Medisch Management op de SEH. (andere)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medisch Management op de SEH. (andere)"

Transcriptie

1 Medisch Management op de SEH. Over geld en (andere) belangrijke dingen

2

3 P (Pol) Stuart Medisch Manager SEH/ observatorium. Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht.

4 Eerst: Medische Geschiedenis

5 In den beginne Geen specialisaties Gasthuizen Eind 19 e eeuw: specialisaties Eigen poli s patiënten consult in gasthuis 20 e eeuw: open en gesloten ziekenhuis 1940 poli s in ziekenhuizen 1960 maatschappen

6 Perspectief Ziekenhuis is een faciliterend bedrijf dat ervoor zorgt dat medisch specialisten hun werk kunnen doen. Maatschappen / vakgroepen veelal vrijgevestigd, enkelen in loondienst. Overgrote merendeel anderen : in loondienst.

7 Perspectief Belangen van vakgroepen / maatschappen niet altijd gelijk met ziekenhuisbelang Belangen van vakgroepen / maatschappen niet altijd gelijk met belangen van andere vakgroepen / maatschappen.

8 Organisatiestructuur

9 Organisatiestructuur Raad van Toezicht: Hoogste orgaan, heeft zelf géén toezicht! Benoemen RvB Toezicht, feedback, ruggespraak RvB, toestemming ingrijpende processen. Geen inhoudsdeskundigen. Benoemen elkaar (met adviesrecht RvB, BMS, OR, CR) Info van RvB, BMS, OR

10 Organisatiestructuur Raad van Bestuur. Eindverantwoordelijk voor álles in de lijnorganisatie, maar níet de baas. Gezicht van de organisatie, behalve voor de patiënt. Benoemen medisch specialisten. Besluiten nemen en implementeren. P&C cyclus Contacten:bijna iedereen, echter mn RvT, VMS, OR, Management

11 Medische Staf. Organisatiestructuur VMS, Bestuur VMS, DB-VMS, CMS Medisch specialisten: lastige mensen : erg honkvast, behoudend, zeer autonoom, weinig bestuurlijke ervaring. Zelfreinigend vermogen voor /van specialisten Zware, adviserende rol tav RvB

12 Organisatiestructuur Cliëntenraad Wettelijke verplichting. Vertegenwoordiging cliënten (patiënten) Adviesrecht Informatierecht Overlegrecht Enquêterecht Bindend recht voordracht lid RvT

13 Organisatiestructuur OR (ondernemingsraad) Wettelijk verplicht Vertegenwoordiging werknemers ziekenhuisorganisatie (dus ook loondienstdokters) Instemmings- en adviesrecht veel zaken, geregeld in wet op ondernemingsraden. Kan een krachtige partij zijn!

14 Organisatiestructuur Stafdiensten Formeel : staf adviseert, lijn bepaalt Expertkernen, maar geen excuus. - AI&C (administratie, informatie en control) - Bureau Financiering - Communicatie - Huisvesting - I&A (informatisering en automatisering) - KV&I (kwaliteit, veiligheid en innovatie) - Leerhuis - P&O (personeel en organisatie)

15 Organisatiestructuur. Vakgroep. Medisch specialisten = autonome professionals. Allen gelijk. Primus Inter Pares. Vakgroepvoorzitter. Medisch Manager. DB bij grotere vakgroepen. Vakgroepvergadering hoogste orgaan.

16 En dan nu.

17 Financiële structuur Ziekenhuizen zijn private instellingen : de overheid wil controleren: Restrictief stelsel van vergunningen en erkenningen. Door CTG (nu NZA) vastgestelde tarieven. Systeem van budgettering

18 Het FB systeem : Functiegerichte FB parameters Bekostiging Locatiegebonden kosten Vaste kosten Semivaste kosten, obv erkende bedden en gewogen specialistenplaatsen Productiegebonden kosten: Opnamen, Dagopnamen, EPB s, verpleegdagen, diagnostiek voor huisartsen Bijzondere functies

19 Het FB systeem : Functiegerichte Budget vastgesteld. Bekostiging Meer geproduceerd dan afgesproken: Geen vergoeding boven plafond. Minder geproduceerd dan afgesproken: Volgend jaar minder budget.

20 Dus

21 Diagnose Behandel Combinaties 1995: nieuwe financiering moet op basis van kostprijs van geleverde produkten. 2005: DBC s zijn beschreven door de vakverenigingen obv state of the art geneeskunde en brede consensus.

22 Diagnose Behandel Combinaties Gehele traject dat de gemiddelde patiënt doorloopt is in beeld. Directe relatie tussen medische inhoud en financiering. Prikkel voor efficiëntie: lean and mean Artsen behalve uitvoerders ook verkopers.

23 DOT 1 diagnoselijst 4000 DBC - zorgproducten ICD10 Onafhankelijk van uitvoerend specialisme

24 DOT Het RSAD model Registreren: Diagnose en alle verrichtingen voor diagnose en behandeling. (Knooppuntverrichting!) Samenvatten: binnen de looptijd in 1 dataset. Afleiden : dataset naar grouper bij DBC onderhoud > declarabel zorgprodukt Declareren : zorgprodukt wordt door ziekenhuis bij verzekeraar gedeclareerd.

25 Huidige financiering Vrijgevestigde Specialisten : 100% afhankelijk van DOT s Ziekenhuis: A Segment :registratie DOT s, declaratie en verrekening dmv FB parameters. B Segment : declaraties dmv vrij onderhandelbare zorgprodukten, verrekening tevens DOT s

26 Huidige financiering 2009: 34% van de DBC s valt in het B- segment. Per : 70% B-segment DOT s en 30 % A-segment.

27 De SEH DOT s worden gescoord per specialisme Geen duidelijk gedefinieerde inkomsten Goede registratie van belang! Toon aan wat je voor wie doet!

28 De SEH SEH-artsen: Geen DOT s, geen (eigen) inkomen, in loondienst. Betaald uit algemene middelen. AIOS : betaald uit opleidingsfonds, subsidie van EUR per jaar, aantrekkelijk voor zkh. ANIOS: Duur! Uit algemene middelen. Vergelijk vpl FWG45-55, hoger management FWG65-70, soms 75

29 De SEH A-Segment FB systematiek. Van (zakelijk) belang voor het ziekenhuis / de vrijgevestigden? 25% tot 33% van EPB s! 50% tot 60% van opnames!

30

31 Lectuur. Wijnsma en Kimpen: Basics management voor Medici. Ramler en Raadgers: Samenwerken vergt onderhoud. Lodewick: Ziekenhuizen veranderen. Weggeman: leiding geven aan professionals: niet doen. Ansems en Moen: Brevet van leiderschap. Maljers en Wansink : Alles is anders in de zorg