INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE"

Transcriptie

1 INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE Muurhuizen EC AMERSFOORT SSW Groep B.V. Postbus 536, 3760 AM te Soest T: E: I: Rabobank: Btw: NL B01 Kvk: Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.

2 Algemene gegevens Opdrachtgever Naam : Gemeente Amersfoort Sector: Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling: Project ontwikkeling Contactpersoon: Dhr. J. Wolbrink Adres : Stadhuisplein 1 Postcode : 3811 LM Plaats : AMERSFOORT Inspectiegegevens Opdrachtnummer : Adres : Muurhuizen 1-3 Postcode : 3811 EC Plaats : AMERSFOORT Type : Monumentaal object Gebruik : In gebruik als faciliteit muziekschool Weersgesteldheid tijdens inspectie : Droog, 18 graden Aanwezig bij inspectie : Margo de Groot Inspectiedatum : 13 september 2013 Adviseur / Inspecteur : Eric Robbe / Dirk Bruinsma - 2 -

3 Inspectie Doelstelling inspectie houten kapconstructie SSW heeft in opdracht van de gemeente Amersfoort de houten kapconstructie van het object Muurhuizen 1 3 visueel, en enkel aan de binnenzijde, geïnspecteerd op de mogelijke aanwezigheid van houtvernielers (houtworm/boktor). Toepassingsgebied visuele inspectie De inspectie is een onafhankelijke, feitelijke vaststelling van de bouwkundige staat van het geïnspecteerde object of bouwonderdeel. De inspectie is enkel visueel, steekproefsgewijs en van een algemeen karakter en kent dus beperkingen. Alle aan het zicht onttrokken gebreken of tekortkomingen maken dan ook geen deel uit van deze inspectie en vallen niet binnen deze opdracht. Opdrachtgever of derden kunnen dan ook geen aanspraak maken of enige vorm van schadevergoeding voor aan het zicht onttrokken gebreken / tekortkomingen Toepassingsgebied visuele inspectie De inspectie is een onafhankelijke, feitelijke vaststelling van de bouwkundige staat van het geïnspecteerde object of bouwonderdeel. De inspectie is enkel visueel, steekproefsgewijs en van een algemeen karakter en kent dus beperkingen. Alle aan het zicht onttrokken gebreken of tekortkomingen maken dan ook geen deel uit van deze inspectie en vallen niet binnen deze opdracht. Opdrachtgever of derden kunnen dan ook geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding van SSW ten aanzien van aan het zicht onttrokken gebreken / tekortkomingen. Een gebrek wat niet opgenomen is in deze rapportage is per definitie een verborgen gebrek. Op de uitvoering en de resultaten van dit rapport zijn de algemene leveringsvoorwaarden van SSW Groep BV (hierna noemen SSW) van toepassing, hiervan een korte samenvatting: 1. SSW rapport biedt géén garantie over de (bouwkundige) staat van een object of bouwonderdelen. 2. Gebruiksduur (bekwame tijd): Een inspectie is een momentopname. Dit specifieke rapport is dan ook geldig tot maximaal zes maanden na de datum waarop het object is geïnspecteerd. 3. SSW neemt geen verantwoordelijkheid voor een vergelijking met een rapport opgesteld door derden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de opdrachtgever. 4. SSW is beperkt aansprakelijk voor aantoonbare tekortkomingen in de uitvoering van de inspectie. Dat is conform de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek over beroepsfouten. Dat betekent in de praktijk dat SSW aansprakelijk is tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar bij de beroepsfout uitkeert. 5. SSW is op geen enkele wijze aansprakelijk als na de inspectie van het object verborgen of onzichtbare gebreken aan het object worden geconstateerd. 6. SSW is niet aansprakelijk voor klachten die zonder toestemming van SSW al zijn hersteld. Inspectierichtlijnen en Arbo verplichtingen De inspectie moet voldoen aan inspectierichtlijnen en Arbo verplichtingen. Schuine en platte daken worden geïnspecteerd met een ladder waarmee een hoogte van 5,4 m kan worden bereikt. Voor kruipruimten geldt een minimale hoogte van 0,4 m zonder dat er belemmerende factoren zijn. Ter ondersteuning van de inspectie zijn ook andere hulpmiddelen binnen handbereik

4 Inspectieresultaat Samenvatting Tijdens de inspectie is in zijn algemeenheid gebleken dat er diverse aantastingen zijn aan de houten constructie- en aangrenzende onderdelen. Deze aantastingen zijn zowel oud en inactief als nieuw en actief. Hierbij zullen een aantal werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden om verdere schades te voorkomen. Met name bij de aangegeven lekkages (houtrot, schimmels) en de aanwezige boktoraantastingen. In onderstaande overzicht wordt aangegeven wat de belangrijkste onderdelen zijn en wat ons advies hierbij is.in de fotobijlage worden nog enkele onderdelen uitgelicht en in de tekening bijlage een schematisch overzicht van de aantastingen. Kapconstructie links Sporenkap voorzien van vezel dakplaten en eikenhouten spanten Ernstige aantasting door de huisboktor in diverse onderdelen van de kap, zoals daksporen en muurplaten. De aangetroffen aantasting is oude aantasting, echter is vermoedelijk nooit behandeld. (zie bijlage tekening C-01) Verspreid door de gehele kap is oude houtworm aantasting aanwezig. Tussen spant 3 en de muur, voorgevel zijde, is een dakplaat gezwollen door vocht als gevolg van een lekkage. Muurankers van de gordingen zitten los, bij de topgevel na spant 3. Aan de achtergevel zijde is een lasverbinding in de eerste gording die open staat. Advies Aanwezige boktor aantasting laten behandelen door de boorgangen open te steken en uit te borstelen. Het is mogelijk dat na deze behandeling blijkt dat de constructieve waarde dusdanig slecht is, dat vervanging noodzakelijk is. Al het in de ruimte aanwezige houtwerk preventief laten behandelen tegen aantasting door houtaantastende insecten. Het door houtrot aangetaste houtwerk voorafgaand aan de behandeling laten vervangen. De wijkende lasverbinding in de gording constructief herstellen. Kapconstructie bergruimte (lage kap) Sporenkap voorzien van het originele dakbeschot. Ernstige aantasting door huisboktor in de eerste 4 sporen. Ernstige aantasting door houtrot veroorzakende schimmels als gevolg van lekkage in het dakbeschot (bijlage tekening C-01) Advies Aanwezige boktor aantasting laten behandelen door de boorgangen open te steken en uit te borstelen. Het is mogelijk dat na deze behandeling blijkt dat de constructieve waarde dusdanig slecht is, dat vervanging noodzakelijk is. Al het in de ruimte aanwezige houtwerk preventief laten behandelen tegen aantasting door houtaantastende insecten. Het door houtrot aangetaste houtwerk voorafgaand aan de behandeling laten vervangen. De wijkende lasverbinding in de gording constructief herstellen. Kapconstructie midden Sporenkap voorzien van underlayment dakbeschot en eikenhouten spanten. Verspreid door de gehele kap is oude houtworm aantasting aanwezig. Ernstige aantasting door houtrot veroorzakende schimmels in diverse opleggingen van de gordingen. In diverse constructie onderdelen zijn de toognagels gekraakt of ontbreken. Door de gehele kap is oude houtworm aantasting aanwezig

5 Advies Aanwezige daklekkages verhelpen. Aan de buitenzijde liggen diverse dakpannen niet op hun plek. Constructief herstel van diverse gordingeinden en een gedeelte muurplaat. Muurankers van de te herstellen gordingeinden weer opnieuw aanbrengen. Alle toognagels in de kap nakijken en waar nodig vervangen. Preventieve behandeling van het in de kap aanwezige houtwerk tegen aantasting door houtaantastende insecten. Kapconstructie rechts Aanwezige houtwerk is geschilderd of afgetimmerd en derhalve niet op aantasting door insecten en schimmels controleerbaar. Achter een knieschot is het houtwerk wel zichtbaar. Hier werd oude aantasting door houtworm aangetroffen. Tevens aantasting door houtrot veroorzakende schimmels in het dakbeschot als gevolg van lekkages. Advies (achter knieschot) Daklekkages verhelpen en het door houtrot aangetaste dakbeschot vervangen. Preventieve behandeling van het in de kap aanwezige houtwerk tegen aantasting door houtaantastende insecten. Aandachtspunten bij behandeling Aanwezige houtwerk is geschilderd of afgetimmerd en derhalve niet op aantasting door insecten en schimmels controleerbaar. Achter een knieschot is het houtwerk wel zichtbaar. Hier werd oude aantasting door houtworm aangetroffen. Tevens aantasting door houtrot veroorzakende schimmels in het dakbeschot als gevolg van lekkages. Kapconstructie links en bergruimte (lage kap) Ruimtes leeg opleveren, aanwezige vloerbedekking uitnemen of afdekken. Diverse elektra dozen liggen open op de balken 1 e niveau. Deze laten nakijken en afdichten. Kapconstructie midden en rechts (achter knieschotten) Ruimtes leeg opleveren. Vloer boven de danszaal Ruimte leeg opleveren. Bovenzijde van de vloer afdekken met plastic en karton. Kostenraming preventieve behandeling Voor de behandeling tegen houtaantastende insecten is een raming gemaakt. Opgave van de kosten is exclusief de bouwkundige werkzaamheden welke door een aannemer moeten worden uitgevoerd. Te allen tijde rekening houden met meerwerk in verband met mogelijk aan het zicht onttrokken gebreken. Kostenraming preventieve behandeling kapconstructie links inclusief bergruimte (lage kap) 2.000,- Kostenraming preventieve behandeling kapconstructie midden 2.000,- Kostenraming preventieve behandeling vloer boven danszaal 1.500,

6 Schouwrapportage visuele inspectie Foto 1 Overzicht Kapconstructie links Foto 2 Overzicht Kapconstructie links Foto 3 Overzicht kapconstructie rechts - 6 -

7 Schouwrapportage visuele inspectie Foto 4 Houtworm- en boktoraantastingen Foto 5 Houtwormaantastingen Foto 6 Aantastingen gording oplegging - 7 -

8 Schouwrapportage visuele inspectie Foto 7 Schoongemaakte oude houtwormaantastingen Foto 8 Aantastingen gording oplegging Foto 9 Actieve lekkage bij gemetselde schoorsteen en aantastingen beschotplaten en spanten - 8 -

9 Schouwrapportage visuele inspectie Foto 10 Vernieuwde houten hulpconstructie met oude aangetaste constructieonderdelen Foto 11 Dakbeschot: vochtsporen, beperkte schimmel en oude houtvernielersporen Foto 12 Aansluiting dakvoet met origineel dakbeschot: vochtsporen, beperkte schimmel en oude houtvernielersporen - 9 -

10 Schouwrapportage visuele inspectie Foto 13 Overzicht vloerbalk danszaal Foto 14 Horizontale scheurvorming in vloerbalkoplegging Foto 15 Beperkte vochtsporen over vloerbalkoplegging en schimmelsporen

11 Schouwrapportage visuele inspectie Foto 16 Beperkte vochtsporen over vloerbalkoplegging en vloerdelen Foto 17 Beperkte vochtsporen over vloerbalkoplegging en schimmelsporen Foto 18 Schone vloerbalkoplegging

12 Schouwrapportage visuele inspectie Foto 19 Gebarsten oplegging, geheel ingescheurd. Foto 20 Overzicht vloerbalk, gebarsten oplegging, geheel ingescheurd

13 Tekening bijlage I

14 Tekening bijlage II

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Opdrachtnummer : voorbeeld rapport nhg sswbkn Opdrachtgever : Adres : Postcode en Plaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport

Bouwtechnisch Rapport Bouwtechnisch Rapport Hoofdstraat 1 Hoofddorp INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gegevens 1.1. Inspectiegegevens 1.2. Opdrachtgever 1.3. Gegevens van het pand 2. Bouwkundige inspectie 2.1. Doel van de inspectie

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 16 Postcode : 3131 SM Plaats : VOORBEELDSTAD Woningtype Bouwjaar : 1900 : Woonhuis/Herenhuis Datum inspectie : 24-10-2014 Rapportnummer : 148123 Inspecteur

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001 Rabobank

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 16 Postcode : 3131 SM Plaats : VOORBEELDSTAD Woningtype Bouwjaar : 1900 : Woonhuis/Herenhuis Datum inspectie : 1 september 2007 Rapportnummer : 072857

Nadere informatie

BIJLAGE 3 - MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

BIJLAGE 3 - MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE BIJLAGE 3 MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt.

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Teststraat1 1234 AB Teststad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat 56 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Kerkdijk 47b 3615 BB Westbroek Tel. 0346-215215 Rabobank NL20 RABO 0104 636 408

Nadere informatie

Pluskeuring NHG. tussenwoning. xxx xxx. DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42

Pluskeuring NHG. tussenwoning. xxx xxx. DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42 Pluskeuring NHG tussenwoning xxx xxx DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42 1. Algemene Objectgegevens Inhoudsopgave 1.1 Algemene Objectgegevensgegevens

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Oud Heiligeweg 21 4307 LA Oosterland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Madoerastraat 31 Hengelo Wij verzoeken u zich, zo spoedig mogelijk na ontvangst, op de hoogte te stellen van de inhoud van dit rapport en in geval van onvolledigheid of onjuistheden

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport xxxxstraat 3 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001

Nadere informatie

Bouwkundige rapportage

Bouwkundige rapportage Bouwkundige rapportage Voorbeeldstraat 10 Leiden Fundamenteel Onafhankelijk Buro Bas Zwanensteeg 20 2201 HH Noordwijk info@basinspectie.nl tel 071 889 3334 / 06 532 002 91 www.basinspectie.nl BTW NL1835.07.058.B01

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesrapport

Bouwkundig Adviesrapport Adres te Delft Bouwkundig Adviesrapport Aankoopkeuring Tel: 06-45022536 Bouw Advies van der Steuijt IBAN nr: NL75INGB0007544009 Url:www.bavds.nl Postbus: 2940 KvK nr: 57253315 Den Haag Email: info@bavds.nl

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Bouwtechnische keuring Versie WHG2011. Woning Schouw B.V. Algemene gegevens: Objectgegevens: Object. Tussenwoning. Adres Steenvlietstraat 19

Bouwtechnische keuring Versie WHG2011. Woning Schouw B.V. Algemene gegevens: Objectgegevens: Object. Tussenwoning. Adres Steenvlietstraat 19 BOUWTECHNISCHE KEURING Tussenwoning - Steenvlietstraat 19 4411 BG Rilland Bouwkundig Expertise Bureau Tel.: 055 516 556 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl www.woonhuisgarantie.nl Algemene gegevens:

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. BOUWTECHNO-RAPPORT website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Algemene gegevens: Object Adres Postcode en plaats Opdrachtgever Adres Postcode

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Straat Postcode Plaats : Adres : Postcode : Wijhe Woningtype : Woonhuis/Woonboerderij Bouwjaar : 1906-1930 Datum inspectie : 25-02-2015 Rapportnummer : 376139 Inspecteur : H.

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer: KE11.0053 RoDijKa Koningshof 5 3481 HN Harmelen Tel: 0348 444 581 Web: www.rodijka.nl Email: advies@rodijka.nl Kvk: 30187186 Voorbeeldstraat 1 3333 AA Utrecht pagina 1 van 31 Algemene informatie

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer KE12.0005 Bouwkundig inspectierapport Voorbeeldstraat 3333 AA Utrecht Q-keur Zandspoor 2a 3941 BH Doorn info@qkeur.nl www.qkeur.nl telefoon 085-2736429 IBAN NL20RABO0332508420 Bic RABONL2U

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Hoekwoning Kapperallee 91 211 CC Eefde OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie

Weet wat u koopt! BOUWKUNDIG RAPPORT Dorpsstraat 1 1500 AA HET DORP. 085 485 93 48 info@bouwkundigekeuring.nl

Weet wat u koopt! BOUWKUNDIG RAPPORT Dorpsstraat 1 1500 AA HET DORP. 085 485 93 48 info@bouwkundigekeuring.nl Weet wat u koopt! BOUWKUNDIG RAPPORT Dorpsstraat 1 1500 AA HET DORP 085 485 93 48 info@bouwkundigekeuring.nl IBAN NL62RABO0301788928 BTW NL 8548.43.310.B01 Kvk 625.02.247 Op al onze transs zijn van toepassing

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport. Voorbeeld. : Eengezinstussenwoning

Bouwkundig Inspectierapport. Voorbeeld. : Eengezinstussenwoning Bouwkundig Inspectierapport Straat : Postcode Plaats Woningtype : : Amersfoort Bouwjaar : 1990 : Eengezinstussenwoning Datum inspectie : 09-09-2014 Rapportnummer Inspecteur : : J.W. van der Knijff KeuringsHuis

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING Herenhuis Johan de Witlaan 25 Rotterdam Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. Toelichting bij de

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Rapportage bouwtechnisch onderzoek Een visuele inspectie van de woning Opdrachtgever : Adres : Voorbeeld 1 Plaats : Amsterdam Opdrachtnummer Datum Bouwkundige : xxxxxx : xxxxxx : xxxxxx Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Voorbeeldstraat 24 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Verklaring en aansprakelijkheid De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door Perfectbouw naar

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie