Een landelijke portal. voor de sociale huursector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een landelijke portal. voor de sociale huursector"

Transcriptie

1 Een landelijke portal voor de sociale huursector Rotterdam, juni 2010

2 Dit is een publicatie van de SEV. U kunt SEV-publicaties downloaden op SEV Postbus BW Rotterdam Telefoon De SEV ontwikkelt innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen. Wij zijn onafhankelijk, maar kunnen niet zonder initiatiefrijke netwerkpartners. Samen met hen beproeven we ideeën voor innovaties in de praktijk. 2

3 Een landelijke portal voor de sociale huursector VOORWOORD Er zijn van die onderwerpen waarvan je je afvraagt waarom de markt of een andere partij ze niet oppakt. Eén landelijke sociale huurportal is zoiets. Als je een koopwoning zoekt waar dan ook in Nederland, begin je vaak met funda.nl, jaap.nl of een andere landelijke koopportal. Maar bij de zoektocht naar een sociale huurwoning, moet je als woningzoekenden maar net weten hoe de woonruimteverdeling in een bepaalde regio is georganiseerd en welke aanbieder dat regelt. Ook de manier waarop een sociale huurwoning wordt aangeboden, verschilt enorm. In de ene regio is de woonmarketing duidelijk beter en de informatie transparanter dan in de andere regio. Niet alleen de SEV verbaast zich hierover. Ook kamerleden doen dat met enige regelmaat. Met deze verbazing startte de SEV een haalbaarheidsonderzoek naar één landelijke sociale huurportal in opdracht van het ministerie van VROM/WWI. Aanvankelijke scepsis ('wie zit er nou eigenlijk op te wachten?') sloeg al snel om in enthousiasme. Tijdens twee landelijke ICT-sessies bleken corporaties, ICT-aanbieders, aanbieders vanuit de koopmarkt en aanbieders regionale aanbodmodellen vol energie en ideeën te zitten. Het resultaat is bijgaand haalbaarheidsonderzoek waarin RIGO en Orka Advies hun kennis en expertise hebben gebundeld. Drie varianten passeren de revue. Voor een eenvoudige versie 1.0 (een eenvoudige doorlink pagina à la is in het kader van dit onderzoek al het materiaal verzameld en beschikbaar. Wat de SEV betreft, is die versie er binnen een half jaar. Een meer complexe versie 3.0 (matchingsvariant) vergt nog wat meer energie. Regelgeving en aanbod van sociale huurwoningen moeten gestandaardiseerd worden. Ook technisch gezien is deze site complexer. Aedes zou een uitstekende partner zijn om hierin het voortouw te nemen. Aedes is immers al bezig onder de naam CORA (corporatie referentie architectuur) met een uniformering van de woningadministratie. En wie weet, is er dan over een tijdje één landelijke sociale huurportal waar matching daadwerkelijk mogelijk is. Wat de SEV betreft, staat de klant hierin centraal. De woningzoekenden kunnen dan niet alleen eenvoudig en transparant een sociale huurwoning zoeken, maar ook meteen reageren en een aanbod accepteren. Niet alleen een sociale huurwoning in de eigen regio, maar ook één aan de andere kant van Nederland. Het digitale aanbod in de sociale huursector is dan zelfs een stap verder dan het digitale aanbod van de koopsector! Anne-Jo Visser Programmaregisseur SEV 3

4 4

5 Een landelijke portal voor de sociale huursector INHOUDSOPGAVE Voorwoord Samenvattend advies Aanbevelingen Bevindingen Een Funda voor de sociale huursector? Een terugkerende gedachte Van Huisvestingswet naar huurportal Een rondje op het wereldwijde web Zoeken in andere sectoren Op zoek naar een woning Aspecten van woonruimteverdeling Zoeken in een andere gemeenten Een tussenstop Drie hoofdmodellen Versie 1.0: de linkvariant Versie 2.0: de zoekvariant Versie 3.0: de matchingvariant Stapsgewijze doorontwikkeling Van huurportal versie 1.0 naar Vooraf: een verkenning van trends De werking van huurportal De uitdagingen voor huurportal De aanpak richting huurportal Colofon

6 6

7 Een landelijke portal voor de sociale huursector 1. SAMENVATTEND ADVIES De SEV heeft RIGO en ORKA-advies Tineke Booi opdracht gegeven een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden voor een landelijke huurportal: een website die, à la Funda in de koopsector, inzicht biedt in het vrijkomende aanbod van sociale huurwoningen in alle Nederlandse gemeenten. We presenteren hier onze voornaamste aanbevelingen (1.1), gevolgd door de achterliggende bevindingen (1.2). 1.1 Aanbevelingen Drie hoofdvarianten voor een landelijke huurportal Versie 1.0 is een eenvoudige doorlink website (vergelijkbaar met die bijvoorbeeld een lijst of een kaart met alle Nederlandse gemeentenamen laat zien. Als je erop klikt, word je doorgeleid naar de (regionale of lokale) website waarop het sociale huuraanbod in de betreffende gemeente wordt gepresenteerd. De mogelijkheden van deze versie zijn beperkt: het is niets meer dan een website die je snel bij de verdelingssite brengt waar je moet zijn. Deze site is bijzonder eenvoudig in de lucht te brengen, en de onderhoudskosten zijn zeer gering. Twee keer per jaar controleren of de links nog actueel zijn, volstaat. Versie 2.0 is een website waarop het landelijk beschikbare huuraanbod wordt verzameld en gepresenteerd. Er zijn twee manieren om deze site te realiseren. Op de passieve manier (à la jaap.nl) struint een webspider op de achtergrond de bestaande verdelingssites af, om het aangetroffen aanbod vervolgens te verzamelen op één website. Op de actieve manier (à la funda.nl) leveren alle woningcorporaties zélf informatie (bij voorkeur via de CORA-standaard) aan, die vervolgens op de landelijke site wordt geplaatst. Op deze site kun je dus zoeken in het landelijke aanbod (de toegevoegde waarde zit ook in de vernieuwende zoekfuncties) maar wie wil reageren, moet doorklikken naar de achterliggende verdelingssite. Versie 3.0 is de voorgaande versie aangevuld met de mogelijkheid om ook daadwerkelijk tot een match te komen. Je kunt dus reageren op vrijkomende woningen en als nieuwe huurder worden geselecteerd. Deze variant is complex vanwege de diversiteit aan regelgeving. Uniformiteit (met een mogelijkheid van lokaal of regionaal maatwerk) is een voorwaarde, evenals standaardisering van informatie. en de bijbehorende tussenstappen Er zijn natuurlijk tussenstappen denkbaar, die versie 1.0 geleidelijk uitbouwen tot 2.0 en verder. Interessant daarbij is de gedachte om direct beschikbaar aanbod (waar dus geen opgespaarde wachttijd of iets dergelijks voor nodig is) snel toe te voegen aan de landelijke site. Daar zijn twee argumenten voor. Juist mensen die over langere afstand verhuizen (bijvoorbeeld omdat ze elders een baan krijgen) hebben snel een andere woning nodig. En in krimpregio s (waar woningen direct beschikbaar zijn) heeft men behoefte aan woningzoekenden van ver. 7

8 SEV-huurportal versie 1.0 is beschikbaar De basis voor versie 1.0 vormen de verdelingssites die van toepassing zijn in ruim 440 gemeenten. Het uitzoekwerk, waarin al die gemeenten worden gekoppeld aan de bijbehorende website, hebben we in het kader van dit project alvast uitgevoerd. Het resultaat heeft de vorm van een Excel-bestand waarin per gemeente staat aangegeven welke hyperlink moet worden gevolgd om bij de juiste verdelingssite te komen. De SEV kan dit bestand ter beschikking stellen van de partij die bereid is er een website van te maken en onderhouden. Die kan vervolgens snel in de lucht zijn. Een initiatiefgroep wil aan de slag Vanuit de corporatiesector heeft een groep I&A-ers, tevens deelnemers in CORA, het initiatief genomen om aan de randvoorwaarden te gaan werken voor een versie 2.0 of zelfs Bevindingen 1. Het pleidooi voor een landelijke huurportal komt met een zekere regelmaat terug, vooral in de politieke arena. Meer transparantie en betere informatievoorziening zijn de bijbehorende trefwoorden. 2. Als je op Google een plaatsnaam plus de term huurwoning intypt, krijgt je een aanzienlijke lijst hits voordat je de woonruimteverdelingsite van de plaatselijke woningcorporatie bereikt. Dat is op z n minst vreemd. Sites waarop tegen betaling particuliere huurwoningen worden aangeboden, zijn veel makkelijker te vinden. 3. De meeste mensen zoeken hun volgende woning dicht bij hun huidige, of in een specifieke gemeente, hooguit regio. Onderzoek toont aan dat men vooral verhuist binnen een straal van 5 km tenzij er specifieke verhuisredenen zijn zoals onderwijs of werk. Kijken we naar het zoekgedrag binnen een regio dan komt zo n 25% van de woningzoekenden van buiten de regio. 4. In discussies over de toekomst wordt gewezen op mogelijk sterke veranderingen in zoekgedrag. Het gebruik van internet wordt bijvoorbeeld steeds meer vanzelfsprekend. De senioren van straks verhuizen vaker en verder dan hun voorouders. De toenemende flexibiliteit in werktijd en werkplek heeft nu reeds consequenties voor het vestigingsgedrag. Dergelijke ontwikkelingen kunnen de zoekrange van mensen, en daarmee het nut van een landelijke portal, de komende jaren aanmerkelijk gaan vergroten. 5. Aan de kant van de verdelingsregels zien we tegenstrijdige ontwikkelingen. De afgelopen jaren zagen we vermindering van regelgeving (zoals het afschaffen van passendheidscriteria) en de nieuwe Huisvestingswet beoogt dat door te zetten. In gebieden waar de markt ontspant de krimpregio s is dat ook een logische ontwikkeling. Aan de andere kant is er de overeenstemming met Brussel om 90% van het sociale huuraanbod toe te wijzen aan inkomens onder Recente rapporten over herziening van de woningmarkt bepleiten veelal een meer marktconforme huurstelling én een strakkere relatie tussen huur en inkomen. Vanuit deze hoeken zal de regeldruk eerder toe- dan afnemen. 6. Aan de kant van de techniek zijn de mogelijkheden welhaast onbeperkt. De bestaande verdelingssites zullen zich de komende jaren verder ontwikkelen, met betere zoekinformatie, nieuwe manieren waarop het aanbod wordt gepresenteerd, nieuwe diensten en tal van zaken die we ons nu nog niet kunnen voorstellen. 8

9 Een landelijke portal voor de sociale huursector 7. De technische mogelijkheden vormen ook geen belemmeringen bij het ontwikkelen van een landdekkende portal. De belemmeringen zitten niet in de techniek maar in de vraag wie er belang bij heeft om zo n site te bouwen en exploiteren. 8. Woonruimteverdeling is niet alleen een manier om vraag en aanbod te matchen. Het is vooral in een krappe woningmarkt ook een beleidsinstrument waarmee onrechtvaardige en onevenwichtige verdelingseffecten (zoals verdringing en segregatie) kunnen worden bestreden. Die kant van het verhaal komt onder andere tot uitdrukking in voorrangsregels en passendheidscriteria en is sterk lokaal of regionaal gebonden. Bij een landelijke presentatie van het huuraanbod vergt uitleg bij de lokale/regionale verdelingsregels bijzondere aandacht. 9. De mogelijkheden om tot een landelijke presentatie van het sociale huuraanbod te komen, zijn gebaat bij uniformering van de wijze waarop corporaties informatie over hun woning administreren. Onder de naam CORA (corporatie referentie architectuur) wordt momenteel aan standaardisering gewerkt heeft een huursite ontwikkeld, analoog aan hun koopsite. In onze terminologie gaat het dan om een versie 2.0-website, waarop het landelijke huuraanbod wordt verzameld door de bestaande verdelingssites geautomatiseerd af te struinen. WoningNet heeft aangekondigd op korte termijn met een versie 1.0-huurportal voor de corporatiesector te zullen komen. 11. Gelet op de repeterende roep om een landelijk portal, de slechte bezoekbaarheid van de bestaande sites en de kansen die de technische ontwikkelingen bieden, mag een eenvoudige portal een 1.0-versie die je snel op de juiste site brengt eigenlijk niet ontbreken. 12. Welke partijen zouden voor de ontwikkeling, organisatie en het beheer van een landelijke huurportal in aanmerking komen? Commerciële partijen liggen niet in de rede: die komen zelf wel met initiatieven als ze daar brood in zien. Nadeel daarvan is wel dat dit ongewisse kwaliteit kan opleveren en zoals enkele corporaties hebben ervaren met woningzoekenden via jaap.nl, veel werk voor de corporaties van wie woningbezit door een commerciële website wordt aangeboden. 13. Het ligt voor de hand dat de corporatiesector deze uitdaging zelf oppakt. Zo houdt de sector zelf de regie op de ontwikkelingen en borgt ze bovendien de kwaliteit: ze is dan niet meer overgeleverd aan spiderende commerciële organisaties. Aedes staat dan, als brancheorganisatie van de sociale verhuurders, voorop. Deze partij heeft bovendien goed zicht op de ontwikkelingen bij haar leden, en dat maakt het actueel houden van de site overzichtelijk. Bovendien is er al een platform aanwezig met de benodigde know-how (CORA). 14. Alternatieven zouden de VNG of de Woonbond kunnen zijn. Combinaties zijn denkbaar. 15. Te overwegen is een aanpak waarin de SEV, in samenspraak met de beoogd beheerder van het huurportal, een prijsvraag uitschrijft onder ICT-aanbieders die op dit gebied actief zijn. Winnaar is de partij die de zoekinformatie het meest toegankelijk presenteert. Dat levert publiciteit op (zowel voor de site als voor de ontwikkelaar) en bovendien een state-of-the-art website (zonder ontwikkelkosten voor de beheerder). 16. Op het gebied van de presentatie van het beschikbare sociale huuraanbod kan nog het nodige verbeterd worden. We verwachten dat een gezonde vorm van marktwerking de komende jaren voor deze kwaliteitsverbetering zal zorgen. Daarmee is een transparante, doorzichtige huurmarkt echter nog niet bereikt. Op weg daarheen is vereenvoudiging en reductie van de regelgeving nodig. Omdat die, gelet op het belang van een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woonruimte, niet zomaar buitenspel kan worden gezet, ligt hier ook een publieke opgave. 9

10 17. Tijdens de rondetafelconferenties was er grote overeenstemming over het belang van draagvlak bij en betrokkenheid van de woningcorporaties. Realiseert de sector zich voldoende dat ICT en internet steeds nadrukkelijker een centrale rol in de informatie-uitwisseling spelen? 10

11 Een landelijke portal voor de sociale huursector 2. EEN FUNDA VOOR DE SOCIALE HUURSECTOR? Met regelmaat wordt de komst van een Funda voor de sociale huursector bepleit. Een landdekkend webportal, waarop het vrijkomende aanbod aan sociale huurwoningen inzichtelijk en toegankelijk wordt gepresenteerd. Welke overwegingen spelen daarbij een rol? 2.1 Een terugkerende gedachte De gedachte van een landelijke portal, die het woningaanbod in de sociale huursector inzichtelijk en toegankelijk maakt voor woningzoekenden, is op zichzelf niet nieuw. Pogingen om de portalgedachte in daden om te zetten, zijn tot nog toe nauwelijks succesvol geweest. Toch blijft de gedachte met een zekere regelmaat naar voren komen, recent nog bij de kamerbehandeling van de kaderbrief over de vernieuwing van de Huisvestingswet. Bij die behandeling heeft ook de minister van VROM/WWI aangegeven voorstander te zijn van een (landelijke) website of een portal. De gedachte van een website waarop je het actuele landelijke woningaanbod in de sociale huursector kunt zien, en waar je als woningzoekende liefst ook direct je belangstelling kenbaar kunt maken, is erg aantrekkelijk. Bouwen maar, zou je bijna zeggen. Toch zijn er (ook lerend uit eerdere ervaringen) redenen om daar terughoudend in te zijn. Zo is er bijvoorbeeld het probleem van de buiten- en de binnenkant: een mooie webschil rond het woningaanbod is best te bouwen, maar daarachter gaan nog in veel gemeenten lokale en regionale verdelingsregels schuil die de daadwerkelijke verhuismogelijkheden aanzienlijk beperken. Laten we kijken welke opvattingen we zoal tegenkomen. 2.2 Van Huisvestingswet naar huurportal De Tweede Kamer De basis van deze voorstudie is gelegen in de Kamerbehandeling van de kaderbrief over de vernieuwing van de Huisvestingswet. In dit overleg tussen toenmalig minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) met de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie overhandigt Kamerlid Jansen (SP) de minister een exemplaar van de SP-notitie Schrap de wachtlijstbelasting, waarin de SP vier voorstellen voor de nieuwe Huisvestingswet doet. Eén van deze voorstellen behelst het inzichtelijk maken van het woningaanbod via één kanaal : Het komt nog erg vaak voor dat woningcorporaties hun woningen via een eigen medium aan de man brengen, in plaats van op dit gebied samen te werken door middel van een gezamenlijk loket, een website en/ of een woonkrant. In het kader van de klantvriendelijkheid, transparantie en efficiency van de woonruimteverdeling is dit een slechte zaak. Aanbieders van sociale huurwoningen moeten worden verplicht 11

12 om woonruimte in het sociale segment ten minste aan te bieden via een gemeenschappelijk kanaal. In ieder geval op gemeentelijke, maar bij voorkeur op regionale en indien mogelijk op landelijke schaal. 1 In reactie hierop geeft de minister aan de opvatting te delen dat aanbieding via één kanaal klantvriendelijk is en bijdraagt aan de transparantie en toegankelijkheid van de markt. De minister denkt hierbij aan een gezamenlijk loket, website of woonkrant. Twee citaten uit deze brief zijn in dit kader relevant 2 : Ik zal er naar streven het aanbieden via één kanaal in de herziene Huisvestingswet onderdeel te maken van de procesvoorwaarden voor instelling van een huisvestingsverordening op lokaal, dan wel regionaal niveau in geval van WGR-plusregio s. In gemeenten en regio s waar geen huisvestingsverordening is ingesteld, wil ik de wenselijkheid van gemeenschappelijke aanbieding en de noodzaak van samenwerking onder de aandacht brengen van betrokken partijen. Te verwachten is dat het gemeenschappelijk aanbieden van sociale huurwoningen tot de nodige samenwerking tussen de betrokken sociale verhuurders en afstemming over de woninginformatie zal leiden. Gemeenten kunnen de samenwerking tussen corporaties bevorderen door dit onderdeel te maken van de met corporaties te maken prestatieafspraken. Ten slotte wil ik, mede naar aanleiding van het voorstel van het lid Jansen voor een richtlijn voor woninginformatie, de informatievoorziening over het woningaanbod van sociale verhuurders op landelijk niveau verbeteren. Ik denk hierbij aan het stimuleren van de ontsluiting van het marktsegment betaalbare en goedkope huurwoningen via een landelijke website op een vergelijkbare wijze als voor koopwoningen. Vanuit een oogpunt van toegankelijkheid en transparantie van de markt ben ik voorstander van een dergelijke landelijke website. Dit zal ook de ontwikkeling van de kwaliteit van de informatievoorziening ten goede komen. Ik zal daarom over de mogelijkheden en de opzet van een dergelijk landelijk informatiesysteem in overleg treden met de landelijke koepels van gemeenten, woningcorporaties en huurders. 3 Voorstel nieuwe Huisvestingswet 4 In het inmiddels controversieel verklaarde voorstel voor de nieuwe Huisvestingswet is het aanbieden van woningen via één kanaal (in afwijking van het eerste citaat) niet als procesvoorwaarde opgenomen. Wel krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid in de huisvestingsverordening regels te stellen omtrent de wijze van bekendmaken van het aanbod (art. 21). De Memorie van Toelichting (MvT) bij dit wetsvoorstel voegt hieraan toe dat het er omgaat dat woningzoekenden op één adres kennis kunnen nemen van de beschikbare woningen. Het is niet de bedoeling dat een woningzoekende diverse woningcorporaties, particuliere verhuurders en wellicht nog anderen langs moet om een overzicht van de beschikbare woningen te krijgen. Dit tevens vanuit het streven naar transparantie. Wat betreft de vorm geeft het MvT aan dat het loket verschillende vormen kan hebben: een woonwinkel, een internetsite of een wekelijkse woningkrant: De vorm is hierbij niet van belang, van belang is wel dat een woningzoekende op eenvoudige wijze een overzicht van de beschikbare woningen kan krijgen tegen acceptabele kosten. 1 Jansen P. (SP- Tweede Kamerlid), maart 2008, Schrap de Wachtlijstbelasting! Hoe woningzoekenden beboet worden voor het falen door overheden en corporaties, p Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr Tweede Kamer, vergaderjaar ,

13 Een landelijke portal voor de sociale huursector Aan deze doelstellingen voegt het ministerie van VROM/WWI toe dat een portal wellicht kan bijdragen aan het vergroten van de dynamiek op de sociale woningmarkt. 5 Ook zou een koppeling tussen huur- en koopmarkten tot stand kunnen worden gebracht. Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat aan de wens om de portalgedachte nader te verkennen een aantal verschillende doelstellingen ten grondslag liggen: Transparantie Toegankelijkheid Efficiency Kwaliteit van informatievoorziening Vergroten dynamiek sociale woningmarkt Klantvriendelijkheid Koppeling tussen huur- en koopmarkt Samenwerking woningcorporaties Van woningnet.nl naar een 1.0 huurportal? In 2003 zag het licht. Deze website presenteerde het actuele aanbod van sociale huurwoningen van de deelnemende woningcorporaties. WoonDomein.nl was een initiatief van de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH), Maaskoepel en WoningNet. Tezamen vertegenwoordigden deze organisaties meer dan 115 woningcorporaties en bijna de helft van het Nederlandse corporatiebezit. De site kende de volgende doelstellingen: De gezamenlijke ontwikkeling van één centrale ingang zorgt ervoor dat de consument het woningaanbod en de corporaties zelf makkelijker vindt en herkent, en draagt daardoor bij aan een consumentgerichter imago van de huursector. Het uiteindelijke doel is het de consument eenvoudiger te maken een huurwoning te zoeken. [ ] door een overzicht te bieden van het actuele aanbod en inzicht in de regelgeving. Hierdoor zijn de consumenten beter in staat de woning te kiezen die bij hen past. Een betere aansluiting tussen de specifieke vraag van de consumenten en de woningen zal leiden tot snellere verhuringen. Dat bespaart de corporaties onnodig werk en voorkomt dat woningen onnodig leegstaan. 5 VROM/WWI, Notitie Haalbaarheid Portal Sociale Huursector. 13

14 Pogingen om Woondomein te laten uitgroeien tot dé landelijke website voor de corporatiesector, inclusief particuliere aanbieders, mislukten. De site is omgedoopt tot en faciliteert corporaties die hun woonruimteverdelingprogramma afnemen van WoningNet. WoningNet heeft aangekondigd medio juni 2010 een nieuwe website voor corporatiewoningen in de lucht te brengen. In de terminologie van deze rapportage gaat het daarbij om een versie 1.0 van een landelijke portal. De woningzoekende die op de startpagina komt, tikt de naam van de plaats in waar hij of zij de woonwensen wil verkennen en komt automatisch op de betreffende woonruimteverdelingsite. Een regioportal De gemeenten in de regio Twente, en de daar werkzame en in de vereniging WOON samen optrekkende woningcorporaties, namen vrij recent het initiatief tot een regionale huurportal. Sinds januari 2009 is in de lucht. De Twentse portal wil niet alleen toegang bieden tot de sociale huursector maar ook tot het duurdere huur- en het koopaanbod van de corporaties. Vooralsnog is het aantal woningen dat via de site wordt aangeboden echter beperkt. 14

15 Een landelijke portal voor de sociale huursector 2.3 Een rondje op het wereldwijde web Een middagje surfen levert in ieder geval op dat je niet makkelijk bij de juiste verdelingssite komt. Als je googlet op huurwoning + plaatsnaam, dan kom je op meerdere pagina s met hits. De eerste pagina s verwijzen vooral naar websites die in particuliere huurwoningen bemiddelen. / / / / / en-ga-zo-maar-door Aan vrijwel al deze sites zijn kosten verbonden. De meeste sites maken gebruik van de spidertechniek. Met die techniek worden de websites van verhuurders en makelaars afgestruind, waarna het verzamelde huuraanbod wordt gepresenteerd. De website illustreert hoe dat werkt: Soms ontmoeten de verdelingsregels van de sociale huursector de wereld van de particuliere verhuur. Op kun je zelfs urgentiepunten kopen! 15

16 Het blijft vreemd dat je, als je googelt op huurwoning + plaatsnaam, eerst tal van particuliere aanbieders ziet verschijnen en pas veel verderop de link naar een verdelingswebsite van de sociale verhuurders. Op zich rechtvaardigt dit al de oprichting van een landelijke toegangsportal. 2.4 Zoeken in andere sectoren Op het wereldwijde web kun je vanachter je computer vliegtickets naar waar je maar wilt bestellen. Maar hoe gaat het met het zoeken naar plaatsgebonden activiteiten? Wat zien we in sectoren die deels vergelijkbaar zijn met het zoeken van een huurwoning? Als je zoekt naar een crèche, een school, een ziekenhuis of een zorginstelling, zijn er dan landelijke portals die je snel de weg wijzen door het beschikbare aanbod? We laten een paar voorbeelden zien. Eén van de initiatieven die het vinden van kinderopvang moet vergemakkelijken is (ook bereikbaar als De site geeft aan de meest bezochte kinderopvangsite van Nederland en een zoekmachine voor het complete landelijke kinderopvangbestand te zijn. toont alle aangesloten kinderopvangorganisaties, die te vinden zijn via een buurt gerelateerde zoekmachine. De zoekresultaten worden in een lijst en op een plattegrond getoond. Op de plattegrond kunnen ouders alle vestigingen bij hen in de buurt zien en direct zien welke nog plaats hebben en welke niet. Vervolgens kan worden door geklikt voor meer informatie over de betreffende organisatie. De informatie wordt door de organisaties zelf aangeleverd. 16

17 Een landelijke portal voor de sociale huursector Op kunnen opleidingen binnen het hoger onderwijs met elkaar worden vergeleken, op basis van 60 criteria, uiteenlopend van de kwaliteit van de opleiding, studentenoordelen over docenten, bruto startsalaris tot de gemiddelde kamerhuur per studentenstad. Stichting Studiekeuze123 beoogt onafhankelijke en betrouwbare studiekeuze-informatie te leveren over het hoger onderwijs zonder dat commerciële belangen een rol spelen. Dezelfde stichting is verantwoordelijk voor de onderliggende Studiekeuzedatabase (www.studiekeuzeinformatie.nl). Deze database bevat informatie over opleidingen, maar ook over instellingen en vestigingen. De onderwerpen die in de Studiekeuzedatabase aan bod komen zijn studentenoordelen, instroom en rendementsgegevens, accreditatiegegevens, doorstroommogelijkheden en arbeidsmarktgegevens. 17

18 KiesBeter.nl ( wijst u de weg in de zorg ) is bedoeld voor iedereen die vragen heeft op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en gezondheid. Ter ondersteuning van het maken van keuzes op dit gebied. KiesBeter.nl wordt gemaakt door het RIVM; opdrachtgever en enige financier is het ministerie van VWS. Dagelijks bezoeken ruim tienduizend mensen de site. Bijzonder zijn de zoekfuncties, die onder meer de kwaliteit van zorgverleners laten zien maar ook per behandeling inzicht geven in de wachttijden van ziekenhuizen. In sectoren die deels verglijkbaar zijn met de sociale huurmarkt, treffen we landelijke portals aan die sterk scoren in het bieden van zoekmogelijkheden en het vergelijken van kwaliteitskenmerken. Deze landelijke portals bieden niet de mogelijkheid om ook daadwerkelijk te handelen : daarvoor moet je naar de site van de (zorg-, opvang-, opleidings-) aanbieder zelf. 18

19 Een landelijke portal voor de sociale huursector 3. OP ZOEK NAAR EEN WONING Uit welke bouwstenen bestaan verdelingssystemen eigenlijk? En hoe zoeken woningzoekenden? Wat betekent dat alles voor de kansen van een landelijke huurportal? 3.1 Aspecten van woonruimteverdeling Woonruimteverdeling gaat over het bij elkaar brengen van woningen en woningzoekenden, van vraag en aanbod. In de koopsector worden vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld aan de hand van prijsvorming. In geval van meer vraag dan aanbod, stijgt de prijs en wint de hoogste bieder. In de sociale huursector, waar de prijs niet onderhandelbaar is, zien we een ander mechanisme: dat van rijvorming. Als de vraag groter is dan het aanbod, ontstaat er een rij en zijn er tenminste regels nodig die voordringen voorkomen en die aangeven wie als eerste aan de beurt is. Verdelingsregels zijn er in de sociale huursector niet alleen om de rijvorming in goede banen te leiden. Als er meer vraag is dan aanbod ( schaarste ), dan bestaat de kans op verdringingseffecten. Mensen met een laag inkomen worden bijvoorbeeld verdrongen door hogere inkomens. Of er vindt ruimtelijke verdringing plaats, ook wel segregatie genoemd: lagere inkomens kunnen slechts in een beperkt aantal gebieden terecht. Om deze verdringingseffecten te voorkomen, worden in veel gemeenten verdelingsregels geformuleerd. De Huisvestingswet spreekt in dit verband over het tegengaan van de onrechtvaardige én onevenwichtige verdelingseffecten van een schaars woningaanbod. Nota bene: verdelingsregels zijn er niet omdat er schaarste is en ze kunnen die schaarste ook niet wegnemen. Wel kunnen ze helpen de ongewenste verdelingseffecten van die schaarste te repareren. Marketinginstrument Woonruimteverdeling is vooral in schaarstegebieden een vorm van marktregulering. Steeds meer zien corporaties het ook als een manier om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen, ofwel de woningzoekende te helpen aan een woning naar wens. In de praktijk zien we vaak een spanningsveld tussen beide kanten van deze medaille. Aan de ene kant de wens tot keuzevrijheid en anderzijds de beperking daarvan via regels. Er is duidelijk een trend waarneembaar van deregulering. Corporaties gaan er steeds meer vanuit dat het sturen via de woonruimteverdeling slechts een gering en zeker tijdelijk effect heeft en het dus beter is te sturen via (verandering of aanvulling van) de woningvoorraad. Daarmee is de term woonruimteverdeling achterhaald en spreekt men steeds vaker van woonmarketing met als doel de woningzoekende zo goed mogelijk te faciliteren in zijn of haar zoektocht naar een (andere) woning. 6 6 Booi T./Köster F., december 2006, Perspectief op een wooncarrière van woonruimteverdeling naar woonmarketing. 19

20 Woningzoekenden in soorten en maten Vast staat dat de groep woningzoekenden heel divers is. We kunnen er vier hoofdgroepen in onderscheiden, allen met een specifieke woningbehoefte en (zoek)gedrag. 7 De spoedzoekers: Deze groep woningzoekenden geeft aan dat er een onhoudbare woonsituatie ontstaat als ze niet binnen een half jaar een woning vinden. Bijvoorbeeld urgent verklaarde woningzoekenden en gezinnen met kinderen, die snel willen verhuizen vanwege gezinsuitbreiding of relatiebreuk. De snelzoekers: woningzoekenden waarbij de verhuiswens niet heel spoedeisend is. Deze woningzoekenden staan aan het begin van hun wooncarrière en hebben de wens zelfstandig te wonen. Ze zijn ontevreden over hun te kleine woonruimte en woonomgeving (kamerbewoners). De selectieve zoekers: willen wel verhuizen, maar vinden het belangrijker om een woning te vinden die aan hun eisen voldoet. Denk aan jongeren met uitgebreidere woonwensen of ouderen op zoek naar een grotere woning of zorgfaciliteiten onder handbereik. De voorinschrijvers: in veel verdelingssystemen reageert slechts een beperkt deel van de ingeschreven woningzoekenden actief op het woningaanbod (in eerder onderzoek bleek circa 10% van het totaal ingeschreven woningzoekenden daadwerkelijk actief te reageren). De overigen hebben zich uit voorzorg ingeschreven om met de verzamelde wachttijdpunten tegen de tijd dat men wil verhuizen snel een woning te kunnen bemachtigen. Verdelingsystemen Voor de uitvoering van al die verdelingsregels (soms vastgelegd in een gemeentelijke Huisvestingsverordening, soms in een overeenkomst met de corporaties, soms eenvoudigweg corporatiebeleid) wordt gebruik gemaakt van een woonruimteverdelingsysteem. Daarbinnen kunnen we onderscheid maken tussen de modelkeuze en de verdelingscriteria. De modelkeuze geeft aan hoe vraag en aanbod gekoppeld worden: door via een bon te reageren op het aanbod uit de woonkrant, door vooraf een optie te nemen enzovoorts. Steeds vaker worden diverse modellen gecombineerd. Het Aanbodmodel (zelf reageren op advertenties, selectie op basis van wachttijd of woonduur) met verschillende modules: - de Lotingmodule (aanbodmodel met selectie op basis van loting); - de Directe huurmodule (aanbodmodel met selectie op basis van wie het eerst komt, die het eerst maalt). Het Optiemodel (vooraf kiezen, wachten op beschikbaarheid). Maatwerk (directe bemiddeling tussen vrager een aanbod). De verdelingscriteria geven vervolgens aan wie voor welke woning in aanmerking komt. Toelatingscriteria bepalen welke woningzoekenden toegang hebben tot de sociale huurwoningmarkt (vrije vestiging versus sociale of economische binding aan de regio). Passendheidscriteria bepalen voor welke woningen een woningzoekende in aanmerking kan komen (bijvoorbeeld de verhouding huur/inkomen). Labeling van woningen voor specifieke groepen is hiervan een variant. 7 RIGO/OTB, december 2006, Woonruimteverdeling opnieuw bekeken Bouwstenen voor discussie. 20

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 229 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

GEEF WONING- ZOEKENDEN DE KEUS

GEEF WONING- ZOEKENDEN DE KEUS 30 GEEF WONING- ZOEKENDEN DE KEUS Wie een huis wil kopen, kijkt op Funda. Wie sociaal wil huren, kijkt Ja, waar eigenlijk? Nederland kent een lappendeken aan lokale en regionale woningverdeelsystemen.

Nadere informatie

VOORBEELD. Woonruimteverdeling volgens de Huisvestingswet Nieuwe regels voor het verdelen van woonruimte

VOORBEELD. Woonruimteverdeling volgens de Huisvestingswet Nieuwe regels voor het verdelen van woonruimte Woonruimteverdeling volgens de Huisvestingswet 2014 Nieuwe regels voor het verdelen van woonruimte en aanbevelingen voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2014 WOONRUIMTEVERDELING VOLGENS DE HUISVESTINGSWET

Nadere informatie

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar 1 Aanleiding Bij behandeling van het beleidsvoorstel Actualisatie Woonruimteverdeling op 16 oktober

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 24 mei 2016 Wachttijden sociale huurwoningen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 24 mei 2016 Wachttijden sociale huurwoningen > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DG Bestuur en Wonen Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Ontwerpverordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam Presentatie voor gemeenteraden en raadscommissies november/december 2013

Ontwerpverordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam Presentatie voor gemeenteraden en raadscommissies november/december 2013 Ontwerpverordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014 Presentatie voor gemeenteraden en raadscommissies november/december 2013 Agenda 1. Wat & hoe van de regionale Huisvestingsverordening 2. Waarom

Nadere informatie

Schrap de wachtlijstbelasting! Hoe woningzoekenden beboet worden voor het falen door overheden en corporaties

Schrap de wachtlijstbelasting! Hoe woningzoekenden beboet worden voor het falen door overheden en corporaties Schrap de wachtlijstbelasting! Hoe woningzoekenden beboet worden voor het falen door overheden en corporaties Paulus Jansen, SP-Tweede Kamerlid Maart 2008 Hoe woningzoekenden beboet worden voor het falen

Nadere informatie

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Onderwerp: Vragen en inrichting nieuwe Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Onderwerp: Pilot Woonruimteverdeling Zuid-Kennemerland- IJmond BBV nr: 2014/31352

Onderwerp: Pilot Woonruimteverdeling Zuid-Kennemerland- IJmond BBV nr: 2014/31352 Collegebesluit Onderwerp: Pilot Woonruimteverdeling Zuid-Kennemerland- IJmond BBV nr: 2014/31352 1. Inleiding In 2013 hebben de gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond met financiële steun van de provincie

Nadere informatie

6 januari 2015 Huisvestingswet

6 januari 2015 Huisvestingswet 6 januari 2015 Huisvestingswet Eerlijke en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte in de sociale huursector Agenda van vanavond Korte toelichting op de wet Mogelijkheden voor lokaal maatwerk Regionaal

Nadere informatie

Presentatie. wonen 25 mei 2011

Presentatie. wonen 25 mei 2011 Presentatie wonen 25 mei 2011 Programma 1. Opening en welkom - Gerda van der Meij 2. Aanleiding: staatssteunregeling -gemeente 3. Korte termijn acties Rijnhart Wonen - Jan de Vries 4. Lange termijn acties

Nadere informatie

Titel : Huisvestingswet 2014 en intrekken beleidsregels bindingseisen woningmarkt Besluit pag. 3. Toelichting pag. 4

Titel : Huisvestingswet 2014 en intrekken beleidsregels bindingseisen woningmarkt Besluit pag. 3. Toelichting pag. 4 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 16 december 2014 NUMMER PS PS2015WMC01 AFDELING FLO COMMISSIE WMC STELLER I. Schartman DOORKIESNUMMER 030 2582486 DOCUMENTUMNUMMER 8110A627 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening:

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening: reg.nummer: GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: ONDERWERP : Pilot Woonruimteverdeling Zuid-Kennemerland- IJmond

Nadere informatie

Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond

Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond 1. Aanleiding Per 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking. Gemeenten hebben tot 1 juli 2015 de tijd om een nieuwe, op deze wet gebaseerde

Nadere informatie

RUIMTE VOOR VERDELING. Tineke Booi ORKA-advies

RUIMTE VOOR VERDELING. Tineke Booi ORKA-advies RUIMTE VOOR VERDELING Tineke Booi ORKA-advies Thema s Regeerakkoord Eu Beschikking Staatssteun Huisvestingswet Van Woonruimteverdeling naar Woonmarketing: de klant centraal Regeerakkoord en Wonen Afschaffing

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Volgordebepaling bij woonruimteverdeling. 1 Verdelingsystemen in soorten en maten

Volgordebepaling bij woonruimteverdeling. 1 Verdelingsystemen in soorten en maten V OLGORDE BEPALING BIJ WOONRUIMTEVERDELING PAGINA 1 Volgordebepaling bij woonruimteverdeling De regels waarmee sociale huurwoningen verdeeld worden zijn volop in discussie. Door de wirwar van aspecten

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede Raadsvergadering, 23 juni 2015 Voorstel aan de Raad Nr.: 20150623 11 RV Agendapunt: 11 Datum: 28 april 2015 Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Voorrang geven, screenen en matchen: sturen op lokaal niveau?

Voorrang geven, screenen en matchen: sturen op lokaal niveau? Voorrang geven, screenen en matchen: sturen op lokaal niveau? André Ouwehand, OTB Research for the Built Environment TU Delft 19-6-2014 Foto: Joop Reijngoud Delft University of Technology Voorrang geven,

Nadere informatie

Agendapunt Onderwerp 7 Huisvestingsverordening gemeente Heerde 2015

Agendapunt Onderwerp 7 Huisvestingsverordening gemeente Heerde 2015 Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 18 mei 2015 Leefomgeving/E. van Doorn/ 0650272283 /e.vandoorn@heerde.nl Commissie Ruimte Portefeuille 20 april 2015 Gerrit van Dijk Programma Ruimtelijke

Nadere informatie

Besluit Raad Nr. Datum "WNMS

Besluit Raad Nr. Datum WNMS gerneente Besluit Raad Nr. Datum "WNMS RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum ; 8 juni 2015

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek/ Bussum 2015

Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek/ Bussum 2015 Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 29 april 2015 AB15.00258 CN2015.002 Gemeente Bussum Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u op zoek

Nadere informatie

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 1 Alle wijzigingen op een rijtje Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 Aanleiding In de regio Almere zijn

Nadere informatie

Evaluatie pilot woonruimteverdeling

Evaluatie pilot woonruimteverdeling Evaluatie pilot woonruimteverdeling Aanleiding Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet van kracht. Deze nieuwe wet vraagt van gemeenten en woningcorporaties een herbezinning op eventuele

Nadere informatie

Huisvestingswet 2014. Woonruimteverdeling in de regio

Huisvestingswet 2014. Woonruimteverdeling in de regio Huisvestingswet 2014 Woonruimteverdeling in de regio Opbouw 1. Hoe hebben we het nu geregeld? 2. Wat zegt de nieuwe wet? 3. Hoe gaan we het regelen? 1. Huisvestingsverordening Regio Alkmaar 1. 6 (8) gemeenten

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

In de Herzieningswet en het Besluit Toegelaten Instellingen TERUG VAN WEGGEWEEST: PASSEND TOEWIJZEN

In de Herzieningswet en het Besluit Toegelaten Instellingen TERUG VAN WEGGEWEEST: PASSEND TOEWIJZEN 29 TERUG VAN WEGGEWEEST: PASSEND TOEWIJZEN Vanaf 2016 moeten corporaties huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag zoveel mogelijk huisvesten in woningen onder de aftoppingsgrens. Deze norm

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Nieuwe Verordening Woonruimtebemiddeling 2015

Nieuwe Verordening Woonruimtebemiddeling 2015 Nieuwe Verordening Woonruimtebemiddeling 2015 Presentatie voor raadscommissies februari maart 2015 1 Inhoud Aanleiding Sturing door gemeenten en corporaties Oplossingen voor de woningzoekenden Keuze voor

Nadere informatie

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur Bemiddelingsysteem Woningen te huur Verantwoording Service- en dienstverlening Huidige situatie Optiemodel: woningzoekenden nemen opties en op basis van inschrijfduur komt men in de optierij. Toewijzing

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Hoe vindt u een passende huurwoning?

Hoe vindt u een passende huurwoning? Hoe vindt u een passende huurwoning? WONEN IN NOORD BRABANT 2 Hoe vindt u een passende huurwoning? In deze folder informeren wij u over de belangrijkste vragen over inschrijven, adverteren, reageren, selecteren

Nadere informatie

Bijgaand zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op deze vragen.

Bijgaand zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op deze vragen. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Gemeenteraden van de Utrecht10. Geachte raadsleden,

Gemeenteraden van de Utrecht10. Geachte raadsleden, Aan: Gemeenteraden van de Utrecht10 Onderwerp: Huisvestingswet 2014 en de nieuwe huisvestingsverordening in de regio Utrecht Aankondiging bijeenkomst november 2014 Kenmerk: 2014-04267 Contactpersoon: Micha

Nadere informatie

Handboek. d.cornelissen

Handboek. d.cornelissen Handboek d.cornelissen Inhoudsopgave 1. Een nieuwe inschrijving op Thuis in Limburg 2 2. Inloggen met uw bestaande inloggegevens 6 3. Reageren op woningen 8 4. Algemene informatie 10 1 Een nieuwe inschrijving

Nadere informatie

Woonruimteverdeling Holland Rijnland

Woonruimteverdeling Holland Rijnland Alkemade Hillegom Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout Voorschoten Warmond Zoeterwoude Vereniging van Woningcorporaties Holland

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 april 2015; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk in een andere plaats of heeft

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

Evaluatie pilot woonruimteverdeling Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Evaluatie pilot woonruimteverdeling Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Evaluatie pilot woonruimteverdeling Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Aanleiding Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet van kracht. Deze nieuwe wet vraagt van gemeenten en woningcorporaties

Nadere informatie

Bijlage 5. bij agendapost portefeuillehoudersoverleg Wonen d.d. 25 juni 2015

Bijlage 5. bij agendapost portefeuillehoudersoverleg Wonen d.d. 25 juni 2015 Bijlage 5. bij agendapost portefeuillehoudersoverleg Wonen d.d. 25 juni 2015 Discussienota definiëring schaarste reikwijdte verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014 Inleiding In de wijzigingsvoorstellen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Discussienotitie herziening woonruimteverdeling Concept 10 januari 2012 Yvonne Grooten en Sanne van der Lel ij

Discussienotitie herziening woonruimteverdeling Concept 10 januari 2012 Yvonne Grooten en Sanne van der Lel ij Discussienotitie herziening woonruimteverdeling Concept 10 januari 2012 Yvonne Grooten en Sanne van der Lel ij 1. Inleiding Het woonruirnteverdelingsbeleid in de regio is vastgelegd in het convenant woonruimteverdeling

Nadere informatie

STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS

STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS Dit stappenplan is bedoeld voor gemeenten die willen onderzoeken welke huisvestingsvormen het beste kunnen worden ingezet om de hoge taakstellingen

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 2016 April 2017

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 2016 April 2017 Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 16 April 17 Opdrachtgever: Woonkwartier, Karin van Spijk Auteur: Franceline Visser Datum: 7 april 17 Versie: definitief Inhoud 1. Inleiding 3 4. Verhuringen.1

Nadere informatie

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Informatie over het systeem voor de verdeling van huurwoningen in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden e.o. Bent u op zoek naar een huurwoning in Zwolle, Kampen

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder in deze

Nadere informatie

Corsanummer: 1500064317

Corsanummer: 1500064317 Corsanummer: 1500064317 Op 30 maart 2015 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van Dhr. R. Wessels van de fractie Groen Links, gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 38

Nadere informatie

Raadsfractie t.a.v. De heer S.Visser (PvdA) en de heer A.Bloem (SP)

Raadsfractie t.a.v. De heer S.Visser (PvdA) en de heer A.Bloem (SP) Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie t.a.v. De heer S.Visser (PvdA) en de heer A.Bloem (SP) Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 25

Nadere informatie

Beleidsvoorstel Actualisatie regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad

Beleidsvoorstel Actualisatie regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad Beleidsvoorstel Actualisatie regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad Concept 13 november 2014 1 1. Inleiding Uit analyse van de woningmarkt blijkt dat er tussen de gemeenten in de Stadsregio Amsterdam

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie MEMO van college aan de algemene raadscommissie datum : 19 februari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Huisvestingsverordening gemeente Bergen, aanpassen Bijlagen 1 en 2 per 1 maart 2013

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Informatie over het systeem voor de verdeling van huurwoningen in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden e.o. Bent u op zoek naar een huurwoning in Zwolle, Kampen

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Hier zit het goed Op zoek naar een woning Op zoek naar woonruimte 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan,

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen woonwagenstandplaatsen Gouda

Beleidsregels toewijzen woonwagenstandplaatsen Gouda Gemeente Gouda Beleidsregels toewijzen woonwagenstandplaatsen Gouda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2015 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10,

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

de vrijheid van vestiging is in de Europese

de vrijheid van vestiging is in de Europese Vrijheid van vestiging aan banden Het ministerie van VROM werkt momenteel aan een grondige herziening van de Huisvestingswet. Vooruitlopend hierop heeft Minister Dekker aangekondigd dat gemeenten die woningen

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

EEN HUURWONING ZOEKEN

EEN HUURWONING ZOEKEN EEN HUURWONING ZOEKEN Voor het eerst op jezelf? De stap naar een seniorenwoning? Een plek voor je gezin? Aangepaste woonwensen? We beheren zo n 14.000 woningen in Midden- en Zuid-Limburg. Daar zit vast

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Huisvestingswet Woonruimteverdeling in de regio.

Huisvestingswet Woonruimteverdeling in de regio. Huisvestingswet 2014 Woonruimteverdeling in de regio Opbouw 1. Hoe hebben we het nu geregeld? 2. Wat zegt de nieuwe wet? 3. Hoe kunnen we het gaan regelen? 1. Huisvestingsverordening Regio Alkmaar 1. 8

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Aanbod woningen 2008/2009 215,25

Aanbod woningen 2008/2009 215,25 Haalbaarheid Aanvullend op het stedenbouwkundig plan gaat dit document in op de haalbaarheid van het plan en dan met name de keuze van de twee doelgroepen en het daarbij te realiseren aanbod. Door het

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Agenda Wat is woonruimteverdeling? Hoe werkt het? Urgenties Lokaal maatwerk Vragen? Stel ze gerust! Woonruimteverdeling

Nadere informatie

Gemeente Den Haag DSO/ RIS HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag DSO/ RIS HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag DSO/2015.84 RIS 282096 HUISVESTINGSVERORDENING 2015 2019 GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gelet op artikel 2 van de Huisvestingswet 2014 en artikel 149 van

Nadere informatie

Bijlage 1 Implementatiehandleiding Model-Huisvestingsverordening 2014

Bijlage 1 Implementatiehandleiding Model-Huisvestingsverordening 2014 Bijlage 1 Implementatiehandleiding Model-Huisvestingsverordening 2014 In de implementatiehandleiding wordt ingegaan op de keuzes die gemeenten kunnen maken en bijbehorende afwegingen. Ook wordt de intentie

Nadere informatie

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding Onderzoek woningzoekenden Texel Samenvatting Bij Woontij staan circa 1400 huishoudens ingeschreven die op zoek zijn naar een woning op Texel. 503 woningzoekenden hebben in oktober 2016 deelgenomen aan

Nadere informatie

Woonmarketing Limburg. Een Limburgs Woonmarketingmodel voor en door Limburgse woningcorporaties

Woonmarketing Limburg. Een Limburgs Woonmarketingmodel voor en door Limburgse woningcorporaties Woonmarketing Limburg Een Limburgs Woonmarketingmodel voor en door Limburgse woningcorporaties Uitgangspunten Centrale etalage met woningaanbod diverse corporaties Centrale inschrijving, centrale registratie,

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9 Rapportage TIP MooiLaarbeek 20 Wonen 9 juni 2016 Inhoudsopgave Wonen 2 Respondenten 9 Wonen 3 1 1 1. Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? 31% 9% (n=351) uitstekend voldoende onvoldoende

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw

Nadere informatie

Vind uw weg op Wooniezie.nl

Vind uw weg op Wooniezie.nl Vind uw weg op... Vind uw weg op Wooniezie.nl het begin van wonen Op Wooniezie.nl kunt u op zoek naar huurwoningen, koopwoningen, parkeerplaatsen en bedrijfsruimtes. Maar er is meer. Wooniezie geeft u

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

mandaat p-,-a...1secretaris / p- - - Ali Leidinggevende

mandaat p-,-a...1secretaris / p- - - Ali Leidinggevende Gemeente Zandvoort»Pel Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Vergadering B. onw. _ Ag541 npurit,y nk:k g4it 1,)1 act/ti' )1/` - _118 MRT 2O14 Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Datum 4 oktober 2016 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Huisvestingswet Woonruimteverdeling in de regio

Huisvestingswet Woonruimteverdeling in de regio Huisvestingswet 2014 Woonruimteverdeling in de regio Opbouw 1. Hoe hebben we het nu geregeld? 2. Wat zegt de nieuwe wet? 3. Hoe kunnen we het gaan regelen? 1. Huisvestingsverordening Regio Alkmaar 1. 6

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie