Jaarverslag 2010 Reval - noord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010 Reval - noord"

Transcriptie

1 Noord 1 Jaarverslag 2010 Reval - noord Ambulant psychosociaal revalidatiecentrum Kliniekstraat Lommel DE GROEP LIMBURGS INITIATIEF VOOR THERAPIE EN INTEGRALE PERSONENZORG IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN CGG/LITP, REVAL, CST, DGO, LDSST, AKTIEF, DE LINK, DE SCHANS, BESCHUT WONEN WEST- LIMBURG.

2 Noord 2 Deel I: Samenvatting van de bijzonderste feiten Reval Noord-Limburg Kliniekstraat Lommel tel.: 011/ fax.: 011/ Teamcoördinator: Karine Vanderkrieken Neuropsychiater - revalidatiearts dr. Rudi Ieven ( 6 u) Psychologische functie Karine Vanderkrieken (22,8 u) Maatschappelijke functie Anita Ceunen (19 u) Logopedische functie Put Lutgarde (19 u) Ergotherapeutische functie Sabine Cox (38 u) Sofie Deckers (13,30 u) Kinesitherapeutische functie Marc De Hert (19 u) Onderhoud: Maria Kerkhofs Chauffeur: Marcel Bellinx / Ludo Verrydt

3 Noord 3 Volgende wijzigingen deden zich op personeelsvlak voor in 2010: Sabine Cox TK -19 u (01/01/10-13/07/10) Anita Ceunen vervanging TK Cox + 2,85 u (01/01/10-13/07/10) Lutgarde Put vervanging TK Cox + 2,85 u (01/01/10-13/07/10) Sofie Deckers vervanging TK Cox + 13,30 u (01/01/10-13/07/10) Sabine Cox -19 u TK-OV (14/07/10-13/09/10) Anita Ceunen vervanging TK -OV Cox + 2,85 u (14/07/10-13/09/10) Lutgarde Put vevanging TK- OV Cox + 2,85 u (14/07/10-13/09/10) Sofie Deckers vervanging TK - OV Cox + 13,30 u (14/07/10-13/09/10) Sabine Cox + 28,50 u (14/09/10-31/12/10) Sofie Deckers + 13,30 u (14/09/10-31/12/10) (4 u VAP) Ilse Waelburghs + 13,3 u vervanging VAP (03/05/10-30/09/10) Ilse Waelburghs + 13,3 u vervanging VAP ( 3/11/10-31/12/10) Marcel Bellinx - 15u gedeeltelijk mutualiteit (16/03/10-30/04/10) Marcel Bellinx -15u verlof (01/05/10-07/05/10) Ludo Verrydt vervanging Bellinx +14 u (02/03/10-07/05/10) Marcel Bellinx terug + 15 u vanaf 08/05/10 Ludo Verrydt + 13u van 16/08/10-30/11/10 en 13,63 u van 01/12/10-31/12/10 Vormingsactiviteiten : Vorming, Training en Opleiding (VTO) Alcohol en drugs op de werkvloer, 18/01/10: Karine Vanderkrieken Sociaal recht in de praktijk: ziekteverzekering, 26/01/10: Anita Ceunen Avondsymposium Integrale Zorg Suïcidepogers 04/02/10: Anita Ceunen Werkgroep Ergotherapie en psychiatrie, 10/02/10: Sabine Cox, Sofie Deckers Management- tweedaagse Groep LITP: leiding geven, 19-20/04/10: Karine Vanderkrieken Toelichting mantelzorgtoelage, 18/05/10: Anita Ceunen Herstelvisie binnen de psychiatrie, 21/05/10: Karine Vanderkrieken Managementdag Groep LITP: sterk leidinggeven en een sterkzorgaanbod, 20/09/10: Karine Vanderkrieken Voorstelling aanbod sociale tewerkstelling, 07/10/10: Anita Ceunen, Sabine Cox Symposium PMT in actie: State of art in de hedendaagse psychomotorische therapie, 21/10/10: Marc De Hert Bijscholing: Het geriatrisch dagziekenhuis en de geheugenkliniek, 23/11/10: Lutgarde Put 32 ste VVL- congres (Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, 10/12/10: Lutgarde Put

4 Noord 4 DEEL II : MINIMALE STATISTISCHE GEGEVENS 1. Momentopname van de 'actieve dossiers' op 31/12/2010 Woonplaats Tabel 1 a : herkomst van de betrokken revalidanten aantal personen 1) in zelfde gemeente als CFR 4 2) in aangrenzende gemeente, in dezelfde provincie als CFR 12 in aangrenzende gemeente, in andere provincie als CFR 2 Antwerpen 3) in niet aangrenzende gemeente, in dezelfde provincie als CFR 5 in niet aangrenzende gemeente, in andere provincie als CFR 1 Brabant TOTAAL: 24 Tabel 1 b : (toestand op ) Aantal betrokken actieve dossiers vermelden Hoofdstoornis Per geslacht Hiervan geregistreerd bij Vlaams Fonds Aantal dat volgende soorten behandeling of begeleiding krijgt M V logopedie kinesietherapie ergotherapie psychomot th. psychoth. interventie soc. dienst ander (muziek therapie) Dissociatieve stoornissen Schizofrenie Stemmingsstoornissen (bipolaire stoornissen) Stemmingsstoornissen (depressieve stoornissen) TOTAAL PER GESLACHT: 9 15 ALGEMEEN TOTAAL: 24

5 Nog niet schoolgaand Gewoon BKO Gewoon Gewoon Hoger onderwijs Beroeps onderwijs Noord 5 Tabel 1 c: leeftijd en activiteit aantal betrokken actieve dossiers vermelden (toestand op ) Leeftijd Kleuterschool Lager onderwijs BLO-TYPE Secundair onderwijs B.U.S.O. (opleidingsvorm) Tewerkstelling Gewoon circuit In B.W. Zelfstandig huishouden Opvang in andere voorziening, erkend door Vlaams Fonds (specifeer) Geen socioprofessionele activiteit andere > TOTAAL: 24

6 Noord 6 2. Nieuwe revalidanten gedurende het jaar 2010 (aantal over het hele jaar betrokken personen vermelden) Tabel 2 a Hoofdstoornis (zie aanvangsrevalidatiebilan) Eigen initiatief of ouders, omgeving, Huisarts Geneesheer specialist Initiatief tot verwijzing P.M.S. School Andere instelling of dienst welzijnssector Andere Hiervan geregistreerd bij Vlaams Fonds (tijdens dit dienstjaar of vroeger) Dissociatieve stoornissen Schizofrenie Stemmingsstoornissen (bipolaire stoornissen) Stemmingsstoornissen (depressieve stoornissen) Onbekende hoofdstoornis TOTAAL: 26

7 Totaal aantal Doelstelling revalidatie bereikt Tegen advies in Einde periode RIZIV- overeenkomst Andere Noord 7 3. Ontslagen gedurende het jaar 2010 Tabel 3 a: aantal over het hele jaar betrokken personen vermelden Ontslagen: totaal aantal + reden Revalidatieduur bij ontslag Reden ontslag Hoofdstoornis 0-6 m m m m. Meer per jaar Schizofrenie Stemmingsstoornissen (bipolaire stoornissen) Stemmingsstoornissen (depressieve stoornissen) Onbekende hoofdstoornis TOTAAL: 24

8 Hoofdstoornis Totaal Nog niet schoolgaand Kleuter Gewone klas Gewone klas Hoger Andere opleidingsvorm ATB Vrijwilligerswerk Zelfstandig huishouden opvang in andere voorziening, erkend door het Vlaams Fonds Geen soc. prof. activiteit Thuisblijvend met hulp Overleden Geen informatie Jaarverslag VAPH 2010 Reval Noord Tabel 3 b: aantal over het hele jaar betrokken personen vermelden Activiteit of situatie na ontslag (=bij ontslag of hierna, en indien bekend) Lager Secundair JOB B.L.O. (type) B.U.S.O (opleidingsvorm) andere Gewoon circuit B.W. Schizofrenie Stemmingsstoornissen (bipolaire stoornissen) Stemmingsstoornissen (depressieve stoornissen) Onbekende hoofdstoornis TOTAAL: 24 8

9 Jaarverslag VAPH 2010 Reval Noord Rationeel Emotieve Therapie : een trainingsprogramma voor volwassenen. Dat opvattingen of ideeën van invloed zijn op emotionele reacties en gedragingen, is algemeen geweten. Daarom trachten we door het aanbieden van dit trainingsprogramma mensen bewust te maken van deze samenhang. We trachten mensen te leren hoe ze door andere gedachten andere gevoelens en reacties kunnen bewerkstelligen. Dit programma is een vooraf planmatig opgezette reeks emotieve lessen, die themagewijs gepresenteerd worden. Wij, binnen Reval Noord volgen hiervoor het programma opgesteld door Diekstra, Knaus en Ruys*. Doel is een aantal rationele coping strategieën aan te leren d.m.v. het in groep presenteren van taken en problemen. De gestructureerde thematische vorm bevat onderdelen waarin iets geleerd wordt over gevoelens en hoe ze tot stand komen; over het maken van onderscheid tussen veronderstellingen en feiten, over het uitdagen van opvattingen die aan minderwaardigheidsgevoelens ten grondslag liggen; over het omgaan met pijnlijke hyperemotionele reacties (depressies); over het ontwikkelen en het zien van verschillende gezichtspunten; over het tolereren van ongemak en frustraties; over mogelijkheden om beter met anderen om te gaan; over het omgaan met sex-stereotyperingen. Dit programma maakt gebruik van een aantal ervarings- en nonverbale oefeningen wat spelenderwijs leren mogelijk maakt ( in tegenstelling tot de RET). Hierdoor kunnen we volwassenen die vanuit hun achtergrond of problematiek moeilijk bereikbaar zijn en die verbaal minder sterk zijn, toch belangrijke principes van het rationeel denken en rationele gedragsveranderingen aanreiken. Deel 1 : Gevoelens - Gevoelens onder woorden leren brengen en leren onderscheid maken tussen verschillende gevoelens. - Leren zien dat mensen op verschillende wijzen uitdrukking geven aan hun gevoelens en leren zien dat gevoelens veroorzaakt worden door gedachten en opvattingen. - Leren zien dat verschillende mensen hetzelfde gevoel kunnen ervaren maar er op een verschillende manier uitdrukking aan geven. - Leren zien dat gevoelens veroorzaakt worden door gedachten en opvattingen. - Leren zien hoe mensen op situaties reageren en verder verduidelijken dat gevoelens uit gedachten voortkomen. - Verduidelijken van het Gebeurtenis-Gedachte-Gevoel-Gedrag-schema René F.W. Diekstra, William J. Knaus en Ton Ruys, Rationeel Emotieve Educatie, 1982, Swets & Zeitlinger B.V., Lisse 9

10 Jaarverslag VAPH 2010 Reval Noord Deel 2 : Het uitdagen van irrationele ideeën - Leren onderscheid maken tussen rationele en irrationele ideeën - Bewust maken van het feit dat gedachten de gevoelens beïnvloeden - Gebruik leren maken van de uitdagingstechnieken - Door middel van hypothetische situaties, in de praktijk irrationele gedachten leren onderzoeken. Deel 3 : Het uitdagen van minderwaardigheidsgevoelens - Leren zien dat mensen complexe wezens zijn die vele verschillende kenmerken en eigenschappen bezitten, dat ieder mens in staat is vele verschillende gevoelens te hebben en zich op veel verschillende manieren te gedragen, dat geen twee mensen aan elkaar gelijk zijn. - De aandacht vestigen op het bestaan van individuele verschillen tussen mensen. - Vragen stellen bij de neiging zichzelf als een waardeloos individu te bestempelen op grond van slechts enkele eigenschappen en gedragingen. - Leren zien dat ieder mens meer is dan één enkel ding en hen helpen hun minderwaardigheidsgevoelens te leren uitdagen. - Leren zien hoe bepaalde irrationele gedachten zoals mensen zijn of helemaal goed of helemaal slecht schadelijk voor jezelf kunnen zijn. - Laten zien dat je kan leren jezelf te accepteren door rationeel te denken en rationeel te handelen, en door je irrationele opvattingen uit te dagen. Deel 4 : Leren, fouten maken en onvolmaaktheid - Manieren onderzoeken waarop mensen leren en kijken wat de functie van de menselijke taal is bij het communiceren, het leren en zelf-onderzoek. - Het verschil duidelijk stellen tussen feiten en meningen. - Leren zien dat mensen verschillende meningen hebben omdat ze verschillende referentiekaders, vaardigheden, smaken en persoonlijke normen hebben, en dat het niet kunnen (h)erkennen van deze verschillen kan leiden tot angst, kwaadheid en rigide gedrag. - Leren zien dat het noodzakelijk is veronderstellingen te maken, wil je in de wereld kunnen leven; daarbij onderscheid maken tussen reële en irreële veronderstellingen en leren zien hoe gedrag dat gebaseerd is op irreële veronderstellingen, meestal tot het maken van fouten leidt. 10

11 Jaarverslag VAPH 2010 Reval Noord - Leren zien dat mensen en de wereld complex zijn en dat het, vanwege de verschillende meningen, onwaarschijnlijk is dat mensen en de wereld precies zo zouden zijn als wij graag zouden willen. - Leren zien dat mensen fouten maken en dat fouten maken gewoonlijk een deel is van het leerproces; dat, aangezien de wereld een complex geheel is, mensen verschillend op dezelfde dingen kunnen reageren en dat mensen op basis van irreële veronderstellingen vaak fouten maken. Deel 5 : Eisen, ergens een ramp van maken en uitdagen - Omschrijvingen vinden voor de woorden wens en irrationele eis en het verschil hiertussen leren zien. - Helpen irrationele eisen te herkennen en uit te dagen en leren omgaan met emotionele reacties die dikwijls gepaard gaan met irrationele veronderstellingen. - Oog leren hebben voor irrationele eisenstellerij en deze eisenstellerij uileren uitdagen; leren zien wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor de gevoelens die mensen hebben voor het gedrag dat ze vertonen. - Leren uitzoeken wat nou eigenlijk ergens een ramp van maken of iets verschrikkelijk erg maken is en leren de irrationele gedachten en veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen uit te dagen. - Leren zien dat uitdagen, net als leren, een proces is dat een leven lang doorgaat en dat inhoudt dat je blijft oefenen en fouten maken. Deel 6 : Extra onderwerpen - Vriendschappen : zich leren realiseren dat iemand, die rationeel denkt, niet iedereen aardig hoeft te vinden of met iedereen bevriend wil zijn en dat niet iedereen met hem bevriend wil zijn ; vrienden kies je op grond van een heleboel verschillende redenen, verstandige en irrationele. - Stereotyperen : de aard van stereotypen leren onderzoeken en de irrationele ideeën die leiden tot stereotypen leren uitdagen. Sex-stereotypering en rolomkering onderzoeken om enkele van de man-vrouw vooroordelen uit de weg te ruimen. De aard van vooroordeel en discriminatie leren onderzoeken, ondervinden en uitdagen. - Verantwoordelijkheid, rollen en regels : de aard van verantwoordelijk en onverantwoordelijk gedrag onderzoeken; het idee laten verkennen dat mensen tegelijkertijd veel rollen hebben en dat rollen gepaard gaan met regels. 11

12 Jaarverslag VAPH 2010 Reval Noord Ter evaluatie van het programma in Rationeel Denken kan er nog een vragenlijst worden afgenomen. Het is de bedoeling dat mensen de vragenlijst zo invullen, dat de antwoorden weergeven wat men zelf gelooft of meent. Dit is belangrijk omdat de antwoorden mede aanleiding kunnen zijn tot verdere therapie. 12

Is een klas een veilige omgeving?

Is een klas een veilige omgeving? Is een klas een veilige omgeving? De klas als een vreemde sociale structuur Binnen de discussie dat een school een sociaal veilige omgeving en klimaat voor leerlingen moet bieden, zouden we eerst de vraag

Nadere informatie

NIET-LIMITATIEVE ASPECTEN VAN DE THEMA S BINNEN DE VERSCHILLENDE THEMAVELDEN

NIET-LIMITATIEVE ASPECTEN VAN DE THEMA S BINNEN DE VERSCHILLENDE THEMAVELDEN THEMAVELD 5 : Mooi «anders». Leven zonder vooroordelen. Het recht op gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Bescherming tegen discriminatie - artikel 2. Alle rechten gelden voor alle kinderen, zonder enige

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Samen kunnen we het aan

Samen kunnen we het aan Samen kunnen we het aan Het beleid voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVG) en bijkomende meervoudige problematiek Aalsmeer, zomer 2008 Werkgroep LVG 1 Ons Tweede Thuis Ons Tweede Thuis

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Project M55 Esther Pols Janneke Kessels Marjo Pouls Francien Fredriks Marieta Verhoeven Sandra

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

6. Behandeling en rehabilitatie in. herstelondersteunende zorg

6. Behandeling en rehabilitatie in. herstelondersteunende zorg 6. Behandeling en rehabilitatie in Jos Dröes herstelondersteunende zorg Wat cliënten in geen geval willen, is dat herstel een hulpverlenerswoord wordt en het herstelproces een vorm van therapie. Aan het

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Ontmoeting en Dialoog

Ontmoeting en Dialoog Ontmoeting en Dialoog Onderzoek naar intercultureel werken, om voortijdige uitval van Turkse cliënten met een verstandelijke beperking te voorkomen, tijdens de opvoedingsondersteuning vanuit Pedagogische

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Anja Veldboer Universiteit Twente Begeleiders: Ernst Bohlmeijer Stans Drossaert Henk Bakker (Mediant) 21 Januari 2009, Hengelo

Nadere informatie

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD Signalering, behandeling en begeleiding van mensen die op volwassen leeftijd de diagnose ADHD krijgen Inleiding en vraagstelling Wij hebben dit artikel geschreven als afsluiting

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Individueel Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief Een trainingshandleiding om vluchtelingen te ondersteunen naar economische, sociale & educatieve zelfredzaamheid Colofon Auteur: Anne-Floor Dekker Redactie:

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Het gaat niet over seks

Het gaat niet over seks Het gaat niet over seks Een onderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening Afstudeeronderzoek door studenten van Hogeschool Utrecht Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderzoekers

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

De effectiviteit van de training Coachend Leidinggeven. De effectiviteit van de training Coachend Leidinggeven

De effectiviteit van de training Coachend Leidinggeven. De effectiviteit van de training Coachend Leidinggeven De effectiviteit van de training Coachend Leidinggeven Naam : Monique Westerduin Studentnummer : 299360 Begeleider : E. van Hooft Datum : juli 2006 1 Inhoudsopgave Blz. Samenvatting 3 Inleiding 4 Methode

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Maastrichtse Interview met een persoon die achterdochtig is.

Maastrichtse Interview met een persoon die achterdochtig is. Maastrichtse Interview met een persoon die achterdochtig is. Dr. Sandra Escher Prof. Dr. Marius Romme Peter Bullimore. Stichting Leven met stemmen Bemelen interview@hearing-voices.com onze geest heeft

Nadere informatie

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Trefwoorden Gedragsverandering Verandermanagement Communicatie PIM BOUWMAN EN LOES WOUTERSON 1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Effectiever leidinggeven door reflecteren op eigen handelen Pim Bouwman richtte

Nadere informatie