Brochure Confiad College

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure Confiad College"

Transcriptie

1 Brochure Confiad College Opleidingen en Cursussen voor Bestuurders, Medewerkers van trustkantoren en gerelateerde professionals Jaargang 2013

2 Confiad College, uw partner in opleidingen voor de trustbranche. Trust & Compliance TRUSTKANTOREN houden zich bezig met het in Good Legal Standing houden van vennootschappen. Hievoor is kennis van de relevante wet- en regelgeving onontbeerlijk. Deze kennis moet kunnen worden omgezet in praktisch handelen. Daarnaast zullen medewerkers van trustkantoren ook andere vaardigheden moeten bezitten. Tenslotte zullen zij afhankelijk van hun taken en verantwoordelijkheden moeten weten wat welke eisen er aan hen gesteld worden op basis van de Wet toezicht trustkantoren, de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme en de Sanctiewet 1977 en hoe de toezichthouder, De Nederlandsche Bank, hiermee omgaat. Basiskennis en voortdurende bijscholing is daarbij essentieel. Voor medewerkers van trustkantoren biedt Confiad College een gevarieerd programma aan dat voorziet in Opleidingen & Cursussen oftewel Permanente Educatie op het gebied van Compliance, Tax, Legal & Finance. CONFIAD COLLEGE is onderdeel van de Confiad Groep. Een groep van bedrijven die zich bezighoudt met het adviseren, assisteren en auditen van instellingen die zich bezighouden met integriteitsvraagstukken. Confiad is opgericht in 2004 en de grootste aanbieder van scholing in de trustbranche. De docenten van Confiad College zijn zelf actief als Compliance Officer en/of hebben op regelmatige basis (in) direct contact met trustkantoren. Daardoor zijn onze docenten volledig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen zowel op compliance of vakinhoudelijk gebied als in de trustbranche. Belangrijke pijlers van onze Opleidingen & Cursussen zijn het overdragen van kennis, het creëren van bewustwording en het delen van praktijkervaringen. Ook behoefte aan (bij)scholing of een vrijblijvend gesprek over het opzetten van een opleidingsplan? Wij helpen u graag op weg! 2

3 Opbouw Opleidingsprogramma HET OPLEIDINGSPROGRAMMA kan op verschillende manieren worden benaderd. Allereerst is er een onderscheid tussen Opleidingen en Cursussen. Een opleiding bestaat in het algemeen uit een aantal cursussen met een afsluitend examen gericht op een type functie. Een cursus daarentegen heeft als kenmerk dat er één thema/onderwerp centraal staat. De meeste cursussen bestaan uit 4 tot 8 modules. Een tweede indeling kan zijn naar functie: er zijn Opleidingen & Cursussen primair voor Compliance Officers en andere primair voor Trust Officers. Tenslotte kent het programma drie fasen: Basis, Verdieping en Master met daarop volgend het programma van Permanente Educatie. FASE 1 is de basisfase. Het doel is cursisten in korte tijd bewust te maken van de basisbegrippen en wet- en regelgeving opdat de werknemer begrijpt waar deze mee geconfronteerd kan worden. Een standaard thema voor zowel de Trust Officer als Compliance Officer in de basisfase is de reden van het toezicht op trustkantoren en de bijdrage die elke medewerker daaraan dient te leveren. FASE 2 is de verdiepingsfase. Elke medewerker van een trustkantoor heeft zijn/haar eigen taken en verantwoordelijkheden. Iedereen moet bekend zijn met dat specifieke deel van de weten regelgeving die voor zijn/ haar functie relevant is. In de verdiepingsfase wordt teruggegrepen naar hetgeen in de basisfase is geleerd of voortgebouwd op de kennis en praktijkervaring van de deelnemer. FASE 3 is de masterfase en bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een multidisciplinaire opleiding op het gebied van risicomanagement. Het tweede deel zijn de Mastercursussen Actualiteiten (Risicomanagement voor trustkantoren) die elk kwartaal worden georganiseerd. PERMANENTE EDUCATIE: Tenslotte is er een groep van cursussen, workshops, seminars en webinars die vallen onder de categorie Herhaling, Updates & Specialisatie, de fase van Permanente Educatie. Hierin worden de nieuwste ontwikkelingen besproken en updates gegeven over de in de cursus behandelde onderwerpen en actualiteiten. Herhalingen, Updates en Specialisatie worden in verschillende vormen aangeboden. Voor een exact overzicht kunt u naar onze website gaan of contact opnemen met de opleidingsmanager dan wel opleidingscoördinator. De docenten zorgen dat de cursussen interactief zijn door de praktische oefeningen en de mogelijkheid tot discussie. Bovendien leert men op deze wijze ook van elkaar. Vragen zijn immers nooit dom, alleen het niet vragen is dom. MAATWERK: Indien gewenst kan de opleidingsmanager voor individuele trustkantoren ook een specifieke opleiding of cursus samenstellen. Fase 1: Basis Basisopleiding Certified Compliance Officer Basiscursus Compliance Basisopleiding Certified Trust Officer Basiscursus Trust Officer Fase 2: Verdieping Verdiepingscursus Opstellen Cliëntacceptatiedossiers Verdiepingscursus Transactie Monitoring Verdiepingscursus (Inter)nationale Sanctiewetgeving Verdiepingscursus Compliance Management Verdiepingscursus Tax Verdiepingscursus Legal Verdiepingscursus Finance Fase 3: Master Masteropleiding Certified Trust Officer Mastercursus Relatie met de UBO Mastercursus Activiteiten van de Doelvennootschap Mastercursus Relatie met de Adviseurs Mastercursus Relatie met de Toezichthouders Permanente Educatie: Herhaling, Updates en Specialisatie Mastercursus Actualiteiten (Risicomanagement voor trustkantoren) 3

4 Docenten CONFIAD COLLEGE beschikt over een uitgebreid netwerk van Trust & Compliance Officers en professionals die (in)direct actief zijn in de trustbranche. Per cursus, workshop, seminar of webinar kijkt de opleidingscoördinator van Confiad College welke docent het meest geschikt is. De workshops en (web)seminars worden in samenwerking gegeven met onder andere advocaten, notarissen, belastingadviseurs, fiscalisten en universitair docenten. Trainingsmateriaal BIJ ELKE cursus, workshop of seminar krijgen de cursisten een reader. De reader is een naslagwerk dat onder andere de sheets, relevante wet- en regelgeving en ondersteunende artikelen en informatie bevat. Lunch & borrel BIJ DE cursussen die een hele dag in beslag nemen wordt een lunch verzorgd en na elke cursus, workshop of seminar is er een borrel. Duur, Studiebelasting, & PE-punten DE omvat het totaal aantal contacturen + zelfstudie + tijd voor examen. De duur is het aantal dagen. De studiebelasting wordt uitgedrukt in uren of in de PE-fase in PE-punten. De duur van de sessie bepaalt het aantal PE-punten. Over het algemeen ontvangt u bij het volgen van een webinar 1 PE-punt, bij een workshop of een seminar tussen de 2 en 4 PE-punten, een cursus 4-16 PE-punten en een opleiding minimaal 16 PE-punten. Wilt u ook voorop blijven lopen? Volg de praktijkgerichte opleidingen van Confiad College. 4

5 Veel van onze klanten kiezen de opleidingsvorm die het beste bij hun past: wij bieden flexibiliteit. Kies uw eigen studievorm KIES EEN studievorm die het beste bij u past. Voor de kwaliteit en uitstraling van de trustbranche is het van belang dat de medewerkers van de individuele aanbieders van diensten voldoende zijn gekwalificeerd. Inhoudelijke kennis op het gebied van compliance is van groot belang. Daarom biedt Confiad College verschillende vormen van opleidingen. Dit vergroot de flexibiliteit en aandacht die iedere onderneming nodig heeft om het maximale rendement te halen uit onze opleidingsprogramma s. Open inschrijving & Incompany ALLE OPLEIDINGEN en cursussen worden volgens het systeem van open inschrijvingen aangeboden. Indien u een cursus of gehele opleiding incompany wil, behoort dat tot de mogelijkheden. Medewerkers in het buitenland kunnen eventueel getraind worden via een online webinar. Examen (optioneel) Certificaten NA ELKE cursus cursus, workshop of webinar krijgen de deelnemers een certificaat. Confiad College geeft twee certificaten uit, een Bewijs van Deelname en, na het succesvol afronden van een examen volgend op een opleiding ontvangt u een Diploma ter bewijs van certificering. Engelstalig aanbod INDIEN DE cursist behoefte heeft aan een examen biedt Confiad College bij de opleidingen de mogelijkheid een examen af te leggen. Dit examen bestaat uit een aantal meerkeuze- en/of open vragen. Confiad College loopt graag voorop als alle het cursussen gaat om worden het nieuwe met werken enige regelmaat en zal cursisten (minimaal één keer per jaar) als open inschrijving aangeboden. Dit op korte termijn de mogelijkheid bieden om via betekent dat de cursisten naar een specifieke locatie internet veilig en betrouwbaar het examen te kunnen gegeven. komen waar de betreffende module of cursus wordt afleggen. OOK VOOR Engelstalige cursussen bent u bij Confiad College aan het juiste adres. Het groeiend aantal buitenlandse werknemers bij veel trustkantoren heeft de vraag de afgelopen tijd doen toenemen. Daarom zijn onze cursussen uit fase 1 en 2 ook beschikbaar in het Engels. Voor meer informatie over het Engelstalig aanbod kunt u contact opnemen met de opleidingscoördinator. 5

6 Basisopleiding Certified Compliance Officer BEHALVE HET bedienen van cliënten is het voldoen aan integriteitwet- en regelgeving van groot belang. In dit kader beschikt elk trustkantoor over een dedicated in- of externe compliance officer of is een bestuurder hiervoor verantwoordelijk. Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op een drietal zaken: de achtergrond bij de wet- en regelgeving, de vereisten van de wet- en regelgeving en de wijze waarop in de praktijk kan worden voldaan opdat het trustkantoor compliant met wet- en regelgeving handelt. 1 Basis & Verdieping 5 dagen CURSUSSEN 4,6,7,8 & 9 80 uren 3.200,- 150,- Ten slotte komt het onderwerp Compliance Management aan de orde. Hier staat de vraag centraal: hoe kan ik als bestuurder en/of Compliance Officer de organisatie zo effectief mogelijk, maar wel in compliance met wet- en regelgeving, inrichten. De opleiding is vooral praktisch gericht. De docenten zelf zijn Compliance Officer bij meerdere trustkantoren. Hierdoor weten zij exact waarmee u in de praktijk te maken heeft. Basisopleiding Certified Trust Officer DE GEHELE opleiding is voor iedereen die binnen een trustkantoor verantwoordelijk is voor Compliance. Dit kan een bestuurder zijn maar ook een persoon die zich dedicated bezighoudt met compliance of daarvoor verantwoordelijk is richting het bestuur. De losse cursussen zijn voor verschillende functiegroepen, één en ander afhankelijk van de bij een functie behorende taken. 2 Basis & Verdieping 5 dagen CURSUSSEN 5,10,11 & uren 3.200,- (VERPLICHT VOOR 150,- HQ leden) VOOR IEDEREEN die binnen een trustkantoor zich (in)direct bezighoudt met het bedienen van cliënten. ONDANKS HET feit dat een Trust Officer vaak gespecialiseerd is in een stukje van de totale dienstenpakket is het van belang dat zij wel bekend is met alle facetten waar een Trust Officer potentieel mee te maken kan krijgen: Compliance, Tax, Legal en Finance. Het hebben van een helikopterview is niet voor niets één van de competenties die valt binnen het geschiktheid palet van DNB. Na een eerste basiscursus waarin de deelgebieden worden gepositioneerd volgt een drietal vervolgcursussen: Tax, Legal & Finance. Tijdens deze cursussen wordt ingegaan op de meest gangbare situaties waarmee Trust Officers te maken kunnen krijgen bij het in Good Legal Standing houden van de doelvennootschappen. 6

7 Masteropleiding Certified Trust Officer SENIOR MEDEWERKERS van trustkantoren moeten van meerdere markten thuis zijn. Van een senior medewerker wordt verwacht vanuit een helikopterview primair te kijken naar het belang van de doelvennootschap. Zij dienen verstand te hebben van (actuele) regelgeving op het gebied van fiscaliteiten, ondernemingsrecht, contractenrecht, faillissementsrecht en toezicht. Ook willen trustkantoren risico s op aansprakelijkheden zoveel mogelijk beperken. Het is daarom van belang transacties vanuit meerdere kanten te bezien. Er zijn weinig opleidingen en cursussen op hoger niveau specifiek bedoeld voor de trustbranche. Terwijl de wet juist vereist dat (senior) medewerkers en bestuurders van een trustkantoor de integriteitrisico s herkennen, de gevolgen goed tegen elkaar kunnen afwegen en de juiste mitigerende maatregelen treffen. Gevolgen van ontwikkelingen en transacties zijn vaak pas te begrijpen als zij van meerdere kanten worden bekeken. Juist hierom bieden wij deze multidisciplinaire opleiding aan. 3 Master 4 dagdelen CURSUSSEN 13,14,15 & uren 1.200,- 150,- DEZE MULTIDISCIPLINAIRE opleiding is bedoeld voor Bestuurders, (senior) Trust Officers, en Compliance Officers. 7

8 Basiscursus Compliance ELK TRUSTKANTOOR staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en daarmee ook (in) direct al zijn medewerkers. Iedere medewerker krijgt te maken met de begrippen compliance en integriteit. Wat betekent compliance eigenlijk en wat wordt bedoeld met integriteit? 4 Basis 1 dag 8 uren Tijdens deze basiscursus krijgt u hierop antwoord. Daarnaast worden cursisten vertrouwd gemaakt met de wet- en regelgeving. Vaak kennen medewerkers van trustkantoren de procedures die zij moeten volgen, maar ontbreekt de achterliggende kennis waaróm het zo moet. De effectiviteit van regels neemt toe als de medewerkers, die deze regels moeten naleven, de oorsprong en het nut ervan beseffen. 745,- DEZE CURSUS is essentieel voor alle medewerkers van een trustkantoor, waaronder Secretaresses, Paralegals en Personal Assistants moeten ervan bewust zijn wat compliance is en inhoudt. Basiscursus Trust Officer 5 Basis 2 dagen 16 uren 1.490,- NAAST DE specifieke multidisciplinaire masteropleiding Risicomanagement voor Trustkantoren voor het hoger management, biedt Confiad College een vergelijkbare multidisciplinaire introductiecursus Werken in de trustbranche aan. Om de Good Legal Standing van doelvennootschappen in stand te houden wordt specifieke kennis vereist op de verschillende aandachtsgebieden. Het is daarom van belang dat medewerkers over een goede basiskennis beschikken op het gebied van Compliance, Tax, Legal & Finance. DEZE CURSUS is bedoeld voor medewerkers van een trustkantoor die zich bezighouden met bedienen van cliënten. Hieronder vallen onder andere trustofficers, alle type accountmanagers en ook compliance officers. Tijdens deze cursus komen alle relevante aandachtsgebieden voor permanente educatie aan bod. In twee dagen leert u de basis van de 4 (rechts) gebieden die van belang zijn voor medewerkers van trustkantoren die zich bezighouden met het bedienen van cliënten. 8

9 Confiad College biedt ons de flexibiliteit tussen volledige opleidingen en individuele cursussen. 9

10 Verdiepingscursus Opstellen Cliëntacceptatiedossiers ÉÉN VAN de belangrijkste verplichtingen van een trustkantoor is het opstellen en bijhouden van cliëntacceptatiedossiers. Maar waarom moet een trustkantoor over een cliëntacceptatiedossier beschikken en wat is het doel en nut van een actueel cliëntacceptatiedossier? Tijdens deze cursus wordt op deze vragen antwoord gegeven. Ook leert u welke informatie wettelijk terug te vinden moet zijn in cliëntacceptatiedossiers. U leert aan de hand van interactieve opdrachten hoe een cliëntacceptatiedossier moet worden opgesteld en wat er aan informatie aanwezig dient te zijn en wat voor type documenten kunnen worden gebruikt bij de onderbouwing. Ook komt aan bod welke andere zaken onderdeel zijn van een cliëntacceptatiedossier. Tenslotte wordt stil gestaan bij het belang van kennis delen om de cliëntacceptatiedossiers up-to-date te houden. 6 Verdieping 1 dag 8 uren 745,- Wat leert u WAT ZIJN DE DOELEN EN EISEN WAARAAN EEN CLIËNTACCEPTATIEDOSSIER MOET VOLDOEN WAT IS EEN UBO EN HOE WORDT EEN UBO GEKWALIFICEERD, GEÏDENTIFICEERD EN ZIJN IDENTITEIT GEVERIFIEERD WAT WORDT BEDOELD MET HERKOMST VAN VERMOGEN EN HOE MOET U DIE VASTLEGGEN WAT BETEKENT HERKOMST EN BESTEMMING MIDDELEN EN HOE STELT U EEN TRANSACTIEPROFIEL OP WAARAAN MOET EEN STRUCTUUROVERZICHT VOLDOEN DEZE CURSUS is voor medewerkers die zich bezighouden met het opstellen, bijhouden en controleren van cliëntacceptatiedossiers. Hieronder vallen onder andere Trust Officers, Legal Accountmanagers, Compliance Officers en Paralegals. 10

11 Verdiepingscursus Transactie Monitoring 7 Verdieping 1 dag 8 uren 745,- EEN TRUSTKANTOOR is voortdurend bezig met (het voorbereiden van) transacties in opdracht van zijn cliënten. Afhankelijk van de diensten die het trustkantoor aanbiedt, is een trustkantoor betrokken bij (een deel van) een transactie. Onafhankelijk van het feit of een trustkantoor bestuurder is, dient het trustkantoor bekend te zijn met de rechten en verplichtingen van de doelvennootschap. Ook moet een trustkantoor een risicoanalyse maken met betrekking tot de integriteitrisico s. Daarnaast moet zij de gehele transactie volgen op een juiste uitvoering en wanneer nodig, melding maken van (voorgenomen) ongebruikelijke transacties. Wat leert u Tijdens de cursus Transactie Monitoring leert u hoe u in de praktijk hieraan gevolg kunt geven. WAT IS EEN TRANSACTIE HOE HERKENT U EEN ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIE EN WAT ZIJN DE INDICATOREN HOE DIENT EEN ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIE TE WORDEN GEMELD WAT ZIJN DE VERPLICHTINGEN OP BASIS VAN DE WWFT WANNEER MOET EEN CLIËNTENONDERZOEK OP BASIS VAN DE WWFT WORDEN VERRICHT DE VERSCHILLENDE FASEN VAN TRANSACTIE MONITORING (MONITORINGSKETEN) DE GEVOLGEN VAN EEN IMPERFECTE TRANSACTIE MONITORING DE CURSUS is voor iedereen die verantwoordelijk is en/of betrokken is bij de (uitvoering van) transacties, de boekhouding, het opstellen en/ of controleren van de jaarrekening en de fiscale verplichtingen van een doelvennootschap. Denk daarbij aan Trust Officers, Legal en/of Financial Accountmanagers en Compliance Officers. Kalender Kijk op voor de meest actuele opleidingsdata. 11

12 Verdiepingscursus (Inter)nationale Sanctieregelgeving NEDERLAND MAAKT deel uit van de internationale rechtsgemeenschap en is aangesloten bij onder andere de Verenigde Naties, Europese Unie en Financial Action Task Force (FATF- GAFI). Deze organisaties gebruiken sancties om landen of groeperingen te bewegen bepaalde acties te ondernemen. Via de Sanctiewet 1977 zijn trustkantoren verplicht de naleving van sancties te controleren. In deze opleiding wordt de rol van de verschillende organisaties belicht en wordt u wegwijs gemaakt in het woud van sanctieregelingen. Ook krijgt u inzicht in de stappen die u kunt volgen als de Sanctiewet 1977 wordt overtreden. Tot slot worden in vogelvlucht diverse rapporten van de FATF besproken. 8 Verdieping 1 dag 8 uren 745,- Wat leert u WAT IS EEN SANCTIE EN WAT IS HET DOEL VAN EEN SANCTIE WELKE ORGANISATIES LEGGEN SANCTIES OP EN WAAROM WELKE RAPPORTEN HEEFT FATF OPGESTELD WAT MOETEN TRUSTKANTOREN DOEN IN HET KADER VAN DEZE SANCTIEREGELGEVING EN HANDELSEMBARGO S WELKE SANCTIELIJSTEN ZIJN ER EN HOE WERKT HET IN DE PRAKTIJK VOORAL MEDEWERKERS die betrokken zijn bij het aangaan en controleren van transacties, zijn de aangewezen personen om de gevolgen van (inter) nationale sanctieregelgeving in de gaten te houden. Hieronder vallen onder andere Trust Officers, Legal Accountmanagers en Compliance Officers. 12

13 Verdiepingscursus Compliance Management 9 Verdieping 1 dag 8 uren 745,- NAAST HET opstellen en bijhouden van cliëntacceptatiedossiers, transactie monitoring en de (inter)nationale sanctieregelgeving, zijn er meer onderwerpen waarover kennis aanwezig dient te zijn binnen een trustkantoor. Dit betreft onderwerpen waarmee de gemiddelde medewerker van een trustkantoor niet direct te maken heeft maar onontbeerlijk zijn voor een goede borging van de naleving van wettelijke compliance vereisten. Een compliance officer kan zijn/haar taak niet goed vervullen als hij/zij niet op de hoogte is van de voor hem/haar relevante informatie. Tijdens deze cursus leert u hoe u dit kunt organiseren. Wat leert u HOE ZET IK EEN COMPLIANCE PROGRAMMA OP WAT TE DOEN BIJ HET AANNEMEN VAN NIEUWE MEDEWERKERS (EMPLOYMENT SCREENING) HOE ZORG IK VOOR BEVORDERING EN HANDHAVING VAN INTEGRITEIT BIJ ALLE MEDEWERKERS INTRODUCTIE BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID WAT MOET ER GEREGELD ZIJN OM EEN OPTIMALE VERMOGENSSCHEIDING TE CREËREN WELKE MELDINGSPLICHTEN ZIJN ER RICHTING DNB WAT MOET IK DOEN BIJ EEN BEZOEK VAN DNB WAT TE DOEN BIJ EEN INVAL VAN DE FIOD EN HOE DAAROP VOOR TE BEREIDEN DEZE CURSUS is bedoeld voor Compliance Officers en Bestuurders. Kalender Kijk op voor de meest actuele opleidingsdata. 13

14 Verdiepingscursus Tax IN VEEL structuren speelt de fiscaliteit een grote rol. De meeste doelvennootschappen hebben een fiscale reden om in Nederland gevestigd te zijn. Het is dus van groot belang kennis te hebben van de Nederlandse fiscale wetgeving. Om een structuur te doorgronden is een basiskennis van internationaal belastingrecht van belang. Waar in de Basiscursus kort aandacht wordt besteed aan een breed scala onderwerpen wordt tijdens deze verdiepingscursus niet alleen ingegaan op de finesses van het Nederlandse belastingrecht maar komen ook het internationaal belastingrecht en de internationale fiscale verdragen aan de orde. Tenslotte wordt ingegaan op aanverwante zaken als Agressive taxplanning en het formele belastingrecht. Verdiepingscursus Legal 10 Verdieping 1 dag 8 uren 745,- DEZE CURSUS is speciaal voor de Trust Officer en alle medewerkers die te maken krijgen met fiscale zaken, zowel als onderdeel van het adviseren van cliënten als bij de uitvoering van specifieke taken. In het algemeen zullen dit zijn de Bestuurders, Procuratiehouders, Legal en Financial Accountmanagers alsmede de medewerkers verantwoordelijk voor het opstellen en/of controleren van jaarrekeningen. 11 Verdieping 1 dag 8 uren 745,- DEZE CURSUS is speciaal voor de Trust Officer en alle medewerkers die te maken krijgen met juridische zaken zowel als onderdeel van het adviseren van cliënten als bij de uitvoering van specifieke taken. In het algemeen zullen dit zijn de Bestuurders, Procuratiehouders en Legal Accountmanagers alsmede de medewerkers verantwoordelijk voor het opstellen van de (concept) overeenkomsten. IN DE basiscursus Trust Officer is onder andere ingegaan op de hoofdlijnen van het vennootschapsrecht en contractenrecht. Deze rechtsgebieden zijn zeer uitgebreid. Tijdens de verdiepingscursus wordt op deze onderwerpen verder ingegaan. In de praktijk heeft een trustkantoor vooral te maken met Besloten Vennootschappen, Stichtingen, Coöperaties en Commanditaire vennootschappen. Daarnaast heeft een trustkantoor niet alleen te maken met Nederlandse vennootschappen maar ook buitenlandse. Wat zijn hiervan de in- en outs? Een trustkantoor is niet altijd direct betrokken bij het opstellen van de overeenkomsten maar als zij dat wel is, waar moet zij dan opletten is een thema dat aanbod komt in de verdiepingscursus. Daarnaast wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. 14

15 Verdiepingscursus Finance EéN VAN de belangrijkste verplichtingen van een vennootschap is het voeren van een deugdelijke administratie. 12 Verdieping Daarnaast hebben doelvennootschappen regelmatig te maken met (financiële) rapportage verplichtingen (BFI) of zijn een concernfinancieringsmaatschappij, beschikt het trustkantoor over een Stichting Derdengelden of moeten niet gangbare accounting principals worden toegepast. Dit vereist een grondige financiële kennis van de medewerkers die verantwoordelijke zijn voor de financiële huishouding van het trustkantoor en de doelvennootschappen. 1 dag 8 uren 745,- DEZE CURSUS is speciaal voor de Trust Officer en alle medewerkers die te maken hebben met de financiële huishouding van de doelvennootschappen en/of het trustkantoor. In het algemeen zullen dit zijn de Bestuurders, Procuratiehouders, Financial Accountmanagers en de medewerkers verantwoordelijk voor het voeren van de boekhouding en het opstellen en/of controleren van jaarrekeningen. Volg onze webinars en e-learning modules waar en wanneer u maar wilt. 15

16 Mastercursus Relatie met de UBO EEN TRUSTKANTOOR heeft vaak op meerdere niveaus contact met de UBO. De UBO als UBO, de UBO als cliënt, de UBO in de rol van contactpersoon, of de UBO als medebestuurder. Waarbij het trustkantoor dienstverlener, adviseur en bestuurder kan zijn. Zowel de UBO als het trustkantoor kunnen dus meerdere petten op hebben. Wat is hiervan het gevolg, waar dient het trustkantoor alert op te zijn en wat kan er misgaan? Tijdens deze cursus wordt onder meer antwoord gegeven op de vraag hoe de relatie met de UBO het beste kan worden vastgelegd opdat altijd helder is wie wanneer welke pet draagt en wat de gevolgen daarvan zijn. 13 Master halve dag 3 uren 350,- DEZE CURSUS is bedoeld voor de persoon die het primaire contact heeft met de UBO en vastlegt welke diensten het trustkantoor zal gaan leveren. Deze primaire contactpersoon, vaak een Bestuurder, Business Developer of Senior Medewerker, moet vooraf inzien in welke situaties het trustkantoor in relatie tot de UBO kan komen te staan. Hierop dient proactief te worden geanticipeerd. Mastercursus Activiteiten van de Doelvennootschap 14 Master halve dag 3 uren 350,- DEZE CURSUS is bedoeld voor de medewerkers die zich bezighouden met het feitelijk uitvoering geven aan de diensten die het trustkantoor biedt en hun leidinggevenden en/of de Bestuurders. Dit zijn in het algemeen de Bestuurders en Legal Accountmanagers. Ook voor de Compliance Officer is deze cursus zeer waardevol. DE DOELVENNOOTSCHAP is een apart fenomeen. In het algemeen is de doelvennootschap cliënt en is het trustkantoor de bestuurder van de doelvennootschap. Hiermee krijgt het trustkantoor de zeggenschap in/over haar cliënt, het trustkantoor wordt onderdeel van de cliënt. Het trustkantoor dient in haar rol van bestuurder te doen wat het beste is voor de vennootschap maar aan de andere kant krijgt zij vaak instructies/opdrachten/verzoeken van derden. Hoe dient het trustkantoor hiermee om te gaan. Welke aansprakelijkheden heeft het trustkantoor, welke kunnen eventueel worden gemitigeerd en wat heeft dat voor (fiscale) gevolgen. 16

17 Mastercursus Relatie met de Adviseurs ZOVEEL DOELVENNOOTSCHAPPEN zoveel verschillende situaties echter meestal zijn er meerdere type adviseurs (in)direct betrokken bij een doelvennootschap naast het feit dat het trustkantoor soms ook adviseur is. Wanneer spreekt de Trust Officer als feitelijk bestuurder en wanneer is hij adviseur? Waar liggen de scheidslijnen? Wat is de rol van de overige adviseurs? 15 Master halve dag 3 uren 350,- Tijdens deze cursus wordt ingegaan op het krachtenspel dat zich vaak rondom een doelvennootschap afspeelt met het trustkantoor vaak als middelpunt met een dubbele pet op. Aan de orde komt onder andere de waarde van de adviezen van de adviseurs, het herkennen van de scheidslijnen en de maatregelen die het trustkantoor kan treffen om helder te houden waar welke scheidslijnen liggen. DEZE CURSUS is bedoeld voor de medewerkers die zich bezighouden met de feitelijke uitvoering van en verantwoordelijk zijn voor de diensten zoals Trust Officers, Legal en Financial Accountmanagers en Bestuurders. Ook Compliance Officers kunnen baat hebben bij een nader inzicht in de partijen betrokken bij het uiteindelijk in Good Legal Shape Mastercursus Relatie met de Toezichthouders houden van de doelvennootschap. 16 Master halve dag 3 uren 350,- DEZE CURSUS is specifiek voor Bestuurders en Compliance Officers aangezien zij in het algemeen de contacten hebben met de toezichthouder en/of de Belastingdienst. SINDS 1 maart 2004 staan trustkantoren onder toezicht van DNB. Wat zijn de rechten van DNB tijdens een toezichtbezoek, welke waarde dient aan een brief van DNB nav een toezichtbezoek te worden gehecht en wat zijn de formele maatregelen die DNB kan nemen zijn vragen waarop antwoord wordt gegeven. In een enkel geval hebben doelvennootschappen rechtstreeks te maken met de AFM of DNB omdat de doelvennootschap zelf vergunningsplichtige activiteiten verricht of juist een vrijstelling heeft. Daarnaast heeft elke doelvennootschap te maken met de Belasting-dienst en kan het trustkantoor als bestuurder van de doelvennootschap te maken krijgen met de Belastingdienst. Het is van belang attent te zijn op de rol die het trustkantoor heeft, wordt zij aangesproken als bestuurder of dienstverlener, wat zijn de rechten en verplichtingen zijn zaken die uitgebreid aan de orde komen. 17

18 Mastercursus Actualiteiten (Risicomanagement) 3 Master 4 bijeenkomsten per jaar 12 uren per jaar PER BIJEENKOMST 350,- Aanwezigheidsplicht De kosten zijn 1.200,- indien u zich vooraf committeert voor één kalenderjaar. ELK KWARTAAL organiseren Arnaud Booij en Robbert-Jan Lugard de actualiteitenbijeenkomst Risicomanagement voor trustkantoren. Dit is een multidisciplinaire bijeenkomst met betrekking tot vooral de fiscale, juridische en compliance risico s waarmee elk trustkantoor te maken krijgt. Thema s die regelmatig terugkomen zijn: wijzigingen in de relevante belastingwetgeving, de gevolgen van jurisprudentie, bestuurdersaansprakelijkheid en de gevolgen van de wijziging in compliance wet- en regelgeving. De docenten geven u praktische handvatten en zullen een aantal belangrijke actualiteiten met u bespreken. De bijeenkomst sluit goed aan op uw praktijk. Wanneer ELK KWARTAAL IS ER ÉÉN ACTUALITEITENBIJEENKOMST: DE ONDERWERPEN WORDEN VOORAF BEKENDGEMAAKT ONDER ANDERE VIA DE WEBSITE Wat leert u U KRIJGT INZICHT IN DE ACTUELE MOGELIJKE INTEGRITEITRISICO S OP ZOWEL FISCAAL, JURIDISCH ALS COMPLIANCE GEBIED Voor wie zijn deze bijeenkomsten DEZE ACTUALITEITENBIJEENKOMST wordt elk kwartaal aangeboden en is bedoeld voor Bestuurders die intern verantwoordelijk zijn voor Compliance en interne en externe Compliance Officers. 18

19 Herhalingen, Updates & Specialisatie Wisselend aanbod Vanaf 89,- DE WORKSHOPS, seminars en webinars in fase 3 raken diverse actuele onderwerpen uit de trustbranche, bijvoorbeeld als gevolg van de folder Thema s toezicht DNB 2013 of een wijziging in de wet- en/of regelgeving. De Updates & Specialisaties kunnen worden ingedeeld in diverse groepen: Vanaf 1 uur 1. Workshops als (jaarlijkse) update van cursussen uit fase Workshops die een verdieping geven aan de kennis uit de cursussen en opleiding van fase 2 en fase Specialistische scholing met betrekking tot één specifiek onderwerp. 4. Soft skills workshops over interview technieken en intercultural communication. Thema s in 2013 Hieronder treft u een overzicht aan van de onderwerpen die terugkomen in de workshops, seminars en webinars: Bezoek FIOD/ECD Bestuurdersaansprakelijkheid Risicomanagement vastgoedvennootschappen Risicomanagement new payments methodes Sanctieregelgeving Nieuwe ministeriële regeling ter vervanging van de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren Vermogensscheiding en de vrijstellingsregeling Stichting derdengelden Compliance gevolgen van de flexibilisering van het B.V. recht Interviewtechnieken Intercultural communication Herkennen van valse identificatiedocumenten UPDATES EN specialistische scholing worden in verschillende vormen aangeboden. Dit kan in de vorm van een workshop, een seminar of via een live webinar sessie. Zowel de klassikale sessies als de webinars komen in aanmerking voor PE-punten. De duur van de sessie bepaalt het aantal PE-punten. Over het algemeen heeft u bij het volgen van een webinar recht op 1 PE-punt en voor een workshop of een seminar tussen de 2 en 4 punten. Kalender Kijk op voor de meest actuele opleidingsdata. 19

20 Contact & Informatie Confiad College Toussaintkade 71A 2513 CL s-gravenhage Postadres: Postbus CG s-gravenhage Telefoon Fax

Basisopleiding Certified Compliance Officer

Basisopleiding Certified Compliance Officer Basisopleiding Certified Compliance Officer Fase : 1 - Basis Studiebelasting : 80 punten Duur : 5 dagen + voorbereidende activiteiten + examen Kosten : 3.200,= (excl. B.T.W.) Losse s : 745,= (excl. B.T.W.)

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s

DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s Versie 3.0 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1

Nadere informatie

De Wtt en de Rib Wt: een blik in de tijd

De Wtt en de Rib Wt: een blik in de tijd mr. R-J. P. Lugard* De Wtt en de Rib Wt: een blik in de tijd Sinds de invoering van de Wet toezicht trustkantoren ( ' lll(tt') zijn trustkantoren verplicht een vergunning 3 to hebben als zij trustdiensten

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1

Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1 Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1 Dat je met je rechtenstudie kan gaan werken als advocaat, notaris of bij de zittende magistratuur is bekend. Er zijn daarnaast nog meer bedrijven die

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants

Openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2012 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) www.nbavrc.nl voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2012 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 6 n Basisopleiding Intercedent 7 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 8 n Poolse Basisopleiding

Nadere informatie

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Waarom het Privacy Seal?... 5 3. Wat is het Privacy Seal?... 6 3.1. Criteria op basis waarvan het Privacy Seal wordt verleend... 6 3.2.

Nadere informatie

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2013 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen Kjen- Wijzer voor de corporatiesector Maatwerkbureau voor woningcorporaties Opleidingen december.12 Wk 48 49 50 51 52 1 ma 3 1 e 10 6 e 17 11 e 24 16 e 31 19 e di 4 2 e 11 7 e 18 12 e 25 wo 5 3 e 12 8

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

Voorwaarden voor Beleggingsadvies

Voorwaarden voor Beleggingsadvies Voorwaarden voor Beleggingsadvies U belegt of wilt gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Beleggingsadvies. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie