Gebruikershandleiding Rapportage Info budgethouders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding Rapportage Info budgethouders"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Rapportage Info budgethouders Inhoudsopgave Inleiding... Rapporten type A: Exploitatieoverzicht (lopend jaar)... 4 Rapporten type B: Exploitatieoverzicht (meerjaren)... 8 Rapporten type C: Werkelijke posten... 3 Rapporten type D: Verplichtingen... 6

2 Inleiding De rapportage(s) inzake info budgethouders hebben betrekking op de kostenplaatsen / orders en de proficenters. Deze zijn ingericht om de budgettering en de realisatie te volgen. In de rapportages m.b.t. de kostenplaatsen en interne orders wordt tevens de obligo inzichtelijk gemaakt (niet van toepassing bij profitcenter rapportages) en bij de rapportage m.b.t. de profitcenters worden de OHW mutaties inzichtelijk gemaakt (niet van toepassing bij kostenplaatsen / interne orders). In deze handleiding worden rapporten m.b.t. de kostenplaatsen / interne orders en profitcenters gezamenlijk besproken. Dit gezien de lay-out / werking van de rapporten hetzelfde is. De rapporten zijn onderverdeeld in type A t/m D. De rapporten type A zijn met name ingericht om de budgettering / realisatie voor een bepaald boekjaar te volgen. De rapporten zijn onderverdeeld in rapportage t.b.v. budget kolom (de som van het rest. budget vorig jaar en budget lopend jaar) en budget kolommen (het rest. budget vorig jaar en budget lopend jaar in een aparte kolom). Tevens is een overzicht m.b.t. meerdere kostenplaatsen / orders / profitcenters toegevoegd (lijst). De rapporten type B zijn met name ingericht om de budgettering en realisatie t/m een bepaald boekjaar te volgen (afzonderlijk ofwel via een lijst). Deze rapporten zijn niet onderverdeeld in meerdere budgetkolommen. De rapporten type C geven een mutatieoverzicht per periode (werkelijke posten). De rapporten type D geven een overzicht van de obligo's (verplichtingen) per periode. De rapporten kunnen het beste met kosten / opbrengst groepen (hiërarchie) worden gebruikt. De indeling van de kostensoortgroepen bepalen tevens de sub- en eindtotalen. In het systeem worden een drietal indelingen centraal onderhouden. Deze hebben betrekking op de groep: BFRE00 (indeling conform Universitaire begroting), groep "Totaal" (onderverdeling in o.a. interne en externe baten) en de groep: "Leitotaal" (conform rekeningschema ). De kostensoortgroepen kunnen worden bekeken via Financiële administratie Financiële boekhouding Controlling Kostensoorten Stamgegevens Kostensoortgroep weergeven (transactie /n KAH3). Bij de rapporten is er de keuze uit verschillende planversie s. De voor de universiteit leiden gebruikte versies zijn 0,, en versie 3. Planversie 0 zijn de gegevens van het lopende jaar, planversie is het budgetrestant van vorig jaar en versie 3 is de universitaire begroting. In eerste instantie worden alle gegevens gespecificeerd weergegeven (geen aanpassing in bijvoorbeeld decimaalpresentatie e.d.). De gewenste presentatie kan in de rapportages worden opgegeven. Bij ieder rapport is het mogelijk om het te converteren naar een Microsoft Excel-sheet. Dit kan door gebruik te maken van de optie office integratie voor de A en B rapporten en via lijst exporteren spreadsheet voor de C en D rapporten met uitzondering van de aanvullende D rapporten. Voor de eenheden die gebruik maken van ATB zijn er op gebied van Obligo s twee aanvullende rapporten beschikbaar. Deze zullen als laatste besproken worden. NB. De baten worden negatief weergegeven en de kosten positief. De menupaden zijn weergegeven vanuit het oogpunt van het standaard SAP menu.

3 Bij het oproepen van de rapportages kan via het menu: instellingen - opties worden aangegeven of de pagina kopteksten in het scherm moeten worden vastgehouden (paginakop fixeren). 3

4 Rapporten type A: Exploitatieoverzicht (lopend jaar) Omschrijving Menu pad De rapporten type A zijn met name ingericht om de budgettering en realisatie van een bepaald boekjaar te volgen. De rapporten zijn onderverdeeld in rapportage t.b.v. budget kolom (de som van het rest. budget vorig jaar en budget lopend jaar) en budget kolommen (het rest. budget vorig jaar en budget lopend jaar in een aparte kolom). Financiële administratie Financiële boekhouding Controlling Kostenplaatsen Infosysteem Verslagen kostenplaatsadministratie Rapportage Info budgethouders) Rapporten Type A budget kolom of budget kolommen ofwel lijst budget kolom of lijst budget kolommen. Financiële administratie Financiële boekhouding Controlling Interne Orders Infosysteem Verslagen interne orders Rapportage Info budgethouders Rapporten Type A budget kolom of budget kolommen ofwel lijst budget kolom of lijst budget kolommen. Financiële administratie Financiële boekhouding Ondernemingscontrolling Profitcenter adminstratie Infosysteem Verslagen profit center administratie Rapportage Info budgethouders Rapporten Type A budget kolom of budget kolommen ofwel lijst budget kolom of lijst budget kolommen. Mogelijkheden Door bij de selectie voorwaarden niet voor een range van kostenplaatsen/profitcenter/orders te kiezen,maar voor een groep is het mogelijk om alle in de groep aanwezige kostenplaatsen/profitcenter/orders te bekijken. Het is tevens mogelijk om in plaats van een ordergroep een selectievariant te kiezen (door bijvoorbeeld een punt met de naam van de selectievariant in het veld ordergroep op te geven). De selectievarianten kunnen overigens niet in het selectiescherm niet worden opgevraagd (alleen worden geselecteerd). Een selectievariant kan worden aangemaakt in de stamgegevensoverzichten (bijvoorbeeld stamgegevensoverzichten - interne orders) In het rechter gedeelte van het scherm bevindt zich het totaaloverzicht. In het linker gedeelte van het scherm staat in een overzicht van de groep met daaronder de eventuele sub-groepen en de kostenplaatsen/profitcenters/orders. Door in het rapport dubbel te klikken op een kostenplaats/profitcenter/order komen de desbetreffende gegevens naar voren. Via de buttons kan er van niveau worden gewisseld. Met behulp van kan de structuur van de groep zichtbaar worden gemaakt of worden verborgen. In het rapport zelf, kan via het menu "instellingen" o.a. het totalisering niveau van een bepaalde kosten en opbrengstgroep worden opgegeven (van niveau - tot niveau). Via Kolomattributen kan o.a. de decimaalpresentatie worden ingesteld. 4

5 Via het menu view kan het rapport worden in en uitgeklapt zodat of alles zichtbaar is of alleen het totaal. In het rapport worden de totalen per kostensoort gegeven. Detailinformatie kan worden verkregen door "dubbel te klikken" op het desbetreffende bedrag. 5

6 Voorbeeld scherm rapport type A: budget kolom ) Opgave gewenste verslagtijdvak (periode / boekjaar) en gewenste planversie. ) Opgave gewenste (stam)gegevens: specifieke waarde / range ofwel d.m.v. groepen. 3) Voor de rapporten wordt de periode x-y gebruikt. (van - t/m). 4) Budget JJJJ heeft betrekking op de gekozen planversie 5) Realisatie JJJJ heeft betrekking op de mutaties in SAP AM / HR / MM / SD & FI/CO. 6) Obligo JJJJ (kostenplaatsen / orders) heeft betrekking op de bestellingen / handmatige middelenreserveringen (SAP MM & CO). 7) Restant is het saldo van Realisatie + Obligo -/- Budget. 6

7 Voorbeeld scherm rapport type A: budget kolommen ) Opgave gewenste verslagtijdvak (periode / boekjaar) en de gewenste planversie. De eerste planversie geeft de waarde voor kolom Budget JJJJ, planversie geeft de waarde voor kolom Budget VJ.. ) Opgave specifieke waarde / range ofwel d.m.v. groepen. 3) Voor de rapporten wordt de periode x-y gebruikt (periode van - t/m). 4) "Realisatie LJ heeft betrekking op de mutaties in SAP AM / HR / MM / SD & FI/CO. 5) Obligo JJJJ (kostenplaatsen / orders) heeft betrekking op de bestellingen / handmatige middelenreserveringen (SAP MM & CO). 6) Restant is het saldo van Realisatie + Obligo -/- Totaal budget. 7

8 Rapporten type B: Exploitatieoverzicht (meerjaren) Omschrijving Menu pad De rapportage(s) inzake info budgethouders hebben betrekking op de kostenplaatsen / interne orders en de proficenters. De rapporten type B zijn met name ingericht om de budgettering en realisatie t/m een bepaalde boekjaar te volgen. Bij de interne orders is een rapportage onder type B toegevoegd. Deze heeft betrekking op een overzicht m.b.t. meerjaren budget vs realisatie (excl. obligo). Financiële administratie Financiële boekhouding Controlling Kostenplaatsen Infosysteem Verslagen kostenplaatsadministratie Rapportage Info budgethouders Rapporten Type B Exploitatieoverzicht (t/m boekjaar (t=x) ofwel lijst exploitatie. (t/m boekjaar (t=x). Ofwel rapporten type B - meerjaren budget / realisatie. Financiële administratie Financiële boekhouding Controlling Interne Orders Infosysteem Verslagen Interne orders Rapportage Info budgethouders Rapporten Type B Exploitatieoverzicht (t/m boekjaar (t=x) ofwel ofwel lijst exploitatie. (t/m boekjaar (t=x). Financiële administratie Financiële boekhouding Ondernemingscontrolling Profitcenter administratie Infosysteem Verslagen profitcenter administratie Rapportage Info budgethouders Rapporten Type B Exploitatieoverzicht (t/m boekjaar (t=x) ofwel lijst exploitatie (t/m boekjaar (t=x). Ofwel rapporten type B - meerjaren budget / realisatie. Mogelijkheden Door bij de selectie voorwaarden niet voor een range van kostenplaatsen/profitcenter/orders te kiezen,maar voor een groep is het mogelijk om alle in de groep aanwezige kostenplaatsen/profitcenter/orders te bekijken. Het is tevens mogelijk om in plaats van een ordergroep een selectievariant te kiezen (door bijvoorbeeld een punt met de naam van de selectievariant in het veld ordergroep op te geven). De selectievarianten kunnen overigens niet in het selectiescherm niet worden opgevraagd (alleen worden geselecteerd). Een selectievariant kan worden aangemaakt in de stamgegevensoverzichten (bijvoorbeeld stamgegevensoverzichten - interne orders) Door dubbel te klikken op een kostenplaats/profitcenter/order komen de desbetreffende gegevens naar voren. Via de buttons Met behulp van verborgen kan er van niveau worden gewisseld. kan de structuur van de groep zichtbaar worden gemaakt of worden In het rapport zelf, kan via het menu "instellingen" o.a. het totalisering niveau van een bepaalde kosten en opbrengstgroep worden opgegeven (van niveau - tot niveau). Via Kolomattributen kan o.a. de decimaalpresentatie worden ingesteld. 8

9 Via het menu view kan het rapport worden in en uitgeklapt zodat of alles zichtbaar is of alleen het totaal. In het rapport worden de totalen per kostensoort gegeven. Detailinformatie kan worden verkregen door "dubbel te klikken" op het desbetreffende bedrag. 9

10 Voorbeeld scherm rapport type B: Exploitatieoverzicht (t/m boekjaar JJJJ) ) De gegevens kunnen worden geselecteerd d.m.v. een periode (van - t/m) van een bepaald boekjaar. Deze hebben betrekking op het kolommen: "realisatie lopend jaar" en "Budget lopend jaar". ) Opgave gewenste (stam)gegevens: specifieke waarde / range ofwel d.m.v. groepen. 3) "Budget t/m JJJJ" en "Realisatie t/m JJJJ" hebben betrekking op de planversie 0 tot boekjaar JJJJ (alle periodes). 4) Budget JJJJ" heeft betrekking op planversie 0 van het lopende boekjaar (periode x t/m y). 5) Het totaal budget is het saldo van " Bdgt t/m JJJJ" + "Budget lopend jaar" (geen aparte kolom). 6) "Realisatie JJJJ heeft betrekking op mutaties in SAP AM / HR / MM / SD & FI/CO (periode x t/m y). 7) Obligo JJJJ (bij kostenplaatsen / orders) heeft betrekking op de bestellingen / handmatige middelenreserveringen (SAP MM & CO). 8) Restant is het saldo van het totaal aan Realisatie + Obligo -/- 0

11 Totaal aan budget. Voorbeeld scherm rapport type B: meerjaren budget / realisatie (interne orders) ) Opgave controllinggebied / boekjaar en planversie ) Opgave gewenste (stam)gegevens: specifieke waarde / range ofwel d.m.v. groepen). 3) Voor de rapporten zijn alle perioden van toepassing. 4) Budget jaar t- t/m t+3 heeft betrekking op de gekozen planversie. 5) Obligo jaar t- t/m t+3 (bij kostenplaatsen / orders) heeft betrekking op de bestellingen / handmatige middelenreserveringen (SAP MM & CO). 6) Realisatie jaar t- t/m t+3 heeft betrekking op mutaties in SAP AM / HR / MM / SD & FI/CO. 7) Restant is het saldo van Realisatie + Obligo -/- Budget.

12

13 Rapporten type C: Werkelijke posten Omschrijving Menu pad De rapporten type C geven een mutatieoverzicht per periode (werkelijke posten). Deze gegevens worden afzonderlijk weergegeven. Financiële administratie Financiële boekhouding Controlling Kostenplaatsen Infosysteem Verslagen kostplaatsenadministratie Rapportage Info budgethouders Rapporten Type C Financiële administratie Financiële boekhouding Controlling Interne Orders Infosysteem Verslagen Interne orders administratie Rapportage Info budgethouders Rapporten Type C Financiële administratie Financiële boekhouding Ondernemingscontrolling Profitcenter administratie Infosysteem Verslagen Profitcenter administratie Rapportage Info budgethouder Rapporten Type C Mogelijkheden Na het invoeren van de gewenste selecties, kan via het menu Orders / kostenplaatsen Achtergrond verwerking de gewenste presentatie (sortering / totalen / aparte pagina per order - kostenplaats) direct via de printer worden vervaardigd (job naam ingeven). In het uiteindelijke overzicht kunnen de gegevens op verschillende wijze worden gepresenteerd (sortering / totalen). Voorbeeld scherm rapport type C: Werkelijke posten (kostenplaatsen / orders) 3

14 ) Een afzonderlijke order of een ordergroep kan worden ingevoerd. ) Een afzonderlijke kostensoort of een kostensoortgroep kan worden ingevoerd. 3) De gegevens kunnen met behulp van een weergave variant op verschillende manieren worden gepresenteerd. 3 Voorbeeld rapport type C (Verslag) ) De omschrijving in de segmenttekst wordt in de oorspronkelijke factuurboeking ingevoerd. ) Door dubbel te klikken kan de oorspronkelijke boeking worden opgevraagd. Voorbeeld scherm rapport type C: Werkelijke posten (profitcenters) 4

15 ) Opgave G/L - recordsoort en Versie (0=werkelijk). ) Opgave Controllinggebied / Boekingsperiode / Boekjaar. 3) Eventueel opgave profitcenter / rekening. 3 4) Indien de oorspronkelijke boeking in FI heeft plaatsgevonden, dan kan de oorspronkelijke boeking worden opgevraagd (drill-down functionaliteit). 5) De omschrijving in de segmenttekst wordt in de oorspronkelijke factuurboeking ingevoerd. 5

16 Rapporten type D: Verplichtingen Omschrijving Menu pad De rapporten type D geven een overzicht van de obligo s (verplichtingen) per periode. Deze gegevens worden afzonderlijk weergegeven. Financiële administratie Financiële boekhouding Controlling Kostenplaatsen Infosysteem Verslagen Kostenplaatsadministatie Raportage Info budgethouders Rapporten Type D Financiële administratie Financiële boekhouding Controlling Interne Orders Infosysteem Verslagen Interne ordersadministratie Rapportage Info budgethouders Rapporten Type D Mogelijkheden Na het invoeren van de gewenste selecties, kan via het menu Orders / kostenplaatsen Achtergrond verwerking de gewenste presentatie (sortering / totalen / aparte pagina per order - kostenplaats) direct via de printer worden vervaardigd (job naam ingeven). In het uiteindelijke overzicht kunnen de gegevens op verschillende wijze worden gepresenteerd (sortering / totalen). Voorbeeld scherm rapport type D: Verplichtingen (kostenplaatsen / orders) 6

17 ) Een afzonderlijke order of een ordergroep kan worden ingevoerd. ) Een afzonderlijke kostensoort of een kostensoortgroep kan worden ingevoerd. 3) De gegevens kunnen met behulp van een weergave variant op verschillende manieren worden gepresenteerd. 3 Speciale rapporten Voor de eenheden die gebruik maken van ATB zijn er op gebied van Obligo s twee aanvullende rapporten beschikbaar. Dit zijn info type D specificatie obligo en info type D lijst: Obligo per order. Deze staan bij de verslagen voor Interne orders. Voorbeeld scherm rapport type D speciaal: Specificatie Obligo 7

18 ) Opgave controllinggebied / boekjaar. ) Een afzonderlijke order of een ordergroep kan worden ingevoerd of een afzonderlijke kostensoort of een kostensoortgroep. Voorbeeld scherm rapport type D speciaal: Obligo per order 8

19 ) Opgave controllinggebied / boekjaar. ) Een afzonderlijke order of een ordergroep kan worden ingevoerd. 9

Eenmalige debiteuren / crediteuren

Eenmalige debiteuren / crediteuren Aanvulling gebruikershandleiding SAP/FI-CM Eenmalige debiteuren / crediteuren Inhoudsopgave Eenmalige debiteur(en)... 2 Betalingsprogramma... 5 Informatiesysteem debiteuren... 10 Eenmalige crediteur(en)...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SAP-TEM. In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen:

Gebruikershandleiding SAP-TEM. In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen: 1 Algemeen In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen: Aanleggen evenement Boeking Deelnemer op evenement Evenement Laten doorgaan Evaluatie

Nadere informatie

6 Financiële afhandeling

6 Financiële afhandeling 6 Financiële afhandeling 6.1 Algemeen Samenvattend worden de volgende stappen m.b.t. de financiële afhandeling doorlopen: 1) Met behulp van de SAP training & event module wordt bepaald welke deelnemers

Nadere informatie

Handleiding. Personeelskorting

Handleiding. Personeelskorting Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1. KOSTENPLAATSEN EN -DRAGERS. 2. BEHEER VERDEELSLEUTELS. 3. DIVERSE ANALYTISCHE BOEKINGEN. 4. JOURNAAL ANALYTISCHE BOEKINGEN. 5. GLOBAAL RAPPORT ANALYTISCHE BOEKHOUDING. 6.

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

HANDLEIDING : BUDGETCONSULTATIE IN RAPTOOLS. Log in op url: https://raptools.vub.ac.be

HANDLEIDING : BUDGETCONSULTATIE IN RAPTOOLS. Log in op url: https://raptools.vub.ac.be Financiële administratie HANDLEIDING : BUDGETCONSULTATIE IN RAPTOOLS Log in op url: https://raptools.vub.ac.be Inloggen gebeurt met de inlog (vb.nverheye) en paswoord van het Rekencentrum (d.w.z. het paswoord

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

InnoShop. InnoShop Voorbeeldschermen. Webshop volledig geïntegreerd met SAP Business One

InnoShop. InnoShop Voorbeeldschermen. Webshop volledig geïntegreerd met SAP Business One Tutum BV Asterweg 19 D12 1031 HL Amsterdam Tel. +31 (0) 20 820 11 41 E-mail: info@tutum.nl Website: www.tutum.nl IBAN: NL42 INGB 0007 8961 31 KvK nummer: 57468303 InnoShop InnoShop Voorbeeldschermen Webshop

Nadere informatie

Procedure Maken van een informatieprofiel

Procedure Maken van een informatieprofiel Procedure Maken van een informatieprofiel Aanmaken informatieprofiel (Dit gedeelte is alleen voor degene die toegang hebben tot de ontwerpmodule) Applicatiebeheer profielen informatieprofielen Kies voor

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Kostenplaatsen instellen en gebruiken v3. Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken

Kostenplaatsen instellen en gebruiken v3. Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken Bijvoorbeeld voor praktijken met meerdere locaties is het handig om omzet en kosten te verdelen over de verschillende locaties. Dit kan door middel van

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage

Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage Gebruikershandleiding MijnPost - PartijenpostRapportage Datum Versie 29 september 2015 2.0 Auteur Telefoonnummer PostNL 088-8686868 Inhoudsopgave 1 Welkom bij

Nadere informatie

BOLB - Bankafschrift import

BOLB - Bankafschrift import BOLB - Bankafschrift import Inhoud Algemeen Getoonde gegevens beperken Ophalen van bankafschriften Financiële rekening toekennen Tonen van de rekeninginformatie in Jack Bewerken van de regels in het bankafschrift

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

Release Scan Sys 6.1. DBS Financieel

Release Scan Sys 6.1. DBS Financieel Release Scan Sys 6.1 DBS Financieel VCD Automotive Bediening Scan Sys tbv DBS Financieel Documentversie: 2.0 Datum: 4 juli 2016 VCD Automotive Scan Sys Release ImageCapture 6.1 1 INHOUDSOPGAVE 1. De release

Nadere informatie

6 Wijzigingen in de Info-programma's

6 Wijzigingen in de Info-programma's 6 Wijzigingen in de Info-programma's 6.1 Info Balans Er is een nieuw info-programma (menu: 'Info Balans') beschikbaar waarmee u direct de balansen op het scherm kunt tonen. Het betreft de: Kolommenbalans;

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 BTW NL 8107.42.159 B.01 1 Inhoudsopgave Inleiding Excel... 3 1 Beveiligingen afzetten in Excel... 4 2 Beveiligingen afzetten vanaf

Nadere informatie

Cashflow programma. Doel Verdeling van gegevens over toekomstige periodes via verschillende verdeelschema s.

Cashflow programma. Doel Verdeling van gegevens over toekomstige periodes via verschillende verdeelschema s. Doel Verdeling van gegevens over toekomstige periodes via verschillende verdeelschema s. Om een overzicht te krijgen van de cashflow van een bedrijf, wil je dat prognoses qua inkomsten en uitgaven op een

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G - B A S T E R M /plus. Copyright Beuvink Advies en Service

H A N D L E I D I N G - B A S T E R M /plus. Copyright Beuvink Advies en Service H A N D L E I D I N G - B A S T E R M /plus Copyright 1999-2010 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door

Nadere informatie

Debiteuren Handleiding

Debiteuren Handleiding Debiteuren Handleiding Pagina 1 Voorwoord. In deze debiteuren handleiding leest u hoe u gebruik kunt maken van de debiteurenmodule. Omdat de mogelijkheden en werkwijze vrijwel eindeloos zijn zullen wij

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone gebruikershandleiding Verwerken van documenten Inkoop en Verkoop versie 1.0 september 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Verwerken voorzien wij u van

Nadere informatie

Brochure Cashflow Prognosemodel. Brochure - Cashflow Prognosemodel

Brochure Cashflow Prognosemodel. Brochure - Cashflow Prognosemodel Brochure - Cashflow Prognosemodel (CfP-12) Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. in samenwerking met René van Stoltz RA (HWHPartners) Rapportage periode van 12 maanden Kasstroom overzichten

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Hoofdmenu > Afletteren Grootboek rekeningen

Hoofdmenu > Afletteren Grootboek rekeningen Pag 1 Dit is een functie waarvan de beschrijving ook te vinden is in de online Help pagina s. Met name de ervaren boekhouders zullen met deze controle functie veel tijd kunnen besparen. Hoofdmenu > Afletteren

Nadere informatie

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens A.1 Vergroten van de scherminhoud A. Klik op de knop De informatie op de pagina wordt over de hele schermbreedte weergegeven, doordat het menu aan de linkerkant op de pagina niet wordt getoond..2 Verkleinen

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Overzichten. Naam handleiding: Overzichten Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Overzichten. Naam handleiding: Overzichten Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Overzichten 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 14 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Overzichten algemeen gebruik... 3 Groeperen... 4 Filteropties... 6 Sorteren... 7 Exporteren naar bijv.

Nadere informatie

Debiteuren Handleiding

Debiteuren Handleiding Debiteuren Handleiding Pagina 1 Voorwoord. In deze debiteuren handleiding leest u hoe u gebruik kunt maken van de debiteurenmodule. Omdat de mogelijkheden en werkwijze vrijwel eindeloos zijn zullen wij

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

VeKosoft_Gebruikers_Handleiding

VeKosoft_Gebruikers_Handleiding VeKosoft_Gebruikers_Handleiding VeKoSoft Boekhoud Software 1. VeKoSoft Administratie Rekeningschema / Rekeningnummers Het Rekeningschema bevat de besturingsgegevens van de VeKoSoft Administratie. M.b.v.

Nadere informatie

Handleiding. Gebruikershandleiding FloraneXt aanvoerder/derden

Handleiding. Gebruikershandleiding FloraneXt aanvoerder/derden Handleiding Gebruikershandleiding FloraneXt aanvoerder/derden Inhoudsopgave. Inleiding. Inloggen FloraneXt. Lijst speciale knoppen en iconen. Menubalk 5. Actueel scherm 6. Eigen dag info 6. Eigen dag info

Nadere informatie

Overzicht Magister 6 Ouders

Overzicht Magister 6 Ouders Overzicht Magister 6 Ouders Algemeen Leerlingkeuze (indien u meerdere kinderen op onze school hebt) Menuweergave Instellingen In het topmenu kunt u kiezen van welk kind u de gegevens wilt inzien, of via

Nadere informatie

Handleiding. webcalculator pon privé lease

Handleiding. webcalculator pon privé lease Handleiding webcalculator pon privé lease 1 handleiding webcalculator pon privé lease Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7:

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV

CARGO DATA SYSTEMS BV CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Verkoopfacturen Verkoopfacturen Dit document beschrijft het maken en printen van verkoopfacturen. 1. Introductie Facturen

Nadere informatie

Grip op uw cashflow met de SAP Business One Cashflow Rapportage

Grip op uw cashflow met de SAP Business One Cashflow Rapportage Grip op uw cashflow met de SAP Business One Cashflow Rapportage Als ondernemer weet u hoe belangrijk het is om over voldoende liquide middelen te beschikken. Uiteraard heeft u via uw bankafschriften altijd

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie Versie 1.11 24 augustus 2007 2 Handleiding module

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes

Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes Handleiding Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen...3 2. Boekingen toevoegen...7 3. Boekingen bewerken...12 4. Boekingen

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls Handleiding voor /Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls /Grote Beer boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 03-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Aanmaningen in CASHWin

Aanmaningen in CASHWin (NB.) Gebruikers van CASH Financieel of CASH CompactPro kunnen kiezen uit twee mogelijkheden om aanmaningen te maken. In CASH Compact is alleen de 'handmatige' functie opgenomen. CASH beschikt over twee

Nadere informatie

KOSTENPLAATSEN Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op

KOSTENPLAATSEN Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op KOSTENPLAATSEN Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 14-11-2016 Table of Contents Kostenplaatsen... 3 Algemene informatie kostenplaatsen... 4 Hoe verhouden de verschillende instellingen van de kostenplaatsen

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Voorbereiden declaratie en rapportage

Voorbereiden declaratie en rapportage Voorbereiden declaratie en rapportage Introductie Met de introductie van het VitalHealth KIS zullen voortaan de declaratie naar de zorgverzekeraar én de indicatoren rapportages plaats vinden op basis van

Nadere informatie

Rapportages in Visma.net Payroll. Beschrijving van het gebruik van rapportages binnen Visma.net Payroll

Rapportages in Visma.net Payroll. Beschrijving van het gebruik van rapportages binnen Visma.net Payroll Rapportages in Visma.net Payroll Beschrijving van het gebruik van rapportages binnen Visma.net Payroll Inhoud Rapportages binnen Visma.net Payroll... 3 Rapportages aanmaken... 3 2 Rapportages binnen Visma.net

Nadere informatie

Alure Uren Weekstaat

Alure Uren Weekstaat Alure Uren Weekstaat 10.9 2016 0704 Alure Uren Weekstaat... 1 1 Alure Uren weekstaat... 2 1.1 Weekstaat openen... 2 1.1.1 Alure Vandaag... 2 1.1.2 Mijn Weekstaten... 2 1.2 Weekstaat mutaties invoeren...

Nadere informatie

Korte toelichting menu s & functies. BankingTools Cashflow v4.2

Korte toelichting menu s & functies. BankingTools Cashflow v4.2 Korte toelichting menu s & functies BankingTools Cashflow v4.2 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat Logistiek Voorschotten WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat VOORSCHOTTEN INLEIDING 1.1. Wings Voorschotten 3 Algemeen Specifiek INSTELLINGEN 2.1. Wings Voorschotten Instellingen Voorschot (1)

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen

1. Gebruikers & voertuigen Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe koppel ik bestaande gebruikers aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig toe?... 6 1.4

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Handleiding importeren Factuurregels

Handleiding importeren Factuurregels Voorwoord Het Excel bestand Exact Online importeren Factuurregels maakt het Exact inlees bestand aan in het formaat xml, deze kunt u vervolgens handmatig of via ons extra programma inlezen in Exact Online.

Nadere informatie

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1.1 Nieuw: Uitbreidingen n.a.v de ARW 2012 2 1.1.1 Beschrijving / doel 2 1.1.2 Instelling(en) 4 1.1.3 RAW inschrijfstaat rapportage 6 1.1.4 RAW inschrijfstaat rapportage

Nadere informatie

Account Insight. Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties.

Account Insight. Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties. Account Insight Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties. Graag ontzorgen wij u van de technische barrières die u belemmeren de toegevoegde waarde van data-analyse

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking eaccounting

Eindejaarsverwerking eaccounting Eindejaarsverwerking eaccounting 2016-2017 Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de eindejaarsverwerking. Daarom vindt u in dit document de volledige eindejaarsverwerking, stap voor stap.

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

1: Starten nieuw boekjaar in Autoflex

1: Starten nieuw boekjaar in Autoflex Onderwerpen: 1. Starten nieuw boekjaar in Autoflex 2. Aanmaken nieuwe administratie in AccountView 3. Autoflex en AccountView Dos 4. Autoflex en AccountView Windows 5. Factuur corrigeren uit een vorig

Nadere informatie

1: Starten nieuw boekjaar in Autoflex

1: Starten nieuw boekjaar in Autoflex Onderwerpen: 1. Starten nieuw boekjaar in Autoflex 2. Aanmaken nieuwe administratie in Accountview 3. Autoflex en AccountView Dos 4. Autoflex en AccountView Windows 5. Factuur corrigeren uit een vorig

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Formulieren, email en exportbestanden op basis van groepen Versie 0.1

Formulieren, email en exportbestanden op basis van groepen Versie 0.1 Formulieren, email en exportbestanden op basis van groepen Versie 0.1 INHOUD INHOUD...2 1 Overzicht nieuwe functionaliteit...3 2 Formulieren op basis van groepen...4 3 Email/SMS voor het versturen van

Nadere informatie

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS Let op: Zendingen dienen altijd voor 14:00 uur aangemeld te zijn. Dit in verband met de controle op de orders die binnen komen en de indeling van de wagen. Voor

Nadere informatie

Handleiding. NH BBC Budget Standopgave

Handleiding. NH BBC Budget Standopgave Handleiding NH BBC Budget Standopgave Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be http://www.logins.be

Nadere informatie

GEBOUWPRESTATIEPLATFORM PERFORMANCE DASHBOARD QUICK START GUIDE

GEBOUWPRESTATIEPLATFORM PERFORMANCE DASHBOARD QUICK START GUIDE GEBOUWPRESTATIEPLATFORM PERFORMANCE DASHBOARD QUICK START GUIDE Performance dashboard De verschillende thema`s, ofwel Kritische Prestatie Indicatoren (KPI`s), worden weergegeven in kolommen. Deze KPI`s

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Declaratie in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Declaratie in Excel.xls Handleiding voor Declaratie in Excel.xls Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 21-02-2011 Inhoudsopgave 1. 1. Inleiding... 2 2. 2. Beveiligingen afzetten in Excel... 3 3. 3. Beveiligingen afzetten vanaf

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

ZOEKHULPEN EN SELECTIEVARIANTEN

ZOEKHULPEN EN SELECTIEVARIANTEN SAP/SLM Tips & Trucs SAP ALGEMEEN 1) Transactiecodes tonen in menu 2 2) Drop down lijstjes op alfabet en met code 3 3) Standaardtabblad instellen Studiedossier / Stamgegevens 4 4) Alle schermen in één

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie

Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie 10.9.1 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in Unit4 Multivers 10.9.1. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies

Nadere informatie

Pool Service B.V. 2016

Pool Service B.V. 2016 Werkinstructies Pool Service B.V. 2016 Contents 1. Leveranciers... 3 1.1 Inloggen en wachtwoord wijzigen... 3 1.2 Orders plaatsen... 3 1.3 Orders wijzigen en transacties terugvinden... 4 1.4 Order annuleren...

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Boekhouding - Lijsten_Rapporten - WeV, Balans, PeS

Boekhouding - Lijsten_Rapporten - WeV, Balans, PeS Boekhouding - Lijsten_Rapporten - WeV, Balans, PeS Inhoudsopgave Algemeen Video demonstratie Rapport Veldbeschrijvingen Van t/m Level Kostenplaats Balanstype Balansnummer Jaarlijks Maand Enkel rek. met

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio

Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio Inhoud Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio 1 1 Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio (SVP) 1 2 Inloggen 2 3 Openingsscherm 4 3.1 Bovenste

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1200 Klantenbeheer met Acties

HANDLEIDING Q1200 Klantenbeheer met Acties HANDLEIDING Q1200 Klantenbeheer met Acties Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Klanten in kassa...4 Kies Klant knop...4 Aanmelden klant...4 Klantenbeheer overzicht in kassa...5 Klant saldo...6 Klantenbeheer

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding. Module Reporting Rekeninginformatie

Gebruikers- handleiding. Module Reporting Rekeninginformatie Gebruikers- handleiding Module Reporting Rekeninginformatie A. ALGEMEEN 1. KORTE BESCHRIJVING VAN DE MODULE Module Reporting Rekeninginformatie voor BelfiusWeb-klanten met uitvoerige behoeften op vlak

Nadere informatie

Opstarten van de Analytische boekhouding

Opstarten van de Analytische boekhouding Opstarten van de Analytische boekhouding 1 Welkom in de module Analytische boekhouding van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u te kennis te laten maken met de Analytische boekhouding in WinBooks

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

KRAAN Financieel Werkkostenregeling (WKR) Versie 1.4 build 409

KRAAN Financieel Werkkostenregeling (WKR) Versie 1.4 build 409 Versie 1.4 build 409 Copyright 2014 Kraan Bouwcomputing B.V. Publicatiedatum: 19-12-2014 Alle gegevens in dit document vallen onder het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Snelstart BankingTools. C@shflow v4

Snelstart BankingTools. C@shflow v4 Snelstart BankingTools C@shflow v4 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere pagina s

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik bestaande gebruikers van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig toe?...

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie