Excel Controller. Jaarrekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Excel Controller. Jaarrekening"

Transcriptie

1 Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation F. van Eedenstraat 2 I. KVK Rotterdam T SM Papendrecht E. BTW NL B.01 1

2 Inhoudsopgave Inleiding Excel Beveiligingen afzetten in Excel Beveiligingen afzetten vanaf Excel Stap1 Importeren kolommenbalans... 7 Stap 3 Codering... 9 Stap 4 codering onderhouden Stap 6 Uitleg formules Stap 7 Printen Excel (naar PDF) Stap 8 Naar PDF printen F. van Eedenstraat 2 I. KVK Rotterdam T SM Papendrecht E. BTW NL B.01 2

3 Inleiding Excel Wij hebben een gratis product 'Excel ' in MS Excel gemaakt (zonder beveiligingen), zodat u het naar eigen inzicht kunt aanpassen. Uitleg en de mogelijkheid om te downloaden treft u hier aan. maakt producten om eenvoudig en snel meer inzicht te krijgen in de financiële situatie van uw administatie(s). Om (kleine) bedrijven een mogelijkheid te geven om snel, eenvoudig en goedkoop een eigen jaarrekening te kunnen maken, hebben wij besloten de 'Excel Jaarreking' gratis ter beschikking te stellen. Alle functionaliteiten bevinden zich binnen Excel. Met enige Excel kennis kunt u onderdelen toevoegen en verspreiden naar iedereen, zonder dure software nodig te hebben. De 'Excel ' wordt u gratis aangeboden door en kan u veel geld besparen. Suggesties en opbouwende kritiek is altijd welkom. Bij voldoende belangstelling zullen wij in de toekomst de suggesties verwerken. Klik hier om de applicatie te downloaden De geeft zelf geen ondersteuning voor dit gratis product. Het bedrijf AES Eduserve B.V. beidt u voor een regulier uurtarief ondersteuning. Neem voor nadere informatie telefonisch contact op met John van der Tuijn en AES Eduserve: Veel succes met uw jaarrekening. F. van Eedenstraat 2 I. KVK Rotterdam T SM Papendrecht E. BTW NL B.01 3

4 1 Beveiligingen afzetten in Excel Voordat u begint met werken met ons werkboek, dient u eerst het beveiligingsniveau van Excel voor VBA Macro s op een laag niveau te zetten. Gebeurt dit niet dan krijgt u foutmeldingen en waarschuwingen. De VBA Macro s zullen niet werken, echter zal dit niet leidingen tot nadelige gevolgen. Virussen kunnen niet voorkomen worden ook al heeft u deze beveiliging op één hoog niveau staan. Stappen: 1- Open Excel. 2- Zorg ervoor dat er géén werkbladen openstaan. 3- Ga naar het menu EXTRA MACRO Beveiliging. 4- Vervolgens krijg je de keuze uit Hoog/Gemiddeld/Laag. Kies hier voor Laag. 5- Sluit Excel helemaal af. Als Excel opnieuw weer wordt opgestart zult u vervolgens géén meldingen van Excel meer krijgen. F. van Eedenstraat 2 I. KVK Rotterdam T SM Papendrecht E. BTW NL B.01 4

5 2 Beveiligingen afzetten vanaf Excel2007 Aanpassen beveiligingsniveau VBA Macro's in Excel Klik op de Microsoft Office-knop en vervolgens op Opties voor Excel. Stap 1. Start Excel op en ga naar de Office knop en kies opties voor Excel. Stap 2. Kies in Opties in Excel:"Vertrouwenscentrum" Kies: "Instellingen voor vertrouwenscentrum". F. van Eedenstraat 2 I. KVK Rotterdam T SM Papendrecht E. BTW NL B.01 5

6 Stap 3. Vervolgens: "Instellingen voor macro's: Alle macro's inschakelen. Toegang tot het objectmodel van het VBA-project vertrouwen. Kies hier voor Laag of Gemiddeld. Bij gemiddeld krijgt u telkens weer, als u een excelbestand opent, de vraag of u de macro's wilt activeren. F. van Eedenstraat 2 I. KVK Rotterdam T SM Papendrecht E. BTW NL B.01 6

7 Stap1 Importeren kolommenbalans Het is vrij eenvoudig om de kolommenbalans te importeren in de Excel. Het enige wat u hoeft te doen is de kolommenbalans vanuit uw boekhouding in het tabblad [Invoer] te plakken. De saldi voor het verslagjaar dienen in de kolom [Verslagjaar] te komen en basisjaar in [Basisjaar]. Met de knop [Leegmaken] wordt het tabblad leeg gemaakt. Met de knop [Bijwerken grootboekschema] worden de grootboekrekeningen overgezet naar het tabblad [Instellingen], waar u de grootboekrekeningen kunt koppelen aan de codering. Figuur 1 F. van Eedenstraat 2 I. KVK Rotterdam T SM Papendrecht E. BTW NL B.01 7

8 Stap 2 Onderhoud stamgegevens Op het tabblad [Instellingen] staan naast de grootboekrekeningen ook alle stamgegevens van de jaarrekening waaronder verslagjaar, gegevens van de opsteller en voor wie de jaarrekening bestemd is. Daarnaast kunt u ook de bedrijfsactiviteiten vermelden. Deze worden weergegeven in 'toelichting op de jaarrekening'. Ook kunt u de omzet en kostprijs rubrieken uitsplitsen en aangeven of u de werknemers kernratio's wilt zien in de accountantsrapportages. Figuur 2 F. van Eedenstraat 2 I. KVK Rotterdam T SM Papendrecht E. BTW NL B.01 8

9 Stap 3 Codering Nu de kolommenbalans geïmporteerd is kunt u de grootboekrekeningen koppelen aan de jaarrekeningcodes. De Excel heeft een standaard coderingschema. De codes met maximaal 2 cijfers hebben een verplichte indeling. De overige codes kunt u zelf onderhouden en verdelen. Belangrijk Tijdens het importeren van de kolommenbalans worden nieuwe grootboekrekeningen aan de lijst toegevoegd. Grootboekrekeningen omschrijvingen worden van bestaande grootboekrekening niet bijgewerkt. Heeft u een compleet ander grootboekschema maak dan de lijst eerst leeg. Hieronder staat onze standaard coderingschema voor de eerste 2 cijfers. Figuur 3 F. van Eedenstraat 2 I. KVK Rotterdam T SM Papendrecht E. BTW NL B.01 9

10 Handleiding Op het tabblad [Instellingen] staat de geïmporteerde grootboekschema. Figuur 4 Boven in ziet u hoeveel grootboekrekeningen u nog dient te coderen. Door te dubbelklikken op de gele kolommen verschijnt het onderstaande coderingsformulier. Hiermee kunt u koppelen aan de grootboekrekening. T F. van Eedenstraat SM Papendrecht I. E. KVK Rotterdam BTW NL B.01 10

11 Figuur 5 Bij grootboekrekening ziet u de grootboekrekening die u gaat coderen. Bij codering ziet u de actieve codering. Bij zoeken kunt u een codering snel opzoeken en door te dubbelklikken op de lijst of op de knop [Toepassen] wordt de codering aan de grootboekrekening toegevoegd. F. van Eedenstraat 2 I. KVK Rotterdam T SM Papendrecht E. BTW NL B.01 11

12 Stap 4 codering onderhouden Op het tabblad [Codering] kunt u zelf coderingen aanmaken en onderhouden. Daarnaast kunt op dit tabblad ook presentatieboekingen doen. Op het tabblad kunt u de gele kolommen zelf onderhouden. Figuur 6 Door op de knop [Nieuwe codering] te drukken krijgt u het onderstaande scherm. Hiermee maakt u een nieuwe codering met omschrijving aan. Figuur 7 Als u op [Toepassen] drukt vindt er een check plaats of de codering al bestaat. F. van Eedenstraat 2 I. KVK Rotterdam T SM Papendrecht E. BTW NL B.01 12

13 Figuur 8 Dubbel coderingen zijn niet toegestaan. Figuur 8 Figuur 9 Zodra er een codering is aangemaakt wordt de lijst gesorteerd. De kolom [K] controleert of de codering al in de specificatie gebruikt wordt. De kolom [L] geeft aan of een codering dubbel voorkomt. F. van Eedenstraat 2 I. KVK Rotterdam T SM Papendrecht E. BTW NL B.01 13

14 Stap 5 Specificatie Er zijn 3 tabbladen waar de eventuele specificatie aan toegevoegd moet gaan worden, dit zijn de bladen: Spec1 = Activa Spec2 = Passiva Spec3 = Resultaat De tabbladen [] en [Accountantsrapportage] worden bestuurd door de eerste 2 codes dus deze hoeven niet aangepast te worden. Figuur 20 Als u het tabblad [Spec] selecteert, kunt u dubbelklikken op een lege cel in kolom A, in het voorbeeld is dit A13. Het onderstaande scherm toont welke coderingen we nog niet toegewezen hebben. F. van Eedenstraat 2 I. KVK Rotterdam T SM Papendrecht E. BTW NL B.01 14

15 Figuur 31 Door een codering te selecteren wordt een regel ingevoegd en worden alle bijbehorende formules ingevuld. U dient wel altijd de formule en eind totalen te controleren voor de zekerheid. Figuur 42 F. van Eedenstraat 2 I. KVK Rotterdam T SM Papendrecht E. BTW NL B.01 15

16 Stap 6 Uitleg formules De Excel gebruikt enkele formules, waarmee de gegevens opgehaald worden. Op het tabblad [Spec] zijn dit. Figuur 53 Verbergen nulregels Figuur 64 Wij gebruiken een formule die controleert of de saldo's 0 zijn. Als dit het geval is hebben wij een macro gemaakt die het getal 1 in kolom B verbergt. Ophalen van Saldo verslagjaar Figuur 75 Hiervoor gebruiken we een som.als formule die verwijst naar het tabblad [Codering] Ophalen van Saldo basisjaar Figuur 86 F. van Eedenstraat 2 I. KVK Rotterdam T SM Papendrecht E. BTW NL B.01 16

17 Tabblad [Codering] Figuur 97 Kolom A = Code2. Deze bevat de eerste 2 tekens van de code in kolom C,= Kolom B = Code3. Deze bevat de eerste 3 tekens van de code in kolom C Kolom C = Code Kolom G = Saldoverslagjaar Kolom J = SaldoBasisjaar Tabblad [] Figuur 108 Gebruiken we Code2 en Code3. F. van Eedenstraat 2 I. KVK Rotterdam T SM Papendrecht E. BTW NL B.01 17

18 Tabbladen MVA1 en MVA2 Figuur 119 Om de materiële en immateriële vaste activa weer te geven dienen de gele velden ingevuld te worden. Hiermee worden mutaties in de MVA zichtbaar. U heeft 5 rubrieken tot uw beschikking. Verloop Eigen vermogen Figuur 20 Voor het verloop van het Eigen vermogen dient u de gele velden in te vullen. Voor specificaties van de uitgaven en ontvangsten van het Eigen vermogen adviseren wij u om een specificatie als losse bijlage mee te nemen. F. van Eedenstraat 2 I. KVK Rotterdam T SM Papendrecht E. BTW NL B.01 18

19 Stap 7 Printen Excel (naar PDF) Als u een jaarrekening heeft uitgewerkt, dan wilt u deze natuurlijk printen. Ga naar het tabblad [Afdrukken] en doorloop de volgende stappen. 1. Controleer welke tabbladen u wilt gaan printen, zie de onderstaande tabel 2. Klik op de knop [Nulregels verbergen]. Hierdoor worden in heel de jaarrekening alle nulregels verborgen. 3. Klik op de knop [Pagina nummering ophalen]. Hierdoor worden alle te printen paginanummers genummerd. Figuur 21 In de kolom L en M heeft u de mogelijkheid de tekst voor kopteksten en voetteksten op alle te printen pagina's aan te passen. F. van Eedenstraat 2 I. KVK Rotterdam T SM Papendrecht E. BTW NL B.01 19

20 Pagina einde Voordat u gaat printen dient u te kijken of er geen rare pagina-einden zijn, zoals getoond wordt in onderstaande scherm. Tip: schakel over naar een pagina-einde voorbeeld. Figuur 22 Met behulp van het pagina-einden voorbeeld kunt u eenvoudig de pagina-einden aanpassen. Figuur 23 Als alle pagina's doorgelopen zijn kunt u printen. F. van Eedenstraat 2 I. KVK Rotterdam T SM Papendrecht E. BTW NL B.01 20

21 Stap 8 Naar PDF printen Als u naar PDF wilt printen adviseren wij PDFCreator. Deze PDF printer is gratis en kunt u downloaden via het web. Selecteer PDFCreator als printer Figuur 24 Vervolgens verschijnt het onderstaande scherm en drukt op de knop [Wachten verzamelen] Figuur 25 F. van Eedenstraat 2 I. KVK Rotterdam T SM Papendrecht E. BTW NL B.01 21

22 Vervolgens verschijnt het onderstaande scherm. Hier worden alle PDF's verzameld. Als u kiest voor 'combineer alles', dan wordt de selectie samengevoegd in één document. Zo zou u ook bijlagen uit andere bestanden kunnen toevoegen. Figuur 26 Wanneer alles is verzameld, kunt u printen naar PDF. Figuur 27 F. van Eedenstraat 2 I. KVK Rotterdam T SM Papendrecht E. BTW NL B.01 22

23 Figuur 28 Figuur 29 F. van Eedenstraat 2 I. KVK Rotterdam T SM Papendrecht E. BTW NL B.01 23

24 Figuur 30 F. van Eedenstraat 2 I. KVK Rotterdam T SM Papendrecht E. BTW NL B.01 24

Excel Controller. Handleiding voor SnelStart journalisering in Excel.xls. SnelStart Memoriaal boekingen in Excel

Excel Controller. Handleiding voor SnelStart journalisering in Excel.xls. SnelStart Memoriaal boekingen in Excel Handleiding voor SnelStart journalisering in Excel.xls SnelStart Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 21-02-2011 Voorwoord Met het Excel bestand SnelStart journalisering

Nadere informatie

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN Sportlink Services 28-3-2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 1.1 De handleiding... 2 1.2 Onvolkomenheden... 2 2. AAN DE SLAG MET DE FUNCTIONALITEIT DEELNEMERSLIJSTEN...

Nadere informatie

BTW verhoging naar 21%

BTW verhoging naar 21% 1 BTW verhoging naar 21% Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl Rabobank 35.42.40.501 BTW nr. NL8218.87.920.B.01

Nadere informatie

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu Handleiding Excel 2010 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a Versie 5.45.05, augustus 2011 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.45 (vanaf

Nadere informatie

Handleiding website menu s en pagina s

Handleiding website menu s en pagina s Handleiding website menu s en pagina s Versie 0.1 januari 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het opzetten van de menubalken van de website... 3 3 Het opzetten van de pagina s achter het menu...

Nadere informatie

Migratiecursus MS Office 2007

Migratiecursus MS Office 2007 Migratiecursus MS Office 2007 Copyright 2008, Hugo Bakker Trainer en Coach Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

MijnGeld Help. Inhoudsopgave. Wat is MijnGeld? 2. Doorloop 3. Importeren van transacties 5. Consolideren met bankafschriften 12

MijnGeld Help. Inhoudsopgave. Wat is MijnGeld? 2. Doorloop 3. Importeren van transacties 5. Consolideren met bankafschriften 12 Inhoudsopgave MijnGeld Help Wat is MijnGeld? 2 Doorloop 3 Importeren van transacties 5 Consolideren met bankafschriften 12 Koppelingen met digitale documenten 16 Contact 21 Wat is MijnGeld? MijnGeld is

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

MINTADMIN. Handleiding

MINTADMIN. Handleiding MINTADMIN Handleiding Inhoudsopgave Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Functies in het kort... 3 Starten met een boekhouding... 3 Installatie... 3 Eerste keer openen... 3 Eerste keer openen op tweede computer...

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Visma Teleboekhouden Gebruikershandleiding 1.0 Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie