Ouderdom Uw rechten in Duitsland en Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderdom Uw rechten in Duitsland en Nederland"

Transcriptie

1 Ouderdom Uw rechten in Duitsland en Nederland Inhoud Uit welk land kunt u een pensioen krijgen? 2 Tijdvakken 2 Het Nederlandse AOW-pensioen 4 De Duitse Altersrente 5 Waar kunt u uw aanvraag indienen? 9 Wat als u meer vragen heeft? 10 Handige adressen 10 Spreekuren 12 Ons informatiemateriaal 12 Woordenlijst NX/0815

2 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 2 van 16 Uit welk land kunt u een pensioen krijgen? De regels in Duitsland voor ouderdom zijn anders dan in Nederland. In beide landen bestaat er een ouderdomspensioen. De hoogte van het pensioen hangt af van uw verzekeringsperioden. Heeft u in Nederland en in Duitsland verzekeringsperioden? Dan krijgt u een ouderdomspensioen uit beide landen als u aan alle voorwaarden voldoet. Wilt u zeker weten of en in welk land u sociaal verzekerd bent? Kijk dan in onze brochure Welke wetgeving. Deze kunt u vinden op Geen overboeking of teruggaaf van betaalde premies Het is niet mogelijk om premies voor de wettelijk sociale zekerheid die zijn betaald in het ene EU-land naar de verzekering in het andere EU-land over te boeken. Ook kunt u de premies die in Duitsland of Nederland zijn betaald voor de wettelijke sociale zekerheid, niet terugontvangen. Tijdvakken Wat is een tijdvak? Om een ouderdomspensioen te kunnen ontvangen moet u rechten opgebouwd hebben. Een tijdvak is een periode die meetelt voor de opbouw van uw ouderdomsrente. Normaal gesproken telt ieder jaar mee waarin u werkt en premie betaalt. Ook zijn er perioden dat u geen premie heeft betaald, maar die wel meetellen voor de opbouw van uw ouderdomsrente. Daarnaast tellen tijdvakken van vrijwillige verzekering mee. Wat is een wachttijd? U kunt een Duitse ouderdomsrente ontvangen als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Één daarvan is dat u voldoet aan de wachttijd. De wachttijd is een minimale verzekeringsperiode. De wachttijd is voor elke ouderdomsrente weer anders. Voor het vervullen van de Duitse wachttijd tellen de perioden dat u verzekerd bent geweest voor de Nederlandse AOW mee. Dit geldt ook voor soortgelijke tijdvakken die vervuld zijn in een andere EU-lidstaat. Premietijdvakken ( Beitragszeiten ) Dit zijn de perioden dat u in Duitsland heeft gewerkt en waarvoor uw werkgever premies heeft afgedragen. Of perioden waarover u vrijwillige premie voor de Duitse renteverzekering heeft betaald. - - Verzekeringstijdvakken door kinderopvoeding ( Kindererziehungszeiten ) Dit zijn perioden waarin u een kind heeft verzorgd. Het zijn tijdvakken die meetellen voor de berekening van de Duitse rente. De algemene richtlijn is als volgt:

3 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 3 van 16 voor elk kind dat voor 1 januari 1992 is geboren, wordt een tijdvak van maximaal 24 maanden toegekend; voor kinderen die op of na deze datum zijn geboren, kan een tijdvak van maximaal 36 maanden worden toegekend. Tijdvakken van kinderopvoeding gelden meestal voor de moeder. De ouders kunnen kiezen om het tijdvak, of een gedeelte daarvan, aan de vader toe te kennen. Belangrijk is dat uw kind in Duitsland is opgevoed. Ongeacht de nationaliteit. Bent u grensarbeider? U bent grensarbeider als u werkt in een EU-lidstaat en woont in een andere EU-lidstaat en u minstens eenmaal per week naar huis terugkeert. Als u grensarbeider bent en uw kind is voor 1986 geboren, dan krijgt u geen tijdvakken van opvoeding. U kunt wel een tijdvak krijgen als uw kind na 31 december 1985 is geboren en u direct voor de geboorte van het kind in Duitsland heeft gewerkt en verzekerd bent geweest. Vervangende tijdvakken ( Ersatzzeiten ) Dit zijn bijvoorbeeld perioden van militaire dienst. Bovenstaande tijdvakken tellen mee voor de wachttijd. Voor de berekening van uw ouderdomsrente wordt ook met de volgende tijdvakken rekening gehouden: Premievrije tijdvakken ( Anrechnungszeiten ) Dit zijn perioden van onderbreking van de Duitse verzekering door ziekte, zwangerschap of werkloosheid, deze worden Anrechnungszeiten genoemd. Ook bepaalde perioden van school-, beroeps- of hogeschoolopleiding komen hiervoor in aanmerking. - - Rekentijdvak ( Berücksichtigungszeiten ) Dit zijn tijdvakken waarin u een kind tot 10 jaar heeft opgevoegd. Deze tijdvakken kunnen worden meegeteld bij de vaststelling van wachttijden en pensioenrechten.

4 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 4 van 16 Het Nederlandse AOW pensioen Iedereen die in Nederland woont of werkt, krijgt meestal een AOW-pensioen. Het maakt niet uit welke nationaliteit u heeft. U ontvangt het AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop uw AOW-pensioen ingaat. Bent u geboren voor 1 januari 1948? Dan is uw AOW- leeftijd 65 jaar. Als u op of na 1 januari 1948 geboren bent, is u AOW leeftijd na uw 65e verjaardag. Hieronder ziet u wat uw AOWleeftijd is; U bent geboren in de periode: t/m december 1947 januari 1948 t/m november 1948 december 1948 t/m oktober 1949 november 1949 t/m september 1950 oktober 1950 t/m juni 1951 juli 1951 t/m maart 1952 april 1952 t/m december 1952 januari 1953 t/m augustus 1953 september 1953 t/m april 1954 mei 1954 t/m juni 1955 Uw AOW-leeftijd is: 65 jaar 65 jaar + 1 maand 65 jaar + 2 maanden 65 jaar + 3 maanden 65 jaar + 6 maanden 65 jaar + 9 maanden 66 jaar 66 jaar + 4 maanden 66 jaar + 8 maanden 67 jaar Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Houd voor de actuele situatie onze website in de gaten: De hoogte van het AOW-pensioen hangt af van uw woonsituatie en hoeveel jaren u voor de AOW heeft opgebouwd. Het AOW-pensioen kent bedragen voor alleenstaanden en gehuwden. Uitgebreide informatie over het Nederlandse AOW-pensioen kunt u vinden op Krijgt u een volledig AOW-pensioen? U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de periode van 50 jaar voor uw AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Voor ieder jaar dat u in Nederland woont of werkt bouwt u twee procent AOW-pensioen op. Heeft u een periode buiten Nederland gewoond of gewerkt? Dan zijn de regels anders. Meestal bent u die periode dan niet verzekerd. Zo krijgt u voor ieder jaar dat u buiten Nederland woont of werkt, korting op uw AOW-pensioen. U krijgt een korting van twee procent voor elk volledig jaar dat u in de periode van 50 jaar voor uw AOW-leeftijd niet verzekerd bent geweest. Heeft u bijvoorbeeld drie jaar in Duitsland gewerkt, dan krijgt u 6% korting op uw AOW-pensioen (3 jaar maal 2% is 6%).

5 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 5 van 16 Woont u in Duitsland en werkt u uitsluitend in Nederland? Dan bouwt u wel AOW-pensioen op. U krijgt dan een (gedeeltelijk) AOW-pensioen. Wilt u zeker weten in welk land u sociaal verzekerd bent? Kijk dan in onze brochure Welke wetgeving. Deze kunt u vinden op U kunt ook een AOW-pensioenoverzicht aanvragen via U ziet dan meteen hoeveel AOW u heeft opgebouwd en hoeveel u krijgt. Krijgt u een toeslag? Bent u geboren voor 1 januari 1950 en heeft u een partner die jonger is dan 65 jaar? U kunt dan een toeslag krijgen naast uw gehuwdenpensioen. De hoogte van de toeslag hangt af van de AOW-opbouw en de inkomsten van u en uw partner. Inkomsten die uw partner krijgt door te werken worden gedeeltelijk van de toeslag afgetrokken. Ontvangt uw partner inkomsten die te maken hebben met werkzaamheden uit het verleden? Dan worden deze volledig van de toeslag afgetrokken. Andere inkomsten die uw partner heeft, kunnen invloed hebben op uw toeslag. Deze inkomsten worden helemaal, gedeeltelijk of niet van uw toeslag afgetrokken. Van salaris, loon of winst (inkomen uit arbeid) wordt 15% van het bruto minimumloon plus 1/3 deel van het inkomen boven dit bedrag niet van uw toeslag afgetrokken. Uitkeringen worden volledig afgetrokken van uw toeslag. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld een WAO-, WIA- of WW-uitkering. Ook alle vergelijkbare uitkeringen uit andere landen worden volledig afgetrokken. Ontvangt uw partner een Duitse wettelijke ouderdomsrente? Deze wordt niet van uw toeslag afgetrokken. Als u geen toeslag heeft omdat het inkomen van uw partner boven de inkomensgrens ligt, dan kunt u geen toeslag (meer) krijgen. Ook niet als het inkomen van uw partner weer onder de inkomensgrens komt. Gaat u na april 2015 samenwonen met een jongere partner? Dan krijgt u geen toeslag. De Duitse Altersrente Wettelijk en verplicht In Duitsland zijn werknemers en daarmee gelijkgestelden verplicht verzekerd voor de Deutsche Renten versicherung. Deze Duitse verzekering zorgt voor een uitkering bij ouder dom, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Het is een wettelijke, verplichte verzekering voor werknemers. Bent u ondernemer? Als u ondernemer of zelfstandige bent, is het goed om te weten dat u niet onder de verzekeringsplicht van de Deutsche Rentenversicherung valt (voor enkele beroepsgroepen geldt dit niet).

6 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 6 van 16 U kunt op aanvraag wel als verplicht verzekerde worden toegelaten. Dien uw aanvraag dan binnen vijf jaar na het begin van de zelfstandige werkzaamheden in. Als u niet onder de verzekering s plicht valt, kunt u zich altijd vrijwillig verzekeren. Bent u zelfstandige, werkt u in Duitsland en woont u in Nederland? Dan kunt u zich alleen vrijwillig verzekeren voor de Deutsche Rentenversicherung als u ooit verplicht verzekerd bent geweest. Meer informatie vindt u in onze leaflet Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse zelfstandige. Wanneer krijgt u uw Duitse ouderdomsrente? In Nederland kennen we maar één wettelijk pensioen: het AOW-pensioen. Duitsland kent een uitgebreide oudedagsvoorziening. Er bestaan namelijk diverse soorten Duitse ouderdomsrenten. soort rente van de Duitse renteverzekering Regelaltersrente Altersrente für besonders langjährig Versicherte Altersrente für langjährig Versicherte Altersrente für Frauen Altersrente wegen Arbeitslosigkeit en Altersrente nach Altersteilzeitarbeit Altersrente für schwerbehinderte Menschen rente voor personen van 65 jaar en ouder bijzonder langdurig verzekerden ouder dan 63 jaar langdurig verzekerden ouder dan 63 jaar vrouwen ouder dan 60 jaar werklozen en deeltijdwerkers ouder dan 60 jaar arbeidsongeschikten ouder dan 60 jaar Voor mijnwerkers die langere tijd in Duitsland ondergronds hebben gewerkt, kent de Deutsche Rentenversicherung nog enkele andere soorten renten. Verhoging van de leeftijdsgrens In Duitsland wordt vanaf 2012 de leeftijdsgrens voor de Regelaltersrente geleidelijk verhoogd van 65 naar 67 jaar. Bent u geboren na 1946? Dan gaat uw ouderdomsrente niet op uw 65e in, maar tussen uw 65e en 67e verjaardag. Dit hangt af van uw geboortejaar. Een uitzondering geldt voor werknemers die 45 jaar of langer op grond van werken verzekerd zijn geweest. Zij kunnen met 63 jaar met pensioen, zonder gekort te worden. De verhoging van de leeftijdsgrens naar 67 jaar heeft ook gevolgen voor de overige (vervroegde) ouderdomsrenten. Welke ouderdomsrente kunt u krijgen? Er bestaan diverse soorten pensioenen bij ouderdom. Zo kunt u al vanaf 60 jaar aanspraak maken op een ouderdomsrente. Voor elke ouderdomsrente gelden weer andere voorwaarden. In de onderstaande tabel ziet u welke soorten ouderdomsrenten er zijn met daarbij de voorwaarden en de wachttijd.

7 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 7 van 16 voor wie wachttijd voorwaarden personen ouder dan 65 jaar 5 jaar geen bijzonder langdurig verzekerden ouder dan 63 jaar langdurig verzekerden ouder dan 63 jaar 45 jaar u heeft 45 verzekeringsjaren op grond van werken of met werken gelijkgesteld 35 jaar geen vrouwen ouder dan 60 jaar 15 jaar u bent geboren vóór 1 januari 1952 en u heeft na uw 40e verjaardag meer dan 10 jaar verzekeringsplichtige werkzaamheden verricht werklozen en deeltijdwerkers ouder dan 60 jaar arbeidsongeschikten ouder dan 60 jaar 15 jaar u bent geboren vóór 1 januari 1952 en u heeft 8 jaar gewerkt, in de laatste 10 jaar voor het begin van de rente 35 jaar u bent officieel erkend als zwaar gehandicapte, beroeps- of volledige arbeidsongeschiktheid bij begin van de rente Ouderdomsrente voor werklozen en oudere deeltijdwerkers Voor deze ouderdomsrente geldt nog één van de volgende twee voorwaarden: op de ingangsdatum van de rente bent u werkloos. Na het bereiken van de 58,5-jarige leeftijd, tot aan de ingangsdatum van de rente, staat u minimaal 52 weken ingeschreven als werkloze bij een Agentur für Arbeit in Duitsland. U voldoet aan deze voorwaarde als u als werkloze stond ingeschreven bij UWV Werkbedrijf in Nederland of een arbeidsbureau van een ander EU-lidstaat of Zwitserland. u heeft minstens 24 maanden als oudere deeltijdwerker gewerkt. De deeltijdwerkzaamheden mogen niet minder dan 18 uur per week in beslag nemen. Kunt u een gedeeltelijke ouderdomsrente krijgen? Voldoet u aan alle voorwaarden voor één van de Duitse ouderdomsrenten? Dan kunt u kiezen om deze volledig te laten uitbetalen. U kiest dan voor een Vollrente. Maar u kunt deze rente ook gedeeltelijk laten betalen. Dit heet Teilrente. Zo kunt u kiezen voor een uitkering van een derde, de helft of tweederde deel van de volledige rente waarop u recht heeft. Wanneer u kiest om in Duitse loondienst te blijven werken, naast uw gedeeltelijke rente, dan bouwt u over dat deel tot aan uw 65e verjaardag ook renteaanspraken op. Kunt u uw ouderdomsrente eerder of later krijgen? Ouderdomsrente kunt u ook eerder krijgen. Maar dan krijgt u wel een korting op uw uitkering van 0,3% voor elke maand dat u vervroegd met pensioen gaat. Deze korting kan oplopen tot 18% als u kiest voor uitkering van uw

8 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 8 van 16 ouderdomsrente vanaf uw 60e verjaardag. Deze korting op uw rente loopt door na uw reguliere pensioenleeftijd. U voldoet aan de voorwaarden, maar u wilt pas na uw 65e verjaardag uw ouderdomsrente krijgen? Dan wordt de rente voor elke maand dat deze later ingaat, verhoogd met 0,5%. Dit wordt uitgestelde rente genoemd. Het is belangrijk dat u goed overweegt op welke leeftijd u de ouderdomsrente wilt ontvangen. En dat u weet wat de consequenties daarvan zijn. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze. Mag u bijverdienen? Ontvangt u een vervroegde ouderdomsrente? Dan mag u niet te veel bijverdienen, ook niet als zelfstandig ondernemer. Uw inkomen wordt (gedeeltelijk) van uw Duitse rente afgetrokken. U bent verplicht uw werkzaamheden te melden bij uw Duitse uitkeringsinstantie. Hoeveel u mag bijverdienen hangt af van uw rente (volledige of gedeeltelijke rente). Bij een Regelaltersrente mag u onbeperkt bijverdienen. Hoe wordt uw ouderdomsrente berekend? Duitse rente bouwt u op tijdens uw werkzame leven. Als u in Duitsland in loondienst werkt, betaalt u premie voor de Deutsche Rentenversicherung. In Duitsland zijn werknemers verplicht verzekerd voor deze Duitse verzekering. De hoogte van het bedrag dat u opbouwt met de Duitse renteverzekering hangt onder andere af van: het loon dat u jaarlijks verdient, en de looptijd van de verzekering. Voor de berekening van de rente wordt gekeken naar de volgende onderdelen: Waarde-eenheden ( Entgeltpunkte ) Voor elk jaar dat u verzekerd bent voor de Duitse renteverzekering wordt een persoonlijke waarde-eenheid vastgesteld. Deze eenheid is een vergelijking tussen uw eigen bruto jaarloon en het gemiddelde brutoloon van alle verzekerden in dat jaar. Is uw bruto jaarloon bijvoorbeeld gelijk aan dat gemiddelde, dan ontvangt u 1,0 waarde-eenheid. Zo krijgt u 1,1 waarde-eenheid als uw brutoloon 10% hoger is dan het gemiddelde brutoloon. Voor tijdvakken van kinderopvoeding is de waarde-eenheid momenteel 3,0. Voor kinderen geboren voor 1 januari 1992 is dit 2,0. Ook over premievrije tijdvakken worden waarde-eenheden toegekend. Er zijn verschillende premievrije tijdvakken. In het hoofdstuk Tijdvakken kunt u lezen welke er zijn.

9 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 9 van 16 Rente-ingangsfactor Dit is de Zugangsfaktor. Normaal gesproken is deze factor 1. Kiest u voor een vervroegde of uitgestelde ouderdomsrente, dan wordt deze factor verlaagd of verhoogd. Rentesoortfactor In het Duits noemt men dit Rentenartfaktor. De hoogte van deze factor hangt af van het soort rente. Voor een ouderdomsrente is de rentesoort factor: 1,0. Actuele rentewaarde In Duitsland heet dit Aktueller Rentenwert. Dit is een dynamische factor, die wordt beïnvloed door de loonontwikkeling in Duitsland. Ieder jaar op 1 juli stelt de Duitse regering deze actuele rentewaarde opnieuw vast. Formule renteberekening De formule van de renteberekening bestaat uit alle hierboven genoemde factoren. De formule ziet er als volgt uit: Waarde-eenheden x rente-ingangsfactor x rentesoort factor x actuele rentewaarde = maandrente of in het Duits: Entgeltpunkte x Zugangsfaktor x Rentenartfaktor x aktueller Rentenwert = Monatsrente De maandrente is het bedrag dat u maandelijks ontvangt. De eventuele kortingen gaan hier nog van af. U kunt bijvoorbeeld korting krijgen op het maandbedrag als u kiest voor een vervroegde ingangsdatum. Wilt u weten hoeveel Duitse Rente u heeft opgebouwden wanneer u deze vervroegd kunt krijgen? Dan kunt u ook een pensioenoverzicht van uw Duitse Rente aanvragen bij de Deutsche Rentenversicherung. Dit overzicht heet een Rentenauskunft. Hierin staan ook uw AOW-tijdvakken omdat die meetellen voor de wachttijd. Waar kunt u uw aanvraag indienen? U vraagt een ouderdomspensioen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan als u in Nederland woont. De SVB behandelt de aanvraag AOW en Duitse Rente voor u. Achter in deze brochure vindt u de contactgegevens van de vestigingen van de SVB. Woont u op het moment van aanvragen in Duitsland? Dan vraagt u de Duitse Rente en AOW aan bij de Deutsche Rentenversicherung (DRV). U kunt ook rechtstreeks bij de instantie in uw laatste werkland het ouderdomspensioen aanvragen.

10 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 10 van 16 Op tijd aanvragen Dien uw aanvraag op tijd in. Als u de aanvraag te laat indient, dan krijgt u de ouderdomsrente ook later. Er kan nooit meer dan drie maanden terug gegaan worden vanaf de dag dat uw aanvraag is ontvangen. Wat als u meer vragen heeft? Heeft u nog vragen over de inhoud van deze brochure? Of wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact op met het Bureau voor Duitse Zaken. Wij helpen u graag verder. Wij kunnen u informatie geven over wonen, werken, ondernemen en studeren in Duitsland. Bureau voor Duitse Zaken Postbus MB Nijmegen +31 (0) (0) Handige adressen Grensinfopunt Het centrale punt voor alles wat te maken heeft met over de grens wonen, werken, ondernemen en studeren. Zo heeft u één ingang voor al uw vragen. Het Grensinfopunt is een samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Het grensinfopunt vindt u op Informatiecentrum Belastingen Voor vragen over belastingen en andere fiscale zaken in relatie met Duitsland kunt u terecht bij de Belastingdienst: Team GWO Posbus MB Maastricht (vanuit Nederland) (vanuit Duitsland) Deutsche Rentenversicherung Westfalen Verbindungsstelle Niederlande D Münster +49 (0)

11 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 11 van 16 Adressen en telefoonnummers van SVB-kantoren Breda Rat Verleghstraat NZ Breda +31 (0) Deventer Snipperlingsdijk BJ Deventer +31 (0) Groningen Cascadeplein AD Groningen +31 (0) Leiden Stationsplein AJ Leiden +31 (0) Roermond Laurentiusplein CS Roermond +31 (0) Rotterdam Posthumalaan AG Rotterdam +31 (0) Utrecht Graadt van Roggenweg AH Utrecht +31 (0) Zaanstad Stationsstraat DK Zaandam +31 (0) Nijmegen Takenhofplein SZ Nijmegen +31 (0)

12 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 12 van 16 Spreekuren U kunt ook een van onze spreekuren bezoeken. Met al uw vragen over wonen, werken, ondernemen en studeren in Duitsland kunt u daar terecht. Meer informatie vindt u op Ons informatiemateriaal Algemene brochures Welke wetgeving BBZ en BDZ (EU-verordening 883/2004) Wonen of werken in Nederland of Duitsland Cijferbijlage Vanaf 1 mei 2010 zijn er nieuwe regels voor de landen van de Europese Unie (EU) over sociale zekerheid Checklisten bij verhuizing Leaflets met informatie in vogelvlucht voor de volgende situaties Wonen in Duitsland, werken in Nederland Wonen in Nederland, werken in Duitsland Ouderdom Nabestaanden Medische zorg Ziek of arbeidsongeschikt Gezin Werkloos Vakantie Zwangerschap en bevalling Wonen in Duitsland, uitkering uit Nederland Wonen in Nederland, uitkering uit Duitsland Ouderdom Nabestaanden Medische zorg Arbeidsongeschikt Vervroegd met pensioen Voor zelfstandigen en werkgevers Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse werkgever Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Brochures met gedetailleerde informatie Overlijden, uw rechten in Duitsland en Nederland Arbeidsongeschiktheid, uw rechten in Duitsland en Nederland

13 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 13 van 16 Woordenlijst begrip Agentur für Arbeit Aktueller Rentenwert Algemene nabestaandenwet (Anw) Algemene Ouderdomswet (AOW) Altersrente für besonders langjährig Versicherte Altersrente für Frauen Altersrente für langjährig Versicherte Altersrente für schwerbehinderte Menschen Altersrente nach Altersteilzeitarbeit Altersrente wegen Arbeitslosigkeit Anrechnungszeiten AOW-toeslag Beitragszeiten Berücksichtigungszeiten Berufsgenossenschaft Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) vertaling/toelichting Duitse instantie die vergelijkbaar is met het Nederlandse UWV Werkbedrijf, onder meer verantwoordelijk voor de Duitse werkloosheidsuitkering en de Duitse kinderbijslag de actuele rentewaarde is een factor die van belang is voor de berekening van de Duitse Rente. Deze factor zorgt voor indexatie van de Duitse Rente omdat deze aan de loonontwikkeling is gekoppeld. Het bedrag wordt elk jaar per 1 juli vastgesteld nabestaandenuitkering (Anw-uitkering) aan langstlevende partner en/of kinderen verzekering voor een AOW-pensioen ouderdomsrente voor bijzonder langdurig verzekerde ouderdomsrente voor vrouwen ouderdomsrente voor langdurig verzekerde ouderdomsrente voor mindervaliden en arbeidsongeschikten ouderdomsrente voor oudere deeltijdwerkers ouderdomsrente voor werklozen premievrije tijdvakken die meetellen bij de Duitse renten voor wachttijden (onder meer tijdens ziekte en werkloosheid) toeslag die naast het AOW-pensioen betaald wordt als de jongere partner nog geen 65 jaar oud is en geen of weinig inkomen heeft. Houdt u er rekening mee dat de toeslag niet meer betaald wordt bij personen geboren na 31 december 1949 tijdvakken waarvoor premies betaald zijn premievrije tijdvakken voor opvoeding van kinderen die meetellen voor wachttijden bij de Duitse Rente Duits uitvoeringsorgaan van de ongevallenverzekering afdeling van de SVB die voorlichting geeft over sociale zekerheid in relatie tot Nederland en Duitsland

14 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 14 van 16 begrip Deutsche Rentenversicherung (DRV) Elterngeld Entgeltfortzahlung Entgeltpunkte Ersatzzeiten Erwerbsminderungsrente Erziehungsrente Freibetrag Geschiedenen Witwenrente/Witwerrente Grensarbeider Hinterbliebenenrente Kindererziehungszeiten Krankengeld Krankenkasse Krankentagegeld Krankenversicherung der Rentner vertaling/toelichting Duitse sociale verzekeringsinstantie die onder andere de arbeidsongeschiktheid-, ouderdom- en nabestaanden regeling uitvoert een uitkering die betaald wordt tijdens de periode die gebruikt wordt voor de opvoeding van kinderen. Voorwaarde is dat één van de ouders inwoner van Duitsland is of één van de ouders in Duitsland sociaal verzekerd is loondoorbetaling: in Duitsland betaalt de werkgever maximaal zes weken loon door als de werknemer ziek is waarde-eenheden die aan uw tijdvakken worden toegekend en die voor de berekening van de hoogte van de Duitse Rente nodig zijn premievrije tijdvakken van vóór 1992 die meetellen voor de wachttijden voor de Duitse renten (onder meer militaire dienst) Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering rente aan de langstlevende ex-huwelijkspartner die jonger is dan 65 jaar en kinderen opvoedt bedrag dat niet wordt aangerekend op de nabestaanden rente uitkering voor de nabestaande van de ex huwelijkspartner (bij echtscheiding vóór 1977) iemand die werkt in een EU-lidstaat en woont in een andere EU-lidstaat en minstens eenmaal per week naar huis terugkeert nabestaandenuitkering aan langstlevende huwelijkspartner en/of kinderen premievrije tijdvakken voor kinderopvoeding die voor de wachttijd van de Duitse rente meetellen en het bedrag van de Rente verhogen Duitse uitkering bij ziekte, aansluitend op de loondoorbetaling van de werkgever Duitse zorgverzekeraar waar u een verplichte of vrijwillige Krankenversicherung (Zvw) en Pflegeversicherung (Wlz) kunt afsluiten Duitse uitkering bij ziekte uit een verzekering die kan worden afgesloten als het inkomen van de werknemer boven de loongrens ligt verplichte ziektekostenverzekering voor personen die een Duitse Rente ontvangen en aan de voorwaarden voldoen

15 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 15 van 16 begrip Loonaanvullingsuitkering (LAU) Loongerelateerde uitkering (LGU) Monatsrente Regelaltersrente Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) Rente Rentenartfaktor Rentenversicherung Sociale Verzekeringsbank (SVB) Sterbevierteljahr Teilrente Tijdvak Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV)/UWV Werkbedrijf Unfallversicherung Verletztengeld Verletztenrente Versicherungsnummer Vervolguitkering vertaling/toelichting uitkering binnen de Nederlandse WIA uitkering binnen de Nederlandse WIA Duitse rente per maand Duitse ouderdomsrente regeling binnen de Nederlandse WIA regeling binnen de Nederlandse WIA het Duitse woord voor pensioen of uitkering de formule van de berekening van de maandrente verplichte verzekering voor werknemers en sommige zelfstandigen tegen de risico s van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden Nederlandse sociale verzekeringsinstantie die onder andere de ouderdom-, nabestaanden, en kinderbijslagwet uitvoert Duitse Rente die de nabestaande de eerste drie maanden na het overlijden van de huwelijkspartner ontvangt gedeeltelijke Duitse Rente een tijdvak is een periode die meetelt voor de opbouw van uw pensioen of uitkering Nederlandse sociale verzekeringsinstantie die onder andere de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidswet uitvoert verzekering tegen de gevolgen van een arbeidsongeval of een beroepsziekte. De Berufsgenossenschaft is verantwoordelijk voor de Unfallversicherung Duits ziekengeld van de Berufsgenossenschaft bij ongeval en beroepsziekte Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering van de Berufsgenossenschaft voor verzekerden die na 78 weken nog arbeidsongeschikt zijn uniek identificatienummer dat aan de persoon wordt toegekend. Het bestaat onder andere uit de geboorte datum en de eerste letter van de achternaam uitkering binnen de Nederlandse WIA

16 Ouderdom - Uw rechten in Duitsland en Nederland 16 van 16 begrip Vollrente Waisenrente/ Halbwaisenrente Wartezeit /wachttijd Werkloosheidswet (WW) Wet op de arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO) Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) Witwenrente/Witwerrente Zugangsfaktor Zurechnungszeiten vertaling/toelichting volledige ouderdomsrente uitkering voor wezen en halfwezen het minimale aantal maanden dat iemand verzekerd moet zijn geweest om recht op een Rente te hebben verzekering voor werknemers voor een uitkering bij werkloosheid Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering die eind 2005 vervangen is door de WIA Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering Uitkering voor de langstlevende huwelijkspartner De rente-ingangsfactor zorgt er bij de berekening van de Duitse rente voor, dat de Duitse rente lager is als deze voor het bereiken van de algemene ingangsdatum betaald wordt en hoger is als deze later betaald wordt premievrije tijdvakken die kunnen worden toegekend bij arbeidsongeschiktheid of overlijden voor de 60-jarige leeftijd

Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland

Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland Inhoud Uit welk land kunt u een uitkering krijgen? 2 Tijdvakken 2 De Nederlandse WIA 4 De Duitse Erwerbsminderungsrente 8 Waar kunt u uw aanvraag

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten Inhoudsopgave WERKEN IN DUITSLAND, WONEN IN NEDERLAND Waar krijgt u mee te maken? GOED OM TE WETEN 3 Wirwar van regels en wetten WELKE WETGEVING 4 Hoofdregel Uitzonderingen op de hoofdregel DE FORMALITEITEN

Nadere informatie

Werken in Duitsland. uwv.nl werk.nl. en wonen in Nederland

Werken in Duitsland. uwv.nl werk.nl. en wonen in Nederland uwv.nl werk.nl Werken in Duitsland en wonen in Nederland Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos. U kunt ook contact opnemen

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen Inhoudsopgave VOOR WIE 2 WELKE WETGEVING 5 SOCIALE VERZEKERING VAN WERKNEMER 3 Kinderbijslag Geneeskundige zorg Ziekte Arbeidsongeschiktheid Zwangerschap en bevalling WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Inhoud Betekenis van de afkortingen 4 Nederland 5 Socialezekerheidswetgeving 5 Sociale verzekering zelfstandigen 6 Premie 6 Gezinsbijslag 8 Geneeskundige

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Inhoud Wat is AOW 2 Waarom een vrijwillige verzekering 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich vrijwillig

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Werken in Duitsland Overgenomen uit EURES brochure 40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland

Werken in Duitsland Overgenomen uit EURES brochure 40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland 40 meest gestelde vragen over Werken in Duitsland Overgenomen uit EURES brochure 40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland 1. Als je in Duitsland wilt gaan werken, waar kun je dan terecht voor

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 4 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Een toeslag voor uw partner 5 Inkomsten

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012

Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012 Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012 Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) 9070NO/0112 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Betekenis van de afkortingen 3 Socialezekerheidswetgeving 4 Socialezekerheidsrechten

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen)

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.44 Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) brochure bronnen Bureau voor Belgische Zaken, www.svb.nl/bbz Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld?

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? ALLES over uw pensioenregeling Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? Inhoudsopgave Eerder of later met pensioen? 5 Eerst meer daarna minder; eerst minder daarna meer? 6 Eerder

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling

Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling Inhoudsopgave 1 Meer over de pensioengids 3 2 Uw pensioen in het kort 4 2.1 Inkomen voor uw oude dag 4 2.2 Inkomen voor uw nabestaanden 4 2.3 Inkomen

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie