Jaarverslag To be or not to be

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008. To be or not to be"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 To be or not to be 1

2 Algemeen 2008 was een roerig jaar. Er waren grote financiële problemen, enorme onrust en woede in de vereniging, mensen die hun ideaal zagen verdwijnen en uiteindelijk een Nivonraad waarin het oude bestuur opstapte en een nieuw bestuur werd gekozen. Maar het was ook een druk jaar, waarin duizenden mensen keihard werkten om toch een geweldig Nivon neer te zetten. Want ondanks de problemen kwam er een gehele nieuwe Pieterpadgids, werd de samenwerking met de Vlinderstichting en de Vogelbescherming opgepakt, startte de Natuurvriendenhuizen een ingrijpend implementatietraject, waren er succesvolle transformaties in Federatie Rotterdam, Hengelo en andere plaatsen. Er was een succesvolle Pinksterkamp, werd de internationale fietsroute uitgebouwd, was de Melchersstichting succesvol en werd het jaar uiteindelijk toch afgesloten met een positief financieel resultaat. Het begin van het jaar was heftig. Het bestuur bestaande uit Jan Achttienribbe-Buijs (vz), Hans Verdonk (secr), Piet Peeters (pen), Pax Kroon, Ben Lindeman, Nico Klous en Riny Conijn. Zij riepen een vervroegde Nivonraad uit in februari. De penningmeester kwam met het bericht dat bij ongewijzigd beleid we in 2008 tegen een tekort zouden aanlopen van tussen de a euro. Dat dit bovendien des te erger was, omdat het een structureel tekort was, dat eerder leek te groeien dan af te nemen. Dat tekort had niet een duidelijke oorzaak, het was een teveel aan uitgaven over de hele linie, waarbij wel de Natuurvriendenhuizen de laatste jaren een extra zorg waren. Begin februari was er daarom een vervroegde Nivonraad waarop harde financiële bijstellingen werden afgesproken, die bijna unaniem werden aangenomen. Echter met een hoop verontwaardiging en gemor. De bezuinigingen raakten elk gebied. Zo moest het Landelijk Bureau afslanken en hetzelfde werk gaan doen met minder mensen, de afdracht naar de afdelingen zou stoppen, reizen en wandelen moesten kostendekkend gaan werken, de NVH moest en bezuinigen en meer geld gaan opbrengen en alles moest doorgelicht worden Op deze Nivonraad werd verder het reorganisatievoorstel voor het Nivon gepresenteerd van Movisie. Dit was op zijn zachtst gezegd een wat ongelukkige samenloop van omstandigheden, omdat de reorganisatieplannen en de bezuinigingen niets met elkaar hadden te maken, maar nu wel werden gekoppeld. Movisie had in opdracht van de Nivonraad de vereniging doorgelicht en in 2007 discussiebijeenkomsten georganiseerd met de vereniging: afdelingen, beheercommissies van Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen, jongeren, wandelpaden, reizen, bureau en bestuur. Uit die panelbijeenkomsten volgde een lijn en een aantal aanbevelingen die in een rapport werden gegoten. Marieke Cuperus van Movisie presenteerde de resultaten op deze raad. Op de raad werd positief gereageerd op de voorstellen, al had men wel wat moeite met het taalgebruik en een aantal van de voorstellen. Belangrijke zaken waren de keuze voor het scenario Vrije Tijd plus, kostendekkend werken, gastgericht zijn en denken vanuit de klant (of het nu Nivon of extern was), meer aandacht voor de PR en externe contacten en erkennen dat 75% van de Nivonners niet tot de minima behoren, maar modaal en een wat hogere opleiding had. Ook deze plannen werden geaccepteerd. De noodzaak 2

3 tot verandering werd gevoeld, maar werd door een flink aantal aanwezigen wel gekoppeld aan de financiële problemen en maatregelen. Dat leverde veel onduidelijkheid op. Aan het eind van de vergadering stapte Ben Lindeman op uit het Centraal Bestuur uit onvrede met de koers. Pax Kroon kreeg enige tijd later een kleine hersenbloeding, waardoor er een heel klein bestuur overbleef van slechts vijf mensen, terwijl het bureau hard aan het inkrimpen was. Die inkrimping was onmiddellijk in 2007 gestart, nadat intern duidelijk werd dat een tekort ontstond. In 2008 werd deze lijn voortgezet. In de maanden daarna werd echter op vele terreinen hard gewerkt om de besluiten ten uitvoer te brengen en vele zaken lukte. Maar ook de onvrede groeide. Er ontstonden schelmails, mopperende nieuwsbrieven en verzet tegen de genomen besluiten. De Nivonraad in het najaar kwam de irritatie en het verzet tegen de veranderingen volop naar boven. Bijeengekomen in Trianon in Utrecht lieten 250 mensen duidelijk blijken dat ze met veel zaken niet eens waren, dat ze de bezuinigingen op hun eigen activiteiten niet aanvaarden en dat ze de richting van de ingeslagen weg niet de juiste vonden. Vooral bij de afdelingen was veel onrust ontstaan over de geschrapte afdracht. Dit alles had tot gevolg dat het bestuur volledig opstapte en er ploeg nieuwe kandidaten was die werd overvallen door het feit dat zij nu plots zonder overdracht of inwerkperiode het nieuwe bestuur moesten gaan vormen. De nieuwe mensen waren Dannie Brus, Ewoud Teerink, Erik Bouman, Freerk de Jonge, Eric Seugling, Herman van Koordenoord, Naomi Woestenenk, Piet van der Hoeven, Jack Kroes en Tom Weeber (de laatste twee zouden zich later terugtrekken). De Nivonraad eindigde chaotisch en verwarrend en besloten werd zo snel mogelijk een nieuwe raad in 2009 uit te schrijven. 3

4 Vereniging Uiteraard ging ook in 2008 de vereniging gewoon door. Problemen of niet. Veel mensen in de afdelingen hoorden slechts fragmentarisch wat er aan de hand was. Het gehele pakket aan afdelingsactiviteiten ging gewoon door. Nivonkrantjes werden volgeschreven, cursussen gegeven en discussies gehouden. Van vele lokale wandelingen tot volksdansen, muziek, taalcursussen, boekbinden en fotografie en geologie. Maar wat misschien niet altijd genoemd wordt, maar wel het belangrijkste is, is de enorme samenhorigheid van alle mensen in de afdelingen, de sociale contacten, de ontmoetingen en de steun die er voor elkaar is. We kunnen niet op alle activiteiten ingaan, daar zijn de lokale afdelingsverslagen voor, maar een paar willen we er uitpakken. Zo werd in 2008 in) de afdelingen Rotterdam, Arnhem, Hengelo en Zuid- Holland de organisatie van de afdeling doorgelicht en veranderingen doorgevoerd. Met soms verrassende resultaten. De afdeling Arnhem realiseerde zich bv zijn kwetsbaarheid van de kleine kernorganisatie van dragende leden die alles moesten doen en zochten naar versterking en keken ook naar de financiën. Arnhem wist daarmee ook in 2008 weer een ongelooflijk pakket aan activiteiten te organiseren en trok van alle afdelingen weer de meeste bezoekers (rond de 8000 keer een bezoeker). In Zuid-Holland zochten de afdelingen Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer en Leiden elkaar op en besloten een geheel nieuwe afdeling op te richten Zuid Holland West, met een zeer sterk bestuur en indrukwekkende activiteiten, waarbij hun verrassende en informatieve wandelingen zeker genoemd moeten. 4

5 De afdeling Hengelo lichtte de afdeling door en maakte een inventarisatie van instellingen waar ze contact mee hadden, wat hun doelgroepen waren, de staat van het gebouw en de activiteiten. Dit werd in 2009 voortgezet. Ook zij konden weer een goed programma neerzetten. De federatie Rotterdam bleef in onderhandeling met de gemeente Rotterdam over de subsidie en het doel en bereik van de federatie. Een discussie die ze, opnieuw, positief afsloten. Wederom werden de Rotterdamse federatie en haar afdelingen getoetst aan de eigen doelstellingen en die van de gemeente, die elkaar overigens niet bijten. Nog meer energie werd gestopt in naar buiten treden en het Nivon zichtbaar maken in de stad. Ook het multiculturele karakter van de activiteiten kreeg meer nadruk. Vanzelfsprekend in een stad waar bijna 50% van allochtone herkomst is. Dit gebeurt naast taalcursussen, vooral door laagdrempelige activiteiten als samen muziek maken, samen dansen, samen eten en samen aan de stad werken. Nivon Pinksterkamp Maar de vereniging is natuurlijk niet alleen de afdelingen. Voor we ingaan op de huizen, wandelpaden enz is er een activiteit die elk jaar tot het topsucces van de Vereniging hoort. Het Pinksterklamp. Ook in 2008 was het kamp weer een succes. Het weer was goed en wederom bijna 1000 mensen bezochten het kamp op de Hallse Hull. Vast succes is het optreden van Bout Big, die steevast de volle aandacht trekt. Het Pinksterkamp 2008 had als thema Lief, links en lastig, de titel van het boekje dat is uitgegeven bij het zeventig jarig bestaan van het NIVON in Uit het programmaboekje: Het is nog steeds een actueel thema. Velen van ons vragen zich af wat nu de linkse uitdaging is die voor ons ligt, is het niet zo dat alle idealen die Marx en Lenin voor de arbeiders voor ogen hadden inmiddels zijn ingevuld? Of moeten we een andere denkrichting inslaan, moeten we mondialer solidariteit uitdragen? Hebben we als NIVON niet een te lief karakter gekregen? Waren we in de zeventiger en tachtiger jaren zichtbaar aanwezig bij allerlei maatschappelijke discussies en acties, vandaag de dag zijn we niet zo zichtbaar meer. En lastig, is het momenteel lastig 5

6 om links te zijn, is het lastig om vanuit sociaal democratisch / socialistisch / maatschappij kritische hoek een standpunt over allerlei maatschappelijke vraagstukken te formuleren? Heeft het NIVON op zich het momenteel lastig?in tal van activiteiten en workshops voor jong en oud was het thema vormgegeven. En ook dit jaar is het weer gelukt een grote naam als inleider voor het thema te vinden: Femke Halsema, fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Daarnaast was ook de eerste vrouwelijke voorzitter van het Nivon Cor Berman aanwezig bij de themadiscussie. NFI De NFI staat voor de Naturfreunde Internationale. De internationale tak waar we bij zijn aangesloten. Deze organisatie is met een half miljoen leden actief in 21 landen en bijna dertig zogenaamde geassocieerde landen. In Nederland lopen de contacten met de NFI onder andere via de vakantie advies bureaus, het bestuur, het bureau en de Confiba (Commissie NFI & buitenlandse aangelegenheden) was voor de NFI een Congresjaar. Dat vindt een in de drie jaar plaats en is meestal een jaar waarin extra veel activiteiten plaats vinden. Dit keer in Liberece, Tjechie. Het belangrijkste item op het congres was de uitstoot van CO2 en de opwarming van de aarde. Een motie lag voor om in 2012 de uitstoot van CO2 bij de 1000 natuurvriendenhuizen naar nul te brengen. Het congres van de NFI lijkt echter vaak een (linkse) afspiegeling van het Europees parlement en elk land 6

7 komt wel met zijn eigen beperkingen, wensen, aanvullingen enz. De motie haalde het niet. Tenminste niet in deze vorm, 2012 werd als onrealistisch gezien, maar ook een volledige terugdringing was voor veel landen onmogelijk. Belangrijker was echter dat alle landen wel degelijk de noodzaak onderschreven om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dat past de grootste duurzame recreatieorganisatie van Europa. Uiteindelijk is een motie aangenomen die alle landen verplicht om de CO2 uitstoot substantieel terug te dringen in 2012 (tov 2008). Uiteraard staat het Nivon hier achter. Bij eventuele verbouwingen en aanpassingen bij de huizen zal dit altijd mee worden genomen, maar om zo snel mogelijk hieraan te voldoen hebben we een contract gesloten met Greenchoice. Greenchoice is één van de twee (kleine) 100% duurzame energieleveranciers in Nederland. Zij leveren alleen energie van windmolens, zonne-energie, water en een klein beetje bio-energie (geen kerncentrales, geen dubbele contracten), alles zoveel mogelijk in Nederland. Via hen hebben wij een contract voor 100% CO2 vrije energie afgesloten. De elektra wordt opgewekt zonder uitstoot, gas is uiteraard moeilijker maar wordt gecompenseerd door projecten in Afrika. Op het NFI congres werd ook een nieuw bestuur gekozen, waarbij we er trots op mogen zijn dat Ed Smid werd herkozen als penningmeester. Ed is voormalig voorzitter van de Stichting Natuurvriendenhuizen. Na twaalf jaar werd er ook een nieuwe voorzitter gekozen: Manfred Pilz uit Oostenrijk. Waarmee zowel het bureau als het voorzitterschap Oostenrijks is geworden. Ook in 2008 werd door het Nivon en onze Vlaamse Vrienden weer hard gewerkt aan de Internationale Vriendschapsroute. Hoogtepunt was zeker de aankomst van een groepje fietsers in Liberece uit Vlaanderen die in twee maanden de route vanuit Vlaanderen hadden gereden. De NFI heeft ook voor de komende jaren een klein budget beschikbaar gesteld voor dit initiatief. In 2008 was er ook veel aandacht voor het (NFI)landschap van het jaar: de Donaudelta. Het Nivon heeft dit (moreel) ondersteund en één keer bezocht, maar de afstand is zo groot dat we er niet veel mee konden doen. Tenslotte waren er natuurlijk weer de gebruikelijke presidentenconferenties, het directeurenoverleg en de diverse werkgroepen, waar vooral uitwisseling en afstemming plaats vond. NivonJONG 2008 was het tweede jaar van een subsidie van het Ministerie van VWS waarmee NivonJONG de kans kreeg de ondersteuning aan vrijwilligers te verbeteren. Er is doorgewerkt aan veel punten waarmee in 2007 een start was gemaakt zoals de Vonkmethode, de jaarcylcus en de trainerspool. Het gehele project heeft precies volgens begroting gedraaid. Dat betekent dat er, bij acceptatie van de verantwoording, geen geld hoeft te worden terugbetaald en dat het Nivon geen extra geld heeft hoeven bij te leggen voor NivonJONG. NivonJONG heeft altijd veel met stagiaires gewerkt, in 2008 zijn we begonnen met het structureel vormgeven van stagetraject binnen NivonJONG. De Vonkmethode 2008 was wederom een ontwikkeljaar voor de Vonkmethode. De werkwijze is getest door twee groepen jongeren, zeer uitgebreid veranderd, verbeterd, doorontwikkeld en aangepast. Veel andere punten van het begeleidingstraject zoals het werkboek, het handboek, de starttraining, de tussentijdse evaluatie en de afsluitende bijeenkomst (alle onderdelen van de cyclus behalve het Ontpopfestival) zijn samengevoegd met het spel. Hierdoor heeft het spel een hele nieuwe vorm gekregen en is het een duidelijker geheel geworden. Daarnaast is specifiek gekeken naar de rol van de begeleider en welke ondersteuning deze nodig heeft om een groep jongeren gedurende het spel 7

8 goed te begeleiden. Het spel beslaat nu elf bijeenkomsten. In iedere bijeenkomst werkt de groep ter plekke noodzakelijke elementen voor hun activiteit uit. De inzet is dat de jongeren zoveel mogelijk samen en meteen aanpakken en zo min mogelijk alleen thuis hoeven te doen. De trainerspool & FiXum De trainerspool, samengesteld uit jongeren uit het Nivon, is in 2008 op eigen benen gaan staan. Geheel zelfstandig hebben zij contacten opgebouwd met diverse Nivonwerkgroepen zoals Jump, Treq en Spring zodat zij hier trainingen aan kunnen bieden. Daarnaast is een begin gemaakt met het ontwikkelen van trainingen die bij de Vonkmethode horen. Zij hebben zeker zes trainingen gegeven. De trainerspool bestaat nu uit negen vrijwilligers en een kernteam van drie vrijwilligers. Voor FiXum zijn alle vrijwilligers die niet langer in de bestaande werkgroepen actief zijn gebeld, met de vraag of, en op welke manier, ze nog betrokken willen worden bij het Nivon. Deze gegevens zijn verwerkt in de database. Naar aanleiding van een nieuwsbrief worden zij op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en wordt duidelijk gemaakt op welke manier zij hun betrokkenheid kunnen vormgeven. Op dit moment wordt de nieuwsbrief naar dertig mensen verstuurd. Pinksterkamp 2008 De stagiaires van NivonJong hebben een grote bijdrage geleverd aan het jongerenprogramma van het Nivon. Dit heeft een mooi programma, extra handen en uiteindelijk ook extra vrijwilligers opgeleverd. Ontpop IOp 22 november is voor de tweede maal het Ontpopfestival georganiseerd in Amsterdam. Het doel van het festival is dat jongeren een beeld krijgen van op welke manier zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, maar ook van wat het Nivon te bieden heeft aan jongeren. Ontpop werd georganiseerd door drie stagiaires en twintig vrijwilligers. Dit jaar waren er ruim 350 bezoekers. NvH Door de algemene financiële problemen in de vereniging en een probleem ten aanzien van de dekking was 2008 weer een moeilijk jaar voor de Natuurvriendenhuizen en -terreinen. Toch deden ze het geweldig. Het aantal overnachtingen bij de Natuurvriendenhuizen steeg een klein beetje en bij onze campings was zelfs sprake van een stijging van 8000 overnachtingen. Nu moet wel gezegd dat dit voor een flink deel werd veroorzaakt door de nieuwe Banjaert, waarbij zowel het huis als het kampeerterrein veel bezoekers trokken. Maar dit alles gaf een (financieel) positief resultaat. Hoewel dit een uitstekend resultaat is, wil dat nog niet zeggen dat het in bedrijfseconomische zin goed gaat. Door de sterke bezuinigingsmaatregelen kon er te weinig besteed worden aan planmatig onderhoud. Ook in alle andere uitgavenposten zat geen rek. Om uitgaven vanuit het V en T fonds uitgaven te mogen doen moest ook eerst toestemming gevraagd worden. Het hele jaar door dus de hand op de knip. Er is gekozen om de tarieven te verhogen en op deze wijze wat meer financiële ruimte te ontwikkelen, voor o.a. het noodzakelijke planmatig onderhoud. Daarvoor werd een benchmark(onderzoek) op prijs uitgevoerd voor de accommodaties. Deze toonde ruimte aan om de 8

9 b basistarieven voor de natuurvriendenhuizen aanzienlijk te verhogen en vaker met actie-aanbiedingen te komen, waarbij het product belangrijker is dan de prijs. Hierbij kan gedacht worden aan gratis fietshuur, een natuurexcursie of een activiteit. Afschaffen corvee Om die zelfde reden is er ook gesproken over het afschaffen van corvee op de huizen. in het najaar van 2007 is op voorstel van het kampeerterreinenoverleg besloten het corvee op de kampeerterreinen af te schaffen en over te gaan tot milieuvriendelijke schoonmaak door betaalde oplossingen. Bij de evaluatie bleek dit zowel door de meeste gasten als door de meeste kampeerterreinen (beheercommissies) zeer gewaardeerd te worden. Dat maakte dat dit ook onderwerp van gesprek werd op de tumultueuze vergadering over de tariefsverhoging in juli. De vergadering besloot het corvee af te schaffen en de extra kosten die dit met zich meebrengt in de schoonmaak mee te nemen in het nieuwe tarief. Tijdens de vergadering van het Samenwerkingsverband in oktober is dit nog eens bevestigd. Op 1 januari 2009 zijn de nieuwe tarieven in werking getreden. Beide besluiten werden besproken op het samenwerkingsverband De beheercommissies van de huizen kwamen naast een speciaal overleg over de prijs en het corvee weer drie keer bij elkaar op het Samenwerkingsverband, waar de hoofdlijnen van het beleid werden doorgenomen en op elkaar afgestemd. Tijdens alle vergaderingen zijn de automatisering, de financiën, het implementatietraject en het afschaffen van het corvee uitgebreid besproken. Legionella, brandvoorschriften en andere wetten De Natuurvriendenhuizen en terreinen worden geconfronteerd met wetgeving die op veel gebieden steeds strenger wordt. Van regels voor speeltoestellen, de Horecawet tot Arko, legionella- en brandweervoorschriften. De regels van de brandweer werden weer aangescherpt en als gevolg daarvan moesten aanpassingen worden gepleegd. 9

10 In 2008 is een contract afgesloten om op alle accommodaties twee maal per jaar watermonsters te laten nemen, om aldus vast te stellen of er een verhoogd risico is op bacterievorming die kan leiden tot de zgn. veteranenziekte. Inmiddels wordt duidelijk dat bijna alle accommodaties steeds een goed resultaat boeken, maar dat zo hier en daar ook direct maatregelen getroffen moeten worden. Tot nu toe gaat het steeds over een non pneumophila type, dat wil zeggen een niet longminnende bacterie vorming, een vorm die geen ziekteveroorzaker is. Maar, de regels van de wet zijn streng, we moeten het wel melden bij VROM en maatregelen treffen. Automatisering bij de Natuurvriendenhuizen en Nivon kampeerterreinen. Eigenlijk is dit geen apart hoofdstukje, maar onderdeel van de Natuurvriendenhuizen. Toch wat extra aandacht. Het doel bij de automatisering is een goede aansluiting van de landelijke boekhouding, reserveringen, huiswachtenadministratie en ledenadministratie Deze aansluiting maken valt nog niet mee. Vervolgens moet het ook op de toekomst berekend zijn. Als derde moet het tot een directe vorm van reserveren van gasten kunnen leiden. Het aanmeldingssecretariaat en de huiswachtenadministratie zijn overgestapt op NivOnline, beide helaas met veel problemen, maar uiteindelijk is het systeem toch werkend geworden. Vanaf 3 februari 2008 staat ieder verblijf in een Natuurvriendenhuis of op menig Nivon kampeerterrein in NivOnline. Vanaf die dag moesten de gastheren en gastvrouwen met het programma om leren gaan en de gasten voor het administratieve deel vanuit NivOnline bedienen. De aanmeldsecretarissen hebben dan al vanaf september 2007 de reserveringen in NivOnline ingevoerd. Tegen het einde van 2008 boeken de eerste penningmeesters ook de uitgaven van de accommodaties in NivOnline. En 2008 is het eerste jaar waarvan de inkomsten voor de Natuurvriendenhuizen en terrein in de jaarrekening in de eerste plaats worden gebaseerd op de gegevens uit NivOnline. 10

11 In de loop van 2008 moet NivOnline het knooppunt worden voor de administratie van de accommodaties. Aanmeldsecretarissen en gastheren/-vrouwen moeten de bezetting invoeren, zij moeten kunnen zien wat de kosten van het verblijf zijn en later moeten zij kunnen zien of de betalingen zijn binnengekomen. De gasten moeten geïnformeerd worden over de te betalen bedragen, en hun betalingen, het zij per bank, het zij op het huis, per PIN, cadeaubon of contant moet verwerkt kunnen worden tot in de financiële administratie. De penningmeesters voeren de uitgaven voor de accommodaties via NivOnline in voor de financiële administratie en maken vanuit NivOnline rapportages van het aantal overnachtingen, de omzet aan overnachtingen en overige verkoop. Ook voor de aangifte toeristenbelasting maken zij gebruik van NivOnline. De beheercommissie moet met de gegevens uit NivOnline goed worden geïnformeerd over de bezetting, de omzet en de ontwikkeling daarin. De financiële gegevens van verkoop en inkoop komen terecht in de administratie op het landelijk bureau. De boekhouder waakt daar over de kwaliteit van de gegevens, controleert deze en corrigeert indien nodig. Maar ook de afdracht aan de belastingdienst voor de omzetbelasting wordt uiteindelijk gebaseerd op de gegevens uit NivOnline. En voor de jaarrekening van de NVH is de accountant aangewezen op de informatie vanuit NivOnline. De inkomsten voor het hele Nivon worden voor 50% gebaseerd op de informatie uit NivOnline. Dus ook de Nivonraad en het Centraal Bestuur zijn voor de algemene cijfers voor een aanzienlijk deel uiteindelijk aangewezen op NivOnline. Voor NivOnline heeft 2008 voortdurend in het teken gestaan van verbeteringen in de techniek en van de invoer van de gegevens. Aan deze verbeteringen is door menigeen hard gewerkt. Alle betrokkenen hebben vanuit hun eigen perspectief met op en aanmerkingen hun bijdrage geleverd aan de verbeteringen van NivOnline. Wat we in ieder geval moeten constateren is dat de echte wereld zich niet eenvoudig laat temmen tot simpele logische regels. Zeker niet als er zo veel belanghebbenden zijn met zulke uiteenlopende eisen en wensen. De mogelijkheden voor de invoer van de overnachtingen zijn ondertussen een heel eind op de goede weg. De mogelijkheden voor wijzigingen van reserveringen moet nog verder verbeterd worden. Dat geldt met name voor wat er door de wijzigingen achter de schermen gebeurt. Voor 2009 is een van de grote uitdagingen om de uitgaven op de juiste manier via NivOnline in de financiële administratie te krijgen. Dit vereist in eerste instantie nog technische verbeteringen en een verbetering van de handleiding. Niet iedere penningmeester is bereid om met het huidige systeem de uitgaven via NivOnline te boeken. Het is een zaak van belang om door de verbeteringen ook de laatste penningmeesters over te halen om NivOnline te gebruiken. 11

12 Wandelpaden Het jubileum van het Pieterpad was het hoogtepunt in het wandeljaar Al 25 jaar wordt de wandelgids van dit icoon van het Nederlandse wandelen uitgegeven door het Nivon. De werkgroep en de betrokken schrijvers hebben een monsterklus geklaard door niet alleen de route geheel te herzien, maar ook aanvullende fondsen te werven, waardoor de gidst ook in een heel nieuw jasje gestoken kan worden. De gids is per post aangeboden aan Minister Verburg, van wie een persoonlijke bedankbrief kwam. Ook voor het Maarten van Rossumpad kwam een nieuwe, herziene gids uit. Vooral de route in het rivierengebied is sterk verbeterd en ook hier is de uitstraling met een wit-rood uiterlijk opgefrist. Ook kwamen er geactualiseerde gidsen van het Trekvogelpad en het Noaberpad uit, om de periode tot renovatie van de paden in 2010 en 2011 te overbruggen. De nieuwe en opgefriste gidsen hebben de negatieve tendens van 2007 omgebogen. Daarnaast loopt het meerjarenprogramma op schema, met het herschrijven van het Drenthepad, met daarin een deel van het oude Domelapad. Andere paden worden verkend met als koplopers in de ontwikkeling het Trekvogelpad, Pieterpad 2 en het MaasduinenNiers-MaasSwalmNettepad. 12

13 Door intensief overleg is de relatie met het Wandelplatform sterk verbeterd. In 2008 zijn de werkafspraken herijkt, waardoor meer duidelijkheid kwam in de financiering van gidsen en het onderhoud van wandelroutes. Het oude bedrijfsmodel waarin het onderhoud uit verkoop van gidsen werd betaald, voldeed niet meer door teruglopende inkomsten uit verkoop. De subsidiestroom voorziet nu ook in het actueel houden van de routes, waardoor ook het onderhoud door de werkgroepen in de toekomst is gedekt. Deze omschakeling zal in de komende jaren, bij de renovatie en ontwikkeling van paden worden doorgevoerd. Daarnaast zijn de criteria voor het heruitgeven van de gidsen en het onderhouden van de wandelroutes heroverwogen. Wij kunnen gidsen alleen uitgeven als we beschikken over een kwalitatief goede route met veel onverharde paden, financiering uit subsidies of reëel te verwachten verkoop en beschikken over een goed functionerende werkgroep. Dit vraagt om een overweging per heruitgave, zoals in 2008 gedaan is voor de Amsterdamse Ommegang. Deze route is overgedragen aan het Wandelplatform die een renovatie heeft gestart voor een Stelling van Amsterdam-pad. Het Oosterscheldepad komt op basis van de criteria ook niet meer voor heruitgave in aanmerking. Voor dit pad zullen we alleen de lopende verplichtingen tot 2010 nakomen. In 2008 namen we afscheid van onze wandelspecialisten Maarten de Vries, Diederik Mönch en Caroline van der Meulen. De werkzaamheden zijn door het Landelijk Bureau overgenomen. Reizen Algemeen Het jaar 2008 stond in het kader van verder voortschrijdende standaardisering van het reizenwerk. Digitale communicatie met de deelnemers, standaardkasboeken en begrotingen, gelijkvormige afspraken tussen het Landelijk Bureau en de reizenwerkgroepen, in draaiboeken en planningen vastgelegde procedures, eenduidige afspraken over landelijke en werkgroepoverhead, verdere invoering van de nieuwe huisstijl, in folders en website, etc. Het doel van deze standaardisering is duidelijk: kostenbesparing en een verbeterd aanbod leveren. Naast standaardisering was verdergaande samenwerking tussen de verschillende werkgroepen opvallend. De NivonJONG-trainerspool, de hooggebergte-training van Treq- en Spring-begeleiders en de gezamenlijke verspreiding van foldermateriaal zorgden voor een intensiever contact door de vereniging heen. 13

14 Vrijwilligers Het reizenwerk staat of valt met de inzet van vrijwilligers, die het echte werk doen. Het meeste werk wordt verricht door mensen die in de werkgroepen zitten. Er zijn grofweg acht werkgroepen (Jump, Treq, Spring, Watersport, trefkampen, zomerreizen, winterreizen, Melchers) die als kerntaken hebben: opzet en ontwikkeling van reizen, selectie en training van begeleiders, begroten van reizen en opleiding, PR-materiaal aanleveren en websites bijhouden. Het verloop binnen zo n werkgroep hangt nauw samen met de gemiddelde leeftijd (jongere mensen zitten korter in een werkgroep), maar gemiddeld zijn er op één moment voor elke groep zo n vijf à zes mensen actief. Totaal: vijftig personen. Deze werkgroepen sturen de mensen op de werkvloer aan: de reisbegeleiders. Daarvan zijn er zo n drie per reis (de meeste reizen hebben twee begeleiders, maar kinderkampen zitten op acht) Gemiddeld heeft elke werkgroep zo n tien reizen of kampen, dus dan komen we op een jaarlijks totaal van ongeveer 250 personen. Daarnaast zijn er de trainers, koks, chauffeurs, etc. die hand- en spandiensten verlenen aan de reizen-werkgroepen zonder zelf mee op reis te gaan. Dat zijn er ongeveer jaarlijks vijftig. Tenslotte is er een actief betrokken achterban, veelal oud-begeleiders en organisatoren, die adviseren, bijspringen waar nodig, PR doen (mondeling of door folders te verspreiden), etc. Kortom een grote groep mensen die actief is voor de vele Nivon reizen. Deelnemers De deelnemers van onze reizen komen grofweg uit twee bevolkingsgroepen: de jongeren (tot 40 jaar) zijn vrijwel zonder uitzondering autochtoon, hoog opgeleid, stads, zijn politiek links georiënteerd, zijn op zoek naar een zinnige, actieve vakantie en vinden bij het Nivon vooral elkaar terug. De oudere groep (vooral 60+) behoort tot de rode burgerij : komend uit families waar politiek engagement, vakbondslidmaatschap, de VARA en de Volkskrant een hechte zuil vormen. Ook zij vinden vooral elkaar terug; beide groepen mengen moeizaam en slechts sporadisch. De leeftijdsgebonden opbouw van de werkgroepen speelt daar op in. De ongeveer 75 reizen die jaarlijks weggaan hebben gemiddeld vijftien deelnemers, dus voor een totaal van duizend tot twaalfhonderd deelnemers. Financiën Het Nivon-reizenwerk heeft maatwerk als kenmerk: kleinschalige groepen en een ruime begeleiding. Daarmee is kostendekkendheid het hoogst haalbare in een bijzonder harde markt. Het Nivon zal dan ook nooit op prijs concurreren uiteindelijk komen deelnemers af op de sfeer van de Nivon-reizen. De gemiddelde reisprijs in 2008 was 470.,-. 14

15 De totale opbrengst over 2008 bedroeg , waarbij vooral Melchers en de CX-reizen goed scoorden (samen brachten ze 60% van de omzet en 68% van de resultaten op). De totale kosten bedroegen ongeveer Daarmee komt de totale balans over de reizen in 2008 uit op een verlies van (Gegevens: Nivon jaarrekening 2008.) Verwachting is dat dit resultaat verder verbetert in 2009, vooral door hogere reisprijzen. Daarmee komt het in 2007 opgedragen doel (kostendekkendheid in 2010) in zicht. Promotie De broekriem werd aangehaald en de mediamix van het Nivon werd verder aangescherpt. Dit vanwege de noodzaak om snel kosten te besparen en om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Het ledenmagazine Toorts is niet langer het vlaggenschip van de communicatie. De digitale wereld rukt ook op in deze tak van sport. De Toorts is, van een tweemaandelijkse uitgave met een dubbeldik zomernummer met losse bijlagen voor de Zomer- en de Winterreizen, een kwartaalblad geworden. Hierdoor is sterk op de kosten bespaard. Bij de accommodaties werd de dikke accommodatiegids vervangen door een handzame vouwfolder op creditcardformaat. Deze deelt beter uit op evenementen, wordt goed bewaard en levert veel bezoeken aan de website van de vereniging op. Op de website is de meest actuele informatie te vinden en men kan direct een boeking doen. Zoals al gezegd, internet is de spil van onze communicatie geworden. De mogelijkheden van de verschillende websites met verschillende toepassingen en promotiemogelijkheden zijn steeds verder verruimd. De algemene site sluit nu aan bij de huisstijl en wordt nu voor een groot deel beheerd met interactieve formulieren door vrijwilligers. Ook de clustersite NivonJong.nl wordt goed gebruikten. Ze levert veel kennis voor de verdere ontwikkeling van de website. De uitbouw van gaat gestaag door, met de pagina's voor de Nivonraden, het Centraal Bestuur en het Samenwerkingsverband. Daarnaast is ook het handboek van de algemene website nivon.nl verhuisd naar de website voor het kader nivon.org. Twee speerpunten in de promotie waren de Fiets- en Wandelbeurs in Utrecht en de Open Dag op een aantal Natuurvriendenhuizen (uitvoering 2009). Hiervoor zijn de eigen media versterkt met een reeks flyers, ook van een tweedaagse wandelroute rond de Bosbeek. De ontwikkeling van de digitale nieuwsbrieven is door technische problemen vertraagd in Bij de Fiets- en Wandelbeurs en de beurs in Retie werd de werkgroep Vakantieadviesbureau's ingezet. Voor NivonJONG was het Ontpopfestival weer het belangrijkste event. Bij de free publicity waren de belangrijkste aandachtstrekkers de verschijning van de nieuwe Pieterpadgids en de eerste Vlindertelling langs het Pieterpad. Deze laaste activiteit werd samen met de Vlinderstichting georganiseerd. Ook de heruitgaves van de gidsen van het Noaberpad, het Trekvogelpad en het Maarten van Rossumpad leverden veel publiciteit op.. En nieuwe vorm van aanlevering aan de pers via de site met hoge kwaliteit beeldmateriaal leverde hier een sterke bijdrage aan. En last but not least werden de ledentarieven vereenvoudigd en aangepast. Het is van negen naar twee tarieven gegaan en dat geeft een sterke verbetering in de communicatie naar potentiële nieuwe leden. (To be or not to be that s not the question, but the answer; Freek de Jonge) 15

Centraal Bestuur. Een beter beeld. Toelichting bij de jaarrekening 2008. Datum: oktober 09 Versie: 2

Centraal Bestuur. Een beter beeld. Toelichting bij de jaarrekening 2008. Datum: oktober 09 Versie: 2 Centraal Bestuur Een beter beeld Toelichting bij de jaarrekening 2008 Datum: oktober 09 Versie: 2 1 . Een beter beeld Toelichting bij de jaarrekening 2008 In 2007 werd duidelijk dat het slecht ging met

Nadere informatie

Toelichting op de realisatie 2011

Toelichting op de realisatie 2011 Toelichting op de realisatie 2011 Algemeen: Dit realisatieoverzicht is gebaseerd op de winst en verliesrekening uit de uitgebreide rapportage in de geconsolideerde jaarrekening van het Nivon. Deze is op

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Presentatie accommodaties resultaten 2015 & activiteiten 2016

Presentatie accommodaties resultaten 2015 & activiteiten 2016 Presentatie accommodaties resultaten 2015 & activiteiten 2016 Nivonraad 21 november 2015 Activiteiten 2015 Actieplannen Masterplan Bedrijfsvoering op orde Handboek accommodaties Zichtbaarheid en vindbaarheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 NIVON

JAARVERSLAG 2013 NIVON JAARVERSLAG 2013 NIVON Ter bespreking op het CB van 22 oktober 2014 Ter bespreking met de kascontrolecommissie op 22 oktober 2014 versie 5-10-2014 (EvE) 1 A. Inhoudelijk Jaarverslag 2013 Centraal Bestuur

Nadere informatie

Eerlijk en groen, een Fair en green deal, wat doen we en wat is er nodig voor een grote transitie. Nivon raad 21 november 2015

Eerlijk en groen, een Fair en green deal, wat doen we en wat is er nodig voor een grote transitie. Nivon raad 21 november 2015 Eerlijk en groen, een Fair en green deal, wat doen we en wat is er nodig voor een grote transitie. Nivon raad 21 november 2015 Waarnaar streven we.. Waarover gaat dit? Nivon Natuurvrienden is geworteld

Nadere informatie

Nivon De Natuurvrienden NL

Nivon De Natuurvrienden NL Afdeling Arnhem Nivon De Natuurvrienden NL Duurzaam en sociaal Aan Centraal Bestuur Nivon De Nivonraad bijeen op 21 november 2014 te Utrecht CC Directeur Landelijk Bureau Nivon Van Afdeling Nivon Arnhem

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

1. Doelstelling van de Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie Nederland

1. Doelstelling van de Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie Nederland Beleidsplan Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie Nederland Inhoud 1. Doelstelling van de Stichting 2. Actuele beleid van de Stichting 3. Werkzaamheden van de Stichting 4. Wijze van fondsenwerven

Nadere informatie

Concept Besluitenlijst Nivonraad 1

Concept Besluitenlijst Nivonraad 1 Concept Besluitenlijst Nivonraad 1 Datum :21 november 2015 vergadercentrum Vredenburg Utrecht Afwezig CB :Erik Bouman Aanwezig leden met stemrecht :34 Aanwezig leden :38 Aanwezig bureau :Ron Manuel en

Nadere informatie

Inhoudelijke verantwoording Autisme Informatiecentrum (AIC) Doetinchem

Inhoudelijke verantwoording Autisme Informatiecentrum (AIC) Doetinchem Inhoudelijke verantwoording Autisme Informatiecentrum (AIC) Doetinchem Ook in het jaar 2010 heeft het AIC duidelijk laten zien, dat het centrum voorziet in de vraag naar voorlichting over autisme. De weg

Nadere informatie

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009 Stichting Natuur, Tijd en Tafel Tijd voor Eten Jaarverslag 2009 Utrecht, maart 2010 Inleiding In 2009 heeft de stichting Natuur, Tijd en Tafel (NTT) zich gericht op de uitvoering van de pilot Tijd voor

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan Jaarplan 2017 www.kaalonederland.org Kaalo Nederland is een actieve organisatie van een aantal Nederlandse Somaliërs en initiator van verschillende wederopbouwprojecten. Kaalo Nederland heeft dankzij diverse

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof JAARVERSLAG Uitgever: Stichting Hart op Weg Drukker: Fotograaf: Vormgeving: Tekstschrijver: G. van der Schoot en A. Verhoof A. Verhoof A. Verhoof Titel: Jaarverslag Naam: Stichting Hart op Weg Jaar: 2015

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Mens en Tuin

Jaarverslag 2016 Mens en Tuin Jaarverslag 2016 Mens en Tuin Inleiding en rode draad in 2016 Het jaar 2016 begon al vroeg voor Mens en Tuin. Immers, het zou het jaar van het 30- jarig bestaan worden. Wat wilden we eigenlijk vieren?

Nadere informatie

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Inhoud 1. Tekst van mail 2. Bijeenkomst 26 januari en een overzicht tot nu toe 3. Exploitatiebegroting 1. Tekst van mail Beste vriend/vriendin van Blue Star,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13 Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken Jaarrekening 2O13 1 Colofon Stichting OndersteuningsFonds Allochtone Kerken Wildenburg 1 3058 Z T ROTTERDAM info@sofak.ni www.sofak.nl kvk-nummer: 41190406

Nadere informatie

Oprichting en organisatie

Oprichting en organisatie Jaarverslag 2014 Oprichting en organisatie Vereniging Mobility is op 16 september 2011 formeel opgericht. De vereniging heeft sinds die tijd een belangrijke ontwikkeling door gemaakt van een niets zeggend

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

IN DE STEIGERS. Nieuwsbrief - april 2017

IN DE STEIGERS. Nieuwsbrief - april 2017 Van: project samengaan parochies utrecht [rene.grotenhuis@planet.nl] Verzonden: dinsdag 18 april 2017 17:55 Aan: n.a.harmsen@kpnmail.nl Onderwerp: nieuwsbrief 7 Nieuwsbrief - april 2017 IN DE STEIGERS

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

SAMENVATTING HUISSTIJLBOEK

SAMENVATTING HUISSTIJLBOEK SAMENVATTING HUISSTIJLBOEK Ten behoeve van bureaumedewerkers, afdelingen en geledingen maart 2006 Pagina 1 Huisstijlboek samenvatting Voorwoord Een huisstijl levert op den duur een aantal voordelen op:

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard Jaarverslag Humanitas ThuisAdministratie Bommelerwaard 2009 1 Inleiding April 2007 is de afdeling Bommelerwaard van de Vereniging Humanitas gestart met het Project Thuisadministratie. Inmiddels draaien

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi Jaarverslag 2014 Hospice Amandi 1 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het jaarverslag van het Hospice Amandi. 2014 was het eerste volle jaar van onze jonge stichting. Er is veel werk verzet in de verschillende

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Voortgang onderzoek Dwarskijker J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57 6527664 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang

Nadere informatie

Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015

Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015 Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015 1. Inhoudelijk jaarverslag Doelstelling Stichting SoWhat Activiteiten seizoen 2014/2015 Marketing en PR 2. Jaarrekening Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Hoe krijg ik ruim 1 miljoen etc

Hoe krijg ik ruim 1 miljoen etc Hoe krijg ik ruim 1 miljoen van ondernemers voor verbetering van de binnenstad? Kennisnetwerk centrumontwikkeling In Krimp- en anticipeergebieden 16 april 2015 Winschoten 1 Hoe krijg ik ruim 1 miljoen

Nadere informatie

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD Begroting 2015 oktober 2014 Versienummer: 2.0p - vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 november 2014 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING

Nadere informatie

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN WAT BIEDT DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND (NTB) AANGESLOTEN ORGANISATIES (VERENIGINGEN OF STICHTINGEN) DIE NU OF IN DE TOEKOMST EEN COMBIDUURSPORT-EVENEMENT (WILLEN)

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt"

Jaarverslag 2013 Stichting Als kanker je raakt Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt" Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling en beleid 4 Organisatie en beloningsbeleid 4 Verslag activiteiten 4 Doelen voor

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Jaarverslag 2015 Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Webshop In onze webshop zijn, folders, informatieboeken en andere leuke hebbedingetjes te koop. Landelijke Endometriose Dag 2015 Een dag

Nadere informatie

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Meerjarig aanvullende Uitkering I-deel WWB uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 bijlage(n) datum

Nadere informatie

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s Cleo-Patria staat voor een concept dat inmiddels op ca. 10-15 locaties succesvol is en wordt toegepast. De doelstelling

Nadere informatie

Subsidies evenementen. Trudy van Gurp Dunja Hendrix Eric Boselie (Eindhoven365)

Subsidies evenementen. Trudy van Gurp Dunja Hendrix Eric Boselie (Eindhoven365) Subsidies evenementen Trudy van Gurp Dunja Hendrix Eric Boselie (Eindhoven365) 1 1. Inleiding Opbouw presentatie 2. Juridisch kader: ASV en Eindhovenementen. 3. Front office Eindhoven365: advisering subsidies

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio 1 De sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio Aan de hand van de enquête, die eind 2015 is gehouden onder Fietsersbondleden van de afdeling Haagse regio,

Nadere informatie

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Hoofdstukken: Pagina Doelstelling. Invulling. Uitgangspunten. 2 Organisatie en werkwijze. o Het bestuur 3 o Taken van het bestuur 3

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Bestuursverslag bij de jaarrekening 2013

Bestuursverslag bij de jaarrekening 2013 Bestuursverslag bij de jaarrekening 2013 In de loop van het verslagjaar 2010 ontstond een brede discussie over de inzet van de bestemmingsreserve voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. Deze reserve

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016

Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016 Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016 1. Wie zijn we en waartoe zijn we er? Statutaire taak De Stichting heeft ten doel: het verlenen van materiële hulp en ondersteuning aan de te Zutphen gevestigde

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Onderwerp : Voorstel inzake afbouw exploitatiesubsidie buitensportverenigingen Programma : 6.

Nadere informatie

Stichting de Keerkring. Jaarverslag Stichting de Keerkring Surinamestraat PP Groningen

Stichting de Keerkring. Jaarverslag Stichting de Keerkring Surinamestraat PP Groningen Stichting de Keerkring Jaarverslag 2016 Stichting de Keerkring Surinamestraat 23 9715 PP Groningen keerkring@gmail.com www.dekeerkring-groningen.nl Inhoud: Inhoud:... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Bestuur...

Nadere informatie

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 2015 Jaarverslag Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 Het jaarverslag 2015 is in een ander jasje gestoken. In het kort komen een aantal speerpunten

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING

BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING Samenvatting Het eerste punt van de missie van de Nederlandse Klinefelter Vereniging (NKV) luidt: zo vroeg mogelijke onderkenning van het syndroom.

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

definitieve jaarrekening 2014

definitieve jaarrekening 2014 Stichting Week van de Chronisch Zieken definitieve jaarrekening 2014 dd: 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARREKENING Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Waarderingsgrondslagen 3 Toelichting op

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Auteur: John Rijnbeek Datum: 31 januari Beleidsplan 2016 Books 4 Life Utrecht

Auteur: John Rijnbeek Datum: 31 januari Beleidsplan 2016 Books 4 Life Utrecht Auteur: John Rijnbeek Datum: 31 januari 2016 Beleidsplan 2016 Books 4 Life Utrecht Inleiding Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Books 4 Life Utrecht. Het gaat goed met Books 4 Life Utrecht. Sinds

Nadere informatie

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie?

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie? Uitslag enquête In november en december 2013 werden evenementenorganisaties via een digitale enquête gevraagd naar hun knelpunten en problemen. Het aantal ondervraagden was niet groot, maar de uitkomst

Nadere informatie

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen.

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen. Onderhandelingsakkoord tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het dagelijks bestuur van het Korpsbeheerdersberaad i.o. inzake het pakket aan maatregelen en afspraken in het

Nadere informatie

smart meeting solutions

smart meeting solutions smart meeting solutions Worldmeetings Worldmeetings is een zakelijk dienstverlener gespecialiseerd in het boeken van externe meetings en hotelkamers. Zowel nationaal als internationaal. Ontzorgen, organiseren

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 Stichting Hersenletsel.nl Zuid Holland Pagina 1 Inhoud Inleiding Pag. 3 Organisatievorm Pag. 5 Speerpunten 2016 Pag. 6 Actiepunten Pag. 7 Financiële

Nadere informatie

Kinderopvangbegroting 2013: gezond verstand vs. briljante geesten

Kinderopvangbegroting 2013: gezond verstand vs. briljante geesten Kinderopvangbegroting 2013: gezond verstand vs. briljante geesten 19-10-2012 Kinderopvangbegroting 2013: gezond verstand vs. briljante geesten R A P P O R T A G E Inhoudsopgave INLEIDING... 2 NIEUW! MEEVALLERS

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN

PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN Projectgroep Patiëntenparticipatie September 2011 Patiëntenparticipatie op de Intensive Care van Tergooiziekenhuizen Steeds meer leeft

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

Via Crucis. Terugblik

Via Crucis. Terugblik Via Crucis een nieuwe kijk op lijden Terugblik a. gegevens Op vrijdag 9 maart, dinsdag 3 april en vrijdag 6 april 2012 werd de voorstelling Via Crucis gespeeld. Achtereenvolgens was de voorstelling te

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Een project voor de kwetsbare doelgroep beginnende automobilisten Hoe bereik je de beginnende bestuurders in Overijssel?

Een project voor de kwetsbare doelgroep beginnende automobilisten Hoe bereik je de beginnende bestuurders in Overijssel? Een project voor de kwetsbare doelgroep beginnende automobilisten Hoe bereik je de beginnende bestuurders in Overijssel? Samenvatting Het ROVO heeft een werkwijze ontwikkeld die ervoor moet zorgen dat

Nadere informatie

Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012

Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012 Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012 Krommenie 11 april 2013 1 01. Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 01. Inhoudsopgave 2 02. Inleiding 3 03. Algemeen 3 04. Dieren 05. Donateurs 3

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven Fotografica

Inkomsten en uitgaven Fotografica Inkomsten en uitgaven Fotografica 2013 Totaal jaar Totaal jaar Inkomsten Uitgaven Resultaat Begroting +/- 2012 2013 Begr 2014 Contributie binnenland leden 27.736 Contributie buitenland leden 3.946 Contributie

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 Vastgesteld door het bestuur op 14 april 2016 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten.

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten. Jaarverslag 2013 Voorwoord Na een voorspoedig verlopen 2013 is het tijd om de balans op te maken. Nederland had in 2013 te maken met vergaande bezuinigingen, oplopende werkloosheidcijfers, teruglopende

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014

Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014 Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014 Inleiding Op 21 maart 2014 is Stadsdorp De Pijp officieel een vereniging geworden. Korte tijd daarvoor zijn de handtekeningen hiervoor bij de notaris gezet

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015 Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem September 2015 Inleiding Al meer dan 100 jaar is De Zandkuil een geliefde plek bij veel Lochemers. Het begon in de vroege jaren van de vorige eeuw. Op de flank

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie