Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland"

Transcriptie

1 Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland Inhoud Uit welk land kunt u een uitkering krijgen? 2 Tijdvakken 2 De Nederlandse WIA 4 De Duitse Erwerbsminderungsrente 8 Waar kunt u uw aanvraag indienen? 11 Ongevallenverzekering 11 Wat als u meer vragen heeft? 13 Handige adressen 13 Spreekuren 14 Ons informatiemateriaal 14 Woordenlijst NX/0315

2 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 2 van 18 Uit welk land kunt u een uitkering krijgen? De regels in Duitsland voor arbeidsongeschiktheid zijn anders dan in Nederland. In beide landen bestaat er een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. De hoogte van deze uitkering hangt af van welke werkzaamheden u nog kunt uitvoeren. Heeft u in Nederland en in Duitsland gewerkt? Dan krijgt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering uit beide landen als u aan alle voorwaarden voldoet. Wilt u zeker weten of en in welk land u sociaal verzekerd bent? Kijk dan in onze brochure Welke wetgeving. Deze kunt u vinden op Bij de vaststelling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn er twee situaties mogelijk: voor wie u wordt arbeidsongeschikt als u in Nederland verzekerd bent u wordt arbeidsongeschikt als u in Duitsland verzekerd bent u ontvangt een volledige WIA-uitkering Bij toekenning van een Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt deze van de WIA-uitkering afgetrokken een WIA-uitkering die alleen berekend is op uw Nederlandse werktijdvakken Dit heet een pro-rata berekening. Bij toekenning van een Duitse uitkering wordt deze niet van de WIA-uitkering afgetrokken Tijdvakken Wat is een tijdvak? Om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te kunnen ontvangen moet u rechten opgebouwd hebben. Een tijdvak is een periode die meetelt voor de opbouw van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering. Normaal gesproken telt iedere maand mee waarin u werkt en premie betaalt. Ook zijn er perioden dat u geen premie heeft betaald, maar die wel meetellen voor de opbouw van uw arbeidsongeschiktheids uitkering. Daarnaast tellen tijdvakken van vrijwillige verzekering mee. Wat is een wachttijd? U kunt een Duitse rente ontvangen als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Één daarvan is dat u voldoet aan de wachttijd. De wachttijd is een minimale verzekeringsperiode. De wachttijd is voor elke Duitse rente anders. Er bestaan verschillende soorten Duitse en Nederlandse tijdvakken. Hieronder beschrijven we de meest voorkomende tijdvakken die meetellen voor de wachttijd van de Deutsche Rentenversicherung.

3 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 3 van 18 Duitse tijdvakken Premietijdvakken ( Beitragszeiten ) Dit zijn de perioden dat u in Duitsland heeft gewerkt en waarover uw werkgever premies heeft afgedragen. Of perioden waarover u vrijwillige premie voor de Deutsche Rentenversicherung heeft betaald. Verzekeringstijdvakken door kinderopvoeding ( Kindererziehungszeiten ) Dit zijn perioden waarin u een kind heeft verzorgd. Het zijn tijdvakken die meetellen voor de berekening van de Duitse rente. De algemene richtlijn is als volgt: voor elk kind dat voor 1 januari 1992 is geboren, wordt een tijdvak van maximaal 24 maanden toegekend, voor kinderen die op of na deze datum zijn geboren, kan een tijdvak van maximaal 36 maanden worden toegekend. Tijdvakken van kinderopvoeding gelden meestal voor de moeder. De ouders kunnen kiezen om het tijdvak, of een gedeelte daarvan, aan de vader toe te kennen. Belangrijk is dat uw kind in Duitsland is opgevoed. Ongeacht de nationaliteit. Bent u grensarbeider? U bent grensarbeider als u werkt in een EU-lidstaat en woont in een andere EU-lidstaat en u minstens eenmaal per week naar huis terugkeert. Als u grensarbeider bent en uw kind is voor 1986 geboren, dan krijgt u geen tijdvakken van opvoeding. U kunt wel een tijdvak krijgen als uw kind na 31 december 1985 is geboren en u direct voor de geboorte van het kind in Duitsland heeft gewerkt en verzekerd bent geweest. Vervangende tijdvakken ( Ersatzzeiten ) Dit zijn bijvoorbeeld perioden van militaire dienst. Bovenstaande tijdvakken tellen mee voor de wachttijd. Voor de berekening van uw ouderdomsrente wordt ook met de volgende tijdvakken rekening gehouden: Premievrije tijdvakken ( Anrechnungszeiten ) Dit zijn perioden van onderbreking van de Duitse verzekering door ziekte, zwangerschap of werkloosheid. Deze perioden heten Anrechnungszeiten. Ook bepaalde perioden van school-, beroeps- of hogeschoolopleiding komen hiervoor in aanmerking. - - Rekentijdvak ( Berücksichtigungszeiten ) Dit zijn tijdvakken waarin u een kind tot 10 jaar heeft opgevoed. Deze tijdvakken kunnen worden meegeteld bij de vaststelling van wachttijden en pensioenrechten.

4 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 4 van 18 Nederlandse tijdvakken Voor het vervullen van de wachttijd, telt de periode dat u verzekerd bent geweest voor de Nederlandse WIA (voor 1 januari 2004: WAO) mee. Dit geldt ook voor soortgelijke tijdvakken die zijn vervuld in een andere EUlidstaat. U bent verzekerd voor de WIA als u in Nederland in loondienst werkt of als u een vrijwillige verzekering heeft afgesloten. De Nederlandse WIA In dit hoofdstuk leest u wat er gebeurt als u ziek wordt terwijl u in Nederland werkt en hoe de Nederlandse Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) werkt. Bent u korter dan twee jaar ziek? Als u ziek wordt, is uw werkgever verplicht maximaal 104 weken het loon door te betalen. U krijgt tijdens uw ziekte minimaal 70% van uw loon betaald. Er geldt een maximaal dagloon (zie onze cijferbijlage) waarover deze 70% wordt berekend. Uw werkgever kan u niet ontslaan omdat u ziek bent. Als uw contract tijdens ziekte eindigt, krijgt u een Ziektewetuitkering van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Ook uitzendkrachten kunnen een Ziektewetuitkering krijgen. De Ziektewetuitkering is 70% van uw loon. Ook voor de Ziektewetuitkering geldt een maximaal dagloon. Bent u langer dan twee jaar ziek? Als u in Nederland in loondienst werkt, bent u verzekerd voor de WIA. Na 104 weken (twee jaar) ziekte krijgt u misschien een WIA-uitkering. Er wordt gekeken in welke mate u nog arbeidsgeschikt bent. Dit hangt af van wat u ondanks uw ziekte nog kunt verdienen. Was u al vóór 2004 arbeidsongeschikt? Voor werknemers die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden, blijft de WAO-uitkering (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) bestaan. Deze uitkering wordt ook na 1 januari 2004 doorbetaald zolang u aan de voorwaarden blijft voldoen.

5 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 5 van 18 Twee soorten WIA-uitkeringen Afhankelijk van wat u nog kunt verdienen, kent de WIA twee soorten regelingen: 104 weken loondoorbetaling <35% 35 80% 80% of meer vanuit WIA geen regeling WGA IVA WGA: regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten IVA: regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten De IVA De IVA is een uitkering voor personen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en geen mogelijkheid hebben te werken. Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wil zeggen dat u niet meer dan 20% van uw laatste loon kunt verdienen. U zult ook niet meer volledig herstellen of de kans daarop is heel klein. Duurzaam betekent dat u niet meer volledig herstelt, of dat de kans daarop binnen vijf jaar heel klein is. Hoeveel uitkering krijgt u per maand? Hoeveel IVA-uitkering u krijgt, hangt af van het loon dat u maandelijks gemiddeld verdiende in het jaar voordat u ziek werd (WIA-maandloon) en hoeveel u nog wel werkt. Hoe wordt de uitkering berekend? Als u niet meer werkt, ontvangt u 75% van uw WIA-maandloon. Bij de berekening van uw uitkering geldt een maximaal dagloon waarover de uitkering wordt berekend. Als u nog werkt, wordt 70% van uw salaris van de IVA-uitkering afgetrokken. Hoe lang kunt u de uitkering krijgen? Uw uitkering stopt in ieder geval als u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Uw IVA stopt ook als u weer meer dan 20% arbeids geschikt bent. De WGA De WGA is een uitkering voor personen die nog gedeeltelijk kunnen werken, of die tijdelijk helemaal niet kunnen werken. U bent gedeeltelijk arbeidsgeschikt als u tussen de 35% en 80% van uw inkomen verliest. U bent tijdelijk volledig arbeidsongeschikt als u op het moment van de beoordeling niet meer dan 20% kunt verdienen. Maar uw gezondheidssituatie zal waarschijnlijk nog zoveel verbeteren zodat u later meer kunt verdienen. Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? U krijgt dan geen uitkering. De WGA kent drie uitkeringen:

6 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 6 van 18 1 Loongerelateerde uitkering Voor wie? U bent tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt, en U verdient minstens de helft van wat u volgens de arbeidsdeskundige van het UWV nog kunt verdienen. Welk bedrag krijgt u per maand? Hoeveel loonaanvullingsuitkering u krijgt, hangt af van het loon dat u maandelijks gemiddeld verdiende in het jaar voordat u ziek werd (WIA maand loon) en hoeveel u nog werkt. U ontvangt 70% van uw WIAmaandloon. Uw inkomen wordt gedeeltelijk van de uitkering afgetrokken. Hoe wordt de uitkering berekend? U ontvangt de eerste twee maanden 75% en vanaf de derde maand 70% van uw WIA-maandloon. Als u werkt wordt een deel van uw inkomen van de loongerelateerde uitkering afgetrokken. Hoe lang kunt u de uitkering krijgen? Hoe lang u een loongerelateerde uitkering ontvangt, hangt af van uw arbeidsverleden. U krijgt de uitkering minimaal drie maanden en maximaal 38. Voor ieder jaar dat u gewerkt heeft, krijgt u één maand uitkering. Uw uitkering stopt in ieder geval als u de AOW-leeftijd heeft bereikt. 2 Loonaanvullingsuitkering Voor wie? U bent tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt, en U verdient minstens de helft van wat u volgens de arbeidsdeskundige van het UWV nog kunt verdienen. Welk bedrag krijgt u per maand? Hoeveel loonaanvullingsuitkering u krijgt, hangt af van het loon dat u maandelijks gemiddeld verdiende in het jaar voordat u ziek werd (WIAmaandloon) en hoeveel u nog werkt. U ontvangt 70% van uw WIAmaandloon. Uw inkomen wordt gedeeltelijk van de uitkering afgetrokken. Hoe lang kunt u de uitkering krijgen? Hoe lang u de loonaanvullingsuitkering krijgt, hangt af van uw situatie. Verdient u een jaar lang meer dan 65% van uw oude loon? Dan stopt de uitkering na één jaar. Verdient u minder dan 65% van uw oude loon terwijl u meer kunt verdienen? Dan stopt uw uitkering na twee maanden.

7 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 7 van 18 Verdient u minder dan de helft van wat u nog kunt verdienen? Dan krijgt u een vervolguitkering. Uw inkomen kan dan sterk omlaag gaan. Gaat uw gezondheid achteruit en kunt u daarom voor langere tijd 20% of minder van uw oude loon verdienen? Mogelijk krijgt u dan een IVAuitkering en stopt uw loonaanvullingsuitkering. Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? Dan stopt uw uitkering. 3 Vervolguitkering Voor wie? U bent tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt, en U verdient minder dan de helft van wat u nog kunt verdienen. Welk bedrag krijgt u per maand? Hieronder vindt u een tabel met daarin de hoogte van de uitkering uw arbeidsongeschiktheidspercentage vervolguitkering 35 tot 45% 28% van het minimumloon 45 tot 55% 35% van het minimumloon 55 tot 65% 42% van het minimumloon 65 tot 80% 50,75% van het minimumloon Als u minder verdiende dan het minimumloon, bijvoorbeeld omdat u parttime werkte, dan is uw oude loon de basis voor de berekening van uw uitkering. Hoe lang kunt u de uitkering krijgen? Hoe lang u de vervolguitkering krijgt, hangt af van uw situatie. Verdient u de helft of meer van wat u nog kunt verdienen? Dan kunt u een loonaanvullingsuitkering krijgen. Verdient u meer dan 65% van uw oude loon? Dan stopt uw vervolguitkering na één jaar. Verdient u minder dan 65% van uw oude loon terwijl u meer kunt verdienen? Dan stopt uw vervolguitkering na twee maanden. Gaat uw gezondheid achteruit en kunt u daarom voor langere tijd 20% of minder van uw oude loon verdienen? Misschien krijgt u dan een IVAuitkering. Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? Dan stopt uw uitkering.

8 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 8 van 18 De Duitse Erwerbsminderungsrente Wettelijk en verplicht In Duitsland zijn werknemers en daarmee gelijkgestelden verplicht verzekerd voor de Deutsche Rentenversicherung. Deze Duitse verzekering zorgt voor een uitkering bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Het is een wettelijke, verplichte verzekering voor werknemers. Bent u ondernemer? Als u ondernemer of zelfstandige bent, is het goed om te weten dat u niet onder de verzekeringsplicht van de Deutsche Rentenversicherung valt (voor enkele beroepsgroepen geldt dit niet). U kunt op aanvraag wel als verplicht verzekerde worden toegelaten. Dien uw aanvraag dan binnen vijf jaar na het begin van de zelfstandige werkzaamheden in. Als u niet onder de verzekeringsplicht valt, kunt u zich altijd vrijwillig verzekeren. Bent u zelfstandige en werkt u in Duitsland en woont u in Nederland? Dan kunt u zich alleen vrijwillig verzekeren voor de Deutsche Rentenversicherung als u ooit verplicht verzekerd bent geweest. Meer informatie vindt u in onze leaflet Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse zelfstandige. Bent u korter dan 78 weken (1,5 jaar) ziek? Als u ziek wordt, is uw werkgever verplicht het loon door te betalen gedurende maximaal zes weken. Als u in Duitsland verplicht of vrijwillig verzekerd bent bij voor ziektekosten, ontvangt u daarna maximaal 72 weken een ziekengeld uit kering (Krankengeld). Het Krankengeld is 70% van uw gemiddelde brutoloon met een maximum van 90% van uw gemiddelde nettoloon. Er wordt uitgegaan van het loon dat u verdiende in de twaalf maanden voordat u ziek werd. Bent u particulier tegen ziektekosten verzekerd? Dan krijgt u alleen een uitkering als u een extra verzekering heeft afgesloten, bijvoorbeeld een Krankentagegeldversicherung. Bent u langer dan 78 weken (1,5 jaar) ziek? Als u in Duitsland in loondienst werkt, bent u verzekerd voor de Deutsche Rentenversicherung. Zelfstandigen kunnen onder bepaalde voorwaarden hiervoor worden toegelaten (zie voor meer informatie onze leaflet Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse zelfstandige ). Een onderdeel van de Deutsche Rentenversicherung is de Duitse Erwerbsminderungsrente. Na 78 weken ziekte kunt u bij de Deutsche Rentenversicherung een Erwerbsminderungsrente aanvragen. Was u al vóór 2001 arbeidsongeschikt? Als u op 31 december 2000 al een Duitse arbeidsongeschiktheidsrente (Berufs- of Erwerbsunfähigkeitsrente) ontving, blijft u deze ontvangen zolang u aan de voorwaarden blijft voldoen.

9 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 9 van 18 Twee soorten Erwerbsminderungsrente Afhankelijk van de mate van uw arbeidsgeschiktheid kent de Erwerbsminderungs rente twee verschillende soorten uitkeringen: een volledige uitkering (Rente wegen voller Erwerbsminderung); een gedeeltelijke (halve) uitkering (Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung). aantal uren die u nog per dag kunt werken minder dan 3 uur tussen drie en zes uur tussen drie en zes uur, maar u bent werkloos omdat u geen baan kunt vinden zes uur per dag of meer u krijgt een volledige uitkering een gedeeltelijke (halve) uitkering een volledige uitkering geen uitkering Kunt u meer dan zes uur werken maar niet in uw geleerde of gelijkwaardige beroep? Dan krijgt u een gedeeltelijke uitkering als u vóór 2 januari 1961 geboren bent. U kunt alleen een Erwerbsminderungsrente krijgen als u in de laatste 60 maanden voor het begin van uw Rente, minstens 36 maanden verzekeringsplichtige werkzaamheden heeft gedaan. Voor deze 36 maanden tellen ook Nederlandse perioden mee waarin u in Nederland gewerkt heeft of een Ziektewet-, WW- of WAO/WIA-uitkering ontving. Hoe wordt uw Erwerbsminderungsrente berekend? Duitse rente bouwt u op tijdens uw werkzame leven. Als u in Duitsland in loondienst werkt, betaalt u premie voor de Deutsche Rentenversicherung. In Duitsland zijn werknemers verplicht verzekerd voor deze verzekering. De hoogte van het bedrag dat u opbouwt met de Duitse renteverzekering hangt onder andere af van: het loon dat u jaarlijks verdient, en de looptijd van de verzekering. Voor de berekening van de rente wordt gekeken naar de volgende onderdelen: - - Waarde-eenheden ( Entgeltpunkte ) Voor elk jaar dat u verzekerd bent voor de Duitse renteverzekering wordt een persoonlijke waarde-eenheid vastgesteld. Deze eenheid is een vergelijking tussen uw eigen bruto jaarloon en het gemiddelde brutoloon van alle verzekerden in dat jaar. Is uw bruto jaarloon bijvoorbeeld gelijk aan

10 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 10 van 18 dat gemiddelde, dan ontvangt u 1,0 waarde-eenheid. Zo krijgt u 1,1 waardeeenheid als uw brutoloon 10% hoger is dan het gemiddelde brutoloon. Voor tijdvakken van kinderopvoeding is de waarde-eenheid momenteel 3,0. Voor kinderen geboren voor 1 januari 1992 is dit 2,0. Ook over premievrije tijdvakken worden waarde-eenheden toegekend. Er zijn verschillende premievrije tijdvakken. In het hoofdstuk Tijdvakken kunt u lezen welke er zijn. Rente-ingangsfactor Dit is de Zugangsfaktor. Voor een Erwerbsminderungsrente is deze factor 1. Rentesoortfactor In het Duits noemt men dit een Rentenartfaktor. De hoogte van deze factor hangt af van het soort rente. Voor een gedeeltelijke Erwerbsminderungsrente is de rentensoort factor 0,5. Voor een volledige Erwerbsminderungsrente is de rentesoort factor: 1,0. Actuele rentewaarde In Duitsland heet dit aktueller Rentenwert. Dit is een dynamische factor, die wordt beïnvloed door de loonontwikkeling in Duitsland. Ieder jaar op 1 juli stelt de Duitse regering deze actuele rentewaarde opnieuw vast. Formule renteberekening De formule van de renteberekening bestaat uit alle hierboven genoemde factoren. De formule ziet er als volgt uit: Waarde-eenheden x rente-ingangsfactor x rentesoort factor x actuele rentewaarde = maandrente of in het Duits: Entgeltpunkte x Zugangsfaktor x Rentenartfaktor x aktueller Rentenwert = Monatsrente De maandrente is het bedrag dat u maandelijks ontvangt. De eventuele kortingen gaan hier nog van af. U kunt bijvoorbeeld korting krijgen op het maandbedrag als u kiest voor een vervroegde ingangsdatum. Wanneer krijgt u een rentekorting? Als u vóór uw 63e jaar een Duitse Erwerbsminderungsrente ontvangt, houdt u dan rekening met een rentekorting. Voor iedere maand voor uw 63e waarin u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, krijgt u een korting van 0,3%. Deze korting is maximaal 10,8%. Deze korting wordt ook op uw Duitse ouderdomspensioen (Regelaltersrente) toegepast die u later krijgt. Als u ná uw 63e jaar arbeidsongeschikt wordt, dan wordt de rente zonder korting betaald.

11 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 11 van 18 Geldt de verhoging van de leeftijdsgrens ook voor u? De leeftijd waarop u zonder korting een Erwerbsminderungsrente kunt krijgen, wordt tussen 2012 en 2029 geleidelijk verhoogd van 63 naar 65 jaar. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact met ons op. Hoe lang kunt u een Erwerbsminderungsrente krijgen? Als u de pensioengerechtigde leeftijd in Duitsland bereikt, wordt uw arbeidsongeschiktheidsuitkering gewijzigd in een Regelaltersrente (Duitse ouderdomsrente). Het uitkeringsbedrag zal nauwelijks wijzigen. Waar kunt u uw aanvraag indienen? U vraagt een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij het UWV aan als u in Nederland woont. Het UWV behandelt de aanvraag voor een WIA en een Deutsche Erwerbsminderungsrente voor u. Achter in deze brochure vindt u de contactgegevens van het UWV. Woont u op het moment van aanvragen in Duitsland? Dan vraagt u de Deutsche Erwerbsminderungsrente en de WIA aan bij de Deutsche Rentenversicherung (DRV). U kunt ook rechtstreeks bij de instantie in uw laatste werkland uw arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen. Op tijd aanvragen Dien uw aanvraag op tijd in. Als u de aanvraag te laat indient, dan krijgt u de arbeidsongeschiktheidsrente ook later. Er kan nooit meer dan drie maanden terug gegaan worden vanaf de dag dat uw aanvraag is ontvangen. Ongevallenverzekering Naast de Erwerbsminderungsrente kent Duitsland een wettelijke rente bij arbeidsongeval of beroepsziekte. Bent u ziek door een arbeidsongeval of een beroepsziekte? Er is sprake van een arbeidsongeval als u door een ongeval op weg van, naar of tijdens uw werk letsel heeft opgelopen. Het kan ook zijn dat u door een beroepsziekte arbeidsongeschikt wordt. In Duitsland bent u hiervoor verzekerd via de wettelijke ongevallenverzekering ( Unfallversicherung ). De Berufsgenossenschaft zorgt voor de betaling van deze uitkering. Elke bedrijfstak heeft een Berufsgenosenschaft. Bent u korter dan 78 weken arbeidsongeschikt? Uw werkgever is gedurende de eerste zes weken verplicht het loon door te betalen. Kunt u door een beroepsziekte of bedrijfsongeval na deze zes weken nog steeds niet werken? Dan kunt u Verletztengeld krijgen.

12 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 12 van 18 Welk bedrag krijgt u per maand? Het Verletztengeld is 80% van uw bruto maandsalaris, maar is nooit meer dan uw netto maandsalaris. Hoe lang kunt u Verletztengeld krijgen? Het Verletztengeld ontvangt u vanaf week 7 tot en met week 78 als uw arbeidsongeschiktheid niet verandert en zolang u geen Duitse Erwerbsminderungsrente of een uitkering voor re-integratie (Übergangsgeld) ontvangt. Hoe kunt u Verletztengeld aanvragen? Als u verplicht of vrijwillig verzekerd bent voor de Krankenversicherung, vraagt u Verletztengeld aan bij uw Krankenkasse. Bent u particulier tegen ziektekosten verzekerd, dan neemt u contact op met uw Berufsgenossenschaft. Bent u langer dan 78 weken arbeidsongeschikt? Als u volgens de regels van de Unfallversicherung nog steeds arbeidsongeschikt bent, dan heeft u recht op een Verletztenrente. Welk bedrag krijgt u per maand? De hoogte van de Verletztenrente hangt af van het arbeidsongeschiktheidspercentage en de hoogte van uw inkomen in het laatste jaar voordat u arbeidsongeschikt werd. Een Verletztenrente kan naast een Erwerbsminderungsrente worden betaald. Komt de Verletztenrente boven een vastgesteld bedrag uit? Dan wordt uw Erwerbsminderungsrente minder. Ook uw WIA-uitkering houdt rekening met de Verletztenrente. Hoe lang kunt u een Verletztenrente krijgen? U blijft Verletztenrente ontvangen als u arbeidsongeschiktheidspercentage niet verandert. Als u overlijdt kunnen uw huwelijkspartner en kinderen een nabestaanden uitkering aanvragen.

13 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 13 van 18 Wat als u meer vragen heeft? Heeft u nog vragen over de inhoud van deze brochure? Of wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact op met het Bureau voor Duitse Zaken. Wij helpen u graag verder. Wij kunnen u infor matie geven over wonen, werken, ondernemen en studeren in Duitsland. Bureau voor Duitse Zaken Postbus MB Nijmegen +31 (0) (0) Handige adressen Grensinfopunt Het centrale punt voor alles wat te maken heeft met over de grens wonen, werken, ondernemen en studeren. Zo heeft u één ingang voor al uw vragen. Het Grensinfopunt is een samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Het grensinfopunt vindt u op Informatiecentrum Belastingen Voor vragen over belastingen en andere fiscale zaken in relatie met Duitsland kunt u terecht bij de Belastingdienst: Team GWO Postbus MB Maastricht (vanuit Nederland) (vanuit Duitsland) UWV Afdeling Duitsland Heldevierlaan 11 Postbus MB Heerlen (vanuit Nederland, lokaal tarief) (vanuit Duitsland)

14 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 14 van 18 Deutsche Rentenversicherung Westfalen Verbindungsstelle Niederlande D Münster +49 (0) Spreekuren U kunt ook een van onze spreekuren bezoeken. Met al uw vragen over wonen, werken, ondernemen en studeren in Duitsland kunt u daar terecht. Meer informatie vindt u op Ons informatiemateriaal Algemene brochures Welke wetgeving BBZ en BDZ (EU-verordening 883/2004) Wonen of werken in Nederland of Duitsland Cijferbijlage Vanaf 1 mei 2010 zijn er nieuwe regels voor de landen van de Europese Unie (EU) over sociale zekerheid Checklisten bij verhuizing Leaflets met informatie in vogelvlucht voor de volgende situaties Wonen in Duitsland, werken in Nederland Wonen in Nederland, werken in Duitsland Ouderdom Nabestaanden Medische zorg Ziek of arbeidsongeschikt Gezin Werkloos Vakantie Zwangerschap en bevalling Wonen in Duitsland, uitkering uit Nederland Wonen in Nederland, uitkering uit Duitsland Ouderdom Nabestaanden Medische zorg Arbeidsongeschikt Vervroegd met pensioen Voor zelfstandigen en werkgevers Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse werkgever Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

15 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 15 van 18 Brochures met gedetailleerde informatie Overlijden, uw rechten in Duitsland en Nederland Ouderdom, uw rechten in Duitsland en Nederland Woordenlijst begrip Agentur für Arbeit Aktueller Rentenwert Algemene nabestaandenwet (Anw) Algemene Ouderdomswet (AOW) Altersrente für besonders langjährig Versicherte Altersrente für Frauen Altersrente für langjährig Versicherte Altersrente für schwerbehinderte Menschen Altersrente nach Altersteilzeitarbeit Altersrente wegen Arbeitslosigkeit Anrechnungszeiten AOW-toeslag Beitragszeiten Berücksichtigungszeiten Berufsgenossenschaft vertaling/toelichting Duitse instantie die vergelijkbaar is met het Nederlandse UWV WERKbedrijf, onder meer verantwoordelijk voor de Duitse werkloosheidsuitkering en de Duitse kinderbijslag de actuele rentewaarde is een factor die van belang is voor de berekening van de Duitse Rente. Deze factor zorgt voor indexatie van de Duitse Rente omdat deze aan de loonontwikkeling is gekoppeld. Het bedrag wordt elk jaar per 1 juli vastgesteld verzekering (Anw-uitkering bij overlijden) aan langstlevende partner en/of kinderen verzekering voor een AOW-pensioen ouderdomsrente voor bijzonder langdurig verzekerden ouderdomsrente voor vrouwen ouderdomsrente voor langdurig verzekerden ouderdomsrente voor mindervaliden en arbeidsongeschikten ouderdomsrente voor oudere deeltijdwerkers ouderdomsrente voor werklozen premievrije tijdvakken die meetellen bij de Duitse renten voor wachttijden (onder meer tijdens ziekte en werkloosheid) toeslag die naast het AOW-pensioen betaald wordt als de jongere partner nog geen 65 jaar oud is en geen of weinig inkomen heeft. Houdt u er rekening mee dat de toeslag niet meer betaald wordt bij personen die zijn geboren na 31 december 1949 tijdvakken waarvoor premies betaald zijn premievrije tijdvakken voor opvoeding van kinderen die meetellen voor wachttijden bij de Duitse Rente Duits uitvoeringsorgaan van de ongevallen verzekering

16 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 16 van 18 begrip Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Deutsche Rentenversicherung (DRV) Elterngeld vertaling/toelichting afdeling van de SVB die voorlichting geeft over sociale zekerheid in relatie tot Nederland en Duitsland Duitse sociale verzekeringsinstantie die onder andere de arbeidsongeschiktheids-, ouderdoms- en nabestaandenregeling uitvoert een uitkering die betaald wordt tijdens de periode die gebruikt wordt voor de opvoeding van kinderen. Voorwaarde is dat één van de ouders inwoner van Duitsland is of één van de ouders in Duitsland sociaal verzekerd is Entgeltfortzahlung loondoorbetaling: in Duitsland betaalt de werkgever maximaal zes weken loon door als de werknemer ziek is Entgeltpunkte Ersatzzeiten Erwerbsminderungsrente waarde-eenheden die aan uw tijdvakken worden toegekend en die voor de berekening van de hoogte van de Duitse Rente nodig zijn premievrije tijdvakken van vóór 1992 die meetellen voor de wachttijden voor de Duitse renten (onder meer militaire dienst) Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering Erziehungsrente rente aan de langstlevende ex-huwelijkspartner die jonger is dan 65 jaar en kinderen opvoedt Freibetrag bedrag dat niet wordt aangerekend op de nabestaandenrente Geschiedenen Witwenrente/ Witwerrente Grensarbeider uitkering voor de nabestaande van de exhuwelijkspartner (bij echtscheiding vóór 1977) een persoon die werkt in een EU-lidstaat en woont in een andere EU-lidstaat en minstens eenmaal per week naar huis terugkeert Hinterbliebenenrente nabestaandenuitkering aan langstlevende huwelijkspartner en/of kinderen Kindererziehungszeiten premievrije tijdvakken voor kinderopvoeding die voor de wachttijd van de Duitse rente meetellen en het bedrag van de Rente verhogen Krankengeld Duitse uitkering bij ziekte, aansluitend op de loondoorbetaling van de werkgever Krankenkasse Duitse zorgverzekeraar waar u een verplichte of vrijwillige Krankenversicherung (Zvw) en Pflegeversicherung (Wlz) kunt afsluiten Krankentagegeld Duitse uitkering bij ziekte uit een verzekering die kan worden afgesloten als het inkomen van de werknemer boven de loongrens ligt

17 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 17 van 18 begrip Krankenversicherung der Rentner Loonaanvullingsuitkering (LAU) Loongerelateerde uitkering (LGU) vertaling/toelichting verplichte ziektekostenverzekering voor personen die een Duitse Rente ontvangen en aan de voorwaarden voldoen uitkering binnen de Nederlandse WIA uitkering binnen de Nederlandse WIA Monatsrente Duitse rente per maand Regelaltersrente Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) Rente Rentenartfaktor Duitse ouderdomsrente regeling binnen de Nederlandse WIA regeling binnen de Nederlandse WIA het Duitse woord voor pensioen of uitkering de formule van de berekening van de maandrente Rentenversicherung verplichte verzekering voor werknemers en sommige zelfstandigen tegen de risico s van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden Sociale Verzekeringsbank (SVB) Nederlandse sociale verzekeringsinstantie die onder andere de ouderdoms-, nabestaanden- en kinderbijslagwet uitvoert Sterbevierteljahr Duitse Rente die de nabestaande de eerste drie maanden na het overlijden van de huwelijkspartner ontvangt Teilrente gedeeltelijke Duitse Rente Tijdvak een tijdvak is een periode die meetelt voor de opbouw van uw pensioen of uitkering Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV)/UWV WERKbedrijf Unfallversicherung Verletztengeld Nederlandse sociale verzekeringsinstantie die onder andere de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidswet uitvoert verzekering tegen de gevolgen van een arbeidsongeval of een beroepsziekte. De Berufsgenossenschaft is verantwoordelijk voor de Unfallversicherung Duits ziekengeld van de Berufsgenossenschaft bij ongeval en beroepsziekte

18 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 18 van 18 begrip Verletztenrente Versicherungsnummer Vervolguitkering Vollrente Waisenrente/ Halbwaisenrente vertaling/toelichting Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering van de Berufsgenossenschaft voor verzekerden die na 78 weken nog arbeidsongeschikt zijn uniek identificatienummer dat aan een persoon wordt toegekend. Het bestaat onder andere uit de geboortedatum en de eerste letter van de achternaam uitkering binnen de Nederlandse WIA volledige ouderdomsrente uitkering voor wezen en halfwezen Wartezeit /wachttijd het minimale aantal maanden dat iemand verzekerd moet zijn geweest om recht op een Rente te hebben Werkloosheidswet (WW) Wet op de arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO) Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) Witwenrente/Witwerrente Zugangsfaktor verzekering voor werknemers voor een uitkering bij werkloosheid verzekering voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering die eind 2005 vervangen is door de WIA verzekering voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering Uitkering voor de langstlevende huwelijkspartner De rente-ingangsfactor zorgt er bij de berekening van de Duitse rente voor, dat de Duitse rente lager is als deze voor het bereiken van de algemene ingangsdatum betaald wordt en hoger is als deze later betaald wordt Zurechnungszeiten premievrije tijdvakken die kunnen worden toegekend bij arbeidsongeschiktheid of overlijden voor de 60 jarige leeftijd

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen Inhoudsopgave VOOR WIE 2 WELKE WETGEVING 5 SOCIALE VERZEKERING VAN WERKNEMER 3 Kinderbijslag Geneeskundige zorg Ziekte Arbeidsongeschiktheid Zwangerschap en bevalling WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Inhoud: Wanneer hebt u recht op een WW-uitkering? 4 Hoe vraagt u een WW-uitkering aan? 5 Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering? 6 Wat telt

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

WERKEN IN DUITSLAND WONEN IN NEDERLAND. Ger Essers FNV Brussel

WERKEN IN DUITSLAND WONEN IN NEDERLAND. Ger Essers FNV Brussel WERKEN IN DUITSLAND & WONEN IN NEDERLAND Ger Essers FNV Brussel 1 Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat de tekst onjuistheden bevat of niet volledig is.

Nadere informatie

Werken binnen de EU/EER

Werken binnen de EU/EER Werken binnen de EU/EER Inhoud Inleiding 2 Afspraken en regels over sociale verzekeringen in de EU/EER 2 In welk land bent u verzekerd? 6 Wat gebeurt er als u ziek wordt in een EU/EER-lidstaat? 9 Wat gebeurt

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

De Europese werknemer in Nederland

De Europese werknemer in Nederland Inhoudsopgave Werken in Nederland 2 De Europese werknemer in Nederland Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken Als u werkt Belastingen en verzekeringen Wat gebeurt

Nadere informatie

De Duitse grensarbeider in Nederland: van A t/m Z

De Duitse grensarbeider in Nederland: van A t/m Z De Duitse grensarbeider in Nederland: van A t/m Z Ger Essers 1 Opmerking vooraf. Onder een Duitse grensarbeider wordt verstaan een inwoner van Duitsland. Dat kan dus ook een naar Duitsland verhuisde Nederlander

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie uwv.nl werk.nl/eures Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk

Nadere informatie

Ontslag uit het umc. Wat nu?

Ontslag uit het umc. Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? 4 Inhoudsopgave 1 Werkloos, en nu? 7 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 8 3 WW 9 3.1 Voorwaarden voor een WW-uitkering

Nadere informatie

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 01 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 4 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Een toeslag voor uw partner 5 Inkomsten

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 PERSOONLIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Voorwoord Dit Personal Benefits

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie