunt Jeugdhulp. De registratieverantwoordelijken werden in hun opdracht ondersteund door de helpdesk van het Steunpunt Jeugdhulp. Na een moeizame start heeft het BinC en eind 2011 toch een vaste plaats gekregen binnen het takenpakket van de administratieve kracht, de begeleiders, bemiddelaars en moderatoren. Onthaalbrochure Als organisatie vinden we het belangrijk om tijd en energie te steken in het onthaal van nieuwe medewerkers. We realiseren ons dat een nieuwe kracht overladen wordt met allerlei info en dat veel van deze info bij een mondelinge overdracht verloren gaat. Om aan dit euvel een stuk tegemoet te komen werd er in het voorbije werkingsjaar een onthaalbrochure uitgeschreven per afhandeling. Een eerste luik bevat algemene info (opdrachtsverklaring, missie en visie, organigram, duiding omtrent kwaliteitshandboek, interne werkafspraken en zoveel meer). In een tweede luik word telkens de interne werking van de betreffende afhandelingsvorm uitgeschreven. Dit lijvig document betekent voor nieuwe medewerkers een houvast in het zich eigen maken van de werking van HCA Oost-Vlaanderen Interne en externe overlegstructuren op organisatie-niveau Intern overleg Algemene Vergadering Dit bestuursorgaan is de aandeelhoudersvergadering van onze voorziening dat enerzijds waakt over het doel, de opdrachtsverklaring waarvoor we worden erkend en gesubsidieërd en anderzijds de controle van de rekeningen op zich neemt. Op 26 april kwamen de bestuursleden in aanwezigheid van Dhr. De Wilde (accountant) en de directie bijeen ter goedkeuring van de jaarrekening en de begroting Raad van Bestuur De Raad van Bestuur neemt beslissingen en waakt over de visie en de realisatie van de doelstellingen, de pedagogische beleidslijnen, het HR beleid, het vzw HCA Oost-Vlaanderen Jaarverslag

13 financieel beheer en het management. Tijdens het open gedeelte is er telkens een personeelslid aanwezig in naam van de personeelsgroep. Tijdens het voorbije werkjaar kwamen de bestuursleden 3 maal samen. Belangrijke punten op de agenda waren: Aanwerving, evaluatie, stand van zaken personeel Kandidatuur Geert Decock/Shirley Van den Driessche als bestuurslid Ontslag Dirk Meulyzer/Philippe Vansteenkiste als bestuurder Personeelsinzet 2011 Begroting 2011 Subsidies 2012 Voorstelling kwaliteitshandboek Verzekeringspolissen binnen de organisatie Voorstelling van de vier afhandelingsvormen Herstelgericht werken binnen voorzieningen Deelname aan Open Monumentendag Opening Dok Noord Dagelijks Bestuur Het dagelijks bestuur wordt vertegenwoordigd door Filip Maertens en Raf De Mulder. Zij vormen de schakel tussen de Raad van Bestuur en de organisatie en staan de directie bij in haar taak. Via dit overleg wordt de voorzitter op de hoogte gebracht van de organisatorische en inhoudelijke werking en wordt tevens de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur voorbereid. Het dagelijks bestuur komt samen volgens de noden HCA team Dit is dé personeelsvergadering waarbij maandelijks één voormiddag samen rond de tafel wordt gezeten. Dit gemeenschappelijk moment wordt voorbereid en geleid door de directeur. De afwezigen worden nadien gebrieft door de teambegeleiders zodat iedereen op de hoogte is van het verloop en de gemaakte afspraken. Afhankelijk van de te bespreken agendapunten krijgt het team een verschillende finaliteit. Zo kan de focus liggen op brainstormen, ervaringsuitwisseling, info overdracht. De volgende punten kwamen o.a. aan bod: Stellingenspel HERGO Stellingenspel GD Transfer gevolgde vormingen vzw HCA Oost-Vlaanderen Jaarverslag

14 Terugkoppeling coördinatorenoverleg Terugkoppeling kwaliteitsstuurgroep Terugkoppeling RvB/AV Kennismaking nieuwe collega s Elektronische prestatiestaat Het leven op Dok Noord Herstelgericht werken binnen voorzieningen Dienstverplaatsingen in opdracht van de werkgever Preventieve werkverwijdering Voorstelling vzw Jong Teambegeleidersoverleg (TBO) Tijdens dit tweewekelijks overleg zitten de teambegeleiders en de directie samen. De aandacht gaat voornamelijk naar het uitwerken van een uniform beleid met respect voor de specificiteit van de verschillende teamwerkingen. De volgende punten kwamen o.a. aan bod: Bijsturing VTO beleid Uitwerking stagenota Terugkoppeling evoluties binnen de sector Arbeidsreglement Veranderingen in procedures binnen de vier afhandelingen Vakantieplanning Het voeren van functionerings- en exitgesprekken Opvolging cijfers 2011 Soigneren van de werkplaatsen Ontwikkelen van een HCA power point Voorbereiding HCA team Werkgroep Kwaliteit De focus binnen de kwaliteitsstuurgroep van vzw HCA Oost-Vlaanderen kwam op een andere terrein te liggen in De grote structuur van het kwaliteitshandboek stond in het begin van het werkjaar op poten. Het was vervolgens tijd om enerzijds de hiaten op te vullen en anderzijds ook concrete acties te gaan ondernemen om de kwaliteit van onze werking te bevragen en eventueel aan te passen waar nodig. vzw HCA Oost-Vlaanderen Jaarverslag

15 De kwaliteitsstuurgroep kwam 10 keer samen en bestond ook dit jaar uit 1 kwaliteitscoördinator, een vertegenwoordiger van elke afhandelingsvorm en de directie. De kwaliteitscoördinator was net zoals vorig jaar 1/5 e vrijgesteld voor kwaliteitswerk. Hij bereidde en zat de vergaderingen voor, deed de verslaggeving en volgde de jaarplanning op. Er werd overeengekomen dat de leden van de kwaliteitsstuurgroep zich engageren voor minstens één werkjaar en dat we er naar streven om de verdeling teambegeleiders en begeleiders fiftyfifty te houden. Enkel teambegeleiders zou kunnen zorgen dat er weinig voeling van de begeleiders met de kwaliteitsstuurgroep overblijft, met enkel begeleiders in de stuurgroep is er dan weer weinig input van de teambegeleiders en is er een intensieve terugkoppeling nodig door de directie op het teambegeleidersoverleg. Om de terugkoppeling binnen de verschillende afhandelingen levendig te houden werd het item kwaliteit opgenomen als vast agendapunt tijdens de teamvergaderingen. Kwaliteitshandboek Begin 2011 werd het kwaliteitshandboek door de kwaliteitscoördinator voorgesteld aan de teams. Elk team ontving een exemplaar. Doorheen het jaar circuleerde het document onder de begeleiders en kon handmatig worden aangestipt wat ondertussen niet meer geldig was. De beschreven procedures verouderen immers of er moeten nieuwe afspraken worden opgenomen. Een revisie van het handboek is voorzien voor Ter voorbereiding daarvan werden door de leden van de werkgroep en teambegeleiders alle teamverslagen van het laatste jaar doorgenomen en werden alle recente afspraken weerhouden die in het kwaliteitshandboek moeten worden opgenomen. Ook werd er een procedure uitgeschreven voor het organiseren van een intervisie en voor het toepassen van de zogenaamde preventielijn in het team Gemeenschapsdienst. Tevredenheidsmeting personeel Vanaf maart maakte de stuurgroep werk van het opstellen van een tevredenheidsmeting voor het personeel. Alvorens van de cliënten te weten te komen hoe ons aanbod wordt ervaren en kan worden verbeterd wilden we vernemen van de directe medewerkers hoe het is om te werken voor HCA Oost- Vlaanderen en wat de bedenkingen, opmerkingen, knelpunten, zijn. We plannen een dergelijke bevraging om de twee jaar te organiseren. Er was dubio over hoe uitgebreid en diepgaand de bevraging moest zijn. Uiteindelijk werd er voor geopteerd, mede op vraag van de teambegeleiders, om zo ruim mogelijk te bevragen. Er werd besloten te peilen naar algemene bevindingen, jobinhoud, werkbelasting, infrastructuur, informatiedoorstroom, teamwerking & vergaderen, direct leidinggevende, directie, sociale veiligheid, cultuur, arbeidsomstandigheden, prioriteiten ter verbetering en de onbevraagde aspecten. vzw HCA Oost-Vlaanderen Jaarverslag

16 We informeerden bij andere HCA-diensten en raadpleegden literatuur over tevredenheidsmetingen bij personeel. Er werd uiteindelijk gekozen voor het personaliseren van een gestandaardiseerde vragenlijst die voldeed aan onze verwachtingen. We vonden de lijst op de site van het Nederlandse Actiz, organisatie van zorgondernemers...). Na de nodige aanpassingen aan de situatie van HCA werd de bevraging in zijn nieuwe vorm voorgelegd aan Brigitte Laceur, kwaliteitscoördinator CAW Artevelde en Luc Schouppe, kwaliteitscoördinator UZ Gent. We wilden daarmee onze eigen bevindingen toetsen aan de blik en ervaring van andere professionelen. Na de laatste veranderingen werd alles in een digitale enquête gegoten die eind oktober via mail aan alle medewerkers werd overgemaakt. Van de 25 functies die werden bevraagd zijn er ook 25 die de vragenlijst binnen de twee weken hebben ingevuld. Met het oog op terugkoppeling van de resultaten begin 2012 werd eind november begonnen met de verwerking van de resultaten. Klachtenprocedure Naast het verwerken van de resultaten van de tevredenheidsmeting begon de stuurgroep ook aan het ontwerp van een klachtenprocedure voor HCA. De grote krijtlijnen daarvan werden uitgezet, maar het uitschrijven in een procedure en voorstelling daarvan zal voor volgend werkjaar zijn. Vorming De kwaliteitscoördinator volgde een tweedaagse opleiding Werken aan Kwaliteit en in de nasleep van die vorming besloot HCA Oost-Vlaanderen zich aan te sluiten bij PROSE. Dit expertisenetwerk voor kwaliteitszorg zou ons in de toekomst tijd en middelen moeten besparen als het neerkomt op bevragingen en metingen binnen onze organisatie Intersectorale overlegmomenten Oost-Vlaams overlegplatform (OVOP) BJZ Aan dit overleg neemt de directie deel. Dit is een structureel en systematisch overleg tussen directies van alle BJZ-voorzieningen van de provincie Oost- Vlaanderen omtrent gemeenschappelijke en sectorspecifieke onderwerpen die op andere vergaderingen niet of minder aan bod komen. De organisatiestructuur van OVOP bestaat uit een Algemene Vergadering, waartoe directies van alle Oost-Vlaamse BJZ-voorzieningen behoren en een Stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle werkvormen, de koepels en de Oost-Vlaamse regio s STENT STENT is de naam voor de samenwerking tussen twee sectoren in de jeugdhulpverlening, namelijk de Geestelijke Gezondheidszorg en de Bijzondere vzw HCA Oost-Vlaanderen Jaarverslag

17 Jeugdzorg. In elke Vlaamse provincie zijn overlegorganen tussen de twee sectoren actief. In 2008 was er een eerste vergadering en werd er een werkgroep opgericht die o.a. is begonnen aan een draaiboek om de samenwerking te versterken. Tijdens het voorbije jaar sloot de directie van HCA Oost-Vlaanderen aan bij de werkgroep. In 2011 werd het draaiboek afgewerkt, gekoppeld aan de bekendmaking van de website De site omvat de voorstelling van de voorzieningen uit beide sectoren in Oost- Vlaanderen, een voorstelling van samenwerkingsprotocollen, illustraties van goede praktijken en aanzetten om de kwaliteit van de samenwerking en overleg te verbeteren Extern overleg Coördinatorenoverleg De organisatie van dit overleg behoort niet langer tot het takenpakket van het Steunpunt Jeugdhulp. Vanaf eind 2009 dienden de Vlaamse HCA-diensten, indien wenselijk, dergelijk overleg zelf te organiseren. Gezien de meerwaarde van onderlinge communicatie tussen de verschillende HCA s, werd er een nieuwe structuur op touw gezet. Het voorzitterschap en de verslaggeving gebeurt in beurtrol. In 2011 kwamen de coördinatoren en sommige directieleden van de Vlaamse HCA-diensten, in aanwezigheid van Peter Casteur als vertegenwoordiging van IVA Jongerenwelzijn en Lieve Balcaen in opdracht van het Steunpunt Jeugdhulp, 6 keer samen. Het overleg, dat telkens doorgaat in Brussel, wordt gevolgd door de directeur en, indien opportuun, één van de teambegeleiders. Op de agenda stonden o.a. de volgende punten: Cijfernota 2010 Aanmeldingen 2011 BinC Voorbereiding koepeloverleg Opstarten intervisie binnen de verschillende afhandelingen Organisatie teamdag personeelsleden Bemiddelink Sensibilisering HERGO Leerprojecten aan derden Leerprojecten SGG Onderzoek Beke vzw HCA Oost-Vlaanderen Jaarverslag

18 Samenwerkingsverband herstelgerichte en constructieve afhandelingen minderjarigen In 2011 werden er, overeenstemmend met de vorige jaren, per gerechtelijk arrondissement 2 bijeenkomsten van het Samenwerkingsverband HCA georganiseerd. Concreet was dit voor Gent op 24/03 en 24/11, voor Dendermonde op 24/03 en 13/10, en voor Oudenaarde op 07/04 en 20/10. Naast de standaardagendapunten als nieuws van de verschillende partners en variapunten, werden inhoudelijk volgende zaken uitgediept. Tijdens het SWV van Gent: Verhoor van een minderjarige door politie: wettelijk kader en praktijk Uiteenzetting over werking jeugdparket Gent Voorstelling nieuwe jeugdinspecteurs, maatschappelijke cel politie Gent Voorstelling Actieplan spijbelen door de parketcriminoloog Bemiddelen met jongeren onder 12 jaar In Dendermonde: Voorstelling Hergo op school vanuit Cijfers HCA 2010 en cijfers HCA tot en met september 2011 Verdieping visie gemeenschapsdienst Bemiddelen met jongeren onder 12 jaar Het SWV van Oudenaarde: Voorstelling CGGZ Zuid-Oost-Vlaanderen Cijfers HCA Verdieping visie gemeenschapsdienst Overleg met de verwijzers Een geregeld contact met onze verwijzers (parket, jeugdrechtbank) vinden we zeer belangrijk en noodzakelijk. Naast de informele ontmoetingen vindt er per jaar, per arrondissement minstens 1 formeel overleg plaats tussen de teambegeleiders van HCA Oost-Vlaanderen, parketmagistraten, jeugdrechters, parketcriminologen en de leidend consulent van de Sociale Dienst bij de jeugdrechtbank. Dergelijk overleg vormt het ideale moment om de werkafspraken en de samenwerking te evalueren én ontstaat er een beter inzicht in de respectievelijke noden. Daarenboven kunnen eventuele knelpunten ten gronde worden aangekaart en is er ruimte om samen te zoeken naar gepaste antwoorden. Het is bovendien een gelegenheid om de implementering van beleidslijnen af te vzw HCA Oost-Vlaanderen Jaarverslag

19 toetsen. De ervaring heeft ons geleerd dat transparantie en standvastigheid inzake aanpak en handhaving het wederzijds vertrouwen in de hand werkt. In Oudenaarde is dit overleg doorgegaan op 18/02/2011, in Gent op 04/04/2011. In Dendermonde is er door praktische omstandigheden dit jaar geen overleg kunnen doorgaan Samenstelling Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en Personeel Leden van de Algemene Vergadering Filip Maertens, voorzitter Christian Maes Katia Perquy Mieke Van Durme Soetkin Vervaet Christine Mussche Inge T Hooft Dirk Meulyzer (nam ontslag in 2011) André De Paepe Raf De Mulder Hilde Van Gasse Luk Schollaert Shirley Van den Driessche Geert Decock (als waarnemend lid) Leden van de Raad van Bestuur Filip Maertens, voorzitter Christine Mussche Inge T Hooft Dirk Meulyzer (nam ontslag) André De Paepe Raf De Mulder Hilde Van Gasse Luk Schollaert vzw HCA Oost-Vlaanderen Jaarverslag

20 Shirley Van den Driessche Geert Decock (als waarnemend lid) Samenstelling personeel Alle personeelsleden in dienst van de vzw worden gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, afdeling IVA Jongerenwelzijn. De directie Bestaat uit 1 voltijdse medewerker, Heidi Vanheste. Team Gemeenschapsdienst De werkstraffen worden begeleid door 3 voltijdse medewerkers: Sonja Van Deynse (ook teambegeleidster), Mieke Lagrange en Ward Ascoop. Sonja was in zwangerschapsverlof tot half juni. Zij werd vervangen door Geert De Roo, als teambegeleider, en door Griet Noels als begeleidster. Na haar terugkeer uit zwangerschapsverlof nam Sonja halftijds ouderschapsverlof. Griet Noels bleef de vervanging opnemen tot zij in augustus ook in zwangerschapsverlof ging. Ine Braux werd aangeworven op 5 september om Griet te vervangen. Team Leerproject Geert De Roo werkte voltijds als teambegeleider tot eind november. Vanaf 1 december neemt hij halftijds tijdskrediet (landingsbaan). Daarnaast wordt het individueel leerproject uitgevoerd door een aantal psychosociale begeleid(st)ers. Er zijn 2 voltijdse medewerksters, Melissa Chalmet en Elke Fontaine. Elke ging in zwangerschapsverlof en werd vervangen door Kevin Remmery, die in dienst kwam op 9 juni. Sabine Temmerman werkt 80%. In het voorjaar werd het team leerproject kortstondig versterkt door Elke Haerick (75%), die na enkele weken een andere job vond. Lien Sonneville volgde haar op en werd aangeworven op 4 april en verliet ons eind december. Ilse Ysebaert ten slotte kwam in dienst op 4 september Team Herstelbemiddeling Ann Moens is teambegeleidster van de bemiddelaars. Michaël Bouchez (100%), werkt, naast bemiddelaar, ook als kwaliteitscoördinator in onze voorziening. Elle Rosier verliet ons eind augustus voor een carrièreswitch. Els De Kuyper (100%) maakte in de loop van het jaar de overstap vanuit het team HERGO. Meggy Stassyns kwam op 16 februari het team voltijds versterken. Begin oktober ten slotte startte Sigrid Ponjaert (75%). Tina Landuyt, werkt halftijds als administratieve kracht. Team HERGO vzw HCA Oost-Vlaanderen Jaarverslag

Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen

Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen 5.1. Organogram van DIVAM 5.2. Inleiding 5.3 Statistische gegevens DIVAM ~ 71 ~ 5.1 Organogram van DIVAM 5 DIVAM DIVAM is partner van het samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen

Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen 5.1. Organogram van het project DIVAM 5.2. Inleiding 5.3. Statistische gegevens DIVAM 76 Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper

Nadere informatie

vzw HCA Oost-Vlaanderen Dok Noord 4 Hal 25 9000 Gent Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Jaarverslag 2010

vzw HCA Oost-Vlaanderen Dok Noord 4 Hal 25 9000 Gent Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Jaarverslag 2010 vzw HCA Oost-Vlaanderen Dok Noord 4 Hal 25 9000 Gent Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1. Situering van de vzw

Nadere informatie

vzw HCA Oost-Vlaanderen Academiestraat 4 9000 Gent Tel & fax: 09/219.06.17 Jaarverslag 2009

vzw HCA Oost-Vlaanderen Academiestraat 4 9000 Gent Tel & fax: 09/219.06.17 Jaarverslag 2009 vzw HCA Oost-Vlaanderen Academiestraat 4 9000 Gent Tel & fax: 09/219.06.17 Jaarverslag 2009 Inhoudstafel Inleiding 1 Hoofdstuk 1: Situering van de vzw HCA Oost-Vlaanderen 1. Historiek 2 2. Doelgroep 2

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

HCA VLAANDEREN - CIJFERNOTA 2010

HCA VLAANDEREN - CIJFERNOTA 2010 HCA VLAANDEREN - CIJFERNOTA 2010 1. Algemeen 1.1. Aanmeldingen Tabel 1: Aantal verwijzingen per dienst 2010 12 GD LP HB HE Totaal % BAAB Brugge 32 59 486 1 578 10,72% COHEsie Kortrijk 60 90 379 18 547

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING. Vzw HCA Oost- Vlaanderen

HERSTELBEMIDDELING. Vzw HCA Oost- Vlaanderen HERSTELBEMIDDELING Vzw HCA Oost- Vlaanderen Inhoud 1. HCA? 2. Situering 3. Ontstaan 4. Fusie 5. Werkingsgebied 6. Verwijzers 7. Doelgroep 8. Definitie herstelbemiddeling 9. Strafrecht vs herstelrecht 10.

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1 Samenwerkingsprotocol inzake partnergeweld tussen Provinciebestuur en Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Tussen enerzijds: Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander, Gasthuisstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

Project First Offenders

Project First Offenders Project First Offenders Op 1 mei 2012 startte het Parket van de Jeugdrechtbank van het gerechtelijke arrondissement Gent samen met de Dienst Maatschappelijke Zorg en de jeugdinspecteurs van politie Gent

Nadere informatie

VZW De Overstap Den Overstap Samberstraat 44 2060 Antwerpen 03 380 06 20

VZW De Overstap Den Overstap Samberstraat 44 2060 Antwerpen 03 380 06 20 JAARVERSLAG 2010 VZW De Overstap Den Overstap Samberstraat 44 2060 Antwerpen 03 380 06 20 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL 2 INLEIDING 4 1. CIJFERGEGEVENS 5 1.1. Aanmeldingen 5 1.2. Bezettingscijfers 7 1.3. Gepleegde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling)

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) DIENST Gent - Oudenaarde EEDVERBONDKAAI 285 9000 GENT DIENST Dendermonde OLV KERKPLEIN 30 9200 Dendermonde OOST-VLAANDEREN Voor wie? Slachtoffer/ daders

Nadere informatie

VZW ALBA VZW ALBA. Bemiddelingsburo Bemiddelen tussen minderjarige daders en slachtoffers. Herstelbemiddeling HERGO = Herstelgericht Groepsoverleg

VZW ALBA VZW ALBA. Bemiddelingsburo Bemiddelen tussen minderjarige daders en slachtoffers. Herstelbemiddeling HERGO = Herstelgericht Groepsoverleg VZW ALBA VZW ALBA BEMIDDELINGSBURO Herstelbemiddeling HERGO GAMBAS Werk- en leerprojecten Basta-project Bemiddelingsburo Bemiddelen tussen minderjarige daders en slachtoffers Parketniveau Jeugdrechtbankniveau

Nadere informatie

Inhoud. 1. Algemene bepalingen 2. Doelstellingen 3. Verloop van de bemiddelingsprocedure 4. Bijzondere bepalingen. 1. Algemene Bepalingen

Inhoud. 1. Algemene bepalingen 2. Doelstellingen 3. Verloop van de bemiddelingsprocedure 4. Bijzondere bepalingen. 1. Algemene Bepalingen Bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Oost- Vlaanderen afdeling Dendermonde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (goedgekeurd gemeenteraad 14/09/2016) Inhoud 1.

Nadere informatie

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst In deze brochure willen wij informatie geven over de werking van de thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander. Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Gasthuisstraat 19 9500

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE OVEREENKOMST d.d. 3 DECEMBER 2007 BETREFFENDE HET PROJECT ONDERSTEUNING VAN DE BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND

BIJLAGE BIJ DE OVEREENKOMST d.d. 3 DECEMBER 2007 BETREFFENDE HET PROJECT ONDERSTEUNING VAN DE BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND BIJLAGE BIJ DE OVEREENKOMST d.d. 3 DECEMBER 2007 BETREFFENDE HET PROJECT ONDERSTEUNING VAN DE BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND Tussen enerzijds de Vlaamse overheid, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, waarvoor

Nadere informatie

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

De Leemwinning. toelichting. Info-avond oktober 2015. Jeugdzorg Emmaüs 1

De Leemwinning. toelichting. Info-avond oktober 2015. Jeugdzorg Emmaüs 1 De Leemwinning toelichting Info-avond oktober 2015 Jeugdzorg Emmaüs 1 Inhoud - Doelgroep - Accenten in de werking - Begeleidingsfasen - Personeel - overzicht - functieomschrijvingen - praktische info -

Nadere informatie

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007.

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007. Jaarverslag 2007 Voor vzw touché was 2007 het jaar van de oprichting, de bekendmaking en de opstart. Dit jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het eerste jaar van de vzw. 1. Oprichting

Nadere informatie

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42 khb 4.6.02 - versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4,

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT Het project Roma t Werkt werd uitgeschreven door Odice vzw en de OCMW s van Beveren, Sint- Niklaas en Temse. Het project werd gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fond

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens 103 Deel 7: Project opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram project opvoedingsondersteuning Het project

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING BEGELEIDER VOORBEREIDING OP DE VERWIJZING NAAR DE WERKWINKEL De begeleider gaat in gesprek met de klant om te horen waar hij werkt(e).

Nadere informatie

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-06-2015 1. Doel OCMW Maldegem respecteert de integriteit van de gebruiker en neemt maatregelen om deze te waarborgen. OCMW Maldegem neemt in het bijzonder

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

nr. 724 van LORIN PARYS datum: 16 september 2016 aan JO VANDEURZEN Uittekening nieuw jeugdsanctierecht - Werkgroepen

nr. 724 van LORIN PARYS datum: 16 september 2016 aan JO VANDEURZEN Uittekening nieuw jeugdsanctierecht - Werkgroepen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 724 van LORIN PARYS datum: 16 september 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Uittekening nieuw jeugdsanctierecht - Werkgroepen In 2016 organiseerde

Nadere informatie

Komen slachtoffers in beeld of in zicht in de gemeenschapsinstellingen? Een kijk op de HCA praktijk.

Komen slachtoffers in beeld of in zicht in de gemeenschapsinstellingen? Een kijk op de HCA praktijk. Workshop: Komen slachtoffers in beeld of in zicht in de gemeenschapsinstellingen? Een kijk op de HCA praktijk. Slachtoffer in Beeld- Minderjarigen GI De kempen: De Hutten & De Markt HCA diensten: BAAL,

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van:

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van: Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure - 12 jarigen Dit boekje is van:.... 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 6 Waar vind je ons? 7 Wie is wie? 8 Belangrijke nummers 9

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

Zonder de aanwezigheid van een groep trekkers, kan een proces zoals competentiemanagement niet slagen.

Zonder de aanwezigheid van een groep trekkers, kan een proces zoals competentiemanagement niet slagen. Thuishulp vzw Sector: Gezinszorg + kinderzorg Aantal werknemers: 4500 werknemers Contact: Liesbeth Stevens Senior stafmedewerker Sint-Jansstraat 32-38 1000 Brussel 02/515 06 16 lies.stevens@socmut.be Thuishulp

Nadere informatie

Evaluatieformulieren

Evaluatieformulieren Evaluatieformulieren EVALUATIEFORMULIER 1 leidinggevenden niveau A, B en C 4 EVAFORM 1 1) collegialiteit 1. werkt samen (in team) aan de uitvoering van het gehele takenpakket van de organisatie, de dienst,

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 4.7. Organisatiegerichte processen Het evalueren van het personeel. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 4.7. Organisatiegerichte processen Het evalueren van het personeel. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb 4.7.3. versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 46 1/2 en bijlage 3,4 g) TOEPASSINGSGEBIED Alle personeelsleden

Nadere informatie

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1/8 DOEL Het beschrijven op welke manier aan de SMK s voldaan wordt (SMK 3.7). RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1.Gebruikersgerichtheid (*) 1.1 Overleg tussen de gebruiker en de voorziening

Nadere informatie

Examenprogramma Begeleider Verblijf

Examenprogramma Begeleider Verblijf Examenprogramma Begeleider Verblijf De Vereniging Ons Tehuis gaat over tot de organisatie van een wervingsexamen voor de functie begeleider verblijf. 1 WIE KAN DEELNEMEN? Je bent minstens 18 jaar Je kan

Nadere informatie

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB)

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Té-jongeren : intersectorale zoektocht, 27 november 2012 Vooraf Werking BJB wordt bepaald door het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand Typisch

Nadere informatie

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Vacature Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Preventieve gezondheidszorg, een generalistische aanpak, aandacht voor verschillende levensdomeinen, superdiversiteit, gedeelde zorg in samenwerking

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel...

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel... Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. MultiFunctioneel Centrum Meetjesland. tel.... Email :. tel leefgroep verblijf:.. Een initiatief van VZW Blij Leven Nieuwe Boekhoutestraat

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur. Scholengroep FORUM

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur. Scholengroep FORUM FUNCTIEBESCHRIJVING Directeur Scholengroep FORUM Instelling Adres Instellingsnummer FUNCTIEBESCHRIJVING: DIRECTEUR Naam en voornaam Stamboeknummer Eerste evaluator Tweede evaluator De Algemeen directeur

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE

DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE 57140513.JV-C1 DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE VRAGENLIJST VOOR BESTUURSLEDEN Wij verzoeken u de vragenlijst individueel in te vullen. Het is niet de bedoeling uw kennis te

Nadere informatie

Ouders over tevredenheidmetingen.

Ouders over tevredenheidmetingen. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Mei 2009 december 2010 Ouders over tevredenheidmetingen. Dit is een bundeling van bemerkingen

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb.5.1. versie 3 1/4 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Doel Artikel 46 1/2, 47 en bijlage 3 TOEPASSINGSGEBIED Alle medewerkers Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/03/2016 VERWANTE DOCUMENTEN

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

Deel 5: Opvoedingsondersteuning

Deel 5: Opvoedingsondersteuning Deel : Opvoedingsondersteuning ORGANOGRAM INLEIDING 3 STATISTISCHE GEGEVENS Jaarverslag 04 0 ORGANOGRAM Directeur Adjunct-directeur Verantwoordelijke / Hergomoderator HCA-dienst Ouders Steunen in Opvoeden

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander.

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander. 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Termen en definities Interne klachtencommissie: De klachtencommissie bestaat

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden PI Beveren

Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden PI Beveren Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2016-2018 PI Beveren 1 1. Proces om tot actieplan te komen Voor de opmaak van dit tweede actieplan werd de keuze gemaakt om het coördinatieteam (CORT)

Nadere informatie

Mevrouw, Mijnheer, Ik dank u voor de medewerking. Hoogachtend, Lynn Van Houcke

Mevrouw, Mijnheer, Ik dank u voor de medewerking. Hoogachtend, Lynn Van Houcke Mevrouw, Mijnheer, Mijn naam is Lynn Van Houcke en ik ben momenteel bezig met mijn masterjaar Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. In het masterjaar dienen we een thesis te schrijven

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Inhoud 1. Wat doet Onthaalbureau Inburgering Limburg? 2. VuurWerkt als methode voor perspectiefbepaling

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1 Overzicht en instrumenten van zelfevaluatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1 Overzicht en instrumenten van zelfevaluatie 5.1 oc 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Kwaliteitscoördinator Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Toepassingsgebied Alle elementen van het kwaliteitshandboek,

Nadere informatie

Klachtenprocedure. Wat moet een patiënt/bewoner doen als hij een klacht heeft?

Klachtenprocedure. Wat moet een patiënt/bewoner doen als hij een klacht heeft? Klachtenprocedure Inleiding Het U.P.C. Sint-Kamillus heeft een procedure waarin mondelinge en schriftelijke klachten over de werking van de organisatie behandeld worden. Elke patiënt en/of bewoner wordt

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

een geëngageerde en gemotiveerde begeleider (m/v) voor ons begeleidingstehuis t Vlierke.

een geëngageerde en gemotiveerde begeleider (m/v) voor ons begeleidingstehuis t Vlierke. In de Bijzondere Jeugdzorg van Ter Loke zijn we op zoek naar een geëngageerde en gemotiveerde begeleider (m/v) voor ons begeleidingstehuis t Vlierke. t Vlierke is een begeleidingstehuis in Turnhout voor

Nadere informatie

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Ann Bourgeois en Ilse Vandenbroucke Substituut procureur des Konings Jeugdparket Gent 2 Verontrustende situaties: VOS Definitie / Leidraad Werkwijze Brede Instap GV /

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Gelet op artikel 128, 1, van de Grondwet; Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL BUE 2014 - Zelfevaluatie OL Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven Je leidinggevende kwaliteiten Via deze vragenlijst kun je je mening geven over de wijze waarop je je leidinggevende rol hebt

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V)

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Scholengroep 19 Dender wenst op korte termijn volgende vacature in te vullen: Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Als coördinator psychosociaal welzijn ben je begaan met welzijn op het werk. In dat

Nadere informatie

VACATURE Educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.

VACATURE Educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T. VACATURE Educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T. antenne in Boom In diensttreding: 1 september 2010 Contactadres: vzw LEJO Borgerhoutsestraat

Nadere informatie

1. Verhoogde staatstoelage

1. Verhoogde staatstoelage Vragen naar: E-mail: Tel : I Fax : Url : http://socialeconomy.fgov.be Aan de Voorzit(s)ter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Dienst uw brief uw Ons Datum Bijlage(n) van kenmerk kenmerk

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Stand van zaken op 27 november 2015 Een basisvoorwaarde om het recht op maatschappelijke integratie te openen, is het aantonen van werkbereidheid.

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

Vacature DIRECTEUR bij ADAM (Antwerpse dienst alternatieve maatregelen)

Vacature DIRECTEUR bij ADAM (Antwerpse dienst alternatieve maatregelen) Vacature DIRECTEUR bij ADAM (Antwerpse dienst alternatieve maatregelen) Wie zijn wij? CAW ANTWERPEN vzw is de nieuwe sociaalwerk organisatie die vanaf 1 januari 2014 wordt gevormd door het samengaan van

Nadere informatie