Business Case Elektronische pakbon en palletlabel in de bouw en installatiesector 31 maart 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Case Elektronische pakbon en palletlabel in de bouw en installatiesector 31 maart 2014"

Transcriptie

1 Business Case Elektronische pakbon en palletlabel in de bouw en installatiesector 31 maart 2014

2 Inhoud Managementsamenvatting 1 1 Inleiding Doelstelling Onderzoek Met dank aan 9 2 Achtergrond Organisatorische context Huidige situatie Groothandels Magazijnen 13 3 Huidige werkwijze Aflevering Pakboncontrole Fysieke controle Magazijninslag Waargenomen trends en opvallende zaken Verbeterpunten in de huidige situatie Voorlopige conclusies goederenontvangstproces 22 4 Gewenste situatie Aflevering Pakboncontrole Fysieke controle Magazijn in- en uitslag Randvoorwaarden 27 5 Baten, lasten en risico's Baten en lasten voor de fabrikant en groothandel Terugverdienmodel (ROI) in de opstartfase Voordelen GS1-palletlabel 32 6 Goederenontvangstproces op de bouwplaats Huidig ontvangstproces op de bouwplaats Verbeteringen ontvangstproces op de bouwplaats 35 7 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 36 All contents copyright GS1 Nederland 31 maart 2014

3 Bijlage 1 - Magazijn types 38 Bijlage 2 - Verwerkingstijd pakbonnen 39 Bijlage 3 - Tijdsbesparing SSCC homogene pallets 40 Bijlage 4 - Tijdsbesparing SSCC heterogene pallets 41 Bijlage 5 - Totale kostenbesparing SSCC 42 All contents copyright GS1 Nederland 31 maart 2014

4 Managementsamenvatting Huidige werkwijze In de bouw en installatiesector komen steeds vaker de voordelen van standaardisatie op het gebied van artikel- en handelsinformatie en van elektronische transactieberichten ter sprake. Het gebruik van de identificatiestandaard op de artikelen neemt toe. Voor deze business case is onderzocht of er identificatiestandaarden en/of transactieberichten zijn die nog niet in deze sector worden gebruikt, maar wel binnen de processen in de bouw en installatiesector tot optimalisatie kunnen leiden. Om de huidige werkwijze in kaart te brengen en verbeterpunten vast te stellen, is gesproken met fabrikanten en groothandels in de installatiesector, groothandels en aannemers in de bouwsector en experts uit beide sectoren. Hierbij is duidelijk geworden dat een grote efficiencyslag kan worden gemaakt bij het proces van goederenontvangst, vooral bij de groothandels. Dit proces is daarom nader onderzocht en uitgewerkt. Bij en rond het goederenontvangstproces wordt er al op verschillende manieren getracht efficiënter te werken. Steeds meer bedrijven werken bijvoorbeeld met geavanceerde Warehouse Management Systemen. Desondanks zijn er verschillende verbeterpunten vastgesteld, waaronder: - Wanneer artikelen zijn voorzien van een GS1 artikelcode (GTIN) in het systeem en fysieke barcode kan identificatie sneller en makkelijker plaatsvinden. - Het gebruik van elektronische pakbonnen maakt het gebruik van een goederenontvangstformulier overbodig. - Het scheelt veel tijd als de fabrikant uitgebreide en correcte artikelinformatie aanlevert, volgens de juiste voorschriften. - Bij heterogene pallets kunnen ontvangst en ompak in magazijnkratten soms worden gecombineerd. - Bij homogene pallets zijn meer ompak- dan ontvangststations nodig en de inrichting hiervan kan beter worden afgestemd op de specifieke handelingen. Gewenste situatie Door artikelen te voorzien van een GS1 artikelcode in het systeem, maar ook fysiek met een barcodesymbool op het product, kan vooral bij groothandels een flinke efficiencyslag worden gemaakt bij het proces van de goederenontvangst. Zeker wanneer dit wordt gecombineerd met het gebruik van de elektronische pakbon en het palletlabel met de SSCC (Serial Shipping Container Code). De SSCC of GS1-verzendcode dient voor het uniek coderen van verzendeenheden. Een verzendeenheid is bijvoorbeeld een pakketje of een pallet met (om)verpakkingen van één of meer verschillende artikelen. Enkele voordelen hiervan: - Het gebruik van een GTIN die vertaald is in een barcodesymbool, levert een aanzienlijke tijdsbesparing op bij de identificatie van geleverde artikelen. - De toepassing van de elektronische pakbon maakt automatische pakboncontrole mogelijk en zorgt ervoor dat ontvangsten beter kunnen worden gepland en georganiseerd. - Het door GS1 ontwikkelde palletlabel, met de unieke SSCC, vormt de link naar de elektronische pakboninformatie en is tevens te gebruiken bij intern transport. Een pallet wordt dan gekoppeld aan een magazijnlocatie. - Ook kan de SSCC gebruikt worden voor eventuele tracking en tracing faciliteiten. All contents copyright GS1 Nederland 31 maart

5 Bij homogene pallets biedt de combinatie van een elektronische pakbon en een GS1- palletlabel de meeste voordelen. De heftruckchauffeur kan hiermee in een zeer kort tijdsbestek een pallet ontvangen en verplaatsen naar de juiste locatie in het magazijn. Maar ook bij heterogene pallets kan de ontvangst efficiënter verlopen door gebruik te maken van een GS1-palletlabel. Eén keer scannen volstaat om alle artikelen op de pallet te identificeren. Om de gewenste situatie daadwerkelijk te realiseren is het nodig aan diverse randvoorwaarden te voldoen. De beschikking over een WMS of ERP-pakket dat elektronische pakbonnen kan versturen en kan ontvangen is bijvoorbeeld noodzakelijk. Om gebruik te maken van de SSCC dient de fabrikant zijn pick-, belading-, verzend- en afleverproces (gestandaardiseerd) op orde te hebben. Overige randvoorwaarden vindt u op pagina 30. Baten en lasten In de baten- en lastenanalyse is gekeken naar de invoering van de elektronische pakbon. Voor het palletlabel is het lastiger een indicatie voor de kosten te maken, omdat deze veel meer op het organisatorische en procedurele vlak liggen. De pakboncontrole wordt bijna altijd nog handmatig uitgevoerd. Bij grotere groothandels gaat het al snel om tienduizenden pakbonnen per jaar. Dat deze nog handmatig worden ingevoerd resulteert in onnodige uitgaven en tijdsbesteding. Het levert bij de groothandels waarmee in het kader van deze business case is gesproken enorme besparingen op als dit proces wordt geautomatiseerd. Besparingen liggen tussen de en euro per jaar. Het werken met elektronische pakbonnen brengt ook andere voordelen met zich mee. Zo zullen er minder fouten worden gemaakt en zullen voorraadverschillen minder vaak voorkomen. Ook kan door de snellere verwerking van de inkomende goederen (zowel door toepassen van de elektronische pakbon als het palletlabel) het veiligheidsniveau van de voorraad worden verlaagd. Voor een individuele groothandel en fabrikant is het vaak minder rendabel te investeren in dergelijke ontwikkelingen. Dit verandert als een aantal toonaangevende partijen (groothandels en fabrikanten) samenwerken om de standaard geïmplementeerd te krijgen. Op deze manier wordt een standaard voor de bouw en installatiesector in de praktijk uitgewerkt en verankerd. Als met dit soort zaken rekening wordt gehouden, is het aannemelijk dat de investering binnen 4 jaar kan worden terugverdiend. De kosten en de terugverdientijd kunnen worden teruggebracht zodra meer partijen worden betrokken bij de implementatie in de opstartfase en waarbij gelijkertijd ook het volume van het aantal uitgewisselde elektronische pakbonnen toeneemt. Het gebruik van het GS1-palletlabel kan een groothandel bij een inkomende goederenstroom van tot pallets per jaar al snel een besparing opleveren van tot euro per jaar. Conclusies en aanbevelingen Het loont om de elektronische pakbon te implementeren binnen uw bedrijf. De grootste investering vindt plaats in de opstartfase. Vervolgens wordt het steeds lucratiever als meer leveranciers hieraan meewerken. Idealiter neemt de ERP-leverancier van de fabrikant en de WMS-leverancier van de groothandel de gestandaardiseerde berichten op in de software. All contents copyright GS1 Nederland 31 maart

6 Het is financieel interessant als groothandels zich gezamenlijk sterk maken voor de implementatie van de elektronische pakbon. Met name de grotere en toonaangevende groothandels kunnen het meest en het snelt profiteren van deze ontwikkeling. Samen werkt! Wanneer een aantal groothandels op projectmatige wijze samenwerkt om de elektronische pakbon te implementeren zal dit financieel aantrekkelijk zijn. Er ontstaat op deze manier een kritische massa, waarmee een sneeuwbaleffect kan worden gecreëerd. Verder is het van belang om de leveranciers van WMS- en ERP-systemen hierbij te betrekken en om commitment te verkrijgen op alle niveaus binnen organisaties. Als alle betrokken partijen samenwerken wordt de standaard verankerd in de sector en zullen de aansluitkosten per fabrikant te verwaarlozen zijn. Op die manier zal het gebruik van de elektronische pakbon een vlucht nemen en zal de bewerkelijke en handmatige verwerking van papieren pakbonnen tot het verleden behoren. Dit onderzoek vormt de basis voor de implementatie van het verzendbericht en het GS1- palletlabel. GS1 Nederland, in de Bouw en ETIM ondersteunen en faciliteren dit proces. Met een eerste focus op de implementatie en het gebruik van de elektronische pakbon, is de introductie van het palletlabel met de SSCC een logische vervolgstap. All contents copyright GS1 Nederland 31 maart

7 1 Inleiding Efficiënter werken en kosten besparen: zeker onder de huidige economische omstandigheden is dat een mooi streven. En het is ook haalbaar! Nieuwe hard- en software kan bijvoorbeeld veel opleveren, evenals andere manieren van werken. In de meeste gevallen is standaardisatie een belangrijke voorwaarde om efficiëntere bedrijfsprocessen en betere communicatie te realiseren. Zonder standaardisatie is de kans op fouten groter, bijvoorbeeld omdat de informatie onjuist wordt geïnterpreteerd. Daarnaast worden dezelfde gegevens vaak meerdere malen ingevoerd. Ook heeft gestandaardiseerd werken het grote voordeel dat gegevens door de huidige informatieen automatiseringssystemen razendsnel kunnen worden verwerkt. Dat scheelt enorm veel tijd én kosten. In verschillende sectoren denk bijvoorbeeld aan de levensmiddelensector wordt standaardisatie al lange tijd met succes op brede schaal toegepast. En gelukkig ontdekt ook de bouw en installatiesector sinds een aantal jaar steeds vaker de voordelen van standaardisatie op het gebied van artikel- en handelsinformatie en van elektronische transactieberichten. Het gebruik van de identificatiestandaard op de artikelen neemt toe. Het gaat daarbij zowel om een administratieve toekenning van een Global Trade Item Number (afgekort als GTIN, voorheen bekend als EAN-nummer) als om een fysieke GTIN vertaald in een barcodesymbool op het product. Met een GTIN krijgt een product een uniek nummer dat wereldwijd snel herkenbaar en opvraagbaar is. Om de hele sector te laten profiteren van de grote voordelen die standaardisatie biedt, is het belangrijk dat standaarden breed worden toegepast. Dit geldt eveneens voor het gebruik van de ecom standaarden (ook bekend als EDI-standaarden en/of XMLstandaarden) waarmee op een elektronische en gestandaardiseerde wijze transactieberichten en informatie uitgewisseld kunnen worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan artikel- en handelsinformatie, orders, facturen en elektronische pakbonnen. De bouw en installatiesector kan door goed te kijken naar de mogelijkheden, voordelen en eventuele struikelblokken haar voordeel doen met de ervaring die andere sectoren met standaardisatie hebben opgedaan. GS1 Nederland biedt (internationale) standaarden voor unieke identificatie en voor het vastleggen en delen van gegevens. Dit doet GS1 met barcodes, centrale artikeldatabases en elektronisch berichtenverkeer. Als onafhankelijke partij brengt GS1 al 40 jaar retailers, leveranciers en logistiek dienstverleners bij elkaar om sectorbrede afspraken te maken over het vastleggen en delen van informatie over producten en processen met de standaarden. Hiermee kunnen bedrijven efficiënter werken en zo hun klanten het beste bedienen. Samenwerken in de keten is de sleutel tot verbeteren van efficiency en effectiviteit. 1.1 Doelstelling Deze business case brengt in kaart of er identificatiestandaarden en/of transactieberichten zijn die nog niet in deze sector worden gebruikt, maar wel binnen de processen in bouw en installatiesector tot optimalisatie kunnen leiden. Daarnaast is onderzocht of het rendabel is om te investeren in dergelijke toepassingen binnen deze sector. All contents copyright GS1 Nederland 31 maart

8 Deze business case is bedoeld voor bedrijven die actief zijn in de bouw en installatiesector. Hiermee wordt de verzameling van bedrijven bedoeld die actief zijn in de bouw, de installatie en ijzerwaren en gereedschappen. De business case en de bespoken randvoorwaarden kunnen als kapstok en leidraad dienen, wanneer een ketenpartij een eigen bedrijfsspecifieke business case wil opstellen rondom de optimalisatie van het goederenontvangst proces. 1.2 Onderzoek Voor dit onderzoek is met extra aandacht gekeken naar de administratieve en logistieke processen bij de groothandels. Bij de groothandel worden namelijk de grootste assortimenten beheerd, waardoor de omloopsnelheden het grootst zijn. Hiermee wordt uiteindelijk de meeste omzet gegenereerd. Het ligt daarom voor de hand te veronderstellen dat de toepassing van standaarden voor identificatie en transactieberichten en de bijbehorende automatisering en mechanisering van de fysieke goederenstroom met name hier grote voordelen zal opleveren Inventarisatie In september, oktober en november 2013 is met verschillende bedrijven en organisaties uit de sector gesproken. Dit betrof fabrikanten en groothandels in de installatiesector en groothandels en aannemers in de bouwsector. De bouwsector is bezig met een inhaalslag op het gebied van standaarden, elektronische informatie en transactieberichten en kan later gebruikmaken van kennis en ervaring die in de installatiesector wordt opgedaan. Tijdens de gesprekken is achterhaald hoe en waar deze bedrijven gebruikmaken van transactie- en identificatiestandaarden en welk type standaarden worden toegepast. Er is bewust gekozen voor grotere en vooraanstaande bedrijven uit de sector. Deze organisaties zijn, gezien hun marktpositie en schaalgrootte, vaak de voortrekkers van brancheontwikkelingen en innovatie. Via deze organisaties kunnen standaarden en processen op termijn wellicht ook haalbaar worden voor middelgrote en kleinere groothandels en eventueel ook voor installateurs met een eigen magazijn. Er is daarnaast gesproken met andere bedrijven uit de sector, zoals 2BA, de beheerder van de datapool voor artikelinformatie in de installatiesector, Uneto-VNI, de brancheorganisatie van de installateurs, en Stichting in de bouw, die zich bezig houdt met de implementatie van elektronische communicatie. Daarnaast is gesproken met Walther Ploos van Amstel, Professor Supply Chain Management aan de Vrije Universiteit van Amsterdam Bevindingen Identificatie Er is gebleken dat de standaarden in de praktijk nog niet overal worden gebruikt. Nog steeds blijkt door fabrikanten aan een deel van de artikelen in de installatiesector (35%, bron 2BA) geen GTIN toegekend te worden. Gelukkig wordt dit percentage steeds kleiner. Daarnaast kan worden gesteld dat het overwegend de slow-movers zijn waarop een GTIN ontbreekt. Dit betekent dat in de dagelijkse praktijk het overgrote deel van de artikelen wel degelijk over een GTIN beschikt. Naar inschatting beschikt zo n 90% van het aantal geleverde artikelen over een GS1-artikelcode in het systeem. Dit betekent echter niet dat de artikelen ook voorzien zijn van een fysieke GTIN in de vorm van een barcodesymbool. Ingeschat wordt dat op ongeveer 20% van het aantal geleverde artikelen nog geen barcode op de verpakking of op het product zelf staat. All contents copyright GS1 Nederland 31 maart

9 De reden dat er niet altijd een GTIN op het product staat die vertaald is in een barcodesymbool heeft verschillende redenen: - Niet alle producten lenen zich hiervoor; denk hierbij bijvoorbeeld aan artikelen als spijkers. - In de sector komt veel maatwerk voor en dat is niet van te voren met een GTIN vast te leggen in het systeem en daarmee ook niet met een barcodesymbool op het artikel zelf. - Er bestaan veel artikelen die in variabele verschijningsvormen kunnen worden geleverd. Een voorbeeld van een zogenaamd variabel of dynamisch artikel is een radiator. Een radiator kan naast in verschillende kleuren, ook geleverd worden in variabele afmetingen met tevens verschillende hoogtes van de aansluiting etc. Dit maakt dat een radiator van een bepaald type soms in oneindig veel varianten kan worden geleverd. Echter niet alle voorkomende varianten worden met regelmaat verkocht. Om hier op correcte wijze mee om te gaan werkt GS1 Nederland op dit moment aan een handleiding voor het coderen van artikelen in de bouw en installatiesector, waarin voor deze uitdaging een oplossing wordt geboden. De verwachting is dat deze handleiding in de eerste helft van 2014 aan de sector wordt opgeleverd. Hoewel het percentage artikelen met een GTIN en/of een barcode nog altijd stijgt, gebeurt dit niet (meer) in een hoog tempo. Met name buitenlandse fabrikanten werken nog niet volgens dezelfde standaard. Hun afstand tot de markt en brancheontwikkelingen in Nederland en Noordwest Europa is vaak te groot. De meeste Nederlandse groothandels beseffen dat zij, en tevens hun afnemers, in diverse fases van het bedrijfsproces veel baat kunnen hebben bij standaardisatie. Om producten te voorzien van een GTIN zowel administratief als fysiek is echter de medewerking van de fabrikant vereist, omdat de fabrikant complete en gestandaardiseerde artikelinformatie moet aanleveren. In Nederland wordt de datapool voor de installatiesector beheerd door 2BA. Het blijkt een moeizaam proces om alle fabrikanten te laten aansluiten op deze datapool en daarmee artikelinformatie compleet, gestructureerd en gestandaardiseerd te krijgen. Veel groothandels lopen er regelmatig tegenaan dat onontbeerlijke logistieke informatie ten aanzien van bijvoorbeeld maten en gewichten, verpakkingen of het aantal lagen op een volle pallet, ontbreekt. Zodoende moeten zij zelf ontbrekende assortimenten beheren of informatie van 2BA aanvullen. Hoe geavanceerder de administratieve en logistieke automatiseringssystemen en de mechanisatiesystemen van groothandels zijn, hoe meer gegevens er over de artikelen nodig zijn. Artikelinformatie en masterdata Gezien de grote omvang van de goederenstroom bij de groothandels worden bijna alle processen ondersteund door automatiseringssystemen. De masterdata van de artikelen zijn cruciaal voor het goed en soepel functioneren van de administratieve en logistieke processen. Wanneer niet alle masterdata compleet én foutloos zijn, bestaat er een grote kans dat er ergens in het bedrijfsproces fouten worden gemaakt. Zonde, want dat leidt al snel tot enorme herstelkosten of inefficiënties. Gedurende het onderzoek is dit diverse keren vastgesteld, maar het voerde voor deze business case te ver om dit gedetailleerd en exact te becijferen. Goederenontvangstproces Tijdens de gesprekken met de bedrijven is duidelijk geworden dat het proces van goederenontvangst het proces is waarbij de grootste efficiencyslag kan worden gemaakt. Binnen dit proces kan, naast de standaard voor barcodering, ook de standaard voor elektronische communiceren een grote rol spelen. Op dit moment wordt bij groothandels in de installatiesector nog veel gewerkt met papieren lijsten en wordt er veel handmatig All contents copyright GS1 Nederland 31 maart

10 gecontroleerd en geteld. Ook de communicatie tussen fabrikant en groothandel gaat nog vrijwel volledig via papieren pakbonnen en facturen. Levertijden worden door de fabrikanten bijna niet gestructureerd en niet geautomatiseerd teruggekoppeld. Op basis van deze constatering is ervoor gekozen om het goederenontvangstproces bij de technische groothandel nader te onderzoeken met als doel mogelijke verbeterpunten vast te stellen en deze uit te werken in deze business case. In andere sectoren in Nederland, zoals bijvoorbeeld de levensmiddelen- en drogisterijsector, wordt in het goederenontvangstproces veel meer gewerkt met elektronische pakbonnen en palletlabels. De door GS1 ontwikkelde standaarden worden hier in de praktijk op grote schaal toegepast. De kennis en ervaring die is opgedaan binnen andere sectoren, komt goed van pas bij het invoeren van standaarden in de bouw en installatiesector. Daarbij wordt uiteraard wel in acht genomen dat, ook al komen de principes overeen, voor bijna alle sectoren specifieke kenmerken gelden. Het is belangrijk om vast te stellen welke randvoorwaarden er gelden en aan welke randvoorwaarden leveranciers en groothandels in de praktijk al voldoen. Vervolgens is het de vraag hoe rendabel het is om in deze zaken te investeren en welke kritische randvoorwaarden er zijn Onderzoeksvraag Is het voor de technische groothandel rendabel om te investeren in de toepassing van elektronische pakbonnen en palletlabels ten behoeve van het goederenontvangstproces? Hier is een aantal subvragen aan gekoppeld: - Welke investering moet de fabrikant doen en is er een win-winsituatie te creëren voor de technische groothandel en de fabrikant? - Welke voordelen levert dit op voor de klant van de technische groothandel? - Welke randvoorwaarden gelden er? Scope Deze business case beschrijft de baten en lasten voor het invoeren van het gebruik van de elektronische pakbon (verzendbericht) en het GS1-palletlabel in het proces van goederenontvangst bij de technische groothandel. Het goederenontvangstproces is een bedrijfsproces op het raakvlak van leverancier/fabrikant en de groothandel. In dit proces vindt een fysieke overdracht plaats van goederen (logistiek) en is communicatie tussen twee ketenpartijen van groot belang, zowel ten aanzien van informatie-uitwisseling als van transactieberichten. Soms is ook nog een derde partij, namelijk een logistiek dienstverlener/transporteur, bij het proces betrokken. In deze business case worden de volgende deelprocessen besproken: 1 Aflevering op het distributiecentrum 2 Controle van de pakbon 3 Fysieke controle 4 Magazijn inslag Gaandeweg is tijdens het onderzoek voor deze business case, mede door recente ontwikkelingen, geconstateerd dat het proces van goederenontvangst op de bouwplaats diverse parallellen vertoont met de goederenontvangst in de distributiecentra van technische groothandels. Ook hier kan het gebruik van de elektronische pakbon (in dit geval verstuurd door de bouwmaterialengroothandel) grote voordelen opleveren. Omdat All contents copyright GS1 Nederland 31 maart

11 dit echter pas in een later stadium is geconstateerd, is dit niet in detail beschreven en is dit ook niet vertaald naar het financiële overzicht van baten en lasten Buiten de scope Buiten de scope van deze business case vallen: - Het proces van cross-docken; het afleveren van artikelen op het distributiecentrum met als doel deze direct door te zenden naar de eindbestemming. - Het proces van de retourgoederenstroom: producten die retour worden gestuurd naar de groothandel of fabrikant omdat deze defect, beschadigd, verkeerd of niet besteld zijn. - Groothandels die enkel leveren aan de doe-het-zelfsector (retail). - Mogelijkheden voor efficiency die losstaan van het gebruik van GS1-barcodes en andere GS1-standaarden of de hiermee eventueel samengaande procesopdeling. Dit wordt wel kort besproken, maar niet nader uitgewerkt omdat het erg complex is om dit te kwantificeren in een algemene business case. Voorbeelden van dergelijke optimalisaties zijn de fysieke productstromen en de interne inrichting (vloer-layout) van het distributiecentrum, mechanisatie in het algemeen en moderne ICT-faciliteiten zoals bijvoorbeeld voicepicking. In een bedrijfsspecifieke business case zou hier wel aandacht aan besteed kunnen worden. - Aan laten leveren in eigen kratten ten behoeve van Order Storage and Retrieval (OSR) en een automatisch orderpicksysteem. - Vertaling van het financiële overzicht van kosten en baten voor het proces van goederenontvangst op de bouwplaats. All contents copyright GS1 Nederland 31 maart

12 1.3 Met dank aan Aan het tot stand komen van deze business case hebben diverse mensen en bedrijven hun medewerking verleend: Tabel 1. Bedrijven die een bijdrage hebben geleverd aan de business case Organisatie 2BA Conelgro CRH Bouwmaterialen Dura Vermeer Galvano / Saint Gobain GS1 Nederland GS1 Nederland Heijmans Utiliteit Kannegieter Plieger Oosterberg Vrije Universiteit Amsterdam Remeha Rensa Rexel in de Bouw Technische Unie Uneto-VNI Wasco Wavin Naam Martin Kreijenbroek Marcel van Wolferen Martijn Kuyvenhoven Henk Peter van Hagen Björn Smeets Ron Kessels Lars van Neck Kyra Blankenstein Dennis Segeren Erwin de Kruijf Marco Tournier Bas de Kort Fokke Knook Eddy Geurts Walther Ploos van Amstel Johan Panjer Jur Hofland Ed van Florestein Maurice van Buren Rien Wabeke Gerard Kamsteeg Ron Kars Erik Ellen Peter Zwakhals Roy Grob Stefan de Croon Guido Kakebeeke Gerald Riezebos Michan Katerberg Roel Pit All contents copyright GS1 Nederland 31 maart

13 2 Achtergrond 2.1 Organisatorische context Het onderstaande figuur laat zien welke processen er plaatsvinden in de bouw en installatiesector en door welke standaards de processen ondersteund worden. Figuur 1. Processen in de bouw en installatiesector In de bouw en installatiesector biedt GS1 Nederland ondersteuning op het gebied van: - Identificatie en barcodering GS1 Barcode standaard - Elektronische communiceren GS1 ecom standaard Op het gebied van de ondersteuning van de ecom standaard werken GS1 Nederland, in de bouw en ETIM nauw samen. Samen met de Commissie Communicatie Standaards Bouw & Installatie (CCSB&I) wordt ervoor gezorgd dat de informatiebehoefte voor de sector wordt opgenomen in de standaard; de XML-berichtenset. De uitwisseling van artikelmasterdata via een datapool wordt in de sector ondersteund vanuit verschillende partijen, zoals 2BA, EZ-base, HIBIN, IB en artikelbeheer.nl. De behoefte aan de juiste en geüpdatete artikelstamdata (bijvoorbeeld informatie ten aanzien van verpakkingen, maten, gewichten, artikelcode of brutoprijzen) neemt toe door de mogelijkheden die internet biedt en ontwikkelingen als het Bouw Informatie Model (BIM) en de Concepten Bibliotheek (CB-NL). De grote landelijke bouwers hebben daarom de wens geuit om één portaal voor de sector te realiseren waar artikelstamdata kunnen worden geraadpleegd. Om dit portaal te realiseren is in 2011 het Branchebreed Artikel Bestand (BAB) opgestart. All contents copyright GS1 Nederland 31 maart

14 Zowel GS1 Nederland als in de bouw zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de sector en hebben regelmatig afstemming met o.a. de brancheorganisaties Bouwend Nederland en Uneto-VNI. 2.2 Huidige situatie De bouw en installatiesector is een van de sectoren die zwaar is geraakt door de economische crisis. Toch biedt dit ook kansen. De sector voelt nu meer dan ooit de behoefte om na te denken over andere, meer efficiënte manieren van werken. De bouw en installatiesector kenmerkt zich als een sector waar veelal projectmatig wordt gewerkt. Bij één project zijn gemakkelijk zo n vijftig tot tachtig verschillende partijen betrokken. De communicatie tussen al die partijen verloopt niet altijd even gemakkelijk en goed. Dat kan onnodige kosten tot gevolg hebben, bijvoorbeeld doordat verkeerde producten worden besteld, goederen op een verkeerde locatie worden afgeleverd of bestellingen te laat worden bezorgd. Hier valt dus nog een flinke slag te maken Commerciële relaties binnen de keten Er wordt in de bouw en installatiesector onderscheid gemaakt tussen zeven ketenpartijen: Tabel 2. Ketenpartijen Ketenpartij Fabrikant Groothandel/Importeur Agent Aannemer Installateur Onderaannemer Logistiek dienstverlener Activiteiten Productie, verkoop Import, verkoop aan professionele gebruikers Ontvangt orders, import en verkoop; niet voorraadhoudend en factureert ook niet Inkoop en uitvoering bouwwerk Inkoop en uitvoering installatie Inkoop en uitvoering deel van het bouwwerk Verzorgt een aantal processen (bijv. transport, of opslag) uit naam van de fabrikant, groothandel, installateur of aannemer Hoewel de logistiek dienstverlener geen commerciële partij is die producten koopt of verkoopt, is deze wel opgenomen in het overzicht van de ketenpartijen. De reden hiervoor is dat de logistiek dienstverlener een grote en tevens belangrijke rol speelt in de processen die plaatsvinden tussen de leverancier en de afnemer. Voor het transport van de goederen wordt zowel gewerkt met eigen vervoer als met logistiek dienstverleners. Het overgrote deel van de bestellingen voor projecten verloopt via de groothandels. In sommige gevallen worden bestellingen ook direct bij de fabrikant geplaatst, maar uitlevering gebeurt bijna altijd via de groothandel. In specifieke gevallen, als het om hele grote of zware materialen gaat, wordt er wel rechtstreeks geleverd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan prefab-betonbalken. All contents copyright GS1 Nederland 31 maart

15 In onderstaande illustratie geven de lijnen met de pijlen de commerciële relatie weer. De logistiek dienstverlener kan op verschillende plekken in de keten voorkomen. Figuur 2. Commerciële relatie tussen ketenpartijen 2.3 Groothandels Binnen de bouw en installatiesector spelen groothandels een belangrijke logistieke rol. Zij bieden veelal een groot en breed assortiment. Meer dan een half miljoen verschillende artikelen is geen uitzondering en een belangrijk deel hiervan is zelfs op voorraad en direct leverbaar. Op de bouwplaats is het al jaren gebruikelijk dat bestellingen die voor 17:00 uur worden geplaatst, al de volgende dag worden geleverd. Dit stelt zeer hoge eisen aan de bedrijfsprocessen en de logistiek. Om dit serviceniveau te kunnen bieden en om tegemoet te komen aan de behoefte aan regionale aanwezigheid met een beperkt eigen assortiment (de grijpvoorraad ), ligt de keuze voor een of meerdere centrale distributiecentra (d.c.) met regionale verkoopkantoren of servicepunten voor de hand. De distributie gebeurt voornamelijk met eigen vrachtauto s in combinatie met vaste logistiek dienstverleners. In uitzonderlijke gevallen van hoge spoed wordt soms gebruikgemaakt van koeriers. Op de regionale verkoopkantoren of servicepunten kan de professional putten uit een redelijk assortiment. Daarmee vervullen regionale verkoopkantoren een winkelfunctie voor de professional. Daarnaast fungeren regionale verkoopkantoren als aanspreekpunt voor de klant en vervullen zij vaak ook nog een cross-dockfunctie voor leveringen van het d.c. naar de klant. Naast de rol van inkoper en leverancier, vervult de groothandel steeds vaker de rol van dienstverlener op het gebied van bouwplaatslogistiek en het samenstellen van kant en klare installatie-kits en andere tijdbesparende diensten. Er zijn veel verschillende soorten groothandels. Zo zijn er algemene groothandels met een breed assortiment en meer gespecialiseerde groothandels die zich concentreren op een specifiek onderdeel. Deze zijn bijvoorbeeld gespecialiseerd in klimaatbeheersing of leveren alleen sanitair. Enkele groothandels zijn ook exclusief distributeur of agent van bepaalde merken. All contents copyright GS1 Nederland 31 maart

16 Sommige groothandels hebben hun processen al verregaand verfijnd, zijn sterk gemechaniseerd en ondersteunen hun processen met geavanceerde automatiseringssystemen. Daar staat tegenover dat er ook nog veel traditionele groothandels bestaan met traditionele magazijnprocessen. Hier wordt meestal gewerkt met de voorraadmodule die onderdeel uitmaakt van het handelssysteem/erp-pakket. De mechanisatie is hier vaak beperkt. 2.4 Magazijnen De inrichting van en de werkwijze in de centrale magazijnen verschilt per groothandel. Grofweg is de volgende indeling te maken: 1a. Traditioneel zelfstandige magazijnen Magazijnen waarbij veel informatie op papier wordt overgedragen aan de administratie of verkoopafdeling. Er wordt hier geen gebruikgemaakt van barcodescanners. 1b. Geautomatiseerde zelfstandige magazijnen Zelfstandige magazijnen die geautomatiseerd zijn met een voorraadsysteem en gebruik maken van barcodescanners. 2a. Traditionele decentrale magazijnen met een of meerdere traditionele centrale magazijnen Deze centrale magazijnen worden vaak distributiecentra genoemd. Een of twee magazijnen fungeren als spin in het web en beschikken over een groter en breder assortiment. Vervolgens zijn er voor de regionale distributie ook magazijnen met een grijpvoorraad. De regionale magazijnen worden bevoorraad vanuit het centrale magazijn en de klant kan zodoende regionaal toch bediend worden met een compleet en breed assortiment. De meeste centrale magazijnen fungeren ook als cross-dock voor leveringen buiten het strandaard assortiment, de zogenaamde specials. Zo zorgt de groothandel voor de volledige logistieke aanvoer van materialen (zowel standaardvoorraad als specials) richting de eindafnemer. Deze magazijnen zijn vaak geautomatiseerd met voorraadsystemen die onderdeel uitmaken van een standaard ERP-systeem. In veel gevallen wordt wel gebruikgemaakt van barcodescanners, maar vaak werkt men nog met papieren picking-lijsten per order. De goederenontvangst gebeurt meestal nog zonder scanners. 2b. Decentrale magazijnen met een of meerdere geavanceerde centrale magazijnen De magazijnprocessen worden hier aangestuurd vanuit een Warehouse Management Systeem (WMS). Deze WMS-systemen bieden geavanceerde mogelijkheden met betrekking tot interne en externe logistieke processen. In veel gevallen worden dergelijke WMS-systemen gecombineerd met geavanceerde geautomatiseerde en gemechaniseerde magazijninslag- en pickprocessen. Deze worden ook wel aangeduid met de term Order Storage and Retrieval (OSR). Vaak is dit gecombineerd met interne transport- en sorteersystemen met behulp van lange conveyor-netwerken en standaardkratten of -dozen. De kratten of dozen zijn voorzien van barcodes ten behoeve van routering en sortering. Tijdens de transporten over de banden en conveyors worden de kratten of dozen ook gewogen om simpel en snel vast te stellen of het om de juiste artikelen en het juiste aantal gaat. Verder wordt met lasersensors gekeken of er niets uitsteekt, om zodoende problemen te voorkomen op de band of conveyor of bij het stapelen. Dergelijke systemen vergen een uitbreiding van de artikel-masterdata, omdat vaak extra logistieke informatie en parameters ten aanzien van het artikel gewenst zijn. De groothandel zal daarom nog hogere eisen stellen aan de leverancier ten aanzien van de kwaliteit van gestandaardiseerde informatie- en bedrijfsprocessen. Wanneer gedetailleerde All contents copyright GS1 Nederland 31 maart

17 artikelinformatie van de leverancier of fabrikant ontbreken, zal de groothandel deze gegevens in deze beginfase nog zelf moeten opbouwen en/of aanvullen. Het onderzoek voor deze business case heeft zich gericht op grote en toonaangevende groothandels. Hier zijn zowel groothandels van type 2a als 2b aangetroffen. In veel gevallen is er een aantal specifieke submagazijnen. Soms vormt een cluster van bepaalde submagazijnen een apart distributiecentrum. Alle d.c s die zijn bezocht in het kader van dit onderzoek hadden hun magazijnen opgedeeld in een aantal verschillende submagazijnen. De indeling was in alle gevallen gebaseerd op de omvang, het gewicht en specifieke handelingseigenschappen van de artikelen. Deze submagazijnen zijn specifiek ingericht voor het verhandelen van een bepaald type goederen, bijvoorbeeld klein, groot, radiatoren, haspel, blokstapeling, buis/pijp of OSR. Zie ook bijlage 1. All contents copyright GS1 Nederland 31 maart

18 3 Huidige werkwijze Om de huidige werkwijze in kaart te brengen, is gesproken met zes grote technische groothandels. Bij vier daarvan is een bezoek gebracht aan het magazijn. Het proces van goederenontvangst in de distributiecentra van de groothandels is in dit hoofdstuk opgedeeld in vier subprocessen; aflevering, pakboncontrole, fysieke controle en magazijninslag. 3.1 Aflevering Onder de levering wordt het afleveren van goederen op een specifiek adres en op een specifiek moment verstaan. Een levering aan een groothandel bestaat uit één of meerdere orders (bestellingen). Een bestelling kan in één keer worden afgeleverd, maar dit kan ook in meerdere deelleveringen gebeuren. In de praktijk bestaat een verzendeenheid vaak uit één of meerdere pallets. Het komt echter ook voor dat er gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld dolly s, rolly s of dozen. In deze business case wordt voor verzendeenheid gemakshalve het woord pallet gebruikt. De volgende handelingen kunnen worden onderscheiden: - De chauffeur krijgt een vrachtbrief waarop het aantal pallets wordt vermeld. - De expediteur/vrachtwagenchauffeur vraagt/krijgt soms een venstertijd waarbinnen hij mag afleveren. Ook komt het regelmatig voor dat grote leveranciers vaste afleverdagen hebben. Dit heeft als doel om file aan de afleverdocks te voorkomen en de werkdruk bij de goederenontvangst te verdelen. Het voorkomt bovendien overvolle aflevereilanden, direct achter de docks. - In alle gevallen beschikken de d.c. s over docks, zodat de lading met een steekwagen eenvoudig uit de vrachtwagen kan worden gereden. Bij aankomst meldt de chauffeur zich met zijn vrachtbrief en eventuele bijbehorende pakbonnen bij de balie goederenontvangst. - De chauffeur laadt zijn eigen vrachtwagen uit. In sommige gevallen wordt hij hierbij geholpen. De goederen worden veelal neergezet op het ontvangsteiland direct achter de docks. In alle gevallen is het beleid dit ontvangstplein leeg te hebben aan het einde van de dag. - De pallets worden geteld en de vrachtbrief wordt onder voorbehoud afgetekend. - De chauffeur vertrekt. In de praktijk kan onderscheid worden gemaakt tussen ontvangst van homogene en heterogene pallets. Voor beide soorten kan een aparte ontvangststraat worden ingericht met meerdere ontvangststations, oftewel plekken waar de goederenontvangst wordt uitgevoerd. Hier vindt identificatie en controle plaats en indien nodig worden de goederen hier gesorteerd. 3.2 Pakboncontrole De (papieren) pakboncontrole vindt plaats bij de goederenontvangstadministratie of - coördinator. Het is een handmatig proces dat nauwgezet moet worden uitgevoerd. Eerst wordt het pakbonnummer ingevoerd. Op de pakbon staat als referentienummer het inkoopordernummer. Aan de hand van dit nummer wordt de inkooporder opgezocht. Vervolgens wordt regel voor regel gecontroleerd of alle artikelen en de bestelde aantallen All contents copyright GS1 Nederland 31 maart

19 ook op de papieren pakbon staan. Als wordt vastgesteld dat bepaalde goederen niet zijn geleverd blijft de regel open staan. Als het een deellevering betreft, wordt het bestelde aantal overschreven door het aantal dat op de pakbon staat. De pakbon is nu vastgelegd in het systeem van de groothandel en eventuele manco s zijn vastgesteld. In een enkel geval worden al elektronische pakbonnen (verzendberichten) ontvangen. Het zijn echter slechts enkele grote leveranciers die hiermee werken. Het formaat is niet standaard. In sommige gevallen vindt de pakboncontrole niet direct plaats, maar wordt dit door de centrale administratie gedaan. Opvallend is dat groothandels elke levering gedetailleerd en stap voor stap controleren. Steekproefsgewijs controleren gebeurde in geen van de groothandels. Dit heeft te maken met het feit dat er veel deelleveringen plaatsvinden en dat pickfouten ook nog wel eens voorkomen (leveringsbetrouwbaarheid) Goederenontvangstformulier Om na de pakboncontrole het identificatieproces te vergemakkelijken, wordt soms een goederenontvangstformulier (GOF) aangemaakt. Dit is een papieren document en een verzameling van de pakbonnen met alle orderregels. Indien aan de geleverde artikelen een GTIN en/of barcode is toegekend, dan staat deze hier ook op vermeld inclusief het barcodesymbool. Wanneer (bijna) alle artikelen voorzien zijn van een GTIN vertaald in een barcodesymbool is de GOF strikt gezien overbodig. Dit kan tijdsbesparing opleveren. 3.3 Fysieke controle De fysieke controle start met de identificatie. Vaak wordt eerst de GTIN gescand, maar deze is niet altijd beschikbaar. Het komt ook voor dat de GTIN op de verpakkingseenheid niet bekend is en dat alleen die van de bronartikelen in het systeem wordt bewaard. Indien er geen GTIN met een barcodesymbool aanwezig is op het artikel of wanneer de code op de verpakking onbekend is, is er een aantal mogelijkheden om de juiste gegevens te traceren: - Doos openmaken Vaak is het openmaken van de doos en het scannen van de GTIN van een los artikel de juiste oplossing. - Leveranciersnummer invoeren Soms moet op artikelnummer van de leverancier worden gezocht. Het vaak lange nummer moet dan handmatig worden ingetypt of indien in barcode ook te scannen. - Stukje artikelnaam invoeren Soms moet op verkorte artikelnaam worden gezocht door handmatig een stukje van de artikelnaam in te voeren of artikelnummer van de groothandel. - Stukje artikelomschrijving invoeren Soms moet op de artikelomschrijving worden gezocht door handmatig een stukje van de artikelomschrijving in te voeren. - Zoeken tussen de tekstartikelen in de order (zie paragraaf 3.3.2). Een belangrijk deel van de afgeleverde goederen kan niet snel en eenvoudig worden geïdentificeerd op basis van de barcode op het artikel of de verpakking. Het percentage scanbare GTIN s verschilt sterk per leverancier. Gelukkig blijken er langzaam maar zeker steeds meer leveranciers te komen die artikelen wél voorzien van de GTIN-barcode. Vooral de grotere partijen doen het relatief goed. Veel fabrikanten leveren incomplete artikelinformatie aan. In veel gevallen wordt daarom door de groothandel bij nieuwe artikelen gewogen en gemeten. Ook andere informatie All contents copyright GS1 Nederland 31 maart

20 moet soms worden toegevoegd. Dit kost eenmalig veel tijd en vergt ook investeringen, zoals weegschalen en meettafels Opknippen ontvangstproces in deelprocessen Bij het ontvangstproces kan onderscheid worden gemaakt tussen ontvangsten van homogene en heterogene verzendeenheden. In deze business case wordt, zoals eerder vermeld, gesproken over pallets, maar hetzelfde geldt voor andere vormen van verzendeenheden. In de praktijk worden verschillende synoniemen gebruikt - Homogene pallets (= single item pallet = SIP = alleen hetzelfde artikel op een pallet) - Heterogene pallet (= bonte pallet = mixed pallet = MIX = verschillende soorten artikelen op een pallet) Bij heterogene pallets wordt de ontvangst en het ompakken in magazijnkratten soms gecombineerd. Het komt echter ook voor dat dit gescheiden plaatsvindt en er intern transport volgt van de goederenontvangst naar het ompakstation waar de artikelen in magazijnkratten worden gedaan. Homogene en heterogene pallets worden vaak door dezelfde medewerkers afgewerkt. Ook staan beide type pallets door elkaar. Alles wordt gesorteerd en omgeladen op nieuwe pallets of op een verzamelkar voor kleine hoeveelheden en/of kleine producten. Vervolgens werden de goederen naar het magazijn gebracht of naar een ompakstation gereden om het in kratten te sorteren ten behoeve van OSR en het automatische picksysteem. In een enkel geval werden de homogene en heterogene pallets gescheiden en waren hiervoor aparte ontvangststraten ingericht, elk met meerdere ontvangststations. Bij de heterogene pallets werden de artikelen die in het OSR-systeem worden bewaard meteen omgepakt naar kratten en direct op een conveyor of band gezet. Bij homogene pallets ging de ontvangst logischerwijs veel sneller, omdat het proces eenvoudiger is waardoor ook betere mechanisatie mogelijk is. Er waren daarom meer ompak- dan ontvangststations. Tevens was de inrichting van de ontvangststations en ompakstations nog beter afgestemd op de specifieke handelingen ten aanzien van de aanvoer, maar ook afvoer van de grote en zware homogene pallets Ontvangst van homogene pallets Bij de ontvangst van homogene pallets worden artikelen geïdentificeerd en het aantal stuks geteld. Vervolgens wordt dit vergeleken met de informatie op de pakbon. Identificatie kan op verschillende manieren gebeuren. De snelste manier is scannen, bijvoorbeeld aan de hand van de GTIN. Een andere manier is de artikelcode van de fabrikant/leverancier. Eventueel kan een special zijn besteld op een artikelnummer van een zogenoemd tekstartikel 1. Nadeel van een tekstartikel is dat het niet goed hergebruikt kan worden en dat het vervolgens ook bijna onmogelijk is goede statistieken te gegenereerd voor deze artikelen. Om deze reden wordt er in sommige gevallen toch 1 Met een tekstartikel bedoelen we hier dat er onder een algemeen verzamelnummer met een oplopend subnummer een artikel handmatig wordt aangemaakt. Het artikel wordt tekstmatig omschreven, vaak met een verwijzing naar een offerte, een folder of ontwerp. Het artikel wordt handmatig aangemaakt omdat het niet is opgenomen in de artikelmasterdata (reden hiervan is dat het buiten het algemene assortiment valt en dus deze data niet worden ingelezen en beheerd. Zo n soort artikel wordt vaak ook een special genoemd). Soms zijn het zelfs artikelen die op maat worden gefabriceerd, op basis van een CAD-tekening met aanvullende beschrijving. All contents copyright GS1 Nederland 31 maart

Business Case Elektronische pakbon en palletlabel in de bouw en installatiesector 31 maart 2014

Business Case Elektronische pakbon en palletlabel in de bouw en installatiesector 31 maart 2014 Business Case Elektronische pakbon en palletlabel in de bouw en installatiesector 31 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting 1 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 1.2 Onderzoek 5 1.3 Met dank aan 9 2 Achtergrond

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

Centrale label management systemen

Centrale label management systemen Centrale label management systemen Data-driven versus layout-driven label management Datum: 03-november-2010 Auteur: Jack de Hamer M.Sc. Versie: 2.1 Status: Final Pagina 1 van 7 Introductie Simpel gezegd

Nadere informatie

Welkom. Supply Chain Projecten The Greenery 2010

Welkom. Supply Chain Projecten The Greenery 2010 Welkom Supply Chain Projecten The Greenery 2010 Harry Geelen Business Consultant EDI The Greenery Voorzitter Wg Standaardisatie FrugICOm Wat doet de Wg Standaardisatie Wg. standaardisatie definieert de

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Mogelijke toepassingen. RealtimeWMS. "Webbased software to manage and control your warehouse."

Mogelijke toepassingen. RealtimeWMS. Webbased software to manage and control your warehouse. RealtimeWMS "Webbased software to manage and control your warehouse." Het standaard pakket RealtimeWMS is een zogenaamd Logistic Execution System. RealtimeWMS ondersteunt de medewerkers op de werkvloer

Nadere informatie

Installatiesector 001, 31 augustus

Installatiesector 001, 31 augustus Basisdocument ecom Bouw- en Installatiesector 001, 31 augustus 2010 Colofon GS1 NEDERLAND GS1 Nederland helpt bedrijven beter samen te werken in de keten om de eindgebruiker sneller, beter en tegen lagere

Nadere informatie

Diract Company Profile. Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven.

Diract Company Profile. Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven. Diract Company Profile Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven. Diract IT Opgericht in 2007 53 medewerkers (februari 2013) Ruim

Nadere informatie

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI?

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI? SSCC GIDS 2014 Voorwoord Deze gids is bedoeld om u op weg te helpen bij het aanmaken en begrijpen van enerzijds het Logistiek etiket (SSCC) en anderzijds de Elektronische verzendnota (DESADV). We beginnen

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst. S@les in de Bouw. 17 juni 2014. Kyra Blankenstein Rien Wabeke

Deelnemersbijeenkomst. S@les in de Bouw. 17 juni 2014. Kyra Blankenstein Rien Wabeke Deelnemersbijeenkomst S@les in de Bouw 17 juni 2014 Kyra Blankenstein Rien Wabeke Doel van deze deelnemersbijeenkomst 1. Wij praten u bij over de nieuwste ontwikkelingen. 2. U kunt praktijkervaringen delen

Nadere informatie

Stichting ETIM Nederland. Europees Technisch Informatie Model

Stichting ETIM Nederland. Europees Technisch Informatie Model Stichting ETIM Nederland Europees Technisch Informatie Model Fusie ETIM en S@les in de Bouw 1 juli 2015 Wie zijn we? Een samenwerkingsverband tussen fabrikanten, groothandels, installateurs, bouwbedrijven

Nadere informatie

Scale your intralogistics. Vertical Buffer Module. Energie-efficiëntie Eenvoudig te integreren. Hoog pickvermogen

Scale your intralogistics. Vertical Buffer Module. Energie-efficiëntie Eenvoudig te integreren. Hoog pickvermogen Scale your intralogistics. Vertical Buffer Module. Energie-efficiëntie Eenvoudig te integreren Hoog pickvermogen De trends van de intralogistiek van de toekomst Waarop u voorbereid moet zijn: Sterk groeiend

Nadere informatie

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar?

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? Your solution partner for growth Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? 12 April 2016 Arjan Kühl AGENDA Introductie Probleemstelling Template WMS implementatie Methodiek Scenarios Technische Oplossing

Nadere informatie

Logistiek & E-commerce

Logistiek & E-commerce Logistiek & E-commerce SLOTTING PROCES Houten, 19 juni 2014 9026X102 versie 1.1 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte informatie

Nadere informatie

Gebruik het scrollwiel van uw muis of de pijltjes van uw toetsenbord om te bladeren

Gebruik het scrollwiel van uw muis of de pijltjes van uw toetsenbord om te bladeren Gebruik het scrollwiel van uw muis of de pijltjes van uw toetsenbord om te bladeren Profit Scanmodule Logistiek Goederenontvangst Goederenontvangst is zowel mogelijk op basis van inkooporder of op basis

Nadere informatie

Workshop S@les in de Bouw voor groothandel en fabrikant

Workshop S@les in de Bouw voor groothandel en fabrikant Workshop S@les in de Bouw voor groothandel en fabrikant Rien Wabeke, S@les in de Bouw Gerard de Bruin, NVB Ubbens Michan Katerbarg, Wavin S@les in Bouw De onafhankelijke standaard voor elektronische informatie

Nadere informatie

Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID

Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID U heeft te maken met eisen op het gebied van tracking & tracing. U wilt uw concurrenten voor blijven

Nadere informatie

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument U wilt klanten geen nee verkopen. Maar ook niet blijven zitten met voorraad. Een efficiënte goederen-, geld- en informatiestroom tussen fabrikant, groothandel, winkelier en klant voorkomt voorraadtekort

Nadere informatie

SCHEIDING VAN ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE PROCESSEN IN DE THIRD PARTY LOGISTICS

SCHEIDING VAN ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE PROCESSEN IN DE THIRD PARTY LOGISTICS SCHEIDING VAN ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE PROCESSEN IN DE THIRD PARTY LOGISTICS Versie: 1.0 Datum: April 2012 Auteur: Afdeling: Jeroen Bouman Scheiding van administratieve en operationele processen

Nadere informatie

Bouwstenen. De volgende bouwstenen zijn beschikbaar: Empty Pallets

Bouwstenen. De volgende bouwstenen zijn beschikbaar: Empty Pallets Bouwstenen insidescm loopt voorop wat betreft de nieuwe SAP EWM oplossing voor magazijnbeheer. Bent U hier nog niet klaar voor en is dit nog een stap te ver voor uw organisatie, dan heeft insidescm verschillende

Nadere informatie

Voorraadbeheer met. behulp van WMS (magazijnbeheer) Edwin Nicolai. Erik van Westerveld

Voorraadbeheer met. behulp van WMS (magazijnbeheer) Edwin Nicolai. Erik van Westerveld met Edwin Nicolai Erik van Westerveld behulp van WMS (magazijnbeheer) Ontwikkelingen in de markt Warehousing steeds meer een commodity; Snelheid wordt belangrijker: van warehouse cross-dock; Product life

Nadere informatie

ORDER TO CASH Bespaar tijd en geld met GS1 ecom

ORDER TO CASH Bespaar tijd en geld met GS1 ecom ORDER TO CASH Bespaar tijd en geld met GS1 ecom Efficiënter bestellen, leveren en factureren dankzij Order to Cash. Order to Cash Order to Cash is een toepassing van GS1 ecom. Het verwijst naar het elektronisch

Nadere informatie

Visiedocument BAB. Doel van het visiedocument. 1. Aanleiding en achtgronden

Visiedocument BAB. Doel van het visiedocument. 1. Aanleiding en achtgronden Visiedocument BAB Doel van het visiedocument Het visiedocument beschrijft beknopt de achtergronden, doelstellingen, kaders en aanpak van het project BAB voor de komende jaren. Dit vanuit het perspectief

Nadere informatie

Hoe stel ik een logistiek etiket samen?

Hoe stel ik een logistiek etiket samen? Hoe stel ik een logistiek etiket samen? Ronny s Honey wil zijn honing verkopen in de retail en moet bijgevolg zijn logistieke eenheden uniek identificeren. Zo weet Ronny s Honey immers steeds waar de logistieke

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

S@les in de Bouw dag 2012

S@les in de Bouw dag 2012 S@les in de Bouw dag 2012 Doel van vandaag 1. U informeren over BAB Aanleiding en proces Positionering en visie De voortgang 2. Uw vragen beantwoorden 3. Uw mening horen Aanleiding en Proces Succes in

Nadere informatie

S@les in de Bouw dag 2012

S@les in de Bouw dag 2012 S@les in de Bouw dag 2012 Doel van vandaag 1. U informeren over BAB Aanleiding en proces Positionering en visie De voortgang 2. Uw vragen beantwoorden 3. Uw mening horen Aanleiding en Proces Succes in

Nadere informatie

HET AANSTUREN VAN MAGAZIJNMECHANISATIE; WCS VERSUS WMS-LOGISTIEK

HET AANSTUREN VAN MAGAZIJNMECHANISATIE; WCS VERSUS WMS-LOGISTIEK HET AANSTUREN VAN MAGAZIJNMECHANISATIE; WCS VERSUS WMS-LOGISTIEK Jeroen Bouman Business Consultant Steeds meer Nederlandse warehouses gaan over op het implementeren van een of meerdere mechanisaties. Denk

Nadere informatie

afhandeling van terugzendingen

afhandeling van terugzendingen Procesmodel Procesmodel efficiënte afhandeling van terugzendingen Procesbeschrijving voor efficiënte administratieve en logistieke afhandeling van terug te sturen goederen in de DHZ- en tuinsector Inhoud

Nadere informatie

CASE STUDY Dé basis voor intensieve distributie

CASE STUDY Dé basis voor intensieve distributie CASE STUDY Dé basis voor intensieve distributie worden door Aldipress retourgenomen. De uitdaging Aldipress is een distributeur die voor uitgevers en retailers de distributie en marketingondersteuning

Nadere informatie

Een goede controle had dit kunnen voorkomen!

Een goede controle had dit kunnen voorkomen! Goederen ontvangst In de voorgaande weken hebben we inzicht gegeven in de eisen die aan een magazijn gesteld kunnen worden en welke hulpmiddelen aanwezig zijn om goederen te lossen en te verplaatsen. Het

Nadere informatie

Memo Aan Handelsrelaties van Hoogvliet BV Onderwerp CC. Hoogvliet BV EDI Informatie. Hoogvliet EDI Support. Datum Februari 2012 Versie 4.

Memo Aan Handelsrelaties van Hoogvliet BV Onderwerp CC. Hoogvliet BV EDI Informatie. Hoogvliet EDI Support. Datum Februari 2012 Versie 4. Memo Aan Handelsrelaties van Hoogvliet BV Onderwerp CC Via Van Datum Februari 2012 Versie 4.0 E-mail Hoogvliet EDI Support Hoogvliet BV EDI Informatie 1. Inleiding 2. Informatie over EDI met Hoogvliet

Nadere informatie

Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal

Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal Minder fouten en lagere werkdruk bij logistieke dienstverleners Klanten zelf hun orders laten invoeren waardoor ze de status

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1.

Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1. Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1.0 Inhoud 1 Aanmelden 4 2 Training volgen 4 3 Betalen +

Nadere informatie

De standaard voor de digitale vrachtbrief

De standaard voor de digitale vrachtbrief De standaard voor de digitale vrachtbrief Onjuiste en onvolledige informatie in de logistieke keten leidt tot vertraging, extra werk en niet-afgeleverde goederen. Bij 5% van alle zendingen gaat bij de

Nadere informatie

How to GTIN. Alles hangt af van het juiste artikelnummer (GTIN)

How to GTIN. Alles hangt af van het juiste artikelnummer (GTIN) How to GTIN Alles hangt af van het juiste artikelnummer (GTIN) Harry Geelen How To GTIN - In de AGF hebben retailers en leveranciers gezamenlijk een handleiding en brochure opgesteld voor artikelbeheer

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst. S@les in de Bouw. 27 november 2014. Kyra Blankenstein Rien Wabeke

Deelnemersbijeenkomst. S@les in de Bouw. 27 november 2014. Kyra Blankenstein Rien Wabeke Deelnemersbijeenkomst S@les in de Bouw 27 november 2014 Kyra Blankenstein Rien Wabeke Doel van deze deelnemersbijeenkomst 1. Wij praten u bij over de nieuwste ontwikkelingen. 2. U kunt praktijkervaringen

Nadere informatie

Kernvraag: Wanneer mechaniseer ik mijn logistieke proces? Jeroen Boon, Rhenus Bert Vermeijden, Still. www.rhenus.com. www.still.nl

Kernvraag: Wanneer mechaniseer ik mijn logistieke proces? Jeroen Boon, Rhenus Bert Vermeijden, Still. www.rhenus.com. www.still.nl Kernvraag: Wanneer mechaniseer ik mijn logistieke proces? Jeroen Boon, Rhenus Bert Vermeijden, Still I Programma I Korte introductie Still en Rhenus Overzicht magazijn processen en keuze matrix Business

Nadere informatie

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Effectief beheer van uw winkelvoorraad Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Efficiënter werken door beter voorraadbeheer Vandaag de dag

Nadere informatie

Greencore Presentatie. Symposium RFID voor Logistiek en de Agro sector door: Herman Jeurissen, Jos van Loon

Greencore Presentatie. Symposium RFID voor Logistiek en de Agro sector door: Herman Jeurissen, Jos van Loon Greencore Presentatie Symposium RFID voor Logistiek en de Agro sector door: Herman Jeurissen, Jos van Loon Introductie Greencore Opgericht in 1991 als onderdeel van de Ierse suiker industrie Core business

Nadere informatie

voice-picking productiviteit omhoog, kosten omlaag

voice-picking productiviteit omhoog, kosten omlaag voice-picking productiviteit omhoog, kosten omlaag Commando wordt gegeven door systeem. voice-picking productiviteit omhoog, kosten omlaag Voice-picking: handen en ogen vrij Het grote voordeel van een

Nadere informatie

De kern van de oplossing: "de S@les Standaard

De kern van de oplossing: de S@les Standaard De kern van de oplossing: "de S@les Standaard 1 Voorstellen Anja Philippens van SRC System Integrators B.V. Han Beuink van Beuink organisatieontwikkeling en automatisering B.V. Doel van de workshop I.

Nadere informatie

Arnold Kampstra & Luuk d Hooghe

Arnold Kampstra & Luuk d Hooghe Arnold Kampstra & Luuk d Hooghe Definitie van een standaard: Standaarden zijn afspraken die vastgelegd zijn in specificatiedocumenten Een interface (koppelvlak) en uitwisselingsformaat (bestand) van een

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Zorgeloos in control met Mediclabel

BUSINESS CASE. Zorgeloos in control met Mediclabel BUSINESS CASE Zorgeloos in control met Mediclabel Over Curan Medical Curan Medical B.V. is gespecialiseerd in het vormgeven, ontwikkelen, produceren en verkopen van intermitterende katheters. Met het hoofdkantoor

Nadere informatie

Warehouse Management Systems

Warehouse Management Systems Management Outlook Warehouse Management Systems Managers willen met een nieuw WMS hun productiviteit en servicegraad verhogen, doorlooptijden verkorten, een betere informatievoorziening leveren en anticiperen

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

EENHEDENDRIEHOEK. In de S@les-Standaard voor de Bouw. Prijseenheid

EENHEDENDRIEHOEK. In de S@les-Standaard voor de Bouw. Prijseenheid EENHEDENDRIEHOEK In de S@les-Standaard voor de Bouw Stichting S@les in de Bouw 21 januari 2010 Voor fabrikanten, groothandels, softwarehuizen en geïnteresseerde aannemers, die deelnemer zijn van S@les

Nadere informatie

Economie en handel. Assistent logistiek. Deel 2 van 6 Maakt goederen/producten gereed voor opslag en slaat deze op

Economie en handel. Assistent logistiek. Deel 2 van 6 Maakt goederen/producten gereed voor opslag en slaat deze op Economie en handel Assistent logistiek Deel 2 van 6 Maakt goederen/producten gereed voor opslag en slaat deze op Titel Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur:

Nadere informatie

Wij bieden maatwerkoplossingen en voorzien u van deskundig advies.

Wij bieden maatwerkoplossingen en voorzien u van deskundig advies. Inhoud Logistiek uitbesteden... 2 Kies voor TLogistics... 2 Kwaliteit is niet noodzakelijk duur... 2 Logistiek voor B2C- als B2B-klanten vanuit Rijen... 3 Locatie Rijen... 3 IT-Systeem... 4 One stop shop...

Nadere informatie

DESADV STAP - VOOR - STAP - GIDS

DESADV STAP - VOOR - STAP - GIDS DESADV STAP - VOOR - STAP - GIDS Hoe u verzendnota s en labels aanmaakt in uw BaswareONE portaal 1/11 Stap 1: het voorbereidende werk A. Account aanvullen. Om uw BaswareONE account in staat te stellen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen GS1 DataBar

Veelgestelde vragen GS1 DataBar Veelgestelde vragen GS1 DataBar Veelgestelde vragen Hieronder vindt u een verzameling van veelgestelde vragen over de GS1 DataBar. 1. Is GS1 DataBar de nieuwe naam voor RSS? Ja. De barcode heette voorheen

Nadere informatie

Colbond kiest opnieuw voor eigen DC en activeert WMS

Colbond kiest opnieuw voor eigen DC en activeert WMS artikel 16 sep 2008 Colbond kiest opnieuw voor eigen DC en activeert WMS LABEL: WAREHOUSING De locatie van Colbond s nieuwe distributiecentrum is bijzonder. Het is hier op het voormalige Akzo-terrein in

Nadere informatie

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en MiNiGRiP.

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en MiNiGRiP. Orbis Software Case Study Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en MiNiGRiP. P01 MiNiGRiP meer dan alleen verpakkingen Minigrip Nederland BV, met

Nadere informatie

ecommunicatie document met begeleidend schrijven

ecommunicatie document met begeleidend schrijven Bijlage 1 ecommunicatie document met begeleidend schrijven T.a.v. Betreft: TBlox ecommunicatie document voor leveranciers Beste leverancier, , 10 mei 2011

Nadere informatie

Samen zaken doen wordt gemakkelijker en efficiënter.

Samen zaken doen wordt gemakkelijker en efficiënter. Samen zaken doen wordt gemakkelijker en efficiënter. 2 Eenvoudigweg beter. Betere eenvoud. We willen samen zaken doen beter en eenvoudiger maken met een modern, wereldwijd ERP-systeem dat ons helpt om

Nadere informatie

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland Update: Exact Online Handel Joost de Stigter Exact Software Nederland EXACT ONLINE HANDEL Dé online bedrijfssoftware Agenda Uw organisatie Over Exact en Exact Online Trends De voordelen van de Cloud Oplossing

Nadere informatie

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Visma.net Logistics Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Erp voor verbetering van uw eindresultaat Wat is Visma.net Logistics? Visma.net Logistics is een online logistieke oplossing (cloud)

Nadere informatie

EDI - Electronic Data Interchange Tips en advies om EDI te implementeren in de Modesector Datum: 24 maart 2014, versie: 1.0

EDI - Electronic Data Interchange Tips en advies om EDI te implementeren in de Modesector Datum: 24 maart 2014, versie: 1.0 EDI - Electronic Data Interchange Tips en advies om EDI te implementeren in de Modesector Datum: 24 maart 2014, versie: 1.0 Inhoud 1 Wat is EDI? 4 1.1 Waarom is dit belangrijk? 4 1.2 Wat levert het op?

Nadere informatie

Webshop Dashboard. Inkoopmodule

Webshop Dashboard. Inkoopmodule Webshop Dashboard Inkoopmodule Shoxl Dashboard Inkoopordermodule 2012 v2 1 Copyright Integrace BV 2012 1. Introductie Met de inkoopmodule van het Dashboard beheert u uw inkooporders. Inkooporders kunnen

Nadere informatie

in control of logistics

in control of logistics in control Logistieke oplossingen over de volle breedte. Geen wereld zo dynamisch als die van de logistiek. Juist daarom overziet Vanboxtel de volle logistieke breedte en biedt daarvoor oplossingen aan.

Nadere informatie

Reference Case (e)reseller

Reference Case (e)reseller Reference Case (e)reseller Copaco biedt met YourLogistics een compleet pakket aan logistieke diensten, zodat partners kunnen worden ontzorgt op logistiek vlak en focus behouden op marketing & sales. Vanuit

Nadere informatie

Xeleos Health Care Solutions Maart 2011 Auteur: Gunter Fonteyne. Whitepaper: Traceerbaarheid van de supply chain in de zorg

Xeleos Health Care Solutions Maart 2011 Auteur: Gunter Fonteyne. Whitepaper: Traceerbaarheid van de supply chain in de zorg Xeleos Health Care Solutions Maart 2011 Auteur: Gunter Fonteyne Whitepaper: Traceerbaarheid van de supply chain in de zorg 1.Inleiding In ziekenhuizen en zorginstellingen moeten zorgverleners erover waken

Nadere informatie

nederlands Accelereer uw laad proces

nederlands Accelereer uw laad proces Accelereer uw laad proces NEDERLANDS Accelereer uw laad proces Ancra Systems is DE specialist op het gebied van automatische vrachtauto laad- en lossystemen: van standaard Wat zijn automatische laad- en

Nadere informatie

13 september E-commerce en de balans tussen mens, proces en techniek

13 september E-commerce en de balans tussen mens, proces en techniek 13 september 2016 E-commerce en de balans tussen mens, proces en techniek E-Commerce en bedrijf Winfred Laudy Proces manager Copaco Voorstel ronde, wie zijn wij Quiz Wat beïnvloedt ons Kwaliteit vs kwantiteit

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers Elobase Detailhandel Verkoper Kerntaak 1 Theorie- en infoboek

Noordhoff Uitgevers Elobase Detailhandel Verkoper Kerntaak 1 Theorie- en infoboek Theorieboek KT1 HOOFDSTUKKEN - Inleiding Goederen ontvangen en controleren Goederen verplaatsen Ompakken en prijzen Goederen opslaan Voorraadbeheer Werken met artikelpresentaties Presentatie en winkelinterieur

Nadere informatie

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV.

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. ONTVANG HERKEN VERWERK ARCHIVEER NAViDocs is de volledig

Nadere informatie

ULTIMAX WHOLESALE HOU UW RENDABILITEIT ONDER CONTROLE ADULTIMA IMPROVING BUSINESS PRODUCTIVITY

ULTIMAX WHOLESALE HOU UW RENDABILITEIT ONDER CONTROLE ADULTIMA IMPROVING BUSINESS PRODUCTIVITY ULTIMAX WHOLESALE HOU UW RENDABILITEIT ONDER CONTROLE ADULTIMA IMPROVING BUSINESS PRODUCTIVITY Onze voorraad wordt nu realtime bijgewerkt. En met voicepicking hebben we de uitlevergraad fors verbeterd.

Nadere informatie

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL Logistics 3 PL Logistics Warehousing en Opslag Mondial Logistics beschikt over de juiste kennis en ervaring op het gebied van warehousing,

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Origin Fruit Direct start met GS1 Palletlabel voor Europese Retail

BUSINESS CASE. Origin Fruit Direct start met GS1 Palletlabel voor Europese Retail BUSINESS CASE Origin Fruit Direct start met GS1 Palletlabel voor Europese Retail Over Origin Fruit Direct Origin Fruit Direct distribueert vanuit de Rotterdamse haven fruit naar retailers en sapfabrikanten

Nadere informatie

Samen zaken doen wordt gemakkelijker en efficiënter.

Samen zaken doen wordt gemakkelijker en efficiënter. Samen zaken doen wordt gemakkelijker en efficiënter. 2 Eenvoudigweg beter. Betere eenvoud. We willen samen zaken doen beter en eenvoudiger maken met een modern, wereldwijd ERP-systeem dat ons helpt om

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het boekenvak

Ontwikkelingen in het boekenvak Ontwikkelingen in het boekenvak Mathijs Suidman Boekenbarometer Q3 2017 19,5% +1,8% 93,1% -0,2% 13,5% -0,3% 79,1% -1,0% Aandeel online verkoop Verkoop fysiek versus Aandeel top-100 op Verkoop na verschijning

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!!05-11-2014!!!!!!!

Klaar voor de toekomst!!05-11-2014!!!!!!! Klaar voor de toekomst 05-11-2014 De marktaandelen Steel market shares - Single storey steelwork 2006 100 Market share in % 80 60 40 20 0 UK NL S F B/L D DK N FIN CH A SP I Staalbouw klaar voor de toekomst?

Nadere informatie

Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard

Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard Shoxl White paper 2010 Integrace Shoxl webshop Dashboard Versie 1.1-30/09/2010 pagina 1 1 Introductie De administratie en logistiek achter uw webshop kan

Nadere informatie

Customer Case Koninklijke ERU

Customer Case Koninklijke ERU Feiten in het kort: Bedrijf:, Woerden Branche: Food & Beverage Werknemers: 75 Activiteiten: Productie en verkoop smeltkaasproducten Oplossing: Implementatie VMI met Cloud EDI en WMS Operationeel sinds:

Nadere informatie

Whitepaper. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem.

Whitepaper. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem. Inhoud Inleiding... 1 Factureren... 1 Klantgegevens... 2 Orderverwerking... 2 Artikelinformatie... 3 Voorraad... 3 Inleiding

Nadere informatie

De Ridder forceertechniek B.V.

De Ridder forceertechniek B.V. CONCEPT Handboek bedrijfsbureau De Ridder forceertechniek B.V. Concept: Wordt nog aangevuld angevuld eind november 2008 na ERP implementatie Auteur: Koenders en Partners B.V. te Midwoud Datum: september

Nadere informatie

Alvorens u EDI berichten van Transus kunt ontvangen dient u eerst een aantal voorbereidingen te treffen. Zo dient u eerst:

Alvorens u EDI berichten van Transus kunt ontvangen dient u eerst een aantal voorbereidingen te treffen. Zo dient u eerst: Compad Bakkerij EDI Transus koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 18 november 2016 Concept Carol Esmeijer 1.1 14 februari 2016 Concept Carol Esmeijer Jumbo informatie 1.2

Nadere informatie

E facturering voor de bouw

E facturering voor de bouw E facturering voor de bouw 7 februari 2013, Beatrixgebouw Utrecht agenda 0745 Welkom door Rens Drent 0800 Stand van zaken S@les in de bouw door Gert Koutstaal van Novaq 0815 Ervaringen AEC deelnemers S@les

Nadere informatie

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen 1 Keuzes betreffende transport Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer Luchtvervoer

Nadere informatie

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen Vanboxtel verzorgt uw EDI traject. electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen EDI Uw zakenpartner

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

ORSY voorraadmanagement

ORSY voorraadmanagement ORSY voorraadmanagement veel druk door voorraadmanagement? De oplossing! ORSY voorraadmagazijnmanagement Voorraadbewaking, tijdbesparing, orde en overzicht. 2 ORSY voorraadmanagement Kosten reduceren winst

Nadere informatie

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek Als dienstverlener op het gebied van pakketlogistiek, biedt packntrace eersteklas diensten die betrekking hebben op alle aspecten

Nadere informatie

Aanleverinstructies. media

Aanleverinstructies. media Aanleverinstructies media Snelle verwerking van leveringen: een kwestie van samenspel CB verwerkt per maand miljoenen boeken en andere artikelen. Om leveringen snel en efficiënt op de plaats van bestemming

Nadere informatie

GS1-verzendbericht Handleiding voor implementatie in levensmiddelenen drogisterijsector 29 november 2013 versie 1.5

GS1-verzendbericht Handleiding voor implementatie in levensmiddelenen drogisterijsector 29 november 2013 versie 1.5 GS1-verzendbericht Handleiding voor implementatie in levensmiddelenen drogisterijsector 29 november 2013 versie 1.5 Inhoud Inleiding 3 1 Uitgangspunten 4 1.1 Basisregels 4 1.2 Aanvullende regels 4 2 Inhoud

Nadere informatie

warehouse management system (WMS)

warehouse management system (WMS) warehouse management system (WMS) kwaliteit en productie verhogend en dus kostenbesparend Registratie van inkomende goederen WMS kwaliteit en productie verhogend en dus kostenbesparend kostenbesparing,

Nadere informatie

EDI-procedure Superunie

EDI-procedure Superunie Versie: 1.7 Auteur: Alfred van Kuyl Copyright: C.I.V. Superunie B.A. Industrieweg 22 B Postbus 80, 4153 ZH Beesd T +31(0)345 686 666 F +31(0)345 686 600 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

Financieel Upload prijsbestanden

Financieel Upload prijsbestanden Besteladvies Behoefde op basis van historisch verbruik Inzicht in lopende acties Advies per leverancier Bestelplanning leverancier Logistiek Optimale voorraad beheersing Klant routeplanning Picklijsten

Nadere informatie

Brochure AMF Inkoop en logistiek

Brochure AMF Inkoop en logistiek Brochure AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013. Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld

E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013. Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013 Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld Groenewout 45 jaar logistieke historie Logistiek >5 jaar e-commerce logistieke vraagstukken Internationaal logistiek adviesbureau

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek?

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek? Hoofdstuk 1 Voorraad 1.1 Over het algemeen is er een grote voorraad in de apotheek aanwezig met veel verschillende geneesmiddelen in verschillende aantallen per geneesmiddel. Door welke twee factoren wordt

Nadere informatie

OEFENFIRMA. Handleiding ordergenerator-marktplaats. Auteur: Albert Geuens

OEFENFIRMA. Handleiding ordergenerator-marktplaats. Auteur: Albert Geuens OEFENFIRMA Handleiding ordergenerator-marktplaats Auteur: Albert Geuens Inhoudstabel 1 Algemeen... 3 2 Webwinkels... 4 2.1 Handelsproducten bestellen... 5 2.2 Een spontane offerte... 8 De ordergenerator

Nadere informatie

Maandag 10 oktober a.s. organiseren wij de S@les in de Bouw-Dag in Kontakt der Kontinenten (Amersfoortsestraat 20) in Soesterberg.

Maandag 10 oktober a.s. organiseren wij de S@les in de Bouw-Dag in Kontakt der Kontinenten (Amersfoortsestraat 20) in Soesterberg. S@les in de Bouw-Dag Maandag 10 oktober a.s. organiseren wij de S@les in de Bouw-Dag in Kontakt der Kontinenten (Amersfoortsestraat 20) in Soesterberg. Voor deze bijeenkomst nodigen wij bouw- en infrabedrijven,

Nadere informatie

Agenda 31 mei 2012. Agenda

Agenda 31 mei 2012. Agenda Agenda 31 mei 2012 Agenda Agenda - 2 Doel van de bijeenkomst 1. U informeren over de resultaten van de werkgroepen die na de bijeenkomsten in 2011 zijn gestart, te weten: Werkgroep Wat willen de bouwbedrijven

Nadere informatie

Van papier naar digitaal in 2013

Van papier naar digitaal in 2013 DDi B.V. Binnenweg 18 2132 CT Hoofddorp T +31 (88) 567 2000 info@ddi.nl www.ddi.nl Rabobank 34.58.63.003 K.v.K. Haarlem 34081856 Van papier naar digitaal in 2013 DDi Van papier naar digitaal in 2013 5

Nadere informatie