Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland"

Transcriptie

1 Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland Inhoud Uit welk land kunt u een uitkering krijgen? 2 Tijdvakken 2 De Nederlandse WIA 4 De Duitse Erwerbsminderungsrente 8 Waar kunt u uw aanvraag indienen? 11 Ongevallenverzekering 11 Wat als u meer vragen heeft? 13 Handige adressen 13 Spreekuren 14 Ons informatiemateriaal 14 Woordenlijst NX/0315

2 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 2 van 18 Uit welk land kunt u een uitkering krijgen? De regels in Duitsland voor arbeidsongeschiktheid zijn anders dan in Nederland. In beide landen bestaat er een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. De hoogte van deze uitkering hangt af van welke werkzaamheden u nog kunt uitvoeren. Heeft u in Nederland en in Duitsland gewerkt? Dan krijgt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering uit beide landen als u aan alle voorwaarden voldoet. Wilt u zeker weten of en in welk land u sociaal verzekerd bent? Kijk dan in onze brochure Welke wetgeving. Deze kunt u vinden op Bij de vaststelling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn er twee situaties mogelijk: voor wie u wordt arbeidsongeschikt als u in Nederland verzekerd bent u wordt arbeidsongeschikt als u in Duitsland verzekerd bent u ontvangt een volledige WIA-uitkering Bij toekenning van een Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt deze van de WIA-uitkering afgetrokken een WIA-uitkering die alleen berekend is op uw Nederlandse werktijdvakken Dit heet een pro-rata berekening. Bij toekenning van een Duitse uitkering wordt deze niet van de WIA-uitkering afgetrokken Tijdvakken Wat is een tijdvak? Om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te kunnen ontvangen moet u rechten opgebouwd hebben. Een tijdvak is een periode die meetelt voor de opbouw van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering. Normaal gesproken telt iedere maand mee waarin u werkt en premie betaalt. Ook zijn er perioden dat u geen premie heeft betaald, maar die wel meetellen voor de opbouw van uw arbeidsongeschiktheids uitkering. Daarnaast tellen tijdvakken van vrijwillige verzekering mee. Wat is een wachttijd? U kunt een Duitse rente ontvangen als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Één daarvan is dat u voldoet aan de wachttijd. De wachttijd is een minimale verzekeringsperiode. De wachttijd is voor elke Duitse rente anders. Er bestaan verschillende soorten Duitse en Nederlandse tijdvakken. Hieronder beschrijven we de meest voorkomende tijdvakken die meetellen voor de wachttijd van de Deutsche Rentenversicherung.

3 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 3 van 18 Duitse tijdvakken Premietijdvakken ( Beitragszeiten ) Dit zijn de perioden dat u in Duitsland heeft gewerkt en waarover uw werkgever premies heeft afgedragen. Of perioden waarover u vrijwillige premie voor de Deutsche Rentenversicherung heeft betaald. Verzekeringstijdvakken door kinderopvoeding ( Kindererziehungszeiten ) Dit zijn perioden waarin u een kind heeft verzorgd. Het zijn tijdvakken die meetellen voor de berekening van de Duitse rente. De algemene richtlijn is als volgt: voor elk kind dat voor 1 januari 1992 is geboren, wordt een tijdvak van maximaal 24 maanden toegekend, voor kinderen die op of na deze datum zijn geboren, kan een tijdvak van maximaal 36 maanden worden toegekend. Tijdvakken van kinderopvoeding gelden meestal voor de moeder. De ouders kunnen kiezen om het tijdvak, of een gedeelte daarvan, aan de vader toe te kennen. Belangrijk is dat uw kind in Duitsland is opgevoed. Ongeacht de nationaliteit. Bent u grensarbeider? U bent grensarbeider als u werkt in een EU-lidstaat en woont in een andere EU-lidstaat en u minstens eenmaal per week naar huis terugkeert. Als u grensarbeider bent en uw kind is voor 1986 geboren, dan krijgt u geen tijdvakken van opvoeding. U kunt wel een tijdvak krijgen als uw kind na 31 december 1985 is geboren en u direct voor de geboorte van het kind in Duitsland heeft gewerkt en verzekerd bent geweest. Vervangende tijdvakken ( Ersatzzeiten ) Dit zijn bijvoorbeeld perioden van militaire dienst. Bovenstaande tijdvakken tellen mee voor de wachttijd. Voor de berekening van uw ouderdomsrente wordt ook met de volgende tijdvakken rekening gehouden: Premievrije tijdvakken ( Anrechnungszeiten ) Dit zijn perioden van onderbreking van de Duitse verzekering door ziekte, zwangerschap of werkloosheid. Deze perioden heten Anrechnungszeiten. Ook bepaalde perioden van school-, beroeps- of hogeschoolopleiding komen hiervoor in aanmerking. - - Rekentijdvak ( Berücksichtigungszeiten ) Dit zijn tijdvakken waarin u een kind tot 10 jaar heeft opgevoed. Deze tijdvakken kunnen worden meegeteld bij de vaststelling van wachttijden en pensioenrechten.

4 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 4 van 18 Nederlandse tijdvakken Voor het vervullen van de wachttijd, telt de periode dat u verzekerd bent geweest voor de Nederlandse WIA (voor 1 januari 2004: WAO) mee. Dit geldt ook voor soortgelijke tijdvakken die zijn vervuld in een andere EUlidstaat. U bent verzekerd voor de WIA als u in Nederland in loondienst werkt of als u een vrijwillige verzekering heeft afgesloten. De Nederlandse WIA In dit hoofdstuk leest u wat er gebeurt als u ziek wordt terwijl u in Nederland werkt en hoe de Nederlandse Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) werkt. Bent u korter dan twee jaar ziek? Als u ziek wordt, is uw werkgever verplicht maximaal 104 weken het loon door te betalen. U krijgt tijdens uw ziekte minimaal 70% van uw loon betaald. Er geldt een maximaal dagloon (zie onze cijferbijlage) waarover deze 70% wordt berekend. Uw werkgever kan u niet ontslaan omdat u ziek bent. Als uw contract tijdens ziekte eindigt, krijgt u een Ziektewetuitkering van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Ook uitzendkrachten kunnen een Ziektewetuitkering krijgen. De Ziektewetuitkering is 70% van uw loon. Ook voor de Ziektewetuitkering geldt een maximaal dagloon. Bent u langer dan twee jaar ziek? Als u in Nederland in loondienst werkt, bent u verzekerd voor de WIA. Na 104 weken (twee jaar) ziekte krijgt u misschien een WIA-uitkering. Er wordt gekeken in welke mate u nog arbeidsgeschikt bent. Dit hangt af van wat u ondanks uw ziekte nog kunt verdienen. Was u al vóór 2004 arbeidsongeschikt? Voor werknemers die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden, blijft de WAO-uitkering (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) bestaan. Deze uitkering wordt ook na 1 januari 2004 doorbetaald zolang u aan de voorwaarden blijft voldoen.

5 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 5 van 18 Twee soorten WIA-uitkeringen Afhankelijk van wat u nog kunt verdienen, kent de WIA twee soorten regelingen: 104 weken loondoorbetaling <35% 35 80% 80% of meer vanuit WIA geen regeling WGA IVA WGA: regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten IVA: regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten De IVA De IVA is een uitkering voor personen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en geen mogelijkheid hebben te werken. Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wil zeggen dat u niet meer dan 20% van uw laatste loon kunt verdienen. U zult ook niet meer volledig herstellen of de kans daarop is heel klein. Duurzaam betekent dat u niet meer volledig herstelt, of dat de kans daarop binnen vijf jaar heel klein is. Hoeveel uitkering krijgt u per maand? Hoeveel IVA-uitkering u krijgt, hangt af van het loon dat u maandelijks gemiddeld verdiende in het jaar voordat u ziek werd (WIA-maandloon) en hoeveel u nog wel werkt. Hoe wordt de uitkering berekend? Als u niet meer werkt, ontvangt u 75% van uw WIA-maandloon. Bij de berekening van uw uitkering geldt een maximaal dagloon waarover de uitkering wordt berekend. Als u nog werkt, wordt 70% van uw salaris van de IVA-uitkering afgetrokken. Hoe lang kunt u de uitkering krijgen? Uw uitkering stopt in ieder geval als u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Uw IVA stopt ook als u weer meer dan 20% arbeids geschikt bent. De WGA De WGA is een uitkering voor personen die nog gedeeltelijk kunnen werken, of die tijdelijk helemaal niet kunnen werken. U bent gedeeltelijk arbeidsgeschikt als u tussen de 35% en 80% van uw inkomen verliest. U bent tijdelijk volledig arbeidsongeschikt als u op het moment van de beoordeling niet meer dan 20% kunt verdienen. Maar uw gezondheidssituatie zal waarschijnlijk nog zoveel verbeteren zodat u later meer kunt verdienen. Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? U krijgt dan geen uitkering. De WGA kent drie uitkeringen:

6 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 6 van 18 1 Loongerelateerde uitkering Voor wie? U bent tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt, en U verdient minstens de helft van wat u volgens de arbeidsdeskundige van het UWV nog kunt verdienen. Welk bedrag krijgt u per maand? Hoeveel loonaanvullingsuitkering u krijgt, hangt af van het loon dat u maandelijks gemiddeld verdiende in het jaar voordat u ziek werd (WIA maand loon) en hoeveel u nog werkt. U ontvangt 70% van uw WIAmaandloon. Uw inkomen wordt gedeeltelijk van de uitkering afgetrokken. Hoe wordt de uitkering berekend? U ontvangt de eerste twee maanden 75% en vanaf de derde maand 70% van uw WIA-maandloon. Als u werkt wordt een deel van uw inkomen van de loongerelateerde uitkering afgetrokken. Hoe lang kunt u de uitkering krijgen? Hoe lang u een loongerelateerde uitkering ontvangt, hangt af van uw arbeidsverleden. U krijgt de uitkering minimaal drie maanden en maximaal 38. Voor ieder jaar dat u gewerkt heeft, krijgt u één maand uitkering. Uw uitkering stopt in ieder geval als u de AOW-leeftijd heeft bereikt. 2 Loonaanvullingsuitkering Voor wie? U bent tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt, en U verdient minstens de helft van wat u volgens de arbeidsdeskundige van het UWV nog kunt verdienen. Welk bedrag krijgt u per maand? Hoeveel loonaanvullingsuitkering u krijgt, hangt af van het loon dat u maandelijks gemiddeld verdiende in het jaar voordat u ziek werd (WIAmaandloon) en hoeveel u nog werkt. U ontvangt 70% van uw WIAmaandloon. Uw inkomen wordt gedeeltelijk van de uitkering afgetrokken. Hoe lang kunt u de uitkering krijgen? Hoe lang u de loonaanvullingsuitkering krijgt, hangt af van uw situatie. Verdient u een jaar lang meer dan 65% van uw oude loon? Dan stopt de uitkering na één jaar. Verdient u minder dan 65% van uw oude loon terwijl u meer kunt verdienen? Dan stopt uw uitkering na twee maanden.

7 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 7 van 18 Verdient u minder dan de helft van wat u nog kunt verdienen? Dan krijgt u een vervolguitkering. Uw inkomen kan dan sterk omlaag gaan. Gaat uw gezondheid achteruit en kunt u daarom voor langere tijd 20% of minder van uw oude loon verdienen? Mogelijk krijgt u dan een IVAuitkering en stopt uw loonaanvullingsuitkering. Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? Dan stopt uw uitkering. 3 Vervolguitkering Voor wie? U bent tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt, en U verdient minder dan de helft van wat u nog kunt verdienen. Welk bedrag krijgt u per maand? Hieronder vindt u een tabel met daarin de hoogte van de uitkering uw arbeidsongeschiktheidspercentage vervolguitkering 35 tot 45% 28% van het minimumloon 45 tot 55% 35% van het minimumloon 55 tot 65% 42% van het minimumloon 65 tot 80% 50,75% van het minimumloon Als u minder verdiende dan het minimumloon, bijvoorbeeld omdat u parttime werkte, dan is uw oude loon de basis voor de berekening van uw uitkering. Hoe lang kunt u de uitkering krijgen? Hoe lang u de vervolguitkering krijgt, hangt af van uw situatie. Verdient u de helft of meer van wat u nog kunt verdienen? Dan kunt u een loonaanvullingsuitkering krijgen. Verdient u meer dan 65% van uw oude loon? Dan stopt uw vervolguitkering na één jaar. Verdient u minder dan 65% van uw oude loon terwijl u meer kunt verdienen? Dan stopt uw vervolguitkering na twee maanden. Gaat uw gezondheid achteruit en kunt u daarom voor langere tijd 20% of minder van uw oude loon verdienen? Misschien krijgt u dan een IVAuitkering. Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? Dan stopt uw uitkering.

8 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 8 van 18 De Duitse Erwerbsminderungsrente Wettelijk en verplicht In Duitsland zijn werknemers en daarmee gelijkgestelden verplicht verzekerd voor de Deutsche Rentenversicherung. Deze Duitse verzekering zorgt voor een uitkering bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Het is een wettelijke, verplichte verzekering voor werknemers. Bent u ondernemer? Als u ondernemer of zelfstandige bent, is het goed om te weten dat u niet onder de verzekeringsplicht van de Deutsche Rentenversicherung valt (voor enkele beroepsgroepen geldt dit niet). U kunt op aanvraag wel als verplicht verzekerde worden toegelaten. Dien uw aanvraag dan binnen vijf jaar na het begin van de zelfstandige werkzaamheden in. Als u niet onder de verzekeringsplicht valt, kunt u zich altijd vrijwillig verzekeren. Bent u zelfstandige en werkt u in Duitsland en woont u in Nederland? Dan kunt u zich alleen vrijwillig verzekeren voor de Deutsche Rentenversicherung als u ooit verplicht verzekerd bent geweest. Meer informatie vindt u in onze leaflet Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse zelfstandige. Bent u korter dan 78 weken (1,5 jaar) ziek? Als u ziek wordt, is uw werkgever verplicht het loon door te betalen gedurende maximaal zes weken. Als u in Duitsland verplicht of vrijwillig verzekerd bent bij voor ziektekosten, ontvangt u daarna maximaal 72 weken een ziekengeld uit kering (Krankengeld). Het Krankengeld is 70% van uw gemiddelde brutoloon met een maximum van 90% van uw gemiddelde nettoloon. Er wordt uitgegaan van het loon dat u verdiende in de twaalf maanden voordat u ziek werd. Bent u particulier tegen ziektekosten verzekerd? Dan krijgt u alleen een uitkering als u een extra verzekering heeft afgesloten, bijvoorbeeld een Krankentagegeldversicherung. Bent u langer dan 78 weken (1,5 jaar) ziek? Als u in Duitsland in loondienst werkt, bent u verzekerd voor de Deutsche Rentenversicherung. Zelfstandigen kunnen onder bepaalde voorwaarden hiervoor worden toegelaten (zie voor meer informatie onze leaflet Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse zelfstandige ). Een onderdeel van de Deutsche Rentenversicherung is de Duitse Erwerbsminderungsrente. Na 78 weken ziekte kunt u bij de Deutsche Rentenversicherung een Erwerbsminderungsrente aanvragen. Was u al vóór 2001 arbeidsongeschikt? Als u op 31 december 2000 al een Duitse arbeidsongeschiktheidsrente (Berufs- of Erwerbsunfähigkeitsrente) ontving, blijft u deze ontvangen zolang u aan de voorwaarden blijft voldoen.

9 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 9 van 18 Twee soorten Erwerbsminderungsrente Afhankelijk van de mate van uw arbeidsgeschiktheid kent de Erwerbsminderungs rente twee verschillende soorten uitkeringen: een volledige uitkering (Rente wegen voller Erwerbsminderung); een gedeeltelijke (halve) uitkering (Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung). aantal uren die u nog per dag kunt werken minder dan 3 uur tussen drie en zes uur tussen drie en zes uur, maar u bent werkloos omdat u geen baan kunt vinden zes uur per dag of meer u krijgt een volledige uitkering een gedeeltelijke (halve) uitkering een volledige uitkering geen uitkering Kunt u meer dan zes uur werken maar niet in uw geleerde of gelijkwaardige beroep? Dan krijgt u een gedeeltelijke uitkering als u vóór 2 januari 1961 geboren bent. U kunt alleen een Erwerbsminderungsrente krijgen als u in de laatste 60 maanden voor het begin van uw Rente, minstens 36 maanden verzekeringsplichtige werkzaamheden heeft gedaan. Voor deze 36 maanden tellen ook Nederlandse perioden mee waarin u in Nederland gewerkt heeft of een Ziektewet-, WW- of WAO/WIA-uitkering ontving. Hoe wordt uw Erwerbsminderungsrente berekend? Duitse rente bouwt u op tijdens uw werkzame leven. Als u in Duitsland in loondienst werkt, betaalt u premie voor de Deutsche Rentenversicherung. In Duitsland zijn werknemers verplicht verzekerd voor deze verzekering. De hoogte van het bedrag dat u opbouwt met de Duitse renteverzekering hangt onder andere af van: het loon dat u jaarlijks verdient, en de looptijd van de verzekering. Voor de berekening van de rente wordt gekeken naar de volgende onderdelen: - - Waarde-eenheden ( Entgeltpunkte ) Voor elk jaar dat u verzekerd bent voor de Duitse renteverzekering wordt een persoonlijke waarde-eenheid vastgesteld. Deze eenheid is een vergelijking tussen uw eigen bruto jaarloon en het gemiddelde brutoloon van alle verzekerden in dat jaar. Is uw bruto jaarloon bijvoorbeeld gelijk aan

10 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 10 van 18 dat gemiddelde, dan ontvangt u 1,0 waarde-eenheid. Zo krijgt u 1,1 waardeeenheid als uw brutoloon 10% hoger is dan het gemiddelde brutoloon. Voor tijdvakken van kinderopvoeding is de waarde-eenheid momenteel 3,0. Voor kinderen geboren voor 1 januari 1992 is dit 2,0. Ook over premievrije tijdvakken worden waarde-eenheden toegekend. Er zijn verschillende premievrije tijdvakken. In het hoofdstuk Tijdvakken kunt u lezen welke er zijn. Rente-ingangsfactor Dit is de Zugangsfaktor. Voor een Erwerbsminderungsrente is deze factor 1. Rentesoortfactor In het Duits noemt men dit een Rentenartfaktor. De hoogte van deze factor hangt af van het soort rente. Voor een gedeeltelijke Erwerbsminderungsrente is de rentensoort factor 0,5. Voor een volledige Erwerbsminderungsrente is de rentesoort factor: 1,0. Actuele rentewaarde In Duitsland heet dit aktueller Rentenwert. Dit is een dynamische factor, die wordt beïnvloed door de loonontwikkeling in Duitsland. Ieder jaar op 1 juli stelt de Duitse regering deze actuele rentewaarde opnieuw vast. Formule renteberekening De formule van de renteberekening bestaat uit alle hierboven genoemde factoren. De formule ziet er als volgt uit: Waarde-eenheden x rente-ingangsfactor x rentesoort factor x actuele rentewaarde = maandrente of in het Duits: Entgeltpunkte x Zugangsfaktor x Rentenartfaktor x aktueller Rentenwert = Monatsrente De maandrente is het bedrag dat u maandelijks ontvangt. De eventuele kortingen gaan hier nog van af. U kunt bijvoorbeeld korting krijgen op het maandbedrag als u kiest voor een vervroegde ingangsdatum. Wanneer krijgt u een rentekorting? Als u vóór uw 63e jaar een Duitse Erwerbsminderungsrente ontvangt, houdt u dan rekening met een rentekorting. Voor iedere maand voor uw 63e waarin u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, krijgt u een korting van 0,3%. Deze korting is maximaal 10,8%. Deze korting wordt ook op uw Duitse ouderdomspensioen (Regelaltersrente) toegepast die u later krijgt. Als u ná uw 63e jaar arbeidsongeschikt wordt, dan wordt de rente zonder korting betaald.

11 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 11 van 18 Geldt de verhoging van de leeftijdsgrens ook voor u? De leeftijd waarop u zonder korting een Erwerbsminderungsrente kunt krijgen, wordt tussen 2012 en 2029 geleidelijk verhoogd van 63 naar 65 jaar. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact met ons op. Hoe lang kunt u een Erwerbsminderungsrente krijgen? Als u de pensioengerechtigde leeftijd in Duitsland bereikt, wordt uw arbeidsongeschiktheidsuitkering gewijzigd in een Regelaltersrente (Duitse ouderdomsrente). Het uitkeringsbedrag zal nauwelijks wijzigen. Waar kunt u uw aanvraag indienen? U vraagt een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij het UWV aan als u in Nederland woont. Het UWV behandelt de aanvraag voor een WIA en een Deutsche Erwerbsminderungsrente voor u. Achter in deze brochure vindt u de contactgegevens van het UWV. Woont u op het moment van aanvragen in Duitsland? Dan vraagt u de Deutsche Erwerbsminderungsrente en de WIA aan bij de Deutsche Rentenversicherung (DRV). U kunt ook rechtstreeks bij de instantie in uw laatste werkland uw arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen. Op tijd aanvragen Dien uw aanvraag op tijd in. Als u de aanvraag te laat indient, dan krijgt u de arbeidsongeschiktheidsrente ook later. Er kan nooit meer dan drie maanden terug gegaan worden vanaf de dag dat uw aanvraag is ontvangen. Ongevallenverzekering Naast de Erwerbsminderungsrente kent Duitsland een wettelijke rente bij arbeidsongeval of beroepsziekte. Bent u ziek door een arbeidsongeval of een beroepsziekte? Er is sprake van een arbeidsongeval als u door een ongeval op weg van, naar of tijdens uw werk letsel heeft opgelopen. Het kan ook zijn dat u door een beroepsziekte arbeidsongeschikt wordt. In Duitsland bent u hiervoor verzekerd via de wettelijke ongevallenverzekering ( Unfallversicherung ). De Berufsgenossenschaft zorgt voor de betaling van deze uitkering. Elke bedrijfstak heeft een Berufsgenosenschaft. Bent u korter dan 78 weken arbeidsongeschikt? Uw werkgever is gedurende de eerste zes weken verplicht het loon door te betalen. Kunt u door een beroepsziekte of bedrijfsongeval na deze zes weken nog steeds niet werken? Dan kunt u Verletztengeld krijgen.

12 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 12 van 18 Welk bedrag krijgt u per maand? Het Verletztengeld is 80% van uw bruto maandsalaris, maar is nooit meer dan uw netto maandsalaris. Hoe lang kunt u Verletztengeld krijgen? Het Verletztengeld ontvangt u vanaf week 7 tot en met week 78 als uw arbeidsongeschiktheid niet verandert en zolang u geen Duitse Erwerbsminderungsrente of een uitkering voor re-integratie (Übergangsgeld) ontvangt. Hoe kunt u Verletztengeld aanvragen? Als u verplicht of vrijwillig verzekerd bent voor de Krankenversicherung, vraagt u Verletztengeld aan bij uw Krankenkasse. Bent u particulier tegen ziektekosten verzekerd, dan neemt u contact op met uw Berufsgenossenschaft. Bent u langer dan 78 weken arbeidsongeschikt? Als u volgens de regels van de Unfallversicherung nog steeds arbeidsongeschikt bent, dan heeft u recht op een Verletztenrente. Welk bedrag krijgt u per maand? De hoogte van de Verletztenrente hangt af van het arbeidsongeschiktheidspercentage en de hoogte van uw inkomen in het laatste jaar voordat u arbeidsongeschikt werd. Een Verletztenrente kan naast een Erwerbsminderungsrente worden betaald. Komt de Verletztenrente boven een vastgesteld bedrag uit? Dan wordt uw Erwerbsminderungsrente minder. Ook uw WIA-uitkering houdt rekening met de Verletztenrente. Hoe lang kunt u een Verletztenrente krijgen? U blijft Verletztenrente ontvangen als u arbeidsongeschiktheidspercentage niet verandert. Als u overlijdt kunnen uw huwelijkspartner en kinderen een nabestaanden uitkering aanvragen.

13 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 13 van 18 Wat als u meer vragen heeft? Heeft u nog vragen over de inhoud van deze brochure? Of wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact op met het Bureau voor Duitse Zaken. Wij helpen u graag verder. Wij kunnen u infor matie geven over wonen, werken, ondernemen en studeren in Duitsland. Bureau voor Duitse Zaken Postbus MB Nijmegen +31 (0) (0) Handige adressen Grensinfopunt Het centrale punt voor alles wat te maken heeft met over de grens wonen, werken, ondernemen en studeren. Zo heeft u één ingang voor al uw vragen. Het Grensinfopunt is een samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Het grensinfopunt vindt u op Informatiecentrum Belastingen Voor vragen over belastingen en andere fiscale zaken in relatie met Duitsland kunt u terecht bij de Belastingdienst: Team GWO Postbus MB Maastricht (vanuit Nederland) (vanuit Duitsland) UWV Afdeling Duitsland Heldevierlaan 11 Postbus MB Heerlen (vanuit Nederland, lokaal tarief) (vanuit Duitsland)

14 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 14 van 18 Deutsche Rentenversicherung Westfalen Verbindungsstelle Niederlande D Münster +49 (0) Spreekuren U kunt ook een van onze spreekuren bezoeken. Met al uw vragen over wonen, werken, ondernemen en studeren in Duitsland kunt u daar terecht. Meer informatie vindt u op Ons informatiemateriaal Algemene brochures Welke wetgeving BBZ en BDZ (EU-verordening 883/2004) Wonen of werken in Nederland of Duitsland Cijferbijlage Vanaf 1 mei 2010 zijn er nieuwe regels voor de landen van de Europese Unie (EU) over sociale zekerheid Checklisten bij verhuizing Leaflets met informatie in vogelvlucht voor de volgende situaties Wonen in Duitsland, werken in Nederland Wonen in Nederland, werken in Duitsland Ouderdom Nabestaanden Medische zorg Ziek of arbeidsongeschikt Gezin Werkloos Vakantie Zwangerschap en bevalling Wonen in Duitsland, uitkering uit Nederland Wonen in Nederland, uitkering uit Duitsland Ouderdom Nabestaanden Medische zorg Arbeidsongeschikt Vervroegd met pensioen Voor zelfstandigen en werkgevers Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse werkgever Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

15 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 15 van 18 Brochures met gedetailleerde informatie Overlijden, uw rechten in Duitsland en Nederland Ouderdom, uw rechten in Duitsland en Nederland Woordenlijst begrip Agentur für Arbeit Aktueller Rentenwert Algemene nabestaandenwet (Anw) Algemene Ouderdomswet (AOW) Altersrente für besonders langjährig Versicherte Altersrente für Frauen Altersrente für langjährig Versicherte Altersrente für schwerbehinderte Menschen Altersrente nach Altersteilzeitarbeit Altersrente wegen Arbeitslosigkeit Anrechnungszeiten AOW-toeslag Beitragszeiten Berücksichtigungszeiten Berufsgenossenschaft vertaling/toelichting Duitse instantie die vergelijkbaar is met het Nederlandse UWV WERKbedrijf, onder meer verantwoordelijk voor de Duitse werkloosheidsuitkering en de Duitse kinderbijslag de actuele rentewaarde is een factor die van belang is voor de berekening van de Duitse Rente. Deze factor zorgt voor indexatie van de Duitse Rente omdat deze aan de loonontwikkeling is gekoppeld. Het bedrag wordt elk jaar per 1 juli vastgesteld verzekering (Anw-uitkering bij overlijden) aan langstlevende partner en/of kinderen verzekering voor een AOW-pensioen ouderdomsrente voor bijzonder langdurig verzekerden ouderdomsrente voor vrouwen ouderdomsrente voor langdurig verzekerden ouderdomsrente voor mindervaliden en arbeidsongeschikten ouderdomsrente voor oudere deeltijdwerkers ouderdomsrente voor werklozen premievrije tijdvakken die meetellen bij de Duitse renten voor wachttijden (onder meer tijdens ziekte en werkloosheid) toeslag die naast het AOW-pensioen betaald wordt als de jongere partner nog geen 65 jaar oud is en geen of weinig inkomen heeft. Houdt u er rekening mee dat de toeslag niet meer betaald wordt bij personen die zijn geboren na 31 december 1949 tijdvakken waarvoor premies betaald zijn premievrije tijdvakken voor opvoeding van kinderen die meetellen voor wachttijden bij de Duitse Rente Duits uitvoeringsorgaan van de ongevallen verzekering

16 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 16 van 18 begrip Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Deutsche Rentenversicherung (DRV) Elterngeld vertaling/toelichting afdeling van de SVB die voorlichting geeft over sociale zekerheid in relatie tot Nederland en Duitsland Duitse sociale verzekeringsinstantie die onder andere de arbeidsongeschiktheids-, ouderdoms- en nabestaandenregeling uitvoert een uitkering die betaald wordt tijdens de periode die gebruikt wordt voor de opvoeding van kinderen. Voorwaarde is dat één van de ouders inwoner van Duitsland is of één van de ouders in Duitsland sociaal verzekerd is Entgeltfortzahlung loondoorbetaling: in Duitsland betaalt de werkgever maximaal zes weken loon door als de werknemer ziek is Entgeltpunkte Ersatzzeiten Erwerbsminderungsrente waarde-eenheden die aan uw tijdvakken worden toegekend en die voor de berekening van de hoogte van de Duitse Rente nodig zijn premievrije tijdvakken van vóór 1992 die meetellen voor de wachttijden voor de Duitse renten (onder meer militaire dienst) Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering Erziehungsrente rente aan de langstlevende ex-huwelijkspartner die jonger is dan 65 jaar en kinderen opvoedt Freibetrag bedrag dat niet wordt aangerekend op de nabestaandenrente Geschiedenen Witwenrente/ Witwerrente Grensarbeider uitkering voor de nabestaande van de exhuwelijkspartner (bij echtscheiding vóór 1977) een persoon die werkt in een EU-lidstaat en woont in een andere EU-lidstaat en minstens eenmaal per week naar huis terugkeert Hinterbliebenenrente nabestaandenuitkering aan langstlevende huwelijkspartner en/of kinderen Kindererziehungszeiten premievrije tijdvakken voor kinderopvoeding die voor de wachttijd van de Duitse rente meetellen en het bedrag van de Rente verhogen Krankengeld Duitse uitkering bij ziekte, aansluitend op de loondoorbetaling van de werkgever Krankenkasse Duitse zorgverzekeraar waar u een verplichte of vrijwillige Krankenversicherung (Zvw) en Pflegeversicherung (Wlz) kunt afsluiten Krankentagegeld Duitse uitkering bij ziekte uit een verzekering die kan worden afgesloten als het inkomen van de werknemer boven de loongrens ligt

17 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 17 van 18 begrip Krankenversicherung der Rentner Loonaanvullingsuitkering (LAU) Loongerelateerde uitkering (LGU) vertaling/toelichting verplichte ziektekostenverzekering voor personen die een Duitse Rente ontvangen en aan de voorwaarden voldoen uitkering binnen de Nederlandse WIA uitkering binnen de Nederlandse WIA Monatsrente Duitse rente per maand Regelaltersrente Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) Rente Rentenartfaktor Duitse ouderdomsrente regeling binnen de Nederlandse WIA regeling binnen de Nederlandse WIA het Duitse woord voor pensioen of uitkering de formule van de berekening van de maandrente Rentenversicherung verplichte verzekering voor werknemers en sommige zelfstandigen tegen de risico s van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden Sociale Verzekeringsbank (SVB) Nederlandse sociale verzekeringsinstantie die onder andere de ouderdoms-, nabestaanden- en kinderbijslagwet uitvoert Sterbevierteljahr Duitse Rente die de nabestaande de eerste drie maanden na het overlijden van de huwelijkspartner ontvangt Teilrente gedeeltelijke Duitse Rente Tijdvak een tijdvak is een periode die meetelt voor de opbouw van uw pensioen of uitkering Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV)/UWV WERKbedrijf Unfallversicherung Verletztengeld Nederlandse sociale verzekeringsinstantie die onder andere de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidswet uitvoert verzekering tegen de gevolgen van een arbeidsongeval of een beroepsziekte. De Berufsgenossenschaft is verantwoordelijk voor de Unfallversicherung Duits ziekengeld van de Berufsgenossenschaft bij ongeval en beroepsziekte

18 Arbeidsongeschiktheid - Uw rechten in Duitsland en Nederland 18 van 18 begrip Verletztenrente Versicherungsnummer Vervolguitkering Vollrente Waisenrente/ Halbwaisenrente vertaling/toelichting Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering van de Berufsgenossenschaft voor verzekerden die na 78 weken nog arbeidsongeschikt zijn uniek identificatienummer dat aan een persoon wordt toegekend. Het bestaat onder andere uit de geboortedatum en de eerste letter van de achternaam uitkering binnen de Nederlandse WIA volledige ouderdomsrente uitkering voor wezen en halfwezen Wartezeit /wachttijd het minimale aantal maanden dat iemand verzekerd moet zijn geweest om recht op een Rente te hebben Werkloosheidswet (WW) Wet op de arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO) Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) Witwenrente/Witwerrente Zugangsfaktor verzekering voor werknemers voor een uitkering bij werkloosheid verzekering voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering die eind 2005 vervangen is door de WIA verzekering voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering Uitkering voor de langstlevende huwelijkspartner De rente-ingangsfactor zorgt er bij de berekening van de Duitse rente voor, dat de Duitse rente lager is als deze voor het bereiken van de algemene ingangsdatum betaald wordt en hoger is als deze later betaald wordt Zurechnungszeiten premievrije tijdvakken die kunnen worden toegekend bij arbeidsongeschiktheid of overlijden voor de 60 jarige leeftijd

Ouderdom Uw rechten in Duitsland en Nederland

Ouderdom Uw rechten in Duitsland en Nederland Ouderdom Uw rechten in Duitsland en Nederland Inhoud Uit welk land kunt u een pensioen krijgen? 2 Tijdvakken 2 Het Nederlandse AOW-pensioen 4 De Duitse Altersrente 5 Waar kunt u uw aanvraag indienen? 9

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid: uw rechten in Duitsland en Nederland

Arbeidsongeschiktheid: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.47 Arbeidsongeschiktheid: uw rechten in Duitsland en Nederland brochure bronnen Bureau voor Duitse Zaken, www.svb.nl/bdz Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid Uw rechten

Nadere informatie

Overlijden Uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden Uw rechten in Duitsland en Nederland Overlijden Uw rechten in Duitsland en Nederland Inhoud Uit welk land kunt u een uitkering krijgen? 2 Tijdvakken 2 De Nederlandse Anw-uitkering 4 De Duitse Hinterbliebenenrente 6 Waar kunt u uw aanvraag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw rechten in Duitsland en Nederland. Wat is een tijdvak? Duitse tijdvakken Bijzondere wachttijd Nederlandse tijdvakken

Inhoudsopgave. Uw rechten in Duitsland en Nederland. Wat is een tijdvak? Duitse tijdvakken Bijzondere wachttijd Nederlandse tijdvakken Inhoudsopgave OUDERDOM Uw rechten in Duitsland en Nederland DESKUNDIG EN BETROUWBAAR 2 RECHTEN UIT TWEE LANDEN 3 Het Nederlandse AOWpensioen Korting op het AOW-pensioen Wonen in het buitenland Toeslag

Nadere informatie

Ouderdom: uw rechten in Nederland en Duitsland

Ouderdom: uw rechten in Nederland en Duitsland Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.45 : uw rechten in Nederland en Duitsland brochure bronnen Bureau voor Duitse Zaken, www.svb.nl/bdz Inhoudsopgave Uw rechten in Duitsland en Nederland Deskundig en

Nadere informatie

Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever

Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Inhoud Wanneer is uw werknemer in Duitsland verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden? 2 Waar betaalt u de sociale

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw rechten in Duitsland en Nederland. Wat is een tijdvak? Duitse tijdvakken Nederlandse tijdvakken

Inhoudsopgave. Uw rechten in Duitsland en Nederland. Wat is een tijdvak? Duitse tijdvakken Nederlandse tijdvakken Inhoudsopgave OVERLIJDEN Uw rechten in Duitsland en Nederland DESKUNDIG EN BETROUWBAAR ADVIES 2 RECHTEN UIT TWEE LANDEN 3 Anders dan in Nederland De Nederlandse Anw Voor wie Nederlandse halfwezenuitkering

Nadere informatie

Duitse sociale zekerheid vooreen Nederlandse zelfstandige

Duitse sociale zekerheid vooreen Nederlandse zelfstandige Duitse sociale zekerheid vooreen Nederlandse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Bent u niet in Duitsland en ook niet in Nederland sociaal verzekerd?

Nadere informatie

Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/Duitsland

Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/Duitsland Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/Duitsland John Budde Voorlichter Bureau voor Duitse Zaken 4 april 2017 Programma Wie zijn wij? Europese wetgeving Grensarbeider Zvw / Krankenversicherung Ziekte

Nadere informatie

Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Kinderbijslag

Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Kinderbijslag Wonen in Nederland, werken in Duitsland Kinderbijslag Uit welk land ontvangt u kinderbijslag? Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In onderstaand overzicht treft u de mogelijkheden aan: Uw

Nadere informatie

Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Kinderbijslag

Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Kinderbijslag Wonen in Nederland, werken in Duitsland Kinderbijslag Uw partner werkt in Nederland Doordat u in Duitsland werkt, krijgt u uit Duitsland kinderbijslag. Doordat uw partner in Nederland werkt, krijgt deze

Nadere informatie

Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/België/Duitsland

Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/België/Duitsland Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/België/Duitsland John Budde, voorlichter Bureau voor Duitse Zaken Nick Tax, voorlichter Bureau voor Belgische Zaken 30 november 2017 Programma Wie zijn wij? Europese

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Hoe zit het met uw ouderdomspensioen? 2 Hoe zit het met uw nabestaandenuitkering?

Nadere informatie

Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010

Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010 Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010 Inhoud De nieuwe regels zorgen voor een verandering als u: 2 Werkt u in Nederland en Duitsland? 2 Wilt u onder de nieuwe wetgeving vallen? 2 Wat als

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten Inhoudsopgave WERKEN IN DUITSLAND, WONEN IN NEDERLAND Waar krijgt u mee te maken? GOED OM TE WETEN 3 Wirwar van regels en wetten WELKE WETGEVING 4 Hoofdregel Uitzonderingen op de hoofdregel DE FORMALITEITEN

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WIA voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WIA-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in Duitsland Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met u zorgverzekering?

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Inhoud Waarom zou u een vrijwillige verzekering afsluiten 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Kind wonen in Nederland, werken in Duitsland

Kind wonen in Nederland, werken in Duitsland Kind wonen in Nederland, werken in Duitsland Inhoud Mutterschaftsgeld 2 Elterngeld 2 Betreuungsgeld 3 Elternzeit 3 Gezinsbijslagen uit Nederland en Duitsland 4 Kindergeld 4 Kinderbijslag 5 Kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze verzekering(en)?

Wat krijgt u in deze verzekering(en)? Welkom bij NV schade! U bent vanaf via uw werkgever verzekerd voor de . NV schade voert deze verzekering(en)

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Premies en voorwaarden 2017 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro Uw organisatie draait op gezonde medewerkers. Maar wat als uw medewerker toch

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf (Tijdelijk) Arbeidsongeschikt www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 Inhoudsopgave 3 1 De wettelijke regelingen 4 1.1 Ben je volledig arbeidsongeschikt?

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Colofon December 2010, NFU-10.4229, op basis wetgeving per 1-1-10 Deze brochure is een uitgave van NFU, de werkgeversorganisatie van de UMC s. De inhoud

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht?

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht? U wordt ziek en dan? Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u eerst twee jaar lang een inkomen van uw werkgever. Dat is de loondoorbetaling door uw werkgever. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Informatie over Arbeidsongeschiktheid in Duitsland

Informatie over Arbeidsongeschiktheid in Duitsland Informatie over Arbeidsongeschiktheid in Duitsland Arbeidsongeschiktheid in Duitsland. Hoe zit dat? In Nederland hoeft u zich in geval van arbeidsongeschiktheid financieel weinig zorgen te maken. In Duitsland

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Deze tekst is geschreven door Belastingdienst, Zorgverzekeraar CZ en Sociale Verzekeringsbank/Bureau voor Duitse Zaken. Bewerkt door EUREGIO. Deze informatie is

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2010 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,90

Nadere informatie

Kind wonen in Duitsland, werken in Nederland

Kind wonen in Duitsland, werken in Nederland Kind wonen in Duitsland, werken in Nederland Inhoud Verlof en uitkering vóór en ná de bevalling 2 Elterngeld 2 Betreuungsgeld 3 Gezinsbijslagen uit Nederland en Duitsland 3 Kinderbijslag 4 Kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. est en Mevr. B. est Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel 0497-515604 F 0497-515547 eersel@geldenwoning.nl www.geldenwoning.nl Datum

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt?

Ziek of arbeidsongeschikt? Ziek of arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan. En uw pensioenopbouw wordt voortgezet. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars De arbeidsongeschiktheidswetgeving Op 1 januari 2006 is

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor werknemers die in België wonen en in Nederland werken Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2 Als u AOW krijgt Inhoud Wat is AOW 2 Wie krijgt AOW 2 Vanaf wanneer krijgt u AOW 3 Hoeveel AOW krijgt u 3 Wat gaat er van uw AOW af 5 Hoe kunt u AOW krijgen 6 Andere pensioenen naast uw AOW 6 Meer informatie

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan U bent ziek en u kunt uw werk al langere tijd niet meer doen. Dan wordt u mogelijk geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen Arbeidsongeschikt Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het werk bent. Toch kan het gebeuren dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, voor een kortere of langere

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor Anw

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor Anw Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor Anw Inhoud Waarom een vrijwillige verzekering afsluiten 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich vrijwillig verzekeren

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland

Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Wat is AOW? 2 Wie krijgt AOW-pensioen? 2 Hoeveel AOW-pensioen krijgt u? 2 Hoe vraagt u AOW-pensioen aan? 3 Wat als... 3 Zo blijft u op de hoogte 4 Overige

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid Sharon. D 22-05-2017 H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen In dit hoofdstuk gaat het om 2 werknemersverzekeringen namelijk de ZW(ziektewet)

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Een verantwoord krediet

Een verantwoord krediet Een verantwoord krediet Uw gegevens Dhr. Proefpersoon Mevr. Partner Datum 13 januari 2014 Kantoorgegevens TP Finance Postbus 11000 6969XX Alkmaar 0900-3487658 072-4123589 info@fitsolutions.nl Uw situatie

Nadere informatie

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Inhoud Voor AOW en Anw 2 Wat is AOW 2 Wat is Anw 2 Wanneer kunt u zich verzekeren 3 Hoe lang duurt de verzekering 3 Soms langer dan tien jaar 4 Wat kost het 4

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België

Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wat doet u als u ziek wordt? 2 Wanneer krijgt u een ziekengelduitkering? 3 Hoe hoog is uw ziekengelduitkering? 3 Wat gebeurt er als

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 13

Inhoud. Afkortingen 13 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding in de sociale zekerheid 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Driedeling 28 1.2.1 Werknemersverzekeringen 29 1.2.2 Volksverzekeringen 29 1.2.3 Sociale voorzieningen 30 2 Kinderen 33

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Inhoud Wat is AOW 2 Waarom een vrijwillige verzekering 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich vrijwillig

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) regelt een uitkering voor mensen die op of na 1 januari 2004

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Stichting Shell Pensioenfonds Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval u door (gedeeltelijke)

Nadere informatie

Werkloos. Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Inhoud Wie krijgt een werkloosheidsuitkering? 2

Werkloos. Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Inhoud Wie krijgt een werkloosheidsuitkering? 2 Werkloos Wonen in Nederland, werken in Duitsland Inhoud Wie krijgt een werkloosheidsuitkering? 2 Ontslag met wederzijds goedvinden 2 Welke werkloosheidsuitkering krijgt u? 2 Hoeveel werkloosheidsuitkering

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in Nederland? 2 Wat moet u regelen? 2 Wat betekent het voor u als de Nederlandse sociale zekerheid

Nadere informatie