Mei 2011 AANDACHT VOOR WIE REDT WIE?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mei 2011 AANDACHT VOOR WIE REDT WIE?"

Transcriptie

1 Mei 2011 AANDACHT VOOR...Het Finles Lotus Fonds (FLF)! Het FLF is voor velen van u een oude bekende. In 1996 zijn wij het FLF gestart en sinds die tijd heeft het fonds roerige periodes gekend. In de afgelopen jaren presteerde het FLF uitstekend en werd er optimaal geprofiteerd van de aantrekkende economieën in Azië. Zo werd in 2010 een rendement van 16% behaald en in 2009 bedroeg de winst zelfs 31% (na kosten). Dit jaar staat het FLF op een klein verlies maar presteert het ruim 6% beter dan de Aziatische index (MSCI Far East)! Dit komt door een goede mix tussen zowel long only als hedge fund beleggingen en een goede landenallocatie. De hedge fund beleggingen behaalden vrijwel allemaal een positief rendement in de eerste 4 maanden van het jaar. Zij presteerden dus beduidend beter dan de Aziatische aandelenmarkt als geheel. Daarnaast profiteerde het FLF van posities in Korea, Thailand en Indonesië. De beleggingen in Japan leden, mede door de verschrikkelijke aardbeving, een verlies. Het FLF heeft echter een relatief kleine positie in Japan omdat wij de economische fundamenten van Japan niet positief inzagen. Ondanks de recente correctie op de Aziatische aandelenmarkten blijven wij voor de lange termijn positief op Azië. De economische fundamenten zijn in Azië gewoon veel sterker dan in het westen en dit zal leiden tot een hogere economische groei. Wanneer u interesse heeft om (meer) te beleggen in het FLF, neemt u dan contact op met uw adviseur. Het FLF is dagelijks verhandelbaar en kent geen aankoopkosten. De verkoopkosten zijn 0,5% en de jaarlijkse management fee bedraagt 1,75%. WIE REDT WIE? De ene reddingsactie is nog niet afgerond of het volgende Europese land is aan de beurt. De schuldencrisis in Europa en eigenlijk in de gehele westerse wereld hangt als een molensteen om ieders nek. Een structurele oplossing is nog niet gevonden en het wordt steeds waarschijnlijker dat Griekenland een deel van zijn schuld nooit gaat terugbetalen. Dit kan enorme consequenties hebben. Vandaar dat politici er alles aan doen om dit te voorkomen. De kansen op een domino-effect zijn immers groot en er kan zomaar een tweede kredietcrisis ontstaan. Dit keer alleen veroorzaakt door overheden die hun financiële huishouding niet op orde hebben. Als belegger zijn dit uiterst gevaarlijke ontwikkelingen en wij volgen deze dus ook op de voet. Het betekent ook dat wij voorkeur hebben voor beleggingen in landen die hun financiële huishouding wel goed op orde hebben. Eind 2008 wees ik u in mijn column al op de enorme potentie die Azië heeft. Azië had aan het einde van de vorige eeuw te kampen met een enorme financiële crisis maar sinds die tijd zijn de economische fundamenten alleen maar verbeterd. Hier in het westen kampen wij met tekorten maar in Azië heeft men overschotten! Dit gaat op termijn leiden tot economische convergentie tussen het westen en Azië. Deze trend is al ingezet en is niet te stoppen. Aziatische valuta gaan geleidelijk in waarde stijgen en de welvaart in Azië gaat toenemen. Dit biedt uiteraard kansen voor beleggers en daar spelen wij met het Finles Lotus Fonds op in. De Aziatische beurzen zijn erg beweeglijk maar wij verwachten dat beleggers met een lange termijn horizon en een gezonde hoeveelheid geduld beloond gaan worden.

