Eenmalige debiteuren / crediteuren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eenmalige debiteuren / crediteuren"

Transcriptie

1 Aanvulling gebruikershandleiding SAP/FI-CM Eenmalige debiteuren / crediteuren Inhoudsopgave Eenmalige debiteur(en)... 2 Betalingsprogramma... 5 Informatiesysteem debiteuren Eenmalige crediteur(en) Informatiesysteem crediteuren

2 Aanvulling gebruikershandleiding SAP/ FI-CM v Eenmalige debiteur(en) Algemeen In het systeem is een nieuwe debiteurengroep aangemaakt (EMD). In deze groep zijn enkele instellingen aangebracht, waarmee het mogelijk is om boekingen m.b.t. eenmalige facturen / vorderingen in het systeem te verwerken (o.a. cursusgelden). In bedrijf 99 is een eenmalige debiteur aangemaakt (debiteurnummer = met debiteurgroep EMD). Deze kan naar het "eigen" bedrijf" worden gekopieerd. Bij het boeken van eenmalige vorderingen dient het debiteurennummer: te worden opgegeven. Om aan te geven op welke specifieke debiteur de vordering betrekking heeft, dient in het document de NAW gegevens te worden opgegeven. Hetzelfde geldt voor het boeken van credit nota's. Indien een debiteur een (eenmalige) incassomachtiging heeft afgegeven, kan het bedrag automatisch via het betalingsprogramma worden geïncasseerd. Hiervoor dient betaalweg I(bankincasso)/J(postbankincasso) in het document / factuur worden opgegeven, waarna de verdere verwerking via het betalingsprogramma plaatsvindt. Deze methodiek kan eventueel ook voor de reguliere debiteuren worden gebruikt.(stamgegevens ofwel document). Om te kunnen incasseren is het wel noodzakelijk dat via de afdeling Treasury contracten zijn aangevraagd bij Interpay en de huisbank om te mogen incasseren. Menu Pad: Financiële administratie Financiële boekhouding Debiteuren Document invoer Factuur (/nfb70) Het is tevens mogelijk om creditnota's automatisch via het betalingsprogramma betaalbaar te stellen. In tegenstelling tot de reguliere debiteuren, vindt bij de eenmalige debiteuren echter geen saldering plaats met de reguliere openstaande facturen. Met andere woorden: indien de betaalweg en bankrekening in het document(en) is opgegeven, worden alle creditnota's betaalbaar gesteld (zie blz. 3 betalingsprogramma). Hiervoor dient de betaalweg B(ank)/P(ostbank) in het document/creditnota worden opgenomen. Menu Pad: Financiële administratie Financiële boekhouding Debiteuren Document invoer Creditnota (/nfb75) 2

3 Aanvulling gebruikershandleiding SAP/FI-CM Mogelijkheden Indien de documenten (nog) openstaan, kan (indien nodig) de NAW- en bankgegevens worden gewijzigd via: Financiële administratie Fin. Boekhouding Debiteuren Document wijzigen (opgave documentnummer) Extra Afwijkende betalingsontvanger (NAW gegevens) En/of Financiële administratie Fin. Boekhouding Debiteuren Document wijzigen (opgave documentnummer) Extra Andere gegevens (betaalweg). Indien een factuurnummer in het referentieveld wordt opgenomen (boeking factuur), dan kan het factuurbedrag automatisch worden vereffend bij de betalingsontvangsten (zie gebruikershandleiding cashmanagement). Het kan zinvol zijn om in het document / factuur bijvoorbeeld een cursusnummer te verwerken (vb tekstveld). Hierdoor kan bijvoorbeeld op een snelle wijze inzicht worden gegeven in de openstaande posten van de desbetreffende cursus (selectiecriteria / sorteren / totaliseren). Bij een betalingsontvangst (afspelen bim decentraal) kan bijvoorbeeld het tekstveld worden overgenomen (+). Hierdoor worden de gegevens m.b.t. de bankrekening / referentie / e.d. inzichtelijk gemaakt. Voorbeeldscherm adresgegevens 1) Voor adres / bankgegevens zijn de volgende gegevens van belang: - Naam, straat, plaats, postcode, land (vooringevuld), bankland (vooringevuld), bankkey en bankrekening en taalcode. 3

4 Aanvulling gebruikershandleiding SAP/ FI-CM v Voorbeeldscherm boeking factuur 1) De adresgegevens en eventuele bankgegevens kunnen worden opgegeven / gewijzigd via de button: stamgegevens weergeven / wijzigen. 2) Tevens kan een betaalweg worden opgeven (tabblad betaling). Dit is van toepassing indien een factuur automatisch moet worden geïncasseerd (betaalweg I of J) 2 1 Voorbeeldscherm boeking Creditnota 1) De adresgegevens en eventuele bankgegevens kunnen worden opgegeven / gewijzigd via de button: stamgegevens weergeven / wijzigen. 2) Tevens kan een betaalweg worden opgeven (tabblad betaling). Dit is van toepassing indien een creditnota betaald moet worden geïncasseerd (betaalweg B of P) 2 1 4

5 Aanvulling gebruikershandleiding SAP/FI-CM Betalingsprogramma Algemeen Het is mogelijk om via het betalingsprogramma debiteur facturen (eenmalig) te incasseren of debiteuren creditnota s te betalen ( indien het een creditnota betreft). Dit geldt voor zowel de reguliere debiteuren als eenmalige debiteuren. Bij reguliere debiteuren dient in de stamgegevens van de desbetreffende debiteur(en) een betaalweg en een bankrekening worden opgegeven. Bij eenmalige debiteuren worden deze gegevens in het document / factuur opgegeven. Het vervaardigen van een "betaalrun" ofwel "incassorun" geschiedt op dezelfde wijze als een reguliere betalingsrun, hetzij met een andere "afdrukprogramma" (zie verder gebruikershandleiding CM). Hierbij zijn een tweetal aandachtsgebieden van toepassing: Automatisch incasso Door het systeem wordt echter alleen die documenten opgenomen die op de boekingsdatum van de betaalrun zijn vervallen (verschil met een reguliere betalingsrun). De reden hiervoor is dat een incasso-opdracht bijvoorbeeld niet op 30/11/2000 kan worden geïncasseerd, terwijl met de debiteur de maand december is afgesproken. Het systeem maakt deze selectie aan hand van de betalingsconditie (stamgegevens ofwel document). Eenmalige debiteuren Het is mogelijk om creditnota's automatisch via het betalingsprogramma betaalbaar te stellen. In tegenstelling tot de reguliere debiteuren, vindt bij de eenmalige debiteuren geen saldering plaats met de reguliere openstaande facturen. M.a.w. alle creditnota's van de eenmalige debiteuren worden betaalbaar gesteld (voorstellijst). Menu Pad: Financiële administratie Fin. Boekhouding Debiteuren / Crediteuren Periodieke werkzaamheden Betalen (F11) 5

6 Aanvulling gebruikershandleiding SAP/ FI-CM v Mogelijkheden Indien de documenten (nog) openstaan, kan (indien nodig) de NAW- en bankgegevens worden gewijzigd via: Financiële administratie Fin. Boekhouding Debiteuren Document wijzigen (opgave documentnummer) Extra Afwijkende betalingsontvanger (NAW / bankgegevens) En/of Financiële administratie Fin. Boekhouding Debiteuren Document wijzigen (opgave documentnummer) Extra Andere gegevens (betaalweg). Voorbeeldscherm betalingsprogramma Incasso Een debiteur betaling (creditnota's) kan in een reguliere betalingsrun worden opgenomen (crediteuren) ofwel via een afzonderlijke betalingsrun worden vervaardigd. 1) Een incassorun moet overigens afzonderlijk worden vervaardigd (ivm aparte afdrukprogramma /variant). 2) Voor een incasso zijn de volgende gegevens van belang: - Opgave range debiteurennummer(s) - Opgave betaalweg (I indien bank en/of J indien postbank) 6

7 Aanvulling gebruikershandleiding SAP/FI-CM Voorbeeldscherm afdrukprogramma's 1) Voor de incassorun is de variant "CENTR.INCASSO" van belang. Opmerking: Bij de verwerking van een incassorun, maakt het systeem automatisch de boeking via de IBOW incasso rekening (grootboekrekening ). Hierbij wordt de boeking gemaakt: Inkomende incasso onderweg Aan Debiteuren Bij het inlezen van de dagafschriften (betalingsontvangst) wordt automatisch de rekening gecrediteerd: Bank aan IBOW incasso De grootboekrekening (IBOW) dient via de reguliere wijze worden vereffend (zie gebruikershandleiding CM). 1 7

8 Aanvulling gebruikershandleiding SAP/ FI-CM v Voorbeeldscherm betalingsprogramma Creditnota s 1) De betaling van de debiteuren creditnota s kan zowel in een aparte run als in de reguliere crediteuren betalingsrun worden opgenomen. 2) Voor de betaling zijn de volgende gegevens van belang: - Opgave range debiteurennummer(s) - Opgave betaalweg (B indien bank en/of P indien postbank) Voorbeeldscherm afdrukprogramma's 1) Voor de betalingsrun van de creditnota sis de variant "CENTR.BESTAND" van belang. Opmerking: Bij de verwerking van de betaling, maakt het systeem automatisch de boeking via de Betalingen onderweg rekening (grootboekrekening ). Hierbij wordt de boeking gemaakt: Debiteuren Aan ABN. Bet. onderweg Bij het inlezen van de dagafschriften (betaling) wordt automatisch de rekening gedebiteerd: ABN bet. Onderweg aan Bank De grootboekrekening dient via de reguliere wijze worden vereffend (zie gebruikershandleiding CM). 8

9 Aanvulling gebruikershandleiding SAP/FI-CM Geweigerde incasso s Het is mogelijk dat een incasso-opdracht door de bank niet kan worden verwerkt. Dit bedrag zal in eerste instantie toch worden bijgeschreven maar in een later stadium door de bank worden terug gehaald van de bankrekening. Het bedrag wat geweigerd wordt zal via het dagafschrift worden gedebiteerd op de rekening (betalingen onderweg). Aan de hand van de omschrijving moet worden bekeken welke incasso is geweigerd. Deze factuur moet dan opnieuw als open post te boek komen te staan. Hiervoor zijn een aantal stappen nodig. -De stamgegevens van de debiteur dienen gewijzigd te worden: het juiste (post)bankrekeningnummer dient ingevoerd te worden. -De vereffening van de IBOW(110505) dient teruggenomen te worden, het betreft de vereffening van het betalingsdocument en de betalingsontvangst van het dagafschrift (dit hoeft alleen als deze al vereffend is) -De geïncasseerde facturen dienen weer opengesteld te worden om deze alsnog te kunnen incasseren. M.a.w. de vereffening van de betalingsdocument dient teruggenomen te worden en de boeking moet gestorneerd worden. -Het overboeken van het ontvangen bedrag van de IBOW(160200) naar de IBOW(110505). -Het opnieuw vereffenen van de IBOW. Hierna kan in een volgende run het bedrag opnieuw worden geïncasseerd. 9

10 Aanvulling gebruikershandleiding SAP/ FI-CM v Informatiesysteem debiteuren Algemeen Via een specifieke weergave variant kunnen de gegevens m.b.t. de eenmalige vordering(en) inzichtelijk worden gemaakt. Met name worden de N.A.W. gegevens en bankrekening vermeld. De gegevens worden gesorteerd op basis van de boekingsdatum (open posten) ofwel op de vereffeningsdatum (vereffende posten). Indien gewenst kan op de naam van de eenmalige debiteur worden getotaliseerd. Menupad: Financiële administratie Fin. Boekhouding Debiteuren Rekening Posten weergeven (opgave debiteuren nummer / bedrijfsnummer) - layout : /LEI-EMD Via het debiteuren informatiesysteem kan met behulp van een (extra) optie: "CPD gegevens weergeven, de N.A.W. gegevens van de afzonderlijke debiteuren worden weergegeven. Dit is met name van toepassing bij de rapportages m.b.t. open posten ofwel afzonderlijke posten. Via deze overzichten worden extra gegevens vermeld m.b.t. boekingsdatum / vereffeningdatum e.d. De documenten worden op boekingsdatum gesorteerd. Menupad: Financiële administratie Fin. Boekhouding Debiteuren Infosysteem Verslagen voor debiteurenadministratie Rekening informatie - Open posten / vereffende posten 10

11 Aanvulling gebruikershandleiding SAP/FI-CM Voorbeeldscherm posten debiteur weergeven - Via een specifieke layout kunnen de gegevens m.b.t. de eenmalige vordering(en) inzichtelijk worden gemaakt (open posten / vereffende posten). De layout (/LEI-EMC) kan onderaan het scherm worden geselecteerd ofwel in de rapportage (button: ' layout selecteren') - Indien gewenst kan op de naam van de eenmalige debiteur worden gesorteerd / totaliseerd

12 Aanvulling gebruikershandleiding SAP/ FI-CM v Voorbeeldscherm afzonderlijke posten weergeven 1) Met behulp van een (extra) optie: "CPD gegevens weergeven, de N.A.W. gegevens van de afzonderlijke debiteuren worden weergegeven. Voorbeeld rapportage inzake open posten: - Opgave debiteurrekening (111910) - Opgave bedrijfsnummer - Optie CPD gegevens weergeven (via pagedown)

13 Aanvulling gebruikershandleiding SAP/FI-CM Eenmalige crediteur(en) Algemeen Mogelijkheden In het systeem is een nieuwe crediteurengroep aangemaakt (EMC). In deze groep zijn enkele instellingen aangebracht, waarmee het mogelijk is om boekingen m.b.t. eenmalige facturen / schulden in het systeem te verwerken. In bedrijf 99 is een eenmalige crediteur aangemaakt (crediteurnummer = met crediteurgroep EMC). Deze kan naar het "eigen" bedrijf" worden gekopieerd. Bij het boeken van eenmalige factuur dient het crediteurennummer: xxxxxx te worden opgegeven. Om aan te geven op welke specifieke crediteur de vordering betrekking heeft, dient in het document de NAW gegevens te worden opgegeven. Hetzelfde geldt voor het boeken van credit nota's. Menu Pad: Financiële administratie Financiële Boekhouding Crediteuren Boeking Factuur (/nfb60) Ofwel Financiële administratie Financiële Boekhouding Crediteuren Boeking Creditnota (/nfb65) Indien de documenten (nog) openstaan, kan (indien nodig) de NAW- en bankgegevens worden gewijzigd via: Financiële administratie Financiële Boekhouding Crediteuren Document Wijzigen (/nfb02) Opgave documentnummer Extra Afwijkende betalingsontvanger (NAW gegevens) Tevens is het mogelijk om via het betalingsprogramma crediteur facturen (eenmalig) te betalen. Dit geldt voor zowel de reguliere crediteuren als eenmalige crediteuren. Bij reguliere crediteuren dient in de stamgegevens van de desbetreffende crediteur(en) een betaalweg en een bankrekening worden opgegeven. Bij eenmalige crediteuren worden deze gegevens in het document / factuur opgegeven. Het vervaardigen van een "betaalrun" geschiedt op dezelfde wijze als een reguliere betalingsrun. Menu Pad: Financiële administratie Financiële Boekhouding Crediteuren Periodieke werkzaamheden Betalen (/nf110) Het is mogelijk om creditnota s te boeken op eenmalige crediteuren. Mocht het een creditnota betreffen die betrekking heeft op een eerder ontvangen nota kunnen deze twee vereffend worden. Als het een creditnota betreft waavoor een betaling binnenkomt moet deze op onderstaande wijze worden afgehandeld. 13

14 Aanvulling gebruikershandleiding SAP/ FI-CM v Opmerking Tijdens het afspelen van de BIM moet deze betaling handmatig worden verwerkt. Gebruik in plaats van boekingssleutel 50 nu boekingsleutel 35. Vul daarnaast bij het selecteren van de open posten bij rek.srt een k in in plaats van een d. Door bij rekening het nummer van de eenmalige crediteur in te vullen kun je de betaling afboeken tegen de creditnota. Mocht ervoor gekozen worden om de betalingsontvangst tijdens het afspelen van de BIM op een tussenrekening te plaatsen kan deze later op twee manieren verwerkt worden. Allereerst door de optie Boeken en vereffen via het grootboek. Of via het boeken van een betalingsontvangst via het crediteuren menu. Financiële administratie Financiële Boekhouding Grootboek Boeking Boeken en vereffenen (/nf.04). Financiële administratie Financiële Boekhouding Crediteuren Boeking Overige Interne overboeking Betalingsontvangst (/nf-52). Voorbeeldscherm adresgegevens 2) Voor adres / bankgegevens zijn de volgende gegevens van belang: - Naam, straat, plaats, postcode, land (vooringevuld), bankland (vooringevuld), bankkey en bankrekening - Belastingnummer 1 t.b.v. IB49; opgave sofinummer (indien van toepassing) - Belastingnummer 2 t.b.v. IB49; opgave geboorte-datum van de persoon (indien van toepassing) 14

15 Aanvulling gebruikershandleiding SAP/FI-CM Voorbeeldscherm boeking factuur 3) De adresgegevens en eventuele bankgegevens kunnen worden opgegeven / gewijzigd via de button: stamgegevens weergeven / wijzigen (tabblad betaling). 4) Tevens kan een betaalweg worden opgeven (tabblad betaling). Dit is van toepassing indien een factuur automatisch worden betaald (betaalweg B of P). 5) Overige velden conform reguliere factuur boeking (zie o.a. opgave IB49)

16 Aanvulling gebruikershandleiding SAP/ FI-CM v Informatiesysteem crediteuren Algemeen Via een specifieke weergave variant kunnen de gegevens m.b.t. de eenmalige schulden inzichtelijk worden gemaakt. Met name worden de N.A.W. gegevens en bankrekening vermeld. De gegevens worden gesorteerd op basis van de boekingsdatum (open posten) ofwel op de vereffeningsdatum (vereffende posten). Indien gewenst kan op de naam van de eenmalige crediteur worden getotaliseerd. Menupad: Financiële administratie Financiële Boekhouding Crediteuren Rekening Posten weergeven (opgave crediteuren nummer / bedrijfsnummer) - Button: regelopbouw Specifieke varianten Eenmalige crediteuren. Via het crediteuren informatiesysteem kan met behulp van een (extra) optie: "CPD gegevens weergeven, de N.A.W. gegevens van de afzonderlijke crediteuren worden weergegeven. Dit is met name van toepassing bij de rapportages m.b.t. open posten ofwel vereffende posten. Via deze overzichten worden extra gegevens vermeld m.b.t. boekingsdatum / vereffeningdatum e.d. De documenten worden op boekingsdatum gesorteerd. Menupad: Financiële administratie Financiële Boekhouding Crediteuren Infosysteem Verslagen voor crediteurenadministratie Posten crediteuren Crediteuren open posten ofwel crediteuren vereffende posten Voorbeeldscherm posten crediteur weergeven 1) Via een specifieke layout kunnen de gegevens m.b.t. de eenmalige vordering(en) inzichtelijk worden gemaakt (open posten / vereffende posten). De layout (/LEI-EMC) kan onderaan het scherm worden geselecteerd ofwel in de rapportage (button: ' layout selecteren') 16

17 Aanvulling gebruikershandleiding SAP/FI-CM Indien gewenst kan op de naam van de eenmalige crediteur worden gesorteerd / getotaliseerd. 2 1 Voorbeeldscherm afzonderlijke posten weergeven 2) Met behulp van een (extra) optie: "CPD gegevens weergeven, de N.A.W. gegevens van de afzonderlijke crediteuren worden weergegeven. Voorbeeld rapportage inzake Open posten: - Opgave crediteurrekening (xxxxxx) - Opgave bedrijfsnummer - Optie CPD gegevens weergeven selecteren (via pagedown)

18 Aanvulling gebruikershandleiding SAP/ FI-CM v

6 Financiële afhandeling

6 Financiële afhandeling 6 Financiële afhandeling 6.1 Algemeen Samenvattend worden de volgende stappen m.b.t. de financiële afhandeling doorlopen: 1) Met behulp van de SAP training & event module wordt bepaald welke deelnemers

Nadere informatie

Cashmanagement 1. STAMGEGEVENS... 2 2. BIMADMINISTRATIE VERWERKEN... 4

Cashmanagement 1. STAMGEGEVENS... 2 2. BIMADMINISTRATIE VERWERKEN... 4 Cashmanagement 1. STAMGEGEVENS... 2 2. BIMADMINISTRATIE VERWERKEN... 4 3. UBOW/IBOW VEREFFENEN...11 3.1. AUTOMATISCH VEREFFENEN...11 3.2. HANDMATIG VEREFFENEN 110500/160200...12 3.3. VEREFFENING UBOW 160210

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Rapportage Info budgethouders

Gebruikershandleiding Rapportage Info budgethouders Gebruikershandleiding Rapportage Info budgethouders Inhoudsopgave Inleiding... Rapporten type A: Exploitatieoverzicht (lopend jaar)... 4 Rapporten type B: Exploitatieoverzicht (meerjaren)... 8 Rapporten

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Incasso 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inrichting in Abakus Compleet... 4 Incasseren... 5 e-mail... 6 Onvolledige gegevens:... 7 Geen bankrekening...

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen Inleiding Een snelle en doeltreffende manier van betalen van uw facturen door klanten is die van automatische incasso. Wanneer u bent gemachtigd door uw klant om geld af te schrijven van hun rekening èn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SAP-TEM. In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen:

Gebruikershandleiding SAP-TEM. In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen: 1 Algemeen In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen: Aanleggen evenement Boeking Deelnemer op evenement Evenement Laten doorgaan Evaluatie

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding boekhouding Versie 0.2 augustus 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het boeken van crediteurenfacturen... 4 2.1 Het boeken van de factuur op een nieuwe relatie... 4 2.2 Het boeken van

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Afletteren debiteuren

Handleiding Incura Boekhouding Afletteren debiteuren Een goed inzicht in de openstaande debiteuren is van groot belang voor uw praktijkvoering. Veel debiteuren kan duiden op een hoge omzet (en is positief). Daarentegen kan een hoge debiteurenstand ook duiden

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie Versie 1.11 24 augustus 2007 2 Handleiding module

Nadere informatie

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Afletteren debiteuren 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Afletteren debiteuren... 3 Ontvangst van het bedrag op een bankrekening... 4 Zie ook de handleiding "Bankmutaties"...

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Debiteuren 3. CREDIT FACTUUR BOEKEN...11 4. FACTUUR REGISTREREN...12 5. CREDIT FACTUUR REGISTREREN...13

Debiteuren 3. CREDIT FACTUUR BOEKEN...11 4. FACTUUR REGISTREREN...12 5. CREDIT FACTUUR REGISTREREN...13 Debiteuren 1. STAMGEGEVENS DEBITEUREN... 2 1.1. AANLEGGEN STAMGEGEVENS DEBITEUREN... 2 1.2. DEBITEURGEGEVENS WIJZIGEN... 5 1.3. DEBITEURGEGEVENS WEERGEVEN... 6 1.4. DEBITEUR BLOKKEREN... 6 1.5. VERWIJDERMARKERING

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Infoboek v.a. versie 12.00

Infoboek v.a. versie 12.00 Infoboek v.a. versie 12.00 Cursus boekingen Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 1. Boekingen Met behulp van de

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Handleiding. Afletteren Bankafschriften

Handleiding. Afletteren Bankafschriften Handleiding Afletteren Bankafschriften Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

1. Dashboard Blz. 3. Kas 12. Nieuwe kasboeking Blz. 21 13. Overzicht kasboekingen Blz. 23 14. Kascontrole Blz. 25

1. Dashboard Blz. 3. Kas 12. Nieuwe kasboeking Blz. 21 13. Overzicht kasboekingen Blz. 23 14. Kascontrole Blz. 25 dashboard 1. Dashboard Blz. 3 Debiteuren 2. Debiteurenkaart Blz. 6 3. Nieuwe verkoopboeking Blz. 7 4. Overzicht verkoopboekingen Blz. 9 5. Openstaande posten debiteuren Blz. 12 6. Ouderdomsanalyse debiteuren

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Boekhouding - Openstaande Posten

Boekhouding - Openstaande Posten Boekhouding - Openstaande Posten Openstaande posten administratie. Onder de gebruikers van Jack is er, vooral in de periode van de jaarafsluiting, behoefte aan een nader inzicht in de debiteuren en crediteurenadministratie.

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

Offective > Boekhouding > Bank

Offective > Boekhouding > Bank Offective > Boekhouding > Bank Lees voorafgaand eerst de uitleg: Bank > Bankrekening instellingen en Bank > Bankrekening boekingsinstructies U kunt in Offective ook handmatig bankafschriften aanmaken en

Nadere informatie

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur Handleiding BBC Creditnota koppelen aan factuur Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.4.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Inhoudsopgave 1. Dubieuze debiteuren... 2 1.1. Afboeken Openstaande facturen... 2 1.1.1. Individuele afboeking... 2 1.1.2. Globale afboeking... 2 1.1.3. De klant

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Infomobiel & Infoboek

Infomobiel & Infoboek Infomobiel & Infoboek Instructie invoeren beginbalans Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 Inbrengen beginsituatie

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

Na aanschaf van de PSU-GT module zal het hoofdscherm PSU V4 er als volgt uitzien:

Na aanschaf van de PSU-GT module zal het hoofdscherm PSU V4 er als volgt uitzien: gravita Handleiding PSU-GT V2 Girotel (Internet) / Mijn Postbank module voor PSU Boekhouding V4 Versie 2.10 per 22 oktober 2007. Algemeen Het programma PSU-GT V2 geeft de mogelijkheid om postbankmutaties,

Nadere informatie

Account Insight. Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties.

Account Insight. Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties. Account Insight Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties. Graag ontzorgen wij u van de technische barrières die u belemmeren de toegevoegde waarde van data-analyse

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

NK Internetboekhouden

NK Internetboekhouden Praktijkcase NK Internetboekhouden 15 december 2005 Versie: 3.0 (Definitief), 12-12-2005 Opgesteld door: Onderzoeksbureau GBNED Gerard Bottemanne www.gbned.nl Onderzoeksbureau GBNED Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5) Aanvulling handleiding (voor versie 7.5) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Betaaladvieslijst maken in Twinfield

Gebruikershandleiding. Betaaladvieslijst maken in Twinfield Gebruikershandleiding Betaaladvieslijst maken in Twinfield Betaaladvieslijst maken in Twinfield Inhoud Crediteuren aanmaken... 3 Aanmaken betaalvoorstel... 4 Aanpassen betaalvoorstel... 6 De betaaladvieslijst...

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

School Handleiding

School Handleiding Twinfield @ School Handleiding Inkoop- en verkoopmutaties Wolters Kluwer Tax & Accounting Netherlands De Beek 9-15 3871 MV Hoevelaken Nederland Publicatie informatie Auteursrecht 2000 2017 - Twinfield

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

Administratiekosten globaal

Administratiekosten globaal Pagina 1 van 6 Hoofdidentiteit Van: "Maarten Heuvel - Online" Aan: Verzonden: zondag 10 februari 2013 12:33 Onderwerp: Online Pro 2013.0.0.26: E-Nota Tussenpersoon

Nadere informatie

Offective > Producten & Voorraad

Offective > Producten & Voorraad Offective > Producten & Voorraad Producten kunnen ongelimiteerd worden toegevoegd of na selectie worden bewerkt, producten kunt u zelf aanmaken door te klikken op Producten > Producten & Voorraad > Nieuw

Nadere informatie

handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6

handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6 handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het inrichten van het aanmaanproces... 4

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het inrichten van het aanmaanproces... 4 Handleiding aanmaanproces Versie 0.1 augustus 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het inrichten van het aanmaanproces... 4 3 Het maken van de aanmaanbrieven... 6 3.1 Het opladen van het logo voor

Nadere informatie

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 Omzetten bankrekeningen naar IBAN s, volgens de SEPA-regels, voor ItsClean Inleiding Met ingang van 1 februari 2014 kunt u de bestaande (=oude) bankrekeningnummers

Nadere informatie

Handleiding. Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters

Handleiding. Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters Handleiding Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Toegang via internet... 4 1.3 Inloggen... 5 1.4 Uitloggen... 6 Hoofdstuk 2:

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

2.1. Instelling boekingsperiode Rapportage van journaalboekingen Rapportage van balans en Winst&Verliesrekening 2.3.

2.1. Instelling boekingsperiode Rapportage van journaalboekingen Rapportage van balans en Winst&Verliesrekening 2.3. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemeen 3. Banking 4. Purchasing 5. Sales 1.1 SAP Business One 1.2 Opdracht t Trefpunt 2.1. Instelling boekingsperiode 2.2.1. Rapportage van journaalboekingen 2.2.2. Rapportage

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken 1 2 Enkelvoudige journaalpost Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 Eerste beschikbaarheid: 11 november 2013 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

Voor een dynamische cashflow prognose

Voor een dynamische cashflow prognose Voor een dynamische cashflow prognose Handleiding HANDLEIDING CASHBOARD Let op! Deze app werkt alleen met het boekhoudprogramma Exact Online en alleen op een Ipad. Voordelen: meer inzicht en betere presentatie

Nadere informatie

Hoofdmenu > Afletteren Grootboek rekeningen

Hoofdmenu > Afletteren Grootboek rekeningen Pag 1 Dit is een functie waarvan de beschrijving ook te vinden is in de online Help pagina s. Met name de ervaren boekhouders zullen met deze controle functie veel tijd kunnen besparen. Hoofdmenu > Afletteren

Nadere informatie

Handleiding Animana ASP Infomedics DFA b.v. en Petplan

Handleiding Animana ASP Infomedics DFA b.v. en Petplan Handleiding Animana ASP Infomedics DFA b.v. en Petplan Animana B.V. [Pick the date] Inhoudsopgave 1 Instellen Petplan... 3 1.1 Infomedics DFA b.v. relatienummer... 3 1.2 Cliëntgegevens... 3 1.3 Patiëntgegevens

Nadere informatie

Handleiding Inrichting Omzetregistratie

Handleiding Inrichting Omzetregistratie Handleiding Inrichting Omzetregistratie TIP: Bij het inrichten van de omzetregistratie werken we van achter naar voren! Grootboekrekeningen Grootboekrekening aanmaken Kies in het linker menu voor Inrichting

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Betaalbestanden (CLIEOP03 Export) Easy-work Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische informatie...3 Instellingen algemeen...3 Instellingen

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Verkoopmap 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 7 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Het beginscherm... 3 Dagboek-map Verkoop:... 3 Contact... 7 Zelfhulp en handleidingen... 7 2014 Abakus

Nadere informatie

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Handleiding Profin Sepa Betalen en incasseren Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Bedrijfsconstanten pagina 4 Algemene instellingen pagina 4 Banken pagina 5 Crediteuren pagina 7 Tabblad

Nadere informatie

Incura Boekhouding: debiteurenbeheer

Incura Boekhouding: debiteurenbeheer Incura Boekhouding: debiteurenbeheer Inleiding Ook al wil natuurlijk iedere ondernemer dat zijn klanten op tijd betalen, de werkelijkheid is helaas anders. Sommige klanten die de mogelijkheid hebben om

Nadere informatie

Boeking - Invoeren klantenbetaling

Boeking - Invoeren klantenbetaling Boeking - Invoeren klantenbetaling Alle boekingsgebonden klantbetalingen (betalingen en uitgaven) moeten via verwerkt worden. Alleen

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex)

Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex) Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex) Dit stappenplan heeft u nodig om uw administraties in Accountview gereed te maken voor het nieuwe

Nadere informatie

Crediteuren beheer en verwerking inkoop facturen

Crediteuren beheer en verwerking inkoop facturen Crediteuren beheer en verwerking inkoop facturen Januari 2012 2012 Copyright Asperion INHOUD 1 INSTELLINGEN Algemeen... 5 1.1 BTW codes... 5 1.2 Het aanmaken van een BTW code... 5 1.3 Het koppelen van

Nadere informatie

Handleiding Declaratie- en retourinformatie Versie 4.9.0.2 Oktober 2014. Handleiding Declaratie- en retourinformatie

Handleiding Declaratie- en retourinformatie Versie 4.9.0.2 Oktober 2014. Handleiding Declaratie- en retourinformatie Handleiding Declaratie- en retourinformatie 1 Declaratieoverzicht 1.1 Declaratieoverzicht inzien 1.2 Ophalen retourinformatie 03 03 04 2 Zoeken van declaraties 2.1 Filteren declaratieoverzicht 04 04 3

Nadere informatie