Wat we gaan doen vanmiddag... Geef complimenten. moment. Kleine stapjes kunnen leiden tot grote veranderingen... Gebaseerd op het gesprek tot zover...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat we gaan doen vanmiddag... Geef complimenten. moment. Kleine stapjes kunnen leiden tot grote veranderingen... Gebaseerd op het gesprek tot zover..."

Transcriptie

1 Wat we gaan doen vanmiddag... Klinisch psycholoog Master of Dispute Resolution Interview sprankelend moment Wat is oplossingsgericht Oplossingsgericht leidinggeven + toepassingen Na de pauze: vier pijlers van positieve supervisie en intervisie + toepassingen Wat neem je mee? moment Geef complimenten Vraag je partner naar een sprankelend moment in zijn/haar werk de afgelopen tijd, een moment waarop hij/zij op zijn/haar best was Wat precies maakte dat moment sprankelend? Vraag zoveel mogelijk details! Luister goed naar wat je partner zegt, je hebt het zo meteen nodig... Gebaseerd op wat je partner net vertelde... Denk even na over wat je nu weet over zijn/haar excellente kwaliteiten, vaardigheden en hulpbronnen... En dan...vertel dit aan je partner en wacht tot hij/zij dank je wel zegt Kleine stapjes kunnen leiden tot grote veranderingen...! Gebaseerd op het gesprek tot zover... Vraag je partner welk klein stapje hij/zij kan nemen om de kans op (nog meer) sprankelende momenten te vergroten Probleemgericht: wat werkt niet en hoe kan dat gerepareerd worden? Oplossingsgericht: wat werkt wel en hoe kan daarop voortgebouwd worden? Werken aan wat werkt Focus op gewenste toekomst Vragen in plaats van adviezen, de ander is co-expert

2 Wat is oplossingsgericht Als iets (beter) werkt, doe er meer van Als iets niet werkt, doe iets anders Waarheen in plaats van waar vandaan/vanaf? Ik weet het niet... Niet naar het vliegveld... In therapie, coachen, management, leidinggeven, conflict management, onderwijs, supervisie, sport... Werken aan wat werkt Als het hoog water is liggen alle boten hoger Positieve roddel Probleemgericht Focus op probleem, wat men niet willen, oorzaken, negatieve emoties, nadelen, risico s, tekortkomingen, mislukkingen, en de ongewenste/gevreesde toekomst Ergo: minder creativiteit, flexibiliteit en empathie Oplossingsgericht Focus op wat men voor probleem in de plaats willen, uitzonderingen, positieve emoties, voordelen, kansen, sterke kanten, successen, en de gewenste toekomst Ergo: meer creativiteit, flexibiliteit en empathie Voer een positief gesprekje (2 minuten) over de derde persoon/ collega alsof die persoon er niet bij zit en het niet kan horen Als je die persoon niet kent, gebruik dan je eerste positieve indrukken Wissel 2x Be the CHANGE you want to see in your team Respecteer je medewerkers, zorg dat je er voor hen bent en geef aandacht Ondersteun je medewerkers waar mogelijk Vertrouw je medewerkers en laat merken dat je erop vertrouwt dat zij ook jou zullen helpen Speel samen en zorg voor plezier, zonder direct doel Zorg voor positieve roddel: stimuleer positieve in plaats van negatieve gesprekken tussen medewerkers, al dan niet in het bijzijn van die derde persoon Complimentenmuur Wat waarderen we aan elkaar

3 Rutenso Wanneer oplossingsgericht? Problem-solving model is goed toepasbaar als het mechanische of relatief stabiele problemen betreft die een simpele onderlinge relatie hebben, maar... In complexe, interactieve situaties zijn oorzaken vaak niet op te sporen Gevaar bestaat zich te snel vast te leggen op bepaalde oorzaak, omdat die makkelijk te identificeren is; rest van situatie en mogelijke andere oorzaken worden dan genegeerd Soms kan oorzaak van probleem wel ontdekt worden, maar kan deze niet verwijderd worden Meestal is het niet zo dat als oorzaak verdwenen is het probleem is opgelost en alles weer normaal is The art of thriving in times of constant change Er is altijd verandering (ipv verandering is moeilijk): vind nuttige verandering en versterk die Verschillen zijn nuttig: gebruik ze en leer ervan (ipv uitsluiten verschillen en onzekerheid) Richting en momentum zijn belangrijk (ipv doelen en targets) Ga langzamer bij moeilijkheden en observeer (ipv sneller te gaan en te handelen) Kijk naar wat werkt (ipv zoeken van oorzaken van problemen) Zorg voor kleine acties voor een snelle start (ipv grote plannen voor grote resultaten) Leidinggevende is gastheer/vrouw en faciliteert (ipv sturen en macht uitoefenen) Leidinggeven... De oplossing is altijd in de kamer Switch (Heath & Heath, 2010) Leidinggeven: de held Kotter: authentiek, emotioneel intelligent, enthousiast, deskundig, energiek, in staat met cultuurverschillen om te gaan, realistisch, empathisch, bedachtzaam, hartelijk, oprecht, integer, open, nieuwsgierig, gedisciplineerd, in staat zich aan te passen, extravert, stressbestendig, in staat met tegenslagen om te gaan, visionair, gepassioneerd, bescheiden, nederig, toegankelijk, wilskrachtig (26) Maar... Niemand heeft al die eigenschappen en...

4 Leidinggeven: de dienaar Oplossingsgericht leidinggeven Gastheer/vrouwschap Maar... Niemand wil alleen maar dienaar zijn en... Oplossingsgericht leidinggeven Water the flowers, not the weeds Wat je aandacht geeft groeit Leiderschap als gastheerschap (Timing & flexibiliteit) Toepassing oplossingsgericht sturen Toepassing Japanse banken Geluksdetectives Vraag paar medewerkers geluksdetectives te worden. Hun missie is om alles op te sporen dat helpt om het team een plek te maken met meer geluk en welbevinden. Na een week komt groep bij elkaar en wisselt uit wat ze hebben ontdekt. Daarna bespreekt de groep elke paar weken wat ze hebben gezien dat welbevinden bevordert (en rapporteert terug aan de groep). Groep als ondersteuning van bepaalde medewerker met moeilijkheden of zonder directe aanleiding. Van tijd tot tijd groep wisselen. Resultaat scholen: betere soc. vaardigheden, meer zelfvertrouwen, meer samenwerkingsgedrag. Ja, maar -- ja, en

5 Ja, en bouwt aan mogelijkheden Leiden van vergaderingen Persoon 1 doet een voorstel, bijv over het samen organiseren van een feest/bijeenkomst Persoon 2 reageert met: Ja, wat ik goed/leuk vind aan jouw voorstel is... Persoon 2 doet daarna zelf een nieuw voorstel: En dan stel ik voor om... Hierop reageert persoon 1 weer met: Ja, wat ik goed/leuk vind aan jouw voorstel is... En dan stel ik voor om... Deze rondes enkele keren herhalen. Demo en oef gaat gaat gaat Oplossingsgericht vergaderen 53%: vergaderen is verloren tijd (TNO 2008) Problemen oplossen is anders dan oplossingen bouwen. Focus op sterke kanten en op wat werkt Tip: begin positief Tip: begin met evaluatie van de vergadering Tip: vraag aan begin naar punten voor de rondvraag Tip: doel per agendapunt of per vergadering Tip: evalueer af en toe: wat gaat er goed en kan zo blijven, wat kan er (nog) beter? Vragen aan team voor beter vergaderen Als je een vergadering mocht ontwerpen waaraan je actief zou meedoen, hoe ziet zo n vergadering er dan uit? Wat zal jij in zo n vergadering hetzelfde doen als nu? Wat zal je anders doen dan nu? Welke momenten in de afgelopen vergaderingen leken daar al een beetje op? Wat gebeurde er toen precies? Wat deed jij toen precies (anders)? Totdat het tegendeel bewezen is willen alle medewerkers/supervisanten: merken dat hun werk een verschil maakt voor hun klanten/cliënten hun kennis en kunde inzetten + vergroten en motivatie hebben om bovengenoemd verschil te bereiken geaccepteerd en gewaardeerd worden door de organisatie waarin ze werken op dezelfde respectvolle wijze met hun klanten/cliënten omgaan wanneer ze zich gerespecteerd en ondersteund voelen door hun organisatie en hun superieuren Increasing+their+successes,+that s+my+job I!!!!Insoo!Kim!Berg,!grondlegger!oplossingsgerichte!therapie!!!

6 Positieve supervisie en intervisie Apen leren meer van hun successen dan van hun fouten. Geldt waarschijnlijk ook voor mensen (Histed et al., 2009) Succesrecepten of mislukte recepten? Voor mij betekende positieve supervisie een waardevolle aanvulling omdat ik er behoorlijk goed in ben me te vast te bijten in het ontrafelen van problemen. Wat geeft er nou meer voldoening dan een complex probleem eens heerlijk te fileren? Daardoor vergeet ik wel eens na te gaan wanneer het probleem zich niet voordoet of welke stappen er al wél in de gewenste richting zijn gezet. Basis positieve supervisie en intervisie Paradigma verandering Oplossingsgericht: focus op wat werkt Als het (beter) werkt, doe er meer van; als het niet werkt, doe iets anders Positieve psychologie: focus op krachten ipv klachten Ipv What is wrong with you? > What is right with you? Vier pijlers positieve sv & iv 1. Doelformulering 2. Vinden van competenties 3. Werken aan vooruitgang 4. Reflectie

7 Pijler 1: doelformulering In plaats van het bespreken van een casus door het probleem van de client te noemen, kreeg ik elke keer de vraag: Wat is het doel? Wat wil deze client bereiken, wat moet het hem of haar opleveren? Het ligt erg voor de hand, maar toch merkte ik dat dit lang niet altijd expliciet aan de orde kwam. Mijn clienten en ik hadden daardoor soms verschillende doelen voor ogen. Pijler 2: vinden van competenties Ik was verbaasd; er werd niet gekeken naar mijn zwakheden, maar juist naar mijn competenties. Ik voelde mij ineens een stuk bekwamer in mijn werk dan ik voorheen dacht dat ik was Doel supervisie, doel inbrengen casus, doel client... Pijler 3: werken aan vooruitgang Je moeilijkste casus Per casus 5 minuten, in 2-tallen (of plenair) Achtergrond info is niet nodig Positieve bekrachtiging van wat werkt De Shazer, grondlegger oplossingsgerichte therapie: We are cheerleaders Op een schaal 10-0, waarbij 10 = dat de sessie prima liep en 0 = het tegenovergestelde, waar zat je laatste sessie? Wanneer de volgende sessie een punt hoger eindigt, wat heb jij dan anders gedaan? (bij plenair: evt. daarna suggesties van anderen) Dan: op één na moeilijkste casus (met andere partner) / demo Als ik positieve supervisie vergelijk met traditionele probleemgerichte supervisie ligt voor mij het verschil vooral in 2 punten: *! Het motiverende effect van de focus op positieve gedachten en gedrag *! Het vertrouwen op mijn eigen vermogen om passende oplossingen te bedenken. Per casus minuten in 2-tallen Achtergrond info is niet nodig Pijler 4: reflectie Je beste sessie Wat was je beste sessie van de laatste tijd? Wat maakte het zo n goede sessie? Hoe deed jij dat precies? Wat zegt dat over jou en jouw capaciteiten?

8 Reflecting team Per casus max 20 minuten; gespreksleider en max 8 collega s Voorbereiding: iedereen denkt na over casus om in te brengen Presentatie: collega beschrijft kort casus en waar z/hij hulp bij wil Verheldering: ieder 1 vraag ter verduidelijking en evt 1 follow-up vraag Bevestiging: om de beurt vertelt iedereen van wat van collega z/hij meest onder de indruk is Reflectie: om de beurt zegt iedereen iets of laat beurt voorbij gaan Afsluiting: collega vertelt wat hem/haar het meest aansprak, toepasbaar lijkt en wat z/hij van plan is te gaan doen Dank: gespreksleider dankt inbrenger casus en deelnemers, evt volgende casus Attitude verandering supervisor Roos van Leary Samen-gedrag en onder-gedrag: vragen ipv adviezen Feedback door supervisant Session Rating Scale (www.scottdmiller) Doordat ik zelf de SRS ging invullen heb ik echt ervaren wat het effect is. In het begin is het gek als een supervisor je vraagt om feedback te geven op de supervisie. Ook de vraag: Wat kan ik de volgende keer anders doen om een hoger cijfer te krijgen was onwennig. De eerste keer durfde ik niet goed aan te geven wat dat zou kunnen zijn. De keer daarop deed ik dit wel en bleek het heel fijn te zijn. Zo konden we doelgerichter werken en haalde ik meer uit de supervisie. Het geeft me ook een goed gevoel dat de supervisor aan mij vraagt wat ik wil en hoe ik het wil. Dit werkt voor mij positief voor de werkrelatie Vragenlijst supervisoren 1. Wat zullen je supervisanten zeggen over wat jij als supervisor doet om hen te helpen optimaal te functioneren? 2. Wat zullen ze nog meer zeggen? Wat nog meer? 3. Welk verschil maakt dat volgens je supervisanten voor hen? 4. Hoe nuttig vinden zij jouw supervisie op een schaal van 10-0 (waarbij 10 staat voor bijzonder nuttig en 0 staat voor het tegenovergestelde) 5. Wat maakt volgens hen dat ze er dat cijfer voor geven (en niet lager)? 6. Wat zal er volgens hen beter/anders zijn en wat zal jij volgens hen beter/ anders doen bij één of twee punten hoger? 7. Hoe kan je daar volgens hen komen? 8. Wat zullen ze zeggen dat voor hen het meest nuttig is van jouw supervisie? Pijler 4: reflectie Positieve roddel Speel één je favoriete supervisanten en roddel met de andere supervisanten over je supervisor

9 Waar ik in probleemgerichte supervisie leerde van de scherpe geest van mijn supervisoren, leerde ik in positieve supervisie mijn eigen scherpe geest te gebruiken. Dit draagt er toe bij dat ik optimistischer, effectiever en onafhankelijker ben geworden in het creëren en ondersteunen van veranderingsprocessen Conclusie Increasing+their+successes,+that s+my+job I!Insoo!Kim!Berg,!grondlegger!oplossingsgerichte!therapie!!! Wat neem je mee? Help je collega 5 dingen of ideeën te beschrijven die hij/zij op het werk kan gebruiken en die hem/haar het idee zullen geven dat deze workshops de moeite/tijd/geld waard zijn geweest (2 x 5 minuten) :13 Uhr Seite 1 Auf Lösungen fokussiert statt durch Probleme blockiert! Statt Probleme zu untersuchen, nimmt die Lösungserhoffte positive Zukunft in den Blick. So werden die Ressourcen der Beteiligten angesprochen und verstärkt, damit die Streitparteien ihre Arbeits- und Lebenssituation verbessern können. Dieses Vorgehen ist sehr wirksam und führt erstaunlich schnell zu akzeptablen Lösungen. Dieser Band bietet praktische Übungen, beschreibt detailliert vielfach erprobte Methoden und illustriert deren Anwendung in unterschiedlichen Praxisfällen. Der Lösungs-fokussierte Ansatz wird überdies untermauert mit Erkenntnissen der Neurophysiologie und der empirischen Forschung zu Psychotherapie und Mediation. Das Buch gehört deshalb unbedingt in die Hände aller Mediatorinnen und Mediatoren! Aus dem Inhalt Lösungs-fokussierte Fragen Arbeitsbündnis mit Klienten Motivation für Veränderungen Stärkung des positiven Denkens Konsensbildung Umgang mit Fehlern Vergleich mit anderen Ansätzen Fallbeispiele aus den Bereichen Scheidungsmediation Paarmediation Familienmediation Nachbarschaftsmediation Teammediation Mediation bei Personenschäden Täter-Opfer-Mediation Im Vorwort führt der bekannte Mediator Ken Cloke aus, wie verschiedene Fachdisziplinen und Mediationsansätze zum Nutzen der Klienten integriert werden können. Im Nachwort stellt Friedrich Glasl Vergleiche an zwischen verschiedenen Mediationsansätzen und zeigt auf, wann welches Vorgehen Erfolg verspricht. Praxis der Positiven Psychologie Dra. Fredrike Bannink MDR Die niederländische Autorin ist klinische Psychologin, hat sich viele Jahre auf Kinder- und Jugendpsychologie spezialisiert und in verschiedenen Institutionen des Gesundheitswesens gearbeitet. Gestützt auf ihre praktischen Erfahrungen hat sie bereits mehrere erfolgreiche Bücher zur Lösungs-fokussierten Therapie und Beratung publiziert, von denen einige auch in anderen Sprachen erschienen sind. Sie ist Master of Dispute Resolution (Universität Amsterdam), gibt Weiterbildungen in den USA und wirkt auch als Mediatorin für den Gerichtshof Amsterdam. Neben ihrer Tätigkeit als NMI-zertifizierte Mediatorin führt sie in diesem Fachgebiet Trainings und Workshops durch und ist u.a. in Afrika und Asien für Ärzte ohne Grenzen und andere humanitäre Organisationen engagiert. ISBN Fredrike Bannink Praxis der Lösungs-fokussierten Mediation Konzepte, Methoden und Übungen für MediatorInnen und Führungskräfte Praxis der Lösungs-fokussierten Mediation Praxis der Positiven Psychologie er Band Fredrike Bannink D Fredrike Bannink CD_BTBannink_15,5mmruecken.qxp fokussierte Mediation von Anfang an konsequent die Fredrike Bannink Buch-&-Film-Reihe Professionelles Konfliktmanagement Hartelijk dank voor je aandacht

Wat we gaan doen vandaag. Geef complimenten. Wat is al positief in CGt. Sprankelend moment. Kleine stapjes kunnen leiden tot grote veranderingen

Wat we gaan doen vandaag. Geef complimenten. Wat is al positief in CGt. Sprankelend moment. Kleine stapjes kunnen leiden tot grote veranderingen Wat we gaan doen vandaag FREDRIKE BANNINK Klinisch psycholoog Master of Dispute Resolution CGt/PP/SFBT trainer/supervisor www.fredrikebannink.com Interview: sprankelend moment Wat is al positief in traditionele

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Masterclass Oplossingsgericht Werken

Masterclass Oplossingsgericht Werken Masterclass Oplossingsgericht Werken Trainers: Aaltsje Wester Harma van Zon Communicatie,training en coaching www.aaltsjewester.nl aaltsjewester@quicknet.nl 1 Korte Geschiedenis: 1. De beginjaren van de

Nadere informatie

Logboek Instituut voor brein leiderschap

Logboek Instituut voor brein leiderschap Logboek Instituut voor brein leiderschap logboek instituut voor breinleiderschap Beste deelnemer, Je hebt je ingeschreven voor de Basistraining Breinleiderschap. Het is onze goede gewoonte om deelnemers

Nadere informatie

'Bedankt, ik red me nu wel' Oplossingsgerichte Counseling helpt je sneller verder

'Bedankt, ik red me nu wel' Oplossingsgerichte Counseling helpt je sneller verder Door Dirk van der Wulp TvL, jaargang 23, nummer 5, oktober 2000, blz 10 t/m 17 'Bedankt, ik red me nu wel' Oplossingsgerichte Counseling helpt je sneller verder In een pauze wordt Roel door zijn mentor

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

De oplossingsgerichte weg naar zelfzekerheid in groep Een praktijkvoorbeeld van de zelfzekerheidstherapie binnen een CGG

De oplossingsgerichte weg naar zelfzekerheid in groep Een praktijkvoorbeeld van de zelfzekerheidstherapie binnen een CGG Eindwerk in het kader van de opleiding aan het Korzybski instituut voor cognitieve- en systeemtherapie De oplossingsgerichte weg naar zelfzekerheid in groep Een praktijkvoorbeeld van de zelfzekerheidstherapie

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN MET LEF

LEIDINGGEVEN MET LEF LEIDINGGEVEN MET LEF 2 Leiding geven bij Arkin, dat betekent voor ons vooral dat je je eigen werk en dat van anderen nog inspirerender maakt. In een organisatie vol betrokken mensen met hart voor hun vak

Nadere informatie

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd?

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Praktisch werkboek voor zorgteams Gabriëlle Verbeek Inhoud 1. Inleiding 3 2. Tijdsbeleving in de zorg 4 3. Hoe kijk je naar je tijd? 6 4. Tijdsdiagnose

Nadere informatie

Als managen uw vak is

Als managen uw vak is Anton van den Dungen Coen Dirkx Als managen uw vak is Basisvaardigheden voor leidinggevenden Thema, bedrijfswetenschappelijke en educatieve uitgeverij 2 U blijft leren Dit hoofdstuk gaat over leren en

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Werkwijzer Gespreksvoering

Werkwijzer Gespreksvoering Werkwijzer Gespreksvoering Sturen op zelfsturing door motiveren en confronteren Januari 2015 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 5 Hoofdstuk 1 Het gesprek 6 1.1 Voorbereiding: doel en stijl bepalen 6 1.2

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vaktherapie

Oplossingsgerichte vaktherapie Herman Prüst O Oplossingsgerichte vaktherapie Korte Oplossingsgerichte Therapie als behandelkader in de jeugdzorg In de jeugdzorg wordt steeds vaker Korte Oplossingsgerichte Therapie als behandelkader

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Werkdruk in balans! Plezier in het werk!

Werkdruk in balans! Plezier in het werk! Te Hoge Werkdruk! Werkdruk in balans! Plezier in het werk! Te lage werkdruk! Hier vindt u voorbeelden hoe u werkdruksignalen uit de praktijk kunt indelen op de vijf stuurknoppen voor werkdrukbalans en

Nadere informatie

> WERKBLAD DE PARTICIPATIEBOOM

> WERKBLAD DE PARTICIPATIEBOOM > WERKBLAD DE PARTICIPATIEBOOM Je kunt de boom op diverse manieren invullen. Zie hieronder voor suggesties: WAT MOGELIJKHEID 1 MOGELIJKHEID 2 MOGELIJKHEID 3 DE WORTELS Vul in wat jouw belangrijkste waarden

Nadere informatie

"Als je snel wilt gaan, moet je alleen lopen, maar als je ver wilt komen, moet je samengaan." Inhoudstafel

Als je snel wilt gaan, moet je alleen lopen, maar als je ver wilt komen, moet je samengaan. Inhoudstafel Gezocht: Gemotiveerde, vitale en betrokken medewerkers. Die samen de Zavel maken. Met respect en waardering naar elkaar. En dat gedurende hun hele loopbaan. Klinkt goed, nu nog de praktijk. Hieronder vind

Nadere informatie

waar je goed in bent

waar je goed in bent Extra dik MAGAZINE OKTOBER 2012 Zarayda Groenhart vertelt over haar angsten, haar lef en nieuwsgierigheid Kim Lammers over Olympisch goud Doe vooral de dingen waar je goed in bent Schrijf je in voor dit

Nadere informatie

Mentaliserend coachen: een effectieve methode voor cliënten met weinig zelfreflectie Mentaliseren: denken over denken en voelen

Mentaliserend coachen: een effectieve methode voor cliënten met weinig zelfreflectie Mentaliseren: denken over denken en voelen Hooidijk 15 7661 RA Vasse T. 0541 518194 F. 0541 510847 E. info@hetbalkon.nl W. www.hetbalkon.nl Mentaliserend coachen: een effectieve methode voor cliënten met weinig zelfreflectie Mentaliseren: denken

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie