SCHEIDING VAN ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE PROCESSEN IN DE THIRD PARTY LOGISTICS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHEIDING VAN ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE PROCESSEN IN DE THIRD PARTY LOGISTICS"

Transcriptie

1 SCHEIDING VAN ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE PROCESSEN IN DE THIRD PARTY LOGISTICS

2 Versie: 1.0 Datum: April 2012 Auteur: Afdeling: Jeroen Bouman Scheiding van administratieve en operationele processen in de third party logistics 1

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding3 1.1 Doel van de whitepaper 3 2 Huidige marktsituatie 4 3 Problemen bij het niet-scheiden van administratieve en operationele processen De administratieve processen 5 4 Een betere oplossing Twee soorten WMS-systemen Voordelen van een WMS 8 5 Conclusie 9 Copyright 2014, Centric Netherlands B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Centric Netherlands B.V. Scheiding van administratieve en operationele processen in de third party logistics 2

4 1 Inleiding SCHEIDING VAN ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE PROCESSEN IN DE THIRD PARTY LOGISTICS Welke eisen worden aan de administratieve ondersteuning gesteld? Steeds meer groot- en detailhandelsondernemingen besteden de logistieke activiteiten uit aan logistieke dienstverleners. Deze organisaties kennen de markt en hebben een hogere flexibiliteit in volume en de afhandeling van verschillende soorten goederen. Ook zijn logistieke dienstverleners flexibeler in additionele diensten als VAL (Value Added Logistics) en VAS (Value Added Services). Denk hierbij aan het labellen van artikelen, het gebruik van bepaalde verpakkingen bij het verzenden, het uitvoeren van kwaliteitscontroles, het registreren van leveranciersbeoordelingen (vendorrating) et cetera. Andere redenen om uit te besteden zijn tijdwinst, kostenreducering en de mogelijkheid zich weer volledig op de core business te kunnen richten. Door deze ontwikkeling krijgt de logistieke dienstverlener meer taken voor zijn rekening. Zo zijn distributie, VAL en douaneinklaring steeds vaker onderdeel van het dienstenpakket. En hoewel de third party logistics-partijen (3PL-bedrijven) vaak wel over een softwaresysteem beschikken voor transport en opslag, is die oplossing in veel gevallen niet geschikt voor het aansturen van de processen in het magazijn. 1.1 Doel van de whitepaper Dit document beschrijft waarom de aansturing van magazijnprocessen optimaal geautomatiseerd moet zijn om de informatievoorziening in het bedrijf - maar ook daarbuiten - goed te regelen. Op die manier kunt u de administratieve en operationele processen zo inrichten dat het de performance van uw bedrijf ten goede komt. Scheiding van administratieve en operationele processen in de third party logistics 3

5 2 Huidige marktsituatie Het is bij 3PL-organisaties gebruikelijk dat inkopers en accountmanagers de magazijnvloer opgaan om te controleren of er daadwerkelijk ruimte is voor goederen. Of om te zien in hoeverre de voorraad daadwerkelijk aanwezig is. Deze manier van werken is begrijpelijk als de informatie uit de systemen onvolledig of onjuist is, maar qua efficiency ongewenst. Magazijnmedewerkers worden zo immers continu gestoord met vragen over de voorraad. Is de kwaliteit van de voorraad al gecontroleerd? Kunnen de goederen nog mee met een bepaalde zending? Hoewel communicatie binnen de organisatie op zich aan te bevelen is, voegen vragen naar informatie die ook direct uit ICT-systemen te halen is, geen waarde toe aan de logistieke keten. Hoe zorgt u er nu voor dat de informatie uit de systemen juist, volledig en tijdig beschikbaar is? Het antwoord hierop: door de processen in uw magazijn aan te sturen met behulp van een WMSoplossing (Warehouse Management System). Een WMS is speciaal voor dat doel ontworpen en maakt een betere scheiding van administratie en operatie mogelijk. Scheiding van administratieve en operationele processen in de third party logistics 4

6 3 Problemen bij het niet-scheiden van administratieve en operationele processen 3.1 De administratieve processen Veel logistieke dienstverleners hebben de planning van uitgaande goederen goed geregeld. Transporten worden tijdig gepland, documenten worden voorbereid en zowel medewerkers als externe partijen worden juist en op tijd geïnformeerd. Ook op het gebied van de administratie laten deze bedrijven zelden steken vallen. 3PL ers zijn in veel gevallen als transporteur begonnen en zijn deze manier van werken gewend. Toch zien we dat de overige logistieke processen vaak minder goed geregeld zijn. Ter verduidelijking enkele voorbeelden uit de praktijk. Hallo chauffeur De opdrachtgever spreekt met de leverancier of transporteur van de leverancier af dat goederen op een bepaalde dag bij het warehouse van de logistieke dienstverlener geleverd moeten worden. Opvallend is dat de logistieke dienstverlener daar niet van op de hoogte gebracht wordt, terwijl hij wel degelijk belanghebbende is. Zodra de chauffeur van de vrachtwagen (of een ander transportmiddel) zich meldt bij de poort van uw bedrijf, dienen de fysieke processen en de administratie daarvan gelijktijdig te verlopen. Zo heeft de backoffice (de administratie) van uw bedrijf direct inzicht in de status en voortgang van de processen in uw warehouse. Bij de fysieke ontvangst worden de goederen tijdens of direct na het lossen geïdentificeerd. Hierdoor wordt de handelswaar in uw computersysteem geregistreerd. Daarna kunnen de artikelen worden onderworpen aan bepaalde kwaliteitscontroles, direct door intern transport naar het opslaggebied worden verplaatst of als crossdock worden afgehandeld. Indien deze identificatie in het magazijn niet direct wordt uitgevoerd, zal de administratiemedewerker bellen of persoonlijk verifiëren of die ontvangst daadwerkelijk binnen staat en wat de status van de goederen is. Waar zet ik de goederen in het magazijn? De goederen die op het dock worden ontvangen, worden weggebracht door intern transport. Afhankelijk van de inrichting van het magazijn, de kenmerken van de artikelen en de verwachte datum van uitslag worden de goederen op een bepaalde locatie gezet. Dit kan zowel een picklocatie, bulk- of bloklocatie zijn. De beste locatie wordt berekend aan de hand van diverse rekenregels, zodat de goederen op - logistiek gezien - de beste locatie worden geplaatst. Het feit dat de heftruckchauffeur direct aan het systeem bevestigt dat de goederen (bijvoorbeeld een pallet, doos of tank) op de nieuwe locatie zijn geplaatst, zorgt ervoor dat de administratie gelijk is aan de fysieke toestand (de goederen staan op een bepaalde locatie). Scheiding van administratieve en operationele processen in de third party logistics 5

7 Pakbonnen lopen Bij de voorbereiding van het orderverzamelen worden de vervoersopdrachten - bij een groothandel en retailer de verkooporderregels - zodanig vertaald naar opdrachten voor het magazijn, dat de goederen in de juiste hoeveelheid op het juiste moment gereedstaan voor transport naar de afnemer. Deze opdrachten kunnen aan het warehouse worden gegeven, zodra de administratie er zeker van is dat de goederen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. In de praktijk blijkt de werkvoorbereider vaak niet in staat deze gegevens uit het systeem te halen. Hierdoor is hij genoodzaakt om het warehouse in te gaan en te vragen wat de status van de goederen is. Zijn de goederen daadwerkelijk beschikbaar om te verzamelen? Kan het transport gereed worden gemaakt? Staan de goederen op een bereikbare plek? Kan ik de pakbonnen draaien en kunnen ze gelopen worden? Dit soort vragen storen de werkzaamheden op de vloer en vergen veel tijd van de administratie. Om ervoor te zorgen dat administratieve en fysieke handelingen aan elkaar gelijk zijn, is het noodzakelijk om met RF-scanners of spraaktechnologie (voicepicking) te werken. Hierdoor wordt de bevestiging van het uitvoeren van een bepaalde taak direct geregistreerd. Deze werkwijze komt overeen met de gedachte dat fysieke handelingen realtime verwerkt dienen te worden, zodat de administratie overeenkomt met de fysieke situatie. Zet maar op het dock! De bovengenoemde processtappen zijn slechts voorbeelden van de vele mogelijkheden in uw magazijn. Zaken als kwaliteitscontrole, crossdock, vullingsgraad van het magazijn en overige planningszaken zijn niet nader beschreven, maar dienen net als de hoofdprocessen zodanig opgezet te worden dat de administratie en de fysieke processen direct aan elkaar gerelateerd zijn. Zoals hierboven beschreven, krijgen orderverzamelaars opdrachten met de melding als je klaar bent, zet de spullen maar op het dock. De orderverzamelers en diegenen die het interne transport hebben uitgevoerd, hebben bevestigd dat ze gestart zijn met de opdrachten, scannen iedere beweging of accorderen dat via een voice recognition, zodat het systeem exact weet wat de status van iedere opdracht in het magazijn is. Zodra de medewerker gereed is met een taak, wordt de opdracht gegeven om de pallet met de goederen op een bepaalde locatie te zetten. Met deze methode worden de goederen naar een specifiek dock gestuurd en niet naar een leeg dock. Scheiding van administratieve en operationele processen in de third party logistics 6

8 4 Een betere oplossing 4.1 Twee soorten WMS-systemen Veel logistieke dienstverleners gebruiken een WMS waarbij de processen in het magazijn worden aangestuurd door de medewerkers op de werkvloer. De handelingen, zoals een ontvangst, worden in eerste instantie op een formulier genoteerd. Dit formulier wordt aan het einde van de dag bij de administratie ingeleverd. Daar worden de gegevens vervolgens in het systeem ingevoerd. Al die tijd komt de fysieke situatie niet overeen met de administratie. Centric zet haar Locus WMS (Warehouse Management System) in om de planning en de uitvoering van alle activiteiten in het magazijn te ondersteunen. Deze oplossing stuurt alle handelingen in uw warehouse aan. We onderscheiden globaal twee soorten WMS-systemen 1. Directed WMS: dit systeem heeft de regie over de processen in het magazijn. Oftewel, het WMS stuurt de medewerkers aan met gerichte taken. 2. Assisted WMS: deze oplossing registreert de handelingen die een magazijnmedewerker uitvoert. De magazijnmedewerker/teamleider bepaalt welke taken er worden uitgevoerd. Locus WMS is een directed WMS. Op basis van diverse businessrules wordt uw magazijn aangestuurd. Deze businessrules zijn configureerbaar, omdat ieder magazijn uniek is. Bij het aansturen van uw magazijn wordt gebruikgemaakt van RF-scanners of voice-apparatuur, waarmee uw medewerkers worden aangestuurd. Op basis van businessrules wordt de juiste opdracht aan de juiste medewerker gegeven. De juiste opdracht wordt bepaald aan de hand van prioriteitsregels. Het toekennen van een opdracht aan de juiste medewerker wordt bepaald aan de hand van diverse autorisatieregels, bijvoorbeeld mag de medewerker in dat bepaalde gebied werken? Het WMS stuurt uw magazijn aan. Het ERP-systeem (Enterprise Resource Management) registreert en verwerkt alle opdrachten van uw opdrachtgevers. Groothandelsmaatschappijen hebben te maken met in- en verkoop. Deze gegevens (opdrachten van principalen, verkopen en inkopen) worden door het ERP aan het WMS doorgegeven. Het WMS stuurt vervolgens het fysieke proces in het magazijn aan. Nadat het betreffende proces gereed is, informeert het WMS het ERP via een standaard gegevensbericht. Het ERP en WMS werken op deze manier samen waardoor een closed loop ontstaat. Scheiding van administratieve en operationele processen in de third party logistics 7

9 4.2 Voordelen van een WMS Locus WMS van Centric stuurt de processen in uw magazijn zodanig aan dat de registratie van de activiteiten verweven is met het uitvoeren ervan. In het geval van het orderverzamelen bijvoorbeeld: bij het bevestigen dat een artikel is gepakt wordt direct geregistreerd dat een artikel op een pallet ligt of in een doos zit die naar een bepaalde afnemer wordt gestuurd. De fysieke situatie is op die manier gelijk aan de administratieve weergave. Het grote voordeel hiervan is dat medewerkers van de backoffice (administratie) in hun systeem de status van een bepaalde opdracht of een reeks opdrachten zien. Door de closed loop-interface zijn de medewerkers van de backoffice in staat het ERP te raadplegen voor de status van de activiteiten in het magazijn en het registreren van opdrachten van principalen of het registreren van de in- en verkopen. De magazijnmedewerkers worden derhalve aangestuurd door het WMS. De logistieke manager en teamleiders in het magazijn monitoren op hun beurt in Locus WMS de voortgang van de processen. Het ERP wordt gebruikt om stamgegevens - zoals die van artikelen, klanten en opdrachtgevers - te registreren. Deze stamgegevens worden met de closed loop-interface aan het WMS doorgegeven. Het voordeel van deze methode is dat gegevens op één plek worden ingevoerd. Om fouten bij invoer te reduceren, is het wenselijk dat opdrachtgevers, leveranciers en klanten hun gegevens elektronisch aanleveren. Behalve minder fouten vermindert dit ook de tijd die gespendeerd wordt om deze gegevens in te voeren en te controleren. Scheiding van administratieve en operationele processen in de third party logistics 8

10 5 Conclusie Wilt u voorkomen dat medewerkers van de backoffice de magazijnvloer moeten betreden om naar de status te vragen, dan adviseert Centric om een directed WMS in te zetten voor het aansturen van uw magazijnprocessen. Door de juiste aansturing en registratie van de activiteiten is de administratieve weergave gelijk aan de fysieke situatie in uw warehouse. Centric levert automatiseringsdiensten voor de gehele supply chain. We voorzien retailers (fashion/(non)food), groothandels, logistieke dienstverleners en transporteurs van moderne en geïntegreerde ICT-oplossingen. Wij leveren producten en diensten op het gebied van enterprise resource planning, instore automation, point-of-sale, supplychainmanagement, fleetmanagement, transportmanagement, warehousemanagement, businessintelligence, business collaboration & integration, customer relationship management, e-business, e-commerce en mobility. Scheiding van administratieve en operationele processen in de third party logistics 9

HET AANSTUREN VAN MAGAZIJNMECHANISATIE; WCS VERSUS WMS-LOGISTIEK

HET AANSTUREN VAN MAGAZIJNMECHANISATIE; WCS VERSUS WMS-LOGISTIEK HET AANSTUREN VAN MAGAZIJNMECHANISATIE; WCS VERSUS WMS-LOGISTIEK Jeroen Bouman Business Consultant Steeds meer Nederlandse warehouses gaan over op het implementeren van een of meerdere mechanisaties. Denk

Nadere informatie

Verbetervoorstellen op het gebied van informatiesystemen en stromen op basis van de analyse van vier bedrijfsprocessen

Verbetervoorstellen op het gebied van informatiesystemen en stromen op basis van de analyse van vier bedrijfsprocessen Verbetervoorstellen op het gebied van informatiesystemen en stromen op basis van de analyse van vier bedrijfsprocessen Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Datum: april 2007 Naam: Vincent Spruit Studentnummer:

Nadere informatie

Carma CRM Kennismaking

Carma CRM Kennismaking Carma CRM Kennismaking Ingenieursbureau B-ware b.v. Postbus 230 7500 AE Enschede Telefoon: (053) 789 09 87 www.carma.ws www.b-ware.nl Carma CRM: De klant centraal, uw bedrijf voorop! KENNISMAKING Bekende

Nadere informatie

Branche Groothandel Totaalrapport

Branche Groothandel Totaalrapport Branche Groothandel Totaalrapport De Groothandel in kaart Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Exact Heliview Research Lage Mosten 1, Postbus 3327, 4800 DH Breda Tel: +31 (0)76 5482000 Fax: +31 (0)76

Nadere informatie

Beginselen van de financiële administratie

Beginselen van de financiële administratie SERIE Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van de financiële administratie G. Krijgsheld, J.P.G.A. Straver Tweede druk Noordhoff Uitgevers bv Serie Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van

Nadere informatie

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf ERP software van MKG Inhoudsopgave 1. Wat is MKG ERP? 2. Overzicht functionaliteit. Relatiebeheer / CRM Verkoop Calculatie Productie Planning Inkoop Urenregistratie / Shopfloor control Voorraad / expeditie

Nadere informatie

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering Oculus Suite Oog voor uw automatisering Inhoud Oculus De standaardoplossing van Pantheon 5 Oculus Suite 7 Oculus Portal 8 Oculus i Opener 9 Oculus ERP 11 Oculus CRM 17 Oculus WMS 18 Oculus DMS 19 Oculus

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Stoppen met operationeel inkopen

Stoppen met operationeel inkopen Stoppen met operationeel inkopen Als ketenintegratie nog geen onderdeel is van uw strategie dan is nu het moment om te beginnen. TRADECLOUD B.V. Molengraaffsingel 12 2629JD Delft The Netherlands 0031-15-30

Nadere informatie

Logistiek verbeterplan: Jobsfashion

Logistiek verbeterplan: Jobsfashion Logistiek verbeterplan: Jobsfashion Student : XXXX Datum : 28 november 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module ICT en Logistiek Management Docent: XX Voorwoord

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

Thema. Inpakken en wegsturen. Interview met Maarten Jan Reijnders Pavitra www.pavitra.nl

Thema. Inpakken en wegsturen. Interview met Maarten Jan Reijnders Pavitra www.pavitra.nl Interview met Maarten Jan Reijnders Pavitra www.pavitra.nl Inpakken en wegsturen Pavitra ( zuiver in het Sanskriet) staat voor een gezonde levensstijl. Voldoende bewegen, goed en gevarieerd eten, alles

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Aan de slag met samen werking in de logistiek Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Auteurs TNO G.R. Janssen MSc. Dr. W. Ploos van Amstel Dr. H.J Quak Ir. S.A. van Merrienboër

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Product Management Versie 0.2 Venlo, februari 2015 Bestand: BR v3.90.0 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 03/02/15 V0.1

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Patrick Mackaaij, 1057782. Eindrapport 2 de stage ... Managementinformatie en de Balanced Scorecard

Patrick Mackaaij, 1057782. Eindrapport 2 de stage ... Managementinformatie en de Balanced Scorecard ......... Patrick Mackaaij, 1057782. Eindrapport 2 de stage.......... Managementinformatie en de Balanced Scorecard Samenvatting Naar aanleiding van een door het management gesteld probleem is onderzoek

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer?

Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Public the way we see it Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Status voorraadbeheer binnen Nederland Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Naam auteurs: Menno Rustenburg Raymond Beers Bedrijfsnaam:

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Service Manager

UNIT4 Multivers Service Manager UNIT4 Multivers Service Manager UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 MULTIVERS Service Manager UNIT4 Multivers Service Manager Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet

Nadere informatie

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing Walther Ploos van Amstel Oktober 2012 Dit artikel geeft de uitgangspunten voor een goede planning en besturing van de logistiek. Waarom

Nadere informatie