PwC & milieumaatregelen november 2013 part of it:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.pwc.nl PwC & milieumaatregelen november 2013 part of it:"

Transcriptie

1 PwC & milieumaatregelen november 2013

2 Inhoud Corporate Responsibility: inleiding & context 3 PwC & milieumaatregelen: - Mobiliteit In & rond gebouwen ICT-apparatuur Arbeidsvoorwaarden Diversen PwC & milieumaatregelen November

3 Corporate Responsibility: inleiding & context (1/2) Bij PwC heeft Corporate Responsibility betrekking op vier kwadranten De maatschappelijke vraagstukken waar iedereen mee te maken heeft, vragen om de collectieve inzet van burger, overheid en bedrijfsleven. Als onderdeel van de maatschappij willen wij een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke kwesties. De vier kwadranten van CR Environment Earth Hour Leaders for nature Marketplace Innovatie Code of conduct Thought leadership Responsible Business Milieumaatregelen Environmental stewardship Socioeconomic value Diversity & Inclusion Gelukkig allemaal anders People Mijn projecten Partnerschappen What Matters 2U Community PwC & milieumaatregelen November

4 Corporate Responsibility: inleiding & context (2/2) Corporate Responsibility (CR) gaat over onze verantwoordelijkheid ten opzichte van onze klanten en mensen, het bijdragen aan goede doelen en over het milieu. Milieubeleid is voor PwC een vanzelfsprekend onderdeel van onze bedrijfsvoering. We streven ernaar onze druk op het milieu te beperken. Hiertoe hebben wij al vele maatregelen getroffen. Dit boekje geeft een overzicht van de bestaande milieumaatregelen binnen PwC De vier kwadranten van CR Marketplace Innovatie Code of conduct Thought leadership Environment Environmental stewardship Responsible Business Socioeconomic value Diversity & Inclusion Gelukkig allemaal anders People Mijn projecten Partnerschappen What Matters 2U Community PwC & milieumaatregelen November

5 Mobiliteit (1/7) Op het gebied van mobiliteit streven we ernaar onze druk op het milieu te beperken, onder andere door middel van: Klimaatneutrale autoleaseregeling Keuze voor openbaar vervoer Elektrische autopool Elektrische auto oplaadpunten in garage NS business card Beschikbare bedrijfsfietsen Fiets van de zaak Beperking aantal reiskilometers Actie bandenspanning PwC & milieumaatregelen November

6 Mobiliteit (2/7) Klimaatneutrale autoleaseregeling PwC kent een klimaatneutrale autoleaseregeling op basis waarvan de werknemer, die in aanmerking komt voor een auto, wordt gestimuleerd een relatief zuinige leaseauto te kiezen en zuinig rijgedrag na te streven. Het normleasebedrag wordt verhoogd als de werknemer een relatief zuinige auto bestelt en verlaagd als de werknemer een relatief onzuinige auto bestelt (relatief ten opzichte van de eigen leasecategorie). Resultaat: het gemiddeld werkelijk verbruik (aantal liters per 100km) is in FY13 verder gedaald tot 7,0 (daling van 2,8% t.o.v. FY12). Na afloop van een kalenderjaar of na uitdiensttreding op een eerdere datum dan 31 december vindt afrekening plaats op basis van het rijgedrag in het betreffende kalenderjaar. Als de werknemer zuiniger rijdt dan op basis van de ter beschikking gestelde auto verwacht mag worden, krijgt hij na afloop van het kalenderjaar geld terug. Als meer brandstof is gebruikt dan op basis van de ter beschikking gestelde auto verwacht mag worden, moet de werknemer na afloop van het kalenderjaar bijbetalen. Resultaat: over FY13 hebben 389 PwC ers een bonus voor zuinig rijden ontvangen (een stijging van ruim 18%). PwC & milieumaatregelen November

7 Mobiliteit (3/7) Keuze voor openbaar vervoer Binnen de autoleaseregeling bestaat de mogelijkheid af te zien van een leaseauto en te kiezen voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer. NS business card We stimuleren medewerkers te reizen met het openbaar vervoer door alle medewerkers die gebruik maken van de autoregeling ook een NS business card te geven ten behoeve van incidenteel zakelijk reizen per openbaar vervoer. De werknemer die een mobiliteitsvergoeding/ vergoeding afzien auto ontvangt, heeft geen recht op een NS business card. Resultaat: gedurende FY13 zijn gemiddeld 2,4 treinreizen per PwC FTE gemaakt, een stijging van bijna 5% t.o.v. het jaar ervoor. PwC & milieumaatregelen November

8 Mobiliteit (4/7) Elektrische autopool In 2012 zijn we gestart met een pilot elektrisch rijden voor PwC-medewerkers woonachtig in de regio Amsterdam en Rotterdam. Elektrische auto oplaadpunten garage In de garages van ons kantoor in Amsterdam zijn diverse oplaadpunten voor elektrische auto s voor PwC ers en bezoekers met een elektrische auto. Ook in de garage bij kantoor Utrecht en Rotterdam zijn oplaadpunten geplaatst. PwC & milieumaatregelen November

9 Mobiliteit (5/7) Fiets van de zaak Binnen de autoleaseregeling bestaat de mogelijkheid af te zien van een leaseauto en te kiezen voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Beschikbare bedrijfsfietsen We stimuleren medewerkers te reizen met het openbaar vervoer door alle medewerkers die gebruik maken van de autoregeling ook een NS business card te geven ten behoeve van incidenteel zakelijk reizen per openbaar vervoer. De werknemer die een mobiliteitsvergoeding/ vergoeding afzien auto ontvangt, heeft geen recht op een NS business card. Resultaat: de 20 bedrijfsfietsen beschikbaar op kantoor Amsterdam worden ook regelmatig gebruikt voor klantbezoeken. PwC & milieumaatregelen November

10 Mobiliteit (5/7) Beperking aantal reiskilometers Wij willen de hoeveelheid reiskilometers die direct verband houden met onze werkzaamheden beperken. Als het niet nodig is, rijden we niet. Dit gaat niet ten koste van de dienstverlening aan de klant, maar is wel een manier van slimmer, efficiënter en milieuvriendelijker werken. Bijvoorbeeld door: klantbezoeken en besprekingen zoveel mogelijk te combineren; te werken vanuit het dichtstbijzijnde kantoor; in het team collega s uit de buurt op te nemen; gebruik van alternatief vervoer. Wij rijden zoveel mogelijk samen in dezelfde auto, of reizen met openbaar vervoer. Resultaat: het aantal gereden zakelijke kilometers (gemeten per FTE) in FY13 is verder gedaald naar 134 (daling van ruim 3,5% ten opzichte van FY12). PwC & milieumaatregelen November

11 Mobiliteit (7/7) Bandenspanningactie In 2012 heeft PwC tijdens de Parade (een CR-event bij de vier grootste PwC-kantoren) een bandenspanningsactie gehouden. In dit kader zijn in totaal 464 auto s gecontroleerd. Hierbij is geconstateerd dat 274 auto s (59%) minstens 1 bank met onderspanning had. Resultaat: de bandenspanningactie in september 2012 heeft in totaal bijna bespaard aan benzine en 8,6 ton aan CO 2 uitstoot. PwC & milieumaatregelen November

12 In & rond gebouwen (1/7) In en rond onze gebouwen gaan wij zuinig om met onze middelen. Afvalscheiding & recycling: papier/koffiedik/plastic bekers/glas Duurzame materialen & energiebesparende toepassingen: - Waterbesparing kranen - Papier - Kantoorinrichting - Verlichting - Cradle-to-cradle WC-papier - Voedsel kantine - Fairtrade UTZ certified koffie - Duurzame stroom/gas/elektra PwC & milieumaatregelen November

13 In & rond gebouwen (2/7) Afval scheiding & recycling Glas Glas wordt separaat ingezameld en vervolgens gerecycled. Koffiedik Het koffiedik van de DE-koffieautomaten wordt ingezameld. PwC & milieumaatregelen November

14 In & rond gebouwen (3/7) Afval scheiding & recycling Plastic bekers PwC kiest voor het gebruik van plastic bekers, omdat deze milieuvriendelijker zijn dan de papieren variant. De papieren bekers hebben een plastic laagje dat de recycling van de bekers moeilijker maakt. De plastic bekers worden in speciale afvalbakken verzameld en vervolgens gerecycled. Papier We zamelen gebruikt papier a in. Resultaat: over FY13 heeft PwC ruim 54 ton aan papier, karton en drukwerk gerecycled. PwC & milieumaatregelen November

15 In & rond gebouwen (4/7) Duurzame materialen & energiebesparende toepassingen Waterbesparing kranen In 2012 zijn waterregelaars gemonteerd op de kranen in de toiletten. Hierdoor wordt er aanzienlijk minder water verbruikt tijdens het handen wassen. Papier PwC is het eerste grote accountants- en adviesbureau in Nederland dat een overeenkomst heeft gesloten met FSC Nederland. Het FSC-keurmerk geeft zekerheid dat papier en hout afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen, waar aandacht is voor ecologische, sociale en economische aspecten. Met het convenant committeert PwC zich aan het gebruik van FSC-gecertificeerd papier voor intern en extern gebruik. Resultaat: door plaatsing van warterregelaars in de toiletten wordt voor alle PwC-kantoren tezamen liter water per dag bespaard. Resultaat: in FY13 is door PwC 43 ton aan print- en kopieerpapier ingekocht (een daling van ruim 25% ten opzichte van FY12). PwC & milieumaatregelen November

16 In & rond gebouwen (5/7) Duurzame materialen & energiebesparende toepassingen Kantoorinrichting In onze nieuwe kantoren in eigen beheer gebruiken wij CO 2 vloerbedekking. Verlichting In kantoren gaat het licht automatisch uit in de kamers als er geen beweging is en gebruiken we spaarlampen en lichtdimmers. PwC & milieumaatregelen November

17 In & rond gebouwen (6/7) Duurzame materialen & energiebesparende toepassingen Voedsel kantine In de kantines van de gebouwen zijn veel biologische en fair-trade producten verkrijgbaar, alleen biologisch fruit en halal en vegetarische producten (haccp normen) Fairtrade UTZ certified koffie In april 2012 zijn alle koffieautomaten op de kantoren vervangen. Wij kopen zogenaamde Good Origin koffie in. Deze koffie garandeert een eerlijke prijs voor de koffieboeren en de herkomst is geheel te traceren. Good Origin koffie is Utz Kapeh gecertificeerd. Onder het Utz Kapeh keurmerk (goede koffie in de taal van de Maya s) worden koffieplantages en coöperaties gecertificeerd volgens een gedragscode die eisen stelt aan onder meer de traceerbaarheid, bodemmanagement, gebruik van mest, irrigaties, bescherming van de oogst, veiligheid van werknemers en milieu. PwC & milieumaatregelen November

18 In & rond gebouwen (7/7) Duurzame materialen & energiebesparende toepassingen Cradle to cradle WC-papier In 2013 is een geslaagde proef gedaan met het gebruik van cradle to cradle WC-papier. Duurzame stroom/gas/elektra (groene stroom) In FY13 zijn we overgegaan op aankoop van groene stroom uit Nederland. De kantoren waarvan wij de enige huurder zijn en waar wij dus onze eigen leverancier kunnen kiezen, betrekken hun elektriciteit nu van windenergie. Eerder kochten wij elektriciteit aan die afkomstig was van waterkrachtcentrales in Scandinavië. Volgens de voortschrijdende normen en inzicht van SKAO (dat is een standaard die wij volgen) is deze stroom niet meer volledig groen, maar als vergrijsde groene stroom te beschouwen. Wij hebben daarom deze overstap naar Nederlandse windenergie gemaakt. PwC & milieumaatregelen November

19 ICT-apparatuur (1/3) Duurzame materialen & energiebesparende toepassingen Printers In 2013 zijn al onze kantoren voorzien van nieuwe printers. Bij de keuze in nieuwe printers is een belangrijke overweging het energieverbruik geweest. Alle nieuwe printers tezamen verbruiken naar schatting 100 Mwh minder. Dit kun je vergelijken met 2500 bomen die minder geplant hoeven te worden; dieselautokilometers; 90 retourvluchten binnen Europa of 30 huishoudens energieverbruik De gekozen printers bieden vele voordelen: Energiezuinig. Er kan nu in eco-modus worden geprint waardoor per print tot 30% kan worden bespaard op het tonergebruik. Er wordt gebruik gemaakt van follow-me printing. Dit betekent dat je alleen nog maar door middel van je toegangspas kunt printen. Hierdoor verminderen we het aantal mis-prints en niet opgehaalde prints. Er is geen logopapier meer nodig omdat de printer het logo, in kleur, meedrukt. Alle printers zijn vrijwel geheel recyclebaar op het moment dat deze volledig zijn afgeschreven. Xerox is aangesloten bij het Green World Alliance programma wat betekent dat zorg wordt gedragen voor het ophalen en hergebruiken van de lege toners. PwC & milieumaatregelen November

20 ICT-apparatuur (2/3) Videoconferencing In Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Rotterdam zijn kamers ingericht voor videoconferencing. Hierdoor kan veel bespaard worden op reiskosten en tijd. WebEx WebEx Meeting Center geeft je de mogelijkheid om samen te werken met collega s, klanten en leveranciers, overal en altijd. Deelnemers kunnen deelnemen aan een vergadering vanaf hun pc, smartphone of tablet. Je kunt een presentatie geven, documenten delen, een kick off van een project houden, brainstormen, bestanden bewerken, samenwerken op whiteboard en onderhandelen. Dit alles zonder te reizen en daarom voor een fractie van de kosten van een vergadering waarbij iedere deelnemer fysiek aanwezig moet zijn. Van kleine vergaderingen tot grote gezamenlijke evenementen. Het gebruik van WebEx Meeting Center verlaagt de reiskosten. Resultaat: Medio 2013 is de tool WebEx Meeting Center voor PwC Nederland uitgerold. PwC & milieumaatregelen November

21 ICT-apparatuur (3/3) Videoconferencing Bij de aanschaf van ICT apparatuur is het energie aspect altijd een belangrijke afweging bij de keuze. Recyling ICT apparatuur Gebruikte apparaten gaan naar erkende opkopers en worden of opnieuw in de markt gebracht of op een milieuvriendelijke manier gedemonteerd en hergebruikt. Dit geldt ook voor de inname van alle Blackberry s bij de omruil van alle telefoons in het najaar van Resultaat: Het gebruik van ICT apparatuur produceert warmte waardoor er gekoeld dient te worden: de afgelopen periode is de koel temperatuur verhoogd van 18 naar 22 graden celcius waardoor een forse energiebesparing is gerealiseerd. PwC & milieumaatregelen November

22 Arbeidsvoorwaarden (1/3) Thuiswerkregeling PwC staat onder voorwaarden toe dat een werknemer thuis werk verricht. PwC onderscheidt de volgende drie varianten: 1. incidenteel thuiswerken; 2. structureel thuiswerken met thuiswerkovereenkomst (tot maximaal één dag per week); en 3. structureel thuiswerken met telewerkovereenkomst (tot maximaal één dag per week). Plaatsonafhankelijk werken van GTS-er Van alle medewerkers van GTS hebben ca. 80 personen de keuze 1 dag per week dichter bij huis of thuis te werken. Hierdoor wordt de verkeersdeelname verminderd en wordt bespaard op reisvervuiling. Resultaat: reductie van woonen werkverkeer doordat 80 GTS ers 1 dag per week dichter bij huis of thuis kunnen werken. PwC & milieumaatregelen November

23 Arbeidsvoorwaarden (2/3) Flexibele werktijden Een werknemer kan PwC onder voorwaarden verzoeken zijn werktijden aan te passen aan zijn persoonlijke omstandigheden zonder dat er sprake is van een aanpassing van de arbeidsduur. Naast de persoonlijke flexibiliteit die met deze arbeidsvoorwaarden te creëren is, wordt ook buiten de spits gereisd en is dit minder milieubelastend (vermijden filerijden). Meer flexplekken Door efficiënt gebruik van flexplekken, is er per werknemer minder vierkante meter kantoor nodig. Naast de vele voordelen voor werknemers zelf (productiever, nieuwe contacten, makkelijker kennisdelen, etc.) is er sprake van reductie van vastgoedkosten, inventaris en verminderde CO 2 uitstoot door verkleining benodigde kantooroppervlakte. PwC & milieumaatregelen November

24 Arbeidsvoorwaarden (3/3) Interne L&D voorzieningen Opleidingen voor PwC ers worden op de campus (inhouse) gegeven waardoor minder kilometers gereisd hoeft te worden door de medewerkers. Resultaat: over FY13 is het aandeel interne trainingen als onderdeel van alle trainingen gesten met ruim 6,5% naar 44,6%. PwC & milieumaatregelen November

25 Diversen (1/3) Duurzaam inkoopbeleid We hanteren een duurzaam inkoopbeleid, vastgelegd in de Supplier Code of Conduct, op het gebied van catering, gezondheid, mobiliteit en huisvesting. Dit beleid heeft als uitgangspunt dat we onze leveranciers vragen zich te conformeren aan bedrijfsethische standaarden en duurzame ontwikkeling. Jaarlijkse actie - Earth Hour Tijdens Earth Hour, een wereldwijd initiatief van het Wereld Natuur Fonds, gaat overal ter wereld een uur lang het licht uit. Ook PwC doet ieder jaar mee en symbolisch gaan de lichten een uur uit. We spreken hier van symbolisch, omdat de kantoorpanden van PwC voorzien zijn van lichtsensoren en al besparend zijn. De verkleining van de milieu-impact is dan ook minimaal. We willen met deze actie een signaal geven dat we zuiniger moeten omgaan met onze aarde en onze krachten moeten bundelen voor duurzame oplossingen. PwC & milieumaatregelen November

26 Diversen (2/3) Aansluiting platform - Leaders for nature PwC is aangesloten als lid bij Leaders for Nature, een bedrijvenplatform waarbij zo n twintig grote ondernemingen zijn aangesloten. Het platform is gericht op de bijdrage van bedrijven aan het behoud en de bescherming van biodiversiteit en ecosystemen. Leaders for Nature organiseert onder meer ieder jaar een grote bijeenkomst waarin deelnemers ideeën bedenken en delen voor het verder verduurzamen van hun eigen organisatie. Resultaat: in december 2013 zal ten kantore van PwC wederom een Leaders for Nature bijeenkomst worden gehouden. PwC & milieumaatregelen November

27 Diversen (3/3) CO 2 compensatie We zijn actief bezig met het beperkten van onze CO 2 uitstoot door het treffen van energiebesparende maatregelen. Digitalisering informatieverstrekking Elektronische dossiers (i-file) Blackberry s voor veel PwC ers: meer gebruik digitale medium in plaats van printen Loonstroken medewerkers online beschikbaar (niet langer per post verstuurd) Spark: nieuw social networking tool, voor alle PwC ers toegankelijk voor het delen van basis van profielen, thema s, weblogs enz i-connectie en overige nieuwsbrieven online beschikbaar. PwC & milieumaatregelen November

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap MVO-jaarverslag Jumbo Supermarkten Een duurzame boodschap Onze MVO-strategie Inhoudsopgave Managementverklaring 3 Samenvatting 4 1 MVO-strategie 6 2 Energie 8 Vermindering CO 2 emissies 8 Energiebesparing

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie

Duurzaamheidsraport Overwijk Koffiesystemen BV 1 mei 2015 ONS DUURZAAMHEIDSBELEID

Duurzaamheidsraport Overwijk Koffiesystemen BV 1 mei 2015 ONS DUURZAAMHEIDSBELEID Duurzaamheidsraport Overwijk Koffiesystemen BV 1 mei 2015 ONS DUURZAAMHEIDSBELEID Duurzaamheid Café Salento en duurzaamheid zijn al jarenlang nauw met elkaar verbonden. Ook in 2014/2015 hebben wij weer

Nadere informatie

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor sprogramma bij de reisgids voor duurzaamheid, energie en klimaat in Alphen aan den Rijn 2014-2020 Van A naar D: Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO De bewuste bloemist Tips en voorbeelden over MVO Vooraf Voor je ligt de brochure de bewuste bloemist. Deze brochure is ontwikkeld voor (ambulante) bloemisten die in hun bedrijf aan de slag willen met Maatschappelijk

Nadere informatie

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON december 2013 U wilt lage energiekosten. INHOUD COLOFON december 2013 06 05 voorwoord Duurzame energie, dat is waar

Nadere informatie

MVO JAARVERSLAG 2014. Inhoudsopgave. MVO Visie en beleid. MVO Ontwikkeling. Over De Haan. De Sociale Haan. De Groene Haan

MVO JAARVERSLAG 2014. Inhoudsopgave. MVO Visie en beleid. MVO Ontwikkeling. Over De Haan. De Sociale Haan. De Groene Haan MVO JAARVERSLAG Wij geloven dat elk bedrijf een belangrijke rol heeft in het socialer en duurzamer maken van onze samenleving. Dit hoeft helemaal niet ten koste te gaan van de lange termijn financiële

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

De groene kant van de zwarte motor. maas coffee. your green selection.

De groene kant van de zwarte motor. maas coffee. your green selection. De groene kant van de zwarte motor. maas coffee. your green selection. Uw footprint met MAAS International Duurzame koffie Introductie Het onderwerp duurzaamheid is zo breed dat velen door de bomen het

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 2009 2010 Een duurzame visie, een praktische aanpak. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Visie Door mensen dagelijks de zekerheid te bieden van goede hygiëne, dienen we direct hun gezondheid. We zien

Nadere informatie

Duurzaamheid Sloterdijk III

Duurzaamheid Sloterdijk III Duurzaamheid Sloterdijk III In opdracht van: projectorganisatie Westpoort/Sloterdijken Projectnummer: 13085 Steven Poppelaars MSc Drs. Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

Shake the Pllanet! Maatschappelijk Verantwoord Lowlands

Shake the Pllanet! Maatschappelijk Verantwoord Lowlands Shake the Pllanet! Maatschappelijk Verantwoord Lowlands Augustus 2009 Inhoudsopgave 1. SHAKE THE PLLANET...3 2. GROENE EN VERANTWOORDELIJKE FESTIVALS... 3 3. VERVOER...4 4. ENERGIE...5 5. AFVAL...6 6.

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Business case Green IT in het MBO. Casus Power Management Rijn IJssel

Business case Green IT in het MBO. Casus Power Management Rijn IJssel Business case Green IT in het MBO Casus Power Management Rijn IJssel September 2013 1 Inleiding Computers en randapparatuur verbruiken thuis en op het werk in Nederland een flinke hoeveelheid elektrische

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 1 september 2014 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider Manja Nicolai-Buijen Auteur(s) Jurgen Ooms Projectnummer 0495501 Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD DOING OING ELLBY Maatschappelijk jaarverslag 2010 DOING ELL BY McDonald s Nederland OOD 1 xx Voorwoord xx Over McDonald s xx Bewuste leefstijl xx Beter milieu xx Duurzame keten xx Groei van onze mensen

Nadere informatie

CWT is Groen! Inhoud. p. 3. Corporate Social Responsibility. p. 4. De medewerker staat centraal. p. 5. Work@Home. p. 6. The Carbon Neutral Company

CWT is Groen! Inhoud. p. 3. Corporate Social Responsibility. p. 4. De medewerker staat centraal. p. 5. Work@Home. p. 6. The Carbon Neutral Company CWTisGroen! Inhoud Corporate Social Responsibility p. 3 De medewerker staat centraal p. 4 Work@Home p. 5 The Carbon Neutral Company p. 6 Milieu en de interne organisatie p. 7 Milieubewust reizen p. 10

Nadere informatie

Duurzame Waddeneilanden

Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Secretariaat De Waddeneilanden

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

MAGAZINE IN DIT NUMMER:

MAGAZINE IN DIT NUMMER: ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER BEDRIJFSVOERING EN ICT VOOR WONINGCORPORATIES MAGAZINE 2 E JAARGANG NUMMER 1, 2011 IN DIT NUMMER: PORTRET I&A AFDELING - YMERE SCHRIJFT GESCHIEDENIS DUURZAME BEDRIJFSVOERING

Nadere informatie