2 FINANCIËLE MARKTEN Rendement diverse markten in 2011 t/m 17 mei Euro MSCI Wereld aandelenindex - 2,8% MSCI Europa aandelenindex 0,5% MSCI Azië aandelenindex - 8,6% MSCI Opkomende landen aandelenindex - 7,1% S&P 500-0,3% Nikkei ,1% AEX - 3,1% HFRX Wereldwijde Hedge Fund Index - 1,1% JP Morgan Wereldwijde obligatie-index - 2,7% Olie 0,0% 6,0% Goud - 1,6% CRB (Grondstoffenindex) - 4,6% Bron: Bank for International Settlements Het zijn roerige tijden. Zelden zien wij zo vaak onze minister van financiën op de televisie als in de afgelopen weken. De schuldencrisis in Europa is weer nadrukkelijk aanwezig. Wij hebben in het verleden diverse malen geschreven dat de schuldenproblematiek in Europa nog lang niet is opgelost. Er zijn veel tijdelijke maatregelen getroffen maar een structurele oplossing is er niet! De Grieken krijgen hun financiën maar niet op orde en er is uiteraard een maximum aan het bedrag dat het IMF/EU/ ECB ter beschikking kan en wil stellen! In onze ogen naderen we nu dit maximum. Er is steeds meer oppositie tegen nieuwe reddingsplannen. Het plaatje aan de rechterzijde hebben wij vorig jaar ook rond deze periode gepresenteerd. Het leek ons goed om deze nogmaals te presenteren omdat het aangeeft waarom een (gedeeltelijk) faillissement van Griekenland zulke grote gevolgen kan hebben. Het plaatje is enigszins gedateerd maar geeft aan hoe groot de schulden van verschillende Europese landen zijn en wie deze schulden in bezit heeft. U ziet de wirwar aan verplichtingen en begrijpt dat wanneer er een schakel niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, dit desastreuze gevolgen heeft. Het is dus in ieders belang dat alle schakels blijven functio- Lokale valuta neren. De vraag is of dit ook gaat lukken. Griekenland heeft een omvangrijk 2,2% hulppakket ontvangen maar daar waren ook eisen aan gesteld. Nu blijkt 0,5% - 3,7% dat Griekenland niet aan de gestelde eisen voldoet en dus wordt de kans op - 3,0% een faillissement van Griekenland 5,6% steeds groter. De markt lijkt dit ook al te verwachten. De 2-jaars Griekse rente ligt bijna op 25% (zie grafiek op de - 8,0% - 3,1% volgende pagina). Het lijkt dus een kwestie van tijd te zijn voordat beleggers in Griekse staatsobligaties een - 1,1% deel moeten afschrijven. Wanneer dit 1,0% gaat gebeuren is heel moeilijk te voorspellen. Het zou zomaar kunnen dat er toch weer een nieuw reddingsplan 4,3% komt waarmee Griekenland tijd wint. 1,10% De tijd zal het leren maar het moment

3 is dichterbij aan het komen. Vandaar dat wij dit uiterst kritisch volgen want het zal consequenties hebben voor alle beleggingscategorieën. 25%! Een andere belangrijke ontwikkeling dit jaar is het naderende einde van Quantitative Easing II (QEII). De FED is, sinds vorig jaar, 600 miljard US dollar in het financiële systeem aan het pompen door het opkopen van Amerikaanse staatsobligaties. Eind juni van dit jaar loopt dit programma af. QEII was een enorme stimulans voor vrijwel alle beleggingscategorieën. Aandelen, grondstoffen en andere risicovolle beleggingen gingen omhoog na de speech van Ben Bernanke waarin hij, augustus vorig jaar, QEII aankondigde. Nu naderen we het einde en de vraag is wat nu? Pimco, de allergrootste obligatiebelegger ter wereld, maakt zich openlijk grote zorgen over de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten. De FED kocht in de afgelopen 2 jaar namelijk vrijwel al het nieuwe Amerikaanse staatspapier op. Pimco stelt de terechte vraag: wie gaat dit nu doen nu QEII op zijn einde loopt? Het is zelfs nog sterker, Pimco is short Amerikaanse staatsobligaties. Pimco verwacht dus dat de kapitaalmarktrente in de Verenigde Staten sterk gaat oplopen! Dit zou de doodsteek voor het economisch herstel kunnen zijn. De werkloosheid is immers nog steeds hoog, de huizenmarkt lijkt recent een nieuwe daling in te zetten en de consumentenbestedingen nemen nauwelijks toe. Het echte economische herstel is op zijn zachts gezegd beperkt te noemen. Tot op heden gebeurt echter het omgekeerde, de rente daalt. Dit komt doordat we op het moment van schrijven in mei een correctie meemaken in de grondstoffen en aandelenmarkten. Beleggers nemen duidelijk minder risico omdat diverse economische indicatoren wijzen op een afnemende groei. Hiervan profiteren staatsobligaties. Op termijn zijn wij het echter met Pimco eens. De schuldenberg is zo enorm. Wie gaat al die staatsobligaties opkopen als de FED hiermee stopt? Wij verwachten dus dat op termijn de rente gaat oplopen. Het meest positief blijven wij op grondstoffen omdat deze steeds schaarser worden en daarnaast meer en meer door beleggers ontdekt worden. Het betekent echter niet dat grondstoffen geen correcties ondergaan. Dat hebben we recent nog gezien met zilver. De zilverprijs verdubbelde en naderde zelfs de 50 US dollar. Enkele weken later staat zilver op 30 US dollar. Verandert dit de trend? Nee, wij zijn van mening dat zilver en vrijwel alle grondstoffen in een langjarige opwaartse trend zitten. Het is alleen een hele volatiele trend. Aandelen laten dit jaar een grillig verloop zien. Opkomende markten zijn uit de gratie. Het zijn vooral defensieve sectoren die goed presteren. Misschien een indicatie van wat economisch gezien komen gaat. Feit is dat de meeste bedrijven een gezonde balans hebben en aandelen over het algemeen redelijk gewaardeerd zijn. Echter, indien het economisch herstel tegen gaat vallen, zal dit effect hebben op bedrijfswinsten en kunnen beleggers teleurgesteld raken. Voorzichtigheid blijft dus geboden!

4 FINLES COLLECTIEF BEHEER FONDS (FCBF) Strategie allocatie Het FCBF staat tot en met eind april op een verlies van 1,0% voor het jaar De samengestelde benchmark noteerde over dezelfde periode een verlies van 2,4%. Het verlies van het FCBF werd vooral veroorzaakt door posities in long only aan- Lo ng o nly equity; 10,8% Lo ng/sho rt equity; 13,9% M anaged Futures; 13,5% Glo bal M acro ; 8,9% Event Driven; 3,2% Lo ng/sho rt co mmo dities; 5,4% Cash; 8,3% Fixed Inco me l/s; 7,7% 90 M ulti manager hedge; 28,3% FCB F 40 B enchmark A EX delen met de focus op Azië en door posities in managed futures fondsen. De aandelenbeurzen in Azië staan vrijwel allemaal onder druk als gevolg van oplopende inflatie en het verkrappende monetaire beleid van centrale banken. Managed futures fondsen noteerden een verlies als gevolg van schommelingen en veranderingen in trends in de markt. De portefeuille van het FCBF is, zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief voor beleggers en in recente maandbrieven, geleidelijk veranderd naar een fund of hedge funds portefeuille. Het FCBF belegde altijd al een groot deel in hedge funds maar dit deel is nu uitgebreid naar 80% van de portefeuille. Hiermee is het FCBF één van de weinige fund of hedge funds in de wereld die dagelijkse liquiditeit biedt aan zijn beleggers. Uiteraard is hierbij streng gekeken naar de liquiditeit van de onderliggende beleggingen. Wij zien echter een trend naar steeds betere liquiditeit. Veel hedge fondsen bieden inmiddels dagelijkse liquiditeit en dit zijn de fondsen waar het FCBF zich hoofdzakelijk op richt. Uiteraard checken wij of deze liquiditeit ook daadwerkelijk geboden kan worden. Dit blijkt het geval want vrijwel alle fondsen handelen in hele liquide markten. Gedurende de eerste 4 maanden van 2010 hebben wij in totaal 4 nieuwe fondsen toegevoegd aan de portefeuille. Deze vallen in de categorie global macro, managed futures, equity long/short en event driven. Per 1 mei hebben wij nog een 5e nieuwe belegging toegevoegd. Dit betreft een belegging in een event driven fonds. Binnen het FCBF blijven wij het directe US dollar risico volledig afdekken. Dit betekent dat het FCBF geen hinder ondervindt van een waardedaling van de US dollar ten opzichte van de euro. Rendement FCBF Koers per ,00 Sinds start FCBF ( ) + 239,9% ,0% ,9% ,9% Laatste 12 mnd ( t/m ) - 10,5% Laatste 36 mnd (gemiddeld jaarlijks resultaat, periode t/m ) - 9,2% Volatiliteit (Risico) laatste 36 maanden 6,7% 26,3mn

5 FINLES LOTUS FONDS (FLF) Het FLF stond eind april op een verlies van 3,1% voor De benchmark (MSCI Far East) noteerde over dezelfde periode een verlies van 9,7%. Het FLF presteerde dus beduidend beter dan de Aziatische index. Dit heeft een aantal oorzaken. In A zie incl- Japan; 7% A zië ex-japan; 17% Vietnam; 3% India; 6% Geografische allocatie Cash + FX hedge; 7% Japan; 14% China & Ho ng Ko ng; 12% Indo nesia; 6% Thailand; 7% Ko rea; 15% Taiwan; 7% FLF M SCI Far East A EX de eerste plaats heeft het FLF een relatief kleine positie in Japan. Hierdoor was het verlies voor het FLF, na de enorme daling van de Japanse beurs als gevolg van de verschrikkelijke aardbeving, beperkt. Daarnaast heeft het FLF een groot deel van de portefeuille (ongeveer 30%) belegd in hedge funds. Deze fondsen presteerden in de eerste 4 maanden van 2011 goed en wisten waarde toe te voegen. Het laatste belangrijke verschil tussen de benchmark en het FLF betreft de landenallocatie. Deze was bij het FLF veel beter dan bij de benchmark. Ofwel, het FLF had meer dan de benchmark belegd in markten die goed presteerden. Hierbij sprongen vooral de beleggingen in Korea en Thailand er positief uit. De belegging in Korea noteerde zelfs een winst van bijna 13% na 4 maanden. In Azië begint het inflatieprobleem een steeds groter probleem te worden. Dit geldt uiteraard niet voor Japan. Japan kampt al jaren met het deflatiespook en de aardbeving/tsunami heeft naast de humanitaire ramp ook grote economische consequenties. Op korte termijn zal de economische groei krimpen. De gevolgen voor de lange termijn zijn nog moeilijk te bepalen. De tijd zal het leren. In de rest van Azië trappen centrale banken echter op de rem. In India is de rente al diverse malen verhoogd en ook China doet er alles aan om de inflatie te temmen. Wij verwachten dat dit de markt de rest van het jaar zal domineren. Daarom leggen wij in de portefeuille van het FLF steeds meer de nadruk op hedge funds omdat wij verwachten dat deze onder deze marktomstandigheden beter kunnen presteren dan traditionele long only beleggingsfondsen. Binnen het FLF blijven wij ook het directe US dollarrisico afdekken. Dit betekent ook dat het valutarisico van Aziatische valuta, die gekoppeld zijn aan de US dollar, afgedekt wordt. Rendement FLF Koers per ,74 Sinds start FLF ( ) - 21,8% ,11% ,2% ,0% Laatste 12 mnd ( t/m ) + 3,6% Laatste 36 mnd (gemiddeld jaarlijks resultaat, periode t/m ) - 1,6% Volatiliteit (Risico) laatste 36 maanden 16,4% 12,0mn

6 FINLES MULTI STRATEGY HEDGE FUND (FMSHF) Het FMSHF sloot het eerste kwartaal van 2011 af met een verlies van 1,4%. De maanden januari en maart werden met verlies afgesloten. In februari werd een positief rendement behaald. Het verlies van het FMSHF werd volledig veroorzaakt door M anaged futures; 11,9% M ulti strategy; 8,3% Strategie allocatie Cash + FX hedge; 8,6% Emerging M arkets; 14,6% 130 Event Driven; 13,4% 120 Lo ng/sho rt Equity; 24,7% Fixed Inco me A rbitrage; Glo bal M acro ; 2,6% 15,9% beleggingen in de strategie managed futures en global macro. Deze strategieën waren de enige strategieën die een negatieve attributie hadden in het eerste kwartaal. Managed futures fondsen zijn fondsen die met een kwantitatief model trends in diverse markten proberen te ontdekken en daarin te beleggen. Dergelijke fondsen presteren goed bij markten die een trend naar boven dan wel naar beneden hebben. De richting maakt niet uit. Het gaat erom dat in de prijs een trendmatige beweging zit. Deze fondsen presteerden bijvoorbeeld heel goed toen in 2008 vrijwel alle markten onderuit gingen. Er zijn echter ook periodes waarin deze fondsen minder goed presteren omdat er geen goede trends zijn. Dit hebben wij in het eerste kwartaal gezien in de grondstoffen en obligatie markt en hierdoor leden deze fondsen verliezen. Wij weten dat dergelijke periodes voorkomen en dat dergelijke periodes vaak weer gevolgd worden door nieuwe trends waarvan deze fondsen kunnen profiteren. De best presterende strategie in het eerste kwartaal van 2011 was equity long/short. Deze strategie profiteerde van de stijgende aandelenmarkten in de Verenigde Staten en Europa. Vrijwel alle equity long/short fondsen waren namelijk meer long dan short gepositioneerd. De portefeuille is qua beleggingen nauwelijks gewijzigd. Wel zijn de wegingen van een aantal beleggingen iets aangepast. Daarnaast heeft het FMSHF een betaling ontvangen van het Greater Europe Deep Value fund. Dit betrof een lening in de vorm van preferente aandelen. Deze lening werd in 2008 tijdens de kredietcrisis door het FMSHF en alle andere beleggers verstrekt en is dus nu volledig terugbetaald. Het US dollarrisico in de portefeuille van het FMSHF is volledig afgedekt. Dit betekent dat het FMSHF geen hinder ondervindt van een waardedaling van de US dollar ten opzichte van de euro. Officieel rendement FMSHF Koers per ,90 21,7mn Sinds start FMSHF ( ) - 7,0% 2011 (t/m ) - 1,4% ,2% ,0% Laatste 12 mnd ( t/m ) - 0,5% Laatste 36 mnd (gemiddeld jaarlijks resultaat, periode t/m ) Volatiliteit (Risico) laatste 36 maanden 6,8% - 5,6% N.v.t.

7 FINLES LIQUID MACRO FUND (FLMF) Het FLMF staat tot en met eind april op een verlies van 5,6% over De benchmark noteerde in dezelfde periode een winst van 2,4%. Het verlies van het FLMF werd vooral geleden in januari en maart. April werd met een positief rendement van FLM F HFRX M acro index ruim 2% afgesloten. Het verlies van het FLMF werd vooral veroorzaakt door posities in grondstoffen en aandelen in de grondstoffensector. Het FLMF heeft een aantal verschillende beleggingsthema s in de portefeuille. Dit zijn: 1. Schuldenproblematiek in Japan nadert zijn (anti) climax. 2. Schuldenproblematiek in Europa is nog lang niet over. 3. Super cyclus in grondstoffen. 4. Verzwakking van westerse valuta (USD, EURO en JPY). 5. Inkomen wordt steeds belangrijker als gevolg van vergrijzing en lage rente. 6. Fundamentele sterke valuta versus zwakke valuta. 7. Inflatie komt eraan. 8. Tactische posities. Binnen al deze beleggingsthema s heeft het FLMF posities. Dit kunnen posities in aandelen, grondstoffen, obligaties etcetera zijn. Het gaat te ver om in detail in te gaan op alle thema s. Daarom lichten wij de schuldenproblematiek in Japan toe. Japan heeft van alle westerse landen de grootste overheidsschuld als percentage van het Bruto Binnenlands Product. Dit percentage nadert inmiddels de 200%! Japan kent echter ook een hele lage kapitaalmarktrente (10-jaars rente). Deze bedraagt ongeveer 1,2%. Dit is beduidend lager dan bijvoorbeeld Duitsland (rond de 3,1%) en de Verenigde Staten (rond de 3,2%). Tot op heden heeft Japan dit overheidstekort altijd intern kunnen financieren. Japanners waren grote spaarders en dit zorgde ervoor dat de staatsschuld voor ongeveer 95% intern gefinancierd is. Wij zien echter een aantal belangrijke ontwikkelingen. Enerzijds neemt de spaarquote van Japan sterk af en anderzijds neemt de vergrijzing in Japan sterk toe. Dit betekent dat Japan meer en meer afhankelijk wordt van het buitenland om het tekort te financieren. Wij verwachten dat buitenlandse beleggers alleen niet bereid zijn dit tekort te financieren tegen 1,2% wanneer de rente in bijvoorbeeld Duitsland en de Verenigde Staten vele malen hoger ligt. Wij verwachten dus dat de rente in Japan gaat oplopen en zijn dus short gepositioneerd in Japanse staatsobligaties. Heeft dit in 2011 gewerkt? Nee, de rente liep in eerste instantie iets op maar is in de laatste weken weer behoorlijk teruggelopen. Desondanks denken wij dat dit beleggingsthema op termijn zeer winstgevend gaat zijn. Wij hopen u door deze toelichting meer inzicht te geven in de beleggingsportefeuille en in de wijze waarop wij de beleggingsportefeuille samenstellen. In een volgende nieuwsbrief zullen wij op een ander beleggingsthema ingaan. Officieel rendement FLMF Koers per ,99 14,0mn Sinds start FLMF ( t/m ) - 4,0% ,6% ,2% 2009 ( t/m ) - 0,5% Laatste 12 mnd ( t/m ) - 2,1% Volatiliteit (Risico) sinds start 7,6% N.v.t.

8 HOLLANDSE HEDGE FUND TRACKER (HHFT) De HHFT sloot het eerste kwartaal van 2011 af met een winst af van 0,5%. Hiermee presteerden de Nederlandse hedge funds beter dan de wereldwijde concurrentie. De DB hedge fund index noteerde namelijk een winst van 0,2% in het eerste Currency 4% L/S credit 7% L/S Real estate 8% Strategie allocatie Statistical arbitrage 1% Cash 1% CTA 4% 120 L/S equity lo ng bias 6% L/S equity 47% 115 M acro 10% 110 M ulti strategy 9% Quant multi strat 3% Finles/IEX HHF Index Hollandse Hedge Fund Tracker DB hedge fund index DB hedge fund tracker kwartaal. Daarnaast presteert de HHFT, zoals zichtbaar in bovenstaande grafiek, sinds de start van de index beduidend beter. Sinds 3 mei 2010 is het mogelijk om in de index te beleggen. De filosofie van de index en het behaalde rendement trokken steeds meer de aandacht van beleggers. Uiteindelijk was er één belegger, Paerel, bereid om het noodzakelijke startkapitaal voor de index te verstrekken. Hierdoor kon de Hollandse Hedge Fund Tracker gelanceerd worden. Deze tracker bestaat uit de top 25 fondsen uit de Finles/IEX Hollandse hedge fund index. Hierdoor is de index toegankelijk voor alle beleggers. In het eerste kwartaal van 2011 was het HIQ Invest Market Neutral Fund het best presterende Nederlandse hedge fonds. Dit fonds stond eind maart op een winst van 14,2% voor Het fonds is in augustus 2007 van start gegaan en heeft zeker in vergelijking met aandelen uitstekend gepresteerd. In 2008 werd een verlies van 12% geleden maar dit werd in de jaren daarop meer dan goedgemaakt. Het fonds belegt op basis van allerlei in huis ontwikkelde modellen en handelt zeer actief. Sommige posities worden maar enkele seconden/minuten aangehouden. Het gehele beleggingsproces is geautomatiseerd. Dit betekent dat computers de aan en verkooporders opgeven. Uiteraard houden de fondsbeheerders wel controle op de modellen. Mocht u willen beleggen in een portefeuille van uitsluitend Nederlandse hedge funds dan is de HHFT een uitstekende keuze. U belegt in een gespreide portefeuille van 25 fondsen verspreid over verschillende hedge fund stijlen. De minimum inleg bedraagt en u kunt maandelijks in- en uitstappen. De management fee bedraagt 0,6% en er is een op en afslag van 0,15%. Er is geen performance fee. Officieel rendement HHFT Koers per ,45 10,7mn Sinds start HHFT ( t/m ) + 2,5% 2011 (t/m ) + 0,5% 2010 ( t/m ) + 1,9% Laatste 12 mnd N.v.t Volatiliteit (Risico) sinds start 4,1% N.v.t.

9 FINLES DIVERSIFIER FUND (FDF) Strategie allocatie Het FDF sloot het eerste kwartaal af met een verlies van 0,2%. Zowel de maanden januari als maart werden met een verlies afgesloten. In februari werd een positief rendement behaald. 110 Lo ng/sho rt Equity Trading; 6,9% M anaged Futures; 15,4% Cash + FX hedge; 6,4% L/S Co mmo dities; 8,2% Event Driven; 5,4% Vo latility arbitrage; 4,1% Lo ng/sho rt Equity; 23,1% Glo bal M acro ; 17,7% Fixed Inco me ; 12,8% 102 FDF paper trading Het FDF kon in het eerste kwartaal helaas niet de lijn van het laatste halfjaar van vorig jaar doorzetten. Het verlies was niet specifiek toe te schrijven een bepaalde strategie. Het waren meer individuele fondsen verspreid over verschillende strategieen die teleurstellend presteerden. Zo noteerde een zeer gerespecteerd equity long/short fonds een verlies van 6,5% in het eerste kwartaal. Dit fonds bestaat sinds augustus 2001 en heeft een gemiddeld jaarlijks rendement van 15%. Hier kan geen enkele aandelenmarkt aan tippen. Uiteraard is het teleurstellend dat dit fonds nu een verlies noteert maar wij twijfelen niet aan de kwaliteiten van deze manager. De manager is heel transparant over zijn visie en posities. Het verlies is hoofdzakelijk veroorzaakt door zijn optimistische kijk op opkomende markten. Die visie delen wij met hem maar in het eerste kwartaal waren het juist opkomende markten die verliezen noteerden. De portefeuille van het FDF is in het eerste kwartaal met één nieuwe belegging uitgebreid. Hierdoor komt het totaal aantal onderliggende beleggingen op achttien. De nieuwe belegging behoort FDF tot de categorie global macro. De manager belegt op basis van zijn fundamentele visie. Na een uitstekend 2008 (+170%!) worstelde de manager in 2009 en 2010 omdat zijn visie op het economisch herstel zeker niet positief is. Ondanks een verkeerde visie wist de manager de schade echter goed te beperken. Wij verwachten dat hij veel rendement gaat maken op het moment dat zijn visie uitkomt. Wanneer dat gebeurt, zullen andere beleggingen in de portefeuille van het FDF, minder goed presteren. Dit fonds biedt een mooi tegenwicht en zorgt voor meer balans in de portefeuille van het FDF. Het directe US dollarrisico in de portefeuille van het FDF werd en wordt volledig afgedekt. Het FDF ondervindt dus geen directe hinder van een waardedaling van de US dollar ten opzichte van de euro. Officieel rendement FDF Koers per ,98 6,2mn Sinds start FDF ( t/m ) - 0,8% ,2% ,5% Laatste 12 mnd - 1,2% Volatiliteit (Risico) sinds start 2,5% N.v.t.

10 BALANCED PORTFOLIO S Balanced Portfolio s vormen het alternatief voor beleggers die graag direct met sterke spreiding in beleggingsfondsen willen beleggen en daarbij verzekerd willen zijn van actief management en begeleiding. Het persoonlijke cliënt risico profiel is leidend bij de Balanced Portfolio keuze. Door maandelijkse herweging blijft het profiel van de Balanced Portfolio s gewaarborgd. Balanced Portfolio s zijn door het Finles Fundmanagement team beheerde portefeuilles van beleggingsfondsen die bij Binck Bank % transparant geadministreerd worden. Bij Binck Bank heeft u via internet elk moment van de dag inzage in uw beleggingen. Samengevat: Persoonlijk Risicoprofiel is leidend Inleg vanaf Directe spreiding over circa 8 à 10 fondsen Binck Bank is uitvoerder 24/7 online inzage in portefeuilles % Transparant Automatische herweging van de portefeuilles Beleggen onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten maximaal profiteert van het daaropvolgende herstel van de beurs." De Balanced Portfolio s staan in 2011 tot en met eind april allemaal op een klein verlies. Het grootste verlies is voor de zeer offensieve portefeuille. Die staat op een verlies van nog geen 2%. Het verlies in de zeer offensieve portefeuille wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door beleggingen in goudaandelen en opkomende markten. Dit waren in de afgelopen jaren de best presterende fondsen maar deze moesten in de eerste vier maanden van het jaar een pas op de plaats maken. Het vormt voor ons echter geen aanleiding om het profiel van de portefeuille te wijzigen. Wij blijven lange termijn positief op goud, goud gerelateerde aandelen en opkomende markten. De vier balanced portfolio s zijn qua beleggingen dus niet gewijzigd. Wel zijn de wegingen van een aantal beleggingen per 1 april aangepast zodat de portefeuilles nog beter in lijn zijn met de doelstellingen. Mocht u meer informatie wensen over de Balanced Portfolio s, neemt u dan contact op met uw adviseur of stuur een aan Finles Capital Management U heeft de keuze uit vier verschillende Balanced Portfolio s: Defensief; De belegger beperkt, door nadruk op veilige beleggingen in de portefeuille, de risico's sterk." Neutraal; "De belegger streeft naar evenwicht. De belegger wil graag een hoger rendement dan op de spaarrekening en is daartoe bereid een zeker risico te nemen." Offensief; "De belegger die nuchter blijft onder de waan van de dag. Laat zich niet opjagen en houdt vast aan de lange termijnstrategie. Ook als de koersen dalen. De belegger weet dat tussentijdse dalingen er nu eenmaal bijhoren." Zeer offensief; "De belegger wil een hoog rendement behalen en weet dat de risico's dan ook hoger zijn. Bij koersdalingen zal de belegger niet snel verkopen, waardoor deze 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% B ; defensief C; neutraal D; o ffensief E; zeer offensief

11 MEDEDELINGEN Koersen Telegraaf Finles heeft jarenlang de koersen van de Finles beleggingsfondsen gepubliceerd in de Telegraaf. Wij merkten echter dat slechts een zeer kleine groep beleggers gebruik maakten van deze service. Aangezien er ook kosten aan deze service verbonden zijn, hebben wij besloten te stoppen met het publiceren van de koersen in de Telegraaf. Zeker omdat onze website een goed alternatief biedt. Op kunt u dagelijks de koersen van de Finles beleggingsfondsen terugvinden. Verlaging Beheervergoeding Finles Diversifier Fund De Beheerder heeft de mogelijkheid om over het totale fondsvermogen een beheervergoeding te berekenen van 0,1458% per maand (1,75% per jaar). De beheervergoeding komt ten gunste van de Beheerder. Echter per 1 april 2011 wordt een beheervergoeding van 0,0658% per maand (0.79% per jaar) berekend. De Beheerder blijft echter de mogelijkheid houden om een beheervergoeding van 1.75% per jaar te berekenen. Bovenstaande wijziging wordt in het prospectus van het fonds opgenomen bij de eerstvolgende actualisatie daarvan. Verlaging Beheervergoeding Hollandse Hedge Fund Tracker De Beheerder heeft de mogelijkheid om over het totale fondsvermogen een beheervergoeding te berekenen van 0,075% per maand (0.9% per jaar). De beheervergoeding komt ten gunste van de Beheerder. Echter per 1 april 2011 wordt een beheervergoeding van 0,05% per maand (0.6% per jaar) berekend. De Beheerder blijft echter de mogelijkheid houden om een beheervergoeding van 0.9% per jaar te berekenen. Bovenstaande wijziging wordt in het prospectus van het fonds opgenomen bij de eerstvolgende actualisatie daarvan. Let op! De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Finles N.V., als beheerder van de Finles Fondsen, beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wft en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De prospectussen van de Finles fondsen kunt u downloaden van onze website of opvragen bij Finles N.V. te Utrecht. Voor de Finles fondsen is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt. Colofon - Deze nieuwsbrief wordt exclusief aan relaties van Finles gezonden. Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding. Wij streven naar een zo accuraat mogelijke informatie. In verband met de productietijd is het mogelijk dat de inhoud niet geheel actueel is. Enige aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden en voor het volgen van aan- en verkoopadviezen wordt niet aanvaard. Bel voor meer informatie HAK Assurantiën (010) , of surf naar Finles N.V. Euclideslaan 151 Postbus GP Utrecht T (010) E W

Augustus 2011 AANDACHT VOOR GO AWAY IN MAY BUT

Augustus 2011 AANDACHT VOOR GO AWAY IN MAY BUT Augustus 2011 AANDACHT VOOR..het Finles Liquid Macro Fund (FLMF). Het FLMF is het enige single manager hedge fund in het assortiment van Finles Capital Management. Het FLMF belegt volgens de global macro

Nadere informatie

Mei 2010 KILL THE MONSTER WHILE IT IS LITTLE AANDACHT VOOR.

Mei 2010 KILL THE MONSTER WHILE IT IS LITTLE AANDACHT VOOR. Mei 2010 AANDACHT VOOR....De Hollandse Hedge Fund Tracker! Met gepaste trots hebben wij 3 mei jongstleden de Hollandse Hedge Fund Tracker gelanceerd. Het begon allemaal op 1 januari 2009. In samenwerking

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? Nieuwsbrief voor Beleggers Jaargang 10, nummer 3 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?..Garantiebeleggen met Finles Vermogensbeheer. Zoals u op pagina 11 in de Nieuwsbrief voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor Beleggers

Nieuwsbrief voor Beleggers Nieuwsbrief voor Beleggers Jaargang 11, nummer 1 april 2009 AANDACHT VOOR. Het Finles Liquid Macro Fund. Op 31 maart 2009 lanceerden wij dit fonds. In de huidige marktomstandigheden zien wij dat macro-economische

Nadere informatie

AANDACHT VOOR. IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL III

AANDACHT VOOR. IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL III AANDACHT VOOR. IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL III...Best Option 9%. Best Option 9% is een bestaand product van Banque Société Générale. Het product is half december 2007 gestart en heeft nog een

Nadere informatie

AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL II

AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL II AANDACHT VOOR...... het jongste fonds van Finles! Op 1 oktober jongstleden vierde het Finles Alternative Bond Fund (FABF) zijn eerste verjaardag. Het behaalde rendement, zowel absoluut als in vergelijking

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën?

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? K W A R T A A L B E R I C H T P R I M O S E C U N D O T E R T I O Va n L a n s c h o t Ke m p e n Q U A R T O De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? Financiering als

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen.

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Beleggingsstrategieën met trackers White paper series Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Copyright Armgard Investment Management - 1 - info@armgard.nl - twitter

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Totstandkoming Europese. bankenunie heeft gevolgen. voor alle beleggers. Nieuw FTK weer een stap dichterbij

Totstandkoming Europese. bankenunie heeft gevolgen. voor alle beleggers. Nieuw FTK weer een stap dichterbij Totstandkoming Europese bankenunie heeft gevolgen voor alle beleggers Nieuw FTK weer een stap dichterbij Jaargang 16 september 2013 Colofon Redactie Justin Boers, David van Bragt, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

Financiële crisis zet aan tot paradigmawisseling

Financiële crisis zet aan tot paradigmawisseling thema CONNECTIVITY oktober 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL risico wordt de maat Financiële crisis zet aan tot paradigmawisseling Europa ziet vooralsnog af van kickback PAGINA 14 Vlucht naar veilige havens: opkomende

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

thema Smart Bèta Het anker is los! PAGINA 4-7

thema Smart Bèta Het anker is los! PAGINA 4-7 thema Smart Bèta JUNI 2013 www.fondsnieuws.nl Het anker is los! lage rente bedreigt rendementsperspectief PAGINA 4-7 execution only-platform rukt op PAGINA 12-13 CIO-debat: Verenigde Staten favoriet pagina

Nadere informatie

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl) Juli 2015 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macroeconomische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de diverse

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 Fax: +31 (0)182 532732 info@cfk.nl

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen:

Halfjaarbericht 2015. Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen: Halfjaarbericht 2015 Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen: Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity Intereffekt Frontier Vietnam Intereffekt

Nadere informatie

Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund

Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag beheerder 5 Financieel verslag Balans 14 Winst- en verliesrekening 15 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Perspectief 2013. Visie, strategie en favorieten. Serious Money. Taken Seriously.

Perspectief 2013. Visie, strategie en favorieten. Serious Money. Taken Seriously. Perspectief 2013 Visie, strategie en favorieten Serious Money. Taken Seriously. Voorwoord en inhoudsopgave Tanja Nagel voorzitter Raad van Bestuur t.nagel@gilissen.nl Met deze publicatie voorzien wij u

Nadere informatie

Inhoud HALFJAARBERICHT 2013 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 2

Inhoud HALFJAARBERICHT 2013 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 2 Halfjaarbericht 2013 Inhoud 1 Profielschets SNS Beleggingsfondsen 4 1.1 Inleiding 5 1.2 Onze beleggingsfilosofie in het kort 5 1.3 Maatschappelijk bewust vermogensbeheer 6 1.4 Risicomanagement 7 1.5 Juridische

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF V1: Verandert de waarde van mijn belegging door deze splitsing? A1: Nee, de waarde van uw belegging verandert niet door de splitsing. Stel u had voor de splitsing

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014 Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 214 grafiek 2 grafiek 3 34 1.4 33 32 3 3 1.38 1.36 1.34 George Raven 29 28 27 26 1.32 1.3 1.28 25 1.26 Jan Wirken Eurostoxx5 index Eurodollarkoers Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken voor staatsobligaties die wij de afgelopen maanden zagen, was volgens de statistische risicomodellen die banken gebruiken vrijwel onmogelijk.,, George Raven Jan Wirken Insinger de Beaufort Beleggingsvisie

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

ALS DE CRISIS VOORBIJ IS

ALS DE CRISIS VOORBIJ IS THEMA CHINA NOVEMBER 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ALS DE CRISIS VOORBIJ IS Asset managers over de toekomst van beleggen CIO-debat: De geldpers moet aan PAGINA 8 De moeilijke zoektocht naar het risicoprofiel

Nadere informatie