Zorgcontractering bedreigt financiële continuïteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgcontractering bedreigt financiële continuïteit"

Transcriptie

1 Financiële discontinuïteit en private financiering

2 Zorgcontractering bedreigt financiële continuïteit Bij de zorgcontractering doet zich het belangrijke probleem voor dat ziekenhuizen en verzekeraars eind van het jaar (liefst vóór 1 november) een afspraak op hoofdlijnen maken. In deze afspraak wordt veelal vastgelegd wat het bedrag is, de aard van de afspraak (een of meerder plafonds, aanneemsommen, nacalculatie op elementen) en de overeenkomst op hoofdlijnen. In de praktijk blijken er twee elementen te zijn die na het bereiken van een afspraak op hoofdlijnen veel tijd vergen: de definitieve contractbepalingen en het bereiken van overeenstemming over de te hanteren prijslijsten. Het ontbreken van overeenstemming over de prijslijst heeft tot gevolg dat een zorgaanbieder niet kan declareren en bij het ontbreken van een adequate bevoorschotting of vooruitbetaling nemen de liquiditeitsproblemen van zorgaanbieders grote vormen aan die de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen.

3 Oorzaken ZVW Ongelijk speelveld Juridische uitgangspositie Proces van onderhandelen: eerst bedrag, dan prijslijst Vaststellen definitieve prijslijsten Tussentijdse mutaties productstructuur en max tarieven

4 Discontinuïteit WLZ en Wmo De Jeugdzorg en de extramurale AWBZ worden geconfronteerd met gemeenten. De aanbestedingen gaan uit van kortingen tot ver boven de 11%. Bekostiging wijkverpleging niet helder. De bekostiging uitgaande van 3 segmenten (populatie/uitkomsten/prestaties) moet nog worden uitgewerkt. Scheiden wonen en zorg zorgt voor bezettingsproblemen en impairment-problematiek.

5 Financiële discontinuïteit als gevolg van Korte termijn: Geen facturering vanwege prijslijsten discussies en geen bevoorschotting vanuit zorgverzekeraars geregeld Afnemende werkkapitaalfinanciering vanuit banken Geen 100% OHW financiering door zorgverzekeraars Gemeentelijke aanbestedingen Langere termijn: Herfinanciering bestaande leningen Terugbetalen OBV Ontbreken van investeringsruimte

6 Oplossingsrichtingen 1. Proces van contractering professionaliseren 2. Productiesturing inrichten 3. Private financiering 4. Publiek private samenwerking 5. Inrichting financiële functie

7 Ad 1. Proces van contractering ZVW Kern van de oplossingsrichting is dat er meer aandacht moeten komen voor de processtappen in het contracteren en dat deze processtappen vooraf, dus nog voorafgaand aan het indienen van offertes, moeten zijn afgesproken. Bijvoorbeeld in de maand april. Indien men niet tot prijslijsten voor 1 januari komt, afspreken om terug te vallen op een van de volgende 5 opties: Passantenprijzen Voorovereenkomst Prijslijsten naar voren halen Voorlopige betaling Prijzen t-1 hanteren

8 Ad 1. Een projectmatige benadering Stuurgroep (escalatieniveau) Trekker (onderhandelaar) Medische klankbordgroep (selectief oproepen) Ondersteuning vanuit P&C (omzet & aantallen) in de werkgroep Propositie: bepalen van de grenzen van het speelveld en de inzet o Speerpunten o Groei en krimp o Prijzen t.o.v. benchmark o Essentialia (spoedzorg/doorleverplicht/bijzondere functies) Tijdpad en deadline, maar geen tijdsdruk Bepalen machtsmiddelen Vergaderschema voor de werkgroep Voldoende liquiditeit Jurist voor screening en afronding contract Contractmonitoring: nakomen afspraken

9 Vraag: Is verdere professionalisering van de zorgverkoop nodig? Op welke wijze realiseert u dit? Waar loopt u tegenaan?

10 Ad 2. Productiesturing Optie 1: bottom-up. o Maak een DOT begroting op afgesloten DBC s o Bespreek deze met zorgeenheden. o Rapporteer de omzet (afgesloten DBC + mutatie OHW) o Analyseer de omzet en bespreek de verschillen met de begroting. Optie 2: top-down. o Ga uit van het zorgkostenplafond. o Neem de schadelastprognose o Bepaal de totale procentuele schadelastoverschrijding of -onderschrijding. o Vertaal dit via de schadelastprognose naar een procentuele verdeling per specialisme.

11 Landelijk beeld: het opnieuw verbinden van de binnenwereld met de buitenwereld is lastig voor instellingen Wat zijn de aantallen als basis voor de omzetbegroting In hoeverre zijn de zorgeenheden hiermee bekend Wat is de gerealiseerde omzet per eenheid (RVE) Hoe verhoudt dit zich tot de bedrijfsdrukte gemeten in FB parameters? Wat is het prijsbeleid en snapt de eenheid dit OHW waardering Vele instellingen hebben daarom nog steeds geen productie sturing en sturen op oude parameters en kosten. Vraag: waar staan jullie t.o.v. andere instellingen?

12 Ad 3. Private financiering Gering aantal geïnteresseerde partijen Waarderingsmethodiek: hoe? Wet op de winstuitkering stelt strikte voorwaarden Uitgangspositie onduidelijk: strategie en financieel beeld Due diligence onderzoek nodig Vraag: er zijn voorbeelden van private financiering. Hebben wij het beeld dat dit meer structurele mogelijkheden biedt?

13 Ad 4. Publiek private samenwerking Voorbeelden: SIEMENS, PHILIPS, TOSHIBA, DRAEGER. Doel: maximale variabilisering kosten door: o o o o outsourcing leasen van apparatuur en/of gebouwen flexibele huurcontracten outplacement van ondersteunende diensten niet verbonden aan primair proces Hoe te bereiken? Voors en tegens?

14 Ad 5: Inrichting financiële functie De ontwikkeling in de Planning & Control cyclus Non-planning Financiele budgettering Planmatige budgettering Meerjaren planning Strategische planning Ontwikkeling P&C cyclus bepaald door Interne complexiteit Externe dynamiek Wijze van besturing

15 Streven naar samenhang Ontwikkeling van de P&C Interne complexiteit Externe dynamiek Wijze van besturing Inrichting fin. functie Non-planning Jaren 70 Financiele budgettering Planmatige budgettering Meerjaren planning Strategische planning Jaren 80 Jaren 90 Heden

16 Vragen In hoeverre is deze fasering herkenbaar? In welke fase zit uw instelling? Wat betekent dit voor uw eigen positie? Wat betekent dit voor de vragen die u heeft aan de financiële functie? Kan de financiële functie in uw instelling invulling geven aan uw vragen? Op welke wijze gaat u daarmee om?

17 In contact blijven? Facebook.com/QConsultBA Joost Zuurbier Linkedin.com/in/joostzuurbier Q-Consult Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief via

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Aan ZZP ers werkzaam in de langdurige zorg Van Telefoonnummer E-mailadres Directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl Onderwerp Datum

Nadere informatie

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013 SGGZ - Inkoop proces Offerte 1. Wat gaat VGZ doen met de extra bezuinigingen? Alle partijen betrokken bij het convenant i.s.m. het ministerie van VWS hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het bereiken

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

BEVOORSCHOTTING DOOR GEMEENTEN

BEVOORSCHOTTING DOOR GEMEENTEN BEVOORSCHOTTING DOOR GEMEENTEN Een vaak noodzakelijke voorwaarde in overeenkomsten met aanbieders van Jeugdhulp Pagina 1 van 13 Inhoud SAMENVATTING... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

Notitie Schadejaar versus Kalenderjaar Juli 2014

Notitie Schadejaar versus Kalenderjaar Juli 2014 Notitie Schadejaar versus Kalenderjaar Juli 2014 Notitie van de werkgroep Schadejaar- Kalenderjaar; vastgesteld door het NBA-platform Zorg in control 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Definitieve versie, 1 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Voorwoord en leeswijzer...

Nadere informatie

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Definitieve versie, 1 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Voorwoord en leeswijzer...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Zicht op opbrengsten. 4 oktober 2012

Zicht op opbrengsten. 4 oktober 2012 Zicht op opbrengsten 4 oktober 2012 Waar gaat het om? Wat zijn dan de onduidelijkheden? Factuurstroom zelf! Verschillende soorten contracten Waardering OHW (incl. uitval) Segmentindeling FB parameters

Nadere informatie

Simulatie van onderhandelingen onder DOT met zorgverzekeraars

Simulatie van onderhandelingen onder DOT met zorgverzekeraars Rapportage Simulatie van onderhandelingen onder DOT met zorgverzekeraars DOT experiment Sint Maartenskliniek Nijmegen Leerdoel 2 Nijmegen, juni 2011 Inhoudsopgave Inleiding 2 Uitgangspunten en werkwijze

Nadere informatie

Transparantie ziekenhuisuitgaven. Achtergronddocument bij het rapport Transparantie Ziekenhuisuitgaven; Uitgavenbeheersing in de zorg deel 2

Transparantie ziekenhuisuitgaven. Achtergronddocument bij het rapport Transparantie Ziekenhuisuitgaven; Uitgavenbeheersing in de zorg deel 2 Transparantie ziekenhuisuitgaven Achtergronddocument bij het rapport Transparantie Ziekenhuisuitgaven; Uitgavenbeheersing in de zorg deel 2 Achtergronddocument bij het rapport Transparantie Ziekenhuisuitgaven;

Nadere informatie

Zorginkoop 2016 en verder

Zorginkoop 2016 en verder Zorginkoop 2016 en verder Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Terugblik op 2014 (zorginkoop ten behoeve van 2015)... 3 3. Het speelveld in 2016 en volgende jaren... 4 4. Inkoop ten behoeve van 2016 en volgende

Nadere informatie

Factsheet Jeugd GGZ inkopen met DBC s en Basis GGZ

Factsheet Jeugd GGZ inkopen met DBC s en Basis GGZ Factsheet Jeugd GGZ inkopen met DBC s en Basis GGZ 1 Inleiding en doel van dit document Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de inkoop van Jeugd-GGZ. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Machtiging en aanspraakbeperking

Machtiging en aanspraakbeperking Algemeen Machtiging en aanspraakbeperking www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG037 / Machtiging en aanspraakbeperking / 01-06-2013 2 Machtiging

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Lezersnoot: VGZ heeft gemeend u als zorgaanbieder, gemeente of als lezer te willen informeren over de laatste stand van zaken rondom de langdurige GGZ.

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomst aanbieders jeugdhulp en (nieuwe) Wmo, regio Hart van Brabant, 10 juli 2014

Verslag informatiebijeenkomst aanbieders jeugdhulp en (nieuwe) Wmo, regio Hart van Brabant, 10 juli 2014 Verslag informatiebijeenkomst aanbieders jeugdhulp en (nieuwe) Wmo, regio Hart van Brabant, 10 juli 2014 Deel A Presentatie Op 11 juli 2014 vond er een informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders jeugdhulp

Nadere informatie

Monitor integrale bekostiging medisch specialistische zorg

Monitor integrale bekostiging medisch specialistische zorg Monitor integrale bekostiging medisch specialistische zorg De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt tarieven vast voor behandelingen en houdt toezicht op de zorg. Ook monitort ze ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Evaluatie inkoop Wmo 2015 in 2014. In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Evaluatie inkoop Wmo 2015 in 2014. In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Evaluatie inkoop Wmo 2015 in 2014 In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Datum 19 maart 2015 Opdrachtgevers Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Brancheanalyse gezondheidszorg 2011

Brancheanalyse gezondheidszorg 2011 pwc.nl/gezondheidszorg Brancheanalyse gezondheidszorg 2011 Publieke sector Gezondheidszorg November 2011 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 4 3. Inkoopwijze

Nadere informatie

Klaar voor 2015. Focuslijst 2014 als hulpmiddel voor gemeenten bij implementatie van de jeugdwet

Klaar voor 2015. Focuslijst 2014 als hulpmiddel voor gemeenten bij implementatie van de jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Klaar voor 2015 Focuslijst 2014 als hulpmiddel voor gemeenten bij implementatie van de jeugdwet Maart december 2014 Focuslijst 2014 Hierbij biedt het Transitiebureau Jeugd u een

Nadere informatie

Onderwerp: Uitgangspunten verwerving specialistische ondersteuning per 2015 en ontwikkeling verwervingsstrategie sociaal domein na 2015 BBV nr:

Onderwerp: Uitgangspunten verwerving specialistische ondersteuning per 2015 en ontwikkeling verwervingsstrategie sociaal domein na 2015 BBV nr: Collegebesluit Onderwerp: Uitgangspunten verwerving specialistische ondersteuning per 2015 en ontwikkeling verwervingsstrategie sociaal domein na 2015 BBV nr: 2014/45707 1. Inleiding Met het vaststellen

Nadere informatie

1 e gegevensuitvraag marktverkenning sociale domein

1 e gegevensuitvraag marktverkenning sociale domein 1 e gegevensuitvraag marktverkenning sociale domein 22 april 2014 Gestelde vragen over de in te vullen vragenlijst Indien relevant staat tussen haakjes de vraag uit de vragenlijst waarop vraag en betrekking

Nadere informatie

Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD

Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD Vraag Antwoord Facturatie 1 Moeten wij vóór 15 december een voorfactuur over

Nadere informatie

Het Witte Boek deel IV. veranderingen per 2012. Beheersmodel medisch specialisten en vorming van een collectief

Het Witte Boek deel IV. veranderingen per 2012. Beheersmodel medisch specialisten en vorming van een collectief Het Witte Boek deel IV veranderingen per 2012 Beheersmodel medisch specialisten en vorming van een collectief 2 OORWOORD Janko de Jonge, voorzitter Kamer Vrij Beroep IN 2007 VERSCHEEN HET WITTE BOEK DEEL

Nadere informatie

Inkoopplan sociale domein 2015 voor Waalwijk

Inkoopplan sociale domein 2015 voor Waalwijk Inkoopplan sociale domein 2015 voor Waalwijk Ten behoeve van de inkoop voor de decentralisatie van de AWBZ functies richting Wmo en nieuwe Jeugdhulptaken lokaal Inkoopplan voor het sociale domein in Waalwijk

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Opzet governance programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen

Opzet governance programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen Opzet governance programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen 0. Vooraf In deze notitie is de governance van de Overheidsdienst Groningen weergegeven. Het Instellingsbesluit Nationaal Coördinator

Nadere informatie