EDI - Electronic Data Interchange Tips en advies om EDI te implementeren in de Modesector Datum: 24 maart 2014, versie: 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EDI - Electronic Data Interchange Tips en advies om EDI te implementeren in de Modesector Datum: 24 maart 2014, versie: 1.0"

Transcriptie

1 EDI - Electronic Data Interchange Tips en advies om EDI te implementeren in de Modesector Datum: 24 maart 2014, versie: 1.0

2 Inhoud 1 Wat is EDI? Waarom is dit belangrijk? Wat levert het op? Wat krijgt u van GS1 Nederland? 5 2 EDI-berichten voor de mode EDI-berichten in de Modesector 6 3 De basis voor EDI implementatie Begin met barcodes Vraag een basispakket ecom aan Neem contact op met een implementatiepartner Welk(e) businessmodel(len) gaat u gebruiken? Gegevens aanleveren aan handelspartner(s) Afspraken Aan de slag Analyse 10 4 Hulp nodig? 11 Bijlage 1: Begrippenlijst 12 Versiebeheer en contactinformatie 13

3 Inleiding Als u aan de slag gaat met EDI berichten binnen de modesector bent u op de goede weg. De consument verandert en de markt dus ook. U kunt inspelen op deze veranderingen door op gestandaardiseerde wijze elektronische communicatie te implementeren. GS1 Nederland helpt u hierbij. Binnen GS1 Nederland zijn retailers, leveranciers en brancheverenigingen uit de modesector georganiseerd. Gezamenlijk zijn zij overeengekomen welke richtlijnen gehanteerd moeten worden voor sectorbrede invoering van elektronische communicatie. De oplossing voor EDI implementaties van GS1 Nederland is gebaseerd op EANCOM. Wie zijn wij? GS1 Nederland biedt (internationale) standaarden voor unieke identificatie en voor het vastleggen en delen van gegevens. Dit doen we met barcodes, centrale artikeldatabases en elektronisch berichtenverkeer. Als onafhankelijke partij brengen we al ruim 40 jaar retailers, leveranciers en logistiek dienstverleners bij elkaar om sectorbrede afspraken te maken over het vastleggen en delen van informatie over producten en processen met onze standaarden. Hiermee kunnen deelnemers bedrijven uit de modesector - efficiënter werken en zo kunnen zij hun klanten het beste bedienen. Volgens ons is samenwerken in de keten een sleutel tot verbeteren van efficiency en effectiviteit. Wat doen wij voor u? Bij GS1 zitten deelnemers in de drivers seat. Business Councils directieleden van toonaangevende bedrijven - bepalen welke projecten worden opgestart. Het ontwikkelen van standaarden is één ding, het implementeren ervan is iets heel anders. GS1 biedt u hierbij graag hulp en advies door de focus te leggen op het faciliteren van de implementatie en het verbeteren van samenwerking tussen handelspartners. Zo kunt u makkelijker aan de slag met het implementeren van EDI binnen uw organisatie. All contents copyright GS1 Nederland 24 maart

4 1 Wat is EDI? EDI (Electronic Data Interchange) is een standaard voor het geautomatiseerd uitwisselen van gegevens tussen computersystemen van bedrijven. In principe zonder menselijke tussenkomst. Het is een vorm van electronic business en wordt vooral gebruikt voor veel voorkomende transacties. Met elektronische communicatie (GS1 ecom) kan het computersysteem van de leverancier gegevens uitwisselen met de computers van haar handelspartners. Het is een set van afspraken voor elektronische communicatie (bijvoorbeeld order-, leverings-, ontvangst- en factuurberichten) tussen fabrikanten, afnemers en logistiek dienstverleners. Met GS1 ecom spreken alle leveranciers, afnemers en logistiek dienstverleners dezelfde taal, onafhankelijk van sector of land. De handelsberichten zijn op dezelfde manier opgebouwd als die van alle betrokken handelsrelaties in de keten. 1.1 Waarom is dit belangrijk? Om zo efficiënt, goedkoop en snel mee te kunnen veranderen met de markt is elektronisch zakendoen onmisbaar. Marges staan onder druk, assortimenten volgen elkaar steeds sneller op, het aantal gegevens dat per artikel wordt geregistreerd groeit en informatiestromen veranderen snel in de multichannel modewereld. Om het hoofd te kunnen bieden aan deze ontwikkelingen ontstaan nieuwe business modellen met elk weer hun eigen informatiebehoeften en -stromen. Daarom is een hechte samenwerking tussen leverancier en retailer onmisbaar. Met up-todate retailinformatie kan een leverancier maatwerk leveren en de informatie digitaal uitwisselen. Dat kan een bijdrage leveren aan het stijgen van de opbrengst per m Veranderende consument De consument kan 24 uur per dag 7 dagen per week in winkels en op internet kopen. Hij raakt meer en meer gewend aan een ruim aanbod en is veeleisend als het gaat om beschikbaarheid van maat- en pasvorm. Door overaanbod en sterke concurrentie dalen de prijzen, waardoor retailers voor grote uitdagingen staan om de kosten in hun bedrijf te drukken. Alleen de ideale winkelomgeving, waarin beleving en gekwalificeerd personeel cruciaal zijn, zal in de komende jaren succesvol zijn. 1.2 Wat levert het op? Door logistieke, commerciële en administratieve processen beter op elkaar af te stemmen en gegevens op een eenduidige manier met elkaar te delen, kan de goederenstroom beter worden aangestuurd. Alle partijen in de keten besparen daardoor tijd en geld. Door digitaal samen te werken zullen rendementen en brutomarges stijgen en blijft er uiteindelijk onder de streep meer over. Verbeteren efficiency in de keten Foute bestellingen, foute leveringen en foute facturen zorgen voor vertragingen, misverstanden en ergernissen tussen handelspartners. Bovendien kost het geld en worden logistieke, commerciële en administratieve processen verstoord. Genoeg redenen dus om bijvoorbeeld orders, pakbonnen, retouren en facturen elektronisch uit te wisselen. All contents copyright GS1 Nederland 24 maart

5 Verbeteren efficiency in uw bedrijfsproces Door het elektronische uitwisselen van handelsberichten kunt u uw bedrijfsproces nog efficiënter maken. De voordelen: - U kunt vaker factureren waardoor het debiteurensaldo verlaagt - Facturen zijn vaker first time right (gebaseerd op de eerder uitgewisselde informatie) dus zonder aanpassingen (credits e.d.) eerder betaald - Beter inzicht in verkoop en voorraad - Vaker bestellen waardoor de voorraad verlaagt - Beter, sneller reageren op de vraag uit de markt - U werkt met één werkwijze om verschillende businessmodellen te ondersteunen Op document-/informatieniveau zijn er voordelen als: - nauwelijks papier meer in de organisatie - geen of nauwelijks handmatige invoer van gegevens in het bedrijfssysteem, dus minder kans op fouten - afhandeling van facturen kan veel sneller verlopen, dat scheelt tijd en geld - controle op inkomende en uitgaande facturen maken een betere liquiditeitsplanning en budgettering mogelijk - betere binding tussen ketenpartners doordat iedereen gelijkluidende informatie uitwisselt 1.3 Wat krijgt u van GS1 Nederland? GS1 Nederland biedt u een standaard voor elektronische communicatie in de modesector waar u direct mee aan de slag kunt. We werken nauw samen met GS1 Germany. GS1 Germany heeft een business model ontwikkeld dat processen beschrijft die voorkomen in de modesector met de bijbehorende berichten volgens de GS1- standaard. GS1 Nederland heeft dit document, waarin vooral de handelsgerelateerde processen aan bod komen, op de praktijk in Nederland gericht. Dit model biedt een gemeenschappelijk referentiekader voor de toepassing van elektronische (handels)berichten. All contents copyright GS1 Nederland 24 maart

6 2 EDI-berichten voor de mode In de mode worden al veel elektronische berichten uitgewisseld. Dit gebeurt op dit moment volgens verschillende methodes. Daarom is er vanuit de sector behoefte aan één internationale en bewezen standaard methode. De modesector heeft voor de elektronische berichten van GS1 gekozen vanwege de afspraken die (internationaal) zijn vastgelegd voor een eenduidige inhoud van de berichten en welke rol deze spelen in allerlei bedrijfsprocessen. In 2012 is de berichtenset van GS1 Germany door de Business council en Tactical Group uit de Nederlandse modesector beoordeeld op toepasbaarheid en tot standaard verkozen. Ook is vastgesteld dat de implementatie van het verkoopbericht, voorraadbericht en het artikelbericht de hoogste prioriteit hebben. Er is recent een pilot uitgevoerd om het artikelbericht te testen. De documentatie die u nodig heeft om dit bericht te implementeren vindt u op onze website. De andere berichten gaan op korte termijn de pilotfase in. De documentatie voor de implementatie van deze berichten wordt zo snel mogelijk ter beschikking gesteld. Het stappenplan in het volgende hoofdstuk geeft u handvatten om aan de slag te gaan met de implementatie van elektronische communicatie. 2.1 EDI-berichten in de Modesector Om met elkaar elektronisch te kunnen communiceren zijn verschillende typen berichten ontwikkeld. EDI Bericht Naam Omschrijving PRICAT Price Catalogue Dit bericht bevat artikelgegevens zoals prijzen en codes en wordt door de leverancier verstuurd aan de retailer. Zodra de PRICAT is ingelezen in uw bedrijfssysteem kunt u de producten scannen aan de kassa ORDRSP DESADV RECADV INVOIC Purchase Order Response Despatch Advice Receiving Advice Invoice Dit bericht is een orderbevestiging die de leverancier naar de retailer stuurt. Als er nog wijzigingen in de order zijn worden deze hierin doorgevoerd. De ORDRSP bevat de artikelen met het definitieve aantal stuks dat geleverd zal worden Dit bericht bevat een leveringsaankondiging, ook wel pakbon genoemd. De leverancier verstuurt dit bericht naar de retailer. De retailer kan met dit bericht de goederen reeds in het bedrijfssysteem inboeken Dit bericht is een ontvangstbevestiging die de retailer verstuurt naar de leverancier. Het bevat dus de bevestiging van de goederen op de pakbon Dit is de factuur die de leverancier stuurt naar de retailer. De factuur correspondeert met de geleverde goederen zoals in de DESADV All contents copyright GS1 Nederland 24 maart

7 REMADV SLSRPT INVRPT Remittance Advice Sales Report Inventory Report Dit bericht is een betaalspecificatie (t.b.v. aflettering het automatisch regel voor regel afhandelen) die van de leverancier verstuurd wordt naar de retailer Dit is een verkoopbericht waarin alle verkopen over een bepaalde periode worden vermeld. De retailer verstuurt dit bericht naar de leverancier, meestal op vooraf vastgestelde momenten Dit is een voorraadbericht waaruit de leverancier kan opmaken hoe het staat met de voorraad van de retailer. Dit bericht stuurt de retailer aan de leverancier. Als een retailer meerdere vestigingen heeft en onderling goederen uitwisselt, is dit bericht essentieel bij het volgen van de voorraad Onderstaande afbeelding geeft de samenhang van de verschillende berichten weer. All contents copyright GS1 Nederland 24 maart

8 3 De basis voor EDI implementatie 3.1 Begin met barcodes Het is belangrijk voor alle partijen in de keten te kunnen vertrouwen op eenduidige en betrouwbare informatie. Als artikelen via een Global Trade Item Number (GTIN) eenduidig en uniek gecodeerd zijn is de basis gelegd voor het effectief elektronisch delen van uw handelsgegevens, waaronder artikel- en voorraadgegevens. Alleen zo kan een efficiënte keten worden gerealiseerd. Ook belangrijk is het toekennen van de GS1-adrescode (Global Location Number of GLN). Alleen als het assortiment op de juiste en unieke manier gecodeerd is en uw bedrijf/locatie voorzien is van een GLN kunnen de artikelgegevens op een efficiënte en foutloze manier elektronisch worden uitgewisseld met uw handelspartners. GS1 Nederland heeft een handleiding ontwikkeld die speciaal gericht is op coderen van artikelen in de modesector. Daarnaast zijn er GLN allocation rules beschikbaar over het toekennen van GS1-adrescodes. 3.2 Vraag een basispakket ecom aan Om gebruik te kunnen maken van de standaard manier van elektronisch zakendoen bestelt u een basispakket ecom bij GS1 Nederland. U krijgt dan toegang tot alle documentatie die u nodig heeft om elektronische berichten uit te wisselen. Deze documentatie bestaat uit procesmodellen, gebruiksregels en technische (inter-)nationale afspraken. Meer informatie over aanmelden vindt u op onze website. Na het aanvragen van het basispakket adviseren wij u op projectmatige wijze aan de slag te gaan. 3.3 Neem contact op met een implementatiepartner Implementatiepartners helpen u bij het correct implementeren van uw barcodes en elektronische berichten. Zij maken een koppeling tussen de specifieke EDI-software en uw eigen bedrijfssysteem. GS1 Nederland biedt u een zoekmachine voor het vinden van de implementatiepartner die bij uw implementatietraject past. Via deze tool kunt u gericht zoeken naar een bedrijf dat u kan helpen om aan de slag te gaan. De bedrijven die op basis van uw selectie worden getoond zijn aangesloten bij GS1 Nederland en hebben een referentieproject aangeleverd, waaruit blijkt dat zij met succes een EDI oplossing hebben geïmplementeerd. Daarnaast kunt u bij uw handelspartners informeren of zij ervaringen met een implementatiepartner hebben. 3.4 Welk(e) businessmodel(len) gaat u gebruiken? Uw handelspartners kunnen met verschillende businessmodellen werken. Per businessmodel verschillen de EDI berichten die worden gestuurd. De meest gebruikte businessmodellen zijn consessie en consignment. Kenmerken consignment - De leverancier levert de artikelen, voorraad en risico zijn van de leverancier - Het personeel is in dienst van de retailer - De betalingstermijn 30 dgn + 7 e dag - Er is een constante informatiestroom met EDI berichten All contents copyright GS1 Nederland 24 maart

9 Kenmerken consessie - De voorraad is het eigendom en het risico van het merk - Het personeel is in dienst van het merk - De betalingstermijn (bijvoorbeeld: 30dgn + 7 e dag) Voor meer informatie over welke businessmodellen worden gebruikt en welke EDI berichten hierbij horen kunt u de GS1 handleiding raadplegen. 3.5 Gegevens aanleveren aan handelspartner(s) Daarnaast moeten er, voor u adres- en artikelsgegevens met uw handelspartners kunt uitwisselen, een aantal praktische zaken met uw handelspartners worden gecommuniceerd. Het gaat om aanvullende informatie, zodat de aansluiting op het netwerk met u kan worden gerealiseerd. Dit geldt zowel voor leveranciers als retailers. Het gaat om de volgende gegevens: - Uw GS1 adrescode (GLN) en die van uw handelspartner - Het adres dat gebruikt wordt voor het uitwisselen van berichten en welk netwerk wordt gebruikt - Condities voor het aanleveren en de ontvangst van artikelen (bijvoorbeeld op basis van handelseenheden of consumenteneenheden) - Het adres waar berichten naar toe kunnen worden gestuurd - De contactpersoon voor EDI-implementatie. - Welke berichten (en welke versie) u op dit moment kunt verwerken 3.6 Afspraken Doorloop de laatste voorbereidingen voor u daadwerkelijk aan de slag kunt: - Afspraken maken Digitale samenwerking is alleen mogelijk met goede afspraken tussen leverancier en retailer. Steeds vaker wordt een overeenkomst (interchange agreement) opgesteld waarin afspraken staan over de totale samenwerking. - Voorspellen Vervolgens werken retailer en leverancier de ruwe planningen verder uit zodat u inzicht krijgt in hoeveel stuks per artikelgroep per leverancier/retailer gekocht/verkocht moeten worden. Geef als retailer door hoeveel en welke ruimte u beschikbaar heeft voor de leverancier om te vullen. Hij weet dan precies hoeveel hangend en liggend gepresenteerd kan worden. Aan de hand van de verkoopcijfers kan de leverancier zien hoe snel de goederen weg (zullen) zijn. Zo blijven de rekken in de winkel optimaal gevuld. - Inkopen en verkopen Nadat de conceptorders door beide partijen zijn uitgewisseld, vindt de daadwerkelijke inen verkoop plaats. Dit gaat veel sneller, omdat de leverancier al weet welke artikelen voor de retailer geschikt zijn. Daarnaast kan met EDI direct de inkooporder in het verkoopsysteem van de leverancier worden geladen. - Controleren en bijsturen De laatste stap is het controleren en bijsturen van de verkoop. De leverancier analyseert de verkoopcijfers en vergelijkt deze met zijn gegevens van de verkopen aan andere All contents copyright GS1 Nederland 24 maart

10 retailers, het zogenoemde benchmarken. U krijgt hiermee waardevolle informatie over uw verkoopresultaten. Controleer ook of de resultaten overeenkomen met de afgesproken doelstellingen in de overeenkomst. 3.7 Aan de slag Voordat u operationeel bent gaat u eerst een testfase in (pilot) waarbij beide partijen controleren of de communicatie correct verloopt. Denk hierbij aan het testen van elke berichtuitwisseling, de bureautesten (waarbij wordt gekeken of de programma s goed werken), de systeemtesten en de real-time testen in testomgeving met de handelspartners. Als dit allemaal goed is verlopen kunt u daadwerkelijk EDI berichten uit gaan wisselen met uw handelspartners. 3.8 Analyse Zijn de omzetverwachtingen vastgelegd, dan kan de leverancier een verkoopplanning maken en de retailer een inkoopplanning. De leverancier maakt een planning voor alle retailers samen op basis van de vergaarde informatie uit EDI data en marktanalyses. De retailer maakt twee planningen: een waaruit blijkt wat per leverancier gekocht wordt, en een met inkopen per artikelgroep. Door het samenspel rolt er een ideale order uit waarbij beiden en goed gevoel hebben. All contents copyright GS1 Nederland 24 maart

11 4 Hulp nodig? GS1 Nederland werkt graag met u de modesector samen om implementaties te realiseren. Als onafhankelijke partij kunnen wij u in contact brengen met bedrijven of implementatiepartners. Daarnaast bieden wij ondersteunende dienstverlening. Dit bestaat (onder andere) uit: - Gebruikersdocumentatie die u kunt vinden op onze website. Voor toegang tot deze documentatie heeft u inloggegevens nodig die u heeft ontvangen bij het afsluiten van een ecom abonnement. - Trainingen specifiek voor de modesector. Tijdens de training over EDI in de modesector wordt uitleg gegeven en krijgt u tips om aan de slag te gaan. Deze training wordt ook speciaal voor implementatiepartners aangeboden. GS1 Nederland biedt daarnaast iedereen die meer wil weten over coderen in de modesector een praktische, inspirerende webinar waarna u direct aan de slag kunt. - Onze afdeling Customer support, bereikbaar via of Hier kunt u terecht voor operationele vragen. - Sectormanager Mode, Dorien Mouthaan, bereikbaar via of Hier kunt u terecht voor inhoudelijke ondersteuning en overige vragen. All contents copyright GS1 Nederland 24 maart

12 Bijlage 1: Begrippenlijst Begrip Keten (supply chain) Definitie Een groep entiteiten of organisaties die een handelsrelatie met elkaar hebben. All contents copyright GS1 Nederland 24 maart

13 Versiebeheer en contactinformatie Datum Versie Door Wijziging 28 Januari Jisca Kers - Concept versie 24 Maart Jisca Kers - Geüpdatet volgens de Terugkoppeling van de Standaards ToetsingsCommissie (STC). De tekst uit deze publicatie mag zonder toestemming vooraf worden verveelvoudigd op voorwaarde dat de bron wordt vermeld. Hoewel alle zorg is betracht om te garanderen dat de inhoud van dit document juist is, kan GS1 Nederland niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten of ontbrekende gegevens in deze publicatie. Neem bij vragen over de inhoud van deze publicatie contact op met de Customer Support van GS1 Nederland. Deze is bereikbaar via telefoonnummer of door een te sturen aan All contents copyright GS1 Nederland 24 maart

14 All contents copyright GS1 Nederland 24 maart

Overeenkomst handelspartners voor de modesector Gegevens voor elektronische data-uitwisseling via EDI Datum: 12 september 2014, versie: 1.

Overeenkomst handelspartners voor de modesector Gegevens voor elektronische data-uitwisseling via EDI Datum: 12 september 2014, versie: 1. Overeenkomst handelspartners voor de modesector Gegevens voor elektronische data-uitwisseling via EDI Datum: 12 september 2014, versie: 1.0 Inhoud Inleiding 3 1 Algemeen 4 2 Leverancier 5 2.1 NAW gegevens

Nadere informatie

ORDER TO CASH Bespaar tijd en geld met GS1 ecom

ORDER TO CASH Bespaar tijd en geld met GS1 ecom ORDER TO CASH Bespaar tijd en geld met GS1 ecom Efficiënter bestellen, leveren en factureren dankzij Order to Cash. Order to Cash Order to Cash is een toepassing van GS1 ecom. Het verwijst naar het elektronisch

Nadere informatie

Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1.

Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1. Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1.0 Inhoud 1 Aanmelden 4 2 Training volgen 4 3 Betalen +

Nadere informatie

Installatiesector 001, 31 augustus

Installatiesector 001, 31 augustus Basisdocument ecom Bouw- en Installatiesector 001, 31 augustus 2010 Colofon GS1 NEDERLAND GS1 Nederland helpt bedrijven beter samen te werken in de keten om de eindgebruiker sneller, beter en tegen lagere

Nadere informatie

Standaarden voor gegevensuitwisseling

Standaarden voor gegevensuitwisseling Standaarden voor gegevensuitwisseling Afspraken over informatie-uitwisseling Wereldwijde afspraken binnen de ict om hard- en software met elkaar te kunnen laten communiceren noemen we standaarden voor

Nadere informatie

GS1 Data Source - Stappenplan. voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten

GS1 Data Source - Stappenplan. voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten Release 1.0, 16 september 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Aanmelden... 3 2 Training volgen... 4 3 Betalen en inloggen...

Nadere informatie

Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen

Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen Assortiment Als farmaceutische en medische groothandel biedt Brocacef Intramuraal een compleet en kwalitatief hoogwaardig assortiment geneesmiddelen,

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI?

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI? SSCC GIDS 2014 Voorwoord Deze gids is bedoeld om u op weg te helpen bij het aanmaken en begrijpen van enerzijds het Logistiek etiket (SSCC) en anderzijds de Elektronische verzendnota (DESADV). We beginnen

Nadere informatie

Memo Aan Handelsrelaties van Hoogvliet BV Onderwerp CC. Hoogvliet BV EDI Informatie. Hoogvliet EDI Support. Datum Februari 2012 Versie 4.

Memo Aan Handelsrelaties van Hoogvliet BV Onderwerp CC. Hoogvliet BV EDI Informatie. Hoogvliet EDI Support. Datum Februari 2012 Versie 4. Memo Aan Handelsrelaties van Hoogvliet BV Onderwerp CC Via Van Datum Februari 2012 Versie 4.0 E-mail Hoogvliet EDI Support Hoogvliet BV EDI Informatie 1. Inleiding 2. Informatie over EDI met Hoogvliet

Nadere informatie

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen Vanboxtel verzorgt uw EDI traject. electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen EDI Uw zakenpartner

Nadere informatie

Gasunie vernieuwt inkoopproces

Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu

Nadere informatie

GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0

GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0 GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0 Inhoud 1 GS1 Data Source afnemer-interface 4 1.1 Inloggen 4 1.2 Aanmaken abonnementen 5 1.3 Mijn artikelen 7 1.4 GS1

Nadere informatie

Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID

Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID U heeft te maken met eisen op het gebied van tracking & tracing. U wilt uw concurrenten voor blijven

Nadere informatie

S@les in de Bouw dag 2012

S@les in de Bouw dag 2012 S@les in de Bouw dag 2012 Doel van vandaag 1. U informeren over BAB Aanleiding en proces Positionering en visie De voortgang 2. Uw vragen beantwoorden 3. Uw mening horen Aanleiding en Proces Succes in

Nadere informatie

S@les in de Bouw dag 2012

S@les in de Bouw dag 2012 S@les in de Bouw dag 2012 Doel van vandaag 1. U informeren over BAB Aanleiding en proces Positionering en visie De voortgang 2. Uw vragen beantwoorden 3. Uw mening horen Aanleiding en Proces Succes in

Nadere informatie

afhandeling van terugzendingen

afhandeling van terugzendingen Procesmodel Procesmodel efficiënte afhandeling van terugzendingen Procesbeschrijving voor efficiënte administratieve en logistieke afhandeling van terug te sturen goederen in de DHZ- en tuinsector Inhoud

Nadere informatie

Hoe stel ik een logistiek etiket samen?

Hoe stel ik een logistiek etiket samen? Hoe stel ik een logistiek etiket samen? Ronny s Honey wil zijn honing verkopen in de retail en moet bijgevolg zijn logistieke eenheden uniek identificeren. Zo weet Ronny s Honey immers steeds waar de logistieke

Nadere informatie

Quickstart TreeCommerce Messenger

Quickstart TreeCommerce Messenger Quickstart TreeCommerce Messenger Om snel aan de slag te gaan met TreeCommerce Messenger is het belangrijk een aantal zaken in te stellen, en dat u op de hoogte bent van een aantal zaken. We hebben voor

Nadere informatie

Leveranciershandleiding EDI

Leveranciershandleiding EDI Leveranciershandleiding EDI Versie : 2.6 Datum : 17 maart 2015 Auteur : HP van Hagen Afdeling : E-business Versiebeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 1.0 20 oktober 2008 S. van Zundert Initiële handleiding

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

Samen verbeteren. 20 januari 2010, Koper-kwekerdag, Honselersdijk. 2. Wie is GS1 Nederland? 3. Ontwikkelingen in sierteelt en retail

Samen verbeteren. 20 januari 2010, Koper-kwekerdag, Honselersdijk. 2. Wie is GS1 Nederland? 3. Ontwikkelingen in sierteelt en retail Samen verbeteren 20 januari 2010, Koper-kwekerdag, Honselersdijk Ingmar Hensbergen, Branche Adviseur DHZ & Tuin, GS1 Rob Gerretsen, Manager afdeling systemen & informatie, Praxis Agenda 1. Introductie

Nadere informatie

Stichting ETIM Nederland. Europees Technisch Informatie Model

Stichting ETIM Nederland. Europees Technisch Informatie Model Stichting ETIM Nederland Europees Technisch Informatie Model Fusie ETIM en S@les in de Bouw 1 juli 2015 Wie zijn we? Een samenwerkingsverband tussen fabrikanten, groothandels, installateurs, bouwbedrijven

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

De kern van de oplossing: "de S@les Standaard

De kern van de oplossing: de S@les Standaard De kern van de oplossing: "de S@les Standaard 1 Voorstellen Anja Philippens van SRC System Integrators B.V. Han Beuink van Beuink organisatieontwikkeling en automatisering B.V. Doel van de workshop I.

Nadere informatie

Bijeenkomst datakwaliteit - solution providers Samen werken aan. 100% datakwaliteit

Bijeenkomst datakwaliteit - solution providers Samen werken aan. 100% datakwaliteit Bijeenkomst datakwaliteit - solution providers Samen werken aan 100% datakwaliteit Exponentiële groei Vandaag worden ca 70 productkenmerken uitgewisseld tussen retailers en fabrikanten. Vanaf 2013 zijn

Nadere informatie

Digitaal zakendoen met Isala Handsfree inkooporders ontvangen en facturen verzenden naar Isala

Digitaal zakendoen met Isala Handsfree inkooporders ontvangen en facturen verzenden naar Isala Digitaal zakendoen met Isala Handsfree inkooporders ontvangen en facturen verzenden naar Isala Inhoudsopgave 1 Wat houdt dat in? 3 2 Wat is het Ariba Netwerk 5 3 Catalogus 7 4 Wat kost het 8 5 Contact

Nadere informatie

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen?

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? SETU Wijzer U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? Deze wijzer biedt u een overzicht van de SETU-standaarden en wat SETU voor u kan betekenen. Alle lichtblauwe kaarten bevatten

Nadere informatie

Gasunie inkoopproces 2012

Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu op zoek naar

Nadere informatie

Welkom. Supply Chain Projecten The Greenery 2010

Welkom. Supply Chain Projecten The Greenery 2010 Welkom Supply Chain Projecten The Greenery 2010 Harry Geelen Business Consultant EDI The Greenery Voorzitter Wg Standaardisatie FrugICOm Wat doet de Wg Standaardisatie Wg. standaardisatie definieert de

Nadere informatie

Samen zaken doen wordt gemakkelijker en efficiënter.

Samen zaken doen wordt gemakkelijker en efficiënter. Samen zaken doen wordt gemakkelijker en efficiënter. 2 Eenvoudigweg beter. Betere eenvoud. We willen samen zaken doen beter en eenvoudiger maken met een modern, wereldwijd ERP-systeem dat ons helpt om

Nadere informatie

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo.

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. flyer_eshop.indd 3 27-09-2007 11:08:11 Cebeo e-shop, ook open buiten de kantooruren! De Cebeo e-shop is zeer gebruiksvriendelijk en omvat onder meer volgende

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, bent u meestal verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

ERP voor en door de food-retail

ERP voor en door de food-retail ERP voor en door de food-retail Met DistRetail ERP presteert u als nooit tevoren Maak kennis met dé totale procesoplossing voor de food-retail DistRetail Voor de retail en door de retail Met DistRetail

Nadere informatie

Arnold Kampstra & Luuk d Hooghe

Arnold Kampstra & Luuk d Hooghe Arnold Kampstra & Luuk d Hooghe Definitie van een standaard: Standaarden zijn afspraken die vastgelegd zijn in specificatiedocumenten Een interface (koppelvlak) en uitwisselingsformaat (bestand) van een

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

ecommunicatie document met begeleidend schrijven

ecommunicatie document met begeleidend schrijven Bijlage 1 ecommunicatie document met begeleidend schrijven T.a.v. Betreft: TBlox ecommunicatie document voor leveranciers Beste leverancier, , 10 mei 2011

Nadere informatie

Exact Group B.V., All rights belong to their respective owners.

Exact Group B.V., All rights belong to their respective owners. Exact Group B.V., 2017. All rights belong to their respective owners. EDI GATEWAY De standaard EDI module voor Exact 14:30-15:00 Dome 14 Welke kansen en valkuilen zijn er voor groothandels die kiezen voor

Nadere informatie

E-invoicing TU Delft. ICreative bv. Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van TU Delft. Auteur: Functie: ICreative bv Oortlaan WD Ede

E-invoicing TU Delft. ICreative bv. Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van TU Delft. Auteur: Functie: ICreative bv Oortlaan WD Ede ICreative bv E-invoicing TU Delft Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van TU Delft Finance, procurement & document solutions Versie: E-invoicing TU Delft Voorbeeld ICreative bv Oortlaan 2 6716

Nadere informatie

EDI-procedure Superunie

EDI-procedure Superunie Versie: 1.7 Auteur: Alfred van Kuyl Copyright: C.I.V. Superunie B.A. Industrieweg 22 B Postbus 80, 4153 ZH Beesd T +31(0)345 686 666 F +31(0)345 686 600 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Alvorens u EDI berichten van Transus kunt ontvangen dient u eerst een aantal voorbereidingen te treffen. Zo dient u eerst:

Alvorens u EDI berichten van Transus kunt ontvangen dient u eerst een aantal voorbereidingen te treffen. Zo dient u eerst: Compad Bakkerij EDI Transus koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 18 november 2016 Concept Carol Esmeijer 1.1 14 februari 2016 Concept Carol Esmeijer Jumbo informatie 1.2

Nadere informatie

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Effectief beheer van uw winkelvoorraad Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Efficiënter werken door beter voorraadbeheer Vandaag de dag

Nadere informatie

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument U wilt klanten geen nee verkopen. Maar ook niet blijven zitten met voorraad. Een efficiënte goederen-, geld- en informatiestroom tussen fabrikant, groothandel, winkelier en klant voorkomt voorraadtekort

Nadere informatie

E-invoicing Bilderberg

E-invoicing Bilderberg ICreative bv Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van Bilderberg Finance, procurement & document solutions Versie: 1.5 ICreative bv Oortlaan 2 6716 WD Ede Met ICreative kiest u voor een duurzame

Nadere informatie

Samen zaken doen wordt gemakkelijker en efficiënter.

Samen zaken doen wordt gemakkelijker en efficiënter. Samen zaken doen wordt gemakkelijker en efficiënter. 2 Eenvoudigweg beter. Betere eenvoud. We willen samen zaken doen beter en eenvoudiger maken met een modern, wereldwijd ERP-systeem dat ons helpt om

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn eerste barcode?

Hoe maak ik mijn eerste barcode? Hoe maak ik mijn eerste barcode? GANDA ANDY Ganda andy wil zijn snoep verkopen in de retail en moet bijgevolg zijn producten uniek identificeren. Ganda andy is daarom lid geworden van GS1 Belgium & Luxembourg

Nadere informatie

We gaan voor 100% traceerbaarheid

We gaan voor 100% traceerbaarheid We gaan voor 100% traceerbaarheid Séverine Dewerpe Healthcare Manager 1 Er was eens CHI Robert Ballanger 650 bedden 120 000 instrumenten Implantaten en instrumenten volledig traceren doorheen het sterilisatieproces

Nadere informatie

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Supplier Kit E-Facturatie Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Introductie E-Facturatie Verschillende verzendopties E-Factuur vereisten en informatie 2 (5)

Nadere informatie

DatakwaliTijd 2.0: samen op weg naar goede productinformatie. 30 november 2016

DatakwaliTijd 2.0: samen op weg naar goede productinformatie. 30 november 2016 DatakwaliTijd 2.0: samen op weg naar goede productinformatie 30 november 2016 Wat gaan we don? GS1 - Birgitta de Gruijter over DatakwaliTijd 2.0 Sligro Food Group - Theo Vermeer Harvest House - Tom Bouwman

Nadere informatie

1997-1998 Logistiek Manager Hollands Winkel Bezit met formules Witteveen Mode, Adam Herenmode, McGregor en La Ligna (totaal 140 filialen).

1997-1998 Logistiek Manager Hollands Winkel Bezit met formules Witteveen Mode, Adam Herenmode, McGregor en La Ligna (totaal 140 filialen). Curriculum Vitae Personalia Bart Witteveen Rijksweg 94 4849 BR DORST Telefoon : 0031 (0) 161 413149 Mobiel 0031 (0) 6 1090 6268 Fax : 0031 (0) 161 412958 Geboren: 9 november 1965 Opleidingen diploma 1987

Nadere informatie

Slimme IT-oplossingen voor retailers versie 4, mei 2015

Slimme IT-oplossingen voor retailers versie 4, mei 2015 TCK Sports Group Koperslager 7 NL-6422 PR Heerlen Slimme IT-oplossingen voor retailers versie 4, mei 2015 +31 (0)45 546 66 18 info@tck-sports.nl www.tck-sports.nl Geachte klant, In dit document worden

Nadere informatie

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions Actemium Supply Chain Solutions verbetert uw efficiency op de werkvloer door real-time identificatie en registratie van de goederenstroom. Een naadloze aansluiting tussen uw backofficesysteem

Nadere informatie

Voorraadbeheer met. behulp van WMS (magazijnbeheer) Edwin Nicolai. Erik van Westerveld

Voorraadbeheer met. behulp van WMS (magazijnbeheer) Edwin Nicolai. Erik van Westerveld met Edwin Nicolai Erik van Westerveld behulp van WMS (magazijnbeheer) Ontwikkelingen in de markt Warehousing steeds meer een commodity; Snelheid wordt belangrijker: van warehouse cross-dock; Product life

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek:

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: 1. Grondvorm productielogistiek (fysieke inrichting) 2. Besturingssysteem productielogistiek (beheersing) 3. Informatiesysteem productielogistiek

Nadere informatie

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Het betaalbare integratieplatform voor al uw Business-to-Business Integratie en Applicatie Integratie Volledig geautomatiseerde afhandeling van elektronisch

Nadere informatie

Webshop Connector Intakeformulier

Webshop Connector Intakeformulier De Webshop Connector is de ideale koppeling voor Exact Globe en Magento. Zonder handmatige handelingen worden de gegevens uitgewisseld, waardoor je fouten voorkomt en tijd bespaart. Bepaal zelf wat én

Nadere informatie

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen!

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! Informatie over DigiInkoop en de wijze van aansluiten Logius Team Implementatie Support DigiInkoop Aanleiding DigiInkoop Eén Rijksbreed inkoopsysteem

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

OEFENFIRMA. Handleiding ordergenerator-marktplaats. Auteur: Albert Geuens

OEFENFIRMA. Handleiding ordergenerator-marktplaats. Auteur: Albert Geuens OEFENFIRMA Handleiding ordergenerator-marktplaats Auteur: Albert Geuens Inhoudstabel 1 Algemeen... 3 2 Webwinkels... 4 2.1 Handelsproducten bestellen... 5 2.2 Een spontane offerte... 8 De ordergenerator

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

E-invoicing Bilderberg

E-invoicing Bilderberg ICreative bv Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van Bilderberg Finance, procurement & document solutions Versie: 1.5 ICreative bv Oortlaan 2 6716 WD Ede Met ICreative kiest u voor een duurzame

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 Ervaringen Inkoopadministratie Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 1 Agenda 14.00 14.15 Introductie 14.15 14.30 Jullie doelstelling voor vanmiddag? 14.30 14.45 Presentatie

Nadere informatie

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 1 De perfect tevreden klant Logistiek = Passie voor de klant Demand versus supply management Kies de markt, kies het assortiment Biedt een goede service van order

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN Even voorstellen Joost van Koot Principal Product Marketing Jos Suijkens Senior Business Consultant Van invoeren naar adviseren AGENDA FUTURE FINANCE DE

Nadere informatie

Het nieuwe factureren

Het nieuwe factureren Het nieuwe factureren 2013 Wat gaat er voor u veranderen? Vanaf 1 juli 2013 veranderen de artikelfacturen van CB. Deze aanpassing doen we om een drietal redenen. Allereerst zorgen we met de nieuwe manier

Nadere informatie

SCHEIDING VAN ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE PROCESSEN IN DE THIRD PARTY LOGISTICS

SCHEIDING VAN ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE PROCESSEN IN DE THIRD PARTY LOGISTICS SCHEIDING VAN ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE PROCESSEN IN DE THIRD PARTY LOGISTICS Versie: 1.0 Datum: April 2012 Auteur: Afdeling: Jeroen Bouman Scheiding van administratieve en operationele processen

Nadere informatie

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Projektaanpak Grote Bedrijven 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Agenda Kort voorstellen deelnemers Wat is de beste projektaanpak? Case studies vanuit vooronderzoek Gemeenschappelijke bevindigen

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

Alles hangt af van de juiste GS1-adrescode (GLN) Handleiding voor het toekennen van GS1-adrescodes in de aardappelen, groente & fruit keten

Alles hangt af van de juiste GS1-adrescode (GLN) Handleiding voor het toekennen van GS1-adrescodes in de aardappelen, groente & fruit keten Alles hangt af van de juiste GS1-adrescode (GLN) In samenwerking met: Handleiding voor het toekennen van GS1-adrescodes in de aardappelen, groente & fruit keten Alles hangt af van de juiste GS1-adrescode

Nadere informatie

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl Installateur Win tijd met Draka www.wintijdmetdraka.nl samen meters maken Win tijd met Draka Producten en diensten die direct het resultaat van uw project verbeteren In projecten is de druk om te presteren

Nadere informatie

Veelgestelde vragen GS1 DataBar

Veelgestelde vragen GS1 DataBar Veelgestelde vragen GS1 DataBar Veelgestelde vragen Hieronder vindt u een verzameling van veelgestelde vragen over de GS1 DataBar. 1. Is GS1 DataBar de nieuwe naam voor RSS? Ja. De barcode heette voorheen

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

Digitale berichtuitwisseling. informatie-uitwisseling tussen computers. ondersteunen bedrijfsprocessen

Digitale berichtuitwisseling. informatie-uitwisseling tussen computers. ondersteunen bedrijfsprocessen Het CLF concept 29 november 2007 Jan Ratterman Bloemenveiling Aalsmeer C L F Digitale berichtuitwisseling Wat is het? informatie-uitwisseling tussen computers Wat doen die computers? ondersteunen bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Omni-Channel / Cross-Channel ONTZORGEN. Newway sept 14, Softwarepakketten.nl

Omni-Channel / Cross-Channel ONTZORGEN. Newway sept 14, Softwarepakketten.nl Omni-Channel / Cross-Channel ONTZORGEN Wie is Newway en wie ben ik? Harry van der Plas, directeur; Newway bestaat 27 jaar; Van software producent naar totaal aanbieder; Brede Retail portfolio aan software-applicaties;

Nadere informatie

Bestelhandleiding Het kopen van 2ehands boeken

Bestelhandleiding Het kopen van 2ehands boeken biedt aan bestelt 1 2 http://www.bol.com verkoper betaalt 5 betaalt 3 koper verzendt product 4 1. 2ehands boeken kopen via bol.com Bol.com biedt online meer dan 1,5 miljoen artikelen aan. En nu krijgen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS 2014 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM

TRAININGSGIDS 2014 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM TRAININGSGIDS 2014 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM INHOUDSOPGAVE Reynolds and Reynolds opleidingscentrum 3 Training WinCar Verkoop 4 Training WinCar Magazijn 5 Training WinCar Werkplaats 6 Training

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. GS1 Traceerbaarheid. Connecting business creating value

Belgium & Luxembourg. GS1 Traceerbaarheid. Connecting business creating value Belgium & Luxembourg GS1 Traceerbaarheid Connecting business creating value Wat is traceerbaarheid? Bedrijven kampen dagelijks met vele vragen: bevat deze verzending wel degelijk wat ik besteld heb? Verloopt

Nadere informatie

Ketenbreed artikelgegevens afstemmen

Ketenbreed artikelgegevens afstemmen Ketenbreed artikelgegevens afstemmen ervaringen uit andere sectoren Informatiebijeenkomst over het Branchebrede Artikelenbestand voor de Bouwsector (BAB) 5 oktober 2011, Bouwend Nederland, Zoetermeer Dorien

Nadere informatie

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i AAN DE SLAG LOGISTIEK GEDEELT E i Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begin... 4 Schermuitleg... 6 Beschrijving inkoopproces... 7 Beschrijving verkoopproces... 9 Voor veel gestelde vragen (FAQ) kunt u terecht

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden SETU en Semantisch Model e-factuur op de pas toe of leg uit -lijst

Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden SETU en Semantisch Model e-factuur op de pas toe of leg uit -lijst FS150225.2B FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 2. Open standaarden, lijsten Stuknummer 2B. Concept Notitie SETU en SMeF Betreft: Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Ricoh Effeciency Index Purchase 2 Pay

Ricoh Effeciency Index Purchase 2 Pay heliview Ricoh Effeciency Index Purchase 2 Pay Benchmark voor de top van de Nederlandse markt Heliview introduceert samen met Ricoh een tool om de efficiency van processen rondom inkomende facturen te

Nadere informatie

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten:

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten: Stamgegevens: In de stamgegevens worden vaak terugkerende gegevens ingevoerd. Bij nieuwe Qbil Trade gebruikers is het in de meeste gevallen mogelijk om (een deel van) de huidige stamgegevens te exporteren

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 1 augustus 2013 DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 Versiebeheer

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

Visiedocument BAB. Doel van het visiedocument. 1. Aanleiding en achtgronden

Visiedocument BAB. Doel van het visiedocument. 1. Aanleiding en achtgronden Visiedocument BAB Doel van het visiedocument Het visiedocument beschrijft beknopt de achtergronden, doelstellingen, kaders en aanpak van het project BAB voor de komende jaren. Dit vanuit het perspectief

Nadere informatie

Customer Case Koninklijke ERU

Customer Case Koninklijke ERU Feiten in het kort: Bedrijf:, Woerden Branche: Food & Beverage Werknemers: 75 Activiteiten: Productie en verkoop smeltkaasproducten Oplossing: Implementatie VMI met Cloud EDI en WMS Operationeel sinds:

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

GS1 DAS: stand van zaken en ambities. Sjoerd Schaper Coördinator GS1 DAS

GS1 DAS: stand van zaken en ambities. Sjoerd Schaper Coördinator GS1 DAS GS1 DAS: stand van zaken en ambities Sjoerd Schaper Coördinator GS1 DAS Agenda Waarom zijn artikeldata belangrijk? Wat levert het op? Wie werken er al mee? Wat is GDSN/GS1 DAS? Hoe werkt het Welke gegevens

Nadere informatie

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Specialist in software voor logistiek dienstverleners Wij leveren: Software oplossingen gebaseerd op het Microsoft platform Standaard software

Nadere informatie

Besturingssystemen WINDOWS UNIX LINUX Overig

Besturingssystemen WINDOWS UNIX LINUX Overig Naam softwarebedrijf: Deel 1: Algemene gegevens van.. Pakket geschikt voor : Mutatiedatum Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Fax E-mail Internetadres Contactpersonen Het Pakket Naam pakket Versie Software

Nadere informatie