Kandidatenprofiel. Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kandidatenprofiel. Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A)"

Transcriptie

1 Kandidatenprofiel Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A) 1. De organisatie Zorgspectrum, onderdeel van het samenwerkingsverband Carante Groep, is een zorgorganisatie die zich richt op het welbevinden van ouderen. Zij opereert ten zuidwesten van Utrecht en werkt met zes zorgcentra verspreid over de gemeenten Vianen, Houten en Nieuwegein. Zorgspectrum biedt hulp-, advies- en zorgdiensten aan; in haar zorgcentra, in Zorgspectrum dagvoorzieningen en bij cliënten thuis. Als maatschappelijke onderneming werkt Zorgspectrum van harte samen met alle andere zorg- en welzijn ketenpartners, met overheden, burgers en belangenorganisaties, de onderwijssector en de media. De organisatie wil een maatschappelijke ondernemer zijn, die waarde toevoegt aan de lokale gemeenschappen in haar werkgebied, door met zorg en dienstverlening bij te dragen aan de kwaliteit van leven van vooral oudere inwoners die beperkingen ervaren in hun functioneren als gevolg van ziekte en/of handicap(s). Zorgspectrum wil dat haar zorg- en dienstverlening bereikbaar is voor alle maatschappelijke geledingen om zo bij te kunnen dragen aan een gezonde samenleving. Zij doet dit voor bijna 2000 intra- en extramurale cliënten, met ongeveer 1550 professionals en 600 vrijwilligers. Om haar kwaliteit van zorg te optimaliseren stuurt de organisatie op door zelf vastgestelde KPI s gerelateerd aan het zorgproces. Zorgspectrum heeft een jaarlijks stijgende opbrengst van bijna ,- in De functie Ontwikkelingen Zorgspectrum staat in 2013 opnieuw in het teken van (voorbereidingen op) de herstructurering van de langdurige zorg. De veranderingen in de langdurige zorg hebben nu en de komende jaren belangrijke consequenties voor de financieel-economische en bedrijfsvoeringaspecten van het organisatiebeleid. Het doordenken van deze consequenties, het rapporteren daarover en het ontwikkelen van toekomstscenario s is van doorslaggevend belang voor een financieel gezonde organisatie, nu en in de toekomst. Kennis en kunde op het gebied van financieel-economische en bedrijfsvoeringvraagstukken is daarmee een kritische succesfactor voor de organisatie. De kern van de functie De manager FC&A creëert actueel, juist en volledig inzicht in de realisatie van de (financiële) doelen van de organisatie en adviseert hierover aan de Raad van Bestuur. Hij/zij ontwikkelt, verbetert, richt in en bewaakt de administratieve organisatie en algemene planning- en control principes van de organisatie. Coördineert en zorgt voor de realisatie van de werkzaamheden binnen de afdelingen productregistratie, personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie.

2 Is verantwoordelijk voor het informatiemanagement en het (door)ontwikkelen van de informatiestrategie. Vertaalt de door de externe ontwikkelingen sterk toegenomen informatiebehoefte in gebruikersvriendelijke informatievoorziening; verbindt ICT met de gebruikersorganisatie. De manager FC&A is verantwoordelijk voor de vertaling van interne/externe ontwikkelingen naar financieel strategisch beheer en beleid, passend bij het organisatieconcept van Zorgspectrum. Plaats in de organisatie De manager FC&A is een financieel economisch expert die de Raad van Bestuur ondersteunt bij het beheersen van de organisatie. Hij/zij ontvangt hiërarchisch leiding van de Raad van Bestuur; is lid van het managementteam; geeft rechtstreeks leiding aan de afdeling management control en de personeelsadministratie; geeft leiding aan de hoofden van de afdeling productregistratie en de financiële administratie (de salarisadministratie is uitbesteed); is gevraagd en ongevraagd gespreks- en sparringpartner voor de Raad van Bestuur en het locatiemanagement; rapporteert, in opdracht van de Raad van Bestuur, aan de Raad van Toezicht. Participeert in het samenwerkingsverband Carante Groep. Financiën, Control en Administratie (FC&A) Management control Productieregistratie Financiële Administratie Personeels administratie controlling auditing Resultaatgebieden Bewaakt de financiële positie van Zorgspectrum; informeert en adviseert de bestuurder daarover. Is ( financiële) sparringpartner van Raad van Bestuur en locatiemanagement bij beleidsbeslissingen; Neemt actief deel aan de strategiebepaling van de organisatie; ontwikkelt en analyseert strategische scenario s; Is medeverantwoordelijk voor het vastgoedbeleid; Participeert actief in het externe veld; onderhandelt met Banken en Verzekeraars. Adviseert gevraagd en ongevraagd de locatiemanagers en bewaakt samen met de andere managers van het bedrijfsbureau de resultaten op de performance indicatoren; Geeft leiding en vorm aan de afdelingen productregistratie, personeels- en salarisadministratie en financiële administratie; Bewaakt de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen; Draagt verantwoordelijkheid voor het planning & control proces van de organisatie;

3 Verbetert de procedures binnen de administratie organisatie; Vertaalt interne / externe ontwikkelingen naar financieel strategisch beheer en beleid. 3. Het kandidatenprofiel De nieuwe manager FC&A heeft een relevante afgeronde academische opleiding, bijvoorbeeld bedrijfseconomie, ruime managementervaring en state of the art kennis op het gebied van financieeleconomische en bedrijfsvoeringvraagstukken. Hij/zij is in staat financieel economische en bedrijfsvoeringstrategieën handen en voeten te geven. De manager FC&A combineert daad- en denkkracht en komt met werkzame oplossingen. Is een echte teamplayer met een hands-on instelling. Mystificeert zijn/haar expertise niet, maar maakt deze toegankelijk ook voor generalisten. Is een deskundige en representatieve vertegenwoordiger van de organisatie: treedt op als onderhandelaar voor Banken en Verzekeraars. De manager FC&A is een kritische, proactieve gespreks- en sparringpartner voor de Raad van Bestuur en het managementteam. Hij/zij heeft daarom een onafhankelijke houding en een stevige eigen visie. Hij/zij verbindt zich aan de organisatie, haar doelstellingen en medewerkers. Creëert draagvlak op grond van excellente vakkennis, overtuigingskracht en overredingskracht. Heeft integraal verbindend vermogen. Ervarings- en deskundigheidseisen De manager FC&A heeft: een relevante afgeronde academische opleiding bijvoorbeeld bedrijfseconomie, dan wel een opleiding tot registercontroller; ruime managementervaring; state of the art kennis op het gebied van financieel-economische en bedrijfsvoeringvraagstukken; kennis van en inzicht in de administratieve en bedrijfseconomische processen en inrichting van de organisatie; kennis van en ervaring met zorgfinanciering; kennis van en affiniteit met informatiseringvraagstukken; kennis van en affiniteit met informatiemanagement; een eigen en duidelijke visie en kan deze transparant en in gewone taal over het voetlicht brengen. Competenties Organisatiesensitiviteit Onderkent invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie. Toetst bij de juiste partijen of er draagvlak is voor ideeën, voorstellen en beslissingen; Betrekt diverse partijen in de oordeelsvorming en onderkent invloed en gevolgen van eigen ideeën en beslissingen op andere organisatieonderdelen;

4 Laat zien op de hoogte te zijn van de verschillende belangen in de organisatie; Is op de hoogte van de ongeschreven spelregels binnen de eigen organisatie en daarbuiten en weet daarmee om te gaan; Past ideeën voor verbetering van zaken, zo mogelijk, direct toe; Heeft voorkeur om andere inzichten uit te proberen boven bestaande werkwijzen. Omgevingsbewustzijn Laten blijken geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. Is op de hoogte, met voor het werkterrein, relevante interne en externe ontwikkelingen; Weet politieke en/of maatschappelijke ontwikkelingen te integreren in het dagelijkse werk; Kent de trends en ontwikkelingen in de markt en de betekenis hiervan voor de organisatie; Heeft een goede antenne voor de omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op het huidige beleid. Leiderschap Leiderschap tonen in de volle breedte van de functie; uitdragen van eigen keuzes binnen de organisatie; betrokken zijn bij andere keuzes en besluiten: Zorginhoudelijk en HR. Richting en sturing geven aan de afdelingen productregistratie, personeels- en salarisadministratie en financiële administratie en samenwerkingsverbanden tot stand brengen om een beoogd doel te bereiken. (Ver)deelt verantwoordelijkheden met medewerkers en creëert synergie; Organiseert effectieve samenwerking binnen de afdelingen; Organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan/moet leveren en er een goed draagvlak ontstaat. Plannen en organiseren Bepalen van prioriteiten en aangeven van de benodigde acties, tijd en middelen om gegeven doelstellingen te kunnen bereiken. Zaken conform planning in beweging zetten. Stelt prioriteiten en acties voor zichzelf en anderen; Geeft aan in welk tijdsbestek en met welke mensen en middelen doelstellingen moeten worden gerealiseerd; Zet plannen en projecten in beweging door zaken concreet te regelen; Creëert de randvoorwaarden die nodig zijn om doelstellingen realiseren. Samenwerken Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet van direct persoonlijk belang is. Reageert actief op een constructieve wijze op de ideeën van anderen; Speelt informatie die voor anderen van belang is, tijdig door; Houdt rekening met de (mogelijke) inbreng van een ander; Betrekt anderen actief bij het gesprek.

5 4. Honorering De functie manager Financiën & Control & Administratie is gewaardeerd in schaal 70 CAO VVT. De functie is voor 36 uur per week. Standplaats is Nieuwegein. Er wordt een jaarcontract geboden met uitzicht op een vast dienstverband. 5. Procedure Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact op nemen met Arjan (A.J.) Brandwijk op telefoonnummer Reageren kan tot 30 september Zeist, 2 september 2013 Movimento Drs. N.G.A. Nijhof

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal S&L Zorg, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, is op zoek naar een zorgmanager voor de regio Roosendaal. Een veelzijdige functie in

Nadere informatie

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid.

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid. Wij komen graag in contact met een Manager Customer Intelligence Opdrachtomschrijving: De manager Customer Intelligence krijgt de opdracht om het data voor de Customer Intelligence Analyse omgeving in

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

> Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed

> Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel > Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed Opdrachtgever

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Manager Behandeling 14 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER Versie d.d. 21 juli 2014 Organisatie ROC Leiden verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenenonderwijs (educatie) voor meer dan 9000 studenten

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Inhoudsopgave 3 Voorwoord 1. Inleiding 2. Beroepsprofiel sportmanager 3. HBO-vereisten 4. Ontwikkelingen 5. Opleidingskwalificaties 6. Validatie Bronnen Bijlage

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

MANAGER. Beroepsprofiel

MANAGER. Beroepsprofiel Colofon Landelijk Opleidingsprofiel Sportmanager Gemeenschappelijke opleidingskwalificaties sportmanager van de 6 HBO-instituten voor de opleiding tot sportmanager in Nederland. Redactie Alijd Vervoorn,

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Persoonsgebonden competenties

Persoonsgebonden competenties Persoonsgebonden competenties Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Denkkracht en ontwikkeling... 4 1.1 Opleidingsniveau... 4 1.2 Ontwikkelingsbreedte... 5 2 Informatie verzamelen/informeren/analyseren... 7 2.1

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Kerncompetenties management van een V.O.S.- opleidingsinstituut voor sportverzorging

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy Competenties Informatiebeveiliging en Privacy IBPDOC12 Verantwoording Auteurs Leo Bakker (Kennisnet) Mireille Boonstra-Kints (Kints Fuwa Advies) Ludo Cuijpers (sambo-ict, Kennisnet en ROC Leeuwenborgh)

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening De professionele manager (M/V) in W&MD Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Auteur: Sonja Liefhebber, Judith van de Haterd en Chantal van Arensbergen Met

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie