Jongeren aan de slag! Peter van Nunen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jongeren aan de slag! Peter van Nunen."

Transcriptie

1 Kerngegevens Wat is de naam van het project? Wat is de kern van het voorstel? Welke resultaten worden gegarandeerd? SMART formuleren! Wie is eigenaar van het voorstel? Wat is de looptijd van het project? Vermelden van start en einddatum. Wie is de contactpersoon met wie de projectleider jeugdwerkloosheid periodiek kan overleggen? Gaat het om een eenmalige actie of niet? Gaat het om een bestaand of nieuw initiatief? Wat is de meerwaarde van dit voorstel in vergelijking met huidige, bestaande initiatieven. Jongeren aan de slag! Werkgevers verleiden om niet werkende werkzoekende jongeren (bij voorkeur zonder startkwalificatie) werkervaring op te laten doen voor minimaal een half jaar. Het doel is om 100 jongeren uit doelgroep 1, 3 en 5 uit te plaatsen naar een baan, binnen de periode 1 april t/m 31 juli Met een baan wordt bedoeld: jongerenbanen, werkervaringsplaatsen en (leer)banen. Werkplein regio Tilburg, de samenwerkende kenniscentra en onderwijs. 1 april t/m 31 juli Peter van Nunen. Indien succesvol verlopen komt er in oktober 2010 een tweede ronde. Het betreft een nieuw initiatief. Jongeren die onder de doelgroep vallen binnen het actieplan JW: 1) De schoolverlater. 3) de niet werkende werkzoekende. 5) de kwetsbare jongere. Meerwaarde: Maatwerk voor iedere individuele jongere. Jongeren doen werkervaring op. Bevorderen uitstroom jongeren. Het project kan onderdeel zijn van het werk- /leeraanbod in het kader van de WIJ. Schadelastbeperking uitkering (besparing van WW-gelden). Voorkomen nieuwe aanvraag uitkering ( Poortwachten WW- en WIJ-uitkering). Vangnet-functie voor jongeren die tussen wal en schip vallen. Aanvulling arrangement werkgeversbenadering werkplein regio Tilburg. Verknoping van subsidieregelingen. Voorkomen van inactiviteit van jongeren met een inkomensvoorziening tot start nieuwe baan en/of opleiding. De meerwaarde van dit projectvoorstel komt duidelijk

2 Gaat u ook aan de slag als uw voorstel niet gehonoreerd wordt? Waarom niet eventueel? tot uiting in de uitgewerkte voorbeelden, zie bijlage: Meerwaarde projectvoorstel verwerkt in voorbeelden Nee, want financiële tegemoetkoming is essentieel voor het slagen van dit project. Doelgroep Op welke doelgroep jeugd in het actieplan richt dit voorstel zich? Hoeveel jongeren zijn bij de actie betrokken? Op welke wijze draagt dit voorstel bij aan de verwezenlijking van één van de ambities uit het actieplan? 1) De schoolverlater. 3) de niet werkende werkzoekende. 5) de kwetsbare jongere. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de jongere met of zonder startkwalificatie wordt de subsidie (variërend tussen 450 en 2700 euro) ingezet. Maximaal 100 jongeren. Jongeren zijn aan het werk, aan het leren of een combinatie, bij voorkeur, om een startkwalificatie te behalen. Middels acquisitie gaan we jongerenbanen, werkervaringsplaatsen en (leer)-werkbanen voor onze jongeren realiseren. Financiën / Projectadministratie Hoeveel kost het voorstel in totaal? Hoe is de cofinanciering opgebouwd? Welke financiële bijdrage wordt gevraagd vanuit het actieplan? Benoem de begrote prestaties; zoveel mogelijk kwantitatief, inclusief financieel component. Op welke actie als beschreven in het regionale actieplan jeugdwerkloosheid richt dit project zich? Uitvoeringspartners Welke gemeenten zijn bij de uitvoering van het project betrokken? Wie zijn de andere betrokken stakeholders? Staan de relevante stakeholders positief tegenover het voorstel? Op welke wijze heeft afstemming plaats gevonden met de verantwoordelijke (lokale/regionale, Maximaal per jongere. Totaal maximaal voor 100 jongeren. n.v.t Zie bijlage: Uitgangsituatie jongeren. Zie bijlage: Uitgangsituatie jongeren. De gemeenten binnen Werkplein regio Tilburg, de samenwerkende kenniscentra en onderwijs. Werkplein regio Tilburg, de samenwerkende kenniscentra en onderwijs. Ja. N.v.t.

3 sectorale) stakeholders op het betreffende resultaatgebied? Bijlage: Uitgangsituatie jongeren. Doelgroepen jongeren die vallen binnen de reikwijdte van dit projectvoorstel zijn: WIJ jongeren, wel Werk-/leeraanbod, maar geen Inkomensvoorziening (IV) WIJ jongeren, wel Werk-/leeraanbod én (potentieel) IV WW jongeren, die aanvraag gaan doen met potentieel WW-recht WW jongeren, met lopende WW-uitkering Onderstaande groepen jongeren vallen buiten dit projectvoorstel vanwege andere voorliggende voorzieningen, zoals stimuleringspremie en werkervaringsplaatsen van de gemeente Tilburg. WIJ Jongeren, lopend Werk-/leeraanbod met een IV (ná ) WIJ jongeren, lopend Werk-/leeraanbod, zonder IV (ná ) WWB jongeren (vóór WWB, uitkering t/m en hierna IV) Wajongers. Opmerking: Indien werkgevers met deze groep aan de slag willen, dan kan Werkplein Regio Tilburg meteen contact leggen met de Matchingsunit van de gemeente Tilburg.

4 Bijlage: Verknoping subsidieregelingen. Bij scholing op startkwalificatieniveau gaat het om scholing die maximaal opleidt tot mbo 2- niveau. De opleidingen die hieraan voldoen, zijn de opleidingen van niveau 1 (assistentenopleiding) en 2 (basisberoepsopleiding) uit het zogenaamde Crebo-register dat wordt vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De opleiding die hieraan voldoen zijn: opleiding van niveau 1(Assistent oftewel AKA) opleiding MBO niveau 2(beroepsbegeleidende Leerweg) In Euro s: WVA Onderwijs : 2706,00 Euro (voor iedere werknemer die een BBL traject volgt) WVA Startkwalificatie : 3247,00 Euro (voor ieder jongere die BBL niveau 2 traject volgt) Totaal : 5953,00 Euro Deze jongeren hebben geen startkwalificatie. Het landelijk orgaan kenniscentrum dat verantwoordelijk is en toezicht houdt, moet de overeenkomst mede ondertekenen. U kunt de afdrachtvermindering onderwijs ook toepassen als u nog geen kopie van de leer-/werkovereenkomst hebt, maar wel een verklaring van het Regionaal Opleidingscentrum waaruit blijkt dat de werknemer de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt. Deze is te combineren met de jongerenbanen, werkervaringsplaatsen en (leer)banen om jongeren duurzaam uit te plaatsen. Voorbeeld: Jongere zonder startkwalificatie wil in september 2010 starten met de opleiding BBL niveau 2 logistiek medewerker. Vanaf april 2010 is hij op zoek naar een erkend leerbedrijf, en staat ingeschreven bij werkplein regio Tilburg. Op 1 mei 2010 is er een werkgever die bereid is om hem een leerbaan aan te bieden. Deze jongere gaan wij per direct uitplaatsen. Van 1 mei tot 1 september 2010 ontvangt de werkgever 450 subsidie per maand ( 1800). Vanaf 1 september 2010 start de jongere in een BBL-traject en kan de werkgever gebruik maken van de WVAonderwijs en de Verklaring Startkwalificatie. Als deze jongere begint op een BBL krijgt de werkgever een BBL-plaatsingsbonus van 450. (Hoelang krijgt de werkgever dit maximaal? Ook van oktober tot september?)

5 Bijlage: Meerwaarde projectvoorstel verwerkt in voorbeelden Voorbeeld 1: WW jongere. Jongere heeft WW-uitkering van 1 maart t/m 1 juni. Deze jongen kan per 1 mei beginnen bij een werkgever en de werkgever wil gebruik maken van een proefplaatsing. Hoe te handelen? Werkgever maakt gebruik van proefplaatsing (met behoud van uitkering gaat jongere werken) en na proefplaatsing halfjaarcontract. Wat betekent dit ten aanzien van ons projectvoorstel? Werkgever krijgt drie keer tegemoetkoming van 450 per maand. Indien werkgever deze jongere meteen een contract aanbiedt, kan hij maximaal zes keer 450 krijgen. Schadelastbeperking: jongere gaat meteen uit de uitkering. Voorbeeld 2: WW jongere met einde WW-recht of geen WW-recht. Deze jongere komt voor een werk-/leeraanbod in het kader van de WIJ. Om te voorkomen dat hij een beroep gaat doen op een inkomensvoorziening (IV) gaan we hem uitplaatsen op een baan. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de jongere (met of zonder startkwalificatie) wordt de subsidie (variërend tussen 450 en 2700 euro) ingezet. Voorbeeld 3: Schoolverlaters. Deze jongere komt voor een werk-/leeraanbod in het kader van de WIJ. Om te voorkomen dat hij een beroep gaat doen op een inkomensvoorziening (IV) gaan we hem uitplaatsen op een baan. Jongeren met startkwalificatie gaan werkervaring opdoen in de richting waarin ze hebben geleerd, jongeren zonder startkwalificatie gaan we terugleiden naar een (leer)baan om alsnog een startkwalificatie te behalen. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de jongere (met of zonder startkwalificatie) wordt de subsidie (variërend tussen 450 en 2700 euro) ingezet. Voor bovenstaande groepen geldt: Situatie nu : Werkgever heeft geen middelen om de jongere een contract aan te bieden voor een half jaar. Situatie na goedkeuring van projectvoorstel: Jongeren aan de slag!

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen H h Informatieblad Afdrachtvermindering onderwijs Afdrachtvermindering onderwijs algemeen Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

Memo loonkostensubsidies 2013

Memo loonkostensubsidies 2013 BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. Adviesgroep Loon- & Premieheffing Memo loonkostensubsidies 2013 1 Inleiding Wij weten natuurlijk niet hoe het u is vergaan in 2012, maar dat dat jaar op wetgevingsgebied

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Onderwerp: Jongeren en scholing (wijziging WWB per 01.07.2012) Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A.L. van der Kraan Telefoon 5114061 E-mail: alkraan@haarlem.nl

Nadere informatie

Projectbrief. Zonder jeugd geen Brabant

Projectbrief. Zonder jeugd geen Brabant Projectbrief Zonder jeugd geen Brabant, oktober 2009 1 Projectbrief Zonder jeugd geen Brabant Brede aanpak jeugdwerkloosheid Noordoost - Brabant Aanvrager : Koning Willem I College Contactgegevens : Postbus

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2.0 Arbeidsmarktregio Groningen

Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2.0 Arbeidsmarktregio Groningen Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2.0 Arbeidsmarktregio Groningen 2013 en 2014 In beweging - aan de bak! Aanpak van jeugdwerkloosheid door het stimuleren van mobiliteit 25 juni 2013 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Collegevoorstel ARGUMENTEN

Collegevoorstel ARGUMENTEN Collegevoorstel Sector : MO Opsteller : H.A.W. Bakker Telefoon : (033) 469 46 58 Datum : 6 januari 2014 User-id : BAKW Onderw erp ESF aanvraag jeugdwerkloosheid Voorstel: Voorgesteld wordt Een aanvraag

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011 Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid Midden Brabant 2009-2011 Een samenwerking van alle gemeenten, het UWV werkbedrijf, de kenniscentra, het onderwijs, werkgevers en jeugdzorg

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Meedoen op de arbeidsmarkt

Meedoen op de arbeidsmarkt Uitvoeringsprogramma Enschedese arbeidsmarktaanpak 2015 Meedoen op de arbeidsmarkt Voorgenomen besluit van college en burgemeester van 11 november 2014 Datum: november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Monitor Regionale Aanpak jeugdwerkloosheid

Monitor Regionale Aanpak jeugdwerkloosheid Monitor Regionale Aanpak jeugdwerkloosheid Eindrapport Meting 1 Voorjaar 2014 Auteurs: Suzanne de Visser, Auke Witkamp, Mirjam Engelen Zoetermeer, 02 april 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Geachte cliënt, Bij het in dienst nemen van werknemers die vanuit een uitkering bij u komen werken of jongere werknemers die nog studeren, kunt u aanspraak

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Inleiding. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

Inleiding. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's Gilles Hofman Amersfoort Factsheet Groningen 2013-2014 In beweging Aan de bak Doorlooptijd: 1 jaar (2013 2014) We streven ernaar

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Aan het werk in Purmerend. Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014

Aan het werk in Purmerend. Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014 Aan het werk in Purmerend Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014 11 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Participatiebeleid: uitdagingen voor nu en voor de toekomst 4 1.1 Fasering beleidsopdrachten

Nadere informatie

Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid

Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid Pagina 1 van 29 Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden September 2009 december 2009 De Bilt Breukelen Bunnik Houten IJsselstein Loenen Lopik Maarssen Montfoort Nieuwegein

Nadere informatie

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Alliantie Banenoffensief Vluchtelingen: VluchtelingenWerk Nederland Stichting Emplooi Stichting voor vluchtelingen-studenten

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Afbeelding 2: Aantal NWW <27 jaar in de Drechtsteden periode 2011-2012. Afbeelding 1: geïndexeerde ontwikkeling Jeugdwerkloosheid (januari 2008=100).

Afbeelding 2: Aantal NWW <27 jaar in de Drechtsteden periode 2011-2012. Afbeelding 1: geïndexeerde ontwikkeling Jeugdwerkloosheid (januari 2008=100). Inleiding Het is bekend dat jongeren stevig worden geraakt door de gevolgen van de economische crisis. Voor hen is de kans op betaald werk dat aansluit bij de opleidingsrichting klein. Het aantal baanopeningen

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Participatiewet Op weg naar resultaat

Participatiewet Op weg naar resultaat Februari 2014 op basis van de 7e nota van wijziging Participatiewet Wetsvoorstel invoering Participatiewet INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT I DIRECTIE I CONSULTANCY I TRAINING I COACHING I HRM Participatiewet

Nadere informatie

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding Pagina 1 van 17 Inhoud Inleiding... 3 1. STOOF en haar ESF projecten: een nadere kennismaking... 4 2. Opleidingenlijst...

Nadere informatie

College. Raadsinformatie. Aan Portefeuillehouder Onderwerp

College. Raadsinformatie. Aan Portefeuillehouder Onderwerp College Raadsinformatie Aan Portefeuillehouder Onderwerp Datum 20-08-13 Afschrift aan Commissie Welzijn Wethouder Sperber Informatie over de voortgang en resultaten van Hart van Brabant voor domein arbeidsmarkt

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie