JONGEREN & GAMEN: LAGER ONDERWIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JONGEREN & GAMEN: LAGER ONDERWIJS"

Transcriptie

1 JONGEREN & GAMEN: LAGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR GAMEGEDRAG BIJ JONGEREN UIT HET LAGER ONDERWIJS MAART 2015 DIT RAPPORT KWAM TOT STAND DANKZIJ DE MED EWERKING VAN:

2 INLEIDING De game-industrie is in volle expansie. Dagelijks komen er nieuwe games op de markt, ook de toestellen waarop deze games kunnen worden gespeeld nemen exponentieel toe. Dit alles zorgt ervoor dat games steeds meer een stempel gaan drukken op onze cultuur en vooral deze van de jongeren. Ze gaan het dagelijkse leven van jongeren beïnvloeden, dit kan zowel positief als negatief (Freyer, 2011). Krijgen we binnenkort geen epidemie aan gameverslaafde jongeren? Computergames zijn geen nieuw fenomeen, ze nemen een plaats in binnen de jeugdcultuur. (Pauw, Pleysier, Looy, & Soetaert, 2008). Voor jongeren is gamen vanzelfsprekende geworden, maar voor ouders en opvoeders is de nieuwe elektronische media een verder-van-hun-bed-show. Dit zorgt ook dat er bij deze groep een bepaald wantrouwen bestaat tegenover games (Nikken, 2003). De vragen die we ons dus stellen is of we jongeren hierin we volledig vrij kunnen laten? Of alles die in de digitale wereld te vinden is wel zo onschuldig is? En of we afstevenen op een epidemie van gameverslaafde jongeren? Deze vragen kwamen regelmatig terug op verschillende vergadering met de verschillende partners. Er werd daarom beslist om dit gedrag eens te bevragen bij jongeren uit het lager onderwijs, dit werd gerealiseerd in samenwerking met verschillende scholen. Via een digitale bevraging wilden we een zicht krijgen op het gamegedrag bij deze jongeren. De bevraging is opgebouwd uit twee grote delen. In een eerste deel staan we stil bij het gamegedrag van de jongeren. We bekijken de frequentie, de duur, het soort games, enz. Vervolgens hebben we bekeken of er thuis afspraken zijn over deze games, en waarover deze afspraken dan gaan. Dit rapport is het resultaat van de bevraging die is afgenomen bij leerlingen uit het lager onderwijs van Maldegem, Aalter en Knesselare. Het voornaamste doel van deze bevraging was om enkele handvaten te krijgen voor campagnes op te baseren. Het doel van dit rapport is niet om volledig correct te zijn. Het geeft daarnaast aan ouders een zicht op het fenomeen en kan hen even laten stilstaan bij het gedrag van hun eigen gedrag. De jongeren kunnen op deze manier ook een inzicht krijgen in hun eigen gedrag, dit kan positieve effecten generen. Jongeren en gamen lager onderwijs 2

3 STEEKPROEF Bij dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een grootschalige leerlingenenquête, deze werd gerealiseerd bij leerlingen uit het lager onderwijs uit Aalter, Knesselare en Maldegem. De digitale enquête maakte het mogelijk om op korte tijd een grote groep leerlingen te bereiken. In totaal werden 958 leerlingen uit het lager onderwijs bereikt. Tabel 1: Leeftijds- en geslachtsverdeling steekproef leeftijd vrouw man Totaal totaal De geslachtsverdeling van de steekproef is ongeveer in evenwicht (50,10 % vrouwen t.o.v. 49,90 % mannen). De verdeling tussen de leeftijden is wat minder evenwichtig. Vooral de groep van de jarigen werd minimaal bereikt. Ook de 12 jarigen werden in vergelijking met de 9-11 jarigen een stuk minder bevraagd. Dit is een logisch gevolg van de bevraging in het lager onderwijs, maar het is wel belangrijk dat u dit in het achterhoofd houdt bij het bekijken van de leeftijdsanalyses. De meeste leerlingen die werden bevraagd, volgden les in het 6 de leerjaar (37,8%), 36,8% van de bevraagden zaten in het 4 de leerjaar en ¼ zat in het 5 de leerjaar. De bevraging bestond uit 31 vragen, de meeste vragen hadden een gesloten karakter. Dit zorgde ervoor dat de resultaten makkelijker te verwerken zijn en de antwoorden van de respondenten ook gemakkelijker te vergelijken zijn. GAMEGEDRAG WIE ZIJN DE GAMENDE JONGEREN? 97% van de leerlingen gaf aan dat ze gameden, dit wijst er op dat dit gedrag goed ingebed is in de jongerencultuur. Er is geen groot verschil waar te nemen tussen de leeftijden in wat het percentage die gamet betreft. Jongens gamen meer dan meisjes, maar het verschil is miniem (98,1%-95,8%). Wanneer je kijkt naar hoe vaak jongeren gamen is er wel een verschil waar te nemen tussen de geslachten, maar ook hier is dit verschil niet zo groot. Jongens gamen ietsje vaker dan meisjes, maar ook bij meisjes geeft een groot Zowel jongens als meisjes percentage aan dat ze zeer vaak regelmatig of dagelijks gamen. 33,9 % spelen regelmatig van de jongens geeft aan dat ze dagelijks games spelen. computergames. Jongeren en gamen lager onderwijs 3

4 Tabel 2: Gamefrequentie naar geslacht Vrouw Man Totaal Ongeveer 1 keer per maand 5,9% 2,1% 4,0% Meerdere keren per maand 6,7% 4,1% 5,4% Ongeveer 1 keer per week 18,9% 13,4% 16,1% Meerdere keren per week 46,7% 46,5% 46,6% Dagelijks 21,7% 33,9% 27,9% De tabel heeft weer dat zowel jongens als meisjes meerdere keren per week gamen. Wanneer we kijken naar het dagelijks gamen kijken dan zien we dat jongens iets vaker dagelijks gamer zijn, dit verschil bedraagt ongeveer 10%. SPEELDUUR De spelduur kan worden beïnvloed door het soort game die wordt gespeeld. Niet elk spelletje heeft dezelfde duur, sommige worden pas interessant als je ze meer dan een uur aan een stuk speelt. Er zijn ook nog andere factoren die een invloed zullen hebben op de speelduur, vb. de dag waarop wordt gespeeld. Om hierop een zicht te krijgen werd een onderscheid gemaakt tussen gamen op een schooldag en op een vrije dag. Grafiek 1: Speelduur naar geslacht op schooldag Jongeren en gamen lager onderwijs 4

5 Grafiek 2: Speelduur naar geslacht op vrije dag De grafieken hierboven geven duidelijk weer dat er op een schooldag minder lang wordt gegamed dan op een vrije dag, dit geldt zowel voor meisjes als voor jongens. Wat ook duidelijk naar voor komt is dat jongens langer gamen dan meisjes, zowel op een schooldag als een vrije dag. 13,2% van de jongens geeft aan meer dan 4 uur te gamen terwijl maar 5,2% van de meisjes aangeeft dit te doen. Gamen neemt een belangrijke plaats in binnen het leven van jongeren, het is 1 van de manieren om hun vrije tijd door te brengen. Sommige jongeren gamen dan ook meer dan 4 uur per dag. De onderstaande grafiek laat je zien op welke leeftijd de meeste jongeren meer dan 4uur gamen op een vrije dag. Er is een algemeen stijgende trend waar te nemen in de grafiek. Dit wil zeggen dat hoe ouder, hoe meer jongeren aangeven dat ze meer dan 4 uur gamen op een vrije dag. Grafiek 3: Percentage jongeren dat meer dan 4 uur per dag gamet op een verlofdag naar leeftijd Jongeren en gamen lager onderwijs 5

6 WELKE GAMES SPELEN DEZE JONGEREN? Je kan niet over games spreken als 1 fenomeen, wat dikwijls wel wordt gedaan. Er zijn veel verschillende soorten games. Om te bepalen welk genre een bepaald spel is gaat men na welke gameplay het grootste deel van het spel beslaat. Games opdelen kan dus via het genre, maar er zijn ook nog andere opdelingen die men kan maken tussen de soorten games. Volgende genres worden onderscheiden (GamenisGoed, 2011): Role Playing Game (RPG): In dit spel speelt de speler een bepaald rol, je speelt een karakter een personage. Dit personage bestuur je in de virtuele wereld. In deze spelen is de ontwikkeling van je personage belangrijk, je bepaalt zelf zijn uiterlijk en wat hij kan. Strategie: In deze spelen draait het om een groep figuren, deze vormen een leger. Het doel hierbij is om vijanden te verslaan of punten te sprokkelen. Actie: Deze spelen bestaan vooral uit virtuele fysieke uitdagingen, wanneer je deze uitdaging tot een goed einde hebt gebracht kan je naar een volgend level. Binnen dit genre bestaan enkel sub-genres. Shooters: De speler moet van punt A naar punt B, waarbij hij de personen die op zijn pat komen moet neerschieten. Adventure games: Hier gaat het vooral in dat het personage tot oplossingen komt van bepaalde puzzels, raadsels en problemen. Actie-adventure games: Dit is een combinatie van actie- en shooter-elementen. Hier moeten ook bepaalde puzzels worden opgelost, maar bijkomend moet de vijand worden verslaan. Sport games: Hier wordt virtueel een bepaalde sport beoefend, dit kunnen in principe alle sporten zijn. Virtual Life games: In virtual life games speel je een echt leven na. Puzzel games: Hierbij is het doel veelal om bepaalde objecten op de juiste plaats te krijgen. Classic games: Dit zijn vaak bord- of kaartspellen die virtueel zijn geworden. MMORPG: (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game): Dit zijn RPGs die met meerdere mensen wereldwijd op hetzelfde moment worden gespeeld. Simulation: Bij simulatie games worden werkelijke (realistische) situaties nagespeeld. Music games: Spelletjes waarbij men zelf muziek moet maken of zingen. Casual games: Korte spelletjes die eenvoudig in elkaar zitten en gemakkelijk tussendoor te spelen zijn. Browsergames: Dit zijn games waarbij men de hele tijd met het spel moet bezig zijn en om te voorkomen dat er iets misgaat. Zo moet men bijvoorbeeld een virtueel huisdier op tijd eten geven. Wanneer je de soort games onder de loep neemt, dan zijn er duidelijke verschillen waar te nemen tussen jongens en meisjes. Meisjes spelen vooral muziek-, puzzel- en racespelletjes en in mindere mate RPG-, actie- en schietspelletjes. Jongens spelen vooral race-, sport- en puzzelspelletjes. Het verschil tussen jongens en meisjes kan mogelijks ook een verklaring bieden voor het verschil in speelduur. Jongens spelen vaker spelletjes die meer tijd vragen om het spel ten volle te kunnen spelen zoals bv. schietspelletjes. Jongeren en gamen lager onderwijs 6

7 Grafiek 4: Genre games naar geslacht Hiernaast zie je een grafiek die weergeeft met wie de jongeren meestal spelen. De meerderheid geeft aan dat ze meestal alleen gamen. De minderheid speelt samen met vrienden. De verschillen tussen jongens en meisjes is minimaal. Grafiek 6: Soort games: % met wie gamen naar geslacht Jongeren en gamen lager onderwijs 7

8 Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de toestellen waarop jongeren games spelen. De meeste jongeren gebruiken meerdere toestellen om op te gamen. De tablet en de computer zijn de populairste toestellen. Het is duidelijk dat de mobiele toestellen aan terrein winnen ten koste van de vaste toestellen, zoals de computer en de PlayStation. Grafiek 5: Overzicht gebruikt device om te gamen 700 De GSM is het populairste toestel om games op te spelen, de computer heeft dus terrein verloren GAMEN EN OPVOEDING Bijna alle jongeren geven aan dat ze thuis afspraken hebben. De ouders van jongeren spelen ook een belangrijke rol bij het gamen van hun kind. We vragen ons af welke rol ouders kunnen spelen en hoe ze moeten reageren op games. Zoals in de inleiding werd vermeld, heeft het spelen van games niet enkel negatieve effecten op de ontwikkeling van kinderen. Toch wordt er door ouders en opvoeders niet altijd positief gekeken naar games. Ze zien dit vaak als een oorzaak van ongepast en agressief gedrag. Deze redenering is te eenvoudig, de realiteit zit ingewikkelder in elkaar. In deze vragenlijst gingen we na hoe jongeren aankijken naar afspraken die er thuis worden gemaakt en hoe zij met deze afspraken omgaan. Grafiek 6: Percentage dat thuis afspraken heeft over gamen Jongeren en gamen lager onderwijs 8

9 De meerderheid van de jongeren geeft aan dat ze thuis afspraken hebben (88,9%), dit ligt een stuk hoger dan bij de jongeren van het secundair onderwijs. Wanneer je de leeftijd eens van dichterbij bekijkt zie je dat aan de leeftijd van 12 jaar het percentage met afspraken met meer dan 10% afneemt. Dit komt overeen met wat we zagen bij het secundair onderwijs, hoe ouder hoe minder afspraken er worden gemaakt met jongeren. Er kunnen afspraken worden gemaakt rond verschillende zaken. Grafiek 11 geeft aan welke afspraken die thuis worden gemaakt kinderen aangeven. Er worden het meest afspraken gemaakt rond huiswerk maken, het tijdstip waarop mag worden gegamed en hoelang er gegamed mag worden. Er worden weinig afspraken gemaakt rond welke spelletjes er mogen worden gespeeld. Dit is opmerkelijk, omdat er op deze leeftijd nog veel games zijn die niet door deze leeftijdsgroep mogen worden gespeeld. De afspraken kunnen betrekking hebben op verschillende zaken rond het gamen. De grafiek hieronder geeft weer waarover de afspraken meestal gaan. Grafiek 7: Thema afspraken ten opzichte van totaal aantal dat afspraken maakt 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% andere Budget Eerst huiswerk Hoelang Plaatsen Tijdstip Welk spel Maken van afspraken is er geen eenrichtingsverkeer, maar een complexe interactie. De meeste jongeren geven aan dat ze inspraak hebben bij sommige afspraken. Het valt wel op dat de meeste jongeren van zichzelf vinden dat ze de afspraken naleven. Dit geeft wel een positieve indicatie over de haalbaarheid van de afspraken die zijn gemaakt. Grafiek 8: % dat inspraak heeft in afspraken Grafiek 13: % naleven afspreken Jongeren en gamen lager onderwijs 9

10 Wanneer de afspraken niet worden nageleefd worden volgens deze bevraging de meeste jongeren erop aangesproken, een groot deel van de jongeren geeft zelf aan dat dit geen consequenties heeft. Slechts 31% krijgt straf wanneer ze een regel overtreden, dit is opmerkelijk, want bij het stellen van regel is het van belang dat wanneer men zich er niet aan houden er toch een straf volgt. Opvoeden draait niet alleen rond het opleggen van regels en het maken van afspraken. De jongere heeft ook nood aan opvoeding in het virtuele milieu. Het is dus belangrijk dat ouders samen met hun kinderen praten over gamen en ook interesse tonen in het gamegedrag, dit kan worden gerealiseerd door samen dit milieu te ontdekken. Het valt op dat er maar weinig jongeren aangeven dat ze samen met hun ouders gamen, nochtans kan dit van belang zijn voor de opvoeding binnen de virtuele wereld. Het valt ook op dat de er niet veel wordt gepraat met de ouders over gamen en dat er niet veel interesse is van de ouders in het gamen. Het is van belang hierbij dat je hier in je achterhoofd houdt dat dit is hoe het kind dit aanvoelt. Grafiek 14: % consequenties niet naleven afspraken 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Grafiek 15: % opvoeden in de virtuele wereld 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Nooit Bijna nooit Soms Veel Nooit Bijna nooit Soms Veel Nooit Bijna nooit Praat je met je ouders over gamen? Hebben je ouders intresse in wat je speelt? game je samen met je ouders? Soms Veel Jongeren en gamen lager onderwijs 10

11 BESLUIT Vanuit Drugpunt kwam er interesse in het fenomeen gamen en dan vooral in de omvang en de aanpak ervan. Deze interesse ontstond De meerderheid van de voornamelijk doordat het vermoeden heerste dat er weinig geweten jongeren spelen games. was rond dit onderwerp, dit zowel bij ouders als bij professionelen Gamen vormt dan ook (leerkrachten, politici, preventiewerkers ). een belangrijke manier De resultaten van de bevraging geven duidelijk aan dat er massaal van vrijetijdsbesteding wordt gegamed. De meeste jongeren spelen meerdere keren per week games, maar ook de categorie dagelijks scoort hoog. Wanneer je een onderscheid maakt tussen schooldagen en vrije dagen, dan zien we dat er langer wordt gegamed op vrije dagen, dit zowel door jongens als door meisjes. Wanneer je een onderscheid maakt tussen de geslachten, dan zie je dat jongens meestal iets langer gamen dan meisjes. Sommige jongeren slagen er toch in om ook op schooldagen meer dan 4 uur te gamen. Gamen is een belangrijke manier geworden voor jongeren om hun vrije tijd door te brengen. Door de expansie van de toestellen waarop kan worden gegamed is het spelen van games niet meer louter beperkt tot in de huiskamers, maar kan er nu ook buitenshuis verder worden gespeeld. Jongens en meisjes spelen op jonge leeftijd voornamelijk alleen spelletjes, de minderheid speelt samen met vrienden. Dit samenspelen kan zowel gebeuren in dezelfde ruimte, maar dit kan ook online gebeuren. Het verschil tussen jongens en meisjes is er niet alleen wanneer je kijkt naar de speelduur, maar zie je ook terug wanneer je kijkt naar de soort games die worden gespeeld. Meisjes geven de voorkeur aan muziekspelletjes, terwijl jongens vooral aangeven racespelletjes te spelen. Schietspelletjes zijn niet populair bij de meisjes, terwijl een grote groep van de jongens wel aangeeft deze soort games te spelen. De tablet is het meest gebruikte toestel om mee te kijken, maar ook de computer en de GSM scoren goed. Het is duidelijk dat de populariteit van de mobiele toestellen steeds toeneemt. De meerderheid van de jongeren geeft aan dat ze afspraken hebben met hun ouders over het spelen van games. Deze afspraken hebben vooral betrekking op het maken van huiswerk, hoelang er mag worden gegamed en het tijdstip waarop mag worden gegamed. Wanneer we de leeftijd kijken dan zien we aan de leeftijd van 12 jaar daling van het percentage die aangeeft afspraken te hebben. In deze bevraging gaven de meeste jongeren aan dat ze bij sommige afspraken inspraak hadden. Wat wel opvallend is, is dat een groot percentage aangeeft dat ze de afspraken naleven. Wanneer ze dit niet doen volgt niet altijd een straf, maar worden ze er meestal gewoon op aangesproken. Jongeren en gamen lager onderwijs 11

12 Opvoeden draait niet alleen rond het negatief benaderen van het gedrag. Het is ook van belang dat ouders samen met het kind de virtuele wereld gaan ontdekken. Dit kunnen ze doen door met hun kind over het gamen te praten, door intresse te tonen in dit gedrag en ook door samen met je kind te gamen. Uit de bevraging is af te leiden dat deze kant van het opvoeden vaak wat op de achtergrond verdwijnd. Een groot deel van de jongeren begint al op jonge leeftijd met gamen. Het is dus van belang dat de preventieve acties zich ook richten naar jongeren uit het lager onderwijs. Niet alleen de kinderen moeten worden bereikt, ook de ouders moeten worden geïnformeerd over hoe ze moeten omgaan met games. Er liggen dus nog grote uitdagingen te wachten in de digitale opvoeding van onze kinderen en jongeren. Het is een kunst om de jeugd te begeleiden in de virtuele wereld, zodat deze ervan kunnen genieten zonder zichzelf erin te verliezen. Hoe ouder jongeren worden hoe meer ze hun weg vinden in de wereld van het gamen, daardoor kunnen ze dit een plaats geven in hun vrijetijdsbesteding, naast andere activiteiten. De digitale opvoeding vormt nog een hele uitdaging. Freyer, N. (2011). Impliciete cognities bij game gedrag, game genres en het daarmee verbonden risico gameverslaafd te raken. (bachelor), Universiteit twente, Enschede. GamenisGoed. (2011). Alle soorten games. Retrieved 25 maart, 2015, from Nikken, P. (2003). Ouderlijke zorgen over het 'gamen' van hun kinderen. Pedagogiek, 23(4), Pauw, E. D., Pleysier, S., Looy, J. V., & Soetaert, R. (2008). Jongeren & Gaming: over de effecten van games, nieuwe sociale netwerken en educatieve kansen. Leuven: Acco. Jongeren en gamen lager onderwijs 12

INLEIDING. Jongeren en gamen in Maldegem 2

INLEIDING. Jongeren en gamen in Maldegem 2 JONGEREN & GAMEN IN MALDEGEM EEN ONDERZOEK NAAR GAMEGEDRAG BIJ JONGEREN EN UIT HET SECUNDAIR ONDERWIJS IN MALDEGEM OKTOBER 2013 DIT RAPPORT KWAM TOT STAND DANKZIJ DE MEDEWERKING VAN: INLEIDING De nieuwe

Nadere informatie

Game On. Peiling over gamegedrag van kinderen op christelijke basisscholen

Game On. Peiling over gamegedrag van kinderen op christelijke basisscholen Game On Peiling over gamegedrag van kinderen op christelijke basisscholen 1. Aanleiding Op dit moment zijn er in Nederland 12.000 kinderen gameverslaafd. De laatste jaren neemt dit aantal enorm toe. Zo

Nadere informatie

Gamen? Novadic-Kentron. Preventie, voorlichting en advies. Novadic-Kentron

Gamen? Novadic-Kentron. Preventie, voorlichting en advies. Novadic-Kentron Gamen? GAME OVER Preventie, voorlichting en advies Werkgebieden, regio s en vestigingen 2.600.000 inwoners - 1.100 medewerkers - 260 opnameplaatsen - 13.000 cliënten per jaar Dus Hoe heet het duurste spel

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK DIGITEENS

RAPPORT ONDERZOEK DIGITEENS RAPPORT ONDERZOEK DIGITEENS Beste leerlingen, Enkele maanden geleden namen jullie deel aan het Digiteens onderzoek over jongeren, media en de digitale wereld. Dit onderzoek ging uit van de School voor

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Tactus Verslavingszorg. Programma. Tactus op De Rede. Gamen & Internet. Gamen. Bianca Swart Preventiewerker

Tactus Verslavingszorg. Programma. Tactus op De Rede. Gamen & Internet. Gamen. Bianca Swart Preventiewerker Tactus Verslavingszorg Stedendriehoek, Twente, Zwolle/Noord Veluwe en Flevoland Informatie, advies en hulp Alcohol, drugs, medicijnen, gamen, gokken Bianca Swart Preventiewerker Preventie basisonderwijs

Nadere informatie

Hoi! @sophietjes About Het plan 1. De toekomst van het internet. 2. Hoe jongeren bereiken online? Wat spreekt ze aan? Trends enzo. 3. Samengevat Maar eerst een vraagje Bron De toekomst van het internet

Nadere informatie

Lokaal Overleg Drugs Zulte Verslag vergadering 19 oktober 2015. Nieuws. Koap

Lokaal Overleg Drugs Zulte Verslag vergadering 19 oktober 2015. Nieuws. Koap Lokaal Overleg Drugs Zulte Verslag vergadering 19 oktober 2015 Aanwezig Michaël Vandemeulebroecke (schepen), An Schelpe (Provinciaal Steunpunt), Tinneke Meheus (OCMW Zulte), Tom Heyerick (politiezone Deinze-zulte),

Nadere informatie

Liska Vulperhorst 2 november 2015

Liska Vulperhorst 2 november 2015 Liska Vulperhorst 2 november 2015 Programma Cijfers Gamen nader toegelicht Soorten games Positieve effecten Negatieve effecten Wat maakt een game verslavend Verslaving Wat kunt u doen? Tips Adviezen Gamen

Nadere informatie

Hoewel online gamen relatief veilig is, zijn er toch een aantal zaken waar u rekening mee kunt houden. In dit PDF-bestand leest u daar meer over.

Hoewel online gamen relatief veilig is, zijn er toch een aantal zaken waar u rekening mee kunt houden. In dit PDF-bestand leest u daar meer over. 1 Veilig online gamen Het spelen van games is één van de meest populaire bezigheden op de computer. Er zijn duizenden games in allerlei genres: variërend van puzzelspellen tot avonturenspellen. Een groot

Nadere informatie

Mijn kind, gamen en internet. Indigo Preventie

Mijn kind, gamen en internet. Indigo Preventie Mijn kind, gamen en internet Indigo Preventie Programma Welkom & kennismaking Vragenlijst Info gamen/internet Problematisch/normaal gebruik Tips Afsluiting en sites Vragenlijst Vragenlijstje Gamen Vragenlijst

Nadere informatie

Financiële opvoeding. September 2007

Financiële opvoeding. September 2007 Financiële opvoeding September 2007 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 2 1.1 AANLEIDING... 2 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 2 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 5 2.1

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar Weet ik niet

5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar Weet ik niet Jeugdpeil gamen Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Jeugdjournaal onder 900 kinderen in de leeftijd van 8-14 jaar. Het Jeugdjournaal doet regelmatig onderzoeken onder kinderen, hiervoor maken

Nadere informatie

Rode Draad: Jongeren. MVE Fioretti College

Rode Draad: Jongeren. MVE Fioretti College MVE Fioretti College Inhoudsopgave... 0 Inleiding... 2 Planning en toetsing... 2 Hoe maak ik de rode draad-opdracht?... 2 Beoordeling... 3 Keuze-opdrachten... 3 Eisen van de opdracht... 3 Basisopdrachten...

Nadere informatie

Vlucht naar Avatar. Werkboek Gamen. Naam: Schooljaar: Klas:

Vlucht naar Avatar. Werkboek Gamen. Naam: Schooljaar: Klas: Vlucht naar Avatar Werkboek Gamen Naam: Schooljaar: Klas: LES 1 Gamen?!? LOS HET KRUIS WOORD RAADSEL OP Je kan er het spel of de avatar mee besturen. Dit is de figuur die je in een videogame bestuurt.

Nadere informatie

Mama, laat m n handje los! Resultaten van bevragingen bij jeugdwerkers, ouders en kinderen

Mama, laat m n handje los! Resultaten van bevragingen bij jeugdwerkers, ouders en kinderen Mama, laat m n handje los! Resultaten van bevragingen bij jeugdwerkers, ouders en kinderen Datum: januari 2010 In de zomer 2009 hield Steunpunt Jeugd een online bevraging bij jeugdwerkers (197), de Gezinsbond

Nadere informatie

Onze doelgroep speelt het meest games op op online game websites. Hierna komen de consoles en de PC games.

Onze doelgroep speelt het meest games op op online game websites. Hierna komen de consoles en de PC games. Doelgroep onderzoek Datum: 22 maart Door: Peter Uithoven IAD 2 van Team 19 Project: Drugs and the City Inleiding Wij hebben ervoor gekozen als doelgroep de eerste jaars middelbare scholieren, de brugklassers

Nadere informatie

s t u d i e Jongeren en media Jongeren en media November 2011

s t u d i e Jongeren en media Jongeren en media November 2011 Jongeren en media Jongeren en media s t u d i e November 2011 Agenda 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. Media-uitrusting (thuis, in eigen kamer) 4. Kijkgedrag (individueel of sociaal gebeuren) 5. Ouderlijk

Nadere informatie

Voorbeeld: Vallende Sommen. Games

Voorbeeld: Vallende Sommen. Games Games voor het Rekenonderwijs Mark Overmars Universiteit Utrecht The Game Maker Company Voorbeeld: Vallende Sommen Doel: Bepaal of som kleiner of groter dan 100 is (naar links of naar rechts) Problemen

Nadere informatie

Al spelend leren: onderzoek naar de educatieve (meer)waarde van computergames in de klas Project Ben de Bever

Al spelend leren: onderzoek naar de educatieve (meer)waarde van computergames in de klas Project Ben de Bever Al spelend leren: onderzoek naar de educatieve (meer)waarde van computergames in de klas Project Ben de Bever 2010-2011 Een onderzoek van: Universiteit Gent Katarina Panic Prof. Dr. Verolien Cauberghe

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 2. Wat is ik.be spelletjes? 3. Doelgroep? 4. Statistieken 7. Conclusie 7. Bedrijfsgegevens 8

Inhoudstafel. Inleiding 2. Wat is ik.be spelletjes? 3. Doelgroep? 4. Statistieken 7. Conclusie 7. Bedrijfsgegevens 8 Inhoudstafel Inleiding 2 Wat is ik.be spelletjes? 3 Doelgroep? 4 Leden algemeen 4 Facebook gegevens 5 Statistieken 7 Conclusie 7 Bedrijfsgegevens 8 1 Inleiding In deze brochure willen we u kennis laten

Nadere informatie

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Sinds de opkomst van breedband internet en mobiele devices als de smartphone en tablet hebben Nederlanders meer mogelijkheden om naar audiovisuele

Nadere informatie

Referentie Vandercammen, M. (2009). Jongeren en kansspelen. Brussel: OIVO.

Referentie Vandercammen, M. (2009). Jongeren en kansspelen. Brussel: OIVO. 1. Referentie Referentie Vandercammen, M. (2009). Jongeren en kansspelen. Brussel: OIVO. Taal Nederlands ISBN - ISSN / Publicatievorm onderzoeksrapport 2. Abstract In dit onderzoek, uitgevoerd door het

Nadere informatie

Partnerkeuze bij allochtone jongeren

Partnerkeuze bij allochtone jongeren Partnerkeuze bij allochtone jongeren Inleiding In april 2005 lanceerde de Koning Boudewijnstichting een projectoproep tot voorstellen om de thematiek huwelijk en migratie te onderzoeken. Het projectvoorstel

Nadere informatie

PERSBERICHT CIM 22/04/2015

PERSBERICHT CIM 22/04/2015 PERSBERICHT CIM 22/04/2015 Nieuwe CIM studie over kijkgedrag op nieuwe schermen Belgen keken nooit eerder zoveel naar TV-content Het CIM, verantwoordelijk voor kijkcijferstudies in België, volgt sinds

Nadere informatie

Themarapport. Zeeuwse kinderen in de digitale wereld. Tot straks op Facebook! november 2014. Inleiding

Themarapport. Zeeuwse kinderen in de digitale wereld. Tot straks op Facebook! november 2014. Inleiding Themarapport Tot straks op Facebook! november 2014 Zeeuwse kinderen in de digitale wereld De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende

Nadere informatie

Gamen: probleem of niet? + Regio Waas en Dender

Gamen: probleem of niet? + Regio Waas en Dender + Programma Wat zijn games? Geweld in games Cynthia Deman Gamen: probleem of niet? Wie speelt er? Wat is er positief en negatief aan games? Preventie Hulp in de buurt Delta, deelwerking Centrum voor Geestelijke

Nadere informatie

Jongeren en gamen. Joke Bollebakker Hella Schikkinger

Jongeren en gamen. Joke Bollebakker Hella Schikkinger Jongeren en gamen Joke Bollebakker Hella Schikkinger November 2015 Gameverslaving, onschuldig tijdverdrijf of obsessie? Onderwerpen van de Workshop: * Feiten en cijfers over gamen... * Waarom zijn computerspelletjes

Nadere informatie

Multimedia. Retail Trainingen. alles over gamen, spelconsoles, cd, dvd en mp3. Onderdeel van de opleiding Verkopen in de Gemengde Branche

Multimedia. Retail Trainingen. alles over gamen, spelconsoles, cd, dvd en mp3. Onderdeel van de opleiding Verkopen in de Gemengde Branche alles over gamen, spelconsoles, cd, dvd en mp3 Onderdeel van de opleiding Verkopen in de Gemengde Branche Retail Trainingen 2 Dit vakinformatieboek is een uitgave van: Vereniging Gebra, Zoetermeer Ontwikkeld

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud 3 VoorwoorD 5 Methodologie 6. Colofon 54. Inhoud

Inhoud. Inhoud 3 VoorwoorD 5 Methodologie 6. Colofon 54. Inhoud Inhoud Inhoud Inhoud 3 VoorwoorD 5 Methodologie 6 MEDIABEZIT EN -GEBRUIK 8 MOBIEL INTERNET 12 SOCIALE MEDIA 18 NIEUWS EN INFORMATIE 26 MUZIEK EN VIDEO 32 GAMING 36 MEDIA EN SEKSUALITEIT 40 DIGITALE STRESS

Nadere informatie

Jehaaltdegamerserzouit: bleke koppen, wallen, geen echte belangstelling voor wateromhenheengebeurt

Jehaaltdegamerserzouit: bleke koppen, wallen, geen echte belangstelling voor wateromhenheengebeurt Gamers zonder grenzen Zijn gitaar verstofte, hockey was ineens iets voor mietjes. Het enige dat hem nog interesseerde was gamen. Binnen een paar jaar zakte hij twee schoolniveaus. Suzanne Rethans zag het

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Met deze game check kunnen ouders en kinderen samen overwegen of een game beter wel of beter niet gespeeld kan worden. Zodat gamen leuk blijft!

Met deze game check kunnen ouders en kinderen samen overwegen of een game beter wel of beter niet gespeeld kan worden. Zodat gamen leuk blijft! GAME CHECK Er zijn ontzettend veel games die je kunt spelen. En er komen steeds weer nieuwe spellen of nieuwe versies uit; voor ouders en opvoeders is het bijna niet bij te houden. Uit enthousiasme en

Nadere informatie

Gamen: probleem of niet?

Gamen: probleem of niet? + Tineke De Breucker Cynthia Deman Gamen: probleem of niet? + Programma Wat zijn games? Geweld in games Wie speelt er? Wat is er positief en negatief aan games? Preventie Hulpverlening + Wie zijn wij?

Nadere informatie

JONGEREN EN DIGITALE MEDIA OVER DE KANSEN, RISICO S EN DE ROL VAN DE POLITIE. Virtuele gemeenschappen. Wat doe jongeren online?

JONGEREN EN DIGITALE MEDIA OVER DE KANSEN, RISICO S EN DE ROL VAN DE POLITIE. Virtuele gemeenschappen. Wat doe jongeren online? JONGEREN EN DIGITALE MEDIA OVER DE KANSEN, RISICO S EN DE ROL VAN DE POLITIE EVELIEN DE PAUW OVERZICHT De aanleiding De netwerksamenleving Virtuele gemeenschappen Wat doe jongeren online? Online activiteiten

Nadere informatie

Jongeren & Nieuwe Media Dag van de opvoeder

Jongeren & Nieuwe Media Dag van de opvoeder Jongeren & Nieuwe Media Dag van de opvoeder 04-02-2014 Goedemorgen! Mediaraven? Mediaraven vzw grijptde kansen van digitale mediamét kinderen, jongeren en het brede jeugdwerk. Met onze ervaringen expertisecreëren

Nadere informatie

S p e l e n e n l e r e n i n v i rt u e l e. w e r e l d e n

S p e l e n e n l e r e n i n v i rt u e l e. w e r e l d e n Journal of Social Intervention: Theory and Practice 2009 Volume 18, Issue 1, pp. 91 95 URN:NBN:NL:UI:10-1-100031 ISSN: 1876-8830 URL: http://www.journalsi.org/index.php/pad/article/ view/127 Publisher:

Nadere informatie

Social Media, de andere opvoeder

Social Media, de andere opvoeder Social Media, de andere opvoeder Even voorstellen Diana Langerak Echtgenote en mama van twee jongens Communicatiemedewerker De Hoop ggz Aantal jaren eindredactie verschillende bladen, waaronder: Chris

Nadere informatie

Lesbrief verslaving aan games of sociale media

Lesbrief verslaving aan games of sociale media Lesbrief verslaving aan games of sociale media Tijd: 45 55 minuten Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Introduceer het onderwerp kort: gamen en actief zijn op sociale media zijn superleuk. Hoe komt dat eigenlijk?

Nadere informatie

Gamen: probleem of niet?

Gamen: probleem of niet? + Tineke De Breucker Cynthia Deman Gamen: probleem of niet? + Wie zijn wij? Delta, deelwerking Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender Aanbod? Preventie Vroeginterventie Hulpverlening voor:

Nadere informatie

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2014

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2014 Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 214 Inleiding Gezondheid in de internationale HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) studie en in de Wereldgezondheidsorganisatie

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 februari 12 STEEDS MEER BELGEN HEBBEN TOEGANG TOT INTERNET In 11 had 77% van de huishoudens internettoegang, meestal via breedband. Dat blijkt uit de resultaten van de ICT enquête

Nadere informatie

Game Design in het Onderwijs

Game Design in het Onderwijs Game Design in het Onderwijs Mark Overmars Universiteit Utrecht Inhoud Games Basis elementen Games in het onderwijs Game ontwerp 2 Games Grote bedrijfstak wereldwijd 20 miljard euro De productie van een

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens Resultaten HBSC 14 Socio-demografische gegevens Jongeren en Gezondheid 14 : Socio-demografische gegevens Steekproef De steekproef van de studie Jongeren en Gezondheid 14 bestaat uit 9.566 leerlingen van

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

In het hoofd van de gebruiker. Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011

In het hoofd van de gebruiker. Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011 In het hoofd van de gebruiker Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011 1 Situering o IWT onderzoeksproject Van e-reader tot e- reading o 35 bedrijven/organisaties

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

SWINXS BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het?

SWINXS BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? BESCHRIJVING SWINXS Wat is het? De Swinxs is een game console die zowel binnen- als buiten gebruikt kan worden voor actieve spellen. De Swinxs stuurt het spel aan met behulp van spraak. De console praat,

Nadere informatie

Media in de kinderopvang een onderzoek naar media en beleid in de kinderopvang

Media in de kinderopvang een onderzoek naar media en beleid in de kinderopvang Media in de kinderopvang een onderzoek naar media en beleid in de kinderopvang Wij kiezen er heel bewust voor om bepaalde digitale media te gebruiken, maar de interactie met de Pedagogisch medewerker is

Nadere informatie

Actuele opdracht leesvaardigheid Gamen en school februari - 2014 3bk

Actuele opdracht leesvaardigheid Gamen en school februari - 2014 3bk Actuele opdracht leesvaardigheid Gamen en school februari - 2014 3bk Opdracht 1 Je mening over gamen. a Game jij graag? b Wat leer je van gamen? c Welke nadelen heeft gamen? Opdracht 2 Lees tekst 1 verkennend.

Nadere informatie

Inhoud. Ten geleide. Inleiding. 1 Wat is er zo geweldig aan gamen? 11. 2 Games in soorten en maten 19. 3 Gamen en leren 25

Inhoud. Ten geleide. Inleiding. 1 Wat is er zo geweldig aan gamen? 11. 2 Games in soorten en maten 19. 3 Gamen en leren 25 Inhoud Ten geleide Inleiding 1 Wat is er zo geweldig aan gamen? 11 2 Games in soorten en maten 19 3 Gamen en leren 25 4 Gamen en de gezondheidszorg 33 5 Gamen als sport 39 6 De ontwikkeling van games 45

Nadere informatie

s t u d i e Jongeren en internet Jongeren en internet OIVO, januari 2010

s t u d i e Jongeren en internet Jongeren en internet OIVO, januari 2010 s t u d i e Jongeren en internet Jongeren en internet OIVO, januari 2010 Agenda 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. Jongeren en internet 4. Conclusies 5. Aanbevelingen 2 Doelstellingen Het doel van deze

Nadere informatie

Ik praat aardig tegen iedereen. Ik houd mijn handen bij mezelf

Ik praat aardig tegen iedereen. Ik houd mijn handen bij mezelf SO pleinregels Interventiekaart Buitenspelen Pleinregels SO en VSO Ik luister naar de juf en de meester Ik praat aardig tegen iedereen Ik houd mijn handen bij mezelf Ik gebruik speelmateriaal zoals het

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

Presentatie Irena Petric

Presentatie Irena Petric Presentatie Irena Petric NOM KIDS MONITOR NOM GfK 2014 NOM Kids Monitor 4 februari 2014 1 Even voorstellen Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) Joint Industry Committee: samenwerking van uitgevers van

Nadere informatie

Courier Dog WW1. Team 8. Lorenzo James Sam Morris Tim Janssen Raymon Meijer Melissa Tammens (schrijver)

Courier Dog WW1. Team 8. Lorenzo James Sam Morris Tim Janssen Raymon Meijer Melissa Tammens (schrijver) Team 8 Courier Dog WW1 Lorenzo James Sam Morris Tim Janssen Raymon Meijer Melissa Tammens (schrijver) Inhoud Inleiding... 3 Methode..... 4 Analyse...... 5 Persona s.... 7 Voor in het spel.. 9 Conclusie......

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. AI voor computerspelen. 1.1 Onderwerp 15 1.2 Studeeraanwijzingen 15 1.3 Aanvullingen 15

Inhoud leereenheid 1. AI voor computerspelen. 1.1 Onderwerp 15 1.2 Studeeraanwijzingen 15 1.3 Aanvullingen 15 Inhoud leereenheid 1 AI voor computerspelen 1.1 Onderwerp 15 1.2 Studeeraanwijzingen 15 1.3 Aanvullingen 15 14 Leereenheid 1 AI voor computerspelen Leereenheid 1 AI voor computerspelen 1.1 Onderwerp Het

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

Liefde & Behang Wat is Youz? Jongerenmerk van Bouman GGZ Advies en behandeling voor jongeren met problemen op het gebied van alcohol, drugs, gokken of gamen. Youz is er ook voor ouders en de omgeving.

Nadere informatie

Wil jij minderen met social media?

Wil jij minderen met social media? Wil jij minderen met social media? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2016 Hulpboekje social media 1 Hoe sociaal zijn social media eigenlijk? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt op social media.

Nadere informatie

Mediawijs. OBS de Ranonkel 5 april 2016

Mediawijs. OBS de Ranonkel 5 april 2016 Mediawijs OBS de Ranonkel 5 april 2016 Daan Rooijakkers Herkenbaar? Definitie Wat is mediawijsheid? De wereld verandert en wordt complexer. Mensen hebben kennis, vaardigheden en mentaliteit nodig om

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Managementsamenvatting eindrapportage SBIR Cyber Security Fase 2

Managementsamenvatting eindrapportage SBIR Cyber Security Fase 2 Managementsamenvatting eindrapportage SBIR Cyber Security Fase 2 Managementsamenvatting van de eindrapportage SBIR Cyber Security Fase 2, de prototype ontwikkeling van een transreality bridge, toegepast

Nadere informatie

Hoe bekend is het EnergiePrestatieCertificaat? Eerste resultaten van de EPC nulmeting.

Hoe bekend is het EnergiePrestatieCertificaat? Eerste resultaten van de EPC nulmeting. Hoe bekend is het EnergiePrestatieCertificaat? Eerste resultaten van de EPC nulmeting. Om de bekendheid van het EnergiePrestatieCertificaat in te schatten werd eind augustus, begin september 2008 een telefonische

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2003. onderwijs

Statistisch Jaarboek 2003. onderwijs 67 5 68 Onderwijs Basis: meer leerlingen, rooms-katholiek het grootst Op 1 oktober 2002 telde Hengelo 28 basisscholen bestaande uit 10 openbare, 10 rooms-katholieke, 5 protestants-christelijke, 1 gereformeerde

Nadere informatie

Mijn kind en gamen. De meest gestelde vragen

Mijn kind en gamen. De meest gestelde vragen Mijn kind en gamen. De meest gestelde vragen V.U.: Frieda Matthys, Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw, VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel - februari 2014 D/2014/6030/2 De DrugLijn

Nadere informatie

De Cues Filtered Out Theorie

De Cues Filtered Out Theorie De Cues Filtered Out Theorie Sommige mensen zien Computer mediated communication als een mindere vorm van communicatie, ook volgens de Cues Filtered Out theorie ontbreekt er veel aan deze communicatievorm.

Nadere informatie

ENQUÊTE NO BLAME EN PESTPREVENTIE IN DE VLAAMSE SECUNDAIRE SCHOLEN

ENQUÊTE NO BLAME EN PESTPREVENTIE IN DE VLAAMSE SECUNDAIRE SCHOLEN ENQUÊTE NO BLAME EN PESTPREVENTIE IN DE VLAAMSE SECUNDAIRE SCHOLEN 1. Inleiding Sinds 2002 biedt Leefsleutels vormingen aan over de No Blame-methode bij pesten. Omdat er na vijf jaar nog geen cijfers bestaan

Nadere informatie

Leeftijd: 12+ Speelduur: 60 min. Minimaal aantal spelers: 2 + 2

Leeftijd: 12+ Speelduur: 60 min. Minimaal aantal spelers: 2 + 2 Leeftijd: 12+ Speelduur: 60 min. Minimaal aantal spelers: 2 + 2 Maak voor altijd duidelijk welk geslacht het sterkste is! De Jongens Tegen De Meisjes is een strijd tussen mannen en vrouwen. In zeven verschillende

Nadere informatie

EU Kids Online onderzoek Gelijkenissen en verschillen tussen jongens en meisjes in online activiteiten en digitale vaardigheden

EU Kids Online onderzoek Gelijkenissen en verschillen tussen jongens en meisjes in online activiteiten en digitale vaardigheden EU Kids Online onderzoek Gelijkenissen en verschillen tussen jongens en meisjes in online activiteiten en digitale vaardigheden Sofie Vandoninck Studiedag Kids Online 8 februari 2012, Leuven Jongens en

Nadere informatie

Ouderatelier GAMEN. Iris Timmerman Dinsdag 26 januari 2016

Ouderatelier GAMEN. Iris Timmerman Dinsdag 26 januari 2016 Ouderatelier GAMEN Iris Timmerman Dinsdag 26 januari 2016 Filmpje: If books came after games www.ted.com Jane McGonigal Voordelen gamen Toegepast voor therapie, rehabilitatie en leerondersteuning Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving De relatie tussen leesvaardigheid en de ervaringen die een kind thuis opdoet is in eerder wetenschappelijk onderzoek aangetoond: ouders hebben een grote invloed

Nadere informatie

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Waarom vinden wij huistaken zinvol? Wanneer krijgen ouders toelichting bij het huistaakbeleid?

Nadere informatie

Rob van Stuivenberg. 23 januari 2005

Rob van Stuivenberg. 23 januari 2005 Young Votes KLO Informatie & advies Rob van Stuivenberg 23 januari 2005 Onderzoeksverantwoording Young Votes uitgevoerd door De Vos en Jansen uit Nijmegen Online onderzoek onder 520 jongeren van 15-34

Nadere informatie

Gaming in het onderwijs. Percepties van leerlingen en leerkrachten

Gaming in het onderwijs. Percepties van leerlingen en leerkrachten Gaming in het onderwijs Percepties van leerlingen en leerkrachten Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Probleemachtergrond...4 3 Onderzoeksvragen en doelstellingen...6 4 Steekproefvergaring...7 5 Statistische

Nadere informatie

Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen

Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen Bij deze opgave horen informatiebronnen 1 en 2. In informatiebron 1 zijn enkele overzichten opgenomen over het gebruik van alcohol onder scholieren

Nadere informatie

Onderzoeksrapport MASS. Fase 1

Onderzoeksrapport MASS. Fase 1 Onderzoeksrapport MASS Media adolescenten sociale steun stress Fase 1 1 Beste directieleden en leerkrachten, Enkele maanden geleden nam uw school deel aan de eerste fase van het MASS-onderzoeksproject.

Nadere informatie

Media:Tijd 2014 Een nader blik op het scherm

Media:Tijd 2014 Een nader blik op het scherm Media:Tijd 2014 Een nader blik op het scherm INHOUD: - Inleiding - Een gemiddelde dag - Tijd verdeeld over media - De mannen versus de vrouwen - De jongeren versus de ouderen - Multi versus single tasking

Nadere informatie

Bijlage 1: Opdrachten bij het boek Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Per groepje van 2/3 uitwerken.

Bijlage 1: Opdrachten bij het boek Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Per groepje van 2/3 uitwerken. Bijlage 1: Opdrachten bij het boek Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Per groepje van 2/3 uitwerken. Hoofdstuk 1: Opdracht 1: Groepsprofiel en de puberteit Bespreek en noteer kort: Hoe je

Nadere informatie

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Nadat uit onderzoek bleek dat minder dan een kwart van de 50-plussers voldoende beweegt of

Nadere informatie

Het glazen plafond in de Nederlandse culturele sector Een samenvatting

Het glazen plafond in de Nederlandse culturele sector Een samenvatting Het glazen plafond in de Nederlandse culturele sector Een samenvatting Noem drie namen van leidinggevende vrouwen in de kunst- en cultuurwereld : het zou een quizvraag kunnen zijn. Nochtans is er veel

Nadere informatie

Patrick Venendaal 1553805. Creative Industries

Patrick Venendaal 1553805. Creative Industries Naam: Cursus: Coördinator: Docent: Patrick Venendaal 1553805 Entrepreneurship Creative Industries Aljan de boer Mark Nutzel Inhoudsopgave Het idee... 3 De doelgroep... 3 Introductie... 3 Wat wordt er getest...

Nadere informatie

Waarom ga je dat doen volgend jaar?

Waarom ga je dat doen volgend jaar? Waarom ga je dat doen volgend jaar? Susanne de Haar, Marlien Douma, Jan-Willem Kalhorn, Michiel Tolboom, Lotte Bonsel Begeleider: Marja ter Wal Inleiding Aan het einde van de middelbare school komt voor

Nadere informatie

Problematisch internetgebruik in Vlaanderen Jolien Vangeel Prof dr. Rozane De Cock

Problematisch internetgebruik in Vlaanderen Jolien Vangeel Prof dr. Rozane De Cock Politique Scientifique Fédérale Federaal Wetenschapsbeleid Problematisch internetgebruik in Vlaanderen Jolien Vangeel Prof dr. Rozane De Cock Introductie Belspo: Federal Research Program Drugs CLICK-project:

Nadere informatie

NOG TIJD ZAT voor een enquête

NOG TIJD ZAT voor een enquête 13/11/2014 NOG TIJD ZATvoor een enquête Waarom? Wie? Voorstelling resultaten enquêtes en geplande acties NOG TIJD ZAT voor een enquête Enquête jongeren - algemeen 1668 jongeren 62% van 12 tot 15 jaar 29%

Nadere informatie

Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan?

Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan? Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan? Samenvatting In het kader van een belevingsonderzoek gaven 2500 Vlaamse jongeren tussen 10 en 13 jaar hun mening over mobiliteit en hun

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid: interviewschema

Ouderbetrokkenheid: interviewschema Ouderbetrokkenheid: interviewschema Contactinformatie: Prof. dr. Johan van Braak, Lien Ghysens en Ruben Vanderlinde Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent Inleiding Met dit interview willen we meer

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sociale Media, Games en Jongeren (UU)

Sociale Media, Games en Jongeren (UU) Sociale Media, Games en Jongeren (UU) Februari 2015: 701 jongeren (12-15) van 4 schools 20% lager-, 42% middelbaar- en 38% hoger opleidingsniveau Februari 2016: 1950 jongeren (12-15) van 9 scholen 31%

Nadere informatie

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Situering Onze maatschappij houdt ons graag een ideaalbeeld voor van een gezonde levensstijl, waarbij

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie