Werk& Opleiding 09 /2013 #7. KanZ ontzorgt werkgever Leerwerktrajecten. Reorganisatie? Inspiratietraject!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werk& Opleiding 09 /2013 #7. KanZ ontzorgt werkgever Leerwerktrajecten. Reorganisatie? Inspiratietraject!"

Transcriptie

1 Werk& Opleiding 09 /2013 #7 Speciale uitgave van Ontmoeten en verbinden Kennis delen en inspireren KanZ ontzorgt werkgever Leerwerktrajecten Reorganisatie? Inspiratietraject!

2 Werk & Opleiding Meer evenwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt Nederland telt op dit moment in totaal een kleine werklozen en daar komen dagelijks 700 mensen bij. Tegelijkertijd schreeuwt de technische sector om geschoold personeel. Kortom, er is frictie tussen de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt. In dit kader probeert de overheid initiatieven te stimuleren om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt meer in evenwicht te brengen. In het voorjaar van 2013 heeft het kabinet samen met werkgevers- en werknemersorganisaties en het onderwijs een Techniekpact gesloten. Dit pact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. Ook bedrijven die moeten inkrimpen zullen samen met werknemersorganisaties sociale plannen opstellen waarin geld gereserveerd wordt om personeel om te scholen. Het onderwijs staat voor de uitdaging om flexibele en behapbare opleidingstrajecten te bieden aan mensen die zich willen omscholen. Trajecten met respect voor de opgedane werkervaring en kennis. Als volwassene wilt u immers alleen nog dingen leren die een aanvulling zijn op uw huidige kennis en vaardigheden en die u direct kunt toepassen. U leert niet meer voor het leven zoals in uw jeugd, maar voor een specifieke functie. Tot het eind van dit jaar stimuleert de overheid scholing via de fiscale maatregel Wet vermindering afdracht loonbelasting (Wva). Deze maatregel wordt vervangen door een subsidieregeling. Hierover leest u meer op pagina 3. Wij willen u tijdens ons HRevent op 5 november vers van de pers (1 november wordt de regeling gepubliceerd in de Staatscourant) informeren over de achtergronden bij het beleid en de uitvoering van deze nieuwe regeling. Ook zal er tijdens het HR-event aandacht zijn voor intersectorale mobiliteit in de praktijk en de uitdagingen voor de HR-manager bij het vinden, binden en boeien van personeel bij krapte op de arbeidsmarkt. Meer over ons HR-event leest u op pagina 4. Of u nu te maken heeft met krimp of krapte van personeel, mobiliteit is een vraagstuk voor iedereen. Het HR-event is de gelegenheid om te netwerken en ervaringen uit te wisselen. Deze keer in de inspirerende omgeving van het Spoorwegmuseum. Ik hoop u daar te mogen ontmoeten! Joke Elzenaar Commercieel directeur Het onderwijs staat voor de uitdaging om flexibele en behapbare opleidingstrajecten te bieden aan mensen die zich willen omscholen. Inhoud 03 Van Wva-regeling naar subsidieregeling in Ontmoeten en verbinden, kennis delen en inspireren 05 Leerwerktraject maakt moeilijk vervulbare techniekvacature toegankelijk 06 Samenwerking opzoeken met concrete trainingen projectmanagement 07 Inspiratietraject voor hernieuwde kracht na reorganisatie Van Wva-regeling naar subsidieregeling in 2014 Wva-regeling De regeling waarnaar wordt verwezen is de Wet vermindering afdracht loonbelasting (Wva). Deze fiscale maatregel had (en heeft tot eind 2013) de intentie om het Europese beleid rondom het thema een leven lang leren verder gestalte te geven. De overheid wilde met deze regeling stimuleren dat werkende mensen zich zouden blijven scholen (erkend en werkplekgerelateerd) en wilde werkgevers zo compenseren voor de begeleidingstijd en het faciliteren van de studie van de medewerkers. Voor 2013 is de hoogte van de Wva 2.700,00 per medewerker per jaar. Werkgevers komen in aanmerking wanneer hun medewerker een erkende MBO- of HBO Bacheloropleiding doet. Op zichzelf een prachtige maatregel, die door veel bedrijven is aangegrepen om het personeel verder te scholen en de organisatie daarmee verder te professionaliseren. De intenties van de overheid zijn niet gewijzigd. Wel is de noodzaak ontstaan om de fiscale maatregel om te zetten in een subsidie en daarmee de beschikbare budgetten te beteugelen. Subsidieregeling praktijkleren Voor zover nu bekend is er een kabinetsvoornemen om per 1 januari 2014 de afdrachtvermindering onderwijs voor werkgevers per 12 januari 2014 om te vormen tot een subsidieregeling praktijkleren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Uit de brief van de minister die wij op 23 mei jl. hebben ontvangen en de daaropvolgende antwoorden op Kamervragen van 19 juni, maken wij op dat de minister de nieuwe subsidie met name wil aanwenden voor die doelgroepen die de subsidie het hardst nodig hebben. Concreet betekent dit dat de volledige MBO-opleidingsmarkt (BBL, beroepsbegeleidende leerweg) en de technische Bacheloropleidingen zullen profiteren van de regeling. Bij de uitvoering van de nieuwe subsidieregeling is waarschijnlijk een rol weggelegd voor het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) in uw sector. Dit voorjaar lazen we het volgende in de pers: Leerwerkplekken krijgen minder geld van Bussemaker Bedrijven die leerwerkplekken aanbieden, worden daarvoor binnenkort niet meer gecompenseerd via een fiscale regeling. In plaats daarvan komt een subsidiesysteem, heeft minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) donderdag bekendgemaakt. In totaal is daarvoor tweehonderd miljoen euro beschikbaar, terwijl de uitgaven momenteel vierhonderd miljoen bedragen. (bron: Nu.nl, 23 mei 2013) Of dit het geval zal zijn en zo ja, in welke mate, wordt later bekend. Uit de stukken van Prinsjesdag blijkt verder dat de hoogte van de subsidie ongeveer gelijk zal zijn aan de hoogte van de Wva. De nieuwe regeling wordt uiterlijk op 1 november aanstaande gepubliceerd in de Staatscourant. tijdens HR-event Tijdens ons HR-event op 5 november gaan wij uitgebreid in op de nieuwe subsidieregeling en licht het ministerie van OCW zijn beleid in deze toe. Wij nodigen u hier van harte voor uit. Meer informatie vindt u op pagina 4 van deze uitgave. Bent u niet in de gelegenheid hierheen te komen? Dan plannen wij graag een gesprek met u om samen uw opleidingsbeleid en -behoefte voor de komende periode door te nemen en te kijken wat de nieuwe subsidieregeling voor uw organisatie betekent. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw accountmanager of met de afdeling accountsupport die te bereiken is op telefoonnummer W&O #7 09 /

3 Dinsdag 5 Gisteren een top event bijgewoond #hrevent De kern van veranderen: probeer niet alleen uw leervermogen te vergroten, maar ook de verandercapaciteit van uw organisatie. #ncoihrevent HR-event: Van WVA naar subsidie: (her)vinden, binden, boeien Dit HR-event staat in het teken van de nieuwe subsidieregeling, die met ingang van 1 januari 2014 de Wva-regeling vervangt. Uiterlijk 1 november 2013 wordt de nieuwe regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Op 5 november nemen wij deze nieuwe regeling met u door en bespreken wat deze Leerwerktraject maakt moeilijk vervulbare techniekvacature toegankelijk Samenwerking KanZ en NCOI biedt oplossing voor werkzoekenden voor uw organisatie Drs. Boudewijn Overduin is gestart met zijn presentatie, zijn motto: het strategisch asset is het vermogen talent te managen #ncoihrevent Eerst zal Judith Geraedts, beleidsmaker bij het Ministerie van OCW, het nieuwe beleid toelichten en uitleggen hoe de nieuwe regeling zal werken. Vervolgens bieden we u de KanZ is een organisatie die met behulp van vakopleiders scholing op maat biedt om de succesvolle in- en doorstroom van gekwalificeerd personeel binnen bedrijven te stimuleren. De organisatie maakt gebruik van kansen op regionaal en lokaal niveau om werkgevers, werkenden, werkzoekenden, ZZP ers en uitkerende instanties te faciliteren. KanZ brengt Werkgarantie Degenen die de voorselectie doorkomen, krijgen een proefplaatsing aangeboden bij een van de opdrachtgevers. Deze stage duurt maximaal 3 keuze uit een tweetal presentaties: mensen en werk duurzaam bij elkaar, met als doel een erkend MBO-diploma en een pas- maanden en in deze periode wordt het kaf Inspirerende klantendag #Vergouwen Overduin & NCOI talent- en changemanagement in Driebergen 1. De uitdaging voor de HR-manager in de technische sector hoe vind, bind en boei ik nieuw personeel? Spreker: dr. Ellen van Wijk, sende werkplek. Een aantal opdrachtgevers van KanZ gaven aan dat zij de vacature voor gas/water/warmtemonteur de laatste tijd steeds moeilijker konden vervullen. Met een leerwerktraject inclu- het koren gescheiden. De overgebleven medewerkers starten met de BBL-opleiding MBO Monteur Gas/Water/Warmte niveau 2. KanZ wil vanaf begin 2014 elk kwartaal starten met een nieuwe onderzoeker en adviseur bij TNO. sief werkgarantie wil KanZ deze vacature weer succesvol toegankelijk maken voor werk- groep. Na het succesvol afronden van deze oplei- 2. De Nederlandse markt op het gebied van zoekenden en daarmee het tekort aan goed geschoolde monteurs tegengaan. ding worden deze mensen door een van de op- Ontmoeten en verbinden, kennis delen en inspireren administratieve en ICT-beroepen in kaart! Waar is vraag naar, welke opleiding is het slimst om te doen? Spreker: Lian de Bruijn van Regionaal Adviesteam Kenniscentra. Voor meer informatie kunt u terecht op In korte tijd hetzelfde erkende MBO-diploma Voor dit leerwerktraject ging Jan Zoetelief, pro- looptijd van de opleiding. Men gelooft niet dat het in zo n korte tijd kan voor dezelfde kwaliteit. KanZ wil bewijzen dat dit wel kan voor omscholing en mensen met werkervaring. We zijn er trots drachtgevers in dienst genomen. KanZ ontzorgt werkgever Kom naar ons HR-event op 5 november of ontmoet ons tijdens de Verzekeringsbranchedag op 19 november! Aanmelden kan via o.v.v. van uw contactgegevens of via U kunt dan jectleider opleidingsgroep techniek van KanZ, op zoek naar een opleidingsinstituut voor het opleiden van nieuwe medewerkers tot MBO Monteur op dat een professionele en grote speler in de markt als NCOI dit samen met ons wil waarmaken, vertelt Jan. Om als volwaardig monteur gas/water/warmte aan de slag te kunnen gaan, is een vakopleiding niet voldoende. Je hebt de nodige certificeringen vragen naar Margit Sundquest. Gas/Water/Warmte niveau 2. Tijdens deze zoek- nodig om het vak goed en veilig uit te kunnen Een aantal keren per jaar verzorgt NCOI Op- Vergouwen Overduin. De tweets op deze pagina tocht kwam Jan erachter dat de toegevoegde Strenge voorselectie oefenen. Daarom krijgen de deelnemers aan- leidingsgroep verschillende events speciaal geven u een indruk van deze waardevolle middag. waarde zit in het voldoen aan een opleidings- en Het afgelopen jaar heeft KanZ allerlei voorberei- vullend op de opleiding een aantal trainingen voor relaties van NCOI of zijn we aanwezig op beurzen en branchedagen. Deze bijeenkomsten staan in het teken van ontmoeten en verbinden, kennis delen en inspireren. We kijken terug op onze events van dit jaar en blikken vooruit op de komende events. Samen met het Genootschap voor Risicomanagement organiseerde NCOI op 29 mei 2013 het Riskevent. Het thema van deze bijeenkomst was Risicomanagement, gedrag en valse zekerheid. Een spoedcursus remmen. Jaap Koelewijn en Ron Dinsdag 19 november Verzekeringsbranchedag: thema samen omscholingsvraag vanuit het bedrijfsleven naar jongvolwassenen en volwassenen met werkervaring. Zo kwam hij bij terecht. NCOI biedt in korte tijd dezelfde kwaliteit en hetzelfde erkende MBO-diploma. Je kunt elk moment per jaar starten en er is een grote mate dingen getroffen voor dit leerwerktraject. Naast het samenwerkingscontract met NCOI heeft KanZ ook een uniek, landelijk contract afgesloten met UWV. Via UWV werft KanZ mensen die geschikt zijn om dit traject in te gaan. Tot nu toe heeft KanZ bijna 80 werklozen en een aantal omscho- aangeboden om deze certificeringen te behalen, zoals veiligheidsinstructies. Hiernaast geeft KanZ de werkgevers ook de optie tot detachering. Zij ontzorgen de werkgever door een totaalplaatje aan te bieden: werven, selecteren, testen, opleiden en detacheren. van Loon bespraken dit thema beiden vanuit een van flexibiliteit. Hierdoor kunnen we veel meer lers geselecteerd die in aanmerking komen voor Terugblik NCOI-events andere invalshoek. Zwarte zwanen, de modellen, Op 19 november is NCOI aanwezig op de maatwerk leveren voor het bedrijfsleven. Ook al het leerwerktraject tot MBO Monteur Gas/Wa- Het thema van ons HR-event op 23 april 2013 het machogedrag, ze kwamen allemaal aan bod Verzekeringsbranchedag in het Beatrixge- zijn de kosten van reguliere opleiders lager, dit ter/warmte niveau 2. De strenge voorselectie is Voor meer informatie over dit leerwerktraject of was Trends en veranderingen in opleiden. Met en zorgden voor veel discussie en inspiratie bij de bouw in Utrecht. weegt niet op tegen de studieduur. Via NCOI kun- gericht op de werkervaring, maar vooral op de een dergelijk traject dat is afgestemd op uw or- ruim 120 gasten was Cultuur- en Congrescen- deelnemers. nen werklozen eerder weer aan de slag en dat is arbeidsmoraal. Om gemotiveerde en goede ganisatie, kunt u contact opnemen met Ilse Ter- trum Antropia in Driebergen goed gevuld. Prof. U vindt ons op de stand direct tegenover in deze situatie een stuk belangrijker, aldus Jan. werknemers te kunnen plaatsen bij onze op- sluijsen via telefoonnummer of via dr. Anton Cozijnsen gaf een presentatie over Ontmoet ons de ingang en kunt ons ook ontmoeten bij drachtgevers, is de arbeidsmoraal van deze men- evidence-based verandermanagement en Boude- Laat u inspireren op een van onze events dit na- presentaties die we verzorgen over actu- Erkende opleidingen sen misschien wel het allerbelangrijkste. Hiervoor wijn Overduin over talentmanagement. Rondom jaar! U kunt zich aanmelden voor ons HR-event ele thema s. vindt u op: KanZ wil bedrijven graag professionele opleidin- doorlopen de geselecteerde mensen dan ook deze presentaties werden aan deze thema s gere- op 5 november of langskomen op de Verzeke- gen van hoge kwaliteit bieden. Door de erken- meerdere testen. Wie geen goede arbeidsmoraal lateerde workshops verzorgd door de trainers van ringsbranchedag op 19 november. ningen van NCOI kan KanZ dezelfde kwaliteit heeft, heeft weinig kans tot slagen als succesvol bieden als reguliere opleiders. In eerste instantie monteur, aldus Jan. bemerkten wij verwondering over de korte door- 04 W&O #7 09 /

4 Samenwerking opzoeken met concrete trainingen projectmanagement Samenwerking NCOI en RTL Sinds 2011 levert NCOI, naast het aanbod in de open lijn, maatwerkprogramma s in de vorm van incompanytrainingen voor RTL Nederland. Hiermee draagt RTL zorg voor ontwikkeling van specifieke kennis en vaardigheden van haar medewerkers. RTL Nederland Met het marktleiderschap op televisie, een toonaangevende nieuwsorganisatie en een toppositie in digitale media en op de entertainmentmarkt, is RTL Nederland een van de meest vooraanstaande allround media- en entertainmentbedrijven van ons land. Het bedrijf heeft met zijn vier tv-zenders leven geroepen. Hierin worden de ontwikkelingsbehoeften van zowel de medewerkers als de organisatie en de daarbij behorende opleidingen bij elkaar gebracht. Het aanbod opleidingen en trainingen van de RTL Academy is samengesteld door verschillende opleiders, waaronder NCOI Opleidingsgroep. Het programma is niet verplicht en per afdeling wordt gekeken wie voor de trainingen in aanmerking komt. NCOI heeft voor dit traject een docent geselecteerd die past bij RTL. De samenwerking met de trainer van NCOI verloopt erg goed. We hebben vooraf eerst kennis met hem gemaakt. Hij had goede kennis van zaken en paste goed binnen Inspiratietraject voor hernieuwde kracht na reorganisatie Om de communicatie in de teams te professionaliseren, is het belangrijk dat ze deze workshops samen met hun eigen team volgen. Zo kunnen onze medewerkers met elkaar de punten op de i zetten en zorgen dat ze nog beter mét elkaar praten en niet over elkaar. Hierdoor verbetert ook de RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 en de themakanalen RTL Lounge, RTL Crime en Telekids het marktlei- Samenwerking opzoeken de cultuur van RTL. De docent heeft individuele intakegesprekken met de deelnemers gehouden. NCOI en Bartiméus sfeer in de woning en het plezier in het werk, vertelt Sabine. derschap op de Nederlandse televisiemarkt stevig We zagen dat er steeds meer op een projectma- Wij merken dat hierdoor de inhoud van de trainin- in handen. Voorbeelden van digitale activiteiten tige manier werd samengewerkt in onze organi- gen erg goed aansluit op de specifieke behoefte Tijdens deze pilotfase wordt het traject uitvoerig van RTL Nederland zijn RTLXL.nl en Buienradar.nl. satie. Binnen teams en afdelingen, maar ook over van de deelnemers. De ruime kennis van onze Bartiméus is een organisatie die gespecialiseerd is in leven met een visuele beperking. De geëvalueerd en eventueel aangepast. Bij succes Dit heeft het bedrijf een top 3-positie opgeleverd de afdelingsgrenzen heen. Vaak zijn er meerdere organisatie die de trainer inmiddels heeft, maakt organisatie is onderverdeeld in drie sectoren: Wonen, Dienstverlening en Onderwijs. Op elk volgt fase 2 en wordt het traject begin 2014 uit- in de digitale markt. Met RTL Wentink Events is disciplines betrokken die elkaar versterken bij het dat lesstof heel concreet gemaakt wordt, aldus van deze gebieden ondersteunt Bartiméus slechtziende of blinde mensen (jong en oud) met gerold binnen de overige 40 teams van Bartiméus RTL Nederland actief op de entertainmentmarkt realiseren van doelstellingen. Om dit op een juiste Hetty. Tijdens de individuele intakegesprekken in- persoonlijk advies, hulpmiddelen en kennisoverdracht. Bartiméus Wonen biedt naast een Wonen. In totaal zullen 900 medewerkers van en bouwt het onder andere aan de doorvertaling manier te ondersteunen, zochten we een pro- ventariseerde de docent de leerbehoefte van de gevarieerd aanbod van woningen, dagactiviteiten, arbeid en vrijetijdsbesteding ook moge- Bartiméus deelnemen aan het traject. van televisiemerken naar live entertainment. Al gramma dat onze medewerkers de mogelijkheid deelnemers en wilde hij te weten komen wat er lijkheden voor onderzoek en behandeling. deze activiteiten samen zorgen ervoor dat RTL biedt meer kennis en vaardigheden op het gebied speelt op de afdeling en binnen het bedrijf. Daar- Fijn om met elkaar in gesprek te gaan miljoenen consumenten overal en altijd infor- van projectmanagement te ontwikkelen, vertelt naast kregen de deelnemers meer informatie over Het inspiratietraject is binnen Bartiméus Wonen meert en amuseert. Hetty Birkhoff, HR-adviseur Talentmanagement wat zij konden verwachten tijdens de training. Reorganisatie vraagt om inspiratietraject management. Na de reorganisatie willen we gecommuniceerd door middel van nieuwsbrieven van RTL. Aangezien NCOI een uitgebreid aanbod In 2012 zijn er als gevolg van de teruglopende onze medewerkers opnieuw in hun kracht zet- en posters. De deelnemers reageren overwegend RTL Academy opleidingen en trainingen heeft op dit gebied, heeft RTL NCOI gevraagd een projectmanage- Direct handvatten om te gebruiken in de praktijk financiering vanuit de overheid en de daaruit volgende bezuinigingen nieuwe dienstroosters en ten. Dit doen we met een inspiratietraject waarmee we het team rondom de cliënt verder willen enthousiast. Ze vinden het fijn om met elkaar in gesprek te gaan in de vorm van een opleidings- RTL vindt het erg belangrijk dat medewerkers ment trainingsprogramma op te stellen voor de De behoefte om meer samen te werken en om werkwijzen ingevoerd bij Bartiméus. Deze reor- versterken en een nieuwe boost aan de professi- traject. Sabine vertelt: We horen van onze me- zelf sturing geven aan de eigen ontwikkeling. RTL Academy. meer kennis op projectmanagementgebied te ganisatie heeft een forse impact gehad op de sec- onalisering willen geven, aldus Sabine Muijrers, dewerkers dat ze het fijn vinden dat er meer Om dit te faciliteren, is de RTL Academy in het krijgen was duidelijk aanwezig bij onze mede- tor Wonen. Medewerkers moesten zich nieuwe directeur Wonen van Bartiméus. aandacht is voor opleiden binnen het eigen team. Concrete trainingen In samenwerking met RTL gaf NCOI vorm aan een trainingsprogramma dat aansluit op de behoefte van de organisatie en de deelnemers. Het werkers. Zij waren dus zeer enthousiast over dit trainingsprogramma, vertelt Hetty. De deelnemers gaven aan het fijn te vinden dat zij zelf cases konden inbrengen en hierdoor direct handvatten kregen om in de praktijk te gebruiken. Het pro- werkwijzen en werkpatronen eigen maken, vaak ook (gedeeltelijk) in nieuwe teams of met andere bewoners. Hierdoor ontstond er onrust bij de bewoners en hun vertegenwoordigers. De woon- en dagbestedingsmedewerkers zijn vaak de eersten Samenwerking Bartiméus en NCOI Uiteindelijk moeten ze het toch met hun eigen team doen en ze waarderen deze professionaliseringsslag. programma bestaat uit de training Projectmatig gramma zal dit jaar een vervolg krijgen met een die hierop worden aangesproken en zij kregen Voor dit inspiratietraject zocht Bartiméus een pro- Voor meer informatie over dit inspiratietraject Werken, de training Projectmanagement, een andere groep medewerkers. dan ook veel te verduren. Deze moeilijke ge- fessionele opleider die aan hun specifieke vraag of een dergelijk traject dat is afgestemd op uw verdiepingstraining op het gebied van PRINCE2 sprekken vragen veel van hun professionaliteit, kon voldoen en samen met hen het traject wilde organisatie, kunt u contact opnemen met Celia en een aantal workshops Projectvaardigheden. communicatievaardigheden en incasseringsver- vormgeven. Na het opvragen van meerdere offer- Tuijnman via telefoonnummer of Elke training of workshop is toegankelijk voor Voor meer informatie over dit programma of een mogen. Om deze reden is de sector Wonen van tes bij en gesprekken met verschillende opleiders via alle medewerkers binnen RTL, waaronder mede- dergelijk traject voor uw organisatie, kunt u contact Bartiméus in 2012 gestart met het traject Klein- is gekozen voor NCOI. werkers die klussen en opdrachten gestructureerd opnemen met Jantine Klunder-Olie via telefoon- schalig Leren en Verbeteren. willen aanpakken, projectmedewerkers, (begin- nummer of via Bartiméus en NCOI hebben gekozen voor een ge- nende) projectleiders en managers die meer wil- Medewerkers opnieuw in hun kracht faseerde aanpak van het traject. Fase 1 is de pilot- len weten over projectmanagent. De trainingen In dit traject Kleinschalig Leren en Verbeteren fase. In september start deze pilot met een kick-off zijn toepassingsgericht en er is veel ruimte voor is voor 2013 onder andere een inspiratietraject waarbij 20 verschillende teams vanuit Bartiméus praktijkervaring. opgenomen voor de woon-, dagbestedings- en Wonen gezamenlijk het spits afbijten. Hierna behandelteams, de flexmedewerkers en het volgen zij drie workshops met hun eigen team. 06 W&O #7 09 /

5 Cover_p&o_15mm.indd 1 Cover_finance_18mm.indd :34: :27:22 Cover_ICT_20mm.indd :11:11 Cover Zorg.indd :05:04 Cover NCOI MBA Rugdikte 9.7.indd :17:48 Vernieuwd programma biedt u een compleet en vernieuwd opleidingsprogramma, met ruim erkende MBO-, HBO- en Masteropleidingen en vaardigheidstrainingen. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor mensen zoals uzelf, uw collega s of medewerkers: mensen die naast hun drukke baan op een plezierige en praktijkgerichte manier hun persoonlijke ambities willen waarmaken. Studiegids aanvragen We bieden u een breed aanbod in verschillende vakgebieden, waaronder zorg & welzijn, ICT & projectmanagement, techniek, overheid en onderwijs. Kijk voor ons vernieuwde aanbod op of vraag op onze website een van de studiegidsen aan. Maatwerk NCOI heeft jarenlange ervaring met het verzorgen van en op maat maken van opleidingstrajecten binnen organisaties, het inrichten van toonaangevende opleidingshuizen en het ontwikkelen van unieke combinaties van interne trainingen en erkende opleidingen met fiscale voordelen. Voor meer informatie over onze maatwerktrajecten kunt u contact opnemen met een van onze consultants via Colofon Werk & Opleiding is een uitgave van NCOI Opleidingsgroep en verschijnt 3 keer per jaar. Teksten en coördinatie Judith Rijpstra Vormgeving Esther Blok Jessica de Kort Redactie Renske Holwerda Met dank aan Marieke van Lieshout Marieke Vermeulen Jeanette Hadderingh Joke Elzenaar-Maathuis Ilse Tersluijsen Steven Steenbergen Celia Tuijnman Jantine Klunder-Olie Redactieadres Werk & Opleiding Disclaimer: hoewel de uiterste zorg aan deze uitgave is besteed, kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onvolkomenheden. Ook kunnen aan deze uitgave geen rechten worden ontleend. Personeel en Organisatie I Arbeidsrecht I Payroll I Opleidingskunde en HRD I Coaching I Psychologie I Mediation Personeel en F. Organisatie I Arbeidsrecht I Payroll I Opleidingskunde en HRD I Coaching I Psychologie I Mediation Financieel I Fiscaal I Bank- en Verzekeringswezen I Payroll I Juridisch I Sociale Zekerheid I Integrale Veiligheidskunde Projectmanagement I Informatica en ICT I IT Management I IT Security I Online Communicatie Zorg en Welzijn I (Para)medisch I Pedagogiek I Psychologie I Coaching Zorg en Welzijn I (Para)medisch I Pedagogiek I Psychologie Coaching F F Masteropleidingen Associate Master Masterclasses Post Bachelor Management I Bedrijfskunde I Facilitair I Project- en Procesmanagement I Communicatie I Marketing I Sales Financieel I Fiscaal I Bank- en Verzekeringswezen I Payroll I Juridisch I Sociale Zekerheid I Integrale Veiligheidskunde Masteropleidingen Associate Master Masterclasses Post Bachelor Management I Bedrijfskunde I Facilitair I Project- en Procesmanagement I Communicatie I Marketing I Sales Projectmanagement I Informatica en ICT I IT Management I Online Communicatie

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner FEBRUARI 2012 - NUMMER 3 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Organisatieveranderingen NCOI als kritische partner Management- en leiderschapsontwikkeling Case van Timeos Erkende maatwerkopleidingen

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Met een krimpend budget meer opleiden. Erkende maatwerkopleidingen op MBO- en HBO-niveau. Een uitdaging voor HRM

ERK&OPLEIDING. Met een krimpend budget meer opleiden. Erkende maatwerkopleidingen op MBO- en HBO-niveau. Een uitdaging voor HRM J U N I 2 0 1 1 - N U M M E R 2 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Met een krimpend budget meer opleiden Een uitdaging voor HRM Erkende maatwerkopleidingen op MBO- en HBO-niveau Cases

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Strategisch personeelsbeleid voor gevorderden. HR-Masterevent op 17 maart. Succes door kennisontwikkeling

ERK&OPLEIDING. Strategisch personeelsbeleid voor gevorderden. HR-Masterevent op 17 maart. Succes door kennisontwikkeling J A N U A R I 2 0 1 1 - N U M M E R 1 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Strategisch personeelsbeleid voor gevorderden Case van de gemeente Zoetermeer HR-Masterevent op 17 maart NCOI

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

Investeren in kennis loont!

Investeren in kennis loont! > Ondernemerspassie Investeren in kennis loont! Bedrijven die groeien hebben mensen die groeien loont. Zeker met het Ervaringscertificaat. Dat geeft precies aan hoeveel uw medewerkers weten en kunnen.

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014 Successen en lessen re-integratie 2010-2014 INHOUD op werk feiten en cijfers 2 De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland toegenomen. Ook Almeerders hebben de gemeente vaker

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Duurzaam werken aan werk Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Colofon 2013 Duurzaam werken aan werk is een gezamenlijke uitgave van de ABU en de VNG Journalistieke productie: Eric Hoogeweg,

Nadere informatie

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking iza 1 2014 Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie