GEBRUIKSHANDLEIDING APPLICATIE MELDING BEDRIJFSONGEVALLEN Versie 3.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSHANDLEIDING APPLICATIE MELDING BEDRIJFSONGEVALLEN Versie 3.0"

Transcriptie

1 GEBRUIKSHANDLEIDING APPLICATIE MELDING BEDRIJFSONGEVALLEN Versie 3.0 E pagina 1 van 11

2 1. INDLEIDING Imtech besteed steeds meer aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door te investeren in: Veiligheid voor medewerkers tijdens werkzaamheden Milieu bijdrage door inzetten technologische kennis van energiezuinige en milieu vriendelijke oplossingen Veiligheid in gebouwen en projecten door innovatieve technische oplossingen De raad van bestuur wil het monitoren van het effect van het gevoerde HSE-beleid (centraal en decentraal) verbeteren, door het automatiseren van de huidige papieren afhandeling van ongevallen meldingen. Een doelstelling die mede voortvloeit uit het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het aantal ongevallen verder te reduceren. Naar aanleiding hiervan worden centraal de incidenten gemeld en bewaakt. Door analyses uit te voeren op alle incidenten, kan Imtech gerichte stappen ondernemen om de ongevallen steeds verder te reduceren. De doelgroep van de MBO (melding bedrijfsongevallen) applicatie is op te splitsen in: De aanmelder van een bedrijfsongeval (rol: aanmelder) De raadpleger van informatie m.b.t. bedrijfsongevallen op bedrijfsonderdeel niveau (rol:lezer) De raadpleger van informatie m.b.t. bedrijfsongevallen op Imtech NV niveau (rol:lezer) De beheerder van de MBO applicatie (rol:applicatie beheerder) In onderstaande hoofdstukken wordt uitleg gegeven over het invullen van de applicatie. Allereerst worden de gehanteerde definities van bedrijfsongevallen weergegeven. E pagina 2 van 11

3 2. DEFINITIES Een risicomelding is een melding van een gevaarlijke situatie c.q. handeling waarbij het waarschijnlijk is, dat hierdoor een ongeval zou kunnen plaatsvinden. Een bijna-ongeval is een gebeurtenis, die geen zichtbare schade of letsel heeft veroorzaakt, maar onder enigszins andere omstandigheden daar wel toe had kunnen leiden. Een bedrijfsongeval zonder arbeidsverzuim is een ongeval waarbij de werknemer dezelfde of volgende dag weer het werk hervat (= uitsluitend werkonderbreking of een arbeidsverzuim van minder dan 1 dag (minder dan 8 uur). Een bedrijfsongeval met ( direct ) arbeidsverzuim is een ongeval waarbij een medewerker het werk langer dan 1 dag moet staken, of als er sprake is van een ziekenhuisopname. Een bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. Dat kan zijn in een bedrijf of instelling, op een (bouw)locatie, bij het werken aan de weg, bruggen, viaducten, op of in het water, enzovoort. Kortom, overal waar werknemers aan het werk kunnen zijn. NB! (Verkeers)ongevallen, in Nederland, die tijdens het woon-werkverkeer plaatsvinden worden niet als arbeidsongevallen aangemerkt. Een bedrijfsongeval met meerdere personen, wordt als evenzoveel bedrijfsongevallen geregistreerd. Een bedrijfsongeval met materiële schade is een ongeval met schade aan gebouwen, materieel, grondstoffen, producten en/of het milieu Het totaal aantal arbeidsuren wordt bepaald uit het aantal productieve uren (indirecte en directe uren van direct en indirect eigen en ingeleend personeel), maar exclusief ziekteverzuim en vakantie uren. Met verzuimklasse 1 wordt bedoeld een werkonderbreking of ziekteverzuim van minder dan 1 dag (werkonderbreking tot en met 8 uur) De verzuimklasse 2 behelst werkstakingen van 1 dag, doch minder dan 15 kalenderdagen (werkstaking meer dan 9, maar minder dan 120 uur) In de verzuimklasse 3 worden bedrijfsongevallen geregistreerd met een werkstaking van 15 kalenderdagen of meer (meer dan 121 uur), alsmede blijvende arbeidsongeschiktheid Een bedrijfsongeval met dodelijke afloop wordt geregistreerd in de verzuimklasse 4, maar wordt niet meegenomen bij de berekening van de gemiddelde verzuimduur en in het verzuimpercentage. E pagina 3 van 11

4 Een bedrijfsongeval met dodelijke afloop is een ongeval waarbij het slachtoffer binnen 30 dagen overlijd aan de gevolgen en/of overlijd na een (onafgebroken) arbeidsverzuim en de doodsoorzaak (mede) is gelegen in het opgelopen letsel. Het totaal aantal verzuimongevallen is het aantal ongevallen in de klasse 2, 3 en 4 in de waarnemingsperiode. Bij het inlenen van medewerkers wordt een bedrijfsongeval welke een ingeleende medewerker overkomt door het inlenende Imtech-bedrijf geregistreerd en gekwalificeerd in verzuimklasse 1. Bij het uitlenen van medewerkers binnen Imtech wordt een bedrijfsongeval welke de uitgeleende Imtech-medewerker is overkomen door het inlenende Imtech-bedrijf geregistreerd als ongeval klasse I. Bij aangepast werk na een bedrijfsongeval wordt het aantal verloren arbeidsuren berekend tot op de dag waarop het slachtoffer kan worden ingezet in het eigen of ander werk. De waarnemingsperiode is de periode waarvoor de rapportage geldt en wordt bij Imtech gesteld op een kwartaal (13 weken) of een jaar (52 weken) Een bedrijfsongeval met verzuim, waarvan het verzuim doorloopt in de volgende periode wordt geregistreerd (geteld) in de waarnemingsperiode waarop het slachtoffer weer wordt ingezet. Een werkstaking is het staken van het werk of dienst, op de dag van het arbeidsongeval dan wel binnen 24 uur na het ongeval. De ongevallenfrequentie-index (IF) geeft de relatieve omvang van het aantal bedrijfsongevallen, berekend uit het aantal ongevallen in de klasse 2,3 en 4 vermenigvuldigd met en gedeeld door het aantal arbeidsuren. De gemiddelde verzuimduur (ID) of Severity Rate (SR) geeft een getal voor de ernst van de ongevallen en wordt berekend uit het aantal verloren arbeidsuren, in de klasse 2 en 3, gedeeld door het aantal ongevallen in de klasse 2 en 3. Het ongevallenverzuimpercentage (IP) wordt berekend uit het aantal verloren arbeidsuren in klasse 2 en 3 als percentage van het totaal aantal arbeidsuren. Een First Aid case (FAC) of EHBO ongeval is een ongeval zonder verzuim waarbij het letsel eenvoudig kan worden behandeld d.m.v. EHBO. (bijvoorbeeld: Het plakken van een pleister, aanleggen van verband, verwijderen van een vuiltje uit het oog etc.) NB: Dit is een nadere classificering van een ongeval zonder verzuim en sluit MTC en RWC uit. E pagina 4 van 11

5 Een Medical Treatment Case (MTC) of Ongeval Medische Behandeling is een ongeval met of zonder verzuim waarbij het letsel wordt behandeld d.m.v. een medische handeling, die uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon mag worden uitgevoerd. (bijvoorbeeld: Het hechten van een wond, polyklinische operatie etc.) NB: Dit is een nadere classificering van een ongeval zonder verzuim en sluit FAC en RWC uit. Een Restricted Work Case (RWC) of Ongeval met aangepast werk is een ongeval zonder verzuim waarbij doordat er meteen aangepast werk wordt uitgevoerd door de medewerker. NB: Dit is een nadere classificering van een ongeval zonder verzuim en sluit FAC en MTC uit. Een Lost Workday Case (LWC) of een Lost Time Injury (LTI) is gelijk aan een bedrijfsongeval met verzuim (zie hierboven) Een Lost Time Injury Frequency (LTI) is gelijk aan Ongevallenfrequentie index(if) (zie hiervboven) De Total Recordable Cases (TRC) is de som van MTC, RWC en LWC TRC = Σ (MTC) + Σ (RWC) + Σ (LWC) De TRC per miljoen gewerkte uren wordt uitgerekend door: TRCF = TRC * / exposure hours E pagina 5 van 11

6 3. ELEKTRONISCHE MELDING MAKEN In de nieuwe versie van MBO kan er elektronisch (via internet) een melding gemaakt worden. Deze functie kan eventueel de papieren melding van een (bijna)ongeval of risicomelding vervangen. Iedere medewerker (die een melding mag maken) kan nu inloggen op MBO (zonder wachtwoord) en kan een melding maken. Het inloggen begint met het intikken van de introductietekst (in verband met de beveiliging). Eenmaal in het systeem kan de medewerker een melding maken. Onderaan het 1 e invulveld kan er een keus gemaakt worden. Er zijn een aantal invulvelden die verplicht zijn. Deze zijn aangegeven met een (*). Om de melding te versturen moet er op opslaan geklikt worden! De melding komt in het overzicht van MBO. Per bedrijf is er te zien welke meldingen zijn ingediend. Bij status kan er ook op geselecteerd worden. Daarnaast is er een mogelijkheid dat de QHSE afdeling een mail krijgt zodra er een melding is ingediend. Dit moet kenbaar worden gemaakt bij de Imtech Arbodienst zodat de mail gekoppeld kan worden aan het bedrijf. 4. INLOGGEN U komt in het inlogveld. Vul hier u loginnaam en wachtwoord in. Deze heeft u apart gekregen. Bent u deze kwijt of herinnert u deze niet meer, neem dan contact op met de Imtech Arbodienst. E pagina 6 van 11

7 5. FUNCTIONALITEIT HOOFDMENU Er zijn in het hoofdmenu zeven mogelijkheden: Nieuwe melding (een nieuw incident toevoegen) Overzicht meldingen (alle meldingen die ingevuld zijn bekijken) Rapportage (hiermee kunnen enkele standaard analyses gemaakt worden) Kengetallen (hiermee kunnen de kengetallen weergegeven worden) Applicatiebeheer (allen voor Imtech Arbodienst van toepassing) Wijzig wachtwoord (hiermee kunt u uw wachtwoord wijzigen) Logout (hiermee kunt u het programma verlaten) 5.1 Nieuwe melding Klikken op nieuwe melding levert zes opties op, deze zijn te zien aan de linkerkant: Organisatorische aspecten Incidentenonderzoek 1/2 Incidentenonderzoek 2/2 Incident gegevens Gevolgen incident Incident opvolging Afmelden incident E pagina 7 van 11

8 Door aan het begin te klikken op nieuwe melding komt u meteen in het veld organisatorische aspecten. Door middel van kleuren wordt aangegeven in welk veld u zich bevindt. U bevindt zich in het veld wat oranje gekleurd is. U kunt nu de gegevens invullen van het incident. Alle velden waar een sterretje (*) bij staat, zijn verplichte velden. U moet deze invullen voordat u door kunt naar het volgende scherm. Als u alle (verplichte) velden heeft ingevuld kunt met de knop verder (rechts onderaan het scherm) naar het volgende scherm. Zo kunt u alle schermen doorlopen. In het laatste scherm wordt gevraagd of de melding afgemeld moet worden. Indien u de melding afmeld, dan wordt deze meegeteld in de analyse. Dit kunt u dus alleen doen wanneer alle gegevens ingevuld zijn en u er zeker van bent dat deze goed zijn. Als u bijvoorbeeld nog twijfelt over de hersteldatum van het slachtoffer, dan moet u hier nee aanklikken. Daarna moet u nog op de knop opslaan drukken, recht onderaan. Een melding die niet is afgemeld kunt u later nog wijzigen. Een melding die wel is afgemeld kunt u niet meer wijzigen. Dit kan alleen de applicatiebeheerder, in dit geval de Imtech Arbodienst. 5.2 Overzicht meldingen U krijgt onderstaand invulveld te zien. Hiermee kunt u een selectie maken van welke meldingen u wil zien. U kunt een selectie maken op bedrijf, periode en status (afgemelde of niet afgemelde incidenten en ingediende meldingen). Druk daarna op filter. Hierna krijgt u een overzicht te zien van u selectie. U kunt nu een melding selecteren. Afgemelde incidenten kunt u alleen inzien. De niet afgemelde incidenten kunt u nog wijzigen. Met de knop dump naar excel kunt u alle ingevulde informatie transporteren naar excel. Hierna kunt u in excel aparte analyses maken. De analyse en berekeningen moet u zelf wel definiëren. U kunt bijvoorbeeld extra analyses uitvoeren op afdelingsniveau. E pagina 8 van 11

9 5.3 Rapportage U krijgt onderstaand invulveld te zien. Hiermee kunt u een selectie maken. U kunt een selectie maken op bedrijf en periode. Er zijn twee periodes, zodat u meteen een vergelijking kunt maken. Druk op filter, om de selectie toe te passen. Hierna krijgt u een analyse te zien van u selectie. De analyse wordt gemaakt voor: directe oorzaak, het getroffen lichaamsdeel, soort hulpverlening en letselsoort. Met de knop dump naar word worden de grafieken getransporteerd naar het programma word. E pagina 9 van 11

10 5.4 Kengetallen U krijgt onderstaand invulveld te zien. Hiermee kunt u een selectie maken voor welke gegevens u de kengetallen wilt hebben. De kengetallen zijn ook hieronder te zien. U kunt een selectie maken op bedrijf en periode. Er zijn twee periodes, zodat u meteen een vergelijking kunt maken. Druk op filter, om de selectie toe te passen. Hierna krijgt u de kengetallen te zien van u selectie (Hieronder zijn de kengetallen te zien). E pagina 10 van 11

11 6. WIJZIGINGEN NIEUWE VERSIE MBO Versie 2 t.o.v. versie 1: De business Unit is nu ook een scroll down menu (deze is nog leeg, willen jullie business Units aanmaken, geef dit dan door aan de Imtech Arbodienst). Extra invulveld voor vestiging Door bedrijven te koppelen kunnen makkelijker cijfers op divisie niveau berekend worden (alleen door Imtech Arbodienst) Datum van de gebeurtenis wordt meegenomen in de exceldump Personeelsnummer is nu een invulveld De applicatie onthoudt de laatste filterselectie automatisch (datum en bedrijf) Er kan een elektronische melding via internet gemaakt worden (zie hierboven hoofdstuk 3) MBO blijft langer actief en sluit minder snel af Bedrijfs-, business unit- en divisienamen kunnen nu door de Imtech Arbodienst aangepast / aangemaakt worden Versie 3 t.o.v. versie 2: Definitie bedrijfsongeval aangepast. De kengetallen zijn aangepast. Extra toegevoegd zijn: o First Aid Case (FAC); o Medical Treatment Case (MTC); o Restricted Work Case (RWC); o Lost Worday Case (LWC) en Lost Time Injury (LTI); o Lost Time Injury Frequency (LTIF); o Total Recordable Cases (TRC); o TRC per miljoen gewerkte uren (TRCF) E pagina 11 van 11

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding PLATO. Houthandel

Handleiding PLATO. Houthandel Handleiding PLATO Houthandel Pagina Inhoudsopgave 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 8 Welkom bij PLATO... 3 PLATO en Pensioenfonds Houthandel... 3 Maakt

Nadere informatie

Aan de slag met VIPLive

Aan de slag met VIPLive Aan de slag met VIPLive Inhoud Stap 1 - Inloggen:... 2 Stap 2 - Eenmalige instellingen:... 4 Stap 3 - Declaratiebestanden uploaden:... 6 Stap 4 - Overzicht declaraties:... 8 Stap 5 - Geschiedenis:... 11

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

EMMA Handleiding E-mailmarketing

EMMA Handleiding E-mailmarketing EMMA Handleiding E-mailmarketing Inleiding Succesvolle e-mailmarketing campagnes leggen de focus (terug) bij de ontvanger. Het versturen van e-mailmarketing is nog steeds populair en kan, wanneer goed

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Handleiding Depressie monitor

Handleiding Depressie monitor Handleiding Depressie monitor Inloggen Je kunt inloggen op de Depressie monitor via de website: http://shoppohggz.nl Kies vervolgens voor de pagina Depressie rechts in het scherm: Onderaan op deze pagina

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Eindgebruikershandleiding Jira

Eindgebruikershandleiding Jira Eindgebruikershandleiding Jira Datum: 19-11-2012 Auteur: ing. N. Jonathans Versie: 2.1 Green Valley heeft als missie software te ontwikkelen waardoor de burger en het bedrijfsleven nog prettiger en makkelijker

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Handleiding Verzuimsignaal

Handleiding Verzuimsignaal 1/42 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Inloggen... 5 1.3 Systeemeisen... 5 1.4 Servicedesk... 5 2 Belangrijkste functies van VerzuimSignaal... 6 2.1 Een werknemer ziek melden... 6 2.2

Nadere informatie

ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV

ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro Maestro Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Maestro 2 1.1 Versies 3 1.2 Kosten 3 1.3 Hoe neemt de school Maestro in gebruik 4 1.4 Is Maestro veilig? 4 1.5 Oriëntatie en support 4 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Omschrijving en Presentatie. CIS - Customer Information System

Omschrijving en Presentatie. CIS - Customer Information System Omschrijving en Presentatie CIS - Customer Information System Date Author Version 28.09.2011 21.10.2011 12.07.2012 Rick van Woudenberg Rick van Woudenberg Rick van Woudenberg 0.1 0.2 0.3 1. Samenvatting

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 pagina 1 van 29 Inhoudsopgave 1 Introductie...3

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL Versie t.b.v. eindgebruiker - 1 -/18 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk: 1. Algemeen blz. 3 1.1. Inleiding blz. 3 1.2. Inloggen blz. 3 1.3. Systeemeisen blz. 3 1.4. Helpfunctie blz. 3 1.5.

Nadere informatie

Handleiding gebruik ZorgSucces

Handleiding gebruik ZorgSucces Handleiding gebruik ZorgSucces Titel: Handleiding gebruik ZorgSucces Code: HgZS Versie: versie 1.3 Datum: maandag 14 feb 2011 PAT Learning Solutions, Tilburg Behoudens uitzondering door de wet geregeld,

Nadere informatie

EasyTrade Lite Exposantenmodule

EasyTrade Lite Exposantenmodule EasyTrade Lite Exposantenmodule 2 Inhoudsopgave 1 EasyTrade starten PC... 4 1.1 Snelkoppeling maken... 4 1.2 EasyTrade starten... 4 2 EasyTrade starten Mac OS / Apple... 5 2.1 Snelkoppeling maken... 5

Nadere informatie