Bouwkundige verkoopkeuring met berekening Nassaulaan 8 in Alkmaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwkundige verkoopkeuring met berekening Nassaulaan 8 in Alkmaar"

Transcriptie

1 Bouwkundige verkoopkeuring met berekening Nassaulaan 8 in Alkmaar Provis bouwkundige keuring, Oudegracht 234, 1811 CR in Alkmaar Tel: KvK nr.: BTW nr.: B.02 bank nr.: NL85 RABO

2 Opdrachtnummer: Bouwkundige aankoopkeuring met NHG berekening uitgevoerd in opdracht van: Verkopend makelaar Mendes makelaardij Wilhelminalaan JC ALKMAAR Adres gekeurd object Een herenhuis/tussenwoning met dakkapellen en berging aan de Nassaulaan 8, 1815GK in Alkmaar. Keuringsresultaten De volgende algemene indruk is verkregen van de constructieve bouwdelen van het gekeurde object Fundering Vloer : Fundering op staal met gemetselde randen en betonnen kelderbak in zandgrond. : Houten balken en plankenvloer, niet voorzien van isolatie. Gevels : Stenenmuren, deels met voorzetwanden, bouwjaar Wanden : Steen, gipsbeton, hout en kalkzandsteen tussenwanden. Dakconstructie : Hellend en plat dak met balkon en dakkapellen. Dakbedekking : Keramische dakpannen met zinken goten en bitumenlagen op de dakkapellen. Ramen Houtwerk Installatie : Dubbele isolerende beglazing, glas in lood en enkele beglazing. : Houten ramen, deuren en kozijnen en houten gevel-/boei-delen : Intergas HR combiketel uit 2014 voor verwarming en warmtapwater. Ventilatie : Natuurlijke- aan-/afvoer via kanalen en gevelopeningen, mechanische ventilatie. Eindoordeel Een herenhuis/tussenwoning met berging en dakkapellen, bouwkundig en constructief in voldoende staat, enkele gebreken: actieve houtworm in de berging, verouderde badkamer en keuken, verhoogde concentratie vocht bij de schoorsteen onder het hellende dak, enkele vocht plekken, achterstallig schilderwerk en onderhoud. Inspecteur Datum keuring Dhr. J.(Joost) G.C. Vis 22 december 2015 Nassaulaan 8 - Alkmaar 2

3 Doel bouwkundige inspectie Een bouwkundige inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de staat en kwaliteit van de aan te kopen woning en opstallen. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie, dit in relatie tot de in het bouwjaar geldende eisen, bouwaard en bouwwijze. Voornoemde visuele inspectie is een momentopname. Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gesignaleerd en gerapporteerd. Verborgen gebreken worden tijdens deze inspectie niet geconstateerd een vermoeden hiervan zal worden aangegeven. Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt met zich mee dat specialistische onderzoeken niet worden uitgevoerd, er naast vochtmetingen geen andere metingen worden verricht, er geen berekeningen worden uitgevoerd en er geen onderdelen worden gesloopt, verschoven, opgetild, opgegraven etc. om achterliggende constructies en of installaties te kunnen beoordelen. Kortom er vinden geen destructieve onderzoeken plaats. Het is binnen de inspectie niet mogelijk een asbestonderzoek uit te voeren. Indien de inspecteur tijdens de inspectie een asbestverdacht materiaal tegenkomt, zal hiervan melding worden gemaakt in het inspectierapport. Er kunnen geen rechten ontleend worden indien er asbesthoudende materialen over het hoofd gezien worden en/of niet in het rapport opgenomen zijn. Het bouwtechnische rapport In het bouwtechnische rapport worden de volgende zaken weergegeven: Waardering staat van onderhoud per onderdeel Waarneembaarheid van het element Constateringen en opmerkingen m.b.t. de conditie van een onderdeel Eventueel foto s van gebreken Eventueel adviezen voor het (laten) uitvoeren van nadere (specialistische) onderzoeken, o.a.: Onderzoek naar houtborende insecten/ hout aantastende schimmels (zwam) Onderzoek naar betonrot/ asbest Beoordeling van het object De beoordeling van de bouwkundige staat van het object heeft betrekking op twee zaken: 1. De kwaliteit van het object en de samenstellende onderdelen. Hierbij wordt nagegaan of er aan de bouwdelen gebreken of uitvoeringsfouten zijn te constateren. 2. De mate waarin de kwaliteit van de onderdelen is verminderd door het verouderingsproces, onjuiste uitvoering of calamiteiten. Het is nimmer exact vast te stellen hoe en in welke mate de onderhoudstoestand van een onderdeel gedurende de geldigheidsduur van het rapport kan verslechteren. In het bouwtechnische rapport worden dan ook geen indicaties gegeven over de resterende levensduur en / of het in de toekomst te verwachten tijdstip van vervanging van een onderdeel. Het rapport dient niet gezien te worden als een garantie m.b.t. het te verwachten onderhoud en de daarmee gemoeide kosten. In die gevallen dat er in het inspectierapport staat vermeld dat een onderdeel niet of deels geïnspecteerd kan worden wordt een inschatting gemaakt, gebaseerd op eventuele (niet) geconstateerde relevante gebreken aan aanverwante onderdelen in combinatie met de kennis en ervaring van de inspecteur. Er kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. de gemaakte inschatting. Indien de opdrachtgever zekerheid wenst betreffende een niet of deels inspecteerbaar onderdeel, dient de opdrachtgever een nader / destructief / specialistisch onderzoek uit te laten voeren naar de kwaliteit van het betreffende onderdeel. Werkwijze Ruimtes onder en tussen vloeren, wanden, achter plafondconstructies en dakbalken worden geïnspecteerd voor zover bereikbaar onder normale omstandigheden. Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde onderdelen c.q gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worden weergegeven. Indien tijdens inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dat uitsluitend ter beoordeling door de inspecteur, zullen deze objecten/gedeelten niet worden gekeurd en zal hier in de rapportage melding van worden gemaakt. Voor woningen en appartementen wordt een visuele inspectie verricht naar functionaliteit en kwaliteit van de aan- en in de woning aanwezige onderdelen. Voor onderdelen die niet visueel zijn te inspecteren zal een afgeleid oordeel worden gegeven op basis van de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat dan wel zichtbare, samengestelde en met dit onderdeel verband houdende onderdelen. De inspectie is een momentopname. Dit betekent dat omstandigheden ten tijde van de inspectie sterk bepalend kunnen zijn voor de beoordeling. Dit heeft betrekking op weersomstandigheden, maar ook de mate waarin onderdelen zijn te beoordelen, zoals zicht en bereikbaarheid. Het kan voorkomen dat een schade of gebrek wordt geconstateerd waarvan de oorzaak of ernst zonder aanvullend onderzoek niet goed kan worden vastgesteld. In voorkomende gevallen wordt hierover bij de onderzoeksresultaten een opmerking gemaakt. De beoordeling wordt weergegeven met een algehele kwaliteitsaanduiding verduidelijkt door een toelichtende tekst per gebouwonderdeel. Nassaulaan 8 - Alkmaar 3

4 Toelichting bouwkundige aankoopkeuring met NHG berekening Kruipruimte 1. Is er een kruipruimte : Ja. 2. Vrijdragend of betonplaat op zand gestort : Vrijdragende begane grondvloer. 3. Soort vloer : Houten balken en plankenvloer. 4. Is de vloer geïsoleerd : Nee. 5. Is er voldoende ventilatie : Voldoende ventilatie openingen in de gevels. 6. Hoe is de constructie van de balken : Voldoende staat. 8. Is de vloer doorgezakt of stabiel : Niet geheel een vlakke vloer, mede veroorzaakt door de onderlaag onder het laminaat. 9. Is er zwam of schimmel geconstateerd : Nee. Algemeen De kruipruimte is beoordeeld bij de aanwezige kruipluiken. Indien er regelmatig water in de kruipruimte staat, is het aan te bevelen om gas en CV-leidingen te ommantelen om roestvorming te voorkomen. Leidingen mogen nooit in het water liggen. Indien er niet onder of tussen de vloer geïnspecteerd kan worden, zal er een afgeleid oordeel gegeven worden over de mogelijke staat van dit onderdeel / de onderdelen. Opmerkingen De kruipruimte is droog en voldoende geventileerd. De ventilatie vanuit de gevel ten behoeve van de kruipruimte is voldoende. De bodemstructuur lijkt voldoende vast, de bodem van de kruipruimte is niet of slechts zeer beperkt ingeklonken / verzakt. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen. De kruipruimte is beperkt geïnspecteerd, in verband met funderingsmuurtjes en/of obstakels zijn één of meerdere compartimenten visueel niet te inspecteren. (de woonkamer vloer is niet te beoordelen, mogelijk zit er nog een luik onder de vloerbedekking) Fundering Er is een kelder aanwezig, de betonbak of het metselwerk welke zich onder het maaiveld bevinden zijn bij hoog grondwater aan verschillende risico's onderhevig. Door de wandafwerking is niet met zekerheid vastgesteld of de bak waterdicht is. Er is een verhoogd percentage vocht gemeten. De verhoging is acceptabel indien dit niet wijzigt. Bij veranderde situatie direct nader onderzoek uitvoeren, wij adviseren u tevens om periodiek een controle uit te voeren op afdichting en vochtdoorslag (vochtmeting). Rekening houden met (indien aanwezig) verzanden van voegwerk alsmede loskomend stucwerk e.d. De riolering (en eventuele standleiding) verkeert in voldoende conditie en ligt goed op afschot. Voor zover zichtbaar functioneert de riolering voldoende. Ten tijde van het onderzoek functioneert een en ander voldoende. De houten vloerbalken en het vloerbeschot tot en met de opleggingen verkeren, voor zover tijdens de keuring zichtbaar en geïnspecteerd in voldoende conditie. Bij handhaving huidige situatie worden geen problemen verwacht. De vloer is beperkt geïnspecteerd, i.v.m. funderingsmuurtjes of obstakels zijn één of meerdere compartimenten visueel niet te inspecteren. Oudere houten vloerbalken hebben bij de koppen (oplegging) altijd een hoger risico op houtrot in de balkkoppen, zeker na verwijderen van metselwerk kan dit zichtbaar worden. 1. Is er geheid : Nee, fundering op staal, met gemetselde randen. 2. Welke ondergrond is van toepassing : Zandgrond. Algemeen De fundering is de draagconstructie waarop een gebouw geplaatst wordt, meestal onder het maaiveld gelegen. Opmerkingen Er is geen funderingsonderzoek uitgevoerd. Visuele inspectie van de gevel en enkele indicatoren welke een aanleiding zouden kunnen zijn om op termijn gebreken en/of Nassaulaan 8 - Alkmaar 4

5 problemen te verwachten, hebben geen bijzonderheden opgeleverd. Met betrekking tot paal, staal of andere soort van fundering zijn geen gegevens bekend. Vloeren, constructie delen 1. Van welk materiaal is de verdiepingsvloer : Houten verdiepingsvloer, houten zoldervloer. 2. In welke staat is de constructie : Voldoende staat. 3. Zijn de vloerbalken in goede staat : Voldoende staat. 4. Is de vloer vlak : Niet geheel een vlakke vloer. 5. Is de vloer stabiel : Ja. 6. Is de vloer vochtig : Nee. 7. Is de vloer geïsoleerd : Ja. 8. Hoe is de afwerking van de plinten : Voldoende staat. Algemeen Indien er niet onder of tussen de vloer geïnspecteerd kan worden, zal er een afgeleid oordeel gegeven worden over de mogelijke staat van dit onderdeel / de onderdelen. Houtrot is het verweren, vermolmen van hout onder invloed van water en lucht. Opmerkingen De vloeren lopen niet geheel vlak. Let op: In de woning zijn in het verleden wijzigingen qua indeling uitgevoerd. Elementen zijn geplaatst, verplaatst of verwijderd. Vanwege de afwerking is niet te beoordelen of deze (constructieve) wijzigingen deskundig en conform het toen geldend bouwbesluit zijn uitgevoerd. Er zijn geen (ver)bouw tekeningen en/of constructieve berekeningen aanwezig. Wand- en plafondafwerking 1. Zijn er krimpscheuren of naden in de wanden : Er zijn enkele krimpscheuren aangetroffen in de wanden en plafonds. 2. Zijn er vochtplekken in de wanden : Ja, in de kelderwand. 3. Zijn er ongefundeerde dragende wanden : Nee. 4. Welk materiaal is de niet dragende wand : Hout, kalkzandsteen en gipsbeton. 5. Van welk materiaal bestaan de plafonds : Gipsplaat, board en houten delen. 6. Zijn er vochtplekken geconstateerd : Ja, rondom de schoorsteen, plafond van de zolder bij de dakkapellen. 7. Zijn er beschadigingen geconstateerd : Nee, alleen door ouderdom en gebruik. Algemeen Indien er niet onder of tussen de wanden en plafonds geïnspecteerd kan worden, zal er een afgeleid oordeel gegeven worden over de mogelijke staat van dit onderdeel / de onderdelen. Een krimpscheur is een dunne scheur die door het krimpen van het materiaal is ontstaan. Het materiaal is meestal stucwerk, beton of hout. Het risico dat een krimpscheur na volledig drogen van het materiaal veel groter wordt, is zeer klein. Constructief heeft een krimpscheur geen enkele betekenis. Opmerkingen Door werking (krimp en uitzetten) van verschillende materialen ontstaan er scheurtjes in aansluitingen (wand/wand - wand/plafond). Deze hebben geen constructieve betekenis en kunnen worden gehandhaafd. Er is een kelder aanwezig, de betonbak of het metselwerk welke zich onder het maaiveld bevinden zijn bij hoog grondwater aan verschillende risico's onderhevig. Er is een verhoogd percentage vocht gemeten. De verhoging is acceptabel indien dit niet wijzigt. Bij veranderde situatie direct nader onderzoek uitvoeren, wij adviseren u tevens om periodiek (eens per jaar) een controle uit te voeren op afdichting en vochtdoorslag (vochtmeting). Rekening houden met (indien aanwezig) verzanden van voeg-/stuukwerk alsmede loskomend behang e.d. Een verdieping lager dan de zolder is de schoorsteen ook vochtig. Oorzaak inwateren via de bovenzijde op het hellende dak. Stuukwerk verwijderen, dan droogt het beter en daarna herstellen. Het plafond is eveneens vochtig, rondom de schoorsteen. Oude en aangetaste delen verwijderen, schade beoordelen en herstellen. Nassaulaan 8 - Alkmaar 5

6 Balkon en trappen 1. Zijn de opleggingen in de muren aangetast : Nee. 2. Is de ondersteuning is goede staat : Ja. 3. Hoe is de constructie van het traphekwerk : Voldoende. 4. Hoe is de waterdichtheid van het balkon : Waterdicht op de aansluiting. 5. Is de aansluiting met de gevel goed toegepast : Ja. 6. Is er een afwateringsmogelijkheid : Ja. Algemeen - Opmerkingen Het platte dak van het balkon is voorzien van bitumineuze dakbedekking. Het gehele dak is gedateerd en economisch afgeschreven. Ten tijde van het onderzoek is er geen actieve lekkage aanwezig. Diverse reparaties zijn reeds uitgevoerd. Oude of actieve gebreken kunnen de oorzaak zijn van tijdens deze inspectie niet zichtbaar houtrot aan dakbeschot e.d. Dak (constructie) 1. Staat van de constructie, gordingen en nok : Voldoende staat. 2. Is de muurplaat aangetast : Nee. 3. Is de muurplaat verankerd : Ja. 4. Zijn de gordingen of sporen in goede staat : Houten delen, in voldoende staat. 5. Zijn de houten/ stalen spanten in goede staat : Houten delen in voldoende staat. 6. Is er houtworm of boktor geconstateerd : Nee, alleen in de berging achterin de tuin. 7. Is het dakbeschot in orde : Ja. 8. Is het dak geïsoleerd : Nee. 9. Uit welk materiaal bestaat het dakbeschot : Houten delen. 10. In welke staat zijn de panlatten : Droog. Algemeen Opmerkingen Meestal wordt in de bouw over kapconstructie gesproken, de dragende bouwelementen van een dak. Basistypen zijn gordingenkap en sporenkap. Indien er niet tussen het dak geïnspecteerd kan worden, zal er een afgeleid oordeel gegeven worden over de mogelijke staat van dit onderdeel / de onderdelen. Dakuitrusting (goten, hemelwaterafvoer, venster en dakkapellen) 1. Zijn de windveren in goede staat : N.v.t. 2. Zijn de boeiboorden in goede staat : Voldoende staat. 3. Zijn de overstekken in goede staat : Voldoende staat. 4. Hoe is de aansluiting: boeiborden en het dak : Voldoende staat. 5. Hoe is de aansluiting van de topgevel en dak : Voldoende staat. 6. Uit welk materiaal bestaan de goten : Zinken goten. 7. Zijn gootbodem/-klossen in goede staat : Ja. 8. Zijn de dakvensters in goede staat : N.v.t. 9. Zijn de dakkapellen in goede staat : Voldoende staat, plafond binnenzijde is vochtig. 10. Zijn de kielgoten in goede staat : Ja. 11. Zijn de regenafvoeren in goede staat : Voldoende staat. Algemeen Windveer, ook wel dekplank. "Plank" aan weerskanten van een rieten- of pannendak ter afdekking van de rand van het riet of de pannen. De kilgoot (kielgoot), deze goten lopen meestal schuin af en bevinden zich in de overgang (kil) tussen twee naar binnen gerichte dakvlakken. Opmerkingen De houten kozijnen en ramen verkeren in voldoende conditie. Het hang- en sluitwerk functioneert voldoende. Advies: regelmatig reinigen in verband met invreting van vervuiling. Geen opmerkingen / gebreken. Als regulier onderhoud dient het hang en sluitwerk te worden Nassaulaan 8 - Alkmaar 6

7 Dakbedekking onderhouden met DW40 of teflonspray. Onder de dakkapellen aan de voor- en achterzijde op de zolder is het houtwerk aangetast en beschimmelt. Op moment van inspectie wordt er niet meer gestookt, de waterdamp in de lucht hecht zich dan sneller aan de koude houten delen van het platte dak van de dakkapellen. Eerst goed laten drogen, dan de schimmels verwijderen, op termijn het houtwerk beoordelen (op moment van keuren is het hout nog hard) en eventueel de houten delen vervangen, isoleren en afwerken met gipsplaat. 1. Is het dak vlak of hellend : Hellend dak. 2. Uit welk materiaal bestaat de dakbedekking : Keramische dakpannen. 3. Hoe is de staat van de dakbedekking : Voldoende staat. 4. Ligt de dakbedekking netjes op het dak : Ja, lichte mos en algen aangroei. 5. Zijn er beschadigingen aan de dakbedekking : Nee. 6. Liggen de nokvorsten vast : Ja, lichte aanslag van mos en algen. 7. Zijn de nokvorsten goed aangesmeerd : Ja, aangroei verwijderen. 8. Is het lood op de juiste manier aangebracht : Ja. 9. Zijn de onderste pannen afgesloten : Nee. 10. Is er scheurvorming in de dakbedekking : Nee. 11. Is er afschot op het platte dak naar de afvoer : Ja. Algemeen Bij platte daken wordt voornamelijk de bitumen dakbedekking gecontroleerd. De gemiddelde levensduur, mits goed aangebracht, is 15 tot 20 jaar. Periodiek inspecteren en reinigen is noodzakelijk. Bij hellende daken wordt een algemene indruk gegeven van de gesteldheid van het de bedekking en of het op de juiste wijze is aangebracht. Opmerkingen Mos en lagen aangroei aan de keramische dakpannen en nokvorsten. Deze aangroei met droge borstel, warm water en sop verwijderen om verdere aantasting te voorkomen. Betonwerk gevels Langs de wangen van de dakkapel aan de achterzijde ontbreekt een loodslabbe, nu is er een kilgoot onder de pannen aanwezig om het water op te vangen en af te voeren naar de dakgoten. Echter als deze verstopt raakt met blad en vuil kan hemelwater in de kapconstructie komen, daarom is het beter een loodslabbe op de aansluiting dakkapel, hellend dak aan te brengen. De bitumineuze dakbedekking van de platte daken en de randstroken van de dakopbouw aan de achterzijde verkeert in voldoende conditie. De aansluitingen ter plaatse van dakdoorvoeren en schoorstenen vertonen geen zichtbare gebreken. Advies: regelmatig vuil en blad verwijderen. De schoorstenen/ rookgasafvoeren met de aansluitingen van het. Er is mosgroei aanwezig op het metselwerk en/of de dekplaat. Geadviseerd wordt om dit mos te verwijderen i.v.m. de vochthuishouding en versnelling van een vervuil proces met aantasting en dus schade van metsel en voegwerk tot mogelijk gevolg. De loodslabbe ontbreken deels, om inwateren te voorkomen, de schoorstenen renoveren. 1. Zijn er betonlateien aanwezig : Rollagen van steen. 2. Is er scheurvorming aanwezig : Nee. Algemeen Een latei is een balk van natuursteen, beton, hout, staal, rvs boven een kozijn die het metselwerk en de eventueel daarop rustende belasting boven een kozijn opvangt, dus een draagbalk boven gevelopeningen. Overigens een rollaag van bakstenen kan ook als latei fungeren. Nassaulaan 8 - Alkmaar 7

8 Opmerkingen De gevel, het metsel- en voegwerk verkeren in voldoende conditie. Er zijn geen zichtbare gebreken / bijzonderheden. In bestaande bouw is altijd een beperkt risico dat door werking en zetting van materialen thermische scheurvorming gaat optreden in het metselwerk en/of reeds zeer beperkt aanwezig is. Metselwerk / gevelafwerking 1. Is er scheurvorming in de gevels : Nee. 2. Is er metselwerk gescheurd : Nee. 3. Ligt het metselwerk los : Nee. 4. Is het metselwerk overdadig vochtig : Nee. 5. Is het voegwerk in goede staat : Voldoende staat. 6. Is er zoutkristallisatie aanwezig : Nee. 7. Welk materiaal is er als gevelbekleding : Houten kozijnen en ramen en deuren. 8. In welke staat bevind zich de gevel : Voldoende staat, achterstallig schilderwerk. 9. Is de beplating goed bevestigd : Ja. 10. Staat het plaatmateriaal bol : Nee, onderhoud is noodzakelijk. Algemeen Metselstenen zijn al of niet gebakken stenen, blokken of elementen waarmee al of niet dragende binnen- of buitenmuren gemaakt kunnen worden. Opmerkingen Als regulier onderhoud dient het hang en sluitwerk te worden onderhouden, gebreken herstellen indien van toepassing onderdelen vervangen waar nodig. Ongedierte / zwammen 1. Is er zwam geconstateerd : Nee. 2. Is er houtworm /boktor geconstateerd : Ja, in dakbeschot van de berging. Algemeen Schimmels (zwammen) zijn vaak het gevolg van overmatige vochtproblemen. Het gaat vaak om bouwkundige of bouwfysische gebreken: onvoldoende of geblokkeerde ventilatie, doorslaand of optrekkend vocht in muren, te hoge grondwaterstand, gaten en scheuren in gevels, als ook lekkende goten, daken, leidingen of rioleringen. Opmerkingen In de dakconstructie van de berging zijn hout aantastende insecten aangetroffen (actieve houtworm). De aantasting kan bestreden worden en is niet van ernstige aard. De overige onderdelen van de kap verkeren in voldoende conditie. De niet zichtbare en behandelde (schilderwerk) delen van de kap kunnen niet geïnspecteerd worden op de mogelijke aanwezigheid van hout aantastende insecten. Technische installatie 1. Welke soort van verwarming is aanwezig : Waterverwarming via radiatoren. 2. Van welk jaar is de CV ketel : Wat is het merk van de CV ketel : Intergas. 4. Wat is het type van de ketel : HR Is er een onderhoudscontract aanwezig : Onbekend, wel onderhouden. 6. Hoe geschied de warmwatervoorziening : Via deze combiketel. 7. Is er corrosie opgetreden aan de radiatoren : Ja, in de badkamer aan de radiator. 8. Zijn er thermostaatkranen aanwezig : Ja. 9. Is er een klokthermostaat aanwezig : Ja. Algemeen De technische levensduur van een CV ketel bedraagt gem. 10 tot 15 jaar. Het rendement zal bij oudere ketels geleidelijk teruglopen, dit is o.a. afhankelijk van de omgeving waarin hij zich bevindt. De installatie is technisch niet beoordeeld. Dit dient te geschieden door een erkend installateur. Radiatoren en kranen zijn visueel beoordeeld op e.v.t. lekkage en roestvorming. Opmerkingen De Intergas HR CV ketel met bouwjaar uit 2014, radiatoren, leidingwerk en afsluiters Nassaulaan 8 - Alkmaar 8

9 functioneren, voor zover tijdens de visuele inspectie steekproefsgewijs is vast te stellen, voldoende. Op langere termijn rekening houden met reguliere kosten zoals vervangen drukvat en pomp. Cyclus van de ketel is circa 15 jaar. De woning is niet door een centraal geregeld ventilatie systeem geventileerd. De genomen maatregelen in de natte voorzieningen lijken voldoende te kunnen functioneren. Advies: regelmatig controleren of ventilatie in woning voldoende is / blijft. Let er op dat er altijd ook voldoende lucht toegevoerd kan worden door ventilatieroosters in ramen en deuren. Meterkast 1. Is de meterkast geventileerd : Voldoende ventilatie. 2. Zijn de mantelbuizen afgedicht : Ja. 3. Is er lekkage aan de watermeter : Nee. 4. Functioneert de gaskraan : Ja. 5. Is er een aardlekschakelaar aanwezig : Ja. 6. Is er een aardpen aanwezig : Ja. 7. Zijn voldoende elektrische groepen : Ja. 8. Is er aansluiting voor telefoon en TV : Ja. 9. Is, voor zover zichtbaar, de bedrading in orde : Nee, enkele losse bedrading. Algemeen Er wordt een algemene indruk gegeven van de technische installatie. Zekeringen zijn niet getest en de aarding is niet doorgemeten. De installatie is niet gekeurd met betrekking tot de geldende NEN-normen. Opmerkingen Groepen en meterkast: het systeem functioneert voldoende. De randaarding is (incidenteel gemeten) voldoende. De wandcontactdozen en het schakelmateriaal verkeren in voldoende conditie. Diverse Algemeen Bij ouderen woningen dient u er rekening mee te houden dat er e.v.t. asbesthoudende materialen kunnen zijn gebruikt. Het niet constateren van asbesthoudende materialen door de inspecteur wil niet zeggen dat er geen asbest aanwezig is (denk aan riolering, afvoer, rookkanaal, brandwerende deuren, vloerbedekking, spouwmuren, ed.) Asbest zelf is een grijs vezelachtig mineraal, onbrandbaar en warmte-isolerend, dat vroeger veel in de bouw werd toegepast. Door de kankerverwekkende eigenschappen van het asbeststof is asbest al langere tijd voor de bouwwereld een verboden materiaal. Opmerkingen: De installaties zijn visueel geïnspecteerd en dus niet gekeurd. Voor een technische beoordeling kan een NEN 3140 keuring uitgevoerd worden van de elektrotechnische installatie, tevens kan de gasinstallatie afgeperst worden. Diverse elektra: los hangende kabels / leidingen dienen op een deugdelijke manier bevestigd te worden. Losse bedrading ommantelen. Defecten aan wandcontactdoos en schakelmateriaal repareren, indien nodig vervangen. Nieuwe w.c.d. indien mogelijk voorzien van aarding. De woning is deels voorzien van rookmelders en/of de aanwezige rookmelders zijn niet correct geplaatst. In verband met de brandveiligheid word geadviseerd om op elke verdieping minstens één rookmelder te plaatsen. Nassaulaan 8 - Alkmaar 9

10 Fotobijlage 1 Door werking (krimp en uitzetten) van verschillende materialen ontstaan er scheurtjes in aansluitingen (wand/wand - wand/plafond). Deze hebben geen constructieve betekenis en kunnen worden gehandhaafd. Eventueel kan esthetisch herstel worden uitgevoerd. De bitumineuze dakbedekking van de platte daken en de randstroken van de dakkapellen verkeert in voldoende conditie. De aansluitingen ter plaatse van dakdoorvoeren en schoorstenen vertonen geen zichtbare gebreken. Advies: regelmatig vuil en blad verwijderen. Dakbedekking is 12 jaar oud, de levensduur is circa 25 jaar. De Intergas HR CV ketel met bouwjaar 2014, radiatoren, leidingwerk en afsluiters functioneren, voor zover tijdens de visuele inspectie steekproefsgewijs is vast te stellen, voldoende. Op langere termijn rekening houden met reguliere kosten zoals vervangen drukvat en pomp. Cyclus van de ketel is circa 15 jaar. Er is voldoende onderhoud uitgevoerd. Langs de wangen van de dakkapel aan de achterzijde ontbreekt een loodslabbe, nu is er een kilgoot onder de pannen aanwezig om het water op te vangen en af te voeren naar de dakgoten. Echter als deze verstopt raakt met blad en vuil kan hemelwater in de kapconstructie komen, daarom is het beter een loodslabbe op de aansluiting dakkapel, hellend dak aan te brengen. Nassaulaan 8 - Alkmaar 10

11 Fotobijlage 2 De bitumineuze dakbedekking van de platte daken en de randstroken van de dakopbouw aan de achterzijde verkeert in voldoende conditie. De aansluitingen ter plaatse van dakdoorvoeren en schoorstenen vertonen geen zichtbare gebreken. Advies: regelmatig vuil en blad verwijderen. Als regulier onderhoud dient het hang en sluitwerk te worden onderhouden, gebreken herstellen indien van toepassing onderdelen vervangen waar nodig. Onder het hellende dak is het vochtig in de schoorsteen. De schoorsteen wordt niet meer voor afvoer van verbrandingsgassen gebruikt, aan de bovenzijde is de schoorsteen aangetast, waardoor hemelwater in de kapconstructie komt. Het voegwerk komt los, verkleurd en gaat scheuren. Eerst aan de bovenzijde de schoorstenen renoveren/herstellen, waterdicht maken. Het oude pleisterwerk verwijderen, drogen en op termijn niet pleister of stuuklaag aanbrengen. Onder de dakkapellen aan de voor- en achterzijde op de zolder is het houtwerk aangetast en beschimmelt. Op moment van inspectie wordt er niet meer gestookt, de waterdamp in de lucht hecht zich dan sneller aan de koude houten delen van het platte dak van de dakkapellen. Eerst goed laten drogen, dan de schimmels verwijderen, op termijn het houtwerk beoordelen (op moment van keuren is het hout nog hard) en eventueel de houten delen vervangen, isoleren en afwerken met gipsplaat. Nassaulaan 8 - Alkmaar 11

12 Fotobijlage 3 Niet elke dakpan van het hellende dak sluit overal evengoed aan op de andere dakpannen. OM inwateren te voorkomen, de dakpannen recht leggen zodat deze waterdicht aansluiten op elkaar. Een verdieping lager dan de zolder is de schoorsteen ook vochtig. Oorzaak inwateren via de bovenzijde op het hellende dak. Stuukwerk verwijderen, dan droogt het beter en daarna herstellen. Het plafond is eveneens vochtig, rondom de schoorsteen. Oude en aangetaste delen verwijderen, schade beoordelen en herstellen. In het trappengat is het plafond vochtig. Mogelijk heeft de CV opstelling gelekt, of is het plafond nat geworden met bijvullen. Nu wordt er niet gestookt waardoor het vocht niet uit het plafond kan. Aangetaste platen verwijderen, drogen, nieuwe afwerking aanbrengen. De radiator in de badkamer vertoont roestige plekken, dit roest aanpakken om lekkage aan de radiator te voorkomen. Nassaulaan 8 - Alkmaar 12

13 Fotobijlage 4 Het schilderwerk van het houtwerk binnen (met name binnenzijde van de buitenkozijnen) verkeert in slechte conditie. Per direct dient minimaal 1 dekkende laag te worden aangebracht. Alle sanitaire voorzieningen zijn gedateerd maar kunnen functioneren. Gebreken aan voegwerk en kitafwerkingen geven een direct verhoogd risico op lekkage. De voorzieningen zoals kranen, afvoeren, wasbakken, hang- en sluitwerk van deuren e.d. functioneren voldoende. Per direct groot en noodzakelijk onderhoud uitvoeren aan kit en voegwerk, waarna het geheel weer voldoende kan functioneren. De schoorstenen/ rookgasafvoeren met de aansluitingen van het. Er is mosgroei aanwezig op het metselwerk en/of de dekplaat. Geadviseerd wordt om dit mos te verwijderen i.v.m. de vochthuishouding en versnelling van een vervuil proces met aantasting en dus schade van metsel en voegwerk tot mogelijk gevolg. De loodslabbe ontbreken deels, om inwateren te voorkomen, de schoorstenen renoveren. Het platte dak van de berging met de bitumen lagen zijn in voldoende staat, echter door de houten vlonders moeilijk te beoordelen. Vuil en groen blijft achter onder de vlonders, er is geen actieve lekkage zichtbaar aan de binnenzijde. Nassaulaan 8 - Alkmaar 13

14 Fotobijlage 5 Het platte dak van het balkon is voorzien van bitumineuze dakbedekking. Het gehele dak is gedateerd en economisch afgeschreven. Ten tijde van het onderzoek is er geen actieve lekkage aanwezig. Diverse reparaties zijn reeds uitgevoerd. Oude of actieve gebreken kunnen de oorzaak zijn van tijdens deze inspectie niet zichtbaar houtrot aan dakbeschot e.d. Door werking (krimp en uitzetten) van verschillende materialen ontstaan er scheurtjes in aansluitingen (wand/wand - wand/plafond). Deze hebben geen constructieve betekenis en kunnen worden gehandhaafd. Eventueel kan esthetisch herstel worden uitgevoerd. Verouderde niet bruikbare keuken met inbouw apparatuur. De afzuigkap ontbreekt, plaatselijk komt het tegelwerk los, een nieuwe keuken is een betere oplossing. De sanitaire voorzieningen verkeren in slechte conditie. Het geheel is vervuild. Gebreken aan voegwerk en kitafwerkingen geven een direct verhoogd risico op lekkage. De voorzieningen zoals kranen, afvoeren, wasbakken, hang- en sluitwerk van deuren e.d. functioneren slecht. Per direct groot en noodzakelijk onderhoud uitvoeren aan alle genoemde onderdelen, waarna het geheel weer voldoende kan functioneren. Nassaulaan 8 - Alkmaar 14

15 Fotobijlage 6 Groepen en meterkast: het systeem functioneert voldoende. Er is een aardlekschakelaar (niet getest) aanwezig. De randaarding is (incidenteel gemeten) voldoende. De wandcontactdozen en het schakelmateriaal verkeren in voldoende conditie. De bevestiging van de gasmeter is voldoende. Voor zover zichtbaar kan het systeem voldoende functioneren. Het systeem is niet afgeperst. Niet zichtbare leidingen zijn niet gecontroleerd. In de dakconstructie van de berging zijn hout aantastende insecten aangetroffen (actieve houtworm). De aantasting kan bestreden worden en is niet van ernstige aard. De overige onderdelen van de kap verkeren in voldoende conditie. De niet zichtbare en behandelde (schilderwerk) delen van de kap kunnen niet geïnspecteerd worden op de mogelijke aanwezigheid van hout aantastende insecten. De vloeren lopen niet geheel vlak. Let op: In de woning zijn in het verleden wijzigingen qua indeling uitgevoerd. Elementen zijn geplaatst, verplaatst of verwijderd. Vanwege de afwerking is niet te beoordelen of deze (constructieve) wijzigingen deskundig en conform het toen geldend bouwbesluit zijn uitgevoerd. Er zijn geen (ver)bouw tekeningen en/of constructieve berekeningen aanwezig. Nassaulaan 8 - Alkmaar 15

16 Fotobijlage 7 Er is een kelder aanwezig, de betonbak of het metselwerk welke zich onder het maaiveld bevinden zijn bij hoog grondwater aan verschillende risico's onderhevig. Door de wandafwerking is niet met zekerheid vastgesteld of de bak waterdicht is. Er is een verhoogd percentage vocht gemeten. De verhoging is acceptabel indien dit niet wijzigt. Bij veranderde situatie direct nader onderzoek uitvoeren, wij adviseren u tevens om periodiek een controle uit te voeren op afdichting en vochtdoorslag (vochtmeting). Rekening houden met (indien aanwezig) verzanden van voegwerk alsmede loskomend stucwerk e.d. De riolering (en eventuele standleiding) verkeert in voldoende conditie en ligt goed op afschot. Voor zover zichtbaar functioneert de riolering voldoende. Een deel van de riolering bestaat nog uit een ouder materiaal. Op termijn kan dit kostenverhogend werken bij onderhoud of vervanging. Ten tijde van het onderzoek functioneert een en ander voldoende. In de wanden en gevels is geen sprake van optrekkend vocht. Dit is gunstig voor de houten balkkoppen van de begane grondvloer. Beschadigde traptreden in de kelderruimte. Nassaulaan 8 - Alkmaar 16

17 Fotobijlage 8 De houten vloerbalken en het vloerbeschot tot en met de opleggingen verkeren, voor zover tijdens de keuring zichtbaar en geïnspecteerd in voldoende conditie. Bij handhaving huidige situatie worden geen problemen verwacht. De vloer is beperkt geïnspecteerd, i.v.m. funderingsmuurtjes of obstakels zijn één of meerdere compartimenten visueel niet te inspecteren. Oudere houten vloerbalken hebben bij de koppen (oplegging) altijd een hoger risico op houtrot in de balkkoppen, zeker na verwijderen van metselwerk kan dit zichtbaar worden. De riolering (en eventuele standleiding) verkeert in voldoende conditie en ligt goed op afschot. Voor zover zichtbaar functioneert de riolering voldoende. Ten tijde van het onderzoek functioneert een en ander voldoende. Voor afvoeren met een diameter van bijvoorbeeld rond 40 mm (wasmachines e.d.) is een goed afschot noodzakelijk, deze afvoeren en leidingen zijn beperkt geïnspecteerd. In de kruipruimte ligt een hoeveelheid bouw- en/of sloopafval. Geadviseerd wordt om dit vuil te verwijderen en een gelijke minimale hoogte van 50 cm te creëren. Een en ander ten behoeve van een constante en gelijkmatige ventilatie. De kruipruimte is droog en voldoende geventileerd. De ventilatie vanuit de gevel ten behoeve van de kruipruimte is voldoende. De bodemstructuur lijkt voldoende vast, de bodem van de kruipruimte is niet of slechts zeer beperkt ingeklonken / verzakt. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen. De kruipruimte is beperkt geïnspecteerd, in verband met funderingsmuurtjes en/of obstakels zijn één of meerdere compartimenten visueel niet te inspecteren. Het pand is voorzien van een fundering op staal, er is geen funderingsonderzoek uitgevoerd. Visuele inspectie van de gevel en enkele indicatoren welke een aanleiding zouden kunnen zijn om gebreken en/of problemen te verwachten, hebben geen bijzonderheden opgeleverd. Een fundering op staal heeft niets met metaal te maken, maar is een veel gebruikte techniek om huizen te funderen. Bij deze methode wordt een sleuf in de grond gegraven, waarna op de bodem van deze sleuf een brede strook (ca. 90 cm) stenen wordt gemetseld of beton wordt gestort. Nassaulaan 8 - Alkmaar 17

18 Kostenraming totale inspectie Direct noodzakelijke kosten Op termijn noodzakelijke kosten Totale kosten Totaal algemeen Totaal kelder Totaal begane grond Totaal verdiepingen Totaal zolder Totaal woning Verbeterplan: Direct noodzakelijke kosten Op termijn noodzakelijke kosten Totale kosten nieuwe keuken plaatsen, gemiddelde luxe, met inbouw apparatuur nieuwe badkamer, ligbad, douchehoek, tegelwerk en toilet nieuwe toiletruimte met fonteintje isolatie vlokken onder de begane grondvloer Verbetering Verbeteringskosten / verbeterplan/ offerte: Kosten zijn inclusief materiaal en arbeidsloon, exclusief BTW. Houdt rekening met onvoorziene kosten. TOELICHTING Code: Verwijst naar bijgevoegd programma van eisen en aanbevelingen. Locatie en omschrijving gebrek: De plaats waar de voorziening moet worden getroffen en een omschrijving van het gebrek. Actie: S= slopen; H= herstellen; V= vervangen; N= nieuw aanbrengen; O= overig (toelichten) k.v(%): Kostenverdeling bij gestapelde gebouwen; k.v. geeft aan welk percentage van de totale kosten aan de woning wordt toegerekend op basis van de splitsingsakte, of een inschatting van de inspecteur. Een voorbeeld: totale kosten ,- bij 4 appartementen => k.v.= 25%, noodzakelijke kosten: 2.500,-. Direct noodzakelijke kosten: Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of vervolgschade. Op termijn noodzakelijke kosten: Kosten van toekomstig onderhoud (naar keuze binnen 5, 10 of 15 jaar) op basis van een bij het rapport te voegen onderhoudsplan. Nassaulaan 8 - Alkmaar 18

19 Keuringsresultaten algemene bouwdelen Actie K.V. (%) Direct noodzakelijke kosten Op termijn noodzakelijke kosten Locatie en Code Element omschrijving gebrek A.0 fundering - - A.1 kruipruimte - - A.2 portiek/galerij - - A.3 dak enkele dakpannen recht leggen, nieuwe loodslabbe aanbrengen bij de wangen van de dakkapellen A.3.1 dakbedekking nieuwe dakbedekking op termijn bij het balkon A.3.2 schoorstenen renovatie van de schoorstenen A.4 brandveiligheid nieuwe rook- /brandmelders A.5 ongedierte/ zwam houtworm in het dakbeschot van de berging behandelen H 0 V 0 H 0 N 0 H A.6 diversen - - Totaal algemeen Nassaulaan 8 - Alkmaar 19

20 Keuringsresultaten algemene bouwdelen Bouwlaag: begane grond Code Element Locatie en omschrijving gebrek B.1.1 betonwerk/ gevels Actie K.V. (%) Direct noodzakelijke kosten Op termijn noodzakelijke kosten - - B.1.2. metselwerkgevels - - B.1.3 metalen - - constructie delen B.2.1. kozijnen/ramen/ nieuwe kitranden bij deuren buiten het enkele glas H 0 B.2.2. schilderwerk buiten B.3 vloer houten constructie delen B.4 sanitair - - B.5 ventilatie/vocht mechanische afzuiger N 0 in de toilet B.6 diversen schilderwerk binnen, wanden, kozijnen, ramen en plafonds H 0 Totaal algemeen Nassaulaan 8 - Alkmaar 20

21 Keuringsresultaten algemene bouwdelen Bouwlaag: verdieping Code Element Locatie en omschrijving gebrek B.1.1 betonwerk/ gevels Actie K.V. (%) Direct noodzakelijke kosten Op termijn noodzakelijke kosten - - B.1.2. metselwerkgevels - - B.1.3 metalen constructie delen B.2.1. kozijnen/ramen/ deuren buiten nieuwe kitranden bij het enkele glas H B.2.2. schilderwerk - - buiten B.3 vloer houten - - constructie delen B.4 sanitair - - B.5 ventilatie/vocht mechanische afzuiging in de badkamer aanbrengen N 0 B,6 diversen schoorstenen aan de 640 H 0 binnenzijde herstellen B.6 diversen schilderwerk binnen, wanden, kozijnen, ramen en plafonds H 0 B.6 diversen - - Totaal algemeen Nassaulaan 8 - Alkmaar 21

22 PROGRAMMA VAN EISEN EN AANBEVELINGEN NHG CODE EISEN / AANBEVELINGEN BOUWBESLUIT A.0 FUNDERING Bij scheefstand en/of scheurvorming in muren moet door een deskundige de oorzaak worden onderzocht. Voorzieningen moeten overeenkomstig het rapport van de deskundige worden uitgevoerd. A.1 KRUIPRUIMTE Bij een gevelbreedte van ten hoogste 5 meter moeten tenminste twee muisdichte ventilatieopeningen ten behoeve van kruipruimteventilatie aanwezig zijn. Bij grotere gevelbreedten minimaal drie. In de kruipruimte moet voldoende luchtcirculatie mogelijk zijn (let op puinstort). A.2 PORTIEK/GALERIJ Aangetaste betonplaten en lateien herstellen of vervangen. Scheuren in metsel- en pleisterwerk uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructiedelen inspecteren op roest. Zonodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken en kolommen herstellen of vervangen. Uitgesleten of beschadigde vloerdelen en traptreden aanhelen of vervangen. Losse leuningen vastzetten. Ontbrekende leuningen opnieuw aanbrengen. Beschadigd of aangetast hekwerk en borstweringen herstellen of vervangen. A.3 DAK Bij een kap gebreken aan de constructie zoals spanten, muurplaten, gordingen, dakbeschot, tengels en panlatten opheffen door herstel of vervanging van onderdelen. Bij een plat dak gebreken aan de constructie zoals dakbeschot, balklaag en onderslagen opheffen door herstel of vervanging van onderdelen A.3.1 A.3.2 DAKBEDEKKING Kapotte en poreuze pannen of leien en vorsten vervangen. Scheefliggende dakpannen of leien en vorsten herleggen. Opgewaaide en losgeraakte shingels opnieuw bevestigen of de bedekking geheel vervangen. Loodaansluitingen nazien en indien nodig herstellen of vervangen. Gebreken aan zinken-, bitumineuze-, mastiek- of kunststofdakbedekking opheffen (bedekking zo nodig geheel vervangen). Indien nodig ballast (grind, tegels) aanvullen of vervangen. Gebreken aan goten en randafwerking opheffen. SCHOORSTENEN EN VENTILATIEKANALEN BUITENDAKS Gebreken aan het metsel-, voeg-, en stucwerk herstellen. Gebreken aan schoorsteenkoppen herstellen of geheel vervangen inclusief de potten. De afwaterende afwerklaag herstellen en impregneren of geheel vervangen en impregneren. Gebreken aan het loodwerk herstellen of het loodwerk geheel vervangen / A.4 BRANDVEILIGHEID Tempex verwijderen A.5 ONGEDIERTE/ZWAM Bestrijding van ongedierte/zwam dient te gebeuren overeenkomstig een door een deskundige opgemaakt rapport. Nassaulaan 8 - Alkmaar 22

23 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE PROGRAMMA VAN EISEN EN AANBEVELINGEN (vervolg) CODE EISEN / AANBEVELINGEN BOUWBESLUIT B.1.1 B.1.2 B B B B.1.3 B.2.1 B.2.2 BETONWERK GEVELS Aangetaste betonelementen herstellen of vervangen. METSELWERK/GEVELS Optrekkend vocht bestrijden. Gevolgschade herstellen. Scheuren in metsel- en pleisterwerk, alsmede loszittend pleisterwerk, uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. Gemetselde borstweringen met scheurvorming en losse stenen herstellen dan wel vervangen overeenkomstig bestaande toestand (eventueel in samenhang met herziening draagconstructie). METALEN CONSTRUCTIEDELEN In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructiedelen inspecteren op roest (indicator is scheurvorming en/of het uitduwen van stenen). Zonodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken, kolommen en hekwerken herstellen of vervangen. KOZIJNEN/RAMEN/DEUREN BUITEN Aangetaste delen herstellen of vervangen. Gang- en sluitbaar maken van slecht sluitende of klemmende ramen of deuren. Dakramen/dakkapellen wind- en waterdicht maken. Verrotte onderdelen (eventueel het gehele element) vervangen. Gang- en sluitbaar maken van te openen delen. Lood en zinkwerk zo nodig herstellen of vernieuwen. Waterslagen en onderdorpels zonodig vervangen. SCHILDERWERK BUITEN Bij bestaand houtwerk loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen. Houtwerk schuren, stoppen, tweemaal gronden en aflakken. Bij bestaand staal het staal na ontroesting en reiniging tweemaal gronden -eenmaal met corrosiewerende verf- en aflakken. Bij nieuw houtwerk alle in het zicht blijvende houtvlakken driemaal behandelen met een dekkende beits of overeenkomstig de bestaande situatie. Van onverzinkt staal walshuid/roesthuid verwijderen en conserverend behandelen. Bij verzinkt staal eventuele beschadigingen bijwerken met zinkcompound. Van een te schilderen element moet ook het binnenschilderwerk in goede staat verkeren (anders voor het element ook binnenschilderwerk opnemen) Kapot glas vervangen B.3 VLOEREN, HOUTEN CONSTRUCTIEDELEN Door houtrot en/of zwam aangetast hout (balken, onderslagen, kolommen en hekwerken) vervangen. Indien nodig balken of onderslagen verzwaren. Bij constatering van zwam moeten maatregelen gebaseerd zijn op deskundig advies (zie ook bij A.5) B.4 SANITAIR Alleen indien een bruikbare voorziening geheel ontbreekt, moet een post opgenomen worden voor het alsnog aanbrengen ervan. B.5 VENTILATIE/VOCHT Bij inpandige keukens, badkamers en wc s dient voldoende ventilatie mogelijk te zijn Nassaulaan 8 - Alkmaar 23

24 Algemene Voorwaarden van Provis bouwkundige keuringen Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten van of met Provis bouwkundige keuringen, in het vervolg te noemen: Provis, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. 2. Voor zover in een overeenkomst/opdrachtbevestiging niet anders is overeengekomen, zullen uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Artikel 2 Aanbieding en acceptatie 1. Alle offertes, opdrachtbevestigingen en prijsopgaven die door of vanwege Provis zijn gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na drie maanden. 2. Indien Provis op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat Provis de opdracht zal kunnen uitvoeren, deelt Provis opdrachtgever schriftelijk mee dat er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden vóórdat Provis de feitelijke opdracht kan starten. 3. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat Provis een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat Provis geheel of gedeeltelijk een opdracht in uitvoering heeft genomen, met dien verstande dat een vooronderzoek of vooropname deel uitmaakt van de opdracht. 4. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen. 5. Provis is bevoegd om werkzaamheden - onder leiding van Provis - door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van Provis voor de deugdelijke nakoming van de opdracht. Artikel 3 Inhoud van de inspectie en het rapport 1. De bouwkundige inspectie bestaat uit een visuele inspectie, gerelateerd aan het bouwjaar van het object en is een momentopname, waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd. 2. Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt niet met zich mee dat specialistische onderzoeken worden uitgevoerd, noch dat er metingen worden verricht, noch berekeningen worden uitgevoerd, noch onderdelen waaronder vloerbedekking worden verwijderd, verschoven, opgetild etc. om achter- of onderliggende constructies en/of installaties te kunnen beoordelen. Provis zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. Provis geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen. 3. De opdrachtgever garandeert dat Provis vrij toegang verkrijgt tot het te inspecteren object en alle te inspecteren onderdelen, waaronder zolders, kruipruimten, betonnen bakken en dergelijke. 4. Ten behoeve van de bouwkundige inspectie worden de begane grondvloeren geïnspecteerd in de directe omgeving van het kruipluik. Indien deze inspectie aanleiding geeft om nader onderzoek te doen zal Provis dit aangeven. Tijdens een nader specialistisch onderzoek wordt de onderzijde van de begane grondvloer geïnspecteerd, indien deze op eenvoudige wijze en onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in verband met veiligheid en Arbo-wetgeving. Een en ander uitsluitend ter beoordeling van Provis. Voor alle inspecties is een droge en minimaal vrije kruiphoogte van 0,50 meter vereist. 5. Daken, goten, overstekken, etc. tot een maximale hoogte van ca. 5 meter (2 verdiepingshoogten) worden geïnspecteerd, indien veilig. Dit uitsluitend ter beoordeling van Provis. De daken, goten, overstekken, etc. dienen bereikbaar te zijn met ladders van maximaal 6 meter (werkende hoogte 5 meter). Indien hoger gelegen elementen dienen te worden geïnspecteerd, kan dit uitsluitend met door de opdrachtgever beschikbaar gesteld klimmateriaal dat voldoet aan de huidige wettelijke eisen, in goede staat van onderhoud verkerend en onder veilige omstandigheden, dit uitsluitend ter beoordeling van Provis. 6. Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn al dan niet als gevolg van weersinvloeden, dit uitsluitend ter beoordeling van Provis, worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet geïnspecteerd. Hiervan wordt in de rapportage melding gemaakt. 7. De objecten worden door Provis, in het kader van de rapportage, visueel gecontroleerd respectievelijk geïnspecteerd. De zichtbare onderdelen worden beoordeeld op hun functionaliteit en kwaliteit. Voor die onderdelen die niet visueel te inspecteren zijn, kan een afgeleid oordeel worden gegeven van de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat van de wel zichtbare, samengestelde en verband houdende bouwonderdelen. Artikel 4 Prijzen 1. Voor de onderzoeken die op de site ( staan aangegeven, gelden de daar genoemde prijzen. De opgegeven prijzen zijn inclusief BTW. 2. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het gebouw of bij een woonark, de betonnen bak, tijdens de werkzaamheden voor Provis toegankelijk is, en dat er een ongehinderde uitvoering van de werkzaamheden mogelijk is. Indien blijkt dat een object, ondanks gemaakte afspraken, niet toegankelijk is of dat het object niet kan worden gekeurd, kan Provis niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als gevolg hiervan een aangeleverde opdracht niet kan worden uitgevoerd, dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen inspectietarief. 3. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om, op werkdagen, de opdracht tot uiterlijk 24 uur vóór de afspraak tot inspectie te annuleren. Bij annulering na deze termijn is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen inspectietarief. Nassaulaan 8 - Alkmaar 24

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E T O E L I C H T I N G 34 Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het rapport wordt opgemaakt door de gemeente

Nadere informatie

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt.

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: Bouwkundige rapport inzake Nationale ypotheek Garantie Administratieve gegevens: Aanvrager: Naam: Keuringsinstantie: Janis van Donk Bedrijf: Bouwkundig Adviesbureau Adres: Telefoon: Adres: Beemd 24 3193L

Nadere informatie

MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANATIE

MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANATIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het bouwkundig rapport wordt opgemaakt door de Gemeente of door de

Nadere informatie

BIJLAGE 3 - MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

BIJLAGE 3 - MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE BIJLAGE 3 MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt.

Nadere informatie

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 1234 AB-12 foto van het gekeurde

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 1234 AB-12 foto van het gekeurde algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 1234 AB-12 Keuringsadres : Voorbeeldweg 12 te Voorbeelddorp foto van het gekeurde Doel van de keuring: verkrijgen inzicht in de bouwkundige staat in verband met

Nadere informatie

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem AWK Woningkeuring AKK01 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Bouwkundig rapport (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam Bedrijf SSW Woningkeur B.V. Adres

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM Afdeling Toezicht Gebouwen Versie 1.2 februari 2007 INLEIDING Dit Programma van Eisen is van toepassing op alle handhavingsbesluiten op grond

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING Herenhuis Johan de Witlaan 25 Rotterdam Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. Toelichting bij de

Nadere informatie

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

Bouwkundig Rapport. Woningconditie.nl. Voorbeeldstraat 3 8282 LK Kampen

Bouwkundig Rapport. Woningconditie.nl. Voorbeeldstraat 3 8282 LK Kampen Woningconditie.nl Dotterbloem 64 8265 HH Kampen Tel: 06 41 24 80 69 Email: info@woningconditie.nl Web: www.woningconditie.nl Woningconditie.nl BTW Nummer: NL1380.44.946.B01 KvK Nummer: 56696515 Regiobank:

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING 201209301PAR 1 gezinswoning De Goedestraat 21 Wilrijk Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. INSPEKTA

Nadere informatie

Rapportage Bouwtechnische Keuring

Rapportage Bouwtechnische Keuring Rapportage Bouwtechnische Keuring Voorbeeldstraat 14 134AB Voorbeeldstad VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E info@vde-keuring.nl KvK 60.03.38.43 4130 EB Vianen I www.vde-keuring.nl BTW NL 8537.39.766.B01

Nadere informatie

Bouwkundige verkoopkeuring met NHG berekening Kennemerstraatweg 30 in Alkmaar

Bouwkundige verkoopkeuring met NHG berekening Kennemerstraatweg 30 in Alkmaar Bouwkundige verkoopkeuring met NHG berekening Kennemerstraatweg 30 in Alkmaar Provis bouwkundige keuring, Oudegracht 234, 1811 CR in Alkmaar Tel: 06-11 00 60 67 info@provisbouwkundigekeuring.nl KvK nr.:

Nadere informatie

VOORBEELDRAPPORT. Eengezinswoning. Voorbeeldstraat 10 Gouda

VOORBEELDRAPPORT. Eengezinswoning. Voorbeeldstraat 10 Gouda VOORBEELDRAPPORT Eengezinswoning Voorbeeldstraat 1 Gouda Toelichting bij de (visuele) keuring Dit bouwtechnisch rapport is een ondersteunende dienstverlening en heeft als doel de opdrachtgever inzicht

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Rapportage bouwtechnisch onderzoek Een visuele inspectie van de woning Opdrachtgever : Adres : Voorbeeld 1 Plaats : Amsterdam Opdrachtnummer Datum Bouwkundige : xxxxxx : xxxxxx : xxxxxx Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Tussenwoning. Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens

Tussenwoning. Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens Tussenwoning Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein, oud of nieuw,

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

Bouwkundige verkoopkeuring met berekening Heereweg 224 a in Groet

Bouwkundige verkoopkeuring met berekening Heereweg 224 a in Groet Bouwkundige verkoopkeuring met berekening Heereweg 224 a in Groet Provis bouwkundige keuring, Oudegracht 234, 1811 CR in Alkmaar Tel: 06-11 00 60 67 info@provisbouwkundigekeuring.nl KvK nr.: 51 62 01 38

Nadere informatie

Naam: Fam. Stoel Bedrijf Bouwkundig adviesbureau de Braal

Naam: Fam. Stoel Bedrijf Bouwkundig adviesbureau de Braal Rapportnummer B 0501-085 Bouwkundig rapport inzake: Noorddijkstraat 46 Brouwershaven Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam: Fam. Stoel Bedrijf Adres: Noorddijkstraat 46 Plaats: Terneuzen Postcode: 4318

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT Voorbeeldstraat 123 1000 AA Hoofdstad Referentie aanvrager: BIJN3926898 Rapportnummer: 78656WYUP Uitgebracht op: 10 oktober 2013 Uitgebracht door: BIJN Real Estate BV (www.bouwkeuringvergelijk.nl)

Nadere informatie

Bouwkundig adviesbureau de Braal

Bouwkundig adviesbureau de Braal Rapportnummer B 0701-300 Bouwkundig rapport inzake: Den Domp 29 Ouwerkerk Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam: Fam Zwetsloot Bedrijf Adres: Den Domp 29 Plaats: Terneuzen Postcode: 4305 AR KvK nummer Terneuzen

Nadere informatie

bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp

bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport

Nadere informatie

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning Opname

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Bouwkundig adviesbureau de Braal

Bouwkundig adviesbureau de Braal Rapportnummer B 0701-264 Bouwkundig rapport inzake: Noorddijk 14 Bruinisse Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam: De heer Moerman Bedrijf Adres: Noordijk 14 Plaats: Terneuzen Postcode: 4311 GR KvK nummer

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Voorbeeldstraat 24 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Verklaring en aansprakelijkheid De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door Perfectbouw naar

Nadere informatie

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau G van der Gaag bouwadvies en servicebureau Bouwkundig inspectierapport van het woonhuis Zoekweg 56 1111 AA Marktplaats Bovenkruier 2~3297 TE Puttershoek~tel 078.6760237~fax 078.6760238~ E-mail:info@vandergaagbouwadvies.nl

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1

Nadere informatie

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk Bouwkundige opname Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk 5 september 2011 1. Inleiding In opdracht van Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. heeft er op 15 augustus 2011 een inspectie plaats gevonden naar een

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Geul 68 3961 HZ Wijk bij Duurstede Datum: 3 augustus 2012 Geul 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Bouwkundig Inspectie-, Teken- & Adviesburo Rapportage bouwtechnisch onderzoek Dorpsstraat 26 INHOUD: 1. Voorblad + foto geïnspecteerd object Energielabel nodig? Neem contact met ons op. 2. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Kerkdijk Westbroek Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen Kerkdijk 47B 3615

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) NHG-straat 11 Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN

Nadere informatie

RAPPORT AANKOOPKEURING

RAPPORT AANKOOPKEURING RAPPORT AANKOOPKEURING Opdrachtgever: Dhr. Raadhuisstraat 3 Ons kenmerk 9967 RA Eenrum Datum The Netherlands Auteur R. Buisman +31(0)6-4 48 45 03 info@bsmnbouwadvies.nl www.bsmnbouwadvies.nl KvK: 5736836

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Weststraat 20 4306 CN Nieuwerkerk Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

BOUWKUNDIG RAPPORT 2011149. Woonhuis met uitbouw en schuurtje. Benedenbaantje 43 4618 AV Breda. Tel: 06 28791055

BOUWKUNDIG RAPPORT 2011149. Woonhuis met uitbouw en schuurtje. Benedenbaantje 43 4618 AV Breda. Tel: 06 28791055 BOUWKUNDIG RAPPORT 2011149 Woonhuis met uitbouw en schuurtje. Benedenbaantje 43 4618 AV Breda Bernardlaan 55 4724 BS Wouw 1 ABN AMRO : 40.29.45.905 Nummer Kvk : 20123084 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS AANVRAGER

Nadere informatie

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal Inhoudsopgave 1) Daken A) Kapconstructies B) Dakbedekkingen C) Dakoverstekken D) Dakramen E) Dakkapellen F) Schoorstenen 2) Goten 3) Hemelwaterafvoeren

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 28, Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 14 juni

Nadere informatie

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouw- en energieadvies INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMENE GEGEVENS... 3 2. CONCLUSIE & KOSTENRAMING... 4 2.1 Kostenraming... 4 2.2

Nadere informatie

Bouwkundige verkoopkeuring Hofdijkstraat 5 in Alkmaar

Bouwkundige verkoopkeuring Hofdijkstraat 5 in Alkmaar Bouwkundige verkoopkeuring Hofdijkstraat 5 in Alkmaar Provis bouwkundige keuring, Oudegracht 234, 1811 CR in Alkmaar Tel: 06-11 00 60 67 info@provisbouwkundigekeuring.nl KvK nr.: 51 62 01 38 BTW nr.: 8149.06.994.B.02

Nadere informatie

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Adriaan Butijnweg 25 Rilland Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen Gegevens : Hoekwoning Opname datum:

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse

bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie m oet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1 kap

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE Muurhuizen 1 3 3811 EC AMERSFOORT SSW Groep B.V. Postbus 536, 3760 AM te Soest T: 035-6023113 E: info@ssw-groep.nl I: www.ssw-woningkeur.nl Rabobank: 1099.80.840

Nadere informatie

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen Gegevens : Hoek rijwoning

Nadere informatie

Rapportage Bouwtechnische keuring

Rapportage Bouwtechnische keuring Rapportage Bouwtechnische keuring 1 / 0 Inhoudsopgave - algemene gegevens - waardering/omschrijving & afkortingen - algemeen beeld van uw woning - samenvatting herstelkosten - samenvatting kosten woningverbetering

Nadere informatie

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Roompot 45 Hansweert Gegevens : Tussenwoning Opname datum: 14 oktober

Nadere informatie

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert Gegevens : rij hoek woning Opname

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Kerkweg 13 15 17 4321 AB Kerkwerve Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

mierlo.ons digitale dorp.nl

mierlo.ons digitale dorp.nl mierlo.ons digitale dorp.nl ` WoningScan. ` De onderhoudskosten van een eigen woning kunnen een belangrijke kostenpost vormen. Om deze kosten zoveel als mogelijk te beperken is de WoningScan ontwikkeld.

Nadere informatie

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning

Nadere informatie

Bouwkundig Rapport ENKELE VOORBEELD PAGINA S

Bouwkundig Rapport ENKELE VOORBEELD PAGINA S Hoekwoning Wilhelminaplein 33 3342 TK, Kudelstaart Rapport nr: 0001-10-09 2009 Bouwkundig Rapport - Bouwkundige rapporten opgesteld door Edutch Bouwkundig Adviesbureau worden o.a. erkend door ABN AMRO,

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Prinses Margrietstraat 25 4311 CH Bruinisse Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door

Nadere informatie

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR -

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - VvE Voorbeeldstraat 1 t/m 3 te Stad Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5 januari 2011 PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 4111503 Meerjaren onderhoudsplan

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Ringoven 43 3961 EH Wijk bij Duurstede Datum: 8 augustus 2012 Ringoven 43 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres :

Nadere informatie

Voorbeeld Bouwkundige keuring

Voorbeeld Bouwkundige keuring Voorbeeld Bouwkundige keuring Optie A DATUM: 12 januari 2015 Algemene gegevens Gegevens gekeurd object Adres 1234AB Utrecht Keuringsdatum 05012015 Soort woning Eengezinswoning, hoekwoning Bouwperiode 1960

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden voor het woonhuis naam Vanaf deze regel de foto invoegen, lijnen boven en onder weghalen. A Groene Kampen 11, 1251 PL

Nadere informatie

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Vijverstraat 21 4411 AS Rilland Gegevens : Tussenwoning Opname datum:

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 2 Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 24 July 2015

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Dokter Schutterstraat 56 4307 BP OOSTERLAND Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Teststraat1 1234 AB Teststad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 2592 AW-57 foto van het gekeurde

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 2592 AW-57 foto van het gekeurde bouwkundig adviesburo Wapendal algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 2592 AW-57 Keuringsadres : Haverkamp nr. 57 te Den Haag foto van het gekeurde Doel van de keuring: verkrijgen inzicht in de bouwkundige

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Rapportage Bouwkundige Keuring

Rapportage Bouwkundige Keuring Rapportage Bouwkundige Keuring Merwede 7 515RX Drunen VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E info@vde-keuring.nl KvK 60.03.38.43 4130 EB Vianen I www.vde-keuring.nl BTW NL 8537.39.766.B01 T 088-KEURING

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Dirk Bosstraat 24 3241GE Middelharnis Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 29-HKB Kapel Nistype Molenbergerweg-Steegstraat Herkenbosch Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 0 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

AadHof bouwtechno / taxatie

AadHof bouwtechno / taxatie AadHof bouwtechno / taxatie Burg. Hogguerstraat 767, 1064 EB AMSTERDAM Tel. 020-6145340, 06-55778048, Fax 020-4115540 E-mail: info@aadhof.nl, www.bouwtechno.com Bouwkundig rapport ten behoeve van Nationale

Nadere informatie

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde Gegevens : Tussenwoning Opname

Nadere informatie

RAPPORTAGE BOUWTECHNISCH ONDERZOEK TBV DE PANNENDAKEN, PLATTE DAKEN AMSTERDAMSESTRAATWEG 500 T/M EM TE UTRECHT

RAPPORTAGE BOUWTECHNISCH ONDERZOEK TBV DE PANNENDAKEN, PLATTE DAKEN AMSTERDAMSESTRAATWEG 500 T/M EM TE UTRECHT 1 RAPPORTAGE BOUWTECHNISCH ONDERZOEK TBV DE PANNENDAKEN, PLATTE DAKEN AMSTERDAMSESTRAATWEG 500 T/M 510 3553 EM TE UTRECHT 2 Keuringsgegevens Opdrachtgever Naam: Vve A`damsestraatweg 500 t/m 510 Straat:

Nadere informatie

Wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen door toevoeging van een regeling voor Vastgoedverbetering Vishoek-Hoekstraat-Muurstraat

Wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen door toevoeging van een regeling voor Vastgoedverbetering Vishoek-Hoekstraat-Muurstraat GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groningen. Nr. 27505 7 maart 2016 Wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen door toevoeging van een regeling voor Vastgoedverbetering Vishoek-Hoekstraat-Muurstraat

Nadere informatie

Bouw Advies van der Steuijt

Bouw Advies van der Steuijt ADVIES OP MAAT Bouw Advies vd Steuijt Van Vredenburchweg 134 te Rijswijk Bouwkundig Adviesrapport Aankoopkeuring Bouw Advies van der Steuijt Bezoekadres: Tel: 06-45022536 Hertog Govertkade 8a ING nr: 7544009

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Plaatsnaam 17-11-014 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT R. Hoogland Project Support bouwbegeleiding & advies BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT inzake Klinkerweg 30 2565 PP Den Haag R.Hoogland Project Support Segbroeklaan 218, 2565DS Den Haag rh.proj.supp@kpnmail.nl

Nadere informatie

Bank 4381 92 427 KvK 110 18629 BTW 0075 08 803 B01

Bank 4381 92 427 KvK 110 18629 BTW 0075 08 803 B01 Project: Project nr. Opdrachtgever: Betreft: Datum onderzoek: Inspecteur: Algemene informatie Beschikbare informatie Boekenwinkel P. van Hoeven Locatie Adres Locatienummer BVO VVO Soort gebouw Aantal bouwlagen

Nadere informatie

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

losse schroeven aandraaien en omhoog gekomen scharnierpennen terug tikken

losse schroeven aandraaien en omhoog gekomen scharnierpennen terug tikken In de woning Binnendeuren en kozijnen controle hang en sluitwerk losse schroeven aandraaien en omhoog gekomen scharnierpennen terug tikken aanlopen van deur tegen kozijn conditie schilderwerk/afwerking

Nadere informatie

Werknummer 2016/1026 Opdrachtgever de heer A. van Ark Contactpersoon Aankoopmakelaar Sandra Geerlings Datum maandag 4 januari 2016

Werknummer 2016/1026 Opdrachtgever de heer A. van Ark Contactpersoon Aankoopmakelaar Sandra Geerlings Datum maandag 4 januari 2016 HET GEHEEL IN DE WONING OPMERKINGEN Dak en binnenbetimmeringen zolder controleren binnenzijde dakbeschot op lekkages constoleren dakbalken hout op boktor en of houtworm Wand boven cv ketel scheuren en

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Leeuwenlaan 11 1243 KA s-graveland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Serooskerkseweg 14 4328 SM Burgh Haamstede Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door

Nadere informatie

[Boers Advies] [30 september 2013 ]

[Boers Advies] [30 september 2013 ] [Bouwkundige Inspectie] [Boers Advies] [30 september 2013 ] [Boers Advies Bouwkundig Adviesbureau] [Kasteel 1] [0521-592910/06-55378080] [www.boersadvies.nl] [info@boersadvies.nl] [Bouwkundige inspectie

Nadere informatie

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 E info@pbsvastgoed.nl I www.pbsvastgoed.nl BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN ABN AMRO 491625677 KVK 51372878 BTW NL823246140B01 Opdrachtgever PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Oud Heiligeweg 21 4307 LA Oosterland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud FIXED Continuïteit in onderhoud Technisch Rapport Voorletters, achternaam, huisnummer Postcode, woonplaats FiXed www.fiedservice.nl info@fiedservice.nl 085-8640014 IBAN: NL90RABO 0309183995 BTW: NL200525050B01

Nadere informatie

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Opdrachtnummer: 2015003 Inhoud Basisgegevens... 3 Waarderingsnormen en afkortingen... 4 Algemene beoordeling... 5 Overzicht kostenraming... 6 Woningverbetering

Nadere informatie

Fundamenteel onafhankelijk

Fundamenteel onafhankelijk Rapport Nationale Hypotheek Garantie(NHG) Adres object : Voorbeeldstraat 99 Postcode : Voorbeeld postcode Plaats : Voorbeeldstad Datum inspectie : 02-08-2014 Rapportnummer : 81368-k01-150518 Fundamenteel

Nadere informatie

Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016

Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016 Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016 Algemeen en buitenzijde - Al het houtwerk moet gecontroleerd worden op houtrot en waar nodig deels vervangen worden,

Nadere informatie