Nieuwsbrief voor Beleggers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief voor Beleggers"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief voor Beleggers Jaargang 11, nummer 1 april 2009 AANDACHT VOOR. Het Finles Liquid Macro Fund. Op 31 maart 2009 lanceerden wij dit fonds. In de huidige marktomstandigheden zien wij dat macro-economische ontwikkelingen meer en meer de richting van de beurzen bepalen. Zelfs goed presterende bedrijven met gezonde balansen verloren tientallen procenten in de afgelopen periode. Waarderingen van bedrijven bleken van secundair belang. Het beleid van overheden en centrale banken was van veel groter belang. Dit is precies waar het Finles Liquid Macro Fund zich op gaat richten; het identificeren van macro economische trends en hierin beleggen, zowel long als short. Overigens beperken wij ons zeker niet tot alleen de aandelenmarkten. In tegendeel, het fonds heeft de vrijheid te beleggen in aandelen, obligaties, grondstoffen en valuta s. Wat biedt het u? Het Finles Liquid Macro Fund streeft naar een volatiliteit die lager is dan 10%. Daarnaast bieden wij u een beleggingsfonds dat anders is dan de meeste beleggingsfondsen. Het fonds zal zowel long als short gaan en kan in vrijwel alle beleggingscategorieën beleggen. Wij bieden u dus een fonds waarin verschillende beleggingsthema s samenkomen. In onze ogen kan dit een interessante aanvulling zijn op uw huidige beleggingsportefeuille. Meer informatie vindt u ook op pagina 9 van deze Nieuwsbrief voor Beleggers. Interesse? U kunt al beleggen in het Finles Liquid Macro Fund vanaf ,-. Het fonds heeft een dagelijkse koers en verhandelbaarheid en kent geen aan en verkoopkosten en geen performance fee. Het fonds kent alleen een vaste management fee van 1,2%. Hiermee is het Finles Liquid Macro Fund het Finles fonds met de laagste kostenstructuur. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar het prospectus en de financiële bijsluiter. Deze kunt u op onze website downloaden. Is de crisis eindelijk voorbij, deel IV en slot Veel mensen hopen dat we in maart het dieptepunt van de aandelenmarkten hebben gezien. Helaas moeten we vaststellen dat de crisis niet voorbij is en dat het nog vele jaren zal duren voordat alle schade die aan de economie is toegebracht, hersteld zal zijn. De banken zijn nog niet uit de problemen. Dit jaar zullen overheden nog veel moeten bijspringen. Zo is er bijvoorbeeld 4,9 biljoen USD uitgeleend aan opkomende landen, waaronder Oost Europa. 75% hiervan is uitgeleend door West Europese banken. Dit is een groot probleem dat opgelost moet worden. Wat begon als een kredietcrisis en bankencrisis is ondertussen uitgegroeid tot een stevige wereldwijde economische crisis. In de Verenigde Staten zijn de laatste 12 maanden meer dan 5 miljoen mensen hun baan kwijtgeraakt. In China zijn duizenden fabrieken gesloten. De ellende wereldwijd is enorm. In die zin lijkt Nederland vooralsnog redelijk weg te komen. Er zijn sinds kort echter ook enige positieve macro economische signalen. Het interbancaire geldverkeer begint te verbeteren. De rente is overal ter wereld fors verlaagd. Overheden wereldwijd stimuleren op vele manieren direct en indirect de economie. Deze maatregelen zullen beslist een positief effect krijgen. In Azië ziet het er beter uit dan in de rest van de wereld. De banken zijn gezonder, bedrijven hebben betere financiële posities en ook particulieren hebben meer spaargeld. Mijn verwachting is dat in Azië het herstel het snelst zichtbaar zal zijn. Hiervan kan ons Finles Lotus Fonds profiteren. Zoals ik eerder in deze column heb geschreven, biedt het Lotus Fonds binnen de Finles beleggingsfondsen, naast het grootste risico ook de grootste kans op hoog rendement. Zeker nu.

2 FINANCIËLE MARKTEN In het eerste kwartaal van 2009 zette de trend van 2008 door. Wederom daalden vrijwel overal de koersen. De meeste westerse beurzen sloten het kwartaal af met een verlies van 10% of meer. Het verlies was gedurende het kwartaal zelfs nog veel groter. Op 9 maart stond de MSCI World op een verlies van 22%. Sinds die tijd zijn de aandelenbeurzen aan een indrukwekkende opmars bezig. Deze zette in april door en op het moment van schrijven staan we ruim 20% boven de laagste stand van 9 maart. Dit zorgt er volgens de optimisten zelfs voor dat we de bodem hebben gezien. De pessimisten beschouwen dit als een traditionele bear-market rally. Beurzen gaan nooit in een rechte lijn omhoog of naar beneden. Op sommige momenten moet de beurs op adem komen. Dan is het optimisme of het negativisme te ver doorgeslagen en dient er een nieuw evenwicht te ontstaan. Alles draait immers om vraag en aanbod. Koersen stijgen alleen bij meer vraag dan aanbod en dalen bij minder vraag dan aanbod. In de periode tot en met 9 maart was het sentiment uiterst negatief. Dit was niet verwonderlijk gezien de economische data die werden gepubliceerd. Het werd voor iedereen duidelijk dat we in de zwaarste recessie verkeren sinds de jaren 30. De markt veerde echter op na een memo van de CEO van Citigroup aan zijn personeel. Hierin schreef hij dat de eerste twee maanden van 2009 winstgevend waren. Dit was het eerste positieve nieuws sinds lange tijd en de markt greep dit met Rendement diverse markten in lokale valuta Q MSCI Wereld aandelenindex -10,6% -40,1% MSCI Europa aandelenindex -11,4% -47,2% MSCI Azië aandelenindex -9,1% -44,9% MSCI Opkomende landen aandelenindex 3,7% -47,3% S&P ,7% -38,5% Nikkei 225-8,5% -42,1% AEX -11,8% -52,3% HFRX Wereldwijde Hedge Fund Index 1,3% -23,1% JP Morgan Wereldwijde obligatie-index -0,3% 9,2% EUR/USD (positief percentage is sterkere euro) -5,2% -4,3% CRB (Grondstoffenindex) -4,0% -36,0% beide handen aan. Financiële waarden sloten de maand maart met enorme koerswinsten af. Zo behaalden de aandelen Citigroup en Bank of America een winst van respectievelijk 110% en 88% in maart. Een indrukkenwekkend resultaat maar beide aandelen staan nog steeds 90% en 80% onder hun hoogste koers ooit. Daarnaast waren de verwachtingen ten aanzien van de G-20 top laag. Uiteindelijk bleken de resultaten mee te vallen. Voor het eerst sinds lange tijd traden de belangrijkste landen echt gezamenlijk op en zijn ze er van doordrongen dat alleen een gezamenlijke aanpak het tij kan keren. Zo werd er bijvoorbeeld 1 biljoen (1000 miljard) US dollar aan het IMF beschikbaar gesteld om de economische neergang te bestrijden. Ook werd overeengekomen om geen protectionistische handelsmaatregelen te treffen. Dit waren allemaal positieve verrassingen en zorgden voor meer optimisme op de beurs. De vraag blijft echter of dit een tijdelijke opleving is, of dat we daadwerkelijk de bodem gezien hebben. Onze mening is dat dit een traditionele bear-market rally is. Wij verwachten echter wel dat deze rally nog enige tijd kan aanhouden. Met enige tijd bedoelen wij enkele weken en mogelijk zelfs een paar maanden. Voor de wat langere termijn zijn we minder positief. Dit heeft een aantal redenen. De voornaamste reden is dat de waarderingen van aandelen nog niet laag genoeg zijn. In de huidige roerige marktomstandigheden is het goed om af en toe achterover te leunen en de huidige gebeurtenissen in historisch perspectief te plaatsen. Momenteel lezen wij vaak dat aandelen goedkoop zijn omdat ze in de afgelopen periode zo hard in koers onderuit zijn gegaan. Dit maakt ze nu aantrekkelijk. Wanneer over goedkoop gesproken wordt, heeft men het over koers-winstverhoudingen (k/w) van

3 Bron: Clarium Capital Management aandelen. De k/w verhouding geeft weer hoeveel keer de winst van een bedrijf op de beurs wordt betaald door beleggers. Bovenstaande figuur geeft de k/w verhouding weer (p/e = k/w) voor de S&P500 (de 500 grootste Amerikaanse bedrijven) sinds Het is echter geen momentopname maar een 10-jaars rollend gemiddelde gecorrigeerd voor inflatie. Deze methode werd voor het eerst beschreven door Benjamin Graham en David Dodd in hun boek Security Analysis in Zij worden als de grondleggers van value investing gezien. De licht gekleurde staven in de grafiek geven periodes van liquiditeitsgroei weer. Deze worden gekarakteriseerd door stabiele prijzen, sterke krediet en/of geldgroei. De donkere staven geven periode van liquiditeitskrimp weer. Deze periode kenmerkt zich door sterke inflatie of deflatie of sterke krimp van krediet. Zowel positieve als negatieve liquiditeitsgroei wordt alleen weergegeven als het een periode van 2 jaar of meer omvat. Uit de grafiek valt op te maken dat de gemiddelde k/w verhouding van de S&P500 16,3 is. De gemiddelde k/w verhouding gedurende liquiditeitsgroei is 19,1 en de gemiddelde k/w verhouding gedurende liquiditeitskrimp is 11,1. Op basis van de winstcijfers van de S&P per december 2008 betekent dit een stand van de S&P500 van respectievelijk 945, 1105 en 640. Op dit moment, half april, staat de S&P500 rond de 840. Het laagste punt van de S&P500 was 666. Dit komt aardig overheen met de gemiddelde k/w verhouding in periodes van liquiditeitskrimp. Markten hebben echter de neiging om door te schieten, zowel naar boven als naar beneden. Dit blijkt ook duidelijk uit de figuur. De laagste k/w verhouding lag in het verleden tussen de 4,8 en 8,5 gedurende periodes van liquiditeitskrimp. Dit betekent een S&P500 van tussen de 278 en 491. Vanuit dit oogpunt hebben we nog een lange weg naar beneden te gaan. Of het ook zover gaat komen, valt uiteraard te bezien. Overheden en Centrale Banken zijn zich er steeds meer van bewust dat alles uit de kast getrokken moet worden om het financiële systeem draaiende te houden. Daarnaast bestrijden zij uit alle macht deflatie. Duizenden miljarden worden het financiële systeem ingepompt om de waardedaling van goederen tegen te gaan. Of dit gaat lukken is moeilijk te voorspellen. De huidige reddingsmaatregelen zijn uniek en zullen aan de geschiedenisboeken worden toegevoegd. De figuur geeft aan waar we zitten in de cyclus. Aandelen zijn historisch gezien niet goedkoop. Zeker niet wanneer men rekening houdt met het feit dat de markten in de laatste periode van liquiditeitsgroei sterk naar boven zijn doorgeschoten. Op basis hiervan is een scherpe daling naar zeer lage k/w verhoudingen niet onwaarschijnlijk. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de tijdschaal in deze grafiek bijzonder groot is. De sterke stijging op de beurzen in de periode had men volledig gemist als men puur en alleen naar dit plaatje had gekeken. Men moet dit echt zien als een zeer lange termijn ontwikkeling. Zo zien wij het ook. Wij zijn ons bewust van deze trend maar weten ook dat er andere factoren zijn die markten lange tijd in hun greep kunnen hebben. Het zorgt er echter wel voor dat wij terughoudend blijven voor aandelen op de lange termijn. Wij behoren zeker niet tot het kamp van optimisten die beweren dat de bodem is bereikt. In tegendeel, wij zijn eerder aanhanger van het andere kamp. Dit zorgt ervoor dat wij in onze fondsen een defensief beleggingsbeleid volgen en relatief grote cashposities hebben. In onze ogen is dat op dit moment de verstandigste keuze.

