Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen"

Transcriptie

1 Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen 5.1. Organogram van het project DIVAM 5.2. Inleiding 5.3. Statistische gegevens DIVAM 76

2 Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen 5.1. Organogram van het project DIVAM Directeur 1 verantwoordelijke project / hergomoderator Ouderstage: 1,5 Projectmedewerkers Herstelbemiddeling: 2 Projectmedewerkers Gemeenschapsdienst / Sociale Vaardigheidstraining: 2 Projectmedewerkers DIVAM Centrale diensten DIVAM is partner van het samenwerkingsprotocol dat afgesloten werd tussen alle West-Vlaamse voorzieningen die projecten organiseren en actief zijn op het vlak van herstelgerichte en constructieve afhandelingen Inleiding Sinds 1 november 1999 is de Dienst Ieper-Veurne voor Alternatieve Maatregelen actief in de arrondissementen Ieper en Veurne. Oorspronkelijk werden drie afhandelingen aangeboden, maar sinds de nieuwe jeugdwet worden eveneens het herstelgericht groepsoverleg en de ouderstage aangeboden. Gekoppeld aan de maatschappelijke evoluties spreken we niet meer van een dienst alternatieve 77

3 maatregelen, maar wel van een dienst herstelgerichte en constructieve afhandelingen. (HCA-dienst) De afhandelingen die in 2008 deel uitmaakten van ons aanbod zijn: herstelbemiddeling: Dit is een vrijwillig aanbod dat door het parket aangeboden wordt aan verdachte en slachtoffer van een als misdrijf omschreven feit. De partijen krijgen de kans om, met behulp van een meerzijdig partijdige bemiddelaar, in gesprek te treden met elkaar. Deze communicatie kan zowel indirect als direct verlopen. Het doel van een herstelbemiddeling is te komen tot herstel van de gevolgen die ontstaan zijn door het als misdrijf omschreven feit. Dit herstel kan zich in verschillende vormen manifesteren, zoals moreel herstel, financieel herstel, herstel in de oorspronkelijke staat,... herstelgericht groepsoverleg (hergo): dit is eveneens een vrijwillig aanbod, maar wordt door de jeugdrechter aangeboden. Het gaat om jongeren die zwaardere feiten gepleegd hebben of recidiveren. Tijdens een hergo wordt er gekomen tot een bijeenkomst, waar zowel verdachte en slachtoffer, beiden bijgestaan door hun steunfiguren, aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomst tracht men te komen tot herstel aan slachtoffer, herstel aan de maatschappij en herstel aan de jongere zelf (vermijden van recidive) De wijze van herstel wordt vastgelegd in een intentieplan, waarin steunfiguren een belangrijke rol opnemen. gemeenschapsdienst: deze afhandeling wordt opgelegd door een jeugdrechter. Deze bepaalt het aantal uren dat een jongere moet gaan werken. Dit kan maximaal 150 uur bedragen. Wanneer een jongere een gemeenschapsdienst opgelegd krijgt, moet hij een aantal uur werken in een voorziening van openbaar nut. Deze tewerkstelling gebeurt onbezoldigd. In de nieuwe jeugdwet kan een gemeenschapsdienst ook opgelegd worden als onderzoeksmaatregel. Dit houdt in dat een jeugdrechter in de voorlopige fase een gemeenschapsdienst van maximum 30u kan opleggen, zodat de persoonlijkheid van de jongere kan onderzocht worden. Op dit aanbod werd tot op heden nog geen beroep gedaan. sociale vaardigheidstraining: Ook deze afhandeling wordt door de jeugdrechter opgelegd. Een sociale vaardigheidstraining bestaat uit een training van 20u die in wekelijkse sessies van anderhalf uur gegeven wordt. Door gebruik te maken van het competentiemodel worden de vaardigheden van de jongeren in kaart gebracht. Op deze manier kan er een selectie gemaakt worden van de vaardigheden waaraan er zal gewerkt worden. Via verschillende, vaak creatieve, methodieken wordt aan deze vaardigheden gewerkt. Op deze manier pogen we de jongere sterker te maken, zodat hij bij moeilijke situaties over voldoende vaardigheden beschikt om er op een constructieve manier mee om te gaan. Ouderstage: De ouderstage is een aanvullende afhandeling voor ouders die onverschillig staan ten aanzien van het delinquent gedrag van hun minderjarige zoon of dochter. Deze afhandeling kan aangeboden worden door het parket of opgelegd worden door een jeugdrechter. Een ouderstage bestaat uit een training van 30u waarvan 20u in groep gegeven wordt en 10u individueel. Een ouderstage 78

4 heeft als doel de ouderlijke vaardigheden te versterken, zodat ook het gedrag van de minderjarige beïnvloed wordt. Sinds de uitbreiding, naar aanleiding van de nieuwe jeugdwet, in 2007 telt DIVAM een personeelskader van 6.5FTE Statische gegevens Aangemelde jongeren en ouders in Tabel 26: Totaal aantal aangemelde jongeren in de periode 01/01/ /12/2008. Maatregel Herstelbemiddeling 149 Herstelgericht 0 groepsoverleg Sociale 23 vaardigheidstraining Gemeenschapsdienst 7 De cijfers in tabel 26 geven weer hoeveel jongeren er in 2008 werden aangemeld. Belangrijk om vermelden is dat er in 2008 verder werd gewerkt in dossiers die in 2007 werden aangemeld. 63 jongeren aangemeld in 2007 werden verder begeleid in In het totaal werden in 2008, ongeacht het aanmeldingsjaar, 242 jongeren begeleid. Zoals de tabel duidelijk laat zien wordt het merendeel van de dossiers aangeleverd door de herstelbemiddeling. Met betrekking tot de gemeenschapsdienst en sociale vaardigheidstraining zien we in 2008 een voorzichtige heropleving van het aantal aangemelde dossiers. Geen enkel dossier herstelgericht groepsoverleg werd, ondanks sensibilisering van de relevante partners, aangemeld in Tabel 27: Totaal aantal aangemelde ouders in de periode 01/01/ /12/2008. Maatregel Ouderstage 2 TOTAAL 2 In de periode 1/01/2008 tot 31/12/2008 werden 2 dossiers ouderstage aangemeld en opgestart. 2 dossiers werden reeds in 2007 aangemeld maar waren nog steeds lopende

5 Jongeren. Tabel 28: leeftijd jongeren aangemeld in de periode 01/01/ /12/2008. Leeftijd Geen datum bij de feiten De grootste groep wordt gevormd door de leeftijdscategorie 14 tot 17 jaar. Dit gaat op voor zowel de herstelbemiddeling, de gemeenschapsdienst en de sociale vaardigheids-training. Van één jongere is geen leeftijd gekend. Het vonnis van deze jongere vermelde geen datum bij de feiten. Aangezien het gebruikte registratiesysteem de geboortedatum en de datum van de feiten nodig heeft om de leeftijd te berekenen, is er geen leeftijd gekend. Tabel 29: geslacht van de aangemelde jongeren. Geslacht Mannelijk 159 Vrouwelijk 20 Net zoals de voorgaande jaren worden meer mannelijke delictplegers dan vrouwelijke delictplegers aangemeld. Dit gaat op voor zowel de herstelbemiddeling, de gemeenschapsdienst als de sociale vaardigheidstraining. Tabel 30: voor welke feiten werden de jongeren aangemeld? Misdrijfkwalificatie Afpersing 1 Bedreigingen 2 Belaging/stalking 4 Beschadigingen 55 Diefstal 1 81 Drugs 4 Slagen en verwondingen 2 59 Oplichting 5 Opzettelijke brandstichting 4 Vandalisme 1 1 Onder diefstal wordt verstaan: diefstal met geweld/bedreiging, diefstal met verzwarende omstandigheden, gewone diefstal, fiets- en motodiefstal, huisdiefstal, poging tot diefstal. 2 Onder slagen en verwondingen wordt zowel opzettelijke als onopzettelijke slagen en verwondingen verstaan. 80

6 Andere 5 TOTAAL 221 Het merendeel van de jongeren werd aangemeld voor het plegen van diefstallen, slagen en verwondingen en beschadigingen (88% van het totaal aantal misdrijven). De aan-dachtige lezer zal opgemerkt hebben dat jongeren niet altijd aangemeld worden voor één enkel feit, maar ook voor het plegen van meerdere feiten. Tabel 31: uit welk arrondissement zijn de aangemelde jongeren afkomstig? Arrondissement Ieper 103 Veurne 73 Brugge 1 Kortrijk 1 Gent 1 De meeste jongeren zijn afkomstig uit de arrondissementen Ieper en Veurne. Een kleine minderheid werd aangemeld door collegadiensten uit Brugge, Kortrijk en Gent. Het betreft hier jongeren die wel degelijk gedomicilieerd zijn in de arrondissementen Ieper en Veurne, maar feiten hebben gepleegd in de arrondissementen Brugge, Kortrijk of Gent. Ouders was het eerste volledige jaar waarin DIVAM ouderstage aanbood. In onderstaande tekst staan we kort stil bij een aantal relevante gegevens. In 2008 werd in 4 dossiers ouderstage gewerkt. 2 van deze dossiers werden aangemeld in 2007 en afgewerkt in Twee dossiers werden aangemeld in 2008, waarvan reeds één in 2008 werd afgewerkt. Van de twee aangemelde dossiers in 2008 is er één afkomstig uit Veurne (Jeugdrechtbank) en één uit Ieper (Parket). Van de drie afgesloten dossiers besliste een ouder te stoppen wegens familiale omstandigheden. Een andere ouder besliste om, na lang aarzelen, te stoppen met de ouderstage. Er waren immers reeds heel wat hulpverleners actief in het gezin. Van het laatste afgesloten dossier doorliep de ouder de volledige ouderstage. Een ouderstage kan enkel opgelegd worden als aanvullende maatregel op een maatregel ten aanzien van een jongere. In 2008 kregen ouders een ouderstage naar aanleiding van feiten van diefstal, stalking, opzettelijke slagen en verwondingen, vandalisme en bedreigingen, gepleegd door hun minderjarig kind. De maatregel die hun minderjarig kind opgelegd of aangeboden kreeg waren sociale vaardigheidstraining en herstelbemiddeling. 81

Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen

Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen 5.1. Organogram van DIVAM 5.2. Inleiding 5.3 Statistische gegevens DIVAM ~ 71 ~ 5.1 Organogram van DIVAM 5 DIVAM DIVAM is partner van het samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

HCA VLAANDEREN - CIJFERNOTA 2010

HCA VLAANDEREN - CIJFERNOTA 2010 HCA VLAANDEREN - CIJFERNOTA 2010 1. Algemeen 1.1. Aanmeldingen Tabel 1: Aantal verwijzingen per dienst 2010 12 GD LP HB HE Totaal % BAAB Brugge 32 59 486 1 578 10,72% COHEsie Kortrijk 60 90 379 18 547

Nadere informatie

VZW ALBA VZW ALBA. Bemiddelingsburo Bemiddelen tussen minderjarige daders en slachtoffers. Herstelbemiddeling HERGO = Herstelgericht Groepsoverleg

VZW ALBA VZW ALBA. Bemiddelingsburo Bemiddelen tussen minderjarige daders en slachtoffers. Herstelbemiddeling HERGO = Herstelgericht Groepsoverleg VZW ALBA VZW ALBA BEMIDDELINGSBURO Herstelbemiddeling HERGO GAMBAS Werk- en leerprojecten Basta-project Bemiddelingsburo Bemiddelen tussen minderjarige daders en slachtoffers Parketniveau Jeugdrechtbankniveau

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling)

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) DIENST Gent - Oudenaarde EEDVERBONDKAAI 285 9000 GENT DIENST Dendermonde OLV KERKPLEIN 30 9200 Dendermonde OOST-VLAANDEREN Voor wie? Slachtoffer/ daders

Nadere informatie

Deel 5: Opvoedingsondersteuning

Deel 5: Opvoedingsondersteuning Deel : Opvoedingsondersteuning ORGANOGRAM INLEIDING 3 STATISTISCHE GEGEVENS Jaarverslag 04 0 ORGANOGRAM Directeur Adjunct-directeur Verantwoordelijke / Hergomoderator HCA-dienst Ouders Steunen in Opvoeden

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING. Vzw HCA Oost- Vlaanderen

HERSTELBEMIDDELING. Vzw HCA Oost- Vlaanderen HERSTELBEMIDDELING Vzw HCA Oost- Vlaanderen Inhoud 1. HCA? 2. Situering 3. Ontstaan 4. Fusie 5. Werkingsgebied 6. Verwijzers 7. Doelgroep 8. Definitie herstelbemiddeling 9. Strafrecht vs herstelrecht 10.

Nadere informatie

Herstelgericht werken en gemeenschapsinstellingen: geen contradictie.

Herstelgericht werken en gemeenschapsinstellingen: geen contradictie. Herstelgericht werken en gemeenschapsinstellingen: geen contradictie. De voorbije jaren zijn sterke samenwerkingsinitiatieven opgezet tussen HCA-diensten en de gemeenschapsinstellingen. Het nieuwe jeugdrecht

Nadere informatie

JAARVERSLAG Dienst Herstelbemiddeling Minderjarigen Gent Oudenaarde Dendermonde

JAARVERSLAG Dienst Herstelbemiddeling Minderjarigen Gent Oudenaarde Dendermonde Dienst Herstelbemiddeling Minderjarigen Gent Oudenaarde Dendermonde Academiestraat 4 9000 Gent tel en fax 09/219.06.17 herstelbemiddeling.gent@martens-sotteau.be Dienst Herstelbemiddeling Minderjarigen

Nadere informatie

Jeugdige recidiverende woninginbrekers

Jeugdige recidiverende woninginbrekers Jeugdige recidiverende woninginbrekers Utrecht, 17 februari 2014 Pepijn van Amersfoort en Sander Scherders Inleiding De aanpak van woninginbraken heeft prioriteit in de regio Utrecht (Regionale Veiligheidsstrategie

Nadere informatie

Steunpunt Jeugdhulp vzw Cellebroersstraat Brussel

Steunpunt Jeugdhulp vzw Cellebroersstraat Brussel HCA is het letterwoord voor herstelrechtelijke en constructieve afhandeling en omvat 4 werkvormen: de slachtoffer-dader bemiddeling, het herstelgericht groepsoverleg, de gemeenschapsdienst en het leerproject.

Nadere informatie

r a p p o r t Herstelrechtelijke en Constructieve Afhandelingen in Vlaanderen Cijfernota 2008 Lieve Balcaen, Sofie Van Rumst en Veerle Verlinden

r a p p o r t Herstelrechtelijke en Constructieve Afhandelingen in Vlaanderen Cijfernota 2008 Lieve Balcaen, Sofie Van Rumst en Veerle Verlinden r a p p o r t Herstelrechtelijke en Constructieve Afhandelingen in Vlaanderen Cijfernota 2008 Lieve Balcaen, Sofie Van Rumst en Veerle Verlinden Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be

Nadere informatie

VZW De Overstap Den Overstap Samberstraat 44 2060 Antwerpen 03 380 06 20

VZW De Overstap Den Overstap Samberstraat 44 2060 Antwerpen 03 380 06 20 JAARVERSLAG 2010 VZW De Overstap Den Overstap Samberstraat 44 2060 Antwerpen 03 380 06 20 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL 2 INLEIDING 4 1. CIJFERGEGEVENS 5 1.1. Aanmeldingen 5 1.2. Bezettingscijfers 7 1.3. Gepleegde

Nadere informatie

1. Wat? 2. Ontstaan en evolutie. 2.1 Ontstaan vanuit de praktijk

1. Wat? 2. Ontstaan en evolutie. 2.1 Ontstaan vanuit de praktijk Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be HCA-diensten Diensten voor herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen Lieve Balcaen - ondersteuningsstructuur bijzondere

Nadere informatie

Hoger, Lager? Evoluties inzake criminaliteit. Stefaan Pleysier Hoofddocent Leuvens Instituut voor Criminologie KU Leuven

Hoger, Lager? Evoluties inzake criminaliteit. Stefaan Pleysier Hoofddocent Leuvens Instituut voor Criminologie KU Leuven Hoger, Lager? Evoluties inzake criminaliteit Ellen Van Dael Coördinator statistisch analisten College van Procureurs-generaal Openbaar Ministerie Stefaan Pleysier Hoofddocent Leuvens Instituut voor Criminologie

Nadere informatie

Jaarverslag Met dank aan: Vlaamse Gemeenschap IVA Jongerenwelzijn Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel Provincie Vlaams-Brabant

Jaarverslag Met dank aan: Vlaamse Gemeenschap IVA Jongerenwelzijn Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel Provincie Vlaams-Brabant Met dank aan: Vlaamse Gemeenschap IVA Jongerenwelzijn Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel Provincie Vlaams-Brabant Jaarverslag 2009 Secretariaat: Lipsestraat 175 3150 Tildonk Tel: 016/20.21.93 Fax: 016/24.19.21

Nadere informatie

vzw De Patio vzw De Patio Betrokken en met kracht Betrokken en met kracht Maatschappelijke zetel: Elf-Julistraat Brugge

vzw De Patio vzw De Patio Betrokken en met kracht Betrokken en met kracht Maatschappelijke zetel: Elf-Julistraat Brugge vzw De Patio Betrokken en met kracht Maatschappelijke zetel: 050 33 32 09 050 33 54 39 Elf-Julistraat 32 - vzw De Patio Betrokken en met kracht Maatschappelijke zetel: 050 33 32 09 050 33 54 39 Elf-Julistraat

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

For k what is in a name?

For k what is in a name? For k what is in a name? Dirk Deboutte Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute - Department youth mental health ZNA Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Het Antwerps project 1995-2005:

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Voorwoord 4. Dankwoordje 5

Inhoudsopgave 1. Voorwoord 4. Dankwoordje 5 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 Dankwoordje 5 Deel 1: Inleidend deel 1.1 Motivatie 6 1.2 Probleemstelling 6 1.3 Werkwijze 6 Deel 2: Input 2.1 Voorstelling stageplaats 8 2.1.1 COHEsie, project alternatieve

Nadere informatie

Jaarstatistiek 2015 van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten

Jaarstatistiek 2015 van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten Jaarstatistiek 2015 van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten arr AN INHOUDSTAFEL Protectionele zaken Tabel 1: Aantal protectionele zaken binnengekomen tussen 1 januari 2015 en 31 december

Nadere informatie

Project First Offenders

Project First Offenders Project First Offenders Op 1 mei 2012 startte het Parket van de Jeugdrechtbank van het gerechtelijke arrondissement Gent samen met de Dienst Maatschappelijke Zorg en de jeugdinspecteurs van politie Gent

Nadere informatie

vzw De Patio Betrokken en met kracht

vzw De Patio Betrokken en met kracht vzw De Patio Betrokken en met kracht Maatschappelijke zetel: Elf-Julistraat 32-050 33 32 09 050 33 54 39 www.depatiovzw.be vzw De Patio Betrokken en met kracht Maatschappelijke zetel: Elf-Julistraat 32-050

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens 103 Deel 7: Project opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram project opvoedingsondersteuning Het project

Nadere informatie

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? Sigrid Van Grunderbeeck Wim D haese Congres Restorative Policing - Blankenberge 14-15 mei 2009 STELLINGEN Politie moet zich afhouden

Nadere informatie

Kerncijfers CAW Antwerpen. ADAM - Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen

Kerncijfers CAW Antwerpen. ADAM - Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen Kerncijfers 2016 Naam voorziening: ADAM - Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen Adres voorziening: Uitbreidingstraat 392B 2600 Berchem Telefoon: 03/285.98.00 Fax: 03/285.98.19 E-mail: adam@cawantwerpen.be

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de jeugdparketten voor

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de jeugdparketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de jeugdparketten voor Persbericht 21 april 2016

Nadere informatie

KWALITEITSVERSLAG 2014 BUREAU ALTERNATIEVE AFHANDELING BRUGGE AFDELING VAN VZW DE PATIO

KWALITEITSVERSLAG 2014 BUREAU ALTERNATIEVE AFHANDELING BRUGGE AFDELING VAN VZW DE PATIO KWALITEITSVERSLAG 2014 BUREAU ALTERNATIEVE AFHANDELING BRUGGE AFDELING VAN VZW DE PATIO 1 Voorwoord Naast de uitvoering van onze kernopdracht het begeleiden van minderjarige verdachten/daders en slachtoffers

Nadere informatie

2000 - Semester 1 2015

2000 - Semester 1 2015 POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE 2 - Semester 25 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN 2 26 27 28 29 2 2

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de jeugdparketten voor

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de jeugdparketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de jeugdparketten voor Persconferentie 2 april 2015

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide... v Voorwoord... ix Dankwoord... xi DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is recht?... 3. Hoofdstuk 2. Indeling van het recht...

INHOUD. Ten geleide... v Voorwoord... ix Dankwoord... xi DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is recht?... 3. Hoofdstuk 2. Indeling van het recht... INHOUD Ten geleide.................................................................. v Voorwoord.................................................................. ix Dankwoord.................................................................

Nadere informatie

Slachtoffer in Beeld. Kijk eens vanuit een ander kader. als alternatieve sanctie

Slachtoffer in Beeld. Kijk eens vanuit een ander kader. als alternatieve sanctie Kijk eens vanuit een ander kader. 1 Slachtoffer in Beeld als alternatieve sanctie Slachtoffer in Beeld is een initiatief van de Centra Algemeen Welzijnswerk Stilstaan bij de gevolgen van je eigen handelen

Nadere informatie

Een onderzoek naar herstelbemiddeling bij jeugdige delinquenten in Vlaanderen

Een onderzoek naar herstelbemiddeling bij jeugdige delinquenten in Vlaanderen De schade hersteld? Een onderzoek naar herstelbemiddeling bij jeugdige delinquenten in Vlaanderen Henk Ferwerda Ilse van Leiden De schade hersteld? De schade hersteld? Een onderzoek naar herstelbemiddeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007. Dienst Herstelbemiddeling Minderjarigen. Dienst Herstelbemiddeling Minderjarigen

JAARVERSLAG 2007. Dienst Herstelbemiddeling Minderjarigen. Dienst Herstelbemiddeling Minderjarigen DienstHerstelbemiddelingMinderjarigen Gent Oudenaarde Dendermonde Academiestraat4 9000Gent telenfax09/219.06.17 herstelbemiddeling.gent@martens-sotteau.be DienstHerstelbemiddelingMinderjarigen Gent Oudenaarde

Nadere informatie

Inhoud 1. JEUGDRECHT. 11. Discussiepunten... 29. Intersentia

Inhoud 1. JEUGDRECHT. 11. Discussiepunten... 29. Intersentia 1. JEUGDRECHT DEEL I. DE HISTORISCH MAATSCHAPPELIJKE SITUERING VAN DE JEUGD- BESCHERMING............................................................ 3 1. Inleiding..................................................................

Nadere informatie

EN DE JEUGD- RECHTBANK

EN DE JEUGD- RECHTBANK EN DE JEUGD- RECHTBANK Inhoud Jij en de jeugdrechtbank is een jongerenbrochure van de bijzondere jeugdbijstand. In samenwerking met de kinderrechtswinkels. Wat vind je in dit boekje? Inleiding 04 1 Kinderrechten

Nadere informatie

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB)

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Té-jongeren : intersectorale zoektocht, 27 november 2012 Vooraf Werking BJB wordt bepaald door het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand Typisch

Nadere informatie

Met de zomer voor de deur, bieden we u met onze nieuwsbrief graag wat vakantielectuur aan.

Met de zomer voor de deur, bieden we u met onze nieuwsbrief graag wat vakantielectuur aan. WELKOM! Met de zomer voor de deur, bieden we u met onze nieuwsbrief graag wat vakantielectuur aan. In deze nieuwsbrief blikken we terug op onze ontmoetingsdag voor prestatieplaatsen van 13 mei en de begeleiding

Nadere informatie

Komen slachtoffers in beeld of in zicht in de gemeenschapsinstellingen? Een kijk op de HCA praktijk.

Komen slachtoffers in beeld of in zicht in de gemeenschapsinstellingen? Een kijk op de HCA praktijk. Workshop: Komen slachtoffers in beeld of in zicht in de gemeenschapsinstellingen? Een kijk op de HCA praktijk. Slachtoffer in Beeld- Minderjarigen GI De kempen: De Hutten & De Markt HCA diensten: BAAL,

Nadere informatie

1. Wat? 2. Ontstaan en evolutie. 2.1 Ontstaan vanuit de praktijk

1. Wat? 2. Ontstaan en evolutie. 2.1 Ontstaan vanuit de praktijk Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg * info@osbj.be - : www.osbj.be HCA-diensten Diensten voor herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen Lieve Balcaen - ondersteuningsstructuur bijzondere

Nadere informatie

Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN

Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN U bent slachtoffer van een misdrijf of na(ast)- bestaande van een slachtoffer. Als slachtoffer hebt u het recht om zorgvuldig en correct behandeld te worden. De magistraten

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, VAN 13 OKTOBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, VAN 13 OKTOBER 2015 Notitienr. GE56.LA.41594/2014/003/GJ4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, VAN 13 OKTOBER 2015 In de zaak van het Openbaar Ministerie tegen ; 1. Y. Can, geboren te Gent

Nadere informatie

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving Deze vragenlijst wil een beeld schetsen van de toepassing van de GAS-wet (wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). De gestelde vragen

Nadere informatie

Ontwerp van ministeriële Omzendbrief betreffende de bepalingen die in werking treden op 2 april 2007

Ontwerp van ministeriële Omzendbrief betreffende de bepalingen die in werking treden op 2 april 2007 Mevrouw Laurette ONKELINX Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie Handelsstraat 76-80 1040 Brussel Brussel, 23 februari 2007 Betreft: Ontwerp van ministeriële Omzendbrief betreffende de bepalingen

Nadere informatie

2. Tussenpersoon De Verzekeringsrealist Tussenpersoon nummer 6585 Antwoordnummer 555 1250 VB Laren NH info@d-v-r.nl 06-46422381

2. Tussenpersoon De Verzekeringsrealist Tussenpersoon nummer 6585 Antwoordnummer 555 1250 VB Laren NH info@d-v-r.nl 06-46422381 1. Aanvraag OOM Verzekeringen is aanbieder van verzekeringsproducten. Advies voor wat het beste bij uw persoonlijke situatie past, kunt u krijgen van De Verzekeringsrealist. 2. Tussenpersoon De Verzekeringsrealist

Nadere informatie

De aanpak van jeugddelinquentie

De aanpak van jeugddelinquentie Wegwijs in Justitie In de hoofdrol bij Justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De aanpak van jeugddelinquentie INHOUD VOORWOORD......................................... 4 ALGEMENE

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organogram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens ~ 93 ~ 7 Project opvoedingsondersteuning 7.1 Organogram project opvoedingsondersteuning Het project opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

Jij DE JEUGDRECHTBANK. Een jongerenbrochure van de bijzondere jeugdbijstand In samenwerking met de kinderrechtswinkels

Jij DE JEUGDRECHTBANK. Een jongerenbrochure van de bijzondere jeugdbijstand In samenwerking met de kinderrechtswinkels Jij en en DE JEUGDRECHTBANK Een jongerenbrochure van de bijzondere jeugdbijstand In samenwerking met de kinderrechtswinkels Jij en de jeugdrechtbank Een jongerenbrochure van de bijzondere jeugdbijstand

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk Deel 5 Werking Recherche Omdat we meer en meer ondervonden dat onze dienst weinig of geen binding meer had met de jongeren van onze stad, werd in 2011, binnen de dienst recherche, een aparte jeugddienst

Nadere informatie

PROJECT HERSTELBEMIDDELING OOST-VLAANDEREN JAARVERSLAG 2006

PROJECT HERSTELBEMIDDELING OOST-VLAANDEREN JAARVERSLAG 2006 Project Herstelbemiddeling Oost-Vlaanderen Rabotstraat 121 9000 Gent Tel.: 09 / 219 06 17 Fax : 09 / 234 16 00 Herstelbemiddeling.oost-vlaanderen@martens-sotteau.be PROJECT HERSTELBEMIDDELING OOST-VLAANDEREN

Nadere informatie

www.kinderrechtswinkel.be juni 2008 Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Hebben kinderen

Nadere informatie

RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2016/ 17

RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2016/ 17 RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2016/ 17 Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2016/ 17 I - TERMIJNEN Een ieder die door een betaaldvoetbalorganisatie en/of het openbaar ministerie aan de KNVB

Nadere informatie

PROJECT HERSTELBEMIDDELING GENT JAARVERSLAG 2005

PROJECT HERSTELBEMIDDELING GENT JAARVERSLAG 2005 Project Herstelbemiddeling Gent Rabotstraat 121 9000 Gent Tel.: 09 / 219 06 17 Fax : 09 / 234 16 00 Herstelbemiddeling.gent@tiscali.be PROJECT HERSTELBEMIDDELING GENT JAARVERSLAG 2005 V.Z.W. Martens-Sotteau

Nadere informatie

Ouderstage in Vlaanderen

Ouderstage in Vlaanderen Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Ouderstage in Vlaanderen Veerle Verlinden Inhoudstafel Deel I: Het traject van de ouderstage 1.1. Wettelijk kader 2 1.2. Maatschappelijke

Nadere informatie

VR DOC.0759/1TER

VR DOC.0759/1TER VR 2017 1407 DOC.0759/1TER De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Ternota aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Voorontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht

Nadere informatie

Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/'15

Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/'15 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/'15 knvb.nl Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/ 15 I - TERMIJNEN Een ieder die door een betaaldvoetbalorganisatie

Nadere informatie

Herstellend handelen in onderwijs. Programma. Programma

Herstellend handelen in onderwijs. Programma. Programma Herstellend handelen in onderwijs Dag van de opvoeder Kortrijk Februari 2012 Lieve Windels / Stijn Deprez Programma Situering Ligand (vzw Oranjehuis) Centrum voor herstel / preventie (om uitsluiting te

Nadere informatie

Inhoudsopgave Dankwoord Inhoudsopgave Afkortingen Figuren en tabellen DEEL I Hoofdstuk 1. Inleiding

Inhoudsopgave Dankwoord Inhoudsopgave Afkortingen Figuren en tabellen DEEL I Hoofdstuk 1. Inleiding Inhoudsopgave Dankwoord 5 Inhoudsopgave 7 Afkortingen 13 Figuren en tabellen 15 DEEL I Hoofdstuk 1. Inleiding 17 1 Late start van het debat omtrent waarborgen in herstelgerichte processen 21 2 Het juridische

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

2016 SV Op 29 september 2016 stelde u een schriftelijke vraag over de toepassing van en de controles op het huisarrest.

2016 SV Op 29 september 2016 stelde u een schriftelijke vraag over de toepassing van en de controles op het huisarrest. KB Anke Van dermeersch Grote Markt 1 2000 Antwerpen Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt l, 2000 Antwerpen 1. L _j uw bericht van 29 september 2016

Nadere informatie

De Nieuwe jeugdwet. Inhoud. 1. Uitgangspunten

De Nieuwe jeugdwet. Inhoud. 1. Uitgangspunten De Nieuwe jeugdwet Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Parket 3. Herstelrechtelijk aanbod 4. Jeugdrechtbank 4.1. Voorlopige procedure 4.2. Definitieve fase 4.3.Herziening van de maatregel 5. Plaatsing in gemeenschapsinstellingen

Nadere informatie

Omgaan met verontrusting

Omgaan met verontrusting Samen werken rond kindermishandeling: een praktische benadering Destoop Tine Vertrouwenscentrum Antwerpen Omgaan met verontrusting Protocol van Moed (proefproject 1/1/2012-31/12/2013) Start nieuwe jeugdhulplandschap

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ?

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ? Samenvatting Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk thema van het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het beleidsprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit is de aanpak

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van:

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van: Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure - 12 jarigen Dit boekje is van:.... 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 6 Waar vind je ons? 7 Wie is wie? 8 Belangrijke nummers 9

Nadere informatie

WAT ZEGT DE WET OVER ILLEGALE DRUGS?

WAT ZEGT DE WET OVER ILLEGALE DRUGS? WAT ZEGT DE WET OVER ILLEGALE DRUGS? 2017 Het is hier niet mogelijk om alle details van de drugwet en al haar bepalingen uit de doeken te doen. We gaan voor een algemene kennismaking met de huidige drugwet.

Nadere informatie

DE NIEUWE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK. Geert Decock 27 maart 2015

DE NIEUWE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK. Geert Decock 27 maart 2015 DE NIEUWE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK Geert Decock 27 maart 2015 1. Inleiding 2. De kamers van de familie- en jeugdrechtbank 3. Territoriale bevoegdheid 4. Het familiedossier en het protectioneel dossier

Nadere informatie

Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014

Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014 Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014 Wie onderzoekt? Openbaar ministerie: substituten van de procureur des Konings Rechterlijke macht: Onderzoeksrechters

Nadere informatie

Cyberpesten: wat nu? Politie Gent, aanspreekpunt Jeugd Anneleen Thoen Jeugdinspecteurs

Cyberpesten: wat nu? Politie Gent, aanspreekpunt Jeugd Anneleen Thoen Jeugdinspecteurs Cyberpesten: wat nu? Politie Gent, aanspreekpunt Jeugd Anneleen Thoen Jeugdinspecteurs Aanspreekpunt Jeugd Volgens ministeriële omzendbrief PLP 41 moet elke lokale politiezone voorzien in een aanspreekpunt

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGDRECHTBANK / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over de gerechtelijke jeugdhulp. We leggen uit hoe de gerechtelijke jeugdhulp werkt, hoe je er terecht

Nadere informatie

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK Pedagogische studiedag Vrijdag 28 januari 2011 SPREKER : BART COUSSEMENT Commissaris van Politie Politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) Directie Risicomanagement Voetbalcel

Nadere informatie

nr. 631 van GUY D'HAESELEER datum: 24 januari 2017

nr. 631 van GUY D'HAESELEER datum: 24 januari 2017 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 631 van GUY D'HAESELEER datum: 24 januari 2017 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN De Lijn - Geweldplegingen tegen

Nadere informatie

CAFT. Constructieve Afhandeling. Feiten Turnhout CAFT. Constructieve Afhandeling. Feiten Turnhout W E R K I N G S V E R S L A G

CAFT. Constructieve Afhandeling. Feiten Turnhout CAFT. Constructieve Afhandeling. Feiten Turnhout W E R K I N G S V E R S L A G CAFT CAFT Constructieve Afhandeling Constructieve Afhandeling Feiten Turnhout Feiten Turnhout W E R K I N G S V E R S L A G 2 0 0 9 Cirkant vzw - Directie en Centrale Diensten Steenweg op Oosthoven 25

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Met dank aan: Vlaamse Gemeenschap IVA Jongerenwelzijn Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel Provincie Vlaams-Brabant

Jaarverslag 2010. Met dank aan: Vlaamse Gemeenschap IVA Jongerenwelzijn Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel Provincie Vlaams-Brabant Met dank aan: Vlaamse Gemeenschap IVA Jongerenwelzijn Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel Provincie Vlaams-Brabant Jaarverslag 2010 Secretariaat: Lipsestraat 175 3150 Tildonk Tel: 016/20.21.93 Fax: 016/24.19.21

Nadere informatie

RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2017/ 18

RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2017/ 18 RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2017/ 18 Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2017/ 18 I - TERMIJNEN Een ieder die door een betaaldvoetbalorganisatie en/of het openbaar ministerie aan de KNVB

Nadere informatie

nr. 590 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 16 juni 2016 aan JO VANDEURZEN Ondersteuningscentra Jeugdzorg - Meldingen en wachttijd

nr. 590 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 16 juni 2016 aan JO VANDEURZEN Ondersteuningscentra Jeugdzorg - Meldingen en wachttijd SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 590 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 16 juni 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Ondersteuningscentra Jeugdzorg - Meldingen en wachttijd De

Nadere informatie

In Beeld: Misdaadcijfers

In Beeld: Misdaadcijfers In Beeld: Misdaadcijfers Korte omschrijving werkvorm Leerlingen analyseren grafieken en tabellen die inzicht geven in misdaadcijfers met betrekking tot minderjarigen. Leerlingen leren bijvoorbeeld hoe

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN

Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN o INLEIDING Bemiddeling in strafzaken 1 is erop gericht een geschil te regelen zonder dat een rechter optreedt. Het doel van de bemiddeling in strafzaken bestaat

Nadere informatie

Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland

Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland Majone Steketee Sandra ter Woerds Marit Moll Hans Boutellier Een evaluatieonderzoek naar zes pilotprojecten Assen 2006 2006 WODC, Ministerie van Justitie.

Nadere informatie

Onderzoeksnota HERGO 19 november 2012

Onderzoeksnota HERGO 19 november 2012 Onderzoeksnota HERGO 19 november 2012 dr. Lieve Bradt Universiteit Gent Vakgroep Sociale Agogiek Inleiding In 2006 zorgde de nieuwe Jeugdwet voor een wettelijke verankering van het proefproject herstelgericht

Nadere informatie

II. Grondhouding III. Werkingsprincipes V. Informeren van partijen mbt de bemiddelingsprocedure VI. Bijstand...

II. Grondhouding III. Werkingsprincipes V. Informeren van partijen mbt de bemiddelingsprocedure VI. Bijstand... DEONTOLOGISCHE CODE Woord vooraf... 3 I. Toepassingsgebied... 3 Voor wie bestemd?... 3 Wat is bemiddeling?... 3 Wat is HERGO?... 3 Taak van de bemiddelaar... 4 Taak van de HERGO-moderator... 4 Justitieel

Nadere informatie

Criminaliteitsanalyse 2013 lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul

Criminaliteitsanalyse 2013 lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul Mortier Korpschef 2 EVOLUTIE VAN DE DIEFSTALLEN (ALGEMEEN) BINNEN DE PZ KOUTER Diefstal

Nadere informatie

OUDERSTAGE IN VLAANDEREN

OUDERSTAGE IN VLAANDEREN OUDERSTAGE IN VLAANDEREN Conform het samenwerkingsakkoord betreffende de ouderstage d.d. 13 december 2006 1 ontwikkelden de HCA-diensten gesubsidieerd voor de uitvoering van ouderstage, onderstaande gezamenlijk

Nadere informatie

Meest interessante vastgoedprijzen in Zuid-West-Vlaanderen

Meest interessante vastgoedprijzen in Zuid-West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 4, 2006 Regioscan Meest interessante vastgoedprijzen in Zuid-West-Vlaanderen Lieselot Denorme sociaaleconomisch beleid, WES Is vastgoed in West-Vlaanderen nog betaalbaar? Dit hangt

Nadere informatie

Aanvraagformulier landmateriaal verzekering

Aanvraagformulier landmateriaal verzekering Aanvraagformulier landmateriaal verzekering 1. Verzekeringsnemer Naam (bedrijfsnaam) Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Email adres KvK nummer & datum inschrijving _ 2. Verzekerde objecten Nr. Soort object

Nadere informatie

Inhoudstafel. Lijst figuren 13. Lijst tabellen 17. Rechtbank onder invloed 25

Inhoudstafel. Lijst figuren 13. Lijst tabellen 17. Rechtbank onder invloed 25 ASP Migranten in de balans.book Page 7 Friday, January 15, 2010 10:47 AM Inhoudstafel Inhoudstafel 7 Lijst figuren 13 Lijst tabellen 17 Rechtbank onder invloed 25 Deel I: Etnische minderheidsgroepen :

Nadere informatie

Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie

Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie Vragen Is bemiddeling tussen slachtoffer en dader wel mogelijk? Wenselijk? Wie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Goederen transportverzekering (doorlopend op omzet basis)

Aanvraagformulier Goederen transportverzekering (doorlopend op omzet basis) Aanvraagformulier Goederen transportverzekering (doorlopend op omzet basis) 1. Verzekeringsnemer Naam (bedrijfsnaam) Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Email adres KvK nummer & datum inschrijving 2. Verzekerde

Nadere informatie

(B.S. 15.IV.1965, err. B.S. 19.V.1965) 12 3

(B.S. 15.IV.1965, err. B.S. 19.V.1965) 12 3 . (B.S. 15.IV.1965, err. B.S. 19.V.1965) 12 3 Voorafgaande titel : Beginselen van de rechtsbedeling ten aanzien van minderjarigen TITEL I: SOCIALE BESCHERMING TITEL II: GERECHTELIJKE BESCHERMING (deel

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag 2015. ADAM - Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen. 2600 Berchem Telefoon: 03/285.98.00 Fax: 03/285.98.19 adam@cawantwerpen.

Kwaliteitsverslag 2015. ADAM - Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen. 2600 Berchem Telefoon: 03/285.98.00 Fax: 03/285.98.19 adam@cawantwerpen. Kwaliteitsverslag 2015 Naam voorziening: ADAM - Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen Adres voorziening: Uitbreidingstraat 392B 2600 Berchem Telefoon: 03/285.98.00 Fax: 03/285.98.19 E-mail: adam@cawantwerpen.be

Nadere informatie

d) Provincie van waaruit de 50-plusser komt 3. Hoeveel van de in begeleiding zijnde 50-plussers stopten voortijdig met het

d) Provincie van waaruit de 50-plusser komt 3. Hoeveel van de in begeleiding zijnde 50-plussers stopten voortijdig met het SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 331 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 22 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkzoekende 50-plussers - Doorstroming 50-plussers

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag BIVV - jaarverslag 2012 strategie Jaarverslag 2012 1 Driver Improvement Driver Improvement bestaat uit een brede waaier aan psycho-educatieve leerprojecten voor verkeersovertreders. Binnen Driver Improvement

Nadere informatie

Inhoud. 1. Algemene bepalingen 2. Doelstellingen 3. Verloop van de bemiddelingsprocedure 4. Bijzondere bepalingen. 1. Algemene Bepalingen

Inhoud. 1. Algemene bepalingen 2. Doelstellingen 3. Verloop van de bemiddelingsprocedure 4. Bijzondere bepalingen. 1. Algemene Bepalingen Bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Oost- Vlaanderen afdeling Dendermonde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (goedgekeurd gemeenteraad 14/09/2016) Inhoud 1.

Nadere informatie