Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1"

Transcriptie

1 Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1 Dat je met je rechtenstudie kan gaan werken als advocaat, notaris of bij de zittende magistratuur is bekend. Er zijn daarnaast nog meer bedrijven die voor personen met een (afgeronde) rechtenstudie interessant kunnen zijn. Een voorbeeld hiervan zijn trustkantoren. In dit artikel wil ik je kort vertellen wat een trustkantoor is en wat iemand met een rechtenopleiding bij een trustkantoor kan doen. Wat is een trustkantoor? Om te bepalen wat een trustkantoor is, kan de wettelijke omschrijving als uitgangspunt worden genomen 2. In de wet staat een viertal diensten genoemd die gemakshalve worden aangeduid als trustdiensten. De twee meest in het oog springende diensten zijn: a) het zijn van bestuurder of vennoot van een rechtspersoon of vennootschap en b) het ter beschikking stellen van het adres of het correspondentieadres 3. De overige twee, in Nederland minder voorkomende, trustdiensten zijn c) het verkopen van rechtspersonen en d) het zijn van trustee in de zin van het Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts. 4 Indien één van deze vier diensten beroeps- of bedrijfsmatig wordt verleend, is de rechtspersoon, vennootschap of natuurlijk persoon die deze dienst(en) verleent, werkzaam als trustkantoor. 5 Op deze definitie zijn een aantal uitzonderingen van toepassing. De belangrijkste is dat het verlenen van trustdiensten aan tot dezelfde groep als de dienstverlener behorende vennootschappen niet wordt beschouwd als het verlenen van trustdiensten 6. Waarom zou een bedrijf de genoemde diensten uitbesteden? Nederland heeft een interessant fiscaal vestigingsklimaat waardoor het voor internationaal opererende bedrijven aantrekkelijk is gebruik te maken van een Nederlandse entiteit binnen de vennootschapsrechtelijk organisatie met als doel het creëren van een optimale financiële structuur. De achtergrond is o.a. het ontbreken van een bronbelasting op rentebetalingen en royalty s, de deelnemingsvrijstelling, een uniek netwerk van belastingverdragen en het rulingbeleid 7 in Nederland. Deze (holding-, financiering- of royalty-) maatschappijen moeten juridisch en administratief in good legal standing worden gehouden. Het in good legal standing houden van deze entiteit is als het ware de kapstok waaraan de diensten 8 die door trustkantoren worden geleverd kunnen worden opgehangen. 9 Omvang trustbranche Om een idee te hebben van de omvang van de trustbranche een aantal cijfers: op dit moment zijn er zo n 160 trustkantoren ingeschreven in het register dat De Nederlandsche Bank op basis van de Wet toezicht trustkantoren (trustkantoren zijn vergunningplichtige instellingen) bijhoudt. Er zijn twee brancheorganisaties. De eerste en oudste organisatie is de Vereniging voor International Management Services (VIMS) 10 die veel oudere en bank gerelateerde trustkantoren als leden heeft. De tweede brancheorganisatie is de Dutch Fiduciary Association (DFA) 11 met vooral middelgrote en kleinere trustkantoren als leden. In totaal werken er zo n 2000 mensen in de trustbranche die meer dan doelvennootschappen 12 bedienen. Dit groot aantal vennootschappen levert uiteraard ook veel werk op voor accountants, advocaten, banken, belastingadviseurs en notarissen. Hoeveel geld er precies door deze doelvennootschappen vloeit is moeilijk vast te stellen. Er wordt geschat dat het om zo n 900 miljard per jaar gaat. 1 Mr R-J.P. Lugard (Leiden, 1990) is oprichter en eigenaar van Confiad B.V. een dienstverlener op compliance gebied aan trustkantoren. 2 Een meer algemene definitie is het beheren van ondernemingen die om (vooral) fiscale redenen in Nederland zijn gevestigd die hier nauwelijks economische activiteiten ontplooien. 3 Op grond van de wet wordt deze dienst alleen als trustdienst gezien als er nadere diensten worden verleend. In de praktijk is hiervan bijna altijd sprake. 4 Art. 1, onderdeel d Wtt. 5 Art. 1, onderdeel a Wtt. 6 Stcrt. 2004, Het beleid dat de Belastingdienst bereid is vooraf uitsluitsel te gegeven over de fiscale gevolgen van een transactie. 8 Hierbij kan worden gedacht aan het geven van fiscale adviezen, het verzorgen van de administratie en doen van belastingaangiften. 9 Zie ook FAQ op de website van de VIMS: 10 De VIMS heeft ongeveer 15 leden (zie 11 De DFA heeft ongeveer 60 leden ( 12 In de trustbranche wordt niet gesproken over cliënten maar over doelvennootschappen. Een doelvennootschap is rechtspersoon of vennootschap waaraan de eerdere genoemde diensten worden verleend (art. 1 lid 1, onderdeel b Wtt).

2 Wat wordt bedoeld met het in good legal standing houden van een entiteit? Omdat het in praktijk meestal gaat om besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (B.V. s) ga ik in dit artikel uit van een B.V. Voorts verzorgen trustkantoren ook het beheer over N.V. s, stichtingen, commanditaire vennootschappen en coöperaties. Stel je voor dat jij bent Canadees en eigenaar van een Canadees bedrijf dat olijfolie produceert. Via via ben jij in contact gekomen met iemand die een zelfde soort bedrijf heeft in Spanje en dit bedrijf wil verkopen. Na lang onderhandelen zijn jullie eruit, jij gaat het bedrijf kopen. Omdat dit fiscale gevolgen kan hebben pleeg jij overleg met jouw belastingadviseur. Een grote kans dat hij adviseert een structuur op te zetten waarin het Canadese bedrijf de aandelen in het Spaanse bedrijf houdt via een Nederlandse vennootschap. Als voor deze structuur wordt gekozen moeten er diverse acties worden ondernomen. De eerste acties zullen er toe moeten leiden dat er in Nederland een vennootschap wordt opgericht. Een deel van de activiteiten gebeurt door de notaris (opstellen statuten en passeren van de oprichtingsakte). Echter de notaris moet worden aangestuurd, de vennootschap dient domicilie te kiezen en er dient een bestuurder te worden benoemd. Omdat het Canadese bedrijf geen vestiging heeft in Nederland, en dus geen ervaring met Nederland, zullen zij hiervoor een professionele partij inschakelen. Zo n professionele partij is een trustkantoor. Een trustkantoor is gespecialiseerd in het leveren van domicilie, lokale bestuurders (vanuit fiscale overwegingen wordt namelijk de voorkeur gegeven aan lokale bestuurders) en personeel dat het (financiële) beheer kan uitvoeren. Het werk van de lokale bestuurder wordt meestal uitgevoerd door iemand met juridische kennis. De meeste diensten die door trustkantoren worden geleverd hebben namelijk te maken met de naleving van boek 2 BW. De persoon die namens het trustkantoor waakt over de Nederlandse doelvennootschap zal vaak ook de contactpersoon zijn met de cliënt. Hierbij kan de cliënt zijn de contactpersonen van het buitenlandse bedrijf of de zogenoemde UBO (Ultimate Beneficial Owner). Dat kan bijvoorbeeld zijn de eigenaar van de onderneming of een internationaal bekende persoonlijkheid die zijn intellectuele eigendomsrechten via Nederland exploiteert. Is dit nu alles? Nee. De Nederlandse vennootschap is wel opgericht en eigendom van het Canadese bedrijf maar het Canadese bedrijf is hiermee nog geen eigenaar van het Spaanse bedrijf. Om hiertoe te komen zullen de aandelen in het Spaanse bedrijf worden moeten worden overgedragen aan de Nederlandse doelvennootschap. Het opstellen van de Share Purchase Agreement (overeenkomst tot aandelenoverdracht) en de zorg dat deze juist wordt uitgevoerd en nageleefd is een klus waarbij de jurist een belangrijke rol speelt. Afhankelijk van de complexiteit van de overeenkomst en de financiële belangen zal hij dit zelf kunnen doen of zal worden besloten de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden. Hoe dan ook, de jurist is de spil in het web. Hij onderhoudt de contacten met de (externe) financiële experts en eventuele andere betrokken partijen zoals advocaten, notarissen banken en accountants zowel in Nederland als het buitenland. Denk er bijvoorbeeld aan dat voor de levering van de aandelen een Spaanse notaris ingeschakeld dient te worden. Zoals je merkt verricht de jurist dus zowel coördinerende als juridisch inhoudelijke taken. Na de overdracht van de aandelen is het doel dat het Canadese bedrijf in eerste instantie nastreefde bereikt. Is nu het werk voor de jurist afgelopen? Nee, de jurist zal op basis van haar bestuurdersverantwoordelijkheid de gang van zaken in de gaten moeten blijven houden. Denk hierbij aan het voeren van de administratie, het zorgen dat de jaarrekening wordt opgesteld, het organiseren van de aandeelhoudersvergadering en de fiscale verplichtingen. Daarnaast kan het zijn dat de doelvennootschap andere rechten verkrijgt of verplichtingen aangaat. Het is dan weer de jurist die vaak een centrale rol vervult. Kortom als jurist ben je en blijf je verantwoordelijk voor heel het reilen en zeilen van de doelvennootschap. Zijn alle trustkantoren hetzelfde? Op deze vraag kan ik maar één antwoord geven: NEE. Trustkantoren verschillen net zoals advocatenkantoren in bijvoorbeeld omvang, het type cliënten dat zij bedienen, de diensten die zij aanbieden, de wijze van dienstverlening en sfeer. Zo zijn er trustkantoren die zich richten op

3 internationale conglomeraten en andere die zich meer richten op natuurlijke personen, trustkantoren die zich richten op een bepaald geografisch gebied of op een bepaalde sector, trustkantoren die alle diensten inhouse kunnen verzorgen of trustkantoren die meer een coördinerende rol vervullen. In dit artikel sprak ik vooral over de juridische verplichtingen maar een vennootschap heeft ook zoals je al hebt gelezen financiële verplichtingen (het voeren van de administratie en opstellen van de jaarrekening). Daarom zal een trustkantoor vaak ook personen met een administratieve/ financiële achtergrond in huis hebben. Al met al biedt een trustkantoor interessante uitdaging in een multidisciplinaire omgeving waar bij de internationaal opererende onderneming centraal staat. Het feit dat veel trustkantoren ook buitenlandse vestigingen heeft levert de mogelijkheid voor een leuk buitenlands uitstapje op. In een volgende bijdrage zal ik aandacht besteden aan de compliance officer. Een functie die zowel bij trustkantoren als financiële instellingen een steeds belangrijkere rol krijgt. Wil je nog meer weten bezoek dan eens de website van een aantal (Nederlandse) trustkantoren, bekijk de vacature waarin men vraagt om een trustofficer of probeer een gesprek te organiseren of stage te lopen bij een van de vele Nederlandse trustkantoren (zie en Confiad is bereid jou daarbij te helpen. Voor meer informatie en wellicht tot bij een trustkantoor!

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Uit de schaduw van het bankwezen

Uit de schaduw van het bankwezen Uit de schaduw van het bankwezen Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Holland Financial Centre Uit de schaduw van het bankwezen Feiten en cijfers over bijzondere financiële instellingen en het schaduwbankwezen

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Organisaties en hun drie processen

Organisaties en hun drie processen Organisaties en hun drie processen Doelen stellen, organiseren en realiseren zijn processen die in elke organisatie nodig zijn. Om iets verstandigs te kunnen zeggen over organisaties, zijn er hulpmiddelen

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Tien tips over de ouderbijdrage

Tien tips over de ouderbijdrage Tien tips over de ouderbijdrage Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Zij vragen dan de zogenaamde ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door

Nadere informatie

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO Toolkit Goed bestuur Fonds PGO Voorwoord Na het symposium Versterking van het Bestuur in Slot Zeist in 2005 is gebleken dat er bij de door het Fonds PGO gesubsidieerde organisaties behoefte bestaat aan

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Een gezamenlijke handreiking

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Btw is ook een sport!

Btw is ook een sport! www.pwc.nl Btw is ook een sport! Investeringen door en voor sportverenigingen: wat zijn de fiscale mogelijkheden? Indirect Taxes Btw Maart 2011 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie