De Nationale Levertransplantatie Registratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nationale Levertransplantatie Registratie"

Transcriptie

1 Opdracht 3: Data kwaliteit De Nationale Levertransplantatie Registratie Module 10: Registratie en Classificatie Suraja Padarath( ) & Diena Mahran ( )

2 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 UITWERKING... 5 VRAAG VRAAG VRAAG BIJLAGEN LITERATUUR Pagina 2

3 Inleiding De afgelopen jaren zijn het aantal medische registraties scherp gestegen. De waarde van een medische registratie is enorm afhankelijk van de kwaliteit van de data die de registratie bevat. De basis van deze opdracht wordt gevormd door een fictieve landelijke medische registratie, waarvan uit wordt gegaan dat zij reeds enige tijd loopt. De registratie die aan ons werd toegekend is: De Nationale Levertransplantatie Registratie. Binnen de Nationale levertransplantatie Registratie worden gegevens verzameld van patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan in een van de Nederlandse ziekenhuizen. Doel Het doel van deze registratie is om: inzicht te krijgen in de overlevingskansen van patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan en onderzoek te doen naar de risicofactoren voor afstoting van de getransplanteerde lever. Data Voor de registratie worden gegevens verzameld over: - De patiënt (leeftijd, geslacht, lichaamsgewicht) - De voorgeschiedenis van de patiënt (type leverafwijking, eventuele eerdere ingrepen, comorbiditeiten) - De conditie/gezondheid van de patiënt voorafgaand aan de transplantatie (Bloeddruk, bilirubine) - Follow-up na de transplantatie (complicaties, afstoting, overleving) Procedures De meeste gegevens worden verzameld door de behandelende arts op drie verschillende momenten: 1. vlak voor de ingreep (patiëntgegevens, voorgeschiedenis en conditie) 2. gedurende het verblijf in het ziekenhuis na de ingreep (complicaties, afstoting, overleving) en 3. na ontslag tijdens de halfjaarlijkse follow-up bezoeken aan de behandelende arts (complicaties, afstoting, overleving). De arts verzamelt alle gegevens in een database. Eens per maand stuurt hij de volgende gegevens naar het centrale registratiebureau van de Nationale Levertransplantatie Registratie: - Alle gegevens van nieuwe patiënten die in de afgelopen maand een levertransplantatie hebben ondergaan - Alle follow-up gegevens van patiënten die in de afgelopen maand een follow-up bezoek hebben gebracht aan de arts. Het centrale registratiebureau importeert de aangeleverde gegevens in een landelijke database. Pagina 3

4 De opdracht De taak van de opdracht is om te kijken hoe de kwaliteit van de gegevens in deze registraties gemeten en gewaarborgd kan worden. Hiervoor dienen wij een 3-tal van vragen te beantwoorden: 1. a. Noem 3 aspecten van data kwaliteit die van groot belang zijn voor deze registratie. Leg uit waarom deze aspecten van groot belang zijn. b. Noem 3 aspecten van data kwaliteit die van minder belang zijn voor deze registratie. Leg uit waarom deze aspecten van minder belang zijn. 2. Hoe kun je de kwaliteit van de 3 belangrijke aspecten van data kwaliteit (zoals genoemd bij 1a) meten bij deze registratie? 3. Hoe waarborg je de kwaliteit van de 3 belangrijke aspecten van data kwaliteit bij deze registratie (zoals genoemd bij 1a)? Pagina 4

5 Uitwerking Vraag 1 a. Noem 3 aspecten van data kwaliteit die van groot belang zijn voor deze registratie. Leg uit waarom deze aspecten van groot belang zijn. Data compleetheid: Data compleetheid is de mate waarin alle noodzakelijke data die geregistreerd zou kunnen zijn, daadwerkelijk geregistreerd is. In klinische onderzoeken beïnvloedt incomplete data de bevindingen en resultaten, verhoogt het de verdenkingen van bias, vergroot het de sample size en reduceert het het aantal cases dat inbegrepen kan worden in multivariate analyses 1. Onder compleetheid verstaan wij twee soorten: Case compleetheid: de mate waarin alle cases aanwezig zijn in de registratie die volgens de inclusiecriteria aanwezig zouden moeten zijn. Onder de cases verstaan we hier de patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan in een van de Nederlandse ziekenhuizen. Als de database niet de hele target populatie bevat waarop bijvoorbeeld een survival analyse wordt uitgevoerd om de overlevingskansen te berekenen, zal een lagere power van de analyse en een minder representatieve uitkomst het resultaat zijn. Een deelaspect in de case compleetheid is ook dat er een variëteit dient te zijn met betrekking tot de ernst van de status van cases onder de populatie van mensen die een levertransplantatie hebben ondergaan. Er dient dus geen selectie binnen de targetgroep te zijn, zodat er een breder spectrum in kaart gebracht wordt van de cases. Item compleetheid: de mate waarin alle items in de registratie voor 1 case zijn ingevuld. Deze klasse van compleetheid is van essentieel belang bij het analyseren van de risicofactoren. Als niet alle items bij alle patiënten opgenomen worden, kan er geen conclusie getrokken worden of een specifiek item een afzonderlijke risicofactor is. Accuraatheid: Validiteit en Variabiliteit Onder accuraatheid wordt de mate waarin de geregistreerde data in overeenstemming is met de werkelijkheid, oftwel de nauwkeurigheid. De items die worden verzameld ter registratie over de patiënt (leeftijd, geslacht, lichaamsgewicht), voorgeschiedenis van de patiënt (type leverafwijking, eventuele eerdere ingrepen, comorbiditeiten), de conditie/gezondheid van de patiënt voorafgaand aan de transplantatie (bloeddruk, bilirubine) en gegevens over de follow-up na de transplantatie (complicaties, afstoting, overleving) moeten allen accuraat zijn en een hoge kwaliteit van validiteit en variabiliteit hebben. Volgens het artikel Assessing the quality of the data in a transplant registry: the European Liver Transplant Registry 13, wordt de accuraatheid ook beschreven als de mate waarin deze data items meten wat ze zouden moeten meten. Volgens het artikel Acquisition and use of clinical data for audit and research. Journal of Evaluation in Clinical 1 Multivariate analyse duidt op het analyseren van vele variabelen. Pagina 5

6 Practice 13, is dit de definitie van het deelaspect validiteit. De data items moeten relevant zijn aan de audit 2 of onderzoekvragen. Een tweede deelaspect dat van accuraatheid is de variabiliteit : de mate van consistentie van het verzamelen van een data item. Aangezien de data voor een case door de behandelende arts wordt verzameld, is er hier sprake van een withinobserver variability 3. Het is dus belangrijk dat de dataverzameling door de arts op de verschillende momenten met elkaar samenhangen en zo consistent zijn. Beschikbaarheid De mate waarin de data betrouwbaar en op het juiste moment beschikbaar en toegankelijk is, is van groot belang, aangezien de arts eens per maand alle gegevens van nieuwe patiënten en alle follow-up gegevens van patiënten naar het centrale registratiebureau van de Nationale Levertransplantatie Registratie stuurt. De beschikbaarheid van de gegevens stelt ter eis dat de gegevens toegankelijk en verkrijgbaar zijn op het moment dat ze nodig zijn ter analysering en onderzoek. Deze verschillende gegevens worden op drie verschillende momenten verzameld door de arts. Het is dus belangrijk dat deze verzameling aan gegevens ook beschikbaar gesteld worden voor het registratiebureau om deze te implementeren in de database zodat deze gegevens beschikbaar en toegankelijk zijn wanneer de overlevingskansen en risicofactoren gemeten worden. 2 Van een goed omschreven groep personen meer proces informatie vastleggen en er een oordeel aan koppelen. 3 Data verzameling door dezelfde observant op verschillende momenten. Pagina 6

7 Vraag 1 b. Noem 3 aspecten van data kwaliteit die van minder belang zijn voor deze registratie. Leg uit waarom deze aspecten van minder belang zijn. Toegankelijkheid Toegankelijkheid is de mate waarin toegang tot data beperkt is om privacy en veiligheid te waarborgen. Dit aspect is niet van enorm belang, aangezien er een beperkt aantal mensen werkt aan de registratie. De arts verzamelt de gegevens en stuurt deze naar het registratiebureau, waarbij er geen derden betrokken zijn die autorisatie nodig hebben om toegang te krijgen tot de gegevens. Bovendien is de registratie opgezet zodanig dat de naam noch het BSN- nummer van de patiënt worden geregistreerd. Zo doet de patiënt anoniem mee aan het onderzoek, en is er voldoende sprake van een privacy waarborging. Tijdigheid Tijdigheid is de mate waarin de data tijdig en up-to-date is. Bij deze registratie gaat het er meer om dat de gegevens worden geregistreerd, en dat dit correct gebeurt en onder de specifieke criteria geplaatst wordt. Het doel is om op lange termijn voorspellingen te doen en dat deze in het juiste raamwerk van procedures plaatsvindt, en is het dus niet relevant om gegevens snel binnen te hebben. Het doel van deze registratie is om inzicht te krijgen in de overlevingskansen en onderzoek te doen naar de risicofactoren voor afstoting van de getransplanteerde lever. Er is dus ook geen sprake van haast om een epidemie uitbraak of overdraging van een besmettelijke ziekte te voorkomen, of van een behandelplan van een patiënt waarin resultaten van een afzonderlijke behandeling tijdig aangeleverd dient te worden omdat de volgende behandeling daarvan afhankelijk is. Een voorbeeld dat genoemd werd in het artikel van Wyatt 13 is dat een radiografie op de schouder niet uitgevoerd kan worden voordat de drain erin gestopt wordt, of dat een bloedkweek niet genomen kan worden voordat antibiotica word toegediend. Representatie Representatie is de mate waarin de data in een overeenkomstig formaat en in de geschikte taal, symbolen en units zijn vastgelegd en de definities duidelijk zijn. In deze registratie is er geen sprake van een bepaalde coderingstaal waardoor er onduidelijkheden voor zullen komen over de representatie van definities. Bovendien gebeurt deze registratie op een landelijk niveau, waardoor de notatie van eenheden en de taal niet sterk van elkaar zal afwijken. Pagina 7

8 Vraag 2 Hoe kun je de kwaliteit van de 3 belangrijke aspecten van data kwaliteit (zoals genoemd bij 1a) meten bij deze registratie? ASSESSMENT OF DATA QUALITY Voordat we beginnen met het uitwerken van de methoden om de datakwaliteit van de verschillende aspecten te meten, willen we het model uit het artikel Data Quality Measurement and Assurance in Medical Registries, om data kwaliteit te meten, voorleggen. Aan de hand dit model dienen er zeven stappen te worden ondergaan om datakwaliteit te meten. In dit model worden definities van zowel belangrijke datakwaliteitsaspecten gegeven, als methoden aanbevolen om deze aspecten te meten. 1. Beschrijf de objectiviteit van de registratie 2. Bepaal de data items die gecontroleerd dienen te worden. 3. Definieer datakwaliteitsaspecten 4. Selecteer methoden voor kwaliteitsmetingen. 5. Bepaal de bijbehorende inclusie- en exclusiecriteria 6. Voer de kwaliteitsmeting uit. 7. Kwantificeer de gemeten datakwaliteit. Compleetheid: Item compleetheid Om de item compleetheid te meten, dient er te worden opgezocht of alle waarden in de database bij elke patiënt zijn ingevuld. Dit kan gedaan worden door de database te doorzoeken op missing values. Case compleetheid Om de kwaliteit van de case compleetheid te meten, dient er te worden geverifieerd of alle patiënten die op basis van de inclusiecriteria als kandidaat werden gesteld om mee te doen aan het onderzoek, daadwerkelijk in de database zijn opgenomen. Dit zal niet ten makkelijke zijn, aangezien patiënten anoniem worden geregistreerd. Mogelijke oplossingen zouden hierbij zijn het vergelijken van patiënten in de database met een externe informatiebron, bijvoorbeeld met gegevensverzamelingen van de arts, ziekenhuisopnamelijsten of ziekteregistraties (jaarcijfers van levertransplantaties). Indien er een afwijking is in het aantal registraties, dan is er sprake van een case incompleetheid. Accuraatheid Om te controleren of de geregistreerde data in overeenstemming is met de werkelijkheid, kunnen range checks uitgevoerd worden om onaannemelijke waarden te identificeren. Dit is relatief geschikt voor de Pagina 8

9 categoriele variabelen. Het variabele geslacht kan alleen de waarden 0 en 1 of 1 en 2 aannemen, dat elke andere waarde onaanneembaar maakt. Ook kan er gebruikt gemaakt worden van consistency checks om potentiële data errors te identificeren, door te onderzoeken of waarden buiten de ranges liggen, die gedefinieerd zijn door andere variabelen in de database. De ontslagdatum dient bijvoorbeeld na de transplantatie datum te zijn. Volgens het artikel Assessing the quality of the data in a transplant registry: the European Liver Transplant Registry 13, bestaat er een manier om de datakwaliteit te meten door de dataverzameling te repliceren en deze te vergelijken met de originele database. Dit wordt ook wel note validation genoemd. Omdat deze techniek aan de prijzige kant ligt, is het aan te raden om eerst de voorheen genoemde checks uit te voeren. Een vergelijking kan overigens ook uitgevoerd worden door de geregistreerde data te vergelijken met de verzamelgegevens van de arts. Tevens zijn er sommige gevallen waarin met de blote oog rare uitschieters geïdentificeerd kunnen worden. Beschikbaarheid Uit het artikel Data Quality Assessment 5, zijn wij op formules gekomen die meetregels samen stellen om de beschikbaarheid van data te meten. Deze meetregels vormen een dimensie die het gemak van de verkrijgbaarheid van data te reflecteren. De meetregels benadrukken het tijdsaspect van toegankelijkheid en is gedefinieerd als de maximumwaarde van twee termen: 0 of 1- het tijdsinterval van de maandelijkese aanleveringsdatum van data naar het registratiebureau, tot de daadwerkelijke aanleveringsdatum het tijdsinterval van de maandelijkese aanleveringsdatum, tot de datum waarin de data nodig was ter analysering, maar niet beschikbaar was In dit geval is het zo dat de tijd om data verkrijgbaar te stellen, toeneemt totdat de ratio negatief zal worden waarbij de toegankelijkheid een waarde van 0 krijgt. Dit is maximumwaarde van de twee termen. Omdat wij deze formule nogal omslachtig vinden, lijkt het ons logischer om de kwaliteit van beschikbaarheid te meten, door volgens de gouden standaard enquêtes rond te laten gaan op het registratiebureau, waarbij wij de gebruikers zelf vragen hoe zij de beschikbaarheid beoordelen. Pagina 9

10 Vraag 3 Hoe waarborg je de kwaliteit van de 3 belangrijke aspecten van data kwaliteit bij deze registratie (zoals genoemd bij 1a)? Om de kwaliteit van een registratie te waarborgen, wordt er in het algemeen onderscheid gemaakt tussen twee procedures: quality control en quality assurance. Quality control vindt plaats tijdens en na de dataverzameling door de arts en het registratiebureau, en heeft als doel om bronnen van data errors te identificeren en te corrigeren. Zo dienen er procedures ondergaan te worden voor completeness checks en vergelijkingen met de gouden standaard d.m.v. site visits. Quality Assurance bestaat uit activiteiten die ondernomen worden voorafgaand van de dataverzameling door de arts, om te verzekeren dat de data van de hoogst mogelijke kwaliteit is op het moment van de dataverzameling. Om kwaliteit van de Nationale Levertransplantatie Registratie te waarborgen, dient er volgens de literatuur een raamwerk gehanteerd te worden. Dit raamwerk dient verdeeld te worden over de procedures begaan door de arts en door het registratiebureau. Deze procedures zijn onderverdeeld in de volgende procedures: a) De preventie van data errors: selectie en training van de geschikte en gemotiveerde personen betrokken bij de registratie, en een design van een data verzamelingprotocol. Om de dataverzameling in de registratie te standaardiseren, dienen de data items voorzien te zijn van duidelijke definities en gestandaardiseerde leidraden om data- verzamelingmethoden te ontwerpen. b) De detectie van data errors en databronnen: routematige data monitoring, dat inhoudt dat data vergeleken dient te worden met data in een ander onafhankelijke databron. c) Acties die ondernomen dienen te worden om de errors te corrigeren en de oorzaken op te lossen. Onder data errors kunnen zowel systematische als random errors verstaan worden. Aan de hand van tabel 2 1 uit het artikel Defining and improving data quality in medical registries: A literature review, case study, and generic framework 13, kan er optimaal bepaald worden waar, wanneer en hoe de procedures uitgevoerd dienen te worden voor elk data aspect. Compleetheid Om een compleetheid van de data te waarborgen, is er een terugkoppeling van gegevens en het geven van feedback aan de aanleverende partij van uiterst belang. Indien er errors geïdentificeerd worden of er een vermoeden is van het bestaan van een error, dan dient er een efficiente communicatie plaats te vinden met de arts die gegevens verzamelde en het registratiebureau, om deze errors te rapporteren, te corrigeren en te voorkomen. Voor item compleetheid in het specifiek, is de optimale oplossing om de dataverzameling en registratie te digitaliseren. Zo kunnen d.m.v. range en consistency checks, errors makkelijker gedetecteerd worden. Wanneer het personeel betrokken bij het onderzoek goed getraind is, er ook minder errors zullen ontstaan. Data items en cases zullen vollediger worden ingevoerd, tevens zullen zij optimaal met geautomatiseerde- en/of datakwaliteitsprogramma s om kunnen gaan om d.m.v. checks errors te detecteren. Preventie & detectie Pagina 10

11 Accuraatheid Om de accuraatheid van de data kwaliteit te waarborgen, zo het ten goede zijn om een dubbele data- invoer en het opleggen van constraints om ervoor de zorgen dat gegevens consistent zijn en niet zullen afwijken, plaats te laten vinden. Door het generen van alerts kan er gedetecteerd worden of waarden afwijken van de gouden standaard. Training van personeel zorgt voor een betere data invoer en dat resultaten van analyses uitgevoerd met de data, kritisch bekeken worden. Tevens is het belangrijk dat wanneer de datakwaliteit onvoldoende is, analyses uit rapporten weggelaten worden. Deze resultaten vormen dus geen goede uitkomst om inzicht te verkrijgen in de overlevingskansen en het meten van de risicofactoren. Nadat data geïmporteerd is en data checks uitgevoerd zijn dienen er kwaliteitsrapporten aangeleverd te worden zodat inaccurate data gecorrigeerd kan worden. Na een variabiliteittest, dient er feedback gegeven te worden op de resultaten en aanbevelingen gegeven te worden die geïmplementeerd kunnen worden. Er dient dus een efficiënte communicatie plaats te vinden tussen de arts en het registratiebureau. Beschikbaarheid Door duidelijke afspraken te maken van te voren over deadlines en het ontwerpen van een en een design van een data verzamelingprotocol, kan het voorkomen worden dat data niet beschikbaar is en niet verkrijgbaar en toegankelijk is in de database. Om ervoor te zorgen dat de data betrouwbaar is, dienen er natuurlijk ook quality control en quality assurance plaats te vinden. En de zeven stappen behorende tot assessment of data quality dienen zorgvuldig uitgevoerd te worden. Pagina 11

12 Bijlagen 1 Pagina 12

13 Literatuur Artikelen: 1. Wyatt J. Acquisition and use of clinical data for audit and research. Journal of Evaluation in Clinical Practice (1): Arts DGT, De Keizer NF, Scheffer GJ. Defining and improving data quality in medical registries: A literature review, case study, and generic framework. Journal of the American Medical Informatics Association : Assessing the quality of the data in a transplant registry: the European Liver Transplant Registry. van der Meulen JH, Jacob M, Copley L. Transplantation Jun 27;75(12): Quality control of the European Liver Transplant Registry: results of audit visits to the contributing centers. Karam V, Gunson B, Roggen F, Grande L, Wannoff W, Janssen M, Guckelberger O, Delvart V, Bismuth H, Höckerstedt K, Rogiers X, Adam R; European Liver Transplant Association. Transplantation Jun 27;75(12): Leo L. Pipino, Yang W. Lee, Richard Y. Wang, Data quality assessment, Communications of the ACM, v.45 n.4, April DOD Guidelines on Data Quality Management. DISA. Aug. 15, Examining data quality. Tayi G, Ballou D. Commun ACM. 1998;41(2): Data Security and Data Availability in the Administrative Authority. Kenneth Pfeil. Microsoft Solutions Framework. Best Practices for Enterprise Security Overige: Collegesheets: 1. ERA-EDTA en datakwaliteit - K. Jager 2. Datakwaliteit - M.Tromp Pagina 13

Werkinstructies voor de CQI Audiologische centra

Werkinstructies voor de CQI Audiologische centra Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in een audiologisch centrum rond te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Parkinson bedoeld? De CQI Parkinson is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor te meten vanuit het perspectief van

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Doel: In het verleden zijn er te weinig concrete afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop de aan NCDR deelnemende centra hun data aanleveren en op welke

Nadere informatie

PROMs kwaliteit van leven onderdeel van DICA-registraties

PROMs kwaliteit van leven onderdeel van DICA-registraties PROMs kwaliteit van leven onderdeel van DICA-registraties C.Fransman Patient audit manager Inhoud 1. DICA 2. Methodiek 3. PROMs 4. Showcase darmkanker Auditing Inzicht in kwaliteit Feedback voor zorgverleners

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de behandeling van spierziekten in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum te meten vanuit

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

De ontwikkeling van een heropnamemodel. Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD

De ontwikkeling van een heropnamemodel. Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD De ontwikkeling van een heropnamemodel Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD Aanleiding Heropname kan een indicator zijn voor sub-optimale zorg

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Audiciens

Werkinstructies voor de CQI Audiciens Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg bij audiciens te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spataderen

Werkinstructies voor de CQI Spataderen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond spataderen te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Staaroperatie

Werkinstructies voor de CQI Staaroperatie Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond staaroperaties te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 119 120 Samenvatting 121 Inleiding Vermoeidheid is een veel voorkomende klacht bij de ziekte sarcoïdose en is geassocieerd met een verminderde kwaliteit van leven. In de literatuur

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Slide 1. De Koele Keten. Tijdens bereiding, transport & opslag

Slide 1. De Koele Keten. Tijdens bereiding, transport & opslag Slide 1 De Koele Keten Tijdens bereiding, transport & opslag De Koele Keten Tijdens bereiding, transport & opslag Slide 2 Introductie Koele keten van bereiden tot en met transport, door Bas Guijs, werkzaam

Nadere informatie

DTL focus meeting Ongoing initiatives to establish automated links between clinical care and clinical research

DTL focus meeting Ongoing initiatives to establish automated links between clinical care and clinical research DTL focus meeting Ongoing initiatives to establish automated links between clinical care and clinical research UMC Utrecht Robert Veen, projectleider Research Data Platform Programma Research ICT EPD s

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Astma en COPD bedoeld? De CQI Astma en COPD is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor astma en COPD te meten vanuit het

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen Werkinstructies voor de Volwassenen en Ouders 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in revalidatiecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst

Nadere informatie

MIK module 10 Opdracht 2 Opzetten registratie voor transplantatie Eilandjes van Langerhans

MIK module 10 Opdracht 2 Opzetten registratie voor transplantatie Eilandjes van Langerhans MIK module 10 Opdracht 2 Opzetten registratie voor transplantatie Eilandjes van Langerhans Groep 4: Rob van Os en Marlijne Dorrepaal Groep 8: Marjet van der Vegt en Marianne Heling Inhoudsopgave 1. Introductie

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Inleiding Wat zijn paradata en welke data voor welk gebruik. verzamelen?

Inleiding Wat zijn paradata en welke data voor welk gebruik. verzamelen? Inleiding Wat zijn paradata en welke data voor welk gebruik Ann Carton verzamelen? Discussiemiddag paradata, Nederlandstalig Platform voor Survey-Onderzoek Brussel, 11 maart 2010 Wat zijn paradata? Data»Gegevens

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands

Samenvatting Nederlands Samenvatting Nederlands 178 Samenvatting Mis het niet! Incomplete data kan waardevolle informatie bevatten In epidemiologisch onderzoek wordt veel gebruik gemaakt van vragenlijsten om data te verzamelen.

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI CVA

Werkinstructies voor de CQI CVA Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg na een CVA of beroerte te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

17/04/2013. 1. Epidemiologische studies. Children should not be treated as miniature men and women Abraham Jacobi

17/04/2013. 1. Epidemiologische studies. Children should not be treated as miniature men and women Abraham Jacobi Aanpak en interpretatie van een epidemiologische studie Aanpak en interpretatie van een epidemiologische studie Katia Verhamme, MD, PhD Epidemioloog OLV Ziekenhuis-Aalst Erasmus MC Rotterdam 20 april 2013

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Rughernia

Werkinstructies voor de CQI Rughernia Werkinstructie voor 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond rughernia te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt om

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van hartfalenzorg te meten vanuit het perspectief van patiënten met chronisch hartfalen. De vragenlijst kan

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Principe Maken van een Monte Carlo data-set populatie-parameters en standaarddeviaties standaarddeviatie van de bepaling statistische verdeling

Principe Maken van een Monte Carlo data-set populatie-parameters en standaarddeviaties standaarddeviatie van de bepaling statistische verdeling Monte Carlo simulatie In MW\Pharm versie 3.30 is een Monte Carlo simulatie-module toegevoegd. Met behulp van deze Monte Carlo procedure kan onder meer de betrouwbaarheid van de berekeningen van KinPop

Nadere informatie

Steeman HRD Assessment Centers

Steeman HRD Assessment Centers Steeman HRD Wijk bij Duurstede www.steemanhrd.com info@steemanhrd.com tel: +31 (0)6 2367 1321 Steeman Human Resource Development ondersteunt individuele medewerkers, teams en organisaties bij het formuleren,

Nadere informatie

De ziektelast aan hepatitis in Nederland feiten gebaseerd op cohortmonitoring en registratie

De ziektelast aan hepatitis in Nederland feiten gebaseerd op cohortmonitoring en registratie De ziektelast aan hepatitis in Nederland feiten gebaseerd op cohortmonitoring en registratie Joop Arends Internist-Infectioloog Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) Voorzitter van de European Study

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting

Samenvatting Samenvatting Samenvatting Samenvatting Binnen het domein van hart- en vaatziekten is een bypassoperatie de meest uitgevoerde chirurgische ingreep. Omdat bij een hartoperatie het borstbeen wordt doorgesneden en er meestal

Nadere informatie

Benchmark psychiatrie: preklinische setting

Benchmark psychiatrie: preklinische setting November 2015 Inleiding In 2012 is er vanuit de focusgroep acute psychiatrie Limburg besloten om een benchmark psychiatrie uit te voeren. Doelstelling was: de toegankelijkheid van het GGZ loket in beeld

Nadere informatie

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review. Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review. Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2 Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2 Toelichting bij de criteria voor het beoordelen van de kwaliteit van een

Nadere informatie

Surveillance van ABR. 17 sept 2015

Surveillance van ABR. 17 sept 2015 Surveillance van ABR 17 sept 2015 1 2 Advies carbapenemresistentie gedeeld met Tweede kamer dataverzameling is relatief langzaam, versnipperd niet toekomstbestendig onopgemerkte verspreiding tussen zorginstellingen

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Overzicht kwaliteitsregistraties in Nederland

Overzicht kwaliteitsregistraties in Nederland Leids Universitair Medisch Centrum MIC2016, Antwerpen 25 november 2016 Organisatie Leids Universitair Medisch Centrum Afdeling Medische Statistiek en Bioinformatica Moleculaire Epidemiologie Medische Statistiek

Nadere informatie

Computing Healthcare Quality Indicators Automatically

Computing Healthcare Quality Indicators Automatically KATHRIN DENTLER Computing Healthcare Quality Indicators Automatically Secondary Use of Patient Data and Semantic Interoperability WELK ZIEKENHUIS IS HET BESTE VOOR HEM? LEVEREN DEZE ARTSEN DE BESTE KWALITEIT

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Diabetes

Werkinstructies voor de CQI Diabetes Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van de diabetesketenzorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De nadruk van de vragenlijst ligt

Nadere informatie

Het EPD, hoe deal ik ermee? NVFG - Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde. CRA dag 25 april 2013

Het EPD, hoe deal ik ermee? NVFG - Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde. CRA dag 25 april 2013 0 Het EPD, hoe deal ik ermee? NVFG - Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde CRA dag 25 april 2013 Het EPD, hoe deal ik ermee? Moderators: Sharon Anderson Hans Martens Presentators: Robbert

Nadere informatie

Factsheets indicatoren High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenterale geneesmiddelen

Factsheets indicatoren High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenterale geneesmiddelen aan Factsheets indicatoren High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenterale geneesmiddelen Publicatienummer: 2010.1700 (Kijk op www.vmszorg.nl voor updates) Versiebeheer Wijzigingen 2009.1700

Nadere informatie

DIAGNOSTIEK. Shandra Bipat, klinisch epidemioloog Afd. Radiologie Academisch Medisch Centrum

DIAGNOSTIEK. Shandra Bipat, klinisch epidemioloog Afd. Radiologie Academisch Medisch Centrum DIAGNOSTIEK Shandra Bipat, klinisch epidemioloog Afd. Radiologie Academisch Medisch Centrum Test Evaluatie Meer aandacht voor de evaluatie van testen Snelle groei in aantal (kostbare) testen EBM: aantonen

Nadere informatie

Big Data. Gaat het iets voor de zorg betekenen? Dr N.S. Hekster 18 maart 2015. Big Data in de Zorg. 2015 IBM Corporation

Big Data. Gaat het iets voor de zorg betekenen? Dr N.S. Hekster 18 maart 2015. Big Data in de Zorg. 2015 IBM Corporation Big Data Gaat het iets voor de zorg betekenen? Dr N.S. Hekster 18 maart 2015 1 Introductie Spreker Nicky Hekster Technical Leader Healthcare & LifeSciences IBM Nederland BV Johan Huizingalaan 765 1066

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

CO2 managementplan. Max Bögl

CO2 managementplan. Max Bögl CO2 managementplan Max Bögl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Energie meetplan... 4 2.1 Planning meetmomenten... 4 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties... 5 3 Energiemanagement actieplan... 6 4 Stuurcyclus...

Nadere informatie

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen WI1: Het opstarten van het project Milestone 1 WI2: Ontwikkel een Vison WI3: Modelleer het Business Domain WI4: Creëer een Glossary WI7: Beheer wijzigingen

Nadere informatie

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Een betrouwbare HSMR berekening is alleen mogelijk als ziekenhuizen volgens dezelfde regels, dus op uniforme wijze hun opnamen in de LMR (en diens opvolger

Nadere informatie

Berry Kok. Navara Risk Advisory

Berry Kok. Navara Risk Advisory Berry Kok Navara Risk Advisory Topics Informatiebeveiliging in het nieuws Annual Benchmark on Patient Privacy & Data Security Informatiebeveiliging in de zorg Extra uitdaging: mobiel Informatiebeveiliging

Nadere informatie

FORMULIER IV voor het beoordelen van een PATIËNT-CONTROLEONDERZOEK Versie oktober 2002, geldig t/m december 2005 Evidence-Based RichtlijnOntwikkeling Formulier IV: beoordeling patiënt-controleonderzoek

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson Naam: Mevrouw S. de Vries Organisatie: Zorgverzekeraars Nederland Email: s.de.vries@zn.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

Chapter 10 Samenvatting

Chapter 10 Samenvatting Chapter 10 Samenvatting Chapter 10 De laatste jaren is de mortaliteit bij patiënten met psychotische aandoeningen gestegen terwijl deze in de algemene populatie per leeftijdscategorie is gedaald. Een belangrijke

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Nederlandse Samenvatting 195 NEDERLANDSE SAMENVATTING DEEL I Evaluatie van de huidige literatuur De stijgende incidentie van slokdarmkanker zal naar verwachting continueren in

Nadere informatie

FAQ. (1) Vragen over de vragenlijst

FAQ. (1) Vragen over de vragenlijst FAQ Overzicht vragen (1) Vragen over de vragenlijst...1 (2) Vragen over de organisatie van de meetperiode...2 Hoe en wanneer patiënten informeren?...2 Wat is de concrete timing?...2 Wanneer wordt de vragenlijst

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016

Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016 Bijlage G Werkinstructie PREM Fysiotherapie Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016 Wat is de PREM Fysiotherapie? Deze vragenlijst gaat over patiëntervaringen met fysiotherapie en is een

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016

Factsheet Indicatoren Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016 Factsheet en Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016 Registratie gestart: 2014 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Alle patienten met een degeneratieve lumbale wervelkolomaandoening die een

Nadere informatie

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op:

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op: Ziekenhuis 195 Gemaakt op: 2009-04-14 2-29 Inleiding De cijfers in dit rapport zijn gebaseerd op de records die opgenomen zijn in de landelijke database. Voor 2008 zijn 2083 aangeleverd, waarvan 5 zonder

Nadere informatie

KCE Stichting KankerRegister

KCE Stichting KankerRegister Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Centre fédéral d expertise des soins de santé Belgian Health Care Knowledge Centre KCE Stichting KankerRegister Een efficiënte samenwerking rond kwaliteit

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Online Trust. Informatie-uitwisseling Opdracht

Online Trust. Informatie-uitwisseling Opdracht Online Trust Informatie-uitwisseling Opdracht 2 2014-2015 Dit document bevat een voorstel voor de onderzoeksopdracht voor de cursus Informatie-uitwisseling van de opleiding Informatiekunde Team #71: Bluelephant

Nadere informatie

1. Aanlevering databestanden CQI Farmacie 2016

1. Aanlevering databestanden CQI Farmacie 2016 Memo Aan Meetbureaus die willen gaan meten met de CQI Farmacie voor de landelijke benchmark 2016 Afzender dr. ir. M.H. (Maarten) Batterink Datum Barneveld, 11 november 2015 Significant Thorbeckelaan 91

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

Borstvoeding bij ontslag Moeder & Kind

Borstvoeding bij ontslag Moeder & Kind Logo Quality Indicators Project Borstvoeding bij ontslag Moeder & Kind TABEL 1 INFORMATIE Naam Borstvoeding bij ontslag Domein Moeder & Kind Identificatie M&K002 Auteur Geert Van de Water Datum 4/10/2013

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013 1 Onderwerp Kwaliteitsborging Medische Technologie met Qbus en Ansur door: Hans Schop 2 Qubic Solutions Oplossingen in procesbeheer Qubic Solutions ontwikkelt vanuit

Nadere informatie

DIAGNOSTIEK. Hans Reitsma, arts-epidemioloog Afd. Klinische Epidemiologie, Biostatistiek & Bioinformatica Academisch Medisch Centrum

DIAGNOSTIEK. Hans Reitsma, arts-epidemioloog Afd. Klinische Epidemiologie, Biostatistiek & Bioinformatica Academisch Medisch Centrum DIAGNOSTIEK Hans Reitsma, arts-epidemioloog Afd. Klinische Epidemiologie, Biostatistiek & Bioinformatica Academisch Medisch Centrum Test Evaluatie Meer aandacht voor de evaluatie van testen Snelle groei

Nadere informatie

Summery. Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers

Summery. Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers ummery amenvatting Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers 207 Algemene introductie Werkgerelateerde arm-, schouder- en nekklachten zijn al eeuwen

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/43602 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Fenema, E.M. van Title: Treatment quality in times of ROM Issue Date: 2016-09-15

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Martini Ziekenhuis Groningen/Van Swieten Instituut Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo en Hengelo/ZGT Academie 2013 1 Inleiding Ter bewaking van

Nadere informatie

Intermezzo Learning analytics

Intermezzo Learning analytics Intermezzo Learning analytics CHALLENGE DAY 2017 Lianne van Elk Project Flexibele en Persoonlijke Leeromgeving Learning analytics in het onderwijs Kunnen we data ook voor de verbetering van het onderwijs

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren Werkinstructies voor de Kinderen en Jongeren 1. De vragenlijsten Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond revalidatie te meten vanuit het perspectief van de jonge patiënt. Het

Nadere informatie

Take-home toets: Kwalitatief onderzoek

Take-home toets: Kwalitatief onderzoek vrijdag 18 januari 2013 Take-home toets: Kwalitatief onderzoek Naam: Lisa de Wit Studentnummer: 500645721 Klas: LV12-2G1 Vak: Kwalitatief onderzoek Docent: Marjoke Hoekstra 1 Inleiding Voor het vak: Kwalitatief

Nadere informatie

PROM-toolbox. Wat weten we uit de literatuur over de toepassing van PROMs?

PROM-toolbox. Wat weten we uit de literatuur over de toepassing van PROMs? https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/paginas/prom-toolbox.aspx PROM-toolbox Tools voor de selectie en toepassing van PROMs in de gezondheidszorg Wat weten we uit de literatuur over de toepassing van PROMs?

Nadere informatie

Samenvatting. ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012

Samenvatting. ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012 Samenvatting ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012 Coordinator: DTV Consultants, Mr. Willem Buijs, PO Box 3559, 4800 DN, Breda Tel: +31 76 513 66 00 ENERQI@dtvconsultants.nl Start van het

Nadere informatie

WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID

WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID UZ Leuven vindt het belangrijk om de verwachtingen van u als patiënt of familie te kennen. Zo kunnen we werken aan voortdurende verbetering van onze patiëntenzorg. Sinds eind

Nadere informatie

Resultaten op tafel voor longkanker

Resultaten op tafel voor longkanker 17 maart 2017 Resultaten op tafel voor longkanker Franz Schramel Jos Kroon DISCLOSURE: SPREKERS BELANGEN Sprekers hebben voor deze bijeenkomst geen (potentiële) belangenverstrengeling met (commerciële)

Nadere informatie

CO 2 managementplan. 1 Inleiding

CO 2 managementplan. 1 Inleiding CO 2 managementplan Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Energie meetplan... 4 1.2 Planning meetmomenten... 4 1.3 Cofely Zuid Nederland... 4 Scope 1 emissies... 4 Scope 2 emissies... 4 1.4 Project Renovatie gemaal

Nadere informatie

SPSS Introductiecursus. Sanne Hoeks Mattie Lenzen

SPSS Introductiecursus. Sanne Hoeks Mattie Lenzen SPSS Introductiecursus Sanne Hoeks Mattie Lenzen Statistiek, waarom? Doel van het onderzoek om nieuwe feiten van de werkelijkheid vast te stellen door middel van systematisch onderzoek en empirische verzamelen

Nadere informatie

Procesevaluatie Regionale Traumaregistratie

Procesevaluatie Regionale Traumaregistratie Procesevaluatie Regionale Traumaregistratie Danique Hesselink 21-08-2014 1 PROCESEVALUATIE REGIONALE TRAUMAREGISTRATIE INLEIDING Traumaregistratie is verplicht voor ieder ziekenhuis in Nederland. Traumapatiënten

Nadere informatie

Samenvatting Beloop van beperkingen in activiteiten bij oudere patiënten met artrose van heup of knie

Samenvatting Beloop van beperkingen in activiteiten bij oudere patiënten met artrose van heup of knie Beloop van beperkingen in activiteiten bij oudere patiënten met artrose van heup of knie Zoals beschreven in hoofdstuk 1, is artrose een chronische ziekte die vaak voorkomt bij ouderen en in het bijzonder

Nadere informatie

VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE

VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE Drs. Willemke Stilma Docent verpleegkunde HvA Mede met dank aan dr. Anne Eskes 1 INHOUD 5 stappen EBP Formuleren van een klinische vraagstelling PICO Zoekstrategie

Nadere informatie

PRIVACYBELEID VAN igro

PRIVACYBELEID VAN igro PRIVACYBELEID VAN igro Individual Growth Response Optimization (igro) is een online hulpmiddel dat is ontwikkeld door en namens Pfizer Inc. voor gebruik door endocrinologische afdelingen van ziekenhuizen

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

Veel vrouwen gebruiken medicijnen tijdens hun zwangerschap. Van veel van deze medicijnen zijn de mogelijke teratogene effecten vaak nog niet goed beke

Veel vrouwen gebruiken medicijnen tijdens hun zwangerschap. Van veel van deze medicijnen zijn de mogelijke teratogene effecten vaak nog niet goed beke 107 Veel vrouwen gebruiken medicijnen tijdens hun zwangerschap. Van veel van deze medicijnen zijn de mogelijke teratogene effecten vaak nog niet goed bekend. Onderzoek naar welke medicijnen gebruikt worden

Nadere informatie

5-jaars Follow-up van de FAME studie

5-jaars Follow-up van de FAME studie 5-jaars Follow-up van de FAME studie WCN Congres 2015, Amsterdam 20-11-2015 Drs. L.X. van Nunen namens de FAME studiegroep Potential conflicts of interest Ik, Lokien X. van Nunen, heb GEEN conflicts of

Nadere informatie

Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012

Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012 Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012 Miletus Doelstelling Stichting die voor zorgverzekeraars valide informatie

Nadere informatie

VBHC; niet te lang over nadenken

VBHC; niet te lang over nadenken 17 maart 2017 VBHC; niet te lang over nadenken Annemarie Haverhals DISCLOSURE: SPREKERS BELANGEN Sprekers hebben voor deze bijeenkomst geen (potentiële) belangenverstrengeling met (commerciële) bedrijven

Nadere informatie

Gestructureerd registreren

Gestructureerd registreren Gestructureerd registreren Workshop Health One Day 2015 Nicolas Delvaux Huisarts Lissewege, Onderzoeker ACHG Wat moet een modern EMD kunnen? Wat is een EMD? p Kern: n Bewaarplaats voor patiëntengegevens

Nadere informatie

Water naar de zee dragen bij in- en uitdiensttreding

Water naar de zee dragen bij in- en uitdiensttreding Water naar de zee dragen bij in- en uitdiensttreding Als het aantal in- en uitdiensttredingen toeneemt zonder dat iemand daar slecht van slaapt. Peter Herku Herku Lean Six Sigma Centre Werkend Nederland

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits)

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Algemeen Naam umc Projectleider + email Programmalijn Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Tobias Bonten; t.n.bonten@lumc.nl

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) 2016

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) 2016 Factsheet en Bariatrische chirurgie (DATO) 2016 Start registratie: 2014 Inclusiecriteria Inclusie De patiënten die geregistreerd dienen te worden zijn die patiënten die een chirurgische interventie ondergaan

Nadere informatie

De rol van de Contract Research Organisatie (CRO) Klinisch onderzoek

De rol van de Contract Research Organisatie (CRO) Klinisch onderzoek De rol van de Contract Research Organisatie (CRO) in klinisch geneesmiddelenonderzoek Klinisch onderzoek Inhoud Aanleiding CRO project Methode en resultaten» Werkwijze en resultaten foto van het veld vragenlijst»

Nadere informatie