De Friese Meren GEMEENTE. INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0634 Toren op begraafplaats Westermeer Geert Knolweg MK Joure. Ontv.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Friese Meren GEMEENTE. INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0634 Toren op begraafplaats Westermeer Geert Knolweg 4 8501 MK Joure. Ontv."

Transcriptie

1 Ontv. GEMEENTE De Friese Meren 1 3 MAART 2014 RB INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0634 op begraafplaats Westermeer Geert Knolweg MK Joure Nr. Rappel. Monumentenwacht Fryslan Emmakade 59 Postbus AC Leeuwarden tel /fax nl website: bezoekadres: Emmakade NZ (le verd. rechts) te Leeuwarden

2 INSPECTIERAPPORT objectnummer 0634 Objectgegevens Objectnummer: Debiteurnummer: Object: Gelegen te: Monumentnummer: Bouwjaar of periode Oorspronkelijke functie: Inspectiegegevens Inspectie uitgevoerd door: Datum inspectie: Reistijd, inspectie, uitvoeren werkzaamheden en rapportage: op begraafplaats Westermeer Geert Knolweg MK Joure Gemeente Skarsterlán R Kerkelijke gebouwen Dhr. J. Binnema uren Inspectieplan Risicoklasse: Frequentie inspectie (maanden): Inspecties mogelijk vanaf (tijd): Eigenaar/abonnee: Contactpersoon: 3 1 x per 2 jaar uur Friese Meren Postbus AC Joure Dhr. Lanting telefoon : (geen kengetal) Sleuteladres: Beheerder Dhr. R Hoekstra telefoon : Bereikbaarheid en toegankelijkheid Volgens de geldende normen en richtlijnen voldoet het gebouw aan de eisen. Locatie Parkeren bij de toren Materialen om mee te nemen Inventaris inspectiebus. De constructieve toestand (casco) van de toren is matig. De onderhoudstoestand is ook matig. Aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit onderdelen rubriek technische termijn staat op begraafplaats Westermeer o Funderingsonderzoek uitvoeren/herstellen fundering In behandeling. 1.1 In behandeling. o Schilderwerk schoonmaken /4.2 Regelmatig. o schoonmaken Regelmatig. o Herstellen metsel- en voegwerk slecht 0-2 jaar o Ontroesten en behandelen ankers /3.2.1 slecht 0-2 jaar o Uitvoeren schilderwerk /1.8 matig 0-2 jaar o Herstellen buitenpleisterwerk 1.3 redelijk 0-2 jaar o Herstellen deuren. Ontroesten en behandelen ijzerwerk. 1.5 matig 0-2 jaar o Nieuwe begazing aanbrengen. 1.8 redelijk 0-2 jaar o Houtrot aangetaste onderdelen herstellen matig 0-2 jaar o Verdekken dakvlakken matig 0-2 jaar pagina 2

3 INSPECTIERAPPORT objectnummer 0634 o Verbeteren lood aansluiting. 2.3 redelijk 0-2 jaar o Ontroesten en behandelen of vervangen spuwers matig 0-2 jaar o Ontroesten en behandelen goten redelijk 0-2 jaar o Vervangen kozijn. Vervangen loodbekleding/aansluitingen slecht 0-2 jaar Vervangen dakbeschot. o Ontroesten en behandelen dakraam matig 0-2 jaar o Vervangen luik en herstellen loodaansluiting redelijk 0-2 jaar o Ontroesten en behandelen bekroning. Vervangen loden muts. 2.8 matig 0-2 jaar o Inboeten metselwerk. 3.1 matig 1-3 jaar o Aanlassen/vervangen houtwerk matig 1-3 jaar o Vervangen vloerdelen matig 1-3 jaar o Herstellen binnenpleisterwerk matig 1-3 jaar o Herstellen vervangen/onderdelen van klok/klokkenstoel 3.9 matig 1-3 jaar o Ontroesten en behandelen ijzeren profielen. 3.9 matig 1-3 jaar o Aanbrengen veiligheidsvoorzieningen slecht 1-3 jaar pagina 3

4 Rubriek Toelichting Hersteladvies GEVELS 1.1 Funderingen fundering De toren is geleidelijk verzakt. Met name de fundering aan de westzijde bevat veel loszittend metselwerk. Scheurmeters aanwezig, deze zijn niet door de monumentenwacht ebracht Funderingsonderzoek uitvoeren/herstellen fundering. In behandeling. Loszittend metselwerk opnieuw opmetselen. Scheurmeter. 1.2 Gevels Baksteen metselwerk Verspreid over de gevels zijn stenen stukgeraakt / verpulverd. Tevens zijn op diverse plaatsen stenen losgeraakt. Aan de westzijde is het muurwerk in sterke mate verticaal gescheurd. Het muurwerk is plaatselijk gescheurd. Vermoedelijk mede veroorzaakt door het roesten van de ankers en door het roesten van de stalen spuwers. Door het roesten van de muurduimen van de deuren is het muurwerk zowel binnen als buiten stukgeraakt. Gehele renovatie van het metsel- en voegwerk uitvoeren. Alle losse delen metselwerk verwijderen / scheuren inboeten en niet dicht voegen: Rondom de scheuren metselwerk verwijderen (een steen aan beide zijden) en nieuwe stenen inboeten. Het is hierbij van belang stenen van eenzelfde kwaliteit (hardheid, textuur, formaat en kleur) toe te passen. De stenen "vol en zat- vermetselen zodat weer een constructief geheel met het omringende muurwerk ontstaat. Hierna het voegwerk herstellen met een aan de bestaande voeg aangepaste voegmortel. Inboeten: Westzijde. Ca. 20 rn 2 Noordzijde. Ca. 3 m 2 Oostzijde. Ca. 5 m 2 Zuidzijde. Ca. 3 rn 2 G = goed R = redelijk M = matig S = slecht pagina 4

5 Rubriek voegwerk Toelichting Plaatselijk is het voegwerk (diep) uitgesleten. Ook van afzaten en waterlijsten is het voegwerk uitgesleten. Bij de galmborden op de westzijde mos- Hersteladvies Herstellen voegwerk als bestaand, Westzijde. Ca. 48 m 2 Noordzijde. Ca. 48 m 2 Oostzijde. Ca. 48 m 2 Zuidzijde. Ca. 72 m 2 muurankers - waterlijsten op geledingen - afzaten Mosgroei en open voegwerk De meeste ankers zijn in het muurwerk sterk door roest aangetast (een aantal ankers zijn in het verleden vervangen en verkeren in een redelijke staat. Enkele schotels ontbreken. Op enkele plaatsen stukgeraakt. Voegwerk is uitgesleten. Het voegwerk is uitgesleten en loszittend metselwerk. De aangetaste ankers demonteren, ontroesten en roestwerend behandelen. Het in te metselen deel moet met vethoudend band worden omwikkeld. 43 stuks Vermoedelijk moeten enkele ankers worden vervangen. Herstellen bij de gehele renovatie van het metsel- en voegwerk. Idem. 1.3 Buitenpleisterwerk pleisterwerk velden Op enkele plaatsen is het pleisterwerk los, verzand, gescheurd en weggevallen. Zout uitbloei op het pleisterwerk. De wapeningsfolie is zichtbaar. Herstellen na de gehele renovatie van het metsel- en voegwerk. Herstel: - Westzijde. Ca. 2 m 2 - Zuidzijde. Ca. 3 m 2 Verzand en loszittend pleisterwerk. G = goed R = redelijk M = matig S = slecht pagina 5

6 Rubriek Toelichting Hersteladvies Vensters Hout Oostzijde kozijn en raam De scharnieren zijn sterk geroest. De scharnieren demonteren, ontroesten en roestwerend behandelen of vervangen door exemplaren als bestaand. Westzijde kozijn en luiken gehengen / duimen G De plaatduimen zijn door roest aangetast. Bij onlangs uitgevoerd onderhoudsschilderwerk is over de roestvorming heen geschilderd. Bij het onderhoudsschilderwerk de scharnieren demonteren, ontroesten en roestwerend behandelen. 1.5 Deuren, poortjes, toegangen Oostzijde deuren R Barstvorming tussen de panelen. De o weldorpel is aan de onderzijde licht door houtrot aanietast. Herstellen met een twee componenten kunsthars bij het onderhoudsschilderwerk E1E - schuifgrendel deur - gehengen / duimen Sterk geroest en één kram ontbreekt. De duimen zijn met name in het muurwerk door roest aangetast. De schuif demonteren. ontroesten en roestwerend behandelen. De oude kram verwijderen en een nieuwe kram plaatsen. De duimen demonteren, ontroesten en roestwerend behandelen. Zeer roestige duim. G = goed R = redelijk M = matig S = slecht pagina 6

7 Rubriek Toelichting Hersteladvies ijzeren bevestigingen (haken) bovenlicht 4 stuks Door roest aangetast. Ontroesten en behandelen. 4 stuks Roestige bevestiging. 1.7 Schilderwerk Schilderwerk - vuil schilderwerk Oostzijde deuren kozijn en raam Westzijde kozijn en luiken 1.8 Diversen Galmopeningen galmborden - schilderwerk begazing Het regelmatig schoonmaken van het schilderwerk verhoogt de duurzaamheid van het verfsysteem. Glansverlies, plaatselijk roest door verflaag, barstvorming. De verflaag is verschraald en gescheurd. Ook de stopverf is gescheurd. Barstvorming liggende delen en roest door verflaag. Glansverlies en afkrijting. Het hout is licht gescheurd / verweerd. Plaatselijk vervuild door vogels en glansverlies. Barstvorming en afbladdering. Op enkele plaatsen beschadigd / stuk. Regelmatig schoonmaken Het schilderwerk bijwerken. Onderhoudsschilderwerk uitvoeren. Het schilderwerk bijwerken. Bijwerken met een tweecomponenten kunsthars bij het onderhoudsschilderwerk. Het schilderwerk schoonmaken / bijwerken. Nieuw gaas aanbrengen. G = goed R = redelijk M = matig S = slecht pagina 7

8 Rubriek Toelichting Hersteladvies DAKEN 2.1 Kapconstructies Hout Tentdak top tentdak Met name in het hoogste deel van de constructie zijn aantastingen van boktor zichtbaar. Vermoedelijk zijn diverse aantastingen actief. Op de zuidwestzijde lekkage. Ook zijn houtrot aantastingen aanwezig: Een dekbalk over een spant is aangetast. Hoekkeperbalken zijn aangetast. Sporen zijn aangetast. Liggers boven het hoogste bordes zijn aangetast. Eén is uit de verbinding geraakt. De kapruimte schoon maken, waardoor nieuwe / nog aanwezige aantastingen beter zichtbaar worden. De door houtrot aangetaste delen herstellen. Ook kunnen dan de gebreken aan de scheerpannen, vorsten en de loden muts worden hersteld (zie rubriek en 2.8). Aangetaste delen. muurplaten - sporen 2.2 Dakbedekking Pannen Tentdak dakbeschot panlatten Lekkage Delen muurplaat zijn vernieuwd. De oudere delen zijn licht aangetast door houtrot en houtborende insecten. De muurplaat aan de zuidwestzijde is in de hoek door houtrot aangetast. Voor nader onderzoek zijn er baringen in de muurplaten uitgevoerd. Resultaten zijn ons niets bekend. Langs de dakvoet zijn de sporen met een schuine liplas hersteld! aangeheeld. Deze liplas kan echter geen grote krachten opvangen. Langs de dakvoet en langs de hoekkepers is het dakbeschot door houtrot aangetast. Tevens is enige aantasting van boktor zichtbaar. De vernageling van panlatten zijn door roest aangetast. De door houtrot aangetaste delen tot het gezonde hout verwijderen en aanlassen. Ca. 6 m' Bij het verdekken van de dakvlakken de aangetaste delen verwijderen en vervangen. De dakvlakken verdekken Ca 120 m 2 G = goed R = redelijk M = matig S = slecht pagina 8

9 Rubriek Toelichting Hersteladvies oude holle dakpannen G In panhaken. Enkele kleine delen afgebroken. scheerpannen langs kepers oude holle hoekkepervorsten De scheerpannen hangen enigszins los in panhaken. Met name nabij de top van het tentdak zijn de scheerpannen losgeraakt / stuk. Enkele zijn vastgezet met nagels welke door roest zijn aangetast. Hierdoor scheuren de scheerpannen en vallen ze weg. De aansluiting scheerpannen / hoekkepers is niet geheel dicht. Hierdoor treedt houtrot op aan dakbeschot en ruiters. Door het roesten van de bevestigingen raken de hoekkepervorsten stuk. 1 vorst ontbreekt. Vervangen/herstellen bij verdekken dakvlakken. Vervangen/herstellen bij verdekken dakvlakken. 2.3 Loodaansluitingen Tentdak voetlood 2.4 Goten en hemelwaterafvoeren Goten Bakgoten ijzeren goten / beton Op een enkele plaats gescheurd. waardoor houtrot aantasting in het onder gelegen dakbeschot en muurplaat kan ontstaan. De goot is door roest aangetast. Bij enkele stuiknaden is lichte lekkage zichtbaar. De voering in de goot is plaatselijk gescheurd. Doordat de toren is scheef gezakt, blijft er op de westzijde water in de goot staan. Bij het verdekken van de dakvlakken het lood vervangen. Gebruik maken van 25 ponds lood. De goot herstellen bij het herstellen van het metsel- en voegwerk. G = goed R = redelijk M = matig S = slecht pagina 9

10 Rubriek Toelichting Hersteladvies Hemelwaterafvoeren Spuwers - spuwers aan bakgoten Met name aan de oostzijde sterk door roest aangetast. Het metselwerk aan de oostzijde wordt door het roesten van de spuwer opgetild. De spuwers demonteren. ontroesten en roestwerend behandelen of vervangen door RvS exemplaren. 2.5 Dakopeningen Dakkapellen Als toegang tot dak - luik - gehengen van luik - kozijn G Door roest aangetast. Houtrot aantasting in de onderdorpel en in de rechterstil De gehengen demonteren, ontroesten en roestwerend behandelen. Het gehele kozijn vervangen. 90 x 90 cm. Door houtrot aangetast Door houtrot aangetast. - schilderwerk kozijn De verflaag is licht gebarsten. Er is over de houtrot aantasting heen geschilderd zonder de houtrot aantasting te behandelen. - schilderwerk luik Glansverlies van het schilderwerk. Zeer vuil verfwerk. Het schilderwerk bijwerken bij het vervangen van het kozijn. G = goed R = redelijk M = matig S = slecht pagina 10

11 Rubriek - loodbekleding Toelichting Het lood is reeds met bitumen gerepareerd. Plaatselijk zijn geroeste onverdekte verna elin zichtbaar. Hersteladvies 0634 I Bij het verdekken van de dakvlakken het lood geheel vervangen. loodaansluitingen Roestige vernageling. S De aansluiting van het lood op het hout is onvoldoende ver doorgezet waardoor het kozijn aan de bovenzijde kan inwateren. Bij het verdekken van de dakvlakken het lood geheel vervangen. iv.m411m. ZW Lood onvoldoende doorgezet. zijwangen en dakbeschot Dakramen - ijzeren dakraam Luiken Tentdak trespa luik nabij top loodaansluitingen rond luik 2.8 Diversen Bekroning ijzeren bekroning - loden muts om makelaar Door zwam aangetast. M Door roest aangetast. De stopverf is gescheurd. los en ontbrekend. Licht beschadigd en algengroei. Plaatselijk licht gescheurd. Plaatselijk sterk door roest aangetast. Het lood ziet er rommelig uit. Enkele bevestigingen zijn niet meer overdekt door trotseerloodjes. De vernageling van het lood is sterk geroest. De aangetaste delen vervangen. Ca. 0.5 m 2 hout vervangen. De delen zijn 22 cm breed. Het dakraam bij het verdekken van de dakvlakken demonteren, ontroesten en roestwerend behandelen. Bij het verdekken van de dakvlakken vervangen door zink wat beter past bij monumentale kerkgebouwen. Vervangen bij het verdekken van de dakvlakken. Demonteren. ontroesten en roestwerend behandelen. De loden muts vervangen. G = goed R = redelijk M = matig S = slecht pagina 11

12 Rubriek windvaan Toelichting Het bladgoud ontbreekt. De windvaan is op uiteinde verbogen. Hersteladvies 063i1 o Bij de behandeling van de bekroning en loodaansluiting de windvaan opnieuw laten vergulden. 3. INTERIEUR 3.0 Interieur algemeen 3.1 Binnenwanden Binnenzijde buitengevel metselwerk / voegwerk Voor zover bereikbaar en zichtbaar zijn door ons in het constructieve gedeelte van het interieur enkele ernstige en noemenswaardige gebreken geconstateerd Op meerdere plaatsen is het muurwerk gescheurd. Plaatselijk zijn delen metselwerk losgeraakt. Bij de scheurvorming zijn meerdere meetpunten geplaatst. de resultaten zijn ons niet bekend. Volgens de beheerder worden de scheuren ctrzoric nrntor o De scheurvorming inboeten. Ca. 20 m 2 Scheurvorming. G = goed R = redelijk M = matig S = slecht pagina 12

13 Rubriek Toelichting Hersteladvies Dragende constructies/vloeren Dragende constructies - trekbalken / onderslagen Van meerdere balken zijn de opleggingen door houtrot aangetast. Enkele zijn compleet weg. Strijkbalken langs de zuidelijke gevel zijn tevens door houtrot aangetast. De balken van de eerste verdieping en de balken in de ruimte hierboven verkeren, voor zover zichtbaar, in wat betere staat. Eén sleutelstuk boven de klokkenvloer ontbreekt en één sleutelstuk zit los. Voor nader onderzoek zijn er boringen in de balk(opleggingen) uitgevoerd. Hierover is ons verder niets bekend. Verspreid mogelijk actieve aantasting houtborende insecten aanwezig. De door houtrot aangetaste onderdelen tot het gezonde verwijderen en aanlassen, eventueel geheel vervangen. Bij het bestrijden van de houtborende insecten in de kapconstructie (rubriek 2.1.1) adviseren wij deze onderdelen nader te onderzoeken en zo nodig (preventief) te behandelen. - Zoldervloer : Ca. 4 balkkoppen aanlassen en 2 complete balken vervangen. Begane grond: 3 balkkoppen aanlassen. - verankeringen balken - verankeringen door (vermoedelijk) kistwerk Door houtrot aangetaste oplegging De meeste ankers zijn in het muurwerk sterk door roest aangetast (een aantal ankers zijn in het verleden vervangen en verkeren in een redelijke staat. Enkele schotels ontbreken. Zie ook rubriek Met name de ankers door het kistwerk van de westgevel zijn sterk geroest / doorgeroest. Meerdere ankers hebben hierdoor geen functie meer. De aangetaste ankers demonteren, ontroesten en roestwerend behandelen. Het in te metselen deel moet met vethoudend band worden omwikkeld. Vermoedelijk moeten enkele ankers worden vervangen. Vervangen. Westzijde 5 stuks Oost 4 stuks. Zeer roestige kist ankers. Door geroest anker. Overige ankers eventueel ontroesten en behandelen. Ca. 5 stuks G = goed R = redelijk M = matig S = slecht pagina 13

14 Rubriek Toelichting Hersteladvies 0634 trekstangen M Met name in het muurwerk door De trekstangen demonteren, roest aangetast. ontroesten en roestwerend behandelen Vloeren Eerste verdieping houten vloerdelen Vloer ter hoogte van de klok houten vloerdelen Overige - houten vloerdelen De vloer zakt plaatselijk door. Enkele delen zijn verweerd, met name aan de zuidwestzijde. De vloer zakt plaatselijk door. Bij de klok zijn enkele delen zijn verweerd. Oude vloerdelen Nieuwe vloerdelen aanbrengen. Ca. 5 m 2 Nieuwe vloerdelen aanbrengen. Ca. 5 m Binnenpleisterwerk Pleisterwerk - pleisterwerk Het pleisterwerk is grotendeels weggevallen, gescheurd en plaatselijk holklinkend. Het is niet noodzakelijk dit bij restauratie weer aan te brengen. 3.9 Diversen Klok - eiken klokkenstoel houten luidwiel houten luidas klok bevestiging klok aan as klepel met bevestiging Ter hoogte van klok ijzeren profielen tegen gevel G De stoel is met name bij de verbindingen door bonte knaagkever aangetast. Een deel van de klokkenstoel is niet veilig bereikbaar. Voor zover waarneembaar zijn de aantastingen niet meer actief. Vernageling is door roest aangetast. Een plank van het wiel is gebroken. In het midden gescheurd (lengte). Door roest aangetast. Door roest aangetast. Het draaipunt is gesleten. De ijzeren profielen, onder andere ter ondersteuning van de balklaag, zijn sterk geroest. Met enige regelmaat controleren op mogelijke activiteit van houtborende insecten. Nog geen herstel noodzakelijk. De bevestiging demonteren en vervangen door RvS. Nog geen herstel noodzakelijk. De profielen demonteren, ontroesten en roestwerend behandelen, eventueel vervangen door r.v.s. 2 stuks. 4. DIVERSEN 4.1 Technische installaties Bliksembeveiliging installatie leidingen en bevestigingen N.B. De inspectie van de bliksembeveiliging heeft uitsluitend betrekking op de uitwendige installatie. Betreffende de juiste functionering, dient u de installatie periodiek te laten doormeten door een gespecialiseerd bedrijf. G = goed R = redelijk M = matig S = slecht pagina 14

15 Rubriek Toelichting Hersteladvies Bereikbaarheid en toegankelijkheid Interieur (toegankelijkheid) Verlichting - algemeen Bordessen/trapgat openingen - algemeen G Er ontbreken leuningen. Leuningen aanbrengen. Ladders houten Luiken algemeen Vervuiling algemeen G Oude ladders in de toren aanwezig. De toren is vervuild door stof, kadavers en rommel. Veel vliegjes in de toren. Zie rubriek Enkele oude ladders vervangen/herstellen.. Om een veilige en vooral goede inspectie mogelijk te maken is het noodzakelijk de toren schoon te maken en schoon te houden Exterieur (bereikbaarheid) Klimhaken - algemeen Veiligheidsogen - algemeen G G G = goed R = redelijk M = matig S = slecht pagina 15

16 Foto Blad Westzi de Noordzijde Oostzi de Zuidzijde G = goed R = redelijk M = matig S = slecht pagina 16

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0634 Toren op begraafplaats Westermeer Geert Knolweg MK Joure

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0634 Toren op begraafplaats Westermeer Geert Knolweg MK Joure INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0634 op begraafplaats Westermeer Geert Knolweg 4 8501 MK Joure Monumentenwacht Fryslan Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email:

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 1050 Klokkenstoel Leeuwarderweg 2, 8505 AA Snikzwaag

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 1050 Klokkenstoel Leeuwarderweg 2, 8505 AA Snikzwaag INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 1050 Leeuwarderweg 2, 8505 AA Snikzwaag Monumentenwacht Fryslan Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email: info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0634 Toren op begraafplaats Westermeer Geert Knolweg 4 te Joure O N D E R H O U D S C H E C K S

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0634 Toren op begraafplaats Westermeer Geert Knolweg 4 te Joure O N D E R H O U D S C H E C K S O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0634 Toren op begraafplaats Westermeer Geert Knolweg 4 te Joure MONUMENTENWACHT

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0227 Dakruiter Beuckenswijkstraat 2 8565 GN Sondel

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0227 Dakruiter Beuckenswijkstraat 2 8565 GN Sondel INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0227 Beuckenswijkstraat 2 8565 GN Sondel Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email: info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0340 Toren Eagum Master Wijbrensdijk 1 9006 XH Eagum

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0340 Toren Eagum Master Wijbrensdijk 1 9006 XH Eagum INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0340 Toren Eagum Master Wijbrensdijk 1 9006 XH Eagum Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email: info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer 0363 Klokkenstoel Kleasterwei NM Nes

INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer 0363 Klokkenstoel Kleasterwei NM Nes INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer 0363 Kleasterwei 12 8494 NM Nes Stichting Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058 2157365/fax. 058 2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl www.monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0542 Klokkenstoel en baarhokje Schoterweg TE Rotstergaast

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0542 Klokkenstoel en baarhokje Schoterweg TE Rotstergaast INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0542 Klokkenstoel en baarhokje Schoterweg 11 8462 TE Rotstergaast Monumentenwacht Fryslan Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2010 objectnummer 0363 Klokkenstoel Kleasterwei 8490 AA Nes

INSPECTIERAPPORT 2010 objectnummer 0363 Klokkenstoel Kleasterwei 8490 AA Nes INSPECTIERAPPORT 2010 objectnummer 0363 Klokkenstoel Kleasterwei 8490 AA Nes Monumentenwacht Fryslan Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email: info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 1673 Klokkenstoel Tsjerkehofleane 2 te Ruigahuizen O N D E R H O U D S C H E C K S

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 1673 Klokkenstoel Tsjerkehofleane 2 te Ruigahuizen O N D E R H O U D S C H E C K S O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 1673 Klokkenstoel Tsjerkehofleane 2 te Ruigahuizen MONUMENTENWACHT FRYSLÂN

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0707 Klokkenstoel It Noard 21 te Broek O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0707 Klokkenstoel It Noard 21 te Broek O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0707 Klokkenstoel It Noard 21 te Broek FRYSLÂN EMMAKADE 59 NZ POSTBUS 137

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0340 Toren Eagum Master Wijbrensdijk XH Eagum

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0340 Toren Eagum Master Wijbrensdijk XH Eagum INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0340 Toren Eagum Master Wijbrensdijk 1 9006 XH Eagum Stichting Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365 / fax. 058-2157336

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2016 objectnummer 0122 Toren Van Swinderenstraat AP Balk

INSPECTIERAPPORT 2016 objectnummer 0122 Toren Van Swinderenstraat AP Balk INSPECTIERAPPORT 2016 objectnummer 0122 Van Swinderenstraat 6 8561 AP Balk Monumentenwacht Fryslan Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email: info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0645 Klokkenstoel nr DT Teroele

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0645 Klokkenstoel nr DT Teroele INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0645 nr. 14 8528 DT Teroele Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365 / fax 058-2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl www.monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0360 Toren N.H. Kerk Om 'e Toer 4 8491 CV Akkrum

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0360 Toren N.H. Kerk Om 'e Toer 4 8491 CV Akkrum INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0360 N.H. Kerk Om 'e Toer 4 8491 CV Akkrum Stichting Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365 / fax. 058-2157336 info@monumentenwacht-fryslân.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2018

INSPECTIERAPPORT 2018 O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N. K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2018 Toren Master Wybrensdyk 1 te Eagum STICHTING EMMAKADE 59 NZ POSTBUS 137 8900 AC LEEUWARDEN

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer 2781 Mausoleum Achter Ljouwerterdyk GC Akkrum

INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer 2781 Mausoleum Achter Ljouwerterdyk GC Akkrum INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer 2781 Achter Ljouwerterdyk 6 8491 GC Akkrum Stichting Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058 2157365/fax. 058 2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0228

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0228 INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0228 Lyclamawei 18 8566 JL Nijemirdum Monumentenwacht Fryslan Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email: info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0235 Toren Tsjerkewei KB Elahuizen

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0235 Toren Tsjerkewei KB Elahuizen INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0235 Tsjerkewei 3 8581 KB Elahuizen Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email: info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0230 Klokkenstoel Mirnserdijk 24 te MIrns O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0230 Klokkenstoel Mirnserdijk 24 te MIrns O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0230 Mirnserdijk 24 te MIrns FRYSLÂN EMMAKADE 59 NZ POSTBUS 137 8900 AC LEEUWARDEN

Nadere informatie

O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L

O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2018 Objectnummer 0645 Klokkenstoel Troelstraweg 27 te Teroele MONUMENTENWACHT FRYSLÂN EMMAKADE

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0068 v.m. Stadhuis Heerenwal 48 8556 XW Sloten

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0068 v.m. Stadhuis Heerenwal 48 8556 XW Sloten INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0068 v.m. Stadhuis Heerenwal 48 8556 XW Sloten Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365 / fax. 058-2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2013 Objectnummer 1025 Toren van NH kerk Tsjerkebuorren 2 8495 KH Aldeboarn

INSPECTIERAPPORT 2013 Objectnummer 1025 Toren van NH kerk Tsjerkebuorren 2 8495 KH Aldeboarn INSPECTIERAPPORT 2013 Objectnummer 1025 van NH kerk Tsjerkebuorren 2 8495 KH Aldeboarn Stichting Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058 2157365/fax. 058 2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0229 Dakruiter Kerkstraat 1, 8567 JE Oudemirdum

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0229 Dakruiter Kerkstraat 1, 8567 JE Oudemirdum INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0229 Dakruiter Kerkstraat 1, 8567 JE Oudemirdum Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-215 73 65/fax. 058-215 73 36 info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0982 Toren Stinsenwei 16 te Harich O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0982 Toren Stinsenwei 16 te Harich O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0982 Toren Stinsenwei 16 te Harich MONUMENTENWACHT FRYSLÂN EMMAKADE 59 NZ

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2010 Objectnummer 2781 Mausoleum Achter Ljouwerterdyk GC Akkrum

INSPECTIERAPPORT 2010 Objectnummer 2781 Mausoleum Achter Ljouwerterdyk GC Akkrum INSPECTIERAPPORT 2010 Objectnummer 2781 Achter Ljouwerterdyk 6 8491 GC Akkrum Stichting Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058 2157365/fax. 058 2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0341 Toren Buorren 23, 9007 SC Idaerd

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0341 Toren Buorren 23, 9007 SC Idaerd INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0341 Buorren 23, 9007 SC Idaerd Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email: info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2018 Objectnummer 2781 Mausoleum Achter Ljouwerterdyk 6 te Akkrum

INSPECTIERAPPORT 2018 Objectnummer 2781 Mausoleum Achter Ljouwerterdyk 6 te Akkrum O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2018 Objectnummer 2781 Mausoleum Achter Ljouwerterdyk 6 te Akkrum FRYSLÂN EMMAKADE 59 NZ POSTBUS

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0228 Toren Lyclamawei 18 te Nijemirdum O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0228 Toren Lyclamawei 18 te Nijemirdum O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0228 Toren Lyclamawei 18 te Nijemirdum MONUMENTENWACHT FRYSLÂN EMMAKADE 59

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0341 Toren Buorren 23, 9007 SC Idaerd

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0341 Toren Buorren 23, 9007 SC Idaerd INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0341 Buorren 23, 9007 SC Idaerd Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email: info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 0123 Raadhuis Dubbelstraat 2 8561 BC Balk

INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 0123 Raadhuis Dubbelstraat 2 8561 BC Balk INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 0123 Dubbelstraat 2 8561 BC Balk Stichting Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058 2157365/fax. 058 2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl www.monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT objectnummer 29 ON Fort Vechten Poortgebouwen Marsdijk 2, 3931 HE Bunnik

INSPECTIERAPPORT objectnummer 29 ON Fort Vechten Poortgebouwen Marsdijk 2, 3931 HE Bunnik INSPECTIERAPPORT objectnummer 29 ON Fort Vechten Poortgebouwen Marsdijk 2, 3931 HE Bunnik Monumentenwacht Utrecht Postbus 10058 3505 AB Utrecht tel. 0488-2343880 / fax. 030-2328624 e-mail: mwu@erfgoed-utrecht.nl

Nadere informatie

Inspectierapport 2015

Inspectierapport 2015 Inspectierapport 2015 Objectnummer: Object: Straat: Pc en plaats: UT 2234 rafkapel "Coelhorst" Coelhorsterweg 35 3838 PA Hoogland Monumentenwacht Utrecht Adres: Koningsweg 133-C Pc en plaats: 3582 D Utrecht

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2016 objectnummer 0227

INSPECTIERAPPORT 2016 objectnummer 0227 INSPECTIERAPPORT 2016 objectnummer 0227 Beuckenswijkstraat 2 8565 N Sondel Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email: info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0360 Toren N.H. Kerk Om 'e Toer CV Akkrum

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0360 Toren N.H. Kerk Om 'e Toer CV Akkrum INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0360 N.H. Kerk Om 'e Toer 4 8491 CV Akkrum Stichting Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365 / fax. 058-2157336 info@monumentenwacht-fryslân.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2010 Objectnummer 3033 Urinoir Aan de Grote Buren Warga

INSPECTIERAPPORT 2010 Objectnummer 3033 Urinoir Aan de Grote Buren Warga INSPECTIERAPPORT 2010 Objectnummer 3033 Urinoir Aan de Grote Buren Warga Stichting Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058 2157365/fax. 058 2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0360 Toren Om 'e Toer 4 te Akkrum O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0360 Toren Om 'e Toer 4 te Akkrum O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0360 Toren Om 'e Toer 4 te Akkrum FRYSLÂN EMMAKADE 59 NZ POSTBUS 137 8900

Nadere informatie

INSPECTIE RAPPORT 2015 Objectnummer 0067

INSPECTIE RAPPORT 2015 Objectnummer 0067 INSPECTIE RAPPORT 2015 Objectnummer 0067 Heerenwal 52 8556 XW Sloten Stichting Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058 2157365/fax. 058 2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl www.monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L

O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2018 Objectnummer 2405 Dakruiter Gaestdyk 37 te Tjerkgaast FRYSLÂN EMMAKADE 59 NZ POSTBUS 137

Nadere informatie

INSPECTIE RAPPORT 2014 Objectnummer 0067 Dakruiter Heerenwal XW Sloten

INSPECTIE RAPPORT 2014 Objectnummer 0067 Dakruiter Heerenwal XW Sloten INSPECTIE RAPPORT 2014 Objectnummer 0067 Heerenwal 52 8556 XW Sloten Stichting Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058 2157365/fax. 058 2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl www.monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

Rubriek Kwalificatie* Toelichting objectnummer 0419

Rubriek Kwalificatie* Toelichting objectnummer 0419 vervolg diversen - los houten luik noordzijde G Deze ligt in de oven opgeslagen. - eiken ondervloer R Het eerste deel onder de opening geeft enige aantasting te zien. Tijdens de ze inspectie is aan de

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2018

INSPECTIERAPPORT 2018 O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2018 dakruiter Heerenwal 52 te Sloten STICHTING EMMAKADE 59 NZ POSTBUS 137 8900 AC LEEUWARDEN

Nadere informatie

Inspectierapport 2012

Inspectierapport 2012 Inspectierapport 2012 Object: Straat: Muurhuizen 3 Pc en plaats: 3811 EC Amersfoort Monumentenwacht Utrecht Adres: Utrechtseweg 3-F Pc en plaats: 3811 NA Amersfoort Bezoekadres: Utrechtseweg 3-F Telefoon:

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2018 objectnummer 0

INSPECTIERAPPORT 2018 objectnummer 0 INSPECTIERAPPORT 2018 objectnummer 0 Monumentenwacht Limburg Postbus 700 6040 AS Roermond e-mail: info@monumentenwachtlimburg.nl tel: 0475-56 39 99 INSPECTIERAPPORT objectnummer 0 Objectgegevens Objectnummer

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2018 Objectnummer : Toren Oasingaleane 9 te Langweer O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N

INSPECTIERAPPORT 2018 Objectnummer : Toren Oasingaleane 9 te Langweer O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2018 Objectnummer : Toren Oasingaleane 9 te Langweer MONUMENTENWACHT FRYSLÂN EMMAKADE 59 NZ

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer 1025 Toren van NH kerk Tsjerkebuorren KH Aldeboarn

INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer 1025 Toren van NH kerk Tsjerkebuorren KH Aldeboarn INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer 1025 van NH kerk Tsjerkebuorren 2 8495 KH Aldeboarn Stichting Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058 2157365/fax. 058 2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

M ON UMENTEN WACHT. L ~ r. INSPECTIERAPPORT 2007 objectnummer 3214 Schansbrug ter hoogte van de Hoogstraat/Marnixkade

M ON UMENTEN WACHT. L ~ r. INSPECTIERAPPORT 2007 objectnummer 3214 Schansbrug ter hoogte van de Hoogstraat/Marnixkade L ~ r Oude Delft 116, Delft Postbus 3092 2601 DB Delft '5 21 5 43 50 F 015 215 43 99 mw@erfgoedhuis zh nl www erfgoedhuis zh nl Rabobank 23 4117 834 Postbank 8317572 KvK 41149658 ON UENTEN WACHT INSPECTIERAPPORT

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer 0072 Toren van N.H. Kerk Menno van Coehoornweg 2 8563 AD Wijckel

INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer 0072 Toren van N.H. Kerk Menno van Coehoornweg 2 8563 AD Wijckel INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer 0072 van N.H. Kerk Menno van Coehoornweg 2 8563 AD Wijckel Stichting Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058 2157365/fax. 058 2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT objectnummer 9007 De Papsluis voor het werk aan de Bakkerskil Coördinaten

INSPECTIERAPPORT objectnummer 9007 De Papsluis voor het werk aan de Bakkerskil Coördinaten INPECTIERAPPORT objectnummer 9007 Coördinaten 121-422 Monumentenwacht Utrecht Postbus 10058 3505 AB Utrecht tel. 030-2343880 / fax 030-2328624 e-mail: mwu@erfgoed-utrecht.nl website: www.monumentenwacht.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0068

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0068 INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0068 v.m. Stadhuis Heerenwal 48 8556 XW Sloten Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365 / fax. 058-2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

Reguliere inspectie 2018

Reguliere inspectie 2018 eguliere inspectie 2018 Berging Buitenkerke Object: Berging Straat: Dorpsplein 4 Postcode en plaats: 4527 C Buitenkerke ONUENTENWACHT 2018 Inspectierapport Objectgegevens Objectnummer Object: Straat: Postcode:

Nadere informatie

Inspectierapport 2013

Inspectierapport 2013 Inspectierapport 2013 Objectnummer: Object: Straat: Pc en plaats: ZH 3615 Bethelkerk Kerkweg 2 2992 SG BARENDRECHT 2013 Inspectierapport Objectgegevens Objectnummer Object: Straat: Postcode: Plaats: 3615

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2013 objectnummer 242701 Boerderij Enne -Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen

INSPECTIERAPPORT 2013 objectnummer 242701 Boerderij Enne -Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen INSPECTIERAPPORT 2013 objectnummer 242701 Boerderij Enne -Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen Monumentenwacht Groningen Hoge der A 5 9712 AC Groningen tel. 050-5891585/ fax. 050-3123362 info@monumentenwachtgroningen.nl

Nadere informatie

Inspectierapport 2012

Inspectierapport 2012 Inspectierapport 2012 Objectnummer: Object: Straat: Pc en plaats: UT 0377 Muurhuizen 1 3811 EC Amersfoort Monumentenwacht Utrecht Adres: Utrechtseweg 3-F Pc en plaats: 3811 NA Amersfoort Bezoekadres: Utrechtseweg

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE Muurhuizen 1 3 3811 EC AMERSFOORT SSW Groep B.V. Postbus 536, 3760 AM te Soest T: 035-6023113 E: info@ssw-groep.nl I: www.ssw-woningkeur.nl Rabobank: 1099.80.840

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 0072 Toren van N.H. Kerk Menno van Coehoornweg AD Wijckel

INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 0072 Toren van N.H. Kerk Menno van Coehoornweg AD Wijckel INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 0072 van N.H. Kerk Menno van Coehoornweg 2 8563 AD Wijckel Stichting Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058 2157365/fax. 058 2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen

INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen Monumentenwacht Groningen Hoge der A 5 9712 AC Groningen tel. 050-5891585/ fax. 050-3123362 info@monumentenwachtgroningen.nl

Nadere informatie

Beschrijving bij foto 1: Overzichtfoto toren OLV ten Hemelopening

Beschrijving bij foto 1: Overzichtfoto toren OLV ten Hemelopening Beschrijving bij foto 1: Overzichtfoto toren OLV ten Hemelopening De foto s welke gebruikt zijn in deze fotobijlage zijn foto s welke genomen zijn tijdens een inspectie m.b.v. abseiltechniek aan de buitenzijde

Nadere informatie

Opdrachtomschrijving: dakrenovatie oude woning, bestaande uit meerdere klussen.

Opdrachtomschrijving: dakrenovatie oude woning, bestaande uit meerdere klussen. Opdrachtomschrijving: dakrenovatie oude woning, bestaande uit meerdere klussen. Deze renovatie aan een woning in Dordrecht bestaat uit meerdere klussen die naar verwachting binnen enkele werkdagen kunnen

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: Bouwkundige rapport inzake Nationale ypotheek Garantie Administratieve gegevens: Aanvrager: Naam: Keuringsinstantie: Janis van Donk Bedrijf: Bouwkundig Adviesbureau Adres: Telefoon: Adres: Beemd 24 3193L

Nadere informatie

Boswachterswoning, Huis te Loïnen

Boswachterswoning, Huis te Loïnen Inspectierapport Boswachterswoning, Huis te Loïnen Waaldijk 11, Slijk-Ewijk (Overbetuwe) Enderman de Kat architecten Objectgegevens Monumentnummer : 520776 Complexnummer : 520765 (Huis te Loïnen) Object

Nadere informatie

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk Bouwkundige opname Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk 5 september 2011 1. Inleiding In opdracht van Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. heeft er op 15 augustus 2011 een inspectie plaats gevonden naar een

Nadere informatie

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E T O E L I C H T I N G 34 Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het rapport wordt opgemaakt door de gemeente

Nadere informatie

Rapportage opname ten behoeve MJOP

Rapportage opname ten behoeve MJOP Rapportage opname ten behoeve MJOP Schilperoortstraat 45 te Rotterdam Juli 2018 Bouwkundig Adviesbureau Rietdijk B.V. Inleiding Bouwkundig Adviesbureau Rietdijk B.V. is een onafhankelijk adviesbureau dat

Nadere informatie

BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant

BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant Monumentenwacht Utrecht Postbus 10058 3505 AB Utrecht tel. 030-2343880

Nadere informatie

GEMEENTE De Friese Meren

GEMEENTE De Friese Meren 0fl tv. EMEENTE De Friese Meren 15 AP. 2014 N r, appel INSPECTIEAPPOT 2014 objectnummer 0639 N.H. Kerk Kerkhof 1 8531 JH Lemmer Monumentenwacht Fryslan Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-21

Nadere informatie

PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN HERVORMDE KERK TE BROEK IN WATERLAND BUREAU DELFGOU ARCHITECTUUR EN MONUMENTENADVIES

PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN HERVORMDE KERK TE BROEK IN WATERLAND BUREAU DELFGOU ARCHITECTUUR EN MONUMENTENADVIES PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN HERVORMDE KERK TE BROEK IN WATERLAND OPDRACHTGEVER Kerkvoogdij van de N.H. Gemeente Broek in Waterland te Broek in Waterland MONUMENTENNUMMER 11042 KADASTRALE GEGEVENS Gemeente

Nadere informatie

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt.

Nadere informatie

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging

Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging TacoBouwadvies Bovenbergweg 4 te Markelo Bevindingen en opmerkingen bij inmeting werknr.201205 Behorende bij tekeningen : 1205BT-01,02 en 03

Nadere informatie

Inspectierapport 2013

Inspectierapport 2013 Inspectierapport 2013 Objectnummer Object: Straat: Pc en plaats: UT 7036m0370 Landgoed Randenbroek Heiligenbergenweg 113 3816 AJ Amersfoort Hoofdgebouw onumentenwacht Utrecht Adres: Utrechtseweg 3-F Pc

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM Afdeling Toezicht Gebouwen Versie 1.2 februari 2007 INLEIDING Dit Programma van Eisen is van toepassing op alle handhavingsbesluiten op grond

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright.

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 Bladzijde 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding Algemene object en klant gegevens Elementenlijst met conditiescore Bevindingen Bladzijde 2 INLEIDING Het doel van

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Geul 68 3961 HZ Wijk bij Duurstede Datum: 3 augustus 2012 Geul 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

Doelstelling onderzoek

Doelstelling onderzoek Gemeentewerken Rotterdam Ingenieursbureau t.a.v. de heer A. van Bavel Galvanistraat 15 3029 AD Rotterdam Datum opname Betreft Rapportnummer Technisch adviseur vrijdag 14 juni 2013 Zwamonderzoek 13/0385_R082

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer V0854 R.K. Kerk De Goede Raad (1914) Arendsweg 57 1944 JA Beverwijk

INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer V0854 R.K. Kerk De Goede Raad (1914) Arendsweg 57 1944 JA Beverwijk Gemeente Beverwijk INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer V0854 R.K. Kerk De Goede Raad (1914) Arendsweg 57 1944 JA Beverwijk Vanaf 1 januari 2016 worden de inspectierapporten uitsluitend digitaal verzonden.

Nadere informatie

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal Inhoudsopgave 1) Daken A) Kapconstructies B) Dakbedekkingen C) Dakoverstekken D) Dakramen E) Dakkapellen F) Schoorstenen 2) Goten 3) Hemelwaterafvoeren

Nadere informatie

Inspectierapport Objectnummer: ZH 0043 Object: Toren van de St. Catharijnekerk Straat: St. Catharijnehof 1 Pc en plaats: 2231 XS BRIELLE

Inspectierapport Objectnummer: ZH 0043 Object: Toren van de St. Catharijnekerk Straat: St. Catharijnehof 1 Pc en plaats: 2231 XS BRIELLE Inspectierapport 2017 Objectnummer: ZH 0043 Object: Toren van de St. Catharijnekerk Straat: St. Catharijnehof 1 Pc en plaats: 2231 XS BIELLE 2017 INSPECTIEAPPOT Objectnummer: ZH 0043 OBJECTEEVENS Objectnummer:

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT Objectnummer 2167 Singel 137 Amsterdam

INSPECTIERAPPORT Objectnummer 2167 Singel 137 Amsterdam BOUWEXPLOOT2008 INSPECTIERAPPORT Objectnummer 2167 Singel 137 Amsterdam INSPECTIERAPPORT objectnummer 2167 Objectgegevens Objectnummer Object Gelegen te : Eigenaar/beheerder : Adres eigenaar : : S485l

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE INSPECTIE MONUMENTENWACHT. object Begijnhof (Engelen Conventstraat 20) adres Engelen Conventstraat DIEST

BOUWKUNDIGE INSPECTIE MONUMENTENWACHT. object Begijnhof (Engelen Conventstraat 20) adres Engelen Conventstraat DIEST BOUWKUNDIGE INSPECTIE MONUMENTENWACHT object Begijnhof (Engelen Conventstraat 20) adres Engelen Conventstraat 20 3290 DIEST MONUMENTENWACHT Provincie Vlaams-Brabant dienst erfgoed Gemeenteplein 5-3010

Nadere informatie

mierlo.ons digitale dorp.nl

mierlo.ons digitale dorp.nl mierlo.ons digitale dorp.nl ` WoningScan. ` De onderhoudskosten van een eigen woning kunnen een belangrijke kostenpost vormen. Om deze kosten zoveel als mogelijk te beperken is de WoningScan ontwikkeld.

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

5' 6' PW19tekB01e - A3-1/20 Prof. Winklerlaan 19, Bakkum BESTAANDE & NIEUWE SITUATIE 21 april 2015. Dwarsdsn 4-B. Dwarsdsn 4-B

5' 6' PW19tekB01e - A3-1/20 Prof. Winklerlaan 19, Bakkum BESTAANDE & NIEUWE SITUATIE 21 april 2015. Dwarsdsn 4-B. Dwarsdsn 4-B Dwarsdsn 4-2 2' Staat van Nr. 9 ESTND: Energielabel: G estaand dak is foutief geisoleerd d.m.v. 'noppenfolie' op het dakhout onder de panlatten estaande rode kruispannen zijn gebroken, broos en aangeslagen

Nadere informatie

Foto 1: Rubriek 1.2. Foto 2:

Foto 1: Rubriek 1.2. Foto 2: blad 1 Foto 1: Het gepleisterde gevelwerk aan de linkerzijde van de zaal met daarboven hotelkamers. Omcirkeld is een plek waar duidelijke scheurvorming voorkomt. De oorzaak zit in het oproesten van enkele

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANATIE

MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANATIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het bouwkundig rapport wordt opgemaakt door de Gemeente of door de

Nadere informatie

Sjef Kickken. Kickken Bouwtechnisch Advies

Sjef Kickken. Kickken Bouwtechnisch Advies Sjef Kickken Kickken Bouwtechnisch Advies 1 Behoud van waarde Voorkomen van schade Lange levensduur 2 Kapconstructie Bitumen dakbedekking PVC dakgoten Zinken dakgoten Houten dakkapel Kunststof dakkapel

Nadere informatie

Inspectierapport 2014

Inspectierapport 2014 Inspectierapport 2014 Objectnummer: Object: traat: Pc en plaats: ZH 4419 Diergaarde Blijdorp Van Aersenlaan 47 3039 KE ROTTERDAM 2014 Inspectierapport Objectgegevens Objectnummer Object: traat: Postcode:

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2013 Objectnummer LB0278 Franciscanenkerk Aldenborch Biest 43 Weert

INSPECTIERAPPORT 2013 Objectnummer LB0278 Franciscanenkerk Aldenborch Biest 43 Weert INSPECTIERAPPORT 2013 Objectnummer LB0278 Franciscanenkerk Aldenborch Biest 43 Weert Monumentenwacht Limburg Postbus 3519 6017 Z Thorn e-mail: info@monumentenwachtlimburg.nl tel. +31(0)475-563999 / +31(0)475-564766

Nadere informatie

Rapportage t.b.v. uitleg werkzaamheden voorgevel van het pand aan de Dorpsstraat 13-15 te Lage Vuursche

Rapportage t.b.v. uitleg werkzaamheden voorgevel van het pand aan de Dorpsstraat 13-15 te Lage Vuursche Rapportage t.b.v. uitleg werkzaamheden voorgevel van het pand aan de Dorpsstraat 13-15 te Lage Vuursche Gegevens: - Opdrachtgever: Stichting behoud monumenten Lage Vuursche Amersfoortsestraat 1 3769 BR

Nadere informatie

Quick scan bouwkundige staat Sint Jan de Doper Uithoorn

Quick scan bouwkundige staat Sint Jan de Doper Uithoorn Quick scan bouwkundige staat Sint Jan de Doper Uithoorn Datum opname: 9 april 2008 Den Haag, 23 april 2008 Opdrachtgever Gemeente Uithoorn Contactpersoon dhr. J. Bosschers Postbus 8 1420 AA Uithoorn Uitvoering

Nadere informatie

RAPPORTAGE BOUWTECHNISCH ONDERZOEK TBV DE PANNENDAKEN, PLATTE DAKEN AMSTERDAMSESTRAATWEG 500 T/M EM TE UTRECHT

RAPPORTAGE BOUWTECHNISCH ONDERZOEK TBV DE PANNENDAKEN, PLATTE DAKEN AMSTERDAMSESTRAATWEG 500 T/M EM TE UTRECHT 1 RAPPORTAGE BOUWTECHNISCH ONDERZOEK TBV DE PANNENDAKEN, PLATTE DAKEN AMSTERDAMSESTRAATWEG 500 T/M 510 3553 EM TE UTRECHT 2 Keuringsgegevens Opdrachtgever Naam: Vve A`damsestraatweg 500 t/m 510 Straat:

Nadere informatie