4 FINLES COLLECTIEF BEHEER FONDS (FCBF) Het FCBF sloot het eerste kwartaal van 2009 af met een verlies van 4,1%. De benchmark (2/3 wereldwijde aandelen en 1/3 Nederlandse staatsobligaties) sloot het eerste kwartaal af met een verlies van 3,6%. Het FCBF heeft sinds de hoogste koers eind oktober 2007 (gemeten op maandelijkse basis) 23,6% verloren. Dit is uiteraard substantieel maar in het licht van de algehele markten beperkt. Zo verloor de AEX meer dan 60% sinds de hoogste stand in de zomer van Het verlies van het FCBF in het eerste kwartaal van 2009 werd breed gedragen binnen de portefeuille van het FCBF. Enige echt negatieve uitschieter was een long/ short aandelenmanager gericht op Azië. Dit fonds belegt met een kwantitatief model in Aziatische aandelen. In het eerste kwartaal van 2009 verloor dit fonds 25%. Dit was een teleurstellend resultaat. Het was beduidend slechter dan het resultaat van de Aziatische beurzen. Wij zijn ons er echter volledig van bewust dat dit fonds dergelijke verliezen kan hebben. Daartegenover staat namelijk dat het fonds ook bijzonder goede rendement kan behalen. Zo behaalde dit fonds een rendement van 67% in 2007 terwijl de MSCI Far East in dat jaar een verlies van 2% noteerde. Positieve uitschieters waren er ook binnen de portefeuille van het FCBF. Zo behaalde onze positie in een goudaandelenfonds een rendement van ruim 12% in het eerste kwartaal. Goudaandelen presteerden geruime tijd minder goed dan de goudprijs maar deze trend draaide in het eerste kwartaal. Wij blijven voor de lange termijn positief op goudaandelen. De portefeuille van het FCBF is in het eerste kwartaal nauwelijks gewijzigd. Begin januari is alleen de positie in Ishares Japan verkocht. Deze positie is om een tweetal redenen verkocht. De eerste en voornaamste reden was dat wij het long only aandelendeel van het FCBF wilden terugbrengen om het risico van het FCBF te verlagen. De markten kenden eind 2008 een goede periode en wij besloten deze positie begin 2009 in een stijgende markt te verkopen. De twee reden was dat onze zorgen over de economische ontwikkeling van Japan met de dag groter werden. Het US dollarrisico in de portefeuille van het FCBF werd in het eerste kwartaal van 2009 volledig afgedekt. Wij zien geen aanleiding om dit te wijzigen. Rendement FCBF Koers per ,73 Fondsvermogen Sinds start FCBF ( ) + 268,8% 2009 ( t/m ) - 4,1% ,0% ,5% Laatste 12 mnd ( t/m ) - 19,6% Laatste 36 mnd (gemiddeld jaarlijks resultaat, periode t/m ) -4,5% Volatiliteit (Risico) laatste 36 maanden 6,5% Morningstar-rating 81,2mn

5 FINLES EUROPEAN SELECTOR FONDS (FESF ESF) Het FESF sloot het eerste kwartaal van 2009 (inclusief meest recente schatting van het rendement in maart) af met een verlies van 5,4%. De benchmark (MSCI Europe) RENDEMENT FESF INCLUSIEF LAATSTE SCHATTING Maart - 0,6% 2009 (t/m ) - 5,4% noteerde een verlies van 11,4% in het eerste kwartaal. De hoogste koers van het FESF was op 1 augustus Sinds die datum heeft het FESF een verlies van 37% geleden. Dit is uiteraard substantieel en teleurstellend. Wanneer men dit resultaat echter vergelijkt met het rendement van de aandelenmarkten blijkt dat het verlies relatief beperkt is. De MSCI Europe verloor 57% en de AEX zelfs meer dan 60% sinds het bereiken van de hoogste koers. Het verlies van het FESF in het eerste kwartaal werd vooral veroorzaakt door een Asset Backed Lending (ABL) Fonds gericht op Rusland. Dit fonds verloor in het eerste kwartaal bijna 18%. Het fonds verstrekt leningen aan Russische bedrijven tegen onderpand. De kredietcrisis heeft in Rusland veel harder toegeslagen dan in het westen. De Russische beurs ging in 8 maanden zelfs 80% onderuit. In die context is het niet verwonderlijk dat deze manager een aantal van zijn leningen gedeeltelijk of geheel moest afwaarderen. Het onderpand, in veel gevallen vastgoed, daalde in een aantal gevallen tot onder de waarde van de uitstaande lening. Daarnaast had de depreciatie van de Russische Roebel een negatieve bijdrage. De overige posities van het FESF presteerden volgens verwachting. Het bleek alleen niet voldoende om het verlies van dit ABL fonds goed te maken. In het eerste kwartaal lag de nadruk, nog meer dan voorheen, op de liquiditeit van het FESF. Daarom hebben wij de positiegrootte van een aantal posities gedurende het eerste kwartaal teruggebracht. De middelen die hierbij zijn vrijgekomen zijn nog niet herbelegd. Wij vinden het op dit moment verstandiger om te wachten tot de markten in een rustiger vaarwater zijn beland. Dit verklaart waarom de cashpositie boven de 20% ligt. Officieel rendement FESF Koers per ,91 Fondsvermogen Sinds start FESF ( ) - 14,8% 2009 ( t/m ) - 4,61% ,4% ,5% Laatste 12 mnd ( t/m ) - 25,1% Laatste 36 mnd (gemiddeld jaarlijks resultaat, periode t/m ) 18,4mn - 11,4% Volatiliteit (Risico) laatste 36 maanden 8,5% De laatste schatting vindt u op Morningstar-rating N.v.t.

6 FINLES LOTUS FONDS (FLF) Het FLF sloot het eerste kwartaal van 2009 af met een verlies van 0,45%. De benchmark verloor in dezelfde periode 6,1%. Het FLF presteerde in het eerste kwartaal van 2009 beduidend beter dan de benchmark. Dit had een tweetal oorzaken. Enerzijds presteerden de beleggingen van het FLF goed en anderzijds dekte het FLF het US dollar en Japanse yenrisico af. Het US dollarisico werd het gehele kwartaal afgedekt. Het Japanse yenrisico dekten wij af sinds 20 februari. Vooral het afdekken van de Japanse yen bleek een goede keuze. De Japanse yen verzwakte vanaf 20 februari met ruim 10%. Hier ondervond het FLF dus geen hinder van. De beleggingen van het FLF presteerden over het algemeen goed. Uitschieters waren de fondsen gericht op China en Taiwan. Zo behaalde het fonds gericht op China een rendement van bijna 25% in het eerste kwartaal. Dit fonds belegt in A-aandelen. Dit zijn aandelen van bedrijven op de lokale Chinese beurs. Deze markt is voor buitenlanders slechts beperkt toegankelijk. Het FLF heeft via dit fonds toegang tot deze markt. De lokale Chinese markt was één van de eerste aandelenmarkten die twee jaar geleden onderuit ging. Dit jaar is het echter één van de best presterende beurzen. Misschien is dit een indicatie voor de westerse beurzen en hebben we de bodem gezien. Wij durven deze voorspelling echter nog niet te maken en zijn uiterst voorzichtig. Feit is wel dat China er macro-economisch gezien beduidend beter voor staat dan de westerse landen. Het is niet voor niks dat de drie grootste banken ter wereld (gemeten door marktkapitalisatie) Chinese banken zijn. In de portefeuille van het FLF is het aandeel van Japan teruggebracht tot ruim 35%. Wij hebben afscheid genomen van één fonds waarin wij het vertrouwen verloren hadden. De opbrengst hiervan is nog niet herbelegd. Momenteel doen wij onderzoek naar fondsen gericht op Zuid-Korea en naar fondsen gericht op Chinese infrastructuur. Zuid-Korea is vanuit een macro economisch perspectief interessant en infrastructuur in China is een beleggingsthema dat in onze ogen de komende jaren interessant zal zijn. Rendement FLF Koers per ,09 Fondsvermogen Sinds start FLF ( ) - 47,2 % 2009 ( t/m ) - 0,45% ,6% ,5% Laatste 12 mnd ( t/m ) - 34,4% Laatste 36 mnd (gemiddeld jaarlijks resultaat, periode t/m ) - 13,9% Volatiliteit (Risico) laatste 36 maanden 14,6% Morningstar-rating 10,0mn

7 FINLES STAR SELECTOR FUND (FSSF) Het FSSF sloot het eerste kwartaal van 2009 (inclusief meest recente schatting van het rendement in maart) af met een verlies van 1,9%. De benchmark (HFRX Global RENDEMENT FSSF INCLUSIEF LAATSTE SCHATTING Maart - 1,0% 2009 (t/m ) - 1,9% Hedge Fund Index) noteerde in het eerste kwartaal een winst van 0,7%. De wereldwijde aandelenbeurzen stonden aan het einde van het eerste kwartaal op een verlies van 10% of meer. Sinds de start van het FSSF op 1 juni 2006 staat het fonds op een verlies van 11%. De benchmark noteert over dezelfde een periode een verlies van 15%. Ter vergelijking; wereldwijde aandelen verloren in dezelfde periode 40%. De onderliggende beleggingen van het FSSF lieten sterk wisselende resultaten zien in het eerste kwartaal. Het best presterende fonds behaalde een rendement van boven de 40% terwijl het slechtst presterende fonds een verlies van 26% noteerde. Het best presterende fonds richt zich op junior goudmijnbedrijven. Na een desastreus 2008 lijkt de aandacht voor deze bedrijven terug te komen en hiervan profiteerde dit fonds. Het slechtst presterende fonds richt zich op Russische small en midcap aandelen. Dit fonds presteerde met name in januari en februari, net zoals de Russische markt, slecht. In maart trad een herstel op. De portefeuille van het FSSF is gedurende het eerste kwartaal op een aantal plaatsten gewijzigd. Er zijn twee fondsen toegevoegd aan de portefeuille. Beide fondsen richten zich op de fixed income markt. Het eerste fonds richt zich op de gehele fixed income markt. In 2008 wist deze manager een klein positief resultaat te boeken door vrijwel het gehele jaar een grote cashpositie aan te houden. Hij was al sinds eind 2007 erg negatief op de markten en zijn voorzichtigheid pakte uiteindelijk goed uit. Inmiddels is de manager van dit fonds zijn cashpositie geleidelijk aan het aanwenden omdat de kansen in deze markt groot zijn. Het andere fonds richt zich op de markt voor distressed Asset Backed Securities. Het is één van de weinige fondsen die de crisis in deze markt goed heeft doorstaan en wij verwachten dat ze de komende tijd goed kunnen profiteren van de grote dislocaties in deze markt. De positie van een aantal bestaande beleggingen is afgebouwd om de liquiditeit van FSSF te vergroten. Officieel rendement FSSF Koers per ,68 Fondsvermogen 22,2mn Sinds start FSSF ( ) - 10,2% 2009 ( t/m ) - 0,86% ,3% ,1% Laatste 12 mnd ( t/m ) - 24,2% Volatiliteit (Risico) sinds start 9,2% De laatste schatting vindt u op Morningstar-rating N.v.t.

8 FINLES ALTERNATIVE BOND FUND (FABF) Het FABF sloot het eerste kwartaal van 2009 (inclusief meest recente schatting van het rendement in maart) af met een verlies van 4,6%. De benchmark (JP Morgan Global Government Bond Index in lokale valuta) sloot het eerste kwartaal van 2009 af met een verlies van 0,32%. Het rendement van het FABF sinds de start op 1 oktober 2007 bedraagt een verlies van 2,2%. Dit is uiteraard een teleurstellend resultaat. Wanneer men het resultaat echter vergelijkt met het resultaat van andere beleggingscategorieën blijkt het verlies zeer beperkt. Wereldwijde aandelen verloren in dezelfde periode ruim 47%. Dit betekent dat aandelen vanaf dit punt een rendement van ruim 100% moeten behalen om überhaupt weer op de stand van 1 oktober 2007 uit te komen! Het verlies van het FABF in het eerste kwartaal van 2009 werd vooral veroorzaakt door twee posities. Beide fondsen zijn Asset Backed Lending (ABL) fondsen. Het ene fonds richt zich op Rusland en de andere op de Verenigde Staten. In Rusland is de impact van de kredietcrisis veel groter dan in het westen. Hierdoor werd onze manager gedwongen een aantal leningen gedeeltelijk af te waarderen. De uitstaande lening werd in sommige gevallen namelijk groter dan de waarde van het onderpand. RENDEMENT FABF INCLUSIEF LAATSTE SCHATTING Maart - 1,8% 2009 (t/m ) - 4,6% Dit is niet verwonderlijk gezien de ontwikkelingen in Rusland. De beurs in Rusland verloor bijvoorbeeld 80% sinds de hoogste koers. Het andere fonds belegt een deel van het vermogen in de markt voor levensverzekeringen. Dit was een uiterst stabiele markt maar door de kredietcrisis is de markt volledig op slot geraakt. Hierdoor moest de manager deze posities afwaarderen en dit zorgde voor een verlies voor het FABF. De portefeuille van het FABF is per 1 maart op één positie gewijzigd. De belegging in een distressed Asset Backed Securities (ABS) fonds is verkocht. Wij waren zeker niet ontevreden over deze manager. Hij wist de crisis bijzonder goed te doorstaan. Wij wilden echter de liquiditeit van het FABF vergroten en hebben daarom besloten deze positie te verkopen. Overige wijzigingen waren er niet en voor de komende tijd voorzien wij ook geen wijzigingen in de portefeuille. Officieel rendement FABF Koers per ,60 Fondsvermogen 20,1mn Sinds start FABF ( t/m ) - 0,40% 2009 ( t/m ) - 2,91% ,21% Laatste 12 mnd ( t/m ) - 3,98% Volatiliteit (Risico) sinds start 4,2% De recentste schatting vindt u op Morningstar-rating N.v.t.

9 FINLES LIQUID MACRO FUND Het Verantwoord Rendement Fonds is per 31 maart 2009 omgevormd tot het Finles Liquid Macro Fund (FLMF) (zie ook de eerste pagina van deze Nieuwsbrief voor Beleggers). Het FLMF is, in tegenstelling tot zijn voorganger, het VRF, geen fund-of-funds. Het FLFM belegt direct in aandelen, obligaties, grondstoffen en derivaten. Hierdoor is de kostenstructuur voor de eindbelegger beduidend aantrekkelijker dan die van het VRF. ALLIANZ FINLES MIX Sinds 1999 beheert Finles Capital Management de Allianz Finles Mix. Vanaf de start van de Allianz Finles Mix tot en met het einde van het eerst kwartaal van 2009 is een rendement van 5,1% behaald. De AEX boekte in dezelfde periode een verlies van 67,7%. De Allianz Finles Mix sloot het eerste kwartaal van 2009 af met een verlies van 3,2%. De AEX verloor in het eerste kwartaal van % In het beleggingsbeleid van het FLMF is onze macro-visie leidend. Ons streven is om verschillende beleggingsthema's te identificeren en te bespelen. Wij zullen dus geen fundamentele stock pickers zijn. Hiermee bedoelen we beleggers die aandelen/obligaties vanuit een bottom up methode selecteren. Bij het FLMF is de helikopterview het uitgangspunt. Op basis van de geselecteerde beleggingsthema s zoeken wij de meest kansrijke beleggingsmethoden. Het FLMF is per 31 maart gestart. Hierdoor heeft het fonds nog nauwelijks posities ingenomen. Ons streven is de portefeuille geleidelijk op te bouwen. Begin april hebben wij wel een long positie opgebouwd in de S&P500. Wij kochten voor 0,7% van het fondsvermogen callopties met uitoefenmaand juli. Wij zijn van mening dat de markt begin maart een tijdelijke bodem heeft neergezet. De diverse overheidsplannen, de meevallende cijfers van banken en de lichtpuntjes van hoop in sommige macro-economische cijfers stuwen de markten omhoog. Neem daarbij in beschouwing dat de markt vanuit een technisch oogpunt sterk oversold is en de ingrediënten voor een (bear-market) rally zijn daar. Onze visie op dit moment is wel dat dit een tijdelijke rally is. In onze ogen heeft de markt nog veel neerwaarts risico. Andere beleggingsthema s zullen we in de maandrapportages en in de komende Nieuwsbrieven voor Beleggers toelichten. Mocht u meer informatie willen over het FLMF, kijk dan eens op onze website of neem contact met ons op. Wij geven u graag een nadere toelichting. De Allianz Finles Mix belegde per eind maart 94% van zijn vermogen in het Finles Collectief Beheer Fonds en 6% in het Finles Lotus Fonds. Een uitgebreide toelichting op de prestaties van het Finles Collectief Beheer Fonds en van het Finles Lotus Fonds vindt u op de vorige pagina s van deze Nieuwsbrief voor Beleggers. Binnen de Allianz Finles Mix heeft bescherming van opgebouwd vermogen voorrang boven het streven naar een maximaal rendement. Deze filosofie heeft zich in het verleden al meerdere malen bewezen. In 2008 en in het eerste kwartaal van 2009 wist de Allianz Finles Mix het verlies te beperken in vergelijking met aandelen. De AEX verloor immers meer dan 50% in 2008 en verloor 12% in het eerste kwartaal van Meer informatie over de Allianz Finles Mix vindt u op Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen als u een nadere toelichting wenst. Wij staan u graag te woord.

10 GESTRUCTUREERDE PRODUCTEN In onderstaande tabel vindt u een update per 31 maart 2009 van de prestaties van de gestructureerde producten die wij momenteel aan onze relaties aanbieden. Wanneer het rendement van deze producten vergeleken wordt met het rendement per 31 december 2008, dan noteren bijna alle producten een verlies. Dit is niet verwonderlijk gezien de prestaties van de markten in het afgelopen kwartaal. De Blue Value Chrystal Click producten en de Blue Value 100% Plus vormen echter een uitzondering. Deze producten zijn, tegen de stroom in, in waarde gestegen. Dit komt hoofdzakelijk doordat een aantal aandelen waarin deze producten beleggen, zijn vastgeklikt. Dit betekent dat het rendement gedurende de gehele looptijd van het product vaststaat. Zo zijn de aandelen ING en Royal Bank of Scotland in 2006 vastgeklikt op rendementen van +56% en +93%. Mede hierdoor weten deze producten hun waarde goed vast te houden. Mocht u meer inzicht willen in de prestaties van de verschillende gestructureerde producten van Société Générale dan verwijzen wij u naar de website Daar vindt u wekelijks per product een update van de prestaties. U kunt zien hoe de koers zich ontwikkelt en hoe de afzonderlijke aandelen binnen het product presteren. Via deze website kunt u zich ook abonneren op de wekelijkse update. U ontvangt dan iedere week de weekrapportage in uw box. Wij ontvangen geregeld vragen over de verhandelbaarheid van deze producten. Alle producten kunnen één keer per week worden verhandeld. Uiterlijk donderdagmiddag dient de verkoopopdracht in het bezit van Finles te zijn. Wij regelen dan de administratieve afhandeling met Société Générale. Bij een verkoop wordt uw belegging tegen de koers van de woensdag erop verkocht. Het duurt enkele werkdagen voordat de opbrengst op uw rekening staat. Een speciaal mutatieformulier kunt u downloaden van de website of opvragen bij Finles. Let op: er wordt bij een verkoop wel 3% kosten van het nominale bedrag in rekening gebracht. Wij willen graag nog eens benadrukken dat Finles u deze producten aanbiedt, maar dat u zelf besluit of een product in uw beleggingsportefeuille past of niet. Het Cliënt Risicoprofiel van Société Générale geeft u een goed houvast bij het nemen van uw beleggingsbeslissing.

11 FINLES VERMOGENSBEHEER De rendementen voor onze cliënten lagen in het eerste kwartaal van 2009, afhankelijk van de gegeven opdracht, tussen de +3% en de -3%. De AEX en de MSCI World (gemeten in euro) noteerden in het afgelopen kwartaal weer forse verliezen van 6% tot 12%. De portefeuilles werden in de eerste drie maanden van 2009 met een voorzichtige strategie beheerd. Deze strategie moest ervoor zorgen dat de correlatie met de aandelenmarkten laag bleef. In de praktijk betekende dit geen posities in de Verenigde Staten en in financiële waarden, wel grote cashposities. In de vorige editie van onze Nieuwsbrief voor Beleggers hebben wij onze Neutrale Modelportefeuille beschreven. Deze keer geven wij een toelichting op onze Offensieve Modelportefeuille. Finles Vermogensbeheer belegt voor de Offensieve Modelportefeuille in Aandelen, Hedge funds, Vastgoed en Liquiditeiten. De standaardallocatie per heden is: Aandelen 48% Hedge funds 20% Vastgoed 20% Cash 12% Asset allocatie Finles Vermogensbeheer portefeuilles Finles Vermogensbeheer heeft het mandaat om van de standaardallocatie af te wijken. Dit heet de tactische allocatie. Deze afwijkingen en ook de inhoudelijkheid van de portefeuilles worden in de Portefeuille Management Commissie van Finles besproken. Op kwartaalbasis wordt aan de relaties gerapporteerd. Sinds 2008 hoort, volgens de zogenaamde MIFID regels, bij deze rapportage ook een verantwoording volgens de benchmark (de vergelijkingsmaatstaf). De benchmark wordt aan de hand van de standaardallocatie berekend. Het reëel voor de relatie gemaakte rendement wordt weergegeven aan de hand van de tactische allocatie. Het verschil tussen deze resultaten geeft weer of de vermogensbeheerder toegevoegde waarde heeft weten te generen. De offensieve modelportefeuille presteerde, zoals u kunt zien in de tabel, ruim 8% beter dan de benchmark. Distributie 4e kwartaal 2008 Mutatie in % Verde- ling in % Rende- ment in % Finles Star Selector Fund -0,28 20,0-0,06 Franklin Mutual Europe -8,81 18,0-1,59 Franklin Templeton Japan -18,6 3,0-0,54 DWS Japanese SC/MC -18,05 3,0-0,54 DWS Invest BRIC 1,68 3,0 0,05 Fidelity Korea 1,88 3,0 0,06 Carmignac Emergents 11,39 6,0 0,68 Pictet Water -9,94 6,0-0,60 SGAM Gold Mining 6,88 6,0 0,41 Henderson Asia Property -8,56 15,0-0,43 Insinger Real Estate -8,23 5,0-0,41 Cash 0,50 12,0 0,06 Totaal Rendement Q ,91 Benchmark Q ,03 Meer weten? Mocht u nader geïnformeerd willen worden over de dienstverlening van Finles Vermogensbeheer, dan kunt u contact opnemen met Gert Breteler, via of via

12 MEDEDELINGEN Jaarvergadering De jaarvergadering van de Finles beleggingsfondsen vindt dit jaar plaats op vrijdag 15 mei 2009 in het Auditorium van ASR te Utrecht. Het aanvangstijdstip is uur. Inmiddels heeft iedereen een uitnodiging en aanmeldingsformulier ontvangen. Mocht u deze niet ontvangen hebben, neemt u dan contact met ons op via Jaarverslag Het jaarverslag van de Finles Beleggingsfondsen is eind april gereed. U kunt het dan van onze website downloaden. Tijdens de jaarvergadering van 2007 is het voorstel goedgekeurd om het jaarverslag van de Finles beleggingsfondsen niet meer ongevraagd toe te sturen. Nieuwe prospectussen en financiële bijsluiters Recent zijn alle prospectussen en financiële bijsluiters van de Finles Beleggingsfondsen geüpdate. De prospectussen zijn goedgekeurd door onze accountant PricewaterhouseCoopers. U kunt de nieuwe prospectussen en financiële bijsluiters downloaden op onze website. Finles Capital Management gaat voor een Nederlandse vermogensbeheerder een beleggingsfonds behe- ren Finles Capital Management heeft een nieuw beleggingsfonds opgericht dat de naam Alternative Harbour Fund draagt. Dit fonds is opgericht ten behoeve van een Nederlandse vermogensbeheerder en start met een belegd vermogen van 8 miljoen euro. Deze vermogensbeheerder had de wens om een fonds op te nemen dat een goede aanvulling is op de overige beleggingen in hun portefeuilles. Zij benutten de expertise van Finles Capital Management om een portefeuille van alternatieve beleggingsfondsen (hedge funds) samen te stellen. Het Alternative Harbour Fund zal in een aantal verschillende alternatieve beleggingsstrategieën beleggen om zo te zorgen voor een goede diversificatie. Periodiek wordt de samenhang (correlatie) met de overige vermogensbestanddelen, waar deze vermogensbeheerder in belegt, doorgerekend. Het streven is om deze correlatie zeer laag te houden. Om deze reden zal het Alternative Harbour Fund niet beleggen in strategieën die zich gedragen als aandelenbeleggingen. Doelstelling van de vermogensbeheerder is om door de belegging in het Alternative Harbour Fund de afhankelijkheid van het beursklimaat te verkleinen en de toegevoegde waarde voor zijn klanten te vergroten. Let op! De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Finles N.V., als beheerder van de Finles Fondsen, beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wtb en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De prospectussen van de Finles fondsen kunt u opvragen bij Finles N.V. te Utrecht. Voor de Finles fondsen is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt. Colofon - Deze nieuwsbrief wordt exclusief aan relaties van Finles gezonden. Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding. Wij streven naar een zo accuraat mogelijke informatie. In verband met de productietijd is het mogelijk dat de inhoud niet geheel actueel is. Enige aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden en voor het volgen van aan- en verkoopadviezen wordt niet aanvaard. Bel voor meer informatie Finles (030) , of surf naar Finles N.V. Euclideslaan Van Sijpesteijnkade Postbus GP UTRECHT T (030) F (030) E I

AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL II

AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL II AANDACHT VOOR...... het jongste fonds van Finles! Op 1 oktober jongstleden vierde het Finles Alternative Bond Fund (FABF) zijn eerste verjaardag. Het behaalde rendement, zowel absoluut als in vergelijking

Nadere informatie

Mei 2010 KILL THE MONSTER WHILE IT IS LITTLE AANDACHT VOOR.

Mei 2010 KILL THE MONSTER WHILE IT IS LITTLE AANDACHT VOOR. Mei 2010 AANDACHT VOOR....De Hollandse Hedge Fund Tracker! Met gepaste trots hebben wij 3 mei jongstleden de Hollandse Hedge Fund Tracker gelanceerd. Het begon allemaal op 1 januari 2009. In samenwerking

Nadere informatie

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2013 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. drs. J.A. Oosterhaven (tot en met 20 juni 2013) prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Brains & Analysis terugblik

Brains & Analysis terugblik Brains & Analysis terugblik De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: In De komende maanden verwacht ik een uiterst grillig koersverloop op de aandelenmarkten Aandelen in Europa zijn voorlopig

Nadere informatie

Strategieën in tijden van turbulente markten

Strategieën in tijden van turbulente markten Exclusief voor onze relaties Nummer 1 2012 Strategieën in tijden van turbulente markten Topthema Schroders Beleggingsbarometer Hedgefondsen in toom Fondsen Schroder GAIA CQS Credit Dividendstrategieën

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Ook beleggers in beleggingsfondsen

Ook beleggers in beleggingsfondsen Beleggingsfondsen Lipper Leaders Een introductie in de wereld van Lipper Fondsenmarkt Stand van zaken na het eerst halfjaar 2007 Beleg overzee Hoe belegt u het beste in opkomende markten? Fondsbeheer De

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer

Nadere informatie

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen.

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Beleggingsstrategieën met trackers White paper series Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Copyright Armgard Investment Management - 1 - info@armgard.nl - twitter

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [1] INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV DIRECTIEVERSLAG HOF HOORNEMAN INVESTMENT

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

Brains & Analysis terugblik. De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was:

Brains & Analysis terugblik. De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: Brains & Analysis terugblik De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: Ervan uitgaande dat de SPX in het staartje zit van Primary 3 lijkt max 1970 haalbaar. In het geval van van het wigpatroon

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

The Merit Capital Investor April 2015

The Merit Capital Investor April 2015 The Merit Capital Investor April 2015 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fondsen in de kijker Nieuwe trends De comeback van Europa In onze vorige edities hebben we het meermaals aangedurfd om Europa als

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie