Brochure Confiad College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure Confiad College"

Transcriptie

1 Brochure Confiad College Opleidingen en Cursussen voor Bestuurders, Medewerkers van trustkantoren en gerelateerde professionals Jaargang

2 Confiad College, uw partner in opleidingen voor de trustbranche. Trust & Compliance TRUSTKANTOREN houden zich bezig met het in Good Legal Standing houden van vennootschappen. Hievoor is kennis van de relevante wet- en regelgeving onontbeerlijk. Deze kennis moet kunnen worden omgezet in praktisch handelen. Daarnaast zullen medewerkers van trustkantoren ook andere vaardigheden moeten bezitten. Tenslotte zullen zij afhankelijk van hun taken en verantwoordelijkheden moeten weten wat welke eisen er aan hen gesteld worden op basis van de Wet toezicht trustkantoren, de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme en de Sanctiewet 1977 en hoe de toezichthouder, De Nederlandsche Bank, hiermee omgaat. Basiskennis en voortdurende bijscholing is daarbij essentieel. Voor medewerkers van trustkantoren biedt Confiad College een gevarieerd programma aan dat voorziet in Opleidingen & Cursussen oftewel Permanente Educatie op het gebied van Compliance, Tax, Legal & Finance. CONFIAD COLLEGE is onderdeel van de Confiad Groep. Een groep van bedrijven die zich bezighoudt met het adviseren, assisteren en auditen van instellingen die zich bezighouden met integriteitsvraagstukken. Confiad is opgericht in 2004 en de grootste aanbieder van scholing in de trustbranche. De docenten van Confiad College zijn zelf actief als Compliance Officer en/of hebben op regelmatige basis (in) direct contact met trustkantoren. Daardoor zijn onze docenten volledig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen zowel op compliance of vakinhoudelijk gebied als in de trustbranche. Belangrijke pijlers van onze Opleidingen & Cursussen zijn het overdragen van kennis, het creëren van bewustwording en het delen van praktijkervaringen. Ook behoefte aan (bij)scholing of een vrijblijvend gesprek over het opzetten van een opleidingsplan? Wij helpen u graag op weg! 2

3 Opbouw Opleidingsprogramma HET OPLEIDINGSPROGRAMMA kan op verschillende manieren worden benaderd. Allereerst is er een onderscheid tussen Opleidingen en Cursussen. Een opleiding bestaat in het algemeen uit een aantal cursussen met een afsluitend examen gericht op een type functie. Een cursus daarentegen heeft als kenmerk dat er één thema/onderwerp centraal staat. De meeste cursussen bestaan uit 4 tot 8 modules. Een tweede indeling kan zijn naar functie: er zijn Opleidingen & Cursussen primair voor Compliance Officers en andere primair voor Trust Officers. Tenslotte kent het programma drie fasen: Basis, Verdieping en Master met daarop volgend het programma van Permanente Educatie. FASE 1 is de basisfase. Het doel is cursisten in korte tijd bewust te maken van de basisbegrippen en wet- en regelgeving opdat de werknemer begrijpt waar deze mee geconfronteerd kan worden. Een standaard thema voor zowel de Trust Officer als Compliance Officer in de basisfase is de reden van het toezicht op trustkantoren en de bijdrage die elke medewerker daaraan dient te leveren. FASE 2 is de verdiepingsfase. Elke medewerker van een trustkantoor heeft zijn/haar eigen taken en verantwoordelijkheden. Iedereen moet bekend zijn met dat specifieke deel van de weten regelgeving die voor zijn/ haar functie relevant is. In de verdiepingsfase wordt teruggegrepen naar hetgeen in de basisfase is geleerd of voortgebouwd op de kennis en praktijkervaring van de deelnemer. FASE 3 is de masterfase en bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een multidisciplinaire opleiding op het gebied van risicomanagement. Het tweede deel zijn de Mastercursussen Actualiteiten (Risicomanagement voor trustkantoren) die elk kwartaal worden georganiseerd. PERMANENTE EDUCATIE: Tenslotte is er een groep van cursussen, workshops, seminars en webinars die vallen onder de categorie Herhaling, Updates & Specialisatie, de fase van Permanente Educatie. Hierin worden de nieuwste ontwikkelingen besproken en updates gegeven over de in de cursus behandelde onderwerpen en actualiteiten. Herhalingen, Updates en Specialisatie worden in verschillende vormen aangeboden. Voor een exact overzicht kunt u naar onze website gaan of contact opnemen met de opleidingsmanager dan wel opleidingscoördinator. De docenten zorgen dat de cursussen interactief zijn door de praktische oefeningen en de mogelijkheid tot discussie. Bovendien leert men op deze wijze ook van elkaar. Vragen zijn immers nooit dom, alleen het niet vragen is dom. MAATWERK: Indien gewenst kan de opleidingsmanager voor individuele trustkantoren ook een specifieke opleiding of cursus samenstellen. Fase 1: Basis Basisopleiding Certified Compliance Officer Basiscursus Compliance Basisopleiding Certified Trust Officer Basiscursus Trust Officer Fase 2: Verdieping Verdiepingscursus Opstellen Cliëntacceptatiedossiers Verdiepingscursus Transactie Monitoring Verdiepingscursus (Inter)nationale Sanctiewetgeving Verdiepingscursus Compliance Management Verdiepingscursus Tax Verdiepingscursus Legal Verdiepingscursus Finance Fase 3: Master Masteropleiding Certified Trust Officer Mastercursus Relatie met de UBO Mastercursus Activiteiten van de Doelvennootschap Mastercursus Relatie met de Adviseurs Mastercursus Relatie met de Toezichthouders Permanente Educatie: Herhaling, Updates en Specialisatie Mastercursus Actualiteiten (Risicomanagement voor trustkantoren) 3

4 Docenten CONFIAD COLLEGE beschikt over een uitgebreid netwerk van Trust & Compliance Officers en professionals die (in)direct actief zijn in de trustbranche. Per cursus, workshop, seminar of webinar kijkt de opleidingscoördinator van Confiad College welke docent het meest geschikt is. De workshops en (web)seminars worden in samenwerking gegeven met onder andere advocaten, notarissen, belastingadviseurs, fiscalisten en universitair docenten. Trainingsmateriaal BIJ ELKE cursus, workshop of seminar krijgen de cursisten een reader. De reader is een naslagwerk dat onder andere de sheets, relevante wet- en regelgeving en ondersteunende artikelen en informatie bevat. Lunch & borrel BIJ DE cursussen die een hele dag in beslag nemen wordt een lunch verzorgd en na elke cursus, workshop of seminar is er een borrel. Duur, Studiebelasting, & PE-punten DE omvat het totaal aantal contacturen + zelfstudie + tijd voor examen. De duur is het aantal dagen. De studiebelasting wordt uitgedrukt in uren of in de PE-fase in PE-punten. De duur van de sessie bepaalt het aantal PE-punten. Over het algemeen ontvangt u bij het volgen van een webinar 1 PE-punt, bij een workshop of een seminar tussen de 2 en 4 PE-punten, een cursus 4-16 PE-punten en een opleiding minimaal 16 PE-punten. Wilt u ook voorop blijven lopen? Volg de praktijkgerichte opleidingen van Confiad College. 4

5 Veel van onze klanten kiezen de opleidingsvorm die het beste bij hun past: wij bieden flexibiliteit. Kies uw eigen studievorm KIES EEN studievorm die het beste bij u past. Voor de kwaliteit en uitstraling van de trustbranche is het van belang dat de medewerkers van de individuele aanbieders van diensten voldoende zijn gekwalificeerd. Inhoudelijke kennis op het gebied van compliance is van groot belang. Daarom biedt Confiad College verschillende vormen van opleidingen. Dit vergroot de flexibiliteit en aandacht die iedere onderneming nodig heeft om het maximale rendement te halen uit onze opleidingsprogramma s. Open inschrijving & Incompany ALLE OPLEIDINGEN en cursussen worden volgens het systeem van open inschrijvingen aangeboden. Indien u een cursus of gehele opleiding incompany wil, behoort dat tot de mogelijkheden. Medewerkers in het buitenland kunnen eventueel getraind worden via een online webinar. Examen (optioneel) Certificaten NA ELKE cursus cursus, workshop of webinar krijgen de deelnemers een certificaat. Confiad College geeft twee certificaten uit, een Bewijs van Deelname en, na het succesvol afronden van een examen volgend op een opleiding ontvangt u een Diploma ter bewijs van certificering. Engelstalig aanbod INDIEN DE cursist behoefte heeft aan een examen biedt Confiad College bij de opleidingen de mogelijkheid een examen af te leggen. Dit examen bestaat uit een aantal meerkeuze- en/of open vragen. Confiad College loopt graag voorop als alle het cursussen gaat om worden het nieuwe met werken enige regelmaat en zal cursisten (minimaal één keer per jaar) als open inschrijving aangeboden. Dit op korte termijn de mogelijkheid bieden om via betekent dat de cursisten naar een specifieke locatie internet veilig en betrouwbaar het examen te kunnen gegeven. komen waar de betreffende module of cursus wordt afleggen. OOK VOOR Engelstalige cursussen bent u bij Confiad College aan het juiste adres. Het groeiend aantal buitenlandse werknemers bij veel trustkantoren heeft de vraag de afgelopen tijd doen toenemen. Daarom zijn onze cursussen uit fase 1 en 2 ook beschikbaar in het Engels. Voor meer informatie over het Engelstalig aanbod kunt u contact opnemen met de opleidingscoördinator. 5

6 Basisopleiding Certified Compliance Officer BEHALVE HET bedienen van cliënten is het voldoen aan integriteitwet- en regelgeving van groot belang. In dit kader beschikt elk trustkantoor over een dedicated in- of externe compliance officer of is een bestuurder hiervoor verantwoordelijk. Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op een drietal zaken: de achtergrond bij de wet- en regelgeving, de vereisten van de wet- en regelgeving en de wijze waarop in de praktijk kan worden voldaan opdat het trustkantoor compliant met wet- en regelgeving handelt. 1 Basis & Verdieping 5 dagen CURSUSSEN 4,6,7,8 & 9 80 uren 3.200,- 150,- Ten slotte komt het onderwerp Compliance Management aan de orde. Hier staat de vraag centraal: hoe kan ik als bestuurder en/of Compliance Officer de organisatie zo effectief mogelijk, maar wel in compliance met wet- en regelgeving, inrichten. De opleiding is vooral praktisch gericht. De docenten zelf zijn Compliance Officer bij meerdere trustkantoren. Hierdoor weten zij exact waarmee u in de praktijk te maken heeft. Basisopleiding Certified Trust Officer DE GEHELE opleiding is voor iedereen die binnen een trustkantoor verantwoordelijk is voor Compliance. Dit kan een bestuurder zijn maar ook een persoon die zich dedicated bezighoudt met compliance of daarvoor verantwoordelijk is richting het bestuur. De losse cursussen zijn voor verschillende functiegroepen, één en ander afhankelijk van de bij een functie behorende taken. 2 Basis & Verdieping 5 dagen CURSUSSEN 5,10,11 & uren 3.200,- (VERPLICHT VOOR 150,- HQ leden) VOOR IEDEREEN die binnen een trustkantoor zich (in)direct bezighoudt met het bedienen van cliënten. ONDANKS HET feit dat een Trust Officer vaak gespecialiseerd is in een stukje van de totale dienstenpakket is het van belang dat zij wel bekend is met alle facetten waar een Trust Officer potentieel mee te maken kan krijgen: Compliance, Tax, Legal en Finance. Het hebben van een helikopterview is niet voor niets één van de competenties die valt binnen het geschiktheid palet van DNB. Na een eerste basiscursus waarin de deelgebieden worden gepositioneerd volgt een drietal vervolgcursussen: Tax, Legal & Finance. Tijdens deze cursussen wordt ingegaan op de meest gangbare situaties waarmee Trust Officers te maken kunnen krijgen bij het in Good Legal Standing houden van de doelvennootschappen. 6

7 Masteropleiding Certified Trust Officer SENIOR MEDEWERKERS van trustkantoren moeten van meerdere markten thuis zijn. Van een senior medewerker wordt verwacht vanuit een helikopterview primair te kijken naar het belang van de doelvennootschap. Zij dienen verstand te hebben van (actuele) regelgeving op het gebied van fiscaliteiten, ondernemingsrecht, contractenrecht, faillissementsrecht en toezicht. Ook willen trustkantoren risico s op aansprakelijkheden zoveel mogelijk beperken. Het is daarom van belang transacties vanuit meerdere kanten te bezien. Er zijn weinig opleidingen en cursussen op hoger niveau specifiek bedoeld voor de trustbranche. Terwijl de wet juist vereist dat (senior) medewerkers en bestuurders van een trustkantoor de integriteitrisico s herkennen, de gevolgen goed tegen elkaar kunnen afwegen en de juiste mitigerende maatregelen treffen. Gevolgen van ontwikkelingen en transacties zijn vaak pas te begrijpen als zij van meerdere kanten worden bekeken. Juist hierom bieden wij deze multidisciplinaire opleiding aan. 3 Master 4 dagdelen CURSUSSEN 13,14,15 & uren 1.200,- 150,- DEZE MULTIDISCIPLINAIRE opleiding is bedoeld voor Bestuurders, (senior) Trust Officers, en Compliance Officers. 7

8 Basiscursus Compliance ELK TRUSTKANTOOR staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en daarmee ook (in) direct al zijn medewerkers. Iedere medewerker krijgt te maken met de begrippen compliance en integriteit. Wat betekent compliance eigenlijk en wat wordt bedoeld met integriteit? 4 Basis 1 dag 8 uren Tijdens deze basiscursus krijgt u hierop antwoord. Daarnaast worden cursisten vertrouwd gemaakt met de wet- en regelgeving. Vaak kennen medewerkers van trustkantoren de procedures die zij moeten volgen, maar ontbreekt de achterliggende kennis waaróm het zo moet. De effectiviteit van regels neemt toe als de medewerkers, die deze regels moeten naleven, de oorsprong en het nut ervan beseffen. 745,- DEZE CURSUS is essentieel voor alle medewerkers van een trustkantoor, waaronder Secretaresses, Paralegals en Personal Assistants moeten ervan bewust zijn wat compliance is en inhoudt. Basiscursus Trust Officer 5 Basis 2 dagen 16 uren 1.490,- NAAST DE specifieke multidisciplinaire masteropleiding Risicomanagement voor Trustkantoren voor het hoger management, biedt Confiad College een vergelijkbare multidisciplinaire introductiecursus Werken in de trustbranche aan. Om de Good Legal Standing van doelvennootschappen in stand te houden wordt specifieke kennis vereist op de verschillende aandachtsgebieden. Het is daarom van belang dat medewerkers over een goede basiskennis beschikken op het gebied van Compliance, Tax, Legal & Finance. DEZE CURSUS is bedoeld voor medewerkers van een trustkantoor die zich bezighouden met bedienen van cliënten. Hieronder vallen onder andere trustofficers, alle type accountmanagers en ook compliance officers. Tijdens deze cursus komen alle relevante aandachtsgebieden voor permanente educatie aan bod. In twee dagen leert u de basis van de 4 (rechts) gebieden die van belang zijn voor medewerkers van trustkantoren die zich bezighouden met het bedienen van cliënten. 8

9 Confiad College biedt ons de flexibiliteit tussen volledige opleidingen en individuele cursussen. 9

10 Verdiepingscursus Opstellen Cliëntacceptatiedossiers ÉÉN VAN de belangrijkste verplichtingen van een trustkantoor is het opstellen en bijhouden van cliëntacceptatiedossiers. Maar waarom moet een trustkantoor over een cliëntacceptatiedossier beschikken en wat is het doel en nut van een actueel cliëntacceptatiedossier? Tijdens deze cursus wordt op deze vragen antwoord gegeven. Ook leert u welke informatie wettelijk terug te vinden moet zijn in cliëntacceptatiedossiers. U leert aan de hand van interactieve opdrachten hoe een cliëntacceptatiedossier moet worden opgesteld en wat er aan informatie aanwezig dient te zijn en wat voor type documenten kunnen worden gebruikt bij de onderbouwing. Ook komt aan bod welke andere zaken onderdeel zijn van een cliëntacceptatiedossier. Tenslotte wordt stil gestaan bij het belang van kennis delen om de cliëntacceptatiedossiers up-to-date te houden. 6 Verdieping 1 dag 8 uren 745,- Wat leert u WAT ZIJN DE DOELEN EN EISEN WAARAAN EEN CLIËNTACCEPTATIEDOSSIER MOET VOLDOEN WAT IS EEN UBO EN HOE WORDT EEN UBO GEKWALIFICEERD, GEÏDENTIFICEERD EN ZIJN IDENTITEIT GEVERIFIEERD WAT WORDT BEDOELD MET HERKOMST VAN VERMOGEN EN HOE MOET U DIE VASTLEGGEN WAT BETEKENT HERKOMST EN BESTEMMING MIDDELEN EN HOE STELT U EEN TRANSACTIEPROFIEL OP WAARAAN MOET EEN STRUCTUUROVERZICHT VOLDOEN DEZE CURSUS is voor medewerkers die zich bezighouden met het opstellen, bijhouden en controleren van cliëntacceptatiedossiers. Hieronder vallen onder andere Trust Officers, Legal Accountmanagers, Compliance Officers en Paralegals. 10

11 Verdiepingscursus Transactie Monitoring 7 Verdieping 1 dag 8 uren 745,- EEN TRUSTKANTOOR is voortdurend bezig met (het voorbereiden van) transacties in opdracht van zijn cliënten. Afhankelijk van de diensten die het trustkantoor aanbiedt, is een trustkantoor betrokken bij (een deel van) een transactie. Onafhankelijk van het feit of een trustkantoor bestuurder is, dient het trustkantoor bekend te zijn met de rechten en verplichtingen van de doelvennootschap. Ook moet een trustkantoor een risicoanalyse maken met betrekking tot de integriteitrisico s. Daarnaast moet zij de gehele transactie volgen op een juiste uitvoering en wanneer nodig, melding maken van (voorgenomen) ongebruikelijke transacties. Wat leert u Tijdens de cursus Transactie Monitoring leert u hoe u in de praktijk hieraan gevolg kunt geven. WAT IS EEN TRANSACTIE HOE HERKENT U EEN ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIE EN WAT ZIJN DE INDICATOREN HOE DIENT EEN ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIE TE WORDEN GEMELD WAT ZIJN DE VERPLICHTINGEN OP BASIS VAN DE WWFT WANNEER MOET EEN CLIËNTENONDERZOEK OP BASIS VAN DE WWFT WORDEN VERRICHT DE VERSCHILLENDE FASEN VAN TRANSACTIE MONITORING (MONITORINGSKETEN) DE GEVOLGEN VAN EEN IMPERFECTE TRANSACTIE MONITORING DE CURSUS is voor iedereen die verantwoordelijk is en/of betrokken is bij de (uitvoering van) transacties, de boekhouding, het opstellen en/ of controleren van de jaarrekening en de fiscale verplichtingen van een doelvennootschap. Denk daarbij aan Trust Officers, Legal en/of Financial Accountmanagers en Compliance Officers. Kalender Kijk op voor de meest actuele opleidingsdata. 11

12 Verdiepingscursus (Inter)nationale Sanctieregelgeving NEDERLAND MAAKT deel uit van de internationale rechtsgemeenschap en is aangesloten bij onder andere de Verenigde Naties, Europese Unie en Financial Action Task Force (FATF- GAFI). Deze organisaties gebruiken sancties om landen of groeperingen te bewegen bepaalde acties te ondernemen. Via de Sanctiewet 1977 zijn trustkantoren verplicht de naleving van sancties te controleren. In deze opleiding wordt de rol van de verschillende organisaties belicht en wordt u wegwijs gemaakt in het woud van sanctieregelingen. Ook krijgt u inzicht in de stappen die u kunt volgen als de Sanctiewet 1977 wordt overtreden. Tot slot worden in vogelvlucht diverse rapporten van de FATF besproken. 8 Verdieping 1 dag 8 uren 745,- Wat leert u WAT IS EEN SANCTIE EN WAT IS HET DOEL VAN EEN SANCTIE WELKE ORGANISATIES LEGGEN SANCTIES OP EN WAAROM WELKE RAPPORTEN HEEFT FATF OPGESTELD WAT MOETEN TRUSTKANTOREN DOEN IN HET KADER VAN DEZE SANCTIEREGELGEVING EN HANDELSEMBARGO S WELKE SANCTIELIJSTEN ZIJN ER EN HOE WERKT HET IN DE PRAKTIJK VOORAL MEDEWERKERS die betrokken zijn bij het aangaan en controleren van transacties, zijn de aangewezen personen om de gevolgen van (inter) nationale sanctieregelgeving in de gaten te houden. Hieronder vallen onder andere Trust Officers, Legal Accountmanagers en Compliance Officers. 12

13 Verdiepingscursus Compliance Management 9 Verdieping 1 dag 8 uren 745,- NAAST HET opstellen en bijhouden van cliëntacceptatiedossiers, transactie monitoring en de (inter)nationale sanctieregelgeving, zijn er meer onderwerpen waarover kennis aanwezig dient te zijn binnen een trustkantoor. Dit betreft onderwerpen waarmee de gemiddelde medewerker van een trustkantoor niet direct te maken heeft maar onontbeerlijk zijn voor een goede borging van de naleving van wettelijke compliance vereisten. Een compliance officer kan zijn/haar taak niet goed vervullen als hij/zij niet op de hoogte is van de voor hem/haar relevante informatie. Tijdens deze cursus leert u hoe u dit kunt organiseren. Wat leert u HOE ZET IK EEN COMPLIANCE PROGRAMMA OP WAT TE DOEN BIJ HET AANNEMEN VAN NIEUWE MEDEWERKERS (EMPLOYMENT SCREENING) HOE ZORG IK VOOR BEVORDERING EN HANDHAVING VAN INTEGRITEIT BIJ ALLE MEDEWERKERS INTRODUCTIE BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID WAT MOET ER GEREGELD ZIJN OM EEN OPTIMALE VERMOGENSSCHEIDING TE CREËREN WELKE MELDINGSPLICHTEN ZIJN ER RICHTING DNB WAT MOET IK DOEN BIJ EEN BEZOEK VAN DNB WAT TE DOEN BIJ EEN INVAL VAN DE FIOD EN HOE DAAROP VOOR TE BEREIDEN DEZE CURSUS is bedoeld voor Compliance Officers en Bestuurders. Kalender Kijk op voor de meest actuele opleidingsdata. 13

14 Verdiepingscursus Tax IN VEEL structuren speelt de fiscaliteit een grote rol. De meeste doelvennootschappen hebben een fiscale reden om in Nederland gevestigd te zijn. Het is dus van groot belang kennis te hebben van de Nederlandse fiscale wetgeving. Om een structuur te doorgronden is een basiskennis van internationaal belastingrecht van belang. Waar in de Basiscursus kort aandacht wordt besteed aan een breed scala onderwerpen wordt tijdens deze verdiepingscursus niet alleen ingegaan op de finesses van het Nederlandse belastingrecht maar komen ook het internationaal belastingrecht en de internationale fiscale verdragen aan de orde. Tenslotte wordt ingegaan op aanverwante zaken als Agressive taxplanning en het formele belastingrecht. Verdiepingscursus Legal 10 Verdieping 1 dag 8 uren 745,- DEZE CURSUS is speciaal voor de Trust Officer en alle medewerkers die te maken krijgen met fiscale zaken, zowel als onderdeel van het adviseren van cliënten als bij de uitvoering van specifieke taken. In het algemeen zullen dit zijn de Bestuurders, Procuratiehouders, Legal en Financial Accountmanagers alsmede de medewerkers verantwoordelijk voor het opstellen en/of controleren van jaarrekeningen. 11 Verdieping 1 dag 8 uren 745,- DEZE CURSUS is speciaal voor de Trust Officer en alle medewerkers die te maken krijgen met juridische zaken zowel als onderdeel van het adviseren van cliënten als bij de uitvoering van specifieke taken. In het algemeen zullen dit zijn de Bestuurders, Procuratiehouders en Legal Accountmanagers alsmede de medewerkers verantwoordelijk voor het opstellen van de (concept) overeenkomsten. IN DE basiscursus Trust Officer is onder andere ingegaan op de hoofdlijnen van het vennootschapsrecht en contractenrecht. Deze rechtsgebieden zijn zeer uitgebreid. Tijdens de verdiepingscursus wordt op deze onderwerpen verder ingegaan. In de praktijk heeft een trustkantoor vooral te maken met Besloten Vennootschappen, Stichtingen, Coöperaties en Commanditaire vennootschappen. Daarnaast heeft een trustkantoor niet alleen te maken met Nederlandse vennootschappen maar ook buitenlandse. Wat zijn hiervan de in- en outs? Een trustkantoor is niet altijd direct betrokken bij het opstellen van de overeenkomsten maar als zij dat wel is, waar moet zij dan opletten is een thema dat aanbod komt in de verdiepingscursus. Daarnaast wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. 14

15 Verdiepingscursus Finance EéN VAN de belangrijkste verplichtingen van een vennootschap is het voeren van een deugdelijke administratie. 12 Verdieping Daarnaast hebben doelvennootschappen regelmatig te maken met (financiële) rapportage verplichtingen (BFI) of zijn een concernfinancieringsmaatschappij, beschikt het trustkantoor over een Stichting Derdengelden of moeten niet gangbare accounting principals worden toegepast. Dit vereist een grondige financiële kennis van de medewerkers die verantwoordelijke zijn voor de financiële huishouding van het trustkantoor en de doelvennootschappen. 1 dag 8 uren 745,- DEZE CURSUS is speciaal voor de Trust Officer en alle medewerkers die te maken hebben met de financiële huishouding van de doelvennootschappen en/of het trustkantoor. In het algemeen zullen dit zijn de Bestuurders, Procuratiehouders, Financial Accountmanagers en de medewerkers verantwoordelijk voor het voeren van de boekhouding en het opstellen en/of controleren van jaarrekeningen. Volg onze webinars en e-learning modules waar en wanneer u maar wilt. 15

16 Mastercursus Relatie met de UBO EEN TRUSTKANTOOR heeft vaak op meerdere niveaus contact met de UBO. De UBO als UBO, de UBO als cliënt, de UBO in de rol van contactpersoon, of de UBO als medebestuurder. Waarbij het trustkantoor dienstverlener, adviseur en bestuurder kan zijn. Zowel de UBO als het trustkantoor kunnen dus meerdere petten op hebben. Wat is hiervan het gevolg, waar dient het trustkantoor alert op te zijn en wat kan er misgaan? Tijdens deze cursus wordt onder meer antwoord gegeven op de vraag hoe de relatie met de UBO het beste kan worden vastgelegd opdat altijd helder is wie wanneer welke pet draagt en wat de gevolgen daarvan zijn. 13 Master halve dag 3 uren 350,- DEZE CURSUS is bedoeld voor de persoon die het primaire contact heeft met de UBO en vastlegt welke diensten het trustkantoor zal gaan leveren. Deze primaire contactpersoon, vaak een Bestuurder, Business Developer of Senior Medewerker, moet vooraf inzien in welke situaties het trustkantoor in relatie tot de UBO kan komen te staan. Hierop dient proactief te worden geanticipeerd. Mastercursus Activiteiten van de Doelvennootschap 14 Master halve dag 3 uren 350,- DEZE CURSUS is bedoeld voor de medewerkers die zich bezighouden met het feitelijk uitvoering geven aan de diensten die het trustkantoor biedt en hun leidinggevenden en/of de Bestuurders. Dit zijn in het algemeen de Bestuurders en Legal Accountmanagers. Ook voor de Compliance Officer is deze cursus zeer waardevol. DE DOELVENNOOTSCHAP is een apart fenomeen. In het algemeen is de doelvennootschap cliënt en is het trustkantoor de bestuurder van de doelvennootschap. Hiermee krijgt het trustkantoor de zeggenschap in/over haar cliënt, het trustkantoor wordt onderdeel van de cliënt. Het trustkantoor dient in haar rol van bestuurder te doen wat het beste is voor de vennootschap maar aan de andere kant krijgt zij vaak instructies/opdrachten/verzoeken van derden. Hoe dient het trustkantoor hiermee om te gaan. Welke aansprakelijkheden heeft het trustkantoor, welke kunnen eventueel worden gemitigeerd en wat heeft dat voor (fiscale) gevolgen. 16

17 Mastercursus Relatie met de Adviseurs ZOVEEL DOELVENNOOTSCHAPPEN zoveel verschillende situaties echter meestal zijn er meerdere type adviseurs (in)direct betrokken bij een doelvennootschap naast het feit dat het trustkantoor soms ook adviseur is. Wanneer spreekt de Trust Officer als feitelijk bestuurder en wanneer is hij adviseur? Waar liggen de scheidslijnen? Wat is de rol van de overige adviseurs? 15 Master halve dag 3 uren 350,- Tijdens deze cursus wordt ingegaan op het krachtenspel dat zich vaak rondom een doelvennootschap afspeelt met het trustkantoor vaak als middelpunt met een dubbele pet op. Aan de orde komt onder andere de waarde van de adviezen van de adviseurs, het herkennen van de scheidslijnen en de maatregelen die het trustkantoor kan treffen om helder te houden waar welke scheidslijnen liggen. DEZE CURSUS is bedoeld voor de medewerkers die zich bezighouden met de feitelijke uitvoering van en verantwoordelijk zijn voor de diensten zoals Trust Officers, Legal en Financial Accountmanagers en Bestuurders. Ook Compliance Officers kunnen baat hebben bij een nader inzicht in de partijen betrokken bij het uiteindelijk in Good Legal Shape Mastercursus Relatie met de Toezichthouders houden van de doelvennootschap. 16 Master halve dag 3 uren 350,- DEZE CURSUS is specifiek voor Bestuurders en Compliance Officers aangezien zij in het algemeen de contacten hebben met de toezichthouder en/of de Belastingdienst. SINDS 1 maart 2004 staan trustkantoren onder toezicht van DNB. Wat zijn de rechten van DNB tijdens een toezichtbezoek, welke waarde dient aan een brief van DNB nav een toezichtbezoek te worden gehecht en wat zijn de formele maatregelen die DNB kan nemen zijn vragen waarop antwoord wordt gegeven. In een enkel geval hebben doelvennootschappen rechtstreeks te maken met de AFM of DNB omdat de doelvennootschap zelf vergunningsplichtige activiteiten verricht of juist een vrijstelling heeft. Daarnaast heeft elke doelvennootschap te maken met de Belasting-dienst en kan het trustkantoor als bestuurder van de doelvennootschap te maken krijgen met de Belastingdienst. Het is van belang attent te zijn op de rol die het trustkantoor heeft, wordt zij aangesproken als bestuurder of dienstverlener, wat zijn de rechten en verplichtingen zijn zaken die uitgebreid aan de orde komen. 17

18 Mastercursus Actualiteiten (Risicomanagement) 3 Master 4 bijeenkomsten per jaar 12 uren per jaar PER BIJEENKOMST 350,- Aanwezigheidsplicht De kosten zijn 1.200,- indien u zich vooraf committeert voor één kalenderjaar. ELK KWARTAAL organiseren Arnaud Booij en Robbert-Jan Lugard de actualiteitenbijeenkomst Risicomanagement voor trustkantoren. Dit is een multidisciplinaire bijeenkomst met betrekking tot vooral de fiscale, juridische en compliance risico s waarmee elk trustkantoor te maken krijgt. Thema s die regelmatig terugkomen zijn: wijzigingen in de relevante belastingwetgeving, de gevolgen van jurisprudentie, bestuurdersaansprakelijkheid en de gevolgen van de wijziging in compliance wet- en regelgeving. De docenten geven u praktische handvatten en zullen een aantal belangrijke actualiteiten met u bespreken. De bijeenkomst sluit goed aan op uw praktijk. Wanneer ELK KWARTAAL IS ER ÉÉN ACTUALITEITENBIJEENKOMST: DE ONDERWERPEN WORDEN VOORAF BEKENDGEMAAKT ONDER ANDERE VIA DE WEBSITE Wat leert u U KRIJGT INZICHT IN DE ACTUELE MOGELIJKE INTEGRITEITRISICO S OP ZOWEL FISCAAL, JURIDISCH ALS COMPLIANCE GEBIED Voor wie zijn deze bijeenkomsten DEZE ACTUALITEITENBIJEENKOMST wordt elk kwartaal aangeboden en is bedoeld voor Bestuurders die intern verantwoordelijk zijn voor Compliance en interne en externe Compliance Officers. 18

19 Herhalingen, Updates & Specialisatie Wisselend aanbod Vanaf 89,- DE WORKSHOPS, seminars en webinars in fase 3 raken diverse actuele onderwerpen uit de trustbranche, bijvoorbeeld als gevolg van de folder Thema s toezicht DNB 2013 of een wijziging in de wet- en/of regelgeving. De Updates & Specialisaties kunnen worden ingedeeld in diverse groepen: Vanaf 1 uur 1. Workshops als (jaarlijkse) update van cursussen uit fase Workshops die een verdieping geven aan de kennis uit de cursussen en opleiding van fase 2 en fase Specialistische scholing met betrekking tot één specifiek onderwerp. 4. Soft skills workshops over interview technieken en intercultural communication. Thema s in 2013 Hieronder treft u een overzicht aan van de onderwerpen die terugkomen in de workshops, seminars en webinars: Bezoek FIOD/ECD Bestuurdersaansprakelijkheid Risicomanagement vastgoedvennootschappen Risicomanagement new payments methodes Sanctieregelgeving Nieuwe ministeriële regeling ter vervanging van de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren Vermogensscheiding en de vrijstellingsregeling Stichting derdengelden Compliance gevolgen van de flexibilisering van het B.V. recht Interviewtechnieken Intercultural communication Herkennen van valse identificatiedocumenten UPDATES EN specialistische scholing worden in verschillende vormen aangeboden. Dit kan in de vorm van een workshop, een seminar of via een live webinar sessie. Zowel de klassikale sessies als de webinars komen in aanmerking voor PE-punten. De duur van de sessie bepaalt het aantal PE-punten. Over het algemeen heeft u bij het volgen van een webinar recht op 1 PE-punt en voor een workshop of een seminar tussen de 2 en 4 punten. Kalender Kijk op voor de meest actuele opleidingsdata. 19

20 Contact & Informatie Confiad College Toussaintkade 71A 2513 CL s-gravenhage Postadres: Postbus CG s-gravenhage Telefoon Fax

Basisopleiding Certified Compliance Officer

Basisopleiding Certified Compliance Officer Basisopleiding Certified Compliance Officer Fase : 1 - Basis Studiebelasting : 80 punten Duur : 5 dagen + voorbereidende activiteiten + examen Kosten : 3.200,= (excl. B.T.W.) Losse s : 745,= (excl. B.T.W.)

Nadere informatie

Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1

Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1 Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1 Dat je met je rechtenstudie kan gaan werken als advocaat, notaris of bij de zittende magistratuur is bekend. Er zijn daarnaast nog meer bedrijven die

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEGIDS REGELING INTEGERE BEDRIJFSVOERING WET TOEZICHT TRUSTKANTOREN 2014

IMPLEMENTATIEGIDS REGELING INTEGERE BEDRIJFSVOERING WET TOEZICHT TRUSTKANTOREN 2014 IMPLEMENTATIEGIDS REGELING INTEGERE BEDRIJFSVOERING WET TOEZICHT TRUSTKANTOREN 2014 www.confiad.nl INDEX Wij, Confiad Consultancy, zijn van mening dat de verschillen tussen de Regeling integere bedrijfsvoering

Nadere informatie

Trustkantoren. wat zijn dat? 34 informatief. Trustkantoren hebben met veel toezichtswet- en regelgeving te maken en staan onder toezicht van DNB.

Trustkantoren. wat zijn dat? 34 informatief. Trustkantoren hebben met veel toezichtswet- en regelgeving te maken en staan onder toezicht van DNB. 34 Trustkantoren leveren diensten aan Trusts. Trustkantoren beheren het vermogen van vermogende particulieren. De cliënten van trustkantoren zijn brievenbusmaatschappijen. Zie hier drie vaak gehoorde stellingen

Nadere informatie

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Trustkantoren DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Sinds 2012 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) drie keer per jaar de Nieuwsbrief Trustkantoren. Zij publiceert de Nieuwsbrief Trustkantoren om de wederzijdse

Nadere informatie

De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts 1

De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts 1 De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts 1 mr. Robbert-Jan Lugard * 1. Ten geleide Sinds 2004 komen de medewerkers van de Confiad Groep bijna dagelijks over de vloer bij zowel kleine, middelgrote

Nadere informatie

COMPLIANCE RICHTLIJNEN

COMPLIANCE RICHTLIJNEN Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en

Nadere informatie

Visie op Educatie 2.0 oktober Integriteit Onafhankelijkheid Betrouwbaarheid Duurzaamheid Professionaliteit

Visie op Educatie 2.0 oktober Integriteit Onafhankelijkheid Betrouwbaarheid Duurzaamheid Professionaliteit Visie op Educatie 2.0 oktober 2017 Integriteit Onafhankelijkheid Betrouwbaarheid Duurzaamheid Professionaliteit Ambitie HQ Waar wil HQ voor staan? Professionaliteit & kwaliteit Vraagt om een hoge minimum

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 4: Integrale PARP en Zorgplicht Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning Trustkantoor Expertisecentrum markttoegang

Aanvraagformulier voor een vergunning Trustkantoor Expertisecentrum markttoegang Aanvraagformulier voor een vergunning Trustkantoor Expertisecentrum markttoegang Waarom vult u dit formulier in? Iedereen die in Nederland trustdiensten verleent en niet is uitgezonderd of vrijgesteld

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR NIBE-SVV 1. Op welke wijze is te zien of een financieel adviseur professioneel handelt? A. Hij opereert dan onbaatzuchtig en deskundig. B. Hij behaalt

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 2: Toegang tot financiële markten Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial

Nadere informatie

Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering Misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorisme finan ciering

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland T0ezicht expertisecentra De Nederlandsche Bank NV (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Charco & Dique. Compliance en risk management voor trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. Compliance en risk management voor trustkantoren. Risk Management & Compliance Compliance en risk management voor trustkantoren Wij helpen trustkantoren om in een dynamische omgeving een goede reputatie te houden of op te bouwen Charco & Dique Risk Management & Compliance Charco

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 3: Goed Bestuur Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Module

Nadere informatie

ANALYSE VAN INTEGRITEITRISICO S BIJ CLIENTACCEPTATIE IN DE TRUSTBRANCHE. Een constante monitoring van cliënten in de trustbranche

ANALYSE VAN INTEGRITEITRISICO S BIJ CLIENTACCEPTATIE IN DE TRUSTBRANCHE. Een constante monitoring van cliënten in de trustbranche Mr R-J.P. Lugard 1 ANALYSE VAN INTEGRITEITRISICO S BIJ CLIENTACCEPTATIE IN DE TRUSTBRANCHE Een constante monitoring van cliënten in de trustbranche Sinds 1 maart 2004 is de Wet toezicht trustkantoren (Wtt)

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 5: Prudentieel banken en verzekeraars Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial

Nadere informatie

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of rijbewijs. Sinds 2003 doen advocaten, accountants en belastingadviseurs

Nadere informatie

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten Inleidster Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten I: www.pellicaan.nl E: ellen.timmer@pellicaan.nl Kantoorintroductie Pellicaan Advocaten: Advocatuur nieuwe stijl Arbeidsrecht Ondernemingsrecht

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren,

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren, CFL 27.086, 16 juni 2009 Aan de leden van de FOV Geachte dames en heren, Hierbij zend ik u informatie over een drietal externe bijeenkomsten/cursussen op het gebied van bovenmatige/passende provisie, beheerst

Nadere informatie

Nick van Velzen. Mannelijk. Waalre InHolland Alkmaar HBO Bedrijfseconomie Diploma behaald

Nick van Velzen. Mannelijk. Waalre InHolland Alkmaar HBO Bedrijfseconomie Diploma behaald PERSOONLIJKE GEGEVENS: NAAM: Nick van Velzen GESLACHT: Mannelijk GEBOORTEDATUM: 10-06-1988 WOONPLAATS: Waalre OPLEIDINGEN: 2005 2009 InHolland Alkmaar HBO Bedrijfseconomie Diploma behaald 2000 2005 Bertrand

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

HANDLEIDING ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE VAN EEN TRUSTKANTOOR

HANDLEIDING ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE VAN EEN TRUSTKANTOOR Om de integriteit van het financiële stelsel te bevorderen en een bijdrage aan het tegengaan van witwassen van misdaadgelden via in Nederland gevestigde rechtspersonen en vennootschappen te leveren zal

Nadere informatie

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 In het kader van de integere bedrijfsvoering is een trustkantoor met ingang van 1 januari 2015 verplicht om zorg te

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor artikel 2 van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt)) De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

BiZZdesign Academy. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Training Programma 2015. Building Strong Organizations Together

BiZZdesign Academy. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Training Programma 2015. Building Strong Organizations Together BiZZdesign Academy Training Programma 2015 BiZZdesign www.bizzdesign.com Building Strong Organizations Together Onze Inhouse TOGAF training was zeer levendig door goede oefeningen en een inspirerende trainer.

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

FIU-Nederland. Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder

FIU-Nederland. Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder FIU-Nederland Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder Inhoud FIU-Nederland Definitie witwassen. Van ongebruikelijk naar verdacht. Wat is een ongebruikelijke transactie? Kengetallen Toezichthouders Vragen

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance De auditfunctie bij trustkantoren Trustkantoren zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om een auditfunctie in te voeren. In deze brochure geven wij een toelichting op de auditfunctie, een overzicht van alle

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

Symposium Sanctieregelgeving. 5 november 2014

Symposium Sanctieregelgeving. 5 november 2014 Symposium Sanctieregelgeving 5 november 2014 Symposium Sanctieregelgeving 5 november 2014 Sanctiemaatregelen staan volop in de schijnwerpers. Internationale organisaties en overheden maken steeds meer

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2014 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 238 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord. Vraag 2

Vraag 1. Antwoord. Vraag 2 Leden Van Ojik en Klaver (beiden GroenLinks) en Omtzigt (CDA) aan de minister en staatssecretaris van Financiën over Oekraïense vermogens die in Nederland gestald worden en de rol die de Nederlandse ambassade

Nadere informatie

WORKSHOP. Het toezicht op de naleving van de integriteitswetgeving bij niet-financiële instellingen. Toezichthouder BHM. juridisch beleidsadviseur BHM

WORKSHOP. Het toezicht op de naleving van de integriteitswetgeving bij niet-financiële instellingen. Toezichthouder BHM. juridisch beleidsadviseur BHM WORKSHOP Het toezicht op de naleving van de integriteitswetgeving bij niet-financiële instellingen 1 Toezichthouder BHM Mw. mr M.L.J.H. (Bieb) van Trigt juridisch beleidsadviseur BHM R.J.M. (Ruud) Vaneman

Nadere informatie

De Minister van Financiën;

De Minister van Financiën; De Minister van Financiën; Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren; Gelet op artikel 1 van het besluit van 2 mei 2012 houdende de overdracht van de bevoegdheid tot het stellen

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2015 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance De auditfunctie bij trustkantoren Trustkantoren zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om een auditfunctie in te voeren. In deze brochure geven wij een toelichting op de auditfunctie, een overzicht van alle

Nadere informatie

Wft PE. Neemt uw vakbekwaamheid wel echt toe? 2009 Guus de Jonge

Wft PE. Neemt uw vakbekwaamheid wel echt toe? 2009 Guus de Jonge Wft PE Neemt uw vakbekwaamheid wel echt toe? 2009 Guus de Jonge Wft - vakbekwaamheid en PE PE heeft tot doel de vakinhoudelijke deskundigheid op peil te houden die nodig is voor de beroepsuitoefening van

Nadere informatie

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren. Versie 2015

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren. Versie 2015 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) Doelstelling WWFT: Het voorkomen van witwassen van opbrengsten uit misdrijven en de financiering van terrorisme ten einde de integriteit

Nadere informatie

Najaars 2daagse. Van DGA naar collectief. pensioenadvies

Najaars 2daagse. Van DGA naar collectief. pensioenadvies Najaars 2daagse Van DGA naar collectief pensioenadvies In vogelvlucht: de hele adviespraktijk over collectieve pensioenen: in 2 dagen helemaal up-to-date Het is 2015 de wereld van het pensioenadvies is

Nadere informatie

Opleiding Commissaris Publieke Sector

Opleiding Commissaris Publieke Sector ERLY the consulting company Opleiding Commissaris Publieke Sector Dé opleiding voor wie commissaris wil worden in de publieke sector pag. 1 Deze opleiding biedt u als aankomend commissaris dé voorbereiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20684 24 juli 2014 Regeling van de Minister van Financiën van 15 juli 2014, FM 2014/1025 M, directie Financiële Markten,

Nadere informatie

theorie praktijk certificering Certified ISO Risk Management Professional informatie over de training MdP Management, Consulting & Training

theorie praktijk certificering Certified ISO Risk Management Professional informatie over de training MdP Management, Consulting & Training theorie praktijk certificering MdP Management, Consulting & Training informatie over de training Certified ISO 31000 Risk Management Professional 2017.08.06 Certified ISO 31000 Risk Management Professional

Nadere informatie

Rib Wtt Audit Richting voor Trustkantoren

Rib Wtt Audit Richting voor Trustkantoren Rib Wtt Audit Richting voor Trustkantoren Integriteit Onafhankelijkheid Betrouwbaarheid Duurzaamheid Professionaliteit Inhoud Aanpak Rib Wtt Audit Versie: 27 augustus 2015 Inleiding 3 1. Algemeen 5 1.1.

Nadere informatie

T rainingskalender 2015

T rainingskalender 2015 T rainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 I n h o u d s o p g a ve pagina Instaptraining Kredieten 3 Basistraining

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Argenta Spaarbank nv Dienst Personenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 ANTWERPEN FSMA 27316 RPR Antwerpen btw BE 0404.453.574 Kenmerk: PBUBOA

Nadere informatie

Opleidingsfiche voor "Traject - Certified Compliance Officer"

Opleidingsfiche voor Traject - Certified Compliance Officer Opleidingsfiche voor "Traject - Certified Compliance Officer" Doelstellingen Het KB 12.03.2012 bepaalt dat binnen de financiële instelling minimaal 1 erkende compliance officer is aangesteld, die over

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Ons kenmerk EhBa Pagina 1 van 3. Betreft

Datum 10 juni 2014 Ons kenmerk EhBa Pagina 1 van 3. Betreft Archimedes Zekerheid B.V. t.a.v. de directie Postbus 156 5490AD SINT-OEDENRODE Datum 10 juni 2014 Pagina 1 van 3 Betreft Informatie over vakbekwaarnheid en nieuwsbrief bestuurdersmonitor Geachte directie,

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie

DPO Opleiding Considerati

DPO Opleiding Considerati DPO Opleiding Considerati De DPO opleiding richt zich op de twee volgende kennisgebieden en biedt de cursist de mogelijkheid hierin blijvende inzichten te verkrijgen. Kennisgebied De Algemene Verordening

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Onder redactie van M.Jurgens R. Stijnen. Compliance in het financieel toezichtrecht

Onder redactie van M.Jurgens R. Stijnen. Compliance in het financieel toezichtrecht Onder redactie van M.Jurgens R. Stijnen Compliance in het financieel toezichtrecht INHOUDSOPGAVE Woord vooraf De bijdrage van de compliancefunctie aan verandering 1. Inleiding/11 2. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Nick van Velzen. Waalre (regio Eindhoven)

Nick van Velzen. Waalre (regio Eindhoven) PERSOONLIJKE GEGEVENS: NAAM: Nick van Velzen GESLACHT: Mannelijk GEBOORTEDATUM: 10-06-1988 WOONPLAATS: Waalre (regio Eindhoven) OPLEIDINGEN: 2005 2009 InHolland Alkmaar HBO Bedrijfseconomie Diploma behaald

Nadere informatie

SUMMER COURSE. Van DGA naar collectief. pensioenadvies

SUMMER COURSE. Van DGA naar collectief. pensioenadvies SUMMER COURSE Van DGA naar collectief pensioenadvies In vogelvlucht: de hele adviespraktijk over collectieve pensioenen: in 4 dagen helemaal up-to-date Het is 2015 de wereld van het pensioenadvies is aan

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten Minimumeisen Gedragscode FORUMVAST 2013 Doel Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten (hierna:forumvast) zijn aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten die zich

Nadere informatie

Suriname College of Accountancy

Suriname College of Accountancy College of Accountancy ACCA s Opleiding tot Chartered Certified Accountant Wat is ACCA De Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) is opgericht in 1904 en is de beroepsorganisatie voor Chartered

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Weet u wat het woord compliance betekent? Misschien herkent u het woord direct en weet u wat de betekenis is, maar

Nadere informatie

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier voor een vergunning voor een trustkantoor

Toelichting bij aanvraagformulier voor een vergunning voor een trustkantoor Toelichting bij aanvraagformulier voor een vergunning voor een trustkantoor Toelichting bij aanvraagformulier voor een vergunning voor een trustkantoor In deze toelichting leest u waar DNB op let bij de

Nadere informatie

Wft PE. Neemt uw vakbekwaamheid wel echt toe door het doen van een toets? 2010 Guus de Jonge

Wft PE. Neemt uw vakbekwaamheid wel echt toe door het doen van een toets? 2010 Guus de Jonge Wft PE Neemt uw vakbekwaamheid wel echt toe door het doen van een toets? 2010 Guus de Jonge Wft - vakbekwaamheid en PE PE heeft tot doel de vakinhoudelijke deskundigheid op peil te houden die nodig is

Nadere informatie

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION Gecertificeerde Social Media Opleidingen en Basiscursussen Hands-on trainingen Social Media Projecten Gecertificeerde docenten Gecertificeerde consultants Gecertificeerde

Nadere informatie

Training. Bpf Werkingssfeeronderzoek. voor Advocaten

Training. Bpf Werkingssfeeronderzoek. voor Advocaten Training Bpf Werkingssfeeronderzoek voor Advocaten "30.000 ondernemingen hebben u nodig"! Het pensioen bij een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) komt voor de werknemer van rechtswege tot stand. Een onderneming

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Verkopers van goederen Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is de Wet

Nadere informatie

masterclasses november 2012

masterclasses november 2012 masterclasses november 2012 Finance Netwerk; grondlegger van de Masterclasses In 2005 introduceerde Finance Netwerk het concept Masterclasses. Kleine groepen van maximaal 10 professionals die, op de mooiste

Nadere informatie

VERKORTE LEERGANG VERMOGENSPLANNER

VERKORTE LEERGANG VERMOGENSPLANNER VERKORTE LEERGANG VERMOGENSPLANNER VERKORTE LEERGANG VERMOGENSPLANNER VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING INTERESSANT? U bent beleggingsadviseur en wenst zich te verdiepen in vermogensplanning; U wilt verdiepende

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Customer Due Diligence Beleid Versie 2.0 Bladnummer 1 van 6 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Customer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel Customer Due Diligence... 4 1.3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF augustus 2013

NIEUWSBRIEF augustus 2013 Merwedestraat 1A 1823 VK Alkmaar 072 515 65 21 info@boekhoudopleiding.nl www.boekhoudopleiding.nl NIEUWSBRIEF augustus 2013 In deze nieuwsbrief Nieuw: Praktijkdiploma Secretariaat Totale aanbod Student

Nadere informatie

Een carrière. als HR-professional? De opleidingen Personeel & Organisatie van Rendement helpen u verder. Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie!

Een carrière. als HR-professional? De opleidingen Personeel & Organisatie van Rendement helpen u verder. Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie! Een carrière als HR-professional? Abonnees op één van de Rendement-edities of Rendement.nl krijgen 100 korting Premium-abonnees krijgen 130 korting Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie! De opleidingen

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl Training IPMA PMO Nóg sterker worden binnen het vak van PMO Training van WIN PMO. De IPMA PMO opleiding Sinds 2015 is het mogelijk om een IPMA PMO certificaat te behalen bij IPMA Certificering NL (voormaling

Nadere informatie

E 100 KORTING. De opleidingen Personeel en Arbeid van Rendement: voor elke fase in uw carrière E 130 KORTING. voor abonnees van Rendement

E 100 KORTING. De opleidingen Personeel en Arbeid van Rendement: voor elke fase in uw carrière E 130 KORTING. voor abonnees van Rendement De opleidingen Personeel en Arbeid voor elke fase in uw carrière E 100 KORTING voor abonnees van Rendement Premium-abonnees krijgen maar liefst E 130 KORTING Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid

Nadere informatie

Praktijkgerichte pensioenopleidingen voor de professional!

Praktijkgerichte pensioenopleidingen voor de professional! Praktijkgerichte pensioenopleidingen voor de professional! Praktijkgerichte pensioenopleidingen voor de professional! Ontwikkelingen in de pensioenbranche gaan snel. Heel snel! Het opdoen en actualiseren

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau VOORJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor uitvoeringsorganisaties

Compliance Charter. Voor uitvoeringsorganisaties Compliance Charter Voor uitvoeringsorganisaties September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3 Missie van compliance 6 4 Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden compliance

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 9001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 9001 introductie en implementatie

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer Compliance Charter Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3 Missie van compliance 6 4 Belangrijkste

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie