SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015"

Transcriptie

1 SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 Mission statement Bevordering van kwantiteit en kwaliteit van digitale toetsing in het Hoger Onderwijs, door het bij elkaar brengen van experts en belangstellenden en het uitvoeren van gezamenlijke activiteiten ter bevordering van expertiseontwikkeling en samenwerking op het gebied van digitale toetsing. Kernteam SIG Digitaal Toetsen mei 2015.

2 Inhoud Aanleiding... 3 Hoofdthema: toetsen en leren integreren... 3 Doelstelling... 3 Activiteiten... 4 Aanknopingspunten relatie SURF... 5 Activiteiten en contactpersonen kernteam SURFacademy... 6 Cross-over met andere SIG s... 6 Communicatiemiddelen... 6 Organisatie van de SIG... 6 De leden van het kernteam De leden van de SIG DT

3 Aanleiding Door het kernteam van de SIG Digitaal Toetsen is voor 2015 een nieuw jaarplan opgesteld. Met het meerjarenplan voor de Special Interest Group Digitaal Toetsen was de koers voor twee jaar bepaald maar gezien alle veranderingen die bij SURF hebben plaats gevonden is er besloten om een nieuw plan voor 2015 uit te werken. Dit plan sluit aan bij de nieuwe SURFstructuur, het Meerjarenplan van SURF en de huidige activiteiten. Hoofdthema: toetsen en leren integreren Hoewel het SURF programma toetsing en toetsgestuurd leren al vier jaar gaande is, is het duidelijk dat er op het gebied van integratie met leren nog veel te doen is. De afgelopen vier jaar heeft de SIG zich dan ook voornamelijk gericht op de randvoorwaarden voor digitaal toetsen. Denk hierbij aan de kennis die verzameld is over het tot stand brengen van grootschalige digitale toets faciliteiten en de documentatie die is opgesteld over veiligheid bij het toetsen. Nu de grootste stappen gezet zijn voor deze randvoorwaarden is het, naar ons idee, tijd voor de integratie van het digitaal toetsen met leren. De focus voor dit jaar ligt dan ook op het formatieve toetsen. Belangrijk hierbij zijn de aansluiting van het toetsen bij de ontwikkeling van digitale didactiek, docentenprofessionalisering en de inzet van grootschalige toetsitembanken die deze ontwikkelingen kunnen ondersteunen (zie ook meerjarenplan SURF). Daarnaast verliezen we de thema s rond summatief toetsen natuurlijk niet uit het oog. Hierbij willen we ons richten op de inbedding in het organisatorische proces en op de ontwikkeling van het digitale toetsbeleid. Het project Toetsing en Toetsgestuurd Leren is binnen de nieuwe organisatiestructuur van SURF een vierjarig project binnen het Programma Onderwijs op Maat geworden. De samenwerking met dit programma en de SIG DT wordt net zoals in de afgelopen jaren voortgezet. Voor de activiteiten sluiten we verder aan bij de thema s van Onderwijs op maat. De thema s van Onderwijs op maat zijn: Interoperabiliteit en uitwisselbaarheid toetssystemen. Toetssoftware: instellingen ondersteunen bij het maken van keuzes en aanbesteding. Grootschalig en online digitaal toetsen. Veilig en betrouwbaar toetsen. Organisatie en beleid rond digitaal toetsen. Innovatieve vormen van digitaal toetsen. Doelstelling De algemene doelstelling van de SIG DT is ongewijzigd gebleven, namelijk het bevorderen van kwantiteit en kwaliteit van digitale toetsing in het onderwijs, door het bij elkaar brengen van experts en belangstellenden en het uitvoeren van gezamenlijke activiteiten ter bevordering van expertiseontwikkeling op het gebied van digitale toetsing. 3

4 Daarnaast heeft de SIG DT zich dit jaar als hoofdthema gekozen voor integratie van toetsen en leren. Hiermee willen we een praktische invulling geven aan het succesvol opzetten en uitvoeren van formatieve toetsing. Met betrekking tot het summatieve toetsen willen we een vervolgstap maken en ons richten op organisatorische inbedding en het beleid rond digitaal toetsen. Activiteiten Naar aanleiding van de SURF tender Toetsing en toetsgestuurd leren is in maart 2011 de Special Interest Group Digitaal Toetsen samengesteld. Met betrekking tot de bovenstaande doelstellingen voor 2015 willen we ons richten op de volgende algemene activiteiten. Professionalisering rond DT Disseminatie Innovatie Beleid Veiligheid Organisatorische inbedding Het integreren van toetsen en leren speelt zich voornamelijk af binnen het formatief toetsen. Twee belangrijke onderdelen hierbij zijn: het integreren van instructie materiaal binnen de toetsapplicatie het gebruik van de oefenresultaten voor feedback aan studenten. Werkwijze: presenteren best practices. We gaan op zoek naar showcases en willen deze in de spotlight zetten. De activiteiten die we hiervoor voor ogen hebben zijn: Webinar toetsen en leren integreren. Bijeenkomst diagnostiek op basis van toetsresultaten. Documentatie borging formatieve toets kwaliteit. Met betrekking tot de reguliere activiteiten en summatief toetsen willen we de volgende activiteiten opzetten: Webinar begrippenkader DT Documentatie digitaal toetsbeleid Documentatie koppeling toetssystemen met student informatie systemen Expert meeting provisioning voor DT, de rol van SURFconext. Webinar itembanking. Hoe zet je binnen je instelling itembanken op en werk je optimaal samen. Expertiseontwikkeling en uitwisselen ervaring dmv een studiereis Aanscherpen richtsnoer veilig toetsen (applicatie specifiek) Documentatie richtlijnsnoer fraude preventie DT 4

5 Aanknopingspunten relatie SURF Het overleg met de programmanager van Onderwijs op maat is de basis is om de afstemming met SURF te realiseren en af te stemmen. We bouwen voort op de werkwijze van de afgelopen jaren. Daarnaast sluiten we aan bij de nieuwe SURFstructuur en het Meerjarenplan van SURF. Organisatorisch sluiten we aan op SURFnet en het jaarplan van Onderwijs op Maat waar het project Toetsing en Toetsgestuurd Leren een onderdeel van is. Daarbij willen wij een rol spelen in de aansluiting van SURF bij de eindgebruiker. Wij willen een schakel zijn naar de verschillende typen eindgebruikers zoals docenten en andere medewerkers binnen de instellingen en voor het nationaal en internationaal samenbrengen van experts. In onderstaand overzicht zijn de activiteiten van Onderwijs op maat opgenomen met daarbij de contactpersonen van het kernteam SIGDT. Activiteiten en contactpersonen kernteam. onderwerpen planning kennis diensten experim enten Interoperabiliteit en uitwisselbaarheid Contactpersoon SIG DT: Sharon Lessons learned interoperabiliteit en uitwisselbaarheid, Q4 o.b.v. ervaringen in 2 experimenten en 3 casussen. Advies aan SURF over gewenste rol en inzet op het Q4 x terrein van standaarden Bewustwordingscampagne over standaarden, gericht op Q3/Q4 x beleidsadviseurs en inkopers toetssoftware Toetssoftware Contactpersonen SIG DT: Marcel & Sanne Framework aanbesteding toetssoftware Q4 x FAQ rondinkoop toetssoftware Q3 Inventarisatie toetssoftware Q1-Q4 x Toetsafname (grootschalig en online proctoring) Contactpersoon SIG DT: Meta Whitepaper Online Proctoring Q3 x Inventarisatie grote toetszalen Q4 x Veilig en betrouwbaar toetsen Contactpersoon SIG DT: Sharon Inventarisatie huidige mogelijkheden dienstenportfolio Q2/Q3 x SURF(net) t.b.v. veilige toetsafname Richtsnoer veilige en betrouwbare toetsketen Q4 x Organisatie en beleid voor digitaal toetsen Contactpersoon SIG DT: Wil Organisatie bijeenkomst met experts/vertegenwoordigers Q2-Q3 x Plan van aanpak + uitvoering (4 rapporten: WP s, good Q2-Q4 x practices) Innovatie in digitaal toetsen Contactpersonen SIG DT: Johan Wil Trendrapport digitaal toetsen Q3 x Bijeenkomst innovative disruptive technologies Afstemming, kennis en communicatie Contactpersonen SIG DT: allen Verantwoordingsrapportage voor OCW Q4 x SURFacademyprogramma Digitaal Toetsen + conferenties Q2-Q4 x 5

6 SURFacademy In afstemming met het programma onderwijs op maat zullen we zo veel mogelijk aansluiting zoeken om de activiteiten te koppelen aan SURFacademy. Zo vallen de voorgestelde webinars allemaal binnen het format van SURFacademy. Maar ook de expert meetings en overige bijeenkomsten kunnen hierbinnen geplaatst worden. Cross-over met andere SIG s Er zijn diverse onderwerpen waarbij de activiteiten van de SIG s op elkaar aansluiten. De belangrijkste SIG s voor digitaal toetsen zijn: SIG Learning Analytics SIG Digitale Leer- en Werkomgeving DLWO SIG OER Open educational resources Communicatiemiddelen De SIG digitaal toetsen communiceert voornamelijk via SURFspace en LinkedIn met haar leden. Tot nu toe is er geen gebruik gemaakt van Twitter maar dat zullen we voor het komende jaar in heroverweging nemen. Aankondigingen van activiteiten verlopen verder via de gebruikelijke SURF kanalen. In 2015 wordt er een apart communicatieplan gemaakt. Organisatie van de SIG Wij streven als SIGDT naar een doelgerichte en efficiënte werkwijze en sluiten daarmee ook aan op het SURF meerjarenplan. We kijken kritisch naar de organisatie en inbedding van de SIGDT en gaan verder op zoek naar de optimale aansluiting bij onze doelgroep en het uitbreiden van ons netwerk. Om de interne organisatie en afstemming te verbeteren komt het kernteam in 2015 frequenter bij elkaar en worden de activiteiten structureel geëvalueerd. Het kernteam vergadert 1 x per 6-8 weken. Voor de SIG leden worden minimaal 4 bijeenkomsten per jaar georganiseerd door de SIG DT. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten bij SURFacademy die ondersteund worden door de SIGDT en waar ook leden bij betrokken worden of al betrokken zijn. De leden van het kernteam. Voorzitter Sharon Klinkenberg (Universiteit van Amsterdam) Secretaris Wil de Groot-Bolluijt (Hogeschool Rotterdam) Kennismanagers Marcel Penners (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) Johan van Strien (Open Universiteit) Communitymanagers Meta Keijzer-de Ruijter (TU Delft) Sanne Gratama van Andel (Universiteit Utrecht) Evaluator Sumit Mehra (Universiteit Utrecht) 6

7 De leden van de SIG DT. Tabel 1 Instelling Total avans.nl 3 edu-actief.nl 2 erasmusmc.nl 3 fontys.nl 7 gmail.com 21 han.nl 10 hhs.nl 4 hr.nl 5 hsleiden.nl 2 hu.nl 5 hva.nl 9 iclon.leidenuniv.nl 2 inholland.nl 4 m2desk.com 2 maastrichtuniversity.nl 3 nhl.nl 4 ou.nl 3 pl.hanze.nl 3 rug.nl 4 saxion.nl 10 stenden.com 3 surf.nl 12 surfnet.nl 3 teelen.nl 2 tudelft.nl 6 tue.nl 2 umcutrecht.nl 2 utwente.nl 4 uu.nl 4 uva.nl 9 vu.nl 7 vumc.nl 3 windesheim.nl 4 wur.nl 5 xs4all.nl 2 zuyd.nl 2 De achterban van de SIG DT bestaat uit voor een groot deel uit medewerkers van hogescholen en universiteiten. Om een beeld te geven van de leden is in tabel 1 is een overzicht opgenomen van alle domeinen waaruit de adressen van de leden op SURFspace bestaan. De individuele adressen zijn achterwege gelaten. Uit het overzicht valt nog op te maken dat ook leveranciers op de hoogte willen blijven van de activiteiten van de SIG. Verder zijn er een aantal leden waarvan onduidelijk is aan welke instelling ze gelieerd zijn. In totaal telt de SIG DT op 9 maart 2015 zo n 225 leden. Er zijn verder geen subgroepen actief die zich op specifieke onderwerpen richten. 7

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 2 INHOUD 1. Community management

Nadere informatie

Jaarplan 2013. onderweg naar cloudservicebroker

Jaarplan 2013. onderweg naar cloudservicebroker Jaarplan 2013 onderweg naar cloudservicebroker INHOUDsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie en visie 5 2.1 Missie 5 2.2 ICT-marktplaats 5 2.3 Externe ontwikkelingen en trends 6 2.4 Visie 7 3 Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

Met SURF in de wolken. Cloud computing en cloud services in het hoger onderwijs en onderzoek

Met SURF in de wolken. Cloud computing en cloud services in het hoger onderwijs en onderzoek Met SURF in de wolken Cloud computing en cloud services in het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Position paper... 5 1.1 Wat is cloud computing?... 5 1.2 Voordelen van cloud-services

Nadere informatie

Jaarplan 2011. Het Nieuwe Samenwerken

Jaarplan 2011. Het Nieuwe Samenwerken Jaarplan 2011 Het Nieuwe Samenwerken Jaarplan 2011 Het Nieuwe Samenwerken SURFdiensten bv Utrecht, december 2010 Kenmerk SDN 20103124 2 3 i n h o u d s o p g av e 1 inleiding en samenvatting 1 Inleiding

Nadere informatie

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Learning Tomorrow Plan van Aanpak Programma Omschrijving 22 januari 2013 22 januari 2013 Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Plan van Aanpak Programma Learning Tomorrow dd 22 januari 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Geïntegreerde federatieve e-infrastructuur. Indiener: SURFnet

Controlling Document. Programma: Geïntegreerde federatieve e-infrastructuur. Indiener: SURFnet Controlling Document Programma: Geïntegreerde federatieve e-infrastructuur Indiener: SURFnet 13 november 2014 2 Inhoudsopgave 2 Management Samenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00

Controlling Document. Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00 Controlling Document Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen Indiener: SURFmarket Versie 1.00 11-11-2014 Inhoudsopgave Management Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen...

Nadere informatie

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft 1 2 Voorwoord Een universiteit die onderwijs hoog in haar vaandel heeft staan, heeft een duidelijke visie

Nadere informatie

IDEM DITO. Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem

IDEM DITO. Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem IDEM DITO Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem Uitvoerders: Faculteit der Letteren, Faculteit Medische

Nadere informatie

Studenten Overleg Medezeggenschap BELEIDSPLAN 2014

Studenten Overleg Medezeggenschap BELEIDSPLAN 2014 Studenten Overleg Medezeggenschap BELEIDSPLAN 2014 Datum 23-10-2013 Auteurs: Sebas Veeke Abe Vleeming INHOUD INLEIDING... 3 DE DRIE PIJLERS... 4 INTERNE PROCESSEN... 7 KEURMERK EN ZWARTBOEK MEDEZEGGENSCHAP...

Nadere informatie

Informatie uit wiki Onderwijslogistiek

Informatie uit wiki Onderwijslogistiek Informatie uit wiki Onderwijslogistiek Deze reader bevat informatie uit de wiki Onderwijslogistiek. Deze wiki is niet meer online. De informatie is deels verouderd en bevat niet-werkende links. Op de volgende

Nadere informatie

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT 1 Voorwoord In 2014 bestond de NVVB 20 jaar en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. We kijken terug op een buitengewoon succesvol jubileumcongres, gecombineerd

Nadere informatie

Realisatielijn OpenDWR Versie: 0.9 Status: concept ter consultatie

Realisatielijn OpenDWR Versie: 0.9 Status: concept ter consultatie Programma DWR Contactpersonen Jan Arnoud ten Cate Stephan Wildeboer infodwr@rijksoverheid.nl Consultatie Realisatielijn OpenDWR Versie: 0.9 Status: concept ter consultatie Datum 3 februari 2010 1. Inleiding

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2014 www.nvvn.nl De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de

Nadere informatie

IDEM DITO. Projectplan. Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG. Uitvoerders: Faculteit der Letteren,

IDEM DITO. Projectplan. Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG. Uitvoerders: Faculteit der Letteren, IDEM DITO Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG Projectplan Uitvoerders: Faculteit der Letteren, Faculteit Medische Wetenschappen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde,

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 Tussenrapportage 4: oktober 2006-januari 2007 Eindrapportage Proof-of-Conceptfase 31 januari 2007 Penvoerende

Nadere informatie

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

ZELFS ALS JE DE GROOTSTE SUPERCOMPUTER HELEMAAL VOOR JEZELF ZOU HEBBEN, IS HET UITVOEREN VAN DE GEWENSTE BEREKENINGEN NAGENOEG ONMOGELIJK

ZELFS ALS JE DE GROOTSTE SUPERCOMPUTER HELEMAAL VOOR JEZELF ZOU HEBBEN, IS HET UITVOEREN VAN DE GEWENSTE BEREKENINGEN NAGENOEG ONMOGELIJK 02 BEST PRACTICE Experimenteren met toetsen in de cloud 4 CONNECTED Internationaal onderzoek esalsa combineert gebruik supercomputers 8 SPOTLIGHT SURF bouwt winkel voor clouddiensten 12 Magazine over ICT

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Beleving

Jaarplan 2015. Beleving Jaarplan 2015 Beleving Project Molenfonds (volgens plan A of plan B) In februari 2015 horen we of onze aanvraag voor een bijdrage uit de extra trekking bij de BankGiro Loterij wordt toegekend. Bij toekenning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Utrecht, 12 september 2013 Versienummer: 1.0 Kenmerk: (van versie 1.0) 19.735 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Aanleiding 3 Scope van dit document 3 Het gebruik van

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente

ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente Visie, ambities en plannen voor 2013-2016 Auteur Versie Datum Wytze Koopal, S&O/OD 0.5 (13 febr, initiële opzet met input van collega s Verkroost, Slotman,

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie