Ouderdom Uw rechten in Duitsland en Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderdom Uw rechten in Duitsland en Nederland"

Transcriptie

1 Ouderdom Uw rechten in Duitsland en Nederland Inhoud Uit welk land kunt u een pensioen krijgen? 2 Tijdvakken 2 Het Nederlandse AOW-pensioen 4 De Duitse Altersrente 5 Waar kunt u uw aanvraag indienen? 9 Wat als u meer vragen heeft? 10 Handige adressen 10 Spreekuren 12 Ons informatiemateriaal 12 Woordenlijst NX/0815

2 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 2 van 16 Uit welk land kunt u een pensioen krijgen? De regels in Duitsland voor ouderdom zijn anders dan in Nederland. In beide landen bestaat er een ouderdomspensioen. De hoogte van het pensioen hangt af van uw verzekeringsperioden. Heeft u in Nederland en in Duitsland verzekeringsperioden? Dan krijgt u een ouderdomspensioen uit beide landen als u aan alle voorwaarden voldoet. Wilt u zeker weten of en in welk land u sociaal verzekerd bent? Kijk dan in onze brochure Welke wetgeving. Deze kunt u vinden op Geen overboeking of teruggaaf van betaalde premies Het is niet mogelijk om premies voor de wettelijk sociale zekerheid die zijn betaald in het ene EU-land naar de verzekering in het andere EU-land over te boeken. Ook kunt u de premies die in Duitsland of Nederland zijn betaald voor de wettelijke sociale zekerheid, niet terugontvangen. Tijdvakken Wat is een tijdvak? Om een ouderdomspensioen te kunnen ontvangen moet u rechten opgebouwd hebben. Een tijdvak is een periode die meetelt voor de opbouw van uw ouderdomsrente. Normaal gesproken telt ieder jaar mee waarin u werkt en premie betaalt. Ook zijn er perioden dat u geen premie heeft betaald, maar die wel meetellen voor de opbouw van uw ouderdomsrente. Daarnaast tellen tijdvakken van vrijwillige verzekering mee. Wat is een wachttijd? U kunt een Duitse ouderdomsrente ontvangen als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Één daarvan is dat u voldoet aan de wachttijd. De wachttijd is een minimale verzekeringsperiode. De wachttijd is voor elke ouderdomsrente weer anders. Voor het vervullen van de Duitse wachttijd tellen de perioden dat u verzekerd bent geweest voor de Nederlandse AOW mee. Dit geldt ook voor soortgelijke tijdvakken die vervuld zijn in een andere EU-lidstaat. Premietijdvakken ( Beitragszeiten ) Dit zijn de perioden dat u in Duitsland heeft gewerkt en waarvoor uw werkgever premies heeft afgedragen. Of perioden waarover u vrijwillige premie voor de Duitse renteverzekering heeft betaald. - - Verzekeringstijdvakken door kinderopvoeding ( Kindererziehungszeiten ) Dit zijn perioden waarin u een kind heeft verzorgd. Het zijn tijdvakken die meetellen voor de berekening van de Duitse rente. De algemene richtlijn is als volgt:

3 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 3 van 16 voor elk kind dat voor 1 januari 1992 is geboren, wordt een tijdvak van maximaal 24 maanden toegekend; voor kinderen die op of na deze datum zijn geboren, kan een tijdvak van maximaal 36 maanden worden toegekend. Tijdvakken van kinderopvoeding gelden meestal voor de moeder. De ouders kunnen kiezen om het tijdvak, of een gedeelte daarvan, aan de vader toe te kennen. Belangrijk is dat uw kind in Duitsland is opgevoed. Ongeacht de nationaliteit. Bent u grensarbeider? U bent grensarbeider als u werkt in een EU-lidstaat en woont in een andere EU-lidstaat en u minstens eenmaal per week naar huis terugkeert. Als u grensarbeider bent en uw kind is voor 1986 geboren, dan krijgt u geen tijdvakken van opvoeding. U kunt wel een tijdvak krijgen als uw kind na 31 december 1985 is geboren en u direct voor de geboorte van het kind in Duitsland heeft gewerkt en verzekerd bent geweest. Vervangende tijdvakken ( Ersatzzeiten ) Dit zijn bijvoorbeeld perioden van militaire dienst. Bovenstaande tijdvakken tellen mee voor de wachttijd. Voor de berekening van uw ouderdomsrente wordt ook met de volgende tijdvakken rekening gehouden: Premievrije tijdvakken ( Anrechnungszeiten ) Dit zijn perioden van onderbreking van de Duitse verzekering door ziekte, zwangerschap of werkloosheid, deze worden Anrechnungszeiten genoemd. Ook bepaalde perioden van school-, beroeps- of hogeschoolopleiding komen hiervoor in aanmerking. - - Rekentijdvak ( Berücksichtigungszeiten ) Dit zijn tijdvakken waarin u een kind tot 10 jaar heeft opgevoegd. Deze tijdvakken kunnen worden meegeteld bij de vaststelling van wachttijden en pensioenrechten.

4 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 4 van 16 Het Nederlandse AOW pensioen Iedereen die in Nederland woont of werkt, krijgt meestal een AOW-pensioen. Het maakt niet uit welke nationaliteit u heeft. U ontvangt het AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop uw AOW-pensioen ingaat. Bent u geboren voor 1 januari 1948? Dan is uw AOW- leeftijd 65 jaar. Als u op of na 1 januari 1948 geboren bent, is u AOW leeftijd na uw 65e verjaardag. Hieronder ziet u wat uw AOWleeftijd is; U bent geboren in de periode: t/m december 1947 januari 1948 t/m november 1948 december 1948 t/m oktober 1949 november 1949 t/m september 1950 oktober 1950 t/m juni 1951 juli 1951 t/m maart 1952 april 1952 t/m december 1952 januari 1953 t/m augustus 1953 september 1953 t/m april 1954 mei 1954 t/m juni 1955 Uw AOW-leeftijd is: 65 jaar 65 jaar + 1 maand 65 jaar + 2 maanden 65 jaar + 3 maanden 65 jaar + 6 maanden 65 jaar + 9 maanden 66 jaar 66 jaar + 4 maanden 66 jaar + 8 maanden 67 jaar Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Houd voor de actuele situatie onze website in de gaten: De hoogte van het AOW-pensioen hangt af van uw woonsituatie en hoeveel jaren u voor de AOW heeft opgebouwd. Het AOW-pensioen kent bedragen voor alleenstaanden en gehuwden. Uitgebreide informatie over het Nederlandse AOW-pensioen kunt u vinden op Krijgt u een volledig AOW-pensioen? U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de periode van 50 jaar voor uw AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Voor ieder jaar dat u in Nederland woont of werkt bouwt u twee procent AOW-pensioen op. Heeft u een periode buiten Nederland gewoond of gewerkt? Dan zijn de regels anders. Meestal bent u die periode dan niet verzekerd. Zo krijgt u voor ieder jaar dat u buiten Nederland woont of werkt, korting op uw AOW-pensioen. U krijgt een korting van twee procent voor elk volledig jaar dat u in de periode van 50 jaar voor uw AOW-leeftijd niet verzekerd bent geweest. Heeft u bijvoorbeeld drie jaar in Duitsland gewerkt, dan krijgt u 6% korting op uw AOW-pensioen (3 jaar maal 2% is 6%).

5 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 5 van 16 Woont u in Duitsland en werkt u uitsluitend in Nederland? Dan bouwt u wel AOW-pensioen op. U krijgt dan een (gedeeltelijk) AOW-pensioen. Wilt u zeker weten in welk land u sociaal verzekerd bent? Kijk dan in onze brochure Welke wetgeving. Deze kunt u vinden op U kunt ook een AOW-pensioenoverzicht aanvragen via U ziet dan meteen hoeveel AOW u heeft opgebouwd en hoeveel u krijgt. Krijgt u een toeslag? Bent u geboren voor 1 januari 1950 en heeft u een partner die jonger is dan 65 jaar? U kunt dan een toeslag krijgen naast uw gehuwdenpensioen. De hoogte van de toeslag hangt af van de AOW-opbouw en de inkomsten van u en uw partner. Inkomsten die uw partner krijgt door te werken worden gedeeltelijk van de toeslag afgetrokken. Ontvangt uw partner inkomsten die te maken hebben met werkzaamheden uit het verleden? Dan worden deze volledig van de toeslag afgetrokken. Andere inkomsten die uw partner heeft, kunnen invloed hebben op uw toeslag. Deze inkomsten worden helemaal, gedeeltelijk of niet van uw toeslag afgetrokken. Van salaris, loon of winst (inkomen uit arbeid) wordt 15% van het bruto minimumloon plus 1/3 deel van het inkomen boven dit bedrag niet van uw toeslag afgetrokken. Uitkeringen worden volledig afgetrokken van uw toeslag. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld een WAO-, WIA- of WW-uitkering. Ook alle vergelijkbare uitkeringen uit andere landen worden volledig afgetrokken. Ontvangt uw partner een Duitse wettelijke ouderdomsrente? Deze wordt niet van uw toeslag afgetrokken. Als u geen toeslag heeft omdat het inkomen van uw partner boven de inkomensgrens ligt, dan kunt u geen toeslag (meer) krijgen. Ook niet als het inkomen van uw partner weer onder de inkomensgrens komt. Gaat u na april 2015 samenwonen met een jongere partner? Dan krijgt u geen toeslag. De Duitse Altersrente Wettelijk en verplicht In Duitsland zijn werknemers en daarmee gelijkgestelden verplicht verzekerd voor de Deutsche Renten versicherung. Deze Duitse verzekering zorgt voor een uitkering bij ouder dom, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Het is een wettelijke, verplichte verzekering voor werknemers. Bent u ondernemer? Als u ondernemer of zelfstandige bent, is het goed om te weten dat u niet onder de verzekeringsplicht van de Deutsche Rentenversicherung valt (voor enkele beroepsgroepen geldt dit niet).

6 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 6 van 16 U kunt op aanvraag wel als verplicht verzekerde worden toegelaten. Dien uw aanvraag dan binnen vijf jaar na het begin van de zelfstandige werkzaamheden in. Als u niet onder de verzekering s plicht valt, kunt u zich altijd vrijwillig verzekeren. Bent u zelfstandige, werkt u in Duitsland en woont u in Nederland? Dan kunt u zich alleen vrijwillig verzekeren voor de Deutsche Rentenversicherung als u ooit verplicht verzekerd bent geweest. Meer informatie vindt u in onze leaflet Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse zelfstandige. Wanneer krijgt u uw Duitse ouderdomsrente? In Nederland kennen we maar één wettelijk pensioen: het AOW-pensioen. Duitsland kent een uitgebreide oudedagsvoorziening. Er bestaan namelijk diverse soorten Duitse ouderdomsrenten. soort rente van de Duitse renteverzekering Regelaltersrente Altersrente für besonders langjährig Versicherte Altersrente für langjährig Versicherte Altersrente für Frauen Altersrente wegen Arbeitslosigkeit en Altersrente nach Altersteilzeitarbeit Altersrente für schwerbehinderte Menschen rente voor personen van 65 jaar en ouder bijzonder langdurig verzekerden ouder dan 63 jaar langdurig verzekerden ouder dan 63 jaar vrouwen ouder dan 60 jaar werklozen en deeltijdwerkers ouder dan 60 jaar arbeidsongeschikten ouder dan 60 jaar Voor mijnwerkers die langere tijd in Duitsland ondergronds hebben gewerkt, kent de Deutsche Rentenversicherung nog enkele andere soorten renten. Verhoging van de leeftijdsgrens In Duitsland wordt vanaf 2012 de leeftijdsgrens voor de Regelaltersrente geleidelijk verhoogd van 65 naar 67 jaar. Bent u geboren na 1946? Dan gaat uw ouderdomsrente niet op uw 65e in, maar tussen uw 65e en 67e verjaardag. Dit hangt af van uw geboortejaar. Een uitzondering geldt voor werknemers die 45 jaar of langer op grond van werken verzekerd zijn geweest. Zij kunnen met 63 jaar met pensioen, zonder gekort te worden. De verhoging van de leeftijdsgrens naar 67 jaar heeft ook gevolgen voor de overige (vervroegde) ouderdomsrenten. Welke ouderdomsrente kunt u krijgen? Er bestaan diverse soorten pensioenen bij ouderdom. Zo kunt u al vanaf 60 jaar aanspraak maken op een ouderdomsrente. Voor elke ouderdomsrente gelden weer andere voorwaarden. In de onderstaande tabel ziet u welke soorten ouderdomsrenten er zijn met daarbij de voorwaarden en de wachttijd.

7 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 7 van 16 voor wie wachttijd voorwaarden personen ouder dan 65 jaar 5 jaar geen bijzonder langdurig verzekerden ouder dan 63 jaar langdurig verzekerden ouder dan 63 jaar 45 jaar u heeft 45 verzekeringsjaren op grond van werken of met werken gelijkgesteld 35 jaar geen vrouwen ouder dan 60 jaar 15 jaar u bent geboren vóór 1 januari 1952 en u heeft na uw 40e verjaardag meer dan 10 jaar verzekeringsplichtige werkzaamheden verricht werklozen en deeltijdwerkers ouder dan 60 jaar arbeidsongeschikten ouder dan 60 jaar 15 jaar u bent geboren vóór 1 januari 1952 en u heeft 8 jaar gewerkt, in de laatste 10 jaar voor het begin van de rente 35 jaar u bent officieel erkend als zwaar gehandicapte, beroeps- of volledige arbeidsongeschiktheid bij begin van de rente Ouderdomsrente voor werklozen en oudere deeltijdwerkers Voor deze ouderdomsrente geldt nog één van de volgende twee voorwaarden: op de ingangsdatum van de rente bent u werkloos. Na het bereiken van de 58,5-jarige leeftijd, tot aan de ingangsdatum van de rente, staat u minimaal 52 weken ingeschreven als werkloze bij een Agentur für Arbeit in Duitsland. U voldoet aan deze voorwaarde als u als werkloze stond ingeschreven bij UWV Werkbedrijf in Nederland of een arbeidsbureau van een ander EU-lidstaat of Zwitserland. u heeft minstens 24 maanden als oudere deeltijdwerker gewerkt. De deeltijdwerkzaamheden mogen niet minder dan 18 uur per week in beslag nemen. Kunt u een gedeeltelijke ouderdomsrente krijgen? Voldoet u aan alle voorwaarden voor één van de Duitse ouderdomsrenten? Dan kunt u kiezen om deze volledig te laten uitbetalen. U kiest dan voor een Vollrente. Maar u kunt deze rente ook gedeeltelijk laten betalen. Dit heet Teilrente. Zo kunt u kiezen voor een uitkering van een derde, de helft of tweederde deel van de volledige rente waarop u recht heeft. Wanneer u kiest om in Duitse loondienst te blijven werken, naast uw gedeeltelijke rente, dan bouwt u over dat deel tot aan uw 65e verjaardag ook renteaanspraken op. Kunt u uw ouderdomsrente eerder of later krijgen? Ouderdomsrente kunt u ook eerder krijgen. Maar dan krijgt u wel een korting op uw uitkering van 0,3% voor elke maand dat u vervroegd met pensioen gaat. Deze korting kan oplopen tot 18% als u kiest voor uitkering van uw

8 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 8 van 16 ouderdomsrente vanaf uw 60e verjaardag. Deze korting op uw rente loopt door na uw reguliere pensioenleeftijd. U voldoet aan de voorwaarden, maar u wilt pas na uw 65e verjaardag uw ouderdomsrente krijgen? Dan wordt de rente voor elke maand dat deze later ingaat, verhoogd met 0,5%. Dit wordt uitgestelde rente genoemd. Het is belangrijk dat u goed overweegt op welke leeftijd u de ouderdomsrente wilt ontvangen. En dat u weet wat de consequenties daarvan zijn. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze. Mag u bijverdienen? Ontvangt u een vervroegde ouderdomsrente? Dan mag u niet te veel bijverdienen, ook niet als zelfstandig ondernemer. Uw inkomen wordt (gedeeltelijk) van uw Duitse rente afgetrokken. U bent verplicht uw werkzaamheden te melden bij uw Duitse uitkeringsinstantie. Hoeveel u mag bijverdienen hangt af van uw rente (volledige of gedeeltelijke rente). Bij een Regelaltersrente mag u onbeperkt bijverdienen. Hoe wordt uw ouderdomsrente berekend? Duitse rente bouwt u op tijdens uw werkzame leven. Als u in Duitsland in loondienst werkt, betaalt u premie voor de Deutsche Rentenversicherung. In Duitsland zijn werknemers verplicht verzekerd voor deze Duitse verzekering. De hoogte van het bedrag dat u opbouwt met de Duitse renteverzekering hangt onder andere af van: het loon dat u jaarlijks verdient, en de looptijd van de verzekering. Voor de berekening van de rente wordt gekeken naar de volgende onderdelen: Waarde-eenheden ( Entgeltpunkte ) Voor elk jaar dat u verzekerd bent voor de Duitse renteverzekering wordt een persoonlijke waarde-eenheid vastgesteld. Deze eenheid is een vergelijking tussen uw eigen bruto jaarloon en het gemiddelde brutoloon van alle verzekerden in dat jaar. Is uw bruto jaarloon bijvoorbeeld gelijk aan dat gemiddelde, dan ontvangt u 1,0 waarde-eenheid. Zo krijgt u 1,1 waarde-eenheid als uw brutoloon 10% hoger is dan het gemiddelde brutoloon. Voor tijdvakken van kinderopvoeding is de waarde-eenheid momenteel 3,0. Voor kinderen geboren voor 1 januari 1992 is dit 2,0. Ook over premievrije tijdvakken worden waarde-eenheden toegekend. Er zijn verschillende premievrije tijdvakken. In het hoofdstuk Tijdvakken kunt u lezen welke er zijn.

9 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 9 van 16 Rente-ingangsfactor Dit is de Zugangsfaktor. Normaal gesproken is deze factor 1. Kiest u voor een vervroegde of uitgestelde ouderdomsrente, dan wordt deze factor verlaagd of verhoogd. Rentesoortfactor In het Duits noemt men dit Rentenartfaktor. De hoogte van deze factor hangt af van het soort rente. Voor een ouderdomsrente is de rentesoort factor: 1,0. Actuele rentewaarde In Duitsland heet dit Aktueller Rentenwert. Dit is een dynamische factor, die wordt beïnvloed door de loonontwikkeling in Duitsland. Ieder jaar op 1 juli stelt de Duitse regering deze actuele rentewaarde opnieuw vast. Formule renteberekening De formule van de renteberekening bestaat uit alle hierboven genoemde factoren. De formule ziet er als volgt uit: Waarde-eenheden x rente-ingangsfactor x rentesoort factor x actuele rentewaarde = maandrente of in het Duits: Entgeltpunkte x Zugangsfaktor x Rentenartfaktor x aktueller Rentenwert = Monatsrente De maandrente is het bedrag dat u maandelijks ontvangt. De eventuele kortingen gaan hier nog van af. U kunt bijvoorbeeld korting krijgen op het maandbedrag als u kiest voor een vervroegde ingangsdatum. Wilt u weten hoeveel Duitse Rente u heeft opgebouwden wanneer u deze vervroegd kunt krijgen? Dan kunt u ook een pensioenoverzicht van uw Duitse Rente aanvragen bij de Deutsche Rentenversicherung. Dit overzicht heet een Rentenauskunft. Hierin staan ook uw AOW-tijdvakken omdat die meetellen voor de wachttijd. Waar kunt u uw aanvraag indienen? U vraagt een ouderdomspensioen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan als u in Nederland woont. De SVB behandelt de aanvraag AOW en Duitse Rente voor u. Achter in deze brochure vindt u de contactgegevens van de vestigingen van de SVB. Woont u op het moment van aanvragen in Duitsland? Dan vraagt u de Duitse Rente en AOW aan bij de Deutsche Rentenversicherung (DRV). U kunt ook rechtstreeks bij de instantie in uw laatste werkland het ouderdomspensioen aanvragen.

10 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 10 van 16 Op tijd aanvragen Dien uw aanvraag op tijd in. Als u de aanvraag te laat indient, dan krijgt u de ouderdomsrente ook later. Er kan nooit meer dan drie maanden terug gegaan worden vanaf de dag dat uw aanvraag is ontvangen. Wat als u meer vragen heeft? Heeft u nog vragen over de inhoud van deze brochure? Of wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact op met het Bureau voor Duitse Zaken. Wij helpen u graag verder. Wij kunnen u informatie geven over wonen, werken, ondernemen en studeren in Duitsland. Bureau voor Duitse Zaken Postbus MB Nijmegen +31 (0) (0) Handige adressen Grensinfopunt Het centrale punt voor alles wat te maken heeft met over de grens wonen, werken, ondernemen en studeren. Zo heeft u één ingang voor al uw vragen. Het Grensinfopunt is een samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Het grensinfopunt vindt u op Informatiecentrum Belastingen Voor vragen over belastingen en andere fiscale zaken in relatie met Duitsland kunt u terecht bij de Belastingdienst: Team GWO Posbus MB Maastricht (vanuit Nederland) (vanuit Duitsland) Deutsche Rentenversicherung Westfalen Verbindungsstelle Niederlande D Münster +49 (0)

11 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 11 van 16 Adressen en telefoonnummers van SVB-kantoren Breda Rat Verleghstraat NZ Breda +31 (0) Deventer Snipperlingsdijk BJ Deventer +31 (0) Groningen Cascadeplein AD Groningen +31 (0) Leiden Stationsplein AJ Leiden +31 (0) Roermond Laurentiusplein CS Roermond +31 (0) Rotterdam Posthumalaan AG Rotterdam +31 (0) Utrecht Graadt van Roggenweg AH Utrecht +31 (0) Zaanstad Stationsstraat DK Zaandam +31 (0) Nijmegen Takenhofplein SZ Nijmegen +31 (0)

12 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 12 van 16 Spreekuren U kunt ook een van onze spreekuren bezoeken. Met al uw vragen over wonen, werken, ondernemen en studeren in Duitsland kunt u daar terecht. Meer informatie vindt u op Ons informatiemateriaal Algemene brochures Welke wetgeving BBZ en BDZ (EU-verordening 883/2004) Wonen of werken in Nederland of Duitsland Cijferbijlage Vanaf 1 mei 2010 zijn er nieuwe regels voor de landen van de Europese Unie (EU) over sociale zekerheid Checklisten bij verhuizing Leaflets met informatie in vogelvlucht voor de volgende situaties Wonen in Duitsland, werken in Nederland Wonen in Nederland, werken in Duitsland Ouderdom Nabestaanden Medische zorg Ziek of arbeidsongeschikt Gezin Werkloos Vakantie Zwangerschap en bevalling Wonen in Duitsland, uitkering uit Nederland Wonen in Nederland, uitkering uit Duitsland Ouderdom Nabestaanden Medische zorg Arbeidsongeschikt Vervroegd met pensioen Voor zelfstandigen en werkgevers Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse werkgever Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Brochures met gedetailleerde informatie Overlijden, uw rechten in Duitsland en Nederland Arbeidsongeschiktheid, uw rechten in Duitsland en Nederland

13 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 13 van 16 Woordenlijst begrip Agentur für Arbeit Aktueller Rentenwert Algemene nabestaandenwet (Anw) Algemene Ouderdomswet (AOW) Altersrente für besonders langjährig Versicherte Altersrente für Frauen Altersrente für langjährig Versicherte Altersrente für schwerbehinderte Menschen Altersrente nach Altersteilzeitarbeit Altersrente wegen Arbeitslosigkeit Anrechnungszeiten AOW-toeslag Beitragszeiten Berücksichtigungszeiten Berufsgenossenschaft Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) vertaling/toelichting Duitse instantie die vergelijkbaar is met het Nederlandse UWV Werkbedrijf, onder meer verantwoordelijk voor de Duitse werkloosheidsuitkering en de Duitse kinderbijslag de actuele rentewaarde is een factor die van belang is voor de berekening van de Duitse Rente. Deze factor zorgt voor indexatie van de Duitse Rente omdat deze aan de loonontwikkeling is gekoppeld. Het bedrag wordt elk jaar per 1 juli vastgesteld nabestaandenuitkering (Anw-uitkering) aan langstlevende partner en/of kinderen verzekering voor een AOW-pensioen ouderdomsrente voor bijzonder langdurig verzekerde ouderdomsrente voor vrouwen ouderdomsrente voor langdurig verzekerde ouderdomsrente voor mindervaliden en arbeidsongeschikten ouderdomsrente voor oudere deeltijdwerkers ouderdomsrente voor werklozen premievrije tijdvakken die meetellen bij de Duitse renten voor wachttijden (onder meer tijdens ziekte en werkloosheid) toeslag die naast het AOW-pensioen betaald wordt als de jongere partner nog geen 65 jaar oud is en geen of weinig inkomen heeft. Houdt u er rekening mee dat de toeslag niet meer betaald wordt bij personen geboren na 31 december 1949 tijdvakken waarvoor premies betaald zijn premievrije tijdvakken voor opvoeding van kinderen die meetellen voor wachttijden bij de Duitse Rente Duits uitvoeringsorgaan van de ongevallenverzekering afdeling van de SVB die voorlichting geeft over sociale zekerheid in relatie tot Nederland en Duitsland

14 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 14 van 16 begrip Deutsche Rentenversicherung (DRV) Elterngeld Entgeltfortzahlung Entgeltpunkte Ersatzzeiten Erwerbsminderungsrente Erziehungsrente Freibetrag Geschiedenen Witwenrente/Witwerrente Grensarbeider Hinterbliebenenrente Kindererziehungszeiten Krankengeld Krankenkasse Krankentagegeld Krankenversicherung der Rentner vertaling/toelichting Duitse sociale verzekeringsinstantie die onder andere de arbeidsongeschiktheid-, ouderdom- en nabestaanden regeling uitvoert een uitkering die betaald wordt tijdens de periode die gebruikt wordt voor de opvoeding van kinderen. Voorwaarde is dat één van de ouders inwoner van Duitsland is of één van de ouders in Duitsland sociaal verzekerd is loondoorbetaling: in Duitsland betaalt de werkgever maximaal zes weken loon door als de werknemer ziek is waarde-eenheden die aan uw tijdvakken worden toegekend en die voor de berekening van de hoogte van de Duitse Rente nodig zijn premievrije tijdvakken van vóór 1992 die meetellen voor de wachttijden voor de Duitse renten (onder meer militaire dienst) Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering rente aan de langstlevende ex-huwelijkspartner die jonger is dan 65 jaar en kinderen opvoedt bedrag dat niet wordt aangerekend op de nabestaanden rente uitkering voor de nabestaande van de ex huwelijkspartner (bij echtscheiding vóór 1977) iemand die werkt in een EU-lidstaat en woont in een andere EU-lidstaat en minstens eenmaal per week naar huis terugkeert nabestaandenuitkering aan langstlevende huwelijkspartner en/of kinderen premievrije tijdvakken voor kinderopvoeding die voor de wachttijd van de Duitse rente meetellen en het bedrag van de Rente verhogen Duitse uitkering bij ziekte, aansluitend op de loondoorbetaling van de werkgever Duitse zorgverzekeraar waar u een verplichte of vrijwillige Krankenversicherung (Zvw) en Pflegeversicherung (Wlz) kunt afsluiten Duitse uitkering bij ziekte uit een verzekering die kan worden afgesloten als het inkomen van de werknemer boven de loongrens ligt verplichte ziektekostenverzekering voor personen die een Duitse Rente ontvangen en aan de voorwaarden voldoen

15 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 15 van 16 begrip Loonaanvullingsuitkering (LAU) Loongerelateerde uitkering (LGU) Monatsrente Regelaltersrente Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) Rente Rentenartfaktor Rentenversicherung Sociale Verzekeringsbank (SVB) Sterbevierteljahr Teilrente Tijdvak Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV)/UWV Werkbedrijf Unfallversicherung Verletztengeld Verletztenrente Versicherungsnummer Vervolguitkering vertaling/toelichting uitkering binnen de Nederlandse WIA uitkering binnen de Nederlandse WIA Duitse rente per maand Duitse ouderdomsrente regeling binnen de Nederlandse WIA regeling binnen de Nederlandse WIA het Duitse woord voor pensioen of uitkering de formule van de berekening van de maandrente verplichte verzekering voor werknemers en sommige zelfstandigen tegen de risico s van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden Nederlandse sociale verzekeringsinstantie die onder andere de ouderdom-, nabestaanden, en kinderbijslagwet uitvoert Duitse Rente die de nabestaande de eerste drie maanden na het overlijden van de huwelijkspartner ontvangt gedeeltelijke Duitse Rente een tijdvak is een periode die meetelt voor de opbouw van uw pensioen of uitkering Nederlandse sociale verzekeringsinstantie die onder andere de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidswet uitvoert verzekering tegen de gevolgen van een arbeidsongeval of een beroepsziekte. De Berufsgenossenschaft is verantwoordelijk voor de Unfallversicherung Duits ziekengeld van de Berufsgenossenschaft bij ongeval en beroepsziekte Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering van de Berufsgenossenschaft voor verzekerden die na 78 weken nog arbeidsongeschikt zijn uniek identificatienummer dat aan de persoon wordt toegekend. Het bestaat onder andere uit de geboorte datum en de eerste letter van de achternaam uitkering binnen de Nederlandse WIA

16 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 16 van 16 begrip Vollrente Waisenrente/ Halbwaisenrente Wartezeit /wachttijd Werkloosheidswet (WW) Wet op de arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO) Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) Witwenrente/Witwerrente Zugangsfaktor Zurechnungszeiten vertaling/toelichting volledige ouderdomsrente uitkering voor wezen en halfwezen het minimale aantal maanden dat iemand verzekerd moet zijn geweest om recht op een Rente te hebben verzekering voor werknemers voor een uitkering bij werkloosheid Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering die eind 2005 vervangen is door de WIA Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering Uitkering voor de langstlevende huwelijkspartner De rente-ingangsfactor zorgt er bij de berekening van de Duitse rente voor, dat de Duitse rente lager is als deze voor het bereiken van de algemene ingangsdatum betaald wordt en hoger is als deze later betaald wordt premievrije tijdvakken die kunnen worden toegekend bij arbeidsongeschiktheid of overlijden voor de 60-jarige leeftijd

Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland

Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland Inhoud Uit welk land kunt u een uitkering krijgen? 2 Tijdvakken 2 De Nederlandse WIA 4 De Duitse Erwerbsminderungsrente 8 Waar kunt u uw aanvraag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw rechten in Duitsland en Nederland. Wat is een tijdvak? Duitse tijdvakken Bijzondere wachttijd Nederlandse tijdvakken

Inhoudsopgave. Uw rechten in Duitsland en Nederland. Wat is een tijdvak? Duitse tijdvakken Bijzondere wachttijd Nederlandse tijdvakken Inhoudsopgave OUDERDOM Uw rechten in Duitsland en Nederland DESKUNDIG EN BETROUWBAAR 2 RECHTEN UIT TWEE LANDEN 3 Het Nederlandse AOWpensioen Korting op het AOW-pensioen Wonen in het buitenland Toeslag

Nadere informatie

Ouderdom: uw rechten in Nederland en Duitsland

Ouderdom: uw rechten in Nederland en Duitsland Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.45 : uw rechten in Nederland en Duitsland brochure bronnen Bureau voor Duitse Zaken, www.svb.nl/bdz Inhoudsopgave Uw rechten in Duitsland en Nederland Deskundig en

Nadere informatie

Overlijden Uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden Uw rechten in Duitsland en Nederland Overlijden Uw rechten in Duitsland en Nederland Inhoud Uit welk land kunt u een uitkering krijgen? 2 Tijdvakken 2 De Nederlandse Anw-uitkering 4 De Duitse Hinterbliebenenrente 6 Waar kunt u uw aanvraag

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid: uw rechten in Duitsland en Nederland

Arbeidsongeschiktheid: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.47 Arbeidsongeschiktheid: uw rechten in Duitsland en Nederland brochure bronnen Bureau voor Duitse Zaken, www.svb.nl/bdz Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid Uw rechten

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw rechten in Duitsland en Nederland. Wat is een tijdvak? Duitse tijdvakken Nederlandse tijdvakken

Inhoudsopgave. Uw rechten in Duitsland en Nederland. Wat is een tijdvak? Duitse tijdvakken Nederlandse tijdvakken Inhoudsopgave OVERLIJDEN Uw rechten in Duitsland en Nederland DESKUNDIG EN BETROUWBAAR ADVIES 2 RECHTEN UIT TWEE LANDEN 3 Anders dan in Nederland De Nederlandse Anw Voor wie Nederlandse halfwezenuitkering

Nadere informatie

Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever

Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Inhoud Wanneer is uw werknemer in Duitsland verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden? 2 Waar betaalt u de sociale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Het AOW-pensioen. Wanneer krijgt u een AOW-pensioen 3 Verzekerd zijn voor de AOW Woonsituatie. AOW-bedragen 4 Bedragenoverzicht Betalen

Inhoudsopgave. Het AOW-pensioen. Wanneer krijgt u een AOW-pensioen 3 Verzekerd zijn voor de AOW Woonsituatie. AOW-bedragen 4 Bedragenoverzicht Betalen Inhoudsopgave Wanneer krijgt u een AOW-pensioen 3 Verzekerd zijn voor de AOW Woonsituatie AOW-bedragen 4 Bedragenoverzicht Betalen Het AOW-pensioen Toeslag 7 Drie soorten inkomsten Toeslag vervalt in 2015

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Inhoudsopgave Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Uw eigen inkomsten 6 Drie soorten inkomsten Uitkering uit een ander land Wanneer eindigt

Nadere informatie

Duitse sociale zekerheid vooreen Nederlandse zelfstandige

Duitse sociale zekerheid vooreen Nederlandse zelfstandige Duitse sociale zekerheid vooreen Nederlandse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Bent u niet in Duitsland en ook niet in Nederland sociaal verzekerd?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Inhoudsopgave Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Uw eigen inkomsten 6 Drie soorten inkomsten Uitkering uit een ander land Nabestaandenuitkering

Nadere informatie

Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Kinderbijslag

Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Kinderbijslag Wonen in Nederland, werken in Duitsland Kinderbijslag Uit welk land ontvangt u kinderbijslag? Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In onderstaand overzicht treft u de mogelijkheden aan: Uw

Nadere informatie

Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/Duitsland

Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/Duitsland Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/Duitsland John Budde Voorlichter Bureau voor Duitse Zaken 4 april 2017 Programma Wie zijn wij? Europese wetgeving Grensarbeider Zvw / Krankenversicherung Ziekte

Nadere informatie

Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Kinderbijslag

Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Kinderbijslag Wonen in Nederland, werken in Duitsland Kinderbijslag Uw partner werkt in Nederland Doordat u in Duitsland werkt, krijgt u uit Duitsland kinderbijslag. Doordat uw partner in Nederland werkt, krijgt deze

Nadere informatie

Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/België/Duitsland

Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/België/Duitsland Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/België/Duitsland John Budde, voorlichter Bureau voor Duitse Zaken Nick Tax, voorlichter Bureau voor Belgische Zaken 30 november 2017 Programma Wie zijn wij? Europese

Nadere informatie

Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010

Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010 Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010 Inhoud De nieuwe regels zorgen voor een verandering als u: 2 Werkt u in Nederland en Duitsland? 2 Wilt u onder de nieuwe wetgeving vallen? 2 Wat als

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Hoe zit het met uw ouderdomspensioen? 2 Hoe zit het met uw nabestaandenuitkering?

Nadere informatie

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2 Als u AOW krijgt Inhoud Wat is AOW 2 Wie krijgt AOW 2 Vanaf wanneer krijgt u AOW 3 Hoeveel AOW krijgt u 3 Wat gaat er van uw AOW af 5 Hoe kunt u AOW krijgen 6 Andere pensioenen naast uw AOW 6 Meer informatie

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Inhoud Waarom zou u een vrijwillige verzekering afsluiten 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten Inhoudsopgave WERKEN IN DUITSLAND, WONEN IN NEDERLAND Waar krijgt u mee te maken? GOED OM TE WETEN 3 Wirwar van regels en wetten WELKE WETGEVING 4 Hoofdregel Uitzonderingen op de hoofdregel DE FORMALITEITEN

Nadere informatie

Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland

Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Wat is AOW? 2 Wie krijgt AOW-pensioen? 2 Hoeveel AOW-pensioen krijgt u? 2 Hoe vraagt u AOW-pensioen aan? 3 Wat als... 3 Zo blijft u op de hoogte 4 Overige

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in Duitsland Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met u zorgverzekering?

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Inhoud Wat is AOW 2 Waarom een vrijwillige verzekering 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich vrijwillig

Nadere informatie

Kind wonen in Duitsland, werken in Nederland

Kind wonen in Duitsland, werken in Nederland Kind wonen in Duitsland, werken in Nederland Inhoud Verlof en uitkering vóór en ná de bevalling 2 Elterngeld 2 Betreuungsgeld 3 Gezinsbijslagen uit Nederland en Duitsland 3 Kinderbijslag 4 Kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijstand WWB Extra inkomen voor 65-plussers. Ieder heeft recht op een minimuminkomen 3. Wat is de bijstand 4

Inhoudsopgave. Bijstand WWB Extra inkomen voor 65-plussers. Ieder heeft recht op een minimuminkomen 3. Wat is de bijstand 4 Inhoudsopgave Ieder heeft recht op een minimuminkomen 3 Wat is de bijstand 4 Wanneer krijgt u bijstand 4 AOW én bijstand van de SVB 5 Voor welke gemeenten regelt de SVB de bijstand 6 Extra inkomen voor

Nadere informatie

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

Als u in Nederland woont of werkt: inkoopregeling AOW

Als u in Nederland woont of werkt: inkoopregeling AOW Als u in Nederland woont of werkt: inkoopregeling AOW Inhoud Wat is AOW 2 De inkoopregeling AOW 2 Wat zijn de voorwaarden 2 Voor wie is de inkoopregeling AOW 3 Wat kost het 3 Hoe kunt u de inkoopregeling

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Deze tekst is geschreven door Belastingdienst, Zorgverzekeraar CZ en Sociale Verzekeringsbank/Bureau voor Duitse Zaken. Bewerkt door EUREGIO. Deze informatie is

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor Anw

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor Anw Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor Anw Inhoud Waarom een vrijwillige verzekering afsluiten 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich vrijwillig verzekeren

Nadere informatie

Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België

Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wie krijgt rustpensioen? 2 Hoeveel rustpensioen krijgt u? 2 Wanneer krijgt u uw rustpensioen? 2 Hoe vraagt u rustpensioen aan? 3 Wat als... 3 Al uw

Nadere informatie

Kind wonen in Nederland, werken in Duitsland

Kind wonen in Nederland, werken in Duitsland Kind wonen in Nederland, werken in Duitsland Inhoud Mutterschaftsgeld 2 Elterngeld 2 Betreuungsgeld 3 Elternzeit 3 Gezinsbijslagen uit Nederland en Duitsland 4 Kindergeld 4 Kinderbijslag 5 Kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Inhoud Voor AOW en Anw 2 Wat is AOW 2 Wat is Anw 2 Wanneer kunt u zich verzekeren 3 Hoe lang duurt de verzekering 3 Soms langer dan tien jaar 4 Wat kost het 4

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in Nederland? 2 Wat moet u regelen? 2 Wat betekent het voor u als de Nederlandse sociale zekerheid

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze verzekering(en)?

Wat krijgt u in deze verzekering(en)? Welkom bij NV schade! U bent vanaf via uw werkgever verzekerd voor de . NV schade voert deze verzekering(en)

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Aanvraag ontheffing verzekeringsplicht

Aanvraag ontheffing verzekeringsplicht Verzekeringen Aanvraag ontheffing verzekeringsplicht Met dit formulier vraagt u ontheffing aan van de verzekeringsplicht voor de AOW, Anw, kinderbijslag en Wlz. In de toelichting vindt u hierover meer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Cijferbijlage Uitzendbureau, onderneming of werkgever gevestigd in Nederland of België

Cijferbijlage Uitzendbureau, onderneming of werkgever gevestigd in Nederland of België Cijferbijlage Uitzendbureau, onderneming of werkgever gevestigd in Nederland of België Inhoud Hoeveel betaalt u als werkgever in Nederland? 2 Bruto minimumloon in Nederland 3 Belastingtarieven in Nederland

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2010 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,90

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) SOCIALE VERZEKERINGEN IN NEDERLAND VOOR WERKGEVERS IN BELGIË. BBZ Bureau voor Belgische Zaken

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) SOCIALE VERZEKERINGEN IN NEDERLAND VOOR WERKGEVERS IN BELGIË. BBZ Bureau voor Belgische Zaken BBZ Inhoudsopgave VOOR WIE 4 VERPLICHTINGEN UITVOEREN 5 WELKE WETGEVING 5 Woon-werksituaties waarin de wetgeving van Nederland van toepassing is Formulier E 101 N AFDRAGEN VAN SOCIALEZEKERHEIDSPREMIES

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. est en Mevr. B. est Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel 0497-515604 F 0497-515547 eersel@geldenwoning.nl www.geldenwoning.nl Datum

Nadere informatie

Deze brochure spreekt steeds over de AOW (Algemene Ouderdomswet), maar gaat net zo goed over de nabestaandenuitkering

Deze brochure spreekt steeds over de AOW (Algemene Ouderdomswet), maar gaat net zo goed over de nabestaandenuitkering SAMENWONEN OF NIET? EN UW AOW-PENSIOEN / NABESTAANDENUITKERING ANW INLEIDING 1 HET VERHAAL VAN HENK EN BEP 1 WAAROM IS DE VRAAG OVER SAMENWONEN ZO BELANGRIJK? 1 WANNEER WOONT U SAMEN? 2 WANNEER WOONT U

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België

Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 3 Wat kost het u? 3 Hoe is uw partner verzekerd? 3 Aanvullend verzekeren

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Dit is laag 2 van Pensioen 1-2-3. In deze laag 2 leest u meer over de onderwerpen in laag 1. In laag 2 vindt u alle belangrijke kenmerken van uw pensioen en uw pensioenregeling.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Anw-hiaatverzekering

Anw-hiaatverzekering Anw-hiaatverzekering Het Smurfit Kappa Pensioen kent een partner- en een wezenpensioen. Zo zorgt het Smurfit Kappa Pensioenfonds ( het Pensioenfonds ) na uw overlijden voor een inkomen voor uw nabestaanden,

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 13

Inhoud. Afkortingen 13 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding in de sociale zekerheid 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Driedeling 28 1.2.1 Werknemersverzekeringen 29 1.2.2 Volksverzekeringen 29 1.2.3 Sociale voorzieningen 30 2 Kinderen 33

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Per 1 juli 2016 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen?

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen? Overbruggings- UITKERING Wilt u eerder met pensioen? Eerder met pensioen met een overbruggingsuitkering Wilt u niet tot uw 65e doorwerken maar eerder al met werken stoppen? En bent u vóór 1949 geboren?

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor werknemers die in België wonen en in Nederland werken Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 4 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Een toeslag voor uw partner 5 Inkomsten

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

Werkloos Wonen in Nederland, werken in België

Werkloos Wonen in Nederland, werken in België Werkloos Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wie krijgt een werkloosheidsuitkering? 2 Welke werkloosheidsuitkering krijgt u? 2 Hoeveel werkloosheidsuitkering krijgt u? 3 Hoe vraagt u een werkloosheidsuitkering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

De mensen van wie u houdt en de Ahold Pensioenregeling

De mensen van wie u houdt en de Ahold Pensioenregeling Het overlijden van jou of je partner is iets waar je liever niet te lang bij stilstaat. Maar eigenlijk zou je dat zo af en toe wel moeten doen. Gewoon om te kijken of je alles goed geregeld hebt. Jan Coen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN LOON De hoogte van de lonen is vastgesteld in een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) of, omdat niet iedere werkgever een CAO

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie