Werk& Opleiding 09 /2013 #7. KanZ ontzorgt werkgever Leerwerktrajecten. Reorganisatie? Inspiratietraject!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werk& Opleiding 09 /2013 #7. KanZ ontzorgt werkgever Leerwerktrajecten. Reorganisatie? Inspiratietraject!"

Transcriptie

1 Werk& Opleiding 09 /2013 #7 Speciale uitgave van Ontmoeten en verbinden Kennis delen en inspireren KanZ ontzorgt werkgever Leerwerktrajecten Reorganisatie? Inspiratietraject!

2 Werk & Opleiding Meer evenwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt Nederland telt op dit moment in totaal een kleine werklozen en daar komen dagelijks 700 mensen bij. Tegelijkertijd schreeuwt de technische sector om geschoold personeel. Kortom, er is frictie tussen de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt. In dit kader probeert de overheid initiatieven te stimuleren om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt meer in evenwicht te brengen. In het voorjaar van 2013 heeft het kabinet samen met werkgevers- en werknemersorganisaties en het onderwijs een Techniekpact gesloten. Dit pact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. Ook bedrijven die moeten inkrimpen zullen samen met werknemersorganisaties sociale plannen opstellen waarin geld gereserveerd wordt om personeel om te scholen. Het onderwijs staat voor de uitdaging om flexibele en behapbare opleidingstrajecten te bieden aan mensen die zich willen omscholen. Trajecten met respect voor de opgedane werkervaring en kennis. Als volwassene wilt u immers alleen nog dingen leren die een aanvulling zijn op uw huidige kennis en vaardigheden en die u direct kunt toepassen. U leert niet meer voor het leven zoals in uw jeugd, maar voor een specifieke functie. Tot het eind van dit jaar stimuleert de overheid scholing via de fiscale maatregel Wet vermindering afdracht loonbelasting (Wva). Deze maatregel wordt vervangen door een subsidieregeling. Hierover leest u meer op pagina 3. Wij willen u tijdens ons HRevent op 5 november vers van de pers (1 november wordt de regeling gepubliceerd in de Staatscourant) informeren over de achtergronden bij het beleid en de uitvoering van deze nieuwe regeling. Ook zal er tijdens het HR-event aandacht zijn voor intersectorale mobiliteit in de praktijk en de uitdagingen voor de HR-manager bij het vinden, binden en boeien van personeel bij krapte op de arbeidsmarkt. Meer over ons HR-event leest u op pagina 4. Of u nu te maken heeft met krimp of krapte van personeel, mobiliteit is een vraagstuk voor iedereen. Het HR-event is de gelegenheid om te netwerken en ervaringen uit te wisselen. Deze keer in de inspirerende omgeving van het Spoorwegmuseum. Ik hoop u daar te mogen ontmoeten! Joke Elzenaar Commercieel directeur Het onderwijs staat voor de uitdaging om flexibele en behapbare opleidingstrajecten te bieden aan mensen die zich willen omscholen. Inhoud 03 Van Wva-regeling naar subsidieregeling in Ontmoeten en verbinden, kennis delen en inspireren 05 Leerwerktraject maakt moeilijk vervulbare techniekvacature toegankelijk 06 Samenwerking opzoeken met concrete trainingen projectmanagement 07 Inspiratietraject voor hernieuwde kracht na reorganisatie Van Wva-regeling naar subsidieregeling in 2014 Wva-regeling De regeling waarnaar wordt verwezen is de Wet vermindering afdracht loonbelasting (Wva). Deze fiscale maatregel had (en heeft tot eind 2013) de intentie om het Europese beleid rondom het thema een leven lang leren verder gestalte te geven. De overheid wilde met deze regeling stimuleren dat werkende mensen zich zouden blijven scholen (erkend en werkplekgerelateerd) en wilde werkgevers zo compenseren voor de begeleidingstijd en het faciliteren van de studie van de medewerkers. Voor 2013 is de hoogte van de Wva 2.700,00 per medewerker per jaar. Werkgevers komen in aanmerking wanneer hun medewerker een erkende MBO- of HBO Bacheloropleiding doet. Op zichzelf een prachtige maatregel, die door veel bedrijven is aangegrepen om het personeel verder te scholen en de organisatie daarmee verder te professionaliseren. De intenties van de overheid zijn niet gewijzigd. Wel is de noodzaak ontstaan om de fiscale maatregel om te zetten in een subsidie en daarmee de beschikbare budgetten te beteugelen. Subsidieregeling praktijkleren Voor zover nu bekend is er een kabinetsvoornemen om per 1 januari 2014 de afdrachtvermindering onderwijs voor werkgevers per 12 januari 2014 om te vormen tot een subsidieregeling praktijkleren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Uit de brief van de minister die wij op 23 mei jl. hebben ontvangen en de daaropvolgende antwoorden op Kamervragen van 19 juni, maken wij op dat de minister de nieuwe subsidie met name wil aanwenden voor die doelgroepen die de subsidie het hardst nodig hebben. Concreet betekent dit dat de volledige MBO-opleidingsmarkt (BBL, beroepsbegeleidende leerweg) en de technische Bacheloropleidingen zullen profiteren van de regeling. Bij de uitvoering van de nieuwe subsidieregeling is waarschijnlijk een rol weggelegd voor het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) in uw sector. Dit voorjaar lazen we het volgende in de pers: Leerwerkplekken krijgen minder geld van Bussemaker Bedrijven die leerwerkplekken aanbieden, worden daarvoor binnenkort niet meer gecompenseerd via een fiscale regeling. In plaats daarvan komt een subsidiesysteem, heeft minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) donderdag bekendgemaakt. In totaal is daarvoor tweehonderd miljoen euro beschikbaar, terwijl de uitgaven momenteel vierhonderd miljoen bedragen. (bron: Nu.nl, 23 mei 2013) Of dit het geval zal zijn en zo ja, in welke mate, wordt later bekend. Uit de stukken van Prinsjesdag blijkt verder dat de hoogte van de subsidie ongeveer gelijk zal zijn aan de hoogte van de Wva. De nieuwe regeling wordt uiterlijk op 1 november aanstaande gepubliceerd in de Staatscourant. tijdens HR-event Tijdens ons HR-event op 5 november gaan wij uitgebreid in op de nieuwe subsidieregeling en licht het ministerie van OCW zijn beleid in deze toe. Wij nodigen u hier van harte voor uit. Meer informatie vindt u op pagina 4 van deze uitgave. Bent u niet in de gelegenheid hierheen te komen? Dan plannen wij graag een gesprek met u om samen uw opleidingsbeleid en -behoefte voor de komende periode door te nemen en te kijken wat de nieuwe subsidieregeling voor uw organisatie betekent. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw accountmanager of met de afdeling accountsupport die te bereiken is op telefoonnummer W&O #7 09 /

3 Dinsdag 5 Gisteren een top event bijgewoond #hrevent De kern van veranderen: probeer niet alleen uw leervermogen te vergroten, maar ook de verandercapaciteit van uw organisatie. #ncoihrevent HR-event: Van WVA naar subsidie: (her)vinden, binden, boeien Dit HR-event staat in het teken van de nieuwe subsidieregeling, die met ingang van 1 januari 2014 de Wva-regeling vervangt. Uiterlijk 1 november 2013 wordt de nieuwe regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Op 5 november nemen wij deze nieuwe regeling met u door en bespreken wat deze Leerwerktraject maakt moeilijk vervulbare techniekvacature toegankelijk Samenwerking KanZ en NCOI biedt oplossing voor werkzoekenden voor uw organisatie Drs. Boudewijn Overduin is gestart met zijn presentatie, zijn motto: het strategisch asset is het vermogen talent te managen #ncoihrevent Eerst zal Judith Geraedts, beleidsmaker bij het Ministerie van OCW, het nieuwe beleid toelichten en uitleggen hoe de nieuwe regeling zal werken. Vervolgens bieden we u de KanZ is een organisatie die met behulp van vakopleiders scholing op maat biedt om de succesvolle in- en doorstroom van gekwalificeerd personeel binnen bedrijven te stimuleren. De organisatie maakt gebruik van kansen op regionaal en lokaal niveau om werkgevers, werkenden, werkzoekenden, ZZP ers en uitkerende instanties te faciliteren. KanZ brengt Werkgarantie Degenen die de voorselectie doorkomen, krijgen een proefplaatsing aangeboden bij een van de opdrachtgevers. Deze stage duurt maximaal 3 keuze uit een tweetal presentaties: mensen en werk duurzaam bij elkaar, met als doel een erkend MBO-diploma en een pas- maanden en in deze periode wordt het kaf Inspirerende klantendag #Vergouwen Overduin & NCOI talent- en changemanagement in Driebergen 1. De uitdaging voor de HR-manager in de technische sector hoe vind, bind en boei ik nieuw personeel? Spreker: dr. Ellen van Wijk, sende werkplek. Een aantal opdrachtgevers van KanZ gaven aan dat zij de vacature voor gas/water/warmtemonteur de laatste tijd steeds moeilijker konden vervullen. Met een leerwerktraject inclu- het koren gescheiden. De overgebleven medewerkers starten met de BBL-opleiding MBO Monteur Gas/Water/Warmte niveau 2. KanZ wil vanaf begin 2014 elk kwartaal starten met een nieuwe onderzoeker en adviseur bij TNO. sief werkgarantie wil KanZ deze vacature weer succesvol toegankelijk maken voor werk- groep. Na het succesvol afronden van deze oplei- 2. De Nederlandse markt op het gebied van zoekenden en daarmee het tekort aan goed geschoolde monteurs tegengaan. ding worden deze mensen door een van de op- Ontmoeten en verbinden, kennis delen en inspireren administratieve en ICT-beroepen in kaart! Waar is vraag naar, welke opleiding is het slimst om te doen? Spreker: Lian de Bruijn van Regionaal Adviesteam Kenniscentra. Voor meer informatie kunt u terecht op In korte tijd hetzelfde erkende MBO-diploma Voor dit leerwerktraject ging Jan Zoetelief, pro- looptijd van de opleiding. Men gelooft niet dat het in zo n korte tijd kan voor dezelfde kwaliteit. KanZ wil bewijzen dat dit wel kan voor omscholing en mensen met werkervaring. We zijn er trots drachtgevers in dienst genomen. KanZ ontzorgt werkgever Kom naar ons HR-event op 5 november of ontmoet ons tijdens de Verzekeringsbranchedag op 19 november! Aanmelden kan via o.v.v. van uw contactgegevens of via U kunt dan jectleider opleidingsgroep techniek van KanZ, op zoek naar een opleidingsinstituut voor het opleiden van nieuwe medewerkers tot MBO Monteur op dat een professionele en grote speler in de markt als NCOI dit samen met ons wil waarmaken, vertelt Jan. Om als volwaardig monteur gas/water/warmte aan de slag te kunnen gaan, is een vakopleiding niet voldoende. Je hebt de nodige certificeringen vragen naar Margit Sundquest. Gas/Water/Warmte niveau 2. Tijdens deze zoek- nodig om het vak goed en veilig uit te kunnen Een aantal keren per jaar verzorgt NCOI Op- Vergouwen Overduin. De tweets op deze pagina tocht kwam Jan erachter dat de toegevoegde Strenge voorselectie oefenen. Daarom krijgen de deelnemers aan- leidingsgroep verschillende events speciaal geven u een indruk van deze waardevolle middag. waarde zit in het voldoen aan een opleidings- en Het afgelopen jaar heeft KanZ allerlei voorberei- vullend op de opleiding een aantal trainingen voor relaties van NCOI of zijn we aanwezig op beurzen en branchedagen. Deze bijeenkomsten staan in het teken van ontmoeten en verbinden, kennis delen en inspireren. We kijken terug op onze events van dit jaar en blikken vooruit op de komende events. Samen met het Genootschap voor Risicomanagement organiseerde NCOI op 29 mei 2013 het Riskevent. Het thema van deze bijeenkomst was Risicomanagement, gedrag en valse zekerheid. Een spoedcursus remmen. Jaap Koelewijn en Ron Dinsdag 19 november Verzekeringsbranchedag: thema samen omscholingsvraag vanuit het bedrijfsleven naar jongvolwassenen en volwassenen met werkervaring. Zo kwam hij bij terecht. NCOI biedt in korte tijd dezelfde kwaliteit en hetzelfde erkende MBO-diploma. Je kunt elk moment per jaar starten en er is een grote mate dingen getroffen voor dit leerwerktraject. Naast het samenwerkingscontract met NCOI heeft KanZ ook een uniek, landelijk contract afgesloten met UWV. Via UWV werft KanZ mensen die geschikt zijn om dit traject in te gaan. Tot nu toe heeft KanZ bijna 80 werklozen en een aantal omscho- aangeboden om deze certificeringen te behalen, zoals veiligheidsinstructies. Hiernaast geeft KanZ de werkgevers ook de optie tot detachering. Zij ontzorgen de werkgever door een totaalplaatje aan te bieden: werven, selecteren, testen, opleiden en detacheren. van Loon bespraken dit thema beiden vanuit een van flexibiliteit. Hierdoor kunnen we veel meer lers geselecteerd die in aanmerking komen voor Terugblik NCOI-events andere invalshoek. Zwarte zwanen, de modellen, Op 19 november is NCOI aanwezig op de maatwerk leveren voor het bedrijfsleven. Ook al het leerwerktraject tot MBO Monteur Gas/Wa- Het thema van ons HR-event op 23 april 2013 het machogedrag, ze kwamen allemaal aan bod Verzekeringsbranchedag in het Beatrixge- zijn de kosten van reguliere opleiders lager, dit ter/warmte niveau 2. De strenge voorselectie is Voor meer informatie over dit leerwerktraject of was Trends en veranderingen in opleiden. Met en zorgden voor veel discussie en inspiratie bij de bouw in Utrecht. weegt niet op tegen de studieduur. Via NCOI kun- gericht op de werkervaring, maar vooral op de een dergelijk traject dat is afgestemd op uw or- ruim 120 gasten was Cultuur- en Congrescen- deelnemers. nen werklozen eerder weer aan de slag en dat is arbeidsmoraal. Om gemotiveerde en goede ganisatie, kunt u contact opnemen met Ilse Ter- trum Antropia in Driebergen goed gevuld. Prof. U vindt ons op de stand direct tegenover in deze situatie een stuk belangrijker, aldus Jan. werknemers te kunnen plaatsen bij onze op- sluijsen via telefoonnummer of via dr. Anton Cozijnsen gaf een presentatie over Ontmoet ons de ingang en kunt ons ook ontmoeten bij drachtgevers, is de arbeidsmoraal van deze men- evidence-based verandermanagement en Boude- Laat u inspireren op een van onze events dit na- presentaties die we verzorgen over actu- Erkende opleidingen sen misschien wel het allerbelangrijkste. Hiervoor wijn Overduin over talentmanagement. Rondom jaar! U kunt zich aanmelden voor ons HR-event ele thema s. vindt u op: KanZ wil bedrijven graag professionele opleidin- doorlopen de geselecteerde mensen dan ook deze presentaties werden aan deze thema s gere- op 5 november of langskomen op de Verzeke- gen van hoge kwaliteit bieden. Door de erken- meerdere testen. Wie geen goede arbeidsmoraal lateerde workshops verzorgd door de trainers van ringsbranchedag op 19 november. ningen van NCOI kan KanZ dezelfde kwaliteit heeft, heeft weinig kans tot slagen als succesvol bieden als reguliere opleiders. In eerste instantie monteur, aldus Jan. bemerkten wij verwondering over de korte door- 04 W&O #7 09 /

4 Samenwerking opzoeken met concrete trainingen projectmanagement Samenwerking NCOI en RTL Sinds 2011 levert NCOI, naast het aanbod in de open lijn, maatwerkprogramma s in de vorm van incompanytrainingen voor RTL Nederland. Hiermee draagt RTL zorg voor ontwikkeling van specifieke kennis en vaardigheden van haar medewerkers. RTL Nederland Met het marktleiderschap op televisie, een toonaangevende nieuwsorganisatie en een toppositie in digitale media en op de entertainmentmarkt, is RTL Nederland een van de meest vooraanstaande allround media- en entertainmentbedrijven van ons land. Het bedrijf heeft met zijn vier tv-zenders leven geroepen. Hierin worden de ontwikkelingsbehoeften van zowel de medewerkers als de organisatie en de daarbij behorende opleidingen bij elkaar gebracht. Het aanbod opleidingen en trainingen van de RTL Academy is samengesteld door verschillende opleiders, waaronder NCOI Opleidingsgroep. Het programma is niet verplicht en per afdeling wordt gekeken wie voor de trainingen in aanmerking komt. NCOI heeft voor dit traject een docent geselecteerd die past bij RTL. De samenwerking met de trainer van NCOI verloopt erg goed. We hebben vooraf eerst kennis met hem gemaakt. Hij had goede kennis van zaken en paste goed binnen Inspiratietraject voor hernieuwde kracht na reorganisatie Om de communicatie in de teams te professionaliseren, is het belangrijk dat ze deze workshops samen met hun eigen team volgen. Zo kunnen onze medewerkers met elkaar de punten op de i zetten en zorgen dat ze nog beter mét elkaar praten en niet over elkaar. Hierdoor verbetert ook de RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 en de themakanalen RTL Lounge, RTL Crime en Telekids het marktlei- Samenwerking opzoeken de cultuur van RTL. De docent heeft individuele intakegesprekken met de deelnemers gehouden. NCOI en Bartiméus sfeer in de woning en het plezier in het werk, vertelt Sabine. derschap op de Nederlandse televisiemarkt stevig We zagen dat er steeds meer op een projectma- Wij merken dat hierdoor de inhoud van de trainin- in handen. Voorbeelden van digitale activiteiten tige manier werd samengewerkt in onze organi- gen erg goed aansluit op de specifieke behoefte Tijdens deze pilotfase wordt het traject uitvoerig van RTL Nederland zijn RTLXL.nl en Buienradar.nl. satie. Binnen teams en afdelingen, maar ook over van de deelnemers. De ruime kennis van onze Bartiméus is een organisatie die gespecialiseerd is in leven met een visuele beperking. De geëvalueerd en eventueel aangepast. Bij succes Dit heeft het bedrijf een top 3-positie opgeleverd de afdelingsgrenzen heen. Vaak zijn er meerdere organisatie die de trainer inmiddels heeft, maakt organisatie is onderverdeeld in drie sectoren: Wonen, Dienstverlening en Onderwijs. Op elk volgt fase 2 en wordt het traject begin 2014 uit- in de digitale markt. Met RTL Wentink Events is disciplines betrokken die elkaar versterken bij het dat lesstof heel concreet gemaakt wordt, aldus van deze gebieden ondersteunt Bartiméus slechtziende of blinde mensen (jong en oud) met gerold binnen de overige 40 teams van Bartiméus RTL Nederland actief op de entertainmentmarkt realiseren van doelstellingen. Om dit op een juiste Hetty. Tijdens de individuele intakegesprekken in- persoonlijk advies, hulpmiddelen en kennisoverdracht. Bartiméus Wonen biedt naast een Wonen. In totaal zullen 900 medewerkers van en bouwt het onder andere aan de doorvertaling manier te ondersteunen, zochten we een pro- ventariseerde de docent de leerbehoefte van de gevarieerd aanbod van woningen, dagactiviteiten, arbeid en vrijetijdsbesteding ook moge- Bartiméus deelnemen aan het traject. van televisiemerken naar live entertainment. Al gramma dat onze medewerkers de mogelijkheid deelnemers en wilde hij te weten komen wat er lijkheden voor onderzoek en behandeling. deze activiteiten samen zorgen ervoor dat RTL biedt meer kennis en vaardigheden op het gebied speelt op de afdeling en binnen het bedrijf. Daar- Fijn om met elkaar in gesprek te gaan miljoenen consumenten overal en altijd infor- van projectmanagement te ontwikkelen, vertelt naast kregen de deelnemers meer informatie over Het inspiratietraject is binnen Bartiméus Wonen meert en amuseert. Hetty Birkhoff, HR-adviseur Talentmanagement wat zij konden verwachten tijdens de training. Reorganisatie vraagt om inspiratietraject management. Na de reorganisatie willen we gecommuniceerd door middel van nieuwsbrieven van RTL. Aangezien NCOI een uitgebreid aanbod In 2012 zijn er als gevolg van de teruglopende onze medewerkers opnieuw in hun kracht zet- en posters. De deelnemers reageren overwegend RTL Academy opleidingen en trainingen heeft op dit gebied, heeft RTL NCOI gevraagd een projectmanage- Direct handvatten om te gebruiken in de praktijk financiering vanuit de overheid en de daaruit volgende bezuinigingen nieuwe dienstroosters en ten. Dit doen we met een inspiratietraject waarmee we het team rondom de cliënt verder willen enthousiast. Ze vinden het fijn om met elkaar in gesprek te gaan in de vorm van een opleidings- RTL vindt het erg belangrijk dat medewerkers ment trainingsprogramma op te stellen voor de De behoefte om meer samen te werken en om werkwijzen ingevoerd bij Bartiméus. Deze reor- versterken en een nieuwe boost aan de professi- traject. Sabine vertelt: We horen van onze me- zelf sturing geven aan de eigen ontwikkeling. RTL Academy. meer kennis op projectmanagementgebied te ganisatie heeft een forse impact gehad op de sec- onalisering willen geven, aldus Sabine Muijrers, dewerkers dat ze het fijn vinden dat er meer Om dit te faciliteren, is de RTL Academy in het krijgen was duidelijk aanwezig bij onze mede- tor Wonen. Medewerkers moesten zich nieuwe directeur Wonen van Bartiméus. aandacht is voor opleiden binnen het eigen team. Concrete trainingen In samenwerking met RTL gaf NCOI vorm aan een trainingsprogramma dat aansluit op de behoefte van de organisatie en de deelnemers. Het werkers. Zij waren dus zeer enthousiast over dit trainingsprogramma, vertelt Hetty. De deelnemers gaven aan het fijn te vinden dat zij zelf cases konden inbrengen en hierdoor direct handvatten kregen om in de praktijk te gebruiken. Het pro- werkwijzen en werkpatronen eigen maken, vaak ook (gedeeltelijk) in nieuwe teams of met andere bewoners. Hierdoor ontstond er onrust bij de bewoners en hun vertegenwoordigers. De woon- en dagbestedingsmedewerkers zijn vaak de eersten Samenwerking Bartiméus en NCOI Uiteindelijk moeten ze het toch met hun eigen team doen en ze waarderen deze professionaliseringsslag. programma bestaat uit de training Projectmatig gramma zal dit jaar een vervolg krijgen met een die hierop worden aangesproken en zij kregen Voor dit inspiratietraject zocht Bartiméus een pro- Voor meer informatie over dit inspiratietraject Werken, de training Projectmanagement, een andere groep medewerkers. dan ook veel te verduren. Deze moeilijke ge- fessionele opleider die aan hun specifieke vraag of een dergelijk traject dat is afgestemd op uw verdiepingstraining op het gebied van PRINCE2 sprekken vragen veel van hun professionaliteit, kon voldoen en samen met hen het traject wilde organisatie, kunt u contact opnemen met Celia en een aantal workshops Projectvaardigheden. communicatievaardigheden en incasseringsver- vormgeven. Na het opvragen van meerdere offer- Tuijnman via telefoonnummer of Elke training of workshop is toegankelijk voor Voor meer informatie over dit programma of een mogen. Om deze reden is de sector Wonen van tes bij en gesprekken met verschillende opleiders via alle medewerkers binnen RTL, waaronder mede- dergelijk traject voor uw organisatie, kunt u contact Bartiméus in 2012 gestart met het traject Klein- is gekozen voor NCOI. werkers die klussen en opdrachten gestructureerd opnemen met Jantine Klunder-Olie via telefoon- schalig Leren en Verbeteren. willen aanpakken, projectmedewerkers, (begin- nummer of via Bartiméus en NCOI hebben gekozen voor een ge- nende) projectleiders en managers die meer wil- Medewerkers opnieuw in hun kracht faseerde aanpak van het traject. Fase 1 is de pilot- len weten over projectmanagent. De trainingen In dit traject Kleinschalig Leren en Verbeteren fase. In september start deze pilot met een kick-off zijn toepassingsgericht en er is veel ruimte voor is voor 2013 onder andere een inspiratietraject waarbij 20 verschillende teams vanuit Bartiméus praktijkervaring. opgenomen voor de woon-, dagbestedings- en Wonen gezamenlijk het spits afbijten. Hierna behandelteams, de flexmedewerkers en het volgen zij drie workshops met hun eigen team. 06 W&O #7 09 /

5 Cover_p&o_15mm.indd 1 Cover_finance_18mm.indd :34: :27:22 Cover_ICT_20mm.indd :11:11 Cover Zorg.indd :05:04 Cover NCOI MBA Rugdikte 9.7.indd :17:48 Vernieuwd programma biedt u een compleet en vernieuwd opleidingsprogramma, met ruim erkende MBO-, HBO- en Masteropleidingen en vaardigheidstrainingen. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor mensen zoals uzelf, uw collega s of medewerkers: mensen die naast hun drukke baan op een plezierige en praktijkgerichte manier hun persoonlijke ambities willen waarmaken. Studiegids aanvragen We bieden u een breed aanbod in verschillende vakgebieden, waaronder zorg & welzijn, ICT & projectmanagement, techniek, overheid en onderwijs. Kijk voor ons vernieuwde aanbod op of vraag op onze website een van de studiegidsen aan. Maatwerk NCOI heeft jarenlange ervaring met het verzorgen van en op maat maken van opleidingstrajecten binnen organisaties, het inrichten van toonaangevende opleidingshuizen en het ontwikkelen van unieke combinaties van interne trainingen en erkende opleidingen met fiscale voordelen. Voor meer informatie over onze maatwerktrajecten kunt u contact opnemen met een van onze consultants via Colofon Werk & Opleiding is een uitgave van NCOI Opleidingsgroep en verschijnt 3 keer per jaar. Teksten en coördinatie Judith Rijpstra Vormgeving Esther Blok Jessica de Kort Redactie Renske Holwerda Met dank aan Marieke van Lieshout Marieke Vermeulen Jeanette Hadderingh Joke Elzenaar-Maathuis Ilse Tersluijsen Steven Steenbergen Celia Tuijnman Jantine Klunder-Olie Redactieadres Werk & Opleiding Disclaimer: hoewel de uiterste zorg aan deze uitgave is besteed, kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onvolkomenheden. Ook kunnen aan deze uitgave geen rechten worden ontleend. Personeel en Organisatie I Arbeidsrecht I Payroll I Opleidingskunde en HRD I Coaching I Psychologie I Mediation Personeel en F. Organisatie I Arbeidsrecht I Payroll I Opleidingskunde en HRD I Coaching I Psychologie I Mediation Financieel I Fiscaal I Bank- en Verzekeringswezen I Payroll I Juridisch I Sociale Zekerheid I Integrale Veiligheidskunde Projectmanagement I Informatica en ICT I IT Management I IT Security I Online Communicatie Zorg en Welzijn I (Para)medisch I Pedagogiek I Psychologie I Coaching Zorg en Welzijn I (Para)medisch I Pedagogiek I Psychologie Coaching F F Masteropleidingen Associate Master Masterclasses Post Bachelor Management I Bedrijfskunde I Facilitair I Project- en Procesmanagement I Communicatie I Marketing I Sales Financieel I Fiscaal I Bank- en Verzekeringswezen I Payroll I Juridisch I Sociale Zekerheid I Integrale Veiligheidskunde Masteropleidingen Associate Master Masterclasses Post Bachelor Management I Bedrijfskunde I Facilitair I Project- en Procesmanagement I Communicatie I Marketing I Sales Projectmanagement I Informatica en ICT I IT Management I Online Communicatie

WERK& OPLEIDING 05/2014 #8. Investeren in IT-medewerkers Opleidingstraject SNS REAAL. HR-event op 11 juni Opleidingsbudgetten

WERK& OPLEIDING 05/2014 #8. Investeren in IT-medewerkers Opleidingstraject SNS REAAL. HR-event op 11 juni Opleidingsbudgetten WERK& OPLEIDING 05/2014 #8 Speciale uitgave van Opleiden in de zorg Opleidingstraject Omring Investeren in IT-medewerkers Opleidingstraject SNS REAAL HR-event op 11 juni Opleidingsbudgetten WWW.NCOI.NL

Nadere informatie

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Starten met een opleiding naast je baan? Daar is durf voor nodig en dat begrijpen we bij Inholland Academy als geen

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Werken en leren bij The Colour Kitchen

Werken en leren bij The Colour Kitchen Werken en leren bij The Colour Kitchen The Colour Kitchen The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horeca concept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

HBO Talentenprijs editie marketing

HBO Talentenprijs editie marketing HBO Talentenprijs editie marketing Nieuwsbrief - maart Donderdag 31 mei 2012 Hanzehogeschool Groningen We zijn aan het eind van de maand maart en dat betekent dat het unieke HBO Talentenprijs event over

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen.

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen. Kerngegevens Wat is de naam van het project? Wat is de kern van het voorstel? Welke resultaten worden gegarandeerd? SMART formuleren! Wie is eigenaar van het voorstel? Wat is de looptijd van het project?

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. jong talent

Expertisecentrum Plato. jong talent Expertisecentrum Plato jong talent Inhoud De toekomst begint nu! 04 Het maatschappelijk project als onderdeel van het traineeship 09 Hoe werkt het traineeship? 05 Over Expertisecentrum Plato 12 Het ontwikkelprogramma

Nadere informatie

OP LOCATIE. Talent Development Program van Hilversum Media Campus. Succesvol samenspel

OP LOCATIE. Talent Development Program van Hilversum Media Campus. Succesvol samenspel Talent Development Program van Hilversum Media Campus Succesvol samenspel 26 mediatalenten vormen de eerste groep young professionals die momenteel bezig is met het Talent Development Program van Hilversum

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Erkende opleidingstrajecten. De regie over eigen loopbaan. Cases van De Kleine Wereld, SMART FMS en de Ketenacademie

ERK&OPLEIDING. Erkende opleidingstrajecten. De regie over eigen loopbaan. Cases van De Kleine Wereld, SMART FMS en de Ketenacademie OKTOBER 2012 - NUMMER 5 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Erkende opleidingstrajecten op maat Cases van De Kleine Wereld, SMART FMS en de Ketenacademie De regie over eigen loopbaan

Nadere informatie

WERK& OPLEIDING 09/2014 #9. Zelfverzekerd door scholing HBO-traject Nationale-Nederlanden. HR-event op 4 november Wet werk en zekerheid

WERK& OPLEIDING 09/2014 #9. Zelfverzekerd door scholing HBO-traject Nationale-Nederlanden. HR-event op 4 november Wet werk en zekerheid WERK& OPLEIDING 09/2014 #9 Speciale uitgave van Ziekenhuis Gelderse Vallei Van MBO naar HBO NCOI_1415_WO_September-2.indd 1 Zelfverzekerd door scholing HBO-traject Nationale-Nederlanden HR-event op 4 november

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Werken en leren bij the Colour Kitchen

Werken en leren bij the Colour Kitchen Werken en leren bij the Colour Kitchen THE COLOUR KITCHEN The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horecaconcept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Snel aan de slag met talent!

Snel aan de slag met talent! Bent u op zoek naar een geschikte medewerker? Naar iemand die graag aan het werk wil? Snel aan de slag met talent! Laat Roads kosteloos de juiste match voor u vinden! Individuele Plaatsing en Steun (IPS):

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Strategisch personeelsbeleid voor gevorderden. HR-Masterevent op 17 maart. Succes door kennisontwikkeling

ERK&OPLEIDING. Strategisch personeelsbeleid voor gevorderden. HR-Masterevent op 17 maart. Succes door kennisontwikkeling J A N U A R I 2 0 1 1 - N U M M E R 1 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Strategisch personeelsbeleid voor gevorderden Case van de gemeente Zoetermeer HR-Masterevent op 17 maart NCOI

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Effectief trainen en duurzaam opleiden. Succesvol HR-event op 6 november. Interview met Boudewijn Overduin, cases van KCA/UWV en Achmea

ERK&OPLEIDING. Effectief trainen en duurzaam opleiden. Succesvol HR-event op 6 november. Interview met Boudewijn Overduin, cases van KCA/UWV en Achmea MAART 2013 - NUMMER 6 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Effectief trainen en duurzaam opleiden Interview met Boudewijn Overduin, cases van KCA/UWV en Achmea Succesvol HR-event op

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente Het succes van samenwerking Het project VAKwerk Doel van het project: het optimaliseren van kansen op werk door te investeren in de kansen door

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen ik ga voor de academie voor economie en ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan een commercieel medewerker bij een bank, een juridisch medewerker bij een gemeente of een marketingmedewerker.

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL JIJ KRIJGT IEDEREEN AAN HET SPORTEN Ben je sportief? En heb je een goede conditie? Maak van sport je werk! Je kunt bij allerlei verschillende bedrijven

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 650 Subsidiebeleid Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

MBO ACADEMIE NEDERLAND MAAKT WERK VAN MOBILITEIT!

MBO ACADEMIE NEDERLAND MAAKT WERK VAN MOBILITEIT! MBO ACADEMIE NEDERLAND MAAKT WERK VAN MOBILITEIT! MBO Academie Nederland richt zich met kwalitatieve opleidingstrajecten, certificering en validering van opleiding en werkervaring op de ontwikkeling en

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Informatiebijeenkomst VBZ/Sigra 17 januari 2017 Yvonne Bernardt Ministerie van OCW 1 Opzet presentatie 1) Belang van meer flexibiliteit en vraaggerichtheid

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Informatieblad Prins Heerlijk in de zorg

Informatieblad Prins Heerlijk in de zorg Informatieblad Prins Heerlijk in de zorg De Wever, Stichting Schakelring, Servicecentrum Het Laar, Koning Willem I college en Stichting Buitengewoon leren & werken - Prins Heerlijk zijn 01 februari 2013

Nadere informatie

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Voor jou als deelnemer Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Vind je het lastig om een baan te vinden of te houden? Weet je nog niet waar je talenten liggen, heb je nog geen keuze kunnen

Nadere informatie

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Geachte cliënt, Bij het in dienst nemen van werknemers die vanuit een uitkering bij u komen werken of jongere werknemers die nog studeren, kunt u aanspraak

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Omscholing. InterTransfer Sonsbeekweg BA Arnhem /

Omscholing. InterTransfer Sonsbeekweg BA Arnhem / Omscholing Beveiliger InterTransfer Sonsbeekweg 1 6814 BA Arnhem www.intertransfer.nl 026 355 7277/ info@intertransfer.nl Wie zijn wij? Bij InterTransfer zijn uw re-integratie en outplacementvraagstukken

Nadere informatie

Sectorplan Vlees sector

Sectorplan Vlees sector Sectorplan Vlees sector Het indienen van de aanvraag voor het Sectorplan Maart 2014 SOL brengt mensen T +31 (0)318 en middelen 648 750 beweging Horaplantsoen 18 6717 LT Ede Postbus 601 6710 BP Ede Inhoud

Nadere informatie

Sectorplan Steigerbouw

Sectorplan Steigerbouw Sectorplan Steigerbouw 21 januari 2016 Opzet presentatie 1. Achtergronden 2. Nieuwe Scholingsstructuur 3. Opzet Sectorplan 4. Nieuwe instroom 5. Deelname bedrijven 6. Afspraken 1 1. Achtergronden Sectorale

Nadere informatie

Voor u als verwijzer. Duurzame arbeidsparticipatie

Voor u als verwijzer. Duurzame arbeidsparticipatie Voor u als verwijzer Duurzame arbeidsparticipatie Duurzame arbeidsparticipatie is gericht op het vinden én houden van passend werk. Sterk in Werk helpt cliënten bij het vinden van de best passende werkplek.

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties

Erkennen van Verworven Competenties Erkennen van Verworven Competenties Wat is EVC? EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument om uw talenten, kennis en vaardigheden (competenties) in beeld te brengen.

Nadere informatie

Omscholing Telefoniste/ Receptioniste/ Administratief Medewerker

Omscholing Telefoniste/ Receptioniste/ Administratief Medewerker Omscholing Telefoniste/ Receptioniste/ Administratief Medewerker InterTransfer Sonsbeekweg 1 6814 BA Arnhem www.intertransfer.nl 026-355 72 77/ info@intertransfer.nl Wie is InterTransfer? InterTransfer

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL JIJ ZIET WAT IEMAND NODIG HEEFT In de sector welzijn is veel werk! En het is ook mooi werk. Want je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij helpt.

Nadere informatie

Ervaringsdossier Wethouders

Ervaringsdossier Wethouders Ervaringsdossier Wethouders Het is noodzakelijk dat (ex-)wethouders een beeld hebben van hun competenties en talenten. Voor hen is investeren in de eigen loopbaan steeds belangrijker. Als enige universiteit

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Opleidingsmonitor 2014-2015. Door: NIDAP, in samenwerking met Springest

Opleidingsmonitor 2014-2015. Door: NIDAP, in samenwerking met Springest Opleidingsmonitor 2014-2015 Door: NIDAP, in samenwerking met Springest Introductie Dit is de tweede editie van het NIDAP B2C onderzoek gebaseerd op meer dan 3000 interviews met professionals [18+] die

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Eerste Huiskamerbijeenkomst PvdA in Amersfoort KANS OP EERLIJK WERK EN EEN VAK LEREN MET EEN LEERWERKBAAN

Eerste Huiskamerbijeenkomst PvdA in Amersfoort KANS OP EERLIJK WERK EN EEN VAK LEREN MET EEN LEERWERKBAAN Eerste Huiskamerbijeenkomst PvdA in Amersfoort KANS OP EERLIJK WERK EN EEN VAK LEREN MET EEN LEERWERKBAAN Zaterdagmiddag 21 februari vond in De Vereeniging een eerste Huiskamerbijeenkomst plaats. Het was

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een aantal vragen over uw plannen voor scholing en duurzame inzetbaarheid van uw personeel over de periode 2014 tot 2016.

Hierbij ontvangt u een aantal vragen over uw plannen voor scholing en duurzame inzetbaarheid van uw personeel over de periode 2014 tot 2016. 1. Introductie Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u een aantal vragen over uw plannen voor scholing en duurzame inzetbaarheid van uw personeel over de periode 2014 tot 201. Uw antwoorden op deze vragen

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt!

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt! Percuris Re-integratie & Jobcoaching Gewoon doen werkt! Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement. Organisaties, bedrijven

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang 1. Inleiding In het Strategisch Akkoord is afgesproken dat gemeenten vanaf 2003 op het reïntegratiebudget een bedrag van

Nadere informatie

De werknemers van de toekomst werken straks al bij u

De werknemers van de toekomst werken straks al bij u De werknemers van de toekomst werken straks al bij u U kunt er vast over meepraten: goed personeel is schaars. En die krapte op de arbeidsmarkt zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Daarom

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik

Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik Kennis van de Overheid Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik Talentprogramma Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling projecten Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland

MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland MF SELECT MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland Wie is MF Select MF Select is onderdeel van de MF Groep en heeft al ruim 20 jaar ervaring op de arbeidsmarkt in Noord-Nederland.

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

UWV en School Ex Elize de Bar

UWV en School Ex Elize de Bar UWV en School Ex Elize de Bar 9 december 2013 Brief voor de jongere Beste MBO-afgestudeerde, Ben je op zoek naar werk? UWV helpt je daarbij op weg via www.werk.nl. Op werk.nl kun je werk zoeken, informatie

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN MBOAMERSFOORT.NL JIJ HELPT MENSEN DIE LEUKE DINGEN DOEN We hebben het steeds drukker. Dus is onze vrije tijd heel belangrijk. Daarom hebben

Nadere informatie

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25484 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL MET JOU LOOPT ALLES OP ROLLETJES Werken in een bedrijf is elke dag anders. Ben je liever eigen baas? Leer dan alles over zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

IK GA VOOR MHBO AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR MHBO AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR MHBO AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL KEUZE UIT 5 MHBO-OPLEIDINGEN MHBO-opleidingen zijn opleidingstrajecten op maat. Hierbij doorloop je sneller een opleiding en kun je je diploma dus extra snel

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Specialist in professionals voor onderwijs en openbaar bestuur.

Specialist in professionals voor onderwijs en openbaar bestuur. Specialist in professionals voor onderwijs en openbaar bestuur. roler.nl detachering payrolling werving & selectie Meebewegen met de loopbaan van professionals. 1 Welkom bij Roler Roler is specialist in

Nadere informatie

Masterclasses Een sterke relatie

Masterclasses Een sterke relatie Programma Versterking Beroepsonderwijs RAAT en Kennisrotatie organiseren: 10 OKTOBER 2006 Symposium Praktijkleren faciliteren 31 OKTOBER 2006 9 NOVEMBER 2006 14 DECEMBER 2006 Masterclasses Een sterke relatie

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Snel een beeld van de Almeerse arbeidsmarkt Werkgevers krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Zij

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013. Overzicht

Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013. Overzicht Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013 Overzicht Kerncijfers opleidings- en trainingsproducten Dit overzicht kan worden verbijzonderd voor branche, bedrijfsgrootte, regio,

Nadere informatie

Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie

Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie Dienstenbedrijf. Verbindt! Het Dienstenbedrijf biedt u als werkgever vijf winstpunten en daarmee een goede deal. Het Dienstenbedrijf verbindt

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Allure Uitzendbureau

Allure Uitzendbureau Have a nice job! Allure Uitzendbureau De beste resultaten worden behaald door plezier in het werk en via de weg van persoonlijke betrokkenheid op alle fronten. Onder dat motto is Allure Uitzendbureau

Nadere informatie

Seminar Y-recruiter in een dag

Seminar Y-recruiter in een dag Datum: donderdag 5 april 2012 Tijd: Locatie: Kosten: Inschrijven: 11.00 21.00 uur Olympisch Stadion Amsterdam 895,- excl. BTW www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/inschrijven Leer in 10 uur alles op het gebied

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL MET JOU LOOPT ALLES OP ROLLETJES Werken in een bedrijf is elke dag anders. Ben je liever eigen baas? Leer dan alles over zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Status A&O-fonds Waterschappen

Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Status  A&O-fonds Waterschappen Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Oktober 2012 Status Definitief A&O-fonds Waterschappen Postbus 11560 2502 AN Den Haag T 070 763 0020 info@aenowaterschappen.nl www.aenowaterschappen.nl

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Uw partner in personeel PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Personnel Search is een Werving & Selectie - Interim bureau opgericht in 2002 binnen de diciplines senior Finance & ICT. Door onze zeer

Nadere informatie

PROBEER HET ALLEMAAL UIT! PROGRAMMA OPEN DAG MBO COLLEGE ZUIDOOST

PROBEER HET ALLEMAAL UIT! PROGRAMMA OPEN DAG MBO COLLEGE ZUIDOOST PROBEER HET ALLEMAAL UIT! PROGRAMMA OPEN DAG MBO COLLEGE ZUIDOOST PROBEER HET ALLEMAAL UIT Try-out team Lokaal Tijden Activiteit Infocafé begane grond Informatie over: * studiefinanciering * passend onderwijs

Nadere informatie