& 8 38 ! " # $ % " 9 5 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "& 8 38 ! " # $ % " 9 5 5"

Transcriptie

1

2 - $ " 2!"!# % ' ()*+,--./0 /0 / 1 *+,--./0 0 /+ 3 ) (4 ) $ 1 1 ( ! " # $ % " 9

3 ! " # $ $ %

4 Verbetering visintrek Friese kust - : 3! - ; - -< -, % -, = -! /> -,? " $ ; %, /-1 /

5 Projectvoorstel

6 Verbetering visintrek Friese kust 1!!!! """" #### $ $ $ $ $ $ $ $ %%%% $ $ $ $ """" % 1 ' (((( """" )))) **** """" """" )))),,,, """" ---- '''' )))) %%%%.' $ $ $ $ %%%% """" $ ( 1 6 $ $ $ $ '''' '''' //// """",,,, '''' ---- > 1,3 > > 1,3 2 ( ' 1, ( ' """" ' (((( """" )))) 0000 '''' $ $ $ $ $ $ $ $ %%%% )))) ---- ( '''' '''' $ $ $ $ """" ---- """" """" )))) > 1 < +++ $ < 7 > ( 9 A ( 7 ) - % # 7 ) 3 # 7 B 3 > 9 A B 3 3 ; % 3 ; % > 8 # ) ) > 9 / 7 ) 3

7 2 Projectvoorstel

8 Verbetering visintrek Friese kust 3! " # # $ % ' ' ( ) '''' )))) """" %%%%,,,, %%%% )))) ---- % *.> 1 > ( ( A $ = ( 9 8 = (( %1 1 < *$ A 8 % ( 1 6 < ( *. > 1 //// """" (((( '''' $ $ $ $ %%%% """" Het belang van zoet-zout-overgangen > C < 7 $ # 7 A > > ( # A > 1 D ( *( -. ' *. % > *( ). # ( *. (

9 4 Projectvoorstel 1 > 7 A $ D 3 3 > 3

10 Verbetering visintrek Friese kust -!!, '2 B ' *-!!!E +++. $ *+++. ' *++-. > ( ( Aandachtspunten bij de aanleg > *. *. < ' ( F G = 1 9 ( """" 7 : ( > : 1 *. ' > 1 6 H ( ) 9 1 A 1 B 9 1 B < 8 """" """".* %%%%!!!! 1111 """" 7 : 1 -< ( > ( < ( / 7 (, 7 ( 7 C ++!3

11 6 Projectvoorstel %%%% """",,,, )))) %%%% ---- """".$ """" """" //// '''' ''''.'.$ """".$ """" 2222.' #### 2222 """" '''' $ $ $ $ ? 7 D 7 2 F A >> ( I > > <-!/ 8 ( > < ( ) 7 < D ( ( *. ( % ( ', - ( 8 *. > > 3 <, > / > " 0 -+ < ( G % > > > #

12 Verbetering visintrek Friese kust 7 '''' %%%% )))) ---- )))) %%%% '''' ' )))) %%%% '''' > ( ( $ B J H K > /++C0 ++ I # H 2 9 > * 3 *. 8 0 > 3 <8 > ( -+3- H < -+ H ( > F G * -,. F G *L -,. ( ( % (, 8 -+ F G > *,C/,. * /,. *( 8. > 9 > )? ( < ( * +, -.. / 0

13 8 Projectvoorstel! + 1 ( 2 0

14 Verbetering visintrek Friese kust 9 % ( ( * 6 * 1 ) : 2 7 E # F G 1 8 1? 7 > 3 < - ( 9 ( 1 > 7 <7 ' 7 2 *. % # > <++" 7 * -+. % 2 ' % ' % 2 *1. - G ( *. $ * +++. > > ' > ' 1 Rinketten zijn met schuiven afsluitbare sluisgaten waarmee het waterpeil in de sluis kan worden geregeld.

15 10 Projectvoorstel 6 $,$

16 Verbetering visintrek Friese kust 11 # 7 C $ 7 A D D 1 3 M $ 7 ( $ # 7 % (( > ++0 ( 8 > 7 > 9 A ( > ; % 7 ' 3 9 E ( *. ; % 7 # 7 < # 7 ) I ; I ( ( % 2 *. 7 ( I ( # 7 C ( C 3 : ' ; < *F % ( G N 1 > 7 3 : 3 < > * 7 > A ' *. ( '

17 12 Projectvoorstel 8 # 1 A = 6 A 7 7? P? 7 1 I = 7 (( 2 < < 6 > 8 # *.# 3 A 1 > ( ( * O.9 ) > + > +,E 3 1 > = % A 1 ) ' > > *. 7 *. 3 ( ( ( 2 > # * P. K > * F + F,+. = 1 9 * 9 9. > > 9 > C # ( > E > C ) I $? % 1 =

18 Verbetering visintrek Friese kust 13 < > # I ( ( ( ( % % 7 > 8 # # A? * Q = ;. >? I ( % > $ # 7 * % (. ( # ( ( ( < $ # 7 > # 7 ( > ( $ M ( 9 M A * -. 7 $ # 7 A > $ ( % ( > # 7 > 8 #

19 14 Projectvoorstel # 7 8 # 7 7 ; 1 6 N A * -. > *= %. # > 9 A ( > > * 9.> ( ( * -. ' # 7 3 % 2 < % ( *8. ' 7 < > > 1 C -3 (( ( 2 $ " # #! # $ # % # # $ #!,! - " # " " # ' () * + $ # $ #. (

20 Verbetering visintrek Friese kust 1 " < " + 0 ( ( = ( ) 2 " % > * 7 9% ++, $ <%9 Q < % C ( C 8 ( # 7 ; %..% % 9 ( * # 7 * (.

21 16 Projectvoorstel 6666 """" %%%% )))) %%%%.7 """" 0000 """" ''''..' ---- """" > *(. > > ( - I R > % '2 $ < ( 7 ) C C R > R D 8 > ) 1 $ 7 + 3> > > 0 '''' )))),,,, 0000 **** '''' '''',,,, """" )))) 9 < < ( > )

22 Verbetering visintrek Friese kust 17 > F G > *$ S ,T (,T > + E + /E > - E > % ( -E < ( < > > *. > % > ( ( - > 9 % * # 7, -, Q Q 8 ( > * -. > ( F G (( *. 8 ( * ( /". #### '''' $ $ $ $ %%%% """" **** '''' $ $ $ $ """" '''' '''' )))) # 7 7? = ++ 9 >; % ( F G 7,< % $ >

23 18 Projectvoorstel ; % > ; % 7 > (" # 7 7 $ > $ ( > > > ) ( ( 2.$ """" )))) > $ +++ /,++++ 3> # 7, > *. ; % ("

24 Verbetering visintrek Friese kust 19 )))),,,, """" ,,,, " )))) / """" 7777 """" """" 8 $ *. 7 > * B. """" '''' )))) # $ = 6666 """" %%%% )))) ---- )))) '''' )))),,,, 0000 **** '''' '''',,,, """" )))) R 7 R..% 9 > * %. > ( 9 = > (, ) ( B B ) B ) B ) ( 2 ( ( B ) B ) ( ( ( " >= *( /.7 = > > = > > (

25 20 Projectvoorstel ) = + 0 #### '''' $ $ $ $ %%%% """" (((( """" %%%% """" 2222 **** """" 9 %%%%!!!! """" )))) > > 8 # = 7 > = - % 3 ( *=.> ( = 3 = *=. / * ( =. % / ( *. / *. 7 A > ( > ( ' * (..$ """" )))) > 3 *. > 8 Q *2 '. >, * / * (.< *.

26 Verbetering visintrek Friese kust 21 )))),,,, """" ,,,, " )))) / """" 7777 """" """" > ( 6666 """" '''' )))) ---- $ 6666 """" %%%% )))) ---- )))) '''' )))),,,, 0000 **** '''' '''',,,, """" )))) $ # 7 S D # 7..% % > ( > > " > *. > ( > *. *. * C. 1 > ( 7 > *(,.> F G 7 F G,3" > > > *S +, E + E >. % > ' 1 > ( 1 ++" > > ( + 3+! E + 3+, E > ++" > = D > ( $ > ( # 7

27 22 Projectvoorstel > #### '''' $ $ $ $ %%%% """" ,,,, """" """" %%%%!!!! """" :::: 2222 (((( :::: """" $ $ $ $ )))) ' D 6 A 0 ' K? +, 3>?0.8.$ 6.".. >; % D 8 31 > ( ;? 9 $ 9 A *1. 9 *. > 9 A * ( +,38. ( < * (.,+ * +,C8 +!+ - ++C8.7 ( (, * +,C8. 9 > > > 7 +3,+ > > > 7 + G -++.$ > >? > ,- en die van de aanpassingen bij ( ++"

28 Verbetering visintrek Friese kust ,-. > > 9 A , ,- *-,,+++.2 )))),,,, """" ,,,, " )))) / """" 7777 """" """" > 7 *. ( > ( > ( > > *. """" ''''..% )))) (( (( : *. *>. ( *. % """" %%%% )))) ---- " """ )))) '''' )))),,,, 0000 **** '''' '''',,,, """" )))) $ ( ( > ( (9+ 3+,E > % *. > # < ' ( 2 ' 8 I ( $ <%9 : > B > ' 7 <

29 24 Projectvoorstel """" """" )))) :::: %%%% )))) """" $ $ $ $ $ $ $ $ """" )))) )))) '''' $ $ $ $ $ $ $ $ """" )))) I : ; 7 8 I $ # : $ = 7 % " ( *. < ( *' $ <%9<K BK 7 8. <%9 ( ( ' ' ( > > ( ( * G. 7 F G F G ) """" 2222 )))) $ $ $ $ """" )))) " )))) / """" """" %%%% )))) ---- """" )))) ' F G % 7 2 = 3( 7 ( 1 6 ( 8 # 1 6 ( # ( 1 6.$ """" )))) 7 ( 3 F G > (,+++ 3, )))),,,, """" ,,,, " )))) / """" 7777 """" """" % 2 ( ( 7 (

30 Verbetering visintrek Friese kust 2 (U 7 (( ;;;; ---- """" %%%%!!!! """",,,, """" )))) 8 F F 7 ; ; F ; % G = *.9 A *. 8 ; % > * (. 8 G * (.M ++,9% > % ( > % % G > ( ' > ( > '''' )))) """" ---- ) '''' $ $ $ $ %%%% """" )))),,,, """" %%%%!!!! """" """" 0000 """".. " 3-+ *. ( < +3/+ ( F G 7 ; % 2 > ; % $ : % > ; % ( 3 8 ( 3

31 26 Projectvoorstel = 0 # 7 M # 7 D D 8 ; 7 ; M +,, % ' ' % ; % ( E % ) - > >,+ *. *. > 9 *++3,+. > % *. B * ++. ; %

32 Verbetering visintrek Friese kust 27 / ' ; %,+ > I 3 = C ; % < > 1 6 *F % ( G. > ( < J > ; % C C ( '''' )))) """" %%%% %%%% """" )))) %%%% )))) ---- """" )))) < ( ( 7 ( 1 6 * 1 1 I. 1 6 > = 7 " + I ; % 9 8 > =, # 7 % 2 ( 7 2 > G ; # 7 ; % 7 <U V > ( 8 3# % I 7 > >8 8 > > I ( )))),,,, """" ,,,, " )))) / """" 7777 """" """" 7 2 ( 9 ( ( > >.$ """" )))) > ( 2,++ L " 3-+,++30,+ * ; %. 2,+++ /3" ( ,++++ >

33 28 Projectvoorstel ( ( ( ( > M ( > ) ( > * (. ( 7 7 # < ( ( > ( ( # 7 ( > ( ( ( ( > ( " > 3+- < ( 7 ( ) - 7 Q > * ; * ++! *> 8 #. *++!3+-. ''''." '''' )))) """" """" 0000 """" ''''..' ---- """" 9 **** '''' $ $ $ $ """" '''' '''' )))) " )))) """" 6666 %%%% $ $ $ $ ''''..' ---- """".. ( # 7 > 9 A > # ( ( # 7 > ( ++0

34 Verbetering visintrek Friese kust 29 A 8 D I = ' 7 $ 6 $ : 6 A = # 7 6 = A 7 $ # 7 D D : 7 $ 6 6 W A? ( 8 ; % A 7 ( ( 9 *D. ( ( # 7 # 7 > 9 A ( > # ( % ( > 8 1 > # 7 $ $ 3 > ( ' (( ( # 7, > 9 4,+++ 3 > : > 3, ( 4,+++ 3*2. % ( > 9 A ( $ 1 7 ( 7 <3 *7 <. $,+T ( 9 ( ( ),+T <3 > <*7 <.3,T 1,T 1 *1 C1 W ( A?.

35 30 Projectvoorstel ''''." '''' $ $ $ $ %%%% """" )))),,,, """" %%%%!!!! """" """" 0000 """". 2222,,,, """" '''' '''' $ $ $ $ " )))) 0 %%%% %%%% """" )))) %%%% )))) ---- """" )))) > ( ; % D D ( > ( > ( (9 ( B ++!3+-- ; % < ) = 3 8 C; > M 8 ( ' > ( ( 2, ,++++ >, I / > * -,., ( % ( 7 8 < 1 6 # 9 ( 1 W A? *1 W ( A?. ( < ( ''''." '''' )))) """" %%%%. ''''..' ---- """".,,,,.$ < < < <. = = = = )))) " )))) 0000 """" %%%% ---- """" %%%% """" )))) %%%% )))) ---- """" )))) > ( ( = > 8 # 3 > ( > 8 1 > % > ++" > <? >

36 Verbetering visintrek Friese kust 31 # = > 8 # ( <? > ( 9 7 ( ( ( < 1 8 *D D. ( X ++!3+- ( ( (*. H ) = > 8 # > = ' > ( > > 8 # Q * ( 2 %> > : > ' 7 7,+++ 3, > ( ( 2, < 2 7 ( ( ( (? >

37 32 Projectvoorstel

38 Verbetering visintrek Friese kust 33 ) ' M? '''' )))) """" ---- """" 0000 """" '''' ---- """" **** '''' $ $ $ $ """" '''' '''' )))) )))) """" 6666 %%%% $ $ $ $ '''' ---- = ( % + ( % 7..' 9 "..'.. - ( # 7, # 7, ! > 9 A /,+++ (,+++ ++! " /0,+ '''' $ $ $ $ %%%% """" )))),,,, """" %%%%!!!! """" """" 0000 """". 2222,,,, """" '''' '''' $ $ $ $ " )))) 0 %%%% %%%% """" )))) %%%% )))) ---- """" )))) /8 -! !3+--, 3, ! T /+++ ++!3+-- " /+++ '''' )))) """" ---- %%%% '''' ---- """",,,, < < < < = = = = )))) )))) 0000 """" %%%% ---- """" 1111 %%%% """" )))) %%%% )))) ---- """" )))) " = 0...'..$. " 0 = > 8 # !3+- > 9! ! !3+-!9 7, !3+- (,+++ ++! T +++ $ $ $ $ '''' '''' > > > > > > > > > 4>

39 Verbetering visintrek Friese kust < 1 ( A *( - (. > > 1 > % '''' )))) ////,,,, 0 '''' )))) $ """" %%%%. '''' )))) ----., """" %%%% """"." $ ' Y Y 1 * K ++. > *. > I * -3. > * :. 1 $ # A 3 7 * :. 7 ( 9 A 9 $ 7 * K ++. *$ 7 A. *. 2 9 # 7 7 *. < ( ) > # 7 ( ( )( *( # (. (

40 Verbetering visintrek Friese kust + A 3> > > $ -.. / 0 1 * + * " -.. B 0 C 3, -.. B 1 * * + * " -.. B 0 $ D # / #, # 0 1 2, # # 4 / 4 6 # """" """" $ $ $ $ """" //// """" **** """" ---- %%%% )))) '''' )))) - ''''.' '''' 9 $ <%932 ' > K *> ++/ 8 ++".? (? E ' E ( ( ( ( *. E 9 ( < ( *. > 9 ( > < E * E (. *.F G *.. (? *. ( ( * 8 ++".

41 Projectvoorstel C -.. / + E A -.. / 0 $ % "' " ' " 9 : )": : %"'." 6, % ' ; "; ' "< " * #, # ) < ") "% "< * #, # ' %"' " " < ( - ( * :. 3 1 *K -!!! ++ A = ++. < > > : 1 ( ) A 1 U B = ( A E B 9 * 3.B ' B ( B ; 9 D D $ 2 7 A > A 7 ( ( * # ' 7. > 8 # 1 I # 3 A 1 > ( ( * O.9 ( *.

42 Verbetering visintrek Friese kust 9 F D ( C 8( C = D 1 9 D 1 ' $ ( = 0$! 9, = $ > " =! 2. # # 9 4 # 9 >. # # 0 ( 6 # >! # =! 2! 9 ) =! # #! =! 2 9 6, $ $ * =! * =! # =! 2! 9 3 A # >0#, 8 =! 2 +, * -. / * = 3? 0 9 =! /?! 2 6, > # 9 / # # # # # * #, # 9 / # # # # =! /?! 2, # # # =! 2! =! 2 =! /?! 2 / # # =2 / # #! # =! 9 * #, 2 9 * #, 2 9 # " # 0( # # =! =, 9, # ( # ( #!. :? <! :! =,! =, = 9 # ( # ' (%?# > " 0( # # > 9 > * #, 6 # 1 0( # C 9 = 9 # C. =#, * #, $ # 9 0( # # > 9 > 1 # 1 # 9 # # 8 # #! 8 ",, 1 # $ # # B #!! B 9 " # (# B 9 *,. # 7 ( > > 8 # 9 A > 7 % ( ( ( >

43 Projectvoorstel 7 > 8 # # ( > > > $ 1 6 > 1 (( E ( (! +? ' 30 + ' 30! 2 ( * " # (# 4 4 # 9, # # )!!! $ *! *!! +, * -. / * 3 ( # (# # # # ", # ( # =,. : =. : 6 " # #, 6 ", 1 # ( # # " " B # (" " # 9 9!!! B 9 $ # $ $ #

44 Verbetering visintrek Friese kust < ( 2 " , 1 %D 8 ' %; : ' % < %D ) : <! '. % % ' ; )! % ' """" """" - """" //// 2222 %%%% $ $ $ $ """" " )))), """" """" """" )))) """" ((((,,,, """" %%%% $ $ $ $ """" '''' $ $ $ $ Bell, M.C Fisheries handbook of engineering requirements and biological criteria. Fish. Engin. Res. Prog. Corps of Engineers, North Pac. Div., Portland, Oregon. Bell, M.C. S.G. Hildebrand Fish passage and smalle hydro-electric technology: A state of the art review. Washington University, Sattle, WA (VS). Boiten, W. A. Dommerholt Uniform ontwerp van de aangepaste De Wit vispassage. Afvoerrelatie en snelheidsverdeling. Rapport 123 Sectie waterhuishouding. Wageningen Universiteit, Wageningen. Brenninkmeijer, A., E. Wymenga D. van Dullemen m.m.v. K. Kuiken H. Horn 200. Monitoring vispassages Roptazijl en Terschelling Eindrapportage. AW-rapport 3. Altenburg Wymenga ecologisch onderzoek bv, Veenwouden. Dekker, W Glasaal in Nederland Beheer en onderzoek. DLO-Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, IJmuiden. RIVO-DLO Rapport Dekker, W Status of the European eel stock and fisheries. In: Aida, K., K. Tsukamoto K. Yamauchi (eds.) Advances in Eel Biology. Springer, Tokyo: Dekker, W What caused the decline of the Lake IJsselmeer eel stock after 1960? ICES Journal of Marine Science 61: Jager Z Visintrek Noord-Nederlandse kustzone. Startnotitie. Rapport RIKZ Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee, Haren. Jager, Z Visie visintrek Noord-Nederland. Rapport RIKZ/ , Rijksinstituut voor Kust en Zee, Haren. Kemper, J.H Stekelbaarspassage: beheersmaatregel voor de Lepelaar in Noord-Holland. De Levende Natuur 90: 2-6. Leeuw, C.C. de M.-L. Meijer Proefgebieden herstel zoet-zout overgangen in Noord- Nederland. Een beschrijving van 18 projecten. Werkdocument RIKZ/AB/ x. Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee, Haren. Nie, H.W. de G. van Ommering Bedreigde en kwetsbare zoetwatervissen in Nederland. Toelichting op de Rode Lijst. Rapport IKC natuurbeheer 33, Wageningen. Riemersma, P Biologische aspecten bij het ontwerpen van vispassages. In: Raat (red.) Vismigratie, visgeleiding en vispassages in Nederland. Lezingen en posterpresentaties van de studiedag vismigratie. Jaarbeurs Utrecht, 1 december Tulp, I, J.A. van Willigen J.J. de Leeuw Diadrome vis in de Waddenzee: resultaten van monitoring RIVO-rapport nr. C06/02. DLO-Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, IJmuiden. Vegter, J.E. G.J.M Wintermans Haalbaarheidsstudie naar een estuariene overgang in Noard- Fryslân Bûtendyks. JV-rapport 03-02/WEB rapport Jaap Vegter, Groningen/ Wintermans Ecologenbureau, Finsterwolde. Wintermans, G.J.M. 1999a. Een hevelpassage op Texel. De Levende Natuur 100:

45 Projectvoorstel Wintermans, G.J.M. J.H. Kemper De hevel-passage op Texel. In: H. Schutte T. den Boer (eds.) Lang leve de Lepelaar. Vogelbescherming Nederland, Zeist. Van Hoogdalem Offset, Arkel: Wintermans, G.J.M. J. Vegter 200. Uitwerking van de visie Stroomlijnen. Gedempt getij in het Lauwersmeer. Nieuwe afvoerroutes naar de kust. Wintermans Ecologenbureau, Finsterwolde/ Jaap Vegter, Groningen. Wymenga, E Project Visintrek Friese Kust. Projectbeschrijving, aangepaste versie april AW-rapport. Altenburg Wymenga bv, Veenwouden.

46

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma !"#" $% #!&'!()!!$% *!$ + ), -!. /!& $ 0 ( 1 & & $ $ 1 ( #!& #!& #!& &% 2/3*""4 $$%/"32"4 5 ) 66 &. ) #!& ) 7 &, 89 8.9,7 !!:%$ " # $ # % $ & $ ;!!! $!:%$ 1!!! 0 0!!! ;, *!$ *!# + ; *! *!* *!-

Nadere informatie

! " # # $ ( ) * +, ( " - +. ( '. / 0 0 + 3 / #

!  # # $ ( ) * +, (  - +. ( '. / 0 0 + 3 / # ! " # # $ % & ' ! " # # $! """" #### #### """" $" """ #### #### %%%% &&&& '''' (((( (((( )))) ( ) * +, ( " - +. ( '. / 0 0 + + ( + ( ' ( 1 ( 1 / *! ( 0 2 /! " 3 / # - +. 1 ,,,, %%%% //// + + + + + + +

Nadere informatie

historische en recente gevolgen van het afsluiten van de Zuiderzee voor trekvissen

historische en recente gevolgen van het afsluiten van de Zuiderzee voor trekvissen Wat wij van het verleden kunnen leren: historische en recente gevolgen van het afsluiten van de Zuiderzee voor trekvissen Katja Philippart Philippart C.J.M. & M.J. Baptist (2016) An exploratory study into

Nadere informatie

Visie visintrek Noord- Nederland

Visie visintrek Noord- Nederland Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ Visie visintrek Noord- Nederland Rapport RIKZ/2003.029 4 september 2003 Zwanette Jager Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Visintrek Noord-Nederlandse kustzone

Visintrek Noord-Nederlandse kustzone Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ Visintrek Noord-Nederlandse kustzone Rapport RIKZ-99.022 Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Rijksinstituut

Nadere informatie

Natuurherstel in Duinvalleien

Natuurherstel in Duinvalleien Natuurherstel in Duinvalleien Kan het natuurlijker? A.P.Grootjans@rug.nl 1 Universiteit Groningen, IVEM 2 Radboud Universiteit Nijmegen Opbouw lezing Hydrologisch systeem van een duinvallei Relatie hydrologie,

Nadere informatie

De Afsluitdijk dikke streep of stippellijn?

De Afsluitdijk dikke streep of stippellijn? De Afsluitdijk dikke streep of stippellijn? Katja Philippart This Side of Paradise, 28 augustus 2016, Haren (GR) De Afsluitdijk dikke streep of stippellijn? 1886 Oprichting Zuiderzeevereniging 1891 Eerste

Nadere informatie

Vismigratierivier Afsluitdijk

Vismigratierivier Afsluitdijk Vismigratierivier Afsluitdijk Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport 4 augustus 2015 / rapportnummer 2881 32 1. Voorlopig oordeel over het MER De provincie Fryslân heeft (als penvoerder

Nadere informatie

Duurzaam werken op zee. Marloes Kraan en Luc van Hoof

Duurzaam werken op zee. Marloes Kraan en Luc van Hoof Marloes Kraan en Luc van Hoof Thinking of the Sea De zee; wat is het allemaal? Thinking of the Sea Geografisch gebied Thinking of the North Sea Politieke ruimte Thinking of the North Sea Locaties voor

Nadere informatie

Vismigratie Afsluitdijk

Vismigratie Afsluitdijk Vismigratie Afsluitdijk Ben Griffioen Erwin Winter, Olvin van Keeken, Betty van Os, Marco Lohman, Tjerk en Marinus van Malsen (WON 1),Tomasz Zawadovski, Svenja Schönlau Diadrome vis intrek via afsluitdijk

Nadere informatie

2.2.1 Noordelijke kust

2.2.1 Noordelijke kust In opdracht van Rijkswaterstaat RIZA is onderzoek gedaan naar de ergst denkbare overstroming voor verschillende regio s. Dit onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau HKV in juli en augustus 2007. Hierbij

Nadere informatie

Oplossingen voor vismigratie bij gemalen

Oplossingen voor vismigratie bij gemalen Wat te doen voor vismigratie bij gemalen Tim Vriese 11 november 2009 Rotterdam vriese@visadvies.nl Wat te doen Zijn er wel oplossingen Hmm. Beperkt! Da s niet zo gek. Jaartal 1300 Graaf van Jülich: Alle

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN De Holendrechter- en Bullewijkerpolder als ontbrekende schakel

Nadere informatie

! " # % $ # & ' " ( % ) '# *+,+--.

!  # % $ # & '  ( % ) '# *+,+--. ! " $ % $ & " ( % ) *+,+--. !"/ )0 1 *) *)/ 2 ( /2 3 4 5 "3 6! 2 2 6 6* * / $"6! 7 85/7 *+5 / *95: *;5/ 7 *5% " 272 * * * / 6? $ * 7! 1 / / % &!!( "( ) 2 @7 4 5 ( "! $ *! *! 4 5 A * ( (

Nadere informatie

Programma 3: Estuariene overgangen

Programma 3: Estuariene overgangen Programma 3: Estuariene overgangen In het waddengebied zijn veel geleidelijke overgangen tussen zoet en zout water, tussen nat en droog en tussen hoog en laag verdwenen. Dijken en sluizen sluiten het binnenland

Nadere informatie

Vissen in het IJsselmeer. Romke Kats

Vissen in het IJsselmeer. Romke Kats Vissen in het IJsselmeer Romke Kats Functies IJsselmeer Water Transport Recreatie Visserij Natuur Vissen in het IJsselmeer Historie Ecologie Voedselketen IJsselmeer algen, vissen, mosselen, waterplanten,

Nadere informatie

Fint (Alosa fallax) (H1103)

Fint (Alosa fallax) (H1103) Dit profiel dient gelezen, geïnterpreteerd en gebruikt te worden in combinatie met de leeswijzer, waarin de noodzakelijke uitleg van de verschillende paragrafen vermeld is. Fint (Alosa fallax) (H1103)

Nadere informatie

PLANNINGSDATA OPDRIJVEN EN TRANSPORTEREN TE'N CALANDTUNNEL TWEEDE BOUWSTROOM (TE A & B)

PLANNINGSDATA OPDRIJVEN EN TRANSPORTEREN TE'N CALANDTUNNEL TWEEDE BOUWSTROOM (TE A & B) combinatierlanrunni PLANNINGSDATA OPDRIJVEN EN TRANSPORTEREN TE'N CALANDTUNNEL TWEEDE BOUWSTROOM (TE A & B) Datum: 5 september 2001 Kenmerk: 20013119\40.19\MLU Opsteller: R Goetheer Revisie: 002 Kopie:

Nadere informatie

Verbindingen voor vis

Verbindingen voor vis Verbindingen voor vis Verleden, heden, toekomst Vissennetwerk, 25 November 2016 Martin Kroes Verleden Vismigratie,? Visstandbeheerder (Hengelsportfederaties) Waterkwaliteit- en -kwantiteitsbeheer gescheiden

Nadere informatie

Zeeprik (Petromyzon marinus) (H1095) 1. Status. 2. Kenschets. 3. Bijdrage van gebieden. Habitatrichtlijn Bijlage II (inwerkingtreding 1994).

Zeeprik (Petromyzon marinus) (H1095) 1. Status. 2. Kenschets. 3. Bijdrage van gebieden. Habitatrichtlijn Bijlage II (inwerkingtreding 1994). Zeeprik (Petromyzon marinus) (H1095) 1. Status Habitatrichtlijn Bijlage II (inwerkingtreding 1994). 2. Kenschets Beschrijving: In plaats van kaken bezitten prikken rondom de bek een zuigschijf, die bezet

Nadere informatie

KLZ-eco en het MLT Programma: ecologisch gericht suppleren Bert van der Valk en Harriette Holzhauer

KLZ-eco en het MLT Programma: ecologisch gericht suppleren Bert van der Valk en Harriette Holzhauer KLZ-eco en het MLT Programma: ecologisch gericht suppleren 2009-2015 Bert van der Valk en Harriette Holzhauer Vanuit het recente verleden KLZ 2008: Review van effecten van gangbare suppletie activiteit

Nadere informatie

De verspreiding van 5 platvissoorten en 1 roggensoort in de Noordzee.

De verspreiding van 5 platvissoorten en 1 roggensoort in de Noordzee. Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) BV Postbus 68 Centrum voor 1970 AB IJmuiden Schelpdier Onderzoek Tel.: 0255 564646 Postbus 77 Fax.: 0255 564644 4400 AB Yerseke E-mail: visserijonderzoek.asg@wur.nl

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). TWEEDE WERELDOORLOG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt

Nadere informatie

Werkplan ten behoeve de biologische monitoring vispassage Oranjesluizen te Schellingwoude

Werkplan ten behoeve de biologische monitoring vispassage Oranjesluizen te Schellingwoude Werkplan ten behoeve de biologische monitoring vispassage Oranjesluizen te Schellingwoude Bijgestelde versie september uitgevoerd in opdracht van de RWS dir. N-H RWSNH/OVB - (C) OVB Nieuwegein; RWS Noord-Holland,

Nadere informatie

Vismigratie Noord-Nederland in beeld

Vismigratie Noord-Nederland in beeld Vismigratie Noord-Nederland in beeld Uniek onderzoek Gronings-Drentse waterschappen TEKST FOTOGRAFIE Eric le Gras Marloes Heemstra, Albert Jan Scheper en Herman Wanningen Vissen gedijen het best in vrijheid.

Nadere informatie

De Waddenzee gezond. De kansen voor een gezonde Waddenzee in kaart

De Waddenzee gezond. De kansen voor een gezonde Waddenzee in kaart De Waddenzee gezond De kansen voor een gezonde Waddenzee in kaart Hoe is het met de Waddenzee? De Waddenzee is het grootste natuurgebied van Nederland. Ontstaan door wind en water en door natuur én mensen

Nadere informatie

Naar een nieuwe Afsluitdijk

Naar een nieuwe Afsluitdijk l. Naar een nieuwe Afsluitdijk De vismigratie-rivier bij Kornwerderzand Initiatiefdocument Een initiatief van: Waddenvereniging Sportvisserij Nederland Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer Vereniging

Nadere informatie

Factsheet Paling. Factsheet, december 2015. www.goedevis.nl

Factsheet Paling. Factsheet, december 2015. www.goedevis.nl De levenscyclus van de paling De paling is een trekvis die zich voortplant in de Sargasso zee, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. De palinglarfjes zwemmen met de warme golfstroom terug naar

Nadere informatie

160122_YENLO_KOSTENSHEET7marktscan7Digikoppeling

160122_YENLO_KOSTENSHEET7marktscan7Digikoppeling Document Versie Datum Onderwerp Toelichting 160122_YENLO_KOSTENSHEET7marktscan7Digikoppeling definitief 22C01C16 Marktscan7Digikoppeling72016 Deze7kostensheet7behoort7bij7de7Marktscan7Digikoppeling720167en7is7bedoeld7voor7leveranciers7om7de7kosten7van7het7inrichten7en7toepassen7

Nadere informatie

Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2014 en januari 2015

Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2014 en januari 2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Centrale Informatievoorziening Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2014 en januari 2015 Floor A. Arts, Sander

Nadere informatie

29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur

29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur 29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van Groningen op 29 juni 2005 Nummer Volgnummer Onderwerp: agenda voordracht 1 Notulen van de vergaderingen van 25 mei 2005

Nadere informatie

Een hevel-vispassage op Texel

Een hevel-vispassage op Texel D^^ Levende Natuur Aangetrokken door de geur en smaak van zoet water, zwemmen trekvissen uit zee in het vroege voorjaar naar de lokaties langs de Nederlandse kust waar zoet water wordt geloosd. Meestal

Nadere informatie

Vismigratie. beleid en politiek

Vismigratie. beleid en politiek beleid en politiek Vismigratie van Aa tot Zee TEKST Peter Paul Schollema, Waterschap Hunze en Aa s en Albert Jan Scheper, Hengelsportfederatie Groningen Drenthe ILLUSTRATIES Janny Bosman, Bureau Koeman

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DRZN. 2009/431 23 maart 2009 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2003

Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2003 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 23

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR december 2013

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR december 2013 ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR december 2013 Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) Floating life, drijvend bouwen Drijvend paviljoen Rotterdam en waddendobber regio Groningen Zie

Nadere informatie

Alle dieren zijn gelijk maar sommige dieren zijn meer gelijk dan andere De Nauwe korfslak in de Nederlandse duinen. Jaap de Boer Stichting ANEMOON

Alle dieren zijn gelijk maar sommige dieren zijn meer gelijk dan andere De Nauwe korfslak in de Nederlandse duinen. Jaap de Boer Stichting ANEMOON Alle dieren zijn gelijk maar sommige dieren zijn meer gelijk dan andere De Nauwe korfslak in de Nederlandse duinen Jaap de Boer Stichting ANEMOON Inhoud Stichting ANEMOON De Nauwe korfslak Oorzaken achteruitgang

Nadere informatie

RUIMTELIJKE VISIE KORNWERDERZAND. Feddes/Olthof landschapsarchitecten en Architectenbureau Paul de Ruiter

RUIMTELIJKE VISIE KORNWERDERZAND. Feddes/Olthof landschapsarchitecten en Architectenbureau Paul de Ruiter RUIMTELIJKE VISIE KORNWERDERZAND Feddes/Olthof landschapsarchitecten en Architectenbureau Paul de Ruiter STAKEHOLDERS 24 APRIL 2014 1. IDENTITEIT KORNWERDERZAND DE AFSLUITDIJK IN HET WATERLANDSCHAP haaks

Nadere informatie

WILD CAUGHT METHODOLOGY

WILD CAUGHT METHODOLOGY WILD CAUGHT METHODOLOGY ILVO Visserij en Aquatische Productie gebruikt voor het beoordelen van wild gevangen vis op vlak van duurzaamheid de Wild Caught Methodology. Deze internationale methode werd in

Nadere informatie

M i d w i n t e r t e l l i n g v a n z e e - e i n d e W a d d e n z e e e n d e N e d e r l a n d s e k u s t w a t e r e n, j a n u a r i

M i d w i n t e r t e l l i n g v a n z e e - e i n d e W a d d e n z e e e n d e N e d e r l a n d s e k u s t w a t e r e n, j a n u a r i M inisterie van Infrastructuur en M ilieu W aterdienst M i d w i n t e r t e l l i n g v a n z e e - e i n d e W a d d e n z e e e n d e N e d e r l a n d s e k u s t w a t e r e n, j a n u a r i 2 0 1

Nadere informatie

Vismigratierivier Afsluitdijk

Vismigratierivier Afsluitdijk Haalbaarheid en projectplan PROGRAMMA NAAR EEN RIJKE WADDENZEE Datum: 10 januari 2013 Een project van Programma Naar een Rijke Waddenzee De Nieuwe Afsluitdijk (Provincie Noord-Holland, provincie Fryslân,

Nadere informatie

Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2011

Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2011 M inisterie van Infrastructuur en M ilieu W aterdienst Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2011 Floor A. Arts RWS Waterdienst BM 11.08 Dit rapport is

Nadere informatie

Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en ommelanden

Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en ommelanden Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en ommelanden Arjen Kikkert Adviseur Waterkwaliteit en Ecologie Rijkswaterstaat West Nederland Noord Inhoud Waarom dit project? Waarom wij? Waarom nu? Waarom

Nadere informatie

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ # $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ 0!"! / / % 1!,/ 02,// 3 /4 5. '& 6 7 7 % ' 6 2 2, ( " ".8('& 9! " /% '' 8& : 7, %& 7 ; 7? 7 7 7 2. 6 # $% 7.( ' 71 7 0 %& ( " 7 7 0 & & ( 9 7 2 % %%& (!

Nadere informatie

! " # $ % & ' ( "( ) *+ $& ' ( "( %, -'./ 0! 1. 0 & " - "( 2 3 + 4. 5*2 0

!  # $ % & ' ( ( ) *+ $& ' ( ( %, -'./ 0! 1. 0 &  - ( 2 3 + 4. 5*2 0 ! "#$ % &'("()*+$&'("(%,-'./0!1.0 & "- "(23+ 4.5*20 Inhudspgave &+((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8

Nadere informatie

De Waterstanden. Kunstwerk in het kader van het project Nederland leeft met water. Zeezeilen i.s.m. horst4dsign 2016

De Waterstanden. Kunstwerk in het kader van het project Nederland leeft met water. Zeezeilen i.s.m. horst4dsign 2016 De Waterstanden Kunstwerk in het kader van het project Nederland leeft met water Zeezeilen i.s.m. horst4dsign 2016 Waarom een kunstwerk? drieledig: - Vanuit het toeristisch netwerk werd aangegeven dat

Nadere informatie

Vestiging IJmuiden Vestiging Yerseke Vestiging Texel Postbus 68 Postbus 77 Postbus 167

Vestiging IJmuiden Vestiging Yerseke Vestiging Texel Postbus 68 Postbus 77 Postbus 167 Wageningen IMARES Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies Vestiging IJmuiden Vestiging Yerseke Vestiging Texel Postbus 68 Postbus 77 Postbus 167 1970 AB IJmuiden 4400 AB Yerseke 1790 AD Den

Nadere informatie

Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk. Van Afsluitdijk naar Aansluitdijk

Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk. Van Afsluitdijk naar Aansluitdijk Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk Van Afsluitdijk naar Aansluitdijk Toekomstbestendige Afsluitdijk Breezanddijk Friese kust Kornwerderzand Monument Den Oever Om tot 2050 bestand te zijn tegen de stijging

Nadere informatie

DESKUNDIGEN. - profielschetsen deskundigen - Project Stimuleren huisverkoop & boerderijwinkels in Groningen

DESKUNDIGEN. - profielschetsen deskundigen - Project Stimuleren huisverkoop & boerderijwinkels in Groningen DESKUNDIGEN - profielschetsen deskundigen - Project Stimuleren huisverkoop & boerderijwinkels in Groningen Maria van Boxtel Graag werk ik samen met boeren en boerinnen aan directe verkoop van hun producten.

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Waardekaarten Ridens & Récifs. Marcel Machiels. Rapport C073/15. (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies)

IMARES Wageningen UR. Waardekaarten Ridens & Récifs. Marcel Machiels. Rapport C073/15. (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) Waardekaarten Ridens & Récifs Marcel Machiels Rapport C073/15 IMARES Wageningen UR (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) Opdrachtgever: Nederlandse Vissersbond T.a.v. Pieter Kuijt

Nadere informatie

Rondje Noord-Holland 2016

Rondje Noord-Holland 2016 Rondje Noord-Holland 2016 Naarden-IJmuiden-Den Helder-Makkum- Enkhuizen-Naarden Woensdag 4 mei tot/met zondag 8 mei De Aemilia in actie tijdens het Rondje Noord-Holland 2015 V1.1 Voorwaarden: - Deelname

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Research Centre for Education and the Labour Market. Universiteit en arbeidsmarkt: Fictie en Feiten. Rolf van der Velden

Research Centre for Education and the Labour Market. Universiteit en arbeidsmarkt: Fictie en Feiten. Rolf van der Velden Universiteit en arbeidsmarkt: Fictie en Feiten Rolf van der Velden Fictie Het maakt niet wat je studeert, het gaat erom dat je studeert. De wereld verandert snel. We hebben daarom generalisten nodig in

Nadere informatie

Vismonitoring in grote rivieren

Vismonitoring in grote rivieren IMARES, Wageningen UR Vismigratie in laag Nederland Wetenschap: ecologische effecten Erwin Winter Vismigratie en beleid (EU richtlijnen) Natuurbeheer Habitatrichtlijn/Natura 2000 Gebiedsbescherming Soortbescherming:

Nadere informatie

Aantallen Eidereenden in en rond het Waddengebied in januari en maart 2002

Aantallen Eidereenden in en rond het Waddengebied in januari en maart 2002 Aantallen Eidereenden in en rond het Waddengebied in januari en maart 2002 Aantallen Eidereenden in en rond het Waddengebied in januari en maart 2002 M.L. de Jong (Alterra-Texel) B.J. Ens (Alterra-Texel)

Nadere informatie

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Samenvatting Elf Japanse top-onderzoeksuniversiteiten spraken tijdens zijn bezoek aan

Nadere informatie

Is er nog een toekomst voor de Europese paling?

Is er nog een toekomst voor de Europese paling? Is er nog een toekomst voor de Europese paling? Onderzoeks- en beheersuitdagingen in de 21e eeuw Gregory Maes Dirk Schaerlaekens Laboratory of Animal Diversity & Systematics Katholieke Universiteit Leuven

Nadere informatie

Het VCA-Register. Transparantie en Afrekenbaarheid in Duurzaam Landgebruik en Natuurlijk Kapitaal. Werkconferentie Natuurlijk Kapitaal

Het VCA-Register. Transparantie en Afrekenbaarheid in Duurzaam Landgebruik en Natuurlijk Kapitaal. Werkconferentie Natuurlijk Kapitaal Het VCA-Register Transparantie en Afrekenbaarheid in Duurzaam Landgebruik en Natuurlijk Kapitaal Werkconferentie Natuurlijk Kapitaal Utrecht, 15 december 2015 Zorgen voor onze planeet Overal staat biodiversiteit

Nadere informatie

Symposium. Trekvissen en natuurvriendelijke oevers. Kennisdeling binnen project Ruim Baan Voor Vissen

Symposium. Trekvissen en natuurvriendelijke oevers. Kennisdeling binnen project Ruim Baan Voor Vissen Symposium Trekvissen en natuurvriendelijke oevers Kennisdeling binnen project Ruim Baan Voor Vissen Groningen - Op 17 september 2014 vond het symposium Trekvissen en natuurvriendelijke oevers plaats bij

Nadere informatie

Werken aan een waterveilig Nederland. Project Afsluitdijk

Werken aan een waterveilig Nederland. Project Afsluitdijk Werken aan een waterveilig Nederland Project Afsluitdijk 80 jaar De Afsluitdijk beschermt Nederland al meer dan tachtig jaar tegen de zee. De dijk voldoet niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid.

Nadere informatie

Anoniem. Bestemmingsplan Midden en Zuid Eierland. Overzicht zienswijzen. augustus - september 2015

Anoniem. Bestemmingsplan Midden en Zuid Eierland. Overzicht zienswijzen. augustus - september 2015 Anoniem Bestemmingsplan Midden en Zuid Eierland augustus - september 2015 Bestemmingsplan Midden en Zuid Eierland Bestemmingsplan Midden en Zuid Eierland Zienswijzen Bestemmingsplan Midden en Zuid Eierland

Nadere informatie

Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2006

Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2006 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 26

Nadere informatie

Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk

Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk Exclusief de projecten die meegenomen worden in het Rijkscontract (deze zijn apart hiervan uitgebreider toegelicht) Volgnum Mobiliteit 1 Verruiming sluis

Nadere informatie

Werken aan een waterveilig Nederland. Project Afsluitdijk

Werken aan een waterveilig Nederland. Project Afsluitdijk Werken aan een waterveilig Nederland Project Afsluitdijk 80 jaar De Afsluitdijk beschermt Nederland al meer dan tachtig jaar tegen de zee. De dijk voldoet niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid.

Nadere informatie

TREKVISAANBOD LANGS DE WADDENZEEKUST Gegevensverslag monitoring voorjaar 2012. G.J.M. Wintermans

TREKVISAANBOD LANGS DE WADDENZEEKUST Gegevensverslag monitoring voorjaar 2012. G.J.M. Wintermans TREKVISAANBOD LANGS DE WADDENZEEKUST Gegevensverslag monitoring voorjaar 2012 G.J.M. Wintermans 4 1 TREKVISAANBOD LANGS DE WADDENZEEKUST Gegevensverslag monitoring voorjaar 2012 G.J.M. Wintermans WEB-rapport

Nadere informatie

Rode Lijst Zoetwatervissen 2010: veranderingen ten opzichte van Frank Spikmans 42 ste bijeenkomst vissennetwerk Zwolle, 5 juni 2014

Rode Lijst Zoetwatervissen 2010: veranderingen ten opzichte van Frank Spikmans 42 ste bijeenkomst vissennetwerk Zwolle, 5 juni 2014 Rode Lijst Zoetwatervissen 2010: veranderingen ten opzichte van 1998 Frank Spikmans 42 ste bijeenkomst vissennetwerk Zwolle, 5 juni 2014 Inhoud Historie Rode Lijst Zoetwatervissen Aanpak Rode Lijst analyses

Nadere informatie

Ecologie van zoet-zoutovergangen

Ecologie van zoet-zoutovergangen Ecologie van zoet-zoutovergangen Tim van Oijen Foto: www.hollandgroen.nl Opzet De Waddenacademie Paleogeografie waddengebied Typen zoet-zoutovergangen Abiotiek estuaria Ecologische waarde estuaria (habitat,

Nadere informatie

EBO (Eigendom, Beheer en Onderhoud) staten en toelichting Ecologische Verbindingszone Ter Wisch versie 25 mei 2012

EBO (Eigendom, Beheer en Onderhoud) staten en toelichting Ecologische Verbindingszone Ter Wisch versie 25 mei 2012 Waterlopen: Nummer Naam Eigendom Beheer Onderhoud Bijzonderheden OAF-W-3118 Ruiten Aa Waterschap Hunze en Aa s Waterschap Hunze en Aa s Waterschap Hunze en Aa s OAF-W-3138 Ruiten Aa Waterschap Hunze en

Nadere informatie

Addendum projectplan Súd Ie

Addendum projectplan Súd Ie Addendum projectplan Súd Ie 1 Inleiding Door gemeente Dongeradeel, provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân is de afgelopen jaren gewerkt aan een integraal plan voor de Súd Ie. Dit plan beoogt het weer

Nadere informatie

Op weg naar een Watervisie Lauwersmeer (tussenbalans) Presentatie van de. keuze van uit te werken scenario s/beheersvarianten. 14/15 april 2005 BOWL

Op weg naar een Watervisie Lauwersmeer (tussenbalans) Presentatie van de. keuze van uit te werken scenario s/beheersvarianten. 14/15 april 2005 BOWL Op weg naar een Watervisie Lauwersmeer (tussenbalans) Presentatie van de keuze van uit te werken scenario s/beheersvarianten 14/15 april 2005 BOWL Waarom een watervisie? Toekomstig waterbeheer Lauwersmeer.

Nadere informatie

Exoten in mondiale waterwegen: oorzaken en gevolgen

Exoten in mondiale waterwegen: oorzaken en gevolgen Exoten in mondiale waterwegen: oorzaken en gevolgen Rob Leuven i.s.m. Gerard van de Velde Rob Lenders Lezing Vissennetwerk 3 juni 2010 Instituut voor Water en Wetland Research Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Vissen, de beste ambassadeurs van overgangswateren

Vissen, de beste ambassadeurs van overgangswateren DERDE JAARGANG JUNI 2004 NUMMER 4 TEKST BIJNSDORP COMMUNICATIE PROJECTEN, BCP VORMGEVING OP STAND, DEN HAAG DRUK ALBANI, DEN HAAG De Zoet-Zoutcourant is een uitgave van het Platform herstel zoet-zoutovergangen,

Nadere informatie

Projectteam Afsluitdijk Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied Postbus 600 8200 AP LELYSTAD. Betreft: Reactie visies Afsluitdijk

Projectteam Afsluitdijk Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied Postbus 600 8200 AP LELYSTAD. Betreft: Reactie visies Afsluitdijk Projectteam Afsluitdijk Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied Postbus 600 8200 AP LELYSTAD Harlingen, 27 februari 2009 Betreft: Reactie visies Afsluitdijk Kenmerk: AW/09014 Geacht projectteam Afsluitdijk,

Nadere informatie

Swimway Wadden Sea. Inventarisatie toestand vispasseerbaarheid zoet-zout overgangen Waddenzee

Swimway Wadden Sea. Inventarisatie toestand vispasseerbaarheid zoet-zout overgangen Waddenzee Swimway Wadden Sea Inventarisatie toestand vispasseerbaarheid zoet-zout overgangen Waddenzee Datum: 2-6-2016 Definitief Auteurs: Erik Bruins Slot, Kees Terwischa Redactie: Wilco de Bruijne, Herman Wanningen

Nadere informatie

v a n b r o n t o t m o n d i n g

v a n b r o n t o t m o n d i n g V i s m i g r a t i e... v a n b r o n t o t m o n d i n g vrije vismigratie van bron tot monding De Noordzee werd ooit geroemd vanwege zijn rijke visstand. Steden werden gesticht en de visserij floreerde.

Nadere informatie

Kennis inventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Zeegrasherstel Waddenzee

Kennis inventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Zeegrasherstel Waddenzee Kennis inventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Zeegrasherstel Waddenzee Januari 2014 Contacten Josje Fens, Fens@waddenvereniging.nl, t. 0517 493 663 Luca van Duren, Luca.vanDuren@deltares.nl, t. 088 3358

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Waardekaarten Borssele. Karin van der Reijden Rapport C002/15. (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies)

IMARES Wageningen UR. Waardekaarten Borssele. Karin van der Reijden Rapport C002/15. (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) Waardekaarten Borssele Karin van der Reijden Rapport C002/15 IMARES Wageningen UR (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) Opdrachtgever: W. van Broekhoven Postbus 59 8320 AB URK Publicatiedatum:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10 Indicator 1 Lucht Gezonde lucht is uiteraard van levensbelang voor mens en dier en plant. Dus is ook luchtkwaliteit van belang voor een duurzame samenleving. De Europese Unie heeft normen vastgesteld voor

Nadere informatie

agendapunt 3.b.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden MONITORING GLASAAL DOOR VRIJWILLIGERS Datum 9 mei 2016 Bijlagen 1 Zaaknummer 49903

agendapunt 3.b.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden MONITORING GLASAAL DOOR VRIJWILLIGERS Datum 9 mei 2016 Bijlagen 1 Zaaknummer 49903 agendapunt 3.b.7 1251713 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden MONITORING GLASAAL DOOR VRIJWILLIGERS Portefeuillehouder Middendorp, A.J. Datum 9 mei 2016 Aard bespreking Informatief Afstemming BBC/WSK

Nadere informatie

Rondje Noord-Holland 2015

Rondje Noord-Holland 2015 Rondje Noord-Holland 2015 Naarden-IJmuiden-Oudeschild-Harlingen-Lelystad- Naarden Woensdag 13 mei tot/met zondag 17 mei Versie: 1.0 Voorwaarden: - Deelname voor eigen risico en verantwoordelijkheid. -

Nadere informatie

Dienst Landelijk Gebied / Programma naar een Rijke Waddenzee / De Nieuwe Afsluitdijk Postbus 2003 8901 JA Leeuwarden

Dienst Landelijk Gebied / Programma naar een Rijke Waddenzee / De Nieuwe Afsluitdijk Postbus 2003 8901 JA Leeuwarden Vismigratierivier: Bronnenonderzoek naar gedrag van vis rond zoet-zout overgangen H.V. Winter, A.B. Griffioen & O.A. van Keeken Rapport C035/14 IMARES Wageningen UR (IMARES - Institute for Marine Resources

Nadere informatie

Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties nader bekeken

Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties nader bekeken Habi_deel_omslag meijer 25-10-2007 11:44 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties nader bekeken Veel variatie en volop in ontwikkeling Frits Meijer m.m.v. Amarins van

Nadere informatie

Wadden Sea Fish Haven: Development agenda for fish in the Wadden Sea and overview of species

Wadden Sea Fish Haven: Development agenda for fish in the Wadden Sea and overview of species Vis in de Waddenzee Ontwikkelagenda voor vis in de Waddenzee en overzicht van soorten Wadden Sea Fish Haven: Development agenda for fish in the Wadden Sea and overview of species Inleiding De Waddenzee

Nadere informatie

Motivaties in het beheer van de duinen

Motivaties in het beheer van de duinen Motivaties in het beheer van de duinen Ter gelegenheid van het Lymesymposium 1 november 2013 Marianne Snabilie Manager Onderhoud en Administratie PWN Waterleidingbedrijf Afdeling Natuur en Recreatie Inhoud

Nadere informatie

Ecologische Quick-scan

Ecologische Quick-scan Ecologische Quick-scan Concept Nieuwe Hoven 41, Gorinchem Eco-line Ecologisch Onderzoek en Advies Frambozengaarde 1 3992 KC Houten Inhoud Locatie...3 Methode...4 Resultaat...5 Conclusie...7 Aanbeveling...7

Nadere informatie

Gebruiksfuncties van de Noordzee

Gebruiksfuncties van de Noordzee Ministerie van Verkeer en Waterstaat stuvwxyz Programmadirectie Ontwikkeling Nationale Luchthaven Gebruiksfuncties van de Noordzee Gebruiksfuncties van de Noordzee in en rond het zoekgebied voor een vliegveld

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst concept-beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer

Informatiebijeenkomst concept-beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer Informatiebijeenkomst concept-beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer 1 Programma Welkom door Douwe Hollenga, voorzitter van de stuurgroep - Wat is Natura 2000 - Waar staan we: wat is geweest en wat komt Toelichting

Nadere informatie

Verslag Vissennetwerkbijeenkomst, op 26 november 2015 met het thema Aal. Gehouden in Fort bij Vechten te Bunnik.

Verslag Vissennetwerkbijeenkomst, op 26 november 2015 met het thema Aal. Gehouden in Fort bij Vechten te Bunnik. Verslag Vissennetwerkbijeenkomst, op 26 november 2015 met het thema Aal. Gehouden in Fort bij Vechten te Bunnik. Dagvoorzitters: Tim Pelsma (Waternet) in de ochtend en Jaap Quak (Sportvisserij Nederland)

Nadere informatie

Genderspecifieke studiekeuze in het hoger onderwijs

Genderspecifieke studiekeuze in het hoger onderwijs Genderspecifieke studiekeuze in het hoger onderwijs Ilse Laurijssen & Ignace Glorieux Onderzoeksgroep TOR - Vrije Universiteit Brussel Studiedag SSL: 'Hoger onderwijs: kiezen en winnen? X www.steunpuntssl.be

Nadere informatie

Vismigratie binnen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Vismigratie binnen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Vismigratie binnen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier K.S. de Boer Adviseur watersystemen Inhoud inleiding Beleid HHNK Nota Visbeleid Vismigratie vice versa Programmering 53 vismigratieknelpunten

Nadere informatie

!"#!$%&'(%!)*+!, -. / 0 1-2 % 3 4 5 6 0 7 1 4 2 0 8-9 - :. 4 8 ( '!,(59'.0,(;/ !"#$%&'"(&)"*

!#!$%&'(%!)*+!, -. / 0 1-2 % 3 4 5 6 0 7 1 4 2 0 8-9 - :. 4 8 ( '!,(59'.0,(;/ !#$%&'(&)* Vol op bezig. Nieuwe activiteiten.!"#!$%&'(%!)*+!, -. / 0 1-2 % 3 4 5 6 0 7 1 4 2 0 8-9 - :. 4 8 ( '!,(59'.0,(;/!"#$%&'"(&)"* =(%-'3%27'.(#,-+7.6'%T,-3'*-"'2#'%7+(/#,-+4%?"3"@#%)+2'(%F(%1'

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES advies naar aanleiding van de studie betreffende het opstellen van een lijst van potentiële Habitatrichtlijngebieden in het 26 maart 2010 2

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

3.1 miljoen. Actie! De kracht van lokaal. Verspreidingsgebied

3.1 miljoen. Actie! De kracht van lokaal. Verspreidingsgebied Verspreidingsgebied De kracht van lokaal Regio 01 Kop Noord-Holland Regio 02 West-Friesland Regio 03 Alkmaar en omstreken Regio 04 Kennemerland Regio 05 Haarlem en omstreken Regio 06 Zaanstreek, Purmerend

Nadere informatie

Zandhonger. Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde. 19 september 2002

Zandhonger. Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde. 19 september 2002 Zandhonger Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde 19 september 2002 Zandhonger, Gaat de Oosterschelde kopje onder? De Deltawerken veranderden de

Nadere informatie

IVN MARK & DONGE VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

IVN MARK & DONGE VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE IIINOI3122 IVN MARK & DONGE VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE Secretariaat Aan : 1) Algemeen Bestuur Waterschap Brabantse Delta *^z ~~ 2) Dagelijks Bestuur Waterschap Brabantse Delta Datum: 15

Nadere informatie

STREEFBEELD NATUUR ONDER DE HYDROLOGISCHE RANDVOORWAARDEN VAN EEN GEMAAL IN 2015

STREEFBEELD NATUUR ONDER DE HYDROLOGISCHE RANDVOORWAARDEN VAN EEN GEMAAL IN 2015 WATERVISIE LAUWERSMEER STREEFBEELD NATUUR ONDER DE HYDROLOGISCHE RANDVOORWAARDEN VAN EEN GEMAAL IN 2015 - verslag en uitwerking van de workshop van 3 juli 2007 - Provincie Groningen Provincie Fryslân Auteurs:

Nadere informatie

Nederland leeft met vismigratie.

Nederland leeft met vismigratie. Nederland leeft met vismigratie. Naar een gestroomlijnde aanpak van de vismigratieproblematiek in Nederland Rapport: VA2007_33 Opgesteld in opdracht van: Directoraat Generaal Water, Unie van Waterschappen

Nadere informatie