Zorgen dat het werkt Werkzame factoren in de jeugdhulp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgen dat het werkt Werkzame factoren in de jeugdhulp"

Transcriptie

1 Zorgen dat het werkt Werkzame factoren in de jeugdhulp Huub Pijnenburg Studiedag Begeleiding in haar context OSBJ Antwerpen Vrije Universiteit Brussel, Reflectie op: 1

2 Voorwaarde effectonderzoek: goede interventiebeschrijving Visie/theorie organisatie personeel materieel Doelgroep (+ (contra)ind s) Interventie* (Concrete Activiteiten) Doel (en ev. Tussendoelen) probleemafname doelrealisatie cliëntsatisfactie organisatie personeel materieel *Volgorde, frequentie, intensiteit, duur, timing van contacten/activiteiten Van Yperen & Veerman (red.) (2008), Zicht op Effectiviteit. Delft: Eburon EBP: meer dan het toepassen van empirisch onderbouwde interventies Evidence-based practice is the integration of the best available research with clinical expertise in the context of patient characteristics, culture, and preferences (APA, 2005) 2

3 Stroobants e.a.: vragen/commentaar Belangrijk, ambitieus en prikkelend praktijkgestuurd project Karakter: evaluatieonderzoek met voor- en nameting (R2, p.154) Praktijksleutelwoorden: impliciet, divers, onduidelijk Praktijkkennis blijkt veelal impliciet. Balans integrity-flexibility aanpak: mag alles in praktijk? Eclectisch werk : verantwoord of mantel der liefde? Wat bepaalt IS-keuzen: voorkeur begeleiders of hulpvraag? Geen standaard proces-/uitkomstevaluatie/geen echte follow-up Dus geen betrouwbare cijfers over rendement publieke gelden Impliciete kennis: is info informanten=praktijk collega s/instelling? Focus op impact interventies: relevant maar beperkt (R1, p.19) Bescheiden effecten zijn pleidooi voor professionalisering Visie 2006 (NL): EB interventie-onderzoek is dé sleutel tot effectiever jeugdzorg Het (Nederlandse) kabinet wil naar een jeugdzorg waarin enkel evidence-based programma s en instrumenten zullen worden toegepast bij het ondersteunen van kinderen en jeugdigen. (Staatssecretaris C. Ross-Van Dorp, Kamerbrief, 2006) 3

4 Bewezen effectieve jeugdinterventies: issues Aantal jeugd- en gezinsinterventies: >500/1000 Grondig onderzocht: < 5% Databank Eji-NJi: bij zo n 15/100+ interventies: enig/stevig bewijs Effectgroottes: meestal bescheiden; kleine verschillen tussen i s Generaliseerbaarheid: twijfelachtig Interventiespecificaties: ontbreken vaak > hindert onderzoek Vertekeningen in resultaten: selectie doelgroep, uitval, publicatiebias, follow up-data?, allegiance uitvoerder? Implementatie: zeker zo grote uitdaging als effectiviteit aantonen Beperkte fit : vooral stoornisspecifieke aanpak Variantie deels non-spec.: smal-spectrum AWFn (what works-lit) Duncan, Miller, Wampold & Hubble (2010). The heart and soul of change: 2nd Edition. Washington: APA Kazdin (2008). Evidence based treatment and practice. American Psychologist, 63, Van Yperen & Veerman (2008). Zicht op effectiviteit: Handboek praktijkgestuurd efectonderzoek i.d. jeugdzorg Van Yperen et al.(2010) Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg: Stand van de discussie. Werkzame factoren: meer dan alleen EBI s Specifiek werkzame factoren: Omschreven Interventie / Voor een interventie kenmerkende, theoretisch werkzaam geachte ingrediënten Algemeen werkzame factoren: smal spectrum: bouwstenen die uiteenlopende interventies gemeen hebben ( common elements ) breed spectrum: alles wat bijdraagt aan resultaat Dichotomie algemeen versus specifiek werkzaam: onvruchtbaar 4

5 Werkzame factoren: Assay & Lambert s veelgeciteerde meta-analyse Hoop & verwachting ( placebo -effect) Model & techniek (evidence based treatments) Buitentherap. & Cliëntfactoren Relatie van cliënt en hulpverlener Bronnen: o.a. Assay & Lambert (1999); Wampold (2001) Algemeen werkzame factorenonderzoek: issues Studies gebruiken uiteenlopende terminologie Percentages zijn schattingen, en lopen uiteen Samenhangen deels correlationeel Taart suggereert onafhankelijke factoren Geldigheid resultaten voor jeugdzorg? Invloed slechte implementatie/methodologie? Deels gedateerd onderzoek Geldigheid resultaten voor jeugdsector? Geen breed gedragen conceptueel WF model 5

6 Verhalen van ex-cliënten over wat werkt Bron: Lectoraatcollectie kinderportretten van jeugdzorg-professionals, Jeugdige cliënten tekenen wat hun hulpverlener bijzonder maakt. (M,11) Jeugdzorgwerkers die je bijblijven? Zij/hij luistert Begrijpt mij Is betrouwbaar Heeft het tegen mij Stemt af (dramt niet!) Kijkt of ik alles begrijp Geeft duidelijke grenzen aan Doet soms meer dan wat moet Geeft me (zelf)vertrouwen, en hoop Maakt van praten een echt gesprek Neemt de tijd om met mij/ons te spelen Houdt rekening met mij en pusht me soms Houdt me een spiegel voor (maar niet té veel!) Wil weten of wat we samen doen mij echt helpt Bron: voormalige cliënten jeugdzorg (pers. comm.) 6

7 Aandacht voor effectieve professionals aub De Award-jury roemt Davids passie, betrokkenheid en professionele hulp. Volgens de jury lukt het hem jongeren op een juister pad te brengen... Uw persoonlijke effectiviteit? (Vooraf: hoeveel van u werken direct met cliënten?) Vergelijk uzelf eens met uw collega s: Wie van u schat in dat u beneden-gemiddeld effectief bent in het werken met uw cliënten? Wie van u schat in dat u bij de beteren hoort als het gaat om effectief werken met cliënten? Wie van u denkt dat u gemiddeld presteert als het gaat om het effectief werken met cliënten? We must never forget that our assumptions are provisional and reversible things (William James, 1892) 7

8 9/24/2014 Zelfoverschatting professionals/leken Volkskrant Jeugdhulp: over ontvangst, ondersteuning en effectiviteit 8

9 Jeugdhulp: over visie/stelsel en effectiviteit NRC Magazine Kinderen van de verwijsmachine Jeugdzorg: onverantwoord complex Nationale Ombudsman Alexander Brenninkmeijer 9

10 Factoren die de effectiviteit van jeugdhulp: beïnvloeden: een bonte familie (mi-me-ma) Zorgen dat het werkt Schilder: Esther Schrijver Conceptueel model node gemist/gezocht Integratief Werkzame Factoren (IWF) model Basis: Working Alliance model (Bordin, 1979) Revised Theory of the Therapeutic Alliance model (Ross, Devon, Polaschek & Ward, 2007) (reclassering) Resultaten onderzoek naar (algemeen en specifiek) werkzame factoren 10

11 Integratief Werkzame Factoren-model voor de Jeugdsector (Pijnenburg, 2010, 2011, 2013) Kennis & Kwaliteit Invloedsfeer jeugdige / opvoeder & professional Praktijk & Beleid MACRONIVEAU MESONIVEAU MICRONIVEAU gezamenlijk doel / plan ALLIANTIE persoonlijk / emotioneel MICRONIVEAU MESONIVEAU MACRONIVEAU Kennisbestand : emp. onderbouwde interventies, generieke componenten, alg. werkzame factoren OPVOEDER / JEUGDIGE persoonlijke kenmerken/kracht soc. positie/ maatsch. relaties hoop / verwachting / motivatie Educatie, gezondheidzorg en andere (in)formele steunbronnen in sociale systeem jeugdige/opvoeder Richtlijnen Databanken Kwaliteitsbeleid Professionalisering Implementatie/benutting Resultaatmeting Empiricaly HULPVERLENER Supported Houding / expertise Practice verwachting / allegiance persoonlijke kenmerken Feedback / Intervisie ROUTINEMATIGE PROCES- EN RESULTAATMONITORING VERANDERINGSTHEORIE JEUGDIGE/OPVOEDER Dienstverlenende organisatie Pedag. Visie / Normen Beleid / Stelsel INTERACTIE Sectorimago Professionele organen Registratie / Toetsing Samenwerking organisaties Practice Supported Evidence RESULTAAT (Post-)initiële Opleidingen Algemene en specifieke behandelfactoren in Stroobants e.a. (2014, rapport 1, p.19): 13+2 Professionals: - 3 inzet motiverende technieken - 6 interventie goed structureren - 7 progr.-integriteit/-flexibiliteit - 9 opleiding/professionaliteit - 11 focus op zelfregie cliënten; (weer) grip op eigen leven Alliantie: - 1 goede relatie cl-hv(affectief) - 4 overeengekomen doelen gebruiken (Collaboratief 1) - 5 Consensus over problematiek & aanpak (Collaboratief 2) Cliënten: - 2 wil/ (groeiende) motivatie tot verandering Dienstverlenende organisatie: - 8 Werkomstandigheden hulpverleners: caseload, ondersteuning, aansturing, satisfactie, salaris enz balans omvang/ernst problematiek x prof inzet - 12 hulp aanbieden in eigen leefsituatie cliënt - 13 hulp activeert sociaal netwerk cliënt - (14) oriëntatie op EBI s/ genereren PBE 11

12 Integratief Werkzame Factoren-model voor de Jeugdsector i.r.t. (alg. en spec. Behandelfactoren in VUB-rapport (p. 19) Kennis & Kwaliteit MACRONIVEAU MESONIVEAU Kennisbestand : emp. onderbouwde interventies, generieke componenten, alg. werkzame factoren Richtlijnen Databanken Kwaliteitsbeleid Professionalisering Implementatie/benutting Resultaatmeting H: 3,6,7,9,11 A: 1,4,5 Invloedsfeer jeugdige / opvoeder & professional O/J: 2 DO: 8,10,12, 13, (14) Praktijk & Beleid MICRONIVEAU gezamenlijk doel / plan ALLIANTIE persoonlijk / emotioneel MICRONIVEAU MESONIVEAU MACRONIVEAU Empiricaly HULPVERLENER Supported Houding / expertise (14) Practice verwachting / allegiance persoonlijke kenmerken Feedback / Intervisie ROUTINEMATIGE PROCES- EN RESULTAATMONITORING VERANDERINGSTHEORIE JEUGDIGE/OPVOEDER Dienstverlenende organisatie Pedag. Visie / Normen Beleid / Stelsel INTERACTIE OPVOEDER / JEUGDIGE persoonlijke kenmerken/kracht soc. positie/ maatsch. relaties hoop / verwachting / motivatie Educatie, gezondheidzorg en andere (in)formele steunbronnen in sociale systeem jeugdige/opvoeder Sectorimago Professionele organen Registratie / Toetsing Samenwerking organisaties Practice Supported Evidence RESULTAAT (Post-)initiële Opleidingen Contextuele jeugdhulp: geïdentificeerde werkzame factoren ( common elements ) aansluiten bij hoe ouders/jeugd problemen ervaren, en bij bestaande vaardigheden/kracht ingebed in/gericht op weer greep krijgen op het eigen dagelijks leven cliënten sociale netwerken rond cliënten activeren beschikbaar in diverse leefsituaties (systemisch) doelconsensus; concrete vaardigheden bekrachtigen kundige/empathische/overtuigde professional intensief (& balans: omvang problematiek <> inzet) theor. doordacht én emp. getoetst (NJi int. database) benutting voortgangsfeedback ingebouwd in praktijk Hermanns ( 2010); Norcross & Wampold, 2011, Barth (2014). 12

13 2012: herziene visie op effectiviteit (NL) Beginpunt voor medewerkers in de jeugdzorg is om een zodanige relatie op te bouwen dat het kind zich in veilige handen voelt Dit is voorwaardelijk voor het samen formuleren van de bij het kind passende doelen Jeugdzorgmedewerkers dienen te beschikken over de competenties die leiden tot dat doel (Staatssecretaris M. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, Kamerbrief Kwaliteitsbeleid in de brede zorg voor jeugd, ) ZonMw studie Recente kennisinventarisatie Jeugdsector domeinen Preventie Jeugdgezondheid Jeugd-ggz Jeugd & Opvoedhulp Barnhoorn e.a. (2013) Duncan e.a. (2010) 13

14 Werkzame factorenonderzoek jeugdhulp nog schaars Bron: Barnhoorn ea (2013) 14

15 Aanvullende referenties American Psychological Association (2005). Policy statement on Evidence-Based Practice in psychology. Washington DC: APA. Dowload from: Assay, T.P., & Lambert, M.J. (1999). The empirical case for the common factors in therapy: Quantitative findings. In M.A. Hubble, B.L. Duncan, & S.D Miller (Eds.), The heart and soul of change: What works in therapy (pp ). Washington, DC: APA Press. Barnhoorn, J., Broeren, S., Distelbrink, M., De Greef, M., Van Grieken, A., Jansen, W., Pels, T., Pijnenburg, H., & Raat, H. (2013). Cliënt-, professional-en alliantiefactoren: hun relatie met het effect van zorg voor jeugd. Ver-kenningvan kennis en kennishiaten voor het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector. Den Haag: ZonMw. Barth, E. (2014). Common components of evidence base practices. Key note address at EUSARF 2014 Conference: Making a difference, 2-5 Septembrer, Copenhagen. Download from: Bordin, E.S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. Psychotherapy: Theory, Research and Practice 16, Hermanns, J. (2010). Goed geregelde jeugdzorg? In H. Pijnenburg (Ed.), Zorgen dat het werkt. Werkzame factoren in de zorg voor jeugd (pp ). Amsterdam: SWP. Kahneman, D. (2011). Thinking fast and slow. New York: Farrar, Straus and Giroux Lambert, M.J. (1992). Psychotherapyoutcomeresearch: Implicationsforintegrativeandeclectic therapists. In J.C. Norcross, & M.R. Goldfried (Eds.), Handbook of psychotherapy integration(pp ). New York: Basic books. Norcross, J. C., & Wampold, B. E. (2011). Evidence-based therapy relationships: Research conclusions and clinical practices. Psychotherapy, 48, Saffran, J.D., Muran, J.C., Samstag, L. W., & Stevens, C. (2002). Repairing alliance ruptures. In J.C. Norcorss (ed.), Psychotherapy relationships that work(pp ) New York: Oxford University Press. Pijnenburg, H.M. (2010). Zorgen dat het werkt. In H. Pijnenburg (red.), Zorgen dat het werkt. Amsterdam: Uitgeverij SWP (English versionof IntegrativeChange Factors Model publishedin: Journal of Social Intervention: Theory and Practice(2010), 19 (3). Homepage: Pijnenburg, H.M. (2011). Werkzame factoren in jeugdhulp: Een integratief model. In: De Koster, K, De Vos, K., Kerger, D., Roets, G., & Roose, R.(red.), Handboek integrale Jeugdhulp. Aflevering 10: Effectiviteit en efficiency(pp ). Brussel: Uitgeverij Politeia. Pijnenburg, H.M., & Van Hattum, M. (2013). Herzieneversie van het Integratieve WerkzameFactorenmodelvoor de jeugdsector. Intern rapport. Nijmegen: HAN University of Applied Sciences. Rosenzweig, S. (1936). Some implicit factors in diverse forms of psychotherapy. American Journal of Orthopsychiatry, 6(3), doi: /j tb05248.x Van Yperen, T., Van der Steege, M., Addink, A., & Boendermaker, L. (2010). Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg: Stand van de discussie. Utrecht: Nederland Jeugdinstituut. Wampold, B.E. (2001). The great psychotherapy debate: Models, methods and findings. Hillsdale NJ: Erlbaum Pijnenburg VUB Lectoraat Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd Bruggenbouwers tussen onderzoek, praktijk, onderwijs & beleid (onderdeel van Kenniscentrum HAN Sociaal) Google voor introfilmpje: youtube werkzame factoren 15

Cliënt-, professional- en alliantiefactoren: hun relatie met het effect van zorg voor jeugd

Cliënt-, professional- en alliantiefactoren: hun relatie met het effect van zorg voor jeugd Cliënt-, professional- en alliantiefactoren: hun relatie met het effect van zorg voor jeugd Verkenning van kennis en kennishiaten voor het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector Jorien Barnhoorn

Nadere informatie

Elke methode is zo goed als zijn uitvoerders.

Elke methode is zo goed als zijn uitvoerders. Elke methode is zo goed als zijn uitvoerders. Een kritische bespreking van het NJI rapport Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg. Stand van de discussie Drs. Sjef de Vries Elke methode

Nadere informatie

Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg

Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg Stand van de discussie Tom van Yperen Mariska van der Steege Anne Addink Leonieke Boendermaker Januari 2010 (rev.) 2010 Nederlands Jeugdinstituut

Nadere informatie

Wat werkt bij supervisie, intervisie en coaching?

Wat werkt bij supervisie, intervisie en coaching? Wat werkt bij supervisie, intervisie en coaching? Karen van Rooijen Mutsaers Deniz Ince Lenette Rietveld www.nji.nl April 2014 Supervisie, intervisie en coaching zijn middelen die het leren op de werkplek

Nadere informatie

Wat werkt en wie werkt?

Wat werkt en wie werkt? Over effectiviteit en professionaliteit in het reclasseringswerk Wat werkt en wie werkt? Anneke Menger zette samen met haar lectoraat de vraag who works? op de onderzoeksagenda. Daarmee voegt ze een nieuwe

Nadere informatie

factoren voor jeugd en gezin van sociale wijkteams De werkzame de JeugdZaak Samenvattend rapport De JeugdZaak 15 oktober 2014 Maud van Putten

factoren voor jeugd en gezin van sociale wijkteams De werkzame de JeugdZaak Samenvattend rapport De JeugdZaak 15 oktober 2014 Maud van Putten De werkzame factoren van sociale wijkteams voor jeugd en gezin Samenvattend rapport de JeugdZaak PARTNERS MET EXPERTISE EN PASSIE VOOR EEN WERKENDE ZORG VOOR JEUGD. De JeugdZaak 15 oktober 2014 Maud van

Nadere informatie

Wat werkt in multiprobleemgezinnen?

Wat werkt in multiprobleemgezinnen? Wat werkt in multiprobleemgezinnen? Mariska Zoon Nederlands Jeugdinstituut Tijne Berg - le Clercq Infolijn t (030) 230 65 64 e infojeugd@nji.nl November 2014 i www.nji.nl Om multiprobleemgezinnen te helpen,

Nadere informatie

Kwaliteit voor Jeugd. Januari 2012

Kwaliteit voor Jeugd. Januari 2012 Kwaliteit voor Jeugd Januari 2012 Opstellers: Ruud van Herk (DJ) Eva van den Heuvel (DJ) Eline Moerenhout (DJJ) Sabina Postma (DPG) Gerard Ruis (DJ) Michelle Vogels (DJ) 2 Samenvatting Er is in de zorg

Nadere informatie

beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp?

beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp? beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp? Wat werkt in de jeugdhulp? Laagdrempelige hulpverlening aan jongeren van 12-17 jaar Inhoudstafel 1. Inleiding 6 2. Sociaal werk en effectiviteit 8 2.1 Perspectieven

Nadere informatie

Effectieve Jeugdhulpverlening

Effectieve Jeugdhulpverlening Datum: 05/03/2012 Auteur: Sandra Beelen & Itte Van Hecke Versie: definitief Herkomst: Project Jongerenhulpverlening doelst 2 Doel: ter informatie Bestemming: Administratie Welzijn en Samenleving Effectieve

Nadere informatie

Waarom zijn MW-ers zo effectief?

Waarom zijn MW-ers zo effectief? Waarom zijn MW-ers zo effectief? Het MW staat op de tocht. Het is een tijd waarin het MW zich moet positioneren en verkopen, waarin het moeten laten zien dat het effectief is en waarom dat zo is. Aan de

Nadere informatie

Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp

Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp Foto: Martine Sprangers De hulpverlener als brug tussen kennis en cliënt Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp Door Cora Bartelink Hulpverleners vragen zich af hoe zij vraaggericht werken

Nadere informatie

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling?

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling? Beslissen over effectieve hulp Wat werkt in indicatiestelling? 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Tom van Yperen. Met kennis oogsten. Monitoring en doorontwikkeling van een integrale zorg voor jeugd

Tom van Yperen. Met kennis oogsten. Monitoring en doorontwikkeling van een integrale zorg voor jeugd Tom van Yperen Met kennis oogsten Monitoring en doorontwikkeling van een integrale zorg voor jeugd Met kennis oogsten Monitoring en doorontwikkeling van integrale zorg voor jeugd Rede verkort uitgesproken

Nadere informatie

Met jeugdzorg de boer op

Met jeugdzorg de boer op Met jeugdzorg de boer op Verslag van een onderzoek Werkgroep ervaringsleren op de boerderij Noord-Brabant Met jeugdzorg de boer op Verslag van een onderzoek Werkgroep ervaringsleren op de boerderij Noord-Brabant

Nadere informatie

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Best bewezen zorg voor jeugd, duurzaam georganiseerd naar elk jaar beter. Voorwoord Deze notitie werd geschreven naar aanleiding van

Nadere informatie

Deniz Ince, Tom van Yperen, Marja Valkestijn. Top tien positieve ontwikkeling jeugd. Beschermende factoren in opvoeden en opgroeien

Deniz Ince, Tom van Yperen, Marja Valkestijn. Top tien positieve ontwikkeling jeugd. Beschermende factoren in opvoeden en opgroeien Deniz Ince, Tom van Yperen, Marja Valkestijn Top tien positieve ontwikkeling jeugd Beschermende factoren in opvoeden en opgroeien Inleiding Sinds de jaren 80 heeft de aandacht van praktijkwerkers en beleidsmakers

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

Effectieve en duurzame implementatie in de jeugdzorg

Effectieve en duurzame implementatie in de jeugdzorg Effectieve en duurzame implementatie in de jeugdzorg Een literatuurrapportage over belemmerende en bevorderende factoren op implementatie van interventies in de jeugdzorg December 2008 Karlijn Stals Tom

Nadere informatie

Wat werkt bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking?

Wat werkt bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking? Wat werkt bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking? Mariska Zoon www.nji.nl Januari 2012 Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking, hierna lvb-jeugdigen genoemd, zijn jeugdigen

Nadere informatie

De Theory of Change-benadering: weten is méér dan meten

De Theory of Change-benadering: weten is méér dan meten Uit: J. Omlo, M. Bool en P. Rensen (red.) (2013), Weten wat werkt. Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein. Amsterdam: Uitgeverij SWP, pp. 145-164 De Theory of Change-benadering: weten is méér

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Marc Delsing Gert Kroes Jan Willem Veerman Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek

Nadere informatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie TNO-rapport TNO/CH 2012.023 Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg

Nadere informatie

Monitoring en evaluatie vsv-beleid 2012-2015

Monitoring en evaluatie vsv-beleid 2012-2015 Monitoring en evaluatie vsv-beleid 2012-2015 Bijlagen bij jaarrapport 2013 C04095/BA4046 Zoetermeer, 14 april 2014 Inhoudsopgave Bijlage 1 Beleidsreconstructie 5 Bijlage 2 Literatuur en analytisch kader

Nadere informatie

Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom

Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom Naar een gouden standaard Mariska van der Steege Nederlands Jeugdinstituut / NJi Afdeling jeugd en Opvoeding Catharijnesingel 47 Postbus 19221, 3501 DE

Nadere informatie

Literatuurstudie Onderwijsraad Omgang met zorgleerlingen met gedragsproblemen

Literatuurstudie Onderwijsraad Omgang met zorgleerlingen met gedragsproblemen Eindrapportage Literatuurstudie Onderwijsraad Omgang met zorgleerlingen met gedragsproblemen Dr. S.L. Goei en Dr. R. Kleijnen Lectoraat onderwijszorg en samenwerking binnen de keten Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Theoretische onderbouwing van beroepsmatig pedagogisch handelen. Door Gert van den Berg en Marian de Graaf

Theoretische onderbouwing van beroepsmatig pedagogisch handelen. Door Gert van den Berg en Marian de Graaf foto: Wiesje Peels Theoretische onderbouwing van beroepsmatig pedagogisch handelen Weten dat het werkt Door Gert van den Berg en Marian de Graaf 26 Elke interventie heeft een goede theoretische onderbouwing

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie