SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FileAct. November 2015, 1.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FileAct. November 2015, 1.4"

Transcriptie

1 SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FileAct November 2015, 1.4

2 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FILEACT VOOR GEBRUIK Aanvragen gewenste componenten Tot stand brengen van een connectie met de Rabobank Het maken van bestandsformaten Test scenario s 5 4. INITIATIE VIA SWIFT FILEACT - ALGEMENE INFORMATIE 9 5. INITIATIE VIA SWIFT FILEACT Het initiatie bestand De header De payload file ZIP archive DEFLATE Op welke manier controleert Rabobank uw verzonden bestanden? Uitvoer data en geagendeerde betalingen Bulk en Batch aanlevering PAIN bestanden Volumes STATUS BERICHTEN EN VERANTWOORDING VIA FILEACT ACK/NACK Statusberichten FileAct verzonden door Rabobank PAIN.002 status berichten VERANTWOORDINGSINFORMATIE Eindedag verantwoording Intradag SWIFT FileAct DE RDC PORTLET (OPTIONEEL) Wat is de RDC portlet? Hoe gebruik ik de RDC portlet? Batch level informatie bekijken Transactie informatie bekijken DE KLANT ACCEPTATIE OMGEVING Beschrijving van de Klant Acceptatie Omgeving Aanvragen Klant Acceptatie omgeving Disclaimer PRODUCTBEELD VOOR EXTRA INZICHT SUPPORT RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES FILEACT APPENDIX 1: AFKEURREDENEN (FILEACT) 24 Mogelijke afkeur redenen in de portlet en de NACK berichten APPENDIX 2: LOGBOEK WIJZIGINGEN 36 2

3 1. Inleiding SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) is opgezet voor het uitwisselen van financiële berichten tussen banken. Het netwerk dat SWIFT daarvoor gebruikt SWIFTNet is een beveiligde en betrouwbare manier om data te versturen en te ontvangende belangrijkste redenen voor corporates, pensioenfondsen, banken en vermogensbeheerders om aan te sluiten op SWIFTNet zijn: standaardisatie, efficiëntie, autonomie en veiligheid. Onderhoud en aanpassingen aan bankspecifieke elektronisch bankierpakketten, -processen en verschillende formaten zijn bij gebruik van SWIFT niet nodig. Corporates en financiële instellingen zijn daardoor meer bankonafhankelijk. De bericht-standaarden van SWIFT gelden wereldwijd. Met de Rabobank SWIFT for Corporates aansluiting biedt Rabobank een product voor bedrijven en financiële instellingen die regelmatig grote hoeveelheden transacties uitvoeren. Om aansluiting te krijgen op Rabobank SWIFT for Corporates dient u eerst een contract af te sluiten met SWIFT. Meer informatie is te vinden op Transactie initiatie Initiatie SWIFT Banken FIN: MT101, MT103, MT200, MT202, MT210 FileAct: PAIN.001, PAIN.008, BTL91 Statusinformatie Status en verantwoording FileAct: PAIN.002 Verantwoordingsinformatie FIN: MT195, MT295, MT910, MT940, MT942 FileAct: MT940S, CAMT.053, MT942S, CAMT.052 Schematische weergave Rabobank SWIFT for Corporates 3

4 2. Wat is Rabobank SWIFT for Corporates? U kunt afspraken maken met Rabobank over het uitwisselen van berichten via SWIFTNet als elektronisch distributiekanaal. U kunt hierbij gebruik maken van twee soorten dienstverlening van SWIFT over haar netwerk: 1. Verzenden van losse gestandaardiseerde (MT) berichten, via SWIFT FIN Via SWIFT FIN wordt aan corporates standaard bepaalde berichten aangeboden. Niet alle berichten worden ondersteund; Rabobank hanteert SWIFT SCORE voor haar Rabobank SWIFT for Corporates-propositie. SCORE is de naam van een standaard set van diensten en berichten die SWIFT heeft opgezet voor het uitwisselen van berichten tussen corporates en hun banken. Hiervoor heeft Rabobank een aparte handleiding die u kunt downloaden van 2. Verzenden van files via het netwerk, via SWIFT FileAct Sinds enige jaren biedt SWIFT de mogelijkheid om bestanden via SWIFTNet FileAct te verzenden. Hierbij is het mogelijk is om alle formaten te gebruiken die u en de Rabobank overeenkomen. Financiële berichten worden bij gebruik van SWIFT FileAct als het ware in een envelop gestopt en de envelop wordt over SWIFTNet verstuurd naar de bank. Bij de bank wordt de envelop uitgepakt en de betaalopdracht/bestand verwerkt. Tabel 1 geeft inzicht in de standaardbestanden die met Rabobank kunnen worden uitgewisseld met de SWIFT FileAct service. Voor elke type bestand staat beschreven welke formaten beschikbaar zijn voor verzending met de SWIFT FileAct service. De basis voor de uitwisseling van bestanden is een rekening die u bij Rabobank heeft: een bestand is bijvoorbeeld een opdracht om een betaling te doen ten laste van deze rekening(en), of een overzicht van bij- en afschrijvingen op de rekening(en). Het is niet mogelijk om rekeningen van derde partijen te gebruiken, ook niet als u hierover met de derde partij afspraken heeft gemaakt. Product/Dienst Opdracht Eurobetaling (SEPA) Opdracht Eurobetaling (Spoed) Opdracht Euro-incasso (SEPA) Opdracht Bedrijven Euro-incasso (SEPA) Opdracht Wereldbetaling Annuleringsverzoek Statusinformatie Eindedag verantwoordingsinformatie Intradag verantwoordingsinformatie Credit bevestiging SWIFT (FileAct) PAIN BTL91 PAIN PAIN BTL91 X PAIN MT940S/CAMT053 MT942S/CAMT.052 X Tabel 1: Overzicht bestanden SWIFT FileAct 4

5 3. Het inrichten van Rabobank SWIFT FileAct voor gebruik 3.1 Aanvragen gewenste componenten In het inrichtingsformulier Rabobank SWIFT for Corporates kunt u aangeven welke specifieke SWIFT for Corporates componenten u wenst te gebruiken. Denk hierbij aan: Welke Rabobankrekeningen u wilt gebruiken (het is ook mogelijk om eindedag- of intradaginformatie van een spaarrekening te ontvangen) SWIFT FIN en/of SWIFT FileAct (zie hiervoor hoofdstuk 2) Welke type betalingen en/of incasso s u gaat initiëren Welke berichttype (initiatie bestanden) u wilt gebruiken Welke type verantwoordingsinformatie u wilt ontvangen Het is belangrijk dat u de inhoud van dit formulier goed afstemt met de Rabobank. Indien u hulp nodig hebt bij het invullen van dit formulier kunt u gebruik maken van de bijbehorende toelichting en anders navraag doen bij uw Rabobank contactpersoon. 3.2 Tot stand brengen van een connectie met de Rabobank De standaard stappen die u als klant neemt om via Rabobank SWIFT for Corporates betaalopdrachten aan Rabobank toe te kunnen sturen zijn de volgende: 1. Contract met SWIFT: om gebruik te mogen maken van SWIFTNet, sluit u eerst een contract met SWIFT, inclusief afspraken over de service van SWIFT, tarieven en systeemtechnische inrichting. 2. Aansluiting op SWIFT: dan zorgt u voor een technische aansluiting van uw interne financiele administratie of ERP-systeem op SWIFTNet. 3. Contract met de Rabobank: vervolgens sluit u een contract af met Rabobank dat u de aangeleverde betaalopdrachten zal verzenden via Rabobank SWIFT for Corporates en/of dat Rabobank rapportagebestanden naar u terug zal sturen. Afspraken over de te verwerken/versturen formaten worden in het inrichtingsformulier vastgelegd. De opdrachten worden verwerkt ten laste of ten gunste van de rekening(en) die uw bedrijf bij de Rabobank aanhoudt. 4. Implementatie SWIFT FileAct: Als bovenstaande stappen (1 t/m 3) zijn doorlopen, zullen wij met u het proces starten om de connectie met Rabobank tot stand te brengen. Nadat deze connectie gelegd is, zullen we eerst samen met u enkele testen uitvoeren (zie paragraaf 3.4) voordat er feitelijk met de dienstverlening gestart kan worden. 3.3 Het maken van bestandsformaten Een beschrijving van de bestandsformaten kunt u vinden op de site Op deze pagina s vindt u alle formaatbeschrijvingen die u momenteel kunt inzetten in het SWIFT kanaal. Indien relevant zijn hier ook (afwijkende) tijdslijnen in opgenomen. 3.4 Test scenario s Rabobank biedt u de mogelijkheid om de koppeling of het formaat van de berichten en bestanden te testen voordat u gebruik gaat maken van het SWIFT FileAct kanaal. In deze paragraaf geven we aan welke testen minimaal doorlopen moeten worden voordat uw productieomgeving opgeleverd kan worden. Allereerst testen we graag met u de aangelegde testverbinding. In dat geval verstuurt u een betaalbestand of bericht over de aangelegde testverbinding. Hiermee controleert u of bestanden of be- 5

6 richten op de juiste manier worden getransporteerd van u naar de Rabobank. Ook zal Rabobank een controle doen of de betalingen wel voldoen aan de formaateisen. Als dit akkoord is, kunt u ook zelfstandig testen uitvoeren. Tot slot doen we samen met u een penny test in de productie opgeving. Mocht u bestanden voor verzending willen controleren op juistheid is er ook de mogeljkheid om uw bestanden te testen via: Uw Rabobank contactpersoon kan u hier meer over vertellen. Test procesbeschrijvingen Bestanden in testomgeving Onderstaand schema geeft aan welke verschillende stappen zijn binnen het test traject voor FileAct in de testomgeving. 1. U levert (test-) betaalbestanden aan zoals u dat ook wilt gaan doen in een productiesituatie. In eerste instantie zal dit in nauwe samenwerking met Rabobank zijn. Als de connectie eenmaal werkt kunt u geheel zelfstandig deze testomgeving gebruiken om al uw testgevallen door te werken. In beide gevallen zijn een aantal zaken van belang: a. De bestanden voldoen aan de beschrijvingen in hoofdstuk 5. b. Insturen voor de testomgeving dient te gebeuren met een test BIC. c. In de FileAct header (zie ook hoofdstuk 5.2) wordt de Service Name als volgt aangegeven: swift.corp.fa!p. Dit zorgt ervoor dat de test service gebruikt wordt en bij de Rabobank uw bestanden naar de testomgeving gestuurd worden. d. Het Request Type moet worden gevuld als beschreven in paragraaf Uw ingestuurde bestanden wordt gecontroleerd op correctheid door de Klant Acceptatie Omgeving (KA omgeving) van Rabobank. 3. Mocht er iets niet in orde zijn, dan zal de KA omgeving een NACK (Negative ACKnowlegdement) sturen. Voor meer informatie hierover zie hoofdstuk 6. Is alles in order met uw ingestuurde bestanden en kunnen deze verder verwerkt worden zullen wij u een ACKnowledgement sturen. 4. Na het ontvangen van een ACK zullen wij u een aantal test bestanden retour sturen: 6

7 a. MT940 Structured (indien gewenst): Dit bestand is gegegereerd door een zogenaamde simulator. Dit betekent dat de inhoud van deze MT940s gebaseerd is op uw ingestuurde bestanden, maar wel met gesimuleerde data. b. CAMT.053 (indien gewenst): Dit bestand is gegegereerd door een zogenaamde simulator. Dit betekent dat de inhoud van deze CAMT.053 gebaseerd is op uw ingestuurde bestanden, maar wel met gesimuleerde data. c. PAIN.002 (indien gewenst): dit is een voorbeeld PAIN.002 die wij naar u sturen. In dit bestand staat een willekeurige afkeurcode. Voor meer informatie over de PAIN.002 verwijzen wij naar waar u zowel technische als funtionele informatie kunt vinden over dit formaat. Bestanden in productie omgeving Na het afronden van bovenstaande testen, wordt gestart met een penny test. Dit proces is gelijk aan het eerder beschreven test traject, echter wordt er nu in de productie omgeving een bestand met een enkele betaling van 1 euro aangeboden. Deze penny test toont aan dat de keten binnen de productie omgeving correct werkt. Als deze betaling goed verwerkt is, kan de productie omgeving vrijgegeven worden voor gebruik. Na een goedwerkende test in de productieomgeving, is het voldoende om het testtraject af te ronden en over te gaan op reguliere productie. Onderstaand schema geeft aan wat de verschillende stappen zijn binnen het test traject voor File- Act in de productie omgeving. 1. U levert betaalbestanden aan met hierin slechts één transactie van 1. Desgewenst kunt u dit doen voor alle typen betalingen (PAIN.001, PAIN.008 en BTL91). 2. Net als op de KA omgeving worden controles uitgevoerd op het ingestuurde bestand. Aangezien een aantal verschillede tests al zijn uitgevoerd in de KA omgeving, is het nu al zeker dat het bestand dat u hebt verzonden correct is. 3. Als het bestand inderdaad goed verwerkt is, sturen wij u een ACK. (Uiteraard kan de productieomgeving ook een NACK sturen. In dat geval zal er onderzocht worden wat er mis is gegaan) 4. Wij sturen u de gevraagde verantwoordingsinormatie via de productie omgeving. 7

8 Let op: De intradagformaten MT942s en CAMT.052 die via onze productie omgeving beschikbaar zijn, kunnen nog niet gecontroleerd worden in de KA omgeving. Uiteraard kunnen wij u wel voorzien van voorbeeld bestanden. 8

9 4. Initiatie via SWIFT FileAct - algemene informatie Onderstaande aandachtspunten zijn van belang bij het aanleveren van betalingsopdrachten: Het is belangrijk om betalingen in te sturen voor de cut-off tijd. Deze cut-off tijden of tijdslijnen, zijn gebaseerd op de standaard cut-off tijden van Rabobank. De cut-off tijden voor het aanleveren van betalingsopdrachten zijn hier te vinden. Betaalopdrachten aangeleverd via SWIFT FileAct, zullen in uw eigen ERP-pakket samengesteld dienen te worden. Intrekken van betalingen is alleen mogelijk als de betalingen nog niet verwerkt zijn. Als de betalingen verwerkt zijn, dan zullen we het verzoek tot annulering in behandeling nemen. Hierbij zijn we echter afhankelijk van de tegenpartij of het nog lukt om de betaling te retour te laten komen. Relevante informatie met betrekking tot het betalingsverkeer is te vinden op onderstaande sites: - Algemene informatie over betalen door bedrijven is hier te vinden. - Informatie over de verwerking van betalingen tijdens werkdagen/feestdagen kunt u hier vinden. 9

10 5. Initiatie via SWIFT FileAct 5.1 Het initiatie bestand Initiatiebestanden die via SWIFT FileAct naar de Rabobank gecomprimeerd, dienen altijd in het zipformaat verzonden te worden. Het voorgeschreven ZIP formaat voor het initiatie bestand beschreven in het IETF RFC 1951 formaat (zie Additioneel wordt verwacht dat de bestandsnaam eindigt met een.zip extensie in kleine letters. Er zijn een aantal regels voor de benaming van het initiatie bestand. Vanaf nu refereren we hiernaar in de handleiding door middel van de filename. Voor de benaming (filename) van het gecomprimeerde bestand is ons advies om de volgende structuur te gebruiken: <action>_<datetime>_<sender-bic8><receiver-bic8>_<serial number>.zip Naast bovenstaande gelden de volgende regels voor de filename: - De filename mag max. 64 karakters bevatten - Hoofdlettergevoelig, geen spaties toegestaan, underscores moeten worden gebruikt om de elementen te scheiden - Karakters die gebruikt mogen worden: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _ - <action> kan zijn SCT voor SEPA Credit Transfers, SDD voor SEPA Direct Debits of BTL voor wereld betalingen in BTL91-formaat - <datetime> Wordt ingezet om de bestandsnaam uniek te maken, numeriek, yymmddhhmmssxx (y = jaar, m = maand, d = dag, h = uur, m = minuut, s = seconde,) - <serial number> uniek volgnummer Voorbeeld: SCT_ _ABCDNL22_RABONL2U.zip 5.2 De header De FileAct header moet voldoen aan alle door SWIFT gestelde standaarden. In de FileAct header dient in elk geval SwCompression=zip te zijn gespecificeerd. Daarnaast moeten de volgende waardes aangehouden worden: Receiver DN o=rabonl2u,o=swift Afhankelijk van het servicetype bij SWIFT (SCORE/Corporates of Non-Banking Financial Institustions) gelden er verschillende instellingen: Voor Corporates geldt: swift.corp.fa Let op: voor de testomgeving is dit anders (toevoeging -!p- op het einde), swift.corp.fa!p Voor (Non-Banking) Financial Insitutions geldt: swift.generic.fa Let op: voor de testomgeving is dit anders (toevoeging -!p- op het einde), swift.generic.fa!p De identifier dient als volgt meegegeven te worden: PAIN sct voor SEPA Credit Transfer (SCT/euro crediteuren betalingen) PAIN sdd voor SEPA Direct Debit ( SDD/euro incasso s) PAIN.xxx.btl91.bct voor BTL/non-sepa betalingen 10

11 5.3 De payload file Rabobank adviseert de Payload Filename identiek te maken aan de Filename van het initiatiebestand. De payloadfile mag geen gemengde initiatie bestanden bevatten. Een payloadfile bevat dus of SCT of SDD of BTL en niet een combinatie van deze drie. Er mogen ook niet meerdere bestanden van eenzelfde type in een.zip file worden aangeleverd. De payload file bestanden moeten zijn gebaseerd op de UTF-8 karakter set. De Byte Order Mark is optioneel. Als deze echter wordt gebruikt dan moet het de UTF-8 Byte Order Mark zijn. De bestandsnaam in het initiatie archief bestand (.zip) dient te eindigen op.xml met kleine letters voor SCT en SDD. Voor een BTL moet het bestand eidigen op.txt 5.4 ZIP archive DEFLATE De compressie methode die wordt ondersteund is DEFLATE. Deze compressiemethode wordt wereldwijd veel gebruikt in veel programmeer talen en operating systems tools. Hier vindt u een technische beschrijving. 5.5 Op welke manier controleert Rabobank uw verzonden bestanden? Wanneer een bestand wordt verstuurd naar de Rabobank via FileAct worden de verschillende controles uitgevoerd door Rabobank. Indien deze negatief zijn, stuurt Rabobank u een NACK. Rabobank zal het bestand in dat geval niet verder verwerken. Deze NACK is niet gelijk aan de ACK/NACK van SWIFT, het kan dus voorkomen dat u een ACK van SWIFT ontvangt, maar een NACK van Rabobank. Dit is mogelijk omdat onze interne controles een fout hebben geconstateerd. Appendix 1 geeft een overzicht van alle mogelijke afkeuringen. Hier de meest voorkomende type afkeuringen: 1. Decompressie. Het betaalbestand wordt gedecomprimeerd bij Rabobank. Indien dit niet lukt, wordt een NACK bericht verstuurd. 2. Rabobank controleert of het bestandstype herkenbaar is en of u gerechtigd bent bestanden van dit type aan te leveren. Indien dit niet is afgesproken, stuurt Rabobank een NACK bericht terug naar u. 3. Rabobank controleert of hetzelfde bestand niet al eerder is aangeleverd, om te voorkomen dat een bestand per ongeluk tweemaal verwerkt wordt. Dit gebeurt op basis van de bestandsnaam en de payload. Indien Rabobank een duplicaat vindt, stuurt Rabobank een NACK bericht terug naar u. Indien u naast SWIFT FileAct ook andere kanalen gebruikt voor het aanleveren van betaalbestanden aan Rabobank, dient u zelf te borgen dat u niet dubbel aanlevert. Rabobank kan geen duplicaten detecteren als deze via andere kanalen zijn aangeleverd. 4. Rabobank controleert of het aangeleverde bestand verwerkbaar is. Deze controles zijn: - Voldoet het formaat van het betaalbestand aan de eisen zoals gesteld in het Rabobank formatenboek. - Wordt hierbij niet afgeweken van de voorgeschreven tekenset. - Bevat het bestand niet meer dan één soort betaalopdrachten (SDD, SCT en BTL91 mogen niet samen in één bestand aangeleverd worden). - Wordt het maximum van betaalopdrachten per bestand niet overschreden. - Wordt het maximum van batches (Payment Information Blocks) in een bestand niet overschreden. 5. Vervolgens wordt per betalingsopdracht een aantal controles uitgevoerd: - Maakt de rekening waar de betalingsopdracht voor is onderdeel uit van de Rabobank overeenkomst? - Is de gevraagde uitvoeringsdatum van de transactiebetaling geldig? Zie volgende paragraaf. 11

12 - Voldoet de betaalopdracht aan de eisen die vanuit wet- en regelgeving voortkomen? In geval deze controles een negatief resultaat hebben, wordt een NACK verstuurd. 5.6 Uitvoer data en geagendeerde betalingen De standaard verwerking bij aanlevering via SWIFT FileAct gaat uit van directe verwerking. Dit houdt in dat bestanden die aangeleverd worden, geen uitvoerdatum mogen hebben die in de toekomst ligt anders dan hieronder staat aangegeven: PAIN (euro-betaling): Heeft een File een batch/tx met een uitvoerdatum meer dan 10 dagen in het verleden, dan wordt de volledige file afgekeurd door Rabobank Heeft een File een batch/tx met een uitvoerdatum in de toekomst, dan wordt de volledige file afgekeurd door Rabobank PAIN (euro-incasso): Heeft een File een batch/tx met een uitvoerdatum in het verleden, dan wordt de volledige file afgekeurd door Rabobank Heeft een File een batch/tx met een uitvoerdatum meer dan 20 dagen in de toekomst, dan wordt de volledige file afgekeurd door Rabobank BTL 91: Heeft een File een batch/tx met een uitvoerdatum in het verleden, dan wordt de volledige file afgekeurd door Rabobank Heeft een File een batch/tx met een uitvoerdatum meer dan 10 dagen in de toekomst, dan wordt de volledige file afgekeurd door Rabobank Rabobank controleert dus de uitvoerdatum en niet de aanleverdatum. De aanleverdata voor SDD First, Recurring Core en B2B zijn respectievelijk D-5/D-3/D-2. Wanneer u de file te laat levert, dan corrigeert de bank de uitvoerdatum zolang de initiële uitvoerdatum niet in het verleden ligt. Bij een uitvoerdatum in verleden stuurt de bank u een PAIN Bulk en Batch aanlevering PAIN bestanden Een file kan meerdere batches met betalingen bevatten met ieder haar eigen Batchbooking waarde True of False. Het SEPA formaat staat dit toe. Op basis van de True/False waarden in de file berekent Rabobank het betaaltype euro-betaling dat voor de klantaanlevering van toepassing is. Als alle batches in de file Batchbooking False zijn, wordt de file in zijn geheel verwerkt als BULK. Een BATCH file kan dus verschillende waarden voor batchbooking bevatten, dus True en False door elkaar; dit noemen we onzuivere aanlevering (meer informatie in paragraaf 6.2 Batch- en bulkaanlevering). Rabobank adviseert u om PAIN bestanden altijd zuiver aan te leveren door batchbooking helemaal óf op False, óf op True te zetten. Het zuiver aanleveren door u als klant heeft vooral bij Batch Booking = False (en dus betaaltype BULK) een voordeel. De losse boekingen tussen Rabobank rekeningen worden dan nog direct verwerkt. Bij betaaltype BATCH is dit niet het geval. In algemene zin heeft zuiver aanleveren het voordeel dat Rabobank de posten optimaal kan verwerken. 5.8 Volumes Het gaat hier om het maximum aantal transacties in een file. Het gecomprimeerde bestand met de Header en Payloadfile mag maximaal betalingen bevatten in de Payloadfile. Indien er teveel 12

13 betalingen in de file zit, wordt de gehele file afgekeurd. U kunt indien de volumes zijn afgestemd met Rabobank, altijd meerdere gecomprimeerde files insturen. 6. Status berichten en verantwoording via FileAct 6.1 ACK/NACK Statusberichten FileAct verzonden door Rabobank Voor elk bestand dat u instuurt via FileAct, ontvangt u een XML-bestand terug. In dit XML bericht staat aangegeven of het bestand is geaccepteerd door Rabobank of niet. Voor een geaccepteerd bestand wordt een ACK terug gestuurd en voor een afgewezen bestand een NACK. Dit ACK of NACK bericht ontvangt u binnen 15 minuten. Hieronder staat een voorbeeld van een NACK bericht. Voorbeeld: mypain001.zip_ _reply.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RDCInitiationReply> <ContractId>123</ContractId> <PayloadAction>SCT</PayloadAction> <PayloadVersion>pain </PayloadVersion> <UniqueReference> </UniqueReference> <Status>NACK</Status> <TimeStamp> T08:00:00</TimeStamp> <Errors> <Error> <ErrorCode>CAT_001</ErrorCode> <ErrorMessage><![CDATA[ Text you want to escape goes here... ]]> </ErrorMessage> </Error> </Errors> </RDCInitiationReply> Field Explanation Allowed values Required Comment XML type ContractId Y String PayloadAction PayloadVersion SCT SDD Pain Pain Y Y Repeated from request Repeated from request UniqueReference Y Repeated from request Status ACK NACK Y Value from Rabobank Timestamp Y Value from Rabobank Errors:Error: ErrorCode Errors:Error: ErrorMessage Tabel met verklarende termen uit het NACK bericht N N String String String String datetime String String 13

14 Met behulp van het RDCInitiationReply.xsd bestand kunt u de XML bestanden juist valideren. Het bestand RDCInitiationReply.xsd kunt u vinden op onder downloads. Standaard benaming: originalfilename_customerreference_reply.xml Het bericht is gebaseerd op de oorspronkelijke naam van het bestand die door u is bepaald, gevolgd door een underscore en de klantreferentie. Als het door u ingestuurde bestand niet leesbaar is en de klantreferentie niet bepaald kan worden, dan wordt deze ook niet gegeven. In dat geval ziet de bestandsnaam er als volgt uit: Originalfilename_reply.xml Als het bestand om wat voor reden ook twee keer wordt verstuurd ontvangt u twee reacties: Originalfilename_customerreference_reply.xml (normale ACK/NACK) Originalfilename(1)_reply.xml (NACK omdat er een duplicaat is gedetecteerd) De 1 in de tweede reactie, geeft aan dat het om het eerste duplicaat gaat en bevat altijd een NACK. De referentie is in deze regel niet gespecificeerd. 6.2 PAIN.002 status berichten Indien tijdens de verwerking van euro-betalingen en euro-incasso s blijkt dat een batch of individuele transactie om een bepaalde reden niet uitgevoerd kan worden, dan kan Rabobank u een melding sturen. Dit gebeurt in de vorm van een XML bericht, via een zogenaamde PAIN.002. Op het inrichtingsformulier kunt u aangeven of u hier gebruik van wilt maken. Deze service is alleen inzetbaar voor SEPA initiaties (euro-betaling en euro-incasso). Let op: Dit is een ander bericht dan de ACK/NACK berichten die Rabobank stuurt. Het kan in de praktijk bijvoorbeeld voorkomen dat u een ACK ontvangt van Rabobank, maar dat later toch blijkt dat er onvoldoende saldo op de rekening staat. Dit wordt aan u teruggekoppeld door middel van het PAIN.002 bericht met pre-settlement informatie. Kenmerken van een PAIN.002 bericht zijn: PAIN.002 meldingen worden naast op batchniveau, ook op transactieniveau teruggemeld. Eén PAIN.002 bericht bevat maximaal transacties. in. Bij een overschrijding van deze limiet, ontvangt u aanvullende PAIN.002 berichten om alle voor verwerking afgekeurde transacties terug te kunnen melden. U krijgt een PAIN.002 bericht bij onderstaande situaties met de bijbehorende reactie: SDD Bestand voldoet niet aan formaat Syntactische fout < grenswaarde Syntactische fout >= grenswaarde Syntactische fout in alle transacties van de batch (ongeacht de grenswaarde) Pre-settlement R-messages Afgekeurd contractlimiet (definitief) Foutmelding en het bestand wordt afgekeurd Bruto boeken PAIN.002 (op batchniveau) PAIN.002 (op batchniveau) Bruto boeken PAIN.002 (op batch-niveau) SCT (batch) Bestand voldoet niet aan formaat Syntactische fout < grenswaarde Syntactische fout >= grenswaarde Syntactische fout in alle transacties van de batch Foutmelding en het bestand wordt afgekeurd Bruto boeken PAIN.002 (op batchniveau) PAIN.002 (op batchniveau) 14

15 (ongeacht de grenswaarde) Onvoldoende beschikkingsruimte (definitief) Debetrekening geblokkeerd PAIN.002 (op batch-niveau) PAIN.002 (op batch-niveau) SCT (Bulk) Bestand voldoet niet aan formaat Syntactische fout Onvoldoende beschikkingsruimte (definitief) Debetrekening geblokkeerd Foutmelding en het bestand wordt afgekeurd PAIN.002 (op tx-niveau, bij overschrijding grenswaarde alleen op batch-niveau) PAIN.002 (op tx-niveau) PAIN.002 (op tx-niveau) Overzicht met uitleg over verschillende redenen van uitval en de reactie hierop per transactie soort Hieronder volgt een korte uitleg over de verschillende situaties en omschrijvingen van de bovenstaande tabellen: Bruto boeken Eurobetaling - en Euro-incasso batches worden altijd volledig af- respectievelijk bijgeschreven op de uitvoerdatum, ook indien de batches transacties bevatten die niet uitgevoerd kunnen worden. De betalingen of incasso s uit een batch die niet uitgevoerd kunnen worden, worden op de uitvoerdatum apart bij- respectievelijk afgeschreven. Daardoor vindt er eerst een bruto boeking plaats van het hele batchbedrag en daarna de individuele (terug)boekingen voor de afgekeurde transacties. Grenswaarde Rabobank heeft een grenswaarde ingesteld aan het maximaal aantal afgekeurde transacties, dat een batch (PmtInfId) mag bevatten. De grenswaarde voor het aantal Eurobetalingen voor FileAct is Ook voor Euro-incasso s geldt de grenswaarde van Indien de grenswaarde wordt bereikt of overschreden, dan keurt Rabobank de volledige batch af. Pre-settlement Afhankelijk van het type, moeten Euro-incasso s zes tot twee dagen voor de uitvoer- of settlement datum ingestuurd worden. Pre-settlement betekent voor de uitvoer of settlement datum. R-messages R-messages zijn berichten die banken met klanten uitwisselen indien een SEPA betaling of incasso niet uitgevoerd kan worden. Bijvoorbeeld omdat een incasso ingetrokken is (Revoked or Recalled) of afgekeurd is door de ontvangende bank (Rejected). Batch- en bulkaanlevering Het is mogelijk om met SEPA betaalopdrachten batches aan te leveren met een batchbooking indicatie True (batchaanlevering) en False (bulkaanlevering). Dit heeft effect op de wijze waarop deze opdrachten worden verwerkt. Batches worden als 1 opdracht gefiatteerd en geboekt. Bulkopdrachten worden verwerkt (dus gefiatteerd en geboekt) als individuele opdrachten. Opbouw van de PAIN.002 bestandsnaam: <Originele_filename>_<FileActfileID>-pain002.xml(.par) Hierbij is het FileActfileID een door de database van Rabobank gegenereerd nummer. Zie Appendix 1 voor een overzicht van alle PAIN.002 afkeurredenen. 15

16 7. Verantwoordingsinformatie 7.1 Eindedag verantwoording Aan het einde van de dag wordt een verantwoordingsbestand (End of day) verzonden in het gekozen bestandsformaat - CAMT.053 of MT940 Structured (MT940S). Hieronder ziet u een voorbeeld van een verantwoordingsbestand CAMT.035 dat door Rabobank wordt verzonden: ZIP file CAMT053_ _081011_123.zip header.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RDCInformationReply> <ContractId>123</ContractId> <UniqueReference> T08:10:11</UniqueReference> <TimeStamp> T08:10:11</TimeStamp> <PayloadList> <Payload> <FileName>CAMT _081011_123.xml</FileName> <Signature>OzqpF3zVMBatlKKH/T18mhbelWM8afWgK/GzaEARF9Cc7AF2CuSSnlL iosk9oj07y/+zqdzpqqr3vzeckguuo6s8mcw9fkfmelntz4szobj/uthh3kpjtbwgokodd0xqo EHqLaOBgUmDEwzjLvmMOBhbON41CitJN+EpYUrHx+kHr5mPSMfZv7AvbMdMychMDWgY7khs lfmtawwksb1bdqava18hi3w7v+htpf6n3yq2ssiwxoalqo5zdkdg5jiavffig25bb4tpbixl00qt Ui5dBxp30k0vdoGL6pw2l3YgvFRCy1mJyY3ofQgaAuGBDI7jnqu9ztVyKQRL70BBHA==</Signat ure> <PayloadAction>CAMT053</PayloadAction> <PayloadVersion>CAMT053v1.2</PayloadVersion> </Payload> </PayloadList> </RDCInformationReply> CAMT053_ _081011_123.xml Field Explanation Allowed values Required Comment xml type ContractId Y string UniqueReference Y Value from Rabobank Timestamp Y Value from Rabobank PayloadList: Payload: FileName PayloadList: Payload: Signature PayloadList: Payload: PayloadAction PayloadList: Payload: PayloadVersion CAMT053 MT940S CAMT053v1.2 MT940Sv1.2 Tabel met verklarende termen uit het CAMT.053 bestand Y Y Y Y Value from Rabobank Value from Rabobank Value from Rabobank Value from Rabobank string string datetime string datetime string 16

17 Met behulp van het RDCInformationReply.xsd bestand kunt u de XML bestanden juist creëren en valideren. Het bestand RDCInformationReply.xsd kunt u vinden op onder downloads. Verantwoordingsinformatie wordt afgeleverd in een zip bestand met een header met daarin een handtekening. De benaming van het zip bestand is als volgt: StatementType_Date-time_sender-bic8-receiver-bic8_sequence-number.zip Voorbeelden: CAMT053_ _RABONL2UABCDNL33_01.zip MT940S_ _ RABONL2UABCDNL33_01.zip Een functionele beschrijving van de verschillende eindedag-formaten zijn beschikbaar op via Downloads, dan onder Export formats. 7.2 Intradag SWIFT FileAct Voor SWIFT FileAct is intradag informatie beschikbaar in de volgende bestandsformaten: MT942 Structured (MT942S) of CAMT.052. U kunt een rapportage ontvangen van transacties die zijn bij- of afgeboekt vóór het afsluiten van de dag, oftewel een intradag rapportage. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld al eerder reconciliëren, leveringen vrijgeven en/of beter bepalen wat uw cash positie is gedurende de dag. Via het inrichtingsformulier kunt u uw contract uitbreiden met intradag rapportages. Dit formulier kunt u later ook gebruiken om wijzigingen door te geven. Om voor een rekening intradag informatie aan te vragen, dient deze rekening al deel uit te maken van de eindedag verantwoording die via dit contract loopt. Voor het toevoegen van de rekening aan de eindedag verantwoording gebruikt u hetzelfde formulier. Er zijn twee varianten om uw intradagrapporten op te halen: de Intradag huidige boekdag en Intradag boekdag overschrijdend. Intradag huidige boekdag Intradag huidige boekdag bevat alle transacties van de huidige boekdag. Elke opvraag bevat nieuwe transacties. Intradaginformatie wordt uitsluitend uitgeleverd op werkdagen. In het weekend en/of op Target closing days wordt er geen intradaginformatie uitgeleverd. Het eerste uitlevermoment is 07:00 uur, het laatste uitlevermoment is 18:00 uur. U kunt, via het inrichtingsformulier, ervoor kiezen om na het laatste uitlevermoment een intradagrapport te ontvangen met de resterende transacties. De reden hiervan is dat dit intradagrapport aansluit op uw eindedagrapport. De intradagrapporten kunnen per bundeling van rekeningen uitgeleverd worden, indien in een bundel geen nieuwe intradaginformatie beschikbaar is, wordt er geen intradagrapport uitgeleverd. Wilt u toch een (leeg) intradagrapport ontvangen, dan kunt u dit aangeven in het inrichtingsformulier. Intradag boekdag overschrijdend Intradag boekdag overschrijdend bevat transacties over een bepaalde periode waarbij u de selectieperiode via het inrichtingsformulier kunt aanvragen. Het rapport zal boekdag overschrijdende transacties bevatten. Deze variant wordt zeven dagen per week uitgeleverd. Tevens kunt u ervoor kiezen om ook op Target closing days de intradaginformatie uitgeleverd te krijgen. Dit kunt u aangeven op het inrichtingsformulier. Deze variant sluit niet aan op het eindedagrapport en is vooral geschikt indien u doorlopend intradaginformatie wilt ontvangen. De intradagrapporten kunnen per bundeling van rekeningen uitgeleverd worden. Indien in een bundel geen nieuwe intradaginformatie beschikbaar is, wordt er geen intradagrapport uitgeleverd. 17

18 Wilt u toch een (leeg) intradagrapport ontvangen dan kunt u dit aangeven in het inrichtingsformulier. Verschillen bestandsformaat Het voordeel van het MT942S formaat is dat dit gebaseerd is op een standaard die al lange tijd door veel financiële administraties/erp pakketten ondersteund wordt. Hierdoor is het relatief eenvoudig te importeren in uw financiële administratie. Het voordeel van het CAMT.052 formaat is dat deze gebaseerd is op de nieuwe XML standaard. Het is geschikt ivoor de volledige rapportage van alle velden die u kunt opgeven bij een Eurobetaling (SEPA Credit Transfer) of Euro-incasso (SEPA Direct Debit). Een functionele beschrijving van de verschillende intradagformaten zijn beschikbaar op via Downloads, dan onder Export formats. Vergelijkingstabel aanlevervarianten intradagrapporten In onderstaande tabel kunt u de twee verschillende varianten met elkaar vergelijken. Omschrijving Intradag huidige boekdag Intradag boekdag overschrijdend Dagen waarop intradag transacties geleverd worden Elke werkdag m.u.v. zaterdag, zondag en Target closing days 1. Elke werkdag, zaterdag en zondag en Target closing days 2. Eerste mogelijke levertijdstip Laatste mogelijke levertijdstip Levering op vaste tijdstippen of Levering via Boekdagen met vaste frequentie 07:00 uur. De eerste rapportage van de dag levert alle transacties die sinds het einde van de vorige boekdag zijn bij- of afgeschreven. Start van de huidige boekdag 3. 18:00 uur 4. Einde huidige boekdag. Maximaal tien vaste levertijdstippen in te stellen per kwartier tussen en inclusief het eerste en laatste levermoment, bijvoorbeeld om 07:00, 11:15, 15:30, 17:00 en 18:00 uur. Elke 15, 30, 60 of 120 minuten worden de bij- of afgeschreven transacties gerapporteerd, vanaf het eerste levertijdstip tot en met het laatste levertijdstip. Secure File Transfer Protocol (sftp) of SWIFT FileAct 5 U ontvangt alleen transacties die met boekdag vandaag geboekt zijn. (vervolg tabel op volgende pagina) Maximaal tien vaste levertijdstippen in te stellen per kwartier tussen en inclusief het eerste en laatste levermoment, bijvoorbeeld om 05:00, 11:15, 15:30, 18:00 en 23:30 uur. Elke 15, 30, 60 of 120 minuten worden de bij- of afgeschreven transacties gerapporteerd, vanaf het eerste levertijdstip tot en met het laatste levertijdstip. Secure File Transfer Protocol (sftp) of SWIFT FileAct 5 Boekdag overschrijdend. 1 Op TARGET closing days is geen betalingsverkeer in Euro s mogelijk, er worden dan geen transacties verwerkt. TARGET closing days zijn Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Eerste Paasdag, Dag van de Arbeid en 1 ste en 2 de Kerstdag. 2 U kunt ervoor kiezen om bij de voortschrijdende intradag variant om op Target closing day intradaginformatie uitgeleverd te krijgen. U kunt dit aangeven op het inrichtingsformulier. TARGET closing days zijn Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Eerste Paasdag, Dag van de Arbeid en 1ste en 2de Kerstdag. 3 Intradag boekdag overschrijdend wordt 24 uur per dag en zeven dagen in de week uitgeleverd. Het eerste uitlevermoment is om 00:00 en eindigt op 23:45. 4 Het is mogelijk dat na 18:00, of na uw laatste ingestelde levermoment, nog transacties worden verwerkt met boekdag vandaag. Het kan dan zijn dat er transacties gerapporteerd worden op uw dagafschrift (MT940S of CAMT.053) die niet gerapporteerd zijn via een intradag rapportage. U kunt er voor kiezen om deze transacties nog intradag geleverd te krijgen. 5 Via FileAct ontvangt u van ons een Zip-bestand met daarin een header bestand met handtekening en een MT942S of CAMT.052 bestand. 18

19 Omschrijving Intradag huidige boekdag Intradag boekdag overschrijdend Wat als er geen transacties te rapporteren zijn? U kunt er voor kiezen om intradag rapportage te ontvangen indien op geen van de rekeningen in een bundel waarvoor u intradag rapportage heeft ingesteld een transactie geboekt is sinds de vorige levering van een intradag rapportage. U kunt dit aangeven op het inrichtingsformulier. U kunt er voor kiezen om intradag rapportage te ontvangen indien op geen van de rekeningen in een bundel waarvoor u intradag rapportage heeft ingesteld een transactie geboekt is sinds de vorige levering van een intradag rapportage. U kunt dit aangeven op het inrichtingsformulier. Beschikbare formaten MT942S en CAMT.052 MT942S en CAMT

20 8. De RDC portlet (optioneel) 8.1 Wat is de RDC portlet? Rabobank biedt u de mogelijkheid om de status van uw FileAct bestanden via een portlet te monitoren. Deze portlet heet de Rabo Direct Connect Portlet (RDC). Deze status portlet maakt het u makkelijk online de verwerkingsstatus van uw transacties in te zien. In de portlet worden afwijzingen van de betalingen op file, batch en betalingsniveau weergegeven. U kunt zien waarom een file, batch of betaling is afgewezen. Indien u gebruik wilt maken van de RDC status portlet, kunt u dit aangeven op uw implementatieformulier. Het gebruik van de portlet is mogelijk door nieuwe passen aan te vragen of door toegang tot de portlet te koppelen aan al bestaande passen voor andere portlets. 8.2 Hoe gebruik ik de RDC portlet? Op kunt u uitgebreide informatie vinden inzake het inloggen op Rabo Corporate Connect. Zodra u zich bevindt op het Rabo Corporate Connect Portaal kunt u de RDC-portlet benaderen. Nadat u bent ingelogd vindt u onder Menu de knop voor de RDC-portlet. Klik hierop om de portlet te openen (zie onder). Nadat u betalingen heeft verzonden middels FileAct, zult u hier de status terug kunnen zien van uw betaling op bestandsniveau. Indien dit niet het geval is kunt u contact opnemen met Rabo Corporate Support. Aan het einde van deze handleiding vindt u de contactgegevens. 8.3 Batch level informatie bekijken Indien u op het Vergrootglas klikt van een (deels) afgekeurd bestand, wordt de Batch level informatie getoond. Hier ziet u op batchniveau de afgekeurde of deels afgekeurde batches met daarbij een afkeurreden. Hieronder staan alle termen voor de velden en knoppen op dit niveau op een rij: Veld / Knop Batch referentie Zoek Beschrijving Vul hier de Batch referentie in indien u gebruik wilt maken van de zoekfunctionaliteit. Met deze knop zoekt u naar de batch referentie die u hebt ingevuld in het veld Batch referentie. 20

21 Veld / Knop Vergrootglas Bestandsstatus Terug Beschrijving Met deze knop kunt u de reden van afwijzing bekijken op Transactie niveau. Met deze knop gaat u terug naar het beginscherm van deze toepassing. Met deze knop gaat u terug naar het vorige scherm. 8.4 Transactie informatie bekijken Nadat u nogmaals op het vergrootglas heeft geklikt van een (deels) afgekeurde batch wordt de Transactie informatie weergegeven. Hieronder staan alle termen voor de velden en knoppen op dit niveau op een rij: Veld / Knop Transactie referentie Zoek Bestandsstatus Terug Beschrijving Vul hier de Transactie referentie in indien u gebruik wilt maken van de zoekfunctionaliteit. Met deze knop zoekt u naar de transactie referentie die u hebt ingevuld in het veld Transactie referentie. Met deze knop gaat u terug naar het beginscherm van deze toepassing. Met deze knop gaat u terug naar het vorige scherm. 21

22 9. De klant acceptatie omgeving 9.1 Beschrijving van de Klant Acceptatie Omgeving Naast de productieomgeving, beschikt FileAct ook over een Klant Acceptatie (KA) omgeving. Deze omgeving is gekoppeld aan uw financiële administratie/erp-pakket middels de test connectie. Deze omgeving staat los van onze productie systemen. U kunt dit systeem gebruiken om te testen of uw administratie op de juiste manier is geconfigureerd voor het verzenden van initiatiebestanden en het ontvangen van verwerkingsinformatie via FileAct. Als u via de testverbinding een initiatiebestand instuurt, ontvangt u via de koppeling een ACK en vervolgens een PAIN.002. Uiteraard is dit alleen mogelijk als het bestand voldaan heeft aan alle door RDC gestelde eisen (conform de productiekoppeling). De PAIN.002 heeft een willekeurige afkeurcode en heeft geen betrekking op het door u aangeleverde bestand. U ontvangt deze PAIN.002 zodat u direct kunt verifiëren of uw systeem gereed is voor de ontvangst en verwerking van dit bestandstype. Als het bestand niet conform deze eisen is opgesteld, ontvangt u een NACK. Hierna volgt geen PAIN.002 bericht omdat het bestand voor verwerking in de keten werd afgekeurd. Daarnaast krijgt u een dummy verantwoordingsbestand aangeboden, naar keuze krijgt u deze in CAMT.53 of MT940S. Deze zult u rond uur ontvangen. 9.2 Aanvragen Klant Acceptatie omgeving Bij het aanvragen van een KA omgeving zijn er 2 mogelijkheden. U kunt uw KA omgeving gelijk houden aan uw productieomgeving. Dat betekent dat u in uw KA omgeving dezelfde rekeningen en services laat opvoeren als in uw productieomgeving. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen andere rekeningen of services op te voeren in uw KA omgeving. Zo verkleint u de kans dat er testdata in uw productieomgeving terecht komt dat tot onnodige afkeuringen zal leiden. Ook kunt u op die manier functionaliteiten testen die u in de toekomst zou willen toevoegen, maar waar u nu nog geen gebruik van maakt. 9.3 Disclaimer Rabobank benadrukt dat in de testomgeving behaalde resultaten geen garantie bieden voor de productieomgeving en dat er geen rechten of plichten aan ontleend kunnen worden. Daarom adviseren wij u om, nadat u in de klant acceptatieomgeving getest heeft, ook een aantal pennytesten uit te voeren via uw productie koppeling. 22

23 10. Productbeeld voor extra inzicht U kunt een productbeeld voor het verkrijgen van extra inzicht in uw instellingen opvragen via uw contactpersoon bij Rabobank.. Het productbeeld is een.pdf bestand met daarin de volgende gegevens: - NAW gegevens onderneming - Contactpersonen - Contractgegevens - Rekeninginformtatie o Producten o Afrekenrekening o Bundelinformatie - Intradag instellingen 11. Support Rabobank SWIFT for Corporates FileAct Na succesvolle ingebruikname van Rabobank SWIFT for Corporates kunt u voor vragen of het oplossen van problemen terecht bij onze supportdesk voor SWIFT FileAct: Support SWIFT FileAct Rabo Corporate Support Geopend: maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 17:30 Telefoon: Website: 23

24 12. Appendix 1: Afkeurredenen (FileAct) Mogelijke afkeur redenen in de portlet en de NACK berichten Hieronder vindt u een overzicht van alle afkeuromschrijvingen die Rabobank genereert. In deze paragraaf worden alle omschrijvingen weergegeven die u ook terug kunt zien in de status portlet. Dit zijn de meldingen 1 t/m 40. De meldingen 100 t/m 124 zijn de afkeur redenen voor BTL91 betalingen. Deze verschijnen niet in de RDC status portlet maar worden weergegeven in uw verantwoordingsbestanden. Indien u een van de afkeurcodes niet begrijpt kunt u contact opnemen met Rabo Corporate Support. Reject reason code NO_AGREEMENT_FOR_ACCOUNT NOT_DIRECT_PROCESSABLE TOO_MANY_TRANSACTIONS SIGNATURE_NOT_VERIFIED SENDER_NOT_AUTHORIZED XSD_VERSION_UNKNOWN INPUTFILE_NOT_A_ZIP_FILE INPUTFILE_ZIP_CONTAINS_FOLDERS INPUTFILE_ZIP_CONTAINS_TOO_MANY_FILES PAYLOAD_FILE_TYPE_NOT_ZIP_ENC PAYLOAD_FILE_TYPE_NOT_XML_OR_TXT INPUTFILE_ZIP_NOT_COMPLIANT PAYLOADFILE_ZIP_CONTAINS_FOLDERS PAYLOAD- FILE_ZIP_CONTAINS_INCORRECT_FILE_TYPE PAYLOADFILE_ZIP_CONTAINS_NO_ENTRIES PAYLOADFILE_ZIP_CONTAINS_TOO_MANY_FILES PAYLOADFILE_ZIPENTRY_FILE NAME_NOT_COMPLIANT DUPLICATE_PAYLOAD HEADER_NOT_VALID TOO_MANY_SIGNATURES Description 1, "File {0} contains one or more account(s) ({1}) which are not in the agreement." 2, "One or more Execution date(s) are not valid, payment(s) not direct processable: {0}." 3, "File {0}, contains more than {1} transactions. This is not allowed." 4, "The signature of file {0} could not be verified successfully." 5, "The sender of file {0} is not authorised to deliver payment instructions, unknown agreement." 6, "Unknown version specified (for XSD) in the header." 7, "The input file ({0}) is not a zip file." 8, "The compressed input file {0} contains one or more folders." 9, "The compressed input file {0} has too many files." 10, "The payload file is of an incorrect file type ('.zip.enc' expected): {0}." 11, "The payload file is of an incorrect file type ('.xml' or '.txt' expected): {0}." 12, "The content of the compressed input file is not conform specification (expected header or payload file cannot be found)." 13, "The compressed payload file of input file {0} contains one or more folders." 14, "The compressed payload file of input file {0} contains an incorrect file type ('.xml' or '.txt' expected)." 15, "The compressed payload file of input file {0} contains no entries." 16, "The compressed payload file of input file {0} contains too many files." 17, "The compressed payload file of input file {0} contains an entry with an invalid name." 18, "Duplicate found, the payload of this input file ({0}) has already been successfully processed." 19, "The Header of File {0} does not comply to the RDCInitiationRequest scheme. Technical reason: {1}." 20, "Header contains multiple signatures. This is not al- 24

25 Reject reason code UNKNOWN_CT_XSD_VERSION UNKNOWN_DD_XSD_VERSION UNKNOWN_BTL_VERSION HEADER_NOT_WELL_FORMED UNKNOWN_XSD_VERSION PAYLOAD_NOT_VALID PAYLOAD_NOT_WELL_FORMED TOO_MANY_CERTIFICATES NO_CERTIFICATES FILE_CAN_NOT_BE_DECRYPTED FILE_CONTAINS_INVALID_IBANS PAYLOAD_FILE NAME_NOT_COMPLIANT NO_SHARED_SECRET_KEY MISSING_ATTRIBUTE_IN_SHARED_SECRET_KEY TOO_MANY_SHARED_SECRET_KEYS INVALID_INPUT_DIRECTORY INPUTFILE NAME_CONTAINS_SPACES DUPLICATE_INPUTFILE_DETECTED TOO_MANY_BATCHES DUPLICATE_INPUTFILES_DETECTED Description lowed." 21, "Version of XSD specified in header for Credit Transfer XML is unknown!" 22, "Version of XSD specified in header for Direct Debit XML is unknown!" 23, "Version specified in header for BTL is unknown!" 24, "The Header of File {0} is not well-formed. Technical reason: {1}." 25, "Unknown version specified (for XSD) in the header." 26, "The payload of File {0} does not comply to the SEPA scheme ({1}). Technical reason: {2}." 27, "The payload of File {0} is not well-formed (SEPA scheme ({1}). Technical reason: {2}." 28, "More than one valid certificate available, exactly one certificate should be valid at a given time." 29, "No valid certificate available, exactly one certificate should be valid at a given time." 30, "The file {0} could not be decrypted." 31, "File {0} contains one or more (Dutch) IBAN(s) with an invalid format ({1})." 32, "The payload file name found in file {0} is invalid." 33, "Party sent an encrypted file, so at least one valid SharedSecretKey should be available." 34, "Party sent an encrypted file, so SharedSecretKey attributes are mandatory and should be available." 35, "More than one valid secret key available, only one secretkey should be valid at a given time." 36, "The input directory does not match the directory expected for the agreement of this party." 37, "The input file name ({0}) contains one or more spaces." 38, "A duplicate input file ({0}) has been detected." 39, "File {0}, contains more than {1} batches. This is not allowed." 40, "Duplicate input files ({0}, {1}) have been detected." BETAALRECORD_1_NOT_FOUND 100, "BetaalRecord 1 was not found at line {0}." BETAALRECORD_2_NOT_FOUND 101, "BetaalRecord 2 was not found at line {0}." BETAALRECORD_3_NOT_FOUND 102, "BetaalRecord 3 was not found at line {0}." BETAALRECORD_4_NOT_FOUND 103, "BetaalRecord 4 was not found at line {0}." SLUITRECORD_NOT_FOUND 104, "Sluitrecord was not found at line {0}." UNKNOWN_RECORD_CODE INCORRECT_LINE_LENGTH INCORRECT_FIELD_VALUE 105, "A line was found with an unknown Recordcode at line {0}." 106, "A line was found with an incorrect line length at line {0}." 107, "A line was found with an incorrect field value at line {0}, field=''{1}'', rejected value=''{2}''." 25

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FileAct

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FileAct SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FileAct April 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FILEACT VOOR GEBRUIK 5 3.1 Aanvragen gewenste

Nadere informatie

Rabo Direct Connect. Handleiding

Rabo Direct Connect. Handleiding Rabo Direct Connect Handleiding Juni 2015 Inhoud 1. INLEIDING 4 2. MOGELIJKHEDEN 4 Formaten 4 Randvoorwaarden voor gebruik 5 3. HET INRICHTEN VAN RDC VOOR GEBRUIK 5 Het inrichtingsformulier RDC 5 Het wijzigen

Nadere informatie

Rabo Direct Connect. Handleiding. November 2015, v1.4

Rabo Direct Connect. Handleiding. November 2015, v1.4 Rabo Direct Connect Handleiding November 2015, v1.4 Inhoud 1. INLEIDING 4 2. MOGELIJKHEDEN 4 2.1 2.2 Formaten 4 Randvoorwaarden voor gebruik 5 3. HET INRICHTEN VAN RDC VOOR GEBRUIK 5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Nadere informatie

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FIN September 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FIN 6 3.1 Aanvragen gewenste componenten 6

Nadere informatie

Rabo Direct Connect. Handleiding. Jan-Feb 2016 v1.5

Rabo Direct Connect. Handleiding. Jan-Feb 2016 v1.5 Rabo Direct Connect Handleiding Jan-Feb 2016 v1.5 Inhoud 1. INLEIDING 5 2. MOGELIJKHEDEN 5 2.1 2.2 Formaten 5 Randvoorwaarden voor gebruik 6 3. HET INRICHTEN VAN RDC VOOR GEBRUIK 6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Nadere informatie

PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel

PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel Januari 2015 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO S 4 BIJLAGE 1: EXPORTEREN VAN PAIN.002 IN RCM 13 BIJLAGE 2: DOWNLOADEN VAN PAIN.002 IN RDC 14 BIJLAGE 3: DOWNLOADEN VAN PAIN.002

Nadere informatie

PAIN.002. Formaatbeschrijving functioneel

PAIN.002. Formaatbeschrijving functioneel PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel Januari 2015 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO S 4 BIJLAGE 1: EXPORTEREN VAN PAIN.002 IN RCM 13 BIJLAGE 2: DOWNLOADEN VAN PAIN.002

Nadere informatie

Vraag en antwoord over testen bestandsformaten

Vraag en antwoord over testen bestandsformaten Vraag en antwoord over testen bestandsformaten SWIFT MyStandards Readiness Portal In dit document vindt u een kort en praktisch overzicht van de meest gestelde vragen over en meest voorkomende fouten bij

Nadere informatie

Corporate Payment Service (CPS) van Equens Bank specifieke CPS informatie

Corporate Payment Service (CPS) van Equens Bank specifieke CPS informatie Corporate Payment Service (CPS) van Equens Bank specifieke CPS informatie 1 juli 2013 Versie 1.2 Inleiding In het huidige tijdperk kunnen bedrijven betaalopdrachten direct naar Equens sturen in plaats

Nadere informatie

SEPA testen bij Rabobank

SEPA testen bij Rabobank SEPA testen bij Rabobank SEPA testevent 25 september 2012 Agenda Stand van zaken Rabobank Lessons learned Planning Rabobank formaten Online SEPA testtool Domeinen voor klanten Bankproducten Begeleiding

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6. Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit

Nadere informatie

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT942 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 2015 INHOUD 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 MT942S structuur 3 1.3 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE

Nadere informatie

Corporate Payment Services

Corporate Payment Services Corporate Payment Services Aansluitgids voor servicebureaus Final Equens S.E. 28 January 2014 Classification: Open Version 2.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries. All rights reserved. No part

Nadere informatie

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Colofon Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Versie, datum 2.6, juni 2015

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Recente verbeteringen Versie januari 2014 Inhoudsopgave Het afgelopen jaar is een aantal verbeteringen doorgevoerd binnen Internet Bankieren.

Nadere informatie

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Inhoud 1. HET SWIFT MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE BESCHRIJVING 4 3. VELD 86: OMSCHRIJVING

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

SEPA-Testevent. SEPA migratie Van Lanschot Bankiers. Den Haag 25 september 2012

SEPA-Testevent. SEPA migratie Van Lanschot Bankiers. Den Haag 25 september 2012 SEPA-Testevent SEPA migratie Van Lanschot Bankiers Den Haag 25 september 2012 Agenda 1. Testscope SEPA @ Van Lanschot 2. Testproces voor aanlevering PAIN bestanden 3. Aanvullingen Van Lanschot op specificaties

Nadere informatie

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging Handleiding Bedrijven SEPA Machtiging Inhoud 1. INLEIDING 2. INLOGGEN BEDRIJVEN SEPA MACHTIGING 3. RAADLPLEGEN MACHTIGING 4. AANMAKEN MACHTIGING 5. WIJZIGEN MACHTIGING 6. VERWIJDEREN OF INTREKKEN VAN EEN

Nadere informatie

Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN Telecom.

Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN Telecom. 1. Contact personen 2. Rent-a-Switch service 3. Validaties 4. Afhandeling Rent-a-Switch orders 5. Foutmeldingen 1. Contact personen Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN

Nadere informatie

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorschriften Juni 2014 Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA

Nadere informatie

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA Incasso. 1.

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (Single Euro Payments Area) SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Studiedag KNR 11 Oktober 2012 SEPA: één gezamelijke betaalmarkt vanaf 1 februari 2014 Wat is SEPA? Geen gefragmenteerde betaalmarkten maar

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken November 2015 Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling Een aandeel in elkaar Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Eurobetaling 4

Nadere informatie

Implementatiehandleiding Digitaal Incassomachtigen

Implementatiehandleiding Digitaal Incassomachtigen Versie 1.0 december 2015 Implementatiehandleiding Digitaal Incassomachtigen 2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Varianten Digitaal Incassomachtigen 4 3. Technische ondersteuning 4 4. Basis 5 5. Zelfbouw 6 6. Externe

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden November 2015 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso

Nadere informatie

GMU01 / GMU02. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting

GMU01 / GMU02. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen. Daarom is het belangrijk dat

Nadere informatie

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties.

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Rabobank Nederland - Trade Services Contactgegevens Aanlevering trade-transacties Voor het aanleveren van transacties kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0 SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended versie 1.0 1. SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa SEPA (Single Euro Payments Area) leidt tot harmonisatie van de betaalmarkt binnen de Europese

Nadere informatie

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken.

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Accept Financieel en SEPA Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Het formaat voor het aanleveren van verzamelbetalingen en incasso s verandert van het huidige ClieOp03

Nadere informatie

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties.

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Rabobank Nederland - Trade Services Contactgegevens Aanlevering trade-transacties Voor het aanleveren van transacties kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

Corporate Payment Service (CPS)

Corporate Payment Service (CPS) Corporate Payment Service (CPS) Bank specifieke CPS informatie Final CPS bank specifieke informatie 30 March 2014 Classification: Open Version 1.0 Version history Version no. Version date Status Edited

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Transactiesoortcodes. Rabo Cash Management

Transactiesoortcodes. Rabo Cash Management Transactiesoortcodes Rabo Cash Management COLOFON Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management Versie, datum 2.1, 7 mei 2013 Namens FL-Services Rabobank, 2013 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Account Information Services

Account Information Services Account Information Services Gebruikershandleiding webapplicatie Account Information Services (gebruikershandleiding) 13 January 2014 Classification: Open Version 7.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries.

Nadere informatie

Technical Specification SOFORT Banking

Technical Specification SOFORT Banking Technical Specification SOFORT Banking (DEB.001) Author(s): Michel Westerink (MW) Version history: V1.0 MW (kopie van targetpay.com) 08/08/13 Table of contents 1. Algemeen... 3 1.1 Opmerking vooraf...

Nadere informatie

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014 Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso Scipio Update 2014 januari 2014 Inleiding In Europa wordt het betalingsverkeer gestandaardiseerd. Automatische afschrijvingen en overschrijvingen in

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro))

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) COLOFON Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 1.1 november 2013 Namens Contact adres

Nadere informatie

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3. De eisen van de bank 4. Machtiging

Nadere informatie

Zakelijk Betalen en Ontvangen

Zakelijk Betalen en Ontvangen 1 Dienstenpakket Zakelijk Betalen en Ontvangen Tom Wijnen SEPA kennisevent 17 september 2013 SCT & SDD transacties per kwartaal in miljoenen Volume SEPA transacties zal verachtvoudigen in de komende maanden

Nadere informatie

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2.

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2. Van de huidige Nederlandse incasso naar de zakelijke Europese incasso Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen 1. Verzamel informatie

Nadere informatie

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten Starten met de zakelijke Europese incasso Voor nieuwe incassanten Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over

Nadere informatie

MT940. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk

MT940. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk MT940 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk MT940 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen.

Nadere informatie

REST Implementatie. Versie 0.99. ideal

REST Implementatie. Versie 0.99. ideal REST Implementatie Versie 0.99 ideal REST Implementatie 2 van 14 Inhoudsopgave REST... 3 DirectoryRequest... 4 StatusRequest... 6 TransactionRequest... 8 ErrorResponse... 10 ReturnURL... 11 CallbackURL...

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

HANDLEIDING SEPA. Inhoud

HANDLEIDING SEPA. Inhoud HANDLEIDING SEPA Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Bankdagboeken gereed maken voor SEPA... 2 2.1 Invullen van IBAN-nummer... 2 2.2 Koppelen SEPA-banktype... 2 3 Crediteuren instellen voor SEPA... 3 4 Debiteuren

Nadere informatie

MultiSafepay handleiding

MultiSafepay handleiding MultiSafepay handleiding Compatibiliteit: Pakket Versie Shopmodule Versie Geschikt CS-Cart plugin 1.6.0 CS-Cart 3.0.4 v CS-Cart plugin 1.6.0 CS-Cart 3.0.6 v MultiSafepay Payment plug-in voor CS-Cart http://www.multisafepay.com

Nadere informatie

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.0 - June 2012 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en Swift ABN AMRO Bank N.V. 2012 Hoewel de informatie in dit

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Automated Transfer Tool

Installatiehandleiding. Automated Transfer Tool Installatiehandleiding Automated Transfer Tool Februari 2013 Contents 1 INLEIDING 3 2 INSTRUCTIE ATT-CERTIFICAATAANVRAAG 4 2.1 Uitpakken zip-bestand 4 2.2 Aanmaken certificaatverzoek 4 2.3 Opsturen naar

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

SEPA en SKG DOEL. Praktische informatie en goede tijdlijnen om uw bankzaken voor SEPA tijdig te regelen

SEPA en SKG DOEL. Praktische informatie en goede tijdlijnen om uw bankzaken voor SEPA tijdig te regelen 1 DOEL Praktische informatie en goede tijdlijnen om uw bankzaken voor SEPA tijdig te regelen 2 Overschrijvingsformulieren ideal Acceptgiro Incasso SKG Online Informatiestromen Overig Tijdpad Informatie

Nadere informatie

Handleiding. Activeren en gebruik Rabobank koppeling. In samenwerking met. -Copyright Asperion

Handleiding. Activeren en gebruik Rabobank koppeling. In samenwerking met. -Copyright Asperion Handleiding Activeren en gebruik Rabobank koppeling In samenwerking met -Copyright Asperion Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal

Nadere informatie

Poortcontroles en afhandeling OLP

Poortcontroles en afhandeling OLP Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Poortcontroles en afhandeling OLP De uitvoering

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Werken met db direct internet

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Werken met db direct internet Deutsche Bank www.deutschebank.nl Werken met db direct internet Werken met db direct internet U werkt met een nieuwe applicatie om online uw bankzaken te regelen: db direct internet van Deutsche Bank.

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1 VERBINDING MET DE API 4 1.1 QUICK START 4 2 SMS PARAMETERS 5 2.1 VERPLICHTE PARAMETERS 6

Nadere informatie

Betalen. ideal Dashboard. Doel

Betalen. ideal Dashboard. Doel Betalen ideal Dashboard Beursplein 1 Postbus 1 8900 AA Leeuwarden T (058) 299 55 99 F (058) 299 45 91 www.frieslandbank.nl Statutair gevestigd te Leeuwarden Handelsregister 01002411 Doel In dit document

Nadere informatie

Starten met de Euro-incasso

Starten met de Euro-incasso Starten met de Euro-incasso Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen en banken werken aan de invoering van één Europese betaalmarkt (Single Euro Payments Area, afgekort

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

Inhoud. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 2 van 6 http://www.unit4.nl/disclaimer

Inhoud. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 2 van 6 http://www.unit4.nl/disclaimer Over op IBAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Eerste voorbereiding... 3 3. Verzamelen IBAN gegevens... 3 4. Conversie BBAN / IBAN... 4 5. Stamgegevens landen... 4 6. Omzetten bankboeken... 5 7. Betaalbaarstellen...

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Handleiding Ingis. Afnemer. Ontvanger van facturen. februari 2010. Initiatief van

Handleiding Ingis. Afnemer. Ontvanger van facturen. februari 2010. Initiatief van Handleiding Ingis Afnemer Ontvanger van facturen februari 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN OPZET VAN DE HANDLEIDING... 3 2 ONTVANGER INGIS FACTUREN... 4 2.1 Ondersteunde Browsers... 4 2.2 Inloggen op

Nadere informatie

Handleiding Magento - Asperion

Handleiding Magento - Asperion Handleiding Magento - Asperion www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Asperion. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur

Nadere informatie

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Particulier Algemeen Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Doorlooptijd van overboekingen Dit is de tijd die ligt tussen het moment waarop u een overboekingsopdracht verzendt

Nadere informatie

Overgaan naar SEPA. Hoe ondersteunen wij onze relaties. 2012 Exact

Overgaan naar SEPA. Hoe ondersteunen wij onze relaties. 2012 Exact Overgaan naar SEPA Hoe ondersteunen wij onze relaties Gestart met SEPA? Planning juni 2012 NFS Gestart met SEPA? SEPA Migratie Traject De website van uw bank www.rabobank.nl www.abnamro.nl www.ing.nl www.overopiban.nl/impactcheck

Nadere informatie

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk Zo werkt het Incasseren en betalen via Mijn ING Zakelijk Een incasso- of betaalopdracht levert u gemakkelijk aan via Mijn ING Zakelijk. Daarin kunt u al

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Werken met Deutsche Bank Internet Bankieren

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Werken met Deutsche Bank Internet Bankieren Deutsche Bank www.deutschebank.nl Werken met Deutsche Bank Internet Bankieren Werken met Deutsche Bank Internet Bankieren Check voordat u aan het werk gaat op www.deutschebank.nl/onlinebanking de handige

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA. Versie November 2013. ing.be/sepa

SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA. Versie November 2013. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA Versie November 2013 ing.be/sepa 1. INTRODUCTIE 3 2. HOOFDKENMERKEN 4 2.1. Algemene informatie 4 2.2. Kenmerken per codewoord

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Handleiding installatie. 3WA Local Connect

Handleiding installatie. 3WA Local Connect Handleiding installatie 3WA Local Connect 141210 versie 1.0.0 Inhoud Inleiding.. 3 Voor de 1 e keer installeren. 4 Uitvoeren upgrade 11 Verwijderen.... 15 Pagina 2 van 15 Inleiding Dit document is voor

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Augustus 2014. Handleiding Euro-incasso. Incasseren zonder boekhoudpakket. Samen sterker

Augustus 2014. Handleiding Euro-incasso. Incasseren zonder boekhoudpakket. Samen sterker Augustus 2014 Handleiding Euro-incasso Incasseren zonder boekhoudpakket Samen sterker Inhoud 1 Inleiding 2 De Euro-incasso 2.1 Algemeen 2.2 Incasseren in het buitenland 2.3 Het incassocontract 2.4 Uw Incassant

Nadere informatie

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 Omzetten bankrekeningen naar IBAN s, volgens de SEPA-regels, voor ItsClean Inleiding Met ingang van 1 februari 2014 kunt u de bestaande (=oude) bankrekeningnummers

Nadere informatie

Volledige Digikoppeling connectiviteit. Foutberichten en foutafhandeling

Volledige Digikoppeling connectiviteit. Foutberichten en foutafhandeling Foutberichten en foutafhandeling INLEIDING OpenTunnel is een B2B Gateway die de volgende standaarden ondersteund en controleert op een juist gebruik: ñ XML Schema ñ WSDL 1.1 ñ WS-Addressing ñ WS-Security

Nadere informatie

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook na maart 2013 automatisch betalingen kunnen blijven verwerken? Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook

Nadere informatie

ideal Betaal Formulier (Ondersteund o.a. ideal, MisterCash, Direct E-Banking en Credit Card)

ideal Betaal Formulier (Ondersteund o.a. ideal, MisterCash, Direct E-Banking en Credit Card) Script: Versie: 0.5 Licentie: ideal Betaal Formulier (Ondersteund o.a. ideal, MisterCash, Direct E-Banking en Credit Card) Gratis te gebruiken door (erkende) goede doelen. 200,00 excl. BTW voor aanschaf

Nadere informatie

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5 1. Milieuklacht............................................................................................. 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros......................................................................

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie.... 6 3.2

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA!

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Regioavond BETA-leden november 2013 Michiel van Doeveren DNB Programmabureau SEPA Nederland 1 2 SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt Binnen de Single Euro Payments

Nadere informatie

http://www.smsgatewayapi.com/gateway.php?username=username&password=password&message= MESSAGE&to=RECEIVER&sender=FROM

http://www.smsgatewayapi.com/gateway.php?username=username&password=password&message= MESSAGE&to=RECEIVER&sender=FROM SMS GATEWAY API Via onze HTTP gateway API kan u onze diensten op een eenvoudige manier integreren in uw bestaande software. Wij beschikken over een HTTP-interface die via een HTTP GET request uw sms berichten

Nadere informatie

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 Leeswijzer ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 March 2014 Version 3.2 Leeswijzer: voor ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description 1 Introductie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS)

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS) AANMELDING DIS Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken Versie : DIS00997 Datum: 6-11-2014 DBC Informatiesysteem (DIS) Postbus 2774 3500 GT Utrecht E: info@dbcinformatiesysteem.nl T: 030

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa Gebruikshandleiding Downloadsite van de Rabo OmniKassa Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. TOEGANGSBEHEER... 4 2.1 INLOGPAGINA... 4 2.2 WIJZIGEN WACHTWOORD BIJ EERSTE MAAL INLOGGEN... 5 2.3 WACHTWOORD VERGETEN

Nadere informatie

SEPA Direct Debit. AssuWare

SEPA Direct Debit. AssuWare 2014 SEPA Direct Debit AssuWare Sepa Direct Debit Handleiding voor het gebruik van ARBIS Sepa Direct Debit (PAIN) 2 Disclaimer De ARBIS SEPADD incassomodule is een extra hulpmiddel voor het incasseren

Nadere informatie

Technical Specification SOFORT Banking

Technical Specification SOFORT Banking Technical Specification SOFORT Banking (DEB.001) Author(s): Michel Westerink (MW) Version history: V1.1 SvdV (gebruikersgemakt) 20/08/13 V1.0 MW (kopie van targetpay.com) 08/08/13 Table of contents 1.

Nadere informatie

augustus 2015 Handleiding Euro-incasso Incasseren met boekhoudpakket Een aandeel in elkaar

augustus 2015 Handleiding Euro-incasso Incasseren met boekhoudpakket Een aandeel in elkaar augustus 2015 Handleiding Euro-incasso Incasseren met boekhoudpakket Een aandeel in elkaar Inhoud 1 Inleiding 2 De Euro-incasso 2.1 Algemeen 2.2 Incasseren in het buitenland 2.3 Het incassocontract 2.4

Nadere informatie

Oranje is Samen ondernemen WELKOM

Oranje is Samen ondernemen WELKOM Oranje is Samen ondernemen WELKOM Juni 2013 Oranje is kansen zien Oranje is ING ING zet zich in voor Ondernemend Nederland. Dit doen we door het bieden van financiële oplossingen en het gemakkelijk maken

Nadere informatie