WAT KOOP JE IN ALS JE EEN DLWO INKOOPT?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAT KOOP JE IN ALS JE EEN DLWO INKOOPT?"

Transcriptie

1 WAT KOOP JE IN ALS JE EEN DLWO INKOOPT? Een kijkje in de keuken bij de HVA Bas Bakker 1

2 DOCENT LEERPSYCHOLOGIE OVER HET GEBRUIK VAN DLWO 2

3 DLWO VOOR DOCENTEN Maken van rijke leermaterialen Delen en hergebruiken van leermateriaal Voorbereiden en uitvoeren van lessen Uitdelen van opdrachten en toetsen aan studenten Werken aan deskundigheid en professionaliteit Opdrachten beoordelen en terug sturen aan studenten Samenwerken in school- of vak overstijgende werkgroepen Samenwerken met collega docenten en studenten Toegang tot organisatorische informatie en bronnen Organiseren en coördineren van samenwerking

4 DLWO VOOR STUDENTEN Organiseren van leerprocessen en werkstukken Schoolnieuws en evenementen inzien Lesplannen en boekenlijsten inzien Opdrachten en beoordelingen lezen Toegang tot leermiddelen en materialen Opdrachten maken en inleveren Samenwerken met andere studenten en docenten Werken in projectgroepen Overleg met docenten Bijhouden van portfolio

5 KERNPUNTEN PROGRAMMAPLAN ONDERWIJS UITVOERING Eén HvA brede digitale omgeving die het leren, onderzoeken en werken ondersteunt 2. Het onderwijs bepaalt welke functionaliteit wordt ontwikkeld, deze sluit aan bij de HvA agenda Creating Tomorrow 3. Bekostiging en ontwikkeling van functionaliteit wordt vanuit 1 punt gereguleerd 4. Gebruiksvriendelijke toegang voor studenten en docenten tot de belangrijkste bronssystemen van de HvA, worden gerealiseerd met behulp van de DLWO 5. Drempelvrije toegang

6 SIG DLWO (SURF) Ontwikkeladviesraad MijnHvA Staven en diensten Realisatie functionliteit DFB CFB Architectuur en Integratie Sourcing DLWO-platform PROGRAMMAOVERZICHT Programmaplan Onderwijsuitvoering Communicatieplan Functionele Release en Lifecycle management DT DOO DG DMR DMR DMCI DEM Leercurve

7 BUSINESS CASE 2010 Plateau 1 Plateau 2 Plateau 3

8 EXTRA TOEGEVOEGDE WAARDE ICT in het Onderwijs en onderzoek (expertise docenten en medewerkers) Domeinen beïnvloeden hun eigen omgeving binnen veilige grenzen Totale integratie van leren en werken Toegankelijkheid door integratie bronsystemen SIS en SAP; Apps op mobiele devices Toewerken naar standaardisering door onderdelen uit de cloud te gebruiken Up to date digitale leer- en werkomgeving die in de pas loopt met de snelle moderne ontwikkelingen

9 niveau implentatiestrategie Implementatie strategie faseplan Programmaplan OU aanbesteding Cloud Office Definitief, SP 2017 Verlenging Cloud Office Definitief, SP 2015 Cloud Office Definitief, SP 2013 aanbesteding Cloud Office Definitief, SP Pilot tijd

10 Strategische fit STRATEGISCHE BESTURING Scope in plateau s Plateau 1: Basisinrichting Plateau 2: Informatie uit bronsystemen Plateau 3: Doorontwikkeling Plateau 3 Plateau 2 Plateau 1 Functionele integratie 10

11 implentatiestrategie niveau faseplan Programmaplan OU aanbesteding Cloud Office Definitief, SP 2017 Verlenging Cloud Office Definitief, SP 2015 Cloud Office Definitief, SP 2013 Plateau 3 aanbesteding Cloud Office Definitief, SP Pilot Plateau 2 Plateau 1 tijd Release management en kosten

12 vandaag faseplan Programmaplan OU migratie migratie migratie migratie Pilot DLWO Exploitatie effect inclusief BTW en index Basis exploitatie aanbesteding SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2015 Tweede Sharepoint release exploitatie Functionele standaard releases 4 x per jaar SharePoint 2017 aanbesteding 0.10 Pilot Cloud Office Definitief, SP 2010 Cloud Office Definitief, SP 2013 Verlenging Bronsystemen, SIS, Syllabus, Cloud Office Definitief, SP 2015 aanbesteding Cloud Office Definitief, SP 2017

13 13

14 PROJECTDOELSTELLINGEN Fase 1: Specificeren Resultaat: Een pakket van eisen en wensen waaraan het gewenste platform, de dienstverlening en de te selecteren dienstverlener moeten voldoen. Fase 2: Selecteren Resultaat: Een overeenkomst met een dienstverlener waarmee het gewenste platform, inclusief de dienstverlening daaromheen, conform de eisen en wensen van de HvA kan worden ingevoerd en bestendigd. Fase 3: Invoeren Resultaat: Het gewenste platform operationeel en beheerd, zodat opleidingen hun gewenste leer- en werkomgevingen er snel op kunnen inrichten en gebruiken. 14

15 VISIE Platform biedt vrijheid én synergievoordelen en draagt bij aan kwalitatief goed onderwijs Informatiemanagers zijn de spil en staan centraal Requirements domeinen leiden tot requirements platform leiden tot aanbesteding in X kavels 15

16 SPOREN, WERKPRODUCTEN EN PLANNING Spoor Werkproduct Sep Okt Nov Dec Jan Architectuur Governance Requirements Uitbesteding Integratie-archirectuur Routekaart architectuur Sourcingstrategie Governancemodel Beheerorganisatie Persona s Requirements Routekaart functionaliteit Functioneel ontwerp Grafisch ontwerp Pakket van eisen Aanbestedingsdocumenten

17 UIT TE BESTEDEN DIENSTEN + SOURCINGSTRATEGIE 1. Hosting van het DLWO-platform (incl. technisch beheer en technisch applicatiebeheer) 2. Projectorganisatie plateau 1 3. Doorontwikkeling DLWO-platform (volgende plateaus) 4. Regiepartner ten behoeve van exploitatie en uitrol Scope van het aan te besteden platform? Uit welke onderdelen bestaat het DLWO-platform? Welke onderdelen willen of moeten worden uitbesteed? Doorlooptijd van het aanbestedingstraject? Wat zijn de aanbestedingstermijnen? Is het mogelijk om een onderdeel van de uit te besteden diensten met voorrang aan te besteden? Als het de voortgang helpt en als het mogelijk is, een deel van de aanbesteding met prioriteit aanbesteden? 17

18 REQUIREMENTS 1. Inventarisatie requirements van domeinen door informatiemanagers 2. Terugkoppeling aan centraal projectteam 3. Interpretatie door projectteam 4. Terugkoppeling aan informatiemanagers 5. Validatie informatiemanagers 18

19 VERSCHILLENDE SPOREN LEIDEN TOT RFP Governance Requirements Architectuur Pakket van eisen 19

20 DIGITAAL LEREN EN WERKEN MET DE DLWO VISIESTATEMENT Kwaliteit en innovatie Domeinen, staven en diensten Elektronische leeromgeving Intranet Documenten delen Integratie met SiS en rooster Extended-HvA Metadata Alle HvA-onderdelen (docenten, studenten, alle medewerkers en externe betrokkenen) werken effectief samen en benutten daarbij het HvA-brede DLWOplatform, individueel én in gezamenlijkheid Digitaal leren en -werken geeft een impuls aan onderwijsverrijking en -vernieuwing en geeft richting aan de ontwikkeling van het ICT-landschap (van versnippering naar consolidatie en gecoördineerde uitbouw). Begeleiden op afstand Vraaggestuurd Toetsgestuurd Onderzoek Mediatheken SharePoint 2AT SURF Clouddiensten Sourcing 20

21 DLWO HVA - PAST, PRESENT & FUTURE Digitaal Leren en Werken SURFgroepen Studynet, nnet (DLWO DEM) DLWO-platform MijnHvA BSCW DLWO DT DLWO andere domeinen staven, diensten Roxen (CMS) DLWO-platform DEM ELO Pilot DT Aanbesteding Consolidatie / Integratie / Uitbouw

22 DLW, DLWO-PLATFORM EN MIJNHVA VISIESTATEMENT Alle HvA-onderdelen werken effectief samen en benutten daarbij het HvA-brede DLWO-platform. De Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) ondersteunt het leren en werken en geeft een impuls aan onderwijsverrijking en - vernieuwing. (Learning tomorrow) Met MijnHvA ontwikkelen we het DLWO-platform naar een gebruiksvriendelijke, gepersonaliseerde omgeving voor studenten en medewerkers met toegang tot onderwijs, diensten en achterliggende concernsystemen. DLW overstijgt het DLWO-platform 22

23 Aspecten leerproces en kenmerken elearning DE INZET VAN DLWO LEVERT DRIE BELANGRIJKE VOORDELEN OP: MULTIMEDIALITEIT, INTERACTIVITEIT EN EEN NETWERKSTRUCTUUR. Lokaal Op één plaats Ontwikkeld/blended Synchroon Samenvallend Direct respons/reactie mogelijk Individueel Individueel werken Statisch Leerinhouden Communicatie Leerproces Leerstrategie Verspreid Verspreid over meerdere media, verschillende plaatsen Asynchroon Samenvallend Direct respons/reactie mogelijk Groepswerk Samenwerken met anderen In de leerpraktijk Interactief Vastgelegde route Leerstof in een bepaalde Volgorde verwerkt Interactie met de leerstof mogelijk Inhoud + werkwijze Niet vast binnen leerpraktijk 23

24 DIGITAAL LEREN EN WERKEN MET DE DLWO DEFINITIES Definitie DLWO: De digitale leer- en werkomgeving is het geheel van systemen dat het studenten, onderzoekers, medewerkers en gasten van hoger onderwijsinstellingen mogelijk maakt om hun activiteiten uit te voeren. De DLWO is daarmee dus geen systeem of applicatie, maar een door een instelling georganiseerd samenstel van digitale diensten. [ Ontwikkelingen in de digitale leer- en werkomgeving van het onderwijs, gebruikersbehoefte didaktiek sourcing informatiebeheer, SURF, November 2012 ] Definitie MijnHvA: MijnHvA is een gebruiksvriendelijke digitale omgeving met een gepersonaliseerd dashboard voor studenten en medewerkers, waar zij op maat alle informatie kunnen vinden en taken kunnen uitvoeren, die nodig zijn voor hun functioneren en het succesvol werken en studeren aan de Hogeschool van Amsterdam. HvA-brede communicatie is geïntegreerd met domein- en opleidingsspecifieke content, met toegang tot de belangrijkste digitale concernsystemen van de HvA, en optimaal toegankelijk via mobiele devices. [ Visie en roadmap MijnHvA, februari 2013 ] 24

25 DLWO-platform DLWO-PLATFORM, DLWO EN MIJNHVA CONCEPTUEEL MODEL MijnHvA Digitale werkplek Mobiele devices Intranet (incl. selfservice) Samenwerkingsomgeving Onderwijsomgeving HvA-interne voorzieningen en diensten DLWO-platform DLWO (definitie SURF) Concernsystemen 25

26 DLWO-platform DLWO-PLATFORM, DLWO EN MIJNHVA CONCEPTUEEL MODEL MijnHvA Digitale werkplek Mobiele devices Search, Navigatie, Personalisatie, Enterprise Networking Samenwerkingsomgeving Onderwijsomgeving Nieuws, informatie en dienstverlening DLWO-platform DLWO (definitie SURF) Concernsystemen 26

27 HVA-BEHOEFTEPERSPECTIEVEN OP DE DLWO 1 BASISVOORZIENING LEREN & WERKEN 2 MOGELIJKHEDEN VOOR ONDERWIJSVERRIJKING 6 CONSOLIDATIE INFORMATIEVOORZIENING 7 EXTENDED DLWO 3 ONDERWIJS HvA-BREED TOEGANKELIJK 5 4 HVA-BREDE COMMUNICATIE & SAMENWERKING ONDERZOEK AANGESLOTEN 27

28 MIJNHVA.NL Digitale werkplek Mobiele devices Informatie, communicatie, personalisatie, navigatie, search Onderwijsomgevingen Samenwerkingsomgevingen Serviceplein Onderwijsinformatie (curriculum, rooster) Persoons- en identiteitsinformatie Groepsinformatie Integratie Studentinschrijf en volg Roostering HR & Financiën Facilitair management 28

29 29

30 DLWO ALS GEBRUIKERSLAAG MOGELIJKHEID (NOG NIET VASTGESTELD) Informatiearchitectuur studenten docenten medewerkers gebruiksprocessen / selfservice DLWO SAP HR SAP Fin. SiS Syllabus+ P&O P&F FS DS Onderwijsbureau s AC 30

31 DYNAMIEK ONTWIKKELING EN ADOPTIE DLWO PARTICIPATIE AFGESTEMD OP BEHOEFTE (INVLOED VS. GEMAK) Invloed op DLWO Ruimte voor Ontwikkeling / Vernieuwing Gemak van DLWO Mate van Borging september

32 PROGRAMMAORGANISATIE UITDAGING VOOR HET ORGANISEREN VAN HET PROGRAMMA Digitaal leren en werken is een zeer divers onderwerp dat voor zeer veel partijen relevant is. Het heeft verschillende perspectieven en raakt de hele HvA met al haar studenten. Ditzelfde geldt voor de ontwikkeling van het DLWO-platform. Organisatorische uitdagingen (spanningsveld): Snelheid in lijn met behoefte. Samenhang en synergie vs. het wiel uitvinden. Betrokkenheid en vertrouwen. Efficiënte en effectieve ontwikkeling. 32

33 LEARNING TOMORROW > Learningtomorrow.hva.nl 33

34 > Learningtomorrow.hva.nl 34

35 UIT TRENDRAPPORT LEARNING TOMORROW Het gebruik van ICT moet [dan ook] vooral als ondersteunend aan het leerproces worden gezien. De waarde van ICT in het onderwijs bij de HvA is onder andere: Studenten kunnen tijd en plaats-onafhankelijk leren. Meer maatwerk is mogelijk: studenten kunnen meerdere leerroutes zodat deze beter passen bij hun leerstijlen. Meer mogelijkheden om bepaalde situaties en handelingen te simuleren. Studenten kunnen steeds meer leeractiviteiten uitvoeren die nu nog te gevaarlijk of te duur zijn om mee te oefenen. Meer flexibiliteit in het aanbod. Meer just-in-time leren en de mogelijkheid het af te stemmen op de ontwikkeling van de student. Bronnen worden beter en gemakkelijker en overal toegankelijk. Ook materiaal en kennisbronnen buiten de hogeschool komen steeds meer (open) beschikbaar (bv. weblectures van andere instellingen en online samenwerking). Meer integratie tussen de leeromgeving van de instelling en de persoonlijke leeromgeving van de student die steeds meer digitaliseert. 35

36 4 PROGRAMMALIJNEN 1. Re-design van onderwijs 2. Ontsluiten van onderwijscontent 3. Feedback en toetsen 4. Beeld en geluid 35

37 RE-DESIGN VAN ONDERWIJS Doel Docenten kunnen hun onderwijs zo (her-) ontwerpen dat ICT wordt ingezet bij het faciliteren van het leren van de studenten. Resultaten op korte termijn (2013) Stimuleren van het projectmatig re-design van onderwijs (werkplekleren) Beschikbaar stellen van informatie (just-in-time leren) Stimuleren van kennisdeel-activiteiten (netwerken) Professionaliseren van betrokken medewerkers 37

38 ONTSLUITEN VAN ONDERWIJSCONTENT Doel Het ontsluiten, beschikbaar en hergebruiken van HvA-onderwijsleermaterialen Resultaten op korte termijn (2013) Beleidsdocument rondom ontsluiting van onderwijsleermateriaal (auteursrechten, cc licentie, e-depot (opslag en ontsluiting en vindbaarheid), bewustwording docenten Voorbeeld reader 2.0 Learning Tomorrow Magazine Pilots met twee docenten 38

39 FEEDBACK EN TOETSEN Doel Het optimaliseren van onderwijs met de inzet van digitaal toetsen en online feedback Resultaten op korte termijn (2013) Beleidsdocument rondom digitaal toetsen Verkenningsrapport rondom de samenwerking tussen UvA-HvA-VU op het gebied van infrastructuur en risico s Ge-update score site Afgerond experiment Learning Analytics 39

40 BEELD EN GELUID Doel Het gebruik van Beeld en Geluid binnen het onderwijs kwalitatief op een hoger plan te brengen, zowel qua aanbod - het beschikbaar stellen van functionele en technische mogelijkheden voor het onderwijs - als aan de gebruikerskant het bevorderen van gemak, gewin en genot. Resultaten op korte termijn (2013) Bundelen van expertise Verbeteren van ondersteuning Professionaliseren van docenten Verbeteren ontsluitingsmogelijkheden Beschikbaar stellen van AV-middelen 40

41 3 PIJLERS VOOR TOEKOMST VAN LEREN Zie: visiedocument Learning Tomorrow *) Sleutelbegrip Leren (toekomstige) leeromgeving Personaliseren Samenwerken Hybride leren Leren op maat, diversiteit Actief leren Betrokken Eigenaarschap Vanuit eigen motivatie Peer-leren Samen leren Learning communities Delen Blended leren Tijd en plaats onafhankelijk Formeel en informeel leren Netwerk leren Stelt de lerende centraal; draait om en volgt de lerende Maakt leren en werken in netwerken, groepen en disciplines mogelijk Maakt continue feedback mogelijk Sterke wisseling tussen formeel en informeel leren mogelijk Heeft altijd virtuele component Sterke wisseling tussen formeel en informeel leren mogelijk Is toegankelijk en open *) https://learningtomorrow.hva.nl/nl/documents/visiedocument_learning_tomorrow.pdf 41

42 GEFASEERDE INVOERING Transformatie (> 2014) Transitie ( Connected Learning Advanced Needs Herontwerp van onderwijs Nieuwe paradigma s Lange termijn Veranderprocessen; Andere inrichting operationeel, tactisch niveau Substitutie ( ) Enable pedagogical best practices Intermediate Needs In aangepaste vorm over naar DLWO Grotere bijstellingen Middellange termijn Verbeterprocessen; Aanpassingen operationeel niveau Support traditional educational approaches Basic Needs as is overzetten van lesmateriaal Kleine bijstellingen Korte termijn Practische focus

43 Meeste opleidingen nog in substitutie-fase Substitutie 43

44 Voorbeeld: Masteropleiding Pedagogiek: Adviseren & begeleiden Transitie 44 47

45 Voorbeeld: Minor Diversity in Urband Education Transitie 45

46 Voorbeeld: Minor Diversity in Urband Education Transitie 46

47 Voorbeeld 1: Micro-economie (4FF) Transformatie 47

48 Voorbeeld 1: Micro-economie (4FF) Lesdag 1 (2 uur) Lesdag 2 (2 uur) Lesdag 3 (2 uur) Lesdag 4 (2 uur) Transformatie Lesdag 5 (2 uur) 4FF AE: MICRO ECONOMIE 10 weken Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 webinar webinar webinar webinar Opdrachten: voorbereidende, verdiepende en praktijkopdrachten Artikelen Opdrachten Leeromgeving (DLWO) Webinars Communicatie Voorbeelden Video s Bronnen Tools werkvormen tussenproducten 48

49 TOEKOMST? DLWO APP STORE Belangrijke uitgangspunten: Eindregie ligt bij de eindgebruiker Duidelijke informatie (metadata) Op basis van de de context worden relevante apps aangeboden Social networking componenten Voorbeelden: Aanbieden van content Starter-kits voor modules, leertrajecten Oplossingen: inleverbox, online classroom, digitaal portfolio, etc. 49

50 MEER PRAKTIJKVOORBEELDEN > zie: learningtomorrow.hva.nl 50

51

52 VRAGEN? 52

HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2)

HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2) HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2) 1 ENKELE TRENDS (LEARNING TOMORROW) 1. De gestage groei van e-learning. Met name blended learning wordt de default manier

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

Visieworkshop Zuyd Hogeschool

Visieworkshop Zuyd Hogeschool Visieworkshop Zuyd Hogeschool VANUIT ONDERWIJSVISIE NAAR EEN VISIE OP DLWO Harry Renting Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Web2.0 applicatie vrij beschikbaar Ontwikkelingen

Nadere informatie

Een Digitale Leer- en Werkomgeving uit de cloud Beat Nideröst Cloud vendor dagen 21 september 2011 Agenda DLWO case Hogeschool van Amsterdam Extended DLWO EduGroepen Demo Inzichten ICT Landschap Hogeschool

Nadere informatie

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Werksessie DLWO 25 juni 2013 Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften

Nadere informatie

Online samenwerken voor hoger onderwijs en onderzoek Eindgebruiker in de lead Clouddienst toen cloud nog niet bestond SharePoint++

Online samenwerken voor hoger onderwijs en onderzoek Eindgebruiker in de lead Clouddienst toen cloud nog niet bestond SharePoint++ Online samenwerken voor hoger onderwijs en onderzoek Eindgebruiker in de lead Clouddienst toen cloud nog niet bestond SharePoint++ My Teamsites Uitnodigen van gebruikers Self-service provisioning van ad-hoc

Nadere informatie

Visie op DLWO E-merge expertmeeting over DLWO

Visie op DLWO E-merge expertmeeting over DLWO Visie op DLWO E-merge expertmeeting over DLWO Nico Juist,Hogeschool Leiden / SURF Leiden, 22 April 2014 Wat is een DLWO? De digitale leer- en werk omgeving georganiseerd door een instelling voor Hoger

Nadere informatie

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 MEER INZICHT IN PORTALEN Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 AGENDA Aanleiding De wereld van portalen Doelgroep portalen hoger onderwijs Portal ontwikkelingen Tot slot

Nadere informatie

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn Office 365 Implementeren Joël de Bruijn Programma Inleiding Waar komen we vandaan? Waar willen we heen? Hoe denken we dat te bereiken? Wat is daar voor nodig? Welke uitdagingen zien we? Welk afspraken

Nadere informatie

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO Masterclass ICT-docentprofessionalisering 12 september 2011 Anna Tomson, Erwin Faasse, Peter J. Dekker 1 OPZET 1. Startpunt: HvA-beleid vanaf 2007 Peter 2. Inhoud: Voorbeeld

Nadere informatie

Waar moet de toekomstige DLO in voorzien? Welke van onderstaande gebieden moeten goed ondersteund zijn in DLO? Plannen Student. Studiesucces bepalen

Waar moet de toekomstige DLO in voorzien? Welke van onderstaande gebieden moeten goed ondersteund zijn in DLO? Plannen Student. Studiesucces bepalen Waar moet de toekomstige DLO in voorzien? Welke van onderstaande gebieden moeten goed ondersteund zijn in DLO? - Plannen Student Orienteren Studie plannen Inschrijven vakken & toetsen Onderwijs ontwerpen

Nadere informatie

HORA BIJ DE HVA. Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl)

HORA BIJ DE HVA. Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl) HORA BIJ DE HVA Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl) 1 TOEPASSING HORA In IT governance, sourcing en architectuuradvies 2 IT GOVERNANCE HVA Stuurgroep ICT Informatieregie Secretariaat (PPM, informatie, sourcing,

Nadere informatie

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT Wilfred Rubens Programma Introductie Huidige situatie docentprofessionalisering digitale didactiek Perspectieven op een alternatief Voorbeelden en leervragen

Nadere informatie

Ria Jacobi 30 maart 2017

Ria Jacobi 30 maart 2017 Ria Jacobi 30 maart 2017 Open onderwijs 1 Open beweging - Open access> Open Science - Open source - Open leermaterialen - Open onderzoeksdata - Open standaarden Bron: https://www.yearofopen.org/; https://openeducationweek.org/;

Nadere informatie

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Het domein wil een digitale leer- en werkomgeving (DLWO) Achtereenvolgens Enkele ervaringen vooraf en hoe deze een rol speelden bij de opzet van het project

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com EMMA Pilots MOOCs Meerdere talen #EUMoocs Aggregator http://europeanmoocs.eu/

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Flexibel onderwijs en een flexibele digitale leeromgeving (DLO).

Flexibel onderwijs en een flexibele digitale leeromgeving (DLO). Flexibel onderwijs en een flexibele digitale leeromgeving (DLO). Over dit thema werd op donderdag 29 september in de monumentale omgeving van de Leidse Faculty Club door ruim 40 aanwezigen een goed gesprek

Nadere informatie

Beleidslunch ICT integratie 28/1/2014

Beleidslunch ICT integratie 28/1/2014 Beleidslunch ICT integratie 28/1/2014 1 Agenda Strategische prioriteiten Ontwikkelingen / tendensen in de samenleving Consequenties voor organisatie van het onderwijs voor ICT / ondersteuning andere Andere

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 business context Innovatie Platform Klantinteractie Klantinzicht Mobiel Social Analytics Productiviteit Processen Integratie Apps Architectuur Wat is

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK?

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? Dit stappenplan neemt je mee langs vragen die relevant zijn als je online onderwijs wilt ontwikkelen: waarom wil je inzetten op online

Nadere informatie

SharePoint Intranet. Effectief samenwerken en communiceren op het Microsoft SharePoint platform LAAT ICT VOOR U WERKEN!

SharePoint Intranet. Effectief samenwerken en communiceren op het Microsoft SharePoint platform LAAT ICT VOOR U WERKEN! SharePoint Intranet Effectief samenwerken en communiceren op het Microsoft SharePoint platform SharePoint Intranet betekent voor u: Stroomlijning van de interne communicatie Borging van actualiteit en

Nadere informatie

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Online learning is the single biggest change in education since the printing press John Chubb and Terry Moe Inhoud Online leren Voordelen en aandachtspunten

Nadere informatie

Uw online leerplatform. Slimmer leren

Uw online leerplatform. Slimmer leren Uw online leerplatform Slimmer leren Leer slimmer Blijf vitaal bent een succesvolle organisatie. U past U zich aan nieuwe omstandigheden aan. U wilt dat uw medewerkers inspelen op die veranderingen. Daarom

Nadere informatie

Van Blackboard naar N@tschool! Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT

Van Blackboard naar N@tschool! Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Van Blackboard naar N@tschool! Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Even voorstellen Afgelopen 3 jaar vooral bezig met implementatie en doorontwikkeling nieuwe ELO en digitale toetsapplicatie (QMP->Surpass)

Nadere informatie

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Verkenning rondom mogelijkheden, meerwaarde en aandachtspunten 27 januari 2011 NOT Academie Presentatie: Arnout Vree a.vree@avetica.nl www.avetica.nl

Nadere informatie

De elektronische leeromgeving in 2014

De elektronische leeromgeving in 2014 De elektronische leeromgeving in 2014 1 Wat is de ELO De elektronische leeromgeving is gericht op het ondersteunen, uitlokken en stimuleren van het leren en de leerprocessen van studenten en docenten door

Nadere informatie

Blended Learning in de praktijk: een kwestie van kiezen

Blended Learning in de praktijk: een kwestie van kiezen Blended Learning in de praktijk: een kwestie van kiezen Handreiking bij het maken van keuzes Show & Share 2008 10 april 2008 Pieter Swager / Jos Fransen Opbouw presentatie Blended Learning definitie[s]

Nadere informatie

Blended learning. Waarom, wat en hoe? Steven Verjans

Blended learning. Waarom, wat en hoe? Steven Verjans Blended learning Waarom, wat en hoe? Steven Verjans Pagina 2 A. Haddad, technologies for education Vooraf: Is blended learning een nieuw fenomeen? Niet echt: al lang afwisseling didactische werkvormen

Nadere informatie

IT Governance & programma ICT&O

IT Governance & programma ICT&O IT Governance & programma ICT&O Kom verder. Saxion. Henny Groot Zwaaftink Saxion Deventer Hengelo Enschede Apeldoorn Bij de vier vestigingen van Saxion in Apeldoorn, Deventer, Enschede en Hengelo studeren

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

LEARN. Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen

LEARN. Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen LEARN Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen AGENDA De wens, Debriefing Wat hebben we tot nog toe gedaan De Persona s in het kort; de doelgroepen De Customer journey inzichten Het Concept Design

Nadere informatie

Blended Learning in de praktijk Welke keuzes moeten gemaakt worden binnen flexibel onderwijs? Pieter Swager, 21 november 2006

Blended Learning in de praktijk Welke keuzes moeten gemaakt worden binnen flexibel onderwijs? Pieter Swager, 21 november 2006 in de praktijk Welke keuzes moeten gemaakt worden binnen flexibel onderwijs? Pieter Swager, 21 november 2006 Interne notitie Hogeschool INHOLLAND in het kader van het project New Blends, in de praktijk.

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

ICT Beleidsplan Kan je eigenlijk wel vooruit kijken?

ICT Beleidsplan Kan je eigenlijk wel vooruit kijken? Kan je eigenlijk wel vooruit kijken? Marieke Nicolaij Adviseur Informatiemanagement Mp.nicolaij@noorderpoort.nl Martijn Broekhuizen Informatiemanager Twitter: @awini Ma.broekhuizen@noorderpoort.nl Inhoud

Nadere informatie

Het landschap van methodieken en tools voor blended learning

Het landschap van methodieken en tools voor blended learning Het landschap van methodieken en tools voor blended learning Jos Fransen Lector Teaching, Learning & Technology SURF SIG Blended Learning - 20-09-2017 definities van blended learning blended learning of

Nadere informatie

DLWO & PGO Integratie van informatiediensten

DLWO & PGO Integratie van informatiediensten Onderwijspsycholoog & Informatiemanager DLWO & PGO Integratie van informatiediensten 1 / 15 NEXT EXIT Digitale Leer- en Werkomgeving Integratie van informatiediensten Digitale Leer- en Werkomgeving geheel

Nadere informatie

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu...

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Hedendaagse Onderwijs Hoofdbrekens 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Omgaan met verschillen In één klas zitten leerlingen met uiteenlopende kennisniveaus, interesses en ervaringen. Docenten willen

Nadere informatie

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG?

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? SOCIAAL INTRANET EN DIGITALE WERKPLEK VOOR DE ZORGVERLENER Office 365 is een veilig platform die als dienst afgenomen kan worden en bijvoorbeeld ingezet kan worden als Digitale

Nadere informatie

EDUgroepen. SIG Cloudimplementaties. Beat Nideröst 27 juni 2012

EDUgroepen. SIG Cloudimplementaties. Beat Nideröst 27 juni 2012 EDUgroepen SIG Cloudimplementaties Beat Nideröst 27 juni 2012 SURFgroepen Online samenwerken voor hoger onderwijs Eindgebruiker in de lead Cloud-dienst toen cloud nog niet bestond SharePoint++ My Teamsites

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

KlantVenster Intranet

KlantVenster Intranet KlantVenster Intranet Effectief samenwerken en communiceren op het SharePoint platform KlantVenster Intranet betekent voor u: Stroomlijning van de interne communicatie Borging van actualiteit en kwaliteit

Nadere informatie

Referentiecase. Christelijke Hogeschool Ede Onderhoud en Beheer van SharePoint

Referentiecase. Christelijke Hogeschool Ede Onderhoud en Beheer van SharePoint Referentiecase Christelijke Hogeschool Ede Onderhoud en Beheer van SharePoint ETTU ondersteunt de Christelijke Hogeschool Ede bij verschillende SharePoint-vraagstukken, zowel met pro-actief onderhoud en

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS Netwerk SIG Open Education 9 oktober 2015 1 SPEERPUNTEN 1. Kleinschalige leergemeenschappen 2. Rijke leeromgeving 3. Kwalitatief goede en inspirerende

Nadere informatie

E-learning biedt perspectief

E-learning biedt perspectief E-learning biedt perspectief Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com http://www.slideshare.net/wrubens Wie van u... Raad van bestuur Directies/managers (lijn) P&O Beleidsadviseurs Opleidingsadviseurs

Nadere informatie

Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren

Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren 1 Leermanagement Systeem Leermanagement Ondanks dat het vaak gedacht wordt, is een Leer management Systeem (LMS) geen leermanagement. Leermanagement

Nadere informatie

OpenU, DLWO en curriculum. Wilfred Rubens

OpenU, DLWO en curriculum. Wilfred Rubens OpenU, DLWO en curriculum Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Programma Ambitie OU Concept OpenU bij OLW Curriculum? Onderdeel OpenU als casus curriculum Demonstratie Open Universiteit: spin

Nadere informatie

Blended learning in het onderwijs

Blended learning in het onderwijs Blended learning in het onderwijs Nehem KMC heeft veel ervaring met het toepassen van innovatieve onderwijsmethodes. Vanuit deze ervaring vertellen wij u in deze brochure graag meer over blended learning.

Nadere informatie

Vast Mobiel Innovatieve communicatie. Informatiebijeenkomst huidige & toekomstige aanbesteding 18 mei 2017

Vast Mobiel Innovatieve communicatie. Informatiebijeenkomst huidige & toekomstige aanbesteding 18 mei 2017 Vast Mobiel Innovatieve communicatie Informatiebijeenkomst huidige & toekomstige aanbesteding 18 mei 2017 Inhoudsopgave Achtergrondschets Doel Huidige aanbesteding Spraak- en datacommunicatie Toekomstige

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Elektronische leeromgeving en didactiek. Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens

Elektronische leeromgeving en didactiek. Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Elektronische leeromgeving en didactiek Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Programma Wat is een ELO? Voorbeelden Didactiek en ELO Voorbeelden leeractiviteiten in een ELO Functionaliteiten

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs De driedaagse Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij

Nadere informatie

Projectleider, e-learning adviseur, blogger

Projectleider, e-learning adviseur, blogger Projectleider, e-learning adviseur, blogger Projectleider, e-learning adviseur, blogger Programma Blended learning? Vormen van blended learning Praktijkvoorbeelden blended learning De mix maken Blended

Nadere informatie

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 Agenda : Kadaster en Sourcing Proces Sourcing strategie Meerjaren Beleidsplan Kadaster Verkaveling HR aspecten Marktconsultatie

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets SURF als paraplu SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Valkuilen, middelen en begeleiding van docenten Klaas Bellinga

Valkuilen, middelen en begeleiding van docenten Klaas Bellinga Docent is keyin blended learning Valkuilen, middelen en begeleiding van docenten Klaas Bellinga Blended learning Blended learning omvat een mix van e-learning en andere vormen van onderwijs, Daarbij gaat

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Verlengen levensduur of echt vernieuwen?

Verlengen levensduur of echt vernieuwen? Nieuwe generatie SIS op basis van SOA/SaaS Verlengen levensduur of echt vernieuwen? Leo Essink Gerrit Lauwers 9/21/07 E d u c u s i s e e n j o i n t v e n t u r e v a n S t o a s L e a r n i n g e n T

Nadere informatie

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu PASSIE VOOR ONLINE LEREN www.profijt.nu WAT IS PROFIJT? Het Praktijkonderwijs heeft behoefte aan een systeem waarin alle dagelijkse processen op een logische wijze en in één platform worden vastgelegd.

Nadere informatie

Begeleiden van studenten via een veilig online platform (Pluform.com) CHALLENGE DAY 2016

Begeleiden van studenten via een veilig online platform (Pluform.com) CHALLENGE DAY 2016 Begeleiden van studenten via een veilig online platform (Pluform.com) CHALLENGE DAY 2016 1 PROGRAMMA Introductie Ontstaan van Pluform.com Gebruiker aan het woord De drie pijlers onder Pluform.com Demo

Nadere informatie

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Pilots doorontwikkeling ELO Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Even voorstellen - Implementatie/doorontwikkeling ELO en Digitaal toetsen - Implementatie CRM/relatiebeheer Even polsen Ga naar m.socrative.com

Nadere informatie

Specialist Digitale Didactiek 2016-2017 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Specialist Digitale Didactiek 2016-2017 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Specialist Digitale Didactiek 2016-2017 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo If we teach today s students as we taught yesterday we rob them of tomorrow Specialist Digitale Didactiek Leiding

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Inhoud presentatie Trends rond ICT in de lerarenopleiding Voorbeelden

Nadere informatie

Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat

Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat NEXT LEARNING 2016 Jocelyn Manderveld Den Bosch, 19 april 2016 Van en voor het onderwijs en onderzoek In SURF werken instellingen samen

Nadere informatie

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 Mission statement Bevordering van kwantiteit en kwaliteit van digitale toetsing in het Hoger Onderwijs, door het bij elkaar brengen van experts en belangstellenden en

Nadere informatie

VOORDELEN VAN BLENDED LEARNING

VOORDELEN VAN BLENDED LEARNING 10 VOORDELEN VAN BLENDED LEARNING En de inzet van technologie vanuit onderwijsgedreven innovatie op scholen in het VO en MBO 10 voordelen van blended learning Blended learning is hot in Nederland. Blended

Nadere informatie

Massive Open Online Courses Droom of nachtmerrie? Wilfred Rubens

Massive Open Online Courses Droom of nachtmerrie? Wilfred Rubens Massive Open Online Courses Droom of nachtmerrie? Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Inhoud MOOC? Aanleiding MOOC e-learning: doelen en opzet Deelname, tevredenheid, participatie Geleerde lessen!2

Nadere informatie

De digitale leerwereld RIZO 2.0, 13 maart 2012

De digitale leerwereld RIZO 2.0, 13 maart 2012 De digitale leerwereld RIZO 2.0, 13 maart 2012 1 Inhoud Belangrijke definities en voorbeelden Middelen, techniek en ICT Opdracht in subgroepen Wat verwacht u van ons Afsluiting Contact gegevens 2 Belangrijke

Nadere informatie

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK MBO. EJ"Chec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK MBO. EJChec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl liorl Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK MBO EJ"Chec Ra pp orfa e Ij IT-workz LET OP! Dit is een voorbeeldrapportage van de mbo versie van de EduCheck waarin slechts enkele pagina

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Ervaringen met API s rond onderwijsdata vanuit Hogeschool Inholland en Hogeschool Leiden

Ervaringen met API s rond onderwijsdata vanuit Hogeschool Inholland en Hogeschool Leiden Open Onderwijs API Ervaringen met API s rond onderwijsdata vanuit Hogeschool Inholland en Hogeschool Leiden Mark de Jong, als ICT architect verbonden aan Hogeschool Inholland en Hogeschool Leiden Wat komt

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Case study ProRail Maart 2014 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Pagina 2/5 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: FLEXIBELE EN PERSOONLIJKE LEEROMGEVING

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: FLEXIBELE EN PERSOONLIJKE LEEROMGEVING INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: FLEXIBELE EN PERSOONLIJKE LEEROMGEVING ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Flexibele en Persoonlijke

Nadere informatie

Flipped classroom: hoger onderwijs op zijn kop?

Flipped classroom: hoger onderwijs op zijn kop? Flipped classroom: hoger onderwijs op zijn kop? Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com LEARNING LAB 1 Sessieleider: Wilfred Rubens 14.15 17.15 uur / zaal E-1.20 http://www.slideshare.net/wrubens http://www.wilfredrubens.com

Nadere informatie

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland Stichting Innovatief Onderwijs Nederland ONTZORGT SCHOLEN OP ICT De ION QuickScan heeft als primair doel om scholen voor te bereiden op digitalisering van het onderwijs binnen. U kunt direct met de resultaten

Nadere informatie