Jaarverslag 2010 Reval - noord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010 Reval - noord"

Transcriptie

1 Noord 1 Jaarverslag 2010 Reval - noord Ambulant psychosociaal revalidatiecentrum Kliniekstraat Lommel DE GROEP LIMBURGS INITIATIEF VOOR THERAPIE EN INTEGRALE PERSONENZORG IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN CGG/LITP, REVAL, CST, DGO, LDSST, AKTIEF, DE LINK, DE SCHANS, BESCHUT WONEN WEST- LIMBURG.

2 Noord 2 Deel I: Samenvatting van de bijzonderste feiten Reval Noord-Limburg Kliniekstraat Lommel tel.: 011/ fax.: 011/ Teamcoördinator: Karine Vanderkrieken Neuropsychiater - revalidatiearts dr. Rudi Ieven ( 6 u) Psychologische functie Karine Vanderkrieken (22,8 u) Maatschappelijke functie Anita Ceunen (19 u) Logopedische functie Put Lutgarde (19 u) Ergotherapeutische functie Sabine Cox (38 u) Sofie Deckers (13,30 u) Kinesitherapeutische functie Marc De Hert (19 u) Onderhoud: Maria Kerkhofs Chauffeur: Marcel Bellinx / Ludo Verrydt

3 Noord 3 Volgende wijzigingen deden zich op personeelsvlak voor in 2010: Sabine Cox TK -19 u (01/01/10-13/07/10) Anita Ceunen vervanging TK Cox + 2,85 u (01/01/10-13/07/10) Lutgarde Put vervanging TK Cox + 2,85 u (01/01/10-13/07/10) Sofie Deckers vervanging TK Cox + 13,30 u (01/01/10-13/07/10) Sabine Cox -19 u TK-OV (14/07/10-13/09/10) Anita Ceunen vervanging TK -OV Cox + 2,85 u (14/07/10-13/09/10) Lutgarde Put vevanging TK- OV Cox + 2,85 u (14/07/10-13/09/10) Sofie Deckers vervanging TK - OV Cox + 13,30 u (14/07/10-13/09/10) Sabine Cox + 28,50 u (14/09/10-31/12/10) Sofie Deckers + 13,30 u (14/09/10-31/12/10) (4 u VAP) Ilse Waelburghs + 13,3 u vervanging VAP (03/05/10-30/09/10) Ilse Waelburghs + 13,3 u vervanging VAP ( 3/11/10-31/12/10) Marcel Bellinx - 15u gedeeltelijk mutualiteit (16/03/10-30/04/10) Marcel Bellinx -15u verlof (01/05/10-07/05/10) Ludo Verrydt vervanging Bellinx +14 u (02/03/10-07/05/10) Marcel Bellinx terug + 15 u vanaf 08/05/10 Ludo Verrydt + 13u van 16/08/10-30/11/10 en 13,63 u van 01/12/10-31/12/10 Vormingsactiviteiten : Vorming, Training en Opleiding (VTO) Alcohol en drugs op de werkvloer, 18/01/10: Karine Vanderkrieken Sociaal recht in de praktijk: ziekteverzekering, 26/01/10: Anita Ceunen Avondsymposium Integrale Zorg Suïcidepogers 04/02/10: Anita Ceunen Werkgroep Ergotherapie en psychiatrie, 10/02/10: Sabine Cox, Sofie Deckers Management- tweedaagse Groep LITP: leiding geven, 19-20/04/10: Karine Vanderkrieken Toelichting mantelzorgtoelage, 18/05/10: Anita Ceunen Herstelvisie binnen de psychiatrie, 21/05/10: Karine Vanderkrieken Managementdag Groep LITP: sterk leidinggeven en een sterkzorgaanbod, 20/09/10: Karine Vanderkrieken Voorstelling aanbod sociale tewerkstelling, 07/10/10: Anita Ceunen, Sabine Cox Symposium PMT in actie: State of art in de hedendaagse psychomotorische therapie, 21/10/10: Marc De Hert Bijscholing: Het geriatrisch dagziekenhuis en de geheugenkliniek, 23/11/10: Lutgarde Put 32 ste VVL- congres (Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, 10/12/10: Lutgarde Put

4 Noord 4 DEEL II : MINIMALE STATISTISCHE GEGEVENS 1. Momentopname van de 'actieve dossiers' op 31/12/2010 Woonplaats Tabel 1 a : herkomst van de betrokken revalidanten aantal personen 1) in zelfde gemeente als CFR 4 2) in aangrenzende gemeente, in dezelfde provincie als CFR 12 in aangrenzende gemeente, in andere provincie als CFR 2 Antwerpen 3) in niet aangrenzende gemeente, in dezelfde provincie als CFR 5 in niet aangrenzende gemeente, in andere provincie als CFR 1 Brabant TOTAAL: 24 Tabel 1 b : (toestand op ) Aantal betrokken actieve dossiers vermelden Hoofdstoornis Per geslacht Hiervan geregistreerd bij Vlaams Fonds Aantal dat volgende soorten behandeling of begeleiding krijgt M V logopedie kinesietherapie ergotherapie psychomot th. psychoth. interventie soc. dienst ander (muziek therapie) Dissociatieve stoornissen Schizofrenie Stemmingsstoornissen (bipolaire stoornissen) Stemmingsstoornissen (depressieve stoornissen) TOTAAL PER GESLACHT: 9 15 ALGEMEEN TOTAAL: 24

5 Nog niet schoolgaand Gewoon BKO Gewoon Gewoon Hoger onderwijs Beroeps onderwijs Noord 5 Tabel 1 c: leeftijd en activiteit aantal betrokken actieve dossiers vermelden (toestand op ) Leeftijd Kleuterschool Lager onderwijs BLO-TYPE Secundair onderwijs B.U.S.O. (opleidingsvorm) Tewerkstelling Gewoon circuit In B.W. Zelfstandig huishouden Opvang in andere voorziening, erkend door Vlaams Fonds (specifeer) Geen socioprofessionele activiteit andere > TOTAAL: 24

6 Noord 6 2. Nieuwe revalidanten gedurende het jaar 2010 (aantal over het hele jaar betrokken personen vermelden) Tabel 2 a Hoofdstoornis (zie aanvangsrevalidatiebilan) Eigen initiatief of ouders, omgeving, Huisarts Geneesheer specialist Initiatief tot verwijzing P.M.S. School Andere instelling of dienst welzijnssector Andere Hiervan geregistreerd bij Vlaams Fonds (tijdens dit dienstjaar of vroeger) Dissociatieve stoornissen Schizofrenie Stemmingsstoornissen (bipolaire stoornissen) Stemmingsstoornissen (depressieve stoornissen) Onbekende hoofdstoornis TOTAAL: 26

7 Totaal aantal Doelstelling revalidatie bereikt Tegen advies in Einde periode RIZIV- overeenkomst Andere Noord 7 3. Ontslagen gedurende het jaar 2010 Tabel 3 a: aantal over het hele jaar betrokken personen vermelden Ontslagen: totaal aantal + reden Revalidatieduur bij ontslag Reden ontslag Hoofdstoornis 0-6 m m m m. Meer per jaar Schizofrenie Stemmingsstoornissen (bipolaire stoornissen) Stemmingsstoornissen (depressieve stoornissen) Onbekende hoofdstoornis TOTAAL: 24

8 Hoofdstoornis Totaal Nog niet schoolgaand Kleuter Gewone klas Gewone klas Hoger Andere opleidingsvorm ATB Vrijwilligerswerk Zelfstandig huishouden opvang in andere voorziening, erkend door het Vlaams Fonds Geen soc. prof. activiteit Thuisblijvend met hulp Overleden Geen informatie Jaarverslag VAPH 2010 Reval Noord Tabel 3 b: aantal over het hele jaar betrokken personen vermelden Activiteit of situatie na ontslag (=bij ontslag of hierna, en indien bekend) Lager Secundair JOB B.L.O. (type) B.U.S.O (opleidingsvorm) andere Gewoon circuit B.W. Schizofrenie Stemmingsstoornissen (bipolaire stoornissen) Stemmingsstoornissen (depressieve stoornissen) Onbekende hoofdstoornis TOTAAL: 24 8

9 Jaarverslag VAPH 2010 Reval Noord Rationeel Emotieve Therapie : een trainingsprogramma voor volwassenen. Dat opvattingen of ideeën van invloed zijn op emotionele reacties en gedragingen, is algemeen geweten. Daarom trachten we door het aanbieden van dit trainingsprogramma mensen bewust te maken van deze samenhang. We trachten mensen te leren hoe ze door andere gedachten andere gevoelens en reacties kunnen bewerkstelligen. Dit programma is een vooraf planmatig opgezette reeks emotieve lessen, die themagewijs gepresenteerd worden. Wij, binnen Reval Noord volgen hiervoor het programma opgesteld door Diekstra, Knaus en Ruys*. Doel is een aantal rationele coping strategieën aan te leren d.m.v. het in groep presenteren van taken en problemen. De gestructureerde thematische vorm bevat onderdelen waarin iets geleerd wordt over gevoelens en hoe ze tot stand komen; over het maken van onderscheid tussen veronderstellingen en feiten, over het uitdagen van opvattingen die aan minderwaardigheidsgevoelens ten grondslag liggen; over het omgaan met pijnlijke hyperemotionele reacties (depressies); over het ontwikkelen en het zien van verschillende gezichtspunten; over het tolereren van ongemak en frustraties; over mogelijkheden om beter met anderen om te gaan; over het omgaan met sex-stereotyperingen. Dit programma maakt gebruik van een aantal ervarings- en nonverbale oefeningen wat spelenderwijs leren mogelijk maakt ( in tegenstelling tot de RET). Hierdoor kunnen we volwassenen die vanuit hun achtergrond of problematiek moeilijk bereikbaar zijn en die verbaal minder sterk zijn, toch belangrijke principes van het rationeel denken en rationele gedragsveranderingen aanreiken. Deel 1 : Gevoelens - Gevoelens onder woorden leren brengen en leren onderscheid maken tussen verschillende gevoelens. - Leren zien dat mensen op verschillende wijzen uitdrukking geven aan hun gevoelens en leren zien dat gevoelens veroorzaakt worden door gedachten en opvattingen. - Leren zien dat verschillende mensen hetzelfde gevoel kunnen ervaren maar er op een verschillende manier uitdrukking aan geven. - Leren zien dat gevoelens veroorzaakt worden door gedachten en opvattingen. - Leren zien hoe mensen op situaties reageren en verder verduidelijken dat gevoelens uit gedachten voortkomen. - Verduidelijken van het Gebeurtenis-Gedachte-Gevoel-Gedrag-schema René F.W. Diekstra, William J. Knaus en Ton Ruys, Rationeel Emotieve Educatie, 1982, Swets & Zeitlinger B.V., Lisse 9

10 Jaarverslag VAPH 2010 Reval Noord Deel 2 : Het uitdagen van irrationele ideeën - Leren onderscheid maken tussen rationele en irrationele ideeën - Bewust maken van het feit dat gedachten de gevoelens beïnvloeden - Gebruik leren maken van de uitdagingstechnieken - Door middel van hypothetische situaties, in de praktijk irrationele gedachten leren onderzoeken. Deel 3 : Het uitdagen van minderwaardigheidsgevoelens - Leren zien dat mensen complexe wezens zijn die vele verschillende kenmerken en eigenschappen bezitten, dat ieder mens in staat is vele verschillende gevoelens te hebben en zich op veel verschillende manieren te gedragen, dat geen twee mensen aan elkaar gelijk zijn. - De aandacht vestigen op het bestaan van individuele verschillen tussen mensen. - Vragen stellen bij de neiging zichzelf als een waardeloos individu te bestempelen op grond van slechts enkele eigenschappen en gedragingen. - Leren zien dat ieder mens meer is dan één enkel ding en hen helpen hun minderwaardigheidsgevoelens te leren uitdagen. - Leren zien hoe bepaalde irrationele gedachten zoals mensen zijn of helemaal goed of helemaal slecht schadelijk voor jezelf kunnen zijn. - Laten zien dat je kan leren jezelf te accepteren door rationeel te denken en rationeel te handelen, en door je irrationele opvattingen uit te dagen. Deel 4 : Leren, fouten maken en onvolmaaktheid - Manieren onderzoeken waarop mensen leren en kijken wat de functie van de menselijke taal is bij het communiceren, het leren en zelf-onderzoek. - Het verschil duidelijk stellen tussen feiten en meningen. - Leren zien dat mensen verschillende meningen hebben omdat ze verschillende referentiekaders, vaardigheden, smaken en persoonlijke normen hebben, en dat het niet kunnen (h)erkennen van deze verschillen kan leiden tot angst, kwaadheid en rigide gedrag. - Leren zien dat het noodzakelijk is veronderstellingen te maken, wil je in de wereld kunnen leven; daarbij onderscheid maken tussen reële en irreële veronderstellingen en leren zien hoe gedrag dat gebaseerd is op irreële veronderstellingen, meestal tot het maken van fouten leidt. 10

11 Jaarverslag VAPH 2010 Reval Noord - Leren zien dat mensen en de wereld complex zijn en dat het, vanwege de verschillende meningen, onwaarschijnlijk is dat mensen en de wereld precies zo zouden zijn als wij graag zouden willen. - Leren zien dat mensen fouten maken en dat fouten maken gewoonlijk een deel is van het leerproces; dat, aangezien de wereld een complex geheel is, mensen verschillend op dezelfde dingen kunnen reageren en dat mensen op basis van irreële veronderstellingen vaak fouten maken. Deel 5 : Eisen, ergens een ramp van maken en uitdagen - Omschrijvingen vinden voor de woorden wens en irrationele eis en het verschil hiertussen leren zien. - Helpen irrationele eisen te herkennen en uit te dagen en leren omgaan met emotionele reacties die dikwijls gepaard gaan met irrationele veronderstellingen. - Oog leren hebben voor irrationele eisenstellerij en deze eisenstellerij uileren uitdagen; leren zien wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor de gevoelens die mensen hebben voor het gedrag dat ze vertonen. - Leren uitzoeken wat nou eigenlijk ergens een ramp van maken of iets verschrikkelijk erg maken is en leren de irrationele gedachten en veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen uit te dagen. - Leren zien dat uitdagen, net als leren, een proces is dat een leven lang doorgaat en dat inhoudt dat je blijft oefenen en fouten maken. Deel 6 : Extra onderwerpen - Vriendschappen : zich leren realiseren dat iemand, die rationeel denkt, niet iedereen aardig hoeft te vinden of met iedereen bevriend wil zijn en dat niet iedereen met hem bevriend wil zijn ; vrienden kies je op grond van een heleboel verschillende redenen, verstandige en irrationele. - Stereotyperen : de aard van stereotypen leren onderzoeken en de irrationele ideeën die leiden tot stereotypen leren uitdagen. Sex-stereotypering en rolomkering onderzoeken om enkele van de man-vrouw vooroordelen uit de weg te ruimen. De aard van vooroordeel en discriminatie leren onderzoeken, ondervinden en uitdagen. - Verantwoordelijkheid, rollen en regels : de aard van verantwoordelijk en onverantwoordelijk gedrag onderzoeken; het idee laten verkennen dat mensen tegelijkertijd veel rollen hebben en dat rollen gepaard gaan met regels. 11

12 Jaarverslag VAPH 2010 Reval Noord Ter evaluatie van het programma in Rationeel Denken kan er nog een vragenlijst worden afgenomen. Het is de bedoeling dat mensen de vragenlijst zo invullen, dat de antwoorden weergeven wat men zelf gelooft of meent. Dit is belangrijk omdat de antwoorden mede aanleiding kunnen zijn tot verdere therapie. 12

Jaarverslag 2010 Reval Genk - Maasland

Jaarverslag 2010 Reval Genk - Maasland Genk 1 Jaarverslag 2010 Reval Genk - Maasland Ambulant psychosociaal revalidatiecentrum Weg naar As 54 b 41 3600 Genk www.litp.be DE GROEP LIMBURGS INITIATIEF VOOR THERAPIE EN INTEGRALE PERSONENZORG IS

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Reval -west

Jaarverslag 2010 Reval -west West 1 Jaarverslag 2010 Reval -west Ambulant psychosociaal revalidatiecentrum Eeuwfeestplein 33 3582 Beringen Reval West - Limburg Eeuwfeestplein 33 3582 Beringen tel.: 011/40 28 67 fax.: 011/45 84 85

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Reval - Hasselt

Jaarverslag 2010 Reval - Hasselt Hasselt 1 Jaarverslag 2010 Reval - Hasselt Ambulant psychosociaal revalidatiecentrum Ilgatlaan 11 b1 3500 Hasselt www.litp.be DE GROEP LIMBURGS INITIATIEF VOOR THERAPIE EN INTEGRALE PERSONENZORG IS EEN

Nadere informatie

Zelfcoaching? Gebruik de R.E.T.!

Zelfcoaching? Gebruik de R.E.T.! Zelfcoaching? Gebruik de R.E.T.! Individuele Coaching wordt steeds bekender tegenwoordig. Er wordt door veel mensen ingezien welke toegevoegde waarde het kan hebben. Een voordeel van coaching is onder

Nadere informatie

Behandelprogramma chronische pijn. Almere

Behandelprogramma chronische pijn. Almere Behandelprogramma chronische pijn Almere Voor wie is het behandelprogramma zinvol? Als eerdere behandelingen zoals fysiotherapie of een operatie niet geholpen hebben komen mensen met chronische pijn vaak

Nadere informatie

Leerlingen in verleiding en in conflict

Leerlingen in verleiding en in conflict Leerlingen in verleiding en in conflict Agressiviteit, seksualiteit, middelengebruik en conflicten op school beheersen de media. De vraag hoe hier mee om te gaan, houdt de samenleving en de politiek bezig.

Nadere informatie

Gatekeeper training. 08-10- 2014 workshop Trainer: Gerrie Hendriks

Gatekeeper training. 08-10- 2014 workshop Trainer: Gerrie Hendriks Gatekeeper training 08-10- 2014 workshop Trainer: Gerrie Hendriks Gatekeepers Jullie gaan deuren openen naar hulp voor mensen die gevaar lopen zichzelf wat aan te doen waarom 1600 suïcides per jaar waarvan

Nadere informatie

Geheugenkliniek: diagnostiek. Inleiding. Uw gezondheid Onze grootste zorg. Elke dag is om nooit te vergeten, maar er zijn er zoveel

Geheugenkliniek: diagnostiek. Inleiding. Uw gezondheid Onze grootste zorg. Elke dag is om nooit te vergeten, maar er zijn er zoveel Elke dag is om nooit te vergeten, maar er zijn er zoveel Inleiding Beste mevrouw, mijnheer, Binnenkort bezoekt u als patiënt, mantelzorger, begeleider of familielid het geriatrisch dagziekenhuis voor één

Nadere informatie

H.49642.1214. Deeltijdbehandeling

H.49642.1214. Deeltijdbehandeling H.49642.1214 Deeltijdbehandeling Inleiding Deeltijdbehandeling houdt in dat u twee dagen per week een groepstherapie volgt. De deeltijdbehandeling is een onderdeel van de PAAZ (Psychiatrische Afdeling

Nadere informatie

Belemmerende gedachten vervangen door helpende

Belemmerende gedachten vervangen door helpende Belemmerende gedachten vervangen door helpende 1 Inleiding We beginnen met een voorbeeld: Gebeurtenis of situatie: Je vraagt je collega om je te helpen bij een klus, die over een uur klaar moet zijn. Je

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt volwassenen met zowel een verstandelijke beperking als

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Herstel en Balans. Kanker zet je leven op zijn kop. De rol van de psycholoog. Maria Poppe GZ-psycholoog De Vruchtenburg maart 2010

Herstel en Balans. Kanker zet je leven op zijn kop. De rol van de psycholoog. Maria Poppe GZ-psycholoog De Vruchtenburg maart 2010 Herstel en Balans De rol van de psycholoog Maria Poppe GZ-psycholoog De Vruchtenburg maart 2010 Kanker zet je leven op zijn kop 1 Kanker, gevolgen voor de patiënt Heftige emoties. Verlies van controle

Nadere informatie

Oefening 3: Keuzes maken

Oefening 3: Keuzes maken Oefening 3: Keuzes maken In oefening 2 heeft u gezien dat keuzes gemaakt kunnen worden op basis van belangrijkheid en urgentie. Wat belangrijk is wordt deels extern bepaald en is deels persoonlijk. De

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

aandacht, informatieverwerking, geheugen, sturingsvaardigheden zelfvertrouwen, stemming, reacties door frustraties wisselwerking tussen emoties en factoren uit de omgeving drive hebben, nodige energie

Nadere informatie

Training met persolog profielen

Training met persolog profielen Training met persolog profielen Verkrijg de beste resultaten op het werk en in uw dagelijks leven Ontdek een praktische manier om uw persoonlijkheid te ontwikkelen: U leert verschillende gedragstendensen

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 De training Omgaan met sociale grenzen

Hoofdstuk 7 De training Omgaan met sociale grenzen 81 Hoofdstuk 7 De training Omgaan met sociale grenzen 7.1 Inleiding In deel I van dit proefschrift zijn de resultaten uit het onderzoek van de gehele populatie van de Th. Hart de Ruyterschool beschreven.

Nadere informatie

KATHO IPSCOC 1BaTPa. Werkdocument. Van diagnose naar Behandeling. Vanity Jacobs

KATHO IPSCOC 1BaTPa. Werkdocument. Van diagnose naar Behandeling. Vanity Jacobs KATHO IPSCOC 1BaTPa Werkdocument Van diagnose naar Behandeling Vanity Jacobs 2011-2012 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 2 1.1 Wie ben ik?... 2 1.2 Het artikel... 2 1.2.1 Referentie... 2 1.2.2 Link

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Over Dingerdis Customer Care. Inleiding. 1. Situaties die weerstand oproepen. 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand

Inhoudsopgave. Over Dingerdis Customer Care. Inleiding. 1. Situaties die weerstand oproepen. 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand Ronald Dingerdis Inhoudsopgave Over Dingerdis Customer Care Inleiding 1. Situaties die weerstand oproepen 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand 3. Omgaan met weerstand van anderen 4. Omgaan met

Nadere informatie

Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s

Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s Projectmedewerkers Sofie Thielemans, Yana Tilleman en Lentl Van Aken In opdracht

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Rugschool. hoe kan je jouw rug Minder belasten? Tips voor verbetering van jouw houding! s Herenbaan Rumst

Rugschool. hoe kan je jouw rug Minder belasten? Tips voor verbetering van jouw houding! s Herenbaan Rumst Rugschool s Herenbaan 172 2840 Rumst tel: 03 880 90 11 (algemeen) tel: 03 880 91 90 (afspraken) e-mail: info@hfr.be www.azheiligefamilie.be hoe kan je jouw rug Minder belasten? Tips voor verbetering van

Nadere informatie

ADHD-werking binnen CAR Accent

ADHD-werking binnen CAR Accent ADHD-werking binnen CAR Accent ADHD is een ontwikkelingsstoornis waarbij de verwerking van informatie in de hersenen verstoord verloopt. Als gevolg hiervan vertonen kinderen met deze stoornis vooral problemen

Nadere informatie

PREVENTIE VOOR POH-GGZ

PREVENTIE VOOR POH-GGZ PREVENTIE VOOR POH-GGZ ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ INDIGO BIEDT

Nadere informatie

Centrum voor geriatrische en neurologische revalidatie. Imeldaziekenhuis

Centrum voor geriatrische en neurologische revalidatie. Imeldaziekenhuis Centrum voor geriatrische en neurologische revalidatie Imeldaziekenhuis imelda omringt u met zorg Inhoud Waarom deze folder? 3 Praktische informatie 4 Kinesitherapie 5 Logopedie 5 Creatherapie 6 Ergotherapie

Nadere informatie

HET RAAMWERK VAN DE TRAINING

HET RAAMWERK VAN DE TRAINING HET RAAMWERK VAN DE TRAINING Omdat faalangst een conflict veroorzaakt tussen gevoelens, gedrag en gedachten, bestaat dit programma uit drie clusters van aan te leren vaardigheden in deze drie verschillende

Nadere informatie

Profiel van de jonge suïcidepoger

Profiel van de jonge suïcidepoger Profiel van de jonge suïcidepoger Eva De Jaegere Eenheid voor Zelfmoordonderzoek Univeristeit Gent Prof. Dr. C. van Heeringen Studiedag Schemerjongeren: schaduw én licht 1. Definitie suïcidepoging 2. Suïcidecijfers

Nadere informatie

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij preventie ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. mentale ondersteuning direct en dichtbij Indigo biedt niet alleen

Nadere informatie

EFFECTIEF OMGAAN MET SUÏCIDALITEIT BIJ PATIËNTEN MET SCHIZOFRENIE OF EEN AANVERWANTE PSYCHOTISCHE STOORNIS

EFFECTIEF OMGAAN MET SUÏCIDALITEIT BIJ PATIËNTEN MET SCHIZOFRENIE OF EEN AANVERWANTE PSYCHOTISCHE STOORNIS EFFECTIEF OMGAAN MET SUÏCIDALITEIT BIJ PATIËNTEN MET SCHIZOFRENIE OF EEN AANVERWANTE PSYCHOTISCHE STOORNIS Dr. Berno van Meijel Lector GGZ-verpleegkunde Hogeschool INHOLLAND Congres Zorg voor mensen met

Nadere informatie

NVAB-richtlijn blijkt effectief

NVAB-richtlijn blijkt effectief NVAB-richtlijn blijkt effectief Nieuwenhuijsen onderzocht de kwaliteit van de sociaal-medische begeleiding door bedrijfsartsen van werknemers die verzuimen vanwege overspannenheid, burn-out, depressies

Nadere informatie

Geheugenkliniek: Behandeling

Geheugenkliniek: Behandeling Als zorgverlener willen we graag helpen; tegemoet komen en adviezen aanreiken. We wensen de patiënt en zijn omgeving dan ook met dit document te informeren over de mogelijke behandelingen die plaatsvinden

Nadere informatie

Mindfulnesstraining. Anders omgaan met stress, pijn en vermoeidheid

Mindfulnesstraining. Anders omgaan met stress, pijn en vermoeidheid Mindfulnesstraining Anders omgaan met stress, pijn en vermoeidheid Mindfulnesstraining Een lichamelijke ziekte en/of chronische klachten, zoals pijn en vermoeidheid, gaan vaak gepaard met intense emoties,

Nadere informatie

VVL-NIEUWSBRIEF 2008 nr. 5

VVL-NIEUWSBRIEF 2008 nr. 5 VVL-NIEUWSBRIEF 2008 nr. 5 IN DIT NUMMER: 1. Voorwoord 2. Problematiek K30/K60 regeling 3. Vormingsactiviteiten VVL 1. Voorwoord In deze Nieuwsbrief informeren we u over de onverenigbaarheid van de nomenclatuur

Nadere informatie

Symposium NAH NH 30 november. Marit Dhondt Psychomotorisch therapeut

Symposium NAH NH 30 november. Marit Dhondt Psychomotorisch therapeut Symposium NAH NH 30 november Marit Dhondt Psychomotorisch therapeut Ketenzorg na hersenletsel Ziekenhuis Medisch herstel Fysieke, curatieve zorg Gericht op zo snel mogelijk ontslag Nazorg poliklinisch

Nadere informatie

18-04- 2010. Wat moeten adop1eouders meer hebben dan goed genoeg ouderschap? Een aantal belangrijke factoren voor goed verlopende adoptie

18-04- 2010. Wat moeten adop1eouders meer hebben dan goed genoeg ouderschap? Een aantal belangrijke factoren voor goed verlopende adoptie Wat moeten adop1eouders meer hebben dan goed genoeg ouderschap? Gera ter Meulen adoc@fsw.leidenuniv.nl Een aantal belangrijke factoren voor goed verlopende adoptie Een goede voorbereiding van adoptieouders

Nadere informatie

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Inleiding 2 INLEIDING DANS Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang.

Nadere informatie

1 Leren op de werkplek

1 Leren op de werkplek 1 Leren op de werkplek Wat is leren op de werkplek? Om dit te verduidelijken onderscheiden we in dit hoofdstuk twee vormen van leren: formeel en informeel leren. Ook laten we zien welke vormen van leren

Nadere informatie

In de put, uit de put

In de put, uit de put In de put, uit de put Ouderen In de put, uit de put Introductie Wachten tot het beter gaat? Wachten in de hoop dat het gepieker en verdriet vanzelf overgaat? In de put, uit de put 1 Veel piekeren, weinig

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud. 8 Reorganiseren is emotie Trek je plan Hak de knoop door 111

Inleiding. Inhoud. 8 Reorganiseren is emotie Trek je plan Hak de knoop door 111 [ vi ] Inleiding [ 7 ] Inhoud Inleiding Inleiding 7 1 De voorsprong van de directie 9 2 Reorganiseren is communiceren 16 3 Het begin van mijn persoonlijke verhaal 26 4 Terug naar af 34 5 Machtsstrijd directie

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies Cliëntenraadpleging. CVA Keten, regio Noord-Limburg. mei 2010

Deel 2 Conclusies Cliëntenraadpleging. CVA Keten, regio Noord-Limburg. mei 2010 Deel 2 Conclusies Cliëntenraadpleging CVA Keten, regio Noord-Limburg mei 2010 Inhoudsopgave Inleiding...5 1. Conclusies...7 1.1 Respons...7 1.2 Conclusies...7 1.2.1 Voorzieningen die de cliënt heeft doorlopen...7

Nadere informatie

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende Lievegoed Kliniek De kliniek staat in een rustige, groene omgeving. Er zijn verschillende mogelijkheden: groepsbehandeling en individuele behandeling, dat kan poliklinisch of in. Ook een korte opname in

Nadere informatie

MENTOR + Een opleiding voor mentoren 1. voor mentors. 1 Deze opleiding komt in aanmerking voor de doelgroepvermindering

MENTOR + Een opleiding voor mentoren 1. voor mentors. 1 Deze opleiding komt in aanmerking voor de doelgroepvermindering MENTOR + Een opleiding voor mentoren 1 1 Deze opleiding komt in aanmerking voor de doelgroepvermindering voor mentors. Belang van een goede mentor Niet iedereen is geschikt als mentor. Het is in de 1 ste

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

WORKSHOP WERKEN MET TOOLKIT

WORKSHOP WERKEN MET TOOLKIT SYMPOSIUM asielzoekers en vluchtelingen met ernstige psychiatrische problematiek WORKSHOP WERKEN MET TOOLKIT Educatieve en begeleidingsmethodieken voor asielzoekers Vlaams expertisecentrum voor alcohol,

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

WAAR WAAR NIET WAAR IQ QUIZ? Herkennen van kinderen met een licht verstandelijke beperking. Opzet workshop. Waar of niet waar.

WAAR WAAR NIET WAAR IQ QUIZ? Herkennen van kinderen met een licht verstandelijke beperking. Opzet workshop. Waar of niet waar. Opzet workshop Quiz Herkennen van kinderen met een licht verstandelijke beperking Ervaringsdeskundige Interactieve kennisoverdracht Wilma Walterbos gedragsdeskundige MEE Natasja Wiersema Expertisecentrum

Nadere informatie

Resocialiserende dagbehandeling

Resocialiserende dagbehandeling Resocialiserende dagbehandeling Een driedaagse dagbehandeling voor volwassenen met psychiatrische problemen Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Resocialiserende dagbehandeling betekent dat u 3

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Zelf zorgen voor een gezond gevoelsleven 9

Inhoud. Deel 1 Zelf zorgen voor een gezond gevoelsleven 9 Inhoud Deel 1 Zelf zorgen voor een gezond gevoelsleven 9 1 Emotionele verantwoordelijkheid 11 2 Gevoelens analyseren 15 3 Adequate en inadequate gevoelens onderscheiden 19 4 Gevoelens veranderen 24 5 Gedachten

Nadere informatie

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining 2 Deze folder geeft u informatie over Mindfulness-Based Cognitieve Therapie. Deze mindfulnesstraining wordt op de afdeling

Nadere informatie

Omgaan met neuropsychologische gevolgen na NAH in de chronische fase. Henry Honné

Omgaan met neuropsychologische gevolgen na NAH in de chronische fase. Henry Honné Omgaan met neuropsychologische gevolgen na NAH in de chronische fase Henry Honné februari/maart 2017 Breincafés Midden-Limburg 1 Master Neurorehabilitation and Innovation cum laude, en fysiotherapeut.

Nadere informatie

De behandelaren van Archipel

De behandelaren van Archipel De behandelaren van Archipel Arts, psycholoog, fysio- en ergotherapeut, logopedist, diëtist, muziektherapeut, maatschappelijk werker het gevoel van samen 'Oók als u behandeling nodig heeft wilt u zelf

Nadere informatie

Dia s. Dia 1. Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders Welkom. Dia 2

Dia s. Dia 1. Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders Welkom. Dia 2 1 Welkom Wanneer kinderen of jongeren niet veilig in hun ouderlijk huis kunnen blijven, worden ze vaak tijdelijk bij familieleden, bij pleegouders of in andere vervangende opvoedingssituaties geplaatst.

Nadere informatie

Brief voor ouder over thema 1

Brief voor ouder over thema 1 Brief voor ouder over thema 1 Steeds meer scholen besteden aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden en gezondheidsvaardigheden. Niet alleen om probleemgedrag te bestrijden en om ongewenst gedrag te

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Ravenswoud. Ons aanbod. Behandeldoel

Ravenswoud. Ons aanbod. Behandeldoel Ravenswoud In de landelijke omgeving van Oosterwolde en Appelscha staat onze boerderij Ravenswoud. Je kunt voor korte tijd opgenomen worden, om een pas op de plaats te maken, voordat je verder aan de slag

Nadere informatie

Relatie tussen Mindfulness, veranderen en leren.

Relatie tussen Mindfulness, veranderen en leren. Relatie tussen Mindfulness, veranderen en leren. Inez Dirkzwager I.Dirkzwager@vumc.nl VUmc Amstel Academie http://www.vumc.nl/afdelingen/amstelacademie/ http://www.vumc.nl/afdelingen/amstelacademie/expertisecentrum/

Nadere informatie

Cursusspel. GGNet Communicatie

Cursusspel. GGNet Communicatie Cursusspel Bij GGNet worden verschillende dingen (activiteiten) gedaan om mensen te helpen. Bepaalde therapieën (zo word het wel genoemd om je ergens mee te leren omgaan) of cursussen. Denk aan muziektherapie,

Nadere informatie

Weerbaarheid tegen stigmatisering bij mensen met psychose

Weerbaarheid tegen stigmatisering bij mensen met psychose Weerbaarheid tegen stigmatisering bij mensen met psychose Catherine van Zelst Afdeling Psychiatrie en Psychologie, Universiteit Maastricht Masterclass Netwerk Vroege Psychose 6 februari 2015 Disclosure

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

Wanneer school een lijdensweg wordt.

Wanneer school een lijdensweg wordt. Wanneer school een lijdensweg wordt. Dr. D. Neves Ramos Kinder- & Jeugdpsychiater ZNA UKJA Tegenwoordig heeft iedere leerling wel iets! Leerlingen met een psychiatrische stoornis horen niet in een klas

Nadere informatie

1.-RESULTAAT BIJ 1 JAAR FOLLOW-UP VAN EERSTE PSYCHIATRISCHE OPNAMES ( 2005 )IN EENZELFDE VOORZIENING: GESLACHT

1.-RESULTAAT BIJ 1 JAAR FOLLOW-UP VAN EERSTE PSYCHIATRISCHE OPNAMES ( 2005 )IN EENZELFDE VOORZIENING: GESLACHT 1.-RESULTAAT BIJ 1 JAAR FOLLOW-UP VAN EERSTE PSYCHIATRISCHE OPNAMES ( 2005 )IN EENZELFDE VOORZIENING: GESLACHT N % N % N % N % N % N % GESLACHT Man SECTOR PZ 8460 75 1695 15 612 5 88 1 455 4 11310 25 PAAZ

Nadere informatie

Behandelaanbod in groepen. Informatie voor verwijzers

Behandelaanbod in groepen. Informatie voor verwijzers Behandelaanbod in groepen Informatie voor verwijzers In deze folder vindt u informatie over het behandelaanbod in groepen bij SymforaMeander. Aanmelden van patiënten U kunt uw patient op de volgende manieren

Nadere informatie

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN PRAKTISCHE INFORMATIE Wat voor cursus? Het is een cursus voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen stevige vriendenkring (meer) hebben en die actief willen onderzoeken

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Afasie. Dienst Logopedie & Afasiologie. GezondheidsZorg met een Ziel

Patiënteninformatie. Afasie. Dienst Logopedie & Afasiologie. GezondheidsZorg met een Ziel i Patiënteninformatie Dienst Logopedie & Afasiologie Afasie GezondheidsZorg met een Ziel Wat is afasie? Afasie is een verworven taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel. We lichten de belangrijkste

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET INVULLEN VAN HET ZELFONDERZOEK UIT RET- jezelf

HANDLEIDING BIJ HET INVULLEN VAN HET ZELFONDERZOEK UIT RET- jezelf HANDLEIDING BIJ HET INVULLEN VAN HET ZELFONDERZOEK UIT RET- jezelf 1. Vul de uitspraken lijst in. Dit is een lijst van 67 uitspraken. Neem één situatie voor ogen, bijvoorbeeld of werk, of privé. Je kunt

Nadere informatie

Resonans geletterdheidsmodules

Resonans geletterdheidsmodules Resonans geletterdheidsmodules Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 8 mei 2014 Inhoud 1. Wat 2. Ontwikkeling 3. Stand van zaken 4. Mogelijkheden en beperkingen 5. Organisatie 6. Vragenronde 7. Inhoudelijke

Nadere informatie

Opleiding FINAH (Functioneringsinstrument NAH) Frederik Houben Rudi Ghysels Danny Mennen Loeka Vanderborcht Roel Bosmans

Opleiding FINAH (Functioneringsinstrument NAH) Frederik Houben Rudi Ghysels Danny Mennen Loeka Vanderborcht Roel Bosmans Opleiding FINAH (Functioneringsinstrument NAH) Frederik Houben Rudi Ghysels Danny Mennen Loeka Vanderborcht Roel Bosmans Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook

Nadere informatie

De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017

De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017 De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017 Fasen in het leven van een vluchteling Vlucht Asielprocedure & verblijf OC Terugkeer

Nadere informatie

Tevredenheidsenquête

Tevredenheidsenquête Tevredenheidsenquête Geachte heer/mevrouw, Gegevens over uw ervaringen tijdens uw verblijf, kunnen ons helpen bij het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Mogen wij u vragen deze vragenlijst in

Nadere informatie

Unieke 2-daagse training

Unieke 2-daagse training Unieke 2-daagse training Spreken in het openbaar, voor een zaal, voor een kleine groep of voor een camera en microfoon het kan spanningen oproepen waar je mee moet leren omgaan Speciaal voor marketing,

Nadere informatie

Bevraging professionelen

Bevraging professionelen Bevraging professionelen Code: [wordt later ingevuld om anonimiteit te garanderen] Beste, Deze vragenlijst maakt deel uit van het Erasmus=project met de naam TALES@home (Talking About Language and Emotions

Nadere informatie

Welkom bij de kinderrevalidatie. Revalidatiegeneeskunde

Welkom bij de kinderrevalidatie. Revalidatiegeneeskunde Welkom bij de kinderrevalidatie Revalidatiegeneeskunde mca.nl Welkom bij de kinderrevalidatie Uw kind is doorverwezen naar de Revalidatiegeneeskunde. Op deze afdeling werkt een team dat gespecialiseerd

Nadere informatie

Gedwongen opname. Dr. A. Minderhout Woensdag 7 mei 2008

Gedwongen opname. Dr. A. Minderhout Woensdag 7 mei 2008 Gedwongen opname Dr. A. Minderhout Woensdag 7 mei 2008 Doel van de voordracht Korte bespreking van de wetgeving Opstarten en verloop van de procedure Gewone procedure Spoedprocedure Verloop van de opname

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Thema Kernelementen Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Tips voor de trainer: Werken met mensen is werken met emotie. Leer emoties als signaal te herkennen, maar niet als leidraad te

Nadere informatie

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen Nieuw Rijsenburg Op de biologisch- dynamische boerderij Nieuw Rijsenburg bieden we psychiatrische zorg voor jongeren van 18 tot 28 jaar. Ons aanbod Je volgt een intensief behandelprogramma. We combineren

Nadere informatie

Polikliniek Revalidatie

Polikliniek Revalidatie Revalidatie Geneeskunde Polikliniek Revalidatie Volwassenen Inleiding Uw revalidatiearts heeft in overleg met u besloten dat u in aanmerking komt voor poliklinische revalidatie. U revalideert om te herstellen

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Maatschappelijk debat eindtermen Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Inhoud Inleiding... 2 Gewoon lager onderwijs... 2 Kleuteronderwijs... 2 Gewoon secundair onderwijs... 3 Buitengewoon onderwijs... 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie

Mindfulnesstraining Aandachttraining. Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT)

Mindfulnesstraining Aandachttraining. Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Mindfulnesstraining Aandachttraining Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) 2 Deze folder geeft u informatie over Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT). De mindfulnesstraining wordt aangeboden

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Specialistische Cognitieve Revalidatie. Informatie voor verwijzers

Libra R&A locatie Blixembosch. Specialistische Cognitieve Revalidatie. Informatie voor verwijzers Libra R&A locatie Blixembosch Specialistische Cognitieve Revalidatie Informatie voor verwijzers Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch heeft voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Inleiding

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Inleiding Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Is een klas een veilige omgeving?

Is een klas een veilige omgeving? Is een klas een veilige omgeving? De klas als een vreemde sociale structuur Binnen de discussie dat een school een sociaal veilige omgeving en klimaat voor leerlingen moet bieden, zouden we eerst de vraag

Nadere informatie

Nederlands. Mondeling onderwijs

Nederlands. Mondeling onderwijs Nederlands Mondeling onderwijs - Kerndoel 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. Gebruik

Nadere informatie

Bijlage 17: Informatie voor de individuele behandelaar

Bijlage 17: Informatie voor de individuele behandelaar Bijlage 17: Informatie voor de individuele behandelaar N.b.: stuur deze informatie (inclusief de drie bijlagen) naar de individuele behandelaar vóórdat de training van start gaat Emotieregulatietraining

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie Cognitieve gedragstherapie Een succesvolle psychotherapie voor diverse emotionele stoornissen en problemen Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Wat is Cognitieve Gedragstherapie? Cognitieve gedragstherapie

Nadere informatie

We beginnen met een kleine opwarming: 'Knopen'

We beginnen met een kleine opwarming: 'Knopen' Workshop studiedag OPZ Geel 7 december 2017 Alleen samen & samen alleen: samenwerkingsopdrachten tijdens een PMT sessie Julie Raepsaet, PMT, divisie ouderen OPZ Geel In de praktijk van de psychomotorische

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

7/11/2016. HersenletselCongres B7 - Iedereen is anders: aandacht voor de persoonlijke factoren na hersenletsel. Succes Marlou van Rhijn?

7/11/2016. HersenletselCongres B7 - Iedereen is anders: aandacht voor de persoonlijke factoren na hersenletsel. Succes Marlou van Rhijn? Disclosure belangen sprekers B7 - Iedereen is anders: aandacht voor de persoonlijke factoren na hersenletsel Caroline van Heugten & Ieke Winkens (Potentiële) belangenverstrengeling De betrokken relaties

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom.

Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom. Even voorstellen Graag wil ik me aan u voorstellen Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom. Voordat ik aan mijn praktijk begon heb

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Zorgprogramma Angststoornissen

Zorgprogramma Angststoornissen Zorgprogramma Angststoornissen Doelgroep Het Zorgprogramma Angststoornissen is bedoeld voor volwassenen die een angststoornis hebben. Mensen met een angststoornis hebben last van angsten zonder dat daar

Nadere informatie

Innovaties voor Amsterdammers met GGZ problematiek. Prof.dr. J.H. Smit jh.smit@ggzingeest

Innovaties voor Amsterdammers met GGZ problematiek. Prof.dr. J.H. Smit jh.smit@ggzingeest Innovaties voor Amsterdammers met GGZ problematiek Prof.dr. J.H. Smit jh.smit@ggzingeest Directeur Onderzoek & Innovatie GGZ Ingeest Afdeling Psychiatrie Vumc Psychiatrie in getallen: wereldwijd in 2010

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5 Beleidsplan sociaal-emotionele ontwikkeling O.B.S. de Zoeker Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3 2. Beginsituatie 4 3. De gewenste

Nadere informatie

Welkom bij de kinderrevalidatie

Welkom bij de kinderrevalidatie Welkom bij de kinderrevalidatie Revalidatiegeneeskunde mca.nl Inhoudsopgave Kinderrevalidatie, hoe gaat dat? 3 Wie werken er op de afdeling revalidatie? 4 Uw vragen 6 Niet tevreden? 6 Colofon Redactie:

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapiegroep voor mensen met een bipolaire stoornis

Cognitieve gedragstherapiegroep voor mensen met een bipolaire stoornis Psychiatrie Cognitieve gedragstherapiegroep voor mensen met een bipolaire stoornis www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY002 / Cognitieve gedragstherapiegroep

Nadere informatie