WAT KOOP JE IN ALS JE EEN DLWO INKOOPT?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAT KOOP JE IN ALS JE EEN DLWO INKOOPT?"

Transcriptie

1 WAT KOOP JE IN ALS JE EEN DLWO INKOOPT? Een kijkje in de keuken bij de HVA Bas Bakker 1

2 DOCENT LEERPSYCHOLOGIE OVER HET GEBRUIK VAN DLWO 2

3 DLWO VOOR DOCENTEN Maken van rijke leermaterialen Delen en hergebruiken van leermateriaal Voorbereiden en uitvoeren van lessen Uitdelen van opdrachten en toetsen aan studenten Werken aan deskundigheid en professionaliteit Opdrachten beoordelen en terug sturen aan studenten Samenwerken in school- of vak overstijgende werkgroepen Samenwerken met collega docenten en studenten Toegang tot organisatorische informatie en bronnen Organiseren en coördineren van samenwerking

4 DLWO VOOR STUDENTEN Organiseren van leerprocessen en werkstukken Schoolnieuws en evenementen inzien Lesplannen en boekenlijsten inzien Opdrachten en beoordelingen lezen Toegang tot leermiddelen en materialen Opdrachten maken en inleveren Samenwerken met andere studenten en docenten Werken in projectgroepen Overleg met docenten Bijhouden van portfolio

5 KERNPUNTEN PROGRAMMAPLAN ONDERWIJS UITVOERING Eén HvA brede digitale omgeving die het leren, onderzoeken en werken ondersteunt 2. Het onderwijs bepaalt welke functionaliteit wordt ontwikkeld, deze sluit aan bij de HvA agenda Creating Tomorrow 3. Bekostiging en ontwikkeling van functionaliteit wordt vanuit 1 punt gereguleerd 4. Gebruiksvriendelijke toegang voor studenten en docenten tot de belangrijkste bronssystemen van de HvA, worden gerealiseerd met behulp van de DLWO 5. Drempelvrije toegang

6 SIG DLWO (SURF) Ontwikkeladviesraad MijnHvA Staven en diensten Realisatie functionliteit DFB CFB Architectuur en Integratie Sourcing DLWO-platform PROGRAMMAOVERZICHT Programmaplan Onderwijsuitvoering Communicatieplan Functionele Release en Lifecycle management DT DOO DG DMR DMR DMCI DEM Leercurve

7 BUSINESS CASE 2010 Plateau 1 Plateau 2 Plateau 3

8 EXTRA TOEGEVOEGDE WAARDE ICT in het Onderwijs en onderzoek (expertise docenten en medewerkers) Domeinen beïnvloeden hun eigen omgeving binnen veilige grenzen Totale integratie van leren en werken Toegankelijkheid door integratie bronsystemen SIS en SAP; Apps op mobiele devices Toewerken naar standaardisering door onderdelen uit de cloud te gebruiken Up to date digitale leer- en werkomgeving die in de pas loopt met de snelle moderne ontwikkelingen

9 niveau implentatiestrategie Implementatie strategie faseplan Programmaplan OU aanbesteding Cloud Office Definitief, SP 2017 Verlenging Cloud Office Definitief, SP 2015 Cloud Office Definitief, SP 2013 aanbesteding Cloud Office Definitief, SP Pilot tijd

10 Strategische fit STRATEGISCHE BESTURING Scope in plateau s Plateau 1: Basisinrichting Plateau 2: Informatie uit bronsystemen Plateau 3: Doorontwikkeling Plateau 3 Plateau 2 Plateau 1 Functionele integratie 10

11 implentatiestrategie niveau faseplan Programmaplan OU aanbesteding Cloud Office Definitief, SP 2017 Verlenging Cloud Office Definitief, SP 2015 Cloud Office Definitief, SP 2013 Plateau 3 aanbesteding Cloud Office Definitief, SP Pilot Plateau 2 Plateau 1 tijd Release management en kosten

12 vandaag faseplan Programmaplan OU migratie migratie migratie migratie Pilot DLWO Exploitatie effect inclusief BTW en index Basis exploitatie aanbesteding SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2015 Tweede Sharepoint release exploitatie Functionele standaard releases 4 x per jaar SharePoint 2017 aanbesteding 0.10 Pilot Cloud Office Definitief, SP 2010 Cloud Office Definitief, SP 2013 Verlenging Bronsystemen, SIS, Syllabus, Cloud Office Definitief, SP 2015 aanbesteding Cloud Office Definitief, SP 2017

13 13

14 PROJECTDOELSTELLINGEN Fase 1: Specificeren Resultaat: Een pakket van eisen en wensen waaraan het gewenste platform, de dienstverlening en de te selecteren dienstverlener moeten voldoen. Fase 2: Selecteren Resultaat: Een overeenkomst met een dienstverlener waarmee het gewenste platform, inclusief de dienstverlening daaromheen, conform de eisen en wensen van de HvA kan worden ingevoerd en bestendigd. Fase 3: Invoeren Resultaat: Het gewenste platform operationeel en beheerd, zodat opleidingen hun gewenste leer- en werkomgevingen er snel op kunnen inrichten en gebruiken. 14

15 VISIE Platform biedt vrijheid én synergievoordelen en draagt bij aan kwalitatief goed onderwijs Informatiemanagers zijn de spil en staan centraal Requirements domeinen leiden tot requirements platform leiden tot aanbesteding in X kavels 15

16 SPOREN, WERKPRODUCTEN EN PLANNING Spoor Werkproduct Sep Okt Nov Dec Jan Architectuur Governance Requirements Uitbesteding Integratie-archirectuur Routekaart architectuur Sourcingstrategie Governancemodel Beheerorganisatie Persona s Requirements Routekaart functionaliteit Functioneel ontwerp Grafisch ontwerp Pakket van eisen Aanbestedingsdocumenten

17 UIT TE BESTEDEN DIENSTEN + SOURCINGSTRATEGIE 1. Hosting van het DLWO-platform (incl. technisch beheer en technisch applicatiebeheer) 2. Projectorganisatie plateau 1 3. Doorontwikkeling DLWO-platform (volgende plateaus) 4. Regiepartner ten behoeve van exploitatie en uitrol Scope van het aan te besteden platform? Uit welke onderdelen bestaat het DLWO-platform? Welke onderdelen willen of moeten worden uitbesteed? Doorlooptijd van het aanbestedingstraject? Wat zijn de aanbestedingstermijnen? Is het mogelijk om een onderdeel van de uit te besteden diensten met voorrang aan te besteden? Als het de voortgang helpt en als het mogelijk is, een deel van de aanbesteding met prioriteit aanbesteden? 17

18 REQUIREMENTS 1. Inventarisatie requirements van domeinen door informatiemanagers 2. Terugkoppeling aan centraal projectteam 3. Interpretatie door projectteam 4. Terugkoppeling aan informatiemanagers 5. Validatie informatiemanagers 18

19 VERSCHILLENDE SPOREN LEIDEN TOT RFP Governance Requirements Architectuur Pakket van eisen 19

20 DIGITAAL LEREN EN WERKEN MET DE DLWO VISIESTATEMENT Kwaliteit en innovatie Domeinen, staven en diensten Elektronische leeromgeving Intranet Documenten delen Integratie met SiS en rooster Extended-HvA Metadata Alle HvA-onderdelen (docenten, studenten, alle medewerkers en externe betrokkenen) werken effectief samen en benutten daarbij het HvA-brede DLWOplatform, individueel én in gezamenlijkheid Digitaal leren en -werken geeft een impuls aan onderwijsverrijking en -vernieuwing en geeft richting aan de ontwikkeling van het ICT-landschap (van versnippering naar consolidatie en gecoördineerde uitbouw). Begeleiden op afstand Vraaggestuurd Toetsgestuurd Onderzoek Mediatheken SharePoint 2AT SURF Clouddiensten Sourcing 20

21 DLWO HVA - PAST, PRESENT & FUTURE Digitaal Leren en Werken SURFgroepen Studynet, nnet (DLWO DEM) DLWO-platform MijnHvA BSCW DLWO DT DLWO andere domeinen staven, diensten Roxen (CMS) DLWO-platform DEM ELO Pilot DT Aanbesteding Consolidatie / Integratie / Uitbouw

22 DLW, DLWO-PLATFORM EN MIJNHVA VISIESTATEMENT Alle HvA-onderdelen werken effectief samen en benutten daarbij het HvA-brede DLWO-platform. De Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) ondersteunt het leren en werken en geeft een impuls aan onderwijsverrijking en - vernieuwing. (Learning tomorrow) Met MijnHvA ontwikkelen we het DLWO-platform naar een gebruiksvriendelijke, gepersonaliseerde omgeving voor studenten en medewerkers met toegang tot onderwijs, diensten en achterliggende concernsystemen. DLW overstijgt het DLWO-platform 22

23 Aspecten leerproces en kenmerken elearning DE INZET VAN DLWO LEVERT DRIE BELANGRIJKE VOORDELEN OP: MULTIMEDIALITEIT, INTERACTIVITEIT EN EEN NETWERKSTRUCTUUR. Lokaal Op één plaats Ontwikkeld/blended Synchroon Samenvallend Direct respons/reactie mogelijk Individueel Individueel werken Statisch Leerinhouden Communicatie Leerproces Leerstrategie Verspreid Verspreid over meerdere media, verschillende plaatsen Asynchroon Samenvallend Direct respons/reactie mogelijk Groepswerk Samenwerken met anderen In de leerpraktijk Interactief Vastgelegde route Leerstof in een bepaalde Volgorde verwerkt Interactie met de leerstof mogelijk Inhoud + werkwijze Niet vast binnen leerpraktijk 23

24 DIGITAAL LEREN EN WERKEN MET DE DLWO DEFINITIES Definitie DLWO: De digitale leer- en werkomgeving is het geheel van systemen dat het studenten, onderzoekers, medewerkers en gasten van hoger onderwijsinstellingen mogelijk maakt om hun activiteiten uit te voeren. De DLWO is daarmee dus geen systeem of applicatie, maar een door een instelling georganiseerd samenstel van digitale diensten. [ Ontwikkelingen in de digitale leer- en werkomgeving van het onderwijs, gebruikersbehoefte didaktiek sourcing informatiebeheer, SURF, November 2012 ] Definitie MijnHvA: MijnHvA is een gebruiksvriendelijke digitale omgeving met een gepersonaliseerd dashboard voor studenten en medewerkers, waar zij op maat alle informatie kunnen vinden en taken kunnen uitvoeren, die nodig zijn voor hun functioneren en het succesvol werken en studeren aan de Hogeschool van Amsterdam. HvA-brede communicatie is geïntegreerd met domein- en opleidingsspecifieke content, met toegang tot de belangrijkste digitale concernsystemen van de HvA, en optimaal toegankelijk via mobiele devices. [ Visie en roadmap MijnHvA, februari 2013 ] 24

25 DLWO-platform DLWO-PLATFORM, DLWO EN MIJNHVA CONCEPTUEEL MODEL MijnHvA Digitale werkplek Mobiele devices Intranet (incl. selfservice) Samenwerkingsomgeving Onderwijsomgeving HvA-interne voorzieningen en diensten DLWO-platform DLWO (definitie SURF) Concernsystemen 25

26 DLWO-platform DLWO-PLATFORM, DLWO EN MIJNHVA CONCEPTUEEL MODEL MijnHvA Digitale werkplek Mobiele devices Search, Navigatie, Personalisatie, Enterprise Networking Samenwerkingsomgeving Onderwijsomgeving Nieuws, informatie en dienstverlening DLWO-platform DLWO (definitie SURF) Concernsystemen 26

27 HVA-BEHOEFTEPERSPECTIEVEN OP DE DLWO 1 BASISVOORZIENING LEREN & WERKEN 2 MOGELIJKHEDEN VOOR ONDERWIJSVERRIJKING 6 CONSOLIDATIE INFORMATIEVOORZIENING 7 EXTENDED DLWO 3 ONDERWIJS HvA-BREED TOEGANKELIJK 5 4 HVA-BREDE COMMUNICATIE & SAMENWERKING ONDERZOEK AANGESLOTEN 27

28 MIJNHVA.NL Digitale werkplek Mobiele devices Informatie, communicatie, personalisatie, navigatie, search Onderwijsomgevingen Samenwerkingsomgevingen Serviceplein Onderwijsinformatie (curriculum, rooster) Persoons- en identiteitsinformatie Groepsinformatie Integratie Studentinschrijf en volg Roostering HR & Financiën Facilitair management 28

29 29

30 DLWO ALS GEBRUIKERSLAAG MOGELIJKHEID (NOG NIET VASTGESTELD) Informatiearchitectuur studenten docenten medewerkers gebruiksprocessen / selfservice DLWO SAP HR SAP Fin. SiS Syllabus+ P&O P&F FS DS Onderwijsbureau s AC 30

31 DYNAMIEK ONTWIKKELING EN ADOPTIE DLWO PARTICIPATIE AFGESTEMD OP BEHOEFTE (INVLOED VS. GEMAK) Invloed op DLWO Ruimte voor Ontwikkeling / Vernieuwing Gemak van DLWO Mate van Borging september

32 PROGRAMMAORGANISATIE UITDAGING VOOR HET ORGANISEREN VAN HET PROGRAMMA Digitaal leren en werken is een zeer divers onderwerp dat voor zeer veel partijen relevant is. Het heeft verschillende perspectieven en raakt de hele HvA met al haar studenten. Ditzelfde geldt voor de ontwikkeling van het DLWO-platform. Organisatorische uitdagingen (spanningsveld): Snelheid in lijn met behoefte. Samenhang en synergie vs. het wiel uitvinden. Betrokkenheid en vertrouwen. Efficiënte en effectieve ontwikkeling. 32

33 LEARNING TOMORROW > Learningtomorrow.hva.nl 33

34 > Learningtomorrow.hva.nl 34

35 UIT TRENDRAPPORT LEARNING TOMORROW Het gebruik van ICT moet [dan ook] vooral als ondersteunend aan het leerproces worden gezien. De waarde van ICT in het onderwijs bij de HvA is onder andere: Studenten kunnen tijd en plaats-onafhankelijk leren. Meer maatwerk is mogelijk: studenten kunnen meerdere leerroutes zodat deze beter passen bij hun leerstijlen. Meer mogelijkheden om bepaalde situaties en handelingen te simuleren. Studenten kunnen steeds meer leeractiviteiten uitvoeren die nu nog te gevaarlijk of te duur zijn om mee te oefenen. Meer flexibiliteit in het aanbod. Meer just-in-time leren en de mogelijkheid het af te stemmen op de ontwikkeling van de student. Bronnen worden beter en gemakkelijker en overal toegankelijk. Ook materiaal en kennisbronnen buiten de hogeschool komen steeds meer (open) beschikbaar (bv. weblectures van andere instellingen en online samenwerking). Meer integratie tussen de leeromgeving van de instelling en de persoonlijke leeromgeving van de student die steeds meer digitaliseert. 35

36 4 PROGRAMMALIJNEN 1. Re-design van onderwijs 2. Ontsluiten van onderwijscontent 3. Feedback en toetsen 4. Beeld en geluid 35

37 RE-DESIGN VAN ONDERWIJS Doel Docenten kunnen hun onderwijs zo (her-) ontwerpen dat ICT wordt ingezet bij het faciliteren van het leren van de studenten. Resultaten op korte termijn (2013) Stimuleren van het projectmatig re-design van onderwijs (werkplekleren) Beschikbaar stellen van informatie (just-in-time leren) Stimuleren van kennisdeel-activiteiten (netwerken) Professionaliseren van betrokken medewerkers 37

38 ONTSLUITEN VAN ONDERWIJSCONTENT Doel Het ontsluiten, beschikbaar en hergebruiken van HvA-onderwijsleermaterialen Resultaten op korte termijn (2013) Beleidsdocument rondom ontsluiting van onderwijsleermateriaal (auteursrechten, cc licentie, e-depot (opslag en ontsluiting en vindbaarheid), bewustwording docenten Voorbeeld reader 2.0 Learning Tomorrow Magazine Pilots met twee docenten 38

39 FEEDBACK EN TOETSEN Doel Het optimaliseren van onderwijs met de inzet van digitaal toetsen en online feedback Resultaten op korte termijn (2013) Beleidsdocument rondom digitaal toetsen Verkenningsrapport rondom de samenwerking tussen UvA-HvA-VU op het gebied van infrastructuur en risico s Ge-update score site Afgerond experiment Learning Analytics 39

40 BEELD EN GELUID Doel Het gebruik van Beeld en Geluid binnen het onderwijs kwalitatief op een hoger plan te brengen, zowel qua aanbod - het beschikbaar stellen van functionele en technische mogelijkheden voor het onderwijs - als aan de gebruikerskant het bevorderen van gemak, gewin en genot. Resultaten op korte termijn (2013) Bundelen van expertise Verbeteren van ondersteuning Professionaliseren van docenten Verbeteren ontsluitingsmogelijkheden Beschikbaar stellen van AV-middelen 40

41 3 PIJLERS VOOR TOEKOMST VAN LEREN Zie: visiedocument Learning Tomorrow *) Sleutelbegrip Leren (toekomstige) leeromgeving Personaliseren Samenwerken Hybride leren Leren op maat, diversiteit Actief leren Betrokken Eigenaarschap Vanuit eigen motivatie Peer-leren Samen leren Learning communities Delen Blended leren Tijd en plaats onafhankelijk Formeel en informeel leren Netwerk leren Stelt de lerende centraal; draait om en volgt de lerende Maakt leren en werken in netwerken, groepen en disciplines mogelijk Maakt continue feedback mogelijk Sterke wisseling tussen formeel en informeel leren mogelijk Heeft altijd virtuele component Sterke wisseling tussen formeel en informeel leren mogelijk Is toegankelijk en open *) https://learningtomorrow.hva.nl/nl/documents/visiedocument_learning_tomorrow.pdf 41

42 GEFASEERDE INVOERING Transformatie (> 2014) Transitie ( Connected Learning Advanced Needs Herontwerp van onderwijs Nieuwe paradigma s Lange termijn Veranderprocessen; Andere inrichting operationeel, tactisch niveau Substitutie ( ) Enable pedagogical best practices Intermediate Needs In aangepaste vorm over naar DLWO Grotere bijstellingen Middellange termijn Verbeterprocessen; Aanpassingen operationeel niveau Support traditional educational approaches Basic Needs as is overzetten van lesmateriaal Kleine bijstellingen Korte termijn Practische focus

43 Meeste opleidingen nog in substitutie-fase Substitutie 43

44 Voorbeeld: Masteropleiding Pedagogiek: Adviseren & begeleiden Transitie 44 47

45 Voorbeeld: Minor Diversity in Urband Education Transitie 45

46 Voorbeeld: Minor Diversity in Urband Education Transitie 46

47 Voorbeeld 1: Micro-economie (4FF) Transformatie 47

48 Voorbeeld 1: Micro-economie (4FF) Lesdag 1 (2 uur) Lesdag 2 (2 uur) Lesdag 3 (2 uur) Lesdag 4 (2 uur) Transformatie Lesdag 5 (2 uur) 4FF AE: MICRO ECONOMIE 10 weken Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 webinar webinar webinar webinar Opdrachten: voorbereidende, verdiepende en praktijkopdrachten Artikelen Opdrachten Leeromgeving (DLWO) Webinars Communicatie Voorbeelden Video s Bronnen Tools werkvormen tussenproducten 48

49 TOEKOMST? DLWO APP STORE Belangrijke uitgangspunten: Eindregie ligt bij de eindgebruiker Duidelijke informatie (metadata) Op basis van de de context worden relevante apps aangeboden Social networking componenten Voorbeelden: Aanbieden van content Starter-kits voor modules, leertrajecten Oplossingen: inleverbox, online classroom, digitaal portfolio, etc. 49

50 MEER PRAKTIJKVOORBEELDEN > zie: learningtomorrow.hva.nl 50

51

52 VRAGEN? 52

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo Hoe? Zo! in het mbo Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Inleiding Wat verstaan we onder leermiddelen(beleid)? Welke ontwikkelingen hebben een relatie met leermiddelenbeleid? Waarom leermiddelenbeleid? Met welke

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

Inleiding. Totstandkoming en opzet van deze beslisnotitie

Inleiding. Totstandkoming en opzet van deze beslisnotitie DGOBR/DIR/TBGI Inleiding Het huidige Rijksportaal stamt alweer uit 2007. De wereld is sindsdien sterk veranderd, terwijl de bestaande voorziening onvoldoende met die veranderingen is meegegroeid. Dit is

Nadere informatie

Trendrapport PO en VO

Trendrapport PO en VO Trendrapport PO en VO Technologieën van de toekomst Trendrapport mbo 1 2 Trendrapport PO en VO 3D bril te gebruiken voor voorkant Voorwoord Beam me up, Scotty De kracht van science fiction is dat het ons

Nadere informatie

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Colofon Auteur(s): Ineke Lam, Wilfred Rubens, Robert-Jan Simons Korte beschrijving: In dit rapport wordt verslag gedaan van

Nadere informatie

ICT Visie 2012 2014. Versiebeheer Versie Datum Auteur Inhoud Verspreiding

ICT Visie 2012 2014. Versiebeheer Versie Datum Auteur Inhoud Verspreiding ICT Visie 2012 2014 Versiebeheer Versie Datum Auteur Inhoud Verspreiding 0.1 18 januari 12012 Klein Opzet structuur - 0.2 31 januari 2012 Nouwens Inhoud - 0.3 3 februari 2012 Klein Inhoud - 0.4 6 februari

Nadere informatie

IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT

IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT Leidraad voor het sourcen van IT-services Jan Evers, 26 maart 2013 Kenmerk: SB/UIM/12/1217/EVS IT-Sourcing & Cloud Strategie UT versie 1.1.docx 1 van 15 Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen

Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen 1 OP RAPPORT 02 Voorwoord Hartelijk dank voor uw interesse in itslearning! itslearning is al jaren een toonaangevende partij in het Nederlandse

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning Het herontwerp MBO biedt grote uitdagingen. De invoering van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur, de flexibilisering van het onderwijs met zijn mogelijkheden voor individuele leerwegen en

Nadere informatie

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014 Opleidingen Informatiemanagement en ICT 1 Studiegids 2013-2014 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013-2014 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel

Nadere informatie

Handreiking - Regie op regie

Handreiking - Regie op regie Handreiking - Regie op regie Naar een veranderde dienst ICT als gevolg van de transitie naar de cloud [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WAT IS CLOUD?... 5 2.1. Cloud in het onderwijs... 5 3.

Nadere informatie

Een visie op de Digitale Leer en Werkomgeving

Een visie op de Digitale Leer en Werkomgeving 1 Een visie op de Digitale Leer en Werkomgeving in het hoger onderwijs Een drieluik Nico Juist SURFfoundation Special Interest Group Digitale Leer & Werk Omgeving 2011 2 in het hoger onderwijs Een drieluik

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Online

Schoolmaatschappelijk Werk Online Schoolmaatschappelijk Werk Online Verdieping en verbreding van online hulpverlening in de stadsregio Rotterdam Programmavoorstel in het kader van RAAK-Publiek 2008 Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO De ontwikkelingen in de markt gaan snel, ook in het onderwijs. Veel van die ontwikkelingen hebben te maken met de snelheid van

Nadere informatie

Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie

Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2012 met het totale aanbod aan DIOR Opleidingen. Het DIOR Opleidingstelsel biedt voor alle niveaus van het Documentair Informatiemanagement de juiste op de praktijkgerichte

Nadere informatie

Jaarplan 2013. onderweg naar cloudservicebroker

Jaarplan 2013. onderweg naar cloudservicebroker Jaarplan 2013 onderweg naar cloudservicebroker INHOUDsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie en visie 5 2.1 Missie 5 2.2 ICT-marktplaats 5 2.3 Externe ontwikkelingen en trends 6 2.4 Visie 7 3 Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ICT-Beleidsplan 2010-2014

ICT-Beleidsplan 2010-2014 Bezoekadres Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven Telefoon: 040-247 9111 ICT-Beleidsplan 2010-2014 Postadres ICT postbus 513 5600 MB Eindhoven Where innovation starts College van Bestuur Den Dolech 2, 5612 AZ

Nadere informatie

ZELFS ALS JE DE GROOTSTE SUPERCOMPUTER HELEMAAL VOOR JEZELF ZOU HEBBEN, IS HET UITVOEREN VAN DE GEWENSTE BEREKENINGEN NAGENOEG ONMOGELIJK

ZELFS ALS JE DE GROOTSTE SUPERCOMPUTER HELEMAAL VOOR JEZELF ZOU HEBBEN, IS HET UITVOEREN VAN DE GEWENSTE BEREKENINGEN NAGENOEG ONMOGELIJK 02 BEST PRACTICE Experimenteren met toetsen in de cloud 4 CONNECTED Internationaal onderzoek esalsa combineert gebruik supercomputers 8 SPOTLIGHT SURF bouwt winkel voor clouddiensten 12 Magazine over ICT

Nadere informatie

Voorwoord. Universitair Informatiemanagement. Definitieve versie

Voorwoord. Universitair Informatiemanagement. Definitieve versie Universitair Informatiemanagement Voorwoord Onderstaand treft u het Informatie- en ICT-plan van de Universiteit Twente voor de periode 2010-2014. Voor deze periode heeft de UT een nieuw Instellingsplan

Nadere informatie