Evaluatieformulieren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatieformulieren"

Transcriptie

1 Evaluatieformulieren

2 EVALUATIEFORMULIER 1 leidinggevenden niveau A, B en C 4

3 EVAFORM 1 1) collegialiteit 1. werkt samen (in team) aan de uitvoering van het gehele takenpakket van de organisatie, de dienst, Dit betekent : elkaar helpen en spontaan bijspringen, communiceren met elkaar 2. leert uit gemaakte fouten en geeft hierover feedback aan mekaar 3. is bereid afspraken te maken en zich daar ook aan te houden 4. werkt mee aan de positieve sfeer, werkt vanuit een positieve ingesteldheid 2) loyauteit mede werker 1. aanvaardt en respecteert de figuur van leidinggevende 2. formuleert tijdig kritische bedenkingen op een opbouwende wijze, die de werking kunnen verbeteren 3. bewaart de objectiviteit bij de behandeling van dossiers en kan afstand nemen van eigen persoonlijke overtuigingen 4. blijft loyaal of trouw aan zijn uitgesproken intenties 5. neemt zijn verantwoordelijkheid op in de organisatie en naar zijn dienst 6. is discreet en kan omgaan met deze vertrouwelijke informatie

4 EVAFORM 1 3) inzet 1. is bereid tot het leveren van extra prestaties 2. is bereid zich in te werken in nieuwe taken of andere taken op te nemen 3. levert voortdurende inspanningen voor de functie-uitoefening 4. toont interesse en aandacht en is leergierig 5. ziet werk en pakt het aan 6. is bereid zich bij te scholen 4) kwaliteit en deskundigheid 1. levert een dossier/document of dienstverlening af op een kwaliteitsvolle wijze en met respect voor de aanwezige procedure en timing 2. geeft een adequaat antwoord op de gestelde vraag (is to the point, met kennis van zaken) 3. documenteert zichzelf omtrent de correctheid en de aanpak van de taakuitvoering 4. beheerst de toepasselijke wetgeving en context 5. levert correcte gegevens af 6. heeft een verzorgd voorkomen 5) efficiëntie 1. maakt gebruik van moderne burotica en informatica nodig bij de taakuitvoering en informatie-vergaring 2. werkt tijdsbewust en legt prioriteiten bij de aanpak van het werk 3. zoekt en ontwerpt efficiënte methodes om informatiedoorstroom optimaal te realiseren naar collega s of andere (stads)diensten 4. hanteert een gezond kosten-baten principe bij de taakuitvoering van de dienst

5 EVAFORM 1 6) leidinggeven 1. staat open voor een actieve inbreng van medewerkers en stimuleert hen hierbij 2. is luisterbereid en tracht tot e en correcte oplossingen te komen in samenspraak met de medewerker 3. delegeert taken en opdrachten, geeft correcte, volledige en duidelijke informatie en ondersteunt de medewerker bij de taakuitvoering ervan 4. is consequent in zijn stijl van leidinggeven 5. past het evaluatiesysteem toe volgens de geest en intenties van de werkgroep 6. streeft naar een continue kwaliteitsverbetering via het geven van feedback en het voeren van functioneringsgesprekken met de medewerkers 7) organisatie en planning Deze medewerker: 1. ontwerpt klare en duidelijke procedures en vermijdt de overbodige procedures 2. overlegt regelmatig met medewerkers of met collega s en levert hierbij een actieve inbreng 3. werkt mee aan de formulering en uitwerking van een visie of beleidsadvies 4. stuurt tijdig bij naargelang externe veranderingen of wijzigingen zich voordoen 5. stemt het eigen beleid op de dienst voortdurend af op dit van de organisatie 6. komt gemaakte afspraken (in samenspraak met de burger /collega of leidinggevende) ook na

6 EVALUATIEFORMULIER 2 administratieve functies niveau C en D

7 EVAFORM 2 1) collegialiteit 1. neemt taken over van collega s en informeert de collega over de uitvoering ervan 2. werkt samen (in team) aan de uitvoering van het gehele takenpakket van de organisatie, de dienst, dit betekent elkaar helpen en spontaan bijspringen, communiceren met elkaar 3. leert uit gemaakte fouten en geeft hierover feedback aan mekaar 4. is bereid afspraken te maken en zich daar ook aan te houden 5. informeert tijdig de leidinggevende in geval van plotse afwezigheid 6. werkt mee aan de positieve sfeer in de groep, werkt vanuit een positieve ingesteldheid 2) loyauteit mede werker 1. aanvaardt en respecteert de figuur van de leidinggevende 2. formuleert tijdig kritische bedenkingen op een opbouwende wijze, die de werking kunnen verbeteren 3. bewaakt de objectiviteit bij de behandeling van dossiers en kan afstand nemen van eigen persoonlijke overtuigingen 4. blijft loyaal of trouw aan zijn uitgesproken intenties

8 EVAFORM 2 3) inzet 1. is bereid tot het leveren van extra prestaties 2. is bereid zich in te werken in nieuwe taken of andere taken op te nemen 3. levert voortdurende inspanningen voor de functie-uitoefening 4. toont interesse en aandacht en is leergierig m.b.t. de eigen taken 5. neemt initiatief en informeert hierover de leidinggevende 6. stelt, bij problemen, zelf oplossingen voor 7. tracht de afwezigheid op het werk tot een minimum te beperken 8. is bereid zich bij te scholen 9. ziet werk en pakt het aan 4) kwaliteit 1. werkt verzorgd het toegewezen takenpakket uit 2. heeft aandacht voor een nette vormgeving van documenten, rapporten 3. levert correcte gegevens af (controleert zichzelf op fouten) 4. werkt de taken zorgvuldig uit en werkt ze af binnen de vooropgestelde termijn 5. hanteert een ordelijk en voor iedereen toegankelijk klassement 6. documenteert zichzelf omtrent de correctheid en de aanpak van de taakuitvoering

9 EVAFORM 2 5) efficiëntie 1. werkt snel en zelfstandig het toegewezen takenpakket uit 2. werkt tijdsbewust en legt prioriteiten bij de aanpak van het werk 3. gebruikt optimaal de mogelijkheden die worden geboden via burotica en informatica 4. kent en gebruikt de toepasselijke wetgeving of context nodig voor de uitoefening van de functie 6) externe communicatie 1. is luisterbereid en tracht naar e en correcte oplossingen te zoeken in samenspraak met de burger/klant 2. onthaalt de klant vriendelijk en verwijst eventueel door op een juiste wijze 3. is toegankelijk en past het taalgebruik aan aan de burger 4. heeft een verzorgd taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk 5. is discreet en kan omgaan met deze vertrouwelijke informatie 6. komt gemaakte afspraken (in samenspraak met de burger) ook na

10 EVALUATIEFORMULIER 2bis buitenschoolse kinderopvang niveau C en D

11 EVAFORM 2bis 1) collegialiteit 1. neemt taken over van collega s en informeert de collega over de uitvoering ervan 2. werkt samen (in team) aan de uitvoering van het gehele takenpakket van de organisatie, de dienst, dit betekent elkaar helpen en spontaan bijspringen, communiceren met elkaar 3. leert uit gemaakte fouten en geeft hierover feedback aan mekaar 4. is bereid afspraken te maken en zich daar ook aan te houden 5. informeert tijdig de leidinggevende in geval van plotse afwezigheid 6. werkt mee aan de positieve sfeer in de groep, werkt vanuit een positieve ingesteldheid 2) loyauteit mede werker 1. aanvaardt en respecteert de figuur van de leidinggevende 2. formuleert tijdig kritische bedenkingen op een opbouwende wijze, die de werking kunnen verbeteren 3. bewaakt de objectiviteit en kan afstand nemen van eigen persoonlijke overtuigingen 4. blijft loyaal of trouw aan zijn uitgesproken intenties

12 EVAFORM 2bis 3) inzet 1. is bereid tot het leveren van extra prestaties 2. is bereid zich in te werken in nieuwe taken of andere taken op te nemen 3. levert voortdurende inspanningen voor de functie-uitoefening 4. toont interesse en aandacht en is leergierig m.b.t. de eigen taken 5. neemt initiatief en informeert hierover de leidinggevende 6. stelt, bij problemen, zelf oplossingen voor 7. tracht de afwezigheid op het werk tot een minimum te beperken 8. is bereid zich bij te scholen 9. ziet werk en pakt het aan 4) kwaliteit 1. werkt verzorgd het toegewezen takenpakket uit 2. heeft aandacht voor een nette omgeving en laat de lokalen net achter 3. werkt de taken zorgvuldig uit en werkt ze af binnen de vooropgestelde termijn 4. documenteert zichzelf omtrent de correctheid en de aanpak van de taakuitvoering

13 EVAFORM 2bis 5) efficiëntie 1. werkt snel en zelfstandig het toegewezen takenpakket uit 2. werkt tijdsbewust en legt prioriteiten bij de aanpak van het werk 6) externe communicatie 1. is luisterbereid en tracht naar e en correcte oplossingen te zoeken in samenspraak met de klant 2. onthaalt de klant vriendelijk en verwijst eventueel door op een juiste wijze 3. is toegankelijk en past het taalgebruik aan aan de klant 4. heeft een verzorgd taalgebruik 5. is discreet en kan omgaan met vertrouwelijke informatie 6. komt gemaakte afspraken (in samenspraak met de klant) ook na

14 EVALUATIEFORMULIER 3 specialistische functies niveau A en B

15 EVAFORM 3 1) collegialiteit 1. werkt samen (in team) aan de uitvoering van het gehele takenpakket van de organisatie, de dienst, Dit betekent : elkaar helpen en spontaan bijspringen, communiceren met elkaar 2. leert uit gemaakte fouten en geeft hierover feedback aan mekaar 3. is bereid afspraken te maken en zich daar ook aan te houden 4. werkt mee aan de positieve sfeer, werkt vanuit een positieve ingesteldheid 2) loyauteit mede werker 1. aanvaardt en respecteert de figuur van leidinggevende 2. formuleert tijdig kritische bedenkingen op een opbouwende wijze, die de werking kunnen verbeteren 3. bewaart de objectiviteit bij de behandeling van dossiers en kan afstand nemen van eigen persoonlijke overtuigingen 4. blijft loyaal of trouw aan zijn uitgesproken intenties 5. neemt zijn verantwoordelijkheid op in de organisatie en naar zijn dienst 6. is discreet en kan omgaan met deze vertrouwelijke informatie

16 EVAFORM 3 3) inzet 1. is bereid tot het leveren van extra prestaties 2. is bereid zich in te werken in nieuwe taken of andere taken op te nemen 3. levert voortdurende inspanningen voor de functie-uitoefening 4. toont interesse en aandacht en is leergierig 5. ziet werk en pakt het aan 6. is bereid zich bij te scholen 4) kwaliteit en deskundigheid 1. levert een dossier/document of dienstverlening af op een kwaliteitsvolle wijze en met respect voor de aanwezige procedure en timing 2. geeft een adequaat antwoord op de gestelde vraag (is to the point, met kennis van zaken) 3. documenteert zichzelf omtrent de correctheid en de aanpak van de taakuitvoering 4. beheerst de toepasselijke wetgeving en context 5. levert correcte gegevens af 6. heeft een verzorgd voorkomen

17 EVAFORM 3 5) efficiëntie 1. maakt gebruik van moderne burotica en informatica nodig bij de taakuitvoering en informatie-vergaring 2. werkt tijdsbewust en legt prioriteiten bij de aanpak van het werk 3. zoekt en ontwerpt efficiënte methodes om informatiedoorstroom optimaal te realiseren naar collega s of andere (stads)diensten 4. hanteert een gezond kosten-baten principe bij de taakuitvoering van de dienst 6) organisatie en planning Deze medewerker: 1. ontwerpt klare en duidelijke procedures en vermijdt de overbodige procedures 2. overlegt regelmatig met medewerkers of met collega s en levert hierbij een actieve inbreng 3. werkt mee aan de formulering en uitwerking van een visie of beleidsadvies 4. stuurt tijdig bij naargelang externe veranderingen of wijzigingen zich voordoen 5. stemt het eigen beleid op de dienst voortdurend af op dit van de organisatie 6. komt gemaakte afspraken (in samenspraak met de burger /collega of leidinggevende) ook na

18 EVALUATIEFORMULIER 4 specialistische functies niveau C PB 2bis PB 3

19 EVAFORM 4 1) kwaliteit werk 1. voert de opdrachten volledig en zelfstandig uit en registreert ze op een correcte wijze 2. informeert de leidinggevende bij eventuele problemen en zoekt samen naar oplossingen 3. levert verzorgd werk af; dit betekent o.a. een nette werkplek achterlaten, het juist opbergen van de werkbons 4. neemt verantwoordelijkheid op voor de uit te voeren werkopdrachten, ook als het eens wat moeilijker gaat 5. is bereid zich in te werken in nieuwe of andere werkopdrachten 2) veiligheid 1. verzorgt zichzelf (voorkomen, kledij, fysieke conditie) 2. plaatst de materialen, machines of voertuigen terug op de daarvoor voorziene plaats 3. verzorgt en onderhoudt het gebruikte materiaal en/of machines en/of voertuigen als een e huisvader/huismoeder 4. zorgt voor een nette werkplek en voor het in stand houden van de magazijnen, werkplaatsen en sanitaire ruimtes 5. respecteert de veiligheidsvoorschriften bij de uitvoering van de werkopdrachten 3) omgang 1. overlegt met het diensthoofd over de uitvoering van de werkopdrachten 2. springt bij en helpt de andere 3. is beleefd in de omgang met de burger, de collega en het diensthoofd 4. toont respect voor elkaars eigenheid en afgeleverd werk

20 EVAFORM 4 4) stiptheid 1. is tijdig op het werk en respecteert de uurregeling 2. levert het werk op tijd af 3. maakt duidelijke afspraken en houdt zich aan gemaakte afspraken 5) kwantiteit 1. werkt zijn opdrachten af en meldt zich voor een nieuwe opdracht 6) kwaliteit en deskundigheid 1. levert een dossier/document of dienstverlening af op een kwaliteitsvolle wijze en met respect voor de aanwezige procedure en timing 2. geeft een adequaat antwoord op de gestelde vraag (is to the point, met kennis van zaken) 3. documenteert zichzelf omtrent de correctheid en de aanpak van de taakuitvoering 4. beheerst de toepasselijke wetgeving en context 5. levert correcte gegevens af 6. heeft een verzorgd voorkomen 7) efficiëntie 1. maakt gebruik van moderne burotica en informatica nodig bij de taakuitvoering en informatie-vergaring

21 EVALUATIEFORMULIER 5 technisch leidinggevende niveau D4

22 EVAFORM 5 1) kwaliteit werk 1. voert de opdrachten volledig en zelfstandig uit en registreert ze op een correcte wijze 2. informeert de leidinggevende bij eventuele problemen en zoekt samen naar oplossingen 3. levert verzorgd werk af; dit betekent o.a. een nette werkplek achterlaten, het juist opbergen van de werkbons 4. neemt verantwoordelijkheid op voor de uit te voeren werkopdrachten, ook als het eens wat moeilijker gaat 5. is bereid zich in te werken in nieuwe of andere werkopdrachten 2) veiligheid 1. verzorgt zichzelf (voorkomen, kledij, fysieke conditie) 2. plaatst de materialen, machines of voertuigen terug op de daarvoor voorziene plaats 3. verzorgt en onderhoudt het gebruikte materiaal en/of machines en/of voertuigen als een e huisvader/huismoeder 4. zorgt voor een nette werkplek en voor het in stand houden van de magazijnen, werkplaatsen en sanitaire ruimtes 5. respecteert de veiligheidsvoorschriften bij de uitvoering van de werkopdrachten

23 EVAFORM 5 3) omgang 1. overlegt met het diensthoofd over de uitvoering van de werkopdrachten 2. springt bij en helpt de andere 3. is beleefd in de omgang met de burger, de collega en het diensthoofd 4. toont respect voor elkaars eigenheid en afgeleverd werk 4) stiptheid 1. is tijdig op het werk en respecteert de uurregeling 2. levert het werk op tijd af 3. maakt duidelijke afspraken en houdt zich aan gemaakte afspraken 5) kwantiteit 1. werkt zijn opdrachten af en meldt zich voor een nieuwe opdracht 2. benut de volledige werktijd op een optimale wijze (of ziet werk en pakt het aan)

24 EVAFORM 5 6) leidinggeven 1. uit waardering voor de prestaties van zijn medewerkers 2. is evenwichtig en consequent in het leidinggeven 3. delegeert takenpakketten in functie van de mogelijkheden van de medewerkers 4. volgt de prestaties van medewerkers op en geeft daarbij de gepaste feedback 5. voert functioneringsgesprekken met de medewerkers en peilt naar vormingsbehoeften 6. past het evaluatiesysteem en correct toe

25 EVALUATIEFORMULIER 6 technische functies niveau D en E

26 EVAFORM 6 1) kwaliteit werk 1. voert de opdrachten volledig en zelfstandig uit en registreert ze op een correcte wijze 2. informeert de leidinggevende bij eventuele problemen en zoekt samen naar oplossingen 3. levert verzorgd werk af; dit betekent o.a. een nette werkplek achterlaten, het juist opbergen van de werkbons 4. neemt verantwoordelijkheid op voor de uit te voeren werkopdrachten, ook als het eens wat moeilijker gaat 5. is bereid zich in te werken in nieuwe of andere werkopdrachten 2) veiligheid 1. verzorgt zichzelf (voorkomen, kledij, fysieke conditie) 2. plaatst de materialen, machines of voertuigen terug op de daarvoor voorziene plaats 3. verzorgt en onderhoudt het gebruikte materiaal en/of machines en/of voertuigen als een e huisvader/huismoeder 4. zorgt voor een nette werkplek en voor het in stand houden van de magazijnen, werkplaatsen en sanitaire ruimtes 5. respecteert de veiligheidsvoorschriften bij de uitvoering van de werkopdrachten

27 EVAFORM 6 3) omgang 1. overlegt met het diensthoofd over de uitvoering van de werkopdrachten 2. springt bij en helpt de andere 3. is beleefd in de omgang met de burger, de collega en het diensthoofd 4. toont respect voor elkaars eigenheid en afgeleverd werk 4) stiptheid 1. is tijdig op het werk en respecteert de uurregeling 2. levert het werk op tijd af 3. maakt duidelijke afspraken en houdt zich aan gemaakte afspraken 5) kwantiteit 1. werkt zijn opdrachten af en meldt zich voor een nieuwe opdracht 2. benut de volledige werktijd op een optimale wijze (of ziet werk en pakt het aan)

28 EVALUATIEFORMULIER leidinggevende brandweer (officieren)

29 EVAFORM LEIBRAND 1) Brandweer-vaardigheden en kennis 1. is stressbestendig en beheerst de emoties van de werkplek 2. hanteert een verzorgd taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk 3. is bereid om zich bij te scholen 4. heeft een e kennis van de toepasselijke wetgeving en interpreteert of gebruikt deze op een correcte wijze 5. zoekt naar de juiste kanalen om informatieoverdracht zo effectief mogelijk te realiseren 2) Houding 1. is luisterbereid en toont interesse voor het gestelde probleem (verbaal / non-verbaal) 2. informeert de klant met respect voor het beroepsgeheim 3. is discreet en kan omgaan met vertrouwelijke informatie 4. stelt zich neutraal op en stelt consequent gedrag 5. heeft een verzorgd voorkomen (net uniform, verzorgd uiterlijk) en geeft het e voorbeeld

30 EVAFORM LEIBRAND 3) Innoverend vermogen 1. is creatief in het zoeken naar oplossingen voor problemen op de werkplek 2. is actief aanwezig 3. verzorgt zichzelf en zijn conditie en tracht zijn afwezigheid tot een minimum te beperken 4. inspireert en stimuleert de actieve inbreng van elke medewerker 5. maakt regelmatig tijd om samen met de groep situaties, interventies, te herkaderen of (vernieuwende) acties op te zetten 6. draagt de doelstellingen van de organisatie uit en staat open voor de actualisering ervan 7. neemt initiatief om op de hoogte te blijven van de concrete taakuitvoering en sfeer op de werkvloer 4) Verantwoordelijkheidszin 1. neemt de verantwoordelijkheid op, ook in moeilijke omstandigheden 2. interpreteert signalen van medewerkers op een gepaste wijze en gebruikt deze om de positieve sfeer in de groep te bestendigen 3. geeft feedback op een juiste wijze (onder vier ogen, opbouwend geformuleerd, onmiddellijk, )

31 EVAFORM LEIBRAND 5) Motiveren van de medewerker 1. moedigt aan en toont appreciatie voor het werk 2. zoekt samen met de medewerker naar de optimale samenstelling van het takenpakket en creëert hierbij mogelijkheden tot afwisseling 3. respecteert ieders eigenheid en tracht iedereen gelijk te behandelen 6) Collegialiteit 1. stelt zich open voor de vragen of problemen van collega s en informeert collega s spontaan omtrent werkzaamheden op de werkplek 2. geeft tijdig informatie omtrent afwezigheden 3. kan omgaan met negatieve feedback van medewerkers of collega s 4. werkt aan het vertrouwen om tijdens interventies gezamenlijk de situatie aan te pakken 7) Coördinatie of organisatievermogen 1. delegeert taken aan medewerkers, maakt hierbij duidelijke afspraken qua afbakening, ondersteuning en bijsturing 2. controleert de e taakuitvoering en de naleving van gemaakte afspraken

Competentiewoordenboek niet-kaderleden

Competentiewoordenboek niet-kaderleden 1. Besluitvaardig zijn Competentiewoordenboek niet-kaderleden - Kan tijdig beslissen wat in een bepaalde situatie moet gebeuren - Neemt goede beslissingen rekening houdend met de situatie - Durft beslissingen

Nadere informatie

Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang

Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling vrije tijd Dienst buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen Functiebeschrijving Polyvalent Medewerker Abdijmuseum Ten Duinen 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE AFDELING Vrije Tijd SECTOR/DIENST Abdijmuseum Ten Duinen 1138 TEAM FUNCTIEFAMILIE Praktisch technisch uitvoerende

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel HULPKOK

Functie en competentieprofiel HULPKOK Functie en competentieprofiel HULPKOK 1. Situering van de functie Functietitel Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator Hulpkok Woonzorgcentrum D D1 D2 D3 kok procesbewaker 1. Positionering in het

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Zorgkundige Woonzorgcentrum C C1 C2 Hoofdverpleegkundige/Zorgcoördinator

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: operationeel leidinggevenden Functietitel: Deskundige Burgerzaken Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Burgerzaken 2. Positionering in

Nadere informatie

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief FUNCTIEBESCHRIJVING: Begeleider binnenschoolse opvang 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Begeleider Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang E1-E3 administratief

Nadere informatie

Functiebeschrijving medewerker technische dienst: garage

Functiebeschrijving medewerker technische dienst: garage Functiebeschrijving medewerker technische dienst: garage Functie Graadnaam: medewerker technische dienst Functienaam: medewerker technische dienst Functiefamilie: technisch medewerkers Functionele loopbaan:

Nadere informatie

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS Het doel van dit onderzoek is een vergelijking te maken tussen de aanwezige competenties bij professionals en vrijwilligers

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING JURIST

FUNCTIEBESCHRIJVING JURIST FUNCTIEBESCHRIJVING JURIST Functietitel Dienst Directe leidinggevende Plaats in de organisatie Niveau Salarisschaal Statuut Archivaris Archiefbeheer Algemeen coördinator De archivaris rapporteert aan de

Nadere informatie

Diensthoofd overheidsopdrachten. Dienst Administratieve en juridische zaken overheidsopdrachten

Diensthoofd overheidsopdrachten. Dienst Administratieve en juridische zaken overheidsopdrachten Functietitel Diensthoofd overheidsopdrachten Dienst Administratieve en juridische zaken overheidsopdrachten Niveau Av Eerste evaluator Tweede evaluator Diensthoofd administratieve en juridische zaken Algemeen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

Functiebeschrijving Arbeider OPW Gemeente Herselt

Functiebeschrijving Arbeider OPW Gemeente Herselt Functiebeschrijving Arbeider OPW Gemeente Herselt Goedgekeurd op:. Handtekening:. Functiebeschrijving Departement Dienst Functie Graad Niveau & rang Salarisschaal Type functie Directe leidinggevende evaluator

Nadere informatie

Competenties verbonden aan het ComPas

Competenties verbonden aan het ComPas Competenties verbonden aan het ComPas 5 kerncompetenties en 8 erg waardevol competenties 1. Kunnen samenwerken... 2 2. Contactvaardig zijn... 3 3. Inlevingsvermogen/empathie bezitten... 4 4. Zelfreflectie...

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technisch assistent OPW Gemeente Herselt

Functiebeschrijving Technisch assistent OPW Gemeente Herselt Functiebeschrijving Technisch assistent OPW Gemeente Herselt Goedgekeurd op:. Handtekening:. Functiebeschrijving Herselt Departement Dienst Functie Graad Niveau & rang Salarisschaal Type functie Directe

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Gemeenschapswacht Gemeenschapswachten C1-C3 Administratief 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Uitvoeren van

Nadere informatie

ALGEMENE FUNCTIEGEGEVENS. Kinderbegeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang. Functiebeschrijving

ALGEMENE FUNCTIEGEGEVENS. Kinderbegeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang. Functiebeschrijving ALGEMENE FUNCTIEGEGEVENS Dienst : Afdeling : Functie : Niveau : Weddenschaal : HUIS VAN HET KIND ZIBO Kinderbegeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang C C1C2 Functiebeschrijving Situering van het ZIBO

Nadere informatie

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING:

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING: Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen Gemeente ZANDHOVEN BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL: Officier: onderluitenant 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE: - de coördinatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO

Functiebeschrijving. Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO Functiebeschrijving Functie Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO Functionele loopbaan C1 C3 Code IZ/BKO/2008/01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

MEDEWERKER SCHOONMAAK

MEDEWERKER SCHOONMAAK MEDEWERKER SCHOONMAAK 1. Functiebenaming/ graad FUNCTIEBENAMING: medewerker DIENST: schoonmaak FUNCTIEFAMILIE: technisch ondersteunenden (TO1) NIVEAU: D1-D2-D3 2. Plaats in de organisatie De medewerker

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend Toezichter der werken Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL WEGEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL Controleur

Nadere informatie

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk.

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk. COMPETENTIEPROFIEL COACH BEGELEIDING MODULES PSYCHO-EDUCATIEPAKKET DEMENTIE EN NU De coach van Dementie en nu is hij/zij die de vormingssessies begeleidt voor een groep mantelzorgers van personen met dementie.

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technisch medewerker milieu en groen Gemeente Herselt

Functiebeschrijving Technisch medewerker milieu en groen Gemeente Herselt Functiebeschrijving Technisch medewerker milieu en groen Gemeente Herselt Goedgekeurd op:. Handtekening:. Functiebeschrijving Herselt Departement Dienst Functie Graad Niveau & rang Salarisschaal Type functie

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Deskundige omgevingsvergunning. Diensthoofd ruimtelijke ordening. Afdelingshoofd Ruimte

Deskundige omgevingsvergunning. Diensthoofd ruimtelijke ordening. Afdelingshoofd Ruimte Functiebeschrijving Deskundige ruimtelijke ordening Niveau B Niet-Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING RUIMTE DIENST OMGEVING FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL Deskundige SPECIFIEKE WERKTITEL Deskundige

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE

Functie en competentieprofiel GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE Functie en competentieprofiel GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Gegradueerd verpleegkundige Woonzorgcentrum

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Afdeling: Subafdeling:

FUNCTIEBESCHRIJVING. Afdeling: Subafdeling: Identificatie van de functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Dienst: Thuiszorg en onthaal

Nadere informatie

KLIMKRACHT FUNCTIEPROFIEL IBO DE BALLON

KLIMKRACHT FUNCTIEPROFIEL IBO DE BALLON KLIMKRACHT FUNCTIEPROFIEL IBO DE BALLON FUNCTIETITEL BEGELEIDER BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG FUNCTIEDOEL Begeleiden van kinderen uit het basisonderwijs in een initiatief voor buitenschoolse opvang. PLAATS

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in

Nadere informatie

Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL. Beleidsmedewerker woonzorgcentrum 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE

Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL. Beleidsmedewerker woonzorgcentrum 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Beleidsmedewerker woonzorgcentrum 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE - Instaan voor de ondersteuning van de WZC-directeur bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering en bij

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel SCHOONMAAKSTER

Functie en competentieprofiel SCHOONMAAKSTER 1 Functie en competentieprofiel SCHOONMAAKSTER 1. Situering van de functie Functietitel Schoonmaakster Dienst zie 2 Niveau Functionele loopbaan E E1 E2 E3 Evaluator Zie 2 procesbewaker 1. Positionering

Nadere informatie

Evaluatiefiche stage 2 de jaar afstudeerrichting orthopedische technologie

Evaluatiefiche stage 2 de jaar afstudeerrichting orthopedische technologie Student: Bedrijf:.. Evaluatiefiche stage 2 de jaar afstudeerrichting orthopedische technologie De stage in het tweede jaar bestaat uit verschillende onderdelen: een casusweek op school ter voorbereiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Klusjesman (M/V) Verrichten van groenonderhoud aan huis bij klanten die daar tijdelijk of blijvend zelf niet kunnen voor instaan.

Klusjesman (M/V) Verrichten van groenonderhoud aan huis bij klanten die daar tijdelijk of blijvend zelf niet kunnen voor instaan. Klusjesman (M/V) Doel van de functie Verrichten van groenonderhoud aan huis bij klanten die daar tijdelijk of blijvend zelf niet kunnen voor instaan. Plaats in de organisatie Afdeling Sociale dienst Dienst

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in ons

Nadere informatie

* schrappen wat niet past

* schrappen wat niet past SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING LESEVALUATIEDOCUMENT Gelieve deze tabel in te vullen Naam cursist (lio /stagiair*): Naam vakmentor /stagebegeleider /liobegeleider*: Naam Stageschool/Lioschool*: Graad en leerjaar:

Nadere informatie

Directiesecretariaat

Directiesecretariaat DIENSTENCENTRUM SINT GERARDUS DIEPENBEEK 4.1. Organisatiestructuur: functieprofielen 4.1./422 Directiesecretariaat Beoordeeld door: de algemeen directeur Goedgekeurd door: het directieteam op Geldig vanaf:

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Functiebeschrijving Medewerker klantenadviserend. Graad: medewerker C1-C3

Functiebeschrijving Medewerker klantenadviserend. Graad: medewerker C1-C3 Functiebeschrijving Medewerker klantenadviserend Graad: medewerker C1-C3 Versie: 21_08_2018 1 Plaats in de organisatie algemeen directeur (ingenieur)-directeur afdelingshoofd teamleider/diensthoofd medewerker

Nadere informatie

Functiebeschrijving MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT NIET-VERPLICHTE HULPVERLENING B1-B3

Functiebeschrijving MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT NIET-VERPLICHTE HULPVERLENING B1-B3 Beschrijving doel en visie Binnen de eengemaakte organisatie, stad en OCMW, staat de burger centraal. Om dit te realiseren zijn er 3 klantgerichte sectoren: dienstverlening, samenleving en stadsontwikkeling

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg nv. Functiebeschrijving: administratief medewerker

De Vlaamse Waterweg nv. Functiebeschrijving: administratief medewerker De Vlaamse Waterweg nv Functiebeschrijving: administratief medewerker Voor ontvangst Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1. Waarden

Nadere informatie

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Je ondersteunt de inhoudelijke werking van de jeugddienst met de focus op

Nadere informatie

Plannen & organiseren

Plannen & organiseren kijkt vooruit, onderbouwt een planning, houdt rekening met potentiële invloedfactoren, visualiseert en communiceert deze duidelijk en begrijpbaar aan de medewerkers. koppelt aan deze planning, doelstellingen

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING DESKUNDIGE BOEKHOUDING. 1. Functietitel. Deskundige boekhouding. 2. Doel van de functie

FUNCTIEOMSCHRIJVING DESKUNDIGE BOEKHOUDING. 1. Functietitel. Deskundige boekhouding. 2. Doel van de functie FUNCTIEOMSCHRIJVING DESKUNDIGE BOEKHOUDING 1. Functietitel Deskundige boekhouding 2. Doel van de functie Actief meewerken aan de kwalitatieve dienstverlening van de dienst boekhouding, door enerzijds alle

Nadere informatie

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 Interpersoonlijke competentie Kern 1.2 Inter-persoonlijk competent Communiceren in de groep De student heeft zicht op het eigen communicatief gedrag in de klas

Nadere informatie

Projectleider IT-infrastructuur

Projectleider IT-infrastructuur Functiebeschrijving Projectleider IT-infrastructuur Functiegegevens Functiebenaming : Directie : Team: Loonschaal: Rapporteert aan: Projectleider IT-infrastructuur Bedrijfsvoering IT A1a-A3a IT-coördinator

Nadere informatie

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Samen met de speelpleinverantwoordelijke organiseer je elke vakantie mee de

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Functiebeschrijving MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT B1-B3

Functiebeschrijving MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT B1-B3 Beschrijving doel en visie Binnen de eengemaakte organisatie, stad en OCMW, staat de burger centraal. Om dit te realiseren zijn er 3 klantgerichte sectoren: dienstverlening, samenleving en stadsontwikkeling

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BEGELEIDER DAGCENTRUM DIENSTENCENTRUM GROENHOEF

FUNCTIEPROFIEL BEGELEIDER DAGCENTRUM DIENSTENCENTRUM GROENHOEF FUNCTIEPROFIEL BEGELEIDER DAGCENTRUM DIENSTENCENTRUM GROENHOEF 1 FUNCTIEDOEL Je staat in voor de dagelijkse begeleiding van de gebruikers van het dagcentrum. 2 POSITIE OF PLAATS IN DE ORGANISATIE Je legt

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

INFOBUNDEL voor vacature maatschappelijk werker (m/v) Tijdelijk contract t.e.m. 31/12/ /38

INFOBUNDEL voor vacature maatschappelijk werker (m/v) Tijdelijk contract t.e.m. 31/12/ /38 INFOBUNDEL voor vacature 2018-02 Functie Niveau en graad fdeling maatschappelijk werker (m/v) B1-B3 Tijdelijk contract t.e.m. 31/12/2018 19/38 sociale dienst anleiding van deze vacature en vooruitzichten

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Functiebeschrijving CLUSTERVERANTWOORDELIJKE NIET-VERPLICHTE HULPVERLENING B4-B5

Functiebeschrijving CLUSTERVERANTWOORDELIJKE NIET-VERPLICHTE HULPVERLENING B4-B5 Beschrijving doel en visie Binnen de eengemaakte organisatie, stad en OCMW, staat de burger centraal. Om dit te realiseren zijn er 3 klantgerichte sectoren: dienstverlening, samenleving en stadsontwikkeling

Nadere informatie

Functiebeschrijving TECHNISCH BEDIENDE WERKMAN D1-D3

Functiebeschrijving TECHNISCH BEDIENDE WERKMAN D1-D3 Beschrijving doel en visie Binnen de eengemaakte organisatie, stad en OCMW, staat de burger centraal. Om dit te realiseren zijn er 3 klantgerichte sectoren: dienstverlening, samenleving en stadsontwikkeling

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Interne zaken Personeel Heuvelstraat 91 2530 Boechout Telefoon 03 460 06 11 Fax 03 460 06 97 info@boechout.be Functie- en competentieprofiel Identificatiegegevens Functiefamilie: Functietitel: Afdeling:

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Coördinator buitenschoolse kinderopvang Coördinator buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling Vrije tijd Dienst Buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel: Afdelingshoofd personen Hoofddoel: Leiden en coördineren van de afdeling personen waaronder: Dienst Sociale Zaken En op termijn: Dienst Burgerzaken Dienst Vrije Tijd &

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

Functiebeschrijving DESKUNDIGE NOODPLANNING B1-B3

Functiebeschrijving DESKUNDIGE NOODPLANNING B1-B3 Beschrijving doel en visie Binnen de eengemaakte organisatie, stad en OCMW, staat de burger centraal. Om dit te realiseren zijn er 3 klantgerichte sectoren: dienstverlening, samenleving en stadsontwikkeling

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Polyvalent Medewerker. Voor ontvangst

Functiebeschrijving: Polyvalent Medewerker. Voor ontvangst Functiebeschrijving: Polyvalent Medewerker Voor ontvangst Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + handtekening 1. Context van de functie 1.1. Waarden van de Vlaamse overheid

Nadere informatie

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 1. BELEIDSONDERSTEUNEND WERKEN Beleidsondersteunend werken is het verwerken van alle relevante informatie in duidelijke, overzichtelijke

Nadere informatie

SPOED competenties en gedragsindicatoren

SPOED competenties en gedragsindicatoren SPOED competenties en gedragsindicatoren Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: door de vragenlijst in te vullen krijgt de coachee een zicht op zijn/haar competenties - Doelgroep:

Nadere informatie

Maatschappelijk werker

Maatschappelijk werker Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS Functietitel maatschappelijk werker Niveau B1 B3 Competenties 1/2/3/5/13/15/19/20/27/28 2. PLAATS IN HET ORGANOGRAM

Nadere informatie

INFOBROCHURE Schoonmaker (E1-E3) Contractueel voltijds/deeltijds (vervangingen) Dienst: team schoonmaak of dienst zwembaden

INFOBROCHURE Schoonmaker (E1-E3) Contractueel voltijds/deeltijds (vervangingen) Dienst: team schoonmaak of dienst zwembaden INFOBROCHURE Schoonmaker (E1-E3) Contractueel voltijds/deeltijds (vervangingen) Dienst: team schoonmaak of dienst zwembaden Profiel Functiebeschrijving 1. Missie en waarden van onze organisatie Koksijde.

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Technisch- en onderhoudspersoneel Functietitel: Redder Afdeling: Afdeling Cultuur en Vrije Tijd Dienst: Sport 2. Positionering in

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Maatschappelijk werker Sociale dienst B B1

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Functiebeschrijving VERPLEEGKUNDIGE OPNAMEBELEID BV1-BV3 / C3-C4

Functiebeschrijving VERPLEEGKUNDIGE OPNAMEBELEID BV1-BV3 / C3-C4 Beschrijving doel en visie Binnen de eengemaakte organisatie, stad en OCMW, staat de burger centraal. Om dit te realiseren zijn er 3 klantgerichte sectoren: dienstverlening, samenleving en stadsontwikkeling

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

Administratief medewerker afdeling vrije tijd

Administratief medewerker afdeling vrije tijd Administratief medewerker afdeling vrije tijd Doel van de functie Plaats in de organisatie Graad Niveau Resultaatsgebieden Zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren binnen het domein van de afdeling. Afdeling

Nadere informatie

Algemene ontwikkelingsdoelen OV1-2

Algemene ontwikkelingsdoelen OV1-2 Algemene ontwikkelingsdoelen OV1-2 1. Wonen 1.1 Persoonlijk dagelijks leven 1.1.1 Lichamelijke aspecten 1 geeft honger en dorst aan 2 neemt verschillende vormen van voeding op 3 neemt gezonde en evenwichtige

Nadere informatie

De Deskundige Gezin werkt nauw samen met de Teamverantwoordelijke Gezin en de Jeugdconsulent. Voor deze functie?

De Deskundige Gezin werkt nauw samen met de Teamverantwoordelijke Gezin en de Jeugdconsulent. Voor deze functie? 1. FUNCTIEDOEL De Deskundige Gezin staat in voor algemeen jongerenwelzijn te Peer. Hij/zij brengt de behoeften en noden met betrekking tot jeugdwelzijnsvoorzieningen in kaart, en ontwikkelt nieuwe initiatieven

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Onderhoudstechnieker (Elektricien) Voor ontvangst

Functiebeschrijving: Onderhoudstechnieker (Elektricien) Voor ontvangst Functiebeschrijving: Onderhoudstechnieker (Elektricien) Voor ontvangst Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + handtekening 1. Context van de functie 1.1. Waarden van de Vlaamse

Nadere informatie

Activiteitenlijst Kinderbegeleider Duaal

Activiteitenlijst Kinderbegeleider Duaal Activiteitenlijst Kinderbegeleider Duaal Baby s en peuters Naam student: Naam trajectbegeleider: Naam werkplek: Naam mentor: Handleiding Deze activiteitenlijst geeft een overzicht weer van alle activiteiten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING SECRETARIS-SECRETARIAAT. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING SECRETARIS-SECRETARIAAT. 1. Plaats in de organisatie - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIS-SECRETARIAAT SECRETARIAAT Administratief bediende 1. Plaats in de organisatie Deze administratieve medewerk(st)er werkt onder

Nadere informatie

1. Functienaam: centrumleider lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef. Niveau : B1-B2-B3 Weddeschaal : B1- B2-B3

1. Functienaam: centrumleider lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef. Niveau : B1-B2-B3 Weddeschaal : B1- B2-B3 1. Functienaam: centrumleider lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef Niveau : B1-B2-B3 Weddeschaal : B1- B2-B3 2. Relaties - Intern: voorzitter, secretaris, ontvanger, diensthoofd sociale dienst, andere

Nadere informatie

Diensthoofd Brandpreventie (m/v)

Diensthoofd Brandpreventie (m/v) Diensthoofd Brandpreventie (m/v) Graad Diensthoofd (m/v) (A1 A3) Functie Diensthoofd Brandpreventie (m/v) Plaats in het organogram Je wordt tewerkgesteld als leidinggevende van de Dienst Brandpreventie.

Nadere informatie

Woonzorgcentrum De Berk

Woonzorgcentrum De Berk FUNCTIEPROFIEL WOONASSISTENT 1 FUNCTIEDOEL De woonassistent verzorgt een nette en hygiënische woon- en leefomgeving van de bewoner De woonassistent biedt ondersteuning aan het verzorgend personeel. De

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

SPOED competenties en gedragsindicatoren

SPOED competenties en gedragsindicatoren SPOED competenties en gedragsindicatoren Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: door de vragenlijst in te vullen krijgt de coachee een zicht op zijn/haar competenties - Doelgroep:

Nadere informatie

Hoofdtechnieker cultuurcentrum en Bilzen Mysteries

Hoofdtechnieker cultuurcentrum en Bilzen Mysteries Functietitel: Dienst: Niveau Eerste evaluator Tweede evaluator Hoofdtechnieker cultuurcentrum en Bilzen Mysteries cultuurcentrum C4-C5 Directeur cultuurcentrum Afdelingshoofd Vrije Tijd HOOFDDOEL VAN DE

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Deskundige burgerzaken B1-B3 U verzorgt de permanentie aan het vreemdelingenloket en bent verantwoordelijk voor de behandeling van vreemdelingendossiers

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Kinderbegeleider IBO t Koetshuis Vzw Kinderopvang Leuven. Graad: B3 (PC331)

Functiebeschrijving. Kinderbegeleider IBO t Koetshuis Vzw Kinderopvang Leuven. Graad: B3 (PC331) Functiebeschrijving Kinderbegeleider IBO t Koetshuis Vzw Kinderopvang Leuven Graad: B3 (PC331) 1 Doel van de functie Als kinderbegeleider zorg je mee voor de kwaliteitsvolle opvang van schoolgaande kinderen,

Nadere informatie

COÖRDINATOR BESTUURSADMINISTRATIE & ONTHAAL

COÖRDINATOR BESTUURSADMINISTRATIE & ONTHAAL COÖRDINATOR BESTUURSADMINISTRATIE & ONTHAAL ALGEMENE GEGEVENS Functietitel Functiefamilie Afdeling Niveau Graad Graadnaam Positie in het organogram Eerste evaluator Tweede evaluator Coördinator bestuursadministratie

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Competentieprofiel voor een aanstelling bij de stad. ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 1. Organisatiegegevens FUNCTIEBENAMING: administratief medewerker FUNCTIENIVEAU: C1-C2-C3 FUNCTIEFAMILIE: administratief ondersteunenden

Nadere informatie

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon* adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon*  adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek Screening van de individuele dienstverlener in de pijler advies / advies Internationaal ondernemen / strategisch advies in het kader van de maatregel kmo-portefeuille Sjabloon van het onderzoeksverslag

Nadere informatie

Winkelverantwoordelijke - Vrouwencentrum

Winkelverantwoordelijke - Vrouwencentrum Functietitel: Winkelverantwoordelijke - Vrouwencentrum Opgesteld op 21/03/2018 opgesteld door: Wim Hove Doel van de functie: Aansturen en zorgen voor een efficiënte planning van de kledij- en retouchemedewerkers

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A2 December 2009 LEIDINGGEVEND A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

DIRECTE LEIDINGGEVENDE (1e evaluator): teamverantwoordelijke, teamcoördinator HOGERE LEIDINGGEVENDE (2e evaluator): teamcoördinator, afdelingshoofd

DIRECTE LEIDINGGEVENDE (1e evaluator): teamverantwoordelijke, teamcoördinator HOGERE LEIDINGGEVENDE (2e evaluator): teamcoördinator, afdelingshoofd Functiebeschrijving kindbegeleid(st)er C1-2 buitenschoolse opvang 1. ORGANISATIEGEGEVENS FUNCTIETITEL: kindbegeleid(st)er buitenschoolse opvang FUNCTIEFAMILIE: welzijn sociale dienstverlening CLUSTER:

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Administratief personeel Functietitel: Administratief medewerker Afdeling: Cultuur en vrije tijd Dienst: Druk en uitleendienst 2.

Nadere informatie