CO2 managementplan. Max Bögl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO2 managementplan. Max Bögl"

Transcriptie

1 CO2 managementplan Max Bögl

2 Inhoud 1 Inleiding Energie meetplan Planning meetmomenten Vergelijking met vergelijkbare organisaties Energiemanagement actieplan Stuurcyclus TVB Matrix Kwaliteitsmanagementplan Informatiemanagement De organisatie moet de volgende procedures opstellen en onderhouden: De informatiemanagement procedures moeten tenminste bevatten: Documentbeheer... 11

3 1 Inleiding Het CO2 managementplan bevat een aantal vaste onderdelen voor het up-to-date houden van het CO2 managementsysteem. Het plan is opgezet om te zorgen dat het gehele CO2 reductiesysteem voldoet aan de eisen van ISO50001, ISO en dat gedurende het jaar continue verbetering plaats vindt.

4 2 Energie meetplan 2.1 Planning meetmomenten Voor het meten van de verschillende energiestromen is een plan opgesteld. In de onderstaande tabel is te zien wanneer energiefactoren gemeten worden, door wie en waar de informatie verkregen kan worden. Emissiebron Gegevens (eenheid) Bron Verantwoordelijke Brandstof leaseautos Verbruik brandstof per Leasevisie Sjonnie Baars soort (l) Businesslease Kilometers privéauto s Transport Bedrijfsmiddelen Zakelijke km s per brandstoftype diesel / benzine / lpg (km) Transportbewegingen t.b.v. projecten in NL (tonxkm) Verbruik projecten per brandstoftype diesel / benzine / lpg (l) Alphabetlease Administratie Afdeling TuG (Max Bögl) Administratie Sjonnie Baars Sjonnie Baars Sjonnie Baars Koudemiddel Verbruik kantoor (l) Burginvest Sjonnie Baars Verbruik projecten (l) Projectleiders Sjonnie Baars Stadswarmte Verbruik kantoor (GJ) Burginvest Sjonnie Baars Gas Verbruik projecten (per Projectadministratie Sjonnie Baars type bij voorkeur in m3) Electra (groen / grijs) Verbruik kantoor (kwh) Burginvest Sjonnie Baars Verbruik projecten (kwh) Projectadministratie Sjonnie Baars Vliegreizen Zakelijke vliegreizen Administratie Sjonnie Baars 0-700km (km) km (km) Administratie Sjonnie Baars 2500+km (km) Administratie Sjonnie Baars

5 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties De resultaten van Max Bögl zijn vergeleken met andere ingenieurs-/adviesbureau in de branche. In de vergelijking is onderscheid gemaakt tussen de grootte van de aannemers. De gebruikte cijfers komen van de websites van de diverse bedrijven. ton CO2 / FTE Groot Martens en Van Oord 80 BAM 11,6 Heijmans 6,7 Midden Homij 4,5 Van Gelder 12,2 Marconi Oranje BV 11,21 Pothuizen 16,1 Klein AssetRail 5,8 Cnossen Infra 10,6 MAX BÖGL 49,8

6 3 Energiemanagement actieplan Dit beknopte hoofdstuk heeft als doel om aan te tonen dat Max Bögl aan alle onderdelen uit NEN50001 voldoet. Zie onderstaand de tekst in het rood Uitvoeren van een energie review (directiebeoordeling) a) Het energieverbruik en de gebruikte energiefactoren moeten gebaseerd zijn op metingen of andere data. Zie documentatie 3.A.1_1 Emissie inventaris + energie audit en hoofdstuk 2 CO2 managementplan b) Significant energieverbruik, in het bijzonder significante veranderingen, moeten in beeld worden gebracht. Zie paragraaf 6.7 van het document 3.A.1_2 Emissie inventaris rapport c) Een inschatting van het verwachte energieverbruik van de komende periode. Zie paragraaf 6.6 van het document 3.A.1_3 Emissie inventaris rapport d) Het identificeren van alle personen die werken voor de organisatie wiens acties kunnen leiden tot significante veranderingen in het energieverbruik. Zie paragraaf 6.5 van het document 3.A.1_3 Emissie inventaris rapport e) Identificatie van mogelijkheden om energie te besparen en het bepalen van de prioriteiten. Zie document 1.B.1_1 Onderzoek naar mogelijkheden energie reductie en 4.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen Opstellen van referentiekader a) Basisjaar is Vaststellen van performance indicatoren voor monitoren (meten KPI s) a) Beschrijven van de handelingen. Zie 5.B review co2 reductiedoelstellingen Energie doelstellingen, doelen en programma s a) Het aanwijzen van verantwoordelijkheden. Zie hoofdstuk 5 van het CO2 managementplan b) De middelen en het tijdspad voor het behalen van de verschillende doelen. Zie 4.B.1 CO2 reductiedoelstellingen Monitoring, meten en analyseren a) De organisatie maakt en beschrijft de bewaking en de eisen om de gestelde doelen te behalen. Er moet een energie meetplan worden geschreven en geïmplementeerd. Zie hoofdstuk 2 van het CO2 managementplan en 4.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen b) De organisatie moet er voor zorgen dat het energieverbruik en bijbehorende energiefactoren op vooraf bepaalde momenten wordt gemeten en gedocumenteerd. Zie hoofdstuk 2 van het CO2 managementplan en 3.A.1_2 Emissie inventaris energie audit c) De organisatie moet ervoor zorgen dat juistheid en herhaalbaarheid van de meetmethode die is gebruikt past bij de taak. Zie 3.A.1_2 emissie inventaris energie audit

7 d) De organisatie moet de relatie tussen het energieverbruik en de energiefactoren aangeven. En zal op vooraf bepaalde momenten de werkelijke situatie toetsen met de verwachte situatie. Zie hoofdstuk 2 van het CO2managementplan, 3.A.1_3 Emissie inventarisrapport en 3.A.1_2 Emissie inventaris energie audit e) De organisatie moet alle significante afwijking van het verwachte energieverbruik documenteren, inclusief de mogelijke oorzaken. Zie paragraaf A.1_3 emissie inventarisrapport f) De relatie tussen het energieverbruik en de energie factoren moeten op vooraf bepaald tijdstip worden beoordeeld en waar nodig aangepast. Zie 3.A.1_2 Emissie-inventaris energie audit g) De organisatie moet zijn energieverbruik, waar mogelijk, vergelijken met andere, gelijksoortige, organisaties. Zie hoofdstuk 2 van het CO2 managementplan Afwijkingen, verbeteringsacties en preventieve maatregelen. a) De organisatie moet afwijkingen identificeren en binnen een vooraf gestelde tijdslijn verbeteringsacties uitvoeren. De organisatie moet alle relevante documentatie bewaren rekening houdend met de wettelijke termijn. Zie document 2.A.2_1 Review CO 2 reductiesysteem en 5.B Review CO2 reductiedoelstellingen

8 4 Stuurcyclus - Opstellen CO 2 -footprint - Uitvoeren maatregelen - Deelnemen CO 2 -reductie initiatief - Uitvoeren acties beheer - Communiceren footprint + doelstellingen - CO 2 reductiebeleid - CO 2 reductiedoelstellingen - Energie meetplan - CO 2 -Prestatieladder eisen niveau 3 - Bespreken binnen management - Bepalen corrigerende maatregelen - CO 2 -reductiemaatregelen bijstellen - Uitvoeren review CO 2 - reductiedoelstellingen - Uitvoeren review CO 2 -reductiesysteem - Uitvoeren interne audit

9 5 TVB Matrix Functionaris Taak Verantwoordelijk voor Bevoegd tot Directie Uitvoeren review CO2 reductiesysteem Voldoen aan eisen SKAO (CO2 Prestatieladder) Versturen van nieuwsberichten Deelname aan sectorinitiatieven Goedkeuren interne en externe communicatie Voldoende commitment Accorderen van doelstellingen Accorderen van emissie inventaris Bedrijfsleiding Projectleiding Implementatie energie meetplan Realiseren CO2-reductie doelstellingen CO2 Verantwoordelijke Bijhouden website Opstellen CO2-Footprint Bijhouden website Interne nieuwsbrief Opstellen emissie inventaris rapport Externe communicatie Uitvoeren onderzoek naar energiereductie Up-to-date houden energiemeetplan CO2 Team Nieuwsberichten aanleveren Bepalen CO2 reductiedoelstellingen Bepalen CO2 reductiemaatregelen Uitvoeren energieaudit Verzamelen gegevens emissieinventarisatie

10 6 Kwaliteitsmanagementplan Dit document is opgesteld om aan te tonen dat Max Bögl, ter zake van CO 2 reductie, over een kwaliteitsmanagementplan beschikt conform hoofdstuk 6.1 van ISO Het interne projectteam CO 2 reductie heeft in samenspraak met Max Bögl besloten om hiervoor geen separaat plan op te stellen. Max Bögl beschikt namelijk over de nodige procedures en documenten waarmee alle eisen uit hoofdstuk 6.1 van ISO14064 getackeld worden. Deze procedures en documenten zijn onderdeel van het CO 2 reductie systeem van Max Bögl. Dit systeem is onderdeel van het managementsysteem van Max Bögl, waarmee wordt geborgd dat het geïmplementeerd binnen de organisatie is. Documenten en procedures uit het CO 2 reductiesysteem van Max Bögl die betrekking hebben op kwaliteits/informatiemanagement zijn: 3.A.1_3 Emissie inventaris rapport 5.B.1_1 Review CO2 reductiedoelstellingen 3.B.2_1 CO2 managementplan, hfst 5 TVB Matrix 3.B.2_1 CO2 managementplan, hfst, 2 Energie meetplan 3.A.1_2 Emissie inventaris, incl. energie audit 3.B.2_1 CO2 managementplan, hfst 4 PDCA cyclus CO2 reductie Om specifiek aan te geven met welke documenten aan de eisen van hoofdstuk 6.1 uit ISO14064 wordt voldaan, worden onderstaand deze letterlijke eisen opgesomd. Pers eis staat aangeven welk document uit het CO 2 reductiesysteem van Max Bögl hier aan voldoet Informatiemanagement De organisatie moet de volgende procedures opstellen en onderhouden: a. Garanderen dat het informatiemanagement voldoet aan de eisen van ISO14064 Zie het emissie inventaris rapport (document: 3.A.1_3 Emissie inventaris rapport) b. Garanderen dat het consistent is met de principes van het GHG protocol Zie het emissie inventaris rapport (document: 3.A.1_3 Emissie inventaris rapport) c. Regelmatig de compleetheid van de emissie inventaris controleren. Twee keer per jaar wordt de compleetheid van de emissie-inventaris gecheckt. Zie review CO 2 reductiesysteem (document: 5.B.1_1 Review CO2 reductiedoelstellingen en 3.A.1_2 Emissie inventaris, incl. energie audit) d. Identificeer fouten en missende aspecten en, zie c e. Documenteer en archiveer relevante emissie gegevens, ook informatie over management activiteiten. Max Bögl documenteert alle relevante emissie gegevens op de digitale projectschijf van het team dat zich bezighoudt met CO 2 footprint en CO 2 reductie De informatiemanagement procedures moeten tenminste bevatten: a. De identificatie en beoordeling van de verantwoordelijkheden en de eigenaar van deze verantwoordelijkheden. Zie taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden matrix (document: 3.B.2_1 CO2 managementplan, hfst 5 TVB Matrix) b. Het identificeren, implementeren en beoordelen van geschikte training voor medewerkers van het projectteam. Zie review CO 2 reductiesysteem (document: 5.B.1_1 Review CO2 reductiedoelstellingen) c. Het identificeren en beoordelen van de organizational boundaries Zie document: Organizational boundary als bijlage bij het handboek CO 2 reductie d. Het identificeren en beoordelen van de CO 2 -emissie bronnen en afvoerplekken. Zie het emissie inventaris rapport (document: document: 3.A.1_3 Emissie inventaris rapport) en review CO 2 reductiesysteem (document: 5.B.1_1 Review CO2 reductiedoelstellingen)

11 e. Het selecteren en beoordelen van rekenmethodes voor het berekenen van de emissie inventaris. Zie het emissie inventaris rapport (document: 3.A.1_3 Emissie inventaris rapport) f. Een beoordeling van de gebruikte rekenmethode. Zie het emissie inventaris rapport (document: 3.A.1_3 Emissie inventaris rapport) g. Het gebruik, onderhoud en kallibratie van meetaparatuur (indien van toepassing) Zie het emissie inventaris rapport (document: 3.A.1_3 Emissie inventaris rapport) h. Het ontwikkelen en onderhouden van een systeem om data te verzamelen Zie het energie meetplan (document: 3.B.2_1 CO2 managementplan, hfst, 2 Energie meetplan) i. Regelmatige controles op accuratie van de berekening Max Bögl reviewed twee maal per jaar het gehele CO 2 reductiesysteem. Onderdeel hier van is het uitvoeren van controle op de (accuratie van de) emissie berekening. Zie review CO 2 reductiesysteem (document: 5.B.1_1 Review CO2 reductiedoelstellingen) j. Periodieke interne audits en technische beoordelingen. Zie het format energie audit (document 3.A.1_2 Emissie inventaris, incl. energie audit) k. Een periodieke beoordeling van de mogelijkheden om het informatie management te verbeteren. Zie review CO 2 reductiesysteem (document: 5.B.1_1 Review CO2 reductiedoelstellingen) Documentbeheer De organisatie moet een procedure opstellen om de documentatie te beheren en te archiveren. De organisatie zal de documentatie beheren en onderhouden als onderbouwing van de ontwikkeling en onderhoud van de emissie inventaris zodat dit ook geverifieerd kan worden. De documentatie, op papier of digitaal, zal worden behandeld volgens het door de organisatie opgezette informatiemanagement. Twee maal per jaar stelt Max Bögl haar emissie inventaris op. Tevens beschikken zij over een procedure om het CO 2 reductie systeem -met inbegrip van beleid, doelstellingen, TVB s en emissie inventaris- continu te verbeteren. Zie hiervoor het CO2 managementplan.

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

1 Inleiding 1. 2 Invalshoek A: Inzicht 2 2.1. Footprintberekening 2. 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) 2

1 Inleiding 1. 2 Invalshoek A: Inzicht 2 2.1. Footprintberekening 2. 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Invalshoek A: Inzicht 2 2.1. Footprintberekening 2 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) 2 2.3. Overige bevindingen 3 2.4. Corrigerende maatregelen 3 3 Invalshoek

Nadere informatie

Interne Audit 10-04-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit 10-04-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit 10-04-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementplan

Kwaliteitsmanagementplan Kwaliteitsmanagementplan Datum 27 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2.1 Verantwoordelijkheden 6 2.2 Documentatiesysteem en archief 6 3. Methodiek voor de emissie

Nadere informatie

Interne audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne audit CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder Energie Management Systeem Handboek energiemanagement CO 2 -Prestatieladder mei 2015 Inhoudsopgave 1. Doel, inhoud, structuur energiemanagement... 3 2. Termen en definities... 4 3. De organisatie... 5

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnMA2012 12.01 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

[3.B.2_2 Energie management actieplan]

[3.B.2_2 Energie management actieplan] 2012 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_2 Energie management actieplan] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_2 Energie management actieplan 1. ALGEMENE EISEN... 3 1.1 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM...

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V.

ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. Projectgegevens Opsteller B. Ketelaars Versie 2013-2 Status Definitief Naam Datum Paraaf CO2 Verantwoordelijke B. Ketelaars 01-09-2013 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energiemeetplan 2015-2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Vestiging Capelle aan den IJssel 5 4 Beheersing doelstellingen

Nadere informatie