AIOS-begeleidingsdocument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AIOS-begeleidingsdocument"

Transcriptie

1 AIOS-begeleidingsdocument Tbv CAT-project / Bachelor scriptie 3e jaar Geneeskunde 1

2 Coördinatoren Dr Saskia Le Cessie Afdeling Medische Statistiek en Klinische Epidemiologie Dr Arno Roest, kindercardioloog Willem Alexander Kinderziekenhuis Blokcommissie Drs Karin van der Hoorn Walaeus Bibliotheek LUMC Drs Liesbeth Adelmeijer Communication in Science John O'Sullivan Communication in Science Prof.dr Friedo W. Dekker Afdeling Klinische Epidemiologie Blokondersteuning Winney Damen Directortaat Onderwijs en Opleiding Versie 20 november

3 Voorwoord Beste AIOS, Allereerst hartelijk voor je deelname in de begeleiding van het CAT-project. We kunnen als CAT-projectgroep niet genoeg benadrukken dat jullie rol essentieel is voor het welslagen van dit voor de opleiding geneeskunde vitale project. In dit document vind je een beschrijving van de manier waarop we in de OORleiden en in de studie geneeskunde van het LUMC de Critical Appraisal of Topic (CAT) doceren, wat we van de studenten verwachten en jouw rol in de begeleiding van dit project. Alle informatie wat betreft jullie rol in dit project, waaronder dit document, het blok boek dat studenten krijgen en de opnames van de AIOS-informatiebijeenkomst zal te vinden zijn op de OORLeiden website: Een belangrijke bijdrage aan dit project wordt geleverd door KL-APP, een software systeem waar in de toekomst ook de co-schappen mee beoordeeld gaan worden. De student is hierdoor beheerder van zijn eigen project en vanuit dit systeem zullen alle koppelingen, deadlines, te uploaden verslagen en beoordelingen worden geregistreerd en krijg je vanzelf een met een unieke link wanneer er wat van je verwacht wordt. Hierdoor heef je geen papieren bij te houden, op te sturen etc. Het CAT-project gaat dit onderwijs jaar voor het eerst draaien en er zullen ongetwijfeld vragen, problemen commentaren naar voren komen. De blokcommissie staat voor jullie klaar om er met zijn allen een goed project van te maken dat uniek is in Nederland en een brug slaat tussen de studie geneeskunde en de medische vervolg opleidingen. Mede namens de blokcommissie, Saskia Le Cessie en Arno Roest Blokcoördinatoren 3

4 1. Inleiding: Critical Appraisal of a Topic (CAT ) Het huidige medisch handelen wordt bij voorkeur gebaseerd op wetenschappelijk bewijs verkregen uit goed opgezette studies. Daarnaast spelen patiëntkarakteristieken, voorkeur van de patiënt en de diagnostische en therapeutische mogelijkheden van de arts op de locatie waar hij/zij zich bevindt een rol in het bepalen van het medisch beleid ten aanzien van een klacht of ziekte bij de individuele patiënt. Een veel gebruikte manier om evidence based medisch handelen te bepalen naar aanleiding van een specifiek probleem bij een patiënt is de Critical Appraisal of a Topic (CAT) -benadering. De CAT is de ideale manier om de resultaten uit onderzoeken kritisch te beschouwen en ons medisch handelen in de klinische praktijk te baseren op het beste beschikbare bewijs uit onderzoek. De CAT zoals die in de OOR-Leiden wordt gepropageerd is gebaseerd op het Maastrichtse 7-stappen model en gaat uit van een patiënt uit de eigen praktijk (klinisch scenario-stap 1) en vanuit dit klinisch scenario wordt een klinische vraag geformuleerd (stap 2). Op basis van de klinische vraag wordt een literatuuronderzoek (stap 3) verricht om het beste beschikbare onderzoek met betrekking tot de klinische vraag te vinden en deze vervolgens kritisch te beoordelen (stap 4). Vervolgens worden de onderzoeken samengevat (stap 5) en hieruit volgt de beoordeling in de specifieke omstandigheden van de patiënt (stap 6) om vervolgens tot een slotconclusie te komen met betrekking tot het beste medisch handelen ten aanzien van dit specifieke klinische scenario (stap 7). Figuur 1 uit De Brouwer, C. P. M., Kant, IJ., Smits, L. J. M., & Voogd, A. C. (2009). Training Critical Appraisal of a Topic. Een onmisbare handleiding in het tijdperk van Evidence Based Medicine. Maastricht: Mediview BV. 4

5 De CAT in de bachelorfase van de studie geneeskunde LUMC Wetenschappelijke vorming is een van de speerpunten van het geneeskunde curriculum 2012 in het LUMC. In de bachelor verwerven studenten academische en wetenschappelijke vaardigheden zoals het zoeken van literatuur, kritisch lezen, onderzoeksdesigns, statistiek, formuleren van een vraagstelling, verzamelen van klinische informatie, presentatietechnieken en schriftelijke verslaglegging. De CAT integreert deze vaardigheden samen met klinisch redeneren ten behoeve van het bepalen van het beste medisch beleid ten aanzien van een individuele patiënt met een specifieke klacht/ziekte in een specifieke setting. Gezien de centrale plaats die de CAT inneemt in de medische vervolg opleidingen is het essentieel dat de student geneeskunde hier op voorbereid wordt. Het CAT-blok: januari 2015 Om de studenten de beginselen van het maken van een CAT bij te brengen zal er een 1-weeks CAT-blok worden georganiseerd om alle 7-stappen van de CAT, stap voor stap te doorlopen met behulp van hoorcolleges, werkgroepen, e-learning modules en een afsluitende toets. Dit blok geldt als voorbereiding op het maken van de CAT (het CAT-project) en het cijfer van de toets van het blok vormt dan ook een deel van het eindcijfer van het CAT-project. Zie het Blok-boek voor de studenten op de website Het CAT-project: de bachelorscriptie Uitgangspunten voor het CAT-project/Bachelorscriptie zijn: Elke student moet een individueel verslag maken van het CAT-project dat als bachelorscriptie geldt Gezien de logistiek/aantal AIOS zal 1 AIOS 2 studenten begeleiden De studenten mogen een CAT maken vanuit hetzelfde vak-/aandachts-gebied maar wel met een verschillende klinische vraag en dus uitwerking, verslag en beoordeling. Wat vragen we van jou als AIOS: Zoek een thema dat past in je belangstelling / belangrijke vragen die leven op de afdeling / passen in je onderzoeksambitie in het domein diagnostiek, therapie of prognose. Benoem 2 separate onderdelen als basis van de klinische vraag De specifieke deelonderwerpen kunnen binnen een vakgebied bij elkaar in de buurt liggen, maar moeten een eigen klinische vraag hebben, bijvoorbeeld een andere diagnostische test, een andere behandeling (A versus C en B versus C), of toegepast in een andere populatie (volwassenen versus kinderen, 1e versus 2e lijn patient, patient vroeg in het ziekteproces versus ernstiger patient), etc. Dit natuurlijk voor zover daar ook andere literatuur over lijkt te zijn. De studenten moeten ieder zelf de PICO en klinische vraag formuleren en het daarop volgende literatuur onderzoek uitvoeren. Beide klinische vragen mogen dus wel vanuit eenzelfde aandachts-gebied/klinisch scenario voortkomen. Het is de bedoeling dat de studenten 3-4 artikelen kritisch beoordelen en dat dit originele artikelen zijn, dus geen systematische reviews of meta-analyses. Ze mogen deze wel meenemen in chapter 3 van de scriptie. Eerste contact moment januari 2015: de studenten nemen contact op met de AIOS om het klinisch scenario te bespreken en vervolgens kan via contact het duo verder worden begeleid. De Walaus bibliotheek heeft spreekuren ingepland voor de studenten om hen te begeleiden in het formuleren van de klinische vraag en het opstellen van een zoekstrategie. Je kunt de studenten hier naar verwijzen. 5

6 13 februari 2015 moeten de studenten ieder hun eigen zoekverslag inleveren bij de Walaeus bibliotheek. Hierna zal de Walaeus bibliotheek deze verslagen beoordelen en bij een onvoldoende beoordeling met de studenten contact opnemen om tot een voldoende te komen. Selectie van de gevonden literatuur samen met de student om te komen tot 3-4 artikelen om te beoordelen. Alleen originele artikelen, geen systematic reviews of metanalyses. Tweede contactmoment maart-april 2015: de studenten voeren zelfstandig de beoordeling en samenvatting van de gevonden literatuur uit, waarbij vragen in de responsiecolleges van de klinische epidemiologie kunnen worden gesteld. Als de studenten dit gedaan hebben zullen zij opnieuw een afspraak maken met de AIOS om de gevonden en samengevatte literatuur in de context van het klinisch scenario te bespreken en te komen tot een bottom-line (stap 7). Inplannen van de presentaties op de afdeling. Duur van de presentaties afhankelijk van de afdelings voorkeuren. Tijdens de periode februari-april maken de studenten elk individueel een scriptie. Hoe het verslag er precies uit moet zien staat in 1 van de bijlages. Het schrijfproces wordt intensief begeleid door CiS in twee werkgroepen, een individueel gesprek met de student en door middel van peer review (door de medestudenten). Nakijken verslag en presentatie: Beide studenten leveren voor half mei een scriptie in bij de AIOS. Verder geven ze ieder een presentatie van 15 minuten op de afdeling van de AIOS. Aan de opleider van de AIOS zal in het kader van het 4-ogen principe een medebeoordeling worden gevraagd (zie bijlage) De presentatie, het verslag en de beoordeling van het CAT proces worden door de AIOS voor 31 mei beoordeeld. De CAT-begeleider van de AIOS geeft een tweede beoordeling van de scriptie. De beoordelingsformulieren worden ingevuld op KLAPP, de papieren versies zijn te vinden in de bijlagen. De studenten zullen het begeleidingsproces van de AIOS beoordelen (zie bijlage). Het formulier zal naar de opleider van de AIOS worden verstuurd. 6

7 Wat mogen jullie van de student verwachten Elke student voert een eigen CAT uit en schrijft zelf een scriptie. Voor zover de twee deelonderwerpen bij elkaar in de buurt liggen mogen studenten natuurlijk met elkaar overleggen, maar elke student maakt zijn eigen CAT en schrijft zijn eigen verslag In de praktijk kan er overlap in de literatuur zijn. Streef naar minimaal 70-80% verschil in de literatuur en dus naar max 20-30% overlap 2 aparte scripties, waarin <20% overlap mag zitten Met nadruk wordt gesteld dat CAT-verslag geheel in eigen woorden moet zijn opgemaakt. We controleren op overschrijven. Detectie van plagiaat wordt gemeld aan de examencommissie. De student maakt zelf een klinische vraag en een zoekverslag en zorgt zo nodig zelf voor begeleiding vanuit de Walaeus bibliotheek. Het zoekverslag moet voor 13 februari naar de Walaeus bibliotheek worden opgestuurd. Hierna zal de Walaeus bibliotheek dit verslag beoordelen en bij een onvoldoende beoordeling met de studenten contact opnemen om tot een voldoende te komen. De student maakt iom de AIOS een selectie in de gevonden literatuur en zal vervolgens 3-4 artikelen uit de gevonden literatuur kritisch beoordelen en samenvatten. In maart zullen enkele colleges vanuit de klinische epidemiologie worden ingepland om vragen mbt de kritische beoordeling en samenvatten van de gevonden artikelen te bespreken. Als de literatuur is beoordeeld en samengevat, is het zaak om deze in de context van het klinische scenario en klinische vraag te becommentariëren. De student zal dan weer contact opnemen om te komen tot een afspraak met de AIOS in maart of april Doel van dit moment is om een goede bottom-line (stap 7) te formuleren op basis van de samen gevatte literatuur (stap 5 ) en het commentaar hierop vanuit het klinisch scenario(stap 6). In maart en april werken de studenten aan het verslag, in het Engels, en de presentatie, in het Nederlands. Ze worden daarbij intensief begeleid door docenten van de afdeling Communication in Science. Hoe het verslag er precies uit moet zien staat in 1 van de bijlages. Het verslag leveren ze voor half mei. De presentatie dient bij voorkeur gehouden te worden op de afdeling van de AIOS met een duur van minuten in het Nederlands. De scriptie moet worden geschreven in het Engels. Beiden dienen voor 31 mei 2015 voltooid te zijn. De studenten zullen het begeleidingsproces van de AIOS beoordelen (zie bijlage). Het formulier zal naar de opleider van de AIOS worden verstuurd. 7

8 Het CAT-project in Klinische Fase Applicatie (KL-APP)-software Om het CAT-project zo soepel mogelijk te laten verlopen is het geheel ingebed in het software pakket KL-APP. De student beheert zo zijn eigen CAT-project. In dit software pakket zullen alle informatie, deadlines en beoordelingsformulieren beschikbaar zijn. De beoordelingen zullen ook via dit systeem verlopen. Als AIOS hoef je niets te registeren, dit gebeurt allemaal in KL-APP en vanuit KL-APP worden s verstuurd wanneer de student iets veranderd heeft, geupload heeft of wanneer er iets ter beoordeling aangeboden is. Dit laatste gaat per via unieke links, waarbij je automatisch in KLAPP komt en de beoordelingsformulieren kunnen worden ingevuld. Op deze manier hoef je zelf geen dossier bij te houden van de studenten. De eerste mail die je als AIOS zult krijgen is een mail met de namen van de studenten die aan je gekoppeld zijn en waarin gevraagd wordt de koppeling te bevestigen. Studenten uploaden de volgende documenten in KL- APP: Zoekverslag ter beoordeling voor de Walaeus De eind versie van de bachelorscriptie ter beoordeling van jou. Wanneer het finale verslag ge-upload is krijg je van KL-APP een mail toegestuurd. In deze mail is een link geplaatst die toegang geeft tot het verslag en de beoordelingsformulieren voor het CAT-verslag, de CATpresentatie en het CAT-proces. De opleider zal een link krijgen voor de medebeoordeling van de scriptie in het kader van het 4-ogen principe. De studenten zullen in KL-APP ook een beoordeling geven met betrekking tot de begeleiding. De beoordeling zal naar de AIOS en de opleider gestuurd worden. 8

9 Het CAT-project: de bachelorscriptie Het CAT-project in Klinische Fase Applicatie (KL-APP) Om het CAT-project zo soepel mogelijk te laten verlopen is het geheel ingebed in het software pakket KL-APP. De student beheert zo zijn eigen CAT-project. In dit software pakket zullen alle informatie, deadlines en beoordelingsformulieren beschikbaar zijn. De beoordelingen zullen ook via dit systeem verlopen. Als AIOS hoef je niets te registeren, dit gebeurt allemaal in KL-APP en vanuit KL-APP worden s verstuurd wanneer de student iets veranderd heeft, geupload heeft of wanneer er iets ter beoordeling aangeboden is. Dit laatste gaat per via unieke links, waarbij je automatisch in KLAPP komt en de beoordelingsformulieren kunnen worden ingevuld. Op deze manier hoef je zelf geen dossier bij te houden van de studenten. De eerste mail die je als AIOS zult krijgen is een mail met de namen van de studenten die aan je gekoppeld zijn en waarin gevraagd wordt de koppeling te bevestigen. Studenten uploaden de volgende documenten in KL- APP: Zoekverslag ter beoordeling voor de Walaeus De eind versie van de bachelorscriptie ter beoordeling van jou. Wanneer het finale verslag ge-upload is krijg je van KL-APP een mail toegestuurd. In deze mail is een link geplaatst die toegang geeft tot het verslag en de beoordelingsformulieren voor het CAT-verslag, de CATpresentatie en het CAT-proces. De opleider zal een link krijgen voor de medebeoordeling van de scriptie in het kader van het 4-ogen principe. De studenten zullen in KL-APP ook een beoordeling geven met betrekking tot de begeleiding. De beoordeling zal naar de AIOS en de opleider gestuurd worden. 9

10 2. Tijdspad CAT project Wanneer Wat Wie December januari 2015 Voorbereiden onderwerp(en) voor de CAT Koppeling student AIOS AIOS AIOS-student 6-10 januari CAT-blok Blok, Walaeus, Communications in Science (CIS) Januari-februari Contact AIOS student ter bespreking klinisch scenario (stap 1 en 2) AIOS-student Januari-februari Maken klinische vraag-zoekverslag (stap 2 en 3) Student deadline 13 februari Inleveren zoekverslag Walaeus Bibliotheek Walaeus Februari-maart Beoordelen en samenvatten literatuur (stap 4 en 5) Student Februari-maart Schrijven chapter 1 en deel ch 2 van scriptie Student deadline 6/13 mrt* schrijven 1 e draft-bascriptie Student Maart-april Contact AIOS-student mbt literatuur vs klinische vraag-stap 6 en 7 AIOS-student voor 15/22 april* Schrijven 2 e draft 2-scriptie Student voor 11/18 mei Schrijven eindversie Student voor 31 mei Presentatie met beoordeling AIOS voor 31 mei Beoordeling CAT-proces en scriptie AIOS *vanwege geroosterd onderwijs zijn deadlines verschillend voor groep 1-12 en groep

11 In de bijlages staan de documenten die de studenten krijgen als onderdeel van het blokboek. Met name zijn de beoordelingsformulieren die jij als AIOS moet invullen van belang. Deze formulieren worden opgenomen in KL-APP en als er beoordelingen noodzakelijk zijn zal er een link naar je worden toegestuurd die direct toegang geeft naar de beoordelingsformulieren Bijlage: beoordelingsformulieren Beoordeling CAT-project door AIOS: proces AIOS:... Afdeling... Naam student:... Collegekaartnummer:... Proces gedurende het Cat-project 1. zelfstandigheid: de student is in staat zelfstandig te werken (voor betekenis van de schaalcijfers zie Instructie: punten C en D.) zelfstandigheid kennis van de stappen van de CAT initiatief: houdt zelf het initiatief voor het verloop van de CAT snel inwerken plannen zo nodig adviezen vragen aan AIOS benoemt sterke en zwakke kanten van zichzelf / eigen werkzaamheden / resultaten 2. sociale/contactuele vaardigheden: de student is in staat adequaat te functioneren samenwerking met AIOS adviezen AIOS gebruiken staat open voor kritiek / heeft zelfreflectie rapporteert regelmatig voortgang 3. motivatie van de student enthousiasme gedrevenheid bij het uitvoeren van de CAT onv. vold. goed. zeer goed uitmunt. Oordeel in woorden (sterke punten, verbeterpunten e.d.) Eindoordeel Proces CAT project: cijfer 1-10 (op basis van bovenstaande 3 oordelen) 11

12 Concept Beoordeling CAT-project door AIOS: CAT-verslag AIOS: Afdeling: Naam student:... Collegekaartnummer:... CAT- verslag: beoordeling AIOS onv. vold. goed. zeer goed Chapter 1: Background/klinisch scenario Adequate uitleg van de ziekte, patient en patient gerelateerd factoren Goede verdieping van achtergrond ten aanzien van diagnose, behandeling of prognose Relevante uitleg van het klinisch probleem waar de CAT zijn relevantie aan ontleent ten aanzien van diagnose, behandeling of prognose Chapter 2: Critical Appraisal of a Topic 1. Klinische Vraag Sluit goed aan op het klinisch scenario Formulering van de vraag is goed Vraag bevat alle elementen nodig voor de literatuur search 2. Literatuur search Beschrijving van de zoekstrategie, termen en keuzes die gemaakt zijn om tot relevante artikelen te komen Motivering van de keus van de artikelen, bijvoorbeeld aard van de populatie, primaire bron, taal, datum 3. Beoordeling artikelen Benoemen van belangrijkste sterke en zwakke methodologische punten Zijn de resultaten goed weergegeven en beoordeeld op klinische relevantie Kwaliteit van de beschrijving (helder, kort, bondig) 4. Samenvatting van de gevonden literatuur Samenvatting van de methodologische kwaliteit van gevonden literatuur Samenvatting van de belangrijkste uitkomstmaten (evt in tabel vorm) Conclusie op basis de samenvatting tav test, behandeling, prognose 5. Commentaar mbt bruikbaarheid Kritische kijk op bruikbaarheid tav patient uit klinsch scenario Vertaling van onderzoekspopulatie naar patient, gelet op kosteneffectiviteit, juridisch en/of ethische dilemma s Kwaliteit van de formulering 6. Bottom Line Zinvol antwoord op klinische vraag obv de literatuur Kwaliteit formulering bottom line Chapter 3: future perspective Relevante schets van waar het gevonden resultaat vanuit de CAT toe moet leiden Goede argumentatie waarom het gevonden resultaat van de CAT tot dit toekomst perspectief moet leiden uitmunt. Oordeel in woorden (sterke punten, verbeterpunten e.d.) Eindoordeel CAT-verslag: cijfer 1-10 (op basis van bovenstaande 8 oordelen) 12

13 Beoordeling CAT-project door AIOS: CAT-presentatie AIOS: Afdeling Naam student:... Collegekaartnummer:... Presentatie CAT 1. inhoud/opbouw lijn in betoog, samenhangend verhaal kwaliteit van de uitleg goede beschouwing van literatuur in het kader van klinisch scenario conclusie is echt antwoord op de klinische vraag Neemt inhoudelijk deel aan de discussie Kwaliteit van de argumentatie 2. presentatievaardigheden levendigheid (houding, enthousiasme) ondersteunend mediagebruik (powerpoint, dia s helder en niet te vol) contact met publiek (oogcontact, beantwoording van vragen, discussie, interactiviteit) tijdgebruik stemgebruik, intonatie en articulatie onv. vold. goed. zeer goed uitmunt. Oordeel in woorden m.b.t. I en II (sterke punten, verbeterpunten e.d.) Eindoordeel CAT-presentatie: cijfer 1-10 (op basis van bovenstaande 2 oordelen) Eindoordeel AIOS CAT-project (scores overnemen van bovenstaand) Eindoordeel Proces (20% van het eindcijfer) Eindoordeel CAT-verslag (20% van het eindcijfer Eindoordeel CAT-presentatie (20% van het eindcijfer) Cijfer

14 Instructie A. Beoordeling Bij ieder van de beoordelingsaspecten staat met liggende streepjes een aantal kernbegrippen aangegeven. Lees alle beoordelingsaspecten door voordat u de student op één betreffend aspect beoordeelt om te voorkomen dat de beoordeling "doorzingt" naar andere aspecten. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om ieder beoordelingsaspect apart te beoordelen (dat wil zeggen: zonder te kijken naar wat u bij de andere aspecten heeft gegeven). B. Gebruik van het formulier Dit formulier dient enerzijds om de eindbeoordeling te uniformeren, anderzijds helpt het u om de student feedback te geven op zijn/haar prestaties. C. Schaalpunten Voor het geven van de schaalpunten kunt u het volgende in gedachten houden: 5: uitmuntend: behorend bij de top 2% van studenten, u ziet zo'n student wellicht niet meer dan eens in de 5 jaar. 4: zeer goed: behorend bij de top 20% van studenten, u ziet zo'n student wellicht niet meer dan eens per jaar. 3: goed: behorend bij 60% van studenten, u ziet zo'n student zeer regelmatig. 2: voldoende: 90% van de studenten hoort niet in deze categorie, Deze student komt u veel minder vaak tegen dan de goed-student. Het is de student die uitsluitend het strikt noodzakelijke doet om te slagen. 1: onvoldoende: 99% van de studenten hoort niet in deze categorie, De begeleiding zal de student in veel gevallen zodanig bijsturen dat deze voldoende leert en vaardigheden verwerft om toch (net) voldoende te scoren. D. Voorbeelden van interpretatie van de schaalpunten bij de diverse beoordelingsaspecten Beoordeling van het CAT-proces Onvoldoende voldoende goed. zeer goed uitmuntend 1. Zelfstandigheid: de student is in staat zelfstandig te werken De student werkt nauwelijks zelfstandig. De student moet sterk worden gestuurd door de begeleider, ziet eigen zwakke kanten nauwelijks. 2. Sociale en contactuele eigenschappen Iemand die geheel zijn Heeft moeite met eigen weg gaat en samenwerken. Treedt weinig adviezen van in overleg met begeleider. begeleider niet Hoort adviezen aan, maar opvolgt. gaat er selectief mee om. Reageert positief op kritiek, maar kan gedrag niet goed aanpassen. 3. Motivatie van de student Vindt het doen van een CAT niet nodig om een goede arts worden. Loopt de kantjes ervan af. Doet de CAT omdat het moet. Werkt netjes en doet de CAT in de lijn van wat in het blokboek staat. Toont geen interesse in de achtergrond van de CAT. De student kan zelfstandig werken, plannen en vraagt bijtijds adviezen. Werkt redelijk samen. Gebruikt adviezen en gebruikt kritiek bij verder handelen. Rapporteert over vorderingen. Is duidelijk geïnteresseerd in de CAT en ziet dit als een essentieel onderdeel van het (straks) arts zijn.. Ziet het kritisch beschouwen van medisch handelen als noodzakelijk om de geneeskunde verder te brengen. De student kan goed zelfstandig werken, heeft een goede planning. Is in staat te reflecteren op eigen werkzaamheden. Werkt goed samen. Vraagt adviezen alleen indien nodig en stimuleert anderen commentaar op zijn werk te geven. Weet commentaar goed te verwerken in verder handelen. Geeft regelmatig helderheid over voortgang. Werkt hard en ziet de CAT als een essentieel onderdeel van de geneeskunde. Is enthousiasmerend. Toont betrokkenheid, merkbaar aan de wens tot uitdragen van de gevonden CAT uitkomst middels presentatie en verslaglegging. De student werkt geheel zelfstandig, heeft een goede en realistische planning, reflecteert op eigen werkzaamheden en op eigen werkprocessen en vaardigheden. Werkt uitstekend samen en weet het voortouw te nemen. Vraagt aan begeleider en anderen adviezen indien nodig en stelt werk en zichzelf open voor kritiek. Weet commentaar te verwerken. Toont uitzonderlijke interesse In de achtergrond en uitkomsten van de CAT. Toont zich gedreven in het vergaren van kennis door o.a. alles te (willen) weten over het onderwerp. Gebruikt deze kennis en draagt deze uit. Kan in hoge mate mensen om zich heen enthousiasmeren. Beoordeling CAT verslag/bachelor scriptie onvoldoende voldoende goed. zeer goed uitmuntend Chapter 1: Background/klinisch scenario De student kan het De student beschrijft klinisch scenario niet oppervlakkig de achtergrond in een breder kader van het klinisch scenario en plaatsen en geeft niet geeft enig inzicht waarom dit aan waarom dit de de basis vormt voor de CAT basis vormt voor een CAT. Chapter 2: Critical Appraisal of a Topic 1. Klinische vraag De student kan niet de De student heeft de relevante relevante elementen elementen uit het klinisch van de CAT uit het scenario samengevat maar klinisch scenario in geen heldere vraag De student beschrijft op een heldere manier de achtergrond van het klinisch scenario en geeft goed aan waarom dit de basis vormt voor de CAT De student heeft de relevante elementen uit het klinisch scenario samengevat en hier acceptabele vraag De student beschrijft op een korte en heldere manier de achtergrond van het klinische scenario en toont inzicht te hebben in het mechanisme van klacht-ziekte en behandeling. Geeft goed aan waarom dit de basis vormt voor de CAT De student heeft de relevante elementen uit het klinisch scenario samengevat en een heldere vraag geformuleerd. De student beschrijft de achtergrond op review niveau in een internationaal tijdschrift en geeft uitstekend aan waarom dit de basis vormt voor de CAT. De student heeft de relevante elementen uit het klinisch scenario samengevat en een korte, bondige en heldere vraag 14

15 een korte en bondige vraag samenvatten 2. Literatuur search De student heeft niet de juiste zoekstrategie gebruikt zodat er geen of niet relevante artikelen zijn gevonden 3. Beoordeling artikelen geformuleerd. geformuleerd. geformuleerd. De student heeft zonder duidelijke kennis van PubMed een zoekstrategie geformuleerd waar wel enige relevante artikelen uit zijn gekomen De student heeft niet De student heeft aangegeven goed aangegeven wat wat de methodologische de methodologische kwaliteit van de artikelen is kwaliteit van de en geeft enig inzicht in de artikelen is en of de validiteit van de resultaten. resultaten valide of niet zijn. 4. Samenvatting van de gevonden literatuur De student is niet in staat om op overzichtelijke wijze de resultaten van de gevonden artikelen weer te geven en samen te vatten. 5. Commentaar bruikbaarheid De student is niet in staat op basis van de klinische vraag en de samenvatting van de literatuur tot een weloverwogen commentaar te komen. 6.Bottom Line De student geeft geen logisch antwoord op de klinische vraag De student heeft de resultaten op een onoverzichtelijke manier samengevat maar geeft wel een acceptabeleconclusie van de gevonden literatuur. De student is in staat op basis van de klinische vraag en de samenvatting van de literatuur tot een weloverwogen commentaar te komen. De student geeft een logisch antwoord op de klinische vraag. Chapter 3: future perspective De student kan de De student komt met een uitkomst van de CAT duidelijk en logisch vervolg niet in breder op de uitkomst van de CAT. perspectief plaatsen en niet aangeven wat er met de resultaten moet worden gedaan. De student heeft met goede kennis van PubMed een zoekstrategie geformuleerd waar wel relevante artikelen uit zijn gekomen De student geeft goed aan wat de methodologische kwaliteit aan van de gevonden artikelen en geeft goed inzicht in de validiteit van de resultaten. De student heeft de resultaten op een overzichtelijke manier samengevat en geeft een goede conclusie van de gevonden literatuur. De student is in staat de klinische vraag en de samenvatting van de literatuur goed te becommentariëren en een weloverwogen commentaar te komen in de juiste setting van het klinisch scenario. De student geeft een goed geformuleerd en logisch antwoord op de klinische vraag. De student kan de uitkomst van de CAT in breder perspectief plaatsen en goed aangeven wat eventuele vervolg stappen moeten zijn. De student heeft met heldere en uitgebreide zoekstrategie geformuleerd met gevorderde kennis van PubMed waar relevante artikelen uit zijn gekomen De student geeft uitgebreid aan wat de methodologische kwaliteit van de gevonden artikelen is en geeft uitstekend inzicht in de validiteit van de resultaten. De student heeft de resultaten op een overzichtelijke manier geanalyseerd en geeft een wel overwogen conclusie van de gevonden literatuur. De student is in staat de klinische vraag en de samenvatting van de literatuur in een breder perspectief te plaatsen en tot weloverwogen commentaar te komen in de juiste setting van het klinisch scenario. De student geeft een goed geformuleerd en bondig antwoord op de klinische vraag De student kan de uitkomst van de CAT in breder perspectief plaatsen en bespreken zodanig dat in een helder vervolgplan beschreven wordt wat de verdere stappen moeten zijn. De student heeft met heldere en uitgebreide zoekstrategie geformuleerd met professionele kennis van PubMed waar relevante artikelen uit zijn gekomen De student geeft uitmuntend aan wat de methodologische kwaliteit van de gevonden artikelen is en geeft met bijna professioneel inzicht in de validiteit van de resultaten aan. De student heeft de resultaten op meta-analyse niveau weer en geeft een weloverwogen en juiste conclusie van de gevonden literatuur. De student is in staat op editorial niveau een commentaar te geven op de klinische in relatie tot de gevonden literatuur. De student geeft een zeer scherp en helder antwoord op de klinische vraag De student kan de uitkomst van de CAT in breder perspectief plaatsen en geeft uitstekend weer wat de vervolg acties moeten zijn met bijvoorbeeld een uitgewerkt onderzoeksvoorstel, voorstel voor een richtlijn oid. Presentatie CAT onvoldoende voldoende goed. zeer goed uitmuntend 1. Inhoud en opbouw van de presentatie De presentatie heeft geen goede opening, de inhoud is niet onderbouwd, bottomline volgt niet duidelijk uit de gepresenteerde resultaten. Geen discussie. De presentatie geeft fragmentarisch beeld van de CAT. De CAT wordt wel goed gepresenteerd, maar de onderbouwing is matig. De lijn is niet altijd duidelijk en de bottom line volgt niet uit de gevonden en samengevatte literatuur. De discussie is zwak. 2. Presentatievaardigheden De student geeft een De student heeft een vlakke voorgelezen toon, veel stopwoorden, presentatie, geen dia's, matige dia's en geen contact met weinig contact met publiek, publiek, kan vragen loopt uit in tijd. Kan wel niet beantwoorden. vragen beantwoorden en de CAT toelichten. De presentatie geeft redelijk beeld van de CAT,geeft aan wat de kernpunten zijn, maar kan soms duidelijker. De samenhang kan beter. Uitleg hoe men aan de bottom line komt, is niet altijd helder en plaatsing in een groter kader ontbreekt. De student weet toehoorders wel te boeien, maar niet alert op reacties uit publiek. Nette dia's, die het publiek voor kennisgeving aanneemt. Net verstaanbaar, loopt uit in tijd. De presentatie geeft volledig beeld van de CAT heldere opbouw in inleiding resultaten en discussie. Goede en duidelijk presentatie van de verschillende stappen van de CAT in een pakkend verhaal. Weet plaats de CAT in een algemeen kader uit te leggen. Goede discussie. De student geeft een levendige en enthousiaste presentatie, heldere formulering, goed verstaanbaar, mooie dia's, goed (oog)contact met publiek, goede tijdsplanning. De presentatie heeft een zeer mooie en duidelijke opbouw, zeer goede inleiding, fraaie bespreking van verschillende CAT-stappen en uitstekende discussie met perspectief naar toekomstige implementatie. Heeft de status van "key note lecture" op een belangrijk internationaal congres. De student geeft een charismatische presentatie, prachtige audiovisuele ondersteuning, fraaie formulering, speelt in op publiek, laat ruimte voor discussie, goede tijdsplanning. 15

16 Mede Beoordeling CAT-verslag Datum: Naam student:.collegekaartnummer. Naam beoordelaar:... Afdeling: Naam AIOS. CAT- verslag: beoordeling Opleider/Opleidersgroep Oordeel in woorden (sterke punten, verbeterpunten e.d.) Eindoordeel CAT-verslag: cijfer

17 Beoordeling CAT-AIOS door Student AIOS:... Afdeling... Naam student:... Collegekaartnummer:... Bgeleiding gedurende het Cat-project 1. begeleiding: kennis van de stappen van de CAT houdt controle op het verloop van de CAT is makkelijk benaderbaar houdt zich aan afspraken reageert op vragen- s benoemt sterke en zwakke kanten van de student geeft goede feedback 2. sociale/contactuele vaardigheden: samenwerking met student staat open voor kritiek / heeft zelfreflectie vraagt regelmatig naar de voortgang onv. vold. goed. zeer goed uitmunt. 3. motivatie van de AIOS enthousiasme gedrevenheid bij het begeleiden van de CAT Oordeel in woorden (sterke punten, verbeterpunten e.d.)

18 Bijlage: Leerdoelen student CAT-project en toetsmatrijs Voor het CAT-project zijn aparte leerdoelen opgesteld. Deze betreffen nadrukkelijk het ontwikkelen van competenties, passend bij de rol van Academicus uit het CanMeds model. Competenties passend bij de rollen van Samenwerker en Communicator komen echter ook aan bod. Hiermee is het CAT-project een afsluiting van de lijn AWV aan het eind van de bachelor waarbij kennis, inzicht èn vaardigheden geïntegreerd worden toegepast en getoetst. In overeenstemming met de Regels en Richtlijnen zoals opgesteld door de Examencommissie wordt in onderstaande toetsmatrijs voor elk leerdoel afzonderlijk aan te geven in welk domein dit past: kennis en inzicht, vaardigheid, of professioneel gedrag. Opgemerkt moet worden dat dit soms wat kunstmatig overkomt voor veel leerdoelen (bijvoorbeeld: het kritisch beoordelen van literatuur) is immers zowel kennis en inzicht als vaardigheid vereist. Juist bij een toepassingsgerichte en geïntegreerde toetsing zijn deze domeinen derhalve soms lastig uit elkaar te trekken. Leerdoel Domein Toetsing Het vergaren van de (achtergrond) kennis voor het begrijpen van het klinische scenario Het bepalen van een klinische vraag vanuit een klinisch scenario Het opstellen van een zoekstrategie voor Pubmed op basis van een klinische vraag Het uitvoeren van een literatuuronderzoek op basis van een klinische vraag Het kritisch beoordelen van literatuur: diagnostisch/prognostisch/therapeutisch onderzoek afhankelijk van onderwerp CAT Het samenvatten van de kritisch beoordeelde literatuur voortvloeiend uit het literatuuronderzoek Het formuleren van een helder antwoord op de klinische vraag (stap 6 & 7) Het beschrijven van de vervolg stappen op basis van de uitkomst van de CAT Het maken van de CAT (stap 1 t/m 7) Het bespreken van de CAT in een gestructureerde presentatie binnen een gestelde tijd Het op een adequate manier kunnen beantwoorden van vragen mbt de CAT Het op een voor de toehoorders prettige en onderhoudende manier bespreken van de CAT Kennis en inzicht (en vaardigheid) Kennis en inzicht (en vaardigheid) Kennis en inzicht Vaardigheid Kennis en inzicht (en vaardigheid) Kennis en inzicht (en vaardigheid) Kennis en inzicht (en vaardigheid) Kennis en inzicht (en vaardigheid) Kennis en inzicht (en vaardigheid) Vaardigheid Vaardigheid Vaardigheid Beoordeling Chapter 1 CAT-verslag door AIOS volgens bijgevoegd formulier Beoordeling Chapter 2 door AIOS volgens bijgevoegd formulier Beoordeling Chapter 2 door AIOS volgens bijgevoegd formulier Beoordeling tussentijds door Walaeus: moet voldoende - anders afspraak met Walaeus Beoordeling Chapter 2 door AIOS volgens bijgevoegd formulier Beoordeling Chapter 2 door AIOS volgens bijgevoegd formulier Beoordeling Chapter 2 door AIOS volgens bijgevoegd formulier Beoordeling Chapter 3 door AIOS volgens bijgevoegd formulier Formatieve toetsing (feedback) van inhoud van de CAT door AIOS en opleidingsgroep obv presentatie (zie bijgevoegd formulier) Beoordeling presentatie door AIOS volgens bijgevoegd formulier Beoordeling presentatie door AIOS volgens bijgevoegd formulier Beoordeling presentatie door AIOS volgens bijgevoegd formulier 18

19 Leerdoel Domein Toetsing Het kunnen schrijven van een gestructureerd academisch verslag in het Engels obv de CAT Vaardigheid Beoordeling CAT-verslag door CiS volgens bijgevoegd formulier Het op een effectieve en efficiënte manier plannen van het CAT-project en de daaraan gekoppelde deadlines competentie Organisatie Het op een doelmatige manier overleggen met de AIOS competentie Samenwerking Het op een professionele en betrokken manier uitvoeren van het CAT-project competentie Professionaliteit Professioneel gedrag Professioneel gedrag Professioneel gedrag Gedurende het project door feedback AIOS, èn beoordeling CAT-proces door AIOS volgens bijgevoegd formulier Gedurende het project door feedback AIOS, èn beoordeling CAT-proces door AIOS volgens bijgevoegd formulier -Gedurende het project door feedback AIOS, èn beoordeling CATproces door AIOS volgens bijgevoegd formulier, èn beoordeling CiS volgens bijgevoegd formulier Toelichting Beoordeling verslag Het Cat-verslag/bachelorscriptie wordt door zowel AIOS (inhoudelijk) als CIS (structuur, redenering, wetenschappelijk taalgebruik Engels) beoordeeld. De beoordeling door de AIOS wordt bevestigd door zijn/haar directe begeleider (vier-ogen principe). De tweede beoordelaar vult op een apart formulier zijn/haar oordeel over de bachelorscriptie in op een formulier waarop staat: de naam van de student, het studentnummer, de datum, de naam van de tweede beoordelaar, de naam van de AIOS die de CAT begeleidt, en het cijfer. Dit formulier wordt via in KL-app ingevuld. De kwaliteit wordt verder nog geborgd omdat de uiteindelijke CAT-presentatie, ook in het kader van de opleiding van de AIOS beoordeeld wordt door de opleidingsgroep van de betreffende AIOS. Al met al zijn wij er van overtuigd dat met dit toetsprogramma in voldoende mate kan worden beoordeeld of elke student het vereiste niveau heeft bereikt en daarmee aan de eindtermen voldoet. 19

20 Bijlage: Toetsprogramma CAT-project: de Bachelorscriptie In overleg met de decaan, examencommissie en opleiders is besloten dat 1) elke student een individueel CAT-verslag moet maken dat geldt als bachelorscriptie en dat 2) gezien de beschikbaarheid van de AIOS vooralsnog is besloten dat een AIOS 2 studenten kan begeleiden, maar dat er dus separate 2 scripties geproduceerd moeten worden. Omdat het maken van de CAT verschillende vaardigheden vraagt, is een toetsprogramma opgesteld waarbij de afzonderlijke onderdelen los van elkaar worden beoordeeld. Het eindcijfer bestaat uit een gewogen gemiddelde van de verschillende deelcijfers elk deelcijfer moet afzonderlijk voldoende zijn. Beoordeling % van het eindcijfer Kennis en inzicht 1. Toets aan het eind van het CAT-blok 25% 2. AIOS beoordeling verslag (inhoud) 20% Vaardigheid 3. AIOS beoordeling CAT-presentatie (vorm en inhoud) 20% 10% 4. CiS beoordeling verslag (structuur - redeneringwetenschappelijk taalgebruik (Engels)) Professioneel gedrag 20% 5. AIOS beoordeling proces/samenwerking 5% 6. CiS beoordeling werkgroep participatie/peer evaluatie Totaal 100% 20

Het CAT-project: informatie voor begeleiders

Het CAT-project: informatie voor begeleiders Het CAT-project: informatie voor begeleiders AWV 3 de jaar Geneeskunde Saskia Le Cessie & Arno Roest Informatie voor begeleiders Via https://www.lumc.nl/org/oor-leiden/ Hier staat op: Deze presentatie

Nadere informatie

Critical Appraisal of a Topic De 7 stappen van de CAT Bachelor geneeskunde 3de jaar AWV

Critical Appraisal of a Topic De 7 stappen van de CAT Bachelor geneeskunde 3de jaar AWV Critical Appraisal of a Topic De 7 stappen van de CAT Bachelor geneeskunde 3de jaar AWV Arno Roest en Saskia Le Cessie CAT-project@lumc.nl Evidence based medicine (EBM) (Patho)fysiologie: Klachten, ziekte,

Nadere informatie

CAT-project begeleidingsdocument

CAT-project begeleidingsdocument CAT-project begeleidingsdocument Tbv CAT-project 3e jaar Geneeskunde e-mail: cat-project@lumc.nl 1 Blokcoördinatoren Dr. Arno Roest, Kindergeneeskunde Mw. Prof. Dr. Saskia le Cessie, Klinische Epidemiologie/Medische

Nadere informatie

Formulier Beoordeling Critical Appraisal of a Topic (CAT)

Formulier Beoordeling Critical Appraisal of a Topic (CAT) Formulier Beoordeling Critical Appraisal of a Topic (CAT) Datum: Co-schap Beschouwend Co-schap Snijdend Co-schap Moeder & Kind Co-schap Neurowetenschappen Co-schap HAG & Sociale Geneeskunde GEZP Keuzeonderwijs.

Nadere informatie

De 7 stappen van een CAT

De 7 stappen van een CAT De 7 stappen van een CAT Patiënt (praktijk) Vertaalslag (expert) Wetenschap (literatuur) 1 klinisch scenario trefwoorden 2 klinische vraag 3 literatuur search 4 kritisch beoordelen artikel 7 bottom line

Nadere informatie

Inhoud presentatie. 1. Positionering CAT Maastricht 2. Wat is CAT? 3. Structuur CAT 4. Organisatie CAT onderwijs jaar 3 UM

Inhoud presentatie. 1. Positionering CAT Maastricht 2. Wat is CAT? 3. Structuur CAT 4. Organisatie CAT onderwijs jaar 3 UM Critical Appraisal of a Topic (CAT) Christel van Gool, Monique Mommers (& Carin de Brouwer) Capaciteitsgroep Epidemiologie, Universiteit Maastricht, FHML Faculty name Inhoud presentatie 1. Positionering

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Wetenschappelijke Vorming Jaar 3 Het CAT Project

Wetenschappelijke Vorming Jaar 3 Het CAT Project Wetenschappelijke Vorming Jaar 3 Het CAT Project B L O K - E N L I J N B O E K Bachelor Geneeskunde, derde jaar Cursusjaar 2016-2017 Blokcoördinatoren: Prof. Dr. S. le Cessie Afdeling Klinische Epidemiologie

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Usability walkthrough for accessibility

Usability walkthrough for accessibility Usability walkthrough for accessibility steven stijger steven_stijger@nl.ibm.com http://www.flickr.com/photos/81167076@n00/322162512/ Copyright IBM Corporation 2008 usability walkthrough usability test

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Wetenschappelijke Vorming Jaar 3 Het CAT Project

Wetenschappelijke Vorming Jaar 3 Het CAT Project Wetenschappelijke Vorming Jaar 3 Het CAT Project BLOK EN LIJNBOEK Bachelor Geneeskunde, derde jaar Cursusjaar 2014-2015 Blokcoördinatoren: Dr S. le Cessie Afdeling Klinische Epidemiologie en afdeling Medische

Nadere informatie

Handleiding notariële bachelorscriptie

Handleiding notariële bachelorscriptie Handleiding notariële bachelorscriptie 2016-2017 1. Algemene Handleiding bachelorscriptie; contactinformatie Deze Handleiding bevat informatie over het schrijven van een bachelorscriptie Notarieel recht.

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE

VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE Drs. Willemke Stilma Docent verpleegkunde HvA Mede met dank aan dr. Anne Eskes 1 INHOUD 5 stappen EBP Formuleren van een klinische vraagstelling PICO Zoekstrategie

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Aanvang

1. Inleiding. 2. Aanvang Studenthandleiding Bachelorscriptie Burgerlijk recht 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 2 Doel bachelorscriptie... 2 Aansluiting bij eerder geschreven essays... 2 2. Aanvang... 2 Introductiecollege... 2

Nadere informatie

Systematic Reviews Dr. Hester Vermeulen

Systematic Reviews Dr. Hester Vermeulen Systematic Reviews Dr. Hester Vermeulen Amsterdam School of Health Professionals / HvA Amsterdam Kwaliteit en Proces Innovatie / AMC Amsterdam Goede zorg Effectief Doelmatig Veilig Tijdig Toegankelijk

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models Pepijn Vemer, George van Voorn, Isaac Corro Ramos, Maiwenn Al, Talitha Feenstra Rationale In theorie: Doe alles! Een model

Nadere informatie

Methodologie & onderzoek

Methodologie & onderzoek JAAR 2 Methodologie & onderzoek Klinische les en Critical Appraised Topic deeltaak 11.3a en KET 11 in de leerlijn wetenschap. Wat is Een klinische les Een CAT Wat is een klinische les In een klinische

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding Versiedatum: 0-0-06 Pagina van 5 De wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen vormt een belangrijke leidraad voor de huisarts. Deze moet een wetenschappelijke onderbouwing kunnen

Nadere informatie

Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study

Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study Mariëtte VAN ENGEN-VERHEUL, Linda PEUTE, Ellen KILSDONK, Niels PEEK, Monique JASPERS Mariëtte van

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol Afstudeeropdrachten CEM / CME

Beoordelingsprotocol Afstudeeropdrachten CEM / CME Beoordelingsprotocol Afstudeeropdrachten CEM / CME Dit protocol is opgesteld ter ondersteuning van de beoordeling van afstudeeropdrachten binnen de MScopleidingen Civil Engineering & Management (CEM) en

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

Toetsregeling Integratieopdracht kwartaal 5 (MED-B2IOQ5)

Toetsregeling Integratieopdracht kwartaal 5 (MED-B2IOQ5) Toetsregeling Integratieopdracht kwartaal 5 (MED-B2IOQ5) Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 1september 2017. 1) Begripsbepaling Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Academische Vorming bij Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Academische Vorming bij Bio-Farmaceutische Wetenschappen Academische Vorming bij Bio-Farmaceutische Wetenschappen - ervaringen met het REAL referentiemodel - Marjo de Graauw, PhD teacher and educational innovator BFW Stefan Tax, MSc educational developer PLATO

Nadere informatie

Formatief toetsen: Randvoorwaarden & concrete handvaten voor in de klas

Formatief toetsen: Randvoorwaarden & concrete handvaten voor in de klas Formatief toetsen: Randvoorwaarden & concrete handvaten voor in de klas Kim Schildkamp Contact: k.schildkamp@utwente.nl Programma Formatief toetsen Voorwaarden voor formatief toetsen Voorbeelden van technieken

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Paramedisch OnderzoekCentrum

Paramedisch OnderzoekCentrum IMPLEMENTATIE: welke weg? Prof.dr. Rob Oostendorp Dr. Michel Wensing Prof.dr. Richard Grol Implementatie Kenmerken implementatie (ZON, 1997; Gezondheidsraad, 2000). Procesmatige en planmatige invoering.

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9 Samenvatting 155 Chapter 9 Samenvatting SAMENVATTING Richtlijnen en protocollen worden ontwikkeld om de variatie van professioneel handelen te reduceren, om kwaliteit van

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Evidence-Based Nursing. Bart Geurden, RN, MScN

Evidence-Based Nursing. Bart Geurden, RN, MScN Evidence-Based Nursing Bart Geurden, RN, MScN Trends in Verpleegkunde Jaren 1980: Systematisch werken Focus op proces Jaren 1990: Verpleegkundige diagnostiek Focus op taal Aandacht verschuift van proces

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Systematic Reviews Dr. Hester Vermeulen

Systematic Reviews Dr. Hester Vermeulen Systematic Reviews Dr. Hester Vermeulen Amsterdam School of Health Professionals / HvA Amsterdam Kwaliteit en Proces Innovatie / AMC Amsterdam Systematisch literatuur onderzoek RCT s worden gemaakt om

Nadere informatie

Validatie van de Depressie lijst (DL) en de Geriatric Depression Scale (GDS-30) bij Verpleeghuisbewoners

Validatie van de Depressie lijst (DL) en de Geriatric Depression Scale (GDS-30) bij Verpleeghuisbewoners Validatie van de Depressie lijst (DL) en de Geriatric Depression Scale (GDS-30) bij Verpleeghuisbewoners van Somatische en Psychogeriatrische Afdelingen Validation of the Depression List (DL) and the Geriatric

Nadere informatie

Evidence zoeken @ WWW

Evidence zoeken @ WWW Evidence zoeken @ WWW Dirk Ubbink Evidence Based Surgery 2011 Informatie Jaarlijks: >20.000 tijdschriften en boeken MEDLINE: >6.700 tijdschriften Jaarlijks 2 miljoen artikelen gepubliceerd 5500 publicaties

Nadere informatie

Raamplan Artsopleiding 2009

Raamplan Artsopleiding 2009 Raamplan Artsopleiding 2009 Prof. dr. Roland Laan UMC St Radboud Nijmegen Onderwerpen - Historie en Doel - Student wordt Arts; wordt Specialist - Rollen en competenties - Kennis, vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

EBM. Domein arts. Overwegingen bij domein arts

EBM. Domein arts. Overwegingen bij domein arts EBM Wetenschappelijke uitkomsten uit klinisch relevant prognostisch, diagnostisch en therapeutisch onderzoek. Kennis, ervaring, persoonlijke waarden en verwachtingen van de dokter zelf. De individuele

Nadere informatie

Toetsregeling Vaardigheden B1.4

Toetsregeling Vaardigheden B1.4 Toetsregeling Vaardigheden B1.4 Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 11 april 2016. 1) Begripsbepaling Het tentamen Vaardigheden B1.4 maakt deel uit

Nadere informatie

EVIDENCE-BASED ALLIED HEALTH CARE. Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp

EVIDENCE-BASED ALLIED HEALTH CARE. Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp EVIDENCE-BASED ALLIED HEALTH CARE Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Nederlands Paramedisch Instituut UMC St Radboud Hogeschool van Arnhem en Nijmegen NVLF 1 ORIËNTATIE op LOGOPEDIE NVLF Visie 2000-2005 NVLF

Nadere informatie

Tools voor verdere versterking van examencommissies

Tools voor verdere versterking van examencommissies Tools voor verdere versterking van examencommissies 9 maart 2016 dr.ir. Ludo van Meeuwen mr. Esther de Brouwer Welkom Wat gaan we doen? voorstelronde trainers voorstelronde trainers/deelnemers naam functie

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

BA 3 Pol PoWe_13-14_Leiden_BA_33_Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6443PPD13) No. of responses = 14

BA 3 Pol PoWe_13-14_Leiden_BA_33_Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6443PPD13) No. of responses = 14 BA Pol PoWe_-_Leiden_BA Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6PPD) No. of responses = Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=amount av.=mean

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Validatie van het EHF meetinstrument tijdens de Jonge Volwassenheid en meer specifiek in relatie tot ADHD Validation of the EHF assessment instrument during Emerging Adulthood, and more specific in relation

Nadere informatie

Toetsregeling innovatieproject voorstel (MED-B1PVOOR)

Toetsregeling innovatieproject voorstel (MED-B1PVOOR) studiejaar 26-27 Toetsregeling innovatieproject voorstel (MED-BPVOOR) Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf oktober 26. ) Begripsbepaling

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Prof dr JJM van Delden Julius Centrum, UMC Utrecht j.j.m.vandelden@umcutrecht.nl Inleiding Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is.

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is. Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een is. Plan van aanpak 1.aanleiding (10 punten) Er is geen duidelijk omschreven aanleiding

Nadere informatie

De opleider als rolmodel

De opleider als rolmodel De opleider als rolmodel De opleider als rolmodel programma 14.00 welkom 14.15 voorstelronde/verwachtingen 14.35 excellent teacher en excellent rolemodel 14.55 groepswerk 15.10 plenaire rapportage 15.35

Nadere informatie

Ontwikkelen van een Cochrane Systematic Review over interventies

Ontwikkelen van een Cochrane Systematic Review over interventies Ontwikkelen van een Cochrane Systematic Review over interventies 22 en 23 Maart 2016 Bestemd voor personen die in het kader van de Cochrane Collaboration een systematische review over interventies gaan

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - 9 10 o o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Toetsingskader scriptie master Financieel recht SCRIPTIE BEOORDELINGSFORMULIER MASTER FINANCIEEL RECHT Uitleg beoordelingsformulier

Nadere informatie

Information security officer: Where to start?

Information security officer: Where to start? 1 Information security officer: Where to start? The information security policy process is a continuous and cyclic process 2 1. PLAN: establish ISMS CREATE Information Security Policy (ISP) Inventarise

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Innovatief Onderwijs Ontwerpen. Jeroen van Merriënboer

Innovatief Onderwijs Ontwerpen. Jeroen van Merriënboer Innovatief Onderwijs Ontwerpen Jeroen van Merriënboer VU Amsterdam Onderwijsdag, 6 Februari 2015 Inhoud Het transferprobleem Levensechte taken en 4C/ID Zelfgestuurd leren Voorbeelden Conclusies en Vragen

Nadere informatie

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur 2014-15 1. Definitie De BA-scriptie is een schriftelijke weerslag van een praktische oefening in het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een

Nadere informatie

Voorwoord 1 0. Inleiding 1 1

Voorwoord 1 0. Inleiding 1 1 Inhoud Voorwoord 1 0 Inleiding 1 1 1 Evidence-based diëtetiek: principes en werkwijze 1 3 Inleiding 1 3 1.1 Evidence-based diëtetiek 1 3 1.2 Het ontstaan van evidence-based handelen 1 5 1.3 Evidence-based

Nadere informatie

Lieke van der Scheer, Department of Philosophy Lieke van der Scheer ISOQOL

Lieke van der Scheer, Department of Philosophy Lieke van der Scheer ISOQOL Lieke van der Scheer, Department of Philosophy Lieke.vanderScheer@utwente.nl Lieke van der Scheer ISOQOL 14-11-2014 1 De stem van patiënten Elisa Garcia Simone van der Burg (Nijmegen) Lieke van der Scheer

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING PORTFOLIO. FdP 2002

DOCENTENHANDLEIDING PORTFOLIO. FdP 2002 DOCENTENHANDLEIDING PORTFOLIO FdP 2002 April 2002 INLEIDING De aanstaande herstructurering van het academische onderwijs brengt met zich mee dat intellectuele basisvaardigheden een belangrijker deel gaan

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Beoordelen met de 360 feedback-methode

Beoordelen met de 360 feedback-methode Instituut voor Gezondheidszorg Beoordelen met de 360 feedback-methode Bij de 360 feedback-methode vraag je mensen uit je omgeving om je te beoordelen op verschillende aspecten. Dit gebeurt meestal door

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Master of Psychological Research

Master of Psychological Research Master of Psychological Research Inleiding De master of psychological research is een speciale eenjarige master die voortbouwt op uw onderzoeksvaardigheden die u tijdens uw master of psychology scriptie

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Toetsregeling Radboud Student Challenge

Toetsregeling Radboud Student Challenge Toetsregeling Radboud Student Challenge Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling De missie van het

Nadere informatie

Toetsregeling integratieopdracht vijfde kwartaal (B2IOQ5)

Toetsregeling integratieopdracht vijfde kwartaal (B2IOQ5) studiejaar 2016-2017 Toetsregeling integratieopdracht vijfde kwartaal (B2IOQ5) Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 29 augustus 2016.

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Kiezen van werkvormen voor docentprofessionalisering:

Kiezen van werkvormen voor docentprofessionalisering: Kiezen van werkvormen voor docentprofessionalisering: evidence-based en nieuwe ontwikkelingen NVMO werkgroep docentprofessionalisering Programma Inzichten in gebruik en effect van methoden voor docentprofessionalisering

Nadere informatie