Veranderen...het vinden van de juiste balans

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veranderen...het vinden van de juiste balans"

Transcriptie

1 Veranderen...het vinden van de juiste balans Waarom veranderen? Bedrijven zullen zich altijd aan moeten passen aan veranderingen in de markt, in de wet- en regelgeving maar ook aan veranderingen bij het personeel, aandeelhouders en andere stakeholders. Het maken van keuzes voor de toekomst is gezien de onzekerheden al moeilijk. Het tot stand brengen van deze veranderingen is vaak nog moeilijker. Vaak worden veranderingen maar half doorgevoerd en met de mond maar niet met het hart gesteund. Het gewenste effect wordt dan niet bereikt. Prestatiemeting is vaak ontoereikend en incompleet. Een professionele aanpak zorgt ervoor dat veranderen een bestuurbaarder proces wordt, waarbij er niet verspild wordt. Wat is veranderen? Veranderen wordt in vele betekenissen gebruikt! Gaat het om het proces of het resultaat? Gaat het om beleving of meetbare feiten? Gaat het om de buitenkant van de veranderding (o.a. structuur en systemen, stategie) en/of gaat het om de binnenkant oftewel de dieper liggende waarden en normen en (sub)culturen die uiteindelijk het gedrag bepalen. Over veranderen is veel geschreven. Sommige schrijvers leggen meer de nadruk op de planbaarheid van veranderingen door over veranderstrategieën te spreken (o.a. L. de Caluwe, J. Boonstra, Mars), andere leggen meer de nadruk op onplanbaarheid van veranderingen waarbij wordt uitgegaan van theorieën uit groepsdynamica en psychologie (o.a. T. Homan). Bij de eerste benadering ligt het accent meer op de buitenkant en de min of meer zichtbare zaken in organisaties terwijl bij de tweede benadering meer naar de innerlijke beleving wordt gekeken en onderlinge informele relaties en gedeelde opvattingen, principes en waarden. Deze indeling sluit goed aan bij de splitsing van verandering in change (gebeurtenis, resultaat, relatief snel, tastbaar ) en transition (psychologische proces, relatief langzaam, voelbaar ; bron E. van de Loo). Om duurzame veranderingen tot stand te brengen moeten volgens mij beiden hebben plaatsgevonden. Al deze modellen helpen om inzicht te krijgen in de situatie en voldoende open te staan en inzicht en begrip te krijgen voor ontwikkelingen in de organisatie, maar zijn wetenschappelijk niet sluitend. Voor geen enkele veranderaanpak is immers bewezen dat deze optimaal is in een bepaalde situatie. Net als voor ieder ander onderzoek geldt dat veranderen bij voorkeur begint bij een goede analyse en diagnose van de bestaande situatie (historie, context). Na een goede beeldvorming kan immers pas achtereenvolgens oordeelvorming en besluitvorming plaatsvinden. Randvoorwaarden voor succesvol verandermanagement zijn: 1. Openstaan voor het verleden en heden van de organisatie in de grootst mogelijke breedte om goed inzicht te krijgen in hoe men denkt en hoe veranderingen het beste tot stand gebracht kunnen worden. Belangrijk daarbij is te bedenken dat we allemaal met een bril naar de werkelijkheid kijken die in de loop der jaren gevormd is en die juist bij het komen tot goede veranderingen zoveel mogelijk zicht moet geven op alle relevante aspecten. M +31(0) , E I 1

2 2. Goed begrip van alle aspecten van verandermanagement: Door goed op de hoogte te zijn van deze modellen, inzichten en aanpakken kan afhankelijk van de situatie een bepaalde aanpak gekozen worden waardoor de kans op slagen toeneemt 3. Het accepteren dat veranderingen moeilijk te plannen zijn: Management, opdrachtgevers en natuurlijk opdrachtnemers moeten beseffen dat er veel onzekerheden zijn die soms niet of moeilijk te managen zijn. Soms zal het lijken dat na stap 1 weer begonnen wordt met stap 1 in een wellicht iets verbeterde situatie.. Hoe veranderen? Het zal duidelijk zijn dat de complexiteit van veranderen afneemt als ook de omvang van de verandering afneemt. Verhelderend in dit kader is de indeling in drie typen verandering variërend in omvang van: problematiek, oplossingsrichting en aanpak (bron: J. Boonstra). Een applicatieovergang met enkele gebruikers (eerste orde verandering) is bijvoorbeeld niet vergelijkbaar met een crisissituatie van een multinational waar problemen al jaren onder het tapijt zijn geschoven (derde orde verandering). De aanpak is sterk afhankelijk van de type verandering. Stappen die in de aanpak altijd terugkomen zijn: diagnose/doel, veranderstrategie, interventieplan en interventies. Om tot een goede diagnose te komen moet er naar allerlei aspecten gekeken worden: context, aanleiding, filosofie, kenmerken van producten/diensten/bedrijfsprocessen, kenmerken van mensen, kenmerken van interactie en kenmerken van inrichting en besturing (bron: L. de Caluwe). Resultaat is dat de huidige situatie, noodzaak en doel van de verandering helder zijn. Communicatie over die noodzaak is de voornaamste kracht achter de verandering en moet door management worden uitgedragen en getoond worden in voorbeeldgedrag. Noodzaak voor een verandering zorgt er in het algemeen voor dat mensen gaan bewegen. De diagnose en doelbepaling resulteert uiteindelijk in de keuze van een veranderstrategie en ondersteunende sub strategieën en interventies. Over de mogelijk te hanteren veranderstrategieën zijn verschillende modellen ontwikkeld waar op sommige plaatsen aanzienlijke analogie is (zie figuur 2). Figuur 2: Welke veranderstrategie? M +31(0) , E I 2

3 Ervan uitgaande dat je tot innerlijke verandering bij medewerkers en management wil komen heeft de strategie waarbij je samen tot oplossingen komt de voorkeur en die sluit het meest aan bij: programmatisch, groen en leren & ontdekken. In deze strategie is er aandacht voor de dieper liggende waarden, normen en principes en kan co-creatie (bron: A. Wierdsma) plaatsvinden. Hierbij moet er ruimte zijn voor verschil in mening en respect voor het andere. Deze aanpak is vaak lastiger in grote organisaties omdat er dan teveel medewerkers betrokken moeten worden en de coördinatie complex is. Alternatief hiervoor is een olievlekbenadering waarbij je in onderdelen van de organisatie verandersuccessen behaalt en dit probeert uit te breiden. Afhankelijk van de resultaten van de diagnose zal het nodig zijn om een andere strategie te kiezen: Een machtstrategie ( moeten ) is nodig als er geen tijd is om lang na te denken. Hierbij ligt het accent op de belangen van het management, resultaatgerichtheid en is er geen ruimte voor dieper liggende waarden, normen en principes. Een onderhandelingsstrategie ( geel ) is nodig als er sprake is van politieke omgevingen waar men niet anders gewend is en waarden en normen veel rekbaarder zijn of wanneer er een reorganisatie moet plaatsvinden. Een planmatige strategie ( blauw, weten ) als de problematiek niet te complex is en het vooral gaat om inhoudelijke en/of te objectiveren zaken. Na keuze van veranderstrategie en interventies vindt uitvoering plaats waarbij uiteraard een zorgvuldige evaluatie essentieel is om tijdig bij te sturen. Tenslotte is het belangrijk om te bedenken dat niet alles veranderbaar is en dat veranderingen vragen om preciezere en zorgvuldigere interventies om te zorgen dat je behoud wat dierbaar is en verandert wat echt nodig is ( bron: L. van Oss). Wat betekent dat voor de manager? In de aanpak van het verandertraject is het belangrijk om de juiste balans te vinden tussen de doelen van het bedrijf en de belangen van medewerkers (zie figuur 1). Door M. Hanson (1996) is dit al beschreven in het Interactive Spheres Model. In dit oerconflict hebben zowel management als medewerkers hun eigen domein. Dit domein kan heel verschillend zijn en heeft veel te maken met de mate van controle door management en de mate van vertrouwen aan medewerkers, die er is in een organisatie. In het Anglo Amerikaanse business model ligt het accent op controle (regels) en in het Rijnlandse business model ligt het accent op verrtrouwen (shared values) (bron: M.Weggeman). Figuur 1: Het balansmodel M +31(0) , E I 3

4 Meer algemeen gaat het bij verandering als manager om het vinden van de juiste balans tussen: mate van vertrouwen en controle: hoe minder vertrouwen, hoe meer behoefte er is aan controle waardoor er nauwelijks ruimte meer is om te leren van afwijkingen en daarmee tot een continue verbeterproces te komen mate van mens- en resultaatgerichtheid: zeker in crisissituaties zal er vaak snel gehandeld moeten worden om resultaten te bereiken waarbij de belangen van medewerkers meer ondergeschikt zijn aandacht voor groepsdynamica (subculturen, informele organisatie, chaos theorie) en psychologie (angst, verdriet, emotie) versus aandacht voor instrumenten zoals systemen en structuren en krachten (bijvoorbeeld model van Knoster, achtfasen model Kotter en 7 krachtenmodel Berenschot). Oftewel innerlijke verandering versus meer oppervlakkige verandering. Als er sprake is van een sterke informele organisatie en veel subculturen heeft het weinig zin om met het zittende management een planmatig verandertraject in te gaan. Verder is het belangrijk om onderscheid te maken tussen leiders en managers. Leiders stellen de richting vast, motiveren en inspireren. Managers plannen, budgetteren, organiseren, lossen problemen op en controleren. Door de toename in de westerse wereld aan resultaatsturing en controle is de ruimte van managers door allerlei Balanced Score Cards dusdanig klein geworden dat er eigenlijk geen ruimte meer is om te leiden. Sommige managers hebben alleen de focus op onevenredig hoge persoonlijke bonussen die gekoppeld zijn aan te bereiken geïsoleerde targets, die haaks staan op zaken als integriteit, respect en in bredere zin op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit laatste staat in schrille context met transformationeel leiderschap (bron : J. Stoker), waarbij medewerkers gemotiveerd en (met charisma) geïnspireerd worden om nog beter te presteren, dat gericht is op het vergoten van de betrokkenheid van medewerkers bij organisatiedoelen, het hogere belang centraal stelt en appelleert aan morele waarden. M +31(0) , E I 4

5 De eerste stap in de verandering begint daarom eerst bij het management zelf, wat een helder beeld moet hebben hoe er geleid moet worden door het management en dit ook toe te passen en te laten zien aan de medewerkers waarbij in ieder geval richting wordt gegeven door het communiceren van de visie op de toekomst en noodzaak van verandering. Hierbij wordt zorgvuldig omgegaan met bovengenoemde balans en worden blokkades opgelost. Ook het stand brengen van een netwerk van medewerkers die willen aanpakken en het verschil willen maken kunnen een belangrijke bijdrage leveren om sneller tot inzichten te komen, te leren en uiteindelijk successen te bereiken. ir. Carol Snoeren, 15 februari 2011 M +31(0) , E I 5

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen Interventies: Wat zijn dat? Interveniëren: Wat is dat? Léon de Caluwé Eten met je vijand, een beeldenstorm tussen groepen of een causale kaart van de innerlijke werkelijkheid: het scala van mogelijke interventies

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 CENTRAAL MODEL VOOR O&PM 1 Centraal model voor organisatie- en personeelsmanagement Door Klaas Schouwstra 1.1 Inleiding Bij HRM gaat het om het

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Oktober 2014 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Persoonlijk leiderschap... 5 Inleiding... 5 Drie persoonlijke

Nadere informatie

DE VERANDER MANAGEMENT BOX. Onmisbaar instrument voor succesvol verandermanagement. Succesvol veranderen van organisaties. Deel 1

DE VERANDER MANAGEMENT BOX. Onmisbaar instrument voor succesvol verandermanagement. Succesvol veranderen van organisaties. Deel 1 Deel 1 Succesvol veranderen van organisaties Prof. dr. Jaap Boonstra DE VERANDER MANAGEMENT BOX Onmisbaar instrument voor succesvol verandermanagement INHOUD 1. Introductie 2. Waarom veranderen lastig

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie 3.1 Inleiding De gedachte bij een lerende organisatie is, dat mensen werkelijk veranderen als mensen leren, als zij nieuwe vaardigheden leren en leren deze

Nadere informatie

Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012

Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012 Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012 Voorwoord Dit artikel hebben wij geschreven om onze kennis en ervaring bij meer dan 100 MKB bedrijven door te geven. Het is bedoeld voor adviseurs

Nadere informatie

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement TPC public control integraal risicomanagement norm ISO 31000 verankering implementatie ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt

Nadere informatie

Leren en ontwikkelen. voor de werkende mens. 2013. Een e-paper van Dirk Jan Jonker over leren en ontwikkelen voor de werkende mens.

Leren en ontwikkelen. voor de werkende mens. 2013. Een e-paper van Dirk Jan Jonker over leren en ontwikkelen voor de werkende mens. Leren en ontwikkelen voor de werkende mens 2013. Een e-paper van Dirk Jan Jonker over leren en ontwikkelen voor de werkende mens. 1 Inleiding De wereld van werk verandert. De vergrijzing maakt dat we in

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Lopen over water. Rede

Lopen over water. Rede JAAP J. BOONSTRA Lopen over water Over dynamiek van organiseren, vernieuwen en leren Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Management van Veranderingen

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

Aandacht voor mensen steeds minder een optie

Aandacht voor mensen steeds minder een optie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Ton Leeggangers - september 2009 Aandacht voor mensen steeds minder een optie Ton Leeggangers is mede-oprichter en partner bij Sinuo. Vanuit die hoedanigheid ondersteunt

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Verandermanagement in geuren en kleuren

Verandermanagement in geuren en kleuren Verandermanagement in geuren en kleuren Perspectieven op veranderen in organisaties A.F.A. Korsten 1 Inleiding Vaak wordt tegenwoordig gezegd dat veel initiatieven om een verandering in een organisatie

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Coachen met de balanced scorecard

Coachen met de balanced scorecard THEMA BSC De rol van leiderschap Drs. G.H. Huizing AC, consultant Pentascope Control (huizing@pentascope.nl) BSC in de praktijk (III) 33 Coachen met de balanced scorecard Over de balanced scorecard is

Nadere informatie