Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance"

Transcriptie

1 De auditfunctie bij trustkantoren Trustkantoren zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om een auditfunctie in te voeren. In deze brochure geven wij een toelichting op de auditfunctie, een overzicht van alle elementen die hierbij van belang zijn en de wijze waarop wij deze functie voor u kunnen invullen. Charco & Dique Risk Management & Compliance Charco & Dique B.V. Krijn Taconiskade HW Amsterdam Charco & Dique - De auditfunctie bij Trustkantoren www. charcoendique.nl

2 1. Inleiding Trustkantoren zijn op basis van de nieuwe Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014 (hierna Rib Wtt 2014 ) verplicht om per 1 januari 2015 een auditfunctie in te voeren. Door de auditfunctie worden periodiek beoordelingen uitgevoerd ten aanzien van: de effectiviteit van de organisatie-inrichting; de effectiviteit van procedures en de maatregelen die in de bedrijfsprocessen van het trustkantoor zijn geïntegreerd; en de effectiviteit van de compliancefunctie. Randvoorwaarde voor het inrichten van de auditfunctie is dat degene die deze functie uitvoert op onafhankelijke wijze en zelfstandig zijn werkzaamheden kan uitvoeren. De uitvoerder van de auditfunctie staat geheel los van de dagelijkse bedrijfsvoering en kan daarom kritisch en onafhankelijk oordelen over de effectiviteit van het trustkantoor. Voor trustkantoren is het mogelijk om deze auditfunctie uit te besteden aan een externe auditor. De Rib Wtt 2014 stelt geen inhoudelijke eisen waaraan de auditor moet voldoen, maar het is, zoals ook blijkt uit publicaties van DNB, van belang dat degene die deze functie vervult over de juiste kennis en ervaring beschikt. Charco & Dique is, op basis van kennis en ervaring, in staat om deze auditfunctie op een zeer praktische en efficiënte wijze uit voeren. Charco & Dique - De auditfunctie bij Trustkantoren 2

3 2. Auditfunctie De aanpak van de audit is erop gericht om op een onafhankelijke en deskundige wijze invulling te geven aan de auditfunctie die vanaf 1 januari 2015 verplicht is voor trustkantoren. Wij vullen deze auditfunctie uiteraard alleen in voor trustkantoren waarvoor wij de compliancefunctie niet uitvoeren. Door de omvang van Charco & Dique kunnen wij de continuïteit van de dienstverlening waarborgen. Bij het vormgeven van de auditfunctie zijn onderstaande elementen van belang: Auditcharter Risicoanalyse en jaarplanning Werkprogramma Auditrapport en follow up De auditcharter geeft de wederzijdse rechten en verplichtingen weer. Naast het doel van de functie worden ook de reikwijdte, de onafhankelijkheid van de auditfunctie, de taken en de scope van de werkzaamheden expliciet gemaakt. Indien nodig kunnen wij ook helpen om het procedurehandboek aan te passen aan de nieuwe situatie waarbij wij de auditfunctie invullen. Bij het bepalen van de uit te voeren werkzaamheden hanteren wij een risk based aanpak. Bij het uitvoeren van de risicoanalyse betrekken wij naast de aard, omvang, positionering en complexiteit van het trustkantoor ook ontwikkelingen in de relevante wetgeving, de themaonderzoeken en de nieuwsbrieven van DNB. Voorafgaand aan het uitvoeren van onze werkzaamheden, zullen wij een jaarplanning opstellen die is gebaseerd op de uitkomsten van de risicoanalyse en de wijze waarop de compliancefunctie is ingericht (intern of extern). De auditwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door een jaarlijkse complete audit of verspreid over het jaar meerdere deelaudits. De jaarplanning zal, indien nodig, geactualiseerd worden op basis van het periodiek overleg. De risicoanalyse en de jaarplanning leggen wij schriftelijk vast en zullen wij met de directie van het trustkantoor bespreken. Per audit stellen wij een werkprogramma op. In het werkprogramma nemen wij de auditwerkzaamheden (omvang en diepgang) op die minimaal moeten worden uitgevoerd. Per onderwerp nemen wij het relevante wettelijke kader en de relevante standpunten vanuit DNB op. In het auditrapport nemen wij de bevindingen en conclusies (auditrating) op. Bij tekortkomingen vermelden wij welke acties het management van het trustkantoor zal treffen om de tekortkomingen ongedaan te maken (inclusief de deadlines). Wij rapporteren rechtstreeks aan het bestuur van het trustkantoor. Indien een Raad van Commissarissen aanwezig is, zal ook hieraan worden gerapporteerd. Indien nodig zullen wij u separaat over de follow up van onze belangrijke bevindingen rapporteren. Charco & Dique - De auditfunctie bij Trustkantoren 3

4 Ruler - inzicht in trustwetgeving Trustkantoren waarvoor wij de auditfunctie vervullen, krijgen een gratis abonnement op het trustprofiel in Ruler. Met Ruler zijn trustkantoren altijd op de hoogte van de relevante en actuele trust wet- en regelgeving. Geheel online en actueel. Op basis van profielen gericht op uw activiteiten. Reageert direct op wetswijzigingen. Inzicht in wetten en hierop gebaseerde leidraden, uitspraken, etcetera. Voor meer informatie zie Periodiek overleg Naast het uitvoeren van de audit, voeren wij ook periodiek overleg met de directie. Dit doen wij bij voorkeur per kwartaal, om actualiteiten en ontwikkelingen te bespreken en waar nodig het auditplan hierop aan te passen. Hiermee wordt gewaarborgd dat de werkzaamheden goed aansluiten op de organisatie en dat er aandacht is voor de bevindingen en aanbevelingen van de auditor. Charco & Dique - De auditfunctie bij Trustkantoren 4

5 3. Ons team Ronald van Dijk Opleiding: Register Accountant & Forensisch Accountant. Werkervaring (in totaal 23 jaar): PWC, AFM, Protiviti en Charco & Dique (sinds 2010). Ronald heeft een uitgebreide kennis van financiële instellingen en de bijbehorende financiële wetgeving, compliance en inrichtingsvraagstukken, risicobeheer en het vormgeven en implementeren van risico en compliancebeleid. Mede door zijn werkzaamheden bij de AFM heeft Ronald tevens een brede kennis van gedrag en bedrijfscultuur en helpt hij financiële instellingen om problemen (samen) met toezichthouders op te lossen. Ronald is verantwoordelijk geweest voor een groot aantal bijzondere (integriteits) onderzoeken, dit zowel in opdracht van interne als externe toezichthouders. Tevens publiceert hij regelmatig artikelen en geeft hij o.a. in presentaties zijn zienswijze op actualiteiten. Mark Aberkrom Opleiding: Register Accountant. Werkervaring (in totaal 33 jaar): EY, Sociale Verzekeringsbank (internal audit), AFM en Charco & Dique (sinds 2011). Bij de AFM heeft Mark meegewerkt aan het vormgeven van de toezichtstrategie en is hij daarnaast verantwoordelijk geweest voor het toezicht op grote en middelgrote financiële ondernemingen alsmede een aantal bijzondere (integriteits)onderzoeken en themaonderzoeken. Mark heeft een uitgebreide kennis van financiële instellingen (incl. trustkantoren) en de bijbehorende financiële wetgeving, compliancevraagstukken, risicobeheer en het vormgeven en implementeren van risico en compliancebeleid. Mark heeft een brede kennis van gedrag en bedrijfscultuur en hij helpt financiële instellingen om problemen (samen) met toezichthouders op te lossen. Charco & Dique - De auditfunctie bij Trustkantoren 5

6 Bastiaan (Bas) Bloemink charcoendique.nl Opleiding: Rechten (Erasmus), Grotius Post-doc Effectenrecht (Radboud) en Certified Compliance Officer (NCI). Werkervaring (in totaal 13 jaar): Fortis/ASR, Financial Assets en Charco & Dique (sinds 2011). Bas heeft zich gespecialiseerd in de trustsector. Hij vertaalt bestaande en komende wet- en regelgeving in praktische oplossingen voor cliënten. Bas treedt onder andere op als externe compliance officer voor trustkantoren waarbij de kernactiviteit UBO-onderzoek is en het begeleiden van de directie van het maken van de juiste risico-inschattingen en de beheersing daarvan. Daarnaast is hij klankbord voor financiële instellingen ten aanzien van de omgang met wetgeving en toezicht in de praktijk, maar ook bij het succesvol behandelen van onderzoeken door de AFM en DNB. Frenkel Drevers Opleiding: Master degree of business administration, Post bachelor EDP audit, Certified Internal Auditor. Werkervaring (in totaal 17 jaar): AFM, Protiviti en Charco & Dique (sinds 2010). Frenkel is een specialist en ervaren consultant op het gebied van Compliance Risk management bij financiële ondernemingen. Frenkel is verantwoordelijk geweest voor het coördineren en uitvoeren van operational en compliance- (co-sourcing) audits bij financiële ondernemingen. Daarnaast is hij direct betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van toezichtstrategieën en onderzoekstools (self assessments, quality assurance, etcetera). Ook heeft Frenkel de AFM vertegenwoordigd als expert bij een rechtbankonderzoek. Frenkel heeft uitgebreide kennis van de processen binnen financiële ondernemingen en de wet- en regelgeving die hierbij van belang is. Robbert Engel Opleiding: Nederlands Recht - specialisatie economisch publiek- en bedrijfsrecht. Werkervaring (in totaal 7 jaar): Fortis/Intertrust en Charco & Dique (sinds 2011). Robbert heeft ruime ervaring binnen de trustsector. Zowel vanuit Intertrust als bij Charco & Dique is hij betrokken geweest bij een grote diversiteit aan compliance gerelateerde onderwerpen. Robbert heeft een diepgaande kennis van de Wtt, Wwft en de Rib Wtt. Daarnaast heeft hij zich buiten de trustsector bezig gehouden met integriteit gerelateerde onderwerpen waaronder strategische integriteit risicoanalyse (SIRA), beleid en belangenconflicten. Robbert geeft daarnaast presentaties over trust gerelateerde onderwerpen en publiceert regelmatig over ontwikkelingen in trustwetgeving. Charco & Dique - De auditfunctie bij Trustkantoren 6

7 4. Over Charco & Dique Charco & Dique is een gespecialiseerd adviesbureau dat zich, al sinds de oprichting in 2010, uitsluitend richt op risk management en compliance in de financiële sector, waaronder de trustsector. Naast kennis van de trustactiviteiten hebben wij ook diepgaande kennis van de relevante financiële wetgeving. Het auditteam dat de werkzaamheden verricht bestaat uit voormalige toezichthouders, juristen en accountants die verbonden zijn aan De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) of het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA). Onze aanpak (en uitvoering van werkzaamheden) is gebaseerd op de kwaliteitsnormen die De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) of het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) hanteren. Enkele kenmerken van Charco & Dique: Ons team bestaat uit voormalige toezichthouders (meer dan 100 jaar werkervaring) aangevuld door bedrijfseconomen, accountants en juristen die ruime ervaring hebben opgedaan bij diverse soorten financiële instellingen. Wij werken voor kleine, middelgrote en grote financiële instellingen en daarnaast ook voor de toezichthouders (AFM/DNB). Via onze nieuwsbrief houden wij financiële instellingen op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving en bij toezichthouders. Hierbij geven wij aan wat de impact van ontwikkelingen zijn, maar ook wat de aanpak kan zijn om te voldoen aan deze ontwikkelingen. Met onze adviezen helpen wij ondernemingen om in een dynamische en gereguleerde omgeving een goede reputatie te houden of op te bouwen. In onze dienstverlening zetten wij kennis en ervaring om in pragmatische en kennisgeoriënteerde adviezen. Ruler (zie is een online legal framework. Ruler biedt trustkantoren de helpende hand om overzicht en inzicht te hebben in de relevante trustwetgeving. Wij bieden trustkantoren waar wij de auditfunctie vervullen een gratis abonnement op Ruler voor 2 personen. Meer weten? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charco & Dique op telefoonnummer of per Charco & Dique Risk Management & Compliance Charco & Dique B.V. Krijn Taconiskade HW Amsterdam Charco & Dique - De auditfunctie bij Trustkantoren www. charcoendique.nl

Charco & Dique. Compliance en risk management voor trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. Compliance en risk management voor trustkantoren. Risk Management & Compliance Compliance en risk management voor trustkantoren Wij helpen trustkantoren om in een dynamische omgeving een goede reputatie te houden of op te bouwen Charco & Dique Risk Management & Compliance Charco

Nadere informatie

AIFMD-vergunning. Praktische handreiking voor een AIFMD-vergunningaanvraag. Charco & Dique. Risk Management & Compliance

AIFMD-vergunning. Praktische handreiking voor een AIFMD-vergunningaanvraag. Charco & Dique. Risk Management & Compliance AIFMD-vergunning Praktische handreiking voor een AIFMD-vergunningaanvraag Charco & Dique Risk Management & Compliance Uw AIFMD-vergunningaanvraag Voor u ligt de handreiking die op een praktische wijze

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

Handreiking Compliance (risico) en Internal Audit

Handreiking Compliance (risico) en Internal Audit Handreiking Compliance (risico) en Internal Audit Case study uitgevoerd door: IIA werkgroep Internal Audit & Compliance S.Zeijlemaker C. Verschuren A. Smits B. Wakkerman S. Cheung M. Jessurun 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toezicht financiële sector in Nederland

Toezicht financiële sector in Nederland 32 Toezicht financiële sector in Nederland Dit artikel heeft als doel om een overzicht te geven van de ontwikkelingen ten aanzien van de regelgeving bij de diverse toezichthouders voor de financiële instellingen

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

Onderlinge Verzekering Maatschappij Twente U.A. Wierden GOVERNANCEVERSLAG

Onderlinge Verzekering Maatschappij Twente U.A. Wierden GOVERNANCEVERSLAG GOVERNANCEVERSLAG 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 dienen verzekeraars te voldoen aan de door het Verbond van Verzekeraars vastgestelde Governance Principes Verzekeraars (hierna: Code Verzekeraars

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Code Verzekeraars op hoofdlijnen

1. Inleiding. 2. Code Verzekeraars op hoofdlijnen GOVERNANCEVERSLAG 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 dienen verzekeraars te voldoen aan de door het Verbond van Verzekeraars vastgestelde Governance Principes Verzekeraars (hierna: Code Verzekeraars

Nadere informatie

Governance Principes Verzekeraars ONDERLINGE UITVAARTMAATSCHAPPIJ DE LAATSTE EER DRACHTEN

Governance Principes Verzekeraars ONDERLINGE UITVAARTMAATSCHAPPIJ DE LAATSTE EER DRACHTEN Governance Principes Verzekeraars ONDERLINGE UITVAARTMAATSCHAPPIJ DE LAATSTE EER DRACHTEN 1 maart 2015 Versie Naleving Governance Principes Verzekeraars Governance Principes Verzekeraars De Governance

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie.

van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie. Art. Principe Toepassing door Staalbankiers 2 Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2.1.1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.

Nadere informatie

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Governance Principes Rapport Governance Principes Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Inhoudsopgave 1. Governance Principes 3 2. De Raad van Commissarissen 4 3. De Raad van Bestuur 7 4. Risicomanagement

Nadere informatie

Guidance: uitbesteding door pensioenfondsen. Werken aan vertrouwen

Guidance: uitbesteding door pensioenfondsen. Werken aan vertrouwen Guidance: uitbesteding door pensioenfondsen Werken aan vertrouwen De Nederlandsche Bank n.v. Good practice van De Nederlandsche Bank n.v. van 1 juni 2014, houdende een leidraad met betrekking tot beheerste

Nadere informatie

governance principes Inleiding

governance principes Inleiding governance principes Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling, de onderlinge verhoudingen en het functioneren van

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSTEKST CORPORATE GOVERNANCE

VERANTWOORDINGSTEKST CORPORATE GOVERNANCE VERANTWOORDINGSTEKST CORPORATE GOVERNANCE 1. Inleiding De (internationale) politiek heeft de afgelopen jaren vergaande maatregelen van banken en verzekeraars geëist om een transparante structuur en verantwoording

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

Verder gaan is kritisch zijn.

Verder gaan is kritisch zijn. IMPERO Verder gaan is kritisch zijn. Inleiding Een complexere pensioenwereld, druk op dekkingsgraden, verhoging van risicobewustzijn en de noodzaak vertrouwen in de pensioensector te borgen. Allemaal factoren

Nadere informatie

Onderlinge Waarborg Maatschappij Achterhoek U.A.

Onderlinge Waarborg Maatschappij Achterhoek U.A. CORPORATE GOVERNANCE 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 dienen verzekeraars te voldoen aan de door het Verbond van Verzekeraars vastgestelde Governance Principes Verzekeraars (hierna: Code Verzekeraars

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer

Compliance Program. Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer Compliance Program Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie en missie van compliance 1

Nadere informatie

Good practices. bestrijden corruptie

Good practices. bestrijden corruptie Good practices bestrijden corruptie Inhoudsopgave Inleiding 5 Deel I Beheersen corruptierisico 1.1 Systematische risicoanalyse 7 1.2 Het risico beheersingsproces 7 1.3 Welke risico s? 8 1.4 Good practices

Nadere informatie

Integriteit bij het Rijk

Integriteit bij het Rijk Integriteit bij het Rijk een handreiking voor een audit 2 e versie Integriteit bij het Rijk een handreiking voor een audit 2 e versie Werkgroep Integriteits Audit Stuurgroep Integriteits Audit Den Haag,

Nadere informatie

Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen

Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen DUFAS, maart 2011 1 Copyright DUFAS 2011 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie

Nadere informatie

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >>

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >> Code Banken 2013 VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Code Banken 4 Hoofdstuk 2 Raad van Commissarissen 5 Hoofdstuk 3 Raad van Bestuur 12 Hoofdstuk 4 Risico management 17 Hoofdstuk 5 Audit 20 Hoofdstuk 6 Beloningsbeleid

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van AFM-onderzoek naar wettelijke controles bij woningcorporaties. 11 december 2012

Rapport naar aanleiding van AFM-onderzoek naar wettelijke controles bij woningcorporaties. 11 december 2012 Rapport naar aanleiding van AFM-onderzoek naar wettelijke controles bij woningcorporaties 11 december 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie