Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard"

Transcriptie

1 Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard Shoxl White paper 2010 Integrace Shoxl webshop Dashboard Versie /09/2010 pagina 1

2 1 Introductie De administratie en logistiek achter uw webshop kan zelfs bij een relatief klein aantal orders al aardig complex worden. Dat geldt zeker voor de webwinkelier die ook nog voorraden aanhoudt. Er moet dagelijks worden bepaald welke orders zijn betaald en kunnen worden uitgeleverd. De uitlevering moet worden voorgemeld bij de verzender en er moeten pakbonnen en adresstickers worden gemaakt. Om te voorkomen dat er wordt misgegrepen bij het uitleveren van de orders moeten voorraadniveaus worden bewaakt en moet er tijdig worden besteld bij de toeleveranciers. Het Shoxl Dashboard biedt een praktische oplossing voor het orderbeheer en voorraadbeheer van de voorraadhoudende webshop. Het Dashboard geeft een actueel overzicht van alle orders die u heeft ontvangen in uw Shoxl shop, en inzicht in de actuele voorraadstatus. Deze publicatie geeft een overzicht van de belangrijkste functionaliteiten van het Shoxl Dashboard. We behandelen hierbij eerst het beheren van orders met het Order Dashboard; en vervolgen dan met voorraadmanagement met het Voorraad Dashboard. Het Shoxl Webshop Dashboard is een "plug-in" op het Webshop CMS, en maakt deel uit van de Shoxl Professional versie. Het Dashboard is tevens verkrijgbaar als losse applicatie, die aan uw eigen webshop kan worden gekoppeld Integrace Shoxl webshop Dashboard Versie /09/2010 pagina 2

3 2 Order Dashboard Met het Order Dashboard heeft u in één oogopslag inzicht in de actuele status van al uw orders en in uw orderhistorie. 2.1 Inzicht in orders en hun status Het Order Dashboard geeft een volledig overzicht van de ontvangen orders en hun status. Welke statussen beschikbaar zijn is volledig configureerbaar op klantniveau. Standaard komen orders binnen met status 00 Nieuw. Zodra er een bewerking op de order heeft plaatsgevonden wordt deze status opgehoogd, bijvoorbeeld naar 30 betaald. Een status kan per order worden gemuteerd, of per groep van orders. 2.2 Snel orders selecteren en muteren In het Dashboard kan op diverse ordereigenschappen worden gefilterd en gezocht. Het is zeer eenvoudig om een overzicht te krijgen van bijvoorbeeld alle nieuwe orders, betaalde orders, te verzenden orders of verzonden orders. Door meerdere orders te selecteren kan met één handeling de status van de hele groep worden gewijzigd. 2.3 Eenvoudig creditfacturen maken Orders die niet zijn betaald of om een andere reden zijn geannuleerd kunnen in hun geheel worden gecrediteerd met een simpele druk op de knop. Er wordt dan automatisch een creditfactuur in PDF-formaat verzonden naar de webshophouder en de klant. Gecrediteerde artikelen worden automatisch weer toegevoegd aan de voorraad. 2.4 Koppeling met ParcelWare en Delisprint Orderinformatie kan eenvoudig worden geëxporteerd naar een CSV bestand dat geschikt is om in te lezen in ParcelWare van TNT of DeliSprint van DPD. Verzendlabels kunnen vervolgens automatisch worden afgedrukt. 2.5 Check op uitleverbaarheid van orders In het Order Dashboard kan met één druk op de knop worden gecontroleerd of orders uitgeleverd kunnen worden of niet. Hierbij wordt voor elke backorder en nieuwe order nagegaan of de producten op de plank liggen. Wanneer dat niet het geval is krijgt of houdt de order de status backorder. Als er wel kan worden uitgeleverd krijgt de order de status uitleverbaar Integrace Shoxl webshop Dashboard Versie /09/2010 pagina 3

4 Deze functionaliteit is uiteraard alleen relevant wanneer een webshophouder toestaat dat er meer wordt besteld van een product dan dat er daadwerkelijk op de plank ligt. 2.6 Genereer samengestelde picklist Voor de orders die moeten worden uitgeleverd kan een samengestelde picklist worden gemaakt. Deze lijst geeft per product(optie) de totale bestelde hoeveelheid. Op basis van deze lijst kunnen alle producten in één rondgang in het magazijn worden verzameld, en vervolgens worden verdeeld over de orders. Uiteraard kan in plaats van de samengestelde picklist ook een picklist per order worden geproduceerd, in de vorm van een pakbon. 2.7 Koppeling met administratie De shop en het Dashboard bieden verschillende koppelingsmogelijkheden met back-office systemen. Elke order resulteert in een -bericht aan zowel de klant als de webshophouder. Bij het bericht aan de webshophouder kan de order in XML-formaat worden bijgevoegd. Dit XMLbestand kan vervolgens worden ingelezen in het back-office systeem. Voor het inlezen van grotere aantallen orders in één keer kan een export worden gemaakt van in het Dashboard geselecteerde orders. Dit resulteert in een Excel bestand, dat vervolgens weer ter import aan het administratieve systeem kan worden aangeboden. Met het online boekhoud pakket Reeleezee is de koppeling nog verder geautomatiseerd. Orders en producten worden volautomatisch ingelezen in dit pakket Integrace Shoxl webshop Dashboard Versie /09/2010 pagina 4

5 2.8 Rapportages omzet en toegevoegde waarde In de webshop kan een lijst worden opgevraagd van alle orders/orderregels over de afgelopen maanden. Deze lijst kan worden geïmporteerd in Excel. Op elke productregel wordt tevens de inkoopprijs van het product vermeld. In Excel kunnen vervolgens eenvoudig de maandtotalen worden berekend van zowel verkopen als de inkoopwaarde van de inkopen, en daarmee uiteraard direct ook het resultaat uit verkopen. Deze totalen zijn voor een eenvoudige administratie voldoende. 2.9 Berekening Voorraadwaarde Bij vaste inkoopprijzen (prijzen voor hetzelfde artikel die niet wijzigen) kan de nieuwe voorraadwaarde eenvoudig worden berekend door de inkoopwaarde van de verkopen af te trekken van de actuele voorraadwaarde. In de administratie volstaat een boeking van voorraad aan kostprijs verkopen. Wanneer inkoopprijzen fluctueren wordt het echter iets complexer. In de nabije toekomst zal het Dashboard de mogelijkheid bieden om bij elke inkoop ook de inkoopprijs van dat moment vast te leggen. Het Dashboard zal dan automatisch berekenen wat de inkoopwaarde van de verkopen is, op basis van het fifo-principe (first in, first out). Hierbij wordt aangenomen dat er producten op volgorde van binnenkomst ook weer worden verkocht. Voor complexere situaties, waarin u de voorraad waardeert op basis van Vaste Verreken Prijzen (VVP), kunt u gebruik maken van de faciliteiten die uw administratieve pakket biedt Werk zoals u zelf wilt Het Order Dashboard is volledig inrichtbaar en legt verder niets op aan uw proces. U kiest zelf welke order-statussen u wilt hanteren. U kunt statusmutaties automatiseren, maar net zo goed handmatig doorvoeren. Zo kunt u er voor kiezen om orders waarvoor de verzendlabels zijn geëxporteerd automatisch de status verzonden te geven; maar u kunt dat ook handmatig doen, bijvoorbeeld wanneer de orders daadwerkelijk weg zijn uit uw magazijn. Het Order Dashboard is standaard ingericht voor het volgende proces: - orders komen binnen met een status 00 nieuw. - er wordt (al dan niet deels automatisch) gecontroleerd of orders betaald zijn, waarna zij de status 10 betaald krijgen. Nieuwe orders die niet vooraf zijn betaald (via bijvoorbeeld ideal of PayPal) krijgen de status 20 openstaand. - bij elke uitlevering wordt voor alle betaalde orders (status = 10) én uitstaande backorders (status = 30) nagegaan of de producten voorradig zijn en zij kunnen 2010 Integrace Shoxl webshop Dashboard Versie /09/2010 pagina 5

6 worden uitgeleverd. Uitleverbare orders krijgen de status 35 uitleverbaar ; de overige orders krijgen of houden de status 30 backorder. - Voor alle uitleverbare orders (status = 35) wordt een bestand geproduceerd voor de vooraanmelding bij de verzender en het printen van adreslabels. - Voor alle uitleverbare orders (status = 35) wordt een samengestelde picklist geproduceerd, en de goederen worden verzameld. - De orders worden samengesteld, de pakbon wordt in de doos gedaan, de doos wordt voorzien van een adressticker, en klaargezet voor verzending - Alle verzonden orders krijgen de status 40-afgehandeld. - Openstaande orders (status = 20) waarvoor betaling, ook na contact met de klant, uitblijft worden gecrediteerd en krijgen de status 90 gecrediteerd Integrace Shoxl webshop Dashboard Versie /09/2010 pagina 6

7 3 Voorraad Dashboard Met het Voorraad Dashboard heeft u een praktisch gereedschap in handen waarmee u in één oogopslag ziet hoe het er voorstaat met uw voorraad. 3.1 Overzicht van de actuele voorraad Het Voorraad Dashboard geeft de actuele voorraad voor elk product (cq productoptie). Deze voorraad wordt automatisch bijgewerkt bij een verkoop en bij een retour. Verder kan de voorraad handmatig worden bijgewerkt bij inkoop en voorraadverschillen. In het Dashboard wordt een onderscheid gemaakt tussen de "fysieke voorraad" en de "vrije voorraad". Met "fysieke voorraad" wordt gedoeld op de voorraad die fysiek op de plank ligt in het magazijn. In de "vrije voorraad" wordt rekening gehouden met de bestellingen: verkochte hoeveelheden worden in mindering gebracht op de werkelijke voorraad, zodat duidelijk wordt hoeveel exemplaren er nog beschikbaar zijn voor de verkoop. De mutatie van de vrije voorraad wordt doorgevoerd op het moment dat in de aan het Dashboard gekoppelde webshop een bestelling binnenkomt. Als een order wordt gecrediteerd (bijvoorbeeld omdat er niet is betaald) worden de artikelen automatisch weer toegevoegd aan de voorraad. 3.2 Koppeling Voorraad Dashboard aan shop In het Shoxl CMS kan worden aangegeven of een product uitlopend is. Uitlopende producten kunnen niet meer worden nabesteld bij de leverancier. Wanneer een uitlopend product is uitverkocht (een vrije voorraad gelijk aan 0 heeft) kan het niet meer worden besteld in de shop. Als een product opties heeft geldt dat voor elke afzonderlijke optie. Voor producten die niet uitlopend zijn geldt dat de vrije voorraad lager dan 0 mag zijn; oftewel, dat producten besteld kunnen worden ook al liggen ze niet meer op de plank. Dit is uiteraard alleen zinvol als een product snel kan worden geleverd door de groothandel. Door te kiezen voor deze opzet wordt voorkomen dat de webshop bestellingen misloopt. Daarnaast is deze aanpak uiteraard zinvol voor de webshops die in het geheel geen voorraad aanhouden, maar elke bestelling doorzetten naar de groothandel of andere toeleverancier Integrace Shoxl webshop Dashboard Versie /09/2010 pagina 7

8 In de nabije toekomst wordt deze functionaliteit nog iets verder uitgebreid en kan er een onderscheid worden gemaakt tussen uitlopende producten en producten die tijdelijk niet voorradig zijn. De webshophouder kan er dan voor kiezen om tijdelijk niet voorradige producten toch bestelbaar te laten zijn. 3.3 Inzicht in historie Het Voorraad Dashboard geeft voor elk product een gedetailleerde historie achter de vrije voorraad. Hierin worden alle mutaties getoond, vanaf het moment dat het product onderdeel is gaan uitmaken van het assortiment. Bij de mutaties die geautomatiseerd worden aangemaakt (naar aanleiding van een bestelling of een creditering) is tevens vastgelegd welke order of creditering het betreft. Bij mutaties die handmatig worden ingevoerd (binnengekomen goederen of voorraadcorrecties nav tellingen) wordt de ingevoerde toelichting getoond. 3.4 Inzicht in bestelbaarheid producten Of een product(optie) besteld kan worden in de shop hangt af van diverse factoren. Zoals aangegeven zijn uitlopende producten met een vrije voorraad van 0 niet bestelbaar. Maar ook producten met een productstatus concept of gearchiveerd zijn niet bestelbaar, aangezien ze niet zichtbaar zullen zijn in de shop. Het kan daarmee dus voorkomen dat producten niet bestelbaar zijn, terwijl ze wel op voorraad liggen. Evenzogoed kunnen producten die niet op voorraad liggen wél bestelbaar zijn. In het Voorraad Dashboard kan eenvoudig en snel inzicht worden verkregen in mogelijke probleemgevallen. Bij elk product is aangegeven of het al dan niet bestelbaar is in de shop. Als een product onverwacht niet bestelbaar is terwijl er wel voorraad ligt kan in een detailscherm worden bekeken wat er precies aan de hand is Integrace Shoxl webshop Dashboard Versie /09/2010 pagina 8

9 3.5 Samenstellen bestellijst Met het Voorraad Dashboard kunt u volledig geautomatiseerd een bestellijst samenstellen. In het Dashboard kan voor elk product worden aangegeven wat de minimum voorraad is. Producten waarvan de vrije voorraad, plus een eventueel reeds uitstaande bestelling, onder dit minimum daalt worden op deze bestellijst geplaatst. Producten die op uitlopend staan worden hierbij uiteraard buiten beschouwing gelaten. De bestellijst wordt aangemaakt door de gebruiker via het Dashboard, maar kan ook dagelijks automatisch worden gegenereerd en per naar de webshophouder of zelfs naar de toeleveranciers worden gezonden. 3.6 Verwerken van binnenkomende goederen Bestellingen van goederen bij een toeleverancier worden in het Dashboard op de productregel vastgelegd. Wanneer de bestelde goederen binnenkomen, kunnen deze met de actie to stock worden toegevoegd aan de werkelijke voorraad Integrace Shoxl webshop Dashboard Versie /09/2010 pagina 9

Artikel bestand Inrichting en configuratie

Artikel bestand Inrichting en configuratie Artikel bestand Inrichting en configuratie 2012 Copyright Asperion Hosting bv INHOUD 1 Inleiding... 4 2 Instelling van de vereiste parameters... 5 2.1 Verkoopsoorten... 5 2.2 Artikel categorieën... 5 2.2.1

Nadere informatie

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Simon van Haerlemstraat 17 1962 VB Heemskerk tel.: 0251-236 733 fax: 084-2220 789 e-mail: info@mt-support.nl internet: www.mt-support.nl Versiedatum: 8 april 2004

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E SHIPCHANDLERS 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, specifiek voor het gebruik

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

Order-Direct bevat een uitgebreid artikelbestand met artikelgroepen, kortingsgroepen, samengestelde artikelen, opmerkingen, teksten, merken,

Order-Direct bevat een uitgebreid artikelbestand met artikelgroepen, kortingsgroepen, samengestelde artikelen, opmerkingen, teksten, merken, Order-Direct bevat een uitgebreid artikelbestand met artikelgroepen, kortingsgroepen, samengestelde artikelen, opmerkingen, teksten, merken, eenheden, gewichten, volumes en lokaties. Artikelomschrijvingen

Nadere informatie

VOOR de handel en logistiek

VOOR de handel en logistiek VOOR de handel en logistiek Inhoudsopgave Inhoudsopgave imuis Professionele administratieve software voor de Handel en Logistiek 3 Belangrijkste argumenten om voor imuis te kiezen 3 Basis financieel Starten

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a Versie 5.45.05, augustus 2011 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.45 (vanaf

Nadere informatie

1. Inleiding 2 2. Basisbeginselen 3. 2.1 Inloggen 3 2.2 Bureaublad 3 2.3 Menubalk 4 2.4 Terugkerende functies 4

1. Inleiding 2 2. Basisbeginselen 3. 2.1 Inloggen 3 2.2 Bureaublad 3 2.3 Menubalk 4 2.4 Terugkerende functies 4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Basisbeginselen 3 2.1 Inloggen 3 2.2 Bureaublad 3 2.3 Menubalk 4 2.4 Terugkerende functies 4 3. Aan de slag met Troublefree Retail 5 3.1 Relaties 6 3.2 Artikelbeheer 9 3.3

Nadere informatie

Handleiding. Afletteren Bankafschriften

Handleiding. Afletteren Bankafschriften Handleiding Afletteren Bankafschriften Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Titel Onetoshop handleiding Datum 20 november 2012 Versie 2.0

Titel Onetoshop handleiding Datum 20 november 2012 Versie 2.0 Titel Onetoshop handleiding Datum 20 november 2012 Versie 2.0 Onetoshop Handleiding 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Inleiding... 7 2 Aan de slag... 8 2.1 Aanmelden Onetoshop... 8 2.2 Starten... 8

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Order-Direct 5.0. www.order-direct.nl pagina 1-1

Order-Direct 5.0. www.order-direct.nl pagina 1-1 Order-Direct is een bedrijfsomvattend geautomatiseerd registratiesysteem waarmee u de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf vastlegt en bestuurt. Het pakket beschikt over uitgebreide mogelijkheden

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen INHOUDSOPGAVE 1 Debiteuren... 2 1.1 Instellingen m.b.t. Debiteuren en verkoopfacturen... 2 1.1.1 BTW codes... 2 1.1.2 Het toevoegen van een BTW-grootboekrekening...

Nadere informatie

Release notes Handel & Logistiek versie 9.0

Release notes Handel & Logistiek versie 9.0 Ook nu is er weer het nodige gewijzigd in Handel & Logistiek. Naast functionele wijzigingen zoals "intercompany te synchroniseren tabellen", "het kunnen opschonen van uw artikel database" en "een nieuw

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED MODULE OVERZICHT

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED MODULE OVERZICHT UNIT4 MULTIVERS EXTENDED MODULE OVERZICHT Een white paper van UNIT4 2011 Inhoud UNIT4 multivers Extended 4 1. FINANCIËLE MODULES 4 1.1. Financiële basis 4 1.2. Rekening Courant 4 1.3. Valutabeheer 4 1.4.

Nadere informatie

Contactregistratie via Webservice Via een webservice van King kunnen contactregistraties worden aangeboden vanuit een ander software-pakket.

Contactregistratie via Webservice Via een webservice van King kunnen contactregistraties worden aangeboden vanuit een ander software-pakket. Voorbeelden King Task Centre-taken ontwikkeld door Quadrant Software B.V. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van King Task Centre-taken die Quadrant Software BV heeft ontwikkeld. Deze voorbeelden

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

Handleiding. Visual Handel. Visual Handel Pagina: 1 Versie: 05191202

Handleiding. Visual Handel. Visual Handel Pagina: 1 Versie: 05191202 Handleiding Visual Handel Visual Handel Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Algemeen. 5 1.1. Basisgegevens. 5 1.2. Artikelen. 5 2. Leveranciers. 7 2.1 Instellen. 7 2.2. Prijsafspraak met een leverancier

Nadere informatie

DOCUMENT ARCHIVERING Elk document kan nu in Handel & Logistiek worden gearchiveerd en kan vervolgens binnen Handel & Logistiek weer worden ingezien

DOCUMENT ARCHIVERING Elk document kan nu in Handel & Logistiek worden gearchiveerd en kan vervolgens binnen Handel & Logistiek weer worden ingezien VERSIE 14.0 IS BESCHIKBAAR! Ook deze versie zit weer boordevol nieuws! Daardoor kunt u uw zaken nu nog eenvoudiger in Handel & Logistiek regelen. De belangrijkste wijzigingen in deze versie hebben we in

Nadere informatie

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek King voor Windows Release 5 King voor Windows financieel én logistiek Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Even voorstellen Quadrant, de maker van King 6 Waarom King? King vergeleken met andere pakketten 9 Welke

Nadere informatie

Handleiding. Webwinkel. Inhoud

Handleiding. Webwinkel. Inhoud Welkom in de webwinkel van Theunissen Technical Trading BV (TTT). Hier kunt u in vier simpele stappen een bestelling plaatsen. Dankzij de ruime voorraden in het eigen magazijn is een snelle levering vrijwel

Nadere informatie

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v.

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v. Werkinstructie d-basics RAM Werkinstructie d-basics RAM Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

Promidata is op 1 januari 2006 ontstaan uit de fusie tussen Creative Presentations en CDH-Benelux.

Promidata is op 1 januari 2006 ontstaan uit de fusie tussen Creative Presentations en CDH-Benelux. Algemene informatie 1. Wie zijn wij? 1.1 Promidata Promidata is een jong en dynamisch softwarebedrijf dat zich uitsluitend richt op het ontwikkelen en produceren van software specifiek voor de promotionele

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding De Voorkant B.V. Telefoon: +31-(0)33-4557485 Astronaut 22D Fax: +31-(0)33-4557486 3824 MJ Amersfoort Email: info@devoorkant.nl Nederland Info: www.devoorkant.nl Gebruikershandleiding datum: september 2012

Nadere informatie

Handleiding depothouders. UNICEF Nederland

Handleiding depothouders. UNICEF Nederland Handleiding depothouders UNICEF Nederland Versie 12 Bijgewerkt juli 2012 2 Woord vooraf... 4 1. UNICEF Nederland... 5 1.1 Organisatiestructuur... 5 1.2 Genève... 6 1.3 Consignatie... 6 1.4 Functiebeschrijving

Nadere informatie

Brokis Gebruikershandleiding

Brokis Gebruikershandleiding Brokis Gebruikershandleiding Bladzijde 1. Brokis algemeen - Starten en aanmelden - Hoofdscherm - De knoppen 2 2 3 4 2. Brokis bestelmodule - Handmatig bestelregels invoeren - Bestellen door middel van